Page 1

Vaše poklicne priložnosti bodo široke. Raziskave kažejo, da je prisotno pomanjkanje računovodskih delavcev. Takšno stanje bo tudi v prihodnjih letih.

Vključite se v visokošolski strokovni študijski program RAČUNOVODJA in pridobite naziv diplomirani ekonomist/ka!


NAGOVOR DEKANA Sem eden tistih, ki so vztrajno trdili, da računovodstvo ne bo nikoli del njihovega življenja. Pa vendar, kot pravi slovenski rek, zarečenega kruha se največ poje in danes si skoraj ne predstavljam dneva, ki ne bi bil povezan z računovodskim ali revizijskim delom. Prepričan sem, da ima računovodstvo svetlo prihodnost. Poklic računovodje je v razvitih ekonomijah zalo cenjen (računovodja je v hierarhiji podjetja v samem vrhu). Tudi v Sloveniji postaja vedno bolj cenjen in iskan. Dozorelo je spoznanje, da je znanje računovodstva nujen pogoj uspešnosti in poslovne odličnosti. Mogoče prav od tukaj izvira rek »računovodstvo je jezik poslovnežev«. Prav to pa je tudi eden izmed ključnih razlogov, da smo se odločili oblikovati specializirano visoko šolo za računovodstvo, ki si prizadeva postati ena vodilnih računovodsko finančnih šol ameriško-evropskega tipa v centralni in vzhodni Evropi. Diplomanti naše šole razpolagajo z bogatim znanjem računovodstva, poslovnih financ in davkov. Njihove strokovne in osebnostne vrline jim omogočajo, da postanejo najtesnejši sodelavci poslovodstva, ki kreativno sodelujejo pri oblikovanju kakovostnih predlogov poslovnih odločitev. Če ste radovedni, ustvarjalni in vztrajni, smo prava izbira. Naši profesorji, praktiki, ki vsakodnevno opravljajo naloge revizorjev, davčnih svetovalcev, računovodij itd., vam bodo pomagali nadgraditi potrebna teoretična znanja s praktičnimi izkušnjami. Od tod izvira tudi naš slogan »iz prakse za prakso«. doc. dr. Branko Mayr dekan

Študij vzpostavlja ustrezno samozavest diplomanta, ki temelji na uporabnem znanju in zavedanju, da lahko pomembno prispeva k oblikovanju informacij za poslovno odločanje in s tem k zmanjšanju poslovnih tveganj. Pridobljena samozavest diplomantu daje sposobnost kritične presoje dogajanj v združbi in mu omogoča uspešno soočanje z izzivi v praksi in prevzemanje ustrezne odgovornosti za svoje predloge in odločitve.


Program računovodstva zajema celotno poslovanje. V širokem naboru pridobljenih znanj je poudarek na poslovodnem računovodstvu in financah (poslovne finance in davki). Namen visokošolskega programa računovodstvo je študentom omogočiti NAZIV: Študijski program računovodspridobitev strokovnega znanja in tvo se izvaja v treh letnikih oziroma usposobljenost za reševanje zahtevnih šestih semestrih. Skupaj boste pridobili strokovnih in delovnih problemov, 180 ECTS. Po končanem študiju boste razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v pridobili naziv diplomirani ekonomist stroki in med strokami, strokovne (diplomirana ekonomistka) – VS – 1. kritičnosti in odgovornosti, iniciativnosti bolonjska stopnja 6/II in samostojnosti pri odločanju in vodenju.

PREDMETNIK 1. letnik

2. letnik

Osnove ekonomije 5 ECTS Uvod v računovodstvo (diferencialni za 2. in 3. letnik) 9 ECTS Uvod v poslovne finance 9 ECTS Teorija organizacije 4 ECTS Osnove informacijske tehnologije 5 ECTS Upravljalno (poslovodno) računovodstvo I (diferencialni za 2. in 3. letnik) 9 ECTS Matematika 6 ECTS Ekonomika podjetja (diferencialni za 2. in 3. letnik) 9 ECTS Angleščina I, Nemščina I 4 ECTS

Finančno računovodstvo 6 ECTS Stroškovno računovodstvo 6 ECTS Davki 5 ECTS Osnove analize poslovanja 5 ECTS Uvod v gospodarsko pravo 4 ECTS Organiziranje računovodstva v podjetju 4 ECTS Upravljalno (poslovodno) računovodstvo II 6 ECTS Gospodarska in finančna matematika 4 ECTS Praksa v podjetju 20 ECTS

SKUPAJ 60 ECTS

SKUPAJ 60 ECTS

3. letnik Zahtevnejša področja finančnega računovodstva 6 ECTS Poslovne finance 7 ECTS

Pravo za računovodje 5 ECTS Angleščina 2/ Nemščina 2 4 ECTS Izbirni 1, 2, 3, 4, 5 vsak 5 ECTS Diplomsko delo 7 ECTS SKUPAJ 60 ECTS

Izbirni predmeti v tretjem letniku: Zunanje revidiranje, notranje revidiranje, kriza in krizno vodenje podjetja, vodenje informacijskih projektov, zahtevna poglavja iz analize poslovanja, financiranje rasti podjetja, management v računovodstvu, računovodske rešitve pri drugih zavezancih za računovodstvo, davki II, računovodsko poročanje po mednarodnih standardih računovodskega poročanja, procesi in informacijske tehnologije v poslovnem okolju, ravnanje s človeškimi dejavniki, računovodsko spremljanje proizvodnje , ocenjevanje vrednosti podjetij, zunanje opravljanje računovodskih storitev, uvod v forenzično računovodstvo, osnove mednarodne obdavčitve.


POGOJI ZA VPIS

V 1. letnik se lahko vpišete, če ste zaključili katerokoli srednjo štiriletno šolo (splošna matura, poklicna matura ali zaključni izpit). V 2. letnik se lahko vpišete, če ste zaključili višjo strokovno šolo. Glede na smer študija morate opraviti še predpisane diferencialne izpite (sorodni študij dva izpita, nesorodni študiji pa tri izpite). V 3. letnik se lahko vpišete, če ste diplomirali na višješolskem programu sprejetem pred letom 1994. Glede na smer študija morate opraviti še predpisane diferencialne izpite (sorodni študiji dva izpita, nesorodni študiji pa tri izpite.)

ŠOLNINA Šolnina za posamezni letnik znaša 1.950 EUR in zajema:

Več na

- vpisnino - predavanja, vaje in konzultacije - opravljanje izpitov (največ trikratno opravljanje izpita) - enkratno ponavljanje letnika v celotnem obdobju študija (Študent lahko v teku celotnega študija samo enkrat ponavlja letnik brez plačila šolnine in plača le vpisnino).

r. s i www.vs

Učbeniki in skripte se zaračunajo po ceniku založnika oziroma prodajalca. Možnosti plačila: Šolnino lahko poravnate v enkratnem znesku ob vpisu ali pa v največ 10 obrokih letno.

STEGNE 21C, 1000 LJUBLJANA TEL. 059 090 960, FAX. 059 090 962 WWW.VSR.SI IZREDNI ŠTUDIJ V LJUBLJANI in MARIBORU

Brosura VSR  
Brosura VSR  
Advertisement