Bevegelsesstyring med Next Generation DALI sensorer

Page 1

DALI

micromatic.no

DALI addressable sensorer for alle formål

EKTE DALI ADDRESSABLE SENSORER FOR STYRING AV INNTIL 64 DALI-ADRESSER

ENERGIEFFEKTIV STYRING AV LYS OG VENTILASJONÉN DALI-SENSOR MED ALLE FUNKSJONER Intelligent lysstyring skal være enkelt. Med ”alt-i-ett” DALI-sensor er alle funksjoner samlet i én og samme enhet slik at sensoren kan brukes i de fleste installasjoner. Ved kun å forholde seg til én sensor gjennom planleggings- og installasjonsprosessen optimeres logistikken og installasjonen forenkles. Innstilling av sensorene skjer uavhengig av installasjonen. Du konfigurerer ganske enkelt soner og funksjonalitet med app eller fjernkontroll under idriftsettelsen. Konfigurasjonen kan endres på samme måte, med app eller fjernkontroll, uten å endre kablingen til armaturene. Dette gjør valg av sensor svært enkelt.

Enkel installasjon og høy brukervennlighet

 Stort deteksjonsområde på inntil 800m

 Reduserer antall sensorer

 Inntil 4 lyssoner med standard 5-leder kabel

 Sikrer enkel kabling

 Konfigurasjon uavhengig av installasjon

 Maksimal fleksibilitet for eventuelle endringer

 Konfigurasjon med app

 Raskere og enklere innstilling

 Autokonfigurasjon ved utskifting av en armatur

 Sikrer enkel service og vedlikehold

 Multisone på tvers av eksisterende soner

 Minimerer antall armaturer

 Scenarier aktiveres med fjernkontroll eller impulsbrytere

 Optimerer brukerkomforten

 Integrerte ekstrafunksjoner sikrer maks anvendelighet

 Reléutgang for Cut-Off - minimerer standbyforbruk  Réleutgang for integrasjon til HVAC/CTS  Réleutgang til belysning  Korridor-/gangstyring med dag/natt-funksjon

2

É N S E N S O R - A L L E F U N K SJ O N E R / MIC ROMATI C. N O

3


230 Vac + DALI

Slave

230 Vac

Dagslyssone 1

Master Dagslyssone 2 Sone 4

Dagslyssone 3

Installasjonen består av én enkelt 5-leder kabel.

DALI Addressable = Enkelt Next Generation DALI-sensorer er det vi kaller DALI Addressable. For deg betyr dette stor frihet og forenkling av både installasjon og konfigurasjon. DALI Addressable-sensorer utnytter DALI-standarden optimalt ved å gi hver enkelt enhet på DALI-busen en unik adresse. Det betyr at armaturer, brytere, sensorer osv. kan tilkobles vilkårlig på DALI-busen, uten noen bestemt rekkefølge. Den etterfølgende konfigurasjonen av DALI-enhetene er uavhengig av installasjonen og kan derfor også utføres i valgfri rekkefølge.

4

MIC RO M AT IC N O RG E AS / N E X T G E N E R AT I O N - DA L I

 Fordeler Rask og enkel installasjon  Enkel kabling uten hensyn til soner  Enheter tilkobles vilkårlig på DALI-busen Konfigurasjon uavhengig av installasjon  Konfigurasjon med app eller fjernkontroll  Automatisk konfigurasjon ved bytte av armaturer  Konfigurasjonen kan endres uavhengig av installasjon  Nye enheter kobles direkte på DALI-busen  Enkelt med deling/sammenslåing av rom ved ombygging og renovering


Autokonfigurasjon Rask og enkel utskifting av armatur Next Generation DALI-sensorer har nå innebygd autokonfigurasjon, og registrerer selv når en armatur blir erstattet med en ny. Den nye armaturen overtar automatisk adressen og innstillingene fra den gamle armaturen. Ytterligere konfigurasjon er dermed ikke nødvendig. Utskifting av en defekt armatur i en DALI Addressable-installasjon har tidligere krevd konfigurasjon med PC og software. Denne tidskrevende prosessen var nødvendig for at den nye armaturen kunne få tildelt en adresse på DALI-busen, i tillegg til øvrige parametere. Med Next Generations autokonfigurasjon er dette historie.

 Fordeler Raskt og enkelt vedlikehold  DALI-sensorene har innebygd autokonfigurasjon, noe som gjør utskifting av en defekt armatur rask og enkel.

É N S E N S O R - A L L E F U N K SJ O N E R / MIC ROMATI C. N O

5


De 4 scenariene kan velges via brukerfjernkontrollen eller en svakstrømsimpulsbryter (krever inputmodul type SE 70 020).

Lysscenarier

Dag/natt

Rask lysinnstilling - ett trykk

Optimal funksjon

Med Next Generation DALI-sensorer kan du forhåndsdefinere opptil 4 forskjellige lysscenarier, for rask tilgang til populære lyssettinger.

Next Generation DALI-sensorer har fått en inngang til bryter/ koblingsur/fotocelle for veksling mellom dag-/nattfunksjon. Det gir mulighet til å styre lyset, f.eks. i gangarealer, forskjellig om dagen og om natten. I dagfunksjon styres lyset i forhold til dagslysinnfallet. I nattfunksjon har lyset 2 nivåer, et nivå ved tilstedeværelse og et annet, når ingen er tilstede.

Et lysscenarie kan f.eks. være at lyset dempes for visning av presentasjoner eller justeres tilpasset bestemte arbeidssituasjoner. Valg av scenarie gjøres med brukerfjernkontrollen eller med bryter. I hvert scenarie kan du styre inntil 4 soner, hvor hver sone kan ha individuell lysstyrke.

Med denne funksjonen oppnår man den optimale kombinasjon av brukerkomfort og energisparing.

Scenarier konfigureres med app eller fjernkontroll Konfigurering av lysscenariene gjøres enkelt med app eller fjernkontroll. PC og software er derfor ikke nødvendig. Dette er en fleksibel løsning, som er uavhengig av installasjon og kabling. Endringer av scenarier er like enkelt, og gjøres også med app eller fjernkontroll.

 Fordeler Optimal kombinasjon av komfort og energisparing

 Fordeler Scenarier konfigureres med app eller fjernkontroll, og kan endres uten inngrep i installasjonen. Scenariene aktiveres med impulsbrytere tilkoblet input-modul SE 70 020, eller med fjernkontroll.

6

MIC RO M AT IC N O RG E AS / N E X T G E N E R AT I O N - DA L I

 Om dagen: Tilstedeværelse: Lysstyrke avhengig av dagslysinnfall Ingen tilstedeværelse: Orienteringslys. Kan slukkes etter innstilt tid eller ved tilstrekkelig dagslysinnfall  Om natten: Tilstedeværelse: Ønsket lysstyrke Ingen tilstedeværelse: Ønsket lysstyrke


 Fordeler  Full utnyttelse av armaturer  Færre armaturer  Rimeligere installasjon  Raskere installasjon

Multisone Optimal belysning med færre armaturer Med Next Generation DALI-sensorer kan du opprette en multisone, som gir optimalt lys med færre armaturer. En multisone er en ekstra sone som består av armaturer som allerede inngår i dagslyssoner. På tvers av dagslyssonene kan du altså innlemme flere armaturer i en multisone, som f.eks. kan fungere som tavlebelysning i klasserommet. Med multisone unngår du å installere egen tavlebelysning i en sekundærsone.

Multisone gir lavere installasjonsomkostninger som følge av mindre kabling, raskere installasjon og færre armaturer, fordi installerte armaturer utnyttes optimalt. Konfigurasjonen skjer som alltid med fjernkontroll/app, uavhengig av installasjon og kabling.

Dagslyssone 1

Dagslyssone 1

Master

Sone 4

Multisone

Master Dagslyssone 2 230 Vac

230 Vac

Dagslyssone 2

Dagslyssone 3

Klasserom med multisone Tre armaturer fra dagslyssonene inngår også i en multisone, som kan brukes som tavlebelysning. Det gir enkel kabling, færre armaturer og dermed en billigere løsning uten at man går på kompromiss med komforten.

Dagslyssone 3

Klasserom med tradisjonell installasjon Tradisjonell løsning, hvor man har installert 2 armaturer som tavlebelysning i en sekundær sone.

É N S E N S O R - A L L E F U N K SJ O N E R / MIC ROMATI C. N O

7


DALI link-modul

DALI link-modul: Flere muligheter

DALI link-modul SE 70 021 El.nr. 45 002 37

Ingen programmering! Next Generation DALI-sensor kan kombineres med en DALI link-modul, som gjør det mulig å lage installasjoner som tidligere krevde komplekse styringsløsninger. Med DALI link-modul kan du nå enkelt lage stand-alone-løsninger uten komplisert programmering. DALI-modulen installeres mellom to DALI-segmenter og overfører DALIkommandoer mellom segmentene. På modulen velger du om DALIkommandoene skal overføres én vei eller begge veier. Det er også mulig å aktivere/deaktivere overføringen av kommandoer med en kontakt avhengig av om en foldedør er åpen eller ikke.

8

MIC RO M AT IC N O RG E AS / N E X T G E N E R AT I O N - DA L I

 Fordeler  Enkelt konsept Sammenkobler 2 DALI-segmenter  Enkel konfigurasjon Ingen programmering  Enkel installasjon Forsynes via DALI-busen  Lave omkostninger Ift. komplekse styringsinstallasjoner


230 Vac

Ubegrenset antall DALIenheter

230 Vac

Smart løsning for store installasjoner

230 Vac + DALI

Slave

230 Vac + DALI

Slave

Slave

I DALI-protokollen er det maksimalt 64 DALI-adresser til rådighet pr. segment. Det kan være et problem når man installerer store belysningsanlegg f.eks. i idretts- og industrihaller. Her kan antall DALI-enheter ofte bli mer enn 64. Med DALI link-modul kan man koble ubegrenset antall DALI-segmenter sammen og dermed omgå DALI-protokollens begrensning på 64 DALI-enheter. En smart løsning ved store installasjoner.

Slave

Installasjon i haller o.l. Slave

Master

 Del installasjonen i flere DALI-segmenter (Inntil 64 enheter i hvert segment.)  Koble sammen DALI-segmentene med en DALI link-modul. (Krever DALI powersupply i hvert segment.)  Innstill DALI link-modul til å overføre DALI-kommandoene mellom DALI-segmentene.

DALI link-modul DALI powersupply

230 Vac

Eksempel på Installasjon i hall hvor man trenger mer enn 64 DALI-adresser fordi armaturene har 2 DALI-enheter hver.

É N S E N S O R - A L L E F U N K SJ O N E R / MIC ROMATI C. N O

9


230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac

230 Vac + DALI

DALI

Master

Sone 3

Master

Sone 2

230 Vac + DALI

Sone 1 Område B

Område D

Område A

Område C

DALI

Foldedørsbryter 230 Vac Prinsippet for lysstyring ved foldedør. Kan utvides til et ubegrenset antall foldedører.

230 Vac

Prinsippet for lysstyring av naboområder i kontorlandskaper kan også benyttes til lysstyring av gangområder.

Foldedør

Naborom

Synkronisering av lysstyringen

Naborom og naboområder

DALI link-modul er en enkel og kostnadseffektiv måte å sikre synkronisering av lysstyringen i rom med foldedør, når foldedøren er åpen. Link-modulen installeres mellom DALI-segmentene i det oppdelte rommet. Med en kontakt kan modulen registrere om foldedøren er åpen eller lukket.

I kontorlandskap og lignende arealer kan man ha behov for lysstyring av naboområder. På den måten kan man unngå den utrygge følelse av å sitte isolert omgitt av mørke, når lyset i naboområder slukkes.

På denne måten fungerer de to DALI-segmentene uavhengig av hverandre i de to lokalene når foldedøren er lukket. Når foldedøren er åpen, overføres DALI-kommandoer begge veier mellom DALI-segmentene og sikrer dermed at lyset overstyres likt i det samlede lokalet.

10

M IC RO M AT IC N OR G E AS / N E X T G E N E R AT I O N - D A L I

Lysstyring av naboområder kan lages ved å sammenkoble DALI-segmenter i naboområder med DALI link-moduler. Link-modulen innstilles til å overføre DALI-kommandoene begge veier mellom DALI-segmentene. Lyset kan på den måten bli dempet til f.eks. 50 %, når det ikke er noen til stede i naboområdet. Det betyr at man aldri vil oppleve å sitte omgitt av helt mørklagte områder.


Produkttabell og tekniske data

Next Generation DALI-sensorer

Tilstedeværelsessensor

Bevegelsessensor, høy montering

Master, for innfelt montering (inkl. takboks)

SE 41 750 - El.nr. 14 792 50

SE 41 760 - El.nr. 14 792 60

Master, for innfelt montering (inkl. takboks), EnOcean

SE 41 780 - El.nr. 14 792 80

SE 41 784 - El.nr. 14 792 84 (skaffevare)

Master, for utenpåliggende montering

SE 41 751 - El.nr. 14 792 51

SE 41 761 - El.nr. 14 792 61

Master, for utenpåliggende montering, EnOcean

SE 41 781 - El.nr. 14 792 81

SE 41 785 - El.nr. 14 792 85 (skaffevare)

Slave, for innfelt montering (inkl. takboks)

SE 41 752 - El.nr. 14 792 52

SE 41 762 - El.nr. 14 702 62

Slave, for utenpåliggende montering

SE 41 753 - El.nr. 14 792 53

SE 41 763 - El.nr. 14 703 63

Tekniske data

Tilstedeværelsessensor

Bevegelsessensor, høy montering

DALI-kommunikasjon

DALI Addressable

DALI Addressable

Detekteringsområde og detekteringsprinsipp

360° PIR

360° PIR

Monteringshøyde

2 - 3,4 m

4-8m

Rekkevidde

Ø24 m

Ø16 - 32 m

Soner til dagslysstyring

2 / 3 soner *

2 / 3 soner *

Sekundære soner (DALI)

1 / 2 sone *

1 / 2 soner *

Multisone

Ja

Ja

Lysscenarier

4 lysscenarier

4 lysscenarier

Antall slaver

Opptil 10 slaver

Opptil 10 slaver

Slaveoppkobling

Direkte på DALI-busen

Direkte på DALI-busen

Antall DALI-enheter

Opptil 64 (kan utvides med DALI-link-modul)

Opptil 64 (kan utvides med DALI-link-modul)

Innebygget DALI powersupply

200 mA

200 mA

Effektforbruk

0,45 W

0,45 W

Omgivelsestemperatur

-5 til +50 °C

-5 til +50 °C

Kapslingsklasse

IP54

IP54

Konfigurasjon

Tilstedeværelsessensor

Bevegelsessensor, høy montering

Konfigurasjon av lysstyring

Med app eller fjernkontroll

Med app eller fjernkontroll

Autokonfigurasjon ved utskifting av en armatur

Ja

Ja

Luxområde

100 - 2000 lux

100 - 2000 lux

Tidsområde

5 minutter - ∞

5 minutter - ∞

Innbrenningstid

100 timer

100 timer

Overstyring

Tilstedeværelsessensor

Bevegelsessensor, høy montering

Impulsbryter (230V)

3 stk.

3 stk.

Impulsbryter (svakstrøm)

Mulighet m/SE 70 020

Mulighet m/SE 70 020

Potensiometerstyring (SE 74 514)

Ja

Ja

Trådløs og batteriløs (EnOcean)

Ja (EnOceanmodellene SE 41 780/781)

Ja (EnOceanmodellene SE 41 784/785)

Ekstrafunksjoner

Tilstedeværelsessensor

Bevegelsessensor, høy montering

Reléutgang (HVAC, Cut-Off, lysutgang)

1 stk.

1 stk.

Eksterne funksjoner via DALI-busen

HVAC og Cut-Off

HVAC og Cut-Off

Orienteringslys

Ja

Ja

Korridorfunksjon

Ja

Ja

Naboromstyring/foldedørsløsning

Ja (krever DALI-link-modul SE 70 021)

Ja (krever DALI link-modul SE 70 021)

Tilbehør DALI link-modul

SE 70 021 - El.nr. 45 002 37

App - Niko Sensor Tool

App for enkel konfigurasjon - Lastes ned gratis fra App Store eller Google Play

IR-adapter for Niko Sensor Tool

SE 41 936 - El.nr. 14 792 36

DALI fjernkontroll

SE 41 934 - El.nr. 14 792 88

DALI fjernkontroll, for bruker

SE 41 935 - El.nr. 14 792 89

DALI slavedimmer

SE 74 514 - El.nr. 14 792 14

DALI powersupply, for innfelling

SE 70 985 - El.nr. 45 002 41 (For DIN-skinne: SE 36 985 - El.nr. 45 002 46)

DALI inputmodul m/4 innganger

SE 70 020 - El.nr. 45 002 36

* Antall soner totalt = 4 soner (dagslys + sekundærsoner)

É N S E N S O R - A L L E F U N K SJ O N E R / MIC ROMATIC . N O

11


Foto: Servodan / ShutterStock / Adobe Stock I BRMM062.2000 / 0317-V3/TMH

Next Generation DALI addressable sensorer er en del av en komplett sensorserie utviklet for å dekke det norske markedets strenge krav til kvalitet, funksjon og design. All dokumentasjon er tilrettelagt for å tilfredsstille både rådgiver, montør, eier og bruker. Med Next Generation får du enklere, raskere og bedre sensorer - for alle formål.

micromatic.no

DIN LOKALE ELEKTRIKER:

MICRO MATIC NORGE AS NYE VAKÅS VEI 28, 1395 HVALSTAD TELEFON: 66 77 57 50 FIRMAPOST@MICRO-MATIC.NO WWW.MICROMATIC.NO