Page 1

ROZLOŽENÍ PLATA

VÝSTROJ stejnokroj PS II, opasek, sportovní obuv, přilba pro požární sport

VÝZBROJ PPS 8, 2 ks savic délka 2 m nebo 3 ks savic 1,6 m, sací koš, 2 ks klíčů, 2 ks hadice B75 délka min. 19 m, 4 ks hadice C52 délka min. 19 m, rozdělovač, 2 ks proudnice C

PROVEDENÍ DISCIPLÍNY 

 

strojník + 1. člen družstva vytvoří přívodní vedení o společně provedou rozložení savic od stroje ke zdroji o sací koš přináší 1. člen družstva o tento člen šroubuje koš na savici a společně se strojníkem šroubuje savice, kdy strojník savice pouze nadlehčuje o na stroj savici šroubuje strojník a 1. člen družstva savici nadlehčuje o 1. člen družstva dotahuje savice strojník připojí na stroj půlspojku hadice B další 4 členové družstva se vyzbrojí 2 hadicemi B, rozdělovačem, 4 hadicemi C a 2 proudnicemi C a vytvoří dopravní a útočné vedení - dopravní vedení


o

2. a 3. člen družstva postupně rozvinou a spojí hadice B a rozdělovač – spojení hadic a připojení rozdělovače musí provádět společně o 2. nebo 3. člen družstva zůstane u rozdělovače, připojí hadice C a obsluhuje rozdělovač - útočné vedení

o zbylí 3 členové družstva vytvoří levý a pravý útočný proud o proudnice na hadice připojuje 4. a 5. člen družstva signalizace dopravy vody o 4. a 5. člen družstva u proudnic signalizují vodu členovi družstva u rozdělovače o člen družstva u rozdělovače signalizuje rozumím a následně strojníkovi signalizuje vodu o strojník signalizuje rozumím o po sražení terčů členové družstva signalizují zpětně vodu stav během provádění disciplíny všichni členové družstva dodržují chození po levé straně hadic a savic

TRESTNÉ BODY -

chození po špatné straně hadice špatná signalizace nesprávný postup při spojování savic spojení hadic B jedním členem připojení hadice B na rozdělovač jedním členem nerozvinutí hadice dle cvičebního řádu připojení hadice B na stroj jiným členem než strojníkem

1 bod = + 10 vteřin k naměřenému času

1 bod za každého člena 1 bod za každý případ 2 body 2 body 2 body 1 bod za každou hadici 3 body

KONOPIŠŤSKÁ NOČNÍ OSMIČKA CUP  

pravidla zavodu "Konopistska nocni osmicka cup"