Page 1

Inhoud & Voorwoord

Omlegging N201

Lightronics - We enlighten your world

Are LED’s ready to replace SON/SOX? Met de vraag of LED klaar is om SON/SOX

Unieke kunstwerken

20 03 De omlegging van de N201

Unieke kunstwerken

06 ‘Meedenken met de klant’

06

Appartementencomplex Alkmaar

09 ‘De minimumnorm is

voor ons het maximum’

Adviesbureau Tauw pleit voor loslaten

lichtbronnen te vervangen, worden we

van traditioneel denken

steeds vaker geconfronteerd. Voor ons is het antwoord: ja, LED’s zijn er klaar voor.

10 Gevangenis Heinsberg

Uiteraard is dat gekoppeld aan belangrijke

12 Woningcorporatie De Woonplaats

vragen omtrent dynamische verlichting en de wens licht wanneer het moet. In deze uitgave van Belicht besteden we uitgebreid aandacht aan dit thema, want het sluit aan bij de vraag om duurzaamheid en de

10

mogelijkheid om energie te besparen.

SOX lichtbronnen.

een hele woonwijk voorzien is van LED.

Gemeente Asten kiest voor LED

overstap naar LED mogelijk!

duurzaam appartementencomplex in Alkmaar en een LED-project in Asten, waar

energiebesparing’

19 Retrofit-systeem maakt

In deze Belicht ook reportages over een Enschede, een bijzonder complex in

Kotmanpark Enschede

16 ‘Duidelijke stap in

Misschien moet dat wel de belangrijkste drijfveer zijn voor het vervangen van SON/

bouwt energiezuinig appartementencomplex

12

20 Egyptebrug Venlo 22 LED is klaar om SON/SOX te vervangen

Ik wens u veel leesplezier, prettige

23 Kort nieuws

feestdagen en een gezond 2012. Jos Spapens Algemeen directeur

02

Colofon Belicht is een magazine van Lightronics B.V.

info@lightronics.nl - www.lightronics.nl Realisatie: Verzameld Werk B.V. - Vaassen

Standaardtoepassing met unieke uitkomst

Smit Kunststoffen en Lightronics werken samen aan een uniek project. Vijf kunstwerken in het tracé van de

Postbus 150 - 5140 AD Waalwijk Tel.: 0416 568 600 - Fax: 0416 568 601

Masterplan N201+: de omlegging van de N201

23

nieuwe N201 worden uitgerust met verlichte randelementen. Daarmee wordt een unieke handtekening gezet met standaard producten. Op de foto: Ing. Henric van der Wouden en Arjan van Poecke

Belicht nr. 10 - 2011

Belicht nr. 10 - 2011

16

03


Omlegging N201 Unieke kunstwerken

De provincie Noord-Holland realiseert het Masterplan N201+.

partijen de Realisatieovereenkomst. Hiermee wordt in 2006

anderzijds is het, wanneer twee delen bij elkaar komen, ook

Onderzoek

Dit is de omlegging van de N201 in het gebied tussen de A4,

het startsein gegeven voor de uitvoering van het Masterplan

spannend. De provincie voert de regie en is risicodragend.”

Na het bekend worden van de leveranciers zijn er diverse

de A9 en Amstelhoek. Een weg waar al ruim veertig jaar over

N201+.

gepraat werd. Het probleem van de huidige N201 is dat het

stadia geweest waarin proeven zijn gedaan. Eerst met kleine Veel fraaie elementen

stukjes laminaat, later met schaalmodellen en nog later buiten

tracé dwars door de kernen Aalsmeer en Uithoorn voert.

Nieuwe impuls

In het tracé zijn zeer fraaie elementen opgenomen: fly-overs,

in de omgeving waar de kunstwerken komen. “De theorie

Uiteraard gaat dit ten koste van de bereikbaarheid, leefbaar-

Op een drukke dag maken tegenwoordig tienduizenden

viaducten en fietsbruggen, een tunnel en een aquaduct. In

klopte, maar je zult moeten vaststellen hoe het effect

heid en veiligheid. Bovendien is het gebied, waaronder

voertuigen gebruik van de huidige N201. Deze is hier al lange

verschillende deelprojecten worden voor de viaducten

uiteindelijk uitpakt. Een vraag die bijvoorbeeld opkwam, is of

Hoofddorp, de regio Schiphol en de veiling in Aalsmeer, van

tijd niet meer op berekend. De nieuwe N201 is dat wél. De

randelementen gebruikt, met LED-verlichting van Lightronics.

je een element egaal kunt spuiten. Daar wordt nu uiteindelijk

economisch groot belang. Het was een complex besluitvor-

bereikbaarheid van de regio zal dan ook enorm verbeteren.

Een complicerende factor is dat de randelementen in

een spuitrobot op ingezet. Ook moet je de zekerheid hebben

mingsproces omdat er meerdere gemeenten, twee provincies

Daarnaast zal ook de leefbaarheid in de dorpskernen van

verschillende deelprojecten worden gebruikt. Ing. Henric van

dat de productie altijd dezelfde output heeft. Voor ons is de

en het Rijk bij betrokken zijn. De totale kosten van het tracé

Aalsmeer, Uithoorn en Amstelhoek verbeteren door de

der Wouden: ”Het begint bij het idee van de architect om de

spanning er nu af, de keuzes zijn gemaakt en de productie

bedragen 650 miljoen euro. Het totale Masterplan N201+

afname van verkeer, minder stank- en geluidsoverlast en

randelementen te verlichten. Nu zijn de randelementen op

neemt nu een aanvang. Wat betreft de verlichting hebben we

functioneert eind 2013. Sommige delen van de nieuwe weg

minder CO2-uitstoot. Ook neemt de verkeersveiligheid toe

zichzelf niet nieuw, maar wat we er nu mee doen wel. Dat

ervoor gekozen het systeem te overdimensioneren. LED

worden voor die tijd gefaseerd opengesteld.

door de vele (fiets)tunnels en viaducten. Verwacht wordt dat

begint ermee dat de elementen translucent (lichtdoorlatend)

veroudert gedurende de levensduur. Wij hebben de keuze

het aantal verkeersongevallen met 10% zal afnemen. Het

gemaakt moeten worden. Feitelijk zoals dat in het beeldkwali-

gemaakt de LED’s 50 procent te dimmen, daarmee kunnen

Regioakkoord

groen dat verloren is gegaan bij de aanleg van de nieuwe

teitsplan wordt voorgeschreven. En dat betekent dat er

we de tien jaar makkelijk halen. Afgesproken is ook dat we

In de jaren zestig van de vorige eeuw, toen de N201 nog S21

N201 wordt gecompenseerd, onder andere in de Bovenker-

gewerkt moet worden aan een nieuwe samenstelling van het

ieder jaar het werk schouwen en bijregelen waar nodig.”

heette, beginnen gemeenten en provincies voor het eerst te

kerpolder en De Bovenlanden. Verder krijgt de economie in

kunststof. Bovendien moet die samenstelling van de gelcoat

overleggen over een verbetering van de weg. Diverse tracés

de regio een nieuwe impuls door de goede bereikbaarheid

constant zijn. Dat is bijna niet te specificeren, zeker niet omdat

Uitdagende logistiek

worden bestudeerd, afgekeurd, heroverwogen en bijgesteld.

van bestaande én nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. Al

we er ook nog LED-verlichting in willen hebben. In 2009 zijn

Inmiddels is het eerste randelement klaar. “De elementen

Uiteindelijk worden er in 1990 maar liefst 17 varianten

met al verandert het landschap in de regio maar blijft het

we gestart met het selecteren van leveranciers, uiteindelijk

worden tijdelijk opgeslagen. De fabriek produceert een

uitgewerkt. In 1996 verschijnt het Masterplan Corridor N201.

karakter behouden.

levert Smit Kunststoffen de randelementen en Lightronics de

randelement per dag, voorzieningen voor kabels en leidingen,

verlichting. Veel tijd is gaan zitten in het onderzoek naar de

waterafvoer en uitsparingen voor lichtmasten zijn al

Met het Masterplan wordt een nieuwe start gemaakt met de Meer dan 25 viaducten

kunststof. In totaal praat je over 1400 meter randelement,

gerealiseerd. En ook de LED-Line wordt daar aangebracht.” Na

tussen de partijen gesloten Regioakkoord. Op basis van het

In het tracé zijn meer dan 25 viaducten opgenomen.

waarbij de elementen circa 1,60 bij 4,5 meter zijn. Wat de

een eindcontrole worden de elementen opgeslagen.

Regioakkoord wordt de minister van Verkeer en Waterstaat

Daarnaast wordt gewerkt met verschillende aannemers op

verlichting betreft waren er eisen ten aanzien van de

Complex is de logistiek, want feitelijk wordt er just in time

gevraagd een financiële bijdrage te leveren voor het project

verschillende trajecten, in totaal zijn er zeven trajecten, van

levensduur (tien jaar) en de wens om de LED-Lines individueel

geleverd. “Als je het wil samenvatten: de randelementen in

N201. Eind 2003 is echter duidelijk dat die bijdrage niet de

het tracé. Arjan van Poecke, een van de projectverantwoorde-

te kunnen inregelen. Bovendien bevinden de LED’s zich in een

deze vorm worden voor vijf kunstwerken ingezet, de

gevraagde 315 miljoen euro, maar 170 miljoen euro zal zijn.

lijken van de provincie Noord-Holland: “Uiteindelijk is de N201

afgesloten ruimte, waarin de temperatuur varieert van min 20

maatvoering is in slechts twee gevallen hetzelfde, er zijn drie

Het leidt ertoe dat de plannen nog eens kritisch onder de

in kilometers niet lang, maar door de veelheid aan kunstwer-

tot plus 70 graden. Steeds meer aspecten werden aan het

aannemers bij betrokken en dan zijn er nog diverse passtuk-

loep genomen en bijgesteld worden. In 2004 wordt een

ken is het complex. Het werken met verschillende aannemers

eisenpakket toegevoegd, waarbij we ook nog eens een

ken. De montage wordt al op de kunstwerken voorbereid en

streep gezet onder het ontwerp en tekenen de betrokken

werkt enerzijds inspirerend omdat je van anderen leert,

standaardproduct wilden hebben.”

dat betekent eigenlijk dat de tolerantie zeer klein is.”

Belicht nr. 10 - 2011

plannen voor de nieuwe N201. Dat resulteert in 2002 in een

Belicht nr. 10 - 2011

04

05

Wouden  
Advertisement