Page 1

”I fremtiden finder den digitale kommunikation nye veje ud i det digitale offentlige rum” Karen Balling Radmer, kommunikationschef i Randers Kommune

47 timer på højt niveau Se det fulde program og sammensæt din egen konference

Vær med i debatten Ti debattører lægger for her i magasinet

Piraterne kommer

Medarrangørerne præsenterer egne emner

Del konferencen

Sociale medier gør publikum til deltagere

DANMARK

Musikhuset Aarhus 6-7 april

DIGITALISER

2011


Indhold Din konference ..............................................................................3 Mange stemmer ............................................................................4 Engagér dig ....................................................................................5 Program .........................................................................................6 Deling og genbrug af data ........................................................ 10 Pirataktiviteter .............................................................................11 Digitale veje til vækst .................................................................12 Gov 2.0 har fokus på borgeren ............................................... 13 Cloud computing er vejen frem............................................... 14 Sæt borgeren i centrum af de digitale løsninger................ 15 Digitaliseringsprisen ................................................................. 16 e2012: fra compliance til gevinst ............................................ 18 Danskernes parathed baner vejen for høje digitale ambitioner ..................................................... 19 Masser af profiler ..................................................................... 20 Den offentlige serviceforpligtelse ......................................... 24 Sæt offentlige data i spil .......................................................... 25 Involvering af borgere og kolleger med sociale medier ... 26 En stor tak .................................................................................. 27 Medarrangører .......................................................................... 28 Standoversigt............................................................................. 33 Praktiske informationer .......................................................... 34 Hoteloversigt.............................................................................. 35

iddag

Dag 1 – efterm

2 Session ing network Kaffe og ng opsamli cens første Midtvejs konferen ing på Opsaml med salen. dag i dialog dsen, e Sahl-Ma Charlott bsminister videnskaBo Christensen, Reimer cier konferen isen i eringspr is gives Digitalis eringsprsering og eÅrets digitalis ierne effektivi digitalis kategor for at fremme velfærd Danmark. af HP ringen direktør Olsen, nschef Keld Jersild en, redaktio Peter Mogens ktør Aarhus Politiken Gade, vicedire Louise itet videnUnivers e Sahl-Madsen, Charlott inister rådet skabsm ing i standom Network - 19.00 Middag kl. 17.30 nt 21.30 angeme Aftenarr kl. 19.00 - 01.00 kl. 21.30

- 15.30 kl. 13.30 - 16.00 kl. 15.30 - 17.00 kl. 16.00

KAMMERMUSIKSAL FILUREN

il

den 6. apr

ONSDAG ag

Dag 1 – formidd

Kaffe og

RYTMISK

STORE SCENE

- 10.30 kl. 10.15 - 12.30 kl. 10.30 - 13.30 kl. 12.30

i

STORE SAL

ring

registre

en nVelkomm eringskopå landets fokus Årets digitalis sætter og på de ional ference iske situation internat så er økonom der, som en r. Og mulighe sbølge medføreunderstøtce, der åbenhed ker konferen mennes det en mellem ter møder og ideer. n, direktør Abild Anderse elsen Jørgen sen, IT- og Telestyr Bo Christen Reimer cier konferen

- 9.30 kl. 8.00 - 10.15 kl. 9.30

kl. 17.00

LILLE SAL

SAL

Transit Session

ammet Hent progr der på til din kalen gram dd11.dk/pro

1

Frokost

Session 2

– kl. 13.30

STORE

K SAL

- 15.30

RYTMIS

FILURE til erhverv SAL NemID RMUSIK KAMME NN, DanID ller erede ktmode It-proje SCENE bruDen konsolid på en STORE fentlige g arbejder fællesof ngsløsning Staten in a changin projektGrowth K SAL gerstyri Ringgaard, ny statslig som rammer world Morten istyrelsen gier model, eder og teknolo over EU’s Økonom Gundel, IT myndigh ører i 2011, Overblik agenda, regeier Thomas teknolog leverand offentlige digitale vækstdagsMobile over en række Crew og flere ner har alnye ringens offentlige dækker r mindre S enteret institutio på orden oger og initiative Region NemSM mere eller implem odeller. ier, som Jensen, lerede for aktivitet Sanne aden teknolog side sætter ser vi egne projektm som platform en HovedstMikkelsen, session den ene r og organiSession . I denne projektvækst. Jørgen Hovedstaden persone i stand til at på engelsk på cases,ns indhold holdes Region sationer og samtidig stjees modelle tor: varsling være fri et og på den e udveksl Modera Abild AnderStatens internetog der hvordan man overvåg forbund Jørgen og Telestytil at neste for side at ideer til, anden ledelsen re med , sen, ITtrusler Kristmar, ITkan få aktiv rolle i og interage relsen r og objekter Thomas elsen spille enentering af en persone r sig rundt Telestyr egen og implem odel i en EUTalere: der bevæge Session projektm tion. Detlef Eckert, i landet. muligheder sionen organisa IT- og kommis belyser er fra en tor: Adam Lebech, eder og erfaring Modera EPM Group elsen myndigh Pind, TelestyrWium Lie, række Jens ører. Harald (Norge) og leverand Talere: Find, ØkonoNexia DA Jensen, TDC tor: Modera Anders sen k, AlexanKim HøseLe Hegaret, Kaj Grønbæ p, EPM mistyrel Philippe tuttet Talere: Visby Snitker, drainsti John Hunderu W3C Thomas roup Group Borchorst, Talere: Trifork MindLab SnitkerG Camilla tiet Jørn Larsen, sen, Runa Sabroe, KOMBIT Christen Rigspoli Klejs, IT- og Stig P. Henrik e, COWI tensen, Maj Ravnkild elsen Mads Bo-Krisne Telestyr Holmstrøm Vejle Kommu , Vejle Thomas n, IT- og Jacob Knudsen Frandzeelsen Museumn Koerner, Telestyr Christia Hovedstaden Region g, Mannen Rune Mejlvan kommu den fra

6 Session 1

– kl. 10.30

- 12.30

RYTMIS

SAL STORE der i de Hvad sker nde år? komme

nye gien giver Teknolo tninger og forudsæ der. Det nye mulighe e skal fremme offentlig kårene for vækstvil hederne. virksom e skal ikke Borgern digitale bare havencer, men kompeteskaberkompetil at digitale Vær med vi tencer. til, hvor finde frempå it-området skal hen de år. i de kommen tor: g HanModera Klaus KvorninIT sen, DANSK

LILLE SAL vi skaber Hvordan eningsgode selvbetj r? løsninge seningslø Selvbetj der mange er ninger selvbetjeaf. Gode ninger er der ningsløsigt færre af. væsentl session ser man I denne evi på, hvordan gode selvbetj skaber ninger, som ningsløse kan og vil borgern bruge. tor: Modera Kevin Jimmy n, IT- og Pederseelsen Telestyr

Odense Talere: Peter Pietras, ne , Region Kommu Dorte Stigaard and Nordjyll Fjeldberg, Thomas istyrelsen Økonom

Mobile

ds-it Sundhe aktører mange Der er it-systeog mange t på vej mer involvere ns digitale patiente svæsenet. i sundhed punkt Med udgangspatient peri en konkret treres og demons res forskellige spektive ger hos komit-løsnin lægen, på munen, et og hjemme sygehus n selv. hos patiente tor: Modera Pedersen, ds-it Ivan Lund l Sundhe Nationa

LILLE SAL – ent 2.0 Governm hype? nytte eller kan manskabe Hvordan ed e og som myndigh borgern værdi for eden selv ved myndigh e borgerne at inddragEller bør digitalt? e myndigheoffentlig kræfterne der brugeend sociale på andet medier? tor: Modera Holk Wätjen, Michael Sirius Visma

SAL

trategi eringss

Digitalis N

aktører Centrale om i den vil fortælle tiverne perspek fentlige digitafællesof strategi, som liserings tage form. at er ved eringsstraDigitalis bygget op er nde tegien tværgåe om noglesom præsen temaer, der lægges teres, før op til debat. tor: Modera Bo ChristenReimer cier sen, konferen

sTalere: Erhverv Eva Meiling,sstyrelsen , og Selskab Nielsen Lisbeth Regioner , Danske etersen n Lars Frelle-P istyrelse ØkonomsningsministeUndervi QR Uni-C riet med QR en, Dorte Olesen, ment Ejvind Jørgens l Manage Rambøl

N FILURE elighed SAL øm 360° tilgæng RMUSIK Holmstr KAMME Thomas n, IT- og on på IPv6 Frandzeelsen Hands for Telestyr løb tør Verden resser i let i videoIPv4-ad af 2011. Nu Potentia starten det IPv6. IPv6 møder og gælder række nye Peter Hjuler sen, ITgiver en der såvel som Christenelsen mulighe nger, som Telestyr nye udfordri k som eller siden I Borger.d man før sig til. platform skal forholde gives Kevin session Jimmy n, IT- og denne s i IPv6delPederseelsen et lynkursu ien, hvor Telestyr teknolog får mulighed tagerne sig op på for at kobletværk og får Talere: Kamet IPv6-neat gå videre Tom Holsøe, katen hjælp til erfaringer meradvo IBM . med disse Jep Loft, Hjort-Madsen, netværk på eget g egen PC. Kristian re Medbrin Accentu Hass, KOMBIT tor: Morten Modera IT- og Mads Ravn, elsen Telestyr

SCENE STORE konhøjde for At tage e i udbud kurrenc og e indkøb Offentliginger som invester konkurdriver for nger og rence. udfordri Hvilke der for vækst mulighekonkurrence? i er der tor: Modera d, DI ITEK Tom Togsver

Talere: Jensen, ark Hans Jakob Syddanm sen, Region Steen Carsten Sygehus Roskilde e, RegiOve Gaardbo italet Horsens onshosp , Regiods-it Heidi Forberg Sundhe nernes

Talere: Bødker, SusanneUniversitet , Advice Aarhus Anna Ebbesen Digital Jensen, Jan JuulGIS Informi Norre, Lisbeth Kommune Hjørring

- 17.30

7

øj, Talere: Kramsh Henrik Hosting Redpill Solido n, Tore Anderso Lindpro

17/03/11

13.56

QR QR

QR

Esben Toft Esben Toft

QR

QR QR

QR

Masser af profiler

1_v2.ind

Magasin

103622_

d 6-7

Eva Meiling

Vicedirektør, Erhvervs- og Seskabsst.

QR

Benjamin Romney Rasmussen

Eva Meiling Eva Meiling

Henrik Kramshøj

Henrik Kramshøj Henrik Kramshøj Henrik Kramshøj

Direktør, Solido Hosting

Jan Kold

Jan Kold Jan Kold

Jan Kold It-direktør, Region Hovedstaden

QR QR

QR-koder

og Du skal bruge en mobil med kamera internetadgang for at læse QR-koder. Læs mere på dd11.dk/qr.

Flemming Engstrøm Flemming Engstrøm

Daniel Rugholm Birgitte Pahl

QR

daniel_rugholm daniel_rugholm

daniel_rugholm It-ordfører, Konservative

QR

Flemming Engstrøm

Digitaliseringschef, Frederiksberg

QR

Adam Lebech

adam_lebech

Strategichef, IT- og Telestyrelsen

QR

Bjørn Borre

Bjørn Borre

Chefkonsulent, IT-Branchen

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

Detlef Eckert

detlef_eckert detlef_eckert detlef_eckert

Christian von Scholten Direktør, EU-kommissionen

Jens Pind Jens Pind Jens Pind

Partner, EPM Group

Hanne Agersnap It-ordfører, SF

21

(7 of 56)15-03-2011 12:36:26

hanne_agersnap Flemming Lind Flemming Lind

Ivan Munk

Ivan Munk Ivan Munk Ivan Munk

It-chef, Videncenter for Landbrug

QR

Jep Loft

QR http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

(10 of 56)15-03-2011 12:36:26 (10 of 56)15-03-2011 12:36:26 (10 of 56)15-03-2011 12:36:26

Jep Loft Jep Loft Jep Loft hanne_agersnap

Head of division, IBM

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

Jens Pind QR

(7 of 56)15-03-2011 12:36:26

QR

20

Kundechef, NSI

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

QR

Ivan Lund Pedersen Ivan Lund Pedersen

Ivan Lund Pedersen Ivan Lund Pedersen

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

(13 of 56)15-03-2011 12:36:26 (13 of 56)15-03-2011 12:36:26 (13 of 56)15-03-2011 12:36:26

(2 of 56)15-03-2011 12:36:26

Jimmy Kevin Pedersen

jimmy_kevin_pedersen

Anders Find

charlotte_sahl-madsen Anders Findh Anders Findh

Anders Findh Chefkonsulent, Økonomistyrelsen

Camilla Borchorst

Camilla Borchorst

Afdelingschef, Rigspolitiet

QR QR

Dorte Olesen

dorte_olesen dorte_olesen dorte_olesen Detlev Ecker

Adm. direktør, Uni-C

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html

claus_rydkjaer Anders Sandholm Anders Sandholm

Anders Sandholm Anders Sandholm

Senior Product Manager, Google

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html

Camilla Ley Valentin Charlotte Munksgaard

Charlotte Munksgaard adam_lebech Chefkonsulent, KL

jimmy_kevin_pedersen Hans Jakob Jensen

Hans Jakob Jensen Hans Jakob Jensen

It-vagtchef, Region Syddanmark

Jacob Bøtter

Partner, Wemind

Jacob Bøtter Jacob Bøtter Jacob Bøtter

Dorte Stigaard

Dorte Stigaard

Direktør, Region Nordjylland

QR

QR

QR http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

Harald Wium Lie

joergen_abild_andersen Harald Wium Lie Harald Wium Lie

Partner, Nexia DA

QR

Jacob Primault

Jacob Primault Jacob Primault Jacob Primault

Manager, Rambøll Management

Anna Ebbesen

Rådgiver, Advice Digital

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

(1 of 56)15-03-2011 12:36:26 (1 of 56)15-03-2011 12:36:26

Charlotte Sahl-Madsen

Videnskabsminister Charlotte Munksgaard

joergen_abild_andersen John Gøtze John Gøtze

hanne_agersnap Programleder, IT-Universitetet

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html

QR

Dorthe Kusk

Dorthe Kusk Dorthe Kusk

Afdelingschef, Reg. Syddanmark

Heidi Forberg

Heidi Forberg Heidi Forberg Heidi Forberg

Sekretariatschef, RSI

Jakob Illeborg Pagter

Jakob Knudsen Innovationschef, Alexandrainstituttet

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

John Gøtze QR

QR

QR

(3 of 7)16-03-2011 14:01:41

(5 of 56)15-03-2011 12:36:26

Jakob Illeborg Pagter Jakob Illeborg Pagter Jakob Illeborg Pagter

QR

QR

(3 of 7)16-03-2011 14:01:41 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (8 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (8 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

QR

Carsten Rhod Gregersen Christian Kørner charlotte_sahl-madsen Charlotte Munksgaard

QR

(2 of 7)16-03-2011 14:01:41 (2 of 7)16-03-2011 14:01:41

(1 of 7)16-03-2011 14:01:41

Anna Ebbesen Anna Ebbesen Anna Ebbesen

Kontorchef, IT- og Telestyrelsen

QR

(2 of 7)16-03-2011 14:01:41

John Hunderup

John Hunderup John Hunderup jimmy_kevin_pedersen

Partner, EPM groupJohn Gøtze

(11 of 56)15-03-2011 12:36:26 (11 of 56)15-03-2011 12:36:26 (11 of 56)15-03-2011 12:36:26

(3 of 56)15-03-2011 12:36:26

(1 of 56)15-03-2011 12:36:26

Jørn Larsen Jørn Larsen

Jørgen Abild Andersen John Hunderup

joergen_abild_andersen

Christian Schwartz Lausten

claus_rydkjaer Christian Kørner

Benjamin Romney Rasmussen

Rasmussen Romney Rasmussen Benjamin RomneyBenjamin It-arkitekt, Erhvervs- og Selskabsst.

Christian Koerner Christian Kørner

Koordinator, Region Hovedstaden

Ejvind Jørgensen

Ejvind Jørgensen Ejvind Jørgensen

Chef, Rambøll Management

QR

Henrik Hammer Jordt Henrik Hammer Jordt

Henrik Hammer Jordt Henrik Hammer Jordt Områdeleder, Region Midtjylland

Jakob Knudsen

Jakob Knudsen Jakob Sand

Museumsinspektør, Vejle Museum

Direktør, IT- og Telestyrelsen

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

(14 of 56)15-03-2011 12:36:26 (14 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html

(3 of 7)16-03-2011 14:01:41

12:36:26 7)16-03-2011 14:01:41 (4(1ofof56)15-03-2011 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html

Birgitte Pahl

Birgitte Pahl Birgitte Pahl

Sekretariatschef, Danmarks Miljøportal

Christian Schwartz Lausten Christian Schwartz Lausten

Christian Schwarz Lausten Partner, Seismonaut

Esben Toft

Partner, Devoteam

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

(4 of 56)15-03-2011 12:36:26

Henrik Klejs

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

Henrik Klejs Henrik Klejs Henrik Klejs

Projektchef, KOMBIT

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

Erling Teig Erling Teig Esben Toft

(6 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

(6 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

Jan Juul Jensen

Jakob Sand Jan Juul Jensen

Sr. Solution Strategist, Informi GIS

(9 of 56)15-03-2011 12:36:26 (9 of 56)15-03-2011 12:36:26 (9 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

(12 of 56)15-03-2011 12:36:26

Jørn Larsen

Jørn Larsen

CEO, Trifork

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

17/03/11 13.56

(14 of 56)15-03-2011 12:36:26

(4 of 56)15-03-2011 12:36:26

Jan Juul Jensen

103622_Magasin1_v2.indd 20-21 Eva Meiling Bjørn Borre Bjørn Borre http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

(12 of 56)15-03-2011 12:36:26

(2 of 56)15-03-2011 12:36:26 (2 of 56)15-03-2011 12:36:26

Flemming Engstrøm

Trådløst netværk: AAK Hotspot http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html

(7 of 56)15-03-2011 12:36:26

Kontakt: Camilla Lerbech Dworsky, cd@itst.dk, 5092 5663 Thomas Maarup, tpm@itst.dk, 2064 1521 KongresKompagniet, lone@kongreskompagniet.dk, 8629 6960


Din konference Når du er blevet registreret og har fået morgenkaffe, og når konferencen er skudt i gang, skal du træffe et valg: Du kan følge ét spor eller shoppe rundt.

Indholdet leveres af en lang række partnere til Videnskabsministeriet, men det er op til dig at gøre det til en vellykket konference.

Spor A

Spor B

Spor C

Spor D

Spor E

Spor F

En offentlig sektor for fremtiden Hvilke krav stiller fremtiden til den offentlige sektor?

Sæt borgeren i centrum Borgerinddragelse og selvbetjening er nogle af svarene på den offentlige sektors udfordringer.

Teknologier og tendenser Demonstration og perspektivering af nye og kommende teknologier og tendenser.

Vilkår for vækst

Værkstedet

Den fri

Offentlige initiativer og muligheder for at skabe vækst.

Lidt af det hele med særlig vægt på at inddrage deltagerne.

En række offentlige myndigheder præsenterer egne løsninger.

3


Mange stemmer Digitaliseringskonferencen opleves (også) på Twitter. Sekretariatet bruger Twitter til at sende sidste nyt før, under og efter. Du kan også deltage i snakken med alle deltagerne ved at tweete med hashtagget #DD11.

4

Digitaliseringskonferencen på Twitter: @DigDK2011 Brug både konferencens hashtag #DD11 og sporets hashtag, når du er i sessionerne: A. En offentlig sektor for fremtiden: #offsek B. Sæt borgeren i centrum: #borgericentrum C. Teknologier og tendenser: #tekogten D. Vilkår for vækst: #vækst E. Værkstedet: #værkstedet F. Den fri: #denfri

Vi er også på

Information og debat digitaliser.dk/group/558578

Forbind dig med konferencen facebook.com/DigitaliserDanmark2011

Livestreaming fra gulvet bambuser.dk/channel/DigitaliserDanmark2011

Check ind og fortæl, at du er her

Se, hvem der kommer events.linkedin.com/Digitaliser-Danmark-2011/ pub/567280

Bliv klogere på Twitter dd11.dk/twitter Live video fra spor A-D på dd11.dk/video


Engagér dig Det er en glæde at byde velkommen til dette års digitaliseringskonference i Musikhuset i Aarhus. Jeg ved, at det er en vigtig begivenhed for mange af deltagerne, og for mig er det også en særdeles kærkommen lejlighed til at møde alle jer, der spiller en vigtig rolle for digitaliseringen af Danmark.

Grib ansvaret! Jeg vil gerne opfordre jer til at bruge rammerne i Digitaliseringskonferencen aktivt til at mødes og inspirere hinanden. Engagér jer i debatterne, bring jeres egne erfaringer i spil og tag nye bekendtskaber med hjem. Hav en udbytterig konference.

Konferencen er ikke blevet mindre vigtig i lyset af den økonomiske situation, Danmark står i. Digitalisering er blandt de mest troværdige veje til vækst, og vi har sammen et ansvar for at udnytte Danmarks gode udgangspunkt for at skabe fremtidens løsninger ved at bruge it til at løse flere opgaver smartere.

Charlotte Sahl-Madsen, videnskabsminister

5


ONSDAG den 6. april KAMMERMUSIKSAL

Dag 1 – formiddag kl. 8.00 - 9.30

Kaffe og registrering

kl. 9.30 - 10.15

Velkommen

RYTMISK SAL FILUREN

Årets digitaliseringskonference sætter fokus på landets økonomiske situation og på de muligheder, som en international åbenhedsbølge medfører. Og så er det en konference, der understøtter møder mellem mennesker og ideer.

STORE SCENE

Jørgen Abild Andersen, direktør IT- og Telestyrelsen Reimer Bo Christensen, konferencier kl. 10.15 - 10.30

Transit

kl. 10.30 - 12.30

Session 1

kl. 12.30 - 13.30

Frokost

Hent programmet til din kalender på dd11.dk/program

6 Session 1 – kl. 10.30 - 12.30 STORE SAL

LILLE SAL

RYTMISK SAL

STORE SCENE

KAMMERMUSIKSAL

FILUREN

Hvad sker der i de kommende år?

Hvordan skaber vi gode selvbetjeningsløsninger?

Mobile teknologier

Growth in a changing world

It-projektmodeller

NemID til erhverv NN, DanID

Teknologien giver nye forudsætninger og nye muligheder. Det offentlige skal fremme vækstvilkårene for virksomhederne. Borgerne skal ikke bare have digitale kompetencer, men digitale skaberkompetencer. Vær med til at finde frem til, hvor vi skal hen på it-området i de kommende år. Moderator: Klaus Kvorning Hansen, DANSK IT Talere: Peter Pietras, Odense Kommune Dorte Stigaard, Region Nordjylland Thomas Fjeldberg, Økonomistyrelsen

Selvbetjeningsløsninger er der mange af. Gode selvbetjeningsløsninger er der væsentligt færre af. I denne session ser vi på, hvordan man skaber gode selvbetjeningsløsninger, som borgerne kan og vil bruge. Moderator: Jimmy Kevin Pedersen, IT- og Telestyrelsen Talere: Thomas Visby Snitker, SnitkerGroup Runa Sabroe, MindLab Henrik Klejs, KOMBIT Maj Ravnkilde, IT- og Telestyrelsen Thomas Holmstrøm Frandzen, IT- og Telestyrelsen

Mobile teknologier dækker over en række mere eller mindre nye teknologier, som på den ene side sætter personer og organisationer i stand til at være fri og samtidig forbundet og på den anden side at overvåge og interagere med personer og objekter, der bevæger sig rundt i landet. Sessionen belyser muligheder og erfaringer fra en række myndigheder og leverandører. Moderator: Kaj Grønbæk, Alexandrainstituttet Talere: Jørn Larsen, Trifork Stig P. Christensen, COWI Mads Bo-Kristensen, Vejle Kommune Jacob Knudsen, Vejle Museum Christian Koerner, Region Hovedstaden Rune Mejlvang, Manden fra kommunen

Overblik over EU’s digitale agenda, regeringens vækstdagsorden og offentlige aktiviteter og initiativer som platform for vækst. Sessionen holdes på engelsk. Moderator: Jørgen Abild Andersen, IT- og Telestyrelsen Talere: Detlef Eckert, EUkommissionen Adam Lebech, IT- og Telestyrelsen Harald Wium Lie, Nexia DA (Norge) Kim Høse Jensen, TDC Philippe Le Hegaret, W3C

Staten arbejder på en ny statslig projektmodel, som rammer myndigheder og leverandører i 2011, og flere offentlige institutioner har allerede implementeret egne projektmodeller. I denne session ser vi på cases, projektmodellens indhold og der udveksles ideer til, hvordan man kan få ledelsen til at spille en aktiv rolle i implementering af en projektmodel i egen organisation. Moderator: Jens Pind, EPM Group Talere: Anders Find, Økonomistyrelsen John Hunderup, EPM Group Camilla Borchorst, Rigspolitiet

Den konsoliderede fællesoffentlige brugerstyringsløsning Morten Ringgaard, Økonomistyrelsen Thomas Gundel, IT Crew NemSMS Sanne Jensen, Region Hovedstaden Jørgen Mikkelsen, Region Hovedstaden Statens varslingstjeneste for internettrusler Thomas Kristmar, ITog Telestyrelsen


Dag 1 – eftermiddag kl. 13.30 - 15.30

Session 2

kl. 15.30 - 16.00

Kaffe og networking

kl. 16.00 - 17.00

LILLE SAL

Midtvejsopsamling Opsamling på konferencens første dag i dialog med salen. Charlotte Sahl-Madsen, videnskabsminister Reimer Bo Christensen, konferencier

STORE SAL kl. 17.00 - 17.30

Digitaliseringsprisen Årets digitaliseringspris gives i kategorierne effektivisering og velfærd for at fremme digitaliseringen af Danmark.

i

Keld Jersild Olsen, direktør HP Peter Mogensen, redaktionschef Politiken Louise Gade, vicedirektør Aarhus Universitet Charlotte Sahl-Madsen, videnskabsminister kl. 17.30 - 19.00

Networking i standområdet

kl. 19.00 - 21.30

Middag

kl. 21.30 - 01.00

Aftenarrangement

Session 2 – kl. 13.30 - 15.30 STORE SAL

LILLE SAL

RYTMISK SAL

STORE SCENE

KAMMERMUSIKSAL

FILUREN

Digitaliseringsstrategi

Government 2.0 – nytte eller hype?

Sundheds-it

At tage højde for konkurrence i udbud

Hands on på IPv6

360° tilgængelighed Thomas Holmstrøm Frandzen, IT- og Telestyrelsen

Centrale aktører vil fortælle om perspektiverne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som er ved at tage form. Digitaliseringsstrategien er bygget op om nogle tværgående temaer, som præsenteres, før der lægges op til debat. Moderator: Reimer Bo Christensen, konferencier Talere: Eva Meiling, Erhvervsog Selskabsstyrelsen Lisbeth Nielsen, Danske Regioner Lars Frelle-Petersen, Økonomistyrelsen Undervisningsministeriet med Dorte Olesen, Uni-C Ejvind Jørgensen, Rambøll Management

Hvordan kan man som myndighed skabe værdi for borgerne og myndigheden selv ved at inddrage borgerne digitalt? Eller bør offentlige myndigheder bruge kræfterne på andet end sociale medier? Moderator: Michael Holk Wätjen, Visma Sirius Talere: Susanne Bødker, Aarhus Universitet Anna Ebbesen, Advice Digital Jan Juul Jensen, Informi GIS Lisbeth Norre, Hjørring Kommune

Der er mange aktører og mange it-systemer involveret på patientens digitale vej i sundhedsvæsenet. Med udgangspunkt i en konkret patient demonstreres og perspektiveres forskellige it-løsninger hos kommunen, lægen, på sygehuset og hjemme hos patienten selv. Moderator: Ivan Lund Pedersen, National Sundheds-it Talere: Hans Jakob Jensen, Region Syddanmark Steen Carstensen, Roskilde Sygehus Ove Gaardboe, Regionshospitalet Horsens Heidi Forberg, Regionernes Sundheds-it

Offentlige indkøb og investeringer som driver for konkurrence. Hvilke udfordringer og muligheder for vækst er der i konkurrence? Moderator: Tom Togsverd, DI ITEK Talere: Tom Holsøe, Kammeradvokaten Jep Loft, IBM Kristian Hjort-Madsen, Accenture Morten Hass, KOMBIT

Verden løb tør for IPv4-adresser i starten af 2011. Nu gælder det IPv6. IPv6 giver en række nye muligheder såvel som nye udfordringer, som man før eller siden skal forholde sig til. I denne session gives et lynkursus i IPv6teknologien, hvor deltagerne får mulighed for at koble sig op på et IPv6-netværk og får hjælp til at gå videre med disse erfaringer på eget netværk. Medbring egen PC. Moderator: Mads Ravn, IT- og Telestyrelsen Talere: Henrik Kramshøj, Solido Hosting Tore Anderson, Redpill Lindpro

Potentialet i videomøder Peter Hjuler Christensen, IT- og Telestyrelsen Borger.dk som platform Jimmy Kevin Pedersen, IT- og Telestyrelsen

7


TORSDAG den 7. april KAMMERMUSIKSAL

Dag 2 – formiddag kl. 8.00 - 9.30

Morgenkaffe

kl. 9.00 - 10.00

Keynote om potentialet i involvering

RYTMISK SAL FILUREN

Jacob Bøtter har arbejdet sammen med landets største virksomheder om at realisere potentialet i deres omgivelser. Bliv inspireret af konkrete initiativer til involvering af kolleger og borgere.

STORE SCENE

Jacob Bøtter, partner Wemind kl. 10.00 - 10.30

Kaffe og networking

kl. 10.30 - 12.30

Session 3

kl. 12.00 - 13.00

Frokost

8 Session 3 – kl. 10.30 - 12.30 STORE SAL

LILLE SAL

RYTMISK SAL

STORE SCENE

KAMMERMUSIKSAL

FILUREN

Business cases og gevinstrealisering

Vi har løsningerne – hvordan får vi dem brugt?

Pragmatisk enterprise arkitektur

Den digitaliserede offentlige sektor som drivkraft for innovation

Søgemaskinebattle

Digitale eksaminer Flemming Bøge, Aarhus Universitet Peter Jynberg Haas, IT- og Telestyrelsen

Undervejs som projekter udvikles og skifter retning, må vi arbejde med business cases og gevinstrealisering for at sikre, at vi stadig skaber forretningsgevinster. I sessionen behandles dynamisk brug af business cases som styringsredskab, nye projektroller og organisatorisk ansvar, ledelse af forandringer samt entydig og målbar definition af gevinster. Moderator: Jacob Primault, Rambøll Management Talere: Jan Kold, Region Hovedstaden Peter Axel Nielsen, Aalborg Universitet

Hvordan får vi flere borgere til at benytte selvbetjeningsløsninger? Vi ser på forskellige erfaringer med at øge anvendelsen af selvbetjeningsløsninger. Moderator: Christian Schwarz Lausten, Seismonaut Talere: Nicola Gill, NHS Choises Stig Lundbech, Københavns Kommune Louise Palludan Kampmann, IT- og Telestyrelsen Charlotte Munksgaard, KL

Det handler om forretningsudvikling understøttet af it. Enterprise Arkitektur er ikke ”one size fits all”, men et spørgsmål om at vælge de rigtige redskaber til opgaven og få interessenterne i spil. Tre myndigheder giver deres bud på pragmatiske erfaringer med brug af fællesoffentlige metoder og referencemodeller i EA-arbejdet. Moderator: Uffe Donslund, Strand & Donslund Talere: Rita Lützhøft Andersen, Ballerup Kommune Benjamin Romney Rasmussen, Erhvervsog Selskabsstyrelsen Henrik Hammer Jordt, Region Midtjylland

Innovationens i fremtidens offentlige sektor som driver for vækst. En innovativ digitaliseret offentlig sektor som platform for eksport. Udnyttelse af de agile samarbejdsmuligheder for at opnå rigtig innovative projekter. Moderator: Reimer Bo Christensen Talere: John Gøtze, ITUniversitetet Bjørn Borre, ITBranchen Anders Sandholm, Google Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Tilhører fremtiden (også) de store søgemaskiner eller overtager søgning baseret på nærhed i tid/sted og via sociale medier? Sessionen undersøger spørgsmålet og udfordrer deltagernes egne løsninger. Moderator: NN Talere: Nis Bank Lorenzen, Microsoft Danmark NN

Bæredygtig open source kræver et community Morten Kristoffer Hansen, IT- og Telestyrelsen Begrebskataloget Adam Arndt, IT- og Telestyrelsen


Dag 2 – eftermiddag

LILLE SAL

kl. 13.00 - 14.30

Session 4

kl. 14.30 - 15.00

Kaffe og networking

kl. 15.00 - 16.00

Afslutningsdebat med itordførerne It-ordførerne er indbudt til at reflektere over konferencens budskaber og udfordre såvel hinanden som deltagerne. Hanne Agersnap, it-ordfører SF Michael Aastrup Jensen, itordfører V Daniel Rugholm, it-ordfører K Reimer Bo Christensen, konferencier

STORE SAL

i

Session 4 – kl. 13.00 - 14.30 STORE SAL

LILLE SAL

RYTMISK SAL

STORE SCENE

KAMMERMUSIKSAL

FILUREN

Hvordan laver jeg en fælles it-vision for min myndighed

Hvor går grænsen for digitalisering?

Teknologibazaren

Samarbejde med borgere og virksomheder

Sikkerhed i en verden af skyer

Digitalisering af post NN

Offentlige aktiviteter og initiativer som platform for samarbejde. Hvilke udfordringer og muligheder er der i samarbejde for vækst?

Øget integration af digitale services, nye teknologier samt nye adfærdsmønstre gør det nødvendigt at tænke anderledes og stiller krav om en ny sikkerhedsmodel, som kan sikre fortrolighed, integritet, tilgængelighed og privacy. Udfordringerne ses for eksempel ved brug af cloud computing, web 2.0 eller mobile enheder i såvel den private som offentlige sektor.

Integration mellem ESDH og Digital Post Carsten Nydam, Odense Kommune Peter Hauge Jensen, Odense Kommune Birgitte Hjelm Paulsen, Odense Kommune

Hvordan kan resultaterne fra dagene bruges til at gå videre med arbejdet derhjemme? Få inspiration til, hvordan man kan arbejde frem imod fælles mål og fælles retning i enheden. Moderator: Esben Toft, Devoteam Talere: Michael Knudsen, Traen Lise Sidenius, Devoteam Birgitte Pahl, Miljøportalen Flemming Engstrøm, Frederiksberg Kommune

Vi ser på, hvad der sker, når it-teknologien i den kommunale ældrepleje møder nogle af de mest forhærdede teknikfornægtere - der måske har en pointe. De praktiske erfaringer danner udgangspunkt for en debat om, hvor grænsen for digitalisering går. Kan vi digitalisere al kontakt med borgerne? Moderator: Reimer Bo Christensen Talere: Line Bundgaard Gustafsson, Hjørring Kommune Mette Vind, Rambøll Informatik Lars Monrad-Gylling, KMD Lars Frelle-Petersen, Økonomistyrelsen Mona Striib, FOA

Sidste nyt eller på vej med lovende perspektiver for den offentlige sektor. Bazar med et større antal gadgets og konkrete løsninger, som gerne må berøres. Moderator: Christian Schwarz Lausten, Seismonaut Talere: Camilla Ley Valentin, Queue-it Tim Bruus Morgen, NorthQ Kasper Hulthin, Podio Carsten Rhod Gregersen, Napto Jan Juul Jensen, Informi GIS Karin Høgh, Poken.dk Erling Teig, Apple Jakob Sand, Visma Sirius Flemming Lind, Lindcom Peter Lundkvist, Trifork Rune Mai, Spiir.dk

Moderator: Peter Holbech, Rambøll Management Talere: Dorthe Kusk, Region Syddanmark Harald Wium Lie, Nexia DA (Norge) Ivan Munk, Videncenter for Landbrug Marie Munk, IT- og Telestyrelsen Torben Vestergaard, StryNet-Ønet

Moderator: Jakob Pagter, Alexandrainstituttet Talere: Søren Peter Nielsen, IT- og Telestyrelsen Thomas Gundel, IT Crew

Sag og dokument, fra national standard til borgersagsportal Michael Breuning, Odense Kommune

9


Deling og genbrug af data Af: David Simonsen, WAYF

10

Det offentlige er tvunget til at lede vejen for deling og genbrug af både tjenester og data. Uanset om det er applikationer, logintjenester eller datagrundlag, har vi ikke råd til andet. Enhver, som genopfinder den dybe tallerken, bør forklare offentligt, hvorfor det er nødvendigt – og hvad prisen er. Samtidigt skal det tydeliggøres, hvor og hvordan nye løsninger genbruger eksisterende systemer, data og infrastruktur – og hvor meget der spares. Det må ikke opfattes som opfordring til millimeterpræcise opmålinger af alt, hvad vi foretager os, tværtimod, for det har vi ikke tid til. Men gode slag på tasken og en klar bevidsthed om, at vi må gøre alt for ikke at duplikere andres løsninger, er en nødvendighed. Alle data, som det offentlige ligger inde med, må gøres frit tilgængelige, så de kan genbruges. Selv følsomme personoplysninger må og skal genbruges. Når man betragter

“Enhver som genopfinder den dybe tallerken, bør forklare offentligt, hvorfor det er nødvendigt – og hvad prisen er”

prisen for at sikre dem, har vi ikke råd til andet end genbrug. Dertil kommer, at risikoen for misbrug mindskes, når data opbevares færre forskellige steder. Der er betryggende svar på både de juridiske og tekniske aspekter af sagen. Åbne kravspecifikationer er åbenlyst nødvendige og er én del af ligningen. Brugen af åbne grænseflader og åbne standarder en anden. Resultatet giver sig selv: mulighed for at spare både tid, sved og penge. Deltag i debatten på digitaliser.dk/resource/797695.


Pirataktiviteter Digitaliseringskonferencen opleves ikke kun i de store sessioner. Ej heller kun i pauserne, for den sags skyld.

Konferencesekretariatet hjælper med at finde et sted og slår aktiviteterne op på skærme og på dd11.dk/pirat. Skriv til konference@itst.dk.

Medarrangører og deltagere inviteres til at holde deres egne små sessioner om valgfri emner, på valgfri tidspunkter. Det kan være en større debat, der fortsætter i et mødelokale, en deltager der har et problem med hjemmefra eller demonstration af et produkt på en stand.

11

Lokale C102 og C103 (underetagen)

KAMMERMUSIKSAL RYTMISK SAL FILUREN STORE SCENE

LILLE SAL

STORE SAL

i Lokale 421 (2. sal)


Digitale veje til vækst

12

Af: Adam Lebech, strategichef IT- og Telestyrelsen

initiativerne bliver gennemført inden udgangen af 2011.

Videnskabsministerens strategi for, hvordan digitalisering skal bidrage til at løse en række af de vækstudfordringer, vi står over for i Danmark, blev lanceret sidste sommer. Den pegede på tre sammenhængende områder, hvor digitalisering skal gøre en forskel.

Når man ser på den faktiske udvikling, går det ganske godt: Vores seneste bredbåndskortlægning viser, at 25 % af alle husstande og virksomheder i dag kan få mindst 100 Mbit/s bredbånd – og 68 % kan få mindst 50 Mbit/s. Og millioner af danskere med NemID har fået et sikkert og fælles log-in til netbanken, det offentlige og mange private tjenester.

For det første skal den digitale infrastruktur være i top. Vi skal have et højhastighedssamfund, hvor alle borgere har adgang til bredbåndsforbindelser på mindst 100 Mbit/s. For det andet skal vi have skabt de rigtige rammevilkår for de indholdstjenester, der skal drive udviklingen. Og endelig skal borgerne have de nødvendige kompetencer for at kunne begå sig på internettet. Strategien indeholdt en lang række initiativer under de tre overskrifter. Interesserede kan følge fremdriften for de 35 initiativer her: vtu.dk/nyheder/aktuelle-temaer/2010/ digitalisering-og-vaekst. Målet er, at alle

Til sommer lancerer regeringen sammen med kommunerne og regionerne en ny strategi for digitaliserng af den offentlige sektor. Og netop hvordan digitalisering kan bidrage til en højere vækst i samfundet, er en central udfordring, som også i høj grad har været på dagsordenen i regeringens vækstforum. Deltag i debatten på digitaliser.dk/ resource/783155.

25 % af alle husstande og virksomheder kan i dag få mindst 100 Mbit/s bredbånd


Gov 2.0 har fokus på borgeren Af: Rune Homann, kommunikationskonsulent Informi GIS Der tales meget om Government 2.0, og der gøres meget – ikke mindst i USA. Men også herhjemme er vi kommet godt med i kraft af Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der har igangsat en bred vifte af initiativer for at åbne op for mere borgerinddragelse. ”Vi går fra at være den alvidende ekspert til at være en væsentlig medspiller i en større løbende debat mellem os, universitetsverdenen, befolkningen og NGO’erne,” fortæller Jeff Huntington, chef for Eye On Earth-gruppen i EEA.

De har hos EEA sat web-sider op, hvor man som borger kan lægge information om miljøet, ligesom de har gjort en stor del af deres data tilgængelige for alle og enhver. Dermed understøtter de alle Government 2.0-målsætningerne om borgerinddragelse, gennemskuelighed og styrket politisk beslutningstagen. Men det behøver vel ikke kun være i forhold til miljøet, man oplever en sådan åbenhed? Inden for hvilke områder kunne du tænke dig, at der blev mere gennemskuelighed? Deltag i debatten på digitaliser.dk/resource/857183.

Sif Broby Madsen, Leder af it-udviklingsenheden, Professionshøjskolen UCC Jeg glæder mig til at blive inspireret på sessionen Mobile teknologier, hvor jeg håber at få nye input og bidrage til diskussionen om, hvordan vi aktivt kan udnytte de muligheder, der er for at møde de studerende på deres mobile platforme.

13


Cloud computing er vejen frem Af: Camilla Grynnerup Fisker, projektleder IT- og Telestyrelsen Igen i år ligger cloud computing i toppen af Gartners top-ti over årets vigtigste strategiske teknologiområder. Brugen af cloud computing har store potentialer for både besparelser og som accelerator for innovation og vækst. Inden for det offentlige befinder adskillige projekter sig allerede i skyen, og der arbejdes fortsat på at få flere og mere omfattende systemer rykket op i skyen. Men hvis vi i Danmark for alvor skal høste fordelene ved cloud computing, er der stadig en del barrierer, der skal nedbrydes.

14

Et eksempel herpå er bekymringer om sikkerhed. En mulig løsning på nogle af disse bekymringer er at gøre op med den traditionelle tankegang om perimetersikkerhed og i stedet åbne op for brug af security-bydesign. Security-by-design er en tilgang til sikkerhed, som i fremtiden kan være en driver for udbredelsen af cloud computing.

Foruden sikkerheden, er det også vigtigt, at de juridiske rammer klarlægges – specielt hvis systemer med følsomme persondata skal i skyen. Mange har fulgt Odense Kommunes proces med at anmelde en ny cloudløsning til Datatilsynet, og erfaringerne fra sager som disse er med til at drive udviklingen i den rigtige retning. Udbredelsen af cloud computing vil i stigende grad ændre vores tilgang til brugen af it i virksomheder og institutioner, såvel som privat. Danmark er nødt til at være på forkant med denne udvikling for at få indflydelse og drage maksimal gavn af fordelene. Deltag i debatten på digitaliser.dk/resource/1024961.

Christian Daub, it-arkitekt, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jeg forventer at møde de nye trends inden for kundeportaler. Der vil blive stillet større krav til interaktionen mellem kundeportaler og sagsbehandlingssystemer. Løbende ændringer og fejlrettelser skal f. eks. automatisk afbryde eller indgå i den allerede igangsatte sagsbehandling af kundens oprindelige oplysninger.


Sæt borgeren i centrum af de digitale løsninger Af: Jimmy Kevin Pedersen, kontorchef IT- og Telestyrelsen

udfylder og indsender en flytteblanket frem for at benytte en digital flytteløsning.

Vi kan blive enige om målet – borgerne skal i videst muligt omfang benytte digitale selvbetjeningsløsninger i stedet for at stå i kø i borgerservicecenteret eller sende et brev. Der kan være uenighed om, hvordan vi udregner de potentielle besparelser, men konklusionen er ens hos alle: En øget brug af digital selvbetjening hos borgerne betyder, at den offentlige sektor kan høste enorme besparelser. Besparelser der i stedet kan gå til at give borgerne service på områder, hvor borgerne ikke kan gøre det selv.

Årsagerne kan være mange. Men et nærliggende spørgsmål vi må stille os selv er, om vores digitale selvbetjeningsløsninger er gode nok? Bliver borgerne guidet godt nok igennem selvbetjeningsløsninger fra start til slut? Forstår de vores indforståede administrative sprogbrug? Fungerer de digitale selvbetjeningsløsningerne på de platforme, som borgerne anvender? Listen af spørgsmål kan fortsætte, og for alt for mange løsninger er svaret desværre NEJ!

Besparelserne er dog indtil videre i vidt omfang stadig et potentiale. For løsningerne bliver ikke anvendt i den udstrækning vi forventer og ønsker. Vi ser, at de samme borgere, der går på netbank og bestiller sommerferien på nettet samtidig er dem, der

Måske er det på tide, at vi sætter borgerne i centrum – ikke kun i centrum af borgerbetjeningen, men også i centrum af udviklingen af de digitale løsninger. Deltag i debatten på digitaliser.dk/resource/984548.

15


Danmark som digitalt foregangsland Interregionalt billedindeks – Region Sjælland

Nominerede til effektiviseringsprisen

I takt med at den fjerde nationale digitaliseringsstrategi er ved at være på trapperne, blomstrer de digitale løsninger i den offentlige sektor. Den fortsatte digitalisering er blandt de vigtigste løftestænger til at imødegå de samfundsmæssige udfordringer. It kan og skal bidrage med at realisere lavere ressourceforbrug og øget kvalitet. I den forbindelse er det afgørende at sætte fokus på konkrete banebrydende løsninger, som bidrager til en mere effektiv offentlig sektor og derved danner afsættet for at gøre Danmark til et digitalt foregangsland.

38 projekter i ansøgerfeltet Digitaliseringsprisen 2011 uddeles igen i år i forbindelse med digitaliseringskonferencen. Formålet med prisen er at øge opmærksomheden omkring succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Der er 38 projekter med i kapløbet om prisen. Alle projekter afspejler bredden og dybden i den digitalisering, som foregår på tværs af de offentlige myndig-

16 ESDH-implementering – Transport-/Klima- og Energiministeriet

heder. Samtidig viser projekterne de mange gode digitaliseringshistorier – som ikke altid får den opmærksomhed, de fortjener.

To nye priskategorier Digitaliseringsprisen uddeles i år for sjette gang. I år er der nomineret 6 projekter til prisen, der tildeles inden for de to kategorier: Effektiviseringsprisen og Velfærdsprisen. Parterne bag prisen har i år valgt at tildele prisen til projekter, der rammer den aktuelle politiske dagsorden inden for effektivisering og velfærdsteknologi.

Kandidaterne Kandidaterne til effektiviseringsprisen illustrerer på det administrative område projekter, der gennem effektiviseringstiltag bidrager til at løse den finanspolitiske klemme, som den offentlige sektor står overfor. Kandidaterne til velfærdsprisen giver bud på, hvordan serviceniveauet fremadrettet kan sikres på velfærdsområderne.

Forbedrede klageveje via forbrug.dk – Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen NemRefusion – KOMBIT

Nominerede til velfærdsprisen


Ansøgerfeltet er imponerende ”Ansøgningerne var gode sidste år, men i år er de i særklasse interessante” udtaler dommer for effektiviseringsprisen Peter Mogensen, redaktionschef på Politiken. ”De nominerede til effektiviseringsprisen tænker hele værdikæden igennem, hvilket skaber markant effektivisering på det administrative område, hvor man efterhånden har haft svært ved at se potentialer for yderligere effektivisering” siger Peter Mogensen begejstret.

Brugercentriske løsninger Ligeledes er dommer Louise Gade, vicedirektør for HR på Aarhus Universitet, imponeret: ”De nominerede til velfærdsprisen formår både at frigøre ressourcer til kerneydelserne på velfærdsområderne og sætte den enkelte borgers velfærdsbehov og retssikkerhed i centrum”. ”Det er desuden interessant, hvordan en kobling mellem de nominerede løsninger til velfærdsprisen tilsammen skaber en langt mere effektiv og sammenhængende offentlig sektor centreret om brugerens behov” udtaler en fascineret Louise Gade.

Det Fælles Medicinkort (FMK) – National Sundheds-it Patientkufferten – Odense Universitetshospital

Prisen er et initiativ fra Videnskabsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL, KMD, HP, CEDI og Rambøll Management Consulting.

17


e2012: fra compliance til gevinst Af: Peter Lange, It-arkitekt IBM Det er ofte opfattelsen, at deltagelse ved fællesoffentlige initiativer som e-dagene blot er en udgift – medmindre der laves tilhørende projekter.

18

e2012 introducerer en række nye målsætninger. Men risikoen for, at målsætningen ikke realiseres, og at den gængse opfattelse dermed bevares, er til stede.

Så hvad kan der gøres? Her er et konkret e2012-eksempel: Alle borger- og virksomhedsblanketter er tilgængelige på både kommunens hjemmeside og de fællesoffentlige portaler med NemLogin og forudfyldte data. For borgerne skal dette ses som et stort skridt fremad, fordi blanketterne bliver Thomas Sonne Olesen, chefkonsulent, LakeSide Digitaliseringen er en kontinuerlig proces, som konstant stiger i kompleksitet i takt med, at mere og mere bliver digitaliseret. Det er afgørende, at vi hele tiden bliver dygtigere og bedre til at håndtere de udfordringer, der følger med, hvis vi skal høste de rationaliseringsgevinster, som er forudsætningen for vores forsatte udvikling af velfærdssamfundet. I den sammenhæng er erfaringsudveksling og dialog afgørende.

“Hvad kan der gøres”

forudfyldt med f.eks. personlige detaljer som CPR-nummer, navn, adresse mv. Den digitale kanal er således blevet bedre og hurtigere, fordi man undgår at skulle udfylde papirblanketten ved skranken i borgerservice. For kommunen, der modtager blanketten, er ovenstående en mulighed for at spare tid, fordi den blanket, man får ind, allerede er digitaliseret og datavalideret. Dog er det kun en gevinst, hvis man faktisk kan føde data direkte ind i de systemer, hvor sagen skal behandles. Hvis man fortsat udskriver blanketten og taster oplysningerne manuelt, er der ikke meget sparet. Deltag i debatten på digitaliser.dk/resource/857147.


Danskernes parathed baner vejen for høje digitale ambitioner Af: Michael Holk Wätjen, salgschef Visma Sirius Nyeste tal fra IT- og Telestyrelsen cementerer, at danskerne er digitalt parate. Over 80 procent af danskerne er hyppigt på nettet og den digitale infrastruktur er langt hen ad vejen på plads med hurtige internetforbindelser til de danske hjem. Derved er fremtiden lys for realiseringen af de høje ambitioner, som er ved at blive formuleret i den nye fællesoffentlige strategi for digitalisering. Fuld digitalisering af langt flere serviceområder er inden for rækkevidde. Måltal om, at vi f. eks. allerede i 2015 kan opnå, at 50 % af kommunikationen mellem den offentlige sektor, borgere samt virksomheder foregår digitalt, er absolut realistiske. Opgørelser i stat og kommuner samt uafhængig forskning estimerer, at der er enorme besparelsespotentialer herved.

Senest har Copenhagen Business School offentliggjort analyser, der viser et potentiale for at spare 4 mia. kr. ved en målrettet kanalstrategisk indsats, der satser på øget brug af effektive digitale kanaler i form af selvbetjening på nettet. Det er på høje tid, at vi vænner os til, at det er slut med at ringe og skrive med simple henvendelser, der mere effektivt kan ordnes på nettet. F.eks. opskrivning til vuggestue, børnehave, skole og fritidshjem. Eller bestilling af sundhedskort, sygesikring og anmeldelse af flytning. Tænd for din smartphone eller computer, smøg ærmerne op og vær med. Digitaliseringen af Danmark rykker nu for alvor! Deltag i debatten på digitaliser.dk/resource/766920.

Lars Lauridsen, digitaliserringskonsulent, Gulborgsund Kommune Jeg har deltaget i denne konference 3-4 gange. Jeg bruger konferencen til at holde mig nogenlunde ajour med de tendenser, som sker teknologisk ved at følge nogle tekniske indlæg og besøge nogle af de mange leverandørstande. Det er vigtigt for mig, at talerne kan formidle og diskutere den nyeste viden om digitalisering i det offentlige. Endelig er konferencen også et af de steder, hvor jeg nyder at møde gamle kolleger og samarbejdspartnerer.

19


QR

Masser af profiler Benjamin Romney Rasmussen

QR-koder

QR QR QR

Du skal bruge en mobil med kamera og internetadgang for at læse QR-koder. Læs mere på dd11.dk/qr. QR

Birgitte Pahl

Daniel Rugholm

daniel_rugholm daniel_rugholm

daniel_rugholm It-ordfører, Konservative QR

Adam Lebech

QR

adam_lebech

Strategichef, IT- og Telestyrelsen

QR QR

20

Bjørn Borre

Bjørn Borre

Chefkonsulent, IT-Branchen

QR

Detlef Eckert

detlef_eckert detlef_eckert detlef_eckert

Direktør, EU-kommissionen Christian von Scholten

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (2 of 56)15-03-2011 12:36:26

Anders Find

charlotte_sahl-madsen Anders Findh Anders Findh

Chefkonsulent, Økonomistyrelsen Anders Findh

Camilla BorchorstCamilla Borchorst

QR QR

Afdelingschef, Rigspolitiet

Dorte Olesen

dorte_olesen dorte_olesen dorte_olesen Detlev Ecker

Adm. direktør, Uni-C

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (2 of 7)16-03-2011 14:01:41 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (2 of 7)16-03-2011 14:01:41 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (2 of 7)16-03-2011 14:01:41

claus_rydkjaer Anders Sandholm Sandholm Anders Sandholm Anders Anders Sandholm

Senior Product Manager, Google http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (1 of 7)16-03-2011 14:01:41

Camilla Ley Valentin Charlotte Munksgaard Charlotte Munksgaard adam_lebech

Chefkonsulent, KL QR

Dorte Stigaard

Dorte Stigaard

Direktør, Region Nordjylland QR QR

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (5 of 56)15-03-2011 12:36:26

Anna Ebbesen Anna Ebbesen

Anna Ebbesen

Anna Ebbesen

Rådgiver, Advice Digital

QR QR

Carsten Rhod Gregersen Christian Kørner

charlotte_sahl-madsen Charlotte Sahl-Madsen Charlotte Munksgaard

Videnskabsminister Charlotte Munksgaard

Dorthe Kusk

Dorthe Kusk Dorthe Kusk

Afdelingschef, Reg. Syddanmark

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (1 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (1 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (3 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (1 of 56)15-03-2011 12:36:26

Christian Schwartz Lausten

Benjamin Romney Rasmussen

Benjamin Romney Rasmussen Benjamin Romney Rasmussen

It-arkitekt, Erhvervs- og Selskabsst.

claus_rydkjaer

Kørner Christian Koerner Christian Christian Kørner

Koordinator, Region Hovedstaden

Ejvind Jørgensen

Ejvind Jørgensen Ejvind Jørgensen

Chef, Rambøll Management

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (4(1ofof56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html 7)16-03-2011 14:01:41

Birgitte Pahl

Birgitte Pahl Birgitte Pahl

Sekretariatschef, Danmarks Miljøportal

Christian Schwartz Lausten Schwartz Lausten Christian SchwarzChristian Lausten

Partner, Seismonaut

Esben Toft Partner, Devoteam

Erling Teig Erling Teig Esben Toft


Esben Toft Esben Toft

Eva Meiling

Eva Meiling Eva Meiling

Vicedirektør, Erhvervs- og Seskabsst.

QR

QR

QR

QR

QR

QR

Henrik Kramshøj

Henrik Kramshøj Henrik Kramshøj

Henrik Kramshøj Direktør, Solido Hosting

Flemming Engstrøm

Ivan Lund Pedersen

Flemming Engstrøm Flemming Engstrøm

Ivan Lund Pedersen Ivan Lund Pedersen Ivan Lund Pedersen

Digitaliseringschef, Frederiksberg

QR

QR

Kundechef, NSI

Jan Kold

Jan Kold Jan Kold

It-direktør, Region Hovedstaden Jan Kold

Jens Pind

Jens Pind Jens Pind Jens Pind

Partner, EPM Group

QR

QR

21

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (7 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (7 of 56)15-03-2011 12:36:26

Ivan Munk

Hanne Agersnap It-ordfører, SF

hanne_agersnap Flemming Lind Flemming Lind

Ivan Munk

Ivan Munk Ivan Munk

It-chef, Videncenter for Landbrug QR QR

Jep Loft Jep Loft

Jep Loft

Jep Loft hanne_agersnap

Head of division, IBM

QR

jimmy_kevin_pedersen

Hans Jakob Jensen Hans Jakob Jensen Hans Jakob Jensen

It-vagtchef, Region Syddanmark

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (10 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (13 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (10 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (13 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (10 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (13 of 56)15-03-2011 12:36:26

Jacob Bøtter Partner, Wemind

Jacob Bøtter Jacob Bøtter Jacob Bøtter

jimmy_kevin_pedersen Jimmy Kevin Pedersen

Kontorchef, IT- og Telestyrelsen

QR QR

QR

Harald Wium Lie

joergen_abild_andersen Harald Wium Lie Harald Wium Lie

Partner, Nexia DA

Jacob Primault

Jacob Primault

Jacob Primault Jacob Primault

Manager, Rambøll Management

QR QR QR

QR

John Gøtze

joergen_abild_andersen John Gøtze John Gøtze hanne_agersnap

Programleder, IT-Universitetet QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (3 of 7)16-03-2011 14:01:41 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (8 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (3 of 7)16-03-2011 14:01:41

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (8 of 56)15-03-2011 12:36:26

Jakob Illeborg Pagter Jakob Illeborg Pagter

Heidi Forberg

Heidi Forberg Heidi Forberg Heidi Forberg

Sekretariatschef, RSI

John Hunderup John Hunderup jimmy_kevin_pedersen

Jakob Illeborg Pagter Jakob Illeborg Pagter

John Hunderup

Jakob Knudsen Innovationschef, Alexandrainstituttet

Partner, EPM groupJohn Gøtze

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (11 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (11 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (11 of 56)15-03-2011 12:36:26

Jørn Larsen Jørn Larsen

Henrik Hammer Jordt

Henrik Hammer Jordt

Jakob Knudsen

Områdeleder, Region Midtjylland

Museumsinspektør, Vejle Museum

Henrik Hammer Jordt Henrik Hammer Jordt

Jakob Knudsen Jakob Sand

joergen_abild_andersen Jørgen Abild Andersen John Hunderup

Direktør, IT- og Telestyrelsen

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (14 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (14 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (3 of 7)16-03-2011 14:01:41

Henrik Klejs

Henrik Klejs

Henrik Klejs Henrik Klejs

Projektchef, KOMBIT

Jan Juul Jensen

Jakob Sand Jan Juul Jensen

Sr. Solution Strategist, Informi GIS

Jørn Larsen CEO, Trifork

Jørn Larsen


Kaj Grønbæk

marie_munk marie_munk

QR QR QR

Kaj Grønbæk

Karin Høgh

Innovationschef, Alexandrainstituttet QR QR

Lisbeth Norre

QR

lisbeth_norre Lisbeth Nielsen

michael_busk_jepsen Michael Busk-Jepsen michael_busk_jepsen

mads_ravn Lise Sidenius Lise Sidenius

Michael Knudsen

Lisbeth Nielsen Webredaktør. Hjørring

Mads Krogh Kontorchef, Økonomistyrelsen

QR

Kim Høse Jensen Salgschef, TDC

Kasper Hulthin Kim Høse Jensen Kim Høse Jensen Kim Høse Jensen

Lise Sidenius

Projektchef, Devoteam

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (15 of 56)15-03-2011 12:36:26

Produktchef, Traen

michael_knudsen michael_knudsen Mette Vind

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (5 of 7)16-03-2011 14:01:41 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (5 of 7)16-03-2011 14:01:41

Klaus Kvorning Hansen

maj_ravnkilde Mads Bo-Kristensen

Klaus Kvorning Hansen Klaus Kvorning Hansen Klaus Kvorning Hansen

Mads Bo-Kristensen Louise Palludan Kampmann

Formand, Dansk IT

Souschef, IT- og Telestyrelsen

QR

QR

Michael Holk Wætjen Michael Holk Wätjen

Salgschef, Visma Sirius

QR

QR QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (4 of 7)16-03-2011 14:01:41 QR http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (18 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (18 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (19 of 56)15-03-2011 12:36:26

Kristian Hjort-Madsen Kristian Hjort-Madsen Kristian Hjort-Madsen Kristian Hjort-Madsen

Mads Krogh Mads Bo-Kristensen

Manager, Accenture

lisbeth_norre lisbeth_norre Specialkonsulent, Vejle

QR QR

michael_aastrup_jensen Michael Aastrup Jensen Michael Knudsen

It-ordfører, Venstre Michael Knudsen

QR http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (16 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (16 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (16 of 56)15-03-2011 12:36:26

Mette Vind

Lars Frelle-Pedersen Lars Frelle-Petersen Lars Frelle-Pedersen Lars Frelle-Pedersen Vicedirektør, Økonomistyrelsen

Mads Ravn

mads_ravn

mads_ravn

Fuldmægtig, IT- og Telestyrelsen

Mona Striib Næstformand, FOA

reimer_bo_christensen Mona Striib Mona Striib

maj_ravnkilde

Michael Holk Wætjen Lars Monrad-Gylling Lars Monrad-Gylling Lars Monrad-Gylling Lars Monrad-Gylling

Adm. direktør, KMD

Maj Ravnkilde

maj_ravnkilde

Fuldmægtig, IT- og Telestyrelsen

QR

QRhttp://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (4 of 7)16-03-2011 14:01:41

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (4 of 7)16-03-2011 14:01:41

rita_lutzhoeft_andersen Morten Hass Morten Hass

Chefkonsulent, Kombit

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (19 of 56)15-03-2011 12:36:26

22

Morten Hass

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (6 of 7)16-03-2011 14:01:41 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (20 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (20 of 56)15-03-2011 12:36:26

Line Bundgaard Gustafsson Line Bundgaard Gustafsson Line Bundgaard Gustafsson Line Bundgaard Gustafsson

Marie Munk

Specialkonsulent, Hjørring

Vicedirektør, IT- og Telestyrelsen

QR

marie_munk Mads Krogh

Nicola Gill

Nicola Gills Nicola Gills

Manager, NHS Choices

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (17 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (17 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (17 of 56)15-03-2011 12:36:26

Lisbeth Nielsen

Lisbeth Nielsen

Kontorchef, Danske Regioner

Mette Vind

michael_busk_jepsen Mette Vind

Markedsstrateg, Rambøll Informatik

Nis Bank Lorenzen

Nis Bank LorenzenNis Bank Lorenzen Marketingdirektør, Microsoft


Nis Bank Lorenzen

Ove Gaardboe

Ove Gaardboe

Akutlæge, Regionshospitalet Horsens QR QR

Rune Mejlvang

Rune Mejlvang

thomas_holmstroem_frandzen Thomas Holmstrøm Frandzen

Blogger, Manden fra kommunen QR

QR

QR

QR

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (21 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (24 of 56)15-03-2011 12:36:26

Axel Nielsen Peter Axel nielsenPeter Peter Axel Nielsen

Carstensen Steen Carstensen Steen Steen Carstensen

Professor, Aalborg Universitet

soeren_peter_nielsen

Rune Mai

Carstensen Overlæge, Roskilde Steen Sygehus

Koordinator, IT- og Telestyrelsen

QR

Thomas Visby Snitker Thomas Visby Snitker Thomas Visby Snitker

Direktør, Snitkergroup Thomas Visby Snitker http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (7 of 7)16-03-2011 14:01:41

Peter Holbeck

Peter Holbech

Peter Holbeck

Chefkonsulent, Rambøll Management

QR QR

Stig Lundbech

Afdelingschef, København

Peter Lundkvist

Peter Pietras Direktør, Odense

Peter Lundkvist Peter Pietras Peter Pietras

QR

Stig Lundbech Stig Lundbech Stig Lundbech

Stig P. Christensen Stig P. Christensen Stig P. Christensen

Stig P. Christensen

Udviklingsdirektør, COWI

QR

QR

Tom Holsøe

Tom Holsøe Tom Holsøe Tom Holsøe

Partner, Kammeradvokaten

23

Tom Togsverd Tom Togsverd

Tom Togsverd

Tom Togsverd

QR

Direktør, DI ITEK

QR QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (22 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (25 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (27 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (22 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (25 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (27 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (25 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (27 of 56)15-03-2011 12:36:26

Philippe Le Hegaret Philippe Le Hegaret Philippe Le Hegaret michael_aastrup_jensen

michael_aastrup_jensen Interaction Domain Leader, W3C

Susanne Bødker

Susanne Bødker

Professor, Aarhus Universitet QR

QR

Torben Vestergaard Torben Vestergaard Torben Vestergaard

Ejer, StryNet-ØNet

Torben Vestergaard

QR

Rita Lützhøft Andersen

Konferencier

Tore Andersen

Thomas Fjeldbjerg

Rita Lützhøft Andersen

reimer_bo_christensen Reimer Bo Christensen reimer_bo_christensen

soeren_peter_nielsen Søren Peter Nielsen Susanne Bødker Bødker Chefarkitekt, IT- og Susanne Telestyrelsen

Tore Anderson Redpill Lindpro

Tore Andersen Tore Andersen

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (23 of 56)15-03-2011 12:36:26 http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (23 of 56)15-03-2011 12:36:26

Uffe Donslund

Thomas Gundel

rita_lutzhoeft_andersen rita_lutzhoeft_andersen

thomas_holmstroem_frandzen Thomas Fjeldbjerg Thomas Fjeldbjerg

Uffe Donslund Uffe Donslund

Rita Lützhøft Andersen

Thomas Fjeldberg

Uffe Donslund

Chefkonsulent, Ballerup

Vicedirektør, Økonomistyrelsen

Partner, Strand & Donslund

QR

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (26 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (28 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (6 of 7)16-03-2011 14:01:41

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (28 of 56)15-03-2011 12:36:26

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/itst-url.html (6 of 7)16-03-2011 14:01:41

http://dl.dropbox.com/u/4591719/qurler/qurler.html (28 of 56)15-03-2011 12:36:26

Runa Sabroe

Runa Sabroe

Projektleder, MindLab

Thomas Gundel Partner, IT Crew

Thomas Gundel Thomas Gundel


Den offentlige serviceforpligtelse Af: Charlotte Steinmark, Chefkonsulent A-2 Der har længe været fokuseret stærkt på digitalisering som effektiviseringsværktøj indadtil og som serviceforbedrende værktøj udadtil. I vores stræben efter at finde effektive løsninger kan vi dog meget vel komme til at overse den grundlæggende serviceforpligtelse over for borgerne.

24

Et begreb som kanalstrategi er pt. meget centralt. Men udgangspunktet er ofte den interne gevinstrealisering frem for den service, man giver borgeren. Spørgsmålet om, hvad der egentlig er vigtigst for borgerne i deres kontakt med det offentlige, bør i høj grad være styrende for kanalstrategien. Når der sker en afvigelse fra den fastlagte proces, når data alligevel ikke når frem til næste system, og ingen ved, hvor udbetalingen er blevet af, så er der brug for, at den personlige

Julie Ravn, Udviklingskonsulent, Hjørring Kommune Det helt store scoop for mig på digitaliseringskonferencen 2011 vil være at få udbygget mit netværk med flere kreative mennesker, og hvis jeg fik en lille ting med hjem fra alle de oplæg, jeg går ind og ser. Det kunne være alt lige fra nye teknologier til nye metoder – inspiration til vores videre arbejde med innovation og digitalisering.

og ansvarlige service træder til og hjælper. Borgerne er generelt ligeglade med hvilken myndighed, der har ansvaret, bare problemet bliver løst hurtigt og effektivt. Begreber som troværdighed, korrekthed og mulighed for personlig, ansvarlig service ved afvigelser bør fremover spille en væsentlig rolle, når regelstyret sagsbehandling vinder indpas på tunge og omfattende sagsområder. Det er LEAN i borgerhøjde og erhvervshøjde, der er brug for ved tilrettelæggelse af en kanalstrategi, og med et udgangspunkt i borgerens oplevelse af troværdighed, sikkerhed og stensikker afvigelseshåndtering, at systemer og automatiserede løsninger bør designes fremover. Deltag i debatten på digitaliser.dk/ resource/1012843.


Sæt offentlige data i spil Af: Charlotte Sahl-Madsen, videnskabsminister

mobilmaster. Jeg glæder mig til, at flere vil få øje på ”guldet” i vores frie data.

Åbenhed og samarbejde er afgørende for innovation og vækst, og derfor bad jeg sidste år mit ministerium om at sætte alle vores data fri. I dag ligger der 66 meget forskellige datasæt frit tilgængeligt på vores hjemmesider.

Det lidt større perspektiv er, at hvis det offentlige generelt stiller sine ikke-følsomme data til rådighed, så vil der være et mylder af virksomheder, der kan udvikle innovative løsninger med de data og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Det er ikke alle datasæt, der har umiddelbar høj værdi for andre, men det er tæt på umuligt at vide på forhånd, så derfor er min opfordring til alle offentlige myndigheder: Sæt jeres offentlige data i spil!

Vi måtte selvfølgelig erkende, at nogle af vores data ikke kan offentliggøres af hensyn til personers privatliv, rigets sikkerhed eller erhvervsmæssig konkurrence – et eksempel på det er navne på sikkerhedsgodkendte personer i teleberedskabet. Men det, vi har lagt ud, omfatter data om universiteternes forskningsbevillinger, optagelse på uddannelser, studerendes fremtidige jobmuligheder, teleprisdata, bredbåndsdækning, styringen af ministeriet og meget mere. Efter øvelsen er vi blevet klogere på vores egne data, og der er allerede interesserede, der arbejder med data om telepriser og

25

- Videnskabsministeriets data kan findes på data.digitaliser.dk sammen med mange andre offentlige data. Deltag i debatten på digitaliser.dk/resource/1046295.

Karen Balling Radmer, kommunikationschef, Randers Kommune Alt for mange opgiver, når de er inde i en digital selvbetjeningsløsning. Vi skal sætte mennesket, borgeren i centrum. Det kræver enklere regler og stærke kommunika-

Jeg glæder mig til, at flere vil få øje på ”guldet” i vores frie data.

tionsevner. Fremtidens digitalisering har åbne snitflader, sådan at vi kan indlejre løsninger i en for borgeren nærværende og lokal digital port, og løsningerne går direkte i fagsystemer. I fremtiden finder den digitale kommunikation nye veje ud i det digitale offentlige rum. Vi vil kunne møde borgeren på de platforme, der giver bedst mening for den enkelte. Dermed skubber digitaliseringen til det offentliges evne til at sætte sig i målgruppens sted.


Involvering af borgere og kolleger med sociale medier 26

Af: Jacob Bøtter, partner Wemind Der er megen snak om sociale medier i dag. Faktisk så meget at det af og til kan være svært at gennemskue, hvorvidt det hele bare er varm luft. Jeg mener, at det er vigtigt at se bort fra det værktøj, som de sociale medier jo bare er. Lad os i stedet se på, hvad værktøjet muliggør. Man ville heller ikke ringe til en håndværker og bestille hamre for 250.000 — men man ville måske bestille en carport.

mennesker? Et godt eksempel er FixMyStreet.com, hvor borgere rapporterer sager til vej- og parkvæsenet, som kommunikerer løbende med borgerne om udbedring af sagerne. Nogle gange er det sågar borgere, der løser andre borgeres problemer! Effektivisering af den offentlige sektor er på alles læber. Hvad hvis effektiviseringen skete ved at involvere hinanden som kolleger bedre? Den kollektive intelligens bag firewallen er enorm – tør du slippe den løs? Prøv Yammer.com i dag — kvit og frit. Deltag i debatten på digitaliser.dk/resource/1046418.

De sociale medier faciliterer og forbedrer involvering. Det kunne være involvering af hvem som helst, men lad os holde fokus på borgere og kolleger. Vi ønsker som offentlig sektor at give borgerne den bedste service, så hvad hvis denne service kunne forbedres ved at involvere flere

De sociale medier faciliterer og forbedrer involvering.


En stor tak Videnskabsministeriet sætter stor pris på det gode samarbejde med alle konferencens medarrangører og vil gerne takke alle, der har været med til at gøre dette års digitaliseringskonference mulig. En særlig tak skal gå til:

Visma Sirius, som har sponsoreret kage på konferencens første dag

Rambøll Informatik, som har sponsoreret slidecenteret

Cbrain, som har sponsoreret musikken under middagen

Capevo, som har sponsoreret evalueringsværktøj

Solutors, som har sponsoreret to smartboards

Digitaliseringsprisen, som har bidraget økonomisk til dette magasin

27


Medarrangører 28

7N leverer konsulentydelser af højeste kvalitet til de største it-udviklingsafdelinger på det private og offentlige marked. 7N.dk

A-2 er et konsulenthus med speciale i effektiv forandring indenfor it udbud og digitalisering. Mød os på stand 35 og få is i maven. www.a-2.dk.

God kundeservice er digital. ATP og Udbetaling Danmark vil gerne være kendt for enkle, digitale løsninger og sætte kunden i centrum. atp.dk

Capevo XForm er en brugervenlig standardplatform til implementering af digitale selvbetjeningsløsninger på ethvert netsted www.capevo.dk

cBrain – The Process Company Glade brugere og øget produktivitet. cBrain tilbyder løsninger til digital forvaltning & sagsbehandling. www.cbrain.dk

CIBER har kompetence indenfor SAP, Agil systemudvikling, Portal- og Integrationsløsninger, ESDH, Application Management og Offshore. ciber.dk

Convergens er specialist i dokument- og informationshåndtering med 10 års erfaring med digital sagsbehandling, portaler og enterprise search. convergens.dk

COWI er en førende multidisciplinær rådgiver i ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi, herunder it-rådgivning og -udvikling. www.cowi.dk.

Danmarks Miljøportal er det sted, hvor myndighedernes mange forskellige data om miljø opdateres, udstilles og distribueres til andre. miljoeportal.dk

DANSK IT (DIT), Danmarks største it-faglige fællesskab for alle it-professionelle og Danmarks uafhængige it-interesseorganisation www.dit.dk


Vi er interesseorganisation for de fem regioner. Læs mere om sundhedsvæsenet, psykiatri- og socialområdet og regional udvikling www.regioner.dk

- vi formidler videnbibliotekernes it DBC udvikler og drifter og bibliografiske infrastruktur (DanBib og bibliotek.dk). Nyudvikling benytter SOA og Open Source. dbc.dk

Devoteam er et førende uafhængigt konsulenthus. Vi hjælper med at træffe gode beslutninger i krydsfeltet mellem forretning og teknologi. devoteam.dk

Danmarks digitalisering påvirkes af DI ITEK – Vil du også have indflydelse? itek.di.dk

Firstmovers på mobility og Gov. 2.0 – og vi taler også dansk. Hør om projekter på Teknik/Miljø og Skole-området – og se ditmer eDagsorden. ditmer.dk

EPM Group har specialiseret sig inden for program-, portefølje- og projektledelse. www.epmgroup.dk

Besøg FlowIT på stand 28 for at høre mere om projekt- og porteføljestyring, ressourcestyring, og understøttelse af projektmodellen. flowit.dk

Vi løser systemudviklingsopgaver, yder itrådgivning til stat, kommuner og forsyningsselskaber samt tilbyder en række standardsystemer. www.grontmij.dk

HP er verdens største it-leverandør og leverer servere, storage, software, netværk og services til virksomheder og det offentlige. www.hp.dk

I en stadig mere intelligent verden er IBM i stand til at analysere store datamængder, omdanne dem til viden og finde nye sammenhænge. ibm.dk

Informi GIS er Danmarks førende it-virksomhed med fokus på geografi til at skabe forretningsmæssig værdi. www.informi.dk

29


30

IT Quality er et konsulenthus med spidskompetencer inden for brugerstyring, desktopstyring og skoleløsninger. Vi er godkendt SKI-leverandør. www.itq.dk

Logiva’s løsninger omfatter digital indberetning, processtyret sagsbehandling og digital signaturløsninger baseret på SignFlow platformen. www.logiva.dk

Danmarks største brancheorganisation og forretningsnetværk for it-virksomheder er medarrangør på Digitaliser Danmark 2011. www.itb.dk

MedCom er en fællesoffentlig projektorganisation inden for sundhedssektoren. EDItrafik, FMK i praksis, telemedicin, sundhedsdatanet og E-Journal. www.medcom.dk

KL er interesseorganisation for kommunerne og varetager deres fælles interesser, bistår med rådgivning, serviceydelser og aktuel information. kl.dk

Specialister i NemHandel med integration i alle ERP systemer, herunder SAP. Besøg os på stand 27. www.mysupply.dk

KMD udvikler og leverer it med indsigt til det offentlige og private. www.kmd.dk

Kommunernes it-fællesskab samler indkøbskraften, forhandler for kommunerne og står i spidsen for udvikling af it-løsninger. www.kombit.dk

Nyt liv til den offentlige sektors tanker om digitaliserede services med visionen Reinventing public IT. www.logica.dk/offentlig

Digitalisering, innovation og velfærdsteknologi? Tal med NNIT på stand 36. www.nnit.com/DA/Industri/Offentlig-Sektor

National Sundheds-it (NSI) varetager den nationale koordinering af it-understøttelsen på tværs af sundhedsområdet. www.nsi.dk

Digitalisering starter i forretningen. Vi kan rådgive dig hele vejen fra forretningsvision til


teknisk arkitektur. Besøg os på stand 5. www.paconsulting.dk

Platon er en førende uafhængig konsulentvirksomhed inden for Information Management. www.platon.net. ®

fentlige instanser både hjemme og internationalt. www.sap.com/denmark

Eksperter i NemID og digital signatur. Kig forbi vores stand og spar penge på NemID til hjemmearbejdsplads og Intranet! www.signaturgruppen.dk

ENABLING POSITIVE CHANGE

QualiWare er eneste danske virksomhed placeret i ”Leaders” kvadranten i Gartner Inc’s Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools 2010. www.qualiware.com

Rambøll Informatik er en rådgivende it-leverandør med fokus på totalløsninger inden for udvikling, drift og vedligehold. www.ramboll-informatik.com

Vi leverer rådgivning inden for management, it, research og survey med et skarpt blik for at skabe værdi for kunden med digitalisering. www.ramboll-management.dk

INNOVATIVE PEOPLE .:. DECISIVE TECHNOLOGY

Selvbetjening/sagsbehandling – Optimer processerne. Åbenhed, ensartet service, sporbarhed, overblik og målstyring. www.resultmaker.com

It kan løse mange af velfærdssamfundets udfordringer, og SAP har hjulpet mange of-

IT med omtanke

Som uafhængigt konsulenthus vil Silverbullet være en strategisk samarbejdspartner for det offentlige Danmark, inden for digitalisering. www.silverbullet.dk

Siteimprove leverer løsninger til at øge kvaliteten og brugervenligheden på dit website & online selvbetjeningsløsninger. www.siteimprove.dk

SKI tilbyder standardiserede rammeaftaler inden for it, varer og tjenesteydelser med det formål at gøre offentligt indkøb effektivt og nemt. ski.dk

Skandinaviske Software Innovation er internationalt ledende softwareleverandør af informationshåndtering, dokumentkontrol og sagsbehandling. www.software-innovation.dk

31


tering samt tilskudsadministration. www.traen.com Fremtidens mødeform mærkes på bundlinien! Kom og se teknologier som forbedrer måden vi arbejder, kommunikerer og reducerer omkostninger på. www.solutors.com

32

Statens Arkiver indsamler og bevarer kilder, også fra den digitale forvaltning, og stiller dem til rådighed for offentligheden. www.sa.dk

Strand & Donslund udfører konsulentarbejde og gennemfører kompetenceudviklingsforløb. www.s-d.dk

Styrelsen for Bibliotek og Medier er Kulturministeriets sagkyndige organ for det offentlige biblioteksvæsen og statens videnscenter på medier. www.bibliotekogmedier.dk

TDC er Danmarks førende leverandør af kommunikationsløsninger til danske virksomheder – både private og offentlige. tdc.dk

Traen leverer løsninger til selvbetjening, procesoptimering, sags- og dokumenthånd-

Trifork udvikler avancerede it-løsninger til den finansielle og offentlige sektor i Danmark, og afholder konferencer og kurser for udviklere. trifork.com

Virk.dk har på få år udviklet sig fra problembarn til en frontløber inden for offentlig digitalisering. Kom og hør om Virk.dk’s turnaround. virk.dk

Visma er Nordens førende inden for økonomisystemer, detail-it, outsourcing og dertil kundetilpassede, forretningskritiske it-løsninger. www.visma.dk

WAYF er et offentligt system til genbrug af login-systemer og brugeroplysninger, som sikrer minimal udlevering af personoplysninger. wayf.dk


Standoversigt FILUREN

LILLE SAL

STORE SAL

7N

37

IBM Danmark

Signaturgruppen

34

A-2

35

Informi GIS

31

Silverbullet

26

ATP

11

IT Quality

12

Siteimprove

25

Borger.dk

19

IT-Branchen

SKI

Capevo

24

KL

Software Innovation

cBrain

17

KMD

Solutors

40

Statens Arkiver

29

Ciber Danmark Convergens COWI Danmarks Miljøportal Dansk IT

KOMBIT Logica

32

Strand & Donslund

2

4 8

Logiva

21

Styrelsen for Bibliotek og Medier

13

MedCom

16

TDC

30

9

MySupply

27

Traen

18

NNIT

36

Trifork

20

15

Virk.dk

DBC

42

NSI

Devoteam Consulting

22

PA Consulting

DI ITEK

PLATON 1

QualiWare

EPM Group

14

Rambøll Informatik

FlowIT

28

Rambøll Management

Grontmij | Carl Bro

10

Resultmaker

Hewlett-Packard

7

39

Danske Regioner

Ditmer

6

SAP Danmark

5 33

Visma Sirius WAYF

3 41 23

Ikke alle medarrangører har ønsket en stand.

38

33


Praktiske informationer

Trådløst netværk: AAK Hotspot

Trådløst netværk

Bagagerum

I Musikhuset kan du gratis gå på nettet. Benyt netværket: AAK Hotspot.

Har du brug for opbevaring af overtøj og bagage, kan dette ske i garderoben over for Filuren.

Du modtager en individuel netværkskode, når du registrerer dig i Musikhuset.

Parkering Du kan parkere gratis i Scandinavian Centers P-anlæg ved at bytte den parkeringsbillet, du får i anlægget, til en gratis parkeringsbillet i registreringen.

Evaluering Hjælp os med at lave en endnu bedre konference. Du vil modtage et evalueringsskema på din mail efter konferencen.

34

Evaluering


Ve nn

Ki rk eg år ds ve j d sv ej

Me jlga de

Kystvejen

Kys tveje n

Me jlga de Kys tve jen

rt

ga de

Nor dha vns ga de

Stu ds ga de

Mejlga de

Nor dhavn ade sg

Skole bakke n

Torv

Fis k

Fr

Europaplads

Dy nk ark en Dy nk ar old ke bo n dg ad e

Fred ens gad e

Tor v

Rid ders træ de

Fred ens gad e

5

Mi nd et Mi nd et

Spanie n

av ne ve j

T

Film by en

Spani en

H

Kalk værk svej

Jægergå rdsgad e

Spanie Spa nien n

Værk mest ergad e

Værk meste rgade

© OpenStreetMap-bidragydere, CC-BY-SA yd ha vn sga de

sbo rg A lle

Bülowsgade

de

ade

Skt.Anna Gade

Kys tveje Ky n stveje n

ga de

Nø rre ga de

Borggade

Imm erv ad

Sø nd erg ad e

Ama liega de

Ryesgad e

Park Alle

Fre de rik sA lle

Va lde ma rsg ad e

Havnegade

lle To

Bor B gpo rten adstu eg ad e Vo lde n

Guldsm ed ga de

Fr ed e

Kæ rli gh ed ss tie n He lge næ sg ad e

Th

Fæ nø ga de Guldsmedgade

Klosterpo rt

Frede riks gad e

Em il V ett s Passage

e

Ch ris tia ns ga d

Fr ed er iks ga de

Ch ris tia ns ga de

Bu sg ad en

Møllega de

Ch ris tia ns ga de

lle Jen sen sA Th om as

Lønv ej Ch rist en Køb kes

Kirkeg

Sø lys tg ad e

No rsm

Teglvæ rksgad e

Co ur sG a

Janus La

Ga de Ca rl B loc hs

Fre de rik sA lle

de

Ve j

Joh an La ng es

K i epl rk

Herningve j

Lu nd by es ga de

Mejlgad e

C. F. Mø ller s Alle

Holger Dra chmanns V ej

Carsten Ha uchs Vej

H.V.Kaalunds Vej

Ch

Ve Ve stre str R e R ingg ing a ga de de

Eckers bergsg ade

edens

ndet Mi

W ils te rsg ad e

Honnørk

ds pla pa ro Eu

de Brammersga

Honnørka

gade vns dha Nor

Brammersgade

35

Havnegade

Fr ed er iks Al le

6

nn ik eg ad e

Skolegy de

Værkm este rgad e

Gade St.St.Blichers

Jægergårdsgade

e M.P.Bruuns Gad

W ils te rsg ad e

den rga ate Te

en ard rden a lev ou lev Åb bou Å de ga de in M

Sonnesg ad e

Åb o

Bis pe torvet

Skolegade

ade erg mest Værk

ns Gade H.N.Clause

An ke

ik eg ad e

Domkir kepla dsen

Ka

Ca rl Bl oc hs Ga de

Sto re

de ga årds aneg Ny B

s Gade M.P.Bruun

Istedgade

e

Skt.C lem en sS træ de

Ka nn

Gade

Tage-Hansens Gade

Ringkøbingve j

Rose nsga de

Rose nkra ntzg ade

Århus Hovedbanegård

ej Kriegersv

S ibirien

Skt. Olu fs G ade

Øste rga de

3

S ibirien

Gr av en

e ad rg ke Fis

en

Ma rtin Va hls Ve j

ad s

s Gade

e ad sg

en

Ø

de sga adi Par

s ud St Sn ev rin ge n

Pa ss ag en

Banegårdsgad e

Ole Rømers Gade

ep ort rr rep Nø Nør

Nørre po

n de ar ev ul

Rådhusparken

4

Ew al ds ga de

Ole Rømers Gade

rv

de gy er

Værkmestergade

Ho lbe rg sg ad e

Klostergade

e ad sg rik

Sønd er All e

Ka løg ad e

Søn der Alle

Sø ga de

Godthåbsgade

s l on Absa

ad rellsg ppeg Schle

m de He

g

e gad Nors

2

M

gade Ankers

s Bu

1

lsstiHallssti Hal Ho lb er gs ga de

de nega Grøn

en amm Blegd

Sønder Alle

7

de ga rs

Alle Nørre

ade Grønneg

te rA lle

o rten Børups Gade

de erga mest Værk

gade unke Ny M

ade Grønneg

s Ve

Gebaue rsgade

ade onsg Absal

e gad Ring de Vestre gga Rin tre Ves

Choice Hotel Atlantic Europaplads 10-14 8000 Aarhus C 86 13 11 11 co.atlantic@choice.dk www.choicehotels.dk

ejr sG ad e

Vestergade

ga de n

J.M .M ørk sG ad e

e ad

enges Vej

Århus Kunstskole

ej sV en nz re o t-L or Hi P.

de ga ne øn Gr

Åparken

lS ue an Em

Bi ss en sg ad e

Scandinavian Congress Center Århus

den var ule Åbo

Mo lsg ad e

Hotel Marselis Strandvejen 25 8000 Aarhus C 86 14 44 11 marselis@helnan.dk Skolebakken www.helnan.info/helnan-marselis-hotel/dk

Nygade

en vard ule Åbo

e Sk ad ov sg ga nd ar ra ds st ga ar lé de M Al os Sk Ar ov ga ar ds g

Søre n Fri chs V ej

O1

Mølleparken

Jer ich au sg ad e

Scandic Hotel Plaza Aarhus Banegårdspladsen 14 8000 Aarhus C 87 32 01 00 plaza.aarhus@scandic-hotels.com www.scandic-hotels.com

ej sV um tz er .H A

r Alle Veste

Dollerupvej

Th orv ald se ns ga de

ien Møllest

s olt Anh

Klostergade

Vestergade

Hj elm en sg ad e

Sj æ lla nd sg ad e

Alle Nørre

rgade ste Klo

Vestergade

ade umsg Muse

Ceres Alle

Brabrandstien

rre Nø

e ad risg ud Kn

e ga d unø

9 le Al

Østba ne tor stb ve an t eto rve t Øs

Ga de

e øgad Thun

gade Thunø Elise Smiths skole

år

Scandic Hotel Aarhus Rytoften 3 8210 Aarhus V or 86 15 68 44 t aarhus@scandichotel.com www.scandic-hotels.com/aarhus

8

e Alle Nørr

ort terp Ves

de sga Møn

Silkeborgvej

ade Vesterg

de ga yst Søl

Samsøgade skole

e ad sg nd lla Lo

e ad sg nd ela ng La

d bo Told

de

nstien

de

Hotel Ritz Banegårdspladsen 12 8000 Aarhus C 86 13 44 44 mail@hotel.ritz.dk www.hotel.ritz.dk Åparken

5

City Hotel Oasia Kriegersvej 27-31 8000 Aarhus C 87 32 37 15 mail@hoteloasia.dk www.hoteloasia.dk de roga terb Ves

Vib org vej

Rose

Daugbjergvej

4

de ga ns rte Hjo

de sga Møn

de

e gad Aa

s nlø Nav

7

de sga olm lth Sa

ga de

3

de øga Sejr

Sejrøgade

jen Mølleve

de ga ne øn Gr

Vej

Thomas N

Radisson Blu Scandinavia Hotel Margrethepladsen 1 8000 Aarhus C 86 12 86 65 reservations.aarhus@radissonsas.com www.radissonblu.dk/hotel-aarhus Skernvej

de ga sø m Sa

de ga rnø Hja

gs rmin Wa gen Eu

j s Ve trup os E.R G. F.

s cu ar S k t.M

Alg a

Silkeborgvej

Cab Inn Aarhus Kannikkegade 14 8000 Aarhus C 86 75 70 00 aarhus@cabinn.com www.cabinn.com

en rd va ule tbo Øs

6

de ga ne øn Gr

Musikhuset Aarhus Thomas Jensens Allé Botanisk Have 8000 Aarhus C

Vib org ve j

Regenburgsga

de ga sø Sjæ m lla Sa nd sg ad e indeve j

Vest erva ng

stre Ringgade

ie l s

Hø egh -Gu ldb erg s

e ad eg nk Mu Ny

nd

V

1

genburgsgade

ade ersg lst Fa

Langela

Eu ge nW arm ing sV ej

Nørre Boulev ard

Vennelystparken

de ga ns Fy

estervang

Nordre Kirkegård

Hoteloversigt

en oulevard Kaserneb

Møllevangsskolen

2

vard oule tB ys el

e Ærøgad

Vest ervang

Vib org vej

Mø ller sA lle

Li

Poul Mart in Mø llers Vej

j Ve rs

Chr.Richardts Vej

Fugle bakke vej

C. F .

e gad ebro Nørr

Pa lu da nM ül le

e ad eg nk Mu Ny

r.Molbech s Ve j


Digitaliseringskonferencen 2011 Det er ottende år i træk, at Videnskabsministeriet afholder digitaliseringskonferencen i samarbejde med en lang række offentlige og private partnere. Dette år tager konferencen udgangspunkt i en økonomisk krise og i en international bølge af åbenhed, der skyller ind over offentlige og private organisationer. Konferencen er det største mødested for personer, der arbejder professionelt med digitalisering, de fleste med titler som it-chef, it-arkitekt eller projektleder – og mange med titler som direktør, fagchef eller konsulent. Fælles for deltagerne er en interesse for at mødes og blive klogere på, hvordan digitalisering kan løfte samfundet.

Redaktion: Michelle Bea Lund, Thomas Maarup og Camilla Lerbech Dworsky, IT- og Telestyrelsen 2011. Layout og tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk. Forsidebillede: Fotograf Jesper Voldgaard

Digitaliser Danmark 2011 magasin  

Det er ottende år i træk, at Videnskabsministeriet afholder digitalise- ringskonferencen i samarbejde med en lang række offentlige og privat...

Digitaliser Danmark 2011 magasin  

Det er ottende år i træk, at Videnskabsministeriet afholder digitalise- ringskonferencen i samarbejde med en lang række offentlige og privat...

Advertisement