Page 1

newsletter

Right Way

Reality Journal

Jún 2013 I www.najdibyvanie.sk

Vaša realitná kancelária


www.najdibyvanie.sk

Viete akú dôležitú úlohu zohráva stavebný dozor? A

k ste sa rozhodli pre výstavbu rodinného domu, musíte pri podávaní žiadosti o stavebné povolenie predložiť okrúhlu pečiatku osoby spôsobilej vykonávať túto činnosť a zapísanej v Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI). Ak ste sa rozhodli stavať, či prestavovať, je na Vás, aby ste sa obrátili na človeka, ktorý má v stavebníctve skúsenosti. Práve na tejto službe sa neoplatí šetriť, pretože Vám v konečnom dôsledku dokáže ušetriť nemalé peniaze. Stavebný dozor je Vašim skutočným spojencom na stavbe aj pri prestavbe. Táto osoba je spravidla veľmi nepopulárna u všetkých dodávateľov a remeselníkov. Je paradoxom, že práve dobrý stavebný dozor je na stavbe najmenej v obľube. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby a prestavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a sleduje vedenie stavebného denníka. Stavebný dozor zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby.(Najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia a súlad s reálnymi prácami na stavbe.) Súčasne odsúhlasuje prípadné zmeny a dodatky projektu. Je zúčastnený pri kolaudácii stavby. Stavebný dozor vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil. Ak nie je možné závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. Zoznam stavebných inžinierov s certifikáciou je možné nájsť na stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov www.sksi.sk, pričom zoznam poskytujú aj miestne Stavebné úrady.

Ing. Lívia Jandová - certifikovaná realitná maklérka


www.najdibyvanie.sk

Začnite kariéru s RE/MAX Right Way Realitná kancelária RE/MAX Right Way prijíma nových členov. Pridajte sa medzi nás. V našich radoch sa stanete špičkovými realitnými odborníkmi. kliknite pre viac info

0917 849 343

rightway@re-max.sk


www.najdibyvanie.sk

Realitný poradca - často kladené otázky ( FAQ ) Každý mesiac nová informácia pre Vás Otázka: „Dobrý deň Je možné preniesť záložné právo z domu, ktorý predávame na dom mojich rodičov?“ Kristínka Odpoveď: Dobrý deň Kristínka, Áno, je možné preniesť záložné právo z Vašej predávanej nehnuteľnosti na inú nehnuteľnosť, v tomto prípade rodinný dom Vašich rodičov, a je to veľmi jednoduché, ale časovo náročné. V prvom rade, treba urobiť súdno-znalecký posudok rodinného domu Vašich rodičov, aby hodnota nehnuteľnosti zodpovedala Vašej nesplatenej časti hypotéky. Následne je nutné podať žiadosť do banky o zmenu záložného práva. Potom čo banka žiadosť schváli, vytvorí nové záložné zmluvy, ktoré sa vložia na príslušný kataster. Po zapísaní záložného práva na rodinný dom Vašich rodičov, banka vystaví kvitanciu - výmaz záložného práva na Váš dom, a pošle ju na kataster. Odpovedala: Ing. Lívia Jandová - certifikovaná realitná maklérka

Citát pre mesiac Jún

“Nemôžeme sa stať tým, čím chceme byť, ak zostaneme tým, čím sme.” Max Depree


www.najdibyvanie.sk

Vedeli ste, že ak niečo stratíte, nemusí to byť ešte beznádejne preč? O stratách či nálezoch občanov informuje oficiálna bratislavská web stránka. Zmyslom ponúkanej služby je nastavenie interaktívnej komunikácie občanov. Straty alebo nálezy predmetov je dôležité nahlásiť na policajné linky 158, 159 prípadne 112. Najefektívnejším spôsobom je však návšteva priamo na oddelení Policajného zboru alebo mestskej policie. Pamätajte: Dobrý skutok zahrieva srdce, ukradnutá vec iba páli. Viacej nájdete na: www.bratislava.sk/metropola/služby

Regína Skalíkova - certifikovaná realitná maklérka

Máte doma starších dôchodcov a hľadáte pre nich cez deň opateru? Využite denné centrá - kluby dôchodcov, v ktorých sa poskytuje denná služba osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. Zoznam denných centier pre dôchodcov v Bratislave nájdete tu: http://www.staremesto.sk/sk/content/kluby-dochodcov-denne-centra/section:citizen Regína Skalíkova - certifikovaná realitná maklérka


Rudolf Krížik - majiteľ

Lukáš Mucha

Klára Kollárová

+421 918 749 359

+421 903 406 534

lukas.mucha@re-max.sk

klara.kollarova@re-max.sk

Ing. Lívia Jandová

Regina Skalíková

Bronia Belovič

+421 905 402 869

+421 911 636 274

+421 904 515 125

livia.jandova@re-max.sk

regina.skalikova@re-max.sk

Ing. Richard Chomo

Jana Koišová

+421 948 468 245

+421 903 430 255

richard.chomo@re-max.sk

jana.koisova@re-max.sk silvia.polakovicova@re-max.sk

Ing. Iveta Ďurtová

Mgr. Marián Šveda

+421 903 444 895

+421 903 430 255

iveta.durtova@re-max.sk

marian.sveda@re-max.sk

Michal Krížik

Katarína Somogyi

+421 903 711 723

+421 905 287 643

michal.krizik@re-max.sk

katarina.somogyi@re-max.sk

+421 917 849 343 rudolf.krizik@re-max.sk

bronia.belovic@re-max.sk

Mgr. Silvia Polakovičová +421 918 131 777

Ing. Karin Gronová hypotekárny poradca +421 908 989 980 karin.gronova@gepardfinance.sk

Martin Daniel +421 904 382 823 martin.daniel@re-max.sk Vytvoril Michal Krížik

RE/MAX Right Way - Reality Journal jun  

Newsletter realitnej kancelárie RE/MAX Right Way

RE/MAX Right Way - Reality Journal jun  

Newsletter realitnej kancelárie RE/MAX Right Way

Advertisement