Page 1

®

o zn

a Pr

Po

lno

ZNANSTVENO DOKAZANO NAJBOLJŠI Q10


Sestava: Ubidekarenon-ubikinon Palmino olje Želatina Glicerol Amonijev karamel Redestilirana voda Titanov dioksid Povpreèna teža kapsule

30 mg

740 mg

Splošna informacija Q10 je izjemno pomembna spojina v èloveškem telesu. Je sprošèevalec energije iz hrane in sodeluje pri nastajanju 95% vse energije v organizmu. Vendar se njegova kolièina z leti spreminja, tako da ga je najveè okrog 22., 23. leta starosti, nato pa zaène upadati. V štiridesetih letih ga je v srcu za tretjino manj, v drugih organih je zmanjšanje podobno, tako da ga je v tretjem življenjskem obdobju že zelo malo. S tem nastopi osnovni problem. Vse, kar èlovek poène in se v njem dogaja, potrebuje energijo. Ko je te èedalje manj in manj, vse zaène pešati. Pešajo telesne in duševne moèi, slabše je splošno poèutje, spanje je rahlo, manjša je odpornost proti boleznim, popušèa delovanje srca, pojavi se izgubljanje spolne sle in spolne moèi in še drugi znaki staranja (vid, kožne gube, pešanje spomina itd.). Tega se seveda ne da prepreèiti, lahko pa se izdatno zavre z dodajanjem Q10.

Revolucionarno odkritje V letih 1953-1957 je Q10 v govejem srcu izsledil F. Crane. Q10 so pri èloveku našli v ZDA leta 1958. Pravzaprav je s tem prišlo do zelo pomembnega odkritja. Znanstvenik, ki je osvetlil mesto in vlogo ter pomen Q10 v èloveškem organizmu in ko so to uèinkovito in nedvoumno zaèeli tudi praktièno dokazovati, je pred leti prejel najvišje strokovno priznanje na svetu: Nobelovo nagrado.

POMANJKANJE Q10 NADOKNADIMO Z JEMANJEM KAPSUL BIO-QINONA Q10


Nova mladostnost Z dodajanjem Bio-Qinona se v telesu sprosti veliko nove energije. Razlika, ki pri tem nastopi, je tako izdatna in oèitna, da mnogi resni raziskovalci ugotavljajo, da gre za odkritje vitalnosti, ki so jo v èloveški zgodovini toliko èasa prièakovali Nova energija se porazdeli po vsem telesu, zato pravimo:

VSA NADSTROPJA V TELESU DELUJEJO BOLJE! Pri tem se pomembno okrepi tudi imunski sistem.

VAREN PRI JEMANJU VARFARINA Po podatkih iz let 2000, 2001, 2002 in 2003 je Bio-Qinon edini ubikinon oziroma koencim Q10, ki je znanstveno dokazano varen pri jemanju varfarina.Te podatke potrjujejo tudi ugotovitve s podroèja farmakovigilance. Raziskavo je sprejela in v svoj program uvrstila globalna medicinska banka podatkov Medline (Engelsen J. in sodelavci: The health care products coenzyme Q10 and Ginko biloba (Bio-Qinon, Bio-Biloba) do not interact with warfarin, XVIII. kongres Mednarodne družbe za trombozo in hemostazo, Pariz 2001).

Kako deluje Q10 Razlaga je kratka in jasna. Vsi vemo, kako tleèi premog zažari in oddaja veliko veè toplote z manj dima in pepela, ko vanj zapihamo z strujo zraka. Zaradi dotoka veèje kolièine kisika dobimo zgorevanje z veèjim energetskim izkoristkom. Enako dogajanje poznamo tudi pri èloveku, le da so stvari druge. Kar pri nas izgoreva v energijo in v življenjsko moè, je hrana (v glavnem ogljikovi hidrati in mašèobe), tisto, kar zgorevanje pospešuje in deluje kot kisik pri goreèem premogu, pa je ubikinon Q10. Èe ga je manj, je zgorevanje slabše in zato je v telesu manj tudi energije in življenjske moèi.


Za tiste, ki rabijo veè življenjske moèi Bio-Qinon je dobrodošel že v srednjih letih in posebej v tretjem življenjskem obdobju. Prav tako je nova energija dobrodošla pri sleherni bolezni: akutni, subakutni ali kronièni. Nekaterim je dodatna energija nujna zaradi dejavnosti ozirama poklica, to so na primer poslovni ljudje in športniki, posebej na primer tisti, ki morajo delati ponoèi in/ali na prostem ne glede na vremenske razmere.

Pri jemanju Bio-Qinona za uèinkovino Q10 ne poznamo kontraindikacij, stranskih uèinkov ter interakcij s katerimkoli zdravilom. NAJBOLJŠI Q10 V 16 mednarodnih primerjalnih študijah je dokazano, da se pri Bio-Qinonu vsrka v kri najveè Q10. V primerjavi je raven Q10 v krvi višja po indeksu 150, kar pomeni, da ga prejmemo za polovico veè. Temu primerno se poveèa tudi nova energija oziroma življenjska moè.

Jemanje Zadošèa jemanje 1 kapsule dnevno zjutraj pri zajtrku oziroma takoj po njem. Prehransko dopolnilo ni nadomestek za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Pakiranje Bio-Qinon Q10 je v škatlicah po 30 in 60 kapsul po 30 mg.

Shramba Na sobni temperaturi, zašèiteno pred neposredno sonèno svetlobo in zunaj dosega otrok. Predpisanega dnevnega odmerka se ne sme prekoraèiti. Uvoznik in distributer MIC Mengeš d.o.o., Levèeva 16, 1234 Mengeš, tel.: 01-729-1382 FAX: 01-729-1380, tel. tajnica: 01-723-70-08 Proizvajalec: Pharma Nord ApS, Danska. www.micmenges.com www.pharmanord.com e-mail: nikola.krstic@siol.net GSM: 041-769-544

Bio-Qinon q10  

prospekt Bio-Qinon Q10

Bio-Qinon q10  

prospekt Bio-Qinon Q10

Advertisement