Page 1

Limburgse ZOrgOrganisaties zetten hun deuren open 18 maart 2012 I 10 - 17 uur

Maak in deze extra bijlage kennis met alle deelnemers Plan nu al uw bezoeken met een handige kaart op blz. 20 Meer info: www.dagvandezorg.be Uitgave van POM Limburg naar aanleiding van Dag van de Zorg.


2

welkom op dag van de zorg

Vanhartewelkomop deeersteDagvandeZorg! Op zondag 18 maart 2012 vindt de eerste editie plaats van de Dag van de Zorg. 50 Limburgse zorginstellingen zetten op die dag van 10 tot 17 uur hun deuren open voor het grote publiek: ziekenhuizen, ouderenzorg, gehandicaptenvoorzieningen, thuiszorg en thuisverpleegkunde, psychiatrische ziekenhuizen, centra algemeen welzijn,…Op blz. 20 vindt u alvast een handige kaart met het overzicht van de deelnemende Limburgse organisaties. Een unieke kans voor iedereen om kennis te maken met het reilen en zeilen achter de schermen van de zorgverlening.

U wordt rondgeleid op plekken die normaal niet voor het publiek toegankelijk zijn en u maakt kennis met activiteiten waarvan u niet wist dat ze bestonden. Elke deelnemende zorgorganisatie heeft een aantrekkelijk programma samengesteld voor zowel jong als oud. Op de volgende bladzijden stellen we alle deelnemers aan u voor, en vertellen we wat er die dag daar voor u op het programma staat. Ga dus zeker een kijkje nemen op de opendeurdag en ontdek de boeiende en afwisselende wereld van de zorgsector.

marc VandepuT

Jo Vandeurzen

gedepuTeerde Van economie

Vlaams minisTer Van WelziJn

“Ontdekde boeiendejobvan eenzorgverlener”

“Komkennismaken metdezorg- enwelzijnssector”

Iedereen kent in zijn familie- of vriendenkring wel iemand die actief is in de zorgsector. Niet verwonderlijk als je weet dat bijna 1 op 5 Limburgers die aan het werk zijn, aan de slag zijn in de zorgverlening. Bij de vrouwen is dat zelfs 1 op 3. En dan zijn de vele mantelzorgers en vrijwilligers nog niet meegerekend.

Bijna je middelbaar afgemaakt en op zoek naar een leuke studierichting? Of al ouder dan dat en toe aan een nieuwe uitdaging? Ga dan eens langs in één van de 226 zorgen welzijnsorganisaties die op zondag 18 maart hun deuren openen. De Dag van de Zorg vormt de uitgelezen kans om eens op een andere manier kennis te maken met de zorg- en welzijnssector. De jongste jaren is er ontzettend veel veranderd in deze ‘witte economie’. Het oude rusthuis heeft plaats gemaakt voor het moderne woonzorgcentrum. De technologische ontwikkelingen in ziekenhuizen nemen een ongekende vaart. Overal ontstaan nieuwe initiatieven en samenwerkingen die zorg en welzijn nog dichter bij de mensen brengen. Tijdens ons hele leven doen we bijna voortdurend een beroep op gezondheidszorg en welzijn: voor onszelf, onze kinderen, onze ouders en grootouders. Daarom dat de Vlaamse overheid zo sterk investeert in zorgberoepen. Op de website www.ikgaervoor.be bijvoorbeeld vind je informatie en getuigenissen over alle zorg- en welzijnsberoepen. Zorg en welzijn zijn niet alleen een noodzaak, maar ook een zegen. De zorg voor elkaar maakt een warme samenleving. Ik denk aan de vele mantelzorgers en vrijwilligers, die een onschatbare meerwaarde leveren. En uiteraard zijn er de vele professionals, de

Tijdens de Dag van de Zorg krijgt u een unieke gelegenheid om het dagelijkse werk van deze mensen met eigen ogen te ontdekken. De 50 deelnemende Limburgse organisaties hebben elk een zeer aantrekkelijk programma samengesteld waardoor u als het ware wordt ondergedompeld in de job van een zorgverlener. Misschien kan u zich zelfs kandidaat stellen voor één van de talrijke vacante jobs in deze zorginstellingen? Want vacatures zijn er in de sector voldoende: tegen 2015 is er in de Limburgse zorgsector een jaarlijkse nood aan 2.000 bijkomende arbeidskrachten! Het economisch belang van de zorgsector in onze provincie mag dus zeker niet onderschat worden. Maar minstens even belangrijk is het maatschappelijk belang. Ieder van ons komt vroeg of laat in aanraking met een bepaalde vorm van zorg-

verlening en als provinciebestuur willen we actief meewerken aan een voldoende, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar aanbod aan gezondheids- en welzijnszorg voor alle Limburgers, nu en in de toekomst! Via de werking van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg en met diverse provinciale en Europese subsidies ondersteunen we daarom al enkele jaren actief de zorgsector in Limburg. Niet alleen op het vlak van infrastructuur of nieuwe technologieën, maar ook inzake de promotie voor zorgberoepen en -opleidingen. Samenwerking en innovatie staan daarbij centraal. Wij nodigen u van harte uit om tijdens de Dag van de Zorg op 18 maart één of meerdere Limburgse zorgorganisaties te bezoeken, zodat ook u kan kennismaken met de vaak vernieuwde infrastructuur en met het warme, dankbare en boeiende beroep van een zorgverlener. Een bezoek meer dan waard!

diversititeit aan zorg- en welzijnsberoepen is enorm. Ook de economische waarde van deze sector is groot. Eén op zes Vlamingen werkt in de ‘witte economie’. Geneesmiddelenbedrijven, de technologische industrie en vele KMO’s dragen bij tot een hoge kwaliteit van zorg en welzijn, met oog voor mens en economie. Met Flanders’ Care steunt de Vlaamse overheid de ontwikkeling van innovatieve producten voor zorg en welzijn. De komende jaren staan de zorg- en welzijnssector voor grote uitdagingen. De middelen zijn beperkt, maar met nieuwe technologie en samenwerking kunnen we kwaliteitsvolle zorg en welzijn voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, een job in de zorg? Wil je meer informatie over het uitgebreide aanbod in zorg en welzijn? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de nieuwste ontwikkelingen in deze belangrijke sector? Trek erop uit, ga erop af! Tot 18 maart.

InhOuDsOpgaVe 2 Voorwoorden gedeputeerde Marc Vandeput en minister Jo Vandeurzen 3 Limburgse innovaties helpen de zorgsector 4-17 Voorstelling Deelnemers Dag van de Zorg met 4-5 psychiatrie 5 kinderdagverblijven 6-7 algemene ziekenhuizen 8-9 thuiszorg 10-15 woonzorgcentra 16 diversen 17 gehandicaptenzorg 18 Kom werken in de zorg: POM/Speerpunt zorgeconomie en VDAB aan het woord 19 Wij werken in de zorg: vijf getuigenissen 20 Alle deelnemers aan Dag van de Zorg, verzameld op de kaart van Limburg

Colofon:

Deze bijlage is een initiatief van POM-ERSV Limburg naar aanleiding van Dag van de Zorg en werd gerealiseerd in samenwerking met de Provincie Limburg en Het Belang van Limburg. V.U.: Regine Van Ackere Contactgegevens: POM Limburg, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt. Tel.: 011/30.01.00 Coördinatie en eindredactie bijlage: Ann Schoofs Coverfoto: Tom Palmaers Teksten: Bart Derwael, Dirk Jacobs, Gerben Smeets Foto’s: Luc Daelemans, Sven Dillen, Tom Palmaers, Karel Hemerijckx, Raymond Lemmens, Jeffrey Gaens, Serge Minten Layout: Grafische Cel Hasselt: Bert Dillen - Dries Stevens Inhoudelijke input POM-ERSV: Brenda Berghmans - Joeri Luyten - Regine Van Ackere


limburgse innovaties helpen zorgsector

3

Limburg ontwikkelt innovatieve projecten voor de zorg LifeTechLimburg is in 2008 opgericht als platformorganisatie voor de sector van de levenswetenschappen. Concreet willen ze organisaties en bedrijven helpen om vraagstukken op te lossen die te maken hebben met infrastructuur, financiering, onderzoeksexpertise en netwerking. Bijzondere aandacht gaat daarbij zeker naar innovatie in de zorg. Zo organiseren ze ‘Zorgidee’, een symposium over innovatie in de zorg waarbij allerlei instanties met een goed idee of expertise elkaar kunen ontmoeten. LifeTech kan die ideeën/projecten dan later verder begeleiden zodat er concrete stappen gezet worden naar nieuwe initiatieven in de zorg. Programma opendeurdag

LIfETEcHLImburG Agoralaan, gebouw Abis, Diepenbeek 011/28.69.00 www.lifetechlimburg.be

■■ LifeTechLimburg toont tussen 10 en 17 uur zowel in Jessa Hasselt (Campus Stadsomvaart) en ZOL Genk (Campus St. Jan) concrete projecten waarmee ze bezig zijn. Dat gebeurt op posters en via mondelinge uitleg. ■■ De betrokken diensten binnen de ziekenhuizen worden ook opengesteld.

1

‘Zorg op afstand’ belangrijke doorbraak Telemonitoring of ‘zorg op afstand’ is een beloftevol project dat loopt in ZOL en Jessa, samen met de UHasselt. Deze innovatieve technologie voor de zorg laat toe om patiënten ‘op afstand’ op te volgen. Zo kan men patiënten ook bij hun thuis continu opvolgen en waar nodig de behandeling individueel bijsturen. Het wordt beschouwd als één van de belangrijkste nieuwe doorbraken in de geneeskunde. In de ziekenhuizen Jessa en ZOL gebruiken ze deze nieuwste technologie al in onderzoeksprojecten om hartpatiënten op afstand te monitoren. In ZOL worden al meer dan 200 hartpatienten opgevolgd en onderzoek van Jessa toonde aan dat hartpatiënten die worden opgevolgd minder snel hervallen en dus minder snel gehospitaliseerd moeten worden. Prof. Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde, geeft aan dat ‘zorg op afstand’ een belangrijke toepassing is voor de gezondheidszorg van de toekomst. Er zijn zeker ook uitbreidingen mogelijk voor diabeten, longpatiënten e.a.

Dankzij ‘Zorg op afstand’ kan de patiënt ook thuis gevolgd worden.

Personeelsbehoefte in één keer ingevuld via nieuwe methode ‘collectieve instroom’

Het lijkt een spelletje, maar het is wel degelijk een doorgedreven revalidatie.

revalidatierobots voor mensen met mS Wie lijdt aan een neurologische aandoening zoals MS of een herseninfarct, krijgt vaak te maken met een arm die niet goed meer werkt. Dat beperkt de zelfstandigheid bij dagelijkse handelingen. Een doorgedreven revalidatie kan voor een stuk helpen. Sinds kort is er ook veel interesse in innovatieve behandelvormen die de patiënt zelfstandig kan uitvoeren. Concreet is er nu een revalidatietechnologie met een robot. De robot is aangepast aan de bewegingen en functies van een arm én aan de speci-

fieke noden van de persoon in kwestie. Een patiënt kan er zelfstandig mee trainen. De robot kan zowel weerstand opwekken als de arm ondersteunen. Patiënten nemen de robot vast bij het uiteinde en gebruiken hem als aansturing voor de software die dan beweging met de arm gaat stimuleren. Het lijkt alsof je een spelletje speelt maar eigenlijk volg je een gesofisticeerd revalidatieprogramma voor de arm. Dit is een Interreg IV project, met als partners o.a. de PHL en de MS-kliniek. Meer info op www.i-travel.eu

“Iedereen moet kunnen reanimeren” Adres Telefoon website

In de zorgsector is heel wat extra personeel nodig.

HASSELT Door de toegenomen zorgvraag en vele (ver) nieuwbouwprojecten in de ouderenzorg in Limburg is er nog meer nood aan extra personeel. Om organisaties te ondersteunen bij de invulling van die vacatures, hebben POM Limburg en de VDAB de methode van collectieve instroom geïntroduceerd. Gedeputeerde Marc Vandeput, voorzitter van POM Limburg: “We kunnen op basis van nieuwe investeringsplannen in bijvoorbeeld de woonzorgcentra, nu al goed bepalen hoeveel en welk personeel nodig is in de toekomst. Via ‘collectieve instroom‘ worden enerzijds de instroomkanalen voor werkzoekenden verbreed en wordt anderzijds een opleidingsprogramma opgesteld om zo in één keer de personeelsbehoefte in een zorgorganisatie in te vullen. Werklozen worden opgeleid en bestaande personeelsleden krijgen de kans om door vorming een hogere functie op te nemen. We werken samen met diverse partners om zo een multidisciplinair team samen te stellen waarbij

de partners op elkaar kunnen inspelen en elkaar kunnen versterken.” In 2011 werd al een project rond collectieve instroom georganiseerd in het woonzorgcentrum Sint-Anna in Lanaken. Met succes want dit leverde in totaal 74 nieuwe medewerkers op. Ook de woonzorgcentra Ocura in Beringen en Salvator Mundi in Hasselt maken momenteel gebruik van de methodiek omdat zij elk in de komende maanden een 40-tal uiteenlopende vacatures moeten invullen. Daarom worden o.a. sollicitatiedagen georganiseerd waar werkzoekenden kunnen kennismaken met het woonzorgcentrum, ze kunnen solliciteren voor een bepaalde functie of ze kunnen zich inschrijven voor een bepaalde zorgopleiding. Gedeputeerde Marc Vandeput: “Het is de bedoeling om de methodiek van collectieve instroom breed te verspreiden onder de Limburgse zorgorganisaties. Belangrijk hierbij is dat de methodiek wordt aangepast op basis van de aard en nood van de zorgorganisatie. Voor de zomervakantie wordt de collectieve instroom in liefst 12 zorginstellingen toegepast.”

In de hele Euregio gaan scholieren geschoold worden in reanimatie.

GENK “Het is van het allergrootste belang dat veel mensen kunnen reanimeren”, stelt dokter Johan Van Canneyt die binnen het EMuRgency-project actief is. “In onze regio krijgen jaarlijks zowat 2.500 mensen een hartstilstand. Dan zijn de eerste minuten enorm belangrijk om het risico op ernstige hersenschade uit te sluiten. Maar in de Euregio Maas-Rijn is in driekwart van de gevallen niemand in de buurt die kan of wil starten met de reanimatie. Precies daarin wil EMuRgency verandering brengen.” “In eerste instantie gaan we een alarmeringssyteem ontwikkelen en ook in praktijk omzetten waarbij hulpverleners uit de hele regio, met behulp van mobiele telefooncen-

trales verwittigd worden en naar de patiënt worden gestuurd. Daarnaast werken we aan een laagdrempelig scholingsaanbod zodat zoveel mogelijk mensen leren reanimeren. Zo gaan we onder meer op pad om scholieren in de hele Euregio Maas-Rijn in één dag, met de ‘Reanimation Roadshow’ geschoold worden door 2 noodartsen en 10 andere hulpverleners. Tegen 2014 willen we in de Euregio deze innovatieve technische infrastructuur op poten zetten en de mensen aansporen om, indien nodig, mekaar te reanimeren voor en tot de hulpdiensten toekomen.” Meer info nodig? EMuRgency Schiepse Bos 6, Genk Contact: Dr. Sven Van Poucke 089/32.53.00. www.emurgency.eu

i


Psychiatrie

4

“Muren rond psychiatrie gesloopt” HASSELT - Psychiatrie is vandaag al lang niet meer wat het 20 jaar geleden was. Letterlijk en figuurlijk worden muren rond de psychiatrie gesloopt. De directeuren van OPZC Rekem, Asster Sint-Truiden, Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen en de medisch directeur van het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk leggen uit waarom het zo belangrijk is dat er tijdig hulp ingewonnen wordt èn hoe die hulp aangepast wordt aan iedere persoon. Tijdige hulp “De kans dat een familielid ooit in aanraking zal komen met psychiatrie, is bijzonder groot”, aldus Jaak Poncelet (Asster). Toch wachten mensen nog te lang om hulp te zoeken. “Wij beseffen dat het niet gemakkelijk is om over psychische problemen te praten”, zo zegt Marcel Claes van MC Sint-Jozef. “Praten over lichamelijke ongemakken is veel gemakkelijker. Maar hoe sneller de psychische aandoening gediagnosticeerd en behandeld wordt, hoe gunstiger de prognose. Ook voor de familie is een tijdige interventie belangrijk. Niet zelden gaan ook zij gebukt onder het psychisch lijden van hun familielid.” “Ook kinderen vinden het vaak moeilijk om over hun problemen te praten”, zegt Peter Emmery van het Kinderspychiatrisch Centrum. “Onderzoeken hebben aangetoond dat één op zes jongeren zegt niet over zijn/haar problemen te kunnen praten en 9% geeft aan ooit een poging tot

zelfdoding te hebben ondernomen. Als jongeren om hulp vragen, merken we dat dit meestal gebeurt via de school, CLB’s en natuurlijk de ouders”, legt Peter Emmery uit. “Volwassenen komen hier vaak terecht via hun huisarts, waar ze wel eens hun hart durven luchten over een geestelijk probleem waarmee ze worstelen”, legt John Vanacker van OPZC Rekem uit. “Dan nodigen we hen uit voor een gesprek waarbij bepaald wordt welke de meest aangewezen weg voor een behandeling is. Is een opname noodzakelijk of kan het probleem met ambulante zorg verholpen worden?”

Opname zeker niet altijd nodig Dat ambulante zorg vaak een oplossing is, weten vele mensen niet. Vaak denken ze dat psychische problemen altijd gepaard gaan met een opname. Dit is zeker niet het geval. Zeer veel psychische problemen kunnen zonder opname behandeld worden waardoor de patiënt in zijn thuisomgeving kan herstellen. “Indien er toch een opname nodig is, proberen we het verblijf zo kort

mogelijk te houden. Ook patiënten die toch opgenomen werden, kunnen na hun ziekenhuisopname thuis verder behandeld worden.”, legt John Vanacker uit. “Dat gebeurt door artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers die binnen de psychiatrische thuiszorg actief zijn. In de toekomst zullen mobiele teams het aantal opnames in de psychiatrische ziekenhuizen kunnen beperken. De tijd dat er in eerste instantie gedacht werd aan opname, is compleet voorbij.”

Gespecialiseerde hulp “Ook is het belangrijk dat mensen weten dat er heel veel gespecialiseerde hulp is”, vindt Jaak Poncelet. “Vergelijk het maar met een algemeen ziekenhuis waar ook verschillende afdelingen zijn. Zo is het ook in een psychiatrisch ziekenhuis. Iemand met een drugsverslaving volgt bijv. een heel andere behandeling dan iemand met een psychose of iemand die depressief is. Dat is ook wat we met Dag van de Zorg willen laten zien. Je kan dan kennismaken met die verschillende behandelafdelingen en krijgt een realistisch beeld van een psychiatrisch ziekenhuis. Bezoekers zullen ook kunnen zien dat er geleefd, begeleid en behandeld wordt in kleine groepen opdat patiënten en familie zich zo goed mogelijk thuis zouden voelen. Elk individu is uniek. Individuele begeleiding laat toe zorg op maat aan te bieden.“

“9 jaar kwijtgespeeld, da’s genoeg” REkEm/LAnAkEn - 8 maart 2003. De stoppen bij Tongerenaar Patrick Gielen (49) slaan een zoveelste keer door, hij wordt agressief. “Een combinatie van woede, drugs, drank en de idioot uithangen”, vertelt Patrick 9 jaar later. 9 jaar die grotendeels binnen gevangenismuren en in de afdeling ‘forensisch psychiatrische zorg’ in OPZC Rekem verliepen. “De gevangenissen van Gent en Merksplas, ik wil er nooit meer heen”, vertelt Patrick. “’Maar ik heb er ook ontdekt dat ik fout zat. En niet de mensen in mijn naaste omgeving. Ik alleen ging in de fout.” Patrick vertelt zijn verhaal openhartig. Hij doet dat, op verzoek, ook in middelbare en hogere scholen maar ook in gevangenissen en centra waar lotgenoten van hem aan hun herstel werken. “Ze moeten weten dat er mensen zijn die in hun persoon tijd en moeite willen investeren. Ik ben er echt iedereen dankbaar voor. In OPZC Rekem twijfelde ik aanvankelijk wel. Binnen de gevangenismuren heerst een hiërarchie, plots viel dat allemaal weg. Patiënten proberen de begeleiders te manipuleren maar dat ‘pakt’ niet. Gelukkig maar. Wat me wel is opgevallen, is dat ze vooral naar mij geluisterd hebben, zonder mijn persoonlijkheid te willen veranderen. Ze hebben me andere oplossingen aangereikt dan er op los kloppen bij een probleem. Ook nu kan ik me nog kwaad maken maar dan zet ik me aan tafel met een stuk papier en duik in de cursus probleemoplossend denken. En als ik er niet aan uit geraak, stap ik in de bus en kom ik in Rekem nog eens praten. Dat helpt, dat lucht op. Intussen heb ik een nieuwe relatie, ik zie mijn zonen weer en ik ben fier op hen. Ik wil mijn moeder ook tonen wie de nieuwe Patrick is. Ik heb 9 jaar van mijn leven kwijt gespeeld, dat is genoeg.”

Ik werk graag in de psychiatrie

Patrick getuigt ook in scholen over zijn verblijf in de psychiatrie.

De medisch directeur van het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk. de directeuren van OPZC Rekem, Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen en Asster Sint-Truiden.

OPZC Rekem

Programma opendeurdag

Daalbroekstraat 106 , Rekem-Lanaken 089/84.70.00 www.opzcrekem.be

■■ Je krijgt een blik achter de schermen van een zorginstelling. ■■ Infomarkt, kinderanimatie. ■■ Gratis concertje Guy Swinnen. ■■ Uitleg over en zelf ervaren van paardentherapie.

manègeproject opent de deuren 2

Wat is KeFor?

Goed 2,5 jaar geleden startte in OPZC Rekem een Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg (KeFor). Dat staat in voor het uitvoeren, initiëren en begeleiden van onderzoek binnen diverse forensische projecten in Vlaanderen. KeFor werkt samen met academici en klinische organisaties in binnen- en buitenland en geniet financiële steun van Limburg Sterk Merk. Er lopen verschillende wetenschappelijke projecten rond kansen op herval en kansen op gewelddadig gedrag bij daders met een verstandelijke handicap. In de afdeling ‘Forensische psychiatrie’ zitten mensen die een delict pleegden en op dat moment ontoerekeningsvatbaar bleken. Na de diagnose en risicotaxatie, volgt een doorgedreven behandeling. Wie dat traject positief aflegt, kan zich herintegreren in de maatschappij.

De paarden worden gebruikt bij verschillende therapieën.

LANAkeN In 2001 startte bij OPZC Rekem het manègeproject. Een uniek gebeuren waarmee therapie met paarden in het zorgcentrum zelf aangeboden wordt aan alle doelgroepen. Het manègeproject zelf bestaat uit 3 takken: het zorgtraject, de hippotherapie en de mobiele tak. In het zorgtraject helpen patiënten en bewoners mee aan het verzorgen van de paarden en de infrastructuur. Met de hippotherapie wordt het paard therapeutisch gebruikt, afhankelijk van de doelgroep is dat rijden met of zonder zadel, spiegelrijden enzomeer. Binnen de

Rachel Drees (38) uit Meeuwen-Gruitrode werkt sinds kort als psychiatrisch verpleegkundige in het OPZC Rekem. Eerder werkte ze daar ook al als zorgkundige, maar in 2008 is ze op 34-jarige leeftijd opnieuw gaan studeren. Via Project 600 - studeren met loonbehoud - kon ze immers beginnen aan een driejarige full-time opleiding verpleegkunde in

mobiele tak beschikt men over een huifbed en een huifkar. Het huifbed is op maat gemaakt en is bedoeld voor mensen die zelf niet meer op het paard kunnen zitten. Het is een metalen constructie waaronder 2 paarden staan. Boven de paardenruggen hangt een zeil, zodat de patiënt tussen de twee paardenruggen ligt en rechtstreeks de warmte en beweging van de paarden voelt. De huifkar werd volledig op maat van de patiënten en bewoners gebouwd waardoor het mogelijk is om 18 patiënten en bewoners (ook rolstoelgebruikers) te vervoeren. In de zomer kan men zo ook een uitstap maken buiten het domein.

Genk, die ze net met succes afrondde. “Het heeft me altijd aangesproken om mensen te helpen, vooral dan mensen met psychische problemen die hun plek binnen de maatschappij niet meer goed vinden of de weg kwijt zijn. Je moet ook de mens kunnen zien achter hun ziekte en zo het taboe in de psychiatrie mee helpen doorbreken.”


Psychiatrie MEDISch cENTRUM SINT-JozEf Abijstraat 2, Bilzen 089/50.91.11 www.mc-st-jozef.beProgramma opendeurdag

■■Tonenvandewerkingenvande hedendaagsetrainingsvormen. ■■Eenkijkopdeorganisatievaneen grootpsychiatrischcentrummet verblijfsafdelingen,therapielokalen endeondersteunendediensten.

“Aandacht voor kinderen van patiënten”

5

vzw ASSTER

Programma opendeurdag ■■Opcampusstad(of‘Ziekeren’):bezoekdenieuwebehandelafdelingen endeondersteunendediensten. ■■Anderenieuwbouw:maakkennis metdiversetherapievormen. ■■Kids’cornerenrestaurant.

Halmaalweg 2, Sint-Truiden 011/78.95.11 www.asster.be

Nieuwbouwprojecten in de kijker

3

4

In een kindvriendelijke omgeving krijgen kinderen van patienten uitleg op hun vragen. leeftijd, zelf ernstige psychische problemen ontwikkelen. Directeur Marcel Claes: “Via Als psychiatrisch ziekenhuis voorziet MC KOPP worden ouders en kinderen onderSint-Jozef in een geestelijke gezondheids- steund in een kindvriendelijke omgeving. zorg en hulpverlening, die de persoonlijke We luisteren naar het kind en geven uitleg behoeften van zowel kinderen, jongeren, over de afdeling waar mama of papa vervolwassenen als ouderen erkent. blijft, of over het ziektebeeld en de behanEen van de nieuwigheden is het KOPP- deling. We proberen preventief te werken project, waarbij men aandacht heeft voor en hebben extra aandacht voor het kind Kinderen van Ouders met een Psychische tijdens de opname van de ouder. Kinderen Problematiek. Voor veel ouders met een zijn immers belangrijk en kwetsbaar.” psychische problematiek is het niet altijd “Belangrijk ook is dat we werken vanuit een makkelijk om optimaal te functioneren als ‘voorzieningoverstijgende’ geestelijke geopvoeder. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 3 zondheidszorg in nauwe samenwerking met kinderen binnen deze gezinnen, op latere andere partners binnen onze zorgregio.”

BILzEN

De nieuwbouw in Sint-Truiden heeft een opvallend open en licht karakter.

SINT-TRUIDEN “Op vier maanden tijd opende Asster twee nieuwbouwprojecten: eerst een nieuw centraal therapiegebouw en nu net voor de Dag van de Zorg twee nieuwe behandelafdelingen voor 60 bedden.” Algemeen directeur Jaak Poncelet: “Met deze nieuwbouw wordt de eerste stap gezet van het integratieproces van de twee psychiatrische ziekenhuizen (Sancta Maria en Ziekeren), die begin 2013 formeel naar één erkenningsnummer zullen overgaan. We hebben zeer gespecialiseerde zorgclusters. Op de nieuwe afdelingen worden patiënten

behandeld met een persoonlijkheidsproblematiek, stemmingsstoornissen of angst. Denk maar aan mensen met een ernstige depressie of zelfmoordgedachten. Je vindt hier bijna uitsluitend éénpersoonskamers met toilet en douche. Er zijn gesprekslokalen en leef- en behandelruimten. Opvallend is het open en lichte karakter van de nieuwbouw, met een mooie architectuur. In het centrale therapiegebouw is er veel aandacht voor arbeidszorg en -therapie. Patiënten worden begeleid om na hun ontslag weer ‘aan het werk’ te gaan en leren ook beter voor zichzelf zorgen, onder meer in de mooi ingerichte therapiekeukens.”

Kinderopvang “Kinderopvang steeds belangrijker opvoedingsklimaat naast gezin” GEnK - De kinderopvang in Vlaanderen is voortdurend in ontwikkeling. Nog dit jaar komt er een nieuw decreet dat vooral de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang wil bevorderen. Maar ook een aantal maatschappelijke trends en de steeds toenemende vraag naar kinderopvang zorgen ervoor dat de sector zich voortdurend moet vernieuwen.

het speels aanleren van de taal, is hier een voorbeeld van. Wij merken dat ook anderstalige ouders, bijvoorbeeld van Turkse afkomst, om deze reden ook steeds vaker ervoor kiezen hun kindjes naar de opvang te laten gaan. De kinderopvang wordt een steeds belangrijker o p vo e d i n g s k l i m a a t naast en in dialoog met het gezin”.

De Vlaamse overheid heeft de ambitie om tegen 2020 alle ouders die Elke Van Damme is dat wensen een plaats directeur van Kindervoor hun kind in de dagverblijf Familia in kinderopvang te kunnen Genk en heeft de voorbije aanbieden. Of dat zal lukdecennia de kinderopken is koffiedik kijken. vang ingrijpend zien Elke Van Damme: ”Veel veranderen. zal natuurlijk afhangen ”Er is de voorbije tien à van de middelen die worvijftien jaar een evolutie den vrijgemaakt om de geweest van een hoofd- Elke Van Damme: “Onze noodzakelijke uitbreidinzakelijk medisch-hygi- sector is erg dynamisch.” gen mogelijk te maken. ënische benadering, de pure verzorging zeg maar, naar een meer Want de vraag naar betaalbare kinderoppedagogische aanpak. De verzorging van vang neemt nog elke dag toe. In de sector de baby’s en de peuters blijft uiteraard be- heerst alleszins een enorme dynamiek langrijk maar ook hun ontwikkeling krijgt en veel enthousiasme om er tegenaan te steeds meer aandacht. Taalstimulering, gaan”.

Ik werk graag in de kinderopvang

KINDERDAGvERBLIJf fAMILIA vzw Halmstraat 3, Genk 089/38.02.34 www.kdvfamilia.be

Programma opendeurdag ■■Opendeurvan13uurtot17uur ■■Doorlopend:kinderanimatie, rondgang,cafetaria,tombola,speeddatingvoorjobinkinderopvang, inschrijvenopdewachtlijst. ■■Rondleidingom14,15en16uur.

“ook ouders moeten zich hier thuisvoelen”

5

Bij Familia vangt men kindjes op van 0 tot 12 jaar. de opvang is op weekdagen maar liefst open tot 20u en op zaterdag van 8u tot 18u. Kinderdagverblijf Familia biedt opvang aan Directeur Elke Van Damme: “Via Pardotje, voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Speciaal zijn een lokale dienst buurtgerichte opvang, de uitzonderlijke openingsuren en hun pro- speelt men ook in op zeer flexibele vragen. jecten om jongeren en langdurig werklozen Het gaat om toegankelijke kinderopvang, op te leiden tot geschoolde medewerkers. laagdrempelig en met respect voor diverZo zijn er een tiental langdurig werklozen siteit. Ook kwetsbare gezinnen vinden zo (vaak 45+’ers) in dienst die werden opgeleid de weg. Het is een gezellige plek waar tijd tot volwaardige kinderbegeleidsters. Fami- gemaakt wordt om met ouders een tas koflia wil ouders helpen bij hun drukke leven: fie te drinken en over opvoeding te praten.”

GENK

Gerty Geerkens (26) uit As werkt als kinderverzorgster bij Kinderdagverblijf Familia in Genk. Ze staat in voor de peutertjes van 1,5 tot 3 jaar. Dat is een bewuste keuze, want ze wou echt met kleine kinderen werken. Dat ondervond ze al tijdens stages voor haar opleiding kinderzorg. “Het werk is hier heel gevarieerd, een dag

is nooit hetzelfde. Je ziet bij de peuters echt dingen die ze oppikken en leren, je ziet ze groeien en ontwikkelen. De peuters kunnen ook al heel lief zijn en aanhankelijk. En langs de andere kant is het ook heel belangrijk om goed en deskundig met hun typische koppigheid om te gaan. Want zo wordt hun verdere karakter gevormd.”


6

Algemene ziekenhuizen

Steeds meer chirurgische ingrepen in daghospitaal LIMBURG - Wie naar het ziekenhuis moet voor een ingreep, een behandeling of onderzoek komt steeds vaker in een daghospitaal terecht. Bij de bouw van nieuwe ziekenhuizen wordt zelfs rekening gehouden met de verschuiving van meerdaagse opname in een ziekenhuisbed naar die vorm van verzorging. In 2000 gebeuren bijna 80.000 van de 200.000 hospitalisaties in Limburg via daghospitalisatie. In 2007 was dat nog gestegen tot ongeveer 1 op 2. En sindsdien neemt het nog toe. Vandaag gebeuren, in de chirugie, maar liefst 6 ingrepen op 10 in het daghospitaal. Normaal dus ook dat die diensten aan belang winnen. Dat ligt ook helemaal in het verlengstuk van de financiering van de ziekenhuizen. Vroeger werd die gebaseerd op het aantal ligdagen dat in de kliniek werd doorgebracht, vandaag staan de activiteiten en technieken van het ziekenhuis centraal in de berekening van de gelden die een hospitaal krijgt van de overheid. “Maar ook voor de patiënt is een opname in een daghospitaal veel interessanter”, vertellen Els Nelissen en Renilde Cox die beiden één van de 5 daghospitaalafdelingen in het Jessaziekenhuis leiden. “De mensen kunnen herstellen in hun vertrouwde omgeving en uiteindelijk slaap je beter in je eigen bed. Bovendien gaat het gewone leven al snel weer verder en ook in de gezondheidszorg zakt de kost voor de maatschappij hierdoor.” Vandaag kan je terecht in een daghospitaal voor ingrepen, onderzoeken en allerlei behandelingen die dan gegroepeerd worden op één dag. Ze worden verstrekt in daghospitalisatie oncologie, inwendige geneeskunde, chirurgie, pediatrie, geriatrie en in de pijnkliniek. “Je ziet in deze afdelingen nauwelijks nog bedden maar wel heel comfortabele zetels. En

Huisarts, thuisverplegers en rust belangrijk na daghospitalisatie

de mensen krijgen ’s middags (als het kan voor de behandeling) een broodmaaltijd aangeboden. Wat vandaag ambulant kan, wordt ook ambulant gedaan.” “Deze aanpak houdt ook in dat we heel nauw samenwerken met huisartsen en thuisverpleegkundigen, zowel voor als na de opname in het daghospitaal. De zorg moet immers naadloos verder gezet kunnen worden thuis. Gelukkig zijn de ingrepen ook helemaal aangepast aan deze korte verblijfsduur in het ziekenhuis. Waar bijvoorbeeld vroeger

een galblaas verwijderen tot een week hospitalisatie vergde, is dat vandaag nog één dag omdat de grote ‘snede’ van vroeger vervangen is door 4 of 5 kleine gaatjes langs waar de kijkoperatie verloopt. De fysieke schade is dus minimaal en het herstel verloopt veel vlotter. Weet je waar we vooral op moeten letten? Dat mensen niet te vroeg naar huis vertrekken. Voor sommigen duurt de opname, ondanks de beperking tot één dag, nog te lang. Maar het merendeel van de patiënten is superblij met de daghospitalisatie.”

Unieke kans voor blik achter de schermen HASSELT/HERK-DE-STAD De vzw Jessa Ziekenhuis overkoepelt drie campussen: Virga Jesse en Salvator in Hasselt en St.-Ursula in Herk-de-Stad. Elke campus heeft zijn eigenheid en zijn specialiteiten. Samen hebben ze 1.003 erkende bedden. En met een kleine drieduizend medewerkers is het ook de tweede grootste werkgever van Limburg, na Ford Genk. Tijdens de Dag van Zorg wil het Jessa ziekenhuis de bezoekers een unieke blik gunnen achter de schermen van de verschillende campussen. Op Campus Salvator is het operatiekwartier de blikvanger. Communicatiemanager Luc Colla: “Eén van de operatiezalen is opgesteld zoals het er tijdens een openhartoperatie aan toe gaat. In de zaal ernaast leer je dan weer alles over de plaatsing van een heupprothese. Maar je kan ook zien hoe chirurgen hun vaardigheden oefenen om kijkoperaties onder de knie te krijgen of je kan een didactisch filmpje over oogchirurgie volgen. En de verpleegkundigen van het operatiekwartier leren je de eerste stappen van reanimatietechniek. Zo kan je misschien zelf ooit een leven redden”. Op de Campus Virga Jesse kan je dan weer de weg volgen die een patiënt met een hartinfarct zou afleggen in het echte leven. Luc Colla: “In het ‘cathlab’ demonstreren cardiologen en verpleegkundigen het onderzoek en de behandeling van de hartspier en de kransslagaders. Op de intensieve hartbewakingsafdeling gebeurt de verdere opvolging en tenslotte kunnen hartpatiënten revalideren in het revalidatie- en gezondheidscentrum. Maar

“Een ingreep ondergaan in een daghospitaal is goed en verantwoord zolang de patiënt daarna ook de nodige rust vindt thuis.” Dat vertellen verschillende sociale diensten. “Mensen vragen er soms om, om een dag langer te blijven omdat ze thuis in een stresssituatie terecht komen die hun herstel geen goed zal doen. Daar praten we over en soms gaan we ook op die vraag in. Of mensen wonen alleen, moeten met de bus weer naar huis, ook dat zijn dingen die we bij het opnamegesprek willen weten. Ook dan stappen we mogelijk van het daghospitaal-idee af. Anderzijds bestaan er vandaag honderden hulpmiddelen waar huisartsen en thuisverpleegkundigen een beroep kunnen op doen om de patiënt met de beste zorgen te omringen. Zo krijgt de huisarts meteen na de ingreep een omstandig verslag met raad en heeft de patiënt hetzelfde document ook in een papieren versie mee, mocht er een arts van wacht dit nodig hebben. Het comfort en de zorg voor de patiënt moeten verzekerd zijn, dat is onze voornaamste bekommernis.”

CAmPUS vIRGA JESSE Stadsomvaart 11, Hasselt 011/30.81.11

6

Programma opendeurdag ■■ Doorlopend demonstraties, filmpjes en posters. Gratis parking en shuttle aan de Grenslandhallen en op industrieterrein Ekkelgarden. ■■ Je kan op enkele uren tijd meer dan één campus bezoeken.

CAmPUS SALvAToR Salvatorstraat 20, Hasselt 011/28.91.11

7

Programma opendeurdag ■■ Doorlopend demonstraties, filmpjes en posters. Gratis parking en shuttle aan de Grenslandhallen en op industrieterrein Ekkelgarden. ■■ Je kan op enkele uren tijd meer dan één campus bezoeken.

CAmPUS ST.-URSULA Op Campus Virga Jesse kan je gaan kijken in het cathlab. de bezoeker krijgt ook heel wat gezonde voedings- en bewegingstips om het risico op een hartinfarct te beperken”. De activiteiten in het therapieblok zijn de belangrijkste aandachtstrekker van de revalidatiecampus van Herk-De-Stad. “Het multidisciplinaire team van artsen en paramedici is sterk gespecialiseerd in de revalidatie van patiënten met zware neurologische trauma’s zoals een hersenbloeding of trauma’s zoals een knie- en heupamputatie. Je kan hier onder

meer kennismaken met de ‘Armeo’, een robot voor de revalidatie van de arm. Zelfs de Wii spelconsole wordt gebruikt voor de training van bovenste lidmaten, balansoefeningen en cognitieve training. Ook in de polikliniek zijn er allerlei demonstraties van logopedie en geavanceerde slikrevalidatie”.

i

Alle informatie op www.jessazh.be/ opendeurdag of www.facebook.com/ jessaziekenhuis

Diestsesteenweg 8, Herk-de-Stad 013/55.17.11

8

Programma opendeurdag ■■ Demonstraties van de meest actuele revalidatietechnieken. ■■ Medische beeldvorming en verschillende diensten van de polikliniek tonen hun activiteiten. ■■ Gratis parking en shuttledienst op de ring rond Herk-de-Stad.


Algemene ziekenhuizen Mariaziekenhuis

Meer operatiezalen, minder wachten al toegepast, na de verbouwingen volgen nog andere diensten. Het Mariaziekenhuis wil de wacht- “Voordeel is dat de doorstrotijden voor patiënten die in het ming van de patiënten sneller daghospitaal geopereerd worden zal verlopen en dat meer mensen zo kort mogelijk houden. Het past kunnen geholpen worden op daarom in een aantal diensten het dezelfde tijd. De werkplanning ‘zwembadsysteem’ toe. is niet meer ziekenhuisgestuurd Ann Pauwels van het Mariazie- maar wel patiëntgestuurd”. Het kenhuis: “De patiënt hoeft niet klassieke ziekenhuissysteem laat meer in een bed en moet dus ook deze nieuwe organisatie niet toe. niet van ’s morgens hier zijn. Hij Daarom moet ook de infrastruckomt binnen, kleedt zich om en tuur aangepast worden. “Om stopt zijn spullen in een kastje. volgens dit concept te kunnen Dan trekt hij naar de operatie- werken, moet je de patiënten die zaal of naar de dokter en na de in een korte doorlooptijd geopeoperatie kan hij wat bekomen in reerd kunnen worden, volgens een comfortabele zetel. Na een een volledig aparte flow kunnen positieve controle door de dokter, behandelen, van onthaal tot en mag de patiënt weer naar huis.” met ontslag. Daarom is er in de In het pijncentrum en de dienst bouwplannen een volledig nieuw mond-, kaak- en aangezichts- daghospitaal voorzien, gebaseerd heelkunde wordt dit systeem nu op deze nieuwe organisatie.”

OVerPeLT

Maesensveld 1, Overpelt Tel 011/82.60.00 www.mariaziekenhuis.be  Programma opendeurdag ■■Interactief:o.a.buikchirurgie, dieetleer,ziekenhuishygiëne,de ziekenhuiskeukenenNKO ■■Vernieuwdediensten:pijncentrumen aangezichtschirurgie ■■Rondleidingeninlaboenop intensievezorgen.

9 In Overpelt wil men de wachttijden verkleinen via een ‘zwembadsysteem’. In de dienst MKA gebeurt dit nu al.

ziekenhuis OOsT-LiMburg CaMPus sinT-Jan

“zorgplanning bespreekbaar maken” genk

Schiepse Bos 6, Genk 089/32.50.50 www.zol.be  ■Doorlopend:3staprouteslangs ■ dedienstenvanhetziekenhuis, demonstratiesbrandweerenMUG, interactieveinfobeurzen,quiz. ■■Opbepaaldeuren:bezoekmortuarium,dissectiezaalenzuurstoftank. ■■5boeiendelezingenindeaula.

10 In het ziekenhuis willen hulpverleners met patiënten ook spreken over moeilijkere thema’s.

regiOnaaL ziekenhuis sinT-TrudO

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) staat voor heel wat uitdagingen. Omdat we langer blijven leven, worden aangepaste ouderenzorg en vroegtijdige zorgplanning alsmaar belangrijkere thema’s. Liesbet Paulissen: “Ouderenzorg kent vele facetten. Daarom werken onze verschillende gespecialiseerde diensten nauw samen. Op de Dag van de Zorg tonen we dat door stil te staan bij de disciplines valpreventie, psychogeriatrie, slikproblemen en geheugenrevalidatie. Ook vroegtijdige zorgplanning is iets waar we op inspelen. Hiermee willen we tegemoetkomen aan wensen en vragen die patiënten hebben in het kader van hun levenseinde of terminale

aandoening. De patiënt kan in een positieve wilsverklaring vastleggen wat hij belangrijk vindt en wat hij wenst op het vlak van zorgverlening. Omgekeerd kan hij ook, in een negatieve wilsverklaring, aangeven wat niet wenselijk is.” Pierrot Smets: “Deze aanpak leidt ertoe dat persoonlijke keuzes gerespecteerd worden en dat moeilijke medische beslissingen niet door derden genomen moeten worden. De aanloop naar het levenseinde wordt op deze manier binnen de naaste familiekring bespreekbaar zodat op gepaste wijze afscheid kan genomen worden. Vroegtijdige zorgplanning integreren in de dagdagelijkse praktijk van ons ziekenhuis betekent dat we aandacht hebben voor de groeiende vraag naar informatie en voor een zorg op maat.”

rugschool voor patiënten en personeel sinT-Truiden

Diestersteenweg 100, Sint-Truiden 011/69.90.00 www.sint-trudo.be  Programma opendeurdag ■■Vrijtrajectmetdemo’s/uitlegrond o.a.ziekenwagen,reanimatie, hartaderbreukenrugschool. ■■Geleidbezoekaan:operatiekwartier, centralesterilisatie,radiologie. ■■Kinderanimatie.

11 Ook de medewerkers leren hoe ze rug- en nekklachten kunnen voorkomen.

ik werk graag in een ziekenhuis

7

Het revalidatiecentrum van het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo heeft een ultramoderne ‘rugschool’. Het is één van de drie Limburgse centra die door het Fonds voor de Beroepsziekten werden erkend voor hun revalidatieprogramma bij rugproblemen. De rugschool richt zich vooral naar patiënten met chronische nek- en rugpijn of de revalidatie na een rugoperatie, een hernia, een whiplash of een lumbago. Kristel Smeyers: “In de rugschool leren mensen hoe ze hun rug beter kunnen gebruiken zodat hun klachten verminderen en hoe ze ondanks hun rugklachten opnieuw kunnen functioneren in de maatschappij. De rugschool bestaat uit computergestuurde oe-

Stijn Van Bijlen (22) werkt sinds 1,5 jaar in het Mariaziekenhuis als informaticus na een interessante stage. “Op de informaticadienst in een ziekenhuis gebeurt er heel wat. Naast het dagelijks onderhoud van apparatuur zoals servers en switchen, is er bijvoorbeeld ook het beheer van toestellen die ervoor zorgen dat patiën-

fentoestellen. Met een programma op maat van de patiënt kunnen specifieke regio’s van de rug en de hals revalideren onder leiding van een gespecialiseerde kinesist en ergotherapeut.” In België is rugpijn de tweede meest voorkomende pijnklacht en vaak de oorzaak van werkonbekwaamheid. Ook in de zorg- en welzijnssector komen rugklachten vaak voor omdat verpleegkundigen dagelijks tilbewegingen moeten uitvoeren. Daarom startte het ziekenhuis in 2011 met een speciaal programma voor de eigen medewerkers met als doel rug- en nekklachten te voorkomen of te verminderen. “Kinesisten en ergotherapeuten leren de personeelsleden de juiste til- en heftechnieken en geven hen tips om hun rug zo weinig mogelijk te belasten.”

ten kunnen ingeschreven worden en dat hun medische gegevens in de computer geregistreerd worden. Ons takenpakket is erg divers en daarom is het hier voor een informaticus heel boeiend. De verantwoordelijkheid, de jobinhoud en de goeie sfeer hier hebben mijn keuze voor de zorgsector nog vergemakkelijkt.”


THUISZORG

8

Mieke RAMAekeRS gedeputeeRde vAn WeLZiJn

“thuiszorg kan niet zonder vrijwilligers” De afgelopen jaren is de zorgvraag, en bijgevolg ook het zorgaanbod, almaar uitgebreid. Naast de overheid en de professionele zorgverstrekkers heeft ook de samenleving een belangrijke taak in het opnemen van deze zorg. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn hierbij onmisbare partners. Gedeputeerde van Welzijn Mieke Ramaekers: “Uit de talloze gesprekken die ik de afgelopen maanden voerde met personen met een handicap, chronisch zieken, ouderen en andere zorgbehoevenden blijkt dat heel veel Limburgers liefst zoveel en zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving willen verzorgd worden. Uiteraard staan de thuiszorgdiensten garant voor een optimale zorgverlening aan huis, maar ook samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers is nodig om een antwoord te kunnen bieden aan de groeiende zorgvraag. Vanuit het provinciale welzijnsbeleid erkennen we de uitermate belangrijke rol die vrijwilligers spelen in de zorg en willen we hen ook ondersteunen.” Dat gebeurt op erg uiteenlopende manieren, o.a. door informatieverstrekking over bepaalde ziektes als dementie of psychiatrische ziektebeelden, maar ook door het aanrei-

ken van de juiste technische hulpmiddelen. Gedeputeerde Mieke Ramaekers: “Mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg staan steeds vaker voor een complexe opdracht. Als provincie zijn wij constant op zoek naar vernieuwende ideeën en initiatieven op het kruispunt tussen allerlei mogelijke zorgvormen, waarbij we vrijwilligers een prominente plaats geven. Vandaar ook dat we een nauwe samenwerking nastreven tussen de professionele zorgverleners en de mantelzorgers om op die manier de kwaliteit van de zorg nog te verhogen. De vrijwilligers zijn immers vaak de steun en toeverlaat van de zorgbehoevende en het is net de zorgvrager en zijn omgeving die centraal dienen te staan in de zorgverlening. Ik wil dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken om alle mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg van harte te danken voor hun dagelijkse inzet.”

CM-thUiSzorgWinKel thUiSzorgPUnt CM Gouverneur Roppesingel 75, Hasselt 011/28.03.50 www.cm.be

Programma opendeurdag ■■ Infobeurs met de CM-Thuiszorgwinkel en vele andere organisaties ■■ Geleid bezoek aan de Woonzorgexpo ■■ Opendeurdag in de Thuiszorgwinkel en CM-kantoor

Steun voor wie thuis wil blijven wonen

Vrijwilligers zijn vaak de steun en toeverlaat van de zorgbehoevende.

Solidariteit voor het gezin Koningin Astridlaan 32, Hasselt 0112/29.10.40 www.solidariteit.be

Programma opendeurdag ■■ Zetten hun deuren niet open tijdens Dag van de Zorg

zorg op maat en vraag van cliënten

12

In de Woonzorgexpo kan je zien hoe je je huis kan aanpassen aan je noden. begeleiding aan huis. Lizy Cosemans: “Via begeleidingssessies leren thuiszorgpatiCM, de Christelijke Mutualiteit, wil mensen enten en mantelzorgers om te gaan met die ondanks hun hoge leeftijd of zorgbe- ondersteunende technologie en hulpmidhoefte graag thuis willen blijven wonen, delen. Wat deze technologie allemaal kan zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom is inhouden, kom je te weten op de Woonzorgde dienst ‘Thuis blijven wonen’ opgericht. expo tijdens de ‘Dag van de Zorg’. Deze “Wie thuis wil blijven wonen, moet dat zo Woonzorgexpo is een nieuw concept, uniek lang mogelijk kunnen”, zegt Lizy Cose- in Vlaanderen. In het volledig ingerichte apmans, directeur Dienstverlening van CM. partement met woon-, eet- en slaapkamer, “Daarom biedt het ziekenfonds heel wat toilet, badkamer, keuken, computerhoek diensten en voordelen aan die de thuiszorg en berging, zie je toepassingen van de ondersteunen en organiseren we ook info- meest recente hulpmiddelen en systemen sessies”. Nieuw in het aanbod is de dienst die de zelfredzaamheid en het comfort ‘Thuis blijven wonen’. Lizy Cosemans: in thuiszorgsituaties kunnen bevorderen. “Eenvoudige aanpassingen aan de woning Dat gaat van kleine ingrepen zoals bewekunnen het comfort en de mobiliteit van gingssensoren die het licht automatisch thuiszorgpatiënten aanzienlijk verbeteren. laten opspringen of zetels met een ‘sta Deze dienst geeft gericht advies over tech- op’-functie - een stoel die naar voren kan nologische oplossingen, de aanschaf van kantelen zodat de patiënt makkelijker kan hulpmiddelen of valpreventie”. opstaan - tot een keuken met in de hoogte Naast advies is er ook ergotherapeutische verstelbaar aanrecht”.

haSSelt

“Door de verandering in de zorg moeten we flexibeler zijn.” meer in opmars is en waar alle Diensten Thuiszorg dus rekening moeten mee ‘Solidariteit voor het Gezin’ is een orga- houden. Dat zijn allemaal aspecten van nisatie waarin verschillende pijlers van zorgvernieuwing. Vroeger was je bejaard op zorg, namelijk thuisverpleging, gezinszorg, 65, nu op je 85-ste. Dat zorgt voor andere oppashulp, kinderzorg, dienstencheques, verwachtingen en specifieke eisen. In veel opleidingen en een zorghotel zijn onder- van de rusthuizen bijvoorbeeld willen de senioren nu internet op hun kamer.” gebracht. “Door de verandering van de zorg, moeIn Vlaanderen stellen ze zo’n 5.600 mensen ten we ook flexibeler zijn. We werken niet te werk. In Limburg zijn er dat 600, alles meer alleen in blokken van vier uur zoals wordt voor onze provincie gecoördineerd vroeger, maar het kan gerust dat we twee vanuit het centrale kantoor in Hasselt. keer voor twee uurtjes langskomen. Voor “Overal stellen we vast dat de zorg com- een betere zorg op maat, lanceren we ook plexer wordt,” zegt Sandra Christiaens het nieuwe project ‘Acute Zorg’. We er(teamleader Hasselt). “De doorsnee be- varen bijvoorbeeld dat mensen sneller uit jaarde is veranderd. Mensen willen ook een ziekenhuis worden ontslagen. Met de langer thuis blijven. Algemeen geldt vooral ‘Acute Zorg’ kunnen we meteen en zonder dat de zorg meer moet afgestemd worden al te veel voorgesprekken aan de slag bij de op de vraag van de individuele cliënt. Ook patiënt, 24 uur op 24 als het moet. Als het voor jonge mensen geldt dat. Denk maar dringend is, moet je acuut kunnen reageren aan de kraamhulp. Dat is iets wat nu ook en helpen.”

haSSelt


THUISZORG WIT-GELE KRUISWelzijnscampus Weg naar As 72, Genk 089/30.08.80 www.wit-gelekruislimburg.be

■■Maakopdehoofdzetelkennismet alledienstenvanhetWGK,zoals: ■■depermanentiedienst,hetkloppend hartvandeorganisatie ■■dealarmcentrale ■■hetcontinuïteitsteam.

Programma opendeurdag

De klok rond dankzij continuïteitsteam

9

LANDELIjKE THUISZoRG

Programma opendeurdag

Hospitaalstraat 15/2 , Bilzen 070/22.88.78 www.landelijkethuiszorg.be

■■LandelijkeThuiszorgstaatmeteen eigenstandopdeinfobeursinde CM-ThuiszorgwinkelinHasselt. ■■Uitlegoverzorgaanbodendeopleidingen.Bijzonderaccentopdienst woningaanpassingenklusjesdienst.

Unieke dienst ‘woningaanpassing’

13

GENK Het Wit-Gele Kruis zorgt niet alleen 24 uur op 24 voor telefoonpermanentie en een alarmcentrale, maar komt ook dag en nacht aan huis om dringende zorg te bieden. Dat gebeurt via de continuïteitsteams.

“Onze continuïteitsteams zijn zowat de MUG van de thuisverpleging”, zegt Cinzia Vinkeroye, hoofdverpleegkundige van het continuïteitsteam. “Zij springen in bij plotse zorgvragen, doen dringende leveringen van hulpmiddelen of nemen specifieke zorgtaken die buiten de vaste uren vallen, voor hun rekening. Het gaat om tijdelijke

FAMILIEHULP Industriepark 1243, Halen 013/35.88.20 www.familiehulp.be

14

Ook om 23 u ‘s avonds kunnen de patiënten nog worden geholpen.

De medewerkers geven advies hoe een huis kan worden aangepast aan de noden van de zorgvrager.

noden, of gebeurt om de zelfredzaamheid van de patiënt of de mantelzorger te verhogen”. Een voorbeeld van zo’n tijdelijke ondersteuning, vinden we bij de familie Broekmans. “De man is verlamd en kan zijn armen maar beperkt gebruiken. Door een schouderletsel kan zijn echtgenote hem niet meer in bed helpen en ‘s nachts van ligzijde wisselen, om zo doorligwonden te vermijden. Een verpleegkundige van het continuïteitsteam neemt dat tijdelijk van haar over en komt om 23u en tijdens de nacht langs.” In Limburg zijn zes continuïteitsteams actief. Daarmee kan de hele provincie bediend worden.

staan een traplift. Daarom biedt de dienst ‘Woningaanpassing’ advies en begeleiding Landelijke Thuiszorg is een erkende dienst van A tot Z. Dat is uniek in Vlaanderen. voor gezinszorg, kraamzorg en aanvullende Persverantwoordelijke Jeanine Vandorthuiszorg die vooral actief is op het plat- mael: “De dienst onderzoekt samen met de teland. Het experimenteert constant met cliënt én zijn mantelzorger(s) welke aanpasnieuwe vormen van thuiszorg en speelt singen gewenst zijn. Ze pluizen uit waardaarbij in op de behoeften van de cliënten. voor mensen premies en subsidies kunnen De dienst ‘Woningaanpassing’ is hiervan krijgen. Ze stellen een dossier op, zoeken een goed voorbeeld. Veel senioren wil- een aannemer en volgen de werken op tot len liefst zolang mogelijk thuis blijven alles netjes is afgerond. Omdat Landelijke wonen. Maar sommige huizen, zeker op Thuiszorg deel uitmaakt van de Groep, het platteland, zijn niet altijd uitgerust KVLV, kunnen we zeggen dat naast onze met het nodige basiscomfort. Een aange- zorgverleners, ook de vele vrijwilligers op paste douche is vaak niet voor handen, laat het platteland de drijvende krachten zijn.”

Programma opendeurdag ■■UkankennismakenmetFamiliehulp bijdriewoonzorgcentra(Ocura Beringen,BessemerbergenSt-Anna Lanaken)enbijdeThuiszorgwinkel ChristelijkeMutualiteit(Hasselt). Telkensisereeninteractiefaanbod.

“Kiezen voor Zorg met Aandacht”

BILZEN/HASSELT

IN-Z VZW

Programma opendeurdag

Kolmenstraat 149a, Stevoort (Hasselt) 011/88.86.70 www.in-z.be

■■Opzoeknaareenjobindezorgof naareenhandjehulpthuis?Leer onskennenoponzeinfostand, doorlopendinCMThuiszorgwinkel (GouverneurRoppesingel75in Hasselt).OfopdeWoonzorgexpo!

Nu ook persoonlijke assistentie 16

15

Ook kraamzorg is een vorm van thuiszorg.

De hulp door een persoonlijke assistente is heel divers.

cliënt bekijken we concreet wat de zorgbehoefte is, hoe en wanneer deze kan ingevuld Familiehulp is een erkende dienst voor worden. De zorg en ondersteuning gaat gezinszorg en aanvullende thuiszorg die van lichaamsverzorging, koken, poetsen, actief is in heel Vlaanderen en het Brussels strijken tot oppas, het onderhoud van de Gewest. ‘Zorg met aandacht’ staat centraal. woning of psychosociale ondersteuning”. Familiehulp biedt geen ‘standaard- Ook kunnen onze karweimannen instaan zorgpakket. We werken op maat van onze voor kleine aanpassingen in de woning om cliënten. Onze medewerkers bieden hulp en de veiligheid en het comfort te verhogen. ondersteuning bij zorgbehoevenden. Dit Bij Familiehulp is ook ‘de wijze waarop’ gaat van kraamzorg tot ouderenzorg, zorg belangrijk. “Niet enkel de vraag ‘wat kan in palliatieve situaties of het ondersteunen ik voor je doen’, maar ook ‘wie kan ik voor van personen met een psychische proble- je zijn?’, is onze vertrekbasis. Dus: zorg met matiek. Ook personen met een handicap aandacht, het goede doen, op de goede kunnen bij ons terecht. Samen met de manier, om de goede reden.”

geholpen. Nieuw is dat IN-Z zich nu ook - omdat er heel veel vraag was - richt op IN-Z vzw levert sociale diensten aan gezin- personen met een handicap. Zij kunnen er nen en senioren. En omdat de nood zo hoog terecht voor persoonlijke assistentie in hun is, bieden ze sinds kort ook persoonlijke dagelijkse leven (PAB). De vraag naar onassistentie aan personen met een handicap. dersteuning op avonduren of voor slechts IN-Z zorgt voor oppas en gezelschap enkele uurtjes kunnen wij perfect invullen. bij zorgbehoevende senioren thuis, en We bekijken ieders behoefte en bieden altijd komt daar ook poetsen, strijken, koken een dienst die daarop aansluit. De klant en boodschappen doen. Ook jonge ge- kiest wanneer en hoelang wij langskomen. zinnen vinden via de dienstencheques De coördinator probeert de helpers of de weg naar de poets- en strijkhulp. helpsters te matchen met de klant. De hulp Anja Timmermans, coördinator Thuiszorg: is heel uiteenlopend: ook iemand vergezel“We zijn heel flexibel, ook ‘s avonds of len naar de film of mee gaan zwemmen kan op feestdagen worden zorgbehoevenden een vorm van assistentie zijn.”

HALEN

Ik werk graag in de thuiszorg

HASSELT

De 41-jarige Fatiha Bouazil uit Genk werkt sinds bijna een jaar voor IN-Z vzw. “Ik doe mijn werk als seniorenoppas heel graag, ik heb lang moeten zoeken maar nu heb ik echt de job gevonden die ik wil. We proberen hier een huiselijke sfeer te creëren, naar de senioren te luisteren, hen aandacht te geven en bezig

te houden. Ik ben dit werk gaan doen omdat er hier specifiek veel vraag rond is. Het is ook belangrijk om de bejaarden aan huis steun te geven en er te zijn. Zo kunnen we ook de mantelzorgers ontlasten. Fijn is nog dat ze bij IN-Z echt rekening met ons houden.”


Woonzorgcentra

10

“Veel meer comfort in de toekomst” Plannen in overvloed bij veel Limburgse woonzorgcentra. Op tal van plaatsen zijn de vernieuwing en uitbreiding van de infrastructuur een absolute prioriteit. Geen verrassing voor Johan Abrahams (48) en Marc Voets (53), respectievelijk directeur van rusthuizengroep Begralim en woonzorgcentrum Voorzienigheid in Bocholt. “Er zijn veel meer mogelijkheden dan tien jaar geleden”, zeggen ze. Beiden stellen duidelijk dat het rusthuis in de traditionele betekenis van het woord niet meer bestaat. “De naamgeving geeft al veel aan”, zegt Abrahams. “Mijn grootmoeder spreekt nog steeds over het gesticht, terwijl jongere mensen het hebben over een woonzorgcentrum. Vroeger gingen bewoners naar een rusthuis om te rusten, nu om verzorgd te worden. De daginvulling is enorm veranderd en geëvolueerd. Dat is ook nodig, want tachtig procent van de rusthuisbewoners is zwaar zorgbehoevend. Dat percentage is de voorbije twee decennia sterk gestegen. De bewoners zoveel mogelijk vrijheid te geven.” gemiddelde leeftijd in de Vlaamse rusthuizen “We proberen ook het gemeenschapsleven is maar liefst 87 jaar.” in de instelling te integreren. Er zijn mensen die vroeger graag een pintje dronken, maar Uitbreiding nu niet meer naar een café kunnen gaan. Wel, “In de rusthuizen is inderdaad een differen- dan halen we de toog gewoon naar het woontiatie opgetreden”, pikt Voets in. “Tegen- zorgcentrum. Of we laten de kleinkinderen woordig zijn er serviceflats, kortverblijven die opkomen bij de gemeenteraadsverkieen woonzorgcentra. Die nieuwe dynamiek zingen, debatteren in het rusthuis. Daardoor zorgt ervoor dat rusthuizen steeds meer een ontstaat een thuisgevoel en dat is eigenlijk in- en uitfunctie hebben. Voor bewoners is het belangrijkste aspect in het hele verhaal.” het doorgaans een moeilijke stap om naar “Vroeger stonden de bewoners vaak voor een een rusthuis te gaan omdat de confrontatie voldongen feit, terwijl er nu een ruime waaier met zorgbehoefte niet leuk is. In dat opzicht aan voorzieningen is”, zegt Abrahams. “De zullen we altijd een beetje een imagoprobleem mogelijkheden nemen nog toe, want veel hebben. Dat willen we beperken door de centra zijn volop aan het uitbreiden. Binnen

WZC SINT-FRANCISCUS Wijkstraat 102, Tongeren 012/23.15.45 www.begralim.be

Programma opendeurdag ■■ Met een powerpoint in 3D worden het kleinschalig wonen en de tweede fase van de aanleg van de serviceflats verduidelijkt. ■■ Muziektherapie wordt toegelicht. ■■ Bezoek bestaand woonzorgcentrum.

Drie nieuwe huisjes voor dementerenden

Directeuren Johan Abrahams en Marc Voets: “Tegenwoordig is er voor senioren een waaier aan activiteiten en voorzieningen.” vijf jaar zal er een veel hogere comfortgraad zijn. Kamers zullen op veel plaatsen dubbel zo groot worden.” “Door die uitbreidingen ontstaat er uiteraard een grote vraag naar verpleegkundigen. Die leemte opvullen, is geen simpele klus. Jongeren kiezen liever voor het ziekenhuis of de spoedafdeling omdat dat veel spannender klinkt. Bovendien is er het generatieverschil met rusthuisbewoners.” “Een troef is dat onze medewerkers een vertrouwensband kunnen krijgen met bewoners”, stelt Abrahams. “In een ziekenhuis mogen patiënten na een zware operatie soms al na twee weken naar huis. In rusthuizen is de gemiddelde verblijfsduur twee jaar. De dankbaarheid die verpleegkundigen krijgen van de

WZC VOORZIENIGHEID Kerkhofstraat 31, Bocholt 089/46.21.61 www.wzcvoorzienigheid.be

In het najaar opent in Tongeren het woonproject ‘Het Anker’. Er komen naast het bestaande woon- en zorgcentrum drie nieuwe serviceflats voor dementerenden. “Het kleinschalig wonen is een nieuw concept. In Vlaanderen zijn er weinig soortgelijke initiatieven. Daarom zijn we tevreden dat de werken in Tongeren binnenkort zijn afgerond”, zegt directeur Johan Abrahams. “Er komen drie huisjes, waarin telkens zeven personen met dementie terecht kunnen.”

Eigen ritme

“Het is de bedoeling dat zij hetzelfde gevoel krijgen als in hun vertrouwde omgeving. Dementerenden zijn erg ge-

■■Van 14 uur tot 17 uur: algemene kennismaking met de werking, de diensten stellen zichzelf voor via infostandjes. ■■ Bezoekers kunnen een model van de nieuwe serviceflats bekijken.

18

Op de gedichtendag lezen ook de senioren hun gedichten voor.

In de nieuwe huisjes komt ook een gezellige living. voelig voor drukte en externe prikkels. Daarom is het een grote verbetering om in een overzichtelijke en kleinere groep te functioneren. De bewoners hebben de vrijheid om de flats naar keuze in te richten en kunnen hun dagritme zelf bepalen. Op die manier blijven ze deelnemen aan het maatschappelijke leven. Als de werken voltooid zijn, heeft het woonzorgcentrum echt een waaier van voorzieningen. Dat staat in groot contrast met het klassieke rusthuis van vroeger.” “In de toekomst zal de vraag naar extra personeel dan ook alleen maar toenemen. Veel woonzorgcentra breiden hun infrastructuur uit en moeten nieuwe werknemers aantrekken. Dat is niet altijd simpel omdat jonge mensen liever in een ziekenhuis beginnen. Toch blijkt uit cijfers dat mensen die in een rusthuis werken zelden andere oorden opzoeken. Dat komt mede door de hechte band met de bewoners.”

Programma opendeurdag

Betrokken blijven bij gemeenschap

17

TONGEREN

ouderen zorgt voor een grotere arbeidstevredenheid. Dat hebben recente studies duidelijk gemaakt. We kunnen echter niet ontkennen dat onze sector een moeilijke arbeidsmarkt is. Er zijn te weinig vissen in de zee.” “We werken samen met scholen en proberen via stages en promotiecampagnes mensen aan te werven”, zegt Voets. “Opvallend is ook dat sommigen zich heroriënteren en voor een nieuwe baan in een rusthuis kiezen. Het is aan ons om toekomstige werknemers en bewoners een gelukkig gevoel te bezorgen. De kwaliteit staat en valt met een sterke personeelsgroep, want technologische middelen zijn bij ons van ondergeschikt belang.”

BOCHOLT In juni krijgt woonzorgcentrum Voorzienigheid van Bocholt achttien nieuwe serviceflats en medio 2014 wordt het rusthuis uitgebreid met dertig woningen. Positief nieuws volgens algemeen directeur Marc Voets, die ook de interactieve aanpak van het rusthuis een succes vindt. In WZC Voorzienigheid kan je terecht voor dagopvang, assistentiewoningen, kortverblijf en residentiële verzorging. “Maar we vestigen niet alleen de aandacht op onze eigen inwoners. We willen ook mensen die nog thuis wonen, betrekken bij zoveel mogelijk activiteiten”, zegt directeur Marc Voets. “Dat zorgt voor een leuke interactie tussen mensen uit Bocholt-centrum en onze inwoners. Op die manier brengen ze elkaar op de hoogte van hun bezigheden en ko-

men er nieuwe gezichten in het rusthuis. Het OCMW, het gemeentebestuur en verscheidene socioculturele verenigingen steunen die werkwijze. Senioren zo vitaal mogelijk houden, dat is de bedoeling.” Opvallend bij Voorzienigheid is ook de goed uitgewerkte vrijwilligerswerking. Een groep van ongeveer 50 mensen zet zich regelmatig vrijwillig in, zowel bij grotere evenementen als bij de dagelijkse werking. “Er is ook een vlotte samenwerking met het beleid, de verenigingen en de scholen van Bocholt. Zo houden we onze mensen betrokken bij het gemeenschapsleven. Een mooi voorbeeld daarvan is de jaarlijkse gedichtendag, waarbij ouderen teksten kunnen voorlezen. Mensen die het door hun leeftijd wat moeilijker hebben, kunnen dan toch nog genieten van wat ze zien en horen.”


Woonzorgcentra WZC HuIZE SINT-ANNA Gasthuisstraat 20, Lanaken 089/72.13.12 www.huizestanna.be

Programma opendeurdag ■■ Doorlopend: tentoonstellingen. ■■Van 13.30 uur tot 17 uur: rondleidingen, met de nadruk op het omgaan met alle zorgaspecten en de vragen van bezoekers.

19

11

WZC BESSEmERBERG Bessemerstraat 476, Lanaken 089/75.57.61 www.huizestanna.be

20

Programma opendeurdag ■■Van 13.30 uur tot 17 uur: de nieuwe infrastructuur wordt getoond tijdens rondleidingen. ■■ Extra aandacht voor het concept ‘werken met huismoeders’.

Werken met huismoeders LANAKEN Onder het motto ‘elk moment is belangrijk voor bewoners’ stimuleert Huize Sint-Anna het contact tussen bewoners en personeel. In dat opzicht spelen de twaalf nieuwe huismoeders een belangrijke rol. “In mei van vorig jaar werd ons woonzorgcentrum met 120 bedden geopend”, zegt algemeen directeur Patrick Claes. “We riepen de nieuwe functie van huismoeder in het leven. Die is verantwoordelijk voor alle logistieke taken en staat dichter bij de bewoner. Waar een medewerker vroeger even passeerde bij de bewoner, volgt de huismoeder nu alles op de voet. Dat zorgt voor een sterkere band tussen de mensen die in het centrum wonen en werken.” “Je kan de werking vergelijken met het runnen van een huishouden, maar dan in Bessemerberg. Kleine menselijke dingen die onbelangrijk lijken, vinden we net van groot belang. Daar kruipt veel tijd in, maar de bewoners vinden het een duidelijke meerwaarde. Binnen enkele jaren willen we het concept ook introduceren in Huize Sint-Anna.”

WZC DE KLEINE KASTEELTJES Koninksemsteenweg 66, Tongeren 012/39.81.81 www.dekleinekasteeltjes.be

De huismoeder zit dichter bij de bewoners.

Programma opendeurdag ■■ Bezoekers krijgen tussen 10 en 17 uur een blik achter de schermen via een uitgestippeld parcours. ■■ Bezoekers kunnen tijdens een individueel gesprek meer informatie krijgen.

Kiezen voor een zorg op maat

WZC ImmADI

Programma opendeurdag

Kempische Steenweg 408, Hasselt 011/26.95.00 www.dagvandezorg.be

30 plaatsen extra dankzij nieuwbouw 22

21

Tijdens de opendeur maken de bewoners samen met de bezoekers een kunstwerk.

Met de wensen van de bewoners wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

TONGEREN “Ons woonzorgcentrum gaat voor een onderhandelde zorg op maat”, zegt directeur Pieter Van Hoof. “We creëren een klimaat waarin zowel bewoners en familieleden als medewerkers zich thuis voelen. Bovendien kunnen bewoners, als ze dat wensen, investeren in ons project.” “Via ons obligatiescenario investeren bewoners in hun verblijf. Het bedrag dat zij betalen, is afhankelijk van de grootte van de flat”, stelt Van Hoof. “In ruil voor die investering krijgen bewoners een ver-

Ik werk graag in een woonzorgcentrum

■■ Doorlopend: rondleidingen voor groepjes van tien personen. ■■Werk mee aan kunstwerk voor nieuwbouw. ■■ Steun Broederlijk Delen door even te fietsen.

goeding, waardoor hun verblijf goedkoper wordt. Bij overlijden gaat het geïnvesteerde kapitaal terug naar de kinderen. We staan borg voor een verblijf op maat en proberen in de mate van het mogelijke de wensen van de bewoners te volgen. Als iemand bijvoorbeeld een halfuur langer wil slapen, later wil ontbijten of ’s avonds een bad wil krijgen, mag dat geen probleem zijn. Indien we niet onmiddellijk op een vraag kunnen ingaan, zoeken we een compromis. Iedereen moet een goed gevoel hebben. Dingen opkroppen heeft geen zin, daarom gaan we voor directe en wederzijdse feedback. Daar kunnen we lessen uit trekken.”

HASSELT Tijdens de opendeurdag van woonzorgcentrum Immadi worden bezoekers op een originele manier ontvangen. Door een vingerafdruk op een doek te plaatsen, werken zij mee aan een kunstwerk dat in de vleugel van het nieuwe gebouw tentoongesteld wordt. “Het woonzorgcentrum was vroeger een klooster en werd vijf jaar geleden omgevormd tot een rusthuis. Momenteel verblijven er 38 zusters in het rusthuis en zeven externe bewoners”, zegt dagelijks verantwoordelijke Chantale Theunkens.

Greta Morrhaye (46) uit Tongeren werkt al 13 jaar als zorgkundige bij De Kleine Kasteeltjes in Tongeren, waar men aangepaste en beschermende woonvormen voor ouderen aanbiedt. Na een opleiding handel en de geboorte van haar dochter, kwam ze via een Weerwerkproject in een bejaardenhuis terecht. “Dat sprak me aan. Ik volgde dan een

“We werken nu aan een nieuwe vleugel voor een grotere opvangcapaciteit. Binnenkort zijn er dertig extra kamers die omstreeks Pasen 2013 klaar zijn voor gebruik.” “Bij de opendeurdag zullen aan de ingang zes canvasdoeken met vingerafdrukken van onze bewoners staan. Het is de bedoeling dat ook bezoekers een afdruk achterlaten op een van de doeken. Uiteindelijk werkt een kunstenaar het werk af door tussen de vingerafdrukken gezichten van oudere mensen te tekenen. Dat doek komt volgend jaar in onze nieuwbouw, waar ook plaats zal zijn voor onder meer twee polyvalente leefruimten en twee kinelokalen.”

opleiding hiervoor bij de VDAB van 9 maanden. Ik werk hier heel graag, fulltime en doe alle shiften. Het geeft heel veel voldoening: een glimlach, merci of kneepje in je hand van de bewoners maakt de dag goed. Hier wordt veel gelachen en gebabbeld in de gezamenlijke ruimtes. Ik heb een goede klik met die mensen.”


Woonzorgcentra

12

fOyer De LOrk OmVAt 9 WOOnZOrgCentrA in VLAAnDeren

Carrière maken in woonzorgcentrum Om een stap hogerop te zetten, moeten veel mensen aan de slag gaan bij een andere werkgever. Niet zo bij Foyer De Lork, de vzw waarvan negen woonzorgcentra in Vlaanderen deel uitmaken. “We hebben veel doorgroeimogelijkheden”, zegt afgevaardigd bestuurder Gilbert Gerrits. “Het is een enorm voordeel dat we personeelsleden met kwaliteiten kunnen laten doorgroeien in een van onze vestigingen”, zegt Gerrits. “Het is bij ons mogelijk om verscheidene carrièrestappen te zetten zonder van werkgever te veranderen. ” “Of zo’n doorstroming vaak voorkomt? Toch wel. Binnenkort komt in Retie een nieuw rusthuis. Onze huidige kwaliteitscoordinator wordt daar directeur. Wij willen ook steeds de directies in ieder centrum ontlasten en ervoor zorgen dat die mensen zich kunnen concentreren op hun core business. Dat is instaan voor de kwaliteitszorg. De personeelsdienst is verantwoordelijk voor de administratie en boekhouding. Directieleden moeten zich daar niet mee bezighouden.”

Opleiding

“Veel van onze mensen zijn zorgkundigen”, vertelt Gerrits. “Zij hebben de mogelijkheid om een opleiding voor de functie van verpleegkundige te volgen. Tijdens die opleiding moeten zij niet meer werken voor ons. Het Fonds Sociale Maribel staat in voor de financiering van een vervanger. Momenteel volgen zeven mensen deze opleiding. Gezien “Ook in de woonzorgcentra hebben de personeelsleden een nauwe band met de bewoners.” wij acht rusthuizen en een serviceflatgebouw in exploitatie hebben, kunnen wij dit systeem hand van een resem testen, zoals rollen- die zich kunnen bezighouden met het onder- manier werken. Ook stagiairs stellen vast optimaal benutten.” dat er in rusthuizen wat te beleven valt. De spellen en interviews, wordt duidelijk of houd, de keuken of logistiek.” iemand klaar is voor een leidinggevende perceptie leeft dat er in woonzorgcentra weinig afwisseling is, maar dat beeld klopt Anciënniteit “Onze mensen worden regelmatig geëvalu- functie. Niet iedereen heeft uiteraard eerd. Tijdens de functioneringsgesprekken die ambitie. De combinatie van werk en “Verpleegkundigen proberen we via adver- niet. Werknemers hebben een nauwer komen de ambities van sommigen duidelijk privé speelt daarin een belangrijke rol.” tenties aan te trekken. Soms zien we ook de contact met de patiënt. Dat menselijke naar voren. Wij bekijken vervolgens of een “In Retie komt een nieuw centrum, in omgekeerde beweging: verpleegkundigen aspect is van groot belang. Zo worden alle stap hoger mogelijk is. Een verpleegkundige Heusden-Zolder wordt het aantal bedden met anciënniteit maken de overstap naar residenten, ook de dementerenden, op de kan bijvoorbeeld ook hoofdverpleegkun- binnenkort verdubbeld. In het kader van woonzorgcentra. Zij kunnen of willen niet voet gevolgd. Ondanks hun ziekte worden dige worden. Via het assessment center die uitbreiding zoeken we in samenwerking meer mee zijn met de nieuwe technieken zij niet betutteld. Iedereen wordt in zijn hebben we een dubbele controle. Aan de met VDAB nieuwe zorgkundigen of mensen in het ziekenhuis en willen op een andere waardigheid gelaten.”

WZC OOsterZOnne

23

Nieuwstraat 2, Zutendaal 089/61.47.16 www.wzc-oosterzonne.be

WZC BerkenBOsCh

25

Schansstraat 208, Heusden-Zolder 011/57.50.48

www.foyerdelork.be/wonen/berckenbosch

WZC AurOrA

27

Aniciuspark 9, Tongeren 012/44.18.44 www.foyerdelork.be/wonen/aurora

Programma opendeurdag ■■ De deuren zijn geopend van 10 tot 17 uur. Op het programma rondleidingen en de voorstelling van de uitbreiding van Oosterzonne. De plannen worden op een infobord verduidelijkt.

Programma opendeurdag ■■ Opendeurdag van 13 tot 17 uur, met rondleidingen en meer info over de nieuwbouw en de daarbij horende vacatures. Potentiële bewoners kunnen ook een kijkje nemen.

Programma opendeurdag ■■Tussen van 10 tot 17 uur: rondleidingen die eindigen in de polyvalente zaal, waar standjes staan opgesteld. Bezoekers krijgen er onder meer info over de taken van de vrijwilligers bij Aurora.

WZC seniOrenhOf

24

Bilzersteenweg 306, Tongeren 012/26.02.20 www.foyerdelork.be/wonen/seniorenhof

WZC BerkenhOf

26

Paardskerkhofstraat 59, Heers 011/48.41.11 www.foyerdelork.be/wonen/berkenhof

serViCefLAts terrOOierheiDe Rooierheidestraat 96, Diepenbeek 011/29.91.00

28

www.foyerdelork.be/wonen/terrooierheide

Programma opendeurdag ■■Veel aandacht voor werken, wonen en leven in het Seniorenhof. Bezoekers kunnen deelnemen aan een quiz die gaat over het woonzorgcentrum. Informatieborden kunnen daarbij helpen.

Programma opendeurdag ■■ Het rusthuis toont de dagelijkse werking en geeft info over de nieuwbouw met 67 wooneenheden en serviceflats. Aan de rondleidingen wordt een wedstrijd gekoppeld. Om 13.30 uur start een Vlaamse kermis.

Programma opendeurdag ■■ Bezoekers krijgen een rondleiding in de flats en kunnen tussen 10 en 17 uur ook naar een infostand over het nieuwe rusthuis, dat eind 2012 naast de serviceflats gebouwd zal worden.


Woonzorgcentra Home eLISABeTH Cl. Cartuyvelsstraat 17, Sint-Truiden 011/68.30.38 www.dagvandezorg.be

Programma opendeurdag ■■Tentoonstelling over Home Elisabeth vroeger, nu en in de toekomst. ■■ Nieuwe plannen worden verduidelijkt. ■■Er zijn ook volksspelen en kinderanimatie. ■■Brunch van 10 tot 14 uur.

29

WZC CeCILIA Parkstraat 9, Alken 011/59.92.20 www.dagvandezorg.be

13

Programma opendeurdag ■■Doorlopend rondleidingen, waar een zoektocht aan verbonden is. ■■Brunch van 10 tot 14 uur. ■■Infostand over werken in het woonzorgcentrum.

30

“Individuele aanpak is belangrijk” SINT-TRUIDeN/ALKeN “Bij persoonsgerichte zorg is goede communicatie van essentieel belang. Vooral bij dementerenden is een individuele aanpak erg belangrijk. De KHLim helpt ons daarbij”, zegt kwaliteitscoördinator Ivo Huygen. “Persoonsgerichte zorg is veel ruimer dan taakgerichte zorg”, zegt hij.”We behandelen niet enkel de fysieke noden van patiënten met dementie, maar houden ook rekening met hun individuele, emotionele en psychologische behoeften. Tijdens een ziekteproces is goede zorg enkel mogelijk wanneer we inzicht hebben in het gedrag van de mensen. Zelfs als dat gedrag in de loop van het dementieproces moeilijker te begrijpen wordt, blijven we zoeken naar de boodschap van de patiënt.”

“Dementia Care Mapping helpt ons om de basiselementen van persoonsgerichte zorg te vertalen naar de praktijk. Het project loopt in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Limburg. Twee van hun mensen maken deel uit van onze dagcel en gaan na hoe onze medewerkers met de bewoners omgaan. Gedurende vier uur worden de medewerkers om de vijf minuten beoordeeld. Dat gebeurt tweemaal per jaar. Aan de hand daarvan wordt een rapport opgesteld, dat de aangeboden zorg analyseert en evalueert. Tussendoor wordt op de KHLim ook algemene vorming gegeven.”

WZC H. CATHARINA Engstegenseweg 3, Zonhoven 011/66.88.70 www.cwzc.be

Programma opendeurdag

31

■■Aandacht voor het nieuwe woonzorgcentrum ‘Het Dorpvelt’ waar momenteel aan wordt gewerkt. ■■ Info over en voor potentiële personeelsleden. ■■Verduidelijking via zeven standjes.

Samen met de KHLim werd een project opgestart om nog beter te leren communiceren met de bewoners.

WZC SINT-JoZef Appelboomgaardstraat 8, Munsterbilzen 089/49.11.02 www.cwzc.be

Programma opendeurdag

32

“Warme relatie opbouwen” BILZeN/ZoNHoVeN “Ouderen zijn kwetsbaar als ze op hoge leeftijd naar een woonzorgcentrum verhuizen. Een warme relatie met de bewoners en hun kinderen opbouwen, is essentieel,” zegt Sonja Dirckx, directeur bewonerszorg. “Zowel in Zonhoven als Munsterbilzen staat een maatschappelijk werker vanaf de eerste dag in voor de persoonlijke contacten”. “Bij de opname proberen we te achterhalen hoe iedere bewoner zijn of haar leven in het centrum ziet. Daar spelen we op in. Veel empathie en actief luisteren zijn belangrijke eigenschappen die onze medewerkers moeten bezitten. In de beginperiode staan sommige ouderen weigerachtig tegenover een verblijf in het rusthuis, maar naarmate de tijd vordert, beschouwen ze andere bewoners en medewerkers als “vertrouwd”. Dat maakt later het bespreken van wensen omtrent het levenseinde iets minder moeilijk. In onze woonzorgcentra – beide christelijk geïnspireerd – is het verzorgde afscheid mede toevertrouwd aan de pastoraal werkster. De communicatie met de familieleden gebeurt op een attente en inlevende manier. Een respectvol afscheid maakt de cirkel van het leven rond.

“Actief luisteren naar onze bewoners, is een belangrijke vereiste.”

■■ Uitleg over de omvorming van het klooster naar WZC Sint-Jozef en info over de serviceflats. ■■ Rondleidingen voor bezoekers. ■■ Proeven van streekproducten. ■■ Contacten leggen met bewoners.


Woonzorgcentra

14 WZC Salvator Ekkelgaarden 17-19, Hasselt 011/27.29.21 www.salvatormundi.be

Programma opendeurdag

36

■■ Doorlopend van 10 tot 17 uur: info over de nieuwbouw en serviceflats en een sollicitatie- en stagestand. ■■ In de namiddag kinderanimatie en de voorstelling van de rusthuishond die naar bewoners gaat.

Nieuw herstelverblijf biedt tijdelijke opvang na verblijf in ziekenhuis HaSSElt Aan het Hasseltse Salvatorrusthuis zijn momenteel volop werken bezig voor de uitbouw van een nieuw herstelverblijf, het tweede in Limburg. Zestig mensen kunnen er vanaf oktober terecht.

Het nieuwe herstelverblijf telt 60 bedden.

“Tot nog toe is er enkel een herstelverblijf in Lanaken. Het concept is een gat in de markt”, zegt directeur Zr. Johanna Vorstermans. “Het gaat om een opvangmogelijkheid tussen ziekenhuis en thuiszorg. Patiënten die wegens de ligduur het ziekenhuis moeten verlaten, maar toch hulpbehoevend zijn, kunnen hier terecht.

Het is ook mogelijk om mensen vanuit de thuiszorg naar hier door te verwijzen voor een reeds gekend probleem.” “Het gaat om een tijdelijk verblijf van maximum een maand per jaar. De aanvraag gebeurt telkens door de huisarts of specialist. De leeftijd speelt geen rol. Het is wel belangrijk dat patiënten geen medische verzorging nodig hebben. Wij voorzien zestig bedden. Mensen kunnen ook naar een kinesist of psycholoog. Het wordt zeker een meerwaarde voor het rusthuis, beide gebouwen worden met elkaar verbonden. Tenslotte komen er nog 41 nieuwe serviceflats.”

leven in rusthuis aangenamer maken In de vestigingen van woonzorgcentrum Ocura staat het goede gevoel van de bewoners centraal. Kleine aanpassingen moeten het leven binnen het rusthuis een stuk aangenamer maken en voor meer beleving bij de bewoners zorgen.

enkele vrijwilligers. Ten slotte werkt ook het seniorenkoor mee. Het zingen van liedjes gaat de ziekte niet stabiliseren, maar geeft de bewoners wel duidelijk meer levenskwaliteit. Voor familieleden doet het deugd om de bewoners actief te zien deelnemen in plaats van hen in een hoekje te zien wegkwijnen.”

WZC oCura BErINGEN Havenlaan 7, Beringen 011/45.84.10 www.ocura.be

Snoezelkamer

“In Beringen hebben we de snoezelkamer. Dat is een relaxruimte die specifiek is ingericht om onder begeleiding van een ergotherapeut of kinesist te ontspannen. De lichten kunnen gedimd worden en van kleur veranderen om op het gemoed van de mensen in te spelen. De kamer wordt gebruikt op de therapeutische afdeling omdat snoezelen een rustgevend effect heeft.”

Dat kan gebeuren op heel verschillende manieren. “Het dementiekoor op de campus in Montenaken is een mooi voorbeeld van onze plannen rond plezier- en zinbeleving”, zegt algemeen directeur Patrick Siborgs. “We staken ons licht op in Nederland en Engeland, waar het concept vaker voorkomt, en zijn met het koor gestart in november. Mensen die aan dementie lijden, hebben het doorgaans moeilijk met tijdsbesef. Het Kleinschalig wonen is opvallend dat ze liedjes van pakweg dertig “In augustus komt er een nieuwbouw in Beà veertig jaar geleden wel probleemloos uit ringen. Daar stijgt het kleinschalig wonen het hoofd kennen en kunnen meezingen.” van de huidige 42 naar 106 plaatsen. Door in groepen van zeven à acht personen te leven, creëren we een thuissituatie. De bewoners Levenskwaliteit komen samen in een leefruimte, waarmee “Het koor bestaat uit een twintigtal be- hun aparte kamers verbonden zijn. Iedereen jaarden, een zogenaamde mantelzorger en bepaalt zelf wat hij of zij wil.”

33

WZC oCura MoNtENaKEN Hellebronstraat 8, Montenaken-Gingelom 011/69.33.50 www.ocura.be

■■ Info over kleinschalig wonen en de nieuwbouw met 40 woningen. Ook ‘Elke trap telt’ wordt voorgesteld: bewoners fietsen op een hometrainer en zien het parcours dat ze afleggen op een flatscreen.

Programma opendeurdag

34

WZC oCura voErEN Kloosterstraat 21, ’s Gravenvoeren 043/81.91.10 www.ocura.be

Programma opendeurdag

35

■■ Het rusthuis plaatst de activiteitentuin in de kijker en het uitbreidingsproject wordt toegelicht. Bezoekers krijgen info over het geheugenkoor, dat nieuwe mogelijkheden geeft voor personen met dementie.

Programma opendeurdag ■■Tussen 10 en 11 uur wordt de petanquebaan officieel geopend. ■■Vanaf 12 uur rondleidingen door het rusthuis met aandacht voor beweging via het fietsinitiatief ‘Elke trap telt’.

Bij Ocura in Montenaken (Gingelom) is men zopas gestart met een geheugenkoor.

Ik werk graag in een woonzorgcentrum

Saskia Meus (35) uit Bocholt werkt bij WZC Het Park in Neeroeteren (Maaseik). Eerst werkte ik daar in de logistiek, maar dan heb ik ervoor gekozen om een opleiding van 2,5 jaar tot zorgkundige te gaan volgen in Hasselt. “Het was altijd mijn meisjesdroom om in een ziekenhuis of rusthuis te werken. De opleiding was wel zwaar,

zeker de combinatie werk en gezin. Je zit met les, stages, examens. Maar ik ben blij dat ik heb doorgezet, want ik doe mijn werk met hart en ziel. Ik vind de senioren ook heel fijn om mee om te gaan. Je krijgt veel genegenheid, het is een onbreekbare band met die mensen. En echt: één voor één zijn ze speciaal voor mij.”


Woonzorgcentra WZC ‘T MeILAnD Schurhoven 74, Sint-Truiden 011/68.48.71 www.ocmw-st-truiden.be

Programma opendeurdag ■■ Doorlopend: fotoprojectie, bouwplannen nieuw WZC. ■■ Lezingen: - 11 uur en 14 uur: nieuw WZC - 11.30 uur en 14.30 uur: OCWMthuisdiensten - 15 uur: dementievriendelijke zorg.

Senioren en kinderen onder hetzelfde dak

WZC HeT PArk neeroeTeren Spilstraat 15, Neeroeteren 089/86.60.60 www.hetpark.be

Het lijkt niet vanzelfsprekend om kinderen en senioren onder hetzelfde dak op te vangen. In Sint-Truiden gebeurt het wel vanaf eind 2014 dankzij het nieuwe woonzorgcentrum. “De twee groepen komen inderdaad in hetzelfde gebouw. De eerste steen wordt in oktober gelegd”, zegt OCMW-voorzitter Pascal Monette. “Het bestaande kinderdagverblijf De Rakkertjes krijgt een bijkomende vestiging in het nieuwe woonzorgcentrum. Er komt plaats voor 14 kinderen. Op die manier werken we aan

WZC Den Akker Montenakenweg 51a, Sint-Truiden 011/69.39.39 www.dagvandezorg.be

Programma opendeurdag ■■Attentie voor alle bezoekers. ■■Van 10 tot 11.30 uur en van 14 tot 17 uur: doorlopend rondleiding. ■■ Bezoekers kunnen zelfgemaakte kleinigheden kopen.

Gevarieerde ontspanning voor bewoners

Iedere donderdag spelen de bewoners ‘koersballen’.

MAASeIk Vorig jaar werd WZC Het Park met nieuwe afdelingen, zithoeken en tuinen flink vernieuwd. De nieuwe look moet, samen met een aantal activiteiten, de bewoners een nog beter en huiselijker gevoel geven. “Jaarlijks gaan we met ongeveer vijftien bewoners naar Blankenberge. Eerst rijden we met de wagen naar Hasselt, vervolgens stappen we op de trein. Een halve volksverhuizing”, lacht directeur Johan Wynen. “We stellen gedurende vier dagen een afwisselend programma samen en bezoeken bijvoorbeeld Sea-

WZC De BekeLAAr Kliniekstraat 2, Lommel 011/54.95.00 www.debekelaar.be

De bewoners op een afwisselende en gevarieerde manier plezieren. Dat is een van de doelstellingen van woonzorgcentrum Den Akker. Dit gebeurt onder meer tijdens de jaarlijkse carnavalsperiode. “Dan organiseren we altijd een carnavalsfuif”, zegt animatieverantwoordelijke Vera Schoebrechts. “De bewoners verkleden zich en wagen zich op de dansvloer. Sommigen doen het zelfs erg goed en schudden vlot de benen los (lacht). Het is een leuke middagactiviteit. Omdat die slechts eenmaal

Programma opendeurdag ■■ Doorlopend: tonen en uitleg over de werking van alle diensten ■■ Extra aandacht voor project ‘aandachtspersonen’ waarbij elke bewoner is gekoppeld aan een begeleider.

40

Naar het jaarlijkse carnavalsfeest wordt ieder jaar weer uitgekeken. per jaar plaatsvindt, kijken de bewoners ernaar uit. Een ander moment dat echt wel geapprecieerd wordt, is het uitgebreide paasontbijt. Doorgaans neemt het ontbijt niet zoveel tijd in beslag, maar op Pasen blijven de bewoners ruim twee uur aan tafel zitten. Het is slechts een klein evenement, maar veel bewoners houden net van die eenvoudige gezelligheid. Zeker omdat het een gemeenschappelijk ontbijt is, waarbij alle afdelingen samenkomen. De serviceflats en het dag- en woonzorgcentrum tellen in totaal negentig bewoners. Dat aantal zal stijgen na onze uitbreiding in de nabije toekomst.”

world. Onze animatrice Diane brengt dagelijks een aangepaste show. Belangrijk is dat de bewoners zelf voorstellen kunnen doen, die in de mate van het mogelijke worden uitgewerkt door de begeleiders. Ook in het woonzorgcentrum zelf zorgen we iedere dag voor entertainment. Iedere donderdag spelen bewoners en vrijwilligers het spel ‘koersballen’. Dat is een soort petanque op een lange groene mat. De petanqueballen worden vervangen door platte schijven. Een leuke activiteit, waarbij we niet afhankelijk zijn van het weer. Bovendien kunnen ook rolstoelgebruikers deelnemen aan het spel.”

Gezellige huiskamer en vlindertuin

39

SInT-TrUIDen

■■Attentie voor alle bezoekers. ■■Vanaf 14 uur demonstraties: dansen en kooksessies met bewoners, kapsalon en kine-oefeningen. ■■Rondleidingen ■■10 - 17 uur: Kinderhoek voorzien.

38

De kinderopvang wordt ondergebracht in het nieuwe woonzorgcentrum. het opvangtekort en een betere spreiding van de kinderopvang. Het gebouw komt in een groene omgeving op de rand van het stadscentrum en is makkelijk bereikbaar. Daardoor hopen we ook extra mensen aan te werven. De integratie van de kinderopvang vormt een grote meerwaarde voor het dienstverleningsaanbod. Het kinderdagverblijf kan gebruikmaken van de faciliteiten en logistieke mogelijkheden van het WZC. Kinderen leren respect hebben voor ouderen, die zich op hun beurt ontfermen over de allerkleinsten. Beide groepen passen perfect bij elkaar. Deze unieke kans konden we niet laten liggen.”

Programma opendeurdag

nieuwe look en op vakantie naar zee

37

SInT-TrUIDen

15

De huiskamer bevordert het thuisgevoel.

LoMMeL WZC De Bekelaar, dat in maart 2007 werd geopend, is gevestigd in het voormalige ziekenhuis van Lommel. “In afwachting van de nieuwbouw, is het een uitdaging om van de bestaande ziekenhuisinfrastructuur een warme thuis te maken”, zegt directeur Tom Houthuys. “Mede door onze ligging willen we veel aandacht besteden aan de bewoner in combinatie met de natuur. Dit jaar starten we een project op met het Regionaal Landschap Lage Kempen, waarbij we een

vlindertuin oprichten in onze binnentuin. De bedoeling is dat we bloemen en planten op hoogte kweken, zodat bewoners makkelijker kunnen helpen bij het onderhoud. We hopen dat de populatie van enkele zeldzame vlinders, die hun natuurlijke biotoop vinden op onze site, groter wordt. De aanleg start in het voorjaar en zal eind september voltooid zijn.” “Ook de huiskamerbegeleiding op de afdeling dementie is een belangrijk onderdeel binnen de werking van De Bekelaar. Het begeleiden van de bewoners in kleinere groepen in een gezellige huiskamer bevordert het thuisgevoel.”


Diversen

16 sTiCHTiNG OMMERsTEyN De Schiervellaan 5, Dilsen-Stokkem 089/61.59.63 www.stichting-ommersteyn.beprogramma opendeurdag

■■Boerderijinwerking,bezoek groententuinengeitenhouderij ■■Rondleidingdoorgidsen ■■Hoevewinkelopen ■■Catering

“Mensen vinden hier arbeidsvreugde”

RaDiOlOGiE jaspERs

programma opendeurdag ■■Verkenningsparcours. ■■Infoovershockgolfbehandelingen voorchronischepeesproblemen. ■■Gratistestrisicooposteoporose voor“40+’ers”. ■■FotogalerijismKunstschool ■■Attentievooriederebezoeker.

Jaarbeurslaan 21/02, Genk (nieuwe locatie) 089/32.90.32 www.radiologie-JASPERS.be

“Ook veel topsporters over de vloer”

41

42

De mensen werken in de biologische geitenboerderij en in de tuinen.

“Dagelijkse radiologie op een uitzonderlijke manier.”

het ritme van een ‘gewone’ job te hoog ligt. Ze kunnen er ook (kort of langer) wonen. 30 mensen die in een gewone werk- Jos Steyvers van Stichting Ommersteyn: of leefsituatie moeilijk functioneren, “De medewerkers worden naar ons kunnen aan de slag in de zorgboer- verwezen via een gespecialiseerde trajectderijen van Stichting Ommersteyn. begeleiding van de VDAB en werken in Twee boerderijen uitbaten die zorg dragen zogenaamde ‘arbeidszorg’. Ze worden ook voor mens en natuur. Dat is wat Stichting begeleid om zelfstandiger te leren leven.” Ommersteyn doet. Er wordt grasklaver, In zorgboerderij Verschuylenhof is er ook maïs en graan geteeld, en er wordt gei- een depot van voedselteams. “De hoeveprotenkaas gemaakt die samen met andere ducten en maaltijden worden in de keuken landbouwproducten verkocht worden in de bereid met de hulp van vrijwilligers. We hoevewinkel. Maar er is ook een belangrijk betrekken de mensen van grondstof tot sociaal aspect: het werk gebeurt vooral afgewerkt product. Zo vinden ze hier door mensen voor wie, al dan niet tijdelijk, arbeids- en levensvreugde.”

delingen uit voor chronische peesletsels. Dr. Hans Jaspers: “Voetballers van KRC Bij Radiologie Jaspers kan je terecht voor Genk en KVC Westerlo maar ook atleten het haarfijn in beeld brengen van aandoe- uit andere sporten komen hier over de vloer. ningen en letsels via röntgenstralen (o.a. We doen de onderzoeken voor de topsportRX-foto, mammografie, botmeting, body school uit Hasselt en krijgen dagelijks vercomposition) en ultrasone geluidsgolven wijzingen van sportartsen uit heel Limburg. (echografie). Ook topvoetballers zijn er klant. Sporters hebben vaak spier- en peeskwetEen radioloog is een arts die gespeciali- suren (vooral scheuren) en die worden het seerd is in het onderzoeken en het stellen best in beeld gebracht via echografie. Sportvan diagnoses met behulp van apparaten radiografie & -echografie zijn onze dada. die de weefsels, beenderen en organen Maar ook andere patiënten en zwangere van het lichaam zichtbaar maken. Bij vrouwen kunnen door een huisarts of speciRadiologie Jaspers voeren sportartsen olv alist worden doorverwezen voor bijkomend dr. Stijn Indeherberge shockgolfbehan- radiologisch onderzoek.”

DONORCENTRUM GENK

ZElFsTaNDiGE EN ZiEKENHUisDiëTisTEN VBVD

DilsEN-sTOKKEM

Schiepse Bos 4, Genk 089/32.59.02 www.bloedgevendoetleven.be

programma opendeurdag ■■DetiendonorcentravanRodeKruisVlaanderenopenenhundeuren tussen10en16.30uur. ■■Jekaneruitzonderlijkopzondag terechtvoorhetdonerenvanbloed ofplasma.

Blijven zoeken naar nieuwe donoren

GENK

Vergote Square 43, 1030 Brussel 02/380.80.98 www.vbvd.org

44

Het donorcentrum van Genk kan rekenen op een trouw publiek. Nele De Vos, verantwoordelijke donorwerving bij Rode Kruis-Vlaanderen: Met het geven van bloed, plasma of “Vaak komen mensen bloed, plasma of bloedplaatjes kan je levens redden. bloedplaatjes geven als ze zelf geconfronZonder donoren kan het Rode Kruis deze teerd werden met de nood aan één van deze levensnoodzakelijke producten niet aanle- bloedproducten. Bijvoorbeeld een papa veren aan de ziekenhuizen in Vlaanderen. wiens echtgenote bij de bevalling bloed Ook in Genk is er een bloeddonorcentrum. nodig had of de ouders, broers, zussen of kinderen van mensen die na een verkeersBloed van donoren is nodig bij beval- ongeval bloed kregen.” lingen, verkeersongevallen en operaties, Het donorcentrum van Genk kan terwijl plasma wordt toegediend aan rekenen op een heel trouw publiek. brandwondenpatiënten en dient als basis Dat geldt trouwens ook voor de de anvoor medicatie. Leukemiepatiënten en dere Limburgse bloedinzamelpunten. patiënten die chemotherapie ondergingen, “Toch moeten we overal inspanningen zijn dan weer gebaat bij bloedplaatjes. blijven doen om nieuwe donoren te vinEen donor mag niet jonger zijn dan 18 en den. Elke dag verliezen we mensen die niet niet ouder dan 71. Waarom mensen do- meer mogen doneren omdat ze te oud zijn neren hangt af van persoon tot persoon. geworden of omwille van ziekte of andere Maar meestal is een concrete gebeurtenis redenen”. in het eigen leven de aanleiding om er mee van start te gaan.

■■Interactievestandtijdensde DagvandeZorginhetMariaziekenhuisinOverpelt(Maesensveld1). ■■ProgrammaWeekvandediëtist: http://www.vbvd.org/week_algemeen.php

“Melk is basiselement van voeding”

43

GENK

programma opendeurdag

De diëtisten hebben’krachtig zuivel’ gekozen als jaarthema.

OVERpElT Met het jaarthema ‘krachtig zuivel’ willen diëtisten in 2012 het gebruik van zuivelproducten in de verf te zetten. In Noord-Limburg slaan ziekenhuisdiëtisten en zelfstandige diëtisten dit jaar de handen in mekaar op 18 maart. De Dag van de Zorg is tegelijk het startschot voor de achtste editie van de Week van de diëtist die loopt van 18 tot 24 maart. Zelfstandig diëtiste Lut Vanderlocht vertelt waarom zuivelproducten zo belangrijk zijn in ons dagelijks voedingspatroon: “Wie ook op latere leeftijd nog vlot te been wil zijn, investeert het best van kinds af aan in zijn ‘botkapitaal’. Maar ook als volwassene hebben we een gezonde en afwisselende voeding nodig om ons botkapitaal te onderhouden. Melkproducten zitten boordevol belangrijke voedingsstoffen

zoals eiwitten, vitaminen en mineralen. Hierbij is het mineraal calcium de essentiële voedingsstof die bijdraagt tot de opbouw en het onderhoud van sterke botten.” “Volle melkproducten zijn rijk aan verzadigde vetzuren en daarom minder aangewezen. Wie voor magere en ongezoete melkproducten kiest, krijgt maar weinig calorieën binnen,” aldus Marida Housen. Ze nodigt de bezoekers alvast uit voor een zuiveltest. Ook de ziekenhuisdiëtisten willen op hun stand de multi-disciplinaire samenwerking benadrukken. “Streven naar een optimale voedingstoestand van onze opgenomen patiënten is een van onze dagelijkse taken,” verduidelijkt Vivianne Bijnens. “Ondervoeding is immers een algemeen bekend probleem van de opgenomen patiënt in een ziekenhuis.”


GEHANDICAPTENZORG

17

“2012 scharnierjaar gehandicaptenzorg” Een ander speerpunt voor de gehandidaptenzorg van de toekomst is ‘inclusief wonen’: men wil personen met een mentale beperking meer deel laten uitmaken van de ‘gewone’ leefomgeving. Door hen alleen of in kleinere groepjes (rekening houdend met de zorgzwaarte) te laten samenwonen in een huis of studio dichtbij het centrum van een gemeente bijvoorbeeld. Met het promoten van ‘inclusief wonen’ kan ook de mantelzorg (dit is de zorg door familie en vrienden) versterkt worden. Maar het wil hiermee ook de ‘reguliere’ zorg - de zorg waarop u en ik beroep kunnen doen - zich zo laten organiseren dat iemand met een mentale beperking er ook gebruik van kan maken.

De gehandicaptenzorg is een sector die volop in beweging is. Heel wat ontwikkelingen die de voorbije jaren in gang werden gezet, zijn stilaan het stadium van het experiment voorbij. “De wil om telkens opnieuw stappen vooruit te zetten is tekenend voor de creativiteit en de toegenomen professionaliteit van de gehandicaptenzorg in Vlaanderen”, zegt Lise Crabbé, directeur van Wiric vzw, een ondersteuningscentrum voor volwassen personen met een verstandelijke handicap. Hoewel al heel wat initiatieven op de rails stonden, is de beleidsnota ‘Perspectief 2020’ van Vlaams minister Jo Vandeurzen, het breed gedragen kompas voor de vernieuwing in de gehandicaptenzorg. Dat beaamt Erik Peirelinck, directeur van vzw Martine Van Camp, net als Wiric vzw een voorziening voor meerderjarige personen met een verstandelijke beperking: “Een van de belangrijkste doelstellingen in die nota is de zorggarantie voor de zorgvragen met de grootste nood. De absolute prioriteit komt te liggen bij de zorg op maat voor cliënten met de hoogste zorgzwaarte”. Dus: zij die de meest complexe zorg nodig hebben, moeten die gegarandeerd kunnen krijgen. “Een prima uitgangspunt”, vervolgt Erik Peirelinck, “ware het niet dat daar voor een stuk ook de Achilleshiel van de vernieuwing huist. Het juiste instrument om de zorgzwaarte te meten is er nog niet en dat remt de vernieuwing af”. Het is een bezorgdheid die meermaals wordt uitgesproken. De vrees bestaat dat door de snelheid waarmee de goede intenties omgezet dienen te worden in de praktijk, een aantal radertjes het geheel zullen doen vastlopen. “Laten we toch maar hopen dat doorheen de drang tot verbetering, de huidige structuur niet helemaal overhoop gehaald wordt. Op dat vlak wordt 2012 een

WIRIC VZW Diestersteenweg 59, Sint-Truiden 011/70.27.80 www.wiric.be

Directeur Lise Crabbé van Wiric vzw en Erik Peirelinck van Martine Van Camp vzw.

absoluut scharnierjaar voor de gehandicaptenzorg in Vlaanderen”, zeggen Peirelinck en Crabbé in koor. Nog een belangrijk uitgangspunt is het meer centraal stellen van de cliënt zelf in zijn zorgtraject. “De regie komt meer dan ooit bij de persoon te liggen die de zorg ontvangt” zegt Lise Crabbé. Dat uit zich in de versnelde invoering van de persoonsgebonden (of persoonsvolgende) financiering, in de sector wel eens ‘het rugzakje’ genoemd. Ook dit budget is voortaan verbonden met de zorgzwaarte. Erik Peirelinck: “De cliënt zal dit persoonlijke

Programma opendeurdag ■■ Doorlopend: videostraat met opnames van de werking ■■ 10u - 12u: open huis ’t Gilde ■■ 12u - 14u: beschermd wonen ■■ 13u - 15u: workshops ■■ 15u - 17u: ‘Villa Wiric’

Gebarensysteem voor betere communicatie

budget op verschillende manieren kunnen inzetten, bijvoorbeeld om ondersteuningsuren te bekostigen of om via dienstencheques de nodige zorg te bekomen.” Misschien wel de grootste verandering: de hulpvrager kan ook dankzij zijn/haar persoonlijk budget met een speciale voucher (soort ticket) terecht bij een voor hem of haar geschikte voorziening zoals Wiric vzw of de vzw Martine Van Camp. De cliënt wordt niet langer automatisch toegewezen aan de voorziening met een vrije plek, maar kiest zelf uit het zorgaanbod op de markt. Vergelijkbaar met de manier waarop je als patiënt een ziekenhuis kiest.

MaRTINE VaN CaMP VZW Turnhoutsebaan 57, Molenstede-Diest 013/35.16.00 www.martinevancamp.be

Wiric is een dagcentrum en biedt woonvormen voor volwassenen met een verstandelijke handicap. Het wil hun zelfredzaamheid en het gevoel van eigenwaarde verhogen en hun acceptatie en integratie in de samenleving bevorderen. Hiervoor gebruikt het creatieve methodieken zoals SMOG en spelvormen. SMOG staat voor ‘Spreken met Ondersteuning van Gebaren’. Het is een vorm van ondersteunende communicatie waarbij gebaren en gesproken taal gecombineerd worden. Guy Vanaken van Wiric vzw: “De gebaren

Ik werk graag in de gehandicaptenzorg

■■ Doorlopend: open ateliers (crea, bakken, semi-industrieel). ■■ Om de 30 minuten visuele presentatie over werking. ■■ Bezoek studiocomplexen en woning van dienst “Inclusief wonen”.

46

De gasten kunnen aan de slag in bijvoorbeeld een taverne, biblioheek of boerderij.

Via bepaalde spelvormen wordt de onderlinge communicatie verbeterd. zorgen ervoor dat de boodschap of wat men wil overbrengen, beter begrepen en beter uitgedrukt kan worden. Het is een gebarensysteem, dus geen volwaardige gebarentaal. Het wordt zowel gebruikt voor mensen met een gehoorstoornis als bij mensen met communicatieve moeilijkheden. Het is daardoor ook heel geschikt voor ons doelpubliek.” Wiric vzw hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar werking en vindt het daarom heel belangrijk om de tevredenheid van haar cliënten op een aangepaste wijze te meten. Het ontwikkelde daarvoor zelf een spel in plaats van een doorsnee vragenlijst.

Programma opendeurdag

“Begeleid werken om erbij te horen”

45

SINT-TRUIDEN

Nog een laatste initiatief waarop de sector zich verder zal focussen, is het ‘begeleid werken’. Personen met een beperking kunnen met behulp van een jobcoach en mits goede afspraken met de werkgever, een job uitoefenen op maat. De cliënten krijgen in ruil voor hun arbeid geen loon maar een kleine onkostenvergoeding bovenop hun uitkering. De meerwaarde voor de cliënt situeert zich elders dan in de portemonnee. Lise Crabbé: ”Dankzij de arbeid verbetert het zelfbeeld van de persoon met een beperking en vergroot zijn of haar sociaal netwerk. De uitdaging is om ook de cliënten met een complexere beperking, te laten proeven van het begeleid werken.” De twee directeurs spreken niet alleen met veel passie voor hun sector of hun voorziening maar vooral met veel liefde voor hun gasten. Vandaar ook dat hun beide voorzieningen graag deelnemen aan de ‘Dag van de Zorg’. “Het is echt ongelooflijk wat onze gasten met een beperking allemaal kunnen. Iedereen zou hen bezig moeten kunnen zien”, besluit Crabbé .

eenheden op maat van de cliënten. Een vrij recent initiatief dat de integratie van de VZW Martine Van Camp zorgt voor de op- cliënt in de samenleving bevordert, is ‘bevang, verzorging en begeleiding van meer- geleid werken’. Directeur Erik Peirelinck: derjarige personen met een verstandelijke “In deze dienst begeleiden we cliënten stap beperking. Hen zo volwaardig mogelijk voor stap naar een onbezoldigde activiteit laten deelnemen aan het sociale leven door op de arbeidsmarkt. Een jobcoach peilt onder andere ‘begeleid werken’ is het doel. eerst naar de interesses en de vaardigheden. De vzw Martine Van Camp is een door De meeste cliënten worden tewerkgesteld in het Vlaams Agentschap voor Personen de non-profit sector. Daarnaast werken ze met een Handicap erkende voorziening. ook bij landbouwbedrijven en tavernes. De Haar dienstverlening bestaat o.a. uit een jobcoach blijft de hele tijd de tussenpersoon dagcentrum met logeermogelijkheid en een en het aanspreekpunt voor zowel cliënt als vakantieaanbod. Er wordt ook woonzorg werkgever. Met deze werkwijze streven we aangeboden, gespreid over twaalf woon- naar sociale integratie van de cliënt.”

DIEST

Annick Bauwens (45) uit Diest werkt bij Martine Van Camp in Diest. Eerst 20 jaar als begeleidster en sinds 3 jaar als jobcoach/begeleidster. Ze begeleidt de gasten die werken in een boerderij, bibliotheek, kribbes, enz. Het contact met de werkgevers is belangrijk omdat zij mee de zorg dragen, ook al gaat het om een vrijwillige tewerkstelling. Begeleid werken

is voor de gasten zeker een meerwaarde: sociale contacten, kunnen tonen wat je kan, waardering krijgen. Annick werkt met hart en ziel in de gehandicaptenzorg: “Elke dag is anders. Troeven bij ons zijn de sfeer en de collega’s, en de dankbaarheid van de mensen. Het is geen komen en gaan, het contact is daarom veel sterker, het wordt een beetje familie.”


werken in de zorg

18

Speerpunt Zorgeconomie oVer DAg VAn De Zorg

“Kom werken in de zorgsector” HASSELT - ”Open deuren in de zorgorganisaties, daar willen we aan meewerken vanuit de POM. We willen Limburgers laten kennis maken met de vele nieuwe vormen van zorgverlening om te weten wat er waar beschikbaar is als je later de zorg nodig hebt. Maar we willen ook de zorgorganisaties promoten als een aantrekkelijke werkgever met meer dan 150 types jobs. Dat is trouwens ook één van de drijfveren in de campagne die we in Limburg sinds 2010 vanuit de POM in gang hebben gezet. We nodigen dan ook iedereen uit om op basis van dit katern en de speciale vacaturekrant (gemaakt in samenwerking met de VDAB) op 18 maart een kijkje te komen nemen over de muren.” Aan het woord is Regine Van Ackere, Limburgs diensthoofd van het speerpunt zorgeconomie binnen de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij. “Als organisatie staan we in om in samenspraak met de sociale partners de sociaaleconomische groei te bevorderen. En zorgeconomie groeit. Meer dan 50.000 mensen werken nu al in de zorgeconomie verspreid over meer dan 1.800 vestigingen met name in

ziekenhuizen, kinderdagverblijven, gehandicaptenzorg, woonzorgcentra voor senioren, thuiszorg, enz. Ook economische bedrijven die diensten en producten voor de zorgorganisaties voorzien, zitten daarin. Om deze groei haalbaar te maken is een pro-actief actieplan nodig met alle stakeholders in Limburg die met zorg bezig zijn. We brengen als coördinator de partijen samen in het platform zorglandschap Limburg

Regine Van Ackere, diensthoofd van het speerpunt zorgeconomie bij POM Limburg.

en zetten samen in op afgestemde initiatieven in de locaties waar daar behoefte aan is, denk maar aan volwassenenopleidingen dicht bij de kandidaten, maar ook stageplaatsen. We brengen de instanties samen, luisteren naar wat nodig is, trekken partners aan, reiken oplossingen aan. We trekken de kar dus. Samen met het onderwijs werken we aan kwalitatieve opleidingen ondersteund door verrijkende stages. Mentoren in de zorg worden getraind om ambassadeurs te zijn van hun job en de stagiairs op weg te helpen naar een loopbaan met veel werkgoesting in de zorg.”

Open muren “Eén van de belangrijke focussen is de nood aan kwalitatief voldoende geschoolde werknemers. En dit voor heel diverse functies. Want werken in de zorg heeft heel wat troeven, er is voor iedereen wat te vinden. Dat geldt zeker niet alleen voor de pure zorgberoepen rond het bed, maar ook voor allerlei ondersteunende functies, management en directiefuncties. Het gaat om vast werk, met tegenwoordig zeker ook de betere lonen in de startfuncties. Het is ook maatschappeljik relevant werken en de werkgevers in de zorg zijn zich bewust dat een goede afstemming van arbeid-gezin-studeren veel kansen biedt. We mikken niet alleen op pas afgestudeerden, ook de zijinstroom is belangrijk. Ook mensen uit de harde economie willen we aantrekken: softwarespecialisten voor innovatie, ingenieurs die prothesen kunnen ontwikkelen, enz. Met dit katern willen we je goesting geven om op bezoek te gaan en te ontdekken wat deze organisaties voor jou kunnen betekenen als Limburger, als werknemer of als stagiair.”

Projectmanagers Brenda Berghmans en Vicky Draelants.

Zorgeconomie in actie oplossingen, om tijd en middelen zo efficiënt mogelijk te benutten.” In het Limburg Sterk Merk-project ‘Innovatie in Human Resources & Arbeidsorganisatie van zieken“Met het EMR-project Future huizen’ zet POM Limburg samen Proof for Cure and Care willen we met RZ Sint-Trudo en Mariazieer bijvoorbeeld voor zorgen dat kenhuis innovatiestappen binnen voldoende mensen kiezen voor een de arbeidsorganisatie om zo het beroep in de zorgsector. We willen arbeidspotentieel te vergroten en inzetten op levenslang leren zodat optimaal te benutten. “We moeten mensen kunnen doorgroeien. We durven om de huidige werkwijze in trekken ook naar scholen om daar vraag te stellen. Zo kunnen we dan de jongeren te sensibiliseren,” komen tot een organisatie die aanverduidelijkt Brenda Berghmans, trekkelijk is op de arbeidsmarkt, projectmanager bij de POM. “We waar mensen op de meest efficiënte werken ook internationaal. De 27 manier ingezet worden én waar partners uit de Euregio, waarbij mensen ook bewust graag blijven POM lead partner is, willen ideeën werken”, stelt Vicky Draelants, uitwisselen, samenwerken aan projectmanager bij de POM. Binnen de dienst zorgeconomie van POM Limburg zijn recent heel wat boeiende projecten in gang gezet.

VDAB pakt uit met Servicepunten Zorg

Fons Leroy van de VDAB.

Om in Limburg alle muren open te breken en om samen een warme zorg aan te bieden heeft VDAB zijn deuren letterlijk wijd opengezet. Sinds 2011 zijn in vier VDAB-werkwinkels (in Genk, Hasselt, Tongeren en in HeusdenZolder) de Servicepunten Zorg operationeel. Iedereen kan in deze Servicepunten terecht voor informatie over de sector, over werken

in de sector en/of over zorgopleidingen. “Naast het aanbod aan vacatures in de zorgsector is VDAB ook een belangrijke opleidingspartner : wist je dat jaarlijks meer dan 1800 Limburgse cursisten een opleiding social profit volgen via VDAB? Dit opleidingsaanbod van VDAB wordt samen met de sector afgestemd op de arbeidsmarkt. De opleidingen hebben oog voor de innovaties in

de sector zodat de cursisten snel aan de slag kunnen. Meer dan 80% van de cursisten zijn 6 maanden na hun zorgopleiding aan de slag,” aldus Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB. Daarnaast poogt VDAB om opleidingstrajecten op een flexibele manier aan te bieden en om maximaal in te zetten op werkplekleren. Samen Sterk voor Werk…in de Zorg.

Op zoek naar een job in de zorg? Kijk zaterdag 10 en 17 maart in uw krant of surf naar hbvljobs.be!

de jobsite van limburg


werken in de zorg

19

Verkoopster trouwjurken wordt zorgkundige ALKEN - Op haar 53ste besloot Diane Persijn het professioneel over een andere boeg te gooien. Ze schoolde zich om tot zorgkundige en ging aan de slag in Woonzorgcentrum Cecilia in Alken. “Had ik geweten dat het me zo zou bevallen, dan had ik de stap sneller gezet.” Haar hele leven was Diane Persijn winkelverkoopster, eerst bij een grote internationale warenhuisketen, later in een bruidswinkel. Maar toen ze daar ontslagen werd, wou ze iets anders. Ze stapte naar de VDAB voor een opleiding. De zorgsector sprak haar onmiddellijk aan. Na zes maanden les en zes maanden stage kon ze op haar laatste stageplaats, Woonzorgcentrum Cecilia, aan de slag blijven. Tot haar grote tevredenheid. De nu bijna 58-jarige Diane: “Er heerst een heel fijne sfeer op de werkvloer. Van mijn leeftijd wordt geen punt gemaakt, ik kan gerust mijn mannetje staan tussen de jongere collega’s. Het is een leuke en afwisselende maar fysiek behoorlijk zware job. Vooral na een avondshift ben ik pompaf. Met drie personeelsleden dertig zwaarbehoevenden klaar maken voor de nacht, is niet niks. Maar dat is dan ook het enige wat ik op de job kan aanmerken. Met meer personeel zouden we onze gasten nog meer comfort kunnen geven dan we nu al doen”, aldus Diane. “Maar ik doe mijn werk heel graag”.

Ook patholoog draagt zorg voor patiënt

“Ik moet mijn mannetje staan tussen de jongere collega’s,” zegt Diane die nu werkt in WZC Cecilia in Alken.

GENK - Johan Van Robays is arts geworden op suggestie van zijn ouders. Na 7 jaar studie raakte hij eerder toevallig verzeild op de dienst pathologie. “Het is een pracht van een specialisme. Vooral in een zo groot ziekenhuis als het ZOL waar ik werk. Je ziet er de meest diverse ziektebeelden. Van een tumor in de hersenen tot een wratje op de kleine teen. Als patholoog ben ik niet de meest representatieve arts om over patiëntenzorg te praten. Een patholoog ziet immers geen patiënten maar weefselstukken. Maar toch. De zorg voor patiënten begint bij een juiste diagnose. Is het een infectie of kanker? Die diagnose komt van de ziekenhuispatholoog. Veel mensen weten dit niet. Vandaar dat er op de Dag van de Zorg ook een kijkje kan geno-

men worden achter de schermen bij de patholoog. Hoe stelt hij op basis van een operatiestuk, en later onder zijn microscoop, de juiste diagnose? Die is immers cruciaal voor de verdere behandeling en de beste nazorg bij de specialist of oncoloog. Ik wil dat op de Dag van de Zorg in sessies van 15 minuten verduidelijken op een aantal chirurgisch verwijderde organen en microscopische plaatjes. Op het ZOL werken we met vijf pathologen, en soms steken we de koppen bijeen bij een ‘moeilijk geval’. Want al gebeurt het achter de schermen, een exacte diagnose is hét beginpunt van een wetenschappelijk gefundeerde behandeling, en voor de patiënt, de meest perfecte nazorg.”

Via beenhouwerij en Ford naar spoeddienst

“Het echte verplegersvak leer je op de werkvloer,” zegt Dirk die zich omschoolde tot verpleger op de spoeddienst bij Sint-Trudo.

SINT-TRUIDEN - Dirk De Waele ging op zijn 14de op leercontract om de beenhouwersstiel te leren. Hij werkte in een slagerij in Hasselt en kwam via enkele tussenstations terecht bij Ford Genk, waar hij 14 jaar lang zou blijven. Toen de automobielsector het moeilijk kreeg, koos Dirk op 43-jarige leeftijd om opnieuw een andere richting in te slaan: hij koos voor een opleiding tot verpleegkundige. Hij werkt ondertussen al vier jaar op de spoedafdeling van het regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo in Sint-Truiden. Dirk De Waele: “De vooropleiding en de stages vielen zo goed mee dat mijn twijfels of het wel iets voor mij zou zijn, onmiddellijk verdwenen. Ik wist vrij snel: dit

wil ik doen. Ook mijn broer was op latere leeftijd omgeschakeld naar de zorgsector en een aantal neefjes en nichtjes hadden ook al gestudeerd voor verpleger, dus ik wist wel ongeveer wat ik kon verwachten. Het sociaal contact en het gevoel iets te betekenen voor de mensen, maken deze job zo bijzonder. Ik raad iedereen aan om het te proberen. Maar je moet er wel een beetje voor gemaakt zijn. In de opleiding leer je de basis, maar het echte verplegersvak leer je op de werkvloer”. Dirk werkt voornamelijk nachten en is nooit te beroerd om voor een collega in te springen. “Ik kijk haast nooit op de klok”, zegt de ondertussen 50-jarige Dirk. “Dat was in mijn vorige jobs wel anders.”

“De voldoening is onbetaalbaar HASSELT - De bewoners van Woon- en zorgcentrum Salvator in Hasselt hebben sinds enkele weken een opmerkelijke verschijning in hun midden. De 42-jarige Mercy Jamile uit de Filipijnen is industrieel ingenieur van opleiding, had een eigen taxibedrijf in Manilla en werkte voor een internationale IT-onderneming. Sinds ze naar België verhuisde, wou ze weg van het drukke kantoorbestaan. Na wat uitzendwerk, zocht en vond ze een baan in de zorgsector. Mercy vertelt laaiend enthousiast. “De diplomavereisten speelden me hier parten en ik had - buiten wat vrijwilligerswerk - geen enkele ervaring als verzorgster, maar ik wou absoluut in de zorg aan de slag. Ik solliciteerde voor onderhoudsmedewerker maar kreeg een baan als ‘vlinder logistiek’ in de serviceflats. Ik breng de mensen eten, praat met hen en help waar nodig. En als er tijd en ruimte is, spring ik de collega’s elders bij. Ik fladder dus uit zoals een vlinder. Toen ik hoorde dat ik na mijn proefperiode aan de slag kon blijven, heb ik letterlijk een gat in de lucht gesprongen. De voldoening in deze job is onbetaalbaar.”

Mercy was vroeger bedrijfsleider in de Filipijnen, en werkt nu als logistiek medewerker in een rusthuis.

Ingrid Laevers werkt nu als stafmedewerker bij Familiehulp.

“Een niet-alledaags parcours gevolgd” HALEN - Op haar twintigste vertrok Ingrid Laevers vanuit België op een paard via Zuid-Frankrijk over de Pyreneeën naar Portugal. Ze hoedde er schapen, maakte kaas en teelde haar eigen groenten, druiven en olijven. Ruim tien jaar later keerde Ingrid terug naar België, volgde meerdere opleidingen en ging aan de slag in de verzorging. Ingrid Laevers is intussen 50 jaar en werkt in Halen als stafmedewerker zorg- en dienstverlening bij Familiehulp. Ze ondersteunt de manager bij beleidsbeslissingen, coacht onder andere de basiswerkers en geeft les aan volwassenen van de opleiding ‘polyvalent verzorgende’. Maar voor ze het zover schopte, doorliep Ingrid een niet-alledaags parcours. Ingrid Laevers: ”In het secundair onderwijs volgde ik de richting latijn-moderne talen. Ik heb één jaar psychologie gevolgd maar deze studies niet afgewerkt. Kort daarna ben ik op reis vertrokken en uiteindelijk in Portugal beland: daar heb ik meer dan tien jaar op een boerderij gewoond en gewerkt.” Terug in België, opperde iemand bij Ingrid het idee om de opleiding tot ‘polyvalent verzorgende’ te volgen, en ze ging daar na enig aarzelen op in. Onmiddellijk na haar opleiding kon Ingrid starten als verzorgende bij Familiehulp in de zorgregio Leuven. Een job waar ze met veel voldoening aan terugdenkt. “Het contact met de mensen, de dankbaarheid en de waardering die je krijgt van de cliënten, het huiselijke van de werkcontext, de fijne collega’s maakten dat ik de job heel graag heb gedaan.” Vooraleer door te groeien tot stafmedewerker, behaalde Ingrid een getuigschrift pedagogische bekwaamheid en in 2007 studeerde ze af als maatschappelijk werker.


DEELNEMERS

Plan nu alvast uw bezoek

20

HamontAchel Neerpelt

40 Lommel

09 44

18

Overpelt

Bocholt

Hechtel-Eksel

Kinrooi

Bree

Peer

Leopoldsburg

38 Maaseik

Ham

Meeuwen-Gruitrode

33 +15 Beringen

Tessenderlo

HouthalenHelchteren

25 46

08 Halen

Herk-de-Stad

Dilsen-Stokkem

HeusdenZolder

Lummen

Diest

22 36

04 11 29 37 39 45

4

03 Medisch Centrum Sint-Jozef

5

04 Asster, Campus Stad

5

Kinderdagverblijf Familia

Algemene ziekenhuizen

Bilzen Hoeselt Riemst

26 Heers

Tongeren

35 Voeren

Herstappe

Blz.

Blz.

17 WZC Sint-Franciscus

10

5

18 WZC Voorzienigheid

10

19 WZC Huize Sint-Anna

11

20 WZC Bessemerberg

11

21 WZC De Kleine Kasteeltjes

11

Blz.

06 Jessa Ziekenhuis, Campus Virga Jesse

6

22 WZC Immadi

11

07 Jessa Ziekenhuis, Campus Salvator

6

23 WZC Oosterzonne

12

08 Jessa Ziekenhuis, Campus St-Ursula

6

24 WZC Seniorenhof

12

09 Mariaziekenhuis

7

25 WZC Berckenbosch

12

10 Ziekenhuis Oost-Limburg - Campus St-Jan

7

26 WZC Berkenhof

12

11 Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo

7

27 WZC Aurora

12

28 Serviceflats Terrooierheide

12

29 Home Elisabeth

13

30 WZC Cecilia

13

Thuiszorg

Lanaken

17 21 24 27

WoonzorgcenTrA 5

20 +15

Blz.

02 OPZC Rekem

kinderopvAng

02 19 +15

Diepenbeek

Kortessem

Gingelom

psYchiATrie

Zutendaal

28

Borgloon

Blz. 34

23

03 32

Sint-Truiden

3

Maasmechelen

Genk

30 Alken Wellen

01 LifeTech

1 10 13 5 42 43

1 + 06 07 12 +14+15+16 HASSELT

limBurgse innovATies

As

31 Zonhoven

Nieuwerkerken

41

Opglabbeek

Blz.

36 WZC Salvator

14

37 WZC ‘t Meiland

15

38 WZC Het Park Neeroeteren

15

39 WZC Den Akker

15

40 WZC De Bekelaar

15

divers

Blz.

41 Zorgboerderij Ommersteyn

16

42 Radiologie Jaspers

16

43 Rode Kruis Bloeddonorcentrum

16

44 Zelfstandige en ziekenhuisdiëtisten

16

12 Christelijke Mutualiteiten Limburg

8

31 WZC. H. Catharina

13

13 Wit Gele Kruis Limburg

9

32 WZC Sint-Jozef

13

14 Landelijke Thuiszorg

9

33 WZC Ocura Beringen

14

gehAndicApTenzorg

15 Familiehulp

9

34 WZC Ocura Montenaken

14

45 Wiric vzw

17

16 IN-Z

9

35 WZC Ocura Voeren

14

46 Martine Van Camp vzw

17

Blz.

50 Limburgse zorgorganisaties zetten hun deuren open, 18 maart 2012  

Maak in deze extra bijlage kennis met alle deelnemers kennis met alle deelnemers. Plan nu al uw bezoeken!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you