Page 1

Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

                           

         

 

1


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Indholdsfortegnelse

AIDA -­‐  Website  ...............................................................  20  

Metode ............................................................................  4  

Message Design:  ............................................................  21  

Research ...........................................................................  6  

Markedsføring ...............................................................  21  

Målgruppe ........................................................................  7  

Promovering ..................................................................  21  

Kvantitative interviews  .....................................................  7  

Mål for  website  ..............................................................  22  

Undersøgelsen ..................................................................  8  

Markedsføringsstrategi ..................................................  22  

Kvalitative ........................................................................  8  

Beslutningsproces ..........................................................  23  

Resumé af  interview  –  de  moderne  individorienterede  ....  8  

Delkonklusion ................................................................  23  

Resumé af  interview  -­‐  de  traditionelle   fællesskabsorienterede  ....................................................  9  

Website koncept  ............................................................  24  

Intern Situation  ..............................................................  11  

Visuel identitet  ..............................................................  26  

Mensendieck ..................................................................  11  

Development .................................................................  26  

Mission, vision  og  værdier  ..............................................  12  

Navnetræk/logo .............................................................  27  

Ekstern Situation  ............................................................  12  

Ikon ...............................................................................  27  

Mikromiljø ......................................................................  12  

Farve ..............................................................................  27  

Konkurrenter ..................................................................  13  

Typografi .......................................................................  28  

Porters five  forces   ..........................................................  13  

Det 5.  Element  ...............................................................  29  

MAKROMILJØ .................................................................  14  

C.R.A.P ...........................................................................  29  

PEST-­‐analyse ..................................................................  14  

Delkonklusion ................................................................  29  

Interessegrupper ............................................................  16  

Proces ............................................................................  30  

De 7  p’er  .........................................................................  16  

Udviklingsmetode ..........................................................  32  

SWOT .............................................................................  18  

Scenarier: .......................................................................  32  

TOWS .............................................................................  19  

Diagrammer: ..................................................................  33  

Delkonklusion .................................................................  19  

Use Case  ........................................................................  34  

Starframe .......................................................................  25  

2


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

Think-­‐A-­‐Loud ..................................................................  34   Delkonklusion  .................................................................  34  

04-06-13

Konklusion ......................................................................  35  

Refleksion og  proces  .......................................................  36  

Kalender over  planlægning  .............................................  37   Litteraturliste  .................................................................  39   Bilag  1.  ...........................................................................  40   Bilag  2  ............................................................................  42  

 

Bilag  3  ............................................................................  43  

Bilag 4  ............................................................................  44  

Bilag 5  ............................................................................  46    

3


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Indledning

Metode

I Danmark er vi meget sundhedsbevidste. Vi går op i vores udseende, og det er videnskabeligt bevist at hjernen bliver glad, af at se på en attraktiv person.1

Der er overordnet i hele rapporten, brugt Desk og Field research2 til, at lægge grundlag for videre arbejde. I opgavebesvarelsen er der brugt forskellige analyser og modeller til, at analysere og skabe overblik over projektet.

Der er mange måder, man kan gå op i sig selv på. Man kan bl.a. motionere eller træne, for at få en vis selvtilfredshed, eller man kan gå op i sin kost. Odense-Mensendieck er personlig træning, som er skræddersyet specielt til dig og dine behov. Der er desværre ikke mange der ved hvad Mensendieck træning er, og det skal der laves om på.

Problemformulering Hvordan kan der skabes og promoveres et website til odensemensendieck.dk, med sammenkobling til webshoppen bodyconsult.dk? Ud fra de følgende punkter kan der udarbejdes et website både for Bodyconsult og Odense/Vejle Mensendieck. • • • •

Hvordan skabes der et visuelt og overskueligt website til Odense-Mensendieck? Hvordan tiltrækker man en bredere målgruppe, til Odense-Mensendieck? Hvordan formuleres der en relevant markedsføringsstrategi? Hvordan forbedres den visuelle identitet for Odense-Mensendieck?

I virksomhedsdelen er der blevet brugt Porters Five Forces for at analysere konkurrencesituationen, og for at finde ud af hvordan Odense-Mensendieck skal differentiere sig i forhold til konkurrenterne. PEST analysen anvendes, for at skabe en forståelse for makromiljøet, som har betydning for OdenseMensendieck. De 7 P’er bruges for at opstille handlingsparametrene og finde ud af hvilke parametre, man skal tage hensyn til i sin markedsføring. SWOT-TOWS anvendes som en opsummering af de interne og eksterne faktorer, hvor man opstiller trusler, muligheder, svagheder og styrker . TOWS er en forlængelse af SWOT hvor man kan eliminere  eventuelle  

svagheder og  trusler  og  derved  ende  ud  med  muligheder. I Kommunikationsdelen er der blevet brugt AIDA på websitet, for at vise hvordan kunden skal se sitet. Der er også blevet lavet en EFU analyse for at sikre budskabsdesignet formår, at kommunikere de rette elementer videre til kunden. På den måde sættes der fokus på egenskaber fordele og udbytte, som forbrugeren opnår ved produktet. Til sidst er der opstillet en realistisk situation i

                                                                                                              1

                                                                                                              2  Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (s.  266).  Trojka.

http://videnskab.dk/blog/hold-kaeft-og-vaer-smuk-del-i

4


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

beslutningsprocessen, og resultaterne er taget til overvejelse. I Visualiseringsdelen er der brugt Starframe analyse. Den anvendes til at analysere et eksisterende design, i dette tilfælde en konkurrents website, og bagefter udvikle et nyt design. Starframe vil også blive brugt for at argumentere for de designvalg, der er valgt på sitet. Wally Olins 5 designprincipper anvendes til at beskrive de fem basale stadier, som bruges til at opbygge en identitet for virksomheden. C.R.A.P. principperne er de basale design principper som lægger bag et godt design. De er med til at gøre designet overskuelig, pæn og giver et mere professionelt look. I rapporten er C.R.A.P. anvendt på websitet. Der er også lavet Use Case for en bruger, for at se hvordan brugeren agerer på websitet.

5


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Research3

Desk og Field research anvendes til indsamling af relevante oplysninger for bl.a. at kunne præcisere målgruppen. Der er fra starten af processen foretaget personligt interview med Ejer af Odense-Mensendieck Mette Berrig.

             

Desk research-delen indebar en undersøgelse af konkurrenters websites, samt popularitet ved søgning på Google. Derudover er der kigget på andre webshops og almindelige websites, for at hente inspiration. Igennem hele processen, er der selvfølgelig også blevet kigget en del på Mensendiecks nuværende website. De finansielle aspekter er også blevet researchet, for at finde ud af hvilke webudbyder der er billigst. Der er så mange løsninger og webudbydere at vælge imellem på nettet, derfor er der blevet undersøgt hvad der bedst kan betale sig, både i forhold til pris, men selvfølgelig også i forhold til brugervenlighed, da Mette Berrig ikke besidder de store IT kundskaber, var det vigtigt, at løsningen skulle minde meget om CoMaSys, så hun derved kunne føle sig tryg ved det. I Field research-delen er Ejer af Odense-Mensendieck, Mette berrig, blevet interviewet (bilag 1). Disse data skal senere bruges til understøttelse af påstande i opgaven. Der er også sendt spørgeskema ud til venner på Facebook og delt spørgeskema ud i Kiwi-minipris. Ud fra spørgeskemaerne, er det blevet valgt nogle respondenter ud til et fokusinterview. Her blev der også udført en Think-A-Loud, på udvalgte respondenter fra begge målgrupper.

                                                                                                                3  Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (s.  266).  Trojka.    

6


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Målgruppe

Kvantitative interviews5  

For at  finde  målgruppen,  er  der  blevet  brugt  Gallup   Kompas4  

(se spørgeskema resultater under bilag 2)

Efter at have analyseret den nuværende målgruppe der anvender Mensendieck træningen hos OdenseMensendieck, blev det konkluderet at det er de Traditionelle Fællesskabsorienterede. Analysen blev vurderet efter disse kriterier: • • • •

Over 80% af eleverne hos Odense Mensendieck er i alderen 50+ De er meget sundhedsorienterende IT og teknologi skepsis Har forladt arbejdsmarkedet – eller gør det inden for de næste par år

Efter at have fundet Odense-Mensendiecks nuværende målgruppe kan der nu udformes et spørgeskema. Spørgeskemaet er lavet med henblik på, at få en lidt bredere målgruppe end kun de Traditionelle Fællesskabsorienterede. Derfor er spørgeskemaerne blevet delt ud over to undersøgelser. Den ene undersøgelse er i form af online spørgeskema, den anden er blevet delt ud i Kiwi-minipris supermarked. En målgruppe som Odense-Mensendieck gerne vil prøve at nå ind til er de Moderne individorienterede. Dette segment er en del yngre, de går op i teknologi og sundhed, og deres karriereliv betyder meget for dem. Online spørgeskemaerne er henvendt til de individorienterede, hvor spørgeskemaerne som er delt ud i Kiwi-minipris henvender sig til Odense-Mensendiecks nuværende målgruppe, de traditionelle fællesskabsorienterede.

                                                                                                              4

Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (s.  358-­‐359).  Trojka.  

I Field research-delen er der blevet sendt spørgeskemaer ud til venner på Facebook, hvilket kan give et indtryk af hvilke forbedringer der skal til på websitet, for at tiltrække en lidt bredere målgruppe. Spørgeskemaet var lavet gratis hos surveymonkey.dk, og efterfølgende sendt ud som et link. Da størstedelen af de nuværende brugere af Mensendieck træning, ikke er i den aldersgruppe fra Facebook, som skemaerne er blevet sendt ud til. Er der også blevet delt spørgeskemaer ud i Kiwi-minipris supermarkedet. Ud fra disse oplysninger forventes det at give et praj, om hvordan flere får øjnene op for OdenseMensendieck, eksempelvis de moderne individ orienterede. Spørgeskemaet er ikke landsdækkende, da de udvalgte respondenter kun er bosiddende på Fyn. Dette er okay, da Odense-Mensendieck kun ligger i Odense, og derfor kun dækker fynboernes behov, da der ellers findes andre Mensendieck træningssteder. Nr. 2 spørgsmål ”lægger mest mærke til reklamer ved busstopsteder og på Facebook” Her har Respondenterne kunne vælge imellem Facebook, busstopsteder, opslagstavler i brugsen, opslagstavler hos det lokale træningssted, Avisen, radioen, og annoncer på diverse websites (- Facebook) Grunden til at de ikke fik valgmuligheden, TV, var at vi også skal være realistiske, og en lille virksomhed som Odense-Mensendieck har slet ikke budget til, at lave reklamer i tv’et. Når man benytter sig af online spørgeskema, kan antallet af respondenter afvige fra gang til gang. Antallet kan stige fra time til time, alt afhængig af tidspunkt på døgnet. Online skemaet var åben i 5 dage, og der var 255 besvarelser. Grunden til at spørgeskemaet blev delt på Facebook var, at få så mange besvarelser så muligt,

                                                                                                              5

http://c-­‐samf.systime.dk/index.php?id=716  (d.  29/4  kl  13.00)    

7


Michelle G. Jacobsen 4. Semester og som nævnt tidligere, at ramme en anden målgruppe end Odense-Mensendiecks nuværende. At lave en spørgeskemaundersøgelse på surveymonkey er også gratis, hvilket også gjorde det attraktivt for mig, at benytte mig af som studerende. Undersøgelsen som blev delt ud i Kiwi-minipris supermarked, blev delt ud over 5 dage, og der var 126 besvarelser. Et tal der er betydeligt skærpet i forhold til online undersøgelsen. Det var disse metoder jeg fandt mest oplagte for mig, en virksomhed havde nok gjort det anderledes, da de forhåbentligt gerne ville investerer lidt i forskellige undersøgelser, for at gøre deres kilder mere pålidelige, så de kan forbedre deres firma.

Undersøgelsen I online spørgeskemaet var aldersgruppen af respondenterne 25-30 højst, og i spørgeskemaet som blev delt ud i Kiwi, var der flest besvarelser fra aldersgruppen 50+. De andre respondenter er derfor sorteret fra, da disse to aldersgrupper også passer bedst på de to forskellige målgruppesegmenter, der skal rammes. Derfor bliver antallet af brugbare respondenter fra onlineundersøgelsen reduceret til 198 og undersøgelsen i Kiwi bliver reduceret til 78 personer. Ud fra diagrammet, er der valgt de spørgsmål ud, som fokuserer mest på promovering, og det visuelle. Når man sammenligner undersøgelsen, ses der hurtigt en stor forskel især på sidste spørgsmål: ”Ved du hvad Mensendieck træning er?” Dette bekræfter endnu engang, at der skal sættes fokus på promovering, især over for de unge, da de fleste aldrig har hørt om Mensendieck før. Efter undersøgelsen kan man også se hvor det ville være oplagt at promovere og markedsføre sig henne.

04-06-13

Kvalitative6 På baggrund af spørgeskema undersøgelserne, er der valgt to brugergrupper, som skal interviewes. Ud fra disse interviews skulle det være muligt, at tilrettelægge websitets skabelon og opbygning. Spørgeskemaerne er med til at udpege, hvilke informationer der er relevante for brugerne – herunder websitets struktur og opbygning. I målgruppe segmentet de moderne individorienterede, blev der samlet 5 personer til et fokusgruppeinterview.7 I det andet interview af de traditionelle fællesskabsorienterede, blev der samlet 7 personer. Begge møder blev afholdt i et mødelokale ved havnen i Odense. Jeg var selv interview-leder, og begge møder forløb som planlagt. De spørgsmål der blev stillet var spørgsmål omkring websitet, og hvilke holdninger de havde til det nuværende website, og hvad man kunne gøre for at forbedre det. I forbindelse med disse to interviews blev der også lavet en Think-A-Loud test, som jeg vil komme ind på senere i rapporten.

Resumé af  interview  –  de  moderne   individorienterede   Ud fra de kvantitative interviews, blev der samlet 5 personener i målgruppen de moderne individ orienterede. Da respondenterne ankom, blev der taget godt i mod dem, og der blev lagt fokus på hvor yderst vigtigt det var at, fortælle hvad man havde på hjertet, uden af lægge fingere imellem. De blev herefter sat ind i hvad

                                                                                                              6

http://c-­‐samf.systime.dk/index.php?id=716  (d.  29/4  kl  13.00)     http://www.mannaz.com/da/projektledelse/projektmodel/analysefase n/fokusgruppeinterview  (d.  29/4  kl  08.33)   7

8


Michelle G. Jacobsen 4. Semester interviewet gik ud på, og hvilket formål det måtte have i sidste ende. Herefter blev de forskellige bedt om at sige et par ord om hvad de foretrækker på en hjemmeside. Hvad får dem til at blive på den samme hjemmeside, eller hvad får dem til at klikke væk igen. Alle respondenter, gav udtryk for at det er yderst vigtigt at have en overskuelig hjemmeside. Når man kommer ind på en hjemmeside, skal man med det samme se, hvad siden handler om. Man skal ikke lede efter hvad det er, det skal stå klokkeklart fra starten af. Ud fra interviewet var det også tydeligt at, designmæssigt må en hjemmeside gerne have noget at byde på. Det skal være enkelt men lækkert. Der skal være nogle små ting ved en hjemmeside, som man husker den for. Det behøver ikke være så kompliceret, det skal bare være noget der bryder lidt, så det ikke kun er tekst. Først efter online skemaet var blevet sendt ud, og de havde læst lidt om Mensendieck træning, vidste alle respondenter hvad Mensendieck træning var. Derfor blev der også snakket en del om promovering. Respondenter blev hurtigt enige om, at de steder de lagde mest mærke til reklamer var i fjernsynet, plakater ved busstopsteder og reklamer på Facebook. Dette tages selvfølgelig til overvejelse, så budskabet om OdenseMensendieck kan sprede sig, og flere unge kan tiltrækkes denne træningsform. Til sidst i interviewet blev der lavet en Think-A-Loud test, som jeg vil komme ind på senere i rapporten.

04-06-13

Resumé af  interview  -­‐  de  traditionelle   fællesskabsorienterede   Ud fra de kvantitative interviews i form af spørgeskema, som blev delt ud i Kiwi-minipris, blev der samlet 7 personer til et fokusinterview. Målgruppen her bestod af de traditionelle fællesskabsorienterede. Efter at have lavet det første fokusinterview, gik det hele lidt glattere, da man som interview-leder, var lidt mere forberedt på hvad det gik ud på. For at sammenligne de to målgrupper fik disse respondenter nøjagtigt samme spørgsmål som de individ orienterede. Den store forskel som også sås i de kvantitative spørgeskema, var at denne målgruppe godt vidste hvad Mensendieck træning var. Her under fokus interviewet kunne de udbyde, hvor og hvorfor de vidste dette. 5 af dem havde enten familie eller venner der havde dyrket denne træningsform. De sidste to havde selv været til en trænings time. Da vi kom til den del, hvor vi lagde fokus på hjemmeside og webdesign, kunne man hurtigt se at der blev lidt mere stille end hos de traditionelle fællesskabsorienterede. De havde ikke helt den samme stærke mening, men meningerne kom dog på bordet alligevel. De blev alle enige om, at det er vigtigt at have en pæn og overskuelig hjemmeside. Forskellen på dem og de moderne individorienterede lå også i, at denne målgruppe alle snakkede om, at hjemmesiden, også skulle være meget informativ. Designmæssigt havde de ikke de store holdninger. Ord der var gennemgående for hele samtalen om hjemmesiden var: enkel, pæn, overskuelig, og informativ. Hjemmesiden måtte hvert fald ikke blive for rodet, og indviklet da det hurtigt ville få dem til at klikke ud fra den.

9


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Da samtalen gik på promovering og hvor denne skulle finde sted, så den blev så bemærkelsesværdi så muligt, var i fjernsynet i radioen, plakater ved busstopsteder, men også plakater i de forskellige klubber. Det kunne enten være en plakat der hang på informationstavlen i den lokale fodboldklub, eller i den lokale bankohal. Også i dette interview blev der til sidst udformet en Think-A-Loud test. På baggrund af disse to interviews, og trods de store værdiforskelle som karakteriserer begge målgrupper, var der dog en del ligheder og overensstemmelser. Respondenterne var relativt enige om hvor promoveringen skulle finde sted, og design af website var heller ikke så langt fra hinanden. Chancerne for at lave et website som henvender sig til begge målgrupper, burde derfor ikke være fuldstændig umuligt.

10


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13 I virksomhedsdelen analyseres og undersøges den interne og eksterne situation. Dette gøres vha. forskellige modeller og analysemetoder som, Mission, Vission og Værdier, Porters, Pest, de 7 P’er, Swot, og Tows.

Intern Situation8   Den interne situation dækker over Odense-Mensendieck. Afsnittet indeholder historie, som fortæller noget om virksomhederne indtil nu, og mission, vision og værdier -som forklarer deres eksistensgrundlag.

Mensendieck9 Odense Mensendieck har eksisteret siden 1990, og er blevet en ret kendt træningsform hos folk der bl.a. skal genoptrænes, og lære at bruge deres krop 100% rigtigt igen. Når det så er sagt, så er Mensendieck et firma, som træner og genoptræner alle slags forskellige mennesker. Det kan være alt fra kræftpatienter til mennesker der er raske, som skal lære noget om deres holdning, og de forskellige muskelgrupper. Mensendieck træning er for alle der ønsker en kvalificeret instruktion i, hvordan deres krop kan bruges. Man lærer, at være bevidst om hvordan man bruger sin krop på den bedste måde, så man ikke går og spænder og overanstrenger kroppen i hverdagen. En undervisningstime tager 30 min, hvor man for det meste er alene, medmindre man ønsker at have en anden med. Undervisningen foregår i undertøj, så man tydeligt kan se de forskellige muskelgrupper. I træningslokalet er der spejle hele vejen rundt, så man

                                                                                                              8  Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (s.  98-­‐99).  Trojka.   9

http://odensemensendieck.dk/?type=kategori&id=4  (d.  10/4  kl  13.06)  

11


Michelle G. Jacobsen 4. Semester kan se musklerne fra alle sider. Træningen foregår i et roligt tempo, så man kan se musklerne i funktion, og så alle kan være med. Med Mensendieck træning bliver man bevidst om de enkelte muskler og hvordan de skal mærkes når man bruger dem rigtigt. Selvom Mensendieck gymnastik er en anderledes form for styrketræning, kan man med fordel selv lave motionstræning og styrketræning ved siden af undervisningen.

Mission, vision  og  værdier10   Mission og vision lægger grundlaget for, at en virksomhed kan eksistere. Værdier er nogle grundlæggende principper for hvad virksomheden skal leve op til. Mission Odense-Mensendiecks mission er at give et redskab til brugeren, så de kan få det bedre i hverdagen, og lære fokus på anvendelse af ergonomiske bevægelser. Dette lever Odense-Mensendieck op til, da alle eleverne ifølge interviews mener, at have fået noget ud af Mensendieck træning, hvad enten det har været genoptræning af en skade, eller at man skal lægge fokus på sin holdning i hverdagen. Vision

04-06-13 derfor ske en drastisk ændring for at visionen for virksomheden opnås. Værdier Odense-Mensendiecks værdier er at give glæden, ved at folk kan se, at der sker noget og at de udvikler sig i deres Mensendieck forløb. At give hjælp til selvhjælp, så eleverne kan tage det de har lært i undervisningen med hjem, og træne videre og bruge redskaberne i hverdagen. At yde en god service for kunderne står fast på dagsordnen, og spiller en høj rolle hos OdenseMensendiecks værdier.

Ekstern Situation11   Den eksterne situation i en virksomhed omfatter alle faktorer i omverdenen som kan påvirke virksomheden. Under den eksterne situation er der Mikro- og Makromiljø, som kan have indflydelse på virksomhederne, men det er kun i Mikromiljø at der er en tovejs påvirkning i et vist omfang.

Mikromiljø I virksomhedens mikromiljø, som er den nære omverden, indgår de aktører, som påvirker virksomheden direkte, og som virksomheden i et vist omfang selv kan påvirke.12

Odense-Mensendieck vision er at brede budskabet om Mensendieck træning, og tiltrække en bredere målgruppe, og derved øge antallet af elever hos dem. For at brede budskabet om Odense-Mensendieck kræver det også en del markedsføring, hvilket OdenseMensendieck slet ikke har lagt vægt på indtil nu. Der skal

                                                                                                              10  Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (s.  58-­‐61).  Trojka.    

                                                                                                              11  Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (Kapitel  5).  Trojka.   12  Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (side  136).  Trojka.   12  


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

Konkurrenter Det er altid godt at undersøge sine konkurrenter, så man kan se hvad der evt. skal forbedres, og vurdere hvordan man skal skille sig ud. Mensendiecks største konkurrent er vurderet ud fra Mensendieck-trænere i Odense omegn. Der findes ikke så mange Mensendieck trænere i Odense omegn, og det var derfor hurtigt at se at mensendieck.dk er den eneste konkurrent til odensemensendieck.dk inden for det nøjagtigt samme produkt. Udover dette er diverse fitness centre og fysioterapeuter også store konkurrenter i forhold til Odense-Mensendieck. Fitness centrene kan helt klart udkonkurrere Odense-Mensendieck, hvis man ser på prisen. Fysioterapeuter er en stor konkurrent, da der bl.a. kan modtages tilskud til det hvis man har en henvisning fra sin læge13, det er derfor også billigere end Mensendieck træning. Et medlemskab i et træningscenter koster alt fra 250-350 kr. om måneden, og her kan man træne ubegrænset i de forskellige centre.14+15+16 At få behandling hos en fysioterapeut (uden henvisning) koster 410kr. ved første konsultation, og efterfølgende 285 kr. pr gang. Dette er priser Odense-Mensendieck kan hamle op med, Førstegangs konsultation hos OdenseMensendieck koster 440kr. og ellers koster en træningslektion på en halv time, 269kr pr gang. Mensendieck træning kan derfor godt konkurrence dygtige over for fysioterapeuter, men kun så længe der ikke ydes tilskud til den enkelte person. Hvis man ellers skal konkludere det ud fra de finansielle aspekter, så vinder fitnesscentre på prisen. Her skal der så også tages

04-06-13 til overvejelse hvad man som enkelt person gerne vil opnå.  

Porters five  forces17   Porter’s Five Forces anvendes til at analysere branchens eksterne mikromiljø, og skal senere bruges til en vurdering af, hvad Mensendieck kan forvente i forbindelse af lancering af nye tiltag.

                                                                                                              13  https://www.sundhed.dk/borger/valg-­‐af-­‐laege-­‐og-­‐ sygehus/sygesikring-­‐og-­‐laegevalg/sundhedskortet-­‐og-­‐hvad-­‐det-­‐ giver-­‐ret-­‐til/fysioterapi/   14  http://www.fitnessworld.dk/priser   15  

http://www.fitnessdk.dk/medlemskab/pages/koebmedlemskab.as px 16  http://www.obbc.dk/medlemskab-­‐2/medlemskab/  

                                                                                                              17  Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.  

(2011). International  Markedsføring,  3.  udgave  (side  226-­‐231).  Trojka.  

13


Michelle G. Jacobsen 4. Semester Truslen for nye indtrængere: Skal man gå til Mensendieck gymnastik i Odense, er der ikke de store muligheder at vælge imellem. Der findes Odensemensendieck.dk og mensendieck.dk. Hvis man søger på Mensendieck i Odense, er det også de eneste muligheder der kommer frem. Odensemensendieck promoverer sig selv igennem flyers og via deres hjemmeside. Det ville derfor være en stor trussel, hvis der kom et nyt Mensendieck træningssted i Odense, som lagde mere vægt på promoveringen i forhold til Odensemensendieck. Købernes forhandlingsstyrke: Købernes prisbevidsthed vil have stor indflydelse på konkurrencesituationen hos Odensemensendieck. Men da Dansk Mensendieck forbund, og Odensemensendieck har en aftale, og derfor også de samme priser, kan de ikke udkonkurrer hinanden. Købers forhandlingsstyrke er derfor ikke så relevant, da man som regel er en privatperson der kommer og skal prøve mensendiecktræningen, og der gælder samme pris for alle. Havde det været en større virksomhed, eller kommunen der gerne ville lave en aftale hos Odensemensendieck ville de helt klart have en større forhandlingsstyrke, da man evt. ville kunne give en vis mængderabat. Truslen fra substituerende produkter: En anden trussel for Mensendieck træning, er fitnesscentrene som ligger på næsten hvert gadehjørne i Odense C, eller fysioterapeuter. Hvis man er blevet skadet og skal gå til noget genoptræning, kan man eksempelvist blive henvist til en fysioterapeut af sin læge. Man kan også gå til en privattræner i en af de mange fitnesscentre, som kan fortælle hvilke øvelser der er ideelt for ens genoptræning. Leverandørenes forhandlingsstyrke:

04-06-13 Da Mensendieck som sådan ikke leverer et produkt, er leverandørenes forhandlingsstyrke ikke særlig betydelig. Det er Ejeren, som i dette tilfælde også er underviseren, der selv yder en service og der er derfor ingen leverandører, der kan påvirke firmaet. Mensendieck træning er et Niche produkt. Du finder ikke andre træningsformer som er lige nøjagtig sådan, hverken hos dit lokale træningscenter, eller hos en fysioterapeut. Truslen fra andre træningsformer er dog stadig utrolig høj, da der promoveres betydeligt meget mere for eksempelvis træningscentre end der gør for mensendiecktræning. Det er derfor vigtigt at promovere en del mere for mensendieck træning, så købere kan se forskellen, da du ikke får lige præcis dette produkt hos andre udbydere.

MAKROMILJØ18 I virksomhedens makromiljø, som er den fjerne omverden, er det faktorer, som har betydning for virksomhedens økonomi, og som virksomheden selv kun i meget begrænset omfang kan påvirke.

PEST-­‐analyse19 I en PEST-analyse analyseres makromiljøet på en enkel og overskuelig måde, og inddeler omverdenen i nogle forskellige faktorer. Den bruges til at identificere nogle relevante forhold. PEST er relevant at bruge i forbindelse med Odense-mensendieck, da disse faktorer kan påvirke virksomheden, og man er derfor nødt til at forholde sig til dem.

                                                                                                              18  Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (side  137).  Trojka.   19

Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (side  137-­‐140).  Trojka.  

14


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

Political factors Under punktet political, tager PEST-modellen udgangspunkt i de politiske og lovgivningsmæssige forhold som berører Odense-Mensendiecks omverden. Denne faktor er hovedsageligt styret af regeringen, folketinget og EU. Noget der kunne have stor betydning for Odensemensendieck eller Mensendieck træning i det hele taget, ville være hvis man kunne få tilskud til træningen. Ligesom med fysioterapi, hvor man får tilskud til behandlingen hvis man har en henvisning fra sin læge.20 Economic factors Udviklingen inden for den økonomiske verden gør, at mange folk har mindre penge for hånden.21 Dette vil også sige, at prioriteringerne af indkøb vil blive anderledes. Hvilket både kan påvirke positivt og negativt, da folk måske prioritere andre ting højere end sundhed og træning. De vælger at se om deres skade kan gå i sig selv, hvis de holder sig i ro. Andre vælger at nedprioritere andre ting, da sundhed og deres helbred kommer i første række. Det kan derfor gå begge veje.22 Socioculturel factors Dette punkt henvender sig til de sociale og kulturelle faktorer som gør sig gældende for Odense-mensendieck. Det kan være ændring i livsstil, værdier, holdninger og helbred.

                                                                                                              20

https://www.sundhed.dk/borger/valg-­‐af-­‐laege-­‐og-­‐ sygehus/sygesikring-­‐og-­‐laegevalg/sundhedskortet-­‐og-­‐hvad-­‐det-­‐giver-­‐ ret-­‐til/fysioterapi/  (4/5-­‐13  kl  13.17)   21  http://www.avisen.dk/danskernes-­‐oekonomi-­‐sejler-­‐under-­‐helles-­‐ styre_171863.aspx  (d.  3/5-­‐13  kl  10.03)   22  http://www.avisen.dk/sunde-­‐danskere-­‐mister-­‐respekten-­‐for-­‐de-­‐ usunde_203751.aspx  (d.  3/5-­‐13  kl  10.30)  

04-06-13 Arbejdsløsheden i Danmark er inden for de seneste år, steget som aldrig før.23 Udlærte studerende kan ikke få job, og mange går arbejdsløse i lang tid før de kan sigte efter et job. Mensendieck træning handler også om kropssprog og kropsholdning, hvilket er noget der kan have meget at sige til en jobsamtale.24 Ved at kunne bruge disse redskaber eleverne får under Mensendieck træning, kunne de bruge disse egenskaber til en samtale, og måske være et skridt foran andre jobansøgere. Technological factors Under punktet technological, tager PEST-modellen udgangspunkt i de teknologiske forhold, som berører Mensendiecks omverden. Teknologien ændre/udvikler sig hele tiden, og det er derfor vigtigt at følge med.25 En ting som b.la har ændret sig, er promovering via de sociale medier.26 For at ramme en bredere målgruppe som Mensendieck gerne vil, kunne reklamering på de sociale medier være ideelt.

Efter at have analyseret de relevante forhold i Mensendiecks omverden, kan det konkluderes at regeringen ville have en betydeligt stor indflydelse på Odense-mensendieck, da det kunne tiltrække flere kunder, hvis man fik tilskud fra staten til Mensendiecktræning/behandling. Her ville det også have en stor betydning, da folk har mindre penge for hånden, og et tilskud ville derfor gavne. Det kan også ses at der

                                                                                                              23

http://politiken.dk/indland/ECE1661272/antallet-­‐af-­‐arbejdsloese-­‐ unge-­‐akademikere-­‐har-­‐aldrig-­‐vaeret-­‐stoerre/  (d.  3/5  kl  16.43)   24  http://www.avisen.dk/staedig-­‐usikker-­‐eller-­‐kompetent-­‐hvad-­‐er-­‐ du_138847.aspx  (d.  3/5  kl  17.32)   25  http://teknologi.systime.dk/index.php?id=570  (4/5  kl  09.04)   26  http://www.cipe.dk/    (4/5  kl  11.00)  

15


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

skal en meget større promovering af Odensemensendieck, evt. på de sociale medier, for at nå ind til en bredere målgruppe. En ting som træningen kan slå ned på, og differentiere sig selv på, er deres fokus på kropsholdning og kropssprog som kan gavne i sidste ende b.la til jobsamtaler.

Leverandører

Interessegrupper

Långiver

Odense-Mensendieck bruger forskellige træningsredskaber i undervisningen, som de får fra en leverandør, og her forventer leverandøren en acceptabel fortjeneste for de vare der sælges til OdenseMensendieck.

Der vil for en virksomhed altid være en gruppe, som har interesse i virksomheden. Disse kaldes for stakeholders, og har en indflydelse på virksomheden. De både bidrager med noget, men stiller samtidig også krav27

Banker som har lånt Odense-Mensendieck penge både til Mensendieck uddannelsen, men også til renovering af træningslokaler, bidrager med kapital og forventer en acceptabel forretning samt en rimelig risiko.

Ejeren

Det er vigtigt at virksomheden tilgodeser alle interessenters behov og krav, så det er acceptabelt for dem. Ellers kan de risikere at miste denne, og dermed miste tilhørende bidrag. Odense-Mensendieck har dog kun Mette som ansigt udadtil, hvilket kan være en fordel da hun ikke skal sørge for kollegaer eller ansattes krav.

Ejeren af Odense-Mensendieck, Mette Berrig, har selvfølgelig selv en interesse i virksomheden. Hendes bidrag er en risikovillig kapital, og hendes krav er økonomisk afkast. Ledelse/medarbejder Ejer Mette Berrig fungerer som både ledelse og medarbejder, da hun ikke har nogen andre ansatte under sig. Da Mette ikke har andre under sig og det derfor kun er hende, der står for undervisningen, er det vigtigt at hun finder hendes job interessant og meningsfuldt, hvilket hun i den grad gør. Hun har derfor også handlefrihed, da der ikke er andre personer, som skal inddrages i de endelige beslutninger.

De 7  p’er28   En virksomhed har nogle handlingsparametre, som er faktorer, de selv kan diktere og på den måde præge virksomheden i den retning, de gerne vil. Handlingsparametrene er for at få et nemt overblik delt op i først 4 overordnede parametre (product, place, price, og promotion også kaldet de 4 P’er) Da OdenseMensendick ikke tilbyder et fysisk produkt, er der tale om service produkter, og derfor kan man udvide analysen med yderligere 3 p’er: personale, physical og processer.

Kunder Odense-Mensendiecks kunder betaler for personlig træning, og forventer at de enten kan se en fremgang eller en udvikling i deres træningsforløb.

Product

                                                                                                              27  Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (side  36).  Trojka.  

                                                                                                             

Produktet vil altid være kernen i en virksomhed, da det er på dette parameter, at man får kunder. Hos Odense28

Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (side  102-­‐104).  Trojka.  

16


Michelle G. Jacobsen 4. Semester Mensendieck findes der ikke noget fysisk produkt, og deres kerneydelse er derfor service. Det er derfor vigtigt at opretholde kvaliteten af deres kerneydelse, da det kendetegner Odense-Mensendieck. Mensendieck-træning er en helt unik træningsform, og er med fordel det der kaldes et niche produkt. 29 Place Træningslokalerne ligger i hjertet af Odense. Facaden er et hyggeligt byhus, som ved første øjekast skiller sig ud fra de andre huse på Thorsgade. Lokalerne for selve Mensendieck træningen ligger i baggården i et nyrenoveret baghus. Baghuset ejes af Mette Berrig selv, hvilket er en fordel, da hun selv har ansvaret for lokalerne. Odense-Mensendieck har ikke noget lager, da det som sådan ikke er et fysisk produkt der sælges.

04-06-13 Promotion Det overordnede mål for promotionsdelen i en virksomhed er at skabe et stærkt brand, omdømme, image, eller hvordan virksomheden selv vil betegne det. Det vigtigste er dog at kommunikere ud i det geografiske nærområde, der har potentielle kunder, som kunne have interesse produktet. Resultatet er det samme – at virksomheden trænger igennem til kunderne. Promovering af Odense-Mensendieck er som nævnt tidligere meget begrænset. Det er derfor her firmaet skal lægge sin fokus, hvis der skal ske en forbedring. Den markedsføring der i øjeblikket er, sker i form af flyers, som deles ud til eleverne, og så har Odense-Mensendieck et website, hvor man kan finde informationer og læse om Odense-Mensendieck.

Price Prisen er en meget justerbar faktor i en virksomhed, da den kan varieres både op og ned og hurtigt kan justeres tilbage igen. Hos Odense-Mensendieck er der dog visse regler som ejeren skal forholde sig til. Mette Berrig har en aftale med dansk Mensendieck forbund, og kan derfor ikke sætte prisen som hun har lyst til. Priserne varierer dog alt efter hvad der er aftalt. For en fast tid betaler man for en halv time en gang om ugen, for en måned af gangen, for det antal dage der er i måneden. Hvis man er på hold bliver det billigere, da der undervises 2 personer af gangen. En variabel tid aftales fra gang til gang og prisen er højere pga. den større fleksibilitet og ekstra administration.

                                                                                                              29  http://dictionary.reference.com/browse/niche+product  (d.  4/5   14.08)    

17


Michelle G. Jacobsen 4. Semester Personale Personalet i et firma, er dem der tegner virksomhedens ansigt ud ad til. Det er derfor vigtigt at kunderne altid får et godt indtryk. Derfor skal man altid være bevidst om, at man udstråler de rigtige signaler. Da det kun er ejeren af Odense-Mensendieck, Mette Berrig, der underviser, giver dette en fordel, da der ikke skal formidles et budskab gennem personalet. Det er kun i Mettes interesse at yde den bedste service for sine kunder, og det budskab hun ønsker Odense-Mensendieck skal give, er hun ene og alene ansvarlig for. Physical

04-06-13 overskueligt overblik over markedsføringen i en grov forenkling.30

SWOT En SWOT-analyse er et værktøj der bruges til at analysere og identificere de stærke og svage sider i en virksomhed, som i dette tilfælde er OdenseMensendieck. Analysemodellen anvendes både internt og eksternt, og hjælper med at identificere trusler og muligheder.31 SWOT analysen bruges til at opsummere de foregående analyser, og samler det man har fundet ud af.

Træningslokalerne til Odense Mensendieck ligger lidt skjult i en hyggelig baggård i Thorsgade. Lokalerne er blevet renoveret for et års tid siden, og det er derfor lækkert og nyt inden i. Det er altafgørende at faciliteterne er i orden, da kunderne skal føle sig godt tilpas. Under Mensendieck træning trænes der i undertøj, for at man bedre kan se musklerne i funktion, denne faktor kræver derfor at eleverne skal føle at de er i trygge rammer. Processer Udviklingen inde for Odense-Mensendieck er gået lidt i stå. Dette kan der være mange årsager til, en af årsagerne er, at der ikke er lagt noget vægt på markedsføringen. De kunder der går til træning hos Odense-Mensendieck, har været der i mange år, og er derfor blevet trofaste stamkunder, hvilket selvfølgelig er positivt. Men hvis man gerne vil forbedre/udvide OdenseMensendiecks kundekreds, skal man som beskrevet tidligere, holde fokus på promovering af firmaet. En anden ting der kunne gavne Odense-Mensendiecks udvikling, kunne være at få udarbejdet en eller flere årsplaner, så man har en plan og et overblik over hvor man bevæger sig hen, og hvad man gerne vil sigte efter. Ud fra denne analyse kan man få et godt overblik over Odense-Mensendiecks handlingsparametre og derved et

                                                                                                             

  Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  4.  udgave  (s.  24).  Trojka.   30

31 Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.  

(2011). International  Markedsføring,  3.  udgave  (side  97-­‐100).  Trojka.  

18


Michelle G. Jacobsen 4. Semester Efter at have lavet en SWOT-analyse, bliver man mere bevidst om hvilke ting man skal konvertere til det modsatte. Dette skal sikre at Odense-Mensendieck konkurrencefordele skærpes.

TOWS32 For at afrunde SWOT-analysen, hvor styrker, svagheder, muligheder og trusler er fundet, benyttes her en TOWS til at eliminere eventuelle svagheder og trusler, og derved ende ud med muligheder, som der kan udvikles og arbejdes ud fra, og viser derfor kort sagt handlingsmulighederne. (Se bilag 3 for at se placering af Odense-Mensendieck i en søgning på google)

04-06-13 Ud fra denne TOWS-analyse kan man se hvilke nye markedsføringsmæssige tiltage, Odense-Mensendieck skal være opmærksom på, og bør overveje.

Delkonklusion Efter at have lavet ovenstående research, analyser og modeller, giver det et billede af hvad OdenseMensendieck kan gøre for at tiltrække en bredere målgruppe. Odense-Mensendieck mission, vision og værdier er blevet udpenslet. Konkurrenterne er blevet vurderet, og der er blevet lavet en Porters Five Forces analyse, for at finde ud af den præcise konkurrence situation. Alt dette er blevet taget til overvejelse, for efterfølgende at blive opsummeret i en SWOT og TOWS analyse, for at finde ud af hvilke muligheder OdenseMensendieck har og hvilke redskaber de kan bruge for at forbedre sig.

                                                                                                              32  Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.  

(2011). International  Markedsføring,  3.  udgave  (side  102-­‐104).  Trojka.  

19


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13 I Kommunikationsdelen skal der udformes en strategi for promovering af Odense-Mensendieck, dette skal understøttes af relevante metoder og analysemodeller som, Aida og EFU-analysen. Derudover skal der udvikles et website til Odense-Mensendieck, med tilhørende markedsføringsstrategi og medieplan.

AIDA -­‐  Website33   Aida Modellen er den klassiske kommunikationsmodel. Den definerer fire stadier, som bevæger sig trinvis fra det ene stadie til det næste. Samtidig sker der en reduktion i antallet af modtagere, hvor budskabet lykkes at nå videre til det næste stadie. For at dokumentere at websitet er designet på baggrund af AIDA-modellen, vil der i dette afsnit blive gennemgået AIDAs principper i forhold til odensemensendieck.dks website. Attention Fanges ved de dominerende billeder der dukker op på siden, når man først kommer ind på OdenseMensendiecks side. Når man fører musen hen over billederne, ruller der en blå transparent boks ned over billederne, og der står noget relevant information på. Interest Den blå boks over billeder, skaber hurtigt interesse for læseren, hvilket resultere i at man prøver at føre musen hen over alle billederne, for at læse de forskellige informationer, ved samtlige af billederne er der en knap, som man kan trykke videre på for at opretholde kundens interesse og finde ud af hvad Mensendieck træning er. På det første billede, er der b.la links, hvor man kan se nogle forskellige film om Mensendieck træning.

                                                                                                              33

Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.   (2011).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (side  594-­‐595).  Trojka.  

20


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

Desire De forskellige film, som ligger på første billede, skal være med til at skabe ’desire’, her kan kunden se hvad Mensendieck træning er og se hvordan det foregår. Eleverne fortæller også deres historier, og fortæller hvad træningen har gjort specielt for dem, hvilket skal give ’desire’ da brugeren skal få den følelse af, at ville opnå det samme.

04-06-13

 

Action Kunden skal tage Action, ved at kontakte OdenseMensendieck. Dette kan gøre på to måder på websitet, det ene er at klikke på kontakt, så kommer man ned til kontaktoplysningerne. Det andet er at scrolle helt ned på siden, for at finde kontakt informationer, og derefter kontakte Odense-Mensendieck for at få en tid.

Message Design:   I dette afsnit gennemgås der en proces, for i sidste ende at komme frem til det helt rigtige budskab. Budskabet skal være kortfattet og tydeligt, så man enhver kan se hvad der gerne vil kommunikeres ud til brugerne.

Ud fra EFU-analysen kan der konkluderes, hvad der skal lægges vægt på i forhold til Mensendiecks website og generelle markedsføring. Hvis selve Mensendieck træningen skal vække opsigt og interesse hos kunderne, kan det være små citater på sitet eller plakater, der vækker opsigt. Fx ”Personlig træning, som passer perfekt til dig”

For at komme frem til et budskab der passer bedst på websitet og til Mensendiecks generelle markedsføring, er der anvendt en EFU34 analyse. Den bruges til at opstille egenskaber, fordele og udbytte ved at få personlig træning hos Odense-Mensendieck.

Markedsføring

                                                                                                             

Promovering

34 Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  K.,  Olsen,  M.  R.,  Schmalz,  P.  

(2011). International  Markedsføring,  3.  udgave  (side  640).  Trojka.  

Ud fra tidligere research og interviews med de to målgrupper, kan der planlægges hvor og hvad der skal promoveres.

For at få flest mulige til at gå til Mensendiecktræning, er der vigtigt at promovere det. Promovering omhandler de

21


Michelle G. Jacobsen 4. Semester aktiviteter hvormed en virksomhed informerer, overbeviser, erindrer om og tiltrækker kunder eller interessenter via kommunikation. Der er forskellige former for promovering, man kan promovere sit produkt gennem reklamer, PR, personligt salg, Direct marketing, og Online marketing. Det er vigtigt at promovere/reklamere et produkt for at nå ud til den valgte målgruppe, og fremme salget af sit produkt. Når man skal promovere et produkt, er der altid nogle steder der er mere oplagte end andre. Den grundlæggende overvejelse skal være hvilken målgruppe man vil ramme. Til en virksomhed, som Odense-Mensendieck, der gerne vil ud og ramme en bredere målgruppe. Er der konkluderet, at promovering på de sociale medier, ville være oplagt, hvis man skal ud og ramme den lidt yngre del af befolkningen. Begge målgrupper, de individ orienterede og de traditionelle fællesskabs orienterede, lagde mærke til reklamer i radioen, og plakater ved busstopsteder. Derfor ville det også være oplagt at lægge vægt på sin promovering her, for at ramme begge målgrupper så bedst som muligt. Hvis man virkelig skulle nå ud til danskerne, kunne man vise reklamer i TV, her ville man ramme et stort publikum. Men hvis man skal være realistisk, er det økonomisk set alt for dyrt for en lille virksomhed som OdenseMensendieck. Udover dette kan man indgå i interviews til magasiner, aviser og blade. Ud fra dette kan der konkluderes hvor man skal lægge vægt på markedsføringen, for at ramme den brede målgruppe. Det er to vidt forskellige målgrupper, der gerne skulle finde Odense-Mensendieck interessant, og derfor er det vigtigt at finde noget, der rammer begge målgrupper på markedsføringen.

04-06-13 stor del af målgruppen den vil dække. En medieplan bruges mest på kampagner, men da der ikke er fastslået hvordan Odense-Mensendieck vil lave deres kampagner, er det ikke relevant at lave en medieplan. En anden ting man kan lave for at se hvordan online medier hænger sammen, er et Media Flowchart. Men da Mette Berrig ikke mener, at kunne få opdateret Facebook og Twitter sites til Odense-Mensendieck er disse sociale medier blevet valgt fra. Et Media Flowchart kan derfor ikke laves over Odense-Mensendieck.

Mål for  website   Målet for at lave et nyt website er at trække en masse nye kunder til, det er her vi skal differencerne os i forhold til andre firmaer, og når der nu ikke er så mange Mensendieck udbydere, burde det ikke være noget problem. En anden ting der skal tages til overvejelse, er selvfølgelig den brede målgruppe. Der skal laves et design som henvender sig til både unge og gamle. Derfor er der bl.a. valgt et meget enkelt og overskueligt design til websitet. Selvom det er enkelt, er det også informativt. Odense-Mensendieck eller bare Mensendieck træning, skal nå ud til en meget større del af befolkningen. Mange unge aner slet ikke hvad det er, men efter at have analyseret og undersøgt hvilke steder der kunne promoveres for Odense-Mensendieck, kan man se hvordan man når ud til folket. Man skal ikke være i tvivl når man hører om Mensendieck-træning.

Markedsføringsstrategi I dag findes der utallige produkter og løsninger og hvordan ved kunderne, at de mangler lige præcis dit produkt? Hele denne proces sker gennem markedsføring.

Man kan vælge, at lave en medieplan som viser hvilke medier der skal bruges, hvornår, hvad det koster og hvor

22


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Her er der intet der bør være overladt til tilfældighederne.35

en fordel at Odense-Mensendieck ligger højt i rangeringen på google.

Ud fra tidligere analyser kan der konkluderes, at der skal promoveres i meget højere grad for virksomheden, for at tiltrække flere kunder. Promoveringen kan ske gennem facebook, via plakater som skal hænge på busstopsteder, radio reklamer, og interviews til magasiner og blade. Det eneste der sætter begrænsningerne når det kommer til markedsføring, er hvor mange penge man vil investerer i det. Websitet skal først og fremmest gøres attraktivt, så når der lokkes flere kunder til via markedsføringen, så er websitet klar. For videre udvikling af markedsføringen, tages alle forrige analyser med til overvejelse.

Dernæst vurderes alternativerne, som er den store udfordring for forbrugeren; Hvad skal man vælge? Her er det vigtigt, at forbrugeren har fået et stærkt, og godt indtryk af Odense-Mensendieck i den forrige fase, informationssøgningen.

Beslutningsproces36

Når køberen har skredet til handling, og valgt at gå til Mensendieck træning, (købt produktet), kommer femte og sidste fase, ’efterkøbsadfærd’. Her søger køberen bekræftelse og vurderer om produktet lever op til de forventninger, der er blevet skabt under processen.

I købsbeslutningsprocessen gennemgår forbrugeren 5 faser før det endelige køb. Den første fase kaldes ’problemerkendelsen’, her erkender forbrugeren at have et problem. I dette tilfælde kunne det være, at forbrugeren er blevet skadet. Personen har prøvet at gå til en fysioterapeut eller anvendt andre muligheder før, og indser at der skal ske noget nyt. Hvis forbrugeren herefter har lyst til at gøre noget ved problemet, bliver der gennemført en ’informationssøgning’. En informationssøgning kan være at man først og fremmest spørg sine venner, hvad de kender til af genoptræningsmuligheder. De kan også søge efter forskellige informationer på nettet. Her er det

                                                                                                              35

http://www.leksikon.org/art.php?n=1667  (d.  5/5  kl  18.12)   36  Andersen,  F.  A.,  Jensen,  B.  W.,  Jepsen,  Schmalz,  P.,  Sørensen,  J.  K.   (2009).  International  Markedsføring,  3.  udgave  (s.  174-­‐181).  Trojka.    

’Købsbeslutningen’ er den fjerde fase, som hovedsageligt går ud på, om man skal købe eller ej. Efter brugeren har hørt om Odense-Mensendieck og set deres flotte website, skulle det meget gerne lede til et ”køb”. Forbrugeren kontakter Odense-Mensendieck for at få en tid, og prøver træningen af.

Ved at Mensendieck træningen er så unikt som det nu er og at det ikke minder om andre trænings former, burde det have en god chance, da det skiller sig så meget ud.

Delkonklusion Ud fra de foregående analyser i kommunikationsdelen, er der lagt en relevant kommunikationsstrategi, som overordnet set går ud på at websitet og OdenseMensendieck skal promoveres. Dette skal bl.a. ske vha. Radioreklamer, plakater, og en Facebook side til OdenseMensendieck. Der er blevet lavet en EFU-analyse for at sætte egenskaber, fordele og ulemper op overfor hinanden omkring firmaet. Målet for Odense-Mensendieck er blevet forklaret, og der er blevet opstillet en relevant case, i købsbeslutningsprocessen, for at se hvad der evt. kunne tiltrække kunder til Odense-Mensendieck.

23


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

                   

I følgende afsnit vil der gøres rede for valg af design, processen og resultatet vil blive udarbejdet i dette afsnit. Der skal bruges Starframe analysen som et led af Wally Olins første fase, hvori der vurderes holdbarhed og styrke på markedet. Som et led af konceptets identitetsudvikling, Olins’ anden fase, kigges der på hvordan OdenseMensendieck brander og promovere sin identitet. Herfra tages der stilling til, hvordan konceptet skal udvikles. Der vil komme eksempler på udviklingsprocessen på websitet, og C.R.A.P analysen vil blive brugt til udformning af design.

Website koncept  

 

04-06-13

Blå er Odense-Mensendiecks kendefarve og det skal den blive ved med at være. De flyers Mette deler ud i undervisninger, eller når hun er ude på kurser, har også den blå farve. Derfor bibeholdes den blå farve, men i små og stilfulde mængder. Øverst på websitet er hoveren på menuen blå og den farve der scroller ned over billederne er også blå. Alt dette gøres for at holde en rød tråd igennem siden. Den skal være enkelt med stilfuld, og det er små detaljer som farverne, der hurtigt kan skabe sådan en stemning. Dem som ikke ved hvad Mensendieck er, skal med det samme få et indtryk af, at det er en træningsform. Derfor står der øverst på sitet ”personlig træning, som passer perfekt til dig”, og for at informere kunderne om hvad træningen eksempelvis går ud på, står der i højre side: ”Med Mensendieck træning lærer du, hvordan du bruger din krop fornuftigt i hverdagen. Der er fokus på styrke, smidighed og stræk af musklerne.” Billederne skal også vække opsigt på siden. Et billede med boldene, viser at det er træning det handler om, og de andre fire billeder er meget beskrivende for selve Odense-Mensendieck. Billeder er sat sammen på den måde de nu er, for at skabe en vis ro. Mette er i midten af billederne, eftersom det er hende der er underviseren,

24


Michelle G. Jacobsen 4. Semester der er et billede af facaden, så man kan genkende det. Træningslokalet er helt nyt, og i fineste stand, og billedet af venteværelset samler det hele sammen, og gør det lidt hyggeligt.

Starframe37 Starframe-analysen er her anvendt til at sammenligne andre websites, som er relevante i forhold til Mensendieck træning. For at anvende relevante websites, er Mensendieck.dk blevet vurderet som den største konkurrent på markedet. Disse vurderinger er bl.a. konkluderet ud fra at, deres website virker meget professionelt, og de har mange træningssteder i Danmark, og selvfølgelig at de yder samme service som Odense-Mensendieck.

04-06-13

Formål Når du kommer ind på mensendieck.dks side, ser du med det samme en kvinde i en typisk træningsposition for Mensendieck træning. Under hendes arme står der nogle positive ord om Mensendieck, og hvad træningens gode egenskaber er. Dette virker utroligt positivt hos brugeren, da der er en positiv stemning på sitet, men også en utrolig enkel og professionel attitude. Odense-Mensendiecks formål er derfor at virke mindst lige så professionel som mensendieck.dk. Mål Målet med det nye website er, at tiltrække flere kunder, og ramme en bredere målgruppe. Man skal finde ud af hvordan der kan henvendes både til den lidt ældre generation, for at bibeholde de nuværende kunder og også tiltrække flere i denne målgruppe, men også hvordan Mensendieck-træning kan gøres interessant for de lidt yngre deltagere. Der skal skabes større opmærksomhed omkring Mensendieck træning, der er mange der slet ikke ved hvad det er. Det skal vi have lavet om på. Ressourcer

                                                                                                              37

Philipsen, H., mfl. (2010). Designing New Media, Learning, Communication And Innovation. Danmark Academica (s. 28-29)

Foruden analysen kræver websitet et vis antal timer at udvikle. Selve Designudviklingen har taget omkring 1012 timer. Hvor kodning har taget meget lang tid, jeg kan konkludere, at min tidsestimering lyder på omkring 80 timer. For at lave et nyt site til Odense-Mensendieck, skal man derfor både have sans for design, men også for kodning. Derfor er en multimediedesigner god i sådan en situation, hvis alt skal laves fra bunden, og at der også skal skabes et design.

 

25


Michelle G. Jacobsen 4. Semester Traditionen Som man bl.a. kan se på Mensendieck.dks side38, går de meget op i at inddrage brugeren, med eksempelvis at skrive din flere gange. Hvilket giver brugeren en følelse af, at det handler om dem: ”Mensendieck smitter af på din udstråling, din holdning og på dig selv. Din krop bliver harmonisk og afbalanceret. Når du først har opbygget en forbedret kropsbevidsthed, så beholder du den.” Hvis man kigger på odensemensendieck.dks gamle side, henvender den sig ikke på samme måde til brugeren. Teksten er meget lille, og man skal først og fremmest anstrenge sig for at læse hvad der står. Hvilket ikke er særlig brugervenligt. Derfor skal der være en kort tekst på odensemensendieck.dks startside, som er tiltalende og henvender sig til brugeren, kort og præcist.

04-06-13 som en lang side med scroll effekt. Det er stadig muligt at trykke på de forskellige menupunkter og så komme hen til de forskellige sektioner. Situationen Som nævnt tidligere under punktet ”mål” skal der skabes opmærksomhed omkring Odense-Mensendieck og Mensendieck træning i det hele taget. Når man tænker på personlig træning, og ens holdning skal man med det samme tænke på Mensendieck træning.

Visuel identitet   En ‘visuel identitet’ er de grafiske elementer som virksomheden anvender i sin skriftlige kommunikation. Det er ord og billeder, som personificerer og synliggør organisationens personlighed. Logo, visitkort, emballage, skiltning, website, foldere m.v. er alle dele af organisationens visuelle identitet.

Trend Moden skifter konstant på internettet. Lige nu er det at markedsføre sig på Facebook meget in39, og ifølge de spørgeskemaer der er blevet sendt ud, er det her de fleste unge lægger mærke til reklamer. Derfor skal man gribe chancen og følge med, hvis man vil hen og ramme den yngre målgruppe, de individ orienterede. Det er vigtigt, at tage hensyn til begge målgrupper. Derfor skal der laves noget designmæssigt som er lækkert, men samtidig også enkelt, så det ikke bliver forvirrende for den ældre generation. Websitet skal derfor have en moderne udstråling, uden det bliver for meget. Derfor er der brugt noget jQuery på siden. JQuery er brugt når man holder musen hen over billederne, her folder der sig en blå boks ned, med informationer i, som passer til de forskellige billeder. Sitet er også bygget op,

                                                                                                              38

http://www.mensendieck.dk/    http://blog.overskrift.dk/2013/03/24/facebook-­‐statestik-­‐for-­‐ danmark/   39

En visuel identitet består af nogle grundelementer – Navnetræk/logo, ikon, farve, font/ typografi, grafisk stil og produktdesign. Den visuelle identitet er vigtig i virksomhedens bestræbelser på at skabe sig et godt image.

Development Når man skal designe et nyt website, går der mange tanker igennem ens hoved. Både omkring det visuelle, men også om det kan lade sig gøre, og om ens evner som koder rækker til det. Der har været en del brainstorm mellem Ejeren af Odense-Mensendieck, Mette Berrig, og jeg. Den bedste måde at kunne vise hvad man tænker på er at få det ned på papir. Der har været en masse idéer bag sitet, og vi blev begge ret tilfredse med det endelige resultat. (se wireframe i bilag 5)

26


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

Navnetræk/logo Et navnetræk er en grafisk udførelse af en virksomheds navn. Da Odense Mensendieck allerede har et navnetræk som de nuværende kunder kender, er der ikke nogen grund til at ændre dette. Mette Berrig har i sin tid fået lavet dette logo, og vil gerne beholde det og gøre det bemærkelsesværdigt. Logoet er ikke specielt dominerende, og det bliver det heller ikke på websitet. Det er derfor placeret øverst i venstre hjørne sammen med Menu punkterne. Til gengæld kan man hele tiden se logoet når man er på siden, uanset hvor man klikker hen, eller scroller hen, så er menulinjen, der konstant. Det er vigtigt at virksomheden har et letgenkendeligt logo, så det skiller sig ud fra konkurrenter, og så kunderne hurtigt kan genkende det. Odense-Mensendiecks logo, er lidt misvisende da der kun står Mensendieck. Der er valgt en klassisk og stilet skrift til logoet, som aldrig går helt af mode, hvilket er en fordel, da logoet ikke skal udskiftes hele tiden. Udover at der står Mensendieck, kunne der godt være et ikon sammen med, for at gøre logoet mere beskrivende. Neden ses eksempler på OdenseMensendiecks logo, de to første logoer er oftest brugt.

04-06-13 et bogmærke, kan man også hurtigt skelne mellem de andre sites man har liggende. Jeg har derfor skabt et ikon til Odense Mensendieck som ses nedenfor. Ikonet er meget visuelt, ved første øjekast får man fornemmelsen af at det er en form for gymnastik.

Farve   Odense-Mensendieck har allerede to farver som går igen, og bliver brugt konsekvent. Det er begge to blå farve, den ene lidt mørkere end den anden. Den blå farve skal være Odense-Mensendiecks kendetegn. Blå er havets og himlens farve. Blå symbolisere ro, afslappethed, stabilitet og kvalitet.40 Alle disse ord er perfekt beskrevet til hvad Odense-Mensendieck gerne vil symbolisere. Farven er også valgt til at gå igen på sitet. Den boks der kommer hen over billedet er blå, og også de forskellige hover effekter er valgt i den blå farve. Den farve der går mest igen er en lys blå farve, næsten turkis. Grunden til at denne farve går mest igen, er at den er mindst kønsdominerende. Den retter sig mod begge køn, hvilket er oplagt da Mensendieck træning er for alle. Den lidt mørkere blå henvender sig mere til mænd. Selve Logoet Mensendieck, kan enten variere fra sort til hvid, alt efter hvad baggrund logoet er på.

Ikon Odense-Mensendieck har ikke noget bogmærke. Hvilket kunne være en rigtig god idé at have, da det gør virksomheden let genkendelig. Det giver virksomheden en vis identitet at have både et logo og et Ikon. Hvis man været inde på forskellige sites, og man kigger i sin historie lægger man hurtigt mærke til de sites, der har et lille ikon ude i siden, hvis man selv tilføjer websitet med

                                                                                                                  40  http://www.visible.dk/videnom/Farvers-­‐betydning.php   27  


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

   

   

  Typografi   Selve logoet Mensendieck har fonten Futura Bold. Futura har 23 forskellige typer. Den har derfor utroligt mange variationer, og nogle af skrifttyperne ser så forskellige ud, at man ikke kan genkende at de er under samme gruppe. Skrifttypen er skabt med cirker, trekanter og firkanter. Futura Bold er meget bemærkelsesværdig, da den er så fed, man er ikke i tvivl om hvad der står, og det er også derfor den er valgt på Odense-Mensendiecks logo. Futura Bold Logo:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzæøå På websitet er der brugt to fonte, som jeg selv har set på flere nye hjemmesider. De er enkelte, letlæselig og i sig selv ret stilet. Fontene hedder: Serif, Droid Serif og

04-06-13 Gudea, Sans-serif. Droid Serif er brugt til forskellige overskrifter, og til når teksten skal være lidt større. Den har seriffer og passer derfor bedst på de fremhævede store skrifter. De små tekster kan hurtigt flyde sammen, og blive for tætskrevne hvis der er seriffer på. Droid Serif Overskrifter:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Gudea er brugt til de steder hvor der er en længere tekst, og hvor teksten ikke er så stor. Selvom disse to skrifttyper er forskellige og den ene har seriffer, passer de utrolig godt sammen. Et site med en gennemgående skrifttype kan også blive for kedeligt, så bare det at de differentiere sig en smule i forhold til hinanden, gør det lidt mere spændende at kigge på. Gudea er en let skrifttype, som kan minde lidt om computerskrift. Skrifttypen har lige linjer men runde hjørner. Begge skrifter har forskellige varianter og varierer mellem 6 forskellige typer. Alt fra kursiv, fed, ekstra fed, tynd, ultra tynd, normal. Hos begge skrifttyper er der valgt den normale type. Begge fonte er fundet i Googles Web Font samling. Begge skrifttyper skal ikke være for forskellige i forhold til Mensendiecks logo, de skal begge harmonere med logoet. Gudea Brødtekst:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Der er valgt disse to fonts da de begge er neutrale fonts, hvilket der skal tages hensyn til da det der skal rammes en meget bred målgruppe.

28


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

Det 5.  Element   Det 5. Element er noget specielt og genkendeligt hos en virksomhed. Det skal være noget som skiller sig ud, og karakterisere virksomheden. Dette kan være mange ting, b.la. design af virksomhedens produkter, eller et bestemt brand. Ikke alle virksomheder har et 5. Element, hvilket også er gældende for Odense-Mensendieck. Det 5. Element kan oftest få virksomheden til at skille sig ud fra konkurrenter, derfor er det vigtigt at tage til overvejelse om det er noget Odense-Mensendieck har brug for. Når det så er sagt så er Mensendieck træning, som nævnt tidligere et niche produkt. Det er ikke noget der ligger på hvert gadehjørne og det skiller sig ud fra alt andet træning. Derfor har Odense-Mensendieck ikke i så stort omfang brug for et 5. Element, som andre virksomheder måske ville have.

04-06-13 Repetition er at gentage elementer og farver gennem hele designet. Websitet er lavet i et enkelt design, hvor der findes mange gentagelser. Dette skyldes selvfølgelig designet på sitet. Billederne på forsiden er lige store, både i højde og i bredde. Overskrifts farven er sort i hvert afsnit, og teksterne er grå. Hvert afsnit er delt op med en linje der går tværs hen over siden, undersiderne har derfor også de samme gentagelser. Alignment Der er mange rene linjer i opstillingen på sitet. Overskrifterne på siden står i venstre side og har samme margin og følger hinanden horisontalt med også vertikalt. Det samme gælder for informationer på siden. Dette gør sitet let og overskueligt, derfor er disse linjer vigtige, da det hurtigt kan komme til at se uoverskueligt og rodet ud, på en side hvis disse retningslinjer ikke er overholdt.

C.R.A.P41

Proximity

C.R.A.P-analysen består af Contrast, Repetition, Alignment og Proximity. Analysen bliver anvendt for at sikre, at designprincipperne bliver overholdt på det nye website.

Proximity betyder at elementer der hører sammen skal være grupperet. Dette overholdes også på sitet, da billederne lægger sammen på en linje ved siden af hinanden og Menu punkterne er samlet øverst.

Contrast

Delkonklusion

Contrast eller farveforskel, er vigtigt for at undgå at hele designet flyder sammen. Websitet er lavet i Sort, Grå, Hvid og Blå farver. De steder hvor der står meget tekst, er teksten ikke sort men grå, baggrunden er hvid, og det bliver derfor ikke så ”hårdt” at se på for øjet. Det gør sitet lidt mere harmonerende. Den blå farve er også kun valgt enkelte steder, for at det ikke bliver for meget og for rodet.

Ud fra ovenstående analyser og brug af designprincipper er der kommet frem til et site, der er stilrent og som ikke afviger fra den brede målgruppe. Den blå farve er iøjnefaldende, og gentagende på sitet. For de resterende kunder skal der stadig kunne bevares genkendelse, for Odense-Mensendieck på websitet. Sitet er også blevet opstillet ved at gøre brug af C.R.A.P så brugeroplevelsen bliver som ønsket og så lige til som muligt. De rene linjer på sitet gør det overskueligt, hvilket er vigtigt også for at sitet ser professionelt og gennemtænkt ud.

Repetition

                                                                                                              41  http://www.netsans.dk/tag/designprincipper    

29  


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

 

             

04-06-13 I dette afsnit vil der med udgangspunkt fra researchen, blive udformet et fysisk website. Sitet skal underbygge foregående analyser, bl.a. designprincipperne, det skal være brugervenligt og letgenkendeligt. Fremgangsmetoder vil blive uddybet undervejs, og der vil komme konkrete eksempler på kodning og indehold fra sitet.

Proces Selve websitet blev skabt og udformet i brainstorming med ejeren af Odense-Mensendieck. Vi fik diskuteret og argumenteret frem og tilbage, og til sidst var der en endelig idé, og herfra kom der lidt på hen ad vejen. Idéen og de ønsker Mette først og fremmest havde for sitet var, at det skulle være brugervenligt. Der skulle ikke stå så meget på sitet, som der gjorde på hendes nuværende site, da hun hurtigt kunne konkludere at hun slet ikke fik sitet opdateret. Derfor skulle der kun stå de nødvendige og vigtige informationer. Jeg prøvede at præsentere Drupal for Mette, men hun afviste hurtigt, og det ville simpelthen tage for lang tid for hende at sætte sig ind i et nyt system. Drupal er en open source, hvor CoMaSys er en dansk webudbyder, som har et dansk support system, hvor man kan ringe i hverdagene fra 9-16. Drupal er ikke dansk, men har en kæmpe support site, hvor man kan skrive til dem, eller skrive i et forum hvis man har brug for hjælp. Drupal bliver opdateret og vedligeholdt i en langt større grad end CoMaSys. I Drupal bliver der udviklet plugins fra andre ude fra, og der er derfor en masse stylede plugins som man kan vælge imellem. CoMaSys har det de kalder Tags, nogle standard koder som er lavet i forvejen, så man fx kan sætte en gæstebog ind, uden selv at skulle kode den. Disse tags er utroligt brugervenlige hvis man ikke ved noget om kodning, de står som knapper når man skal redigere sitet, hvor man bare kan sætte dem ind. De er dog ikke blevet opdateret i længere tid og man

30


Michelle G. Jacobsen 4. Semester skal derfor selv style dem, hvis de skal virke lidt mere moderne eller opdateret at se på. CoMaSys er baseret på asp og Drupal er baseret på php. Ud fra disse informationer kan man hurtigt konkludere at det er to vidt forskellige systemer. Hvis Mette Berrig skulle overveje at skifte til et andet CMS system, skulle det minde meget om CoMaSys, da hun ikke har det store IT viden. Efter denne konklusion vægter det finansielle også meget højt for Mette. Der blev derfor vurderet meget hurtigt, på research af forskellige webudbydere, at der var ingen der kunne hamle op med de priser Mette får hos CoMaSys. Selvom Drupal er gratis, synes Mette, at det var for stor en mundfuld, hvis hun skulle sættes ind i et nyt system. Mette har været fast kunde hos CoMaSys i mange år, og føler også en vis tryghed ved deres support system. Ud fra disse informationer kunne der konkluderes at Mette skulle blive hos webudbyderen CoMaSys. Vi blev enige om at der ikke skulle være så mange forskellige menupunkter, da det nuværende site simpelthen virkede for rodet. Derefter kom vi frem til at lave det på en lang side, også kaldet scrollsite.42 Sitet er derfor lavet ud i et. Man kan derfor se hele sitet ved at scrolle ned ad. For at gøre det så brugervenligt som overhovedet muligt, kan man stadig blive henvist til de enkelte sites, når man klikker på menupunkterne. Nogle af fordelene ved at have et scrollsite, er bl.a. at de enkelte sektioner ikke behøver at være så brede. På Odense-Mensendieck site står der ikke så meget, og informationer bliver derfor korte, og fylder ikke en hel skærm ud. Hvis man skulle lave en helt ny underside, ville det se for tomt ud og derfor er et scrollsite den perfekte løsning til Odense-Mensendiecks website.

                                                                                                              42

http://smallbusiness.yahoo.com/advisor/long-­‐scrolling-­‐pages-­‐them-­‐ 135024872.html  

04-06-13 Der er blevet brugt jQuery i koden, da jeg ville skabe noget visuelt lækkert at se på i designet, hvilket jQuery giver rig mulighed for. <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/j query.min.js"></script> <script type="text/javascript"> (function() { $('div.imgtext').hide(); $('div.imagestyle').hover(function(){ $(this).find('div.imgtext').slideToggle(200); }) })(); </script>

Dette udsnit af koden, er det funktionelle. Først er der anvendt ”hide” til at skjule den div der ligger over billeder, og så er der anvendt en ”hover” funktion. Inden i den er der en slideToogle, der gør slideeffekten glidende og automatisk. Det er blandt andet derfor jeg valgte at bruge jQuery, det har nogle fede indbygget funktioner som man kan bruge. Det tal der er sat bag slide toogle, er det antal sekunder det skal tage. jQuery kan downloades og hostes fra ens egen server, men i dette tilfælde er den inkluderet fra Google der har et frit tilgængeligt AJAX bibliotek som hoster de gængse Javascript frameworks.43

                                                                                                              43

http://www.nemprogrammering.dk/Tutorials/jQuery/jQuery1.php  

31


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Udviklingsmetode

Brugerscenarie 1:

Da den visuelle stil var lagt, begyndte kodeudviklingen. Det gik hurtigt op for mig, at det var her jeg skulle lægge mine kræfter og teste tingene igennem hele tiden. Der kunne hele tiden laves en rettelse eller forbedring, især da man lærte systemet lidt bedre og kende. Så skulle der prøves en del ting af hele tiden.

En søndag aften sidder Jytte og ser sin yndlingsserie på dr. 1 med hendes mand Hans. Jytte ømmer sig til sin ryg. Jytte har slidgigt i ryggen, og kan derfor ikke lave særlig mange ting, uden at det virker anstrenge og gør ondt. Hun har prøvet næsten alt der er at prøve af træningsformer uden held. Hans kan ikke klare at se sin kone ømme sig konstant og beslutter sig derfor at gøre noget ved sagen. Hans sætter sig hen til computeren, og søger på slidgigt, og hvad man kan gøre for at mindske smerterne. Hans kommer hurtigt ind på gigtforeningens hjemmeside, og ser at der står noget om Mensendieck træning. Hverken Jytte eller Hans kender til denne træningsform. Efter at have læst om hvad Mensendieck træning går ud på og hvilken effekt den har, synes Hans at det lyder som om, det er noget der er værd at prøve. Han søger på Mensendieck træning i Odense og straks kommer Odense-Mensendiecks website frem. Her læser han om underviseren Mette Berrig og finder kontakt oplysningerne, så han kan ringe og få en time til sin kære kone. Jytte glæder sig til at prøve Mensendieck træningen og håber på at det kan hjælpe på smerterne.

Som udviklingsmetode er der gjort brug af prototyping.44 Fra starten af blev der lavet skitser, af hvordan websitet kunne se ud i store træk. Der blev brainstormet, og lavet mockups så Mette bedre kunne skabe sig et billede ud fra skitserne. Hele tiden er der blevet ændret og redigeret lidt på tingene hist og her, for at gøre det så perfekt så muligt.

Scenarier: Der er udformet tre brugerprofiler med tilhørende scenarier, som beskriver den absolutte størstedel af den forventede/ønskede målgruppe til Odense-Mensendieck. Disse brugerprofiler er baseret på research fra segmenteringsprofilerne; de individorienterede og de traditionelle fællesskabsorienterede.

Brugerprofil 1: Jytte er 61 år og pensionist. Hun får udbetalt 150.000 kr. om året. Hun bor sammen med sin mand Hans, som også er pensionist. De har tre børn sammen, som alle er flyttet hjemmefra. Jytte og Hans bor i et hus i Tarup, Odense, hvor de har boet i snart 30 år. De bruger begge deres computer som de har stående hjemme, men i et vist omfang, da ingen af dem er specielt skarpe til IT. I deres fritid går de til Banko sammen.

                                                                                                              44

http://istqbexamcertification.com/what-­‐is-­‐prototype-­‐model-­‐ advantages-­‐disadvantages-­‐and-­‐when-­‐to-­‐use-­‐it/  

Brugerprofil 2: Peter er 28 år og arbejder som bankrådgiver i Danske Bank, hvor han tjener 368.280 kr. om året. Han bor sammen med sin familie bestående af sin kone, Linda på 26 år og deres barn, Mille på 4 år i et hus i Hjallese, Odense. Både Peter og hans kone bruger meget tid på nettet, hvor de leder efter nyheder og forskellige events. Peter har i flere år haft problemer med ryggen efter en fodbold skade som ung, hvilket har resulteret i en dårlig holdning, og smerter i ryggen og nakken. Brugerscenarie 2: Det er en helt almindelig tirsdag, og Peter får fri fra en udmattende arbejdsdag. Han skal hjem med bussen, og ser på en plakat på busstoppestedet en reklame for

32


Michelle G. Jacobsen 4. Semester Odense-Mensendieck. Han tænker ikke videre over det, men da han kommer hjem og åbner for Facebook, ser han endnu en reklame for Odense-Mensendieck. Denne gang trykker han for at se om det skulle have en interesse. Han kommer ind på Odense-Mensendiecks site, og bliver fanget at det flotte design og den smarte scrolleffekt. Han lægger også straks mærke til teksten: ”Personlig træning, som passer perfekt til dig” Han kalder på Linda, og sammen kigger de på sitet og læser om hvad Mensendieck træning er. Linda opfordre ham til at prøve træningen, da det hvert fald ikke kan skade. Peter ringer og aftaler en tid med underviseren Mette Berrig. Efter at have været til træning hos OdenseMensendieck får Peter hurtigt nogle redskaber og arbejde med, og det har hjulet ham meget i hverdagen.

04-06-13 Martin er fuldt ud tilfreds med træningen, hvis han en dag får mere tid kan han altid supplere med træningscenter eller anden form for motion, men lige nu er det perfekt for ham, og han får rørt nogle muskler han aldrig havde tænkt over at bruge. Efter at have opstillet disse realistiske scenarier, ses der hvordan Odense-Mensendieck kunne promovere sig selv, og tiltrække flere kunder. Odense-Mensendieck ligger højst på Google når der bliver søgt på virksomheden. Odense-Mensendiecks placering på Google, skyldes at Mette har gjort en del ud af søgemaskine optimering, og også betalt CoMaSys for at gøre det for hende. Dette er super godt, især da det er en af de ting Mette prioritere hele tiden at holde opdateret, så hun ikke mister denne super gode placering. (se bilag 1)

Brugerprofil 3: Martin er 30 år, og selvstændig. Han har altid vægtet sin karriere utrolig højt og er derfor også stadig single. Han bor i en herskabslejlighed i Odense C, tjener godt og vel 480.000 om året. Martin sidder stort set på kontoret hele dagen, og hvis ikke han gør det, kører han rundt for at besøge kunder. Pga. at Martins job er så tidskrævende, har han ikke tid til gå i motionscenter og holde sig i form. Brugerscenarie 3: Martin er på vej ud til et kundemøde en dag, da han i radioen hører om Odense-Mensendieck. Martin skruer op for lyden, da reklamen kommer. I reklamen siger de bl.a. at træningen kun tager en halv time og at det kun er en gang om ugen. Dette finder Martin utrolig interessant, da han ikke rigtigt har tid til at motionere eller gå i træningscenter. Men en halv time om ugen, burde lige være til at overskue. Da Martin kommer hjem fra sit kundebesøg, søger han med det samme på OdenseMensendieck. Det første forslag på Google bringer ham ind på Odense-Mensendiecks side, han sender en mail til Mette Berrig for at aftale en tid.

Diagrammer: ER-diagrammer anvendes til at illustrere relationerne mellem tabellerne. Diagrammet kan med fordel anvendes inden man opretter relationsdatabasen, da man får et overblik og kan se hvilken vej relationerne skal trækkes, samt hvilken relations type der skal oprettes. Da OdenseMensendieck havde brug for et simpelt website, er der ikke lavet et ER-diagram da der ikke er nogen databaser at lave det over.

     

33


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

Use Case   Use case bruges for at vise hvordan en bruger kan agere på websitet. Neden for er der lavet et eksempel på hvad brugeren kan på Odense-Mensendiecks site.

04-06-13 Der blev taget to personer fra begge målgrupper, og de blev sat foran en demo af websitet og fik begge de samme opgaver, og blev bedt om at tænke højt undervejs - altså give udtryk for oplevelsen verbalt. Alt i mens de ingen hjælp får. (se bilag 4) Efter at have lavet en Think-A-Loud test på de individ orienterede og de traditionelle fællesskabsorienterede, kan der konkluderes, at websitet henvender sig til begge målgrupper. De moderne effekter, som scrollsite og boksene, der kommer ned over billederne, lagde de individ orienterede hurtigere mærke til, og efter prøven, kunne man hurtigt mærke, at de sætter større pris på disse små detaljer end de fællesskabsorienterede. De to respondenter fra de fællesskabsorienterede bed begge mærke i den enkelte stemning der er på websitet og synes den var meget overskuelig og let at gå til også selvom de begge ikke har den store IT kundskab.

Efter at have lavet et use case diagram, gør det websitet mere overskueligt. Ud fra diagrammet ses der hurtigt hvor enkelt et site, der er blevet skabt til OdenseMensendieck hvilket tidligere blev konkluderet var en nødvendighed for virksomheden, da den skal ramme en bred målgruppe.

Think-­‐A-­‐Loud45 Det er altid super vigtigt at test et nyt website igennem. Designet skal være lækkert at se på, men det må på ingen måde gå ud over brugervenligheden på sitet. Jeg har valgt at lave en Think-A-Loud test på begge målgrupper, de traditionelle fællesskabsorienterede og de individ orienterede.

                                                                                                              45  http://usabilitytestinghowto.blogspot.dk/2007/04/when-toask-participants-to-think-out.html    

Delkonklusion I interaktionsdelen blev der sammenlignet CMS systemer, for at finde ud af hvilket system Mette Berrig i fremtiden skulle arbejde ud fra. En udviklingsmetode for hele mit arbejde i praktikforløbet blev fastlagt. Der er blevet opstillet forskellige realistiske scenarier, for at give eksempler på hvilke situationer der tiltrækker kunderne til Odense-Mensendieck. Sitet blev testet af ud fra en think-A-Loud test, for at finde ud af om websitet overhovedet fungerer eller om der skulle foretages nogle ændringer. Ud fra disse informationer blev der konkluderet, at CoMaSys opfylder Mettes krav som CMS system, og videre arbejder foregår derfor her i.

 

34


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

Konklusion Odense-Mensendieck vil gerne have flere kunder, og henvende sig til en bredere målgruppe end de har gjort før hen. Der er blevet konkluderet at OdenseMensendiecks website er forældet, og kræver derfor en opdatering, og helt nyt design. Designet skal henvende sig til en bred målgruppe, og det er derfor gjort så simpelt og overskueligt som overhovedet muligt. Menuen er blevet forkortet en del, og der er ikke så meget tekst på sitet mere. Det tekst der er blevet bibeholdt er dog informativt, hvilket flere respondenter fra interviews lagde stor vægt på, var vigtigt på et website. For at tiltrække en bredere målgruppe skal der bruges en del flere penge på promoveringen for OdenseMensendieck. Noget som rammer den yngre generation lige nu, som også kunne være realistisk, for en virksomhed som Odense Mensendieck, at have råd til. Ville være promovering på Facebook. Interviews i magasiner og blade, ville også være super godt, da den målgruppe der skal rammes, de moderne individ orienterede, typisk læser mange magasiner og blade. I Odense-Mensendiecks tilfælde kan de markedsføre sig mange steder, da virksomheden som sagt gerne vil ramme to brede målgrupper. Nogle af de steder, hvor man rammer begge målgrupper er bla, i radioen og på plakater ved busstopsteder. For at en virksomhed skal være let genkendelig, kræver det at de har en visuel identitet. Odense-Mensendieck har allerede et logo, men der er også blevet lavet et ikon til virksomheden, for at forbedre den visuelle identitet. Odense-Mensendieck har sin blå farve, som signaturfarve, og den går derfor igen på websitet for at holde en rød tråd igennem den visuelle identitet.

04-06-13

                     

35


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Refleksion og  proces   I dette afsnit vil der blive beskrevet hvordan det har været at arbejde alene, og hvad jeg har lært. Rapportens mange opgaver vil til sidst blive illustreret i en kalder, jeg har lavet for at holde styr på mine arbejdsopgaver. Det er første gang jeg prøver at skrive så stor en opgave alene. I mine foregående opgaver, har vi været mindst tre til at samarbejde om det. Jeg har altid været den der har sat mig ind i lederrollen, og uddelegeret opgaver. Derfor var det ikke et problem for mig, at komme i gang med opgaven, og finde ud af hvad jeg skulle lave. Når det så er sagt, så plejer jeg altid at være utrolig perfektionistisk i det jeg skriver, og derfor har det været svært for mig, ikke at kunne diskutere alle ens analyser og modeller igennem med andre. Man står lidt alene, og jeg vil på ingen måde anbefale andre at skrive alene, til sådan en vigtig og stor opgave. Jeg har dog lært noget mere i denne opgave, da man i sin gruppe hurtigt lærte hvad man var god til, og derfor skrev man altid om det samme område i alle opgaverne. Når man skriver alene er man tvunget til, at komme ind over alle punkter selv, hvilket jeg tror udvikler en meget, da der ikke er nogen vej uden om. At man bliver tvunget til at lære et helt nyt CMS system, var også utrolig lærerigt, og da jeg skulle hjælpe en af mine venner med hans website, kunne jeg hurtigt mærke at jeg var blevet en del bedre til, at finde rundt i hans CMS system, også selvom det var et helt andet system. Jeg tror derfor at man bliver bedre til at gå bagom i systemer og kigge, desto flere systemer man har arbejdet i. Alt i alt har det været lærerigt med hårdt at skrive opgaven alene.

 

36


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Kalender over  planlægning  

 

37


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

 

38


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Litteraturliste Bøger: -­‐

Andersen, F. A., Jensen, B. W., Jepsen, Schmalz, P., Sørensen, J. K. (2009). International Markedsføring, 3. udgave. Trojka.

-­‐

Philipsen, H., mfl. (2010). Designing New Media, Learning, Communication And Innovation. Danmark Academica

Links:

-­‐ -­‐

www.odensemensendieck.dk www.vejlemensendieck.dk

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

http://usabilitytestinghowto.blogspot.dk/2007/04/when-to-ask-participants-to-think-out.html http://istqbexamcertification.com/what-is-prototype-model-advantages-disadvantages-and-when-to-use-it/ http://www.nemprogrammering.dk/Tutorials/jQuery/jQuery1.php http://smallbusiness.yahoo.com/advisor/long-scrolling-pages-them-135024872.html http://www.netsans.dk/tag/designprincipper http://www.visible.dk/videnom/Farvers-betydning.php http://c-samf.systime.dk/index.php?id=716

-­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

http://www.mensendieck.dk/ http://blog.overskrift.dk/2013/03/24/facebook-statestik-for-danmark/ http://www.leksikon.org/art.php?n=1667 http://dictionary.reference.com/browse/niche+product http://videnskab.dk/blog/hold-kaeft-og-vaer-smuk-del-i http://www.mannaz.com/da/projektledelse/projektmodel/analysefasen/fokusgruppeinterview

-­‐

https://www.sundhed.dk/borger/valg-af-laege-og-sygehus/sygesikring-og-laegevalg/sundhedskortet-og-hvad-detgiver-ret-til/fysioterapi/

-­‐ -­‐ -­‐

http://www.fitnessworld.dk/priser http://www.fitnessdk.dk/medlemskab/pages/koebmedlemskab.aspx http://www.obbc.dk/medlemskab-2/medlemskab/

39


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Bilag 1. 1. Hvem ser du som største konkurrent/konkurrenter til Odense Mensendieck? - Fysioterapeuter, og træningscentre er nok de største konkurrenter vi har. 2. Hvem er målgruppen hos Odense-Mensendieck? - Der er ikke en bestemt målgruppe. Mensendieck træning er mange ting og kan derfor bruges som genoptræning af en eventuel skade, eller efter bruges efter et sygdomsforløb. Det kan også bruges af folk, der gerne vil lægge fokus på deres krop, så de kan få en bedre holdning. Træningen skræddersyes efter den enkelte person, og der tages derfor altid hensyn til, hvad man gerne vil opnå. 3. Hvilke personen træner du mest, når vi nu snakker om målgruppe? - Det har været meget blandet i løbet af mine år, som ejer af Odense-Mensendieck. Men her de sidste fem år er det nok blevet til, at det er den lidt ældre generation 50+ som har størstedelen af min kundekreds. Men jeg kunne godt tænke mig, at Mensendieck-træning blev mere udbredt, især over for den yngre generation. 4. Hvorfor vil du gerne ramme en yngre generation? - Det er meget simpelt, for at tiltrække flere kunder. 5. Hvad er dine krav til et nyt website? - Det skal være overskueligt, jeg har mange kunder fra vejle som ringer og bestiller tid hos mig, fordi hjemmesiden har været bygget op, sammen med Vejle-Mensendieck. Det forvirre kunderne, og det vil vi helst undgå på det nye site, da Vejle og Odense-Mensendieck som sådan ikke har noget med hinanden at gøre mere. Så kunne jeg også godt tænke mig noget smart, jeg kan godt se det er en gammel side, og det kan godt virke lidt uprofessionelt over for nye kunder. 6. Har Odense-Mensendieck en visuel identitet? - Altså vi har jo et Logo, som jeg gerne vil beholde, da det har været det samme logo i alle de år jeg har været her. Så har de også nogle genkendelses farver i blå. Jeg kunne godt tænke mig lidt ekstra, for at man kan genkende OdenseMensendieck. Men jeg ved ikke helt hvad det skulle være.

7. Har du overvejet at gøre Odense-Mensendieck mere synlig for den yngre generation via de sociale medier? Det kunne være en Facebook site de kunne like, eller en Twitter bruger de kunne følge.

40


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

- Det har jeg overvejet før ja, men jeg må også være realistisk og sige, at jeg simpelthen ikke har tid til at opdatere disse medier, og så synes jeg ikke der er en grund til at have dem.

8. Odense-Mensendieck har en yderst attraktiv placering på Google, er det tilfældigt? - Nej det er bestemt ikke tilfældigt, jeg går meget op i søgemaskine optimering, og har selv siddet og lavet en del for mine forskellige virksomheder. Det er en af de ting jeg virkelig prioriterer at få opdateret og vedligeholdt. Når jeg ikke selv har haft tid til det, har CoMaSys gjort det for mig mod betaling.

           

   

41


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Bilag 2     Spørgeskema  sendt  ud  på  Facebook   Spørgeskema  sendt  ud  på  Facebook  

Bosiddende på  fyn  

Lægger mest  mærke  til  reklamer  ved   busstopsteder  og  på  facebook  

 

100% 70%  

Finder ikke   www.odensemensendieck.dk  s  side  

90%

Ville bruge  Mensendieck  træning  hvis   de  Kik  tilskud  til  det  

70%

Vidste  ikke  hvad  Mensendieck  træning  

80%

var

     

     

Spørgeskema delt  ud  i  Kiwi-­‐ minipris  supermarked   Spørgeskema  delt  ud  i  Kiwi-­‐minipris  supermarked   100%  

Bosiddende på  fyn   Lægger  mest  mærke  til  reklamer  ved   busstopsteder  og  i  radioen   Synes  det  er  vigtigt  at  have  en  opdateret   hjemmeside   Ville  bruge  Mensendieck  træning  hvis  de   Kik  tilskud  til  det   Vidste  ikke  hvad  Mensendieck-­‐træning   var  

80% 70%   80%   30%  

42


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Bilag  3   https://www.google.dk/search?q=arbejdsl%C3%B8sheden+i+danmark+st%C3%B8rre+end+aldrig+f%C3%B8r&aq=f&o q=arbejdsl%C3%B8sheden+i+danmark+st%C3%B8rre+end+aldrig+f%C3%B8r&aqs=chrome.0.57.9543j0&sourceid=chr ome&ie=UTF-­‐8#hl=en&sclient=psy-­‐ ab&q=mensendieck+tr%C3%A6ning+odense&oq=mensendieck+tr%C3%A6ning+odense&gs_l=serp.3...7977.10224.2.10 366.11.10.1.0.0.0.99.767.10.10.0...0.0...1c.1.12.psy-­‐ ab.oQPUg_0ouMw&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&fp=a31051e28a58d27d&biw=1163&bih=577  (søging  –  Mensendieck   træning  Odense)  (d.  5/5-­‐13  kl  11.44)     1https://www.google.dk/search?q=arbejdsl%C3%B8sheden+i+danmark+st%C3%B8rre+end+aldrig+f%C3%B8r&aq=f& oq=arbejdsl%C3%B8sheden+i+danmark+st%C3%B8rre+end+aldrig+f%C3%B8r&aqs=chrome.0.57.9543j0&sourceid=c hrome&ie=UTF-­‐8#hl=en&sclient=psy-­‐ ab&q=mensendieck+tr%C3%A6ning+fyn&oq=mensendieck+tr%C3%A6ning+fyn&gs_l=serp.3...179023.179415.3.17964 8.3.3.0.0.0.0.81.228.3.3.0...0.0...1c.1.12.psy-­‐ab.XpvRR-­‐ JnPa0&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&fp=a31051e28a58d27d&biw=1163&bih=577  (søgning  –  Mensendieck  træning   fyn)  (d.  5/5  11.45)        

 

 

   

43


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

Bilag 4   Opgaver lød på: 1. Hvem er ejer af Odense-Mensendieck? 2. Hvad er Mensendieck træning? 3. Se en film om Mensendieck træningen 4. Find ud af hvordan du vil kontakte OdenseMensendieck

04-06-13 1. Her trykker jeg på Odense-Mensendieck øverst på hjemmesiden. 2. Jeg ruller lidt ned på siden, jeg kan se der står, Hvad er Mensendieck? 3. Jeg ruller tilbage til der hvor jeg startede, der stod nogle ting på billederne lagde jeg mærke til. På det første billede kan jeg se en film. 4. Her vil jeg trykke på kontakt. De moderne individorienterede

De traditionelle fællesskabsorienterede: Den første bruger er Maria på 51 år. 1. For at finde ud af hvem ejer er, vil jeg trykke på menupunktet Odense-Mensendieck, her får jeg information om stedet, og samtid står der også en del om ejer Mette Berrig 2. Længere nede på hjemmesiden, står der en overskrift i venstre side, og jeg vil derfor bladre derned, for at læse om hvad Mensendieck træning er. 3. Her vil jeg klikke tilbage på Mensendieck logoet i venstre hjørne, da der ikke er andre menupunkter som jeg umiddelbart ville forbinde, med film, vil jeg prøve at bladre lidt ned, hov der kommer noget hen over billederne når musen er inde over. Under det første billede står der at man kan se en film om Mensendieck træning. 4. For at kontakte Odense-Mensendieck vil jeg trykke på kontakt, som står øverst i det sorte felt på siden. Her kommer jeg videre til kontakt informationer.

Den første bruger er Julie på 27 år: 1. For at se hvem der er ejer, vil jeg trykke på det billede, der er centreret midt på siden. Man tænker straks at hun er en vigtig person, når man kommer ind på hjemmesiden. Her kommer der noget tekst ned, og jeg kan efterfølgende læse mere om hende ved at trykke på den knap, der er på billedet, som hedder ”Gå til siden”. Her kommer jeg hen til et punkt der hedder Hvem er vi og jeg kan læse om Ejeren Mette Berrig her. 2. Nu når jeg står under Hvem er vi punktet, kan jeg også se lidt længere nede på siden, hvor der står hvad er Mensendieck. Derfor vil jeg bladre derned og læse om det der. 3. Her vil jeg lave udelukkelses metoden, der er ingen punkter i menuen hvor der står ”Film”, derfor trykker jeg tilbage til billederne på forsiden, ved at trykke på logoet øverst på siden. Jeg fører musen hen over de forskellige billeder, og under det første billede kan man se film. 4. Her vil jeg trykke på det sidste punkt i menulinjen ”kontakt”, her kan jeg se de forskellige kontakt muligheder.

Anden bruger Axel på 57 år:

44


Michelle G. Jacobsen 4. Semester Anden bruger Mads på 31 år:

04-06-13

1. Her vil jeg trykke på menupunktet i det sorte felt på websitet, hvor der står Odense-Mensendieck, her kan jeg så se, at jeg kan læse om ejeren.

2. For at finde ud af hvad mensendieck træning er, vil jeg scrolle en smule ned på sitet, det stod lige under hvem er vi punktet.

3. Da der ikke er noget der hedder film i menulinjen vil jeg vende tilbage på startsiden. Derfor trykker jeg på Mensendieck i venstre hjørne. Her er jeg tilbage på forsiden, hvor jeg først og fremmest bemærkede de forskellige blå slides, der kom ned over billederne med information i. Jeg holder musen hen over de forskellige billeder, og under billede nr. 1, kan jeg se der er mulighed for at se fire forskellige film. 4. For at komme i kontakt med Odense-Mensendieck vil jeg trykke på menupunktet, kontakt. Eller, jeg lagde hurtigt mærke til at det var et langt site og derfor af ren nysgerrighed, for også at se, om der var andet jeg ikke havde fået med, ville jeg scrolle ned på siden, og som regel ligger kontakt informationerne nederst på siden.

               

45


Michelle G. Jacobsen 4. Semester

04-06-13

Bilag 5        

46

Rapport mensendieck  
Rapport mensendieck  
Advertisement