Issuu on Google+

Vragen rond kosten L端beckplein Zowel bij het ontwerp als de bouw van de parkeergarage onder het L端beckplein zijn fouten gemaakt. Daardoor zit de vloer vol scheuren, blijft de garage lekken en moet de gemeente tot in lengte van jaren rekening houden met hoge onderhoudskosten. De veiligheid van de constructie is op dit moment nog niet in het geding. De gemeente heeft Intron ingehuurd om de oorzaak van de scheuren in de garage aan het licht te brengen en indien mogelijk de schade te kunnen verhalen op de aannemer. Het onderzoeksrapport is al in december vorig jaar verschenen, maar tot de dag van vandaag angstvallig geheim gehouden. Zelfs de gemeenteraad is niet op de hoogte van de inhoud van het rapport. Opvallend detail dat naar boven komt uit het onderzoek van Intron is dat de constructeur van de parkeergarage altijd is uitgegaan van een waterdichte onderwaterbetonvloer. Volgens Intron is dat vrijwel nooit uitvoerbaar. 'In praktijk blijkt dat onderwaterbetonvloeren in veel gevallen niet volledig waterdicht zijn', stelt Intron in het onderzoeksrapport. 'Normaliter dient de constructievloer als waterdichte laag.' In diverse publicaties en lezingen zegt ir. Maarten Swinkels van Intron het nog duidelijker: 'Bouwen met onderwaterbeton is nieuw voor de meeste aannemers en adviseurs in de utiliteitsbouw. Zij denken ten onrechte dat een vloer van onderwaterbeton waterdicht is. Het heeft echter slechts een tijdelijke functie als bodemafsluiting van de bouwkuip. De onjuiste veronderstelling heeft grote gevolgen wanneer de uiteindelijke constructievloer wordt aangebracht'. ONDESKUNDIGHEID Swinkels stoort zich er aan dat bouwbedrijven om problemen te voorkomen geen deskundigheid inhuren. 'Probleem is dat niet de met deze wijze van bouwen opgegroeide grond-, weg- en waterbouwsector wordt ingeschakeld, maar de op dit punt onervaren aannemers en adviseurs uit de utiliteitsbouw het zelf doen.' Swinkels was ook betrokken bij het onderzoek naar de parkeergarage onder het L端beckplein. Hij wil desgevraagd niet reageren op vragen van deze krant, maar zegt wel dat de garage 'een bak vol ellende is'. In verband met de lekkage is de garage waarin de gemeente ruim tien miljoen euro heeft ge誰nvesteerd, nog steeds niet opgeleverd. De gemeente loopt


daardoor veel inkomsten mis. Niet alleen aan parkeergelden, maar ook de 100.000 euro per jaar uit de verhuur van commerciĂŤle ruimten in het stadskantoor. In afwachting van de opening van de parkeergarage zijn de huurprijzen verlaagd en in een enkel geval zelfs helemaal afgeschaft. De bouw van de parkeergarage LĂźbeckplein is vanaf het begin geteisterd door problemen. Zo is de laag onderwaterbeton, die de bouwput afsluit, bij het droogpompen in 2001 ernstig gescheurd en omhoog gekomen. Omdat gemeente, aannemer NS Vastgoed en onderaannemer Heijmans de verantwoordelijkheid naar elkaar toe bleven schuiven, lagen de werkzaamheden aan de garage geruime tijd stil. Ook het dak bleek later niet waterdicht. Verder zijn veel scheuren in de wanden ontstaan. Intron heeft alleen de scheuren in de vloer van de garage onderzocht. Het onderzoeksbureau concludeert dat de scheuren vooral zijn ontstaan in de eerste dagen na het storten van het beton. De oorzaak ligt in de samenstelling van het gebruikte beton, de uitvoeringsomstandigheden (warm en soms nat) en de reactie tussen de constructievloer en het onderwaterbeton. Uit het onderzoek is verder gebleken dat onderwaterbeton (de eerste laag in de bouwkuip) en de constructievloer niet aan elkaar hechten. Daardoor kan het water in de garage komen. Dat de vloeren niet hechten komt volgens Intron omdat de onderwaterbetonvloer vuil was toen er beton voor de constructievloer op werd gestort en omdat de toplaag van het onderwaterbeton van slechte kwaliteit was. 'De scheuren worden veroorzaakt doordat beton opwarmt bij het verharden en later weer afkoelt. Dit type scheuren loopt in de regel volledig door de vloer en is groter dan 0,1 millimeter, waardoor de constructievloer lek is.' De kans op lekkende scheuren had volgens Intron eenvoudig verminderd kunnen worden door bijvoorbeeld minder beton tegelijk te storten, een ander betonmengsel te kiezen of bij hoge temperaturen niet te storten. Waarom het onderwaterbeton lek is, heeft Intron niet kunnen achterhalen omdat het niet meer zichtbaar is. De ervaring leert dat onderwaterbetonvloeren vaak lekken bij ankers en langs de damwanden. De problemen kunnen nooit meer helemaal worden verholpen. Het blijft een kwestie van lappen (scheuren dichten) en drooghouden. Daarom moet de gemeente rekening houden met hogere onderhoudskosten in de toekomst. 'Die hogere kosten zullen worden veroorzaakt door het ontstaan van nieuwe lekkages en meer onderhoud aan de vloerafwerking.' Punt van zorg is wel de bewapening van het beton. 'Indien de scheuren niet hersteld worden heeft de constructievloer een kleinere duurzaamheid doordat dooizouten die auto's mee naar binnen nemen in het beton kunnen dringen en corrosie van de wapening kunnen veroorzaken', constateert Intron.


Het feit dat de vloer lek is, tast volgens het onderzoeksbureau blijvend het imago van de garage aan. 'De vloer is lek en het uiterlijk lelijk, waardoor de bruikbaarheid en de representativiteit van de garage afneemt.' Gemeente Zwolle (opdrachtgever), NS Vastgoed (hoofdaannemer) en bouwbedrijf Heijmans (onderaannemer) zijn al tijden in een juridisch gevecht verwikkeld over de parkeergarage onder het L端beckplein. De centrale vraag is: wie is verantwoordelijk voor de scheuren in de parkeergarage. Heijmans Bouw claimde al in november 2001 de gemaakte kosten - ruim anderhalf miljoen euro - om de vloer en het dak van de garage te repareren bij haar opdrachtgever NS Vastgoed, omdat er bij het ontwerp fouten zouden zijn gemaakt. NS Vastgoed schoof de rekening door naar de gemeente, die volgens het bedrijf verantwoordelijk is voor het ontwerp. AFWIJZING Hoewel advocaten van NS Vastgoed de gemeente in mei, juni en november 2002 herinneren aan de openstaande rekening, reageert de gemeente pas in februari 2003 met een afwijzing van de schadeclaim. Het bouwbedrijf Heijmans heeft inmiddels een arbitrageprocedure aangespannen tegen NS Vastgoed over de eindafrekening van de bouwwerkzaamheden. SCHADECLAIM NS op zijn beurt heeft de gemeente in de procedure betrokken, waardoor ook voor Zwolle een forse schadeclaim dreigt. De gemeente heeft namelijk ingestemd met een wijziging van het bestek, waarmee de oorspronkelijke vloerdikte is teruggebracht van 1.40 meter tot 90 centimeter. FOUTEN De gemeente hoopt desondanks met het Intronrapport in de hand onder de schadeclaim uit te komen. Intron stelt immers dat er fouten zijn gemaakt tijdens de bouw, maar pleit tegelijk de gemeente niet vrij, omdat er ook in de ontwerpfase veel is misgegaan. De Zwolse politiek maakt zich grote zorgen over de hoge onderhoudskosten van de parkeergarage onder het Lubeckplein. Uit onderzoek is gebleken dat bij bouw van de lekkende garage fouten zijn gemaakt, zoals verkeerd gebruik van materialen. De politiek vraagt zich af waarom er geen aandacht op het rapport gevestigd is door de gemeente, terwijl oud- wethouder Baarsma veel kritiek kreeg over zijn ondoorzichtige beleid rond de Lubeckaffaire. Wie voor de extra kosten moet opdraaien, moet de rechter nog beslissen. De parkeergarage onder het Lubeckplein in Zwolle zal altijd lekkages blijven vertonen. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Cnossen.


Cnossen maakte bekend dat de garage hoe dan ook op 3 januari open gaat voor het publiek. Door de lekkages zullen er altijd onderhoudskosten zijn. Wie die moet ophoesten is nog onduidelijk, omdat de rechter zich nog moet buigen over fouten bij de bouw van de garage. Aannemer NS Vastgoed, onderaannemer Heijmans en de gemeente Zwolle geven elkaar de schuld van de bouwfouten.


Vragen rond kosten parkeergarage lübeckplein