Page 1

Nordstjerneskolen Følg med på en tur ind i Nordstjerneskolens hverdag. Se hvordan de 1000 elever og lærere

har taget den ny skole i brug og få forklaringen på, hvorfor skolen ser ud, som den gør, og hvilke nye muligheder den giver for spændende undervisning og god trivsel.

Klassens time

Både stor og lille

som en by med torv og gader

Hør, hvordan eleverne i 2.B har oplevet at flytte ind i en splinterny skole!

Størrelsen giver nye muligheder – indretningen sikrer overblik og tryghed.

Skolens indretning giver helt nye pædagogiske muligheder.


2

nordstjerneskolen


En skole, der rækker ud i fremtiden De bedste rammer for børns leg og læring er vi som kommune ansvarlige for at skabe. Derfor investerer vi i skolerne. Vi ombygger, renoverer og tilpasser eksisterende skoler til fremtidens krav, og vi investerer i en helt ny skole som erstatning for tre mindre skoler i Frederikshavn. Vi har politisk vedtaget en skolereform,

der skal sikre, at vi har tidssvarende skoler placeret hensigtsmæssigt i de lokalområder, hvor børnene er. Vi investerer i bedre rammer og fastholder samtidig det vejledende timetal for at sikre, at kvalitet og faglighed gennemsyrer både Nordstjerneskolen og alle andre skoler i Frederikshavn Kommune. Som borgmester er jeg stolt af, at vi i vores kommune turde drømme om en ny skole, og at vi havde vilje og mod til at investere i drømmen.

dygtighed, lydhørhed, fleksibilitet og begejstring går igen, og jeg synes, det afspejler sig i den utroligt flotte skole, vi har fået. Det er en stor glæde for mig som borgmester og som borger, at Team OPS valgte at samarbejde med lokale virksomheder, som dermed fik muligheden for at få del i opgaven og sætte deres præg på et byggeri, der i mange år frem vil få en stor betydning.

Alle har vist modet og viljen til samarbejde om at få en sammenlægning af tre skoler til at lykkes.

Nu, hvor Nordstjerneskolen står færdig, og elever og personale har givet skolen liv, er det næsten helt uvirkeligt. Blot 16 måneder varede byggeriet af Nordstjerneskolen – fra første spadestik til første skoledag. 16 måneders dygtigt, flot og solidt arbejde, som ligger i direkte forlængelse af den politiske beslutning, vi traf. Vi ville bygge fremtidens skole. Team OPS bestående af MT Højgaard og DEAS gav os et tilbud, der gjorde det muligt at realisere drømmen.

At bygge en skole af høj kvalitet på rekordtid kan kun lade sig gøre, når der ligger et stærkt og professionelt samarbejde bag. Jeg har kun hørt positive ord om byggeprocessen - ord som

Alle, der har part i Nordstjerneskolen, har vist modet og viljen til samarbejde om at få en sammenlægning af tre skoler til at lykkes.

Intet er, som det var. Tre skoler er smeltet sammen til én skole. Og når jeg kommer på skolen, er det tydeligt at se og mærke det stærke fællesskab, der allerede er skabt i de nye rammer. Det er en fornøjelse at se, hvor begejstret eleverne har taget skolen til sig. Der er gang i smartboards og iPads, bordfodbold og korsang. Fællesarealerne summer af liv. Team OPS lovede os en skole, der emmer af faglighed og hjerterum. Det har vi fået. Lars Møller Borgmester

nordstjerneskolen

3


Mere kvalitet for pengene

BRIX & KAMP A/S. . . et af Danmarks ældste rådgivende ingeniørvirksomheder med rødder tilbage til 30’erne. Vi har kontorer i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Thisted og beskæftiger tilsammen ca. 70 dygtige og engagerede medarbejdere med vidtfavnende kompetencer indenfor: Nordstjerneskolen, Frederikshavn • Boliger • Sundhed / sygehuse • Børnehaver / institutioner • Skoler / undervisning • Ældreboliger / plejecentre • Kontorer / erhverv / industri • Tilgængelighed • Passivhuse • Lavenergibyggeri • Bæredygtighed /DGNB • Energirenovering / energianlæg • Kultur / sport / fritid • Renovering • Fjernvarme / fjernkøling • Helhedsplaner • Tilstandsrapporter / huseftersyn • Energimærkning • Tilstandsrapport • Energirammeberegning • Brandplaner • Skimmelanalyser • Projekteringsledelse • Projektering af KON, VVS, EL, VENT • Byggeledelse • Fagtilsyn • 1 og 5 års eftersyn

Hvad gør en kommune, når tre skoler er blevet for dyre i drift og økonomien er trængt? Vi ser os om efter nogen, der vil være med til at bygge og drive en ny! Den business case, som kommunen fik udarbejdet forud for

Universitetssygehuset, Aalborg

Nordkraft, Aalborg

Kontakt: Aalborg .......................................................................................................... 98 12 78 66 Hjørring ......................................................................................................... 98 92 28 88 Frederikshavn ............................................................................................... 98 42 78 66 Thisted ........................................................................................................... 96 19 53 00

skolebyggeriet, viste, at kommunen ville få den pædagogisk og økonomisk bedste løsning ved at bygge en ny skole. For at sikre mest mulig kvalitet for pengene og en optimal drift i hele byggeriets levetid valgte kommunen at sende opgaven i udbud som et Offentligt Privat Samarbejde (OPS). Nordstjerneskolen er det første byggeri, som Frederikshavn Kommune har opført efter OPS-modellen i et samarbejde med et privat konsortium, der består af MT Højgaard og DEAS, som har flere års erfaring med OPP og OPS projekter – heriblandt to andre skoler. Frederikshavn Kommune finansierer og ejer skolen, mens konsortiet står for drift og vedligeholdelse de næste 25 år. Herefter kan kommunen vælge selv at overtage driften eller forlænge aftalen. ”OPS-kontraktformen har flere væsentlige fordele. For det første kan vi tænke den fremtidige drift af byggeriet ind helt fra starten. For det andet har konsortiet ansvaret for, at driften fungerer, så skolelederen og lærerne kan koncentrere sig om det, de er sat i verden for – nemlig at stimulere elevernes lyst til at lære og sikre undervisning og pædagogik af høj kvalitet”, fortæller kommunaldirektør Mikael Jentsch.

Fremtidssikker skole Den nye byskole i Frederikshavn er opført i OffentligtPrivat Samarbejde, hvor Frederikshavn Kommune står som ejer af skolen, MT Højgaard har opført skolen som totalentreprenør, og DEAS står for drift og vedligehold de næste 25 år. Fokus har fra start været på totaløkonomi, bæredygtighed og energioptimering. Det sikrer, at elever og

lærer får en vedligeholdt og driftssikker skole de næste mange år. I MT Højgaard har vi stor erfaring med sådanne typer opgaver, og vi ved, at en afgørende faktor er, at vi leverer et byggeri, der holder langt ind i fremtiden. Læs mere på mth.dk/opp


Hurra

A

A

for vor ny skol es e!

Ministeren og borgmesteren holdt taler, TV filmede og pressefotograferne knipsede løs. Nordstjerneskolens kor sang Anemonesangen og Mobbesangen – og alle råbte hurra for den flotte ny skole. Undervisningsminister Christine Antorini

var hædersgæsten, da Nordstjerneskolen blev indviet mandag 11. marts. Præcis på klokkeslæt rullede ministerbilen op foran skolen, hvor lærere og elever samt en hel del gæster tog imod med dannebrogsflag.

A

takket være alle de begejstrede elever. Han roste samtidig alle, der havde været med til at bygge skolen. Byggeriet havde kun taget 16 måneder, for alle havde ydet en imponerende indsats.

Det er jeg meget imponeret over,” sagde Christine Antorini i sin indvielsestale. Borgmester Lars Møller glædede sig over, at kommunen har fået en ny stor skole, hvor det summer af liv og ungdom

Formanden for Børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen, var glad og stolt over at have fået en skole, hvor arkitektur og pædagogik går op i en højere enhed. Han roste både lærere, elever og øvrige personalegrupper for den store indsats og positive vilje, de har vist i den omstillingsproces det har været at fusionere tre skoler til én. Efter taler, sang og hurraråb blev undervisningsministeren vist rundt på skolen, hvor alle elever og lærere havde indtaget deres sædvanlige pladser og aktiviteter. Det blev en festlig eftermiddag på Nordstjerneskolen.

”Det er sjældent, der åbnes nye skoler i Danmark, og derfor er det ekstra dejligt, at det kan lade sig gøre. At man kan lave en bygning, der rummer 1000 børn og deres lærere og samtidig have små, overskuelige afdelinger. Her arbejder I med inklusion på nye måder, og samtidig er det en helt igennem digitaliseret skole.

Undervisningsminister Christine Antorini var imponeret over den flotte skole, da hun og borgmester Lars Møller indviede Nordstjerneskolen.

!!!

Nysgerrighed og videbegærlighed er det vigtigste, vi overhovedet kan lære vores børn. Så skal de nok klare sig, uanset hvor i samfundet, de finder deres plads. Lene Buchard Jensen Skoleleder

nordstjerneskolen

5


Sjovt at få nye venner 2.B har taget den ny skole til sig og glæder sig over de mange muligheder både i timerne og frikvartererne. Bedre legepladser, især gyngerne og skibet. Pool, bordfodbold og bordtennis. Playstation og X-box. Mere legetøj i SFO’en. Og hyggehjørner. Det er nogle af de fortrin ved Nordstjerneskolen, som 2.B især fremhæver. Det er nyt og klart bedre end på deres gamle skoler. Men børnene har også blik for, hvad den ny skole betyder for deres skoledag. ”Det er sjovt at komme i en større klasse, for så får man flere venner.” ”Der er bedre plads i klassen, og vi sidder i grupper. Og så har vi fået white-boards, så vi ikke skal svine med kridt.” ”Det er ikke så godt, at vi skal helt over i Arena Nord for at have gymnastik – det tager så lang tid.” ”Men det er fedt, at her er fodboldbaner.” ”Og så er det dejligt, at vi har et køleskab til vores madpakker.” Sådan lyder nogle af kommentarerne, da vi besøger 2.B og forstyrrer dem, mens de er i gang med at lære om tillægsord.

6

nordstjerneskolen


school today? Wh at did yo u lea rn in

Faglig dygtighed er en del af Nordstjerneskolens værdigrundlag. Det giver eleverne øget selvtillid, hvilket gør dem til aktive, kreative og robuste mennesker med lyst til at angribe livets udfordringer.

”Det vigtigste vi kan give børnene i folkeskolen,

er videbegær og lyst til at lære nyt, for vi aner ikke, hvad de kommer ud og skal arbejde med. Vi har fået en skolebygning, som giver os mulighed for at skabe det pædagogiske rum, der kan fremelske netop disse egenskaber,” forklarer skoleleder Lene Burchardt Jensen. Nordstjerneskolens værdigrundlag er sammenfattet i begrebet FETA, der står for Faglighed, Engagement, Tillid og Ansvarlighed. ”Det er vigtigt for mig som leder at skabe nogle rammer, der giver vores dygtige lærere og pædagoger frihed til selv at tage beslutninger. Der skal være tillid, for det skaber engagement og ansvarlighed. Og begejstrede og engagerede lærere smitter af på børnene, så de også bliver engagerede

hverdagen, og samtidig giver det fornyelse i den enkelte elevs skoleforløb. Hvert andet år flytter man til en ny lille skole. Det giver til gengæld en udfordring på lærersiden og for ledelsen, da det jo ikke er hensigtsmæssigt, at en klasse skifter alle sine lærere hvert andet år. Nogle lærere vil primært undervise bestemte klassetrin og derfor arbejde i den samme stjernetak i mange år, andre lærere vil følge en klasse gennem flere år og dermed skifte team. Det betyder, at den erfaring og viden, som opbygges over tid, skal tilhøre teamet og ikke den enkelte lærer. Det tvinger alle til at beskrive metoder, arbejdsgange, ny viden osv., altså at dele viden med andre, og det er i virkeligheden en stor fordel for hele skolen.

Det er vigtigt for mig som leder at skabe nogle rammer, der giver vores dygtige lærere og pædagoger frihed til selv at tage beslutninger.

Skoleleder Lene Burchardt Jensen: Tillid skaber engagement og ansvarlighed. Begejstrede lærere og pædagoger smitter af på børnene.

og videbegærlige. Så enkelt er det jo,” konstaterer Lene Burchardt Jensen, men føjer straks til: ”Enkelt, men ikke let!” Hver stjernetak rummer to årgange elever og har sit eget lærerteam. Der er således fem små skoler i den store skole foruden kontaktklasser og autistafdeling. De små skoler giver tryghed og overskuelighed i

!!!

De store fællesarealer er gode. De giver et godt sammenhold med de andre klasser på vores årgange. Vi er næsten aldrig i klassen, men bruger de spændende møbler til gruppearbejde. Katja Kragelund · 9. E

nordstjerneskolen

7


En skole med mange muligheder • Bygningsinstallationer • Intelligente installationer • Industriinstallationer • Tele-/Datainstallationer • Sikringsanlæg • Service

Lindpro A/S Aalborg - Tlf.: 96 32 20 00 www.lindpro.dk

Det har været en stor glæde at bygge Nordstjerneskolen, og en endnu større glæde at se, at bygningen understøtter vores visioner om faglighed, trivsel og alsidighed. Der er naturligvis en grund til, at skolen ser ud, som den

gør; form og indretning er ikke tilfældige – de understøtter vores visioner. Skolens mange forskellige hjemområder og lokaler giver plads til store og små fællesskaber, leg og læring, fordybelse og kreativitet. Bygningen understøtter, at måden vi lærer på er forskellig, og at skolens rum og rammer kan bruges af alle og tjener flere formål. Skoledagen skal være spændende og inspirerende. Valg af farver, udsmykning og inventar er med til at give skolen et varmt og moderne læringsmiljø for både børn og voksne. Vi viser, at det er rart at gå i skole, og at trivsel og læring hænger sammen. Det er faglighed Det er faglighed og pædagogik, der skaber en skole. og pædagogik, der Ikke bygningen.

skaber en skole.

Nordstjerneskolens personale og Ikke bygningen. ledelse har fået nogle helt enestående rammer, hvor de sammen aktivt vil bruge bygningens muligheder til at skabe varieret og nytænkende undervisning, der understøtter og fremmer elevernes lyst til læring og uddannelse. Jeg glæder mig til at følge Nordstjerneskolen.

BANGSMINDE Aut. kloak- og entreprenørfirma

TV-inspektion . Vejarbejde Kloakarbejde . Anlægsgartnerarbejde Haveprojektering . Belægningsarbejde Støbearbejde BANGSMINDEVEJ 14 . 9900 FREDERIKSHAVN

TELEFON 98 48 22 77

Heidi Becker-Rasmussen Direktør for Børn og Kultur


Godt samarbejde med forældrene ”Selvfølgelig var der nogle forældre, som var bekymrede for, hvordan det ville være at flytte deres børn til en ny skole sammen med børn fra to andre skoler, men det er min oplevelse, at langt de fleste familier så frem til de nye muligheder, som deres børn ville få i den ny skole. Flere legekammerater og nye pædagogiske muligheder, fx flere valghold,” siger skolebestyrelsesformand Jan Sørensen. “Der er gjort et fantastisk arbejde af skolernes ledelser og lærere, og i bestyrelserne har vi lagt os i selen for at få kommunikeret de gode historier ud til forældrene. Jeg synes, det er lykkedes.”

Tre skoler blev til én

”Skolen blev taget i brug midt i skoleåret, men de nye klasser var dannet allerede fra skoleårets start. Og de var sammensat med elever fra alle tre skoler i alle klasser på nær 9.-klasserne, der var tæt på eksamen. Men det betød, at eleverne nåede at blive rystet sammen i klasserne og kunne indtage den ny skole som helstøbte klasser, uanset hvilken skole de gik på før, og det har fungeret rigtig godt.” Jan Sørensen: Skolen blev taget i brug midt i skoleåret, men de nye klasser var dannet allerede fra skoleårets start.

De små skoler i den store Stjerneformen med to årgange i hver tak giver mere jævnbyrdighed og konflikter mellem store og små undgås. Især for de yngste er det trygt og overskueligt at have sin egen tak. ”Det er helt nyt at opdele en skole med to årgange i hver afdeling, og jeg troede det ville være en udfordring. Men det fungerer rigtig fint her på Nordstjerneskolen. Især er det godt for de yngste, at de kun skal forholde sig til 200 andre børn i stedet for 1000, som vi har på hele skolen,” forklarer afdelingsleder for 0.-5. klasse Tanja Stoklund Munch.

1000 børn, 100 lærere, 30 pædagoger og tre forældrebestyrelser fra tre vidt forskellige miljøer – hvordan får man en helhed ud af det?

Sammenlægning af tre skoler byder på mange udfor-

dringer, men det giver også en helt unik mulighed for en ny start for både lærere og elever. På Ørnevejen, Munkebakken og Hånbækskolen valgte man at fokusere på mulighederne frem for problemerne. ”Den ny skole ville blive klar midt i skoleåret, men vi valgte at danne helt nye klasser allerede fra skoleårets start og samle årgangene på de enkelte skoler. Det betød, at mange elever og lærere har skiftet skole to gange på et halvt år, men det betød også, at klasserne var blevet rystet sammen, inden de skulle tage den ny skole i brug, og det har været en klar fordel,” siger skoleleder Lene Burchardt Jensen.

Hver tak i stjernen har sin egen indgang, således at 0. og 1. årgang har deres egen lille skole. I frikvartererne deler de legeplads med 2. og 3. årgang. SFO’en har lokaler i samme stjernetak som 0. og 1. årgang, og efter skoletid bruger man også klasselokalerne. Det giver fleksibilitet og en god udnyttelse af lokalerne.

!!!

”At tage en helt ny skole i brug, er noget, man kun får lov til én gang i livet. Derfor er hele personalet gået positivt ind i arbejdet og har vist stort engagement, og derfor er det blevet helt fantastisk,” Tanja Stoklund Munch Afdelingsleder 0.-5. kl.

nordstjerneskolen

9


Udsmykningen giver udsyn og indsigt En funktionel udsmykning, der både giver relevant viden, fortæller sjove historier og i det hele taget giver oplevelser i øjenhøjde med børnene, tilmed en udsmykning der er fuldt integreret i bygningen. Det er filosofien bag den flotte udsmykning

af Nordstjerneskolen, som Artspot har udført i tæt samarbejde med Arkitema. Skolens fem fløje peger mod hver sin verdensdel, og det har Artspot taget udgangspunkt i ved gavludsmykningen, som viser typiske landskaber fra henholdsvis Grønland, Skandinavien, Mellemøsten, Afrika og USA. Hvor de fem fløje mødes, er skolens hjerte. Her mødes alle børn og lærere fra alle verdenshjørner og miljøer. Artspot har derfor gradueret motiverne, så man kommer tættere på mennesket, jo nærmere man kommer bygningens hjerte. Starter med landskaber på gavlene, viser dyr og planter på vej ind gennem fløjene og fokuserer på mennesker inde ved hjertet. Motiverne er karakteristiske for hver enkelt fløjs ”verdensdel” og kan derved både give eleverne et tilhørsforhold og pirre deres nysgerrighed.

”Det var en kongstanke for os fra begyndelsen, at udsmykningen skulle være integreret i bygningen. Derfor finder man udsmykningen på de lydabsorberende plader, som folie på glasvæggene, der samtidig begrænser indkigget i lokalerne, på tapeter og acrylplader i opholdsnicher samt som hulmønstre på de stålplader, der beklæder gavlene udvendigt. Endelig er skiltningen på skolen også en del af udsmykningen,” forklarer indehaver i designvirksomheden Artspot, Lisbeth Henriksen.

Det var en kongstanke for os fra begyndelsen, at udsmykningen skulle være integreret i bygningen.

i li te t b i s k e l f & hj e r t e r u m

10

nordstjerneskolen


!!!

Det tager selvfølgelig tid at komme på plads i en ny skolebygning, men jeg synes det er blevet rigtig godt. Her er god plads, et godt indeklima og et behageligt lydniveau. Leo Wagner Jensen Skolebibliotekar

En stjerne er født! Hvordan forenes krav om aldersopdeling, små afdelinger i den store skole og korte afstande til faglokaler og fællesfaciliteter? Arkitekt Pernille Østergaard

Svendsen fra Arkitema valgte stjerneformen som den optimale løsning.”Med stjerneformen har vi fået en zoneopdeling, hvor hver arm i stjernen rummer to årgange. Det giver trygge rammer og overskuelige omgivelser for den enkelte elev. Samtidig giver det ”luftforandring” hvert andet år, hvor man flytter til en ny fløj, som er indrettet markant anderledes,” forklarer Pernille

Østergaard Svendsen. Nordstjerneskolen er opbygget som en by med et torv i midten. Torvet, eller hjerterummet som det også kaldes, er stedet, hvor alle mødes. Her findes biblioteket, hovedindgangen og indgangen til kulturhuset. Omkring torvet ligger alle butikkerne eller rettere sagt faglokalerne, men de er næsten som butikker med udstilling af elevernes arbejde.Alle klasselokaler er placeret langs ydervæggene, så de

får masser af dagslys. Den koniske form af hver fløj giver store friarealer, som efter behov kan inddrages til undervisning. Over alt er der små siddegrupper og nicher til gruppearbejde og forberedelse. Stjerneformen og zoneopdelingen betyder også, at skolen har mange indgange. Det er praktisk, at hver alders-zone har sin egen indgang og garderobe, så man ikke skal have 1000 elever ind og ud af den samme dør på én gang. På samme måde får de forskellige alderstrin deres egne udearealer med mulighed for aktiviteter, der passer til alder og interesser. ”Vi har tilstræbt at gøre skolen så fleksibel som muligt, blandt andet med mobilvægge, så klasselokaler kan slås sammen eller integreres med fællesarealer alt efter den aktivitet man ønsker. Vi har organiseret undervisningsrummene så flest mulige er multifunktionelle og kan bruges bredt, både til fagundervisning,

Arkitekt Pernille Østergaard Svendsen, Arkitema (tv), har skabt Nordstjerneskolen i samarbejde med bla. Carsten From, ArkiNord, og Anne Guldhammer, Arkitema.

projektarbejde eller som supplement til de store fællesarealer. Samtidig har vi brugt meget glas mellem undervisningsrum og fællesarealer, så det bliver en meget transparent skole, men med folie-udsmykning så trafik og ophold i fællesarealerne ikke forstyrrer koncentrationen i klasserne. Man får en oplevelse af, at der er liv og aktivitet – det forstyrrer ikke, det inspirerer” siger Pernille Østergaard Svendsen.

nordstjerneskolen

11


plan 01

12

nordstjerneskolen

CENTRUM, zone H

Sydøst, zone G Mellemøsten

Nordøst, zone F Sverige – Norge – Finland

Nord, zone C Grønland – Nordpolen

Vest, zone B USA – England – Storbyer

Sydvest, zone A Afrika

SFO

2.-3. årgang

BIBLIOTEK

4.-5. årgang

udeværksted


CENTRUM, zone H

Aktivitetssal

BIBLIOTEK

personale

Sverige – Norge – Finland

Nordøst, zone E

Grønland – Nordpolen

Nord, zone D

0.-1. årgang

plan 02

nordstjerneskolen

13

8.-9. årgang

6.-7. årgang

administration

Udearealerne er indrettet til de forskellige årgange. Stjerneformen giver små skoler i den store skole og gør hverdagen overskuelig.

Det røde hjerte – mediateket – som samlingspunkt midt i stjernen.

Faglokaler tæt på de alderstrin, der skal bruge dem.

To årgange i hver stjernetak. Klasselokaler som perler på en snor langs ydervæggene giver masser af dagslys.

fakta om

autist afd.

NORDstjerneskolen

kontaktklasser


Store Oplevelser! på mobilen ... download vores

GRATIS App til iPhone

Scan QR-koden eller download den i App Store

Ny skole ny pædagogik Indretning, udstyr og organisering indbyder til en helt ny pædagogik på Nordstjerneskolen, og den er man i fuld gang med at udvikle. Jo ældre eleverne bliver, desto mindre klasseværelser får de, og jo mere benytter de fællesarealerne i større eller mindre grupper. Sådan er Nordstjerneskolen udformet, og således imødekommer skolen den ny pædagogik. Eleverne gennemløber en proces, hvor de i de yngste årgange i vid udstrækning ”modtager undervisning” for så gradvist i stigende omfang at ”søge viden og læring”. Tilsvarende skifter lærernes rolle fra underviser til vejleder og instruktør. I de yngre årgange vil en stor del af undervisningen foregå i klasselokalet, som derfor er rummeligt. I de store klasser bruges klasselokalet mest til instruktioner, hvorefter eleverne fordeler sig i grupper i de mange nicher i fællesarealerne.

Billetsalg: arenanord.billetten.dk eller telefon 9845 9191 Åbningstider - Billetsalg i Det Musiske Hus: Man.-fre. kl. 9-15, tors. kl. 9-17.30

For eleverne i Nordstjerneskolen betyder det, at de ud over faglig viden og færdigheder også lærer samarbejdets kunst og udvikler selvstændighed og ansvarlighed. Egenskaber, der er altafgørende for fremtidig succes på arbejdsmarkedet – og i øvrigt også i sociale sammenhænge. Det er kort sagt Nordstjerneskolens nye pædagogik. Og den udøves naturligvis med den nyeste, digitale teknologi og undervisningsmidler.


Vi har bygget en stærk klasse op! 8.A synes de er heldige. De har på kort tid fået et godt sammenhold – også uden for skolen. Stjernetakkens indretning betyder en helt ny måde at gå i skole på. Eleverne i 8.A er parate, da vi besøger dem en

mandag formiddag. De har samfundsfag, og så er det jo ganske relevant at tale med en journalist og benytte sin grundlovssikrede ytringsfrihed til at sige, hvad man mener om sin ny skole. Og der bliver ikke lagt fingre imellem i 8.A. Tingene bliver sagt lige ud – både godt og skidt, men mest godt. Også selvkritik er der plads til. På plus-siden er indretningen med de mange nicher, møblerne, it-udstyret og den gode stemning. På minus-siden de manglende gardiner, der gør det svært at se film, samt de fælles toiletter, som især pigerne ikke bryder sig om. De bliver forstyrret lidt for ofte i venindesnakken. ”Jeg synes, vi har været heldige med den ny skole. Vi har bygget en stærk klasse op, og vi er også meget sammen uden for skolen. Der er en rigtig god stemning i vores stjernetak. De mange nicher og store fællesområde giver ro – her er slet ikke den larm og kaos i frikvartererne, som vi havde på den gamle skole,” siger Sofie. ”Det er godt med de nye klasser. Også godt, at vi har store klasser, for så er der større sandsynlighed for, at man kommer til at gå i gymnasiet

med nogen, man kender,” tilføjer Suzan. Emma er ikke helt enig: ”Jeg synes vi er lidt for mange i klassen, i hvert fald når man kun har én lærer. Heldigvis har vi to lærere i matematik, for ellers ville man ofte komme til at vente på hjælp til et problem.” ”Møblerne er rigtig fine. Vi kan sidde på mange måder, men det er desværre ikke alle, der behandler dem lige godt,” siger Morten, der bakkes op af Dennis: ”Vi skal være bedre til at passe på tingene.”

Jeg synes, vi har været heldige med den ny skole. Vi har bygget en stærk klasse op, og vi er også meget sammen uden for skolen. ”Jeg synes, vi har ændret os, efter at vi er begyndt her på Nordstjerneskolen. Vi er blevet mere modne, og jeg synes ikke der bliver ødelagt så meget. Vi vil gerne passe på skolen, for vi er rigtig glade for den,” fastslår Vian. Og Jeppe er enig: ”Her er et harmonisk, fredfyldt arbejdsmiljø. Man bliver rolig af det.”

n d ighed æ t s v l e s & e d j e s a m a rb nordstjerneskolen

15


En bæredygtig skole for fremtiden Nordstjerneskolen er opbygget efter fremtidens idealer inden for lavenergi-byggeri ved at opfylde de forventede krav til energirammen for år 2020. Den nye byskole i Frederikshavn er bygget med

øje for bæredygtige og energibesparende løsninger, der er holdbare til langt ud i fremtiden. Foruden at være yderst velisoleret, har skolen en helt ny type lavenergivinduer i et specielt kompositmateriale for at undgå kuldebroer. Faktisk er alle installationer som el, vand, varme og ventilation automatisk styret. Det betyder b.la. at eleverne ikke selv kan tænde lyset i lokalet, da det reguleres af bevægelsessensorer. Til gengæld er det altid muligt at slukke lyset, når man forlader et lokale. Det største energieventyr befinder sig på skolens tage, hvor der er monteret knap 800 m2 solceller. Udenfor er der opsat en 1 kW vindmølle, som også kan bruges aktivt i undervisningen. Samlet kan solceller og vindmølle producere op til 100.000 kWh el – svarende til det årlige elforbrug i 20 énfamilieshuse! Der er tænkt bæredygtighed ind i alle facetter af skolebyggeriet. Et element er, at når eleverne tapper koldt drikkevand, skal der ikke bruges ekstra energi på at køle vandet, fordi drikkevandsledningen er

placeret under isoleringen på den kolde side. Social bæredygtighed er også indtænkt som en rigtig vigtig del skolen: “Der er nem adgang til skolens teknikrum, sådan at skolens brugere kan få et meget konkret forhold til energiforbrug, og selve bygningerne kan indgå i undervisningen. Der er overalt gjort meget ud af at skabe inspirerende læringsmiljøer med det bedste lysindfald, god akustik og høj luftkvalitet, så eleverne har optimale betingelser for at lære nyt og personalet for at have et sundt arbejdsmiljø,” fortæller Peter Munk, chef for Ejendomscentret.

Der er overalt gjort meget ud af at skabe inspirerende læringsmiljøer med det bedste lysindfald, god akustik og høj luftkvalitet

Det store solcelleanlæg på taget betyder, at skolen opfylder 2020-energikravene. Anlægget bruges endvidere aktivt i undervisningen.

Det er spændende at være de første på skolen og være med til at sætte sit præg. Børnene er bare faldet så godt ind. De er glade og vil det her. I elevrådet oplever jeg nogle meget engagerede elever, der gerne vil udrette noget for deres kammerater. Jane Jeanette Jensen · Lærer og elevrådskontakt

16

nordstjerneskolen

!!!


En skole man kan lære noget af! På Nordstjerneskolen danner stjernebygningen ikke kun rammerne om elevernes skolegang og læring, bygningen bidrager også selv som en aktiv del af undervisningen. Udenfor Nordstjerneskolen snur-

rer en 1 kW vindmølle lystigt i vinden, og et lille demonstrationsanlæg med solceller er opsat ved siden af møllen. Sammen med det store solcelleanlæg producerer vindmøllen strøm, men den indgår også i undervisningen, hvor eleverne har mulighed for at oplade strøm til f.eks. mobiltelefon eller tablet. Kasper Bagnkop, der er lærer og underviser i matematik, fysik og

geografi, ser rigtig mange fordele ved at gøre brug af eksempler fra elevernes eget energiforbrug i undervisningen. “Planen er, at skolens elproduktion skal vises på info-skærme, sådan at eleverne kan se, hvor stor en del af det samlede strømforbrug, der faktisk bliver dækket af vedvarende energi fra skolens solceller og vindmølle. Eleverne får indblik i, hvilke apparater, der har et stort eller lille strømforbrug, og ikke mindst bliver de bevidste om deres eget forbrug.”

siger Kasper Bagnkop, som oplever, at eleverne motiveres af at bruge virkeligheden og hverdagen i undervisningen. Idet skolen består af flere ”arme”, er det også muligt at måle energiforbruget i hver arm. Det kan give anledning til konkurrencer på skolen om hvem der bruger mindst energi. I skolens teknikrum er der også adgang for eleverne, hvor de med egne øjne

På skolens infotavler kan eleverne følge med i, hvor meget el der bliver fremstillet oppe på taget, og hvor meget de bruger i deres stjernetak.

kan se, hvordan hele skolen styres fra maskinrummet. Hertil er der tre modeller, som demonstrerer konstruktionerne i skolens gulve, vægge og loft. Det giver eleverne mulighed for at se, hvordan skolen er bygget op og isoleret.

Sikkert, sundt og sjovt at cykle En ny skole betyder også, at der er mange elever, som får ny skolevej. Med Nordstjerneskolens placering midt i Frederikshavn er det nemt for eleverne at gå eller cykle til og fra skole.

E n s ikk er vej til

På Nordstjerneskolen er der tænkt meget over, hvordan eleverne motiveres til at cykle i skole. Det skal både være sikkert, sundt og sjovt. Mange forældre kører deres børn i skole, fordi de er utrygge ved at lade børnene cykle. Det har desværre den effekt, at der kommer endnu flere biler ved skolen. Derfor er man ved at søsætte en række tiltag, som giver cyklisterne fordele og samtidig gør det sjovt at cykle. F.eks. kan cyklisterne parkere cyklen med direkte adgang til deres hjemområde på skolen.

sk o le!

I efteråret 2012 blev der lavet en

trafiksikkerhedsplan for at sikre de nye skoleveje til Nordstjerneskolen. Planen indebærer både traditionelle og mere utraditionelle løsninger. Bl.a. er der oprettet 18 skolepatruljer, og inden skolestart modtog alle forældre en skolevejsfolder med

Som cyklist kan man parkere lige ved indgangsdøren. Bliver man kørt i skole, må man gå det sidste stykke

markering af cykelstier til skolen og med en klar opfordring til at øve skolevejen med børnene allerede inden skolestart.

De elever som bliver kørt skal derimod ud på en mindre gåtur, fordi p-pladsen er placeret et stykke væk. For at engagere eleverne på en positiv og motiverende måde, bliver alle tilbudt en lille chip til cyklen. Hver gang den enkelte elev cykler, bliver det registreret via chippen. Cykeltællerne giver skolen en oplagt mulighed for at lade emnet ”transport” indgå i undervisningen og samtidig lave konkurrencer imellem klasserne.

nordstjerneskolen

17


HOS ARKINORD ARKITEKTER FÅR MAN GODE UDVIKLENDE DIALOGER, NYE INDFALDSVINKLER, GODE VISUALISERINGER, INTELLIGENTE M2 GODT ARKITEKTHÅNDVÆRK, OG DEL I EN MANGEÅRIG PRAKTISK ERFARING FRA GENNEMFØRELSE AF ADSKILLIGE BYGGERIER.

ARKI NORD

arkinord.dk info@arkinord.dk Havnepladsen 5B 9900 Frederikshavn

ARKITEKTER

Østerågade 8,2 sal.

9000 Aalborg

tlf. 99 22 32 00

VI INDRETTER DANMARKS VIGTIGSTE ARBEJDSPLADS

Skolen er ikke bare Danmarks største arbejdsplads - den er også den vigtigste. Kinnarps er eksperter i fleksible, funktionelle og stimulerende læringsmiljøer til den moderne skoles mange ønsker og behov. En skole for alle kræver tilpassede arbejdspladser til hver enkelt. Derfor præsenterer vi en række inspirerende eksempler på unikke løsninger, som kan tilpasses mange. Sådan har vi indrettet Nordstjerneskolen i Frederikshavn - og mange andre. Kontakt os hvis du vil høre om vores projekter - eller have idéer til ny indretning. www.kinnarps.dk

find os på facebook www.facebook.com/kinnarps.dk


DEN digitaLE skole kommunik ation & indlæring

Flotte lokaler og fancy teknologi er ikke et mål i sig selv. Målet er at skabe læringsmiljøer, der pirrer elevernes lyst til at lære og højner kvaliteten af undervisningen. Nordstjerneskolen arbejder i lighed med

kommunens øvrige folkeskoler målrettet med at realisere kommunens digitaliseringsstrategi. Ambitionen er at højne kvaliteten og at inddrage digitale læremidler i undervisningen på lige fod med andre undervisningsmidler. Det fordrer, at de nødvendige digitale løsninger er til stede. Nordstjerneskolen har haft en særlig udfordring, fordi alt digitalt udstyr skulle være på plads inden indflytning. Skolens lærere og ledelse skulle således beslutte, hvilke digitale læremidler de ville satse på samtidig med den pædagogiske fusion af tre skoler. ”Vi samlede et repræsentativt team af lærere, der kunne afdække behovet for digitale læremidler, der giver pædagogisk mening. Valget af udstyr afspejler, at elever på forskellige klassetrin har forskellige behov og forudsætninger. Vi har indkøbt iPad-klassesæt til de små elever, mens de ældre elever har en bærbar pc. I Kontaktklasserne kører vi et forsøg med iPhones som et hjælpemiddel til at kommunikere sammen,” fortæller skoleleder Lene Burchardt Jensen.

nordstjerneskolen

19


Godt indeklima giver kloge børn Frisk luft, godt lys og lavt støjniveau – det er faktorer, der har betydning for koncentrationsevne og indlæring. Og det er der tænkt grundigt over ved projekteringen af Nordstjerneskolen. Indeklimaet skal være så godt som muligt,

Det gode lys, dagslyset, er sikret ved at placere alle klasselokaler som perler på en snor langs stjernetakkernes ydervægge.

himlen og dens intensitet. Frisk luft er afgørende for trivsel og indlæringsevne – det er vel dokumenteret, og derfor har Nordstjerneskolen et ventilationssystem, der reagerer på luftkvaliteten i hvert enkelt rum. Det vil sige, at følere registrerer både temperatur og CO2-indhold i luften. Anlægget regulerer selv ventilationen i forhold til, hvor mange mennesker, der er i lokalet.

Derved opfyldes samtidig myndighedskravet om direkte flugtveje i tilfælde af brand, idet hvert klasselokale har en dør til det fri. Men dagslyset skal også reguleres, og derfor er der solafskærmning i form af farvestrålende gardiner, der automatisk lukker og åbner i forhold til solens gang over

Mange mennesker i store rum stiller helt specielle krav til akustikken, og det er løst ganske effektivt på Nordstjerneskolen. Alle skillevægge er lydisolerede, og lofterne er lyddæmpede. Endvidere er der opsat lyddæmpende plader på væggene. Disse plader er samtidig en del af udsmykningen og kan

og det skal fungere så automatisk som muligt. Det var udgangspunktet for arkitekternes og ingeniørernes udformning af skolebyggeriet.

20

nordstjerneskolen

endvidere bruges som opslagstavler. I fællesrum, aktivitetssal og musiklokaler er der taget særlige hensyn til akustikken. Resultatet er overbevisende. Grupper af elever kan arbejde tæt på hinanden uden at forstyrre, og der er i det hele taget et lavt støjniveau i forhold til antallet af børn og voksne.

Forskere har påvist, at godt indeklima i skoler giver bedre trivsel, bedre indlæring og gladere børn. Det skal vise sig i praksis på Nordstjerneskolen.


”All inclusive” Trenden er, at børn med generelle indlæringsvanskeligheder skal inkluderes i skolen frem for at isoleres i særlige klasser eller skoler. Den holdning støtter Nordstjerneskolen op om, idet specialklasserne for disse elever er placeret inderst i hver stjernetak. Det giver optimale muligheder for inkludering, blandt andet når der afvikles temauger. Så dannes der hold og grupper på tværs af alle klasser. På den måde får specialklasse-eleverne et tilhørsforhold til hele deres årgang og bliver aktive deltagere i det sociale liv i stjernetakken. Det ses også i frikvartererne, hvor der leges eller hygges på tværs af klasserne.

SFO Skolefritidsordningen, SFO’en, på Nordstjerneskolen, har 375 børn. De første møder kl. 6.30, og de sidste bliver hentet kl. 17.30. 375 børn og 31 pædagogiske medarbejdere. Det er en ordentlig flok, og i starten var det da også lidt kaotisk. Man kom jo fra tre mindre SFO’er i egne lokaler og skulle finde sig til rette som en stor afdeling, der både har egne lokaler og deler lokaler med andre årgange. ”De store forhold giver selvfølgelig ikke samme hygge som i de små SFO’er, men til gengæld giver bygningen her andre muligheder, og vi har efterhånden fundet os rigtig godt til rette. Børnene føler sig hjemme, og vi pædagoger har fundet nye måder at arbejde på og især arbejde sammen på,” siger afdelingsleder Ulla Rosenkrantz Jensen.

Verdensklasser Børn fra andre lande starter i verdensklasse, men sluses hurtigt ind i de almindelige klasser. De børn, der kommer til Frederikshavn uden at kunne tale dansk, starter i verdensklasse på Nordstjerneskolen, hvor der tilbydes intensiv danskundervisning. Men de er fra starten tilknyttet en almindelig skoleklasse, som de allerede efter få uger bliver en del af. Ofte starter de med idrætstimerne, hvor kommunikationen ikke behøver være verbal. Siden følger de øvrige fag i takt med, at danskkundskaberne slår til.

!!!

Jeg har haft egen restaurant i 10 år og kom til Danmark som flygtning fra Irak for 21 år siden. Jeg nyder at arbejde i skoleboden blandt gode kolleger og alle de glade børn. Yousif Aziz · Skoleboden

nordstjerneskolen

21


GULVENTREPRISE UDFØRT AF JUL. NIELSEN Skab et inspirerende læringsmiljø Armstrong DLW Linoleum – et populært valg i sundhedsvæsnet og til uddannelsesinstitutioner.

Følg dit forbrug via app'en minForsyning

Det er en god ide at holde øje med dine målere, så du kan følge udviklingen i dit forbrug. Der kan ske brud på skjulte installationer, eller en måler kan blive defekt. Hvis du jævnligt læser dine målere af, kan du stoppe en eventuel skade i tide. På Forsyningens app minForsyning har du mulighed for at indberette din aflæsning af målere. Indberetningen bliver automatisk registreret i Forsyningens afregningssystem, og grafer giver dig et godt overblik over det aktuelle forbrug i forhold til det forventede årsforbrug, og endelig er det muligt at sammenligne forbruget med tidligere års forbrug. Er du ejer af et solcelleanlæg kan du med minForsyning følge med i, hvor meget anlægget producerer. Scan QR koden og få direkte adgang til app'en. Frederikshavn Forsyning A/S  Knivholtvej 15  9900 Frederikshavn Tlf. 9829 9000  E-mail: forsyningen@forsyningen.dk  www.forsyningen.dk Åbningstid: Man - tor 9.00 - 15.00  Fredag 9.00 - 12.00


Et nærområde i naturskøn balance Byggeriet af Nordstjerneskolen har været med til at skabe et rekreativt miljø med blødt bakkelandskab og en sø, der samtidig fungerer som bæredygtig klimaløsning for hele nærområdet. Nordstjerneskolen er placeret midt i Frederikshavn by i et område med kort afstand til Arena Nord og Børnehuset Mælkevejen. Midt i disse omgivelser er der vokset et rekreativt naturmiljø op, som elegant sammenbinder og understøtter de forskellige aktiviteter i nærområdet.

et rekreativt miljø, men også disse bakker er et resultat af skolebyggeriet, hvor den overskyndende jord fra byggeriet nu er forvandlet til bakker og naturområde. Hele landskabet har været en måde at sammentænke natur, teknik og bæredygtighed på, hvor resultatet med søen også kan indgå som en del af elevernes biologiundervisning. På sigt er det tanken, at området skal udvides og laves til en ny Bypark, som gør det attraktivt for lokalsamfundet at besøge området.

Byggeriet af Nordstjerneskolen har været en vigtig forudsætning for at skabe naturområdet, fordi bakkelandskabet og søen er et direkte resultat af to praktiske udfordringer. En af de udfordringer var, at regnvand fra tag og belægninger på Arena Nord, Børnehuset Mælkevejen og Nordstjerneskolen tilsammen kunne overbelaste områdets kloaksystem i perioder med meget regn. Søanlægget er derfor blevet lavet som et forsinkelsesbassin til at opsamle det overskydende regnvand. Rundt om søen er det rå bakkelandskab med til at skabe

Stærkt engagement i elevrådet Hvordan fungerer et demokrati? Det får eleverne på Nordstjerneskolen en smagsprøve på gennem elevrådet, hvor hver klasse vælger en repræsentant.

gerne vil gøre noget godt for deres kammerater. Elevrådene arbejder bl.a. med ”den gode skoledag” – hvad kan man gøre for at gøre hverdagen endnu bedre på Nordstjerneskolen.

Skolen har to elevråd – et op til 5. klasse og et for de ældste elever, men for begge elevråd gælder, at medlemmerne går op i arbejdet og

Det handler både om den fysiske indretning og om, hvordan man behandler hinanden.

Stålkonstruktioner og smedearbejder Energioptimering, varmepumper og solvarme

www.jysktagentreprise.dk

✔ Tagpapdækning af nye tage. ✔ Listedækning. ✔ Renovering af ekst. tagpaptage. ✔ Membranisolering af broer og parkeringsdæk.

✔ Selvbærende stålpladetage for underlag af nye tagdækninger.

VVS-installationer og blikkenslagerarbejder Naturgasinstallationer og ventilation

Vi er en del af:

Oscar Petersen & Søn A/S Aut. VVS-installatør og smedefirma H. C. Ørstedsvej 16 | Frederikshavn Tlf. 96 20 20 10 | vvs@ops.dk | www.ops.dk


Rimmens AllĂŠ 75 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 45 83 00 nordstjerneskolen@frederikshavn.dk www.nordstjerneskolen.frederikshavn.dk

Annoncefinansieret profilmagasin udgivet af Reklamebureauet Corbiz i samarbejde med Nordstjerneskolen og Frederikshavn Kommune, april 2013.

Nordstjerneskolen magasin 2013  

Profilmagasin om den nye Nordstjerneskole i Frederikshavn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you