Page 1

newsletter

Right Way

Reality Journal

Február 2013 I www.najdibyvanie.sk

M

áte nárok na štátny príspevok pre mladých?

Najväčšie nemecké pekárne patria Slovákovi.

čítajte viac ...

Vaša realitná kancelária


www.najdibyvanie.sk

Máte nárok na hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých (ŠPM)? Prečítajte si, či spĺňate podmienky na jej poskytnutie. Ide o formu štátnej podpory hypotekárnych úverov, ktorý bol zavedený novelou Zákona o bankách od roku 2007. Výška štátneho príspevku sa môže každoročne meniť, konkrétne percento platné pre príslušný rok sa stanovuje Zákonom o štátnom rozpočte. Výška štátneho príspevku pre mladých na rok 2013 je 2% a príspevok banky je 1%, t.j. úroková sadzba priznaná bankou klientovi pri schvaľovaní jeho žiadosti o hypotéku sa znižuje o 3% pre tento rok. Nárok na ŠPM má žiadateľ iba prvých 5 rokov.

Žiadateľom o ŠPM môže byť:

• iba mladý poberateľ hypotekárneho úveru, ktorý ku dňu podania žiadosti dosiahol vek do 35 rokov, t.j. najneskôr môže žiadateľ požiadať o hypotéku so ŠPM v deň svojich 35-tych narodenín, • ak priemerná hrubá mesačná mzda žiadateľa nepresiahne 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve zistenej Štatistickým úradom SR. Táto nominálna mzda zahŕňa hrubú mzdu žiadateľa o úver vrátane všetkých odmien a príplatkov a vypočíta ako - Hrubá mzda za predchádzajúci kalendárny rok/12 Od 01.01.2013 sú stanovené maximálne limity výšky priemernej hrubej mzdy: 2 038,40 EUR (platí pre manželov – hrubá mzda domácnosti sa spočítava spolu za oboch) 1 019,20 EUR (platí pre individuálnych žiadateľov a spoludlžníkov). Uvedené limity sa menia vždy každý štvrťrok! Ak žiadateľ preukazuje svoj príjem daňovým priznaním, pre posúdenie nároku na ŠPM sa berie do úvahy len príjem zo zamestnania, príjem z podnikania, zo živnosti alebo napr. prenájmu (podľa §5 a §6 Zákona o dani z príjmov). Priemerný hrubý mesačný príjem sa v tomto prípade vypočíta ako Základ dane z daňového priznania za predchádzajúci rok/12. Aj v tomto prípade musí žiadateľ splniť vyššie uvedené limity. Uvedené kritériá musia spĺňať žiadatelia i spolužiadatelia , aby splnili podmienky na priznanie štátneho príspevku pre mladých a musia mať aj vlastnícky podiel na financovanej nehnuteľnosti. Nárok na ŠPM prislúcha žiadateľovi max. do 70% z hodnoty nehnuteľnosti, zároveň však maximálne do výšky 50.000 eur. Ak si beriete hypotéku vyššiu ako uvedená suma, tak Vám banka poskytne jednu časť hypotéky so ŠPM a druhú časť bez tohto príspevku. Nezanedbateľnou výhodou hypotekárneho úveru so ŠPM je možnosť mimoriadnych splátok počas prvých piatich rokov bez poplatkov. Od 1.4.2011 majú v zmysle Zákona o bankách klienti, ktorým bola poskytnutá hypotéka so ŠPM, možnosť požiadať banku o odklad splátky istiny alebo o zníženie mesačnej splátky až na polovicu jej výšky na dobu 24 mesiacov (nie na menej), ak sa im narodí dieťa, a to počas celej doby splatnosti úveru, t.j. aj po skončení ŠPM. Po splnení uvedených podmienok banka schvaľuje žiadosť o hypotekárny úver bežným spôsobom, t.j. riadne preverí bonitu klienta a jeho schopnosť splácať hypotéku i v prípade že ŠPM bude napr. aj 0%. Existuje však v dvoch bankách výnimka pri hypotéke so ŠPM, keď žiadateľovi nepostačuje príjem na požadovanú výšku hypotéky, alebo je dokonca nepracujúci alebo študent, môžu pristúpiť k úveru napr. rodičia ako ručitelia, vtedy ručitelia nemusia spĺňať podmienku veku ani príjmu a ŠPM môže byť žiadateľovi priznaný. Ing. Karin Gronová - hypotekárny poradca


www.najdibyvanie.sk

Začnite kariéru s RE/MAX Right Way Realitná kancelária RE/MAX Right Way prijíma nových členov.. Pridajte sa medzi nás.. V našich radoch sa stanete špičkoví realitní odborníci.. klikni pre viac info

0917 849 343

rightway@re-max.sk


www.najdibyvanie.sk

Realitný poradca - často kladené otázky ( FAQ ) Každý mesiac nová informácia pre Vás Otázka: „Dobrý den, prosím Vás o radu, bydlím v ČR a v Bratislavě vlastním déle než 5 let byt. Chtěla bych vědět,jestli a kolik bych platila daň z prodeje nemovitosti. Moc Vám děkuji za odpověď.“ Odpoveď: Dobrý deň Pri predaji nehnuteľnosti sa na Slovenku platí daň z príjmu z tohto predaja. Toto upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Pri predaji nehnuteľnosti sú niektoré príjmy z tohto predaja oslobodené. Tieto výnimky stanovuje § 9 spomínaného zákona, kde sa presne uvádza kedy je tento príjem oslobodený. Podľa tohto zákona je od dane je oslobodený príjem: a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b) a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, b) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku. Vo Vašej otázke neuvádzate akým spôsobom ste nehnuteľnosť nadobudla. Ak však spĺňate vyššie uvedené podmienky, tak Váš príjem z predaja spomínanej nehnuteľnosti bude oslobodený. (POZN: Pre obmedzenie informácii o probléme, vyplývajúcich z formulácie otázky, autor nepreberá zodpovednosť za správnosť a celkovú komplexnosť odpovede). Odpovedal: Rudolf Krížik - majiteľ kancelárie RE/MAX Right Way


www.najdibyvanie.sk

Máte doma šteniatko? A viete aké sú sadzby dane za psa? V Bratislave sa daň pohybuje v priemere okolo 35 eur. Výšku dane za psa a podmienky na jej zníženie si ale mestské časti stanovujú individuálne. Nižšiu daň za psa si tak môžu uplatniť napríklad osamelí dôchodcovia a celkové oslobodenie od dane umožňujú samosprávy osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak ste obyvateľom Karlovej Vsi, môžte sa plateniu dane za psa vyhnúť tým, že sa s ním aspoň raz ročne zúčastníte na medzinárodných pretekoch. Staromešťania si môžu uplatniť 50% úľavu na dani za kastrovaných, čipovaných alebo vycvičených psov. Táto mestská časť motivuje aj k adopcii psov z útulku. Označenie psov čipom, ktoré znamená aj ich zapísanie do databázy, je už dnes povinné. Šteniatka narodené po 1. novembri 2011 by mali byť čipované všetky, ostatné psy majú prechodné obdobie do konca septembra 2013. Cena je okolo 21 až 26 eur. A nezabudnite, do evidencie treba prihlásiť psa od 6 mesiacov veku.

Najbohatší Slovák kúpil najväčšie nemecké pekárne :-) Talianska spoločnosť Barilla, ktorá je najväčším svetovým výrobcom cestovín, predáva českej skupine Agrofert svoju nemeckú sieť pekární Lieken. Barilla to uviedla vo svojom pondelkovom vyhlásení, finančné detaily transakcie však nezverejnila. Dohodu ešte musí schváliť protimonopolný úrad Európskej únie. Lieken zamestnáva zhruba 4 700 ľudí a je najväčšou pekárenskou skupinou v Nemecku. Od roku 2002 bol súčasťou Barilly, ktorá ho získala v rámci akvizície iného pekárenského reťazca, Kamps. Talianska skupina svoj zámer predať Lieken oznámila už v júni minulého roka. Plánuje sa totiž zamerať hlavne na cestoviny a potraviny s vysokou ziskovou maržou. Holding Agrofert miliardára Andreja Babiša už podniká v pekárenskom priemysle v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Agrofert, ktorý vlastní aj pekárne Penam, chcel kúpiť aj najväčšie pekárne v Českej republike United Bakeries. Z obchodu ale zišlo, proti transakcii sa totiž postavil slovenský Protimonopolný úrad. zdroj: http://www.dobrenoviny.sk.

Citát pre mesiac Február

“V živote sa dočkáme odmeny podľa toho, ako ohľaduplní budeme k ostatným ľuďom.”

Earl Nightingale


Rudolf Krížik - majiteľ

Lukáš Mucha

Klára Kollárová

+421 918 749 359

+421 903 406 534

lukas.mucha@re-max.sk

klara.kollarova@re-max.sk

Ing. Lívia Jandová

Regina Skalíková

Bronia Belovič

+421 905 402 869

+421 911 636 274

+421 904 515 125

livia.jandova@re-max.sk

regina.skalikova@re-max.sk

Ing. Richard Chomo

Jana Koišová

+421 948 468 245

+421 903 430 255

richard.chomo@re-max.sk

jana.koisova@re-max.sk

Ing. Iveta Ďurtová

Mgr. Marián Šveda

+421 903 444 895

+421 903 430 255

iveta.durtova@re-max.sk

marian.sveda@re-max.sk

Michal Krížik

Martin Daniel

+421 903 711 723

+421 904 382 823

michal.krizik@re-max.sk

martin.daniel@re-max.sk

+421 917 849 343 rudolf.krizik@re-max.sk

bronia.belovic@re-max.sk

Andrej Berger +421 907 834 818 andrej.berger@re-max.sk

Ing. Karin Gronová hypotekárny poradca +421 908 989 980 karin.gronova@gepardfinance.sk

Vytvoril Michal Krížik

RE/MAX Right Way - Reality Journal február  

Newsletter realitnej kancelárie RE/MAX Right Way

RE/MAX Right Way - Reality Journal február  

Newsletter realitnej kancelárie RE/MAX Right Way

Advertisement