Page 1

Kółko muzyczne „POSTĘP” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Witam serdecznie,

Nazywam się Michał Siemieniec. Od 01.10.2008r. do 31.08.2010r. pracowałem jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Skarżysku-Kamiennej. Jednocześnie

byłem

pomysłodawcą

oraz

założycielem

kółka

muzycznego

„POSTĘP”. Do Ośrodka Socjoterapii trafia młodzież z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w uczeniu się, zagrożona niedostosowaniem społecznym. Jako nowy wychowawca opracowując swój indywidualny plan pracy z wychowankami główny nacisk

położyłem

na

zyskanie

zaufania

podopiecznych,

rozwinięcie

ich zainteresowań, oraz wskazanie innego sposobu na życie. Swój program nazwałem:

„EDUKACJA

POPRZEZ

RAP

RAP

POPRZEZ

RESOCJALIZACJĘ”. Jest to pierwszy taki projekt muzyczny w Polsce, w którym czynny udział bierze zarówno wychowawca, jak i wychowankowie. Prace nad powstaniem kółka muzycznego zacząłem od przedstawienia moim podopiecznym tego, co sam do tej pory stworzyłem, gdyż prywatnie również czynnie działam w zespole rapowym. Pomysł okazał się być „strzałem w dziesiątkę”. Wszyscy pełni entuzjazmu wyrazili swoje zainteresowanie oraz z widocznym zaangażowaniem zdecydowali się na współpracę. Chęć uczestnictwa w projekcie była tak ogromna, że większą część wolnego czasu w trakcie moich dyżurów chłopcy spędzali na pisaniu tekstów. Na początku potrzebowali mojej pomocy w tworzeniu tekstu. W miarę upływu czasu ich zdania zaczęły posiadać głębszy sens, znacznie pogłębiali swoje słownictwo nie wstydząc się już zapytać o ich znaczenie. Praca w kółku muzycznym stała się wręcz ich sposobem na życie. W grupie młodzieży znajdującej się w Ośrodku są osoby z zaburzeniami zachowania i emocji, a mimo to przy odrobinie chęci i pomocy ze strony wychowawcy udało im się odzyskać wiarę we własne możliwości.

1


Po niecałych dwóch miesiącach pracy nad pierwszym utworem „Odwrócone Role” wystąpiliśmy na corocznej imprezie organizowanej w Ośrodku. Pozytywna reakcja publiczności

jeszcze

bardziej

zmotywowała

młodzież

do

pracy.

Wzrosło

zainteresowanie kółkiem muzycznym, grupa uczestników zaczęła się powiększać. Pełni nadziei przystąpiliśmy do pracy nad kolejnymi utworami. Kończąc rok szkolny mieliśmy gotowe dwa utwory: „Odwrócone Role” i „Zaangażowanie” oraz trwała praca nad kolejnym: „Chcieć, a mieć”. Widząc determinacje wychowanków zaproponowałem im nagranie ukończonego materiału w studio nagraniowym w Skarżysku-Kamiennej. Rotacja wśród nieletnich w Ośrodku jest bardzo duża w wyniku czego skład zespołu nieustannie ulega zmianom. Mimo to byli wychowankowie – członkowie zespołu nadal w miarę możliwości czynnie uczestniczą w projekcie. Idąc za ciosem za cel postawiłem sobie dotrzymanie danej obietnicy i umożliwienie im nagrania oraz upublicznienia ich osiągnięć. Jako wychowawca i założyciel zespołu zaprosiłem podopiecznych (byłych i obecnych wychowanków MOS-u) na sesję nagraniową. Udało się to zrealizować w roku szkolnym 2009/2010. Chcąc zmotywować młodzież jeszcze bardziej do projektu włączyłem również muzyków, którzy na żywo dograli cały podkład instrumentalny. Mimo, iż był to zdecydowany debiut moich wychowanków z pełnym przekonaniem uważam, że stanęli na wysokości zadania. Dali z siebie wszystko i nie ukrywam, że efekt końcowy zaskoczył nawet mnie. Jednocześnie

była

to

dla

wychowanków

praktyczna

lekcja

zachowania

w społeczeństwie.

Do

pisma

załączam

dwa

utwory

oraz

wywiad

przeprowadzony

w ogólnopolskiej sieci kablowej Amazing znajdujące się na płycie DVD.

Z poważaniem, Michał Siemieniec.

2

Postep  

kolko muzyczne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you