Page 1

PRůvoDce

BRněnská MUZeJní

sobota 18. kvěTna 2013 18:00—24:00

u ěnsko n r B a n vstup ý kč. kterou n t o n d i, e J noc v první institudcarma. ZTP . í n j e z muz pouze aRMa y jsou

20,-

ZD títe stup Zapla íte, další v cm ZceLa í akce n 0 v í navšt o výšky 13 it po zaháje p d u . i o h t k ucíc a dě e za h instit enku lz Vstup h pořádajícíc c ve vše

www.brnenskamuzejninoc.cz


Brněnská muzejní noc 2013 sobota 18. května od 18 do 24 hodin

I v letošním roce se jedna květnová sobotní noc v Brně promění ve svátek  muzeí a galerií, kdy pro vás po setmění otevřeme brněnské i mimobrněnské  kulturní instituce. Letos můžete navštívit celkem třicet míst i s jedním zcela  novým hostem — Filharmonií Brno.  Pomyslným  mottem  letošní  deváté  muzejní  noci  by  mohlo  být  „posviťte si na umění, … ale i na historii, přírodu, techniku“ — každý podle svého zájmu a svých koníčků. a proto jsme pro vás připravili překvapení  v podobě svítících předmětů, které, jak doufáme, potěší návštěvníky všech  věkových kategorií a přispěje k ozvláštnění celé této kouzelné noci.  Jelikož  se  náklady  na  přípravu  Brněnské  muzejní  noci  rok  od  roku  zvyšují,  museli jsme přistoupit k vybírání symbolického vstupného: Dvacetikorunový  poplatek  zaplatíte  v  první  instituci,  kterou  navštívíte,  a  vstupy  do  všech  dalších objektů pak máte zdarma – dostanete na ruku identifikační náramek,  kterým se prokážete dále. A pak už se můžete jen nechat unášet davy lidí, navštěvovat výstavy, komentované prohlídky, jarmarky, workshopy, koncerty,  přednášky, divadelní představení i autorská čtení, zkrátka vše, co Brněnská  muzejní noc nabízí. Placení vstupného se netýká dětí do výšky 130 centimetrů, ty mají Brněnskou muzejní noc zdarma. Váš zájem nás každoročně přesvědčuje o tom, že muzejní noc patří k akcím,  které si nenecháte ujít. Proto se pro vás i letos snažíme vytvořit v našich institucích příjemnou atmosféru, vymyslet pestrý doprovodný program a ukázat, že muzea, galerie a ostatní instituce jsou tu pro vás — nejen pro jednu květnovou noc, ale po celý rok. aktuální nformace  o  Brněnské  muzejní  noci  2013  najdete  také  na  webu  www.brnenskamuzejninoc.cz, na facebooku Brněnské muzejní noci nebo  na webových stránkách jednotlivých institucí, ale i v informačním autobusu,  který několik dní před akcí najdete na Náměstí Svobody.  Posviťte si s námi na umění v sobotu 18. května! Vaši organizátoři Brněnské muzejní noci 


Moravská galerie v Brně

va

í

ká dec Hra

Pražákův palác, Husova 18

Lidická

v Ve

a Purkyňov

Poslední vstup ve 23.30

i co un Ko

www.moravska-galerie.cz TECHNICKÉ MUZEUM

PAMÁTNÍK LEOŠE

MÍS

ská

Če

Úvoz

PA STÁLÁ EXPOZICE: Moderní a současné umění / ČeskáČERVENÝ moderna a meziválečná KOSTEL avantgarda první poloviny 20. století Moravské náměstí VÝSTAVY: Komenského Rudolf Koppitz / inscenované akty, krajiny a portréty od jednoho NÁRODNÍ Náměstí z nejvýznamnějších FILHARMONIE rakouských fotografů českého původu BRNO PAMÁTKOVÝ S.d.Ch.: Orbis Varlén a nic / svérázný výtvarně-literární humor ve formě ÚSTAV koláží a komiksu PRAŽÁKŮV PALÁC MG

Husova

19.00 S.d.Ch.: Orbis VarlénMĚSTA a nic / komentovaná prohlídka výstavy MUZEUM BRNA 20.00, 22.30 Rudolf Koppitz / komentovaná prohlídka výstavy Náměstí Svobody 19.30, 21.30 Moderní a současné umění / komentovaná prohlídka výstavy Špilberk 18.00−22.00 Fotoateliér „U Rudolfa“ / focení s dobovými doplňky v duchu TIC á UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ nsk iká Knihovna MG / možnost listovat nejnovějšími a nejzajímavějšími publikacemi MUZEUM MG min o D o umění MENDELOVO MUZEUM fotografií Rudolfa Koppitze

Radnic ká

Zelný trh

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU jní Muze

Mendlovo náměstí

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC MZM

Petrov

BI

No

sa

dy

DIECÉZ

1


Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 STÁLÁ EXPOZICE: Užité umění a design / vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu, drahých kovů Možná sdělení / kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké VÝSTAVY: Odstup, a jsi blíž. He Jinwei a Tomáš Císařovský / současné figurální malířství z Číny a České republiky jako účinné médium reflexe stavu společnosti Jan Calábek. Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků / časosběrný vědecký film Přirozeně: Karel Novák − Jock Sturges / fotografie s tabuizovaným tématem nahoty zachycují život v naturistických komunitách v Československu a v USA

18.30 Přirozeně: Karel Novák − Jock Sturges / komentovaná prohlídka výstavy

19.00, 21.00 Odstup, a jsi blíž / komentovaná prohlídka výstavy 19.30, 22.00 Užité umění a design / komentovaná prohlídka výstavy 20.00 Videotime / Obrazy vědeckého filmu Jana Calábka / přednáškový sál 19.30, 20.30 a 21.30 Tai Ji exhibice − www.chen-brno.cz / tradiční čínské bojové umění jako cesta pro zlepšení kvality života / nádvoří

22.00 S.d.Ch.: Orbis Varlén a nic / Svět jako Chorvatsko a nic / divadelní aktovka od Miloslava Vojtíška − držitele ceny Alfréda Radoka za rok 2012 / přednáškový sál 18.00−22.00 Kouzelný skleník / výtvarná dílna inspirovaná filmovou estetikou mikrosvěta rostlinné říše 18.00−22.00 Prodej a ochutnávka vybraných čínských čajů / ukázky přípravy čaje v tradičním čínském stylu Kung Fu Cha prezentuje Chajovna

2


Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a STÁLÁ EXPOZICE: Umění od gotiky po 19. století / Evropské umění od 14. do 19. století VÝSTAVY: Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění / zachycení a evokace pohybu v českém umění první třetiny 20. století Holland_retro_style. Nizozemské malířství zlatého věku jako zdroj inspirace umění 19. století Máš umělecké střevo? / prezentace prací studentů středních škol ze IV. ročníku celorepublikové soutěže pořádané ve spolupráci MG v Brně, NG v Praze, DOX a MeetFactory / Barokní sál

18.30, 20.30 Umění od gotiky po 19. století / komentovaná prohlídka stálé expozice

19.30, 21.30, 22.30 Rytmy + pohyb + světlo / komentovaná prohlídka výstavy

18.00−22.00 Magie pohybu / výtvarný ateliér zaměřený na tvorbu kaleidoskopů a drobných předmětů vycházejících z pohybu 18.30−22.00 Večer argentinského tanga / Tangueros.cz vás zve do okouzlujícího prostředí tančírny, v níž si můžete vyzkoušet vášnivé tango − tanec, který se k nám dostal původně ze vzdálené Jižní Ameriky Hudební doprovod ESCUALO KVINTET, host Petr Zámečník (akordeon) Originální občerstvení inspirované ohnivými rytmy tanga Galerijní prodejny MG / mimořádné slevy na publikace o umění, Bazárek Bienále Brno

3


Technické muzeum v Brně www.technicalmuseum.cz Purkyňova 105 www.technicalmuseum.cz Vstup na nádvoří areálu muzea volný. Pro zpoplatněný vstup do muzejní budovy si prosím v zájmu zachování plynulosti vstupu připravte drobné mince. STÁLÉ EXPOZICE: Historická stereovize, Historická vozidla, Čas nad námi a kolem nás, Parní motory, Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana, Letecké motory, Kabinet elektronové mikroskopie, Nožířství, Kovolitectví, Železářství, Letecká historie a plastikové modelářství, Salon mechanické hudby, Ulička řemesel, Od tamtamu k internetu a Kultura nevidomých, Technická herna pro malé i velké VÝSTAVY: Kočárky 1880−1980 (derniéra), Camera Obscura, Motocykly Václava Svobody III., Ohňostroje STAROBRNO − IGNIS BRUNENSIS a Tajemství depozitářů − co jste ještě možná neviděli Celovečerní program ve dvoraně muzea nabídne kromě hudebních

4


vystoupení „ochutnávku“ z aktuální výstavy Vynálezci a vynálezy. Moderátorem večera bude Dr. Zdeněk Korčián. Expozice opět ožijí postavami v dobových kostýmech a uniformách, v Salonu mechanické hudby přivítá návštěvníky cimbálová muzika Studánka s primášem Jardou Lesákem, „štamgastům“ v hospodě U Pavlíků na harmoniku a dudy zahraje Daniel Kikta. V oficíně budou návštěvníky ondulovat kadeřníci studia Střihoruký Edward. Řemeslné ukázky předvedou studenti Střední průmyslové školy a vyšší odborné školy technické, Integrované střední školy polygrafické a také Kovolitecká experimentální dílna.

18.00, 21.00 duo Groovey − revival Simon & Garfunkel − Adam Kubát a Pavel Křivák

19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Vynálezci & vynálezy − krátké divadelní představení, kterým „uměnovědec“ Dr. Zdeněk Korčián zavede návštěvníky do světa vynálezců, již mnohdy museli těžce bojovat za prosazení svých objevů. Pro příjemnou atmosféru večera bude hrát Gabriela Kočí & Jazz Company. Parkoviště pod budovou muzea: živé parní železniční modely Společnosti moravských parkových drah a unikátní výstava obřích modelů lodí, ponorek a letadel, zvaná Bitva Midway. Segway−Brno − možnost vyzkoušet jízdu na dosud nejmodernějším osobním dopravním prostředku současnosti (za příznivého počasí). Bohaté občerstvení na nádvoří areálu. Předváděcí jízdy historických autobusů ze sbírek TMB − zařazeny v grafikonu zvláštních linek MHD.

5


Muzeum města Brna www.spilberk.cz

Hrad Špilberk Vstup do areálu hradu volný. Pro zpoplatněný vstup do vybraných stálých expozic si prosím připravte drobné mince. Poslední vstup do expozic ve 23.30 18.00−24.00 Velké hradní nádvoří: program připravený Agenturou REX za finanční podpory statutárního města Brna zaměřený na tanec, šerm a kostýmy středověku.

18.00, 21.00 Učni – šerm a divadlo – Poustevník 18.45 Rytíři na hradě I – dětské soutěže – REX 19.30, 22.30 Drzá služebná – taneční hra – Poustevník 20.15, 23.15 Hollóének Hungarica – středověká dudácká kapela z Maďarska 21.45 Rytíři na hradě II – soutěž pro velké – REX 23.45 Zkrocení ohně – REX a hosté Všechna nádvoří: jarmark s historickým zbožím, řemesly a bohatým občerstvením s tavernami. Vinotéku s ochutnávkou vína připravila Moravská banka vín. 19.30, 20.30 Královská kaple východního křídla hradu: populární písně, ale také lidovky i méně známé písně mladých brněnských skladatelů v podání souboru Veritas, složeného z účastníků a lektorů kurzů

6


Veritas Learning. Jádro skupiny, sedm statečných nadšenců, tvoří ukulelisté, kteří jsou doplněni o kurzisty z řad neméně odvážných kytaristů. 19.30, 21.30 Gotický sál na Malém nádvoří: vystoupení souboru Divadla hudby a poezie AGADIR s hudebně-dramatickým představením Hlasy všech barev propojujícím hudbu a slovo v jednolitý celek. Text je původní žertovná slovní hříčka, v níž vystupují jednotliví hrdinové nejslavnějších Shakespearových dramat − ovšem v nečekaných až šokujících situacích. Provokující příběh je provázen původními písněmi na slova současných českých básníků. Hranolová věž východního křídla hradu: pozvánky na vybrané výstavy Muzea města Brna. Vyšší odborná škola Brno zde představí své restaurátorské a oděvní obory. Ukázky restaurování keramiky, malby, nábytku, dřevořezby a kreativní designové nebo scénické kostýmy. Jihozápadní bastion: externí pozorovací stanoviště Hvězdárny a planetária Brno, kde bude za jasného počasí připraven velký astronomický dalekohled. Těšit se tak můžete třeba na Jupiterovy měsíce, Saturnovy prstence nebo krátery na Měsíci. Barokní lékárna z kláštera alžbětinek na Malém nádvoří — nabídka publikací za výhodné ceny

Muzeum hraček, Měnínská brána, Měnínská 7 Otevřeno 18.00−23.00. Poslední vstup ve 22.30 Vstup do expozice je omezen počtem 30 osob. STÁLÁ VÝSTAVA: Historické hračky ze sbírky Milady Kollárové

7


Moravské zemské muzeum www.mzm.cz

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8 STÁLÉ EXPOZICE VÝSTAVA: Bystřec. Založení, život a zánik středověké vsi.

18.30 Argentinské tango − taneční show, workshop, živá hudba / přednáškový sál 18.30−22.00 Mr. Swing − swingová a taneční hudba 30. a 40. let / nádvoří 18.00−24.00 Otevřená prodejna suvenýrů MZM a kavárna Air cafe 18.00−24.00 Mini Navy Club Midway − prezentace modelů lodí, letadel, ponorek a tanků z Bitvy Midway / foyer Galerie Parnas v Dietrichsteinském paláci Africký večer s pozvánkou na výstavu Dobrodružná Afrika očima cestovatelů (22. 5.−31. 12. 2013) 18.00−18.30 Egyptský tanec − vystoupení orientální tanečnice

8


19.00−19.30 Kuchařská show, příprava afrického jídla, ochutnávka afrických specialit

20.00−20.30 Přednáška o zajímavých etnikách v Africe − Mursijské ženy s talířky ve rtech, obřady, rituály, fotografie. Ukázka předmětů. Vystoupení afrického bubeníka

Biskupský dvůr, Muzejní 1 STÁLÉ EXPOZICE VÝSTAVA: Botanika známá neznámá

18.00 Velké zahajovací překvapení / nádvoří 18.00−21.00 Tubabu − tradiční rytmy západní Afriky / nádvoří

9


Palác šlechtičen, Kobližná 1 VÝSTAVA: Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo 18.00 Gaudeamus − sborové skladby ve staroslověnštině / foyer 18.30, 20.00 Livada − makedonské lidové písně / atrium 19.00, 20.30 Vystoupení cimbálové muziky a výuka lidového tance / foyer 20.00 Komentovaná prohlídka výstavy Cyril a Metoděj pro neslyšící

Pavilon Anthropos, Pisárecká 5 STÁLÉ EXPOZICE VÝSTAVY Pozvánka na výstavu Dobrodružná Afrika očima cestovatelů (22. 5.−31. 12. 2013) Program ve stálé expozici:

18.00−22.00 Tomas Machek (Divadlo Líšeň) − teatrální vypravěč afrických mýtů a pohádek za doprovodu Davida Synáka (Čankišou) na tradiční africké nástroje − kalimba (prstový klavír), balafon (tradiční xylofon),

10


valiha (madagaskarská citera), djembe a n’tama (bubny) a Jiřího Boudy − kora (africká harfa), balafon, djembe 19.00−22.00 Hudební uskupení Onotopude doprovodí prohlídku stálých expozic o původu člověka a nejstarší kultury etnickou hudbou a šamanskými bubny Program ve stanech a v parku před Pavilonem Anthropos: 18.00−22.00 Vyrob si svou masku − interaktivní výtvarná dílna (nejen) pro nejmenší návštěvníky inspirovaná tradičními maskami afrických kmenů, vede Marika Bumbálková 18.00−24.00 DJ Liquid A − Ethno Music. Tematický interaktivní hudební doprovod v průběhu celé muzejní noci − pouť všemi styly Afriky doprovázená promítáním 18.00−24.00 Čajchana v jurtě − osvěžení v podobě čajových specialit a tradičních vodních dýmek 18.30−19.15 Balafon duo − rytmickomelodický zážitek na dva africké xylofony + host na buben djembe 20.30−21.30 KoraJungleJazz západoafrická harfa kora spolu s kytarou v pestré směsi tradiční a současné hudby 21.30–22.30 DENBAYA: rytmy a tance západní Afriky – interaktivní koncert

Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14 STÁLÁ EXPOZICE VÝSTAVA: Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala

18.30−19.00 Ještě si natrhám toho návratníčku… společné zpívání lidových písní z Janáčkových sbírek, program pro děti 19.30, 22.30 Vystoupení mužského pěveckého sboru Láska opravdivá (umělecký vedoucí Jan Špaček) 20.00−20.15 Komentovaná prohlídka výstavy Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala (Mgr. Ondřej Pivoda − kurátor výstavy) 21.00 Vystoupení pěveckého kvintetu Monteverdi kvintet (umělecký vedoucí Ondřej Pivoda) Během večera bude průběžně promítán (mimo dobu hudebních vystoupení) dokument o L. Janáčkovi a animovaná verze Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky 11


Muzeum romské kultury www.rommuz.cz Bratislavská 67 STÁLÁ EXPOZICE: Příběh Romů. Moderně pojatá stálá expozice muzea vypráví příběh Romů od prapočátků v Indii až do současnosti. V šesti sálech získáte informace o romské historii, kultuře a o životě v komunitě. VÝSTAVA: Identi_TA. Výstava představující současnou tvorbu umělkyň: Tamary Moyzes, Lenky Klodové, Lady Gažiové, Věry Kotlárové, Tani Magy a Karolíny Kohoutkové.

18.00−21.00 Sýýýýýr! V našem fotografickém ateliéru se můžete stát někým jiným. Čekají na vás netradiční oděvy a kulisy. Je libo individuální nebo skupinový portrét? / Dětský ateliér 19.00−20.00 Jedinečný koncert pěveckého sboru Čhavorenge pod vedením Idy Kelarové / Přednáškový sál 20.00–22.00 DOBROU MUZEJNÍ NOC! Letošní muzejní noc věnujeme ženám. Přijďte k nám do knihovny na dvouhodinové nonstop čtení z děl známých romských spisovatelek! Naskočit a vyskočit můžete kdykoliv. / 2. p

12


Dům umění města Brna www.dum-umeni.cz

Dům umění, Malinovského náměstí 2 VÝSTAVY: Navzájem. Společenství 70. a 80. let Výstava představuje vybraná díla a záznamy akcí ze 70. a 80. let dvacátého století ve dvou paralelních segmentech společenství českých, slovenských a maďarských umělců. Soustředí se na aspekty komunikace, sounáležitosti a vzájemné výměny, kdy společná tvořivá aktivita využívá podmínky intenzivně prožívaného okamžiku. Baťova města Mezinárodní satelitní sídliště společnosti Baťa, jejich srovnání se současnými světovými výrobci. Míra přetváření regionů a měst „stopou“ nadnárodních obuvních koncernů, vytvářejících své specifické architektonické modely a ovlivňujících způsob života a spotřebitelské postoje na daném místě. Připravila Nadace Bauhaus v německém Dessau. Lyrická mezihra Zdena Kolečková (1969) se v průběhu 90. let dvacátého století objevila na výtvarné scéně jako součást tzv. ústeckého nekonceptuálního okruhu.

13


Věnuje se reflexi traumat pramenících z neukotvené syrovosti severních Čech a nevyjasněných vztahů současné civilizace ke svým kořenům. Používá média fotografie, instalace, videa či malby.

18.00 Komentovaná prohlídka / Výstavou Baťova města provede teoretik architektury Rostislav Koryčánek

19.00−21.00 Výtvarný workshop „Moje město“ / Zanechejte své dítě ve výtvarné dílně a nechte se vtáhnout do víru muzejní noci. Pro děti od 6 do 12 let Muzejní nocí po architektonických stezkách V Domě umění si vyzvedněte mapky, audioprůvodce a vydejte se za objevováním funkcionalistické architektury města Brna. www.bam.brno.cz

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9 VÝSTAVA: One Step Forward Volume 2 / Brno 2013 Čeští a slovenští představitelé současné výtvarné scény (Milica Fischerová, Matej Fabian, Dita Kaplanová, Patricia Koyšová, Hana Mikulenková, Lucia Tallová, Ivana Oroszová, Kristína Šimeková) navazují na projekt realizovaný v roce 2010 v Bratislavě.

20.00 Komentovaná prohlídka / Výstavou provedou samotní autoři a zodpoví zvídavé dotazy návštěvníků

14


Mendelovo muzeum MU www.mendelmuseum.muni.cz Mendlovo nám. 1a Poslední vstup ve 23.00 Vstup do expozice a na výstavu je limitován počtem 30 osob. V průběhu prohlídek mohou návštěvníci vyplnit soutěžní kvíz. STÁLÁ EXPOZICE: Gregor Johann Mendel − člověk, opat a vědec VÝSTAVA: Fenomén kniha − tradiční projekt Pedagogické fakulty MU Doprovodný program: Fotografická dílna G. Kolčavové − fotografování přírodnin / zahrada před muzeem Více informací na www.mendelmuseum.muni.cz

15


Muzeum Brněnska www.muzeumbrnenska.cz Otevřeno 19.00−23.30

Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad 19.30, 21.00 V literárním pásmu nazvaném Ani Labuť ani Lůna, které je předzvěstí chystané velké nezvalovské výstavy, zazní básníkovy verše „moravské“ a verše milostné, úryvky z Nezvalových prozaických textů, a to vše za doprovodu cimbálové muziky z Čejče.

Podhorácké muzeum, Porta coeli 1001, Předklášteří Muzejní noc bude věnována hlavní výstavě sezóny Klášter Porta coeli pověstmi opředen, připravované k 780. výročí první písemné zmínky o klášteře. Současně budou probíhat komentované prohlídky v tento den zahájené výstavy Porcelánové panenky v podání majitelky vystavené sbírky paní D. Jurčíkové.

Památník Mohyla míru, K Mohyle míru 200, Prace V interiéru kaple památníku vystoupí několikrát během večera ženský pěvecký sbor Mladost s klasickým českým i zahraničním repertoárem. V muzeu budou probíhat prohlídky stěžejních částí multimediální expozice Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805 a expozice Fenomén Austerlitz.

16


Diecézní muzeum www.petrovinfo.cz Petrov 1 Poslední vstup do expozice ve 23.00 STÁLÁ EXPOZICE: Vita Christi − Život Kristův. Jedinečná sbírka umělecky nejcennějších obrazů, soch a liturgických předmětů z brněnské diecéze, tematicky sledující dramatický příběh života Ježíše Krista. Zajímavý zážitek nabízí srovnání výtvarné řeči exponátů s texty evangelních zpráv a současnými symbolickými objekty. 18.00−23.00 Komentované prohlídky stálé expozice 18.30, 20.00 Pouliční divadlo studentů JAMU na téma biblických příběhů / prostor okolo katedrály sv. Petra a Pavla 18.00−22.00 Výtvarný program pro děti / vestibul Diecézního muzea 18.00−23.00 Občerstvení na prostranství před vstupem do muzea

17


Knihovna Jiřího Mahena v Brně www.kjm.cz Otevřeno 18.00—23.00 LiStOVáNí v Knihovně Jiřího Mahena v Brně aneb Prožijte si knihovnu více smysly

Schrattenbachův palác (Ústřední knihovna), Kobližná 4 18.00 Slavnostní zahájení − fanfára 18.10 Kouzelná baterka / Olga Černá − představení pro děti a hravé dospělé, ve scénickém čtení LiStOVáNí vystoupí Lukáš Hejlík a Lenka Janíková 18.45 OSMECTION − funk a jazz v podání hudební kapely ZŠ a MŠ nám. 28. října v Brně, jako speciální hosté se představí studenti Střední školy uměleckomanažerské v Brně 19.15 NO FEET − street dancové a jazz dancové choreografie v podání brněnského tanečního studia

18


19.30 Co je blues − hudební představení studentů 2. ročníku ateliéru muzikálového herectví DIFA JAMU v Brně s hudebním doprovodem D. Klementové 20.00 Krásná Desperanda, strašná dcera neboli Spravedlivá odplata pejše a marné nádhernosti − představení studentů Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací 21.00 ANATOLI − vystoupení řecké hudební skupiny 21.30 Merci − vystoupení romské taneční skupiny 22.00 Gottland / Mariusz Szczygieł − vodopád informací a souvislostí o Česku ve 20. století, o kterých jste možná ani netušili, ve scénickém čtení LiStOVáNí vystoupí Alan Novotný, Lenka Janíková a Lukáš Hejlík 20.00, 21.00, 22.00 Komentované prohlídky barokního Schrattenbachova paláce Volná prohlídka výstav Moje Veličenstvo kniha a Fotografie brněnského fotografa Jiřího Salika Slámy

Mahenův památník, Mahenova 8 18.00 Princezna na hrášku − představení Divadla Koráb 19.45 Divadlo Útulek − Listování knihami dětství. Improvizace 21.15 Zpívá Máša Kubátová 22.15 Listování albem Karly Mahenové Volná prohlídka stálé expozice − pracovna Jiřího Mahena

19


Turistické informační centrum města Brna www.kultura-brno.cz www.galerie-tic.cz

Vyhlídková věž Staré radnice, Radnická 8 Otevřeno 18.00−23.00, poslední vstup ve 22.45 Stará radnice je nejstarší a nejzajímavější dochovaná světská stavba v Brně. Historické jádro Staré radnice s věží vzniklo kolem roku 1240. Na 63 metrů vysokou věž s renesanční helmicí a vyhlídkovým ochozem vystoupíte po 173 schodech.

Galerie TIC, Radnická 4 Výstavní a doprovodný program zaměřený na pojetí folkloru a ohlasy folklorismu v současném vizuálním umění.

Galerie Kabinet Markéta Magidová: Domácí slovník

20


Galerie U Dobrého pastýře David Demjanovič & Jarmila Mitríková, Svetlana Fialová, Svätopluk Mikyta, Vendula Pucharová Kramářová, Jan Vytiska, Ivana Sláviková, Sláva Sobotovičová, Bára Chlastáková, Barbora Lungová: Folk-recyklace kurátorka: Magdaléna Ševčíková  

Galerie mladých Samuel Paučo: Boha Jeho konText / Výstavní modul v mimogalerijních prostorách výklenků, které jsou situované v prvním a druhém patře objektu Radnická 4, Brno / Jaroslav Vašek: Miší steh − „Wordové“ výšivky amatérského umělce Doprovodný program 19.00, 21.00 Komentované prohlídky výstav vedené kurátorkami Marikou Kupkovou a Zuzanou Janečkovou 20.00 Výtvarná dílna Lidový ornament realizovaná ve spolupráci se studenty Katedry výtvarné výchovy PdF MU − téma folku v rozšířené perspektivě směřující od petrifikovaných lidových ornamentů po vybrané projevy street artu.

21


Národní památkový ústav − ÚOP v Brně www.npu.cz Nám. Svobody 8 Poslední vstup ve 21.45 Program na nádvoří: 18.00−22.00 Promítání dokumentu k obnově areálu VILY STIASSNI v Brně připraveného Centrem obnovy památek architektury 20. stol. (COPA) sídlícím v tzv. Vládní vile www.copabrno.cz

Premiérově bude během večera uveden dokument − rozhovor s pamětnicí, který popisuje život ve vile za doby zadavatelů unikátní stavby. Následný dokument veřejnosti představí výstavní projekt s názvem Brno − město s duchem Bauhausu. Státní hrady a zámky uvádějí... / Prezentace objektů ve správě ÚPS v Kroměříži. Program návštěvnické sezóny 2013

22


Galerie HaDivadla www.hadivadlo.cz Alfa pasáž, Poštovská 8d VÝSTAVA: Neobyčejný svět aneb Cesta za hranice barev Pořadatelem výstavy je občanské sdružení PROAUT, o.s. pro podporu osob s autismem. Autory obrazů jsou děti s autismem ze ZŠ Štolcova v Brně. Pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky. Výstava potrvá do 30. 6. 2013.

23


Červený kostel www.cervenykostel.cz Komenského náměstí VÝSTAVA: Brněnští starostové v letech 1850−1918 Ukázky kalichů, starých Biblí a modelů kostelů Prohlídka kostela a křestní kaple Nabídka výrobků střediska Diakonie ČCE Možnost v klidu posedět, poslouchat hudbu a povzbuzující slovo

18.00, 19.00 Komorní koncert 20.00, 21.00 Pěvecký sbor Cantate Domino 18.30, 21.30 Červený kostel − historie a současnost / audiovizuální pásmo 19.30, 20.30, 22.30 K čemu je dobrá církev? − očima mladé generace / audiovizuální pásmo

22.00, 23.00 Varhanní koncert 23.30 Bohoslužba pro nevěřící

24


Posviťte si s námi na umění 10% sleva na Vše svítící Použijte slevový kód NOC18052013, max. výše 150 Kč bez DPH. Sleva platí na nákup v sekci Vše svítící na www.idsys.cz do 31. 5. 2013 nákup on-line


Filharmonie Brno — Host 2013 www.filharmonie-brno.cz Komenského náměstí 8 ORCHESTR V SRDCI EVROPY Hrajeme na festivalech a v koncertních síních celého světa. Spolupracujeme s proslulými dirigenty a hvězdnými sólisty. Jsme jedním z největších středoevropských orchestrů. Navštivte nás, potěšte svou duši tóny klasické hudby a nás svou přítomností.

17.00 Na tóninu Muzejní noci vás naladí smyčcový kvartet Filharmonie Brno a trumpetové trio ze ZUŠ Smetanova. Nádvoří Besedního domu.

26


Od 18.00 vstup vždy po 15 minutách Komentované prohlídky Besedního domu doplněné originálním koncertním programem sestaveným pro tuto noc a možností zeptat se na cokoli, co Vás o Filharmonii Brno a Besedním domě zajímá. Podíváte se na běžně nepřístupná místa, například do kanceláře charismatického šéfdirigenta Aleksandara Markoviće, nebo do Hlaholny, kde zkouší Kantiléna. Vyslechnete tři originální minikoncerty. Maximální počet osob v jedné skupině je 40. 18.00−21.00 hrají mladí géniové ze ZUŠ Smetanova, Brno. Big Band ze Smetanky, Komorní soubory ze Smetanky, Trumpetové trio ze Smetanky 21.00−24.00 hrají hudebníci Filharmonie Brno. Smyčcový kvartet (Jakub Výborný a Bohumír Strnad − housle, Otakar Salajka − viola, Radan Vach − violoncello), kontrabas a violoncello (Marek Švestka s bratrem), flétna (Kristýna Vaculová) 18.00−24.00 Videoprojekce …jsme blíž, než si myslíte. Hudba Filharmonie Brno v reklamách, americké taneční soutěži, na náměstí… Volná prohlídka výstavy Filharmonie má tvář. Filharmonie Brno patří k největším orchestrům v Evropě, za každým ze 112 nástrojů se skrývá lidská tvář.

27


Souhrnný jízdní řád zvláštních linek Doprava v průběhu Brněnské muzejní noci bude zajištěna mimořádnými autobusovými linkami DPMB, a.s. Doprava na linkách A, B, C, D, E, F, G, H je zdarma. Vybrané spoje jsou zajišťovány nízkopodlažním vozidlem (spoje označené symbolem ). Platí jen v sobotu 18. května 2013.

A Česká Klusáčkova Skácelova Technické muzeum

Technické muzeum Skácelova Klusáčkova Česká

18:00 18:04 18:09 18:12  21:00 21:04 21:09 21:12  18:25 18:27 18:30 18:35

Technické muzeum Skácelova Klusáčkova Česká

21:35 21:37 21:40 21:45

Technické muzeum Skácelova Klusáčkova Česká

0:25 0:27 0:30 0:35

Česká Klusáčkova Skácelova Technické muzeum

 18:00 18:04 18:09 18:12

18:10 18:14 18:19 18:22

18:20 18:24 18:29 18:32

21:10 21:14 21:19 21:22

21:20 21:24 21:29 21:32

21:30 21:34 21:39 21:42

18:30 18:34 18:39 18:42  21:40 21:44 21:49 21:52

 18:40 18:44 18:49 18:52

18:35 18:37 18:40 18:45

18:45 18:47 18:50 18:55

18:55 18:57 19:00 19:05

19:05 19:07 19:10 19:15

21:50 21:54 21:59 22:02  19:15 19:17 19:20 19:25

21:45 21:47 21:50 21:55  0:35 0:37 0:40 0:45

21:55 21:57 22:00 22:05

22:05 22:07 22:10 22:15

22:15 22:17 22:20 22:25

22:25 22:27 22:30 22:35

18:50 18:54 18:59 19:02 22:00 22:04 22:09 22:12 19:25 19:27 19:30 19:35  22:35 22:37 22:40 22:45


Cestující budou na všech autobusových linkách přepraveni zdarma a vstup do muzeí je za symbolické vstupné 20 Kč. Pro nástup do vozidel linek C a H v nástupní zastávce Česká bude s ohledem na omezenou kapacitu příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky – místenky, které bude možno vyzvednout od 15. května v Informační kanceláři DPMB, a.s., Novobranská 18 do vyčerpání stanovené kapacity autobusu. Tyto linky nebudou operativně posilovány! Dopravce: DPMB, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, www.dpmb.cz

Česká – Technické muzeum a zpět  19:30 19:34 19:39 19:42

19:00 19:04 19:09 19:12

19:10 19:14 19:19 19:22

19:20 19:24 19:29 19:32

22:10 22:14 22:19 22:22

22:20 22:24 22:29 22:32

22:30 22:34 22:39 22:42

19:35 19:37 19:40 19:45

19:45 19:47 19:50 19:55

19:55 19:57 20:00 20:05

22:40 22:44 22:49 22:52  20:05 20:07 20:10 20:15

22:45 22:47 22:50 22:55

22:50 22:52 22:55 23:00

22:55 22:57 23:00 23:05

23:00 23:02 23:05 23:10

19:40 19:44 19:49 19:52  22:50 22:54 22:59 23:02

19:50 19:54 19:59 20:02

20:00 20:04 20:09 20:12

23:00 23:04 23:09 23:12

23:10 23:14 23:19 23:22

20:15 20:17 20:20 20:25  23:05 23:07 23:10 23:15

20:25 20:27 20:30 20:35

20:35 20:37 20:40 20:45

23:15 23:17 23:20 23:25

23:25 23:27 23:30 23:35

20:10 20:14 20:19 20:22  23:20 23:24 23:29 23:32  20:45 20:47 20:50 20:55  23:35 23:37 23:40 23:45

 20:20 20:24 20:29 20:32

20:30 20:34 20:39 20:42

20:40 20:44 20:49 20:52

20:50 20:54 20:59 21:02

23:30 23:34 23:39 23:42 20:55 20:57 21:00 21:05

21:05 21:07 21:10 21:15

21:15 21:17 21:20 21:25  23:45 23:55 0:05 23:47 23:57 0:07 23:50 0:00 0:10 23:55 0:05 0:15

 21:25 21:27 21:30 21:35 0:15 0:17 0:20 0:25

Platí jen 18.5.2013


B Česká Jugoslávská Bratislavská Česká

 18:00 18:04 18:07 18:13

C Česká Mohyla Míru

18:45 19:15

Mohyla Míru Česká

20:00 20:30

D Česká Komárov Chrlické náměstí Rajhrad Česká Komárov Chrlické náměstí Rajhrad Rajhrad Chrlické náměstí Komárov Česká Rajhrad Chrlické náměstí Komárov Česká

18:00 18:07 18:15 18:25  22:30 22:37 22:45 22:55 18:45 18:55 19:03 19:10  23:30 23:40 23:48 23:55

 18:30 18:34 18:37 18:43

 19:45 20:15  21:00 21:30

 19:00 19:04 19:07 19:13

20:45 21:15 22:00 22:30

 19:30 19:34 19:37 19:43

 21:45 22:15  23:00 23:30

 20:00 20:04 20:07 20:13

 20:30 20:34 20:37 20:43

22:45 23:15 0:00 0:30

 18:00 18:07 18:15 18:25

18:15 18:22 18:30 18:40

18:30 18:37 18:45 18:55

18:45 18:52 19:00 19:10

19:00 19:07 19:15 19:25

19:15 19:22 19:30 19:40

22:45 22:52 23:00 23:10  19:00 19:10 19:18 19:25

19:15 19:25 19:33 19:40

19:30 19:40 19:48 19:55

19:45 19:55 20:03 20:10

20:00 20:10 20:18 20:25

20:15 20:25 20:33 20:40

23:45 23:55 0:03 0:10


Česká - Muzeum romské kultury a zpět 21:00 21:04 21:07 21:13

 21:30 21:34 21:37 21:43

 22:00 22:04 22:07 22:13

 22:30 22:34 22:37 22:43

 23:00 23:04 23:07 23:13

 23:30 23:34 23:37 23:43

0:07 0:13

0:37 0:43 Platí jen 18.5.2013

Česká – Mohyla Míru a zpět Kapacita této linky je přizpůsobena kapacitě areálu Mohyly míru, jízda linkou C z České je možná pouze s bezplatnou jízdenkou - místenkou vydanou pro konkrétní spoj. Děkujeme za pochopení. Platí jen 18.5.2013

Česká – Rajhrad a zpět  19:30 19:37 19:45 19:55

19:45 19:52 20:00 20:10

20:00 20:07 20:15 20:25

20:15 20:22 20:30 20:40

20:30 20:37 20:45 20:55

20:45 20:52 21:00 21:10

 21:00 21:07 21:15 21:25

21:15 21:22 21:30 21:40

21:30 21:37 21:45 21:55

21:45 21:52 22:00 22:10

22:00 22:07 22:15 22:25

22:15 22:22 22:30 22:40

 20:30 20:40 20:48 20:55

20:45 20:55 21:03 21:10

21:00 21:10 21:18 21:25

21:15 21:25 21:33 21:40

21:30 21:40 21:48 21:55

21:45 21:55 22:03 22:10

 22:00 22:10 22:18 22:25

22:15 22:25 22:33 22:40

22:30 22:40 22:48 22:55

22:45 22:55 23:03 23:10

23:00 23:10 23:18 23:25

23:15 23:25 23:33 23:40

Platí jen 18.5.2013


E Česká Hrad Špilberk

18:02 18:10

 18:07 18:15

Česká Hrad Špilberk

19:37 19:45

19:42 19:50

Česká Hrad Špilberk

21:12 21:20

21:17 21:25

Česká Hrad Špilberk

22:47 22:55

Hrad Špilberk Česká

18:15 18:22

22:52 23:00  18:20 18:27

Hrad Špilberk Česká

19:50 19:57

19:55 20:02

Hrad Špilberk Česká

21:25 21:32

21:30 21:37

Hrad Špilberk Česká

23:00 23:07

23:05 23:12

18:12 18:20  19:47 19:55 21:22 21:30  23:00 23:08 18:25 18:32  20:00 20:07 21:35 21:42  23:10 23:17

18:17 18:25

18:22 18:30

18:27 18:35

19:52 20:00  21:27 21:35

19:57 20:05

20:02 20:10

21:32 21:40

23:07 23:15

23:15 23:23

21:37 21:45  23:22 23:30

18:30 18:37

18:35 18:42

18:40 18:47

20:05 20:12  21:40 21:47

20:10 20:17

20:15 20:22

21:45 21:52

23:15 23:22

23:23 23:30

21:50 21:57  23:30 23:37


Česká – Hrad Špilberk a zpět  18:32 18:37 18:42 18:40 18:45 18:50  20:07 20:12 20:17 20:15 20:20 20:25  21:42 21:47 21:52 21:50 21:55 22:00

18:47 18:52 18:57 19:02 19:07 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15  20:22 20:27 20:32 20:37 20:42 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50

 19:12 19:17 19:22 19:27 19:32 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40

20:47 20:55  21:57 22:02 22:07 22:12 22:17 22:22 22:05 22:10 22:15 22:20 22:25 22:30

20:52 20:57 21:02 21:07 21:00 21:05 21:10 21:15 22:27 22:32 22:37 22:42 22:35 22:40 22:45 22:50

23:30 23:38  18:45 18:50 18:55 18:52 18:57 19:02  20:20 20:25 20:30 20:27 20:32 20:37  21:55 22:00 22:05 22:02 22:07 22:12  23:38 23:45 23:53 23:45 23:52 0:00

19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:07 19:12 19:17 19:22 19:27  20:35 20:40 20:45 20:50 20:55 20:42 20:47 20:52 20:57 21:02 22:10 22:17 0:00 0:07

 19:25 19:30 19:35 19:40 19:45 19:32 19:37 19:42 19:47 19:52

21:00 21:07  22:15 22:20 22:25 22:30 22:35 22:22 22:27 22:32 22:37 22:42  0:08 0:15 0:23 0:30 0:15 0:22 0:30 0:37

21:05 21:10 21:15 21:20 21:12 21:17 21:22 21:27 22:40 22:45 22:50 22:55 22:47 22:52 22:57 23:02

Platí jen 18.5.2013


F Česká Mendlovo náměstí Anthropos

18:03 18:09 18:13

Česká Mendlovo náměstí Anthropos

20:18 20:24 20:28

Česká Mendlovo náměstí Anthropos

22:48 22:54 22:58

Anthropos Mendlovo náměstí Česká Anthropos Mendlovo náměstí Česká

18:20 18:24 18:30  20:42 20:46 20:52

Anthropos Mendlovo náměstí Česká

23:15 23:19 23:25

G Česká Mahenova - Mahenův památník Česká Česká Mahenova - Mahenův památník Česká

18:00 18:07 18:12  22:45 22:52 22:57

 18:03 18:09 18:13  20:25 20:31 20:35 22:58 23:04 23:08  18:27 18:31 18:37 20:50 20:54 21:00 23:25 23:29 23:35

 18:15 18:22 18:27 23:00 23:07 23:12

18:10 18:16 18:20

18:18 18:24 18:28

18:25 18:31 18:35

20:33 20:39 20:43  23:08 23:14 23:18

20:40 20:46 20:50

20:48 20:54 20:58

23:18 23:24 23:28

23:28 23:34 23:38

18:35 18:39 18:45

18:42 18:46 18:52

18:50 18:54 19:00

18:57 19:01 19:07

20:57 21:01 21:07  23:35 23:39 23:45

21:05 21:09 21:15

21:12 21:16 21:22

21:20 21:24 21:30

23:45 23:49 23:55

23:55 23:59 0:05

0:05 0:09 0:15

19:00 19:07 19:12

 19:15 19:22 19:27

18:30 18:37 18:42  23:15 23:22 23:27

 18:45 18:52 18:57  23:30 23:37 23:42

18:33 18:39 18:43  20:55 21:01 21:05


Česká - Mendelovo muzeum - Anthropos a zpět  18:40 18:46 18:50 21:03 21:09 21:13

 19:05 19:09 19:15

 18:48 18:55 19:03 19:10 19:18 19:25 19:33 18:54 19:01 19:09 19:16 19:24 19:31 19:39 18:58 19:05 19:13 19:20 19:28 19:35 19:43  21:10 21:18 21:25 21:33 21:40 21:48 21:55 21:16 21:24 21:31 21:39 21:46 21:54 22:01 21:20 21:28 21:35 21:43 21:50 21:58 22:05

 19:40 19:48 19:55 20:03 19:46 19:54 20:01 20:09 19:50 19:58 20:05 20:13  22:03 22:10 22:18 22:28 22:09 22:16 22:24 22:34 22:13 22:20 22:28 22:38

21:27 21:31 21:37

19:12 19:16 19:22  21:35 21:39 21:45

 19:20 19:27 19:35 19:42 19:50 19:57 20:05 19:24 19:31 19:39 19:46 19:54 20:01 20:09 19:30 19:37 19:45 19:52 20:00 20:07 20:15  21:42 21:50 21:57 22:05 22:12 22:20 22:27 21:46 21:54 22:01 22:09 22:16 22:24 22:31 21:52 22:00 22:07 22:15 22:22 22:30 22:37

0:15 0:19 0:25

0:25 0:29 0:35

0:35 0:39 0:45

20:10 20:16 20:20 22:38 22:44 22:48

 20:12 20:20 20:27 20:35 20:16 20:24 20:31 20:39 20:22 20:30 20:37 20:45  22:35 22:45 22:55 23:05 22:39 22:49 22:59 23:09 22:45 22:55 23:05 23:15

Platí jen 18.5.2013

Česká – Mahenův památník a zpět      19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 20:52 21:07 21:22 21:37 21:52 22:07 22:22 22:37 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:27 21:42 21:57 22:12 22:27 22:42

Platí jen 18.5.2013


H

Česká – Předklášteří a zpět

   18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55    Předklášteří 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 Česká 20:10 21:10 22:10 23:10 0:10 Kapacita této linky je přizpůsobena kapacitě areálu v Předklášteří, jízda linkou H z České je možná pouze s bezplatnou jízdenkou – místenkou vydanou pro konkrétní spoj. Děkujeme za pochopení. Platí jen 18.5.2013 Česká Předklášteří

Cestující budou na všech autobusových linkách přepraveni zdarma a vstup do muzeí je za symbolické vstupné 20 Kč. Pro nástup do vozidel linek C a H v nástupní zastávce Česká bude s ohledem na omezenou kapacitu příslušných muzeí vyžadováno předložení bezplatné jízdenky – místenky, které bude možno vyzvednout od 15. května v Informační kanceláři DPMB, a.s., Novobranská 18 do vyčerpání stanovené kapacity autobusu. Tyto linky nebudou operativně posilovány!


MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

1+1 při zakoupení jedné vstupenky v plné ceně druhá vstupenka zdarma Platí na výstavu JAROMÍR FUNKE. MEZI KONSTRUKCÍ A EMOCÍ 18/10/2013–19/1/2014 Jaromír Funke (1896–1945) byl nejen průkopníkem nové fotografie, nýbrž i výrazným představitelem „nové vize“, nového vizuálního umění. Rozsáhlá výstava v Moravské galerii v Brně přiblíží především logiku utváření a proměn Funkeho tvorby. Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a, Brno www.moravska-galerie.cz


Galerie TIC

www.galerie-tic.cz Radnická 4 658 78 Brno

S Sochy v ulicích 11 06 — 31 08 2013


EST.CZ

www.GHETTOF

15. 6. 2013

DIECÉZNÍ MUZEUM 1+1 PŘI ZAKOUPENÍ JEDNÉ VSTUPENKY DRUHÁ VSTUPENKA ZDARMA Stálá expozice Vita Christi Petrov 1, Brno www.petrovinfo.cz


PODHORÁCKÉ MUZEUM /PŘEDKLÁŠTEŘÍ/

MUZEUM VE ŠLAPANICÍCH

MUZEUM V IVANČICÍCH PAMÁTNÍK PÍSEMNICT VÍ NA MORAVĚ /RAJHRAD/

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU

AKTUÁLNÍ INfORMACE O ExPOZICÍCH A VýSTAVÁCH NA www.muzeumbrnenska.cz

1+1 zdarma při zakoupení jedné vstupenky druhá vstupenka zdarma na výstavu

Botanika známá neznámá

Moravské zemské muzeum ve spolupráci s Českou botanickou společností a SSČ Akademie věd ČR připravilo ke stému výročí založení jedné z nejstarších botanických společností v Evropě výstavu, která představuje přední školy a pracoviště, témata moderní botaniky a výstupy projektů Květena ČR a Vegetace ČR. 17. dubna - 22. září 2013, Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno

www.mzm.cz


POUKAZ NA VSTUPENKU PRO JEDNU OSOBU ZA 100,- Kč www.hadivadlo.cz Poukaz možno uplatnit na kterékoliv představení HaDivadla, nejpozději však do 31.12.2013

• • • • • • • • • •

knihy časopisy CD, MP3 deskové hry elektronické čtečky tematické kufříky informace internet počítačové kurzy výstavy, autorská čtení, koncerty, zážitkové večery ...

KNIHOVNA PRO MĚSTO Najdete nás na 33 místech po městě Brně Kontakt: Kobližná 4, 601 50 Brno Tel.: 542 532 164 ptejteseknihovny@kjm.cz www.kjm.cz www.facebook.com/kjmbrno


PROČ? www.nerustegalerii.cz


Brněnská muzejní noc probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Brna. Koná se pod záštitou: Romana Onderky, primátora statutárního města Brna, Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského. Brněnská muzejní noc je součástí Festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou MK ČR, a Evropské muzejní noci (www.nuitdesmusees.culture.fr). Na akci se významným způsobem podílí Dopravní podnik města Brna a.s., zajišťující bezplatnou dopravu návštěvníků do výstavních budov mimo centrum města. partneři

mediální partneři

Brožura v české verzi ke stažení ZDE:

Download the programme in English HERE:

Vydala Moravská galerie v Brně, 2013 Redakce: Hana Laudátová, Zuzana Raicová a Kateřina Tlachová Grafický návrh a předtisková příprava: Metoda, spol. s r.o. Tisk: PROFI-TISK GROUP s.r.o. Náklad: 50 000 výtisků


Brněnskou muzejní noc pro vás připravili: Moravská galerie v Brně / 1 Technické muzeum v Brně / 4 Muzeum města Brna / 6 Moravské zemské muzeum / 8 Muzeum romské kultury / 12 Dům umění města Brna / 13 Mendelovo muzeum MU / 15 Muzeum Brněnska (Předklášteří, Rajhrad, Prace) / 16 Diecézní muzeum / 17

knihovna Jiřího Mahena v Brně / 18 Turistické informační centrum města Brna / 20 národní památkový ústav, ÚoP v Brně / 22 Galerie HaDivadla / 23 Červený kostel / 24 Filharmonie Brno — Host 2013 / 26


PAMÁTNÍK LEOŠ Lidická

í

va

ká dec Hra

a Purkyňov

v Ve

i co un Ko

TECHNICKÉ MUZEUM

M P

ČERVENÝ KOSTEL Moravské náměstí

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

PRAŽÁKŮV PALÁC MG

ská

Če

Úvoz

FILHARMONIE BRNO

Komenského Náměstí

MUZEUM MĚSTA BRNA

TIC

á UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ nsk iká n i MUZEUM MG om

D

Radnic

MENDELOVO MUZEUM

Husova

Špilberk

Náměstí Svobody

Zelný trh

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU jní Muze

Mendlovo náměstí

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC MZM

Petrov

B

No

sa

dy

DIECÉ


E JANÁČKA MZM é kov

orá

yH ilad

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

M

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC MG

lavská

Bratis

Cejl

PALÁC ŠLECHTIČEN MZM

V KNIHOVNA J. MAHENA

ská

tov

š Po

Malinovského náměstí

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA

MĚNÍNSKÁ BRÁNA

GALERIE HADIVADLA

ÉZNÍ MUZEUM

Údoln

í

Úvoz

BISKUPSKÝ DVŮR MZM

Křeno

MAHENŮV PAMÁTNÍK KJM Ma

hen

ova

Vaňkovo náměstí

ho

r Tv

Žlutý kopec


Brno

TIŠNOV

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER

PODHORÁCKÉ MUZEUM, KLÁŠTER PORTA COELI

RAJHRAD

PŘEDKLÁŠTEŘÍ Brno

HOLASICE

vře

Žbo PRACE

ská ky

á

Pis

Brno

Hlin

ká rec

Výstaviště

PAVILON ANTHROPOS MZM

Ba

ue

ro

va

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU

Průvodce Brněnskou muzejní nocí 2013  

Průvodce programem Brněnské muzejní noci 2013. Tištěná verze je do doby konání Brněnské muzejní noci k dostání na informačních centrech TIC...