Page 1

Portfolio urban design & planning

Michelle Mol


Inhoudsopgave #1

#2

Over mij Curriculem Vitae

Amsterdam Stedelijk weefsel

#3

#4

Leiden Openbare ruimte

#5

Overige projecten

Amsterdamse Zuidoostlob Circulaire stad


Everyday you have a chance to make the world a little better


#1 over mij


Curriculum Vitae Profiel

Michelle Mol 25-11-1994 Nederlandse Pontianakstraat 18 1335 HE Almere Rijbewijs B

Hoi, mijn naam is Michelle Mol, ik ben 23 jaar oud en studeer op dit moment stedenbouw aan de Hoge School van Amsterdam. Van kinds af aan vind ik het al leuk om creatief bezig te zijn, van tekenen tot sfeerboeken maken, ik verzon altijd wel iets. Mijn creativiteit kan ik zeker kwijt in mijn opleiding stedenbouw. Het mooie van het vak stedenbouw vind ik is dat je ontwerpt voor iedereen, plekken creëert waar mensen samen kunnen komen en zich thuis kunnen voelen. Leergierig en nieuwsgierig zijn zit in mijn aard, ik ben ervan overtuigd dat je nooit uitgeleerd bent. Naast mijn opleiding hou ik mij onder andere bezig met sporten, lezen, koken en tekenen.

Opleidingen

Sep 2016 – Heden HBO | Hoge School van Amsterdam, Built Environment, bouwkunde | Stedenbouw Sep 2010 – Jul 2015 MBO | Groenhorst college Almere, niveau 4, Styling & Design | Diploma behaald 2015

michelledijkmans@gmail.com 06-42872814

Sep 2006 – Jul 2010 VMBO | Groenhorst college Almere, theoretische leerweg | Diploma behaald 2010

Werkervaring

Okt 2015 – Heden Lucardi, Almere | Verkoopmede- werkster

Interesses Grafisch ontwerpen Tekenen Typografie

Apr 2014 – Sep 2015 Sting, Almere | Verkoopmede- werkster Apr 2014 – Feb 2015 Young Label Cateringclub, Amsterdam | Barmedewerkster


WIE BEN IK? Persoonlijke vaardigheden

Samenwerken

Communicatie

Creativiteit

Flexibiliteit

Zelfstandig

Professionele vaardigheden Autocad

Photoshop

Illustrator

Qgis

Indesign

Sketchup

Activiteiten

Reizen

Koken

Lezen

Winkelen

Sporten

Fotografie

Films


My pinterest page

michhhmol


#2

Amsterdam


Inleiding opgave Het projectgebied, de van Deysselbuurt, ligt in het hart van Slotermeer in Amsterdam Nieuw-West. Het gebied wordt gekenmerkt lange bouwblokken die allemaal parallel aan elkaar liggen met daartussen grote groene velden. De buurt is toe aan grote veranderingen, Er heersen verschillende sociale problemen waardoor de buurt voor bewoners niet altijd als even prettig wordt ervaren. Veel bewoners hebben last van vervuiling in de straten, ongebruikt groen en jongeren. Ook vinden ze het onderhoud van de woningen en het straatbeeld slecht. Deze problemen moeten worden aangepakt bij de transformatie van de wijk. Dit is het doel in dit project. Aan de hand van drie uitgangspunten is het plan opgebouwd. De eerste uitgangspunt is het groen betrekken in de wijk. Het groen in de wijk is een van de kenmerken van het AUP. Groen met een doel of functie zorgt voor een aantrekkelijke wijk en fijne leefomgeving. De tweede uitgangspunt gaat over de sociale veiligheid. Bewoners voelen zich niet veilig in de wijk terwijl het veiliger is dan ze eigenlijk denken. Doormiddelvan het ontwerp aan te passen willen we proberen dit gevoel te verminderen.. De laatste uitgangspunt gaat over het ontmoeten van buurtbewoners. Er heest veel werkeloosheid waardoor veel mensen thuis zitten. Maar de sociale cohesi ontbreekt. Door plekken te ontwerpen waar men kan samenkomen, ontmoeten en relaxen willen we dit gevoel vergroten.


Locatie

Uitgangspunten

Groen betrekken in de wijk.

Ligging plangebied in de stad.

Doodlopende straat met parkeerterrein.

× Aantrekkelijke wijk. × Fijne leefomgeving. × Groen met functie / doel.

Onveilig gevoel verminderen.

Te behouden bebouwing.

Nieuwe bouwblokken.

× Overzicht. × Eenduidigheid. × Toegankelijkheid.

Bewoners in contact met elkaar brengen.

Grote open groenvelden.

Straat zonder voordeuren.

× Ontmoetingsplekken. × Geluksplekken. × Routing.


A B


Plankaart en uitwerking A

B


Maquette


#3 Leiden


Inleiding opgave Het plangebied, de Zeeheldenbuurt en de Waard, ligt op een eilandje nabij het centrum van Leiden, dat omringd wordt door de Oude Rijn, de Nieuwe Rijn en het Rijn-Schiekanaal. Het plangebied heeft een grote diversiteit aan bebouwing en historie, denk hierbij aan de negentiende-eeuwse randen, de vooroorlogse woningen uit de jaren twintig en dertig en de industriĂŤle panden uit de jaren zeventig in de Waard. Voor het gehele plangebied is een nieuw ontwerp gemaakt waarbij in het industriegedeelte de Waard de grote veranderingen plaats hebben gevonden. De herstructurering van de Waard zal bijdragen aan de woningvoorraad, de ontwikkeling van de omgeving maar ook aan de kwaliteit van de wijk. De openbare ruimte van het gehele plangebied heeft een impuls gekregen waardoor de wijk een gezamenlijke krachtige identiteit heeft gekregen die aansluit op het huidig ontwerp. Het Zeeheldenpark die de kern van de het eiland vormt heeft een grote kwaliteitsimpuls ondervonden waarbij de twee wijken samen komen. In het beeldkwaliteitsplan worden principes gegeven voor het indelen van de openbare ruimte, welke sfeer er behaald dient te worden en de architectonische vormgeving van de gebouwen. Om de juiste keuzes te maken is er onderzoek gedaan naar de wijk in huidige staat en ontwerp. Na de analyse kwam de uitdaging om een transformatie te ontwikkelen die op elk schaalniveau past binnen het huidige ontwerp. De meerwaarde om sommige delen te behouden of te herontwikkeling hebben zijn ook meegenomen in het ontwerp.


Locatie

Uitgangspunten

Eén geheel. Ligging plangebied in de stad.

Industriegebied de Waard.

× De wijk één geheel maken. × Een samenhangende woonwijk.

Een ontmoetingsplek.

Historische straatwanden.

negentiende-eeuwse randen.

× Centraal gelegen park met een plein. × Rondom het plein verschillende activiteiten.

Zachte overgang, oud en nieuw.

Het Zeeheldenpark.

Oude industrie panden in de Waard.

× De nieuwe bebouwing aan laten sluiten op de oude bebouwing. × De uitstraling van de bestaande bebouwing meenemen in het ontwerp van de nieuwe bebouwing.


A


Plankaart en uitwerking A

Duurzame speeltoestellen

Stenen hoofdpad door het plantsoen

Grindpad om te wandelen

27m 7m 4m 14m 2m 5m 4m 1.5 m 2m


Kavelpaspoort

A7

Rooilijn

Erfgrens

Kavel

Bomen

Kavelnummer

Parkeerplaatsen


#4

Amsterdamse zuidoostlob


Inleiding opgave Op dit moment leven we van een lineaire economie: we winnen grondstoffen in, maken daar producten van, gebruiken deze producten en daarna gooien we het weg. Op deze manier worden waardevolle producten weggegooid waardoor er waarde vernietiging plaats vindt. Ook krijgen we hierdoor met steeds meer afval te maken wat het milieu schaadt. Het is daarom van groot belang voor het milieu en de gezondheid en welzijn van de mens om van een lineaire economie naar een circulaire economie over te gaan. Zuidoostlob Amsterdam in de lift naar circulair is daarom niet alleen de titel van de structuurvisie maar ook het motto en daarom zullen alle ruimtelijke ontwikkelingen een circulair karakter hebben. Zuidoostlob Amsterdam heeft veel potentie om een goed functionerend gebied te worden, er is namelijk veel ruimte, het is er betaalbaar en het heeft een uitstekende bereikbaarheid. Dit is een perfecte basis waar nieuwe initiatieven kunnen worden opgezet en de Zuidoostlob kan uitgroeien tot een dynamisch leefgebied. De belangrijkste uitgangspunten die gebruikt zijn als basis in deze structuurvisie zijn verdichting aan de hand van een hoogstedelijke stadsstraat. Daarnaast is een belangrijk punt om de verbinding met de binnenstad te optimaliseren zodat de Zuidoostlob kan uitgroeien tot een verlengstuk van het centrum. Er is namelijk letterlijk en figuurlijk geen plek meer in de binnenstad terwijl de vraag naar plek door blijft groeien. Als laatste punt moet de aantrekkelijkheid van het gebied voor studenten, starters, jonge gezinnen en toeristen worden verbeterd. Juist deze doelgroepen zorgen voor een impuls in de stad, Veiligheid, verbindingen en voorzieningen zijn drie belangrijke hoofdthema’s als het gaat om de ontwikkelingen in de Zuidoostlob. Vanuit deze drie punten zijn alle integrale ruimtelijke ontwikkeling en oplossingen opgezet. We staan voor een uitdaging om een structuurvisie vast te stellen die aansluit op het huidige ontwerp en schaalniveau, past bij de visie van de gemeente Amsterdam maar ook toekomstbestendig is. Maar deze uitdaging moeten we juist nu aangaan, het gaat steeds beter met de economie en een gebied als de Zuidoostlob met zoveel potentie kan niet achterblijven.


Locatie

Ligging plangebied in de stad.

THEMA’S

Stroomweg s112, de Gooiseweg.

Veiligheid

Studenten campus Diemen-Zuid.

Amsterdam Arena.

Verbindingen

Horecaplein Museum

Voorzieningen Sint Urbanuskerk in Duivendrecht.

Bijlmer monument.


1:50000


Verbindingen

Functies

= Trambaan

= Restaurant

= Treinspoor

= Hotel

= A-weg

= Stadsstrand

= Wegen

= Zwemgelegenheid

= Fietsroute

= Insteek haven

= Groene verbinding tussen de twee schaggen

= Theater/bioscoop = Landmark

Woonmilieus

= Consolidatie

= Transformatie naar groen stedelijk woongebied

= Transformatie huidige woningen

= Nieuwe woningen aansluitend aan omringend gebied

= Nieuw hoogstedelijk woongebied

= Nieuw hoogstedelijk stadscentrum

= Transformatie stedelijk werk- en woongebied

= Industriegebied

Openbare ruimte

= Waterwegen

= Recreatief groen

= Grasland

= Sluis

Belangrijke punten = Station = De Nieuwe Haven = Bijlmer Arena


THEMA KAARTEN Groenstructuur

Ecologische structuur

Hoofdnet fiets

Hoofdnet auto


#5

overige projecten


fotografie

Alle foto’s zijn gemaakt door mijzelf

Bangkok | Krabi, Thailand.


Ardennen, Belgie.

Parijs, Frankrijk


Portfolio | Michelle Mol

Portfolio Michelle Mol  
Portfolio Michelle Mol  
Advertisement