Page 1

Stichting Warm Hart voor Malawi

Staat van Baten en Lasten Inkomsten

2017

2017

2016

donaties/giften € periodieke giften € acties €

4.412,86 4.764,00 1.895,00

8.335,30 4.260,00 17.270,00

directe proj.kn

6.033,10

21.372,00

indirecte proj.kn

513,90

487,00

125,31

213,08

beheerskosten

496,20

579,39

res. schoolgeld

4000,00

7.000,00

voordelig saldo

153,97

639,99

Totaal

rente

nadelig saldo

Totaal

11.197,17

30.078,38

Uitgaven

Balans per 31 december Activa

2017

2016 2.262,36

Rabo Bank rc

721,92

rabo sparen asn sparen

€ €

13,81 33.564,30

vordering

3.169,10

Totaal

37.469,13

63,70 30.989,10

11.197,17

2016

30.078,38

2017 Passiva

2017

2016

algemene reserve transport € pos./nad. saldo €

12.315,16 153,97

11.675,17 639,99

12.469,13

12.315,16

22.000,00

18.000,00

Voorzieningen opl. 2e co

3.000,00

3.000,00

Totaal

37.469,13

33.315,16

saldo 31/12 reserve schoolgeld

33.315,16

2017

Jaarcijfers 2017  
Jaarcijfers 2017  
Advertisement