Issuu on Google+

Konference Åbne standarder & Cloud computing

11.30-12.00

*Registrering og sandwich*

12.00-12.20

Velkomst Charlotte Sahl-Madsen Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling

12.20-12.50

Ny vurdering af standarderne ODF og OOXML Marie Munk Vicedirektør, IT- og Telestyrelsen

12.50-13.20

Åbne standarder: Økonomi og konkurrence Martin Windelin Kontorchef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

13.20 – 13.50

Cloud and office suites: What the future brings Simon Wardley Leading Edge Forum

13.50-14.15

*Pause*

14.15-14.45

Standardised clouds: Is that what we need Raj Samani CAMM

14.45-15.50

Paneldebat: Hvad får vi ud af kontopakker i skyen: Øget konkurrence og større fleksibilitet? Google, IBM og Microsoft

15.50-16.00

*Afrunding*


Konference program