Page 1

LIQUI MOLY GMBH Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm Germany Phone: +49 (0)731 / 1420-0 Fax: +49 (0)731 / 1420-75 Service Hotline: +49 (0)800 / 8 32 32 30 E-mail: info@liqui-moly.de www.liqui-moly.de

RACING

Si escludono responsabilità dovute ad errori di stampa. Salvo modifiche tecniche. Χωρίς ευθύνη για λάθη εκτύπωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων.

Tutto per la motocicletta Τα πάντα για τη μοτοσικλέτα

85791309

Con complimenti: Προτείνονται φιλικά από την:

The online oil guide !


Ora tutte le taniche da 1 litro sono dotate di beccuccio versatore !

ADDITIVI ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Τώρα όλα τα κάνιστρα 1 λίτρου με ενσωματωμένο ακροστόμιο !

Le motociclette sono macchine ad alte prestazioni. Anche nell'impiego quotidiano sono esposte a sollecitazioni estreme: dalla guida con continue fermate e ripartenze all'uso alla massima potenza a elevatissimo numero di giri. Le moto lavorano in condizioni che richiedono l'utilizzo di prodotti sviluppati appositamente per le motociclette. I prodotti LIQUI MOLY soddisfano i severissimi requisiti di questo settore sono sempre aggiornati alle più recenti tecnologie. Essi garantiscono più sicurezza, una lunga durata del motore e, quindi, meno pensieri e più piacere nella guida della motocicletta. I nostri prodotti Bike Cleaner e Chain Lube sono biodegradabili. Gli oli sintetici riducono il consumo di olio. I nostri contenitori in plastica sono prodotti esclusivamente in PE riciclabile e il nostro sistema di smaltimento dell'olio esausto è esemplare. Per LIQUI MOLY la protezione dell'ambiente ha un valore fondamentale. Οι μοτοσικλέτες είναι μηχανές υψηλών επιδόσεων. Ακόμη και σε καθημερινή χρήση είναι εκτεθειμένες σε ακραίες καταπονήσεις. Από «σταμάτα-ξεκίνα» μέχρι το μέγιστο φορτίο σε πολύ υψηλές στροφές. Λειτουργούν υπό συνθήκες, που απαιτούν τη χρήση προϊόντων ειδικά εξελιγμένων για μοτοσικλέτες. Τα προϊόντα LIQUI MOLY καλύπτουν τις υψηλότερες απαιτήσεις και είναι πάντα στο τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας. Φροντίζουν για μεγαλύτερη ασφάλεια, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα και επομένως για περισσότερο ανέμελη απόλαυση της μοτοσικλέτας. Τα προϊόντα μας, Bike Cleaner και Chain Lube είναι βιοδιασπώμενα. Τα συνθετικά λάδια μειώνουν την κατανάλωση λαδιού. Τα πλαστικά μας δοχεία είναι αποκλειστικά από ανακυκλώσιμο PE και η φιλοσοφία της εταιρείας μας για τη διάθεση παλαιών λαδιών είναι πρότυπος. Η προστασία του περιβάλλοντος έχει μεγάλη αξία για τη LIQUI MOLY.

RACING BIKE-OIL ADDITIVE | ADDITIVO OLIO PER MOTOCICLETTE Con antiattrito MoS2. Riduce l'usura (scientificamente provato). Pertanto, estende la durata di servizio del motore. Il motore è più efficiente e riduce il consumo di olio e carburante. Maggiore linearità del motore, meno guasti. Per tutti i motori a 4 e 2 tempi con lubrificazione separata e miscelata.

RACING ENGINE FLUSH Liquido detergente per l'eliminazione dei depositi dannosi all'interno del motore. Scioglie i leganti di morchia e vernici. Tutti i tipi di residui solubili e insolubili in olio vengono portati in sospensione ed eliminati dal circuito dell'olio al momento del cambio dell'olio. Il motore liberato dai depositi e dalle impurità e l'olio nuovo non contaminato da quello vecchio possono quindi essere sfruttati al massimo delle loro prestazioni.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΑΔΙΩΝ RACING BIKE

RACING ENGINE FLUSH

Προστασία κινητήρα από φθορές με βάση το διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS2). Επιστημονικά αποδεδειγμένη μείωση των φθορών. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Ο κινητήρας λειτουργεί πιο ομαλά, η κατανάλωση λαδιού και καυσίμου μειώνεται. Αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα, λιγότερες δυσλειτουργίες. Για όλους τους τετράχρονους και δίχρονους κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και ανάμιξη με βενζίνη.

Υγρό καθαρισμού για τον καθαρισμό του εσωτερικού του κινητήρα από ενοχλητικές επικαθήσεις. Αποκολλάει τις ουσίες που σχηματίζουν λάσπη και χρώμα. Λιποδιαλυτά και μη λιποδιαλυτά υπολείμματα κάθε είδους απομακρύνονται από το κύκλωμα λίπανσης κατά την αλλαγή λαδιών. Ο κινητήρας που έχει απαλλαγεί από τις επικαθήσεις και τους ρύπους και το φρέσκο λάδι χωρίς παλιές επιβαρύνσεις μπορούν επομένως να αναπτύξουν την πλήρη ικανότητα λειτουργίας.

125 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1580

250 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1657


OLI MOTORE A 4 TEMPI ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

3D

– NL – F – GR – ARAB

ADDITIVI ΠΡΟΣΘΕΤΑ

RACING 4T-BIKE-ADDITIVE

RACING 2T-BIKE-ADDITIVE

RACING SYNTH 4T 5W-40

RACING SYNTH 4T 10W-50

Disgrega i residui nelle valvole e nella camera di combustione. Mantiene il motore pulito e migliora le prestazioni del motore. Riduce il consumo di benzina e dei gas di scarico e, pertanto, è ecocompatibile. Eccellente anticorrosivo anche quando l’olio motore viene conservato per la stagione invernale. Testato per la compatibilità con i convertitori catalitici.

Disgrega i residui nei canali di entrata e di scarico nonché nei carburatori. Protegge l’impianto di alimentazione dalla corrosione. Favorisce bassi valori di scarico e riduce il consumo di benzina. Ecocompatibile. Un motore più pulito è anche sinonimo di maggiori prestazioni. Testato per la compatibilità con i convertitori catalitici.

Ottima lubrificazione persino in condizioni operative estreme. Particolarmente adatto per i motori ad alta velocità. Il gruppo Piaggio e l’Aprilia prescrivono lubrificanti con questa viscosità per i motocicli a partire dall’anno di produzione 2010. Ideale anche per frizioni a bagno d’olio. Testato sui convertitori catalitici. Con ACEA A3, API SM, JASO MA2.

Ottima lubrificazione persino in condizioni operative estreme. Particolarmente adatto per i motori ad alta velocità. Adatto per macchine da strada e da corsa. Garantisce una lubrificazione efficace alle temperature molto elevate. Ideale anche per frizioni a bagno d’olio. Con API-SL, JASO MA-2.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ RACING 4Τ-BIKE

ΠΡΟΣΘΕΤΟ RACING 2Τ-BIKE

RACING SYNTH 4T 5W-40

RACING SYNTH 4T 10W-50

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθήσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, τις βαλβίδες, τα μπουζί καθώς και από το θάλαμο καύσης και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και η κατανάλωση καυσίμου. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Αποτρέπει το πάγωμα του καρμπιρατέρ. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθήσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, καθώς και από τα κανάλια εισαγωγής και εξαγωγής και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Ελεγμένο σε καταλύτες. Οι καθαρότεροι κινητήρες καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο και μειώνουν την εκπομπή ρύπων.

Συνθετικό υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες. Ο όμιλος Piaggio καθώς και η Aprilia προβλέπουν στα μοντέλα από 2010 και μετά λιπαντικό αυτού του ιξώδους. Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση με και χωρίς υγρό συμπλέκτη. Ελεγμένο σε καταλύτες. Με ACEA A3, API SM, JASO MA2.

ένα συνθετικό υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες. Συνθετικά λάδια βάσης σε συνδυασμό με τεχνολογία πρόσθετων φροντίζουν υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας για τέλεια λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα και εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά. Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση με και χωρίς υγρό συμπλέκτη. Με API-SL, JASO MA-2.

125 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1581

250 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1582

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 2592 4 l, N. parte/Αρ. είδους: 1685

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1502 1 l, N. parte/Αρ. είδους: 2760 3 4 l, N. parte/Αρ. είδους: 1686


OLI MOTORE A 4 TEMPI ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

3D

– NL – F – GR – ARAB

OLI MOTORE A 4 TEMPI ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

RACING SYNTH 4T 10W-60 Olio per motore a 4 tempi ad elevate prestazioni da usare in ambito sportivo. Testato sulle macchine da corsa. Per una lubrificazione ottimale in condizioni estreme. Massima protezione dall’usura. Per macchine da corsa e da strada sottoposte a forte stress. Favorisce una pulizia eccezionale del motore. Con API-SL, JASO MA-2.

RACING SYNTH 4T 10W-60 Υψηλών επιδόσεων λάδι τετράχρονων κινητήρων για αγωνιστική χρήση. Δοκιμασμένο στους αγώνες. Για ιδανική λίπανση υπό ακραίες συνθήκες. Με τη μέγιστη δυνατή προστασία από τη φθορά. Για υψηλής καταπόνησης αγωνιστικές μηχανές και μηχανές δρόμου. Φροντίζει για εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα. Με API-SL, JASO MA-2.

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1525 4 l, N. parte/Αρ. είδους: 1687

RACING 4T 10W-40

RACING 4T 10W-30

RACING 4T 15W-50

Lubrificazione immediata in caso di avviamento a freddo. Favorisce una lubrificazione efficace e riduce l’usura. Particolarmente adatto per i motori ad alte prestazioni. Mantiene il motore pulito e impedisce le vibrazioni della frizione. Garantisce un basso consumo di olio e di perdite indotte dall’evaporazione. Testato sui convertitori catalitici. Con API-SL, JASO MA-2.

Lubrificazione immediata in caso di avviamento a freddo. Case costruttrici come Honda e Suzuki prescrivono lubrificanti con questa viscosità per i motocicli a partire dall’anno di produzione 2010. Ideale anche per frizioni a bagno d’olio. Testato sui convertitori catalitici. Con API SL, JASO MA2.

Lubrificazione immediata in caso di avviamento a freddo. Numerose case costruttrici giapponesi prescrivono lubrificanti con questa viscosità per le motociclette degli anni ’90. Ideale anche per frizioni a bagno d’olio. Testato sui convertitori catalitici. Con API SL, JASO MA2.

RACING 4T 10W-40

RACING 4T 10W-30

RACING 4T 15W-50

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες. Ειδικά μελετημένο για χρήση όλο το έτος σε κανονικές έως μεγάλης καταπόνησης μηχανές δρόμου, εκτός δρόμου και αγωνιστικής χρήσης συμπεριλαμβανομένων Quad, σκούτερ καθώς και Snowmobile. Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση με και χωρίς υγρό συμπλέκτη. Ελεγμένο σε καταλύτες. Με APISL, JASO MA-2.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες. Κατασκευαστές όπως η Honda και η Suzuki προβλέπουν στα μοντέλα από 2010 και μετά λιπαντικό αυτού του ιξώδους. Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση με και χωρίς υγρό συμπλέκτη. Ελεγμένο σε καταλύτες. Με API SL, JASO MA2.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες. Πολυάριθμοι ιάπωνες κατασκευαστές προβλέπουν για παλαιότερες μοτοσικλέτες της δεκαετίας του ’90 λιπαντικό αυτού του ιξώδους. Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση με και χωρίς υγρό συμπλέκτη. Ελεγμένο σε καταλύτες. Με API SL, JASO MA2.

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 2526 4 l, N. parte/Αρ. είδους: 1688

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 2555 4 l, N. parte/Αρ. είδους: 1689

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1521 1 l, N. parte/Αρ. είδους: 2761 3 4 l, N. parte/Αρ. είδους: 1243


OLI MOTORE A 4 TEMPI ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

OLI MOTORE A 2 TEMPI ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

3D

– NL – F – GR – ARAB

– NL – F – GR – ARAB

OLI MOTORE A 4 TEMPI ΛΑΔΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

RACING 4T 20W-50 Πολύτυπο λάδι κινητήρα. Φροντίζει για ασφαλή λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Τέλεια προστασία από τις φθορές και μεγάλη αντοχή σε διάτμηση. Με API-SG/SJ/ SL.

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1500 1 l, N. parte/Αρ. είδους: 2762 3 4 l, N. parte/Αρ. είδους: 1696

RACING HD-CLASSIC SAE 50 Olio motore ad applicazione singola. Da utilizzare sulle motociclette classiche. Particolarmente adatto per Harley Davidson. Elevate resistenza all’usura ed eccezionale protezione anticorrosiva. Assoluta stabilità ai tagli. Garantisce un funzionamento lineare del motore e una maggiore durata di vita. Bassa perdita di evaporazione e consumo ridotto di olio. Testato sui convertitori catalitici. Con API SG.

3D

RACING 4T 20W-50 Olio motore a 4 tempi estremamente tecnologico per motociclet te. Garantisce una lubrificazione efficace anche a temperature elevate. Riduce il consumo di olio. Elimina le vibrazioni della frizione. Elevata stabilità ai tagli e all’invecchiamento. Con API-SG/SJ/SL.

RACING SCOOTER 4T 10W-40 Olio minerale a elevate prestazioni, particolarmente adatto per I moderni motori a 4 tempi degli scooter. Garantisce una lubrificazione ottimale anche a temperature elevate. Riduce il consume di olio. Con ACEA A3, API SG/SJ.

RACING HD-CLASSIC SAE 50

RACING SCOOTER 4T 10W-40

Μονότυπο λάδι κινητήρα. Κατάλληλο για χρήση σε κλασικές μοτοσικλέτες. Κατάλληλο ειδικά για Harley Davidson. Μεγάλη αντοχή στις φθορές και εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία. Απόλυτη αντοχή στη διάτμηση. Φροντίζει για αθόρυβη λειτουργία και για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Χαμηλή απώλεια λόγω εξάτμισης και χαμηλή κατανάλωση λαδιού. Ελεγμένο σε καταλύτες. Με API-SG.

Πολύτυπο λάδι κινητήρων για σύγχρονους τετράχρονους κινητήρες σκούτερ. Φροντίζει για ασφαλή λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Τέλεια προστασία από τις φθορές και μεγάλη αντοχή σε διάτμηση. Με ACEA A3, API SG/SJ.

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1572 4 l, N. parte/Αρ. είδους: 1230

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1618

RACING SYNTH 2T Migliora le prestazioni del motore. Estremamente efficace contro l’usura. Garantisce una lubrificazione efficace anche a temperature molto elevate. Mantiene pulite le candele, la camera di combustione e i pistoni. Con API TC, ISO L-EGD, JASO FD, Husqvarna.

RACING SYNTH 2T Αυτό το συνθετικό λάδι δίχρονων κινητήρων ανταποκρίνεται ικανοποιητικά και υπερκαλύπτει τις αυστηρές απαιτήσεις των κατασκευαστών. Για λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες. Ο εξαιρετικός συνδυασμός υπερσύγχρονων λαδιών βάσης και τεχνολογίας πρόσθετων εγγυάται καύση χωρίς υπολείμματα και διατηρεί καθαρό τον κινητήρα και το σύστημα εξαγωγής. Ο κινητήρας προστατεύεται εκτός αυτού ιδανικά από τη φθορά και διατηρείται η ισχύς του. Με API TC, ISO L-EGD, JASO FD, Husqvarna. 1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1505 1 l, N. parte/Αρ. είδους: 2764 3


RACING SCOOTER 2T SYNTH Per sistemi di lubrificazione separate e misti nei motori a 2 tempi raffreddati ad aria e ad acqua. Riduce la fumosità nei gas di scarico e mantiene puliti il motore e le candele. Previene la formazione di depositi di carbonio nell’impianto di scarico. Per una lubrificazione ottimale del motore. Con API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD.

RACING SCOOTER 2T SYNTH Αυτό το συνθετικό λάδι δίχρονων κινητήρων ανταποκρίνεται ικανοποιητικά και υπερκαλύπτει τις αυστηρές απαιτήσεις των κατασκευαστών. Για λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες. Αυτοαναμιγνυόμενο. Ο εξαιρετικός συνδυασμός υπερσύγχρονων λαδιών βάσης και τεχνολογίας πρόσθετων εγγυάται καύση χωρίς υπολείμματα και διατηρεί καθαρό τον κινητήρα και το σύστημα εξαγωγής. Ο κινητήρας προστατεύεται ιδανικά από τη φθορά και διατηρείται η ισχύς του. Με API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD. 1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1053 1 l, N. parte/Αρ. είδους: 27673

3D

3D

– NL – F – GR – ARAB

OLI MOTORE A 2 TEMPI ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

– NL – F – GR – ARAB

OLI MOTORE A 2 TEMPI ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

PRO KART

RACING 2T

Olio completamente sintetico per motori a 2 tempi specialmente indicato per l’impiego in motori da competizione; consente di sfruttare al massimo le prestazioni del motore. Mantiene pulite le candele d’accensione, la camera di combustione e i pistoni. Omologato dalla FIA e quindi ammesso ufficialmente per l’impiego in gara. È conforme alle seguenti classificazioni e specifiche: FIA LUBRICANT APPROVAL (international) homologiert.

Per sistemi di lubrificazione separate e misti nei motori a 2 tempi raffreddati ad aria e ad acqua. Protegge dall’erosione dei pistoni e previene la riduzione delle prestazioni. Favorisce la combustione senza ceneri e residui. Previene la formazione di depositi nel motore e nei fori di scarico. Eccezionali proprietà di lubrificazione. Con APITC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI.

PRO KART

RACING 2T

Συνθετικό λάδι δίχρονων κινητήρων ειδικό για χρήση σε κινητήρες αγωνιστικών μηχανών για μέγιστες επιδόσεις. Διατηρεί καθαρά τα μπουζί, το θάλαμο καύσης και τα έμβολα. Αναγνωρισμένο από την FIA και επομένως εγκεκριμένο επίσημα για αγωνιστική χρήση. Ανταποκρίνεται και καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες και προδιαγραφές: FIA LUBRICANT APPROVAL (international) homologiert.

Υψηλής ποιότητας ημισυνθετικό λάδι δίχρονων κινητήρων για χρήση σε όλους τους δίχρονους κινητήρες. Για λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες. Ιδανική προστασία του κινητήρα από τη φθορά. Με API-TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI.

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1635

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1504 1 l, N. parte/Αρ. είδους: 2706 3

RACING SCOOTER 2T SEMISYNTH Per sistemi di lubrificazione separate e misti nei motori a 2 tempi raffreddati ad aria e ad acqua. Protegge dall’erosione dei pistoni e previene la riduzione delle prestazioni. Previene la formazione di depositi nel motore e nei fori di scarico. Eccezionali proprietà di lubrificazione. Con API-TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI.

RACING SCOOTER 2T SEMISYNTH Υψηλής ποιότητας ημισυνθετικό λάδι δίχρονων κινητήρων για χρήση σε σκούτερ και μοτοποδήλατα. Για λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες. Αυτοαναμιγνυόμενο. Ιδανική προστασία του κινητήρα από τη φθορά. Με API-TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI.

500 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1622 1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1621


OLI MOTORE A 2 TEMPI ΛΑΔΙΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

RACING SCOOTER 2T BASIC

RACING OLIO PER CAMBI SAE 75 W-90

RACING OLIO PER CAMBI 80W

RACING SCOOTER GEAR OIL GL4 80W-90

Ideale per scooter e motociclette leggere con motore a 2 tempi. Per sistemi di lubrificazione separate e misti nei motori a 2 tempi raffreddati ad aria e ad acqua. Protegge dall’usura e mantiene puliti il motore e le candele. Per una lubrificazione ottimale del motore. Con API-TC, ISO L-EGB, JASO FB.

Indicato specificatamente per le trasmissioni manuali e le trasmissioni egli alberi universali per APIGL5. Per facilitare il cambio delle marce e in caso di richieste esigenti. Eccellente protezione contro l’usura. Da utilizzare in tutte le stagioni. Risparmio energetico per ridurre il consumo di carburante.

Olio per cambi ad alte prestazioni con API-GL 4. Per un cambio delle marce leggero e carichi elevati. Buona protezione contro l’usura. Da utilizzare in tutte le stagioni. Con API GL 4, MIL-L 2105, ZF TEML 02B, 17A.

Olio per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base selezionati e additivi multifunzionali. Per cambi e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni normali ed elevate. Con API GL-4, MIL-L 2105.

RACING SCOOTER 2T BASIC

RACING GEAR OIL SAE 75W-90

RACING GEAR OIL 80W

RACING SCOOTER GEAR OIL GL4 80W-90

Υψηλής ποιότητας ορυκτέλαιο δίχρονων κινητήρων για χρήση σε σκούτερ και μοτοποδήλατα. Για λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες. Επιλεγμένα λάδια βάσης και πρόσθετα προστατεύουν τον κινητήρα από φθορές διατηρώντας έτσι καθαρά τα εξαρτήματα. Με API-TC, ISO L-EGB, JASO FB.

Υψηλών επιδόσεων λάδι κιβωτίων υψηλής πίεσης, από υψηλής ποιότητας συνθετικά λάδια βάσης και πρόσθετα. Επιτρέπει ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες αλλαγές σχέσεων με ευκολία και ακρίβεια και καλύπτει τις προδιαγραφές API GL 5. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας από τη φθορά και τέλεια συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας.

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1619 4 l, N. parte/Αρ. είδους: 1237

500 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1516

Υψηλών επιδόσεων λάδι κιβωτίων, από σχολαστικά επιλεγμένα ορυκτέλαια βάσης και πρόσθετα. Επιτρέπει αλλαγή σχέσεων με ευκολία και ακρίβεια και καλύπτει τις προδιαγραφές API GL 4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 02B, 17A.

500 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1617

Υψηλών επιδόσεων λάδι κιβωτίων υψηλής πίεσης, από σχολαστικά επιλεγμένα έλαια βάσης και πολυλειτουργικών πρόσθετων. Για κιβώτια και τελικά κιβώτια με κανονική έως υψηλή καταπόνηση. Με API GL-4, MIL-L 2105.

150 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1680


PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

lità ai Biodegradabi rmativa sensi della no ti. en rg te de i su α σύμΒιοδιασπώμεν νισμό νο φωνα με τον κα . απορρυπαντικών

le oltre: Biodegradabi 80%* la legge tedesca * Se condo deter sivo

ο άνω Βιοδιασπώμεν * % 80 του: του γερμανικού * με την έννοια ορρυπαντικών νόμου περί απ

RACING OLIO PER FILTRI ARIA IN SPUGNA Formulazione speciale per bloccare la polvere e lo sporco e per prevenire danni al motore. Repellente all’acqua, non forma resina o schiuma o blocchi, quando umido.

RACING ΛΑΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ Ειδικό λάδι για φίλτρα αέρα από αφρώδες υλικό. Η εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης συγκρατεί με αξιοπιστία το χώμα και τη σκόνη στο φίλτρο και προλαμβάνει την αυξημένη φθορά του κινητήρα. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

RACING OLIO PER FORCELLE

RACING DETERGENTE PER MOTOCICLETTE

RACING LUBRIFICANTE PER CATENE

Olio completamente sintetico per forcelle e per assorbire gli urti. Riduce la perdita indotta dai tagli e garantisce una guida più sicura. Persino dopo utilizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l’indurimento delle guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una prolungata durata di vita.

Speciale detergente per motociclette. Pulisce lo sporco persistente in modo delicato ma in profondità e in modo rapido. Con anticorrosivo. Senza fosfati e solventi che inquinano l’ambiente. Ad azione rapida. Si stende facilmente senza lasciare striature.

Grasso per catene completamente sintetico. Estremamente aderente e anti foratura. Eccezionali proprietà di penetrazione e lubrificazione. Particolarmente adatto per le catene a scorrimento veloce. Riduce l’allungamento delle catene e aiuta ad allungarne la vita di servizio. Biodegradabilità.

RACING FORK OIL

RACING BIKE CLEANER

Συνθετικό λάδι για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει την απώλεια από διάτμηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Δεν δημιουργεί αφρό και δεν ξηραίνει τις τσιμούχες. Η καλή αντιδιαβρωτική προστασία και προστασία από τις φθορές φροντίζουν για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ειδικό καθαριστικό μοτοσικλετών. Βιοδιασπώμενο. Καθαρίζει γρήγορα, σχολαστικά, χαρίζοντας ταυτόχρονα προστασία ακόμη και σε δύσκολους ρύπους. Με αντιδιαβρωτική προστασία. Χωρίς φωσφορικά άλατα και διαλύτες που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Σύντομος χρόνος δράσης. Απλώνει χωρίς να τρέχει.

RACING CHAIN LUBE Συνθετικό γράσο αλυσίδων. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην πρόσφυση και στο νερό. Εξαιρετική συμπεριφορά διείσδυσης και λίπανσης. Ιδιαίτερα κατάλληλο για αλυσίδες γρήγορης περιστροφής. Μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας και φροντίζει για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Βιοδιασπώμενο.

5W Light 500 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1523 5 l, N. parte/Αρ. είδους: 1623 10W Medium 500 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1506 5 l, N. parte/Αρ. είδους: 1606 400 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1604 500 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1625

15W Heavy 500 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1524

1 l, N. parte/Αρ. είδους: 1509

250 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1508


PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

RACING DETERGENTE INTERNO CASCO

RACING DETERGENTE PER CATENE

RACING SPRAY PER CATENE BIANCO

RACING TRATTAMENTO PER PELLE

Pulizia delicata e accurata. Elimina i batteri e assicura un profumo fresco e gradevole. La pellicola protettiva impedisce che lo sporco si riformi rapidamente.

Racing Chain Cleaner è un detergente speciale contenente una combinazione di solventi accuratamente selezionati per la pulizia rapida e semplice e lo sgrassamento delle parti strutturali dei veicoli a due ruote.

Speciale grasso bianco completamente sintetico. Per una lubrificazione ottimale grazie all’applicazione visibile sulla catena. Resistente all’acqua calda e fredda e agli schizzi d’acqua. Eccellenti proprietà aderenti e antiusura. Riduce l’allungamento delle catene e aiuta ad allungarne la vita di servizio. Eccellenti proprietà di penetrazione e anticorrosive. La lattina da 50 ml può essere riempita con la lattina da 400 ml.

Emulsione di alta qualità per la cura e il trattamento di tutte le pelli lisce. Rinnova i colori, protegge e cura la pelle. Dona alle parti trattate una superficie satinata con effetto impregnante.

RACING ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ

RACING ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

RACING ΣΠΡΕΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΛΕΥΚΟ

RACING ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ

Καθαρίζει σχολαστικά χαρίζοντας ταυτόχρονα προστασία. Καταπολεμά τα βακτηρίδια και φροντίζει για ευχάριστο φρέσκο άρωμα. Το προστατευτικό φιλμ εμποδίζει τη γρήγορη εκ νέου ρύπανση.

Ειδικά μελετημένο καθαριστικό με επιλεγμένο συνδυασμό διαλυτικών για γρήγορο, απροβλημάτιστο καθαρισμό και απολίπανση μερών μοτοσικλετών.

Λευκό, συνθετικό ειδικό γράσο. Για τέλεια λίπανση χάρη στην ορατή εφαρμογή στην αλυσίδα. Με αντοχή σε καυτό και κρύο νερό και στον ψεκασμό νερού. Άριστη ικανότητα πρόσφυσης και προστασία από τη φθορά. Μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Καλή ικανότητα διείσδυσης και καλή αντιδιαβρωτική προστασία. Με το δοχείο 400 ml υπάρχει η δυνατότητα επαναπλήρωσης του δοχείου των 50 ml.

Υψηλής ποιότητας γαλάκτωμα φροντίδας για όλα τα λεία δέρματα. Φρεσκάρει τα χρώματα, προστατεύει και συντηρεί το δέρμα. Οι επιφάνειες εμποτίζονται και παίρνουν μια μεταξένια ματ λάμψη.

300 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1603

500 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1602

 50 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1592 400 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1591

250 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1601


PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

PULIZIA, CURA, MANUTENZIONE ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

LA GAMMA DI PRODOTTI LIQUI MOLY Η ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ LIQUI Q MOLY

Prodotti per auto, moto, navi e industria. La nostra gamma è completa. Prodotti performanti secondo le più moderne tecnologie. Sviluppati nel nostro laboratorio di ricerca altamente qualificato e sottoposti a test approfonditi. Sul banco di prova, in corsa e sulla strada.

RACING GONFIA E RIPARA

RACING PULISCI VISIERE

FACILITANO IL CAMBIO DELL'OLIO

Sigilla e rigonfia i pneumatici a terra. Dopo la riparazione è possibile riprendere il viaggio solo a velocità moderata e il pneumatico va riparato o sostituito alla prima occasione. Per tutti i tipi di pneumatici con e senza camera d’aria. Non utilizzare se la camera d’aria è squarciata, se il pneumatico è scivolato dal cerchio oppure se la copertura esterna presenta dei tagli lateralmente.

Pulisce e protegge i caschi e le visiere. Antiappannante attivo per visori in plastica e vetro. A effetto duraturo. Rimuove le macchie di sporco, insetti, olio e silicone. Garantisce una visuale ottima, migliorando anche la sicurezza di guida.

Procedura più pulita. Si adattano sotto tutte le automobili e motociclette. Quando è piena, svuotarla in un apposite serbatoio di raccolta dell’olio usato.

RACING ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

RACING ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ

Στεγανοποιεί κλαταρισμένα ελαστικά και τα φουσκώνει ξανά. Μετά την επισκευή, η πορεία πρέπει να συνεχίζεται μόνο με μέτρια ταχύτητα και με την πρώτη ευκαιρία να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται το ελαστικό. Για όλους τους τύπους ελαστικών, με και χωρίς σαμπρέλα. Να μην χρησιμοποιείται, εάν έχει σχιστεί η σαμπρέλα, εάν το ελαστικό έχει βγει από τη ζάντα ή εάν έχουν σχιστεί τα πλαϊνά !

Φροντίζει και καθαρίζει κράνη και ζελατίνες. Ενεργή αντιθαμβωτική δράση για γυάλινες και πλαστικές ζελατίνες. Με δράση μεγάλης διάρκειας. Αφαιρεί ρύπους, έντομα, λάδια και σιλικόνη. Για πεντακάθαρη ορατότητα και ασφάλεια.

Καθαριότητα: Χωράει κάτω από κάθε επιβατικό και κάθε μοτοσικλέτα. Αδειάστε το γεμάτο κάνιστρο σε σημείο παραλαβής μεταχειρισμένων λαδιών.

300 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1579

100 ml, N. parte/Αρ. είδους: 1571

10 l, N. parte/Αρ. είδους: 7055

Προϊόντα αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, σκαφών και βιομηχανίας. Έχουμε την ολοκληρωμένη γκάμα. Προϊόντα υψηλών επιδόσεων σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας. Εξελιγμένα σε ιδιόκτητα, κορυφαία ερευνητικά εργαστήρια – και δοκιμασμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Στο εργαστήριο, στον αγώνα και στο δρόμο.

Tutto sulla motocicletta  
Tutto sulla motocicletta  
Advertisement