Page 1

Ciutat de Barcelona


Pantano de Sau


Costa brava L’ESCALA


FOTO ALBUM CATALUNYA 2010


Foto album Catalunya

C o s t a B r a v a

Ciutat de Barcelona

La comaraca d’Osona i Rupit

August 2010.


Godisnji Catalunya  

Costa Brava, Barçelona, Osona