Skutočné šťastie

Page 1


Všetci chceme byť neustále šťastní. Ako to ale dosiahnuť? Snažíme sa užívať si cez naše hmotné telo, ale vidíme, že tieto pôžitky sú veľmi prchavé. Myseľ a zmysly nie je možné trvalo uspokojiť a stávame sa ich otrokmi. Naháňaním sa za touto ilúziou strácame vzácny čas, ale v momente smrti aj tak o všetko materiálne prídeme. V skutočnosti nie sme vlastníkmi ničoho na tejto Zemi. Ako teda žiť, aby sme boli spokojní po materiálnej aj duchovnej stránke? Túto odpoveď nám dávajú pradávne indické texty – Védy.


Veľa výnimočných západných filozofov a vedcov ako Sokrates, Einstein, Tesla, Jung a ďalší, študovalo Védy. Obdivovali ich ako ohromný zdroj poznania a vznešených myšlienok. Dokonale vysvetľujú skutočný zmysel života, a kto ich pozorne študuje, zrazu vidí svet novými očami. „Po viacerých konverzáciách o indickej védskej filozofii mi mnohé idey kvantovej fyziky, ktoré sa mi zdali šialené, začali dávať konečne zmysel.“

-W. Heisenberg (jeden z najznámejších fyzikov, spoluobjaviteľ kvantovej fyziky, držiteľ Nobelovej ceny)


Názor, že život vzniká z mŕtvej hmoty tvrdí, že naše vedomie, myšlienky a dokonca aj city ako láska, sú len výsledkom chemických reakcií. Podľa tejto teórie sme kombinácia atómov bez akéhokoľvek vyššieho zmyslu. Mnohí ľudia veria, že žijú len raz a chcú si materiálne užívať čo najviac, kým príde smrť. Kvôli tomu tvrdo pracujú a až do úplného konca sú plní úzkosti a stresu. Pravdou ale je, že sme viac ako len hmota, a každý z nás vlastní netušený potenciál. Skutočné šťastie nájdeme len na duchovnej úrovni.


Védska tradícia vysvetľuje: „Tak ako si človek oblieka nové šaty a odkladá staré, tak aj duša prijíma nové hmotné telá a odkladá staré a neužitočné. Vedz, že to, čo preniká celým telom, je nezničiteľné. Nikto nemôže zničiť nehynúcu dušu.“ Bhagavad-Gíta

Nie sme teda telo, ktoré má duchovnú skúsenosť, ale duša, ktorá sa nachádza v hmotnom tele a má skúsenosť s týmto materiálnym svetom.


Naša fyzická schránka sa mení každým okamihom. Najskôr máme telo dieťaťa, potom sme dospelí, a nakoniec budeme mať telo starca. Osoba vo vnútri, ktorá je svedkom týchto telesných zmien je však stále tá istá, a sme to my (duša). Tak ako prežívame tisíce snov v našom súčasnom tele, je aj náš terajší život len jeden z mnoha tisícov životov. Na základe našej karmy sme neustále nútení prijímať nové telá od hmotnej prírody. Energia nezaniká, je večná, mení sa len z jednej podoby na druhú.


Každá akcia spôsobuje rovnako veľkú zodpovedajúcu reakciu. Nikto teda neunikne následkom svojich činov. Kameň, ktorý hodíme, musí raz dopadnúť a v dokonalých zákonoch, ktoré pracujú s absolútnou precíznosťou, nie je zabudnutý žiaden náš čin, slovo alebo dokonca myšlienka. Karma je teda hlavnou príčinou našej existencie v materiálnom svete. Ten, kto chápe tento princíp, sa vie vyhnúť utrpeniu a navždy ukončiť kolobeh zrodenia a smrti.


Často ju vnímame ako cestu k fyzickému zdraviu, ale v skutočnosti ide oveľa ďalej. Aj keď je dôležité byť zdravý, bez duchovnej praxe nám bude vždy niečo chýbať. Jóga v jazyku Sanskrit znamená „spojenie“. Toto spojenie medzi živou bytosťou (dušou) a Najvyšším je konečný cieľ našej existencie, odstraňuje všetku nahromadenú karmu a zaručuje vyslobodenie z materiálneho sveta. Vedecký proces jógy spočíva v tréningu mysle pomocou meditácie.


Pre moderného človeka je skľudnenie mysle veľmi ťažké. Ako môžeme byť šťastní, keď nebudeme pokojní a sebaovládnutí? „Pre toho, kto ovládol svoju myseľ, je myseľ najlepším priateľom. Avšak pre toho, kto si ju nepodmanil, zostáva najväčším nepriateľom.“ Bhagavad-Gíta

Najúčinnejšia forma meditácie je Mantra-meditácia. Táto starobylá jógová metóda pripomína mystickú modlitbu. Sústredením sa na zvuk mantry môžeme zastaviť neustály tok myšlienok a zároveň robiť skutočný duchovný pokrok.


MANTRA-JÓGA Ktorú mantru si vybrať? Podľa najstarších védskych textov je to práve Mahá-mantra, alebo inak „Veľká mantra oslobodenia“. Je natoľko účinná, že zahŕňa všetky ostatné mantry. Môže byť opakovaná v mysli alebo nahlas, osamote či spoločne. Na jej praktizovanie sa nevzťahujú žiadne prísne pravidlá. Ako živé duše sme všetci pôvodne čiastočky Boha, no kvôli nášmu styku s hmotou život za životom je naše vedomie znečistené. Práve Mahá-mantra nám pomáha toto duchovné vedomie obnoviť.


„Boh (Krišna) je zdroj všetkého šťastia a poznania, a spievaním Jeho mien sa s Ním môžeme spojiť.“ George Harrison, Beatles


Viac informácií nájdete na

Centrum pre védske štúdiá

Kontaktujte nás

Sledujte nás

Pozývame Vás na pravidelné programy v našich centrách. Tešiť sa môžete na mantra-meditáciu, prednášky z Véd a chutné indické vegetariánske občerstvenie.