Page 1

Stichting Warm Hart voor Malawi

Staat van Baten en Lasten Inkomsten

2018

2018

2017

donaties/giften € periodieke giften € acties €

5.965,02 5.264,00 18.055,00

4.412,86 4.764,00 1.895,00

directe proj.kn

53,70

125,31

rente

Totaal

29.337,72

11.197,17

Uitgaven

2018

2017

5.501,81

6.033,10

indirecte proj.kn

525,69

513,90

beheerskosten

588,86

496,20

res. schoolgeld res. Ziekenhuis

€ €

7.000,00 15.000,00

voordelig saldo

721,36

Totaal

29.337,72

Balans per 31 december Activa

2018

Rabo Bank rc

2.558,68

rabo sparen asn sparen

€ €

13,82 57.617,99

vordering

Totaal

2017 721,92 13,81 33.564,30 3.169,10

60.190,49

37.469,13

4.000,00

153,97 11.197,17

2018 Passiva

2018

2017

algemene reserve transport € pos./nad. saldo €

12.469,13 721,36

12.315,16 153,97

13.190,49

12.469,13

29.000,00

22.000,00

Voorzieningen opl. 2e co ziekenhuis

€ €

3.000,00 15.000,00

3.000,00

Totaal

60.190,49

37.469,13

saldo 31/12 reserve schoolgeld

Profile for michielbootz

Jaarcijfers 2018  

Jaarcijfers 2018  

Advertisement