Page 1

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Nr: 1/2013

Sprzedawca:

Michał Rabiej

Nabywca:

mLingua Sp. z o.o.

Adres:

Wrocław

Adres:

Stary Rynek 100 61-773 Poznań

NIP:

754-11-38-050

NIP:

778-14-35-103

50-041

Data wystawienia:

2013-01-25, Wrocław

Termin zapłaty:

2013-01-25

Forma płatności:

Gotówka

Lp.

Towar / Usługa

PKWiU

Data zakończenia dostawy/usług:

Jednostka

Cena netto

Ilość

Cena brutto

Vat

2013-01-25

Wartość netto

Wartość brutto

1

Tłumaczenie POL GER (93 152 zn.)

1800

93,15

24,53

23%

30,17

2 284,97

2 810,51

2

Tłumaczenie POL GER (175 198 zn.)

1800

175,20

24,53

23%

30,17

4 297,66

5 286,12

3

Tłumaczenie POL GER (97 447 zn.)

1800

97,45

24,53

23%

30,17

2 390,45

2 940,25

4

Tłumaczenie POL GER (418 843 zn.)

1800

418,84

24,53

23%

30,17

10 274,15

12 637,20

5

Tłumaczenie POL GER (9 836 zn.)

1800

9,84

24,53

23%

30,17

241,38

296,90

Razem w PLN:

19 488,61

23 970,99

Razem słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt i 99/100 PLN zapłacono:

0,00

pozostało do zapłaty:

23 970,99

Suma według stawek VAT Netto 19 488,61 Razem:

19 488,61

Vat 23%

Kwota VAT

Brutto

4 482,38

23 970,99

4 482,38

23 970,99

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Michał Rabiej fakturę wystawił

Strona 1/1

fakturę odebrał

25-01-2013  14:51

Faktura VAT  

fakruta Vat wykonana przy uzyciu Elisoft FAKTURY 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you