Page 1

2012 - 2013 Ge誰ntegreerde proef: Bijlage

Michiel Desmedt Sint-Ursula-Instituut 2012 - 2013


2012 - 2013 Ge誰ntegreerde proef: Bijlage

Michiel Desmedt Sint-Ursula-Instituut 2012 - 2013


Woord vooraf Beste lezer Ik ben Michiel Desmedt. Ik ben een leerling van het 6de jaar Business Economics te Sint-UrsulaInstituut. Dit verslag is mijn Geïntegreerde proef, ook wel ‘GIP’ genoemd in de volksmond. De Geïntegreerde proef of GIP maakt in het Vlaamse TSO, KSO en BSO deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. Vroeger werd deze kwalificatieproef genoemd. Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan afleveren. De geïntegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de praktijk van het vakgebied. Bron: Wikipedia Onze GIP is bedoeld om potentiële economisten voor te bereiden op het bedrijfsleven. Onze GIP bestond uit het opstarten van een zonnepanelenbedrijf met alles wat daar bij hoort. Dit ging van een naam en huisstijl maken tot de marketing rond zonnepanelen. We werden opgesplitst in groepen. Elke groep stond voor één bedrijf. Elk persoon van het bedrijf kreeg dan op zijn beurt een functie toegediend. We werden ingeleid via ECOMAN. Dit is het virtueel bedrijfsspel dat ons begeleidde doorheen de GIP. De GIP wordt beheerd door de universiteit en hogeschool te Brussel. Ik wil graag een dankwoord richten aan enkele personen die mij gesteund en gestuurd hebben binnen de GIP. Eerst wil ik de leden van mijn groep (SOLution) bedanken. We hebben altijd een goede band gehad en de samenwerking is meestal goed verlopen. Dit zijn: Maarten De Wachter, Evelyne Van Den Broeck, Ilona Ceulemans, Axelle Jacobs en Ghizlan Zohair. Ik wil mijn leerkrachten: Mr. Fierens, Mvr. Verwulgen, Mr. Delcourte, Mr. Clerick, Mvr. Vandefonteyne, Mvr. Verheyen. Zij hebben mij zeer goed gestuurd doorheen de GIP. Zij hebben er voor gezorgd dat ik voldoende kennis kreeg om de GIP te voltooien. Ik kon altijd bij hun terecht met vragen en problemen. Ik wil mijn vriendin (Antje) en mijn ouders bedanken om mijn altijd te steunen met de GIP. Ik wil Kevin Goyvaerts bedanken om mij te helpen met mijn website in verband de GIP. Ik kon altijd met vragen bij hem terecht. Ten slotte wil ik mijn klasgenoten bedanken. Ik kon altijd op ze rekenen.


Inhoudsopgave Inleiding ……………………………………………………………………………………………………….4 1 Individuele opdrachten ............................................................................................................ 5 1.1 Toegepaste bedrijfseconomie ........................................................................................... 5 1.1.1 Samenvatting Ecoman: algemeendirecteur ....................................................................... 5 1.1.1.1 Samenvatting ..................................................................................................... 5 1.1.1.2 Swot analyse ...................................................................................................... 5 1.1.1.3 Productievolume ................................................................................................. 6 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Organogram: persoonlijkheidstest VDAB .......................................................................... 6 Ken je functie: excel file met formules en oefeningen ecoman .......................................... 8 Websites vergelijken: print screen van pagina’s ................................................................ 9 1.1.4.1 Apple .................................................................................................................. 9 1.1.4.2 Sony ................................................................................................................. 10 1.1.4.3 Samsung .......................................................................................................... 11 1.1.4.4 Nokia ................................................................................................................ 12 1.1.4.5 LG .................................................................................................................... 13

1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1

Financieel rapport boekjaar 10 ........................................................................................ 14 Financiëlel rapporten boekjaar 11 ................................................................................... 20 Financiële rapporten boekjaar 12 .................................................................................... 26 Financiële rapporten boekjaar 13 .................................................................................... 32 Curriculum vitae .............................................................................................................. 38 English ............................................................................................................................ 39 An article ......................................................................................................................... 39 Job aplication: CV ........................................................................................................... 41 Français .......................................................................................................................... 42 Cv ................................................................................................................................... 42

Besluit ………………………………………………………………………………………..…………...44


Inleiding Dit is het deel met bijlagen van mijn ge誰ntegreerde proef (GIP). Dit rapport is de ge誰ntegreerde proef voor de leerlingen van het 6de jaar Business Economics. De GIP bestond uit het opstarten van een fictief bedrijf dat zich richt tot de verkoop van zonnepanelen. Onze ge誰ntegreerde proef (GIP) is een project dat zich over het hele schooljaar verspreidt. De GIP bestaat uit opdrachten die we telkens moesten uitvoeren. Deze opdrachten zijn opgesplitst in twee delen. Een individueel deel en een deel in groep. Deze twee delen zouden dan in de toekomst een groot deel van de GIP vormen. We werden in teams ingedeeld en kregen onze functie toegediend. Ik kreeg de functie van algemeen directeur. Deze GIP gaat dus over het fictief bedrijf: SOLution dat zonnepanelen verkoopt. Maar deze GIP gaat vooral over de functie van algemeen directeur. Je gaat in dit rapport de functie leren kennen. Elke onderneming bestond uit verschillende departementen die telkens vertegenwoordigd werden door de leden van het team. Algemeen directeur, financieel directeur, logistiek directeur, productie directeur, marketing directeur en personeels directeur. Het was dus belangrijk dat iedere directeur zijn verantwoordelijkheid nam en ervoor zorgen wat van hem verwacht werd. Dit rapport zijn al mijn individuele taken samen. Al deze taken hebben ervoor gezorgd dat ik de functie van algemeen directeur onder de knie kreeg en de kneepjes van het vak leerde kennen


1

Individuele opdrachten

1.1

Toegepaste bedrijfseconomie

1.1.1

Samenvatting Ecoman: algemeendirecteur

1.1.1.1

Samenvatting

De algemeen directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de prestaties van de onderneming (waaronder ook de winstgevendheid). Hij of zij is als het ware het gezicht van de onderneming en moet de onderneming vertegenwoordigen naar de stakeholders toe. EĂŠn van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de algemeen directeur is het opstellen van een SWOT-analyse en het opvolgen van de vooropgestelde doelstellingen van de onderneming. Daarnaast probeert hij of zij te zorgen voor een vlotte samenwerking van het managementteam, waarbij problemen binnen de groep opgelost worden.

1.1.1.2

Swot analyse

GeĂŻntegreerde proef

Bijlage

pagina 5


1.1.1.3

Productievolume

1.1.2

Organogram: persoonlijkheidstest VDAB

Hieronder uw persoonlijkheidsprofiel. Je werd beoordeeld op 5 persoonlijkheidsfactoren. De test is afgeleid van de veel gebruikte Big Five vragenlijst. Stressbestendigheid Je antwoorden suggereren dat je veerkrachtig bent. Dat betekent dat je kalm reageert op stresssituaties en de zaken nuchter benadert. Je bent ontspannen en niet impulsief. Extraversie Je antwoorden suggereren dat je zowel introverte als extraverte trekjes hebt. Je legt gemakkelijk contact, maar je bent niet op de voorgrond aanwezig. Nieuwsgierigheid Je antwoorden suggereren dat je gematigd scoort op deze factor. Je bent niet opvallend nieuwsgierig of creatief, maar je bent af en toe verrassend. Als je echt overtuigd bent, probeer je soms iets nieuws.

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 6


Onbaatzuchtigheid Je antwoorden suggereren dat je erg onbaatzuchtig bent. Je accepteert autoriteit en past je aan. Je bent vriendelijk, behulpzaam en een teamspeler. Je hebt oog voor de behoeften van anderen. Doelgerichtheid Je antwoorden suggereren dat je erg doelgericht bent. Dat betekent dat je je vol discipline richt op een doel. Je bent prestatiegericht. Je werkt hard en komt beloftes na.

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 7


1.1.3

Ken je functie: excel file met formules en oefeningen ecoman

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 8


1.1.4

Websites vergelijken: print screen van pagina’s

1.1.4.1

Apple

GeĂŻntegreerde proef

Bijlage

pagina 9


1.1.4.2

Sony

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 10


1.1.4.3

Samsung

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 11


1.1.4.4

Nokia

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 12


1.1.4.5

LG

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 13


1.1.5

Financieel rapport boekjaar 10

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 14


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 15


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 16


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 17


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 18


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 19


1.1.6

FinanciĂŤlel rapporten boekjaar 11

GeĂŻntegreerde proef

Bijlage

pagina 20


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 21


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 22


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 23


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 24


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 25


1.1.7

FinanciĂŤle rapporten boekjaar 12

GeĂŻntegreerde proef

Bijlage

pagina 26


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 27


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 28


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 29


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 30


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 31


1.1.8

FinanciĂŤle rapporten boekjaar 13

GeĂŻntegreerde proef

Bijlage

pagina 32


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 33


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 34


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 35


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 36


Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 37


1.1.9

Curriculum vitae

Persoonsgegevens Naam Adres 2860 telefoon E-mail Geboortedatum geboorte Burgerlijke staat

Michiel Desmedt Wilgestraat 43 Sint-katelijne-Waver België 0474423748 michiel_desmedt@hotmail.com 14/01/1995 Mechelen in een relatie

onderwijs 2007 - 2009 Economie College Hagelstein Sint-Katelijne-Waver 2010 - 2013 Bedrijfseconomie Sint-Ursula Instituut Onze-Lieve-Vrouw-Waver extra onderwijs 2011 Zomer werk: Band werk 2012 Summer werk: werkte in een supermarkt

taalvaardigheden Nederlands Duits Franse Engels

moedertaal goed spreken en schrijven perfect gesproken en geschreven perfect gesproken en geschreven

speciale vaardigheden • Word • Excel • PowerPoint • Acces • Publisher • SharePoint Designer

Intresses skateboarden DJ reizen

Geïntegreerde proef

Bijlage

pagina 38


1.2

English

1.2.1

An article

Solar Energy

Brockton Brightfields solar array (MA) Solar energy comes from using the sun as fuel to create heat or electricity. Solar technologies fall into two categories: passive and active. Passive solar produces heat and provides lighting for structures. Active solar produces electricity using a technology called Solar Photovoltaic (PV), or heat, hot water or electricity a technology called Solar Thermal. Solar energy is considered environmentally friendly because the sun is a natural energy source that does not require the burning of fossil fuels and the associated air emissions. In addition, it is considered renewable since the energy produced from the sun does not deplete any natural resources, and will never run out. Solar energy, however, is what is called an intermittent source, which means it is not always available. When it is cloudy or raining, the sun is unavailable to provide light, and solar energy systems are unable to produce energy. Therefore, many systems are designed with either some kind of energy storage feature, or a backup source of energy, such as the electric grid. These additional features allow the end user to continue to operate even when the sun is not shining.

Solar collector for domestic hot water Department of Energy photo Solar PV: Solar PV is the most common application in New England and generally the one with which people are most familiar. PV is one of the most environmentally friendly technologies available and is very easy to install on a building or property. PV technology uses the electrical properties of materials known as semiconductors to produce electricity. When hit by sunlight, a semiconductor material creates an electrical charge which can then be transferred through a circuit to anything that uses electricity. In a PV system, these semiconductors are produced in the form of cells, which are then assembled in a structural panel. Panels can then be assembled into larger groups, or arrays, to produce increasing amounts of electricity, depending on the amount of energy needed. Solar arrays can vary in size to provide the electricity needed for a home, office, or larger facility.

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 39


Indirect Gain (Trombe Wall) passive solar technology Department of Energy photo Passive Solar: Passive solar energy uses the sun's energy, simply through the way the structure is oriented, designed, and/or constructed. Buildings that use passive solar design can use fewer or smaller-scale active technologies to meet the remainder of their heating and lighting needs (e.g., smaller and cheaper mechanical systems). Because the sun's energy is free, maximizing use of passive solar techniques before adding active technologies can significantly reduce ongoing energy costs. Solar Heating: When passive solar is not enough, supplemental heating can often be provided by other active solar technologies. Small scale water and space heating often use a solar collector that concentrates heat in either water pipes or an air handling system that then distributes the hot air or water through the building as necessary. More complex technologies such as Parabolic Trough Collectors or Evacuated Tube Collectors can be used for larger commercial and industrial heating applications. Solar Thermal Electric: While most solar technologies are used in small-scale applications, solar thermal technologies can also be used on a much larger scale. These technologies are similar in concept to solar heating technologies, using sunlight to generate heat. They differ in that they create enough heat to power a generator that is then used to produce electricity. Around the country, the ability of utility scale applications of this technology to produce electricity is being tested. Bron: http://www.epa.gov/region1/eco/energy/re_solar.html

Ge誰ntegreerde proef

Bijlage

pagina 40


1.2.2

Job aplication: CV

Personal data Name Address

Michiel Desmedt Wilgestraat 43 2860 Sint-Katelijne-Waver Belgium phone 0474423748 E-mail michiel_desmedt@hotmail.com Date of birth 14/01/1995 birth Mechelen Marital status in a relationship

education 2007 - 2009

Economic College Hagelstein Sint-Katelijne-Waver 2010 – 2013 Business Economics Sint-Ursula Institute Onze-Lieve-Vrouw-Waver

additional education 2011 Summer work: Band work 2012 Summer work: worked in a supermarket

language skills Dutch German French English

mother language spoken and written Perfect spoken and written Perfect spoken and written

special skills • Word • Excel • PowerPoint • access • Publisher • SharePoint Designer

private interest skating DJ travels

Geïntegreerde proef

Bijlage

pagina 41


1.3

Français

1.3.1

Cv

Personnalité Nom: Michiel Desmedt Adresse: Wilgestraat 43 Code Postal, Ville: 2860 Sint-Katelijne-Waver Téléphone: 0474 423 748 / 015 55 76 06 E-mail: michiel_desmedt@hotmail.com Date de naissance: 14/01/1995 Lieu de naissance: Mechelen Nationalité: Néerlandais Licence Non, pas encore Formation 3 Ans ASO Economic 3 Ans TSO Business economics Expérience 2010-2011 J’ai travaillé dans les vacances Au Corent, le travail sur les pneus 2011-2012 J’ai travaillé dans les vacances au Spar comme un responsable de rayons La connaissance de l'automatisation MS Word: étendu MS Excel: étendu BOB Étendu Powerpoint étendu MS Acces Moyenne Langues Néerlandais: langue maternelle Anglais: Maîtrise de l'expression orale, écoute, écriture et lecture français: Maîtrise de l'expression orale, écoute, écriture et lecture Geïntegreerde proef

Bijlage

pagina 42


allemand: Maîtrise de l'expression orale, écoute, écriture et lecture

Geïntegreerde proef

Bijlage

pagina 43


Besluit Dit eindwerk was een zeer leerrijke ervaring voor mij. Het heeft mij meer geleerd over hoe het er aan toe gaat in de bedrijfswereld. Het heeft mij leren beslissing nemen. De beslissingen nemen was vrij moeilijk. Elke beslissing moest doordacht en berekend zijn. Je kon het niet maken om fouten beslissingen te maken. Dit kon fataal worden van de rendabiliteit of reputatie van je bedrijf. De GIP heeft mij geleerd om te leiden. In het begin was ik er niet zo goed in. Maar naarmate je jezelf zekerder voelt op die plek van algemeen directeur en in het bedrijf, naarmate je je bedrijf beter leert kennen durf je meer. Ik heb geleerd dat problemen vaak simpeler zijn dan ze lijken. Ze zijn vaak heel makkelijk op te lossen. Ik heb leren theorie toe te passen op de werkelijkheid. Dat was nodig om het inzicht van het bedrijf te behouden. Een belangrijke les was dat ik vroeger moet beginnen met werken naar deadlines toe. Ik had vaak taken onderschat waardoor ik in tijdnood kwam. Dit heeft alleen maar stress veroorzaakt. Een tweede belangrijke les was dat ik moest proberen zelfstandiger te werk gaan. Als ik met problemen zat ging ik vaak oplossingen zoeken bij medeleerlingen terwijl ik beter eerst moest zoeken naar oplossingen. De GIP heeft ervoor gezorgd dat ik deze aspecten nu meer probeer op te volgen voor mezelf, naar de toekomst toe. Ik kijk zeer positief terug naar de GIP periode. Ik vond het heel interessant om deze ervaring te beleven. Ik zal dit zeker meenemen naar later en nog vaak terugdenken aan dit project.

GIP Michiel Desmedt Bijlage  
GIP Michiel Desmedt Bijlage  

Bijlage GIP

Advertisement