Page 1

11. queer filmový festival Mezipatra 2010

Gayporno: boj o identitu... alebo len sex mužov? Michal Bočák Prešovská univerzita v Prešove


Témy diskusie: 1.Posuny v gayporne = posuny v gay/hetero identite? 2.Zmeny v narábaní gayporna s heterosexualitou a maskulinitou 3.Príčiny a dôsledky pre gay (i hetero) identity


„Tradičné“ gayporno 70. – 80. roky – objavuje sa gay-for-pay („gay za prachy“) mnohé gay pornohviezdy sa definovali ako hetero je možné definovať identitu aktérov na základe sexuálnych aktov? mainstreamová odpoveď je často otázkou penetrácie muža kategórie top (aktívny, penetrujúci) – bottom (pasívny, penetrovaný) – reprezentujú vzťah maskulinita – femininita?


Penetrácia: zbraň namierená proti maskulinite? Brian Pronger: penetrácia = „najmocnejšie zneuctenie maskulinity v našej kultúre“ Richard Dyer: niektoré gay pornstars odmietajú penetráciu strategicky Mark Simpson: „mýtický penetrátor, ktorý sa nikdy nenechá penetrovať“


„Nové“ gayporno po roku 2000 – zdôrazňovanie heterosexuality „modelov“ príklady produkcií: AllAmericanHeroes.com (hetero hypermaskulínni „hrdinovia“) BrokeStraightBoys.com (hetero chlapci „zlomení“ nedostatkom peňazí) „Každý heterosexuálny chalan má svoju cenu.“


typické znaky „straight“ žánrov v gayporne: rozhovory s hercami (zdôraznenie ich heterosexuality) vysvetľovanie gay sexu „modelom“ – hetero chalani nemôžu vedieť, ako na to... (hyper-)maskulinita – statusotvorné prvky a rekvizity akustické pozadie: vzdychajúce ženy (heteroporno ako „podmaz“) momentálna erektilná dysfunkcia (zrazu) nie je problém posadnutosť pocitmi (aké to bolo?) objektom rozhovoru hlavne penetrovaný


naratívna štruktúra typického (trailera) hetero gayporna

(z produkcie BrokeStraightBoys.com)


Prečo treba nastoľovať tieto otázky? Norman Fairclough: „diskurz ako politická praktika nie je iba dejiskom boja o moc, ale je tiež objektom stávky v boji o moc“ semiotické zmocnenie sa porna znamená možnosť definovať sexuality a identity predpoklad: významné miesto porna v projekte sexuality v gayporne ešte výraznejšie: maskulínna socializácia gayov = muž má pozerať porno porno je pre gayov substitúciou sexuality pre jej komplikovanejšiu realizáciu


Príčiny? veľa mužov odmieta uzatvorenosť gay identity

„Kultúrne vzaté, byť ‚gayom‘ nie je len o tom, s kým šukáte, ale o tom, ako sa prezentujete svetu, a o celej tej ‚výbave‘, dobrej i zlej, ktorá sa vzťahuje na ideu gayskosti.“ (Rachel Bussel)


korene v politizácii pojmu gay (glbtiaq...) – gayskosť musí byť jasne vymedzená každé vymedzenie = definícia „normálneho“ a „abnormálneho“ vzniká post-gay éra Jane Ward: heteroerotická kultúra (dude-sex) – sex mužov zvládnu bez spochybnenia maskulinity len tí, čo sú „dostatočne nad vecou“


Ďalšie príčiny koncentrácia ekonomického kapitálu v gay komunitách produkcia gayporna: snaha predať aj „za hranicami gayskosti“ existencia „veľkého príbehu“ (grand narrative) o „lámaní“ heterosexuálov plnenie snov o konverzii hetero kamaráta na gaya subverzia: snaha o destabilizáciu heterosexuality


zmeny v nálepkách: straight-acting muži, ktorí majú sex s mužmi bez známok [gayskosti] bez známok 4% nie 4%-ní hetero vyzerajúci s hetero správaním hetero nielen v porne, ale aj v realite (typicky zoznamky)


Dôsledky? voľnejšia („pozitívna“) interpretácia: queer hnutie predsa chce, aby sa každý subjekt mohol definovať podľa svojho uváženia straight-gay je z tohto pohľadu legitímnou postmodernou identitou spochybňuje stabilitu identít (v tomto prípade gayskej)


kritická interpretácia: fetišizácia maskulinity a osobitne heterosexuality znamená deerotizáciu gayského gayskosť pritom v gayporne aj tak nikdy nebola „naplno“ gayskosť zväčša redukovaná na femininitu – „neguje“ maskulinitu ak odmietame gayskosť, posilňujeme kultúrny status heterosexuality


Záver (?) na dominanciu heterosexuality už netreba fyzickú silu, postačí definícia gayského erotického destabilizácia gay identity – pochybnosti o vlastnej kultúrnej hodnote politická rezignácia subjektu s naštrbeným sebavedomím


michalbocak.weebly.com

Gayporno: boj o identitu... alebo len sex mužov?  

Prezentácia k prednáške Michala Bočáka na 11. queer filmovom festivale Mezipatra (Česká republika - Brno, 7. 11. 2010 a Praha 13. 11. 2010).

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you