Page 1

JA! Het is wetenschappelijk aangetoond dat de inrichting van kantoorruimtes invloed heeft op creativiteit. Om creativiteit te stimuleren aan de hand van inrichting, moet je voornamelijk rekening houden met volgende factoren: informatie, communicatie en autonomie. Deze drie factoren zijn voorwaarden voor creativiteit en kan je terug laten komen in de inrichting van je kantoor. Daarnaast zijn er nog elementen zoals planten, kleuren en licht die de creativiteit kunnen beïnvloeden. We zetten ze even op een rijtje. Hoe de ruimte indelen ? Informatie en kennis zijn noodzakelijk om creatief en innovatief te kunnen zijn. Zorg er dus voor dat werknemers altijd en op verschillende plekken aan de geschikte informatie kunnen. Voorzie dus bijvoorbeeld voldoende computers en boeken waar relevante informatie in terug te vinden is. Daarnaast is het noodzakelijk dat die informatie zo gemakkelijk mogelijk gedeeld kan worden met zoveel mogelijk mensen. Het is dus erg belangrijk dat de kantoorruimtes uitnodigen tot communicatie. Niet enkel virtueel, maar ook fysiek. Voorzie voldoende open ruimtes waar werknemers kunnen verzamelen en communiceren. Ook ruimtes waar werknemers van verschillende departementen de kans krijgen om elkaar te ontmoeten en informatie te delen. Er zijn twee soorten kantoren waarbij dit gestimuleerd wordt: ‘cel kantoren’ en ‘flex kantoren’. Van deze twee ruimtes werd aangetoond dat mensen die in zulke kantoren werken gezonder zijn, zich beter voelen en meer tevreden zijn met hun job. Cel kantoren Cel kantoren zijn kantoren waar mensen hun eigen kamer met bureau toegewezen krijgen. Het voordeel is dat er makkelijk autonoom en anoniem gewerkt kan worden. Men kan de ruimte persoonlijk inrichten en de deur sluiten wanneer er nood is aan privacy. Er is minder afleiding door andere mensen en geluiden. Bovendien kunnen er kleine meetings gehouden worden in het gesloten kantoor. Flex kantoren Bij flex kantoren zijn er geen persoonlijke werkruimtes, maar kan je als werknemer telkens kiezen waar je gaat zitten om te werken. Er worden zowel private ruimtes voorzien, bv. om alleen te werken of een meeting te houden, als maar ook open ruimtes voorzien. In deze setting kan je geen persoonlijke touch geven aan je eigen werkruimte, maar ja je kan wel kiezen waar je gaat zitten volgens je eigen voorkeur en aard van het werk. Open kantoorruimte Onderzoek toont aan dat een open kantoorruimte niet goed is voor werknemers, omdat ze inboeten aan privacy. Dat blijkt echter afhankelijk te zijn van de soort taak (monotone vs complexe taken). Mensen die saaie repetitieve taken moeten uitvoeren zijn beter af in een open kantoorruimte. Mensen met complexe taken niet,


want zij worden dan vaak gestoord, onderbroken of afgeleid. Mannen ervaren over het algemeen een open kantoorruimte als meer positief dan vrouwen. Privacy is heel belangrijk, omdat het de motivatie zou beïnvloeden. Mensen die geen privacy hebben op kantoor worden vaak afgeleid, wat de werkmotivatie negatief beïnvloedt. Conclusie, om creatief te zijn moet je ook de middelen, omgeving en flexibiliteit hebben om autonoom te werken.

Hoe de ruimte inrichten? Inrichting van ruimtes kan creativiteit stimuleren door een bepaalde ‘mood’ op te wekken. Activerende gemoedstoestanden stimuleren creativiteit. Planten kunnen bijvoorbeeld een positieve gemoedstoestand en creativiteit stimuleren. Dit ondersteunt het idee van het positieve effect dat gras zou hebben in meeting rooms zoals in reacties op deze blog werd gesuggereerd. Verder hebben we daar echter geen wetenschappelijk onderzoek over gevonden. Ramen Ook de aanwezigheid van ramen heeft een positief effect. Vooral uitzicht op natuurlijke elementen, zoals bomen en andere vegetatie stimuleert een positieve instelling en creatief denken. Kleur Kleur heeft een effect op creativiteit. Vooral blauw werkt kalmerend en stimuleert de motivatie om een probleem aan te pakken. Daardoor heeft het dus een stimulerend effect op creativiteit. Rood stimuleert dan weer voorzichtigheid en is dus meer geschikt voor gedetailleerde taken. Niet voor creativiteit. Rood zorgt voor meer angst en vermindert de productiviteit op meer complexe cognitieve taken. Licht Licht speelt ook in op de gemoedstoestand en dus ook op creativiteit. Wanneer het licht ‘warm’ is, dan resulteert meer lichtinval in betere creatieve prestaties. Wanneer het echter ‘koud’ licht is, dan resulteert meer lichtinval in slechtere creatieve prestaties. Natuur Ook het gebruik van meer natuurlijke materialen zoals hout en dergelijke kunnen de gemoedstoestand positief stimuleren. Houten meubels zouden een gelijkaardig effect als planten hebben. Varieer


Tot slot is er nog een suggestie vanuit onderzoek van de positieve psychologie. Uit deze onderzoeksstroom komt steeds naar voor dat habituatie (het gewoon worden aan omgeving) de grootste vijand van je welzijn is. Zodra je gewoon wordt aan iets, verliest het zijn effect op je gemoed. Je kan bijvoorbeeld gewoon zijn om met een Porsche te rijden, dat heeft dan ook geen gevolgen voor je gemoedstoestand. Maar je zou ook nog steeds elke keer versteld kunnen staan dat je met een Porsche rijdt, waardoor dat telkens ook je positieve gemoed stimuleert. Hoewel dit niet rechtstreeks is onderzocht zou je dezelfde redenering kunnen doortrekken rond inrichting van ruimtes. Zodra werknemers gewoon zijn aan de inrichting, heeft het minder effect op hun gemoed. Daarom zou het interessant kunnen zijn om regelmatig een aantal elementen in de kantoorruimte te veranderen. Bijvoorbeeld regelmatig nieuwe of andere planten zetten. Op die manier wordt terug de aandacht gevestigd op de aanwezigheid van planten en herleeft het effect ervan. Concluderend kan je dus zeggen dat een kantoorruimte met veel blauwe tinten, houten meubels, planten, grote ramen met uitzicht op natuur, veel warm licht en natuurlijke materialen het meest stimulerend zal werken op creativiteit. Conclusie Inrichting van kantoorruimtes heeft wel degelijk invloed op creativiteit. Dit werd in verschillende wetenschappelijke onderzoeken aangetoond. Maak gebruik van deze bevindingen wanneer je kantoorruimtes wil inrichten voor mensen met jobs waarin creativiteit vereist is.

Blogpost test  
Blogpost test  

test svffvffss