__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PROMENÁDA

10/2014

Tajemství vřídelní vody

Miss World Taťána Kuchařová

Symfonie pro dvě ruce Lázně v noci


C

E LL

W E N

CO

N

TIO

Stará Louka 58, Karlovy Vary I Otevírací doba: PO-NE 10.00-19.00

www.podiumcompany.cz


S

P Е Л А К С А Ц И Я В Р О С К О Ш И / E N T S PA N N U N G IM L U X U S 126 современных номеров / 126 modern ausgestattete Zimmer Великолепная чешская и международная кухня, диетическое питание / Gute böhmische und internationale Küche sowie Reduktionskost und Diätküche Рекреационный центр с сауной, крытым бассейном и тренажерным залом / Wellness-Bereich mit Sauna, Hallenbad und Fitnessraum Санаторно-курортное лечение под наблюдением врача и терапия / Kurabteilung unter ärztlicher Leitung mit individuellen Angeboten DVOŘÁK SPA HOTEL S KARLOVY VARY Nová louka 11, 360 21 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 102 111, Fax: +420 353 102 119 E-mail: info@hotel-dvorak.cz, www.hotel-dvorak.cz, www.vi-hotels.com


EDITORIAL Celý život se potýkám s nedostatkem orientač­ ních schopností. Většinou mi nepomůže ani mapa, ani GPS, natož Slunce či šestý smysl… Na letním cyklovýletě jsme seskočili z kola, abychom smlsli pár borůvek. Organizační pokyn byl jasný: „Za chvíli pokračujeme po stejné cestě dál.“ Otočila jsme se několikrát kolem borůvko­ vých keříků a pak sedla na kolo a uháněla zpátky v domnění, že pokračuji dál. Ostatní nevěřícně sledovali mou dezorientaci. V rozlehlém obchodním domě v zahraničí jsem marně hledala vchod, kterým jsem vešla dovnitř. Pouze odtud jsem totiž trefila zpět k autu. Nakonec mi nezbylo, než se uchýlit k ris­ kantnímu řešení: vyjít jiným východem a přeběhnout v dopravní špičce obrovský ­kruhový objezd, ze kterého jsem vzdušnou čarou viděla svůj cíl. Přesto jsem i já, orientačním smyslem nepolíbená, objevila velkoměsto, kde díky ­dokonalému orientačnímu systému nebloudím. Přeji Vám, abyste se v Karlových ­Varech a okolních lázních cítili tak, jako já v Londýně. A kdybyste snad přeci jen ­zaváhali, bezpečným průvodcem Vám bude Promenáda. Všechno, co můžete při svých průzkumných cestách i pohodových procházkách potřebovat, v ní najdete. A až pad­ nete večer únavou, Promenáda vám poslouží i jako kniha. S články o místopisných ­zajímavostech, s rozhovorem s nejkrásnější ženou světa, a dokonce i s pohádkou na dobrou noc. Lenka Andělová Liebe Gäste, willkommen in der Region, die vom seltsamen Naturreichtum strotzt, willkommen in der Region des Heilwassers. Westböhmische Kurorte bieten ereignisvolle Historie, eine Menge von architektonischen Denkmälern und einzigartige Natur an. Darum sind hierher immer wichtige Staatsmänner und Persönlichkeiten des Kultur-, Wissenschaft­ lichen und Gesellschaftslebens gekommen. Entdecken Sie also auch den Zauber der hiesigen Region. Die Promenáda wird immer Ihre gute Gesellschafterin sein. Dear visitors, welcome in the region abounding in precious natural sources, welcome in the land of curative waters. West Bohemian spas can offer eventful history, lots of architectural monuments and unique nature. That is why important statesmen as well as personali­ ties of cultural, scientific and social life have always come here. Start therefore discovering the charm of the local region too. The Promenáda magazine will always be your good companion. Уважаемые гости, приветствуем вас в краю, изобилующем редкими природными богатствами, одним из которых являются целебные воды. Курорты западной Чехии пред­ лагают богатую событиями историю, множество архитектурных памятников, уникальную природу. Поэтому сюда всегда приезжали и доныне приезжают известные государственные деятели, выдающиеся личности культурной, научной и общественной жизни. Откройте и вы для себя волшебство здешнего края. Променада всегда будет вам хорошей спутницей.

Online www.promenada.cz 6

www.promenada.cz

facebook.com/casopispromenada

© Spa Publishing, s.r.o.® Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary % 353 222 175, 353 223 640

PROMENÁDA, informační měsíčník pro Karlovarský kraj říjen 2014 Soukromý nezávislý časopis, 23. roč. (duben-prosinec) 202. číslo celkem / 7. číslo v roce 2014 Redakční uzávěrka 16.9. Toto číslo vychází 29.9. RKOÚ 3/92, ISSN 1210-5694, MK ČR E 10256 REDAKČNÍ RADA Daniel Werner, Richard Šmíd, Petr Vondrášek, Lenka Andělová ŠÉFREDAKTORKA Lenka Andělová, lenka.andelova@promenada.cz REDAKCE A DISTRIBUCE Martin Janouš, % 602 455 366, martin.janous@promenada.cz INZERCE Líba Ernestová, % 774 150 811, liba.ernestova@promenada.cz PŘEKLADY Hana Habrzettlová (NJ, AJ), Vladislav Liněckij (RJ) GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A TISK Polypress s.r.o. Karlovy Vary, % 350 995 099, www.polypress.cz Celoroční předplatné (9 čísel) 270 Kč Není-li uvedeno jinak, fotografie jsou z archivu vydavatelství nebo pořadatelů. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na www stránkách. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Za změnu programu odpovídá pořadatel. Za obsah inzerce a PR článků odpovídá zadávající společnost.

www.promenada.cz


OBSAH

34-35

Inhalt • Content • Содержание Přečtěte si • Lesen Sie • Read • Прочтите 14-15 Vřídelní voda • Sprudelwasser • Sprudel Water • Гейзернaя вода 34-35  Když přichází noc • Wenn die Nacht kommt • When the Night Is Coming Когда наступает ночь 38-40 Rozhovor s Taťánou Kuchařovou • Taťána Kuchařová • Татьяна Кухаржова 46-47 Lázeňská oplatka • Oblate • Wafer • Oблаткa 50-51 Svatošské skály • Svatošské Skály Rocks • Сватошские скалы 52-53  Pověst o Janu Svatošovi • Legende über Hans Heiling Legend of Jan Svatoš • Легенда о Яне Сватоше 56 Pohlednice z lázní • Ansichtskarte • Picture Postcard • Oткрытка 58-59 Ginkgo biloba roste v lázních • Ginkgo biloba • Гинкго двулопастный 60-61 Ostrov Skopelos • Island Skopelos • Oстров Скопелос 64-65 Klasická masáž • Klassische Massage • Classical Massage • Классический массаж 77 Socha zasněné dívky • Die Statue des verträumten Mädchens The Statue of a Daydreaming Girl • Статуя грезящей девушки

38-40

42  Doporučujeme hotely • Wir empfehlen Hotels • We recommed hotels Рекомендуем гостиницы 43, 45 Doporučujeme restaurace • Wir empfehlen Restaurants We recommed restaurants • Рекомендуем гостиницы 8-59 Karlovy Vary • Karlsbad • Карловы Вары 16 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 18-21 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 22-25 Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения 26 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 28 Muzea • Museen • Museums • Музеи 30 Kluby • Clubs 30 Sport • Спорт 32 Kina • Kinos • Cinemas • Кино 44, 48 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 66-77 Mariánské Lázně • Marienbad • Mариaнские Лазни 72 Divadlo • Theater • Theatre • Театр 72 Koncerty • Konzerte • Concerts • Концерты 73 Kino • Kino • Cinema • Кино 74 Muzea • Museen • Museums • Музеи 74 Galerie • Galerien • Galleries • Галереи 74 Pozvánky • Einladungen • Invitations • Приглашения 76 Důležité informace • Informationen • Information • Информации 78-80 Františkovy Lázně • Franzensbad • Франтишковы Лазни 81-83 Jáchymov • Joachimsthal • Яхимов 84 Navštivte • Besuchen Sie • Come and See • Посетите 85 Hrady, zámky • Burgen, Schlösser • Castles, Chateaus • Крепости, замки

46-47

60-61


Karlovy Vary

Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice Založeno: kolem roku 1350 Karlem  IV. • Správa: statutární město, řízeno Magistrátem města, sídlo Karlovarského kraje • Poloha: poblíž západních hranic České republiky, cca 125 km od Prahy • Nadmořská výška: 370 m n.m., okolní vrchy až 644 m n.m. • Klima: podhorské • Řeky: Teplá, Ohře, Rolava • Přírodní rarita: léčivé termální prameny • Architektonické památky: barokní (K.I. Dienzenhofer), klasicistní, historizující (F. Fellner a  H. Helmer) a  secesní • Tradiční výroba: sklo (Moser), porcelán (Thun), bylinný likér Becherovka, minerální vody Mattoni a vřídelní sůl, lázeňské oplatky, léčebná kosmetika, suvenýry z vřídlovce.

Karlsbad

Der grösste tschechische Kurort mit einer mehr als 600 Jahre alten Tradition Gründung: um das Jahr 1350 von Karl IV. • Verwaltung: statu­tarische Stadt geleitet von dem Magistrat der Stadt, Sitz der Karlsbader Region • Lage: in Nähe der westlichen Grenze der Tschechischen Republik, cca 125 km von Prag Seehöhe: 370 m ü.d.M., umliegende Hügel bis zu 644 m ü.d.M. • Klima: rauh, typisch für ein in der Nähe eines Gebirges liegenden Gebiets • Flüsse: Tepl, Eger, Rohlau • Naturrarität: heilende Thermalquellen • Architektonische Denkmäler: Barockbauten (K.I. Dienzenhofer), klassizistische, historisierende Bauten (F. Fellner und H. Helmer) und Jugendstilbauten • Traditionelle Produktion: Glas (Moser), Porzellan (Thun), Kräuterlikör Becherovka (Becherbitter), Mineralwässer (Mattoni) und Sprudelsalz, Karlsbader Oblaten, Heil­ kosmetik, Souvenirs aus Sprudelstein.

Karlovy Vary

The Biggest Spa Town in the Czech Republic. A Town with a Long Spa Tradition (600 Years) Foundation: around 1350 by Charles IV • Administration: a statutory town administered by the Council Office, seat of the Karlovy Vary Region • Location: on the west border of the Czech republic, cca 125 km from Prague • Elevation: 370 metres above sea level, hills in the neighbourhood about 644 metres above sea level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Rivers: Teplá river, Ohře river, Rolava river • Nature rarity: curative thermal springs • Sights: Baroque buildings (K.I. Dienzenhofer), klassicistic, historicist (F. Fellner and H. Helmer) and Art Nouveau buildings • Traditional production: glass (Moser), porcelain (Thun), Becherovka appetizing drink, mineral waters (Mattoni) and sprudel mineral salt, wafers, curative cosmetics, souvenirs from sprudel stone.

Карловы Вары

Caмый бoльшoй курoртный гoрoд c бoльшe чeм 600-лeтнeй курoртнoй трaдициeй Ocнoвaн: oкoлo 1350 г. кoрoлeм Кaрлoм IV • Cпрaвкa: гoрoд, упрaвляeмый Мaгиcтрaтoм гoрoдa, цeнтр Кaрлoвaрcкoгo  крaя • Рacпoлoжeн: у  зaпaднoй грaницы  Чешской рecпублики, в  125 км oт  Прaги  • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: oт 370 м дo 644 м • Климaт: прeдгoрный • Рeки: Тeплa, Oгржe, Рoлaвa • В  чeм зaключaeтcя уникaльнocть гoрoдa: в  нaличии лeчeбныx тeрмaльныx иcтoчникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: бaрoккo (К.И. Динцeнгoфeр), клaccицизм, иcтoризм (Ф. Фeльнeр и  Г.  Гeльмeр) и мoдeрн • Кaрлoвы  Вaры cлaвятcя: cтeклoм (Moser), фaрфoрoм (Thun), ликeрoм нa трaвax - Бexeрoвкa, минeрaльнoй вoдoй (Mattoni), гeйзeрнoй coлью, oригинaльными вaфлями, лeчeбнoй кocмeтикoй, cувeнирaми из aрaгoнитa.

8

www.promenada.cz

www.karlovyvary.cz


Even you can enjoy the natural healing gems of Karlovy Vary! Try something new and treat yourself to the famous complex treatment of Karlovy Vary that has helped people from all over the world to keep fit over the centuries. The secret of its efficiency lies in the use of the unique natural healing resources of thermal mineral waters, gases and peloids. In Karlovy Vary you can trust the skills and experience of spa hotel-based medical professionals whose reputation has been repeatedly endorsed by Czech Republic´s Leading Spa Resort awards. It is up to you to choose the right product from our package: MEDICAL SPA „PREMIUM“, „FIRST MOMENT“ and „LONG STAY“ or VITAL SPA. You can find our offer and consider the best option on our web site. We are looking forward to your visit and we wish you an enjoyable experience. Imperial Karlovy Vary Group

Hotel Imperial www.spa-hotel-imperial.cz e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz phone: +420 353 203 113

Spa Resort Sanssouci www.spa-resort-sanssouci.cz e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz phone: +420 353 207 113


Prameny

Quellen • Springs • Источники CZ Tato ochranná známka garantuje, že následující lázeňská zařízení využívají k léčebným procedurám vřídelní vodu. DE Diese Schutzmarke garantiert, dass die folgende Kureinrichtungen bei der Badebehandlung Sprudelwasser be­ nutzen. EN This trademark guarantees that sprudel water is used in following spa treatments in the facility. RU Этот фирменный знак свидетельствует о гарантии изпользования в процедурах гейзерной воды в следующих ­отельях. Aura Palace, Bohemia-Lázně a.s., Bristol, Bristol Palace, Carlsbad Plaza, Čajkov­ skij, Čajkovskij Palace, Imperial, Interhotel Central, Jessenius, Kolonáda, ­Mignon-Ahlan, Olympia, Parkhotel Richmond, Pavlov, Purkyně, Royal Regent, Salvator, Sanatorium Astoria, Savoy Westend, Spa Resort Sanssouci, Thermal, Tosca, Ulrika, Venus, Vojenská lázeňská léčebna - Sadový pramen

1

Vřídlo • Der Sprudel • The Sprudel • Гейзер Vřídelní fontána • Sprudelfontäne • Sprudel fountain • Гейзерный фонтан 180 l/min

Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade • Гейзерная колоннада 73,4 °C; 2000 l/min

2 Pramen Karla IV. • Karl IV.-Quelle • The Charles IV Spring • Источник Карла IV

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 62,7 °C; 3 l/min

3 Dolní Zámecký pramen • Unterer Schlossbrunn • The Lower Castle Spring • Нижний Замковый источник

Tržní kolonáda & Zámecké lázně • Marktkolonnade & Schlossbad • Market Colonnade & Castle Spa • Рыночная колоннада & Замковая здравница, 57,1 °C; 4,8 l/min

4 Horní Zámecký pramen • Oberer Schlossbrunn • The Upper Castle Spring • Верхний Замковый источник

pavilon nad Zámeckými lázněmi • Pavillon über dem Schlossbad • pavilion near Castle Spa • Беседка над Замковой здравницей 53,6 °C; 1,1 l/min

5 Tržní pramen • Marktbrunn • The Market Spring • Рыночный источник

Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада 64,4 °C; 4 l/min

6 Mlýnský pramen • Mühlbrunn • The Mill Spring • Млынский источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 58,4 °C; 3,6 l/min

7 Rusalčin pramen • Nymphenquelle • The Nymph Spring • Русалочий источник

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 61,3 °C; 4,6 l/min

8 Pramen knížete Václava I, II • Quellen des Fürsten Wenzel • The Prince Václav Springs • Источники князя Вацлава

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада I: 65,7 °C; 4,5 l/min, II: 63,5 °C; 3,3 l/min

9 Libušin pramen • Libusa-Quelle (Elisabeth-Rosen-Quelle) • The Libuše Spring • Источник Либуше

Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade • Млынская колоннада 63,2 °C; 3,3 l/min

10 Skalní pramen • Felsen Quelle • The Rock Spring • Скальный источник

u Mlýnské kolonády • an der Mühlbrunnkolonnade • near the Mill Colonnade • около Млынской колоннады 44,1 °C; 1 l/min

11 Pramen Svoboda • Freiheitsquelle • The Freedom Spring • Источник Свобода

altán u Lázní III • Pavillon beim Bad III • pavilion near Spa III • беседка у Лечебницы III 61,6 °C; 5,1 l/min

12 Sadový pramen • Parkquelle • The Park Spring • Садовый источник

Vojenská lázeňská léčebna • Militärkurhaus • Military Spa Sanatorium • Военная курортная лечебница 38,4 °C; 1,8 l/min

14 Pramen Štěpánka • Stephanie-Quelle • The Stephanie Spring • Источник Стефании

altán u Parkhotelu Richmond • Pavillon bei dem Parkhotel Richmond • pavilion near Parkhotel Richmond • беседка у Парк-отеля Ричмонд 14,4 °C; 0,4 l/min

15 Hadí pramen • Schlangenquelle • The Snake Spring • Змейный источник

Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садовая колоннада 28,7 °C; 2,3 l/min

16 Železnatý pramen • Eisenquelle • The Ferrous Spring • Железистый источник

Kolonáda Železnatého pramene • Kolonnade der Eisenquelle • Colonnade of the Ferrous Spring • Колоннада Железистого источника 14,3 °C; 2,1 l/min

Teploty pramenů se přizpůsobují průměrné teplotě sezóny (+/- 5 °C). • Die Temperaturen der Mineralquellen passen sich der durchschnittlichen Temperatur der Saison (+/- 5 °C) an. • The temperature of the mineral springs is related to the average temperature of the season (+/- 5 °C). • Температура минеральных источников колеблется в зависимости от температуры воздуха (+/- 5 °C).

10

www.promenada.cz


Vřídelní 3, Karlovy Vary • Tel.: +420 353 303 300 • E-mail: reservation@aquamarina.cz

www.aquamarina.cz


ová

iříh

3

4

o

áln

H

Pavlov

Teplá

H Dvořákovy sady

5

Sa do vá

tez ka

So vo va s

Trž išt ě

ga ra Hu Vikto dní Náro án es ov a

sk ok e Lu m čn ív rch

ní m

u

Chotkova

va ro

žs Pra

UI

er m p i al u

Stará

pražs

Na

a

Mi líři

TE

ler

ie

Ave Maria

Gejzír

Á PL

TE

tenis. dvorce

Find šin

a

late

rova

pěši

na

bi La

23

esta

H

letní kino

P

iczova c

ni

Altán U Če

Mickiew

led

14

á

po

Parkhotel22 Richmond

F. Schiller

Findlater ův altán Od

H

um21 ěn G í

nsk

p

Á

šina

ina

ěš

ina

Pra ž s k á

PL

Ga

ve

í lstv Přát e cesta

P

t zk éh op ěš ina Dvo řák ova pě

do va

va šo a ov er in he

Sc e gn Fü

řín

ek Nebozíz

ov

Lipno

Vyhlídka Karla IV.

www.promenada.cz

Hynaisova

Pe t

er u

ro Car

H Festival-hotel lmá Apartments Ko

H

P P Slovenská

Goet Villa Basileia hova stezka

ch. Přátelství

12

ě

Ty r

Karel IV. Jean de Carro

Chopino Ecce Homo va p ě Chopino šina Chopin va p ě ova ch. šina

Rusalčina ch.

en

de

Sady Jeana de Carro

sv. Petra a Pavla

WC

ch. Lesní pobožnost

alč

rg Tu

na

H

up

rozhledna Diana

s Ru

na

Jea

Morava

ro

stanice Diana

va p ěši

2-5 14 WC 15 nám. Svobody 1 H Kostel sv. Máří Magdalény Raisova H Panorama Kučera P H Ambiente G H Resslovy Sady í d k o Prezident H H Tosca stanice H l Boston Myslivna H Aura Palace Divadelní nám. yh šina Moravská pě G Hálkův Vyš Nad V e e c Café Elefant H H vrch P hra íd ds H JeseniusDivadelní Olympia ká yhl nám. í le H Corso V e a n J N l Libušina d de H Po H a a 16 Krásná královna louk uk iva Interhotel o l va D á stanice stanice Central ko Ostende H tar vá H Dvořák Imperial S Zít No H Embassy Jelení skok ín o va Zlatý sloup Husovo H Tylova Mallorca H á H nám. k s Salve Quisisana iá n stanice 17 Mar M arH H Saint l Mírové nám. Stará louka i án s Petersburg ria20 Spa Resort Sanssouci k Impe Imperial 18 Sady Karla IV. oláz H H H eň Carlsbad Plaza H Jarn H s 19 í Grandhotel Pupp P Láz Spa Resort Sanssouci ně I. kostel H Grandhotel Pupp altán

Šk

Kniha

něvo

zka

VÝŠINA PŘÁTELSTVÍ

ste

Findlaterův kříž

e dc

Maxova pěšina

St ad i

on

Pols ká

hlí Vy Na

Křižíkova ch.

13

Romance H Puškin Promenáda H

chata V Sedle JEDLINA

Tu r g e

altán Panorama

ká ňs Láze

Fibichova st ezka

ta

jská

lní de Vří bř. ná

Mánes

11

Gogolova ch.

6

Vrch U Tří křížů

Zámecké Split H lázně

Jelení skok

Petrova vyhlídka

s ce

chata U Tří křížů Camera obscura

ře Ond

é nsk

Křižíkova

Gymnázium

a rov Baa

Hřbitovní

sv. Ondřej

WC

Mlý

H

Eden

Kro

SPgŠ

Gogolova pěšina

ová Sad

vodárna

4

Domov mládeže

kuželna

H Růže H H Malta Vojenská 12 á Sirius H láz. léčebna dsk H Royal Regent a 15 r ěb H Venus H Titania H Pod H7 H Ulrika H Kriváň-Slovan Becherova Čajkovskij G Lázně III 8 Kolonáda vila Moskevský dvůr H Palace H Petr H H Bristol Smetana - Vyšehrad H H 11 H H H Astoria Čajkovskij Excelsior H H H Bílý kříž Bristol H Slovan 10 Trocnov H sv. Petr H Ahlan Villa Charlotte Zámec Mignon Villa Ritter H a Pavel H ký v WC 6-10 ho 9 rch H Eliška liké e H V H ra t Eliška H H e Ontario H Kostel Savoy P Nike Palatin H sv. Lukáše Westend Chopin 12 WC

Rohanova stezka

zahr.osada

Marttel

az én

SZdrŠ

H

H

lova Pav I.P. IV. la K ar

Kosmos Elwa H Humboldt

SOŠ

Rohanův kříž

rská

Lidická

íb

H

Maďa

Gymnázium

Thermal

H ní

obřadní síň

erm

Drahovice

Balb

Čas

le J

ic Lid

P

hov a

altán Bellevue

th

3

Lidická

M

fuzní trans

Horova Krá

P

va arino

Slo

h

a Sv

ar s ká

láv sk á

Zey erov a

Jug os

WC

e Bož

ové ěmc ny N

va líčko

Mác

g Ga

va rto za Mo

yk a

ho lické Vrch

Hav

Smetanovy sady

ad hr

16

Za

Magistrát okr. soud města

Palackého nám.

Vých odní

va vo sla

Jungmannova va rmo Šve

Bu l h

P

vská Moske

H

Alžbětiny lázně 2

OA

ická

na

ská

dr. kové

l Ang

t ul.5.kvě

ra

asar

á

ova Jirásk

T.G .M

k eric Am

Jaltská

á

nám. E. Destinové

nám. V. Řezáče

ká uns Ru m

Itals

la Dr. Eng

Bělehrad

1 Dr.D .Be ch e

Albert

Drahomíra 1

Zbrojnická

a ov uč zr Be

sk Varšav

ř

a lov av .P I. P

nám. Republiky

P

Kvapilova

ho Bla

Čechova 2

nemocnice

ní cha voboze s Pala ř. J. Nábř. O Náb

P

nd

O

Po bř ež ní

st mo

Městská tržnice

Chebský most

H

a tov Kop

rny vá oli

zná Vítě íčkova

sk ý rov Ost

US

K

Lidl

P

ka ap aČ arl

nám. Karla Sabiny

rova Kollá

vr Pod t

Horní nádraží

lny řite Spo Magistrát města

C

í ečn Jat va tro res Foe

Karlovy Vary

z Vítě

6

E48

odd.

WC

Chodská

P


5

6

7

10

11

12

8

9

13

1 Jan Becher • Ян Бехер, T.G. Masaryka 57. Muzeum světoznámého likéru 10 Mlýnská kolonáda • Mühlbrunnkolonnade • Mill Colonnade

Späthistorismus. Bühnenvorhang und Fresken von E. u. G. Klimt u. F. Matsch. • Млынская колоннада (1871-81, arch. J. Zítek). Novorenesanční láA building from the time of the late historicism. The curtain and frescos by zeňská architektura. Balustráda vyzdobena sochami dvanácti měsíců. • E. and G. Klimt and F. Matsch. • Здание в стиле позднего историзма. ЗанаEine Neurenaissance-Kurstadtarchitektur. Die Balustrade ist mit Statuen вес и фрески: художники - братья Э. и Г. Климт и Ф. Мач. von zwölf Monaten verziert. • An example of the Neo-Renaissance architecture. The balustrade is decorated with the statues of twelve months. • 17 Lanovka • Seilbahn • Funicular • Канатная дорога - na Jelení skok a na Dianu • zum Hirschensprung und Diana-Aussichtsturm • to the Deer’s ­Неоренессансная курортная архитектура. Балюстрада украшена фигураJump and the Diana Viewing Tower • на Олений прыжок и Диану. ми, символизирующими 12 месяцев года.

Becherovka • Museum des weltbekannten Likörs Becherovka • museum of world-famous Becherovka liqueur • музей всемирно известного ликера Бехеровка.

2 Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаве-

тинская лечебница (1904-06, arch. F. Drobny), Smetanovy sady • Smetana Park • Сады Сметаны.

3 Hlavní pošta • Hauptpost • Main Post-Office • Главпочтамт 11 Jelení skok • Hirschensprung • Deer’s Jump • Олений прыжок 18 Grandhotel Pupp • Гранд-отель Пупп (1701, 1893, 1907, arch.

vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • обзорная площадка.

(1900-03, arch. F. Setz), T.G. Masaryka 1.

F. Fellner a H. Helmer, 1937), Mírové nám. 2.

4 Hotel Thermal • Отель Термал (1976, arch. V. a V. Machoninovi), 12 Zámecká věž • Schlossturm • Castle Tower • Башня замка, 19 Lázně I - Císařské lázně • Bad I - Kaiserbad • Bath I - Kaiserbad

I.P. Pavlova 11.

5 Sadová kolonáda • Parkkolonnade • Park Colonnade • Садо-

вая колоннада (1880-81, arch. F. Fellner a H. Helmer), Dvořákovy sady • Dvořák Park • Сады Дворжака.

6 Vrch U Tří křížů • Dreikreuzberg • Three Crosses Hill • Холм

У Трех Крестов - vyhlídkové místo • Aussichtspunkt • a place with a view • oбзорная площадка.

7 Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III (1863-66, arch.

13

L. Renner, E. Labitzky, G. Hein), Mlýnské nábř. 5. Stavba ve stylu anglické zámecké gotiky • Ein Bau im romantischen Stil der englischen Schlossgotik • 14 A building reminding us of English Gothic castles • Здание в стиле английской замковой готики.

8 Becherova vila • Villa Becher • Вилла Бехера (1914, arch.

K. Heller), Krále Jiřího 9. V r. 2011 přestavěna na interaktivní galerii. • Im Jahre 2011 in eine interaktive Galerie umgebaut. • In 2011 converted into an interac- 15 tive gallery. • В 2011 году перестроена под интерактивную галерею.

9 Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla • Russische Orthodoxe

Kirche des Hlg. Peter u. Paul • Russian Orthodox Church 16 of  St Peter and Paul • Православная церковь свв. Петра и Павла (1893-97, arch. G. Wiedermann), Krále Jiřího.

Лечебница I - Императорская лечебница (1893-95, arch. F. Fellner Zámecký vrch. Královský hrádek z doby kolem r. 1358. V r. 1608 na jeho místě a H. Helmer), Mariánskolázeňská 2. vyrostla věž, která přestavbami získala dnešní podobu. • Das Königsschloss aus der Zeit um das Jahr 1358. Im Jahre 1608 entstand an seiner Stelle ein Turm, der durch Umbauten seine heutige Gestalt gewann. • A royal castle da- 20 Hotel Imperial • Отель Империал (1911-12, arch. E. Hebrard), L­ibušina 1212/18. Zbudovaný ve stylu neorenesance • Im Stil der neore­ ting back to 1358. In 1608 a tower was built in its place. It was rebuilt several naissance erbaut. • The Neo-Renessance building • В стиле неоренесанс. times. • Малый королевский замок, построенный около 1358 г. В 1608 г. на его месте была возведена башня, обретшая нынешний вид после 21 Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery • Галерея искусств перестроек. (1912, arch. F. Seitz), Goethova stezka 6. Tržní kolonáda • Marktkolonnade • Market Colonnade • Рыночная колоннада (1883, arch. F. Fellner a H. Helmer). 22 Parkhotel Richmond • Парк-отель Ричмонд, Slovenská 3. V zahradě socha karlovarského jelena. • Im Garten steht die Statue des Karlsbader Hirsches. • A statue of the Karlovy Vary deer can be found in the garden. • Vřídelní kolonáda • Sprudelkolonnade • Sprudel Colonnade В парке стоит фигура карловарского оленя. Гейзерная колоннада (1975, arch. J. Votruba). Vřídlo tryská do výše 10-12 m. • Der Sprudel quillt in die Höhe bis zu 10-12 m. • The Sprudel shoots up to a height of about 10-12 metres. • Вода из Гейзера (Vřídlo) извергается 23 Poštovní dvůr • Posthof • The Post Court • Почтовый Двор (1791), Slovenská 2. Zde zazněla poprvé na evropském kontinentě Dvořákoна высоту 10-12 метров. va symfonie Z Nového světa (20.7. 1894). • Hier erklang zum erstenmal auf dem europäischen Kontinent die Symphonie Aus der Neuen Welt von A. DvoChrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magdalenen Kirche řák (20.7. 1894). • The symphony in e minor, the New-World Symphony by St Maria Magdalena Church • Храм св. Марии Магдалины A. Dvořák, was heard here for the first time on the European continent (July (1732-36, K.I. Dienzenhofer), Kostelní nám. 20th 1894). • Здесь впервые на европейском континенте прозвучала симфония A. Дворжака Из Нового Света (20.7 1894). Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской театр (1884-86, arch. F. Fellner a H. Helmer), Divadelní nám. Stavba pozdního historismu. Opona a fresky E. a G. Klimtových a F. Matsche. • Ein Bau des

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Foto David Kurc, archiv

14

www.promenada.cz

13


Lenka Andělová

Vřídelní vodu SI VYCHUTNÁVEJTE VŠEMI SMYSLY

Fenomén vřídelní vody odjakživa přitahuje pozornost. A tak není divu, že hosté si rádi lebedí v teplých minerálních koupelích, popíjejí doporučený pramen z lázeňských pohárků, a vřídelní vodu dokonce ochutnávají v kávě. Nevěříte? Už historické dokumenty potvrzují, že „...vřídelní káva se vyznačovala charakteristickou slanou příchutí...“ Dnes by tak slanou kávu nikdo nepil, proto Vám ji připraví v kavárně ve Vřídelní kolonádě podle moderní receptury. Do nápoje patří kromě vřídelní vody také med, becherovka a šlehačka. A zajímá-li vás ještě širší využití léčivého pramene, uvařte si z čerstvě donesené vřídelní vody polévku. Podle starodávného receptu ji kuchařky zahustily jíškou a okořenily muškátovým oříškem. Do talíře vložily čerstvý žloutek s kouskem másla a nasekanou petrželkou a zalily polévkou. Doplnily ještě nasucho opraženým, na kostičky nakrájeným rohlíkem. U receptu je ovšem varování: Pozor, už nesolit! Traduje se, že chutný je také houskový knedlík vařený ve vřídelní vodě.

14

www.promenada.cz


Kosten Sie das Sprudelwasser mit allen Sinnen aus

Relish Sprudel Water with All Your Senses

Пейте гейзерную воду со всеми чувствами

Das Phänomen des Sprudelwassers hat auf sich die Aufmerksamkeit seit jeher gezogen. Und so ist es kein Wunder, das Kurbesucher warme Mineralbäder geniessen, Mineralwasser aus der ihnen empfohlenen Quelle aus einem Kurbecher trinken und das Mineralwasser sogar im Kaffee kosten. Glauben Sie es nicht? Schon historische Quellen b ­ estätigen, dass „...Sprudelkaffee zeichnete sich durch einen salzigen Geschmack aus...“ Heute würde niemand solchen salzigen Kaffee trinken und darum kochen sie ihn für Sie im Café in der Sprudelkolonnade nach einer modernen Kochvorschrift. ­Neben dem Sprudelwasser gehören in das Getränk auch Honig, Becher-Likör und Schlagsahne. Und wenn Sie sich für eine noch weitere Ausnutzung der Mineralquelle interessieren, kochen Sie sich aus dem frischen Sprudelwasser auch eine Suppe. Nach einer alten Kochvorschrift brannten sie Köchinnen ein und würzten sie mit Muskatnuss. In den Teller legten sie ein frisches Eigelb mit einem Stück Butter und gehackte ­Petersilie ein und übergossen das alles mit der Suppe. Dazu gaben sie noch ein trocken geröstetes und in Würfel geschnittenes ­ Hörnchen zu. Doch bei der Kochvorschrift ist auch eine Warnung: Achtung, nicht salzen! Man sagt, dass auch ein im Sprudelwasser gekochter Semmelknödel sehr schmeckhaft ist.

The phenomenon of sprudel water has been attracting attention since time immemorial. And so there is no wonder that visitors enjoy baths in warm sprudel water, drink water from a spring which has been recommended to them from spa cups and they even taste mineral water in coffee. That you cannot believe it? Historical sources confirm that “...sprudel coffee distinguished itself by a characte­ ristic salty taste...” No-one would drink such salty coffee today and so they will cook it for you to a mo­ dern recipe in the Sprudel Colonnade. Apart from sprudel water, the beverage contains also honey, the liqueur Becherovka and whipped cream. And if you are interested in how else to make use of sprudel water, you can cook soup from it. To an old recipe, cooks thickened it with roux and tasted it with nutmeg. They put a fresh yolk with a piece of butter and chopped parsley in the plate and poured them with soup. Then they complemented it with a cubed roasted bun. However, the recipe contains a warning: Do not add salt! It is said that a bread dumpling cooked in sprudel water is tasty as well.

Феномен гейзерной воды испокон веков привлекает к себе внимание. И неудивительно, что гости с удовольствием плавают в теплых минеральных ваннах, пьют воду из рекомендованного источника и даже пьют кофе, сваренный в гейзерной воде. Не верите? Еще старинные документы подтверждают, что „...гейзерная вода отмечена характерным соленым привкусом...“ Сегодня так соленый кофе никто бы не пил, поэтому вам его приготовят в кафе на Гейзерной колоннаде по современному рецепту. Кроме гейзерной воды, в кофе добавляются мед, бехеровка и сливки. А если вас интересует еще более широкое использование воды из лечебного источника, сварите суп из только что набранной гейзерной воды. Согласно старинному рецепту кухарки ее загустили юшкой и добавили мускатного ореха. В тарелку положили свежий желток с куском масла, мелко нарезаннуб петрушку и залили супом. Дополнили еще слегка поджаренным, нарезанным на кубики рогаликом. Однако рецепт предупреждает: Внимание, больше не солить! Считается, что вкусным является булочный кнедлик, сваренный в гейзерной воде.

www.promenada.cz

15


Divadlo

Theater • Theatre • Театр

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater Town Theatre • Городской театр

Divadelní nám. 21, % 353 225 621 www.karlovarskedivadlo.cz Předprodej vstupenek • Kartenvorverkauf • Ticket booking Предварительная продажа билетов: % 353 225 537 1.10.-30.11., Best Fest, 5. ročník divadelního festivalu. 1.10. st 16.30, 19.30 hod., A. Watkyn: Co v detektivce nebylo, detektivní komedie o situaci, ve které je slušný člověk schopen i vraždit. Hrají: P. Nárožný, V. Vydra, O. Vlach ad. Pořádá Statutární město Karlovy Vary ke Dni seniorů. CZ

Nenechte si ujít

2.10. čt 19.30 hod., J. Logan: Červená, střet generace na vrcholu a generace nastupující, souboj idejí a uměleckých názorů, neodvratný rozchod. Ale zároveň vzájemné pochopení, prolnutí, výměna rolí. Herecký koncert M. Etzlera a M. Krause. Divadlo v Řeznické. V rámci festivalu Best Fest. 6.10. po 19.30 hod., Cirk La Putyka, R. Novák ml. & Co.: Risk, mezinárodní obsazení, ostré sekery a šipky, nové disciplíny, živá hudba a projekce, vše mířící mnoha směry, ale s jedinou myšlenkou: Může být risk návykový? Účinkují: P. Valchář, J. Kohout, Z. Havrlantová ad. Předplatné sk. B. V rámci festivalu Best Fest. 7.10. út 19.30 hod., B. Polívka: DNA, komedie s autobiografickými prvky, plná gagů, klaunských výstupů a efektů, typických improvizací a samozřejmě humoru. Hrají: A. Polívková, B. Polívka, J.B. Tichý ad. Divadlo Bolka Polívky. Předplatné sk. A. V rámci festivalu Best Fest. 12.10. ne 15 hod., O. Sekora: Ferda mravenec, Nová dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel. Docela velké divadlo Litvínov. 14.10. út 19.30 hod., Love in Flames, slovenský soubor Merlin a jeho irská taneční show. 15.10. st 19.30 hod., I. Dousková: Hrdý Budžes, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace. Hrají: B. Hrzánová, J. Vlčková/M. Šiková, L. Jeník. Divadlo Antonína Dvořáka Příbram. 17.10. pá 19.30 hod., P. Valentine: Láska mezi nebem a zemí, romantická komedie o tom, jak je důležité mít pro co žít. A to dokonce i po smrti. Hlavními hrdiny jsou totiž duchové... Hrají: B. Štěpánová, K. Beseda, L. Domesová ad. Činohra Karlovarského městského divadla. 25.10. so 17 hod., J. Pithartová: Nevěsta pro hastrmana, jestlipak hastrman přebere Toníkovi nevěstu? A kde sežene housle, na které by ukrutně rád hrál? Hrají: K. Beseda, M. Hniličková, J. Kotula ad. Činohra Karlovarského městského divadla. Premiéra.

13.30 hod., Izrael - Svatá země v obležení, J. Kalát. 15 hod., Závod napříč Amerikou, M. Jon. 16.30 hod., Divoké pobřeží Severního Atlantiku, J. Karbus. 18 hod., Uganda - cesta kontrastu, P.J. Juračka. 19.30 hod., Špicberky 2014, P. Horký, V. Sůra. 21 hod., Shane Vanderwall, hudební akustický večer.

31.10.-2.11. kino Drahomíra, Vítězná 50, info % 776 793 399 8. ročník cestovatelského festivalu Více na www.caminos.cz 31.10. pá 16.45 hod., Zahájení festivalu 17 hod., Arménie - vřelé srdce Kavkazu, L. Synek. 18.30 hod., Jak se točí expedice, J. Psohlavec. 20 hod., Život v Ekvádoru, J. Dušek a jeho host. 1.11. so 9 hod., Gabon, I. Matějíčková, L. Vejřík. 10.30 hod., Pod vodu s profesionálním potapěčem, Z. Schuster. 12 hod., Návrat ze sedmileté cesty, R. Vehovský.

16

www.promenada.cz

2.11. ne 10 hod., Tajemný Kamerun, J. Lukeš, M. Šíma. 11.30 hod., Dobrovolnictví v Nepálu, M. Bitman. 13 hod., Palestina - země nezemě, J. Kalát. 14.30 hod., Mexiko, M. Mykiska. 16 hod., Všechny barvy Kanady, V. Lemberk. 17.45 hod., Zakončení festivalu, předání diváckých cen. 18 hod., Století Miroslava Zikmunda, dokumentární film v režii P. Horkého.

27.10. po 19.30 hod., B. Lane, E.Y. Harburg, F. Saidy: Divotvorný hrnec, americký muzikál ve slavné úpravě pánů Voskovce a Wericha. Koprodukce Zpč. divadla v Chebu, činohry Karlovarského městského divadla a Karlovarského symfonického orchestru. 29.10. st 19.30 hod., L. Goldstein: Pan Halpern a pan Johnson, nad čerstvým hrobem své ženy pan Halpern potkává muže, který se chystá položit na hrob kytici květů. Na židovském hřbitově neobvyklá věc. Překvapení však teprve začínají... Hrají: P. Kostka, F. Němec. Divadlo Ungelt. Předplatné sk. B. V rámci festivalu Best Fest. 30.10. čt 19.30 hod., G. Verdi: La Traviata, světoznámá opera podle románu A. Dumase ml. Dáma s kaméliemi. Dirigent: J. Štrunc. Divadlo J.K. Tyla Plzeň. Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 6.10. Mo 19.30 Uhr, Cirk La Putyka, neuer Zirkus. 14.10. Di 19.30 Uhr, Love in Flames, Irische Tanzshow. 27.10. Mo 19.30 Uhr, B. Lane, E.Y. Harburg, F. Saidy: Der Wundertopf, Musical. 30.10. Do 19.30 Uhr, G. Verdi: La Traviata, Oper. Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Oct 6th Mon 7.30 p.m., Cirk La Putyka, a new circus. Oct 14th Tue 7.30 p.m., Love in Flames, Irish dance show. Oct 27th Mon 7.30 p.m., B. Lane, E.Y. Harburg, F. Saidy: Finian’s Rainbow, musical. Oct 30th Thu 7.30 p.m., G. Verdi: La Traviata, opera. Music programmes - see the section Concerts. RU 6.10 пн 19.30 час., Cirk La Putyka, новый цирк. 14.10 вт 19.30 час., Love in Flames, ирландское танцевальное шоу. 27.10 пн 19.30 час., Б. Лейн, И. Харбург, Ф. Сэйди: Волшебный горшок, мюзикл. 30.10 чт 19.30 час., Дж. Верди: Травиата, опера. Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.


Koncerty

Konzerte • Concerts • Концерты

Lázně III • Bad III • Bath III • Лечебница III

EN Oct 18th Sat 7.30 p.m., Gala concert of operetta melodies and evergreens RU 18.10 сб 19.30 час., Гала-концерт мелодий из оперетт и эвергрины

Kostel sv. Petra a Pavla • Kirche des Hlg. Petrus und Paulus • Church of St Peter and Paul Костел свв. Петра и Павла

Thermal • Термал

Mlýnské nábř. 5, % 353 242 500 www.kso.cz Scéna Karlovarského symfonického orchestru (KSO) • Szene des Karlsbader Symphonieorchesters (KSO) • Scene of the Karlovy Vary Symphony Orche­ stra (KSO) • Cцена Карловарского симфонического оркестра (КСО)

Církev československá husitská, Mariánskolázeňská 4, info % 608 309 206

3.10. pá 19.30 hod., Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Ženevě, J. Brahms: Symfonie č. 3 F dur, R. Schumann: Symfonie č. 3 Es dur „Rýnská“. Dirigent: L. Gay. 10.10. pá 19.30 hod., Koncert ve spolupráci s Hudební vysokou školou v Curychu, F. Mendelssohn-Bartholdy: Pohádka o krásné Meluzíně - předehra, Z. Kodály: Tance z Galanty, J. Brahms: Symfonie č. 1 c moll. Dirigent: N. Pasquet. 16. 10. čt 19.30 hod., Koncert k Roku české hudby, O. Kukal: Koncert pro trombon a orchestr, W.A. Mozart: Malá noční hudba, K. Neubauer-trombon. Dirigent: O. Kukal. 21.10. út 19.30 hod., Gala opereta. Dirigent: M. Peschík. 24.10. pá 19.30 hod., Symfonický koncert k výročí založení republiky, B. Smetana: Má vlast. Dirigent: V. Válek. 31.10. pá 19.30 hod., Koncert k Roku české hudby, J. Klusák: Concerto grosso per flauto, oboe, clarinetto, corno, fagotto e archi, J. Mysliveček: Koncert pro violoncello a orchestr C dur, A. Dvořák: ­Symfonie č. 8 G dur, T. Jamník-violoncello. Dirigent: P. Altrichter. DE 3., 10.10. Fr, 16.10. Do, 21.10. Di, 24., 31.10. Fr 19.30 Uhr, Konzerte des KSO EN Oct 3rd, 10th Fri, 16th Thu, 21st Tue, 24th, 31st Fri 7.30 p.m., Concerts of KSO RU 3., 10.10 пт, 16.10 чт, 21.10 вт, 24., 31.10 пт 19.30 час., Концерты КСО

Velký sál, I.P. Pavlova 11, info % 603 717 399 www.thermal.cz

Karlovarské městské divadlo • Stadttheater Town Theatre • Городской театр

DE

CZ

CZ DE EN RU

16.10. čt 20 hod., Karel Gott & Boom!Band 16.10. Do 20 Uhr, Karel Gott & Boom!Band Oct 16th Thu 8 p.m., Karel Gott & Boom!Band 16.10 чт 20 час., Карел Готт & Boom!Band

Sedlec, info % 353 563 621

Západní 3, % 359 909 166 www.kvarena.cz

EN RU

29.10. st 20 hod., James Blunt, Moon Landing 2014 World Tour. 29.10. Mi 20 Uhr, James Blunt Oct 29th Wed 8 p.m., James Blunt 29.10 ср 20 час., Джеймс Блант

Chrám sv. Máří Magdalény • Hlg. Maria Magda­ lenen Kirche • St Maria Magdalena Church Храм св. Марии Магдалины nám. Svobody 2, % 733 233 266

CZ 18.10. so 19.30 hod., Galakoncert operetních melodií a evergreenů, Festivalový orchestr Petra Macka. DE 18.10. Sa 19.30 Uhr, Galakonzert von Operettenmelodien und Evergreens

18

www.promenada.cz

Kostel sv. Anny • Kirche der Hlg. Anna Church of St Anna • Костел св. Анны

KV Arena • KV Арена

CZ

Divadelní nám. 21, % 353 225 621 www.karlovarskedivadlo.cz

CZ každé po 19.30 hod., Varhanní koncerty, sólisté Státní opery Praha. DE jeden Mo 19.30 Uhr, Orgelkonzerte EN every Mon 7.30 p.m., Organ concerts RU каждый пн 19.30 час., Концерты органной музыки

CZ 2., 9., 16., 23., 30.10. čt, 7., 14., 21., 28.10. út 16 hod., Varhanní koncerty - Ave Maria, soprán/mezzosoprán & trubka/ flétna/housle & harfa/hoboj & varhany. DE 2., 9., 16., 23., 30.10. Do, 7., 14., 21., 28.10. Di 16 Uhr, Orgelkonzerte - Ave Maria EN Oct 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th Thu, Oct 7th, 14th, 21st, 28th Tue 4 p.m., Organ concerts - Ave Maria RU 2., 9., 16., 23., 30.10 чт, 7., 14., 21., 28.10 вт 16 час., Концерты органной музыки - Ave Maria

CZ 5.10. ne 18 hod., Slavnostní koncert, 10. let sdružení na záchranu kostela. A. Vivaldi: Čtvero ročních dob, V. Hudeček-housle, KSO. 26.10. ne 17 hod., Karlovarský pěvecký sbor, A. Dvořák: Lužanská mše D-dur. Řídí: J. Rezek. DE 5.10. So 18 Uhr, Galakonzert, A. Vivaldi: Vier Jahreszeiten. 26.10. So 17 Uhr, Karlsbader Sängerchor EN Oct 5th Sun 6 p.m., Gala concert, A. Vivaldi: Four Seasons. Oct 26th Sun 5 p.m., Karlovy Vary choir RU 5.10 вс 18 час., Торжественный концерт, A. Вивальди: Времена года 26.10 вс 17 час., Концерт Карловарского хора

Spa Resort Sanssouci

Atrium Green House, U Imperialu 11, % 353 207 111 www.spa-resort-sanssouci.cz

CZ každou ne 19.30 hod., Klavírní soirée 21.10. út 19 hod., Komorní koncert, Riccio Quartetto. DE jeden So 19.30 Uhr, Klaviersoirée 21.10. Di 19 Uhr, Kammerkonzert EN every Sun 7.30 p.m., Piano soirée Oct 21st Tue 7 p.m., Chamber concert RU каждое вс 19.30 час., Фортепианные суаре 21.10 вт 19 час., Камерный концерт


KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR

VSTOUPIL DO SVÉ 180. KONCERTNÍ SEZÓNY Tím se řadí mezi nejstarší symfonické orchestry světa. V říjnu uvede dvě světové premiéry a posluchačům nabídne několik dalších výjimečných koncertů. Světovými premiérami budou uvedení děl současných českých skladatelů a dirigentů - Koncertu pro trombon a orchestr Ondřeje Kukala a klavírního koncertu Brána k zahradám Kryštofa Marka, který zazní v rámci mezinárodního festivalu Jazzfest. KSO vystoupí rovněž na benefičním koncertě pro kostel sv. Anny v Sedleci, kde společně s houslistou Václavem Hudečkem uvede Vivaldiho Čtvero ročních období. V rámci koncertů k Roku české hudby orchestr uvede kromě premiér i díla Josefa Myslivečka, Antonína Dvořáka a Jana Klusáka. K výročí založení republiky zazní již tradičně Smetanova Má vlast za řízení Vladimíra Válka, hlavního hostujícího dirigenta KSO.

Karlovy Vary Symphony Orchestra Has Entered Its 180th Concert Season This ranks it as one of the oldest orchestras in the world. The orchestra will present two world premiere concert performances in October and it will offer its listeners some other exceptional concerts as well. The world premiere concerts will be compositions by contemporary Czech composers and conductors - A Concerto for Trombone and Orchestra by Ondřej Kukal and the piano concerto A Gate to Gardens by Kryštof Marek, which will be parts of the international festival Jazzfest. The Karlovy Vary Symphony Orchestra will also appear at a benefit concert for St. Ann Church in Sedlec where it will play Vivaldi’s Four Seasons together with the violinist Václav Hudeček. Apart from the premiere concerts the orchestra will also present compositions by Josef Mysliveček, Antonín Dvořák and Jan Klusák on the occasion of The Year of Czech Music. And on the occasion of the foundation of the republic the traditional My Country by Smetana will be played. It will be conducted by Vladimír Válek, the principal guest conductor.

Карловарский симфонический оркестр открыл свой 180-й концертный сезон КСО является одним из старейших симфонических оркестров мира. В октябре он представит две мировые премьеры и предложит слушателям несколько других знаменательных концертов. Упомянутыми премьерами станут концерты, в которых будут исполнены произведения современных чешских композиторов и дирижеров - Концерт для тромбона с оркестром Ондржея Кукала и фортепианный концерт Ворота в сад Криштофа Марека на Международном фестивале Jazzfest. КСО также даст концерт-бенефис в седлецком костеле святой Анны, на котором скрипач Вацлав Гудечек в сопровождении оркестра исполнит Времена года Антонио Вивальди. В рамках концертов по случаю Года чешской музыки, кроме премьер, оркестр также представит произведения Иозефа Мысливечека, Антонина Дворжака и Яна Клусака. Ко Дню основания республики по традиции прозвучит цикл симфонических поэм Моя родина Бедржиха Сметаны под управлением главного приглашенного дирижера КСО Владимира Валека.


Foto archiv Jazzfest

KARLOVY VARY

SOKOLOV 2014 13.-19.10.

20

www.promenada.cz

31. mezinárodní jazzový festival


Jazzfest Karlovy Vary - Sokolov 2014

Oct 13th-19th • 31st International Jazz Festival

Tradiční karlovarský festival je dramaturgicky zaměřen na moderní jazz The traditional festival of Karlovy Vary focuses on modern jazz and its fusia jeho fúzi s jinými žánry za účasti hudebníků z celého světa. on with other genres, in which musicians from the whole world take part. Největší hvězdou 31. ročníku bude americký trumpetista Roy Hargrove, The biggest star of the 31st year will be the American trumpeter Roy Hargrojeden z nejlepších světových hráčů a dvojnásobný držitel ceny Grammy. ve, one of the best trumpet players in the world and a double Grammy prize Mezinárodní kvartet představí americký saxofonista Marc Bernstein, volholder. The American saxophonist Marc Bernstein will present an internationou tvorbu na pomezí improvizace předvede skupina Limbo, příklon nal quartet, the band Limbo will play music inclining to improvisation while k blues bude reprezentovat Tonny Blues Band se zpěvačkou Kaiou Brown. the Tonny Blues Band with the singer Kaia Brown will play blues-inspired Ve světové premiéře zazní klavírní koncert Brána k zahradám Kryštofa music. The piano concert The Gate to Gardens by Kryštof Marek performed Marka v provedení Karlovarského symfonického orchestru, klavíristy Jinby the Karlovy Vary Symphony Orchestra, the pianist Jindřich Henry Volf and dřicha Henryho Volfa a jazzových sólistů. V rámci slavnostního večera jazz soloists will be a world premiere performance. A part of the gala evening bude již tradičně předána festivalová Cena Barona Schoenecka. will be the traditional presentation of the festival Baron Schoeneck Award. 13.10. po 19 hod. MDK Sokolov, Roman Pokorný - Feelin’ The Spirit (ČR) 15.10. st 19 hod. Městské divadlo Sokolov, Slet bubeníků 2014 (ČR) ◗ 16.10. čt 19.30 hod. divadlo Husovka, Limbo (ČR), Marc Bernstein International Quartet (USA/It./SR/ČR) ◗ 17.10. pá 19.30 hod. Lázně III, Karlovarský symfonický orchestr & Karlovarský Repre Band (ČR), K. Marek: Brána k zahradám - klavírní koncert f moll, J. Volf ml.-klavír, F. Raba-kotrabas, A. Siládi-bicí. Dirigent: K. Marek. Předání Ceny barona Schoenecka. ◗ 18.10. so 19.30 hod. kino Drahomíra, Jazz Kvé (ČR), M.K. Collective (ČR), Kaia Brown & Tonny Blues Band (USA/ČR) ◗ 19.10. ne 19.30 hod. Lázně III, Roy Hargrove Quintet (USA) ◗

Oct 13th Mon 7 p.m. MDK Sokolov, Roman Pokorný Feelin’ The Spirit (CZ) ◗ Oct 15th Wed 7 p.m. Theatre Sokolov, Gathering of Drummers 2014 (CZ) ◗ Oct 16th Thu 7.30 p.m. Husovka Theatre, Limbo (CZ), Marc Bernstein International Quartet (USA/It./SK/CZ) ◗ Oct 17th Fri 7.30 p.m. Bath III, Karlovy Vary Symphony Orchestra & Karlovy Vary Repre Band (CZ) ◗ Oct 18th Sat 7.30 p.m. Drahomíra Cinema, Jazz Kvé (CZ), M.K. Collective (CZ), Kaia Brown & Tonny Blues Band (USA/CZ) ◗ Oct 19th Sun 7.30 p.m. Bath III, Roy Hargrove Quintet ( USA) ◗

www.promenada.cz

21


Pozvánky

Einladungen • Invitations • Приглашения

Žonglérská show • Jongleur-Show Jugglers’ show • Жонглерское шоу Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 7.10. út 20.30 hod. DE 7.10. Di 20.30 Uhr EN Oct 7th Tue 8.30 p.m. RU 7.10 вт 20.30 час.

Orientální tance • Orientalische Tänze Oriental dances • Восточные танцы Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 14.10. út 20.30 hod. DE 14.10. Di 20.30 Uhr EN Oct 14th Tue 8.30 p.m. RU 14.10 вт 20.30 час.

Městské farmářské trhy • Bauernmarkt Farmers’ Markets • Фермерские торги Varšavská ul., Tržnice CZ 17.10. pá 11 hod. DE 17.10. Fr 11 Uhr EN Oct 17th Fri 11 a.m. RU 17.10 пт 11 час.

Indické tance • Indische Tänze Indian dances • Индийские танцы Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111

Nenechte si ujít Aljaška - pobřeží Pacifiku

Velkoplošná panoramatická live-diashow cestovatele Leoše Šimánka “...Fjord se začíná pomalu zužovat. V dálce, na jeho konci se jako gigantický bílý had klikatí ledovcový splaz, stékající ze zasněžených horských štítů, které uzavírají tuto velkolepou podívanou. „Vpředu už vidím první ledové kry,“ volá nadšeně Veronika. Do té chvíle nedělala nic jiného, než je vyhlížela. Jsou důkazem, že náš cíl se blíží...“

22

www.promenada.cz

CZ DE EN RU

21.10. út 20.30 hod. 21.10. Di 20.30 Uhr Oct 21st Tue 8.30 p.m. 21.10 вт 20.30 час.

Magic Show Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 111 CZ 28.10. út 20.30 hod. DE 28.10. Di 20.30 Uhr EN Oct 28th Tue 8.30 p.m. RU 28.10 вт 20.30 час.

Důsledky Velké války Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23, % 353 226 253 CZ 2.10. čt 17 hod., přednášky Mgr. J. Nedvěda

Škola 2015 Thermal-Kongresové centrum, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111 CZ 14.-16.10. út-čt, prezentace škol Karlovarska

ZOO Plzeň - historie a současnost Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 15.10. st 16 hod., přenáška  Mgr. M. Vobruby

Povídání o Slavkovském lese Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23, % 353 226 253 CZ 16.10. čt 17 hod., přednášky Mgr. J. Nedvěda

Eucharistický život

Z Malajsie až do filipínského San Fernanda

Fara Rybáře, nám. 17 listopadu, info % 607 805 455 CZ 24.10. pá 19 hod., přednáška Mgr. L. Bujny

Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 2.10. čt 17 hod., přenáška V. Křečka

Den s galerijním pedagogem

Sonety pro černou dámu Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 9.10. čt 17 hod., Shakespearovy Sonety jako živá a zcela současná poezie v podání M. Hilského a D. Dobiáše

Zdeněk Lukeš - Mé oblíbené stavby Galerie umění, Goethova stezka 6, % 353 224 387 CZ 10.10. pá 19 hod., přednáška známého historika architektury

A cestovatel Leoš Šimáček si opravdu neklade jednoduché cíle. Jeho expedice obeplula během dvou let na nafukovacích člunech západní pobřeží Kanady a Aljašky. Společně se svou ženou, synem, dcerou a dvěma přátelé tak již podruhé prožili celé krátké severské léto v přímořské divočině, místy doposud nedotčené lidskou rukou. V národním parku Glacier Bay, největší ledovcové zátoce Aljašky, se setkali se stádem velryb - keporkaků a pozorovali je při naprosto specifickém způsobu lovu ryb.

Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, % 354 224 111 CZ 29.10. st 10-17 hod., aktuální výstava s komentářem i hravým výtvarným úkolem

Evropské zoologické zahrady Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 888 CZ 30.10. čt 16 hod., přenáška Mgr. M. Vobruby

Proplouvali kolem kolonie lvounů a viděli četné medvědy baribaly i grizzly. Na koncích fjordů se jim naskytla úžasná podívaná na lámající se ledovce. Více ani není třeba prozrazovat... Thermal Malý sál, I.P. Pavlova 11, % 359 001 111 19.10. ne 15, 19 hod., Aljaška - pobřeží Pacifiku, na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky.


www.tourfilm.cz

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL

TOURFILM marocká poušť, Afghánistán či přednáška Radima Uzla

47. ročník nejstaršího filmového festivalu turistických filmů na světě se letos koná od 9. do 11. října v karlovarském hotelu Thermal a v  Grandhotelu Pupp. Hlavním tématem festivalu je perla Arábie - Maroko. V rámci besed se však návštěvníci podívají i na podstatně chladnější Aljašku, či se dozvědí o sexuálních tabu napříč kontinenty. Program je i letos pro všechny návštěvníky zdarma.

Tourfilm opět ocení ty nejlepší spoty, filmy i internetové prezentace, které pomáhají k rozvoji mezinárodního cestovního ruchu. Po jednadvacáté se také uskuteční festival českých turistických filmů a spotů Tour Region Film, jehož cílem je nalákat turisty na krásy Čech, Moravy a Slezska. Do soutěže Tourfilmu se letos přihlásil rekordní počet snímků z celého světa. Téměř 500 filmů a spotů a 163 multimedií zhlédne odborná porota, která udělí v jednotlivých kategoriích první tři místa, i velkou „Grand Prix“. O ceny v rámci Tour Region Filmu se utká 64 filmů, 30 spotů a 30 multimédií. Festival tradičně doplní přehlídka turistických map a průvodců Tourmap. Zájemci si je budou moci prohlédnout v prostorách hotelu Thermal. Marocká poušť na motorce i ve filmu Hlavním tématem letošního ročníku festivalu je Maroko. Marockou pouští provede ­diváky na silných strojích herec Martin Zounar, specifika focení v  marocké poušti představí cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. A o tom, jak se v Maroku natáčel film Líbáš jako ďábel, povypráví režisérka Marie Poledňáková. O podstatně „chladnější“ část vyprávění se postará herec a moderátor Aleš Háma. Podělí se o zážitky s rybařením ve volné přírodě Aljašky a mrazivým protipólem bude

24

www.promenada.cz

i vyprávění českého dokumentaristy Petra Horkého, který představí století cestovatele Miroslava Zikmunda. Sexuolog Radim Uzel odhalí posluchačům taje sexu napříč kontinenty. Mimo jiné odhalí, jaká sexuální tabu skýtá evropský a jaká mimoevropský svět. Doprovodný program zavede návštěvníky i do extrémních podmínek Afghánistánu, na cesty s celosvětově známou dvojicí Zikmund a Hanzelka a ochuzeni nebudou ani příznivci cestovatelského guru Miloslava Stingla. V  rámci doprovodného programu vystoupí marocké tanečnice. Páteční den, který představí tuto exotickou lokalitu, je připravován ve spolupráci s  Moroccan National Tourist Office a Velvyslanectvím Marockého království. Připravena bude i soutěž pro návštěvníky o exklusivní a neobvyklý pobyt přímo v marocké poušti. Na dno oceánu s australským potápěčem Davidem Hannanem Hlavní hvězdou 47. ročníku festivalu bude australský filmař, umělec a ochránce přírody David Hannan. Jeho filmy točené speciální technikou pod hladinou moře posbíraly v  posledních letech řadu cen. Držitel ceny EMMY pracuje převážně v  tropických oblastech a v mírných vodách kolem Austrálie, Antarktidy, Filipín, Bornea či Cookových ostrovů. Hannan, který se poprvé potápěl již v 11 letech, objasnil jako první způsob korálového tření a jeho dokument o reprodukci korálů a následném vytváření útesů byl prvním dokumentem na světě, který zmapoval toto téma. Hannan spolupracuje s televizními stanicemi BBC, Discovery či National Geographic, jeho produkční společnost vytváří vzdělávací a dokumentární filmy z podmořského světa. Organizátorem festivalu je Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism.


The International Film Festival

TOURFILM

a Moroccan Desert, Afghanistan or Radim Uzel’s Lecture

The 47th year of the oldest film festival of travelogues and documentaries in the world will be held in the Karlovy Vary hotels Thermal and the Grandhotel Pupp from the 9th until the 11th October. The main theme of the festival is the pearl of Arabia - Morocco.

­ owever, visitors will also learn about considerably colder Alaska or sexual taboos in different H continents in discussions. The programme is free for all visitors again.

The Tourfilm will award prizes for the best spots, films and internet presentations which help to develop international tourism. The festival of Czech films and spots about tourism Tour Region Film will be held for the 21st time. Its aim is to attract tourists to come and see the beauties of Bohemia, Moravia and Silesia. A record number of films from the whole world will participate in the Tourfilm competition this year. The jury will see almost 500 films and spots and 163 multimedia and will award three prizes and a big “Grand Prix” in individual categories. 64 films, 30 spots and 30 multimedia will compete for prizes in the Tour Region Film. The festival will be traditionally complemented with a wide assortment of Tourmap guide books and maps. Those who are interested will have a chance to see them in the Thermal Hotel. The Moroccan Desert by Motorbike and in the Film The main theme of this year´s festival is Morocco. The actor Martin Zounar on a strong motorcycle will show visitors round the Moroccan desert and the explorer and photographer Jiří Kolbaba will explain the specifities of taking photos in the desert of Morocco. And the director Marie Poledňáková will speak about how the film You Kiss like a Devil was being shot in Morocco. The actor and moderator Aleš Háma will take care of a considerably “colder” part of the stories. He will share his experiences of fishing in Alaska and an icy opposite pole will be a discussion with the Czech documentarist Petr Horký who will present the century of the explorer Miroslav Zikmund. The sex therapist Radim Uzel will unravel the mysteries of sex in different continents. Apart from it, he will explain sexual taboos in Europe and the remaining parts of the world. The supporting programme will take the visitors to the extreme conditions of Afghanistan, on journeys with the world-famous pair of explorers Zikmund and Hanzelka and the friends of the guru of explorers Miloslav Stingl will be satisfied as well. A part of the supporting programme will be a performance of Moroccan dancers. Friday, which will present this exotic destination, is being prepared in cooperation with the Moroccan National Tourist Office and the Embassy of the Moroccan Kingdom. To the Bottom of the Ocean with the Diver David Hannan The main star of the 47th festival will be the Australian film maker, artist and conservationist David Hannan. His films shot with a special technique under the surface of the sea have collected a number of prices in recent years. The EMMY prize holder works prevailingly in the tropical areas and warm waters around Australia, the Antarctic, the Philippines, Borneo or the Cook Islands. Hannah, who first dived at the age of eleven, was the first to unravel the way of coral spawning and his documentary about the reproduction of corals resulting in coral reef forming was the first documentary in the world which was concerned with this topic. Hannah cooperates with the TV channels BBC, Discovery or National Geographic and his production company makes educational films and documentaries from the underwater world. The organizer of the festival is the Czech Tourist Authority CzechTourism.

www.promenada.cz

25


Galerie

Galerien • Galleries • Галереи

Galerie umění • Kunstgalerie • Art Gallery Галерея искусств

Инге-Розе Липпок, Тило Эттль, картины и объекты, до 12.10. Радек Пиларж - С Румцайсом в Ржаголецкий лес, творчество выдающегося художника-иллюстратора, с 16.10 до 25.1.

Imperial • Империал

Na Ochozu

Vřídelní kolonáda, % 602 576 963 CZ Ohlédnutí - 90 let Prvního českého gymnázia v Karlových Varech - obrazy, do 14.10. Salon Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců, vernisáž 19.10. v 16 hod., do 20.11. DE Salon der Union der bildenden Künstler, vom 19.10. bis 20.11. EN Salon of the Union of Artists, from Oct 19th till Nov 20th. RU Салон Союза художников, с 19.10 до 20.11.

Spa Resort Sanssouci • Спа ресорт Сан-суси • Blue House, Sun Gallery

Goethova stezka 6, % 353 224 387 www.galeriekvary.cz CZ České umění 20. století ze sbírek GU Karlovy Vary, díla klasiků českého moderního umění 20. století i současných autorů. Stálá expozice. Antonín Slavíček a Kameničky - nejvýznamnější osobnost českého impresionismu, vernisáž, do 9.11. DE Böhmische Kunst des 20. Jhrs. Dauerausstellung. Antonín Slavíček und Kameničky - die bedeutendste Persönlichkeit tschechischen Impressionismus, bis zum 9.11. EN Czech art of the 20th century. Permanent exhibition. Antonín Slavíček and Kameničky - the most important personality of Czech impressionism, till Nov 9th. RU Чешское искусство ХХ века. Постоянная выставка. Антонин Славичек и Каменички - выдающийся мастер чешского импрессионизма, до 9.11.

Interaktivní galerie Becherova vila • Interaktive Galerie Becherova vila • Interactive Gallery ­Becherova Vila • Интерактивная галерея Бехерова вилла

Krále Jiřího 9, % 354 224 111 www.becherovavila.cz CZ Historie objektu - historie rodu Becher, stavba budovy i okolnosti vzniku vilové čtvrti Westend. Stálá expozice. Inge-Rose Lippok, Tilo Ettl, malby a objekty výtvarnice působící v německém Hannoveru, malířská tvorba německého výtvarníka žijícího v Plané u M. Lázní, do 12.10. Radek Pilař - S Rumcajsem do lesa Řáholce, tvorba vynikajícího malíře a ilustrátora, vernisáž 16.10. v 17 hod., do 25.1. DE Historie des Gebäudes. Dauerausstellung. Inge-Rose Lippok, Tilo Ettl, Gemälde und Objekte, bis zum 12.10. Radek Pilař - Mit Rumcajs in den Wald Řáholec, Werke des ausgezeichneten Malers und Illustrators, vom 16.10. bis 25.1. EN History of the building. Permanent exhibition. Inge-Rose Lippok, Tilo Ettl, paintings and objects, till Oct 12th. Radek Pilař - To the Wood Řáholec with Rumcajs, works by an excellent painter and illustrator, from Oct 16th till Jan 25th. RU История объекта. Постоянная выставка.

26

www.promenada.cz

Libušina 18, % 353 203 112 CZ Pavel Bárta - obrazy, do 6.10. Eva Hašková - grafiky, vernisáž 6.10. v 17 hod., do 3.11. DE Pavel Bárta - Bilder, bis zum 6.10. Eva Hašková - Graphik, vom 6.10. bis 3.11. EN Pavel Bárta - paintings, till Oct 6th. Eva Hašková - graphics works, from Oct 6th till Nov 3rd. RU Павел Барта - живопись, до 6.10. Ева Гашкова - графика, с 6.10 до 3.11.

Městská galerie Karlovy Vary • Stadtgalerie Town Gallery • Городская галерея Stará louka 26, % 353 223 641

CZ Výběr uměleckých děl českých autorů - obrazy, grafiky, plastiky, keramika, sklo. Keramici z Bechyně, vernisáž 15.10. v 17 hod., do 30.10. DE Kunstwerke böhmischer Künstler - Bilder, Graphik, Plastik, Keramik, Glas. Keramiker aus Bechyně, vom 15.10. bis 30.10. EN Works by the Czech artists - paitings, graphics works, ­sculptures, ceramics, glass. Ceramists from Bechyně, from Oct 15th till Oct 30th. RU Избранные произведения чешских художников живопись, графика, скульптура, керамика, стекло. Керамисты из Бехини, с 15.10 до 30.10.

Minea • Минеа

Jarní 1, % 353 207 321 CZ Jakub Berdych & Qubus Studio - sklo, do 18.10. Ioana Stelea - ryté sklo, od 12.10. do 9.1. DE Jakub Berdych & Qubus Studio - Glas, bis zum 18.10. Ioana Stelea - graviertes Glas, vom 18.10. bis 9.1. EN Jakub Berdych & Qubus Studio - glass, till Oct 18th. Ioana Stelea - engraved glass, from Oct 18th till Jan 9th. RU Якуб Бердых & Qubus Studio - стеклo, до 18.10. Иоана Стелеа - гравировка на стекле, с 18.10 до 9.1.

• Green House U Imperialu 11, % 353 207 111 CZ DE EN RU

Šedesátpět - Václav Balšán - obrazy, do 10.11. Václav Balšán - Bilder, bis zum 10.11. Václav Balšán - paintings, till Dec 10th. Вацлав Балшан - живопись, до 10.11.

Drahomíra

Vítězná 50, % 353 222 963 www.kinodrahomira.cz CZ Až přijdou klauni... - Karel Šafář - grafiky, kresby, obrazy, do 31.10.

Supermarket WC

nám. Republiky 1 (u podchodů k Dolnímu nádraží), % 774 232 046, www.tebe.cz CZ Mladý obal 2014, obalový design mladých tvůrců, od 3.10. do 28.11.

Krajská knihovna Vřídelní kolonáda, % 774 991 766 CZ DE EN RU

Prodejní výstava skla Verkaufsausstellung von Glas Selling exhibition of glass Выставка-продажа стекла

Závodní 84, % 353 502 888 www.knihovna.kvary.cz

CZ Václav Hájek z Libočan, u příležitosti 460 let od jeho úmrtí, do 15.10. Rytmus na hradě, z dobrovolnických prací na Horním hradě, od 1.10. do 30.11.


Doporučujeme

Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Antonín Slavíček a Kameničky Obrazy vrcholného představitele českého umění přelomu 19. a 20. století a nejznámějšího krajináře Antonína Slavíčka zdobí na několik týdnů prostory karlovarské Galerie umění. Nenechte si tuto příležitost ujít, protože jak uvedla autorka výstavy Jana Orlíková, světlo Slavíčkovým krajinkám v karlovarské galerii mimořádně sluší. Dva spodní sály galerie zaplnily obrazy zachycující umělcův pobyt v Kameničkách u Hlinska. V malé vesničce na Českomoravské vysočině autora zaujaly typické osamělé stromy na okrajích cest, často rozevláté a očesané větrem, táhlé svahy, vysoké nebe... Z jeho palety se zrodila pozoruhodná díla, z nichž některá jsou veřejnosti prezentována dokonce poprvé. Výstava potrvá do 9. listopadu.

Antonín Slavíček - Kameničky Bilder des Top-Vertreters der tschechischen Kunst aus der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts und des bekanntesten Landschaftsmalers Antonín Slavíček werden einige Wochen lang die Räume der Kunstgalerie in Karlsbad schmücken. Vermissen Sie nicht diese Gelegenheit, da - wie die Organisatorin der Ausstellung Jana Orlíková sagte - das Licht in der Karlsbader Galerie den Bildern von Slavíček aussergewöhnlich steht. Zwei untere Räume der Galerie füllten die Bilder, die den Aufenthalt des Künstlers in Kameničky bei Hlinsko zeigen. In einem kleinen Dorf im Böhmisch-mährischen Hügelland zogen auf sich die Aufmerksamkeit des Malers typische einsame Bäume bei den Wegen, die oft im Wind wehten und von ihm gepeitscht wurden, sich lang hinziehende Abhänge und der hohe Himmel... Aus seiner Palette wurden merkwürdige Werke geboren, einige von ihnen werden sogar der Öffentlichkeit zum ersten Mal gezeigt werden. Die Ausstellung dauert bis zum 9. November.

Antonín Slavíček - Kameničky Pictures by the top representative of Czech art from the turn of the 19th and the 20th centuries and the most famous landscapist Antonín Slavíček will be decorating the rooms of the Art Gallery in Karlovy Vary for several weeks. Do not miss this opportunity because - as the organizer of the exhibition Jana Orlíková says - the light in the gallery of Karlovy Vary suits the landscapes by Slavíček extremely well. The two lower halls of the gallery have been filled with pictures depicting the artist’s stay in Kameničky near Hlinsko. The painter’s attention was attracted by typical lonely trees lining roads, often lashed by the wind and blowing in it, gradual hillsides and the high sky in the little village located in the Czech and Moravian Highlands... Some of the remarkable works which were born from his palette will even be shown to the public for the first time. The exhibition will last until the 9th November.

Антонин Славичек - Каменички Картины выдающегося представителя чешского изобразительного искусства конца девятнадцатого начала двадцатого веков и самого известного пейзажиста Антонина Славичека на несколько недель украсили залы карловарской Галереи искусств. Обязательно посетите эту выставку, ибо, как утверждает куратор выставки Яна Орликова, освещение галереи идеально подходит для пейзажей Славичека. Два нижних зала заполнили картины, повествующие о пребывании художника в Каменичках около города Глинско. В деревеньке на Чешско-моравской возвышенности воображение автора поразили деревья, одиноко стоящие на краю дороги, с ветвями, колышущимися на ветру, крутые склоны, высокое небо... С его палитры сошли замечательные картины, некоторые из них впервые представлены обществен­ ности. Выставка продлится до 9 ноября.


Muzea Museen • Museums • Музеи

Muzeum voskových figurín • Museum von Wachsfiguren • Museum of wax figures Музей восковых фигур

Muzeum Karlovy Vary • Museum Karlsbad Museum of Karlovy Vary • Музей Карловы Вары

T.G. Masaryka 57, % 359 578 142 www.becherovka.cz CZ Expozice, prohlídka historických a výrobních sklepů, videoprojekce, ochutnávka. DE Halle der Traditionen, Besichtigung Historischerund Produktionskeller, Videos, Kostprobe. EN Hall of traditions, historical and production cellars, videos, tasting. RU Экспозиция, экскурсия по историческим и производственным погребам, просмотр видеозаписей, дегустация.

Sklářské museum - Návštěvnické centrum Moser Glasmuseum Moser • Glass Museum Moser Музей стекла Мозер Nová louka 23, % 353 226 253 www.kvmuz.cz

Kostel sv. Lukáše, Zámecký vrch 4, % 730 154 806 www.houseofwax.eu

CZ Historie a příroda Karlových Varů, geologie, živá příroda, archeologie, hornictví, lázeňství, cínařství, puškařství, porcelán, sklo. Stálá expozice. 40 let Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, dobové dokumenty, fotografie, ukázky hornin, preparáty živočichů, herbářové položky ad., vernisáž 1.10. v 17 hod., do 30.11. DE Historie und Natur Karlsbads, Geologie, Natur, Archeologie, Bergbau, Balneologie, Zinngiesserei, Büchsenmacherei, Porzellan, Glas. Dauerausstellung. 40 Jahre des Landschaftsschutzgebiets Kaiserwald, vom 1.10. bis 30.11. EN History and Nature of Karlovy Vary, geology, nature, archeology, mining, balneology, tin products, guns, porcelain, glassware. Permanent exhibition. 40 years of the protected landscape area Slavkovský les, from Oct 1st till Nov 30th. RU История и природа Карловых Вар, геология, живая природа, археология, горное дело, курортная деятельность, изделия из олова, оружейное дело, фарфор, стекло. Постоянная выставка. 40 лет заповеднику Славковский лес, с 1.10 до 30.11.

Historické voskové figuríny z rodiny Tussauds. Stálá expozice. Historische Wachsfiguren aus der Familie Tussauds. Dauerausstellung. EN Historical wax figures from the Tussauds family. Permanent exhibition. RU Старинные восковые фигуры из семьи Тюссо. Постоянная выставка.

Hvězdárna

Sternwarte • Observatory • Планетарий

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary K Letišti 144, % 357 070 595 www.astropatrola.cz CZ Pořady a pozorování oblohy Nonstop internetová pozorování dalekohledem KVT: www.astro-webcast.eu denně, Noční pozorování oblohy. Nutno přihlásit se telefonicky předem. každou st 18 hod., Astronomický podvečer, program pro dospělé. každou so15 hod., Astronomické odpoledne, program pro děti.

28

www.promenada.cz

CZ

DE

Jan Becher Muzeum • Ян Бехер-Музей

11.10. so 11 hod., Aktuální výzkum ionosférických poruch, seminář R. Šlosiara. DE täglich, Himmelsbeobachtung. Es ist nötig, sich telefonisch im voraus anmelden, % 357 070 595. EN daily, Sky observing. It is necessary to make a phone order in advance, % 357 070 595. RU ежедневно, Наблюдения за небом. О посещении необходимо заранее договориться, % 357 070 595

Kpt. Jaroše 19, % 353 416 112 www.moser-glass.com CZ Sklářské museum - stálá expozice mapující více než 156 let historie sklárny. Exkurze do sklářské hutě DE Glasmuseum - Dauerausstellung, die mit der mehr als 156 Jahre langen Historie der Glashütte bekannt macht. Exkursion in die Glashütte EN Museum of Glass - permanent exhibition showing the more than 156-year-long history of the glass factory. A tour round the glassworks RU Музей стекла - постоянная выставка, отображающая более чем 156-летнюю историю фабрики. Экскурсии в цех


Улыбка бУдды этническая тематика на подиумах и красных дорожках вдохновила художников-ювелиров style avenue на создание новой коллекции «будда». это посвящение таинственным предгорьям тибета и вечному стремлению человечества постичь мистические загадки Шамбалы.

ÚSMěv BuDDhy etnická tématika z mola červenÝch kobercŮ inspirovala návrháŘe klenotnického domu style avenue k vytvoŘení nové kolekce buddha. ta Je vĚnována taJemnému pŘedhŮŘí tibetu a vĚčné snaze lidstva porozumĚt mystickÝm taJemstvím Šambaly.

ключевая деталь коллекции – улыбающееся лицо будды на круглых медальонах из полированной кости буйвола. винтажно – экзотичный стиль этих украшений делает их яркими и неповторимыми.

klíčovým detailem kolekce je usmívající se tvář buddhy na kulatých medailoncích z leštěné bůvolí kosti. díky retroexotickému stylu jsou tyto šperky výrazné a neopakovatelné.

DAS läCheln DeS BuDDhA

the BuDDhA’S SMile

das ethnische thema vom laufsteG der roten teppiche inspirierte den desiGner des Juwelierhauses style avenue zur schaffunG der neuen kollektion buddha. diese ist dem maGischen vorGebirGe tibets und dem ewiGen streben der menschheit Gewidmet, die mystischen Geheimnisse der shambhala zu verstehen.

style avenue’s desiGners, inspired by ethnic themes on catwalks and red carpets, have created the new buddha collection. it is devoted to the mysterious foothills of tibet, and to the eternal pursuit of mankind to understand the mystical secrets of shambhala.

ein wichtiges detail der kollektion stellt das lächelnde antlitz des buddha auf runden medaillions aus poliertem büffelkochen dar. der retroexotische stil verleiht diesem schmuck ausdrucksstärke und einzigartigkeit.

a key detail of the collection is the smiling face of buddha on round medallions made of polished buffalo bone. the vintage and exotic style of this jewellery makes it impressive and unique.

Style Avenue – европейский ювелирный бренд с богатой историей. первоклассное изящество и уникальное сочетание современного и классического дизайна – это его главный девиз. Style Avenue – europäische Juweliersmarke mit reicher Geschichte. spitzeneleGanz und einziGartiGe durchdrinGunG von modernem und klassischem desiGn, das sind ihre devise. Style Avenue – evropská klenotnická značka s bohatou historií. Špičková eleGance a unikátní prolínání moderního i klasického desiGnu, to Jsou JeJí hlavní devízy. Style Avenue is a european Jewellery brand with a lonG-standinG history. top eleGance and a unique blend of modern and classic desiGns – that is its GuidinG principle.

Mariánské lázně – hlavní třída 56/133 Karlovy vary – lázeňská 32 Praha – Národní 43, Karlova 22, Celetná 4 milano, dubaj, moskva, sankt-petěrburg, ivanovo, kaliningrad, kemerovo, nojabrsk, novokuzněck, novosibirsk, perm, rostov na donu, Ťumeň, Jalta, kyjev, oděsa, charkov, almaty

Style Avenue Czech Republic

w w w. S t y l e - A v e n u e . C z


Kluby Clubs

Divadlo Husovka, Klub Paderewski

Lidový dům

Školní 1, Stará Role, info % 602 479 498 3.10. pá 20 hod., Mig 21, svébytná poetika J. Macháčka a jeho kapely. 25.10. so 20 hod., Horkýže Slíže, nitranský kvartet recesistů a punkových provokatérů.

Imperial Club

Husovo nám. 2, % 603 375 555 www.husovka.info 1.10. st 19.30 hod., Kaleidoskop Jana Rejžka, poslechový pořad domácí i zahraniční hudební tvorby. 3.10. pá 19.30 hod., C. Goldoni: Treperendy, situační komedie z pera známého italského dramatika. Divadelní studio D3. 7.10. út 19.30 hod., Pepa Štross a Vojta Kiďák Tomáško, večer pro všechny, kterým voní kouř táborového ohně. 9.10. čt 19.30 hod., L. Kašparovský: Podnebí, premiéra komedie o tom, že není Peklo a není Nebe - je jen Podnebí. Divadelní studio D3. 10.10. pá 19.30 hod., Vlasta Horváth, vítěz druhého ročníku soutěže Česko hledá SuperStar na turné To máme znát. 15.10. st 19.30 hod., Jana Koubková - Smrt standardizmu!, nový projekt, který se s tradičním pojetím jazzu zcela rozchází. 17.10. pá 19.30 hod., A. Přidal: Malé noční hry, dvě jednoaktovky o tom, že před mnohým se dá utéct, ale před svědomím a před smrtí ne. Divadelní studio D3. 22.10. st 19.30 hod., MDŽ, nový společný projekt písničkářek B. Bocek a L. Redlové. 24.10. pá 19.30 hod., M. Viewegh, D. Gombár: Andělé všedního dne, tragikomedie o tom, že nemusíme věřit v Boha, ale nesmíme v něj přestat doufat. Divadelní studio D3. 28.10. út 19.30 hod., Vocal Band Quartet - Zaměřeno na Ellingtona, rytmicky doprovodí jazzové trio Karlovarského Repre Bandu. 29.10. st 19.30 hod., Laco Deczi & Celula New York, král slovenské jazzové trubky se svým souborem.

Sport Спорт

Basketbal • Basketball • Баскетбол • BK Lokomotiva, Jízdárenská 1, % 353 225 018, www.bklokokv.webnode.cz Ženská basketbalová liga 22.10. st, BK Loko-VŠ Praha 29.10. st, BK Loko-BK IMOS Brno

Golf • Гольф • Golf Resort, Olšová Vrata, Pražská 125, % 353 331 101, www.golfresort.cz • Astoria Golf Club Cihelny, Cihelny, % 353 972 281, www.astoria-golf.com • Golf & Racing Club Karlovy Vary, dostihový areál Dvory, Kpt. Jaroše 29, % 353 592 163, www.racingclub.cz • Golf Club Háje, Háje, % 721 157 534, www.golfhaje.com

30

www.promenada.cz

Galerie umění

Goethova stezka 6, % 353 224 387 www.galeriekvary.cz 8.10. st 19.30 hod., Collegium Vocale a jeho hosté, ke komornímu ženskému sboru se připojí D. Chrastilová-housle a Michal Grešl-klavír a v rámci Roku české hudby představí skladby Ebenovy, Hanušovy, Dvořákovy, Janáčkovy, Sukovy, Bažantovy, Ježkovy aj. 11.10. so 19.30 hod., Jan Jiráň & Botafogo, herec, muzikant a skladatel pražské Ypsilonky se obklopil svými kolegy z divadla a nechal se inspirovat milovanými brazilskými rytmy. 15.10. st 17.30 hod., Rendez-vous s Felixem Slováčkem, T. Albinoni: Adagio, Z. Fibich: Poem, A. Williams: Speak softly love, W. de Azavedo: Amorada, B.S. Bilk: Cizinec na pobřeží ad.

Dvorana 

Libušina 18, % 353 203 111 www.spa-hotel-imperial.cz každé po 20.30 hod., Forteband J.P.Š. každou st 20.30 hod., Gipsy Hery Band každou so 20.30 hod., Diskotékový pořad 3.10. pá 20.30 hod., Petra Kratochvílová Quartet, osobitý pěvecký projev a silná pozitivní energie talentované zpěvačky, žánrově se pohybující na rozhraní jazzu, soulu, latiny a swingu. 10.10. pá 20.30 hod., Adriano Trindade, brazilský večer plný samby s fantastickým zpěvákem a groovující kapelou. 17.10. pá 20.30 hod., Petra Vlková Band, emoce a hloubka, styl, elegance a čistota projevu. To jsou atributy vystoupení talentované zpěvačky. 24.10. pá 20.30 hod., Paul Bollenback, koncert amerického kytaristy, který patří k muzikantské špičce newyorské jazzové scény. 31.10. pá 20.30 hod., Olga Kovaříková Viviente Quartet, charizmatická zpívající kontrabasistka s jazzovými evergreeny v originálních aranžmá.

Chebská 48, % 355 311 311 www.hoteldvorana.cz 16.10. čt 19 hod., Mládí nevyprchej, talk show s J. Asterovou a H. Čížkovou o životě, o láskách a o tom, jak si udržet mládí.  

Kino Drahomíra

Vítězná 50, % 353 222 963 www.kinodrahomira.cz 23.10. čt 21.05 hod., Jazz a poezie, K. Taylor: Adresát neznámý. 29.10. st 20 hod., Koonda Holla (Kamil Krůta) Posel temnoty, psychadelické country / noir western českého rodáka migrujícího mezi USA a Evropou.

Hokej • Eishockey • Ice-Hockey • Хоккей

Plavání • Schwimmen • Swimming • Плавание

KV Arena, Západní 1812/73 • HC Energie, % 359 909 159, www.hokejkv.cz Tipsport Extraliga, muži 5.10. ne 15.30 hod., HC Energie-Kometa Brno 12.10. ne 15.30 hod., HC Energie-Pardubice 17.10. pá 18 hod., HC Energie-Olomouc 19.10. ne 15.30 hod., HC Energie-Litvínov 26.10. ne 15.30 hod., HC Energie-Plzeň

Bazény • Schwimmbecken • Swimming Pools • Бассейны • Alžbětiny lázně • Elisabethbad • Elizabeth Bath • Елизаветинская лечебница, Smetanovy sady 1, % 353 304 220, www.alzbetinylazne.cz • Bazénové centrum KV Arena, Západní 1812/73, % 359 909 200, www.kvarena.cz

Lanové centrum • Seilzentrum • Rope Centre Канатный центр • Přírodní lanové centrum Sv. Linhart, % 720 119 314, www.prirodni-lanove-centrum.cz Dětské lanové centrum, dětský, střední a vysoký okruh, nízké překážky, top-rope překážky

Nordic Walking

• Walking Vary, Infocentrum města, % 355 321 176, www.karlovyvary.cz • Nordwalk.cz, % 776 347 928, www.nordwalk.cz

Tenis • Tennis • Теннис • TC Gejzírpark, Slovenská 5a, % 353 222 662, www.tcgkv.cz • TC Lokomotiva, tenisové dvorce Tuhnice, % 353 224 771, www.teniskv.cz • TC Imperial, Libušina 18, % 353 206 184, www.sportcentrum-imperial.cz

Volejbal • Volleyball • Волейбол Hala TJ Lokomotiva, Jízdárenská 1 • VK ČEZ Karlovarsko, % 724 951 152, www.vk-karlovarsko.cz UNIQA Extraliga, muži 18.10. so 18 hod., VK ČEZ-Havířov


Kina

Kinos • Cinemas • Кино

Kino Čas T.G. Masaryka 3, % 774 434 123 www.kinocas.com 1.10. st 17 hod. - 1. díl, 19.30 hod. - 2. díl, Nymfomanka, Dán./Něm. 2014, T, 18N. Joe sama sobě diagnostikovala nymfomanii. Režisérská nezkrácená verze L. von Triera. 2.-3.10. čt-pá 17 hod., Století Miroslava Zikmunda, ČR 2013, #. Osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. 2.-3.10. čt-pá 19.30 hod., Dřív, než půjdu spát, USA/VB/Švéd. 2014, T, 15N. Christine při nehodě před několika lety utrpěla poškození mozku, při kterém se jí během noci pokaždé vymaže paměť. 4.-5.10. so-ne 15 hod., 17 hod. - 3D, 7 trpaslíků, Něm. 2014, Č, #. Bobo, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do prstu dřív, než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. 4.-6.10. so-po 19.30 hod., Zmizelá, USA 2014, T, 12N. Amy zmizela v den pátého výročí svatby. Nick, její muž, byl po sérii nalezených důkazů obviněn z vraždy své ženy. 6.-8.10. po-st 17 hod., Zůstaň se mnou, USA 2014, T, 12N. Sedmnáctiletá Mia stojí před rozhodnutím - bude následovat svůj sen o kariéře violoncellistky, nebo dá přednost lásce a zůstane s milovaným Adamem? V jedno zimní ráno se však všechno změní... 7.-8.10. út-st 19.30 hod., O koních a lidech, Island/Něm. 2013, T, 15N. Kolbeinn miluje Solveig a Solveig miluje Kolbeinna, ale Kolbeinn miluje svoji prvotřídní klisnu, miláčka Gránu. Grána je však posedlá hřebcem Brúnnem. Vernhardur miluje vodku a kůň Jarpur miluje ­Vernhardura, svého pána. 9.-10.10. čt-pá 17 hod., Tři bratři, ČR/Dán. 2014, #. Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou. Sourozenci při svém putování vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... 9.-12.10. čt-ne 19.30 hod., Andělé všedního dne, ČR 2014, #. Někteří lidé si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by. A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. 11.-12.10. so-ne 15 hod., 17 hod. - 3D, Dům kouzel, Bel. 2013, Č, #. Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka. 13.-15.10. po-st 17 hod., Andělé všedního dne, viz 9.-12.10. 13.-15.10. po-st 19.30 hod., Annabelle, USA 2014, T, 15N. John našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek - krásnou starou panenku oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlouhého trvání... 16.-17.10. čt-pá 17 hod., Nick Cave: 20.000 dní na Zemi, VB 2014, T, #. Dvacetitisící den v životě Nicka Cavea - hudebníka, skladatele, scenáristy a romanopisce. 16.-19.10. čt-ne 19.30 hod., Drákula: Neznámá legenda, USA 2014, T, 12N. Příběh hraběte, který obětoval svou duši, aby zachránil své blízké a svůj lid před tureckými nájezdníky. 18.-19.10. so-ne 15 hod., 7 trpaslíků, viz 4.-5.10. 18.-19.10. so-ne 17 hod. - 3D, Dům kouzel, viz 11.-12.10. 20.-22.10. po-st 17 hod., Co s láskou?, USA 2014, T, 12N. Na první lásku nikdy nezapomeneš. 20.-22.10. po-st 19.30 hod., Andělé všedního dne, viz 9.-12.10. 23.-24.10. čt-pá 17 hod., Tři bratři, viz 9.-10.10.

32

www.promenada.cz

23.-25.10. čt-so 19.30 hod., Soudce, USA 2014, T, 12N. Právník Hank Palmer se z velkoměsta vrací domů, kde prožil dětství a kde je jeho odcizený otec, maloměstský soudce, podezřelý ze spáchání vraždy. 25.-26.10. so-ne 15 hod., 17 hod. - 3D, Škatuláci, USA 2014, Č, #. Skřítci potřebují pomoc, protože s jejich domovem to nevypadá zrovna nadějně... 26.10. ne 19 hod., A. Dvořák: Rusalka, přenos představení Metropolitní opery v New Yorku. 27.-29.10. po-st 17 hod., Co jsme komu udělali?, Fr. 2014, T, 12N. Konzervatiní Claude a Marie Verneuilovi, silně věřící katolíci, mají čtyři dcery. Postupně museli spolknout tři svatby, které rozhodně nebyly podle jejich představ. A co ta čtvrtá? 27.-29.10. po-st 19.30 hod., Intimity, ČR 2014, 12N. Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší milostný problém úměrný jejich věku a povaze. 30.-31.10. čt-pá 17 hod., Falešní poldové, USA 2014, T, 12N. Akční příběh dvou kamarádů, kteří se rozhodli převléct se za policisty. 30.-31.10. čt-pá 19.30 hod., Mapy ke hvězdám, Kan./USA/Fr. 2014, T, 15N. Dr. Stanford Weiss a jeho manželka Christina jsou typickými představiteli hollywoodské rodinné dynastie. Ale rozhodně nejsou typickou rodinou. 

Kino Drahomíra  Vítězná 50, % 353 222 963 www.kinodrahomira.cz 1.10. st 19.30 hod., Výchozí bod, USA 2014, T, 12N. Příběh mladého molekulárního biologa Iana Graye, zcela pohlceného studiem vývoje lidského oka. 2.10. čt 19.30 hod., Ida, filmový klub. 3.10. pá 19.30 hod., 4.10. so 17 hod., Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Švéd. 2013, T, 12N. Životní příběh svéhlavého muže, který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale přesto byl vždy nějak zapleten do velkých historických událostí 20. století. 4.10. so 14.30 hod., 5.10. ne 14.30, 19.30 hod., Tři bratři, ČR/Dán. 2014, #. Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou. Sourozenci při svém putování vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... 4.10. so 19.30 hod., Láska na kari, USA 2014, T, 12N. H. Mirren jako majitelka vyhlášené restaurace v gastro souboji s přistěhovalci z Indie. 5.10. ne 17 hod., Století Miroslava Zikmunda, ČR 2013, #. Osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. 6.-7.10. po-út 19.30 hod., Zmizelá, USA 2014, T, 12N. Amy zmizela v den pátého výročí svatby. Nick, její muž, byl po sérii nalezených důkazů obviněn z vraždy své ženy. 7.10. út 17 hod., Zakázané uvolnění, ČR 2014, 12N. Film J. Hřebejka o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas. 8.10. st 19.30 hod., Místa, ČR 2014, 15N. Dvěma devatenáctiletým klukům je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy počít. 9.10. čt 19.30 hod., Chlapectví, filmový klub. 10.10. pá 19.30 hod., Nick Cave: 20.000 dní na Zemi, VB 2014, T, #. Dvacetitisící den v životě Nicka Cavea - hudebníka, skladatele, scenáristy a romanopisce. 11.-12.10. so-ne 14.30 hod., Dům kouzel, Belg. 2013, Č, #. Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka.

12.10. ne 17, 19.30 hod., 13.-15.10. po-st 19.30 hod., Andělé všedního dne, ČR 2014, #. Někteří lidé si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by. A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. 16.10. čt 19.30 hod., Ostře sledované vlaky, filmový klub. 17., 19.10. pá, ne 19.30 hod., Divoké historky, Argen. 2014, T, 15N. Situace z běžného života, které na celém světě naštvou denně miliony lidí. Drobné nespravedlnosti všedního dne... Některým lidem však nervy přetečou. 18.-19.10. so-ne 14.30 hod., Tři bratři, viz 4.-5.10. 19.10. ne 17 hod., 20.-21.10. po-út 19.30 hod., Andělé všedního dne, viz 12.-15.10. 22.10. st 19.30 hod., Divoké historky, viz 17., 19.10. 23.10. čt 19.30 hod., Björk - Biophilia Live, filmový klub. 24.-26.10. pá-ne 19.30 hod., Intimity, ČR 2014, 12N. Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší milostný problém úměrný jejich věku a povaze. 25.-26.10. so-ne 14.30, 17 hod., 28.10. út 14.30, 17 hod., Škatuláci, USA 2014, Č, #. Skřítci potřebují pomoc, protože s jejich domovem to nevypadá zrovna nadějně... 27.-28.10. po-út 19.30 hod., Andělé všedního dne, viz 12.-15.10. 30.10. čt 19.30 hod., Nick Cave: 20.000 dní na Zemi, filmový klub.

Filmový klub  Kino Drahomíra, Vítězná 50, info % 602 455 366 www.fkkv.cz 2.10. čt 19.30 hod., Ida, Pol./Dán. 2013. Než se osmnáctiletá novicka Anna stane jeptiškou, musí navštívit svou jedinou žijící příbuznou Wandu, o jejíž existenci neměla dosud ani tušení. Ukazuje se, že teta Wanda je bývalá zapálená komunistka a soudkyně, která v 50. letech posílala na smrt kněze a další odpůrce režimu... 9.10. čt 19.30 hod., Chlapectví, USA 2014. Mason je sympatický šestiletý kluk, který po rozvodu rodičů žije se starší sestrou a mámou. S tátou se ale obě děti pravidelně vídají a mají s ním kamarádský vztah. Taková je Masonova výchozí životní situace, z níž se vydává vstříc pubertě, dospívání a dospělosti. 16.10. čt 19.30 hod., Ostře sledované vlaky, ČSSR 1966. Příběh mladičkého eléva Miloše Hrmy, který přes své milostné problémy dospívá na práh mužství, podle stejnojmenné novely B. Hrabala. 23.10. čt 19.30 hod., Björk - Biophilia Live, VB 2014. V roce 2011 přišla islandská umělkyně Björk s projektem Biophilia. Jeho součástí nebyla jen její osmá řadová deska, ale také specifické koncerty, ­interaktivní aplikace nebo edukativní programy. To vše nyní rozšiřuje koncertní záznam. 30.10. čt 19.30 hod., Nick Cave: 20.000 dní na Zemi, VB 2014. Dvacetitisící den v životě Nicka Cavea začíná zvoněním budíku a končí procházkou po mořské pláži. Nitro umělecky nesmírně tvůrčí a multifunkční osobnosti - hudebníka, skladatele, scenáristy a romanopisce se před divákem odkrývá v osobité, poetické a svébytné mozaice.

Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky T - české titulky # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno


4 tennis courts bouldering & ricochet

7-day permanent pass or club membership

more than 20 kinds of group exercise individual training classes

sportbar & sportshop

fitness studio + cardio & function zone phone: +420 353 203 700, e-mail: info@spor tcentrum-imperial.cz

www.sportcentrum-imperial.cz


Martin Janouš, foto David Kurc a www.kvpoint.cz - databanka fotografií Karlovarského kraje

Když přichází

no Možná si vzpomenete na populární pohlednice 90. let 20. století. Tehdy byly v oblibě černé pohledy se žlutým nápisem „Karlovy Vary v  noci“ či „Mariánské Lázně v  noci“. Pod černočerným podkladem jste si noční město museli představit. Realita ale není tak jednobarevná. S přicházejícím soumrakem se město zklidňuje, stíny se prodlužují. Člověk se zastaví, rozhlédne a má najednou pocit vý­ jimečnosti toho okamžiku. A než se naděje, padne tma… Lázně jsou však i v noci barevné, leckdy i veselé, někdy trochu tajemné a občas plné dobrodružství. Posuďte sami a možná objevíte i to, co jste ve dne neviděli.

34

www.promenada.cz

Wenn die Nacht kommt Vielleicht erinnern Sie sich noch an die populären Ansichtskarten aus den 1990-er. Damals waren beliebt schwarze Ansichts­karten mit einer gelben An­ schrift „Karlsbad in der Nacht“ oder „Marienbad in der Nacht“. Doch die Nachtstadt mussten Sie sich unter dem tiefschwarzen Hintergrund nur vorstellen. Aber die Realität ist nicht so einfarbig. Die Stadt wird mit der kommenden Dämmerung ruhiger, Schatten verlängern sich. Man bleibt stehen, blickt um sich und fühlt die Einzigartigkeit dieses Augenblicks. Und ehe man sich versieht, die Nacht kommt... Doch auch in der ­Nacht ist die Kurstadt farbig, manch­mal auch lustig oder ein wenig mysteriös und manchmal voll Abenteuer. Urteilen Sie es selbst und vielleicht ent­decken Sie auch das, was Sie am Tag nicht ­sahen.

When the Night Is Coming You might remember the picture postcards from the 1990s. Black picture postcards with a yellow inscription saying “Karlovy Vary at Night” or “Mariánské Lázně at Night” were popular in those days. But you had to imagine the night town under the pitch-black background. However, the reality is not so plain. The town becomes calmer and shadows longer with the coming twilight. You stop and look around and suddenly feel the uniqueness of the moment. And before you know where you are, the darkness falls... However, the spa is full of colours even at night, sometimes it is cheer­ful and then mysterious or full of adventure. Judge it yourself and you might discover what you did not see by day.

Когда наступает ночь Может быть, вы вспомните популярные открытки 90-х годов ХХ века. Тогда в моде были черные открытки с жел­той подписью „Ночные Карловы Ва­ры“ или „Ночные Марианские Лазни“. Глядя на эту черноту, вы должны были представить себе город ночью. Однако реальность не столь однотонна. С наступлением сумрака город затихает, тени удлиняются. Человек оста­­ новится, осмотрится, и вдруг им овла­ девает чувство исключительности данного момента. Но пока он успевает это осмыслить, наступает темнота… Несмотря на это, курорт и ночью остается кра­сочным, иногда веселым, порой несколько таинственным, а вре­менами по­ л­ным приключений. Судите сами и, воз­можно, найдете то, что не увидели днем.


www.promenada.cz

35


Doporučujeme Мы рекомендуем

Podpořte s firmou M.E.G Bazzar Barbary Nesvadbové Chcete zažít atmosféru charitativního Bazzarku a současně přispět do nadačního fondu Dobrý Anděl? Spojte se s firmou M.E.G a na oblíbenou prodejní akci se dostanete přednostně. M.E.G totiž vypravuje z Karlových Varů autobus za symbolickou cenu 300 Kč, v ceně je občerstvení, dárek a především - přednostní vstup a tedy pár minut navíc na nákup luxusních modelů oblečení a doplňků světových značek za pár korun. Charitativní Bazzarek se koná 24. listopadu v Praze, pořádá ho spisovatelka a šéfredaktorka módního časopisu Harper’s Bazaar Barbara Nesvadbová. Značkové oblečení, kterým byste rádi na charitativní akci sami přispěli, můžete přinést do butiku M.E.G & Melek na Staré louce 46. Pět nejštědřejších dárců získá cestu autobusem do Prahy a zpět zdarma.

Поддержите с фирмой M.E.G Базар Барбaры Несвадбовой Хотите прочувствовать атмосферу благотворительного базара и одновременно внести свое пожертвование в фонд Добрый Ангел? Свяжитесь с фирмой M.E.G и будете иметь преимущество попасть на популярное торговое мероприятие. Фирма M.E.G отправляет из Карловых Вар автобус, место в котором стоит символических 300 крон, в эту стоимость билета входит питание, подарок, но главное - преимущественное право входа на акцию, а также возможность за несколько дополнительных минут купить модели одежды класса люкс и аксессуаров мировых фирм всего за несколько крон. Благотворительный базар состоится 24 ноября в Праге, его устроителем является писатель и главный редактор модного журнала Harper’s Bazaar Барбaра Несвадбова. Фирменную одежду, которой вы бы хотели внести свой вклад в это благотворительное меро­ приятие, вы можете принести в бутик M.E.G & Melek на улице Stará louka 46. Пять самых щедрых дарителей будут премированы бесплатной поездкой на автобусе в Прагу и обратно.

Pozvánka do podzemí v Karlových Varech

EN

1. The Route under the Sprudel Colonnade 2. The crypt of the St Maria Magdalena Church 3. Colonnades and mineral springs (by order)

Einladung unter den Sprudel in Karlsbad Invitation under the Sprudel in Karlovy Vary Приглашение в подземелье в Карловых Варах

Tickets: Sprudel Colonnade

CZ

RU

1. Trasa pod Vřídelní kolonádou 2. Krypta chrámu sv. Máří Magdalény 3. Kolonády a prameny (na objednávku) Vstupenky: Vřídelní kolonáda www.splzak.cz

1. Дорога под Гейзерной колоннадой 2. Крипта храма св. Марии Магдалины 3. Колоннады и источники (по предварительному заказу) Билеты: Гейзерная колоннада

DE

1. Unterirdische Besichtigung des Sprudels 2. Gruft der Hlg. Maria Magdalenen Kirche 3. Kolonnaden und Mineralquellen (auf Bestellung) Eintrittskarten: Sprudelkolonnade

Prohlídka budovy divadla Besichtigung des Stadttheaters • A Tour to the Town Theatre • Осмотр здания театра

EN

To be booked in advance: Information Centre of the Town, % 355 321 176-7 Town Theatre, % 353 225 621

CZ

RU

Karlovarské městské divadlo Divadelní nám. 21, % 353 225 621 Pouze na objednávku: Infocentrum města, % 355 321 176-7 Městské divadlo, % 353 225 621

Только по заявке: Инфoцентр города, % 355 321 176-7 Городской театр, % 353 225 621

DE

Nur auf Bestellung: Informationsbüro der Stadt, % 355 321 176-7 Stadttheater, % 353 225 621

36

Rezervace míst a info • Бронирование мест и информация: m.e.g@m.e.g.cz, % +420 774 444 104

www.promenada.cz

Virtuální prohlídka budovy divadla • Virtuelle Besichtigung des Theatergebäudes • A virtual tour round the theatre building Виртуальный осмотр здания театра www.karlovarskedivadlo.cz


Lenka Andělová, foto archiv Taťány Kuchařové

TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ Mám úctu ke starým lidem V roce 2006 převzala korunku Miss World a od té doby šíří po celém světě úsměv, rozdává radost a také pomoc. Taťána Kuchařová založila nadaci Krása pomoci, která se snaží o zkvalitnění sociálních služeb a pomáhá starým lidem zůstat doma se svými blízkými. V létě převzala od společnosti Glamour ­Diamond v Karlových Varech šek v hodnotě 250 tisíc korun na podporu své nadace. A ochotně poskytla časopisu Promenáda rozhovor. Co vás přimělo nasměrovat svoji charitativní činnost právě tímto ­směrem? Máte v rodině sama zkušenost s někým ve vysokém věku? Ovlivnilo mě několik faktorů, z nichž jeden velmi významně: byla jsem spoluvychovávána svými prarodiči, s nimiž mám dodnes krásný vztah. A uvědomuji si, že péče o staré lidí v České republice není dostatečně vyřešena. Chybí kvalitní pečovatelská služba, terénní asistence ad. Moje nadace proto už šest let podporuje dobrovolnictví pro seniory v domácnostech a snaží se rozvíjet moderní sociální služby, kterých je na ten objem potřebnosti v této zemi velmi málo. Máte pocit, že se mění náš přístup ke starým lidem? Tedy, že se více ­rodin snaží zajistit, aby rodiče a prarodiče mohli dožít doma, nikoliv v léčebnách dlouhodobě nemocných? Já mám pocit, že ano. Tu změnu potřebují nejen samotní senioři, ale i jejich rodiny. Bohužel se stává, že se rodina chce o seniora postarat, ale nemůže, protože by její členové přišli o práci, a tím se dostali do obtížné, až neřešitelné situace. Proto jsou tu nadace, sociální příspěvky od státu. Ale v první řadě je potřeba, aby se člověk zajistil sám ještě dřív, než nastane problém, a nespoléhal se na druhé, ani na stát. Důležitá je sounáležitost celé rodiny, jak se k tomu postaví. Kdyby Vás osud před takovou situaci postavil, zvládla byste ji? Kdybych musela, určitě ano. Moje rodina se vždycky postarala o své staré členy rodiny. Až do mých 15 let žili i mí praprarodiče a já jsem s nimi vyrůstala. Oni mě vychovávali, proto mně to přijde přirozené. Mám obrovskou úctu ke starým lidem a přijde mi nefér, když mají skončit špatně. A bohužel to tak v  mnoha případech dopadne. Příběhy, které občas vyslechnu, jsou hodně smutné. Proto jsem se zcela přirozeně rozhodla pomáhat starým lidem. Oni a děti jsou na tom nejhůř.

38

www.promenada.cz

Kterou roli máte ve svém profesním životě nejraději? Jste modelka, ­herečka, vedete nadaci, účastníte se společenských událostí… Všechny. Ty role se vlastně vzájemně doplňují a dají se pro dobro věci využít. Např. bez modelingu bych nebyla úspěšná v nadaci. A nadace mě zase naplňuje po kreativní stránce. Ač se to možná nezdá, charitativní činnost obsáhne širokou oblast - od marketingu, vytváření projektů, setkávání se s lidmi, je potřeba vniknout do problematiky a porozumět jí. Ale i kdybych se nevěnovala modelingu, cestou k sociologii bych se tak jako tak vydala. Přivedla mě k ní máma, je totiž zdravotní sestřička. Procestovala jste celý svět. Kde se Vám líbí a kde se cítíte dobře? Nejvíc se mi líbí doma, v Opočně. Miluji také New York, ten je v mém životě důležitý. Žila jsem tam mnoho let s přítelem a dodnes se do New Yorku často vracím. Mám ráda také Řím, Paříž, zbožňuju Londýn. Je tolik krásných míst na světě… Umíte se zastavit a dopřát si např. lázně? Ano, několikrát jsem si udělala čas na procedury, masáže… Je to příjemně a prospěšně strávený čas. Je ovšem pravda, že Karlovy Vary mám spojené hlavně s filmovým festivalem, což pro mě znamená práci.


Taťána Kuchařová

I Feel Respect for Old People She received the Miss World crown in 2006 and has been spreading smile all over the world and bringing joy and also help to people since that time. Taťána Kuchařová started the foundation Beauty of Help which is trying to improve the quality of social services and which helps old people to stay at home with their families and relatives. She received a cheque for 250 thousand crowns from the company Glamour Diamond in Karlovy Vary this summer. And she willingly gave an interview to the magazine Promenáda.

If life faced you with such a situation, would you manage it? Definitely yes if I had to. My family have always looked after their elderly members. My great-grandparents had lived until I was 15 and I had been growing up with them. I have huge respect for old people and find it unfair when they end up badly. And unfortunately it often happens. The stories I sometimes hear are really very sad. That is why I decided to help elderly people quite naturally. Little children and they are in the worst situation.

What made you give your charity activities just this direction? Do you have any personal experience with aged people in your family? I have been influenced by several factors and one of them was essential: I was co-brought up by my grandparents who I still have a very good relationship with. And I realize that the care of old people in the Czech Republic has not been solved well enough. We do not have enough human service workers and quality senior nursing care services etc. That is why my foundation has been supporting volunteering to help senior in their homes for six years already and is trying to improve modern social services which are very few compared to what is needed in this country.

Which of the roles in your professional life do you prefer? You are a model, an actress, the leader of a foundation; you take part in social events... All. Actually, the roles complement each other and can be used for a good thing. E.g. I would not be successful in the foundation without modelling. And I like the creative aspect of the foundation on the other hand. It might not seem so but charity activities cover a wide field - from marketing, preparing projects, meeting people and it is necessary to get to understand the problem. But even without modelling, I would find my way to social work anyway. It was my mother that brought me to it - she is a nurse.

Do you feel our attitude to elderly people is changing? I mean that there are more families trying to arrange for their parents and grandparents to be able to finish their days at home, not in long term care facilities? I feel it is. Not only the seniors themselves but also their families need this change. Unfortunately it happens that a family want to look after a senior but they cannot because their members would lose their jobs and arrive at a difficult, sometimes even insoluble situation. That is why foundations and state social contributions are here. But, first of all, it is necessary for old people to secure themselves before a problem occurs without relying on others, even not on the state. The solidarity of the whole family, how they handle the problem, is important too.

You have travelled the whole world. Which places do you like and where do you feel good? The place I like the most is my home in Opočno. I also love New York, it is important in my life. I lived there with my friend for lots of years and I still keep returning to New York. I also like Rome and Paris and I adore London. There are so many beautiful places in the world... Are you able to stop and treat yourself to e.g. spa treatment? Yes, I am, I have already found some time for spa treatments, massages... it is time spent in a pleasant way beneficial to your health. However, it is true that Karlovy Vary is connected mainly with the film festival for me, which means work.

www.promenada.cz

39


Татьяна Кухаржова Уважаю старость

В 2006 году Татьяна Кухаржова была увенчана короной Мисс мир и с тех пор раздает всему миру улыбки, радость, а также старается помочь. Она основала фонд Красота помощи, направленный на повышение качества социальных услуг и помощь пожилым людям оставаться дома со своими близкими. Летом Татьяна приняла от компании Glamour Diamond в Карловых Варах чек на сумму 250 тысяч крон на поддержку своего фонда. И охотно дала журналу Променада интервью. Что заставило вас направить свою благотворительную деятельность именно на помощь старшему поколению? У вас в семье есть опыт общения с пожилыми людьми? На мое решение повлияло несколько факторов, один из которых оказался весьма существенным. Я воспитывалась бабушкой и дедушкой, с которыми у меня до сих пор прекрасные отношения. И я понимаю, что забота о пожилых людях в Чешской республике находится на недостаточном уровне. Не хватает качественного санитарного обслуживания, помощи на дому и т.д. Поэтому мой фонд уже шесть лет поддерживает волонтерство в помощь пожилым людям у них дома и пытается развивать современные социальные услуги, которых и в пределах необходимости в этой стране очень мало. У вас есть ощущение, что меняется наш подход к старым людям? Что все больше семей стремятся к тому, чтобы родители, а также бабушки и дедушки могли бы жить дома, а не в госпиталях для хронически больных? Похоже, что это именно так. В этих изменениях нуждаются не только сами пенсионеры, но и их семьи. К сожалению, часто семья хочет сама позаботиться о здоровье своего престарелого родственника, но не имеет такой возможности, потому что ее члены потеряли бы работу и тем самым оказались бы в трудной, пока не разрешимой ситуации. Поэтому существуют фонды, социальные пособия от государства. Но в первую очередь необходимо, чтобы человек обеспечил себе раньше, чем возникнет проблема, и не полагался ни на других, ни на государство. Важным фактором является взаимопомощь всех членов семьи, их отношение к этой проблеме. Если бы Вы сами оказались в такой ситуации, совладали бы Вы с ней? Думаю, что мне бы это удалось. Моя семья всегда заботилась о своих престарелых. До моих 15 лет жили и мои предки, и я с ними выросла. Они меня воспитывали, поэтому мне эта забота кажется естественной. У меня есть чувство глубокого уважения к старым людям, и было бы ­несправедливо, если бы их жизнь закончилась в горьком одиночестве. Но, к сожалению, так случается довольно часто. Истории, которые иногда выслушиваю, очень грустны. Поэтому я решила помогать старым людям. Старики и дети самые незащищенные люди на этой земле. Какая роль в Вашей профессиональной жизни Вам больше всего нравится? Вы фотомодель, актриса, возглавляете фонд, участвуете в общественных событиях... Все перечисленные вами роли, ибо они на самом деле дополняют друг друга, и их можно использовать для основного дела - благотворительности. Например, без модельного бизнеса я бы не была успешной в фонде. А фонд, в свою очередь, делает меня более креативной. Благотворительность включает в себя широкий диапазон различных видов деятельности - маркетинг, создание проектов, общение с людьми, Необходимо вникнуть в проблематику и понять ее. Но даже если бы я не работала в модельном бизнесе, то все равно должна была бы прийти к социологии. К ней привела меня мама, медицинская сестра. Вы объехали весь мир. Где Вам больше всего нравится, и где вы чувствуете себя хорошо? Больше всего мне нравится быть дома, в Опочне. Люблю также Нью-Йорк, сыгравший в моей жизни важную роль. Я прожила там много лет с другом и до сих пор в Нью-Йорк часто возвращаюсь. Люблю Рим, Париж, обожаю Лондон. Так много красивых мест в мире... Можете ли Вы сделать перерыв в Вашей деятельности и найти время хотя бы на какие-либо процедуры? Да, пару раз я нашла время на процедуры, массаж... считаю это сочетанием приятного с полезным. Однако Карловы Вары у меня связаны, главным образом, с кинофестивалем, а это уже моя работа.

40

www.promenada.cz


Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Hotely

Hotels • Гостиницы Aqua Marina • Vřídelní 3 • % 353 303 300

S

Karlovy Vary • www. aquamarina.cz

hotely s garancí certifikované kvality služeb • Hotels mit einem Garantie-Zertifikat der Qualität von Dienstleistungen hotels with the certificated quarantee of quality of service • отели с гарантией сертифицированного качества услуг certifikováno podle jednotné evropské klasifikace • Zertifiziert nach der einheitlichen europäischen Klassifikation certified by the unified European classification • сертифицировано согласно единой европейской класификации léčba vřídelní vodou • Behandlung mit Sprudelwasser • treatment with water from the Hot Spring • лечение гейзерной водой léčba minerální vodou • Behandlung mit Mineralwasser • treatment with mineral water • лечение минеральной водой

Dvořák • Nová louka 11 • % 353 102 111

S

Karlovy Vary • www.hotel-dvorak.cz

Imperial • Libušina 18 • % 353 203 113

S

Karlovy Vary • www.spa-hotel-imperial.cz

Klenot v srdci lázní - okouzlí vás jedinečnou atmosférou. • Ein Juwel im Herzen des Kurortes - wird Sie mit seiner einzigartigen Atmosphäre verzaubern. • Juwel in the heart of the spa - will enchant you with its unique atmosphere. • Жемчужина в сердце курорта очарует вас уникальной атмосферой.

Užijte si Váš pobyt v Karlových Varech! Komfort se setkává se secesí v lázeňském hotelu Dvořák. • Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Karlsbad! Komfort trifft Jugendstil im Dvořák Spa Hotel. • Enjoy your stay in Carlsbad! Comfort meets Art Nouveau at the Dvořák Spa Hotel. • Наслаждайтесь Вашим пребыванием в Карловых Варах! Встреча комфорта со стилем модерн в курортном отеле Dvořák.

Hotel nabízí svým hostům vysoký standard ubytovacích, lázeňských a dalších služeb. • Das Hotel bietet seinen Gästen einen hohen Standard an Unterkunfts- und Kurleistungen sowie an vielen anderen Dienstleistungen. • The Hotel offers its guests a high standard of accommodation, spa treatments, and other services. • Hotel Imperial - один из лучших отелей в Карловых Варах, предоставляет своим гостям сервис по проживанию, лечению и другим видам гостиничных услуг на самом высоком уровне.

Olympia • Divadelní nám. 5 • % 353 599 111

Royal Regent • Zahradní 7 • % 353 363 111

Richmond • Slovenská 567/3 • % 353 177 505

Karlovy Vary • www.royalregent.cz

Karlovy Vary • www.richmond.cz

Tradiční hodnoty a osobní přístup uvítá každý host. • Jeder Gast wird traditionelle Werte und persönlichen Umgang genießen. • Everybody will enjoy traditional service and personal care. • Традиционные ценности и личное отношение оценит каждый гость.

Nový moderní lázeňský hotel s jednou z  nejširších nabídek procedur a balneologie v centru lázeňské zóny • Ein neues, modernes Kurhotel mit einem der reichsten Angebote von Behandlungen und Balneologie im Zentrum der Kurzone • A new modern spa hotel with one of the widest offers of treatments and balneology in the centre of the spa zone • Новый современный курортный отель с одним из самых широких предложений процедур и бальнеологии в центре курортной зоны

Komplexní lázeňská léčba, týden pro zdraví, týden pro krásu, rekondiční pobyt, bazén, sauna • Komplexe Heilkur, Gesundheitswoche, Sanfte Schönheitswoche, Relaxwoche, Hallenbad, Sauna • Comprehensive Spa Treatment, Health Week, Beauty Week, Reconditioning Programme, Swimming pool, Sauna • Комплексное курортное лечение, программа для красоты, антистрессовая программа, бассейн, сауна

Marttel • Lidická 12 • % 353 105 600

Butterfly • Hlavní 655 • % 354 654 111

U Sládka • Pivovarská 107 • % 374 617 100

S

S

Karlovy Vary • www.olympiahotel.cz

Karlovy Vary • www.hotelmarttel.cz

Lázeňské služby, wellness, školení, jednání, oslavy - vše pod jednou střechou • Kurbehandlungen, Wellness, Schulungen, Meetings, Feiern ­alles unter einem Dach • Spa treatment, wellness, meetings, celebrations - all in one at hotel Marttel • Курортные услуги, велнес, учеба, конференции, торжества - все под одной крышей

42

www.promenada.cz

S

S

Mariánské Lázně • www.marienbad.cz

Chodová Planá • www.chodovar.cz

Hotel ve stylu Art Nouveau s originálním uměleckým interiérem • Hotel im Jugendstil mit origineller künstlerischer Innenausstattung • Hotel in Art Nouveau style with its original artistic interior • Отель в стиле арт нуво с неповторимым художественным интерьерьером

Hotel nacházející se v areálu rodinného pivovaru nabízí také originální Pivní lázně, bazén, 2 stylové restaurace. • Das auf dem Gelände der Brauerei stehende Hotel bietet auch das originelle Bierbad, ein Schwimmbecken und zwei Stilrestaurants. • The hotel standing on the grounds of the family bre­ wery also offers the unique Beer Bath, a swimming pool and two stylish restaurants. • Отель, находящийся в ареале семейной пивоварни, предлагает также оригинальные Пивные бани, бассейн, два стильных ресторана.


Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Restaurace

nekuřácká restaurace • Nichtraucher-Restaurant • non-smoking restaurant • pесторан для некурящих

Restaurants • Рестораны

bezlepková kuchyně • glutenfreie Küche • gluten-free cuisine безглютеновая кухня

vegetariánská kuchyně • vegetarische Küche • vegetarian cuisine вегетарианская кухня

Aqua Marina • Vřídelní 3 • % 353 303 300

Becherplatz • T.G. Masaryka 57 • % 353 599 999

Karlovy Vary • www.aquamarina.cz

Karlovy Vary • www.becherplatz.cz

Zahrádka s výhledem na Mlýnskou kolonádu s bohatou denní nabídkou • Sommerterrasse mit Blick auf die Mühlbrunnkolonnade mit reichem Tagesmenü • Garden with view over the Mill Colonnade with rich daily offer • Летнее кафе с видом на Млынскую колоннаду с широким ежедневным предложением

Tam, kde v několika posledních desetiletí zrála Becherovka, se dnes nachází restaurace a Pivovar Karel IV. • Dort wo in den vielen, zurückliegenden Jahrzehnten der Becherovka reifte, befinden sich heute ein Restaurant und die Brauerei Karl IV. • Where Becherovka was aging in the past decades, the Charles IV Restaurant and Brewery are situated today • Там, где десятки лет настаивалась Бехеровка, в настоящий момент находится ресторан и пивоварня Karel IV.

Dvořák • Nová louka 11 • % 353 102 111

Imperial • Libušina 18 • % 353 203 111

Karlovy Vary • www.hotel-dvorak.cz

Karlovy Vary • www.spa-hotel-imperial.cz

Speciality české a světové kuchyně. Vynikající dietní nebo redukční pokrmy připravené ze zdravých surovin. • Böhmische und internationale Spezialitäten. Ausgezeichnete Diätküche, oder Reduktionskost auf Basis gesunder Zutaten vorbereitet. • Bohemian and international specialities. Excellent diet cuisine with low-calorie meals prepared using healthy ingredients. • Изысканные блюда чешской и зарубежной кухни. Превосходное диетическое и разгрузочное питание на основе полезных для здоровья продуктов.

Paris Zážitková gastronomie, originální prostředí, perfektní obsluha • Erlebnisgastronomie, originaltreues Ambiente, perfekte Bedienung • Experie­n­ce gastronomy, stylish ambience and flawless service • Впечатляющая ­гастрономия, оригинальная атмосфера, безупречные официанты

Marttel • Lidická 12 • % 353 105 600

Karlovy Vary • www.hotelmarttel.cz Slavia 7 dní v týdnu menu za 89 Kč, výběr ze 4 chodů • Täglich Menü für 89 CZK, Auswahl aus 4 Gerichten • Daily menu for 89 CZK, choice from 4 dishes • 7 дней в неделю меню за 89 крон, выбор из 4 блюд


44

www.promenada.cz

6

Linka č. 20 • Buslinie Nr. 20 • Bus Line No. 20 • Маршрут Но. 20 Z parkoviště KOME k Lázním I. Zdarma.

Noční linky • Nachtlinien • Night Lines • Ночные маршруты č. 51: Garáže MHD - Stará Kysibelská - Lidická - Tržnice - Horní nádraží - Stará Role č. 52: Divadlo - Na Vyhlídce - Tržnice - Moskevská - Stadion ZM - Dvory - Doubí

Jednodenní jízdenka (24 hod.) • Tagesfahrkarte • One-day ticket Однодневный билет... 80 Kč • CZK • кр. Týdenní jízdenka • Wochenfahrkarte • Weekly ticket Недельный билет... 200 Kč • CZK • кр.

autobusová linka • Bushaltestelle • bus stop • остановка автобуса lanová dráha • Seilbahn • cable railway • фуникулер zastávka • Haltestelle • stop • остановка jednosměrná zastávka • Einbahnhaltestelle • one-way stop • остановка одностороннего движения konečná zastávka • Endstation • terminus • конечная остановка

Tageslinien • Day Lines • Дневные маршруты Informace o jízdních řádech, % 353 505 353 (nonstop), www.dpkv.cz

Denní linky

Jízdné • Fahrgeld • Fare • Цена билетов... 18 Kč • CZK • кр. U řidiče • bei dem Busfahrer • at the bus driver • у водителя... 25 Kč • CZK • кр. Přestupní (60 min.) • Umsteigfahrschein • Transfer ticket Пересадочный... 25 Kč • CZK • кр. Děti 6-15 • Kinder Alter 6-15 • Children age 6-15 • Дети 6-15 лет... 9 Kč • CZK • кр. Přestupní - děti (60 min.) • Umsteigfahrschein - Kinder • Transfer ticket - children Пересадочный - дети... 12 Kč • CZK • кр.

Öffentlicher Verkehr • Public Transportation • Городской транспорт

Městská doprava

H

Lanové dráhy • Seilbahnen • Cableways • Канатные дороги Imperial, % 353 236 561 Diana, % 353 225 677, 353 222 638

Linka č. 23 • Buslinie Nr. 23 • Bus Line No. 23 • Маршрут но. 23 Tržnice - Loket a zpět

Zwischen dem Parkplatz KOME und dem Bad I. Kostenlos. Between the parking place KOME and the Bath I. Free of charge. Между стоянкой КОМЕ и Лечебницей I. Бесплатно.

Do vozu smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS jízdenkou ve svém přístroji.

Placení pomocí SMS jízdenky 25,- Kč přestupní 60 min - SMS ve tvaru JKV25 poslat na číslo 90230 12,- Kč zlevněná přestupní 60 min - SMS ve tvaru JKV12 poslat na číslo 90230


Doporučujeme • Wir empfehlen • We Recommend • Мы рекомендуем

Restaurace

nekuřácká restaurace • Nichtraucher-Restaurant • non-smoking restaurant • pесторан для некурящих

Restaurants • Рестораны

bezlepková kuchyně • glutenfreie Küche • gluten-free cuisine безглютеновая кухня

vegetariánská kuchyně • vegetarische Küche • vegetarian cuisine вегетарианская кухня

Olympia • Divadelní nám. 5 • % 353 599 111

Richmond • Slovenská 567/3 • % 353 177 505

Karlovy Vary • www.olympiahotel.cz

Karlovy Vary • www.richmond.cz

Restaurace podávající výtečné speciality mezinárodní kuchyně. • Restaurant serviert köstliche internationale Spezialitäten. • Restaurant offers specials of a international cuisine. • Ресторан, предлагающий отличные фирменные блюда международной кухни.

Kavárna s letní terasou • Café mit Sommerterrasse • Coffe bar with a summer terrace • Кафе с летней террасой

Royal Regent • Zahradní 7 • % 353 363 111

Villa Dvorana • Chebská 394 • % 355 311 211

Karlovy Vary • www.royalregent.cz

Karlovy Vary • www.hoteldvorana.cz

Lobby bar Srdečne Vás zveme k příjemnému posezení. • Sie sind herzlich eingeladen, bei uns angenehme Weilen zu verbringen. • We would like to invite you to spent pleasant whiles in our hotel. • Сердечно приглашаем вас присесть и отдохнуть.

Letní terasa, 7 dní v týdnu denní menu a výběr à la carte. Kuchyně z čerstvých surovin. • Sommerterrasse, Tagesmenü 7 Tage in der Woche, Auswahl à la carte. Speisen aus frischen Nahrungsmitteln. • A summer terrace, daily menu 7 days a week and the à la carte choice. Meals from fresh foodstuffs. • Летняя терраса, 7 дней в неделю ежедневное меню и выбор à la carte. Кухня из свежих продуктов.

Stará Sladovna • Pivovarská 107 • % 374 611 653

Chodová Planá • www.chodovar.cz Stylová pivovarská restaurace. Česká kuchyně i speciality připravené na pivě. Terasa, konferenční prostory. • Stil-Bier-Restaurant. Tschechische Küche und mit Bier gekochte Spezialitäten. Eine Terrasse und Konferenzräume. • A stylish beer restaurant. Czech cuisine and specialities cooked with beer. A terrace and conference rooms. • Стильный пивоваренный ресторан. Чешская кухня и фирменные блюда, приготовленные на пиве. Терраса, конференц-залы.


Lenka Andělová

KDO NEOCHUTNAL

V KARLOVÝCH VARECH OPLATKU, JAKO BY TU NEBYL

K

ulatá oplatka patří neodmyslitelně ke Karlovým Varům. O jejích počátcích však mnoho nevíme. Prvním dokladem existence sladké pochoutky jsou dochované formy na pečení, tzv. oplatnice. První písemnou zmínku o oplatkách najdeme v útlém průvodci po Karlových Varech z roku 1788, v němž se dozvídáme, že „některé měšťanky pekou oplatky a pak je nechávají roznášet k prodeji, anebo tuto námahu podstupují samy“. Tato zmínka svědčí o domácím charakteru výroby oplatek, která přetrvala až do 60. let 19. století. V té době už poptávka převyšovala možnosti domácí výroby, a tak začaly postupně vznikat oplatkárny. Dodnes si oplatky udržují přední místo mezi karlovarskými specialitami, i  když se tu už nevyrábějí. Do Karlových Varů se dovážejí z okolních výroben a v lázních se buď spékají (oplatkové pláty se slepují cukrovou náplní) nebo jen ohřívají.

46

www.promenada.cz


Wer in Karlsbad die Oblate nicht kostete, war nicht in Karlsbad Die runde Oblate gehört unwegdenkbar zu Karlsbad. Doch wir wissen nicht vieles über ihren Anfängen. Die ersten Beweise über die Existenz der süssen Delikatesse sind alte Backformen. Zum ersten Mal wurden die Oblaten in einem dünnen Reiseführer durch Karlsbad aus dem Jahre 1788 erwähnt. Hier erfahren wir, dass „einige Bürgerinnen Oblaten backen und sie austragen und verkaufen lassen oder sich dieser Mühe selbst unterziehen“. Diese Erwähnung beweist den Hauscharakter der Erzeugung, der bis zu 1860-er Jahren überdauerte. Zu jener Zeit begann die Nachfrage das Angebot zu übersteigen und so wurden allmählich die ersten Oblatenmanufakturen erbaut. Auch heute nehmen die Oblaten einen vorderen Platz unter Karlsbader Spezialitäten ein, obwohl sie hier nicht mehr erzeugt werden. Nach Karlsbad werden sie aus umliegenden Erzeugungsstellen geliefert und in Karlsbad werden sie nur mit einer süssen Füllung zusammengebackt oder erwärmt.

You Were Not in Karlovy Vary If You Did Not Taste Karlovy Vary Wafers A round wafer is an inseparable part of Karlovy Vary. However, we do not know much about its beginnings. The first pieces of evidence of its existence are old baking pans. Wafers are recorded for the first time in a thin guidebook of Karlovy Vary dating from 1788 where we can learn that “some townswomen bake wafers and then have them delivered or undergo the efforts themselves”. This record proves that wafers were home-made and this type of production prevailed until the 1860s. At that time demand exceeded supply and so the first waferies were founded. The wafers have kept a prominent place among Karlovy Vary specialties though they are not made here any more. They are brought to Karlovy Vary from small factories lying in its neighbourhood and are either only “glued together” with a sweet sugar filling or warmed up here.

Кто не испробовал в Карловых Варах облатки, словно бы здесь и не был Круглая облатка неразрывно связана с Карловыми Варами. Однако о том, как они возникли, мы почти ничего не знаем. Первым свидетельством о сладком лакомстве являются сохранившиеся формы для печения. Первое письменное упоминание об облатках можно найти в тонком путеводителе по Карловым Варам, изданном в 1788 году, из которого мы узнаем, что ,,некоторые горожанки пекут облатки, разносят их торговцам или этот труд делают сами’’. Это упоминание свидетельствует о домашнем способе производства облаток, который продолжался до 60-х годов XIX века. В те времена спрос уже превышал возможности домашнего производства, и так стали постепенно появляться пекарни. Доныне облатки занимают первое место среди карловарских фирменных изделий, хотя собственно в Карловых Варах уже не производятся. Сюда их привозят из окрестных пекарен, а на курорте облатки либо спекают (коржи слепляют сахарной начинкой), либо только разогревают.

www.promenada.cz

47


Turistické informace

Úřady

Infocentrum města Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz

Magistrát města • Magistrat der Stadt • Council Office Магистрат города Moskevská 21; U Spořitelny 2, % 353 118 111, www.mmkv.cz

Informationen • Information • Информации

Android

Ämter • Offices • Учреждения

iOS

CZ Bezplatné informace o městě, předprodej vstupenek, průvodcovské služby, speciální prohlídky, mapy, suvenýry, jízdenky MHD, Tax Free

Kostenlose Informationen über die Stadt, Vorverkauf von Eintrittskarten, Stadtführer-Dienstleistungen, spezielle Besichtigungen, Landkarten, Souvenirs, Fahrkarten, Tax Free DE

Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, www.kr-karlovarsky.cz

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки

Country • Музыка в стиле кантри Disco Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Kasino • Kasino • Casino • Казино Pupp Casino Club, Mírové nám. 2, % 353 224 157 Carlsbad Plaza Casino, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 111 Cosmos, Vřídelní 13, % 353 169 400 Pánský klub • Klub für Herren • Men’s Club • Мужской клуб Lady Marion, Ondříčkova 28, % 353 226 729

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

EN Free information about the town, ticket advance booking, guide services, special tours, maps, souvenirs, bus tickets, Tax Free

30

Бесплатная информация о городе, предварительная продажа ­билетов, услуги экскурсоводов, специальные осмотры, карты, сувениры, билеты на городской транспорт, Tax Free RU

• Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 820, www.knihovnakv.cz

Info doprava Verkehr • Transportation • Транспорт Taxi • Такси aCentrum taxi, % 353 223 000, 606 462 580 Georgia taxi, % 140 14, 606 605 605 Taxispolečnost, % 800 900 409 Willy taxi, % 800 100 154, 353 223 030 Rekreační lety • Rundflüge • Observation Flights • Обзорные экскурсии LAC Karlovy Vary - Letiště • Flughafen • Airport • Аэропорт % 353 331 238, 603 871 189, 777 923 999

Důležitá telefonní čísla

• Krajská knihovna Karlovy Vary - Dvory Závodní 84, % 353 502 888, www.knihovnakv.cz • Pobočka Lidická Lidická 40, % 353 224 034 • Biblioboxy pro vrácení knih: Městská tržnice, před budovou Krajské knihovny Městská knihovna • Städtische Bibliothek • Municipal Library Городская библиотека I.P. Pavlova 7, % 353 221 365, www.mestskaknihovnakv.cz

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера

Night Life

Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf International emergency calls • Международная линия тревоги % 112

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance Приглашение к танцу

První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155, 353 232 000 Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 361 111 Městská policie • Stadtpolizei • Town Police Муниципальная полиция % 156, 353 118 911 Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department Пожарная охрана % 150, 950 371 111

48

Krajská knihovna • Regionelle Bibliothek • Regional Library Краевая библиотека

www.promenada.cz

Diskotéky • Diskos • Discos • Дискотеки Disco Irská, Sedlecká 1, % 608 968 993 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Retro, T.G. Masaryka 18, % 353 100 710 Střední proud • Popmusik • Pop Music • Поп-Музыка Becher’s Bar, Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 483 Blues Café, Spa Resort Sanssouci, Jarní 1, % 353 207 112 Chebský dvůr, Tržiště 39, % 353 229 332 Imperial Club, Libušina 18, % 353 203 761 Jelení skok, Petrova výšina 884, % 353 226 717 Mánes, Křižíkova 13, % 353 334 218 Old Times, Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 23, % 352 441 195 Parkhotel Richmond, Slovenská 3, % 353 177 111 Regent’s Club, St. Joseph Royal Regent, Zahradní 7, % 353 363 161 Tosca, Moravská 8, % 353 178 111 U Kaštanů, Rosnice 8, % 353 567 197 U Lukáše, Petra Velikého 4, % 602 450 752 Viola, Mlýnské nábř. 7, % 973 348 431

CZ Při rezervovaném pobytu je bez povolení možný vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. DE Bei vorbestellten Aufenthalten darf man ohne Erlaubnis nur am ersten und letzten Tage des Aufenthaltes in das Kurviertel einfahren. EN When the stay is reserved, coming by car without a permit is entry allowed only on the starting day and the last day of the stay. RU Если Ваше проживание зарезервировано, гостям курорта можно въехать и выехать из курортной зоны без специального разрешения в дни приезда и отъезда.

Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Městská policie • Stadtspolizei • Town Police Муници пальная полиция Moskevská 34, % 353 118 917, www.mpkv.cz Automat • Автомат (nonstop) Parkoviště P, garáže G Parkplätze, Garagen • Parking, Garages • Cтоянки, гаражи P, G - Thermal, I.P. Pavlova 11, % 359 002 306 (nonstop) P - Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2, % 353 109 639 (nonstop) P - KOME, Slovenská ul., % 353 504 512 P - Poštovní dvůr, % 353 504 512 (nonstop) P - Galerie umění, % 353 504 512 (nonstop) P - nábř. J. Palacha, % 353 504 512 P - Varšavská ul., % 353 504 512 (nonstop) P - Tržnice, % 353 504 512 (nonstop) P - Terminál Dolní nádraží, Západní 2a, % 353 504 518 - Bus (nonstop) G - nám. Dr. M. Horákové 12, % 353 228 569 (nonstop) G - parkovací dům u Imperialu, Libušina 21, % 602 301 234 (nonstop) G - garáže Bohemia, Zahradní ul., % 352 511 111 (nonstop) inzerce

Regionální příloha Karlovarský kraj Přináší denně aktuální zpravodajství a informace o dění z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Každé pondělí kulturní servis na celý týden. Každý pátek tipy na víkend. Jugoslávská 3, 360 01 Karlovy Vary, % 359 404 311 e-mail: inzercekv@mafra.cz


Pa r k h o t e l R i c h m o n d K A R L O V Y

V A R Y

e Comprehensive Spa Treatment e Beauty Week e Antistress Programme e Festive lounge with a seating capacity of 200 seats e Lounges e Beauty parlour e Café with a summer terrace e Swimming pool, sauna e Komplexe Heilkur e Sanfte Schönheitswoche e Gesundheitswoche e Festsaal mit Kapazität 200 Sitzen e Café mit Sommerterrasse e Kosmetiksalon e Hallenbad, Sauna

Richmond, a.s. Slovenská 567/3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic Tel.: +420 353 177 505, Fax: +420 353 222 169 reservation@richmond.cz, www.richmond.cz


Lenka Andělová, foto z www.kvpoint.cz - databanky fotografii Karlovarského kraje, 2M STUDIO s.r.o., Petr Lněnička

ZKAMENĚLÝ SVATEBNÍ PRŮVOD

SVATOŠSKÝCH SKALÁCH

VE

Hledáte-li zajímavý cíl delší procházky z Karlových Varů, neměli byste vynechat národní přírodní památku Svatošské skály. Místo, které přitahuje lázeňské hosty už od počátku 19. století, dodnes okouzluje pěší turisty, cyklisty, vodáky, děti i horolezce. Ze čtvrti Doubí sem vede asfaltová cesta zvaná Svatošská, auto ovšem zanechejte hned zkraje na parkovišti. Podél řeky Ohře pohodlně dojdete až ke skalnímu městu, zvanému Svatošské skály. Žulový masív vznikal působením větrné a dešťové eroze, mrazu i řeky Ohře, která tu vytvořila hluboký kaňon. Skalní útvary zaujímají rozlohu dvou hektarů a dosahují výšky až 50 metrů. Jména získaly podle pověsti o Janu Svatošovi, který tu měl s celým svatebním průvodem zkamenět. A tak tu horolezci zdolávají skály s názvem Nevěsta, Ženich, Páter, Svědkové, Muzikanti, Tchán, Tchýně, Zámek ad. Horolezce s  oblibou sledují turisté z pravého břehu, kde je současně možnost se občerstvit. Pokračovat můžete dál přes visutou lávku, lidově zvanou houpací most. Odtud cesta vede podél řeky až do Lokte. Malebná scenérie u Svatošských skal vás jistě uchvátí. Zkamenělý průvod inspiroval v minulosti řadu osobností, včetně J.W. Goetha, Theodora Körnera či Sigmunda Freuda. A zajímá-li Vás legenda o Janu Svatošovi, otočte list.

50

www.promenada.cz

A Petrified Procession in the Svatošské Skály Rocks If you are looking for an interesting destination of a longer walk in the neighbourhood of Karlovy Vary, you should not leave the listed natural monument Svatošské skály Rocks. The place, which has been attracting spa visitors since the early 19th century, has been fascinating hikers, cyclists, water sportspeople, children and climbers. There is an asphalt road running here from the town part Doubí, however, you will have to leave your car in a car park at the very beginning of your trip. You will comfortably walk along the Ohře River until you get to a rock town which is called Svatošské skály. The granite massif came into being through erosion by wind, rain, frost and the River Ohře which created a deep canyon here. Rock formations cover the area of two hectares and are up to 50 metres high. Their names were taken from a legend about Jan Svatoš according to which he had petrified together with his whole wedding procession here. And so climbers tackle rocks called Bride, Groom, Priest, Witnesses, Musicians, Father-in-Law, Mother-in-Law, Chateau and others. Tourists like watching the climbers from the right bank, where you can also buy some refreshment. Then you can continue across a suspension footbridge, which people call the rocking bridge. The road runs as far as Loket from here. The picturesque scenery of the Svatošské skály Rocks will fascinate you, the petrified procession inspired a number of personalities in the past including J.W. Goethe, Theodor Körner or Sigmund Freud. And if you are interested in the legend about Jan Svatoš, go on turning the leaves.


Окаменевший свадебный кортеж в Сватошских скалах Если вы ищете интересную цель для более длительной пешей прогулки из Карловых Вар, обязательно посетите национальный природный памятник Сватошские скалы. Место, привлекавшее гостей курорта еще с начала XIX века, по-прежнему очаровывает туристов, велосипедистов, лодочников, детей и альпинистов. Из квартала ­Доуби сюда ведет асфальтовая дорога под названием Сватошская, однако машину следует оставить на стоянке в самом начале прогулки. Вдоль реки Огрже вы дойдете до скалистого берега, называемого Сватошские скалы. Гранитный массив возник вследствие эрозии от воздействия ветра, дождя и мороза. В этих местах река Огрже образует глубокий каньон. Скальные образования занимают площадь двух гектаров и достигают в высоту 50 метров. Свое имя они получили из легенды о Яне Сватоше, окаменевшем, как и вся свадебная процессия. Здесь альпинисты штурмуют скалы под названием Невеста, Жених, Отец, Мать, Музыканты, Тесть, Теща, Замок и т.д. За восхождением альпинистов с интересом наблюдают туристы с правого берега, где можно также перекусить. Продолжить свой путь вы можете через подвесной, качающийся, как говорят в народе, мост. Оттуда путь ведет вдоль реки до самого Локета. Живописные пейзажи у Сватошских скал, безусловно, увлекут вас, в прошлом окаменевшая процессия вдохновила многих знаменитых людей, в том числе Иоганна Вольфганга Гете, Теодора Кернера или Зигмунда Фрейда. И если вас заинтересовала легенда о Яне Сватоше, читайте дальше.

www.promenada.cz

51


Lenka Andělová, podle podkladů Stanislava Burachoviče

Pověst

o Janu Svatošovi Svatošské skály jsou místem, které dodnes každého silně přitahuje. Sama pověst má výjimečnou duchovní sílu. Byla také mnohokrát zpracována tvůrci z mnoha uměleckých oblastí. V časech panování Vohrburgů na Loketsku našel chudý sedlák cestou do roboty plačící novorozeně. Chlapečka odnesl hraběnce Johance na loketský hrad. Při křtu dostal jméno Jan a po svém nálezci příjmení Svatoš. Jan vyrostl v hezkého mládence, který více než rytířské souboje vyhledával samotu. Toulal se po lesích, přemýšlel o smyslu světa, toužil po poznání skrytých nauk. Z přemýšlení u řeky Ohře jej jednoho dne vyrušila líbezná víla a pravila: „Vím, že toužíš po ovládnu­ tí světa kouzel. Naučím tě vše, po čem prahneš, ale jen pod podmínkou, že se nikdy nezaslíbíš jiné ženě.“ Okouzlen její krásou, mladík nabídku přijal. A sku­ tečně pronikl do nejtajnějších věd. Za několik let se zamiloval do půvabné dívky a chtěl se oženit. Slib se mu stal přítěží, ale protože věřil, že díky svým čarovným schopnostem následky porušení slibu zvládne, nabídl dívce sňatek a uspořádal velkou svatbu. Právě když si zasnoubená dvojice měla říci své ano, vynořila se z řeky zrazená víla a celý svatební průvod proklela a nechala zkamenět.

52

www.promenada.cz

Legende über Hans Heiling

Die Hans-Heiling-Felsen ist ein Platz, der jemanden bis zu heutigen Tagen an­ gezogen hat. Die Legende selbst hat eine sehr starke geistige Kraft. Sie wurde auch vielmal von Künstlern aus verschiedenen Sphären der Kunst bearbeitet. Unter der Regierung der Familie Vohrburg in der Region von Loket fand ein armer Bauer ein neugeborenes Kind, als er zum Frondienst ging. Er brachte den kleinen Jungen der Gräfin Johanna in die Burg in Loket. Bei der Taufe erhielt er den Namen Johann und nach seinem Finder den Zunamen Svatoš. Er wuchs zu einem hübschen jungen Mann heran, der die Einsamkeit vor Ritterkämpfen bevorzugte. Er bummel­ te durch die Wälder, überlegte über den Sinn der Welt und seine Sehnsucht war, Geheimlehren kennen zu lernen. Eines Tages störte ihn aus seinen Gedanken beim Fluss Ohře eine reizvolle Fee und sagte: „Ich weiss, dass du die Welt der Zauber beherrschen möchtest. Ich werde dir alles, nach dem du dich sehnst, lehren, aber nur unter der Bedingung, dass du dich nie mit einer anderen Frau verlobst.“ Bezau­ bert von ihrer Schönheit nahm der junge Mann ihr Angebot an. Und wirklich be­ herrschte er die geheimsten Lehren. Einige Jahre später verliebte er sich in ein schö­ nes Mädchen und wollte es heiraten. Sein Versprechen wurde zu einer Belastung, aber da er glaubte, dass er die Folgen des gebrochenen Versprechens dank seinen Zauber-Fähigkeiten bewältigen kann, machte er seinem Mädchen ein Heiratsantrag und veranstaltete eine grosse Hochzeitsfeier. Doch gerade als die Verlobten das Ja­ wort einander geben sollten, tauchte die verratene Fee aus dem Fluss empor, ver­ fluchte den ganzen Hochzeitsumzug und liess ihn versteinern.


Legend of Jan Svatoš

Легенда о Яне Сватоше

It was in the days of the rule of the Vohrburgs in the region of Loket that a poor farmer found a crying new-born baby on his way to compulsory work. He took the baby boy to Countess Johanna to the castle of Loket. It was named John and got the surname Svatoš after its finder. John grew into a handsome young man who preferred loneliness to jousting. He rambled through the woods thinking about the sense of the world and his desire was to learn different disciplines. One day he was disturbed from his contemplation by the River Ohře by a sweet fairy. She said: “I know you desire to master the world of magic. I will teach you all you want to know but only under the condition you will never become bet­ rothed to another woman.“ Enchanted by her beauty, the young man took the offer. And he really mastered the most mysterious disciplines. However, he fell in love with a lovely girl a few years later and wanted to marry her. The promise turned into a burden but as he believed his magic abilities would help him to manage the consequences resulting from his breaking the promise, he offered the girl to marry him and prepared a big wedding. Just when the engaged couple were about to say their “Yes, I do”, the betrayed fairy emerged from the river, cursed the whole wedding procession and it turned to stone.

Как-то раз, во времена владычества Форбургов в Локете, бедный крестьянин на пути нашел плачущее новорожденное дитя. Он отнес ребенка графине Ио­ ганне в локетский замок. При крещении мальчик был назван Яном, фамилию же получил от нашедшего его крестьянина. С годами Ян Сватош вырос в кра­ сивого, но задумчивого юношу, рыцарским турнирам предпочитавшего уеди­ нение. Он бродил по лесу, размышляя о смысле жизни, им владела тоска по знаниям тайных учений. Однажды его думы прервала прекрасная фея, сказав: „Знаю, что ты мечтаешь овладеть магией. Я научу тебя всему, что пожелаешь, но с условием, что ты никогда не полюбишь другую.“ Очарованный ее красо­ той, юноша принял предложение. И действительно дошел до самой сути тай­ ных наук. По прошествии лет Ян влюбился в красивую девушку и захотел взять ее в жены. Юношу стал тяготить обет, данный фее. Но считая, что тай­ ные знания помогут ему справиться с последствиями нарушения обещания, Ян все же решил жениться на девушке и устроил большую свадьбу. И в тот момент, когда молодые должны были произнести клятву верности друг другу, из реки вынырнула разгневанная, преданная им фея. Она прокляла молодоже­ нов, и в ту же минуту свадебный кортеж окаменел.

The Svatošské skály Rocks is a place which has been attracting everyone until today. The legend itself is of exceptional spiritual strength. It has also been trea­ ted many times by artists from different spheres of art.

Сватошские скалы - место, которое доныне обладает особой притягатель­ ностью. Сама легенда наполнена исключительной духовной силой. К ней неоднократно обращались творцы из мира искусств.

www.promenada.cz

53


Cestujte luxusními autobusy z Karlových Varů do Chebu za 45 Kč do Prahy za 130 Kč www.studentagency.cz při rezervaci na Kreditovou jízdenku

Navštivte nás na pobočce: T. G. Masaryka 58/34, Karlovy Vary

1.

WEB TO PRINT v regionu

online tvorba fotoknih, kalendářů, PF, pexes, triček...

www.polypress.cz


Lenka Andělová, foto archiv Jiřího Böhma

d e l h o p í n č i d netra

í n z á l z Pošlete te ednic, posílá pisů a pohl do ok h bo ýc ce fa an i rukou ps tografiem tradičních, aily, plníte fo a odeTaké místo s zprávy, e-m dnou změnu je sm o n je pr te už us m Zk ký varský ? íz rlo tě bl iš Ka . ož úl svým potěší boli cloudová vapí a jistě h trojiýc en říz a virtuální, ne , která vaše blízké přek po c, ni nici kých pohled ut do ic no or st éd hi hl or na šlete pohled vydal soub ímky dávají hm sn é Bö rními ar ří za Ji St t bi ů. é io patr řízen tograf známých fo rů. Záběry po hlednice po se cí dnes už ne atého věku Karlových Va k ja lovce, tak, sů Zl dostanete replikou vříd krásných ča Belle Epoque vích. orámované La ou js or i ub am kamer 1909. So ihkupect sledy v  roce eu Jan Becher nebo v kn tiskly napo uz m i ot pr í tv rnic např. v papí

ionelle ine untradit e ie S n e k ic Sch urort e aus dem K d Freunden nur SMS-Nachrh.icvih-rAnsichtskart rwandten un d Clouds, d.

ok-Buch un auch Ihren Ve e das Facebo eller, handge Schicken Sie und füllen Si att tradition ls st hi ai sc M en d Eafi d un gr ten un einmal it Foto erräume, m Ändern Sie es sicher d un n he tuelle Speich fe und Ansichtskarten? sc e überra Brie llektion von e Ihre Freund schriebener gab eine Ko ichtskarte, di ns hm A Bö ří ne Ji unbeei t e io cken Si der Patr heute schon . Der Karlsba e von drei ähren w ge en erfreuen wird ichtskarten heraus, di alten Aufnahm Karlsbads. ns A ie D en n. ch de is ur or iten hist ht w Goldenen Ze werden mit grafen gemac kannten Foto icht in die fabelhaften grafien to Fo en ns ht Ei n gemac skarten zum Ihnen eine die Ansicht Fotoapparate ie w en rr so Belle za t, bi it Die m t umrahm Kollektion La von Aragoni usewurden. Die -M kt er uc ch dr Be ge einer Replik m Jahre 1909 handlung de im er al pi M Pa r n te de letz B. in mmen Sie z. Epoque beko r. be um gegenü

56

www.promenada.cz

aditional Send an Untr Spa and ard from the friends only SMS messages se c st o P re ntu of d Pic d an ea es st in tiv raphs ur rela

otog send yo cards? Try ouds with ph Do you also book and cl picture post rise and ce d Fa l an fil s d er tt le rp su n ly te emails an rit ite onal hand-w postcard which will defin Vary Jiří Böhm ding traditi e vy ur rlo ct pi Ka a of d send patriot e by today a change an friends. The stcards mad relatives and al picture po ic ce to see or an st ch hi please your a of a collection pictures give d d ol he e is bizarre bl Th by s. pu e has rapher were mad own photog e like. They common er as w w es already unkn it tim as agonite bulous old replica of ar raphs come. what the fa framed by a cture photog ry opposie pi ar d st la an e as th ­camer hich the stationa year from w lable e.g. in in 1909, the ction is avai lle co ue oq Ep The La Belle m. cher Museu te the Jan Be

ар Карловых В Пошлите из у ую открытк писанных писем и открын н о и ц и д а р нет х, рукой на заполняете адиционны ски, мейлы,

есто тр лько см ПопроВы тоже вм изким уже то хранилища? ете своим бл ртуальные те отви ли ш ие по оч и ток, посыла пр й привычке и фейсбук и м во ский ия но ф ар ь ра ов ит ог фот измен изких. Карл бы однажды анных ет ваших бл ел ду сд ра к, об буйте хотя то и ы рая удивит инных откр ют крытку, кото Бем издал набор стар Старые фотографии да . и ров рж Ка ф И ра ка т ог ве патрио ных фот Золотого не неизвест млеые времена ра сн об ра и, ек ам тройкой ны пр в ыми камер ь заглянуть е диковинн лись в 1909 возможност ки, сделанны в последний раз печата им Сн р. Ва иобрести и тк пр ы ловых но кр ож от м ом так, как lle Epoque Be ра. La к хе то Бе ы а ны арагонит откр ив музея Ян мер, набор ров напрот ва году. Напри то их ск канцеляр в магазине


TOWER PARK PRAHA OBSERVATORY—RESTAURANT—BAR

TOWER PARK PRAHA 9 AM—12 AM

WWW.TOWERPARK.CZ Mahlerovy sady 1 / 130 00 Prague 3 / info@towerpark.cz


Milena Nováková, zahradní architekt, foto Líba Ernestová

GINKGO BILOBA JINAN DVOULALOČNÝ

Pozoruhodný strom, který je pokládán za žijící fosílii na Zemi, roste i v Karlových Varech Prastará kultovní rostlina Dálného východu je asi 200 milionů let součástí vegetace. V třetihorách byly jinany rozšířeny po celé severní polokouli, dnešních dnů se dožil pouze jediný druh, jinan dvoulaločný. Skrývá v sobě tajemství, jak přežil všechny vývojové změny z druhohor až do dnešní doby. Recentní oblastí jinanů je zřejmě pouze jihovýchodní Čína, odtud je přenesli kněží do budhistických chrámů Japonska. Pro nás jej objevili Holanďané, do Evropy byl jinan dovezen až v  roce 1730, do USA na konci 18. století. Druh popsal Carl Linné v roce 1771 a dal rostlině platný název Ginkgo biloba. Záhadná minulost a překrásná podoba tohoto stromu nás přesvědčuje o jeho mimořádnosti v kterékoliv roční době. Nezaměnitelná podoba listů s vějířovitou žilnatinou světle zelené barvy se na podzim mění v zářivě zlatou. Listy jsou ploché, opadavé, široce klínovité. Dřevina je dvoudomá, plodnost je ovlivněna přítomností samčí i samičí rostliny. Krásu stromu můžeme vnímat v  různých tvarových podobách. Současné zahradnictví zná několik zajímavých kultivarů. Sloupovitý, kuželovitý nebo převislý. Rovněž listy mohou být různě zvlněné i panašované. Krásný exemplář roste v zahradě konzulátu Ruské federace v ulici Petra Velikého, nebo mladší v Dvořákových sadech. Strom se může dožít až 2.000 let. V  poslední době se vrací medicína k poznatkům léčitelství a spolu s poznatky biochemie je využíván zejména extrakt z listů jinanů. Zlepšuje důležité mozkové funkce, paměť, odstraňuje poruchy vnímání, zvyšuje cirkulaci krve v mozku a chrání před předčasným stárnutím.

58

www.promenada.cz


Ginkgo biloba Ein auffälliger Baum, den man für ein lebendes ­Fossil auf der Erde hält, steht auch in Karlovy Vary Eine uralte kultische Pflanze des Fernen Ostens ist für ungefähr 200 Millionen Jahre ein Teil der Vegetation. Im Tertiär waren Ginkgos auf der ganzen nördlichen Hemisphäre verbreitet, aber bis zu heutigen Tagen hat sich nur eine Sorte von vielen erhalten, der Ginkgo biloba. Nach Europa wurde er erst im Jahre 1730 und in die USA am Ende des 18. Jahrhunderts gebracht. Seine typischen Blätter mit hellgrünen Blattadern werden im Herbst strahlend gelb. Die Blätter sind flach, breit und keilförmig, im Herbst fallen sie. Ein schöner Ginkgo biloba steht im Garten des Konsulats der Rusischen Federation in der Petra Velikého-Strasse, einen jüngeren finden Sie im Dvořák-Park. Der Baum kann 2 000 Jahre leben. In letzter Zeit kehrt moderne Medizin wieder zu den Kenntnissen der Natur­ heilkunde zurück und nutzt vor allem den Extrakt aus Blättern aus. Er verbes­ sert wichtige Funktionen des Gehirns und Gedächtnis, beseitigt die Störungen der Wahrnehmung, verbessert die Durchblutung des Gehirns und schützt vor vorzeitigem Altern.

Ginkgo biloba A Conspicuous Tree Which Is Considered a Living Fossil on Earth, Grows in Karlovy Vary An ancient cult plant of the Far East which has been part of vegetation for about 200 million years. In the Tertiary period ginkgo trees were spread all over the northern hemisphere, only one of many sorts, however, has been preserved until these days - the ginkgo biloba. It was brought into Europe in the year 1730 and to the U.S.A. in the late 18th century. Typical fan-shaped leaves with a light green venation turn sparkling golden in autumn. The leaves are flat, deciduous, wide and V-shaped. A beautiful ginkgo tree can be seen in the garden of the consulate of the Russian in Petra Velikého Street and a younger one grows in Dvořák Park. The tree can live for 2,000 years. Recently modern medicine has returned to the knowledge of natural medicine and biochemistry and has made use of the extract from the leaves. It improves important functions of the brain and memory, removes defects of perception, improves blood circulation in the brain and protects from early ageing.

Гинкго двулопастный Интересное дерево, считающееся живым ископаемым на земле, растет и в Карловых Варах Старейшее культовое растение Дальнего Востока уже около 200 миллионов лет является частью растительного мира. В Европу гинкго был привезен в 1730 году, в США - в конце 18 века. Несменяемый вид листьев с веерообразным жилкованием, весной светло-зеленого цвета, осенью золотисто-желтого. Листья плоские, опадающие, широко клинообразные. Прекрасный экземпляр растет в саду консульства России на улице Петра Великого, более молодой в парке Дворжака. Дерево может дожить до 2.000 лет. В последнее время медицина возвращается к познаниям врачевания, совмещая их с современной биохимией. Так, в частности, возник экстракт из листьев гинкго. Он улучшает важные мозговые функции, память, устраняет нарушения восприятия, повышает циркуляцию крови в мозгу и охраняет перед преждевременным старением.

www.promenada.cz

59


Lenka Andělová

SKOPELOS ostrov, kde si každý zpívá Mamma Mia

Pokud jste viděli muzikál Mamma Mia, jistě si vybavíte závěrečnou romantickou scénu, kdy Meryl Streepová běží po pěšince ke kostelíku, kde čekají svatebčané. Stejně jako ve filmu, je i ve skutečnosti kostelíček půvabným, až mystickým místem. Oproti filmové scéně však musíte ke kapli Agios Ioannis (Svatý Jan), postavené na vysokém skalisku, zdolat více než stovku schodů. Odměnou vám bude úchvatný pohled shora na divoké mořské vlny, tříštící se o strmé skály. Donedávna byl řecký ostrov Skopelos v Egejském moři neznámý, teprve po natočení muzikálu Mamma Mia jej po-

60

www.promenada.cz

stupně objevují turisté. Na údajně nejzelenější řecký ostrov, který patří do souostroví Severní Sporády, se dostanete trajektem z ostrova Skiathos; letiště tu není. I proto vás nečekají hlučné davy turistů. Naopak, všemi smysly můžete vnímat průzračné moře, provoněné borovicové lesy i nekonečné olivové háje. Za návštěvu stojí stejnojmenné, malebné hlavní město Skopelos. Typicky bílé domečky s červenými střechami a modrými detaily jsou hustě vystavěné v kopci, mezi nimi procházíte jako v bludišti velmi úzkými uličkami i schodišti. A objevujete malebné obchůdky, kostelíky, kapličky. Na Skopelosu si budete připadat jako v jiném světě.


Skopelos

Скопелос

If you saw the musical Mamma Mia, you must re­ collect the final romantic scene with Meryl Streep running along a path to a little church with waiting wedding guests. Like in the film, the little church is a lovely, even a mystical place in reality too. However compared with the film scene, you will have to tackle more than a hundred stairs to get to the chapel Agios Ioannis (Saint John) stan­ ding on a high piece of rock. You will be rewarded with a breathtaking view of wild waves pounding against steep cliffs. The Greek island in the Aegean Sea has been unknown until recently, it was only after the musical Mamma Mia had been shot there that tourists started discovering it. To get to the reputedly greenest island of the group of islands called the Northern Sporades, you have to take a ferry from the island Skiathos, there is no airport there. That is one of the reasons why you will not meet crowds of noisy tourists. On the contrary, you can perceive the clear sea, smelling pine woods and olive groves with all your senses. The capital of the same name as the island - Skopelos - is worth visiting as well. Typically white houses with red roofs and blue details have been densely built on a hillside and you walk through a labyrinth of narrow lanes and stairs here. And you discover picturesque little shops, churches and chapels. You will feel like in another world in Skopelos.

Если вы видели мюзикл Мамма Миа, то наверняка вспомните заключительную романтическую сцену, когда Мерил Стрип бежит по тропинке к маленькой церкви, где ждут свадебные гости. Как и в фильме, церковь на самом деле является прелестным и даже мистическим местом. Но в отличие от фильма, к часовне Агиос Иоаннис (Святой Иоанн), построенной на высокой скале, следует преодолеть более ста ступеней. В награду вам откроется захватывающий вид сверху на дикие морские волны, бьющиеся о крутые скалы. До недавнего времени греческий остров в Эгейском море был неизвестен, и лишь после снятия мюзикла Мамма Миа его постепенно стали открывать туристы. На якобы самый зеленый остров архипелага Северные Спорады вы доберетесь паромом с острова Скиатос; здесь нет ­аэродрома. Поэтому вас не ждут шумные толпы туристов. Наоборот, вы насладитесь видом прозрачного моря, ароматных сосновых лесов и бескрайних оливковых рощ. Стоит также посетить живописный Скопелос - главный город острова. Типичные белые домики с красными крышами и синими ставнями густо расставлены на холме, между ними, как в лабиринте, вы пройдете весьма узкими улочками и лестницами. И найдете красочные магазинчики, церквушки, часовенки. На Скопелосе вы будете чувствовать себя, словно в ином мире.

an Island Where Everyone Sings Mamma Mia

остров, где каждый поет Мамма Миа

www.promenada.cz

61


Foto redakce a archivy pořadatelů

Í T U N D É L H O

ЗОР СОБЫТИЙ ING BACK | ОБ K O O L | E K C I L RÜCKB

ský kraj. • roztančily Karlovar Folklórní festivaly t Folkloremi zte er Region tan Die ganze Karlsbad rlovy Vary Ka the festivals made Festivals. • Folklore вызвали и вал сти лорные фе region dance. • Фольк ае. кр м Карловарско большой интерес в u. Vítězi se opský pohár v triatlon Karlovy Vary hostily Evr kov (RUS).  • (CZ) a Andrej Brjuchan stali Vendula Frintová äi­schen PoTeilnehmer am Europ Karlsbad begrüsste ndula Frinr des Pokals waren Ve kal im Triathlon. Siege Vary played uchankov. • Karlovy tová und Andrej Brj ndula FrinCup in Triathlon. Ve host to the European winners. • uchankov became the tová and Andrej Brj ования на состоялись соревн В Карловых Варах и стали атлону. Победителям Кубок Европы по три . и Андрей Брюханков Вендула Фринтова uskutečnil otelu Richmond se V karlovarském Parkh o ozdobou v galakoncert. Jeh Slavnostní Chopinů Frascone.• ká pianistka Marilyn byla přední francouzs l Richmond t fand im Parkhote Chopin Galakonzer rt took plaChopin Gala Conce in Karlsbad statt. • vy Vary. • l Richmond in Karlo ce in the Parkhote состоялся рк-отеле Ричмонд В карловарском Па церт. пеновский гала-кон Торжественный шо pozvaly s a Spa Publishing Společnosti Polypres lfový turery a zákazníky na go své obchodní partn Cihelny. mii do Golf Resortu naj či golfovou akade vydařil. • telské atmosféry se Den plný sportu a přá shing lulypress und Spa Publi Die Gesellschaften Po auf dem rtner zum Golfturnier den ihre Geschäftspa lypress and ein. • Companies Po Golfplatz in Cihelny rtners to d their business pa Spa Publishing invite • Фирмы Golf Resort Cihelny. a golf tournament in своих blishing пригласили Polypress и Spa Pu на турнир тнеров и клиентов коммерческих пар sort Cihelny. по гольфу в Golf Re

62

www.promenada.cz

ořákova ení hudebního Dv Září bylo ve znam war im imu. • September karlovarského podz rlsbader festivals Dvořáks Ka Zeichen des Musik festival was in the sign of the Herbst. • September прошел tumn. • Сентябрь Dvořák’s Carlsbad Au оржаьного фестиваля Дв под знаком музыкал я осень. ковская карловарска


REZIDENCIH SVAGOVA Proda\a kvartir ot zastrojwika ДОМ в торговом и лесном центре города Карловы Вары! - Жилой ДОМ на любой вкус и КОШЕЛЕК - Квартиры от 32 кв.м. до 70 кв.м. (- нижние этажи) - ВЕРХНИЕ этажи - до 110 кв.м. с видом на город и Крушные gоры! - БАЛКОНЫ в каждой квартире - в подарок! -

Подземный стоянка-гараж Современный лифт Рецепция, услуги консьержа СВОЙ спортивный зал

Наши цены - НЕ ШОК! РЕАЛЬНАЯ сдача дома в эксплуатацию октябрь\ ноябрь 2014 года + 420 777 850 185 rezidencesvahova@gmail.com


Miroslav Černý, hotel Prezident Luxury Spa

KLASICKÁ MASÁŽ e c u r ě v d o r p Symfonie

A Classical Massage A Symphony for Two Hands

Tajemství účinku dotyků člověka je známo od pradávna. Dnes už nezjistíme, kdo byl prvním léčitelem, který pomohl svému blízkému, když použil jako nástroj své ruce. Ví se však, že masáž používali s oblibou staří Peršané, poté Řekové a Římané a po dlouhé odmlce si získala větší pozornost v 19. století. Ihned si našla příznivce z řad návštěvníků evropských lázeňských měst. Masáž se stala fenoménem a vedle pitných kúr léčivých pramenů také nejpopulárnější léčebnou metodou. I když je řada evropských technik masáží ovlivňována orientálními, západními i africkými styly, zůstává česká masérská škola svá a patří k nejvyhledávanějším na starém kontinentu. Důvodem popularity české masáže jsou efektivní, promyšlené, propracované a praxí ověřené hmaty, přizpůsobené vždy požadavkům a potřebám novodobého klienta. Dobrý a zkušený masér ví, že Vaše tělo je jedinečné a je třeba k němu přistupovat individuálně. Staňte se i Vy součástí souhry rukou maséra a odvezte si domů vzpomínky na českou symfonii pro dvě ruce.

Klassische Massage Symphonie für zwei Hände Das Geheimnis von menschlichen Berührungen ist bekannt seit jeher. ­Heute stellen wir nicht mehr fest, wer der erste Heiler war, der seinem Verwandten oder Freund half, als er seine Hände als Instrument benutzte. Doch man weiss, dass schon alte Perser und dann auch Griechen und Römer die Mas­ sage liebten und dass sie grössere Aufmerksamkeit nach e­ iner langen Pause im 19. Jahrhundert wieder gewann. Sie fand sofort Gönner unter den Besuchern von europäischen Kurorten. Die Massage wurde zu einem Phänomen und auch zu der populärsten Behandlungsmethode neben der Trinkkur. Obwohl eine Reihe von europäischen Massagen-Techniken von orientalischen, westlichen und afrikanischen Stilen beeinflusst wird, die tschechische Massagen-Schule bleibt eigenartig und gehört zu den beliebt­esten auf dem alten Kontinent. Einer der Gründe der Beliebtheit der tschechischen Massage sind effektive, wohlüberlegte, durchgearbeitete und durch die langjährige Praxis überprüfte Griffe, die immer den Bedürfnis­sen des modernen Klienten angepasst sind. Ein guter und erfahrener Masseur weiss, dass Ihr Körper einzigartig ist und dass es nötig ist, an ihn individuell heranzutreten. Werden auch Sie zum Teil des Zusammenspiels der Hände des Masseurs und bringen Sie sich mit Ihnen nach Hause Erinnerungen an die tschechische Symphonie für zwei Hände.

64

www.promenada.cz

The mystery of human touches has been known from time immemorial. Today we will not find out any more who the first healer was who helped his friends or relatives when he used his hands as an instrument. However, it is known that massages were popular with ancient Persians, then with Greeks and Romans and they gained more attention again after a long pause in the 19th century. They immediately found friends among the visitors to European spas. The massage became a phenomenon and also the most popular method of treatment together with drinking cures. Although numerous European mas­ sage techniques are influenced by oriental, western and African styles, the Czech massage school has remained original and ranks as one of the most ­popular in the old continent. One of the reasons of the popularity of Czech massages are effective, carefully worked-out, time-tested and refined touches which are a­ lways adapted to the demands and needs of a modern patient. A good and experienced masseur knows that your body is unique and that it is necessary to approach it individually. Become a part of the harmony of mas­ seur´s hand and take home the memories of the Czech symphony for two hands.

Классический массаж Симфония для обеих рук Издавна известна тайна действия прикосновений человеческих рук. ­Сегодня уже никто не знает имя первого целителя, оказавшего помощь своему ближнему, используя в качестве инструмента обе руки. Но известно, что массаж с удовольствием применяли древние персы, затем греки и римляне, а после долгого молчания в 19 веке он снова привлек к себе внимание. Немедленно нашлись приверженцы массажа из рядов гостей европейских городов-курортов. Массаж стал феноменом и наряду с питьевым лечением обрел известность как самый популярный лечебный метод. И если целый ряд европейских техник массажа находится под влиянием восточных, западных и африканских стилей, чешская школа массажа остается своеобразной и наиболее ­популярной на старом континенте. Причинами широкой известности чешского массажа являются эффективные, продуманные, проработанные и проверенные на практике прикосновения рук, всегда приспособленные требованиям и нуждам современного клиента. Хороший и опытный массажист знает, что ваше тело уникально и требует индивидуального подхода. Включитесь и вы в двуручную игру массажиста, чтобы на годы сохранить воспоминания о чешской симфонии для обеих рук.


www.promenada.cz

65


Mariánské Lázně

Město s pozoruhodnou architekturou Založeny: roku 1808 zahájena první lázeňská sezóna a místo nazváno Mariánskými Lázněmi. Roku 1818 vyhlášeny veřejnými lázněmi, roku 1865 vyhlášeny městem • Zakladatelé: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr, Václav Skalník • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-640 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: velké množství léčivých pramenů rozdílného složení na malém území • Přírodní zajímavosti: nádherná příroda CHKO Slavkovský les s mnoha turistickými, cyklistickými a lyžařskými značenými trasami • Architektonické památky: lázeňské centrum města vyhlášeno památkově chráněnou zónou, mezi památkové objekty patří např. pravoslavný chrám sv. Vladimíra, Anglikánský kostel, římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pavilon Křížového pramene, Kolonáda Ferdinandova pramene, společenský dům Casino, dům Chopin ad. • Tradiční výroba: lázeňské oplatky.

Marienbad

Eine Stadt mit bemerkenswert Architektur Gegründet: im Jahre 1808 wurde die erste Kursaison eröffnet, der Ort bekam den Namen Marienbad. 1818 wurde er zum öffentlichen Bad, 1865 zur Stadt erhoben • Gründer: Karl Kaspar Reitenberger, Josef Johann Nehr und Václav Skalník • Verwaltung: Stadt durch das Stadtamt geleitet • Seehöhe: 560-640 m ü.d.M. • Klima: rauhes, typisches Vorgebirgsklima • Naturrarität: eine Menge Heilquellen unterschiedlicher Zusammensetzung, die sich auf einem kleinen Gebiet befinden • Interessant: wunderschöne Natur des Naturschutzgebietes Kaiserwald mit zahlreichen markierten Pfaden für Wanderer, Radfahrer und Skier • Architektonische Denkmäler: Stadtzentrum, das unter Denkmalschutz steht, die Russisch-orthodoxe Kirche Hlg. Vladimir, Anglikanische Kirche, römisch-katholische Kirche Maria Himmelfahrt, Pavillon der Kreuzquelle, Kolonnade der Ferdinandsquelle, Gesellschaftszentrum Casino, Haus Chopin u.a. • Traditionelle Produkte: Oblaten.

Mariánské Lázně

A Town with Remarkable Architecture Foundation: the first spa season was opened in 1808 and the place was called Mariánské Lázně. In 1818 it became a public spa which was raised to town in 1865 • Founders: Karel Kašpar Reitenberger, Josef Johann Nehr and Václav Skalník • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-640 metres above see level • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions • Nature rarity: numerous healing springs whose composition is very different, concentrated in a small area • Interesting places: Slavkovský les nature reserve which is covered with numerous marked paths for hikers, cyclers and skiers • Architectural sights: the listed spa centre, St Vladimír Russian orthodox Church, Anglican Church, Roman Catholic Assumption Church, Pavilion of the Cross Spring, Colonnade of the Ferdinand Spring, Casino social centre, Chopin House, etc. • Traditional production: spa waffles.

Mариaнские Лазни

Город с заслуживающей внимания архитектурой Вoзникнoвeниe: в 1808 гoду oткрыт пeрвый курoртный ceзoн, и пoceлoк cтaл нaзывaтьcя Мaриaнcкиe Лaзни. В 1818 гoду oн был прoвoзглaшeн oбщecтвeнным курoртoм, a в 1865 гoду пoлучил cтaтуc гoрoдa. • Ocнoвaтeли: Кaрл Кacпaр Рeйтeнбeргeр и  Иoзeф Иоганн  Нeр, Вaцлaв Cкaльник • Aдминиcтрaция: гoрoд упрaвляeтcя муниципалитетом • Выcoтa нaд урoвнeм мoря: 630 м • Климaт: умeрeннo прeдгoрный • Рeдкaя ocoбeннocть прирoды: бoльшoe кoличecтвo лeчeбныx иcтoчникoв рaзнoгo cocтaвa нa нeбoльшoй тeрритoрии • Ocoбeннocть прирoдныx уcлoвий: вeликoлeпнaя прирoдa зaпoвeдникa Cлaвкoвcкий лec c мнoгoчиcлeнными трaccaми для туриcтoв, вeлocипeдиcтoв и лыжникoв • Aрxитeктурныe пaмятники: курoртный цeнтр гoрoдa oбъявлeн мeмoриaльнoй зoнoй, cрeди пaмятникoв aрxитeктуры мoжнo oтмeтить прaвocлaвную церковь cв. Влaдимирa, aнгликaнcкую кирку, римcкoкaтoличecкий xрaм Вoзнeceния Дeвы Мaрии, павильон Крecтoвoгo источника и  колоннаду Фeрдинaндa, Кaзинo, дoм Шoпeн и др. • Трaдициoннoe прoизвoдcтвo: курoртныe вaфли.

66

www.promenada.cz

www.marianskelazne.cz


H

i Výšina Bedřicha Viléma Štefanina výšina

Dianin 9 dvůr

k to po

Lipovka

Tenisový areál

o kéh

ského Třebíz

s Třebíz

Gloria

Špičák

i

Kaplička lásky

1

Alej Sv o

body i

hřbet

Nauč

Lesní pramen

P

Villa

H Savoy

Geologický park Amaliino aG

odpočívadlo

eo

log

Symbolický hřbitov

ic

ký pa

Valdštejnův monument

rk

Svoboda

Helga H Westend

H Margareta ňova Garni Siven H H Paladio ZUŠ

Fibichova

Hlavní třída

Ma sar yko va

13

3-5-6-7

Dr. Heidler

7

Karlo varsk á

Skalník

ží

u Pstr

Masa rykov a

Ruská

13

á

sv. Vladimír

H

H

Falkensteiner Hotel Grand Spa

10

7

H Koliba

i

Karlův kříž

SOU

k ký

vle

H Vítkov

ařs

i i

Goethův obelisk

kabink

lyžařský vlek

WC

ová lano vk

a

P 13

Rozhledna Hamelika

H Vltava H

i

ída

ní tř

Hlav -13-16

Ruská

-6-7-10-13-16

Hlavní třída 3-5

V Sadech Křižíkova

á sk eň

Úšovický potok

o

éh

sk ov br

nu

UP loc

Do

Marie P

hy

o

zahr. osada

drá

h cké

Vo ř

P H loché

Speedway

zahr. osada

Kalifornia P

o ůh Pr

Na

U

plochodrážní stadion

7

Na

třída Vítězství

OK 348 P

la Pa

13

10-

P Villa Marion

ráh y hé d

H Motel Start

ny

u

P Park Pension

3-7

on

žo vá

Prů h

Prelátův pramen

hr ad n

Prů bě ž

žn

á

Berlin

Pr ůb ě

P Holiday

P Vila Sonenland

UP loc

H

nádraží

H Sonáta

Na

i

í

Jiráskova Jiráskova

llá ro va Ko

-13

-10

Be

Křižíkova

Hlavní třída

ída

ná zej me n

5-7

va Kolláro

@

nd

finanční úřad

Fit areál Hravý pramen

U Zastávky

Za

7

Na Tře šňovc e ná

Huso va

Dřevě

P Georg

na

á

P

3

o vskéh Dobro

5-7

o

i rd Fe

bývalý zámek

í

vní

Rudolfův pramen

Mariánské Lázně – město

ck éh

ňská Plze

www.promenada.cz

ár

SOU

ladn

žste

Mariánské Lázně autobusové

M

lék

Nák

Dru

Pa la

P

rova

psí útulek

i

í

Červená Karkulka

6

WC

y

WC

Dru

Kollá

Za Nádražím

215

k áv

Nádražní náměstí

WC

3-7

ast

í

hřiště

Nemocnice s poliklinikou

žst evn

Ferdinandův pramen

UZ

Nákladn

U Pily

Příč n

Libušina

U Pily

hřiště

nice

U Pily

14

zahr. osada

moc

y

řů

hov a

U Ne

U Pil

U

ba

Žižkov a

Lion H

Mác

Komenského

3-5-10-13

Sta v

Žižkova

H Swiss House

U Nemocnice

Hla vn í tř

5 7

3-5-6-7

Příkrá

Dvořákova

Mánesov a

Na Vý sluní

68

NerudovaNeru

Luční 7

Hu sov a

nova Smeta

Lužická

Hotelová škola Správa CHKO Slavkovský les

Janáčko va

Villa Skalník

Zeyerova

Výs lu

Komenského

a rov

Na

WC

H

e Zey

Janáčkova

Lidl

poliklinika

H

Máchova

Haná

Lužická Lužic ká

Nová vyhlídka

H H

vé mco

P

P

Tesco

zahr. osada

P

Poštovní dvůr

6-16

Chebská

tenis klub

P

ě ny N

Luční

La Passionaria

@

c Angli

kino Slavia

P

P

ova

6-7-10-16

215

6-16

Kaufland

6-7-10-16

P

Tyr š

knihovna

Bože

minigolf Penny Market

Cheb Planá Plzeň

ovského itova

TJ Slovan Mariánské Lázně

dov a

zimní stadion

P H Agricola

@ městská

Obůrka hvozd H Villa Berolina

P Orava

va ro ye Ze

P

Continental

Panoramou Pod

H

Český telekomunikační krytý plavecký bazén úřad

Saint H P Villa Regent Antonius INGO Casino Bellevue H San Remo

á

Milano H

H

lick

Monty

St. Georg

g An

rá Přík

H i

P Meteor

P Park Villa Alexandřin pramen

H Villa Butterfly 10

H

H

i i

Cristal

H Palace

Děvín

Sochařský pohádkový ráj

Park Boheminium

Panorama

Dykova

P

i

i

i

H Berounka

Poš tov ní

Lidická

Pod Hřbitovem

H

@

3-5-6-7-13-16

Ruská

Richard

P

Zlatý zámek

3-5-6-7-13-16

13

i i

lyž

Excelsior

6 12 13 16

Klíčova Anglic ká

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ZŠ Gymnázium a obchodní akademie H

Hlavní třída

Ruská

Balbínovo rašeliniště

Fridrichštejn

rsk va rlo Ka

H

Nanebevzetí Panny Marie

Karolinin pramen L ázeň H Neapol F. Chopin P Rudolfův pramen H ská i i 2 5-6 3v-a H o 4 3 r @ e Casino Mariiny prameny Polonia H g 12 r H La Provence be 11 Centrální lázně n H e t Nové Společenský Ambrožovy H Pstruží Rei 10 H H H lázně dům Anglický 7-13 Pramen H G 3 4prameny Dusíkova Dvůr -5-67-13 Hamelika H 5 3 Anglikánský

kostel

Suchý vrch

Památník osvobození armádou USA

Bohemia

Teplá Karlovy Vary

i

13

P

hotel a rozhledna Kamzík (mimo provoz)

Ovčácké i odpočívadlo

7

8

i

6-

10

i

Balbínův pramen

9

Sady Václava Skalníka

7-13

Bulgaria Suvorov Kossuth Parčík usmíření Romania Whiteheaven

Clementsovo odpočívadlo

5-

domov Městský úřad mládeže Chopin

13

i i

3-

i P

i

Lesní

ho ké

i

areál zdraví Kamzík

Purky

Villa Lions Mlýnský vrch Reitenberger a Seifert H Bristol H ov H PacifikIbsenova H Třebízský H H VLÚ Davos H en 3-5-6 s i Maxim Flora Windsor H -7 Ib Evropa Mecséryho Merkur H Pra H H 2 5 me vyhlídka i Karola kryté H Křížový centrální nsk G 10 H Zvon Nehrova Labe i H parkoviště Mírové náměstí á Městské pramen Pomník Milénia Vrchlického Městské WC 1 divadlo muzeum H Royal 1-3 10 Úzká H Le UK Karolinin pramen Palace Mánes H 7 H sní Rudolfův pramen Kriváň G Ulrika Promenáda města Paris Maria Zlatá koruna 6 Fatra H Esplanade Bad Homburg Zpívající jazyková Goethovo náměstí škola Opat fontána P Akropolis Olympia Reitenberger Sonnenstrahl H H Oradour V. Skalník Altaj P H 8 @ G H Hvězda Ruská Mladějovského

ízs eb Tř

Sluneční louka

tezk

H

Karola

31

i

ná s

va ino op Ch

5

2

PR Žižkův vrch

i

Zlatý lev

H

230

Teplá Karlovy Vary

Krakonoš


2

3

4

6

7

1 Městské divadlo • Stadttheater • Town Theatre • Городской

театр (1868, F. Zickler), Třebízského 106. Původní novorenesanční podoba, od r. 1905 secesní (arch. A. Walcher) • Ursprünglich ein Neurenaissancegebäude, 1905 im Jugendstil umgebaut • Originally a Neo-Renaissance building, since 1905 an Art Nouveau building • Первоначально построен в стиле нео-Ренессанс, в 1905 году перестроен в стиле модерн.

2 Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church

5

8

9

7 Městské muzeum • Stadtmuseum • Town Museum • Город- 11 Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus Casino • Casi-

ской музей (1818), Goethovo nám. 11. Nejstarší klasicistní dům v Mariánských Lázních • Das älteste klassizistische Haus in Marienbad. • The oldest classical house in Mariánské Lázně • Старейший классицистический дом в Марианских Лазнях.

8 Římskokatolický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

no Social House • Общественный дом Казино (1900, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 95. Novorenesanční styl, rozlehlý sloupový sál s výbornou akustikou • Neurenaissancegebäude, ein grosser Säulensaal mit ausgezeichneter Akustik • Built in the Neo-Renaissance style, a large hall with pillars and excellent acoustics • Стиль нео-Ренессанс, большой колонный зал с отличной акустикой.

Römisch-katholische Dekankirche Maria Himmelfahrt Roman Catholic Assumption Dean Church • Римскокатоли- 12 Centrální lázně • Zentralbad • Central Bath • Центральная ческий деканский храм Вознесения Девы Марии (1844-48, лечебница, (1892, arch. J. Schaffer), Goethovo nám. 1. Postaveny v mísAnglikánský kostel • Anglikanische Kirche • Anglican Church arch. J.G. Gutensohn, arch. a sochař J. Kranner), Goethovo nám. Oktogonální tech původních srubových lázeňských stavení. Novorenesanční styl. • Gebaut Англиканская кирка (1878-79, arch. W. Burges), Ruská 98. Slouží jako půdorys. Hlavní oltářní obraz Nanebevzetí vytvořil C. von Hampel podle Tiziaan Stelle der ursprünglichen Blockbadehäuser. Im Neorenaissancestil. • Built in výstavní a hudební síň. • Ausstellungs- und Konzertsaal • Exhibition and connovy Assumpty. • Oktogonaler Grundriss. Das Altarbild Maria Himmelfahrt the Neo-Renaissance style on the site of the original spa cabins. • Построена cert hall • Выставочный и концертный зал. malte C. von Hampel nach Tizians Assumption. • An octagonal ground plan. на месте первых деревянных курортных построек. Стиль нео-Ренессанс. The altarpiece Assumption was painted according to Tizian’s picture by C. von Dům Chopin • Haus Chopin • Chopin House • Дом Шопен Hampel. • Oктаэдральный план. Главный алтарный образ создал К. фон 13 Pravoslavný kostel sv. Vladimíra • Russisch-orthodoxe Kir(1820), Hlavní 47. V r. 1836 zde bydlel F. Chopin, uvnitř Chopinův památník. • Хампель по Ассунте Тициана. che Hlg. Vladimír • St Vladimír Russian Orthodox Church 1836 wohnte hier F. Chopin, das Chopin - Denkmal im Interieur. • F. Chopin Православный храм св. Владимира (1900-02, arch. prof. N.V. stayed here in 1836, a monument to Chopin in the interior. • В 1836 году здесь 9 Pavilon Kolonáda - pavilon Karolinina pramene • Pavillon Sultanov), Ruská 347. Půdorys řeckého kříže. Pozoruhodný porcelánový ikoпроживал Ф. Шопен, внутри памятник Шопену. Kolonnade - Pavillon der Karolinenquelle • Pavilion Colonnanostas, zdobený zlatem a  kobaltem. • Grundriss des griechischen Kreuzes. de - pavilion of the Caroline Spring • Павильон Колоннада Ein sehenswerter mit Gold und Kobalt geschmückter Porzellan-Ikonostas. • Pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • Paviнад источником Каролины (1869). Pojmenování podle Karoliny The ground plan has got a shape of the Greek cross. A remarkable porcelain lion of the Cross Spring • Павильон Крестового источника Augusty, manželky císaře Františka I. • Den Namen bekam er nach Karolina iconostas, richly decorated with gold and cobalt. • В плане греческий крест. (1818). Empírová stavba s kopulí a zlatým patriarchálním křížem • Ein EmpiAugusta, der Ehefrau des Kaisers Franz I. • It was named after Karolina AuИнтересен фарфоровый иконостас, украшенный золотом и кобальтом. rebau mit einer Kuppel und dem goldenen patriarchalen Kreuz • The Empire gusta, Kaiser Franz I’s wife. • Назван по имени Каролины Августы - жены building with a cupola and a golden patriarchal cross • Здание в стиле ампир императора Франца I. 14 Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdiс куполом и золотым крестом. nandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • Ко­ло­н­ нада источника Фердинанда (1826-27), Úšovice. Nejstarší docho10 Nové lázně • Neubad • New Bath • Новая лечебница (1893Lázeňská kolonáda • Kurkolonnade • Spa Colonnade 96, arch. J. Schaffer), Reitenbergerova 53. Italská novorenesance. V suterénu vaná klasicistní stavba • Der älteste erhaltene klassizistische Bau • The oldest Курортная колоннада - (1888-89 dle projektů arch. H. Miksche budovy Římské lázně se sloupovím. • Italienische Neorenaissance. Das Römispreserved classical building • Старейшее сохранившееся классицистическое a J. Niedzielského). Vznosná litinová konstrukce, unikátní výzdoba - dřevěný che Bad mit einem Säulenreihe im Kellergeschoss. • Built in the style of Italian здание. kazetový strop • Schwungvolle Gusseisenkonstruktion, unikate Kassettendecke • Neo-Renaissance. Roman bath with pillars in the basement. • Итальянский Lofty cast-iron construction, unique decoration - a wooden panelled ceiling • нео-Ренессанс. Римские бани с колоннами в подвале. Величественная чугунная конструкция, уникальное украшение - деревянный кассетный потолок. Евангелический костел (1853-57, arch. G.Ch. Cantian), Mírové nám. 90.

3

4

5

6

10

12

14

Foto David Kurc

11

13

www.promenada.cz

69


Prameny

Quellen • Springs • Источники

1 Křížový III • Kreuzquelle III • Cross Spring III • Крестовый источник III

pavilon Křížového pramene • Pavillon der Kreuzquelle • the pavilion of the Cross Spring • павильон Крестового источника 1,1 l/min

2 Karolinin • Karolinenquelle • Caroline Spring • Источник Каролины

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle • the pavilions of the Cross Spring and Caroline Spring • павильоны источников Крестового и Каролины 20 l/min

3 Rudolfův • Rudolfsquelle • Rudolph Spring • Источник Рудольфа

pavilon Křížového pramene, pavilon Karolinina pramene, pavilon Rudolfova pramene v Úšovicích • Pavillons der Kreuzquelle und Karolinenquelle, Pavillon der Rudolfsquelle in Auschowitz (Úšovice) • the pavilions of the Cross Spring und Caroline Spring, the pavilion of the Rudolph Spring in Úšovice • павильоны источников Крестового, Каролины и павильон источника Рудольфа (Ушовице) 7,8-13,8 l/min

4 Ambrožovy • Ambrosiusquellen • Ambrose Springs • Источники Амброзия

parčík nad Casinem • Park über dem Casino • park near the Casino • парк над Казино 11 l/min

5 Lesní • Waldquelle • Forest Spring • Лесной источник

klasicistní pavilon u Třebízského potoka, Pítko na budově Nových lázní • klassizistischen Pavillon bei Třebízského Bach, Trinkbrunnen auf dem Gebäude Neubad • the classicistic pavilion by Třebízského brook, New Bath • павильон у„Třebízského“ ручья, Новая лечебница 20 l/min

6 Ferdinandův I • Ferdinandsquelle I • Ferdinand Spring I • Источник Фердинанда I 

Kolonáda Ferdinandova pramene • Kolonnade der Ferdinandsquelle • Colonnade of the Ferdinand Spring • колоннада источника Фердинанда 15 l/min

7 Antoníčkův • Antoniusquelle • Anthony Spring • Источник Антония

moderní altán v Úšovicích • moderner Pavillon in Auschowitz (Úšovice) • modern pavilion in Úšovice • современная беседка (Ушовице)

8 Balbínův • Balbín Quelle • Balbín Spring • Бальбинов источник

v lesoparku za hotelem Agricola, centrum města • in dem Waldpark hinter dem Hotel Agricola, Stadtzentrum • forest near the Agricola Hotel, city center • лесопарк около отеля„Agricola“, центр города 120 l/min

9 Farská kyselka • Pfarrei Säuerling - Quelle • Farská Acidulous Water Spring • Фарский источник

les za penzionem Nimrod • Der Wald hinter der Pension Nimrod • forest near the Nimrod Hotel • лес около отеля„Nimrod“ 12 l/min

10 Alexandra • Alexandraquelle • Alexandra Spring • Источник Александра

pavilon v parku pod prodejnou Baťa • Pavillon in dem Park bei dem Geschäft„Baťa“ • the pavilion in the park by Baťa shop • павильон в парке у магазина„Baťa“ 25 l/min

Teploty pramenů u zdrojů se pohybují od 8 do 10 °C a kolísají podle ročního období. • Temperaturen der Quellen bewegen sich zwischen 8 und 10 °C und schwanken je nach der Jahreszeit. • Temperatures of mineral springs range from 8 to 10 °C and sway according to the season. • Температура воды у выхода на поверхность колеблется от 8 до 10 °C в зависимости от времени года.

70

www.promenada.cz


Zpívající fontána je mariánskolázeňskou raritou. Kruhový bazén o průměru osmnácti metrů nese uprostřed mělké mísy dvanáctidílnou kamennou plastiku stylizovaného květu se středem z leštěné nerezavějící oceli. Fontána má deset základních střikových systémů s třemi sty třiceti tryskami. Střední střik dosahuje výšky šesti metrů. Autorem výtvarného řešení je akademický architekt Pavel Mikšík. První skladbu hudebního doprovodu vytvořil hudební skladatel Petr Hapka. Následovaly další skladby z díla F. Chopina, W.A. Mozarta, J.S. Bacha, Ch. Gounoda, B. Smetany, A. Dvořáka a dalších autorů. Fontána se rozeznívá většinou v každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu. Poprvé se Zpívající fontána rozezněla 30. dubna 1986.

Singing Fountain The Singing Fountain is a rarity of Mariánské Lázně. The circular fountain has 18 metres in diametre. In the middle of a shallow basin, there is a stone sculpture representing a stylized flower whose middle is made of furbished stainless steel. The sculpture consists of 12 pieces. The fountain has got ten basic spray systems with 330 jets. The middle system of jets shoots water into a height of 6 metres. The fountain “sings” mostly every odd hour and compositions can be heard in regular succession. The fountain was set in operation on April 30th, 1986

Singende Fontäne Die Singende Fontäne ist eine Rarität Marienbads. Das ringförmige Bassin, dessen Durchmesser 18 m beträgt, trägt in seiner Mitte eine flache Schüssel mit einer zwölfteiligen Plastik einer stilisierten Blume aus Stein. Die Mitte der Blume wurde aus poliertem rostfreiem Stahl hergestellt. Die Fontäne hat zehn Düsensysteme mit 330 Düsen. Das mittlere System schiesst das Wasser in die Höhe von 6 m. Die Fontäne „singt“ meistens jede ungerade Stunde und die Kompositionen erklingen in einer regelmässigen Reihenfolge. Zum erstenmal ertönte die Fontäne am 30. April 1986.

Поющий фонтан Поющий фонтан является мариансколазеньским раритетом. Посреди круглого и мелкого бассейна 18-ти метров в диаметре возвышается состоящая из 12-ти частей каменная скульптура в виде стилизованного цветка с внутренней частью из полированной нержавеющей стали. В фонтане помещаются 10 основных струйных систем с более чем 330-и сопламми. Средняя струя достигает высоты шести метров. Фонтан начинает звучать каждый нечатный час, и произведения чередуются в определенном порядке. Впервые Поющий фонтан зазвучал 30 апреля 1986 года.

Týdenní rozvrh skladeb • Wöchentlicher Plan der Kompositionen Week´s Plan of Compositions • Недельный репертуар: čas • Zeit • time • время

7

9

11

13

15

po • Mo • Mon • пн

A

út • Di • Tue • вт

B

st • Mi • Wed • ср

C

D

čt • Do • Thu • чт

D

E

pá • Fr • Fri • пт

E

F

so • Sa • Sat • сб

F

G

ne • So • Sun • вс

G

H

17

19

20

21

22

B

C

D

E

C

D

E

F

F

G

-

H

A

G

H

-

A

B

E

F

G

H

A

-

B

C

F

G

H

G

H

A

A

B

-

C

D

B

C

-

D

E

H

A

B

C

D

-

E

F

A

B

C

D

E

F

G

H

Ve večerních hodinách projekce s osvětlením • Am Abend Vorstellung mit Beleuchtung Show with illumination in the evening • Вечером проекция с освещением A B C D E F G H

P. Hapka: Hudba pro Fontánu A. Dvořák: Karneval op. 92 G. Verdi: Nabucco - Sbor Židů „Va, pensiero“ C. Dion: Tell Him, My Heart Will Go on „Titanic“ J. Malásek: Romantický klavír P.I. Čajkovskij: Koncert č. 1 b moll M.I. Glinka: Ruslan a Ludmila E. Morricone: Tenkrát na Západě

Tyto skladby se hrají mimo pořadí ve dnech a časech oznámených ve vývěsní skříňce u Fontány: Diese Kompositionen spielt man ausser der Reihenfolge an Tagen und zu Zeiten, die Sie an der Aushängetafel bei der Fontäne lesen können: These compositions are played out of turn on days and at times announced on the notice board near the fountain: Эти пьесы исполняются сверх программы в дни и часы, объявленные в витрине у фонтана: I B. Smetana: Vltava J W.A. Mozart: Malá noční hudba K A. Bocelli: Romanza www.promenada.cz

71


Divadlo

23.10. čt 19.30 hod., J. Schmid, J. Kolář: T.G.M. aneb Masaryk v kostce, Masaryk známý i neznámý, nové pohledy, nová odhalení, nové souvislosti! Ironie, improvizace, originální hudba a herecké hvězdy. Studio Ypsilon Praha. 31.10. pá 19.30 hod., Minipártička, zábavný pořad K. Šípa a J.A. Náhlovského.

Theater • Theatre • Театр

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater Town Theatre • Городской театр  Třebízského 106, % 354 622 036 www.marianskelazne.cz/kultura/mestske-divadlo, www.kisml.cz

Hudební programy najdete v rubrice Koncerty. DE 7., 21.10. Di 15 Uhr, 28.10. Di 14-17 Uhr, Besichtigungen Musikprogramme - sieh die Rubrik Konzerte. EN Oct 28th Tue 2 p.m.-5 p.m., A Tour to the Town Theatre Music programmes - see the section Concerts. RU 28.10 вт 14-17 час., Осмотр здания театра Музыкальные программы - см. рубрику Концерты.

7., 21.10. út 14 hod., 28.10. út 14-17 hod., Prohlídky divadla 2.10. čt 19.30 hod., S. O’Hara: Oženit se, to je vždycky riziko, komedie s detektivní zápletkou. Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně. 12.10. ne 15 hod., R. Vencl: Kluk z plakátu, detektivní pohádka divadla Tramtarie Olomouc. CZ

Nenechte si ujít Goethův podzim

Literární festival popularizující českou literaturu.

3.-11.10. Městské divadlo

3.10. pá 19.30 hod., Slavnostní zahajovací večer, koncert ZSO: W.A. Mozart: Figarova svatba - předehra, J. Haydn: Koncert pro klavír a orchestr D dur, L. van Beethoven: Symfonie č. 1 C dur, op. 21, M. Peschík-klavír, dirigent.

Koncerty

Konzerte • Concerts • Концерты

Společenský dům Casino • Gesellschaftshaus ­Casino • Casino Social House • Дом Казино

4.10. so 19.30 hod., Nela Boudová - Postřižiny, čtení z knihy B. Hrabala, Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně. 5.10. ne 19.30 hod., Václav Postránecký - Celebrita, čtení z knihy L. Procházkové. 7.10. út 19.30 hod., Jan Kačer - Literární intermezzo, úryvky z knih, filmů i audionahrávek včetně postřehu režiséra, herce a autora v jedné osobě. 8.10. st 19.30 hod., Naďa Konvalinková - Večer plný veršů, koncert ZSO: J. Mysliveček: Symfonie C dur, Symfonie D dur. 9.10. čt 19.30 hod., J. DiPietro: Poslední romance, americká hra o lásce, na kterou není nikdy pozdě. Hrají: A. Vránová, P. Kostka, C. Mayerová, J. Bochňák. Divadlo Ungelt. 10.10. pá 19.30 hod., Tereza Kostková - Malý princ, čtení z knihy Antoine de Saint-Exupéryho.

Kolonáda

17.10. pá 19.30 hod., Amadeus, W.A. Mozart: Don Giovanni - předehra, Koncert pro klavír a orchestr d moll č. 20, KV 466, Symfonie č. 36 C dur „Linecká“, KV 425, J. Krejcar-klavír. Dirigent: M. Peschík. 24.10. pá 19.30 hod., Slavnostní koncert k výročí vzniku repub­ liky, A. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104, ­Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa, op. 95, V. Žák-violoncello. Dirigent: M. Peschík. Předplatné 1. DE 10., 17., 24.10. Fr 19.30 Uhr, Symphoniekonzerte EN Oct 10th, 17th, 24th Fri 7.30 p.m., Symphony concerts RU 10., 17., 24.10 пт 19.30 час., Симфонические концерты

CZ 1.10. st 19.30 hod., Čardášová princezna, operetní melodie, E. Adlerová-mezzosoprán, M. Pelikán-tenor, M. Šestáková-klavír. 8.10. st 19.30 hod., Galakoncert operetních melodií a evergreenů, Komorní soubor Nálady Petra. 15.10. st 19.30 hod., Procházka operetou, operetní melodie v podání ZSO. 22.10. st 19.30 hod., České operní gala, árie a duety z oper B. Smetany a A. Dvořáka v podání Prague Opera Collegium. 29.10. st 19.30 hod., Podzim v operetě, A. Klamo-soprán, M. Vlček-tenor, Strauss trio. DE 1., 8., 15., 22., 29.10. Mi 19.30 Uhr, Opernund Operettenmelodien EN Oct 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th Wed 7.30 p.m., Opera and operetta melodies RU 1., 8., 15., 22., 29.10 ср 19.30 час., Оперные и опереточные мелодии

Městské divadlo N.V. Gogola • Stadttheater Town Theatre • Городской театр

www.promenada.cz

4., 5.10. so-ne, 7.-11.10. út-so 16.35 hod., Básně v pohybu, netradiční přednes básní u fontány s hudbou a tancem.

Společenský dům Casino

11.10. so 19.30 hod., Slavnostní závěrečný večer, koncert J. Pavlici a souboru Hradišťan.

Nerudova 437, % 354 622 347 www.kinoslavia.cz 3.10. pá 19 hod., Roháči, loketská folková legenda.

CZ

72

Fontána

Kino Slavia

Reitenbergerova 96, % 354 637 140 www.kisml.cz, www.zso.cz Scéna Západočeského symfonického orchestru (ZSO) • Szene des Westböhmischen Symphonieorchester • Scene of West Bohemian Symphony Orchestra • Cцена Западночешского симфонического оркестра 10.10. pá 19.30 hod., Tóny nad městy, F. Mendelssohn-Bartholdy: Hebridy, op. 26 - předehra, W.A. Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur, KV 622, L. van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur, op. 92, R. Bertolini (It.)-klarinet. Dirigent: S. Pellegrini (It.).

4., 5.10. so-ne, 7.-10.10. út-pá 15.10 hod., Autorská čtení a setkání se spisovateli

Třebízského 106, % 354 622 036 www.kisml.cz


Kino Kino Slavia

Nerudova 437, % 354 622 347 www.kinoslavia.cz 1.-2.10. st-čt 17 hod., Století Miroslava Zikmunda, ČR 2013, #. Osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. 1.-2.10. st-čt 19.30 hod., O koních a lidech, Island/Něm. 2013, T. 15N. Kolbeinn miluje Solveig a Solveig miluje Kolbeinna, ale Kolbeinn miluje svoji prvotřídní klisnu, miláčka Gránu. Grána je však posedlá hřebcem Brúnnem. Vernhardur miluje vodku a kůň Jarpur miluje Vernhardura, svého pána. 4.-5.10. so-ne 17 hod. - 3D, 7 trpaslíků, Něm. 2014, Č, #. Bobo, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do prstu dřív, než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. 4.-5.10. so-ne 19.30 hod., Zmizelá, USA 2014, T, 12N. Amy zmizela v den pátého výročí svatby. Nick, její muž, byl po sérii nalezených důkazů obviněn z vraždy své ženy. 7.-8.10. út-st 17 hod., Zůstaň se mnou, USA 2014, T, 12N. Sedmnáctiletá Mia stojí před rozhodnutím - bude následovat svůj sen o kariéře violoncellistky nebo dá přednost lásce a zůstane s milovaným Adamem? V jedno zimní ráno se však všechno změní... 7.-8.10. út-st 19.30 hod., Dřív, než půjdu spát, USA/VB/Švéd. 2014, T, 15N. Christine při nehodě před několika lety utrpěla poškození mozku, při kterém se jí během noci pokaždé vymaže paměť.  9.10. čt 17 hod., Magický hlas rebelky, ČR 2014, #. Životopisný film dokumentaristky O. Sommerové o M. Kubišové, zpěvačce a signatářce Charty 77.

10.10. pá 17 hod., Tři bratři, ČR/Dán. 2014, #. Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou. Sourozenci při svém putování vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... 9.-12.10. čt-ne 19.30 hod., Andělé všedního dne, ČR 2014, #. Někteří lidé si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by. A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. 11.-12.10. so-ne 15 hod., 7 trpaslíků, viz 4.-5.10. 11.-12.10. so-ne 17 hod. - 3D, Dům kouzel, Bel. 2013, Č, #. Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka. 13.-15.10. po-st 17 hod., Andělé všedního dne, viz 9.-12.10. 13.-15.10. po-st 19.30 hod., Annabelle, USA 2014, T, 15N. John našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek - krásnou starou panenku oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlouhého trvání... 16.10. čt 19.30 hod., Manon, přenos představení Královského baletu v Londýně. 17.-19.10. pá-ne 17 hod., Dům kouzel, viz 11.-12.10. 17.-19.10. pá-ne 19.30 hod., Drákula: Neznámá legenda, USA 2014, T, 12N. Příběh hraběte, který obětoval svou duši, aby zachránil své blízké a svůj lid před tureckými nájezdníky. 20.-21.10. po-út 17 hod., Nick Cave: 20.000 dní na Zemi, VB 2014, T, #. Dvacetitisící den v životě Nicka Cavea - hudebníka, skladatele, scenáristy a romanopisce. 20.-21.10. po-út 19.30 hod., Co s láskou?, USA 2014, T, 12N. Na první lásku nikdy nezapomeneš. 22.-24.10. st-pá 19.30 hod., Andělé všedního dne, viz 9.-12.10. 23.-24.10. čt-pá 15 hod., 17 hod. - 3D, Škatuláci, USA 2014, Č, #. Skřítci potřebují pomoc, protože s jejich domovem to nevypadá zrovna nadějně...

25.10. so 14.45 hod., Česká filharmonie živě, přenos představení, A. Dvořák: Symfonie č. 9 Z Nového světa. 25.-26.10. so-ne 19.30 hod., Soudce, USA 2014, T, 12N. Právník Hank Palmer se z velkoměsta vrací domů, kde prožil dětství a kde je jeho odcizený otec, maloměstský soudce, podezřelý ze spáchání vraždy.  26.10. ne 15 hod., Tři bratři, ČR/Dán. 2014, #. Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou. Sourozenci při svém putování vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... 26.10. ne 17 hod. - 3D, Škatuláci, USA 2014, Č, #. Skřítci potřebují pomoc, protože s jejich domovem to nevypadá zrovna nadějně... 27.-29.10. po-st 17 hod., Co jsme komu udělali?, Fr. 2014, T, 12N. Konzervativní Claude a Marie Verneuilovi, silně věřící katolíci, mají čtyři dcery. Postupně museli spolknout tři svatby, které rozhodně nebyly podle jejich představ. A co ta čtvrtá? 27.-29.10. po-st 19.30 hod., Intimity, ČR 2014, 12N. Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší milostný problém úměrný jejich věku a povaze. 30.-31.10. čt-pá 17 hod. - 3D, Winx Club, It. 2014, Č, #. Šestice děvčat s nadpřirozenými schopnostmi chodí do školy Alfea v magickém městě Magix. 30.-31.10. čt-pá 19.30 hod., Mapy ke hvězdám, Kan./USA/Fr. 2014, T, 15N. Dr. Stanford Weiss a jeho manželka Christina jsou typickými představiteli hollywoodské rodinné dynastie. Ale rozhodně nejsou typickou rodinou. Vysvětlivky 3D - stereoskopický digitální formát s 3D brýlemi Č - mluveno česky, T - české titulky, # - přístupný 12N - pro děti do 12 let nevhodné 15N - mládeži do 15 let nepřístupno www.promenada.cz

73


Muzea

Museen • Museums • Музеи

Městské muzeum • Stadtmuseum Town Museum • Городской музей

Goethovo nám. 11, % 354 622 740 www.muzeum-ml.cz

Aufbewahrt im Depositorium - aus dem Archiv des Museums, bis zum 31.10. EN History of Mariánské Lázně, J.W. Goethe, Spa treatment, Mineral waters, Geological development and wildlife in the region, Edward VII, Famous visitors to Mariánské Lázně. Permanent exhibitions. Hidden in the depository - from the archives of the museum, till Oct 31st. RU История Марианских Лазней, И.В. Гете, Бальнеолечение, минеральные воды, Геологическое развитие и природа региона, Эдуард VII., Прославленные гости Марианских Лазней. Постоянные выставки. Хранится в депозитарии - из архивов музея, до 31.10.

Památník Fryderyka Chopina Fryderyk Chopin-Denkmal • Fryderyk Chopin Monument • Дом-Музей Фредерика Шопена

Dům Chopin, Hlavní 47, % 354 595 267 www.chopinfestival.cz CZ Expozice seznamuje s životem polského romantického skladatele, s osobnostmi, které v Čechách potkal, s místy, která navštívil. Fryderyk a Mariana - Osvald Klapper - grafika, stálá expozice. DE Die Ausstellung macht Sie mit dem Leben des polnischen ­romantischen Komponisten bekannt. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - Graphik, ­Dauerausstellung. EN The exhibition acquaints you with the life of the Polish romantic composer. Fryderyk und Mariana - Osvald Klapper - graphic works, ­permanent exhibition. RU Экспозиция рассказывает о жизненном пути польского ­композитора-романтика. Фридерик и Марианна - Освалд Клапер - графика, постоянная выставка.

CZ Historie Mariánských Lázní, J.W. Goethe, Lázeňská léčba, minerální vody, Geologický vývoj a příroda regionu, Edward VII., Slavní návštěvníci. Stálé expozice. Ukryto v depozitáři - exponáty z archivů muzea, do 31.10. DE Geschichte Marienbads, J.W. Goethe, Kurbehandlung, Mineralwässer, Geologische Entwicklung und Natur der Region. Edward VII., Berühmte Besucher Marienbads. ­Dauerausstellungen.

Galerie

Galerie Atrium • Atrium Gallery • Галерея Атриум

Galerie Goethe • Goethe Gallery • Галерея Гете

Galerien • Galleries • Галереи

Divadelní galerie • Theatergalerie Theatre Gallery • Театральная галерея

Městské divadlo, Třebízského 106, % 354 622 036 www.kisml.cz Vysočina - Ivan Sýkora - obrazy, do 13.10. Život v barvách - Kristýna Šťastná - obrazy, vernisáž 14.10. v 17 hod., do 10.11. DE Ivan Sýkora - Bilder, bis zum 13.10. Kristýna Šťastná - Bilder, vom 14.10. bis 10.11. EN Ivan Sýkora - paintings, till Oct 13th. Kristýna Šťastná - paintings, from Oct 14th till Nov 10th. RU Иван Сикора - живопись, до 13.10. Кристына Штастна - живопись, с 14.10 до 10.11. CZ

Pozvánka

Einladung • Invitation • Приглашение

hotel Hvězda, Goethovo nám. 7, % 354 631 111 CZ Mariánskolázeňští výtvarníci, do 7.10. Jarmila Krynická, Dagmar Lukešová - obrazy, vernisáž 7.10. v 18 hod., do 4.11. DE Marienbader Künstler, bis zum 7.10. Jarmila Krynická, Dagmar Lukešová - Bilder, vom 7.10. bis 4.11. EN Artists of Mariánské Lázně, till Oct 7th. Jarmila Krynická, Dagmar Lukešová - paintings, from Oct 7th till Nov 4th. RU Мариансколазеньские художники, до 7.10. Ярмила Крыницка, Дагмар Лукешова - живопись, с 7.10 до 4.11.

Lázeňský festival jablek • Kur-Apfel-Festival Spa Apple Festival • Курортный фестиваль яблок Kolonáda • Kolonnade • Colonnade • Колоннада CZ

74

www.promenada.cz

11.10. so 10-18 hod., výstava, jarmark, tvůrčí dílny, koncert

Městské muzeum, Goethovo nám. 11, % 354 622 740 CZ Slavné lázně Čech, Moravy a Slezka, vernisáž 5.10. v 15 hod., do 2.11. DE Berühmte Kurorte Böhmens, Mährens und Schlesiens, vom 5.10. bis 2.11. EN Famous spas of Bohemia, Moravia and Silesia, from Oct 5th till Nov 2nd RU Знаменитые курорты Чехии, Моравии и Силезии, с 3.10 до 1.11.

DE 11.10. Sa 10-18 Uhr, Ausstellung, Jahrmarkt, Workshops, Konzert EN Oct 11th Sun 10 a.m.-6 p.m., exhibition, fair, workshops and concert RU 11.10 сб 10-18 час., выставка, ярмарка, творческие ­мастерские, концерт


Turistické informace

Informationen • Information • Информации Infocentrum • www.marianskelazne.cz Hlavní 47, % 354 622 474 Cup Vital • www.cupvital.cz Masarykova 1, % 354 546 211 Marienbad Kur and Spa Hotels, Reiseservice • www.marienbad.cz Masarykova 22, % 354 622 474

Důležitá telefonní čísla

Notrufnummern • Emergency Numbers • Необходимые телефонные номера Mezinárodní linka tísňového volání • Internationaler Notruf International emergency calls • Международная линия тревоги % 112 První pomoc • Notarzt • Health Service • Первая помощь % 155

Night Life

Policie • Polizei • Police • Полиция % 158, 974 372 750

Vyzvání k tanci • Einladung zum Tanz • Invitation To Dance Приглашение к танцу

Městská policie • Stadtpolizei • Town Police • Муниципальная полиция % 156, 354 922 166

Centrální lázně, Goethovo nám. 1, % 354 634 111 Flora, Nehrova 128, % 354 625 415 Hotel Palace Zvon Opera, Hlavní 68, % 354 686 111 Monty, Café Egerländer, Příkrá 218, % 354 619 111 Pueblo Mexicano, Chebská 255, % 774 993 333 Reitenberger, Ibsenova 92, % 354 602 333 Royal, Lesní 345, % 354 618 111 San Remo, Zeyerova 161, % 354 677 111 Spa Hotel Harmonie, Třebízského 94, % 354 620 990 Svoboda, Chopinova 393, % 354 662 111 Villa Butterfly, Hlavní 655, % 354 654 111 Vltava, Anglická 475, % 354 641 111

Ohlašovna požárů • Feuerwehr • Fire Department • Пожарная охрана % 150, 112

Úřady

Ämter • Offices • Учреждения Městský úřad • Stadtamt • Town Hall • Муниципалитет Ruská 3, % 354 922 111, www.muml.cz Krajský úřad Karlovarského kraje • Regionsbehörde der Karlsbader Region • Regional Authority of the Karlovy Vary Region Управление Карловарского края Závodní 88, % 354 222 300, Karlovy Vary, www.kr-karlovarsky.cz

Kasino • Kasino • Casino • Kазино Casino Bellevue, Anglická 281, % 354 628 628

Info doprava Verkehr • Transportation • Транспорт

Knihovny

Bibliotheken • Libraries • Библиотеки Městská knihovna • Stadtbibliothek • Town Library Городская библиотека Hlavní 370, % 354 622 115, www.knihovnaml.cz Čítárna, cizojazyčná literatura • Leseraum, fremdsprachige Literatur Reading room, literature in foreign languages • Читальный зал, литература на иностранных языках

Městská doprava • Öffentlicher Verkehr • Public Transportation Городской транспорт Informace o jízdních řádech, předprodej jízdenek % 354 623 816 www.mdml.cz Lanová dráha Koliba - Krakonoš • Seilbahn Cable Railway • Kанатная дорога, http://leto.snowhill.cz Taxi • Такси Bohemia, Masarykova 2, % 354 622 124, 607 819 081 Centrum, Husova 473, % 354 621 111, 606 149 555 Nonstop, Nádražní nám. 283, % 723 240 720

Motoristům

Für die Kraftfahrer • For Motorists • Водителям Lázeňské území • Kurgebiet • Spa District • Курортная зона

30 Při rezervovaném pobytu je bezplatně povolen vjezd v den nástupu a v den ukončení pobytu. Bei einem reservierten Aufenthalt ist die Einfahrt am ersten und letzten Tage des Aufenthalts kostenlos. The entrance is free of charge on the first and last day of your stay. Если у вас забронирован номер в отеле, вам разрешается бесплатный въезд в день приезда и день отъезда. Jednorázové povolení k vjezdu • Einmalige Einfahrtsbewilligung • Single Permits for the Entrance • Одноразовое разрешение на въезд Parkovací automaty • Parkautomaten • Park automats • Автоматы для парковки (nonstop) Parkování • Parken • Parking • Автостоянки Parkovací dům • Parkhaus • Multistorey car park • Гараж Pramenská 653/1, % 354 624 128 (nonstop)

76

www.promenada.cz


Oasi děvčátko čem

Pavel Mach, foto redakce

sní?

Baletka, Sedící tanečnice, Patnáctiletá. Tak je nazývána nepříliš vysoká pískovcová socha, která zdobí městský park poblíž Modré cukrárny. O čem asi sní schoulené děvčátko v baletních cvičkách? Odpoví vám vaše fantazie. V soše sedící dívky se zhruba v polovině minulého století podařilo sochaři Janu Hánnovi vytvořit bezesporu nejpoetičtější sochu v Mariánských Lázních.

Die Statue des verträumten Mädchens Ballerina, Sitzende Tänzerin oder Fünfzehnjährige. Das sind die Namen der ­ziemlich niedrigen Statue, die den Stadtpark in der Nähe der Blauen Konditorei verschönert. Worüber mag das verkrochene Mädchen mit Ballettschuhen träumen? Ihre Phantasie wird Ihnen antworten. Die Statue des sitzenden Mädchens, das Werk des Bildhauers Jan Hánna etwa aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, ist unzweifelhaft die poetischste Statue in Marienbad.

The Statue of a Daydreaming Girl A Ballet Dancer, The Sitting Dancer, A Fifteen-Year-Old Girl. These are the names of a sandstone sculpture which - although it is quite small - makes the town park near the Blue Confectionary more beautiful. What might the curled up little girl with ballet shoes be dreaming about? Your imagination will answer you. Jan Hánna’s statue of the sitting girl, which dates back roughly in the middle of the last century, is indisputably the most poetical sculpture in Mariánské Lázně.

Статуя грезящей девушки Балерина, Сидящая танцовщица, Пятнадцатилетняя. Все это имена невысокой скульптуры из песчаника, украшающей городской парк неподалеку от Голубой кондитерской. О чем мечтает съежившаяся девчушка в балетных тапочках? Ответить вам может лишь ваша фантазия. Cкульптура сидящей девушки, созданная Яном Ханна в середине прошлого века, стала, бесспорно, самой поэтичной скулъптурой в Марианских Лазнях.

www.promenada.cz

77


Františkovy Lázně

www.frantiskovy-lazne.cz

Město, kde zeleň a parky mají stejný prostor jako architektura Založeny: roku 1793 dekretem císaře Františka I. Původní název obce Ves císaře Františka byl v roce 1807 přejmenován na Františkovy Lázně. Roku 1865 vyhlášeny městem. Za zakladatele je považován městský lékař dr. Bernard Vincenz Adler (1753-1810) • Správa: město řízeno Městským úřadem • Nadmořská výška: 450 m n.m. • Klima: podhorské • Přírodní rarita: minerální prameny s vysokým obsahem oxidu uhličitého, sirnoželezitá slatina, národní přírodní rezervace Soos - rašeliniště s bohatými vývěry minerálních vod, bahenními sopkami a křemelinovým štítem. Komorní hůrka - nejmladší činná sopka ve střední Evropě. • Architektonické památky: klasicistní, empírové, historizující, secesní (Karl a Gustav Wiedermannové). V roce 1992 bylo historické jádro Františkových Lázní vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

Franzensbad

Eine Stadt, wo Parks mit grünen Bäumen und Blumen ebenso wichtig wie die Architektur sind Gründung: im Jahre 1793 durch das Dekret des Kaisers Franz I. Der ursprüngliche Name der Gemeinde das Dorf des Kaisers Franz wurde im Jahre 1807 geändert und erhielt den Namen Franzensbad. Im Jahre 1865 wurde es zur Stadt erhoben. Für den Gründer der Stadt hält man den Stadtarzt Bernard Vincenz Adler (17531810). • Verwaltung: durch Stadtamt • Seehöhe: 450 m ü.d. M. • Klima: rauh, typisch Vorgebirgsklima • Naturrarität: Mineralquellen mit einem hohen Gehalt an Kohlendioxid, Schwefel-Eisen-Torf, das Natur­ schutzgebiet Soos - ein Torfmoor mit zahlreichen Mineralquellen, Sumpfvulkanen und einer Kieselspitze. Kammerbühl (Komorní hůrka) - der jüngste aktive Vulkan in Mitteleuropa. • Architektonische Denkmäler: klassizistische, Empire, Jugendstil- und historisierende (Karl und Gustav Wiedermann). Im Jahre 1992 wurde der historische Kern Franzensbads unter Denkmalschutz gestellt.

Františkovy Lázně

A Town Where Green Parks and Trees and Flowers Are as Important as Architecture Foundation: in 1793 through Emperor František I’s decree. In 1807 the original name of the place Village of Emperor František was changed into Františkovy Lázně. In 1865 it was declared a town. Doctor Bernard Vincenz Adler (1753-1810) is considered to be the founder of the town. • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 450 meters above sea level. • Climate: rather harsh, typical of mountainous regions. • Nature rarity: mineral springs with a high amount of carbon dioxide, sulphurous and ferric peat, nature reserve Soos - a peat bog with numerous mineral springs, mud volcanoes and a diatomeous shield. Komorní hůrka - the youngest active volcano in Centre Europe • Architectural sights: classicist, Empire and Art Noveau sights as well as sights from the period of historicism (Karl and Gustav Wiedermann). In the year 1992 the historical nucleus of Františkovy Lázně was declared an urban conservation area.

Франтишковы Лазни

Город-сад, единство природы и архитектуры Основан: в 1793 году декретом императора Франца I. Поселок, первоначально называвшийся Село Императора Франца, в 1807 году переименован на Франтишковы Лазни. В 1865 году поселку присвоен статус города. Его основателем считается городской врач др. Бернард Винценс Адлер (1753-1810). • Администрация: город управляется муниципалитетом • Высота над уровнем моря: 450 м • Климат: умеренно предгорный • Уникальные особенности города: минеральные источники с высоким содержанием углекислого газа, серно-железистая грязь, национальная природная резервация Соос торфяник с многочисленными источниками минеральных вод, грязевыми вулканами и кремниевым щитом. Камерная горка - самый молодой действующий вулкан в Центральной Европе. • Архитектурные памятники: классицизм, ампир, модерн, историзм (Карл и Густав Видерманы). В 1992 году старинный центр Франтишковых Лазней был объявлен Городской мемориальной резервацией.

78

www.promenada.cz


Družs tevní

raž n

Konečná

Úzká

Bud

ova tels k

í ste

zka

á

Josef I. P

Česká

Gábi

Česká

21 Ná

dr až

Česká

ná ou

An g

a

lic

H Reza

19

František I.

WC

H Centrum

1

ou

Dl

Ruská

H Sevilla

jM

ale

tenisové dvorce

aS

tin pa

ku

ou

přírodní divadlo

11Luisiny lázně

Glauber II

5

7

Máchova

ar

Luisin a Studený

4

á pravoslavný chrám sv. Olgy

Stanislav

2

Savoy H Goethe

Libušina VLL Kijev Společenský H dům

7

náměstí Míru František

Františkův

i

Ida

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

á

Francis H

J.W. Goethe

H Pawlik

H

G

Císařský Aquaforum

Imperial H

Isab

elin

Josef II.

minigolf

ap

rom

Glauber III, IV Nový a Kostelní Dvorana Glauberových pramenů

ená

da

František Josef II.

Dr. B.V. Adler Adler

8-9

1

14-15

11

3

František I.

Nový

10

sk

Ru

Husova

Klára Gonnerová

1

H

á

Divadlo Boženy Němcové

Dr. Adler H Belvedere H

8

5 9

P

4

H Palace

Poštovní G @ H

Rusk

3

Rus

H Monti Spa

H

H Kamenný H Praha dům

P

Luna H H Tři lilie

6

Povýšení sv. Kříže

areál zdraví

zka

Glauber I

6

Zahra

dní

i

17

sk

á

Ru

sk couz

Aladin

5. května

Abbazia

Kollárova

P

D

Sluneční

ALEJE – ZÁTIŠ

Městský úřad

Francouzská

Dr. Pohoreckého

P

Evangelický Fran

k Městské m muzeum r. Ši

Labutí jezírko

e

j Ale

Nádražní ste

Dl

Metropol H H Melodie

H Bajkal Erika H

Boženy Němcové

ick

P

Relax

cká

@

Slatinný p.

ády

ri Ame

Lid

ick

zahr. osada

arm

Rossini

Jiráskova

P

cká

Čs.

Františkovy Lázně

WC

á

Ang li

Three

P

Lid

P

Relax

Ze le

Va n

rk a P

Čs. a

Aleje

z

P

y

rmád

P

P

Školní

a

Národní

la Č apk

á

ezí

Villa Altona

Mariot H ZUŠ

ču

Uj

Kar

rov a

ns

áre

n Ply

Du

ho vá

DOLNÍ LOMANY

á

ste

k parking a sever

sk Če

E49

žní

P

lní

vá ájo

stavebniny

Bezručova

Villa P Appartements

dra

M

P

Ško

luk

Otakara Březiny

Májová

vá ájo

Ko me nsk éh o

aČ ec ha

M

Františkolázeňská výtopna

Žírov ická

Lidl

Luční

Žižkova

ádnic

á

Májová

Sv ato p

Brig

Žiž ko va

Táborská

No vá Husitská

Nád

ická

lic

nick

r Ame

vá lo Vi

An g

Žírovická

VL uk á do va tel s

ans

Solný

13 18

5.

kv ět

Františkovy Lázně Aquaforum

na

Císařské lázně

12

Kolonáda Solný Marian a Luční pramen

Dětská gyn. léčebna

P

12

Luční

P

Slepá

e Ch H Diana

Železnatý

Lesn í

21

í

Klosterm

Jeze

Na Vrchu

Jezerní rní

í Lesn

á Příčn

Mokrá

annova

Francis H Palace

Jezerní

zahr. osada

Komorní

Slat

inný

P

P

Slatina Apartments

Chebská

SLATINA

Štěpánka

p. Natálie

ách

22

13

20

rozhledna Salingburg

á

H Pyramida

H Pyramida II.

ova

ann

rm

ste

Klo

Nezvalova

sk Cheb

K

va nno

rma

Žo

2

P

H Hubert

e lost

Caltellieri

H Klíma

V Břízk

a

Palliardi

16

Sanatorium H Dr. Peták

bs

P

H Bohemia

Slatinné lázně

Les n

P

parking - jih

zahr. osada

i

Pod Lipam

10

Polní

á

dež

W ol ke ra o íh

Lom

Mlá

Bu

Jiř

Větr ná h ůrka lick

rn

An g

ic er Am

Skřivánčí

t Vě

zerní

rk a

ch

Dr už st ev

sv. Jakub

Žírovická

Dru

rní

Nerud ova

Ho

á

2

HORNÍ LOMANY

ric

žste vní

Am e

www.promenada.cz

79


3

4

5

6

7

8

9

10

1 Kostel Povýšení sv. Kříže • Kirche der Erhöhung des Hlg. Kreu-

zes • Raising of St Cross Church • Храм Воздвижения Креста Господня (1819), Ruská ulice. Fresky v interiéru jsou dílem malíře Kandlera. Stavba patří k nejkrásnějším empírovým církevním stavbám v Čechách. • Fresken im Interieur sind das Werk des Malers Kandler. Der Bau gehört zu den schönsten Kirchenbauten im Empirestil in Böhmen. • Frescoes in the interior are the work of the painter Kandler. The building ranks as one of the most beautiful church buildings in the Empire style in Bohemia. • Фрески в интерьере работы художника Кандлера. Здание принадлежит к самым красивым ампирным постройкам в Чехии.

4 Pavilon Luisina pramene • Pavillon der Louisen-Quelle •

5 6

2 Jezdecká socha císaře Františka I. • Reiterstatue des Kaisers

Franz I. • The Statue of the Emperor Franz I on a Horseback Конная статуя императора Франца I, Městské sady. Odlitek podle originálu, odhalen v roce 2002. • Abguss vom Original, enthüllt im Jahre 2002. • A cast from the original, unveiled in 2002. • Отлита с оригинала, памятник открыт в 2002 году.

3 Divadlo Boženy Němcové • Božena Němcová-Theater • Bo-

žena Němcová Theatre • Театр имени Божены Немцовой (1928, arch. A. Payr), Ruská 16. Technicky moderní stavba s novoklasicistním výrazem a interiérem s dekorativními prvky ve stylu art deco • Ein technisch moderner Bau mit einem neoklassizistischen Aussehen und Interieur mit dekorativen Elementen im Art Deco Stil • A modern building of a neo-classicist appearance and an interior with decorative elements in the Art Deco style • Здание в духе неоклассицизма, интерьер с декоративными элементами в стиле art deco.

7 8

9 Pavilon Františkova pramene • Pavillon der Franzensquelle P­ avilion of the Louise Spring • Павильон источника Луизы Pavilion of the František Spring • Павильон источника (1826), Luisiny lázně. Empírová elipsovitá stavba • Ein elliptischer Франца (1832) ­Empirebau • An elliptic building in the Empire style • Эллипсоидное здание в стиле ампир. 10 Dvorana Glauberových pramenů • Halle der Glauber-Quellen Hall of Glauber Springs • Зал Глауберовых источников Luisiny lázně • Louise-Bad • Louise Spa Building • Лечебница (1929, arch. E. Engelhardt) Луизы (1840), Máchova ulice 11 Aquaforum (2005, arch. V. Syrový), ulice 5. května. Komplex s  bazény • Společenský dům • Gesellschaftshaus • Social House • Общест­ Komplex mit Bädern • A complex with swimming pools • Комплекс с басвенный дом (1793-5, arch. T. Gruber, J. Rothhesel), Národní třída. Klasiсейнами. cistní stavba, součástí komplexu je Velký sál Společenského domu (1877, arch. G. Wiedermann), reprezentativní novorenesanční stavba. • Ein klassizistischer 12 Císařské lázně • Kaiserbad • Emperor’s  Spa Building Bau, ein Teil des Komplexes ist der Grosse Saal des Gesellschaftshauses, ein Императорская лечебница (1880, G. Wiedermann), Novorenesanční prächtiger Neurenaissance-Bau. • A  classicist building, part of the complex stavba • Neurenaissance-Bau • A Neo-Renaissance building • Здание в стиле is the Big Hall of the Social House, an impressive neo-Renaissance buildнео-Ренессанс. ing. • Комплекс классицистических зданий, частью которого является Большой зал Общественного дома, репрезентативное здание в стиле 13 Kolonáda Solného a Lučního pramene • Kolonnade der Salzнео-Ренессанс. und Wiesenquelle • The Meadow and Salty Springs Colonnade • Колоннада Соленого и Лугового источников (1843, Nová kolonáda • Neue Kolonnade • New Colonnade • Новая F. Filous). Reprezentativní klasicistní stavba • Ein prächtiger klassizistischer Bau • колоннада (1912, arch. G. Wiedermann) An impressive classicist building • Репрезентативное классицистическое здание. Plynové lázně • Gasbad • Gas Spa Building • Газолечебница (1912, arch. G. Wiedermann), náměstí Míru

12

Foto David Kurc

11

80

www.promenada.cz

13


Jáchymov

www.mestojachymov.cz

Město s bohatou historií, ležící v malebném údolí na úpatí Krušných hor Založen: roku 1516 Štěpánem Šlikem na místě osady Konradsgrűn. Roku 1520 osada povýšena králem Ludvíkem na svobodné a královské město. • Správa: město řízeno městským úřadem • Nadmořská výška: 560-750 m n.m. • Přírodní rarita: termální podzemní prameny obsahující přírodní radioaktivní plyn radon, v minulosti výskyt uranové rudy, stříbra • Architektonické památky: pozdně gotické, renesanční.

Joachimsthal

Die Stadt mit einer ereignisreichen Historie, die im malerischen Tal am Fusse des Erzgebirges liegt Gründung: im Jahre 1516 durch Stephan Schlick an Stelle der Siedlung Konradsgrün. Im Jahre 1520 wurde die Siedlung durch den König Ludvík zu einer freien Königsstadt erhoben. • Verwaltung: durch des Stadtamt • Seehöhe: 560-750 m ü.d.M. • Naturrarität: unterirdische Thermalquellen, die das radioaktive Naturgas Radon erhalten, in der Vergangenheit Silber- und Uranerzlager • Architektonische Denkmäler: spätgotische, Renaissance.

Jáchymov

A Town with an Eventful History Lying in a Picturesque Valley at the Foot of the Ore Mountains Foundation: in 1516 by Štěpán Šlik in place of the settlement Konradsgrün. In the year 1520 King Ludvík raised the settlement to a free and royal town. • Administration: town administered by the Town Office • Elevation: 560-750 metres above sea level • Nature rarity: thermal underground springs whose water contains natural radioactive gas radon, in the past deposits of the uranium ore and silver • Architectural sights: late gothic, Renaissance.

Яхимов

Город богатый историческими событиями, лежащий в живописной долине у подножья Foto archiv Léčebných lázní Jáchymov

Рудных гор Основан: в 1516 году Штефаном Шликом на месте селения Конрадсгрюн. В 1520 году указом короля Людвига селение получило статус вольного королевского города. • Администрация: город управляется муниципалитетом • Высота над уровнем моря: 560-750 м • Климат: умеренно предгорный • Уникальные особенности города: термальные подземные источники, содержащие природный радиоактивный газ радон, в прошлом залежи урановой руды, серебра • Архитектурные памятники: поздней готики, Ренессанса. www.promenada.cz

81


2

Bratr stv

í

1

rmád y

Hornické náměstí

Bratr

ství

Šaf

sv. Jáchym

Na Svo r no sti

6

Stráž

Va le

ch

důl Bratrství

P

4

ův vrch

Bezruč

Na

va ko

aří

va esio Math

3

důl Svornost

Na

Va le

ch

5i

Nad Bratrstvím ch

Vale Na

městský úřad

Ša

va íko

js Svo

ř fa

ko va

va ko

h

ch vr

ás Jir

vrc

N ny že Bo

H

7

Jánská kaple

Jánský vrch

9

Jáchymov

ova

hasiči

ch ký

ls ke

líčk

Du

Hav

da

tří

Na Slovanech

a ov

va Slo

domov důchodců

Na Klobouku op

Na

h nec

k Pro

evangelický kostel

K Lanovc e

išt ě Hr ad

a ov

8

vé co

vn co

in

ěm

M

op

N ny že Bo

í

důl Josef

ok Pr

ická

vní Minco

Horn

iště

Hrad

K Lanov ce

vé co

ěm

1

ský

Ján

náměstí Republiky

ns Já

ní ov nc ta Mi ces va íko í rad dh Po

Jir ás

potok

Štola č. 1

Klínoveký

Čs. a

2

lech Na Va

a esiov Math

třída

Na Svornosti

BOŽÍ DAR

di hr Bo žen yN

ěm

Ha vlíč

kov a

á

ick

á

Du

ke ls

ký ch

ano vce Hu

hr di

sov a

Špitální kostelík

Husova Dagmar H

Lid

ick

Lip

Žižkova

Husova

o

sk

or

loh

da

á

nic

Pa la

tří ckého da Du ke ls

ký ch

Lid

ick

kéh

10

Komenského

tří

Lid

co vé

KL

a

Pala c

kv ětn

ovc e

a kov

5.

KL an

vlíč Ha

H

hrd

o ckéhLS Curie Pala

inů

H

H

á

Praha

H

Lužice II kulturní dům

Agrikolovo náměstí

11

P

H LS Akademik

s var rlo

H

25

ka

ova Štěp

Lázeňský vrch

OSTROV KARLOVY VARY

Smetan

P

www.promenada.cz

sk

r va rlo

Ka

82

ova

H LS Radium Palace

a ov ák oř Dv

12 Stříbrný vrch

va ko

ořá Dv

Mánesova

Jitřenka

H

LC Agricola

asary

H

a ov

ák oř Dv

H

Dalibor

T. G. M

4

Ka

á

U Sjezdovky

ick

Lid

3

Lidic

Běhounek

á

H

a ov

ch

i Fib

koupaliště


5

7

9

8

3 Kostel sv. Jáchyma • Kirche Hlg. Joachim • St Jáchym Church

Храм св. Иоакима (1534-1540), nám. Republiky. Pozdně gotická stavba monumentálních rozměrů • Spätgotischer Monumentalbau • A late gothic building of monumental size • Позднеготическое монументальное здание.

4 Královská mincovna • Königsmünzhaus • Royal Mint • Коро­

св. Анны (18. stol.), nám. Republiky. левский монетный двор (1534), nám. Republiky. Stavba zbudována Ferdinandem I., nyní je zde muzeum. • Gebaut unter Ferdinand I., heute 10 Špitální kostelík • Spitalkirche • Hospital church • Малый ein Museum. • Built by the rule of Ferdinand  I., today a  museum. • Дом, госпитальный костел (1520), Bělohorská ulice. Nejstarší stavební построенный Фердинандом I, ныне в нем находится музей. památka města, která si zachovala původní vzhled. • Das älteste Baudenkmal in der Stadt, das sich das ursprüngliche Aussehen erhielt. • The oldest 5 Radnice • Rathaus • Town Hall • Ратуша (1540-44), nám. Republiarchitectural monument in the town which has preserved its original apky 1. Původně dům patřící zakladatelům města - rodině Šlikových • Das Haus pearance. • Старейший памятник градостроительства, сохранивший gehörte ursprünglich den Gründern der Stadt, der Familie Šlik • The house первоначальный облик. was originally owned by the founders of the town, the Šlik family • Дом первоначально принадлежал семейству Шликов - основателям города. 11 Kaple sv. Barbory • Kapelle Hlg. Barbora • St Barbora Chapel Часовня св. Варвары (18. stol.), nad Agricolovým nám. Postavena 6 Barokní sousoší Nejsvětější trojice • Barock-Statuengruppe z podnětu horníků a hutníků • Gebaut aus Initiative der Bergleute und Hütder Dreifaltigkeit • Baroque Sculptural Group of the Trinity tenarbeiter • Its construction was initiated by miners and metallurgists • Барочная скульптурная группа Пресвятой Троицы (1703), Поставлена по инициативе горняков и металлургов. před kostelem sv. Jáchyma 12 Lázeňský hotel Radium Palace • Kurhotel Radium Palace 7 Kaple sv. Jana Nepomuckého • Kapelle Hlg. Johannes von Spa Hotel Radium Palace • Курортный отель Радиум Палас Nepomuk • St Jan Nepomucký Chapel • Часовня св. Иоанна (1912), T.G. Masaryka 413. Непомука (18. stol.), Jánský vrch.

1 Šlikovský hrad Freudenstein • Burg Freudenstein der Familie

Schlick • The Freudenstein Castle of the Šlik Family • Шликовский замок Фройденштейн (1516), vrch nad mincovnou. Zřícenina pozdně gotického hradu, místo ražby prvních jáchymovských stříbrných mincí • Die Ruine einer spätgotischen Burg, wo die ersten Joachimsthaler Silbermünzen geprägt wurden • A ruin of a late gothic castle, the place where the first silver coins of Jáchymov were minted • Руины позднеготического замка, место чеканки первых яхимовских серебряных монет.

8 Evangelický kostel • Evangelische Kirche • Evangelical Church

2 Důl Svornost • Grube Eintracht • Mine Svornost • Шахта

Евангелический костел (1904), Mincovní 681. Uvnitř stavby pamětní síň J. Mathesia • Im Interieur befindet sich die J. Mathesius-Gedenkhalle • J. Mathesius Memorial Hall in the building • Внутри здания мемориальный зал И. Матезиуса.

Единение (1529), vrchy nad městem. Nejstarší jáchymovský důl na stříbro a nejstarší světový důl na uran • Die älteste Joachimsthaler Silbergrube und das älteste Uranbergwerk in der Welt • The oldest silver mine of Jáchymov and the oldest uranium mine in the world • Самая старая яхимовская шахта добычи серебра и старейший в мире урановый рудник.

11

12

Foto David Kurc

10

9 Kaple sv. Anny • Kapelle Hlg. Anna • St Anna Chapel • Часовня

www.promenada.cz

83


Navštivte

Besuchen Sie • Come and See • Посетите

Andělská Hora

• Kostel Nejsvětější Trojice, info % 607 631 999 Unikátní barokní trojboký kostel (G.B. Alliprandi, 1696-1712) Zaniklé obce Doupovska, stálá výstava. • hrad Volně přístupný, naučná stezka pod hradem.

Bečov nad Teplou

• Státní hrad a zámek Bečov, % 353 999 394, www.zamek-becov.cz Expozice - relikviář sv. Maura, národní kulturní památka ze 13. století, Zámecké interiéry, stálé expozice. • Muzeum historických motocyklů, % 606 737 041 Historické motocykly, jízdní kola a motocyklové motory, stálá expozice.

Františkovy Lázně

• Městské muzeum, Dlouhá 194/4, % 354 544 307, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Františkovy Lázně 19. století, přírodní léčivé zdroje, originál sochy Františka z roku 1923, dějiny stáčení minerálních vod, stálá expozice. do 29.1., Z ateliéru - Lenka a Břetislav Charwotovi • Divadlo Boženy Němcové, Ruská 16, % 354 542 077, www.divadlofl.org 2., 16., 23., 30.10. čt, 12.10. ne 19.30 hod., Operetní a muziká­ lové melodie 4.10. so 19.30 hod., Velký akordeonový orchestr Mariánské Lázně 7.10. út 19 hod., W.S. Maugham: Kouzlo domova, Divadelní soubor MKS Františkovy Lázně. 9.10. čt 19.30 hod., Big Band Plzeň 21.10. út 19 hod., A. Procházka: Klíče na neděli, Divadelní soubor MKS Františkovy Lázně. 31.10. pá 19.30 hod., P. Pörtner: Splašené nůžky, detektivní komedie. • Císařské lázně 6.10. po 19.30 hod., Musica Bellissima 13.10. po 19.30 hod., Koncert pro housle a klavír 18.10. so 19.30 hod., Magda Rezková & Ivan Audes Trio 20.10. po 19.30 hod., Silberland-Orchestra-Harmonica 27.10. po 19.30 hod., Trio Pavly Schönové

Horní Hrad

Chodov

• KASS, % 352 352 420, www.kasschodov.cz 16.10. čt 19 hod., Vztahy na úrovni, divadelní komedie DS Háta. 22.10. st 19 hod., Věra Špinarová, koncert.

Jáchymov

• Muzeum Královská mincovna, nám. Republiky 37, % 736 754 831, www.kvmuz.cz Jáchymov v zrcadle času, stálá expozice. • Důl Svornost, % 352 324 021, www.omks.cz Štola č. 1, stálá prohlídková trasa.

• hrad Hauenštejn, % 777 028 820, www.hornihrad.cz 25.10. so 18 hod., Noční palba, palné zbraně, šermíři, ohnivé divadlo. 26.10. ne 10-17 hod., Hrad pod palbou, bojové ukázky ad.

Královské Poříčí

Cheb

Krásno

• muzeum, % 739 322 499, www.muzeumcheb.cz Lapidárium, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska, valdštejnské památky, stálá expozice. do 2.11., Řemeslo má zlaté dno, cechy a cechovní výroba v Chebu. 21.10. út 19 hod., Trio La Musica, komorní koncert. • Galerie výtvarného umění, % 354 422 450, www.gavu.cz Moderní umění, Gotika, stálé expozice. do 5.10., Sněhové stopy Ladislava Čepeláka - výstava z depozitáře. do 5.10., Thomas Theodor Heine: Květinový den, 1912. do 5.10., Matea Bakula - sochy. 9.10.-23.11., Lež a lži - Vladimír Skrepl - obrazy, instalace. 9.10.-4.1., Petr Dub - obrazy, instalace. 9.10.-4.1., Hippolyt Soběslav Pinkas, Modlitba za oběšence, 1861. 9.10.-4.1., Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko, čtyři výtvarníci v letech 1925-1927. • Galerie 4, % 354 422 838, www.galerie4.cz do 7.10., Za oponou aneb S Cimrmany Na tahu - Petr Hecht divadelní fotografie. 10.10.-1.11., K.O.K.F.O.T., z cyklu Fotografické skupiny. • Západočeské divadlo, % 354 547 711, www.divadlocheb.cz

84

2.10. čt 17 hod., R. Goscinny, J.J. Sempé: Mikulášovy prázdniny. Divadlo v Celetné Praha. 4.10. so 19 hod., E. Rostand: Cyrano z Bergeracu, populární love story. 7.10. út 19 hod., studio d, A. Goldflam: Doma u Hitlerů, černá groteska. 9.10. čt 10, 19 hod., J. Janků, P. Svojtka: Prokletí rodu Baskervillů, parodie na Sherlocka Holmese. 12.10. ne 16 hod., M. Macourek, V. Vorlíček, P. Markov: Jak utopit Dr. Mráčka, muzikál. 18.10. so 19 hod., 21.10. út 17 hod., 22.10. st 19 hod., J. Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší, kabartetní hra v rytmu jazzu - s živou kapelou. 24.10. pá 10, 19 hod., za oponou, K. Steigerwald: Políbila Dubčeka, mrazivá groteska ze 60. let. 25.10. so 19 hod., W. Shakespeare: Sen čarovné noci, klasická komedie. 26.10. ne 15 hod., Pohádky do kapsy, Divadlo SemTamFór. 28.10. út 19 hod., Koncert Západočeského symfonického ­orchestru Mariánské Lázně 30.10. čt 19 hod., D. Lewis: Návod na štěstí, dva manželské páry, každý ve svém obýváku. 31.10. pá 10, 19 hod., K. Sidon: Shapira, o ztracené minulosti a vlastní identitě. • KC Svoboda, % 354 423 311, www.kcsvoboda.cz 1.10. st 19 hod., 4tet, vokální koncert. 9.-11.10. čt-so, Jazz Jam Cheb, jazzový festival. 15.10. st 20 hod., Zrní, osobitá kladenská kapela. 21.10. út 19 hod., Aljaška - pobřeží Pacifiku, velkoplošná ­panoramatická diashow L. Šimánka. 24.10. pá 20 hod., Mandrage, turné Siluety. • Sportovní hala TJ Lokomotiva 25.10. so 13 hod., Grand Prix Cheb 2014, mezinárodní soutěž v tanečním sportu.

www.promenada.cz

• statek Bernard, % 352 676 368, www.statek-bernard.cz Řemeslné dílny, Zábavné centrum řeky Ohře, stálá expozice. • Hornické muzeum, % 606 806 714, www.omks.cz Historie hornictví, mineralogie a geologie Slavkovského lesa, středověký důl Jeroným v Čisté, areál cínového dolu Vilém, důlní drážka, historie hasičů, stálá expozice.

Kynžvart

• Státní zámek Kynžvart, % 354 691 269, www.kynzvart.cz Historické interiéry, sbírky kancléře Metternicha, stálá expozice.

Loket

• centrum města 11.10. so, Běžíme na hrad Loket, zábava pro celou rodinu. • hrad Loket, % 352 684 104, www.hradloket.cz Chladné a palné zbraně, vězeňství, hrdelní právo, stálá expozice. 4.-5.10. so-ne 10-18 hod., Vinobraní, prodejní trhy vín, folklór. 10.10. pá 19.30 hod., Ondřej Smeykal - didgeridoo, koncert. 18.10. so 20 hod., The Plastic People of the Universe, Blahobeat, koncert. 24.10. pá 20 hod., AC/CZ, AC/DC Revival. • Městská knihovna, % 352 684 229, www.mkloket.cz Knižní vazby, stálá výstava.

do 5.10., Ve dvou se to lépe váže - Marek a Kateřina Stašovi knižní vazby. 7.10.-2.11., Tereza Ščerbová - ilustrace.

Nejdek

• muzeum, % 736 650 047, www.kvmuz.cz Národopisná sbírka z Nejdecka a Krušnohoří, stálá expozice. do 26.10., 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji

Ostroh

• hrad Seeberg, % 354 595 360, www.hrad-seeberg.cz Etnografie, intarzovaný nábytek, Chebský kat Karl Huss, Smrt Valdštejna, stálé expozice. do 2.11., Jaroslav Seibl - výběr z tvorby.

Ostrov

• Dům kultury, % 353 800 530, www.dk-ostrov.cz 5.-9.10. ne-čt, 46. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, www.festivalostrov.cz 22.10. st 19.30 hod., M. Horníček: Dva muži v šachu, Divadlo Bez Hranic. 27.10. po 19.30 hod., P. Hartl: Hlava v písku, StudioDva Praha. • Stará radnice, % 353 800 522, www.dk-ostrov.cz Hodinové strojky, Historie krajkářství v Krušných horách, stálé výstavy. 3.-28.10., Svět z pohlednic • kostel Zvěstování Panny Marie do 3.10., 100 let od První světové války, začátek nové Evropy, výstava. 7.10.-30.11., Lichožrouti a jiné příběhy - Galina Miklínová ilustrace. • klášterní areál  7.10. út 18 hod., Prohlídka ve svitu loučí 28.10. út 15, 17 hod., Klášterem s Braunreiterem, Pouliční divadlo Viktora Braunreitera.

Sokolov

• muzeum, % 352 623 930, www.omks.cz Příroda, historie a hornictví Sokolovska, stálá expozice. do 19.10., 1. světová válka, výstava. do 26.10., Retro aneb Radiohistorie, od hracího strojku až ke studiové technice. • MDK, % 359 808 711, www.mdksokolov.cz 13.10. po 19 hod., Roman Pokorný - Feelin’ The Spirit 17.10. pá 19 hod., Progres, slovenská hudební skupina. • Městské divadlo 9.10. čt 19 hod., C. Greep: Úhlavní přátelé, Divadlo v Rytířské Praha. 15.10. st 19 hod., Slet bubeníků 2014, v rámci festivalu Jazzfest. 23.10. čt 19 hod., Banánová velryba, show H. Pavlowské. • Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského do 4.10., Adalbert Khan alias Vojtěch Janyška: Podstata je v bizonovi, výstava. 6.-30.10., Plastická žena - Roman Sejkot - fotografie. • Kino Alfa 17.-19.10. pá-ne, Film Festival Sokolov 20.10. po 19 hod., Aljaška - pobřeží Pacifiku, velkoplošná ­panoramatická diashow L. Šimánka.

Soos - přírodní rezervace

• Nový Drahov, % 354 542 033, www.reservace.soos.cz Naučná stezka rašeliništěm a slatiništěm, geopark, stálé expozice. Příroda Chebska, příroda Soosu. Ptačí svět Chebska. Dějiny Země, paleontologie, velkoplošné reprodukce obrazů Z. Buriana, modely prehistorických zvířat v životní velikosti, stálé expozice.

Teplá

• Klášter Premonstrátů, % 353 392 691, www.klastertepla.cz Klášterní knihovna a muzeum, stálé expozice.

Žlutice

• galerie, % 353 393 187 3.-23.10., Strašidla, výstava Muzea strašidel Plzeň.


Hrady a zámky Státní hrad a zámek Bečov % 353 999 394 • www.zamek-becov.cz

Státní zámek Kynžvart % 354 691 269 • www.kynzvart.cz

Burgen und Schlösser | Castles and Chateaus | Крепости и замки Hrad Seeberg % 354 595 360 • www.hrad-seeberg.cz

Horní hrad - Hauenštejn % 353 541 287 • www.hornihrad.cz

www.zivykraj.cz Chebský hrad % 602 169 298 • www.hrad-cheb.cz TOV MU CHO

POTŮČKY JOHANNGEORGENSTADT

BOŽÍ DAR OBERWIESENTHAL POTŮČKY

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ BOŽÍ DAR HAUENŠTEJN JÁCHYMOV MERKLÍN NEJDEK OSTROV

KRASLICE KLINGELTHAL

Zámek Chyše % 353 396 336 • www.chyse.com

KRASLICE ROTAVA

VOJTANOV SCHÖNBERG

AŠ SELB

Hrad Loket % 352 684 648 • www.hradloket.cz

SEEBERG FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Foto CzechTourism, archivy hradů a zámků

CHODOV

KARLOVY VARY LOKET

SOKOLOV

VILDŠTEJN MOSTOV

POMEZÍ SCHIRNDING

NOVÁ ROLE

PRAHA

LUBY

KADAŇ

PERNINK

HORNÍ SLAVKOV

KYNŠPERK NAD OHŘÍ KAMENNÝ DVŮR BEČOV CHEB NAD TEPLOU

BOCHOV

VALEČ CHYŠE ŽLUTICE

TOUŽIM

LÁZNĚ KYNŽVART

SV. KŘÍŽ WALDSASSEN

MANĚTÍN TEPLÁ

Státní zámek Valeč % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Hrad Vildštejn % 354 594 930 • www.vildstejn.cz BROUMOV MÄHRING

CHODOVÁ PLANÁ TACHOV

BEZDRUŽICE KONSTANTINOVY LÁZNĚ

PLZEŇ

Infocentra

Infozentren • Infocentres • Информцентры

Karlovy Vary INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary • www.karlovyvary.cz • Lázeňská 14, % 355 321 176 • T.G. Masaryka 53, % 355 321 171 Krajská knihovna, Závodní 84, % 353 502 820, • www.knihovnakv.cz Abertamy, nám. Míru, % 355 335 580 • www.abertamy.eu

Aš, Hlavní 23, % 702 414 711 • www.info-as.cz Bochov, nám. Míru 1, % 353 220 116 • www.město-bochov.cz Boží Dar, Boží Dar 1, % 359 571 007 • www.bozidar.cz Františkovy Lázně, Národní 19, % 354 201 170 • www.franzensbad.cz Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 1, % 353 892 768 • www.horni-blatna.cz Horní Slavkov, Pluhova 211, % 606 656 436 • www.horni-slavkov.cz Hroznětín, Školní 185, % 353 618 205 • www.mestohroznetin.cz Cheb, Jateční 2, % 354 440 302 • www.tic.cheb.cz Chodov, nám. Míru 39, % 352 352 260 • www.knihovnachodov.cz Jáchymov, nám. Republiky 1, % 353 808 128 • www.mestojachymov.cz Kraslice, T.G. Masaryka 1782, % 352 686 328 • www.kraslice.cz Královské Poříčí, Statek Bernard, Šachetní 135, % 737 136 766 • www.statek-bernard.cz Kynšperk nad Ohří, M. Gorkého 1, % 352 324 271 • www.kynsperk.cz Loket, T.G. Masaryka 12, % 352 684 123 • www.loket.cz

Mariánské Lázně, Hlavní 47, % 354 622 474 • www.kisml.cz Nejdek, nám. Karla IV. 241, % 353 240 135 • www.nejdek.cz Nová Role, Na Pěší zóně 148, % 353 951 101 • www.novarole.cz Ostrov • Mírové nám. 733, % 353 800 511 • www.dk-ostrov.cz • Staré náměstí 46, % 353 800 522 • www.dk-ostrov.cz • Klášterní 141/D, % 351 800 521 • www.dk-ostrov.cz Pernink, T.G. Masaryka 1, % 353 892 491 • www.pernink.eu Potůčky, Potůčky 58, % 353 892 882 • www.potucky-obec.cz Rotava, Sídliště 721, % 352 350 628 • www.rotava.cz Sokolov, 5. května 655, % 359 808 729 • www.sokinfo.cz Teplá, Masarykovo nám. 66, % 353 392 207 • www.tepla.cz Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, % 353 226 431 • www.infotouzim.cz Valeč, Zámek Valeč, % 353 399 731 • www.zamek-valec.cz Žlutice, Velké nám. 137, % 353 393 187 • www.zlutice.cz www.promenada.cz

85


M ESUR E ET D ร‰MESUR E *

PERSHING 005 CBF

Steel case Rose gold bezel Automatic chronograph movement Water resistant alligator strap Made in Switzerland www.parmigiani.ch

Starรก Louka 335/48, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic info@artdesuisse.com, www.artdesuisse.com, tel. +420 355 321 543


C E L

W E N

L O C

HOTEL CARLSBAD PLAZA, MARIÁNSKOLÁZEŇSKÁ 25, KARLOVY VARY, BOUTIQUE PLAZA, TEL.: +420 - 353 972 425

WWW.PODIUMCOMPANY.CZ

N O TI

Profile for Polypress

Promenada 1014  

Promenada 1014  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded