Page 1

michał jaros

raport

2012 z pracy poselskiej


Poseł rp

Michał Jaros

9 października 2011 roku głos oddało na mnie 9635 wyborców. To dwa razy więcej niż w 2007 roku. Serdecznie dziękuję!


Poseł rp

Michał Jaros

Od tego czasu pracuję w

Trzech komisjach sejmowych Komisji Finansów Publicznych Komisji Gospodarki Komisji Deregulacyjnej


Poseł rp

Michał Jaros Od 2007 roku wystosowałem

143 Interwencje 147 interpelacji 58 zapytań


Poseł rp

Michał Jaros

127 posiedzeń sejmu rp 614 posiedzeń komisji sejmowych


Poseł rp

Michał Jaros

232

Od 2007 roku odbyłem

Spotkania z Wyborcami


Poseł rp

Michał Jaros

1830

Od 2007 roku odwiedziłem

Licealistów na zajęciach wos


150

Od 2007 roku powstało ponad

boisk orlik 2012 na dolnym śląsku


co się

udało


Poseł rp

Michał Jaros

Sukcesem zakończyły się ponad dwuletnie starania Wrocławia o organizację prestiżowego The World Games w 2017 roku. O igrzyska sportów nieolimpijskich miasto zaczęło się starać dzięki mojej inicjatywie.

the world games

wrocław 2017


Poseł rp

Michał Jaros

Powołany w lutym 2012 roku zespół zbudowany został ponad politycznymi podziałami. Rozpoczęto współpracę z L.Balcerowiczem, R. Gwiazdowskim i J.K. Bieleckim. Pojawiły się pierwsze interpelacje i inicjatywy ustawodawcze.

parlamentarny zespół

ds. wolnego rynku


Poseł rp

Michał Jaros

Nagroda Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: „Za podjęcie próby zbudowania ponadpartyjnego porozumienia na rzecz wolnej gospodarki i stworzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku”

przedsiębiorcy:

polityk roku


Poseł rp

Michał Jaros

Niemal 90% inwestycji związanych z Euro 2012 na Dolnym Śląsku zakończyło się w terminie. W latach 2008-2012 pełniłem funkcję pełnomocnika wojewody ds. Organizacji UEFA Euro 2012 w naszym regionie.

inwestycje

euro 2012


Poseł rp

Michał Jaros

W 2013 roku otwarta zostanie planowana od lat 90-tych Wschodnia Obwodnica Wrocławia, zwana także via Romana. Od początku mojej pracy w Sejmie wspierałem jej budowę, wpisując ją na listę inwestycji związanych z Euro 2012

wschodnia obwodnica wrocławia


Poseł rp

Michał Jaros

75 milionów zł na budowę najnowocześniejszego w Europie Centrum Przetwarzania Danych zostało przekazane Zarządowi Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo – Technologicznego

75

mln zł na e-zdrowie na dolnym śląsku


Poseł rp

Michał Jaros

Razem z grupą młodych posłów i przy wsparciu środowisk studenckich interweniowaliśmy u Prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie przywrócenia zniżki na przejazdy PKP dla studentów. Interwencja zakończyła się sukcesem.

51

% zniżki pkp dla studentów


Poseł rp

Michał Jaros

Sukcesem zakończyły się wielomiesięczne starania w rządzie o przejęcie terenów lotniczych pod Oleśnicą. W sierpniu 2012 roku podpisano akt notarialny, od tego czasu lotnisko należy do samorządu, który z pełną odpowiedzialnością może realizować swoje plany

oleśnica może latać


Poseł rp

Michał Jaros

W marcu 2012 roku otworzyłem pierwszy oddział terenowy mojego biura poselskiego w Oleśnicy, dzięki czemu kontakt z mieszkańcami tego miasta jest jeszcze lepszy. Regularnie odbywam tam dyżury poselskie.

oleśnica

nowe biuro


Poseł rp

Michał Jaros

W lutym 2012 roku jako pierwszy poseł PO sprzeciwiłem się planom ratyfikacji międzynarodowego porozumienia ACTA. Po kilku dniach dołączyli do mnie kolejni posłowie. W efekcie ACTA nie weszło w Polsce w życie.

nie dla

acta


Poseł rp

Michał Jaros

Dzięki wsparciu społecznej akcji dotyczącej legalizacji przesyłania faktur e-mailem i interwencji w resorcie finansów i gospodarki – sprawa znalazła pozytywne rozwiązanie. Dziś faktury wysłane emailem są honorowane.

faktury e-mailem


Poseł rp

Michał Jaros

Po m.in. mojej interwencji wycofano się z planów wprowadzenia na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia opłat dla aut osobowych. Ogłosił to we Wrocławiu w sierpniu 2011 roku premier Donald Tusk.

obwodnica

bez opłat


Poseł rp

Michał Jaros

Dzięki nowej ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych problem stadionowych burd został zmarginalizowany. Na mecze piłki nożnej można bezpiecznie i bez obaw chodzić ze swoimi dziećmi i rodziną.

bezpieczeństwo

imprez masowych


nad czym

pracuję


Poseł rp

Michał Jaros

ź Wprowadzenie metody

kasowej w rozliczaniu VAT ź Usprawnienie KRS ź ”Obywatelskie wtorki” w urzędach, kary za opieszałość urzędników ź Zniesienie obowiązku przedstawienia lekarskiego zaświadczenia o zdolności do pracy

ułatwienia dla

przedsiębiorców


Poseł rp

Michał Jaros

Nawet do 100 000 nowych miejsc pracy dzięki deregulacji szeregu zawodów, do których dostęp jest dzisiaj ograniczony, w tym: ź ź ź ź ź ź

Adwokat Radca prawny Komornik Notariusz Detektyw Trener

otwarcie zawodów


Poseł rp

Michał Jaros

Wprowadzenie do miasta myślenia strategicznego i nastawionego na klienta wewnętrznego. Poprawienie transportu, wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, reforma Rad Osiedli, poprawa przestrzeni publicznej, rewitalizacja i zapobieganie tzw. urban sprawl.

przyzjazne

miasto


Poseł rp

Michał Jaros

Część budżetu miasta powinna być rozdysponowana przez samych mieszkańców miasta w drodze głosowania. Projekty mogłyby zgłaszać zarówno Rady Osiedli jak i sami mieszkańcy.

budżet obywatelski


Poseł rp

Michał Jaros

Zdrowe odżywianie, sport i rozsądny podział czasu między pracę a czas wolny są niezbędne by stale zwiększać efektywność naszej gospodarki. Dlatego wspieram projekty promujące zdrowy tryb życia.

promocja zdrowego

trybu życia


Poseł rp

Michał Jaros

4 mln zł na remont dworca kolejowego w Oleśnicy przeznaczy PKP w 2013 roku po mojej interwencji. Trwa poszukiwanie finansowania dla remontu dworcowej kładki dla pieszych, rozpoczęły się prace ekspertów.

dworzec i kładka

w oleśnicy


Poseł rp

Michał Jaros

Na prośbę mieszkańców zaangażowałem się w proces konsultacji społecznych dotyczących przebiegu i warunków środowiskowych wokół drogi ekspresowej S-5 przy miejscowościach Kryniczno i Malin.

konsultacje przebiegu

trasy s-5


Poseł rp

Michał Jaros

Regularnie spotykam się z młodzieżą Dolnego Śląska w trakcie lekcji parlamentarymzu, przedsiębiorczości i na ciekawych wycieczkach. Szczególnie chętnie uczestniczę w debatach organizowanych przez samorządy szkolne.

spotkania z

młodzieżą


Poseł rp

Michał Jaros

ź 2007 - Polsko-Gruziński

Zespół Parlamentarny ź 2008 - Wizyta w Gruzji po konflikcie z Rosją ź 2009 - Wizyta Ambasadora Gruzji w Dzierżoniowie ź 2011 - Order Honoru Republiki Gruzji ź 2012 - Wyborcza misja obserwacyjna

działalność

międzynarodowa


Poseł rp

Michał Jaros

stały kontakt

z wyborcami


Poseł rp

Michał Jaros

dotrzymuję

słowa!


michał jaros

raport

2012 z pracy poselskiej

2007-2012 - Raport z pracy poselskiej  

Raport z 5 lat pracy posła Michała Jarosa