Page 1

NR 3/2012 (3)

www.pulspodhala.pl

Rozpoczęcie sezonu hokejowego

N a p r z o d e m J a n ó w M i e j s k i REKLAMA Młodzieżowy Klub Sportowy rozpoczął sezon hokejowy 2012/2013. Na prezentacji wśród zawodników pojawiły się także hokeistki i unihokeistki.

- Kiedyś miałem przyjemność gościć ówczesnego premiera rządu Kazimierza Marcinkiewicza i mieliśmy prywatne spotkanie na lotnisku, dostał księgę pamiątkową N O W Y TA R G - F e s t y n e m i napisał tylko trzy słowa które hokejowym z rozgrywkami zwłaszcza dziś jest okazja przypo... sportowymi i koncertami a także więcej na www.pulspodhala.pl towarzyskim meczem z

POLECAMY

KINO

Zawarte w nazwie projektu słowa Międzynarodowy Festiwal „…na szczytach” są symbolem Muzyki Kameralnej "Muzyka na miejsca, w którym festiwal się odbywa, ale przede wszystkim są odwołaniem Szczytach" do wysokiego poziomu artystycznego wydarzenia...

Kino tatry 3D zaprasza na

IV

Organizatorom zależy na popularyzacji muzyki polskiej na całym świecie, poprzez włączanie jej w repertuar światowych gwiazd, co ZAKOPANE - 15 września br. wpływa na integrację europejską w rozpoczyna się największy festiwal dziedzinie kultury muzycznej i sztuki. muzyki kameralnej na Podhalu. Grupa zało... Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na szczytach” więcej na www.pulspodhala.pl jest imprezą cykliczną, odbywającą się w Zakopanem od 2009 roku.

www.pulspodhala.pl

NOWY TARG, UL. J.KAZIMIERZA 17 T E L. : 1 8 2 6 6 2 6 2 4

21.09 14:00 (2D) - 04.10 15:30 (3D) 21.09 - 27.09 28.09 - 04.10 05.10 - 11.10 28.09 - 04.10

neczek o w Dz I SEKRET MAGICZNYCH SKRZYDEŁ

17:00, 19:00, 21:00 17:00, 21:00

19:00 19:00

Dwoje do poprawki

więcej na www.pulspodhala.pl lub na www.kino.nowytarg.pl


NR 3/2012 (3) Przewodniczącego całej Rady. W

P aweł

Liszka nowym czwartek na wniosek jedenastu Przewodniczącym Rady Miasta R a d n y c h R a d a o d w o ł a ł a

21. Nowotarskie Prezentacje

d o t y c h c z a s o w e g o NOWY TARG - Już dwudziesty P r z e w o d n i c z ą c e g o M i c h a ł a pierwszy raz profesjonalni artyści związani z Nowym Targiem spotkali się Glonka.

Zmiany nastąpiły również na s t a n o w i s k a c h o b u Wiceprzewodniczących. Odwołani przez Radę zostali dotychczasowi Wiceprzewodniczący – Jacenty Rajski i Gabriel Samolej. W ich NOWY TARG - Paweł Liszka, miejsce Rada wybrała Lesława P r z e w o d n i c z ą c y K o m i s j i Mikołajskiego i Andr.... Budżetowej Rady Miasta został więcej na www.pulspodhala.pl wybrany na nowego

na urodzinach Galerii BWA „Jatki”. Tradycją bowiem jest, że rocznicę powstania Galeria upamiętnia wystawą rodzimych malarzy, grafików, rzeźbiarzy. To okazja nie tylko do integracji środowiska, ale również do promocji nowych talentów, zazwyczaj świeżo upieczonych absolwentów uczelni artystcz...

więcej na www.pulspodhala.pl SPONSOROWANE

Rocznica 17 września NOWY TARG - Apelem poległych i

wiązankami kwiatów mieszkańcy Nowego Targu uczcili rocznicę napaści Związku Sowieckiego na ogarniętą wojną z Niemcami Polskę w 1939 r. - To co eufemistycznie w języku dyplomacji i historii nosi do dziś dnia nazwę "paktu o nieagresji" z 23 sierpnia 1939 r. to był cyniczny zamach na nasz kraj – powiedziała w przemówieniu obecna na uroczystościach Poseł RP Anna Paluch. - To był, nie waham się powiedzieć, gangsterski podział łupów dwóch naszych sąsiednich państw. Następstwem była gehenna setek tysięcy Polak...

REKLAMA

więcej na www.pulspodhala.pl

Końcowa

faza rewitalizacji

parku NOWY TARG - Gotowa konstrukcja

przywróconej w parku altany, prace instalacyjne w stojącym już budynku przeznaczonym na kawiarnię i toalety publiczne, kompletny plac zabaw, bieżnia sportowa i realizowana właśnie fontanna to znak że prace rewitalizacyjne Parku Miejskiego im. Adama Mickiewicza wkroczyły już w fazę finalną. Zasadnicza część parku jest już

skończona. Teraz ciężar prac przeniósł się w okolice wejścia głównego do parku. Zasiane są już trawniki, posadzone drzewa i inne elementy zieleni. Na instalację czekają w magazynie jeszcze elementy małej architektury w rodzaju ławki, kosze, stojaki na rowery itp. które będą montowane na samym końcu. Centralnym punktem parku będzie plac zabaw dla dzieci z kilkudziesięcioma elementami d... więcej na www.pulspodhala.pl

www.pulspodhala.pl

STOPKA REDAKCYJNA pulspodhala.pl - portal informacyjny

E-MAIL pulspodhala@strona.pl FACEBOOK facebook.com/pulspodhalapl TWITTER twitter.com/pulspodhalapl Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

pulspodhala.pl - e-gazeta "3"  

pulspodhala.pl - portal informacyjny

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you