Page 1

głowa

znak

głowa /ɡwɔva/ (noun) 1 część ciała człowieka lub zwierzęcia w górnej jego części, która zawiera m. in. mózg Kopf, der: Er nickte mit dem Kopf. Kiwnął głową. ; 2 osoba przewodnicząca jekieś organizacji Kopf,der: On jest głową tej bandy. Er ist der Kopf dieser Bande. ; 3 osoba wybitnie inteligentna, lub będąca rzetelnym żródłem wiedzy w danej dziedzinie Kopf, der: Peter był zawsze głową, jeśli chodzi o matematykę.

Peter war immer ein Kopf, wenn es um Mathe geht. grzebień /ɡʒɛbʲjɛ ̇̃ɲ/ (noun) 1 przyrząd użytku codziennego służący do czesania włosów Kamm, der: Nie

miał grzebienia, więc chodził cały6 dzień rozczochrany. Er hatte keinen Kamm, so ging er den ganzen Tag zerzaust.; 2 mięsisty czerwony wyrostek najczęśćiej na głowie lub na dziobie ptaków Kamm, der : Die Hähne haben die ungewöhnlich schönen Kamm auf dem Kopf. Te koguty mają niezwykle piękne grzebienie na głowie. ; 3 zębate wyrostki wzdłuż grzbietu i ogona gada Kamm, der: Die Eidechsen haben einen merkwürdigen Kamm, der nicht nur gut aussieht aber auch viele Funktionen ausübt. Jaszczurki mają osobliwy grzebień, który nie tylko dobrze wygląda ale także pełni wiele funkcji. guzik /ɡuʑik/ (noun) 1 element ubioru służący do jego zapinania Knopf, der: Zgubiłem guzik przy kurtce. Ich habe den Knopf an der Jacke verloren. ; 2 przycisk urządzenia, maszyny, służący do uruchomienia określonej funkcji Knopf, der: Żeby zanleźć stację radiową trzeba pokręcić pokrętłem radia. Um den Sender zu finden, muss man den Knopf ama Radio drehen. ; 3 guzik cię to obchodzi Das geht dich einen feuchten Kehricht an!; 4 guzik z pętelką überhaupt nichts, Pustekuchen misja /ˈmʲisʲja/ (noun) 1 posłannictwo, ważna misja do wykonania Mission, die: Mówił, że ma ważną polityczną misję do spełnienia Er sagte, dass er eine wichtige politische Mission zu erfüllen hatte. ; 2 delegacja dyplomatische Vertretung: Polska misja w Niemczech. Polnische dyplomatische Vertretung in Deutschland. ; 3 rozpowszechnianie wiary: Chrześcijańskie misje zawsze były brutalne. Die christlichen

Missionen waren immer brutal. okulary /okularɨ/ (pl noun) 1 przyrząd służący do korekty wzroku i jego ochrony Brille, die : Pan Hilary zgubił okulary. Herr Hilary hat die Brillen verloren. ; 2 osłona oczu przed słońcem Sonnenbrille, die :

Słońce tak mocno świeci a ja zapomniałem wziąść okulary. Co za pech. Die Sonne scheint so intensiv und ich habe die Sonnenbrille mitnehmen vergessen. Was für ein Pech. ; 3 ochronna część oczu podczas wykonywania niebezpiecznych prac Schutzbrille, die : Każdy pracownik budowlany powinien mieć przy sobie okulary ochronne. Jeder Bauarbeiter soll die Schutzbrille mithaben. pióro /pʹi u ̯ ro/ (noun) 1 wytwór naskóka ptaków, który pokrywa ich ciało i zapewnia im temperaturę i pozwala latać Feder, die: Ptak stroszył pióra. Ein Vogel sträubte die Feder.; 2 przyrząd do pisania Feder, die:

Zamoczył pióro w kałamarzu. Er tauchte Feder in Tintenfass ein. termin /tɛrˈmiːn/ (noun) 1 wyraz o specyficznym znaczeniu Begriff, der , Terminus, der, Fachausdruck, der:

Ten tekst zawiera wiele gramatycznych terminów. Dieser Text beinhaltet viele grammatischen Fachbegriffe. ; 2 czas przeznaczony na wykonanie czegoś Termin, der: Mam jeszcze dwa tygodnie na napisanie tej pracy dyplomowej. To już ostatni termin. Ich habe noch zwei Wochen, um die Diplomarbeit zu schreiben. Das ist der letzte Termin.; 3 odcinek czasu Frist, die: termin wypowiedzenia Kündigungsfrist ustalić termin eine Frist vereinbaren; 4 konkretna data, ślubu etc. Termin, der: Muszę przesunąć termin wizyty u mojego dentysty. Ich muss den Termin bei meinem Arzt verschieben. widelec /vʲiˈdɛlɛʦ̑/ 1 ostro zakończony przedmiot używany do nabierania jedzenia z talerza Gabel, die: Był strasznie zakłopotany. Jakby nie umiał jeść nożem i widelcem. Es war ihm sehr peinlich. Als er mit Messer und Gabel nicht essen könnte. ; 2 a nóż widelec… villeicht … doch świeca /ɕfjetsa/ (noun) 1 źródło światła z wosku Kerze, die: Żeby poderwać tądziewczynę, przygotowałem aż kolację przy świecach. Um das Mädel zu schleppen, habe ich ein Abendessen beim Kerzenlicht vorbereitet. ; 2 rakieta Leuchtrakete, die : Świeca wystartowała Leuchtrakete startete; 3 ćwiczenie gimnastyczne polegające na uniesieniu nóg leżąc na plecach Nackenstand, Kerze: Był za sztywny, żeby zrobić świecę. Der war zu steif, um die Kerze tu machen. ; 4 świeca zapłonowa jako część układu rozruchowego w samochodzie Zündkerze, die : Świece zapłonowe powinno się wymienić przed zimą, żeby uniknąć nieprzyjemnych poranków. Die Zündkerzen sollen gewechselt werden, wenn wir die unangenehmen Morgen vermeiden möchten. znak /znak/ (noun) 1 symbol Zeichen, das: znak drogowy das Verkehrszeichen znak interpunkcyjny


znak

znak

Interpunktionszeichen znak zodiaku Sternzeichen bez znaku życia ohne Lebenszeichen; 2 omen Omen: To był dobry omen. Das war ein gutes Omen oder Zeichen. ; 3 znak, ślad Zeichen, Ausdruck, Symptom: NIe dał jeszcze żadnego śladu życia. Er gab noch kein Lebenszeichen.

Basic german dictionary  

NIestety z braku czasu na pewno nie uchronilem sie od literowek. Praca poza tym przebigala dosc sprawnie, jednak czasochlonnie, mimo wszystk...