Page 1

Michał Jaros Wrocław, 20 lipca 2012r.

Pani Lidia Kaczewska Kierownik Działu Zieleni Miejskiej Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław

W związku z doniesieniami prasowymi, które pojawiły się w dniu wczorajszym, dotyczącymi trwających właśnie prac nad nowym regulaminem, który ma obowiązywać we wrocławskich parkach, uprzejmie proszę o udostępnienie mi projektu ww. regulaminu bądź jego założeń.

Michał Jaros

Poseł na Sejm RP

Biuro Posła na Sejm RP Michała Jarosa – Platforma Obywatelska ul. Oławska 2, 50-123 Wrocław, tel./fax. 071 343 01 46 e-mail: michal.jaros@sejm.pl

Regulamin terenów zielonych - wniosek o udostepnienie  
Regulamin terenów zielonych - wniosek o udostepnienie  

Regulamin terenów zielonych - wniosek o udostepnienie

Advertisement