Page 1


Michał Bugalski Portfolio  

Interesuje mnie dystans pomiędzy marzeniem a uwikłanym w przeszłość i cielesność człowiekiem. Człowiek ten podejmuje próbę bycia ze sobą w...

Michał Bugalski Portfolio  

Interesuje mnie dystans pomiędzy marzeniem a uwikłanym w przeszłość i cielesność człowiekiem. Człowiek ten podejmuje próbę bycia ze sobą w...