Page 1

Workshop Stembeheersing  Creative  Writing       19  maart  2014  van  10  tot  15  uur         Voor  te  bereiden  door  studenten   -­‐ Neem  een  eigen  werk  mee  om  voor  te  lezen  tijdens  de  workshop.     Wil  je  over  de  volgende  vragen  nadenken  :   -­‐ Wat  vind  je  belangrijk  tijdens  jouw  presentatie     -­‐ Wat  wil  je  leren  over  jouw  manier  van  presenteren       Dagindeling   Ochtend  10-­‐12  uur   -­‐  voorstelronde  en  leerpunten  laten  benoemen   -­‐  werk  voorlezen  en  feedback  geven     Middag  13-­‐15  uur   -­‐  zingen:  bluesnummer  of  ritme/improvisatie     -­‐  werk  voorlezen  en  feedback  geven   -­‐  afsluiting           Tot  19  maart   Vriendelijke  groet,   Jolande  Geven              

19 maart - workshop stembeheersing creative writing