Page 1

Stichting Warm Hart voor Malawi

Staat van Baten en Lasten Inkomsten

2016

2016

2015

donaties/giften € periodieke giften € acties €

8.335,30 4.260,00 17.270,00

6.394,19 3.120,00 1.626,85

directe proj.kn

21.372,00

6.128,89

indirecte proj.kn

487,00

958,61

213,08

260,66

overige kosten

579,39

res. schoolgeld

7.000,00

voordelig saldo

639,99

Totaal

rente

nadelig saldo

Totaal

30.078,38

11.401,70

Uitgaven

Balans per 31 december Activa

2016

Rabo Bank rc

rabo sparen asn sparen

€ €

2.262,36 63,70 30.989,10

2015 1.585,45 63,40 24.026,32

33.315,16

25.675,17

30.078,38

2015

437,79

3.876,41 11.401,70

2016 Passiva

2016

2015

algemene reserve transport € pos./nad. saldo €

11.675,17 639,99

7.798,76 3.876.41

12.315,16

11.675,17

18.000,00

11.000,00

Voorzieningen opl. 2e co

3.000,00

3.000,00

Totaal

33.315,16

25.675,17

saldo 31/12 reserve schoolgeld

Totaal

2016

Warm Hart voor Malawi jaarcijfers 2016  
Warm Hart voor Malawi jaarcijfers 2016  
Advertisement