Page 1

RAPORT PRÓBY HARCMISTRZOWSKIEJ

PHM. ANNA POSPIESZNA

OPIEKUN: HM. TOMASZ KUJACZYŃSKI

1


zadanie

1

W ramach realizacji planów życiowych ułożę terminarz i obronię pracę magisterską.

wymaganie

1

W świadomy sposób określa i realizuje własne plany życiowe.

załącznik

dyplom ukończenia studiów ze stopniem magistra

Plan pisania pracy

Grudzień Wybór tematu Styczeń Wybór tytułu Luty Zebranie literatury Marzec Rozdział teoretyczny Kwiecień Rozdziały Praktyczne Maj Wstęp i zakończenie Czerwiec Poprawki i obrona

2


W ramach realizacji zadania zaraz po otwarciu próby napisałam miesięczny plan realizacji pisania pracy dyplomowej magisterskiej. W związku z planami studiów doktoranckich motywacja była silna. Plany musiały być intensywne, gdyż do czerwca (w momencie otwierania próby) zostało 7 miesięcy. Według plan na seminarium magisterskim w styczniu miał być już bardzo konkretny temat do zatwierdzenia przez radę wydziału oraz oddany pierwszy rozdział. Planem było napisanie tego pierwszego rozdziału. Każdy następny miesiąc miał być następnym rozdziałem. Nie zrealizowałam tego planu. Temat udało mi się wybrać – a dokładniej – sprecyzować. Ogólną tematykę do zgłębienia znałam i byłam pewna już jesienią. Natomiast

bardzo ciężko było mi sprecyzować co dokładnie chciałabym przedstawić.

Zdecydowanie od tego zaczęły się problemy z trzymaniem się terminarza. Nikt dobitnie nie powiedział mi albo i ja nie chciałam słuchać o tym, że w pracy magisterskiej nie zgłębię tematu, że nie przedstawię całego kontekstu podejmowanej problematyki. Również za bardzo emocjonalnie podeszłam do pisania pracy, gdyż dotyczyła ona moich przekonań, które nie są zbyt popularne. Wracając do samego terminarza – w kwietniu udało mi się napisać pierwszy rozdział. Natomiast pod wpływem wciąż nowych danych, książek, przemyśleń – na początku czerwca przez tydzień napisałam pracę magisterską wraz z nowym rozdziałem. Taki tryb spowodował obniżenie jakości samej pracy. Czułam, że stać mnie na więcej. Praca ostatecznie ma tytuł „Neokolonializm współczesny. Problem poznania Innego na podstawie treści branży turystycznej”, została obroniona na 4, dostałam się na studia doktoranckie.

3


zadanie

2

Wezmę udział w konferencji antropologicznej wraz z wygłoszonym referatem.

wymaganie

2

Pogłębia swoją wiedzę zawodową.

załącznik

Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji

4


Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2011. W ramach instytutu odbyła się konferencja studencko-doktorancka „Kultury władzy”. W związku z tematem pracy magisterskiej zjawisko turystyki pasowało idealnie jako kontekst nowych stosunków władzy. Konferencja była jednodniowa. Uczestnikami byli studenci i doktoranci z rodzimego instytutu. Wyniosłam z niej podsumowanie jednego referatu, które utkwiło mi w pamięci oraz pewne pomysły na samą organizację konferencji. Ta w której uczestniczyłam była zorganizowana przez studentów dla studentów. Widać było, że konferencja jest stworzona, by studenci oswoili się z taką formą. Nie była to forma wymiany osiągnięć czy poglądów. Od tego czasu udało mi się być na kilku innych konferencjach, które wniosły więcej do mego rozwoju zawodowego - I Zjazd Etnologów (2012), Zjazd Pedagogów Polskich (2013). Przedstawiałam na nich również swój „dorobek” jednak wolę wsłuchiwać się w inne referaty. Widząc ile się dowiedziałam od czasu konferencji w 2011 roku do teraz – mogę porównać na podstawie jak płytkich informacji przedstawiałam referat wtedy. Teraz na pewno z poziomem wiedzy jest lepiej, choć porównując jakieś etapy 2011-2013 widzę jak dużo jeszcze pracy przede mną.

5


zadanie

3

Ukończę założone plany zamknięcia stopnia HO.

wymaganie

3

Osiągnął założoną przez siebie dojrzałość społeczną w życiu zawodowym, rodzinnym i towarzyskim.

załącznik

6


Największym kłopotem w zamknięciu HO było jego zamknięcie w formie założonej w czasie otwarcia. W styczniu 2007 studiowałam na jednym kierunku, byłam szefem zespołu promocji hufca i w tym chciałam się rozwijać i przez pierwsze kilka miesięcy

tak było.

Zrealizowałam ok 2/5 punktów. Jesienią 2007 zostałam wybrana na komendanta hufca. Otworzyłam i zamknęłam po 8 miesiącach stopień podharcmistrzowski. Hufiec był całym mym harcerskim i niestety w dużej części, też prywatnym życiem. Choć w roku 2008 zaczęłam drugi kierunek studiów.

Sprawy hufca

w następnych latach nie poszły entuzjastycznie jak na

początku. Ja sama podczas studiów również zmieniłam priorytety. Zainteresowania zostały podobne jednak ich wykorzystanie w życiu i czas możliwy na poświęcenie się im zmienił się. Przez to próba stała się uciążliwa. Ważnym jednak było dla mnie jej ukończenie i jak w przypadku kilku zadań na próbę harcmistrzowską – to w szczególności straciło na aktualności gdy brzmiało jak podczas otwarcia. Jednak poczucie dopełnienie pewnego słowa danego sobie było silniejsze. Problem

sprawiała również hufcowa kapituła stopni ,której byłam

przełożoną. W momencie, gdy miałam trochę więcej czasu, przeniosłam próbę do hufca Wilda. Jednak tam tak naprawdę nic nie zrobiłam. Choć kilka punktów udało mi się zrealizować. Potem nastąpił kryzys harcersko-rodzinny i znów na 1,5 roku odłożyłam sprawy własnego rozwoju. Kończąc tę historię, chcąc zamknąć harcmistrza w wakacje 2013 odbyłam rozmowę z kapituła stopni w drużynie, przy której działam/pomagam (21 LDS „Czarna Woda”). Kapituła przemówiła mi do rozsądku – dwa punkty, które były nierealne do zrealizowania (teraz to wiem) wspólnymi siłami zmieniliśmy. Jesienią dokończyłam je. Oprócz harcmistrza inną motywacją jest posiadanie stopnia HR by móc przykładowo ruszyć normalną realizacje stopnia HR w hufcu.. Ten stopień to chyba najcięższe zadanie z wszystkich. Jednak wiedziałam co na mnie podziała wpisując tę próbę do próby na harcmistrza, bez tego nie wiem cy by mi się udało. Nikomu nie polecam takiej realizacji próby.

7


zadanie

4 wymaganie

Zorganizuję pokaz filmów z panelem dyskusyjnym związanych z problematyką Kaukazu. Dostrzega szansy i zagrożenia dla współczesnego świata.

4 załącznik

Certyfikat ukończenia treningu

8


Pokaz filmów spowodowany był chęcią upowszechnienia wiedzy na temat konfliktu na Kaukazie. Tematyka ta w mediach pojawia się jedynie w momencie większych zbrojnych walk . Jednak każdego dnia w różnych częściach Kaukazu jak i z różnych powodów rozgrywają się walki i różne rodzaje przemocy. Kaukaz to bardzo zróżnicowany region. Od najstarszych chrześcijan przez muzułmanów po ateistów, przez rody plemienne po monarchistyczne rządy. Na styku silnych starych zwyczajów/tradycji i silnych nowych poglądów, stylu życia znachodzą kulturowe i społeczne zjawiska niespotykane w Polsce a co dopiero w Poznaniu. Nie widzę największego zagrożenia w tym, że się tak dzieje – choć to pokłosia wojen stanowią ogromne zagrożenie i cierpienie społeczne. Jednak większym problemem jest brak zrozumienia tych zjawisk zwłaszcza osób decydujących np. o pomocy humanitarnej. Poważniejszym problemem jest przekładanie własnych doświadczeń na inny grunt i kontekst. Połączenie tego niezrozumienia

wraz

z

globalnymi

połączeniami

i

zależnościami

ekonomiczno-

społeczno-gospodarczo-politycznymi może spowodować jeszcze większe negatywne skutki. Organizacja pokazu filmów nie szła mi dobrze. Z początku w planach była współpraca z Instytutem

Wschodnim

UAM.

Jednak

podczas

organizowanych

przez

nich

dni

popularyzujących kulturę Kaukazu w końcu nie udało się z powodów logistycznoorganizacyjnych włączyć pokazu filmów. Następnie próbowałam w hufcowym środowisku wędrowniczym zainteresować pokazem filmów. Jednak odzew był minimalny, a włączając do tego tematykę Kaukazu nie byłam w stanie zorganizować spotkania z frekwencją nawet kilkuprocentową. Natomiast chcąc wciąż zorganizować taki pokaz jak i poszerzać wiedzę na ten temat. Udało mi się dostać do projektu „Społeczno-gospodarcze problemy Azji Centralnej i Kaukazu Południowego jako element kształcenia studentów i młodzieży” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a organizowanego przez Instytut Wschodni UAM. Projekt był podzielony na część warsztatową, gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach i przygotowywaliśmy się doprowadzenia lekcji w liceach. Zwieńczeniem zajęć było prowadzenie lekcji w liceum. Prowadziłam zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Przeprowadziłam dyskusję, puściłam również film o zjawisku „porywania narzeczonych” (bright kidnapping) jak i przeprowadziłam dyskusję po filmie. W klasie równoległej puszczany był film wywodzący się z kultury popularnej Kaukazu – stylizowany na historyczny jednak widać było w nim różnice pojmowania czasu, tradycji, więzi rodzinnych czy cierpienia. Nie był to pokaz filmów jaki sobie wyobrażałam na początku próby. Było to raczej połączenie potrzeb i możliwości. Jednak mam wielką nadzieję, że młodzież oglądająca owe filmy i omawiająca je jako przykład, choć trochę zrozumiała inność i niemożność całkowitego zrozumienia innej kultury Mam również nadzieję, że przez to podczas dalszego ciągu edukacji czy po prostu w ciągu życia takie osoby będą mogły lepiej porozumieć się z każdym drugim człowiekiem - a taki cel chciałam osiągnąć. 9


zadanie

5

Pogłębiając swoją wiedzę z zakresu tworzenia stron WWW będę prowadzić stronę Ruchu Programowo Metodycznego „21”.

wymaganie

5

Poza swoimi zainteresowaniami zawodowymi poznaje wybraną dziedzinę nauki lub kultury.

załącznik

strona startowa WWW Ruchu Programowo Metodycznego „21”

10


Otwierając próbę harcmistrzowską Ruch Programowo Metodyczny istniał już, jednak nie miał strony internetowej – miejsca przekazywania informacji o sobie. W roku 2010 miałam już styczność ze stronami internetowymi głównie jako redaktor (strona Inspektoratu Turystycznego Chorągwi oraz strona Hufca Poznań Nowe Miasto). Teraz dane mi było samej dowiedzieć się jak od początku postawić stronę internetową i co najważniejsze i wymagające największej wiedzy – dostosowywać do potrzeb konkretnej witryny. Serwis Ruchu powstał w 2011 roku pod adresem www.rpm21.jdm.pl Bardzo spodobało mi się tworzenie stron WWW. Od czasu stworzenia witryny RPM „21” zrobiłam już kilkanaście stron internetowych. Od tego czasu też zmieniły się standardy stron internetowych. Aktualnie rozwijam i planuję rozwijać wiedzę na ten temat ucząc się innych niż HTML języków współcześnie potrzebnych do tworzenia dobrych stron internetowych. Jak i we wcześniejszych punktach próby zadanie to (i dziedzina) zmieniły dla mnie znaczenie. Tworzenie stron WWW jest teraz dla mnie dużą częścią czasu i częścią pracy zarobkowej. Chciałabym by było to zajęcie było jednym z dwóch lub trzech fachów mojej normalnej pracy.

11


zadanie

6

W codziennej praktyce komendanta hufca będę współpracować z instruktorami i kadra hufca. Odbędę indywidualne rozmowy z instruktorami ze słabych środowisk. Doprowadzę do opracowania dobrych planów pracy we wszystkich drużynach. Sprawdzę je i przedyskutuję ewentualne uwagi. Wybrane osoby wyślę na spotkania z innymi środowiskami by podniosły swoje kwalifikacje, nabrały inspiracji i pomysłów do działań z drużyną.

wymaganie

Stosuje harcerski system wychowawczy, upowszechnia go i dzieli się własnymi doświadczeniami.

6, 8

Współpracuje z zespołami instruktorskimi. Wspiera rozwój instruktorów. załącznik

Nie dotyczy

To zadanie sprawiało problem już podczas formułowania go. Każdy z jego elementów był ciężki w swej rozłożoności, skąplikowaności i długości w czasie. Indywidualne rozmowy zostały przeprowadzone z środowiskiem X szczepu (szczepowy oraz drużynowy) jednak sama chęć rozmowy z ich strony była nikła. Więcej czasu poświeciłam na

środowisko

szczepu

Leśnych.

Rozmowy

dotyczyły

pionu

wędrowniczego,

starszoharcerskiego, może połączenia dwóch drużyn. Jedna była zdecydowanie słabsza. Chciałam zapobiec wypaleniu się jej członków przez niską frekwencję i niemożność podjęcia pewnych działań w tak małym gronie. Prowadzone były rozmowy z pewną fikcją harcerską jaką był Harcerski Klub Sportowy Hades. I tutaj wynikła najkonkretniejsza sprawa dotycząca Rozmowy, ze wszystkimi środowiskami były wspólnym rozważaniem sytuacją drużyny. Chciałam by drużynowy zrozumiał, że np. zawieszenie działalności drużyny nie jest czymś strasznym i ostatecznym, a może pomóc zmobilizować kadrę do działania. Za mojej kadencji jednak drużyna jeszcze chciała pracować w dotychczasowym systemie. Jednak aktualnie drużyny są połączone..

12


Następnym krokiem były plany pracy. W związku z tym, że mój programowiec nie był konsekwentny w przyjmowaniu, a także mobilizowaniu do pisania w ogóle jakichkolwiek planów pracy postanowiłam zmienić działanie drużyn na lepsze poprzez planowanie pracy . Drużyny miały napisać w czasie wrzesień-grudzień 2010 plany na styczeń-grudzień 2011. HZKK Ostoja przygotowały wzór rozesłany instruktorom. Z obowiązku tego nie wywiązały się z początku 3 drużyny, otrzymując po jakimś czasie upomnienie w rozkazie. A dwie, które przez najbliższe miesiące nie zmobilizowały się zostały czasowo zawieszone. Jedna po rozmowie zamknięta. Każdy plan pracy dostał informację zwrotną. Jako, że uważam, że plany powinni sprawdzać i pracować nad nimi namiestnicy - plany gromad sprawdzała jedyna namiestniczka hufca - namiestniczka zuchowa, plany harcerskich drużyn – szef kształcenia, a plany drużyn wędrowniczych ja osobiście. Cieszę się z takiej konsekwencji i rozpoczęcia zwyczaju wysyłania planów pracy. Aktualnie robione jest to regularnie co rok. Widząc jednak poziom wędrownictwa w hufcu planowałam umówić drużyny – głównie chcącą współpracować (w odróżnieniu od tej niechętnej do współpracy) 96 PDW – jedyną drużyną wędrowniczą w hufcu. Środowiska, które miały przyjąć kadrę 96 PDW były umówione – było to środowisko jedno z hufca jedno spoza (hufiec Jeżyce) tak by zobaczyć różne możliwości działania. A zarazem utrzymać kontakt np. w celu dalszej pomocy. Ku mojemu zmartwieniu ani jedno spotkanie nie doszło do skutku. Drużyna niedługo potem upadła. Jednak teraz środowisko szczepowe widzi w czym był problem i skupiają się na ciągu metodycznym tak aby za 3 lata odrodzić drużynę. Z perspektywy czasu – już po dwóch latach widzę różnicę w podejściu do tego zadania teraz a wtedy. Widzę, że do pewnych działań potrzebne są nie tylko chęci moje jako (wtedy komendanta hufca) ale i komendy jak i grona instruktorów hufca – samemu bardzo ciężko coś zdziałać. Jednak cieszę się, że podjęłam tyle kroków, jeśli nie to, może nikt nie zauważyłby, że trzeba działać (mimo początkowej niechęci do proponowanych zmian).

13


zadanie

7

wymaganie

7

Odbędę kurs opiekunów prób harcmistrzowskich | V Ukończenie przedmiotu „Programowanie człowieka? – dylematy wychowawcy„ Przygotował się do roli opiekuna próby na stopień podharcmistrza i harcmistrza.

załącznik

14


Zadanie to zostało zmienione jesienią 2012. Według terminarza chorągwianej szkoły instruktorskiej do czerwca 2013 nie było w planach kursu prób harcmistrzowskich. Taki kurs nie odbył się również od początku otwarcia próby. Dlatego zdecydowałam się zmienić punkt by w lutym móc zamknąć próbę. Zadaniem było ukończenie przedmiotu „Programowanie człowieka? – dylematy wychowawcy” prowadzone przez dra Rafała Nakoniecznego. Jednak z poważnych względów zdrowotnych moich rodziców ukończyłam kurs 30 godzinny przedmiotu, ale bez zaliczenia. , który miał być zadaniem zamiennym. Natomiast Szkoła Wodzów zorganizowała planowany kurs/warsztaty w dniu 20 kwietnia 2013 roku, który udało mi się ukończyć. Niestety zmienione zadanie nie jestem w stanie wykonać, gdyż wciąż moja mama jest bardzo chora i dodatkowa praca (napisanie pracy zaliczeniowej) jest dla mnie bardzo obciążająca.

15


zadanie

Poprowadzę zajęcia w zakresie promocji organizując kurs w tej tematyce

8 wymaganie

Zrealizował zadanie instruktorskie co najmniej na poziomie chorągwi.

9 załącznik

PROGRAM KURSU WIZERUNKU „MEDIUM”  Organizator -> Szkoła Wodzów + phm. Anna Pospieszna  Termin -> 14-16.01.2010  Miejsce -> Poznań, RDH Skaut os. Piastowskie 101 Plan kursu Medium

Forma -> Warsztaty

Cel -> Podniesienie kwalifikacji kadry ZHP w zakresie wizerunku i promocji

Kadra -> phm. Anna Pospieszna, Marcin Błaszkiewicz – fotograf prasowy, Mateusz Dopierała – dziennikarz lokalnej gazety, Kamil Całus dziennikarz

Uczestnicy -> W założeniach ma liczyć 25 osób chętnych do podszkolenia swojego warsztatu promocyjnego.

 Warunki ukończenia kursu -> uczestnictwo we wszystkich zajęciach 

Praca z absolwentami – mail podsumowujący warsztaty - przesłanie materiałów - przesłanie dyplomów - informowanie o harcerskich materiałach promocyjnych

 HARMONOGRAM

16


TEMAT

ZAMIERZENIA/ LICZBA

CELE

OSOBA

TERMIN

GODZINA

14.01.

17.30-18.

SPRAWY

LNA PHM. ANNA

2011

00

ORGANIZACYJNE –

POSPIESZNA

14.01.

18.00 –

MODUŁ FOTO -

POZNANIE PODSTAWOWYCH

MARCIN

2011

20.00

FOTOGRAFICZNE

POJĘĆ Z ZAKRESU FOTOGRAFII,

BŁASZKIEWICZ

PODSTAWY -

ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI

PREZENTACJA

NASTAW FOTOGRAFICZNYCH

OSÓB/OPIS

ODPOWIEDZIA

OGARNIECIE TEMATU

14.01.

20.00-20.

MODUŁ FOTO -

ORAZ SPRZĘTEM SPRAWDZENIE SWOICH

MARCIN

2011

30

ĆWICZENIE

UMIEJĘTNOŚCI I NABYTEJ

BŁASZKIEWICZ

PRAKTYCZNE

WIEDZY PODCZAS PREZENTACJI

14.01.

20.30-21.

MODUŁ FOTO -

ZAPOZNANIE SIĘ Z

2011

00

PODSTAWOWE

PODSTAWOWYMI

PROGRAMY

OPENSOURSOWYMI

GRAFICZNE

PROGRAMAMI GRAFICZNYMI I

PICASSA GIMP

MARCIN BŁASZKIEWICZ

ICH ZASTOSOWANIE W ZAKRESIE OBRÓBKI FOTOGRAFI

14.01.

21.00-21.

KOLACJA

2011 14.01.

45 21.45-00.

ŚWIECZNISKO

2011

00

ANNA POSPIESZNA

REFLEKSJA UCZESTNIKÓW NAD

- JAK SIĘ MA MUZYKA (WNIOSEK:

ANNA

MUZYKA

TEMATYKĄ REALNOŚCIĄ

MA SIĘ BO NEI TRZEBA DO KOŃCA

POSPIESZNA

PANKROCKOWA A

PROMOWANYCH WARTOŚCI,

WDAWAĆ SIĘ W SUBKULTURĘ,

PRAWO I

PRZEKONANIE UCZESTNIKÓW,

KAŻDY JEST INNY I TO ZALEŻY)

PRZYRZECZENIE

ŻE NIE WSZYSTKO CO ŹLE

- PUYANIE DEMO Z ROZBRATU –

HARCERSKIE

WYGLĄDA JEST ZŁE,

DRUŻYNOWY – PRZYBOCZNY –

POKAZANIE JAK SOBIE RADZIĆ

TRZEBA WYTŁUMACZYĆ CZY

W TRUDNYCH SYTUACJACH,

WYRZUCIĆ PRZYBOCZNEGO, ROBI

POKAZANIE PROBLEMÓW

COŚ ZŁEGO CZY NIE, CZY JAK

WIZERUNKOWYCH I

JEGO ZNAJOMI COŚ ROBIĄ TO

PROGRAMOWYCH ZHP,

JEST ŹLE, -> 10 PRAWO –

REFLEKSJA NAD 10 PRAWEM

ALKOHOL TOLEROWAC CZY NIE –

HARCERSKIM

ZHP OKREŚLIŁO SIĘ CZY NIE, CZY WARTO BYĆ KONSEKWENTNYM – CO WTEDY PRZYCIĄGNIE DO ZHP

– PROGRAM I WIZERUNEK SPÓJNY 15.01.

7.40-9.30

2011

POBUDKA,

ANNA

ŚNIADANIE

POSPIESZNA

ROZGRZEWKA

15.01.

9.30 –

2011

13.30

MODUŁ VIDEO

SPRAWDZENIE SWOJEGO WARSZTATU WYPOWIADANIA SIĘ PRZED KAMERĄ, OSWOJENIE SIĘ Z KAMERĄ, NAUCZENIE SIĘ ZASAD DOTYCZĄCYCH WYSTĘPOWANIA PRZED KAMERĄ

17


15.01.

13.30

PRZERWA OBIADOWA

ANNA

2011 15.01.

-16.00 16.00-16.

MODUŁ TEKST –

UŚWIADOMIENIE Z JAKIMI

POSPIESZNA ANNA

2011

15

FORMY WYPOWIEDZI

FORMAMI WYPOWIEDZI

POSPIESZNA

PISEMNEJ UŻYWANE

PISEMNEJ SPOTYKAMY W

W HARCERSTWIE

HARCERSTWIE

15.01.

16.15 –

MODUŁ TEKST –

UŚWIADOMIENIE, ŻE NIE

OMÓWIENIE PLIKU,

ANNA

2011

16.30

PRZEŁOŻENIE JĘZYKA

WSZYSCY ROZUMIEJĄ NASZE

SFORMUOWAŃ

POSPIESZNA

HARCERSKIEGO NA

SŁOWNICTWO

CYWILNY – PODSTAWOWE

15.01.

16.30-17.

ZAGADNIENIA MODUŁ TEKST –

UŚWIADOMIENIE TEGO CO

MAGDA

2011

00

PRZEŁOŻENIE JĘZYKA

ROBIMY W PRACY

DRÓDKOWSKA

HARCERSKIEGO NA

INSTRUKTORSKIEJ Z PUNKTU

CYWILNY – OFERTA

WIDZENIA NP. URZĘDNIKA

KONKURSOWA O DOFINANSOWANIE

15.01.

17.00-19.

MODUŁ TEKST –

NAUCZENIE PISANIA O

PISANIE JEDNEJ KRÓTKIEJ JEDNEJ

ANNA

2011

15

PRZEŁOŻENIE JĘZYKA

HARCERSKICH RZECZACH W

DŁUGIEJ FORMY (OPIS ZADANIA

POSPIESZNA

HARCERSKIEGO NA

JĘZYKU ZROZUMIAŁYM I

DO OFERTY KONKURSOWEJ)

CYWILNY –

ATRAKCYJNYM DLA

NOTATKA DO GAZETY PRZED/ PO

PRAKTYKA

ODPOWIEDNIEJ GRUPY

IMPREZIE NP. OBIZIE, ULOTKA

ODBIORCÓW

NABOROWA DO CYWILI NA OBÓZ, ULOTKA DO RODZICÓW PO NABORZE, ULOTKA NABOROWA DO DZIECI

15.01.

19.15-20.

KOLACJA

ANNA

2011 15.01.

00 20.00-21.

MODUŁ TEKST –

UŚWIADOMIENIE CZĘSTYCH

POSPIESZNA MATEUSZ

2011

00

PRZEŁOŻENIE JĘZYKA

BŁĘDÓW POPEŁNIANYCH PRZY

DOPIERAŁA

HARCERSKIEGO NA

PISANIU TEKSTU DO

CYWILNY –

GAZETY/NA STRONĘ

15.01.

21.00-22.

PRAKTYKA - OCENA MODUŁ TEKST –

INTERNETOWĄ POZNANIE CODZIENNEJ PRACY

- ROZMOWA, JAK KONTAKTOWAĆ

MATEUSZ

2011

00

PRACA

DZIENNIKARZA, ZDOBYCIE

SIĘ Z DZIENNIKARZAMI, CO

DOPIERAŁA

DZIENNIKARZA

WIEDZY W TEMATYCE

ZROBIĆ BY BYĆ DZIENNIKARZEM,

KONTAKTÓW Z

W JAKIM TRYBIE PRACUJĄ

DZIENNIKARZAMI

DZIENNIKARZE, CO JEST CHWYTLIWE I POTRAFI SIĘ SPRZEDAĆ

15.01.

22.00-00.

ŚWIECZNISKO –

POKAZANIE ŻE NIEKONIECZNIE

AGNIESZKA

2011

00

WIZERUNEK ZHP

TO CO MY WIDZIMY, WIDZĄ

PAWLAK

INNI

UŚWIADOMIENIE CO JEST ATRAKCYJNE A CO KOJARZONE Z ZHP UŚWIADOMIENIE TEGO CZYM JEST GRUPA DOCELOWA A GRUPA ODBIORCÓW

15.01. 2011

7.40-9.15

POBUDKA,

ANNA

ŚNIADANIE

POSPIESZNA

18


15.01.

9.15-11.0

2011

0

MODUŁ INTERNET

PODSUMOWANIE WIEDZY NA

- FILMIKI, PUSZCZENIE

ANNA

TEMAT POZOSTAŁYCH MEDIÓW,

- OPRACOWANIE KAMPANI

POSPIESZNA

UŚWIADOMIENIE POTĘGI

- ZACHĘCENIE DO RPMU I

INTERNETU, STWORZENIE

KAMPANI FILMIKOWEJ

ATRAKCYJNEJ KAMPANI ŚRODOWISKA HARCERSKIEGO W INTERNECIE

15.01.

11.00-12.

2011

00

PODSUMOWANIE , SPRZĄTANIE

ANNA POSPIESZNA

12-14.01.2010 Odbył się kurs „Medium”. Był on wspierany przez Szkołę Wodzów, w której jeszcze wtedy nie działałam. Był on zatwierdzony w chorągwi i organizowany oficjalnie przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską. Długo zastanawiałam się jakie treści kształceniowe zawrzeć w kurcie. Problematyka promocji jest bardzo ważna, ale mało rozpowszechniona. Postanowiłam nie pokazywać kursantom możliwości wykorzystania i współpracy z WOSM czy WAGGGS, ale naukę umiejętności przydatnych w codziennej pracy szefa Zespołu Promocji i Informacji Hufca. Było to pisanie notek redakcyjnych, edycja zdjęć, nauka podstawowych parametrów fotografii, wypowiadanie się przed kamerą. Do prowadzenia zajęć zaprosiłam dziennikarza, magistra Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Kamila Całusa, fotografa prasowego Marcina Błaszkiewicza, oraz redaktora Mateusza Dopierałę. Osobiście prowadziłam jedynie jedne zajęcia z programu komputerowego do obróbki zdjęć/grafiki oraz wieczorny kominek podsumowujący. Myślę nawet perspektywy czasu, że wybór tematów i przeprowadzenie zajęć w takiej formie było dobre. Jednakże popełniłam ogromny błąd. W zgłoszeniach nie zaznaczyłam, że warunek uczestnictwa to np. co najmniej 16 lat. Nie wpadłoby mi na myśl, że komendant hufca może wysłać jako osobę od promocji 13stolatka. A niestety taki się zdarzył. No cóż, mój błąd, zajęcia na pewno nie były na poziomie na którym chciałam do końca, ale to jakiś krok do przodu. Jeśli będę organizować następny kurs, będzie on przy współpracy z działającym już (w odróżnieniu do roku 2010) Wydziałem Promocji GK. W kursie Medium brało w nim udział 15 osób. Były to członkowie hufców Wilda, Oborniki, Wągrowiec, Turek, Nowe Miasto, Gniezno, Czerwonak, Nowe Miasto.

19


zadanie

9

Napiszę materiał do „Vademecum Drużynowego” wydawanego przez Krąg Płaskiego Węzła 10. I \/ Napiszę materiał w ramach projektu Ruchu Programowo Metodycznego „21”. Będzie on dostępny w Internecie.

wymaganie

10

Opracował i upowszechnił materiały programowo-metodyczne, jako wkład w dorobek Związku.

Część materiału

20


Punkt ten został napisany, gdyż na sercu leżało mi nie tylko kształcenie instruktorów w kierunku promocji, ale i powszechna wiedza, wśród drużynowych czy przybocznych o problemach wizerunkowych ZHP. Z początku miał być to materiał do bardzo dobrej serii wydawnictwa Kręgu Płaskiego Węzła, który wydawało mi się, że dotrze do szerokiego grona kadry ZHP. Jednak formułując ten punkt w GK nie było wydziału promocji, barak było kursów, ZHP nie istniało na Facebook-u itp. Jednak chcąc się zabrać za ten punkt jesienią 2012 dużo rzeczy się zmieniło. W GK jest silny Zespół Promocji. Kierunki i poziom działania bardzo się zmienił. Bardzo dużo drużynowych (choć z pewnością nadal są ogromne braki) wie jak zrobić fajne zdjęcie drużynie itp. Mając do dyspozycji jednostkę organizacyjną jaką jest Ruch Programowo Metodyczny „21”. W czerwcu postanowiłam zrobić wymarzoną akcję naborową z dużą pompą jak i materiałem programowym. Niestety pomysł akcji nie spodobał się w wydziale promocji jednak siłami połączonymi z instruktorem RPM „21” zorganizowaliśmy akcję, w której wzięło udział. Na Facebooku zapisało się 1486 osób. 37 Środowisk z całej Polski wzięło udział w akcji. Sam poradnik polegał na tym – co zrobić po naborze. Jak zrobić pierwszą zbiórkę, w jakiej formie, jak zintegrować drużynę itp. Oraz oczywiście jak wziąć udział w akcji. Myślę, że pomysł i realizacja była bardzo trafiona. Trochę jednak żałuję, że nie zawiązała się współpraca nad projektem z Wydziałem GK, gdyż wtedy mogło zostać to wydane i niezapomniane jak jest.

21


zadanie

Zorganizuję kurs pozyskiwania środków dla kadry hufca.

10 wymaganie

11

Wykazał się znajomością sytuacji ekonomicznej hufca lub chorągwi. W pracy z instruktorami podjął działania w ramach wychowania ekonomicznego.

załącznik

Nie dotyczy

22


W związku z dużymi problemami z pozyskiwaniem środków przez drużyny z hufca Bardzo trafnym jakby się wydawało byłby taki kurs. W chorągwi mówiło się, ze dobrze środki pozyskuje hufiec Stare Miasto. Do przeprowadzenia kursu została poproszona hm. Katarzyna Stryła. Natomiast w związku z takim samym problemem w hufcu Śródmieście kurs odbył się dla dwóch hufców. Jako organizator załatwiłam salę w Ratajskim Domu Harcerza „Skaut”, rzutnik itp. Każdy uczestnik dostał materiały. Warsztaty odbyły się pod nazwą „WARSZTATY PISANIA OFERT KONKURSOWYCH” 4 grudnia 2010 w godzinach 10-13. Ku mojemu zaskoczeniu z mego hufca przyszły dwie osoby – obydwie chcące dowiedzieć się jak pozyskać środki na harcówkę (sprawa harcówki 2 PDH nad Maltą). Z hufca Śródmieście i Stare Miasto przyszło około 20 osób. Po warsztatach przesłana była prezentacja przygotowana przez hm. Katarzynę Stryłę. Organizacyjnie kurs się odbył w należytym porządku, był promowany. Jednak widać było, od razu po frekwencji, że problem leży w niezauważeniu problemu... Niestety dalej nie kontynuowałam sprawy, w jakiś sposób lepiej poszedł 1% w drużynach., choć myślę, że poziom wychowania ekonomicznego przed kursem, po kursie jak i teraz po kilku latach jest taki sam.

23


zadanie

11 wymaganie

12

Będę Uczestniczyć w Letniej Akcji Szkoleniowej 2011 organizowanej przez CSI. Uczestniczył w forum wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego (kursy, warsztaty, seminaria, konferencje itp.).

załącznik

24


II Zlot Kadry ZHP, w której to odbyła się Letnia Akcja Szkoleniowa miała miejsce w ośrodku ZHP „Perkoz” na Mazurach

(17-21.08.2011). Byłam tam półuczestnikiem-

półorganizatorem. Zostałam poproszona przez komendantkę Zlotu Drużynowych o zajęcie się organizacją podobozu zuchowego. Umowa była taka, że pierwsze dwa dni jestem tym organizatorem (gdyż potem planowana kadra miała już się zjechać). Natomiast dwa dni miałam możliwość uczestniczyć w formach LAS-u czyli w warsztatach i wieczorkach instruktorskich. Pomiędzy tym miałam poprowadzić dwa zajęcia dla kursu wędrowników. Po problemach organizacyjnych m.in. z jedzeniem, bramą, rejestracją uczestników. problemem zgód uczestników niepełnoletnich itp. Wszystkie sprawy za które byłam odpowiedzialna zdałam drużynowej zlotu drużynowych zuchowych i następny dzień spędziłam na prowadzeniu zajęć dla zlotu drużynowych wędrowniczych. A jeszcze następny dzień był już zajęciami tylko dla mnie. Uczestniczyłam w warsztatach „ja jestem fajna – Ty jesteś fajny”, warsztatach z historii fotografii oraz w warsztatach na temat promocji ZHP. I wtedy i nawet po czasie widzę, że moje uczestnictwo w LASie było postrzępione i nigdzie nie pełne. Ale już wyjeżdżając z Olsztynka widziałam co się zmieniło we mnie i w mojej postawie odnośnie warsztatów. Największą radość sprawiły mi jedne z dwóch zajęć prowadzonych dla wędrowników, gdyż prowadziłam je z tematyki moich zainteresowań czyli z antropologii kulturowej. Oraz coś co było pomiędzy tym wszystkim czyli organizacja pewnych elementów Zlotu, które widziałam w biurze. Natomiast warsztaty z rozwoju osobistego czy promocji nie były już tak rozwijające jak kiedyś, ponieważ bardzo podobne przechodziłam wcześniej. Oczywiście niesamowicie było porozmawiać o tworzeniu zespołu promocji z (jak się okazało w trakcie rozmowy) Zastępcą Naczelnika ZHP, ale nic z nich nie wypłynęło dla mnie ostatecznie. Zauważyłam, że jedynie próba stworzenia czegoś – np. lepszego systemu komunikacji pomiędzy Zlotem Drużynowych a biurem Zlotu sprawi że będzie to dla mnie wyzwanie (poza dociekaniami naukowymi).

25


zadanie

12 wymaganie

13

Przygotuję się do pełnienia funkcji szefa/członka KR H poprzez warsztaty lub konsultacje z ChKR. Przygotował się do pełnienia wybranej funkcji instruktorskiej na poziomie hufca, chorągwi, Związku.

załącznik

Zaświadczenie uczestnictwa w Warsztatach dla hufcowych komisji rewizyjnych

26


Od mniej więcej połowy kadencji na funkcji komendanta hufca myślałam późniejszym o podjęciu funkcji w Komisji Rewizyjnej. Od czasu przemyśleń do czasu Zjazdu gdzie wybrano mnie do KR nie odbył się w Wielkopolsce kurs. Natomiast 5 miesięcy później – w marcu odbył się taki w Mosinie. Trwał dwa dni i ukończyłam go. Dowiedziałam się w nim głównie kilku założeń prawno-organizacyjnych działania HKR. Nie był to kurs przeżywany lecz raczej siedzący i mówiony. Natomiast poznanie innych członków Komisji Rewizyjnych Hufca pozwoliło na wymianę doświadczeń i dalszą współpracę np. z KR hufca Czerwonak.

27


zadanie

13 wymaganie

14

Wesprę Środowisko wędrownicze w organizacji biwaku dla wędrowników z hufca, Skieruję przynajmniej dwie osoby ma warsztaty wędrownicze. Bierze udział w życiu Związku. Podejmuje wyzwania, przed którymi stoi organizacja.

załącznik

Nie dotyczy

28


Wędrownictwo już od czasów początków kadencji leżało mi na sercu. Widziałam, ze bez wędrowników nie przyszłej będzie kadry hufca.

Wieloma sposobami (wcześniejszymi

rozmowami jak i tym zadaniem chciałam pokazać możliwość poznania i wprowadzenia wędrownictwa w życie hufca. Na kurs pojechali pwd. Kajetan Stefański (Drużynowy

65

Poznańskiej Drużyny Harcerzy Starszych i Wędrowników), pojechał również dh. Jakub Kaczmarek z 25 PDH „Rój” jednak nie była to głównie moja zasługa. Próbowałam namówić drużynowego oraz przyszłego następce drużynowego 96 Poznańskiej Drużyny Wędrowniczej. Jednak przez dwa lata poprzez zjazdy na studiach i pracę w weekendy nie pojechali oni na aktualnie nazywany Kurs Drużynowych Wędrowniczych. Biwak wędrowników z hufca również nie wypalił, jednak w związku z wieloma rozmowami odbyła się wędrówka wędrownicza wspomnianej 96 PDW w Karkonosze. Mimo wielu chęci była to jednak jedna z ostatnich jak nie ostatnia z form aktywności wędrowniczej tej drużyny. Aktualnie jest ona zawieszona. Natomiast w roku 2012 próbowałam stworzyć ekipę wędrowniczą w hufcu i zorganizować wyjazd na biwak wędrowniczy czyli wZlot Wędrowników. Ta forma w pierwszym roku nie udała się do końca – jednak w roku następnym już pełna prawdziwa ekipa pojechała na Biwak. Natomiast udało się zabrać na Wędrowniczą Watrę 4-osobowy patrol. Aktualnie (po dzisiejszej decyzji komendy z dnia 20.10.201) otwieram drużynę wędrowniczą w hufcu co mam nadzieje będzie kontynuacją wcześniej podjętych działań.

29


REFLEKSJE KOŃCOWE

Już po pierwszym roku od otwarcia próby bardzo przeszkadzało mi, że nie mam sił (czas był) na zbieranie jakiejkolwiek dokumentacji czy też na spojrzenie , które zadania zostały zrealizowane, a które nie. Przez to na przykład trudno mi było odtworzyć np. datę kursu z pozyskiwania środków bo oprócz maili hufcowych wysłanych do kadry hufca nie było po kursie śladu. Widzę trzy problemy, które do tej sytuacji doprowadziły. Pierwszy to kryzys harcerski podczas ostatniego roku kadencji na funkcji komendanta hufca. Niestety instruktorzy wiedząc, że teraz mają fajna komendę przestali w pewien sposób uczestniczyć w ulepszaniu i ciągłej ewaluacji życia hufca. Prawie każde moje działanie odbijało się jak groch o ścianę. Widzę, że za bardzo się starałam nie ucząc kadry własnej woli istnienia i polepszania własnego hufca. Również Zjazd, gdzie oddawałam funkcję nie był najmilszym przeżyciem – z komendą rozstałam się w nie najlepszych stosunkach. Drugim powodem były problemy osobiste, gdzie kończąc już próbę (jesień 2012) – oprócz dwóch zadań, które zmieniłam , wszystko było gotowe – pojawiły się choroby w mojej rodzinie które uniemożliwiły jakiekolwiek życie prywatne. Trzecim błędem, który widzę dopiero po kilku latach jest a raczej było założenie, że bardzo ważnym jest, by próba zrealizowana była cała tak jak była napisana na początku. Wydawało mi się, że jeśli powiedziałam, że zrobię to zrobię. Przez to właśnie najtrudniejszy punkt czyli ukończenie HO również realizowałam bardzo powoli (przy realizacji tej próby wyszłam z tego samego założenia). Od czasu otwarcia próby bardzo się zmieniłam, zmieniłam swoje podejście do harcerstwa i życia - próba też się powinna zmienić. Większość jednak punktów było już zrealizowane, zmianie podległy w końcu tylko dwa punkty. Patrząc całościowo, próba jako zadania nie były dla mnie tak bardzo rozwijające jak momenty, w których trzeba było wśród tych problemów harcerskich i osobistych powiedzieć – tak chcę i realizuję to dalej. Aktualnie bardzo dużo własnego rozwoju dają mi probanci, bycie delegatem na Zjazd ZHP, jak i współpraca z drużyną z terenów wiejskich. Cieszę się na aktualnie realizowaną funkcję drużynowej drużyny wędrowniczej. każdego punktu zawarłam wcześniej w raporcie. 30

Refleksje dotyczące

Raport  
Raport  
Advertisement