Page 1


Michał Bugalski Portfolio  

Interesuje mnie dystans pomiędzy marzeniem a uwikłanym w przeszłość i cielesność człowiekiem. Człowiek ten podejmuje próbę bycia ze sobą w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you