Page 1

Składowe elementy komputera


OZNACZENIA SKRÓTÓW :  CPU - ( central processing unit) procesor, który pobiera dane z pami ęci, interpretuje je i

wykonuje jako rozkazy.  HDD - (hard disk drive) dysk twardy, rodzaj pamięci masowej, wykorzystuj ący nośnik

magnetyczny do przechowywania danych.Pojemność dyskow wynosi od 5 MB do 4 TB.

 RAM - (random access memory) pamięć o dostępie swobodnej, podstawowy rodzaj pami ęci

cyfrowej.Nazwa sugeruje, że oznacza to każda pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci.W pamięci RAM przechowywane są aktualne wychowywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy.

 MB - (megabajt) jednostka używana w informatyce oznaczaj ąca około million (dokładnie :

1048576) bajtów. Jednostka wykorzystywana do


 5.TB- Jednostka informacji używana w informatyce jako jednostka masy pliku

 6.WLAN- (Wireless Local Area Network) Bezprzewodowa sieć lokalna która pozwala

na połączenie urządzeń sieciowych bez użycia przewodów. Najczęściej się jej:

 transporcie- wymiana informacji przy transporcie towarów  Handlu-szybkie zmiany w organizacji wnętrz,  Opiece zdrowotnej- możliwość uzyskiwania przez lekarzy i personel szybkiego dostępu

do danych pacjenta oraz korzystania z konsultacji

 edukacji-dostępność uniwersyteckich komputerów z różnych punktów uczelni  7.PCI- (Peripheral Component Interconnect)zespół linii oraz układów przełączających

służących do przesyłania sygnałów między połączonymi urządzeniami w systemach mikroprocesorowych służąca do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC.

 8.USB –(Universal Serial Bus) rodzaj sprzętowego port


Liczba rdzeni w procesorach rozpoznajemy po jego nazwie. Procesory jednordzeniowe w Intelu:  Pentium  Pentium II  Pentium III  Pentium 4  stare Intel Pentium D  Stare Intel Celeron

Procesory dwurdzeniowe w Intelu:  Intel Pentium Dual core  Pentium D od socket 775  Intel Dual core  Core I3  Intel Celeron od s 775

Procesory dwurdzeniowe mają w nazwie : w Intelu- „dual core” lub „Core 2 duo”, a w AMD jest dopisek x2”. Przykałd :  Intel Pentium Dual core E5200 - jest dopisek "dual core" czyli ma 2 rdzenie.


Typy procesorów montowane współcześnie do komputerów PC  Procesory AMD:  Seria K10.5 (2009-)  Procesory Intel:  Architektura Bulldozer (2011-)


Płyta główna  Płyta główna (Ang. motherboard, mainboard) –Obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na

którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom. W komputerze na płycie głównej znajdują się: procesor/y, pamięć operacyjna lub gniazda do zainstalowania tych urządzeń oraz gniazda do zainstalowania dodatkowych płyt zwanych kartami rozszerzającymi (np. PCI), oraz gniazda do urządzeń składujących (Dyski twarde, napędy optyczne itp.), i zasilacza. W niektórych konstrukcjach także gniazda do innych urz ądze ń zewn ętrznych do których sprzęt znajduje się na płycie głównej (port szeregowy, port równoległy, usb).

 Służy do umieszczania na niej układów elektronicznych, niezbędnych do działania komputera  Chipset jest to drugi najważniejszy układ - po procesorze.  To grupa specjalistycznych układów scalonych, które s ą przeznaczone do wspólnej pracy.


Socket  AMD produkuje wciąż te same gniazda od 2006 roku dlatego najpopularniejsze wciąż są  Socket AM2, Socket AM2  Intel produkuje z kolei coraz nowsze gniazda w związku z czym najpopularniejsze są  LGA 775  LGA 1156  LGA 1155  LGA 1150  SOCKET jest to rodzaj złącza znajdującego się na płycie głównej, pełni ono rolę interfejsu pomi ędzy procesorem a

pozostałymi elementami systemu komputerowego umożliwiając jego współpracę z systemem za pośrednictwem odpowiednich magistrali i układów znajdujących się na płycie głównej. Płytę z odpowiednim gniazdem dobiera się do procesora(lub procesor do płyty). Każdy procesor pasuje tylko do odpowiedniego socketa.

 Producenci wyposażają swoje płyty w różne wersje gniazd umożliwiających zastosowanie jednego z dostępnych

procesorów, przy czym rodzaj procesora często zależy również od zainstalowanego na płycie chipsetu.


BIOS  Skrót BIOS pochodzi od Basic Input/Output Sytem. Czym jest BIOS ? Jest to nic

więcej jak program komputerowy – zbiór instrukcji,

 które mówią procesorowi w naszym komputerze co ma robić. Tym co go

wyróżnia spośród innych programów jest miejesce, w którym

 jest przechowywany oraz funkcje, za które odpowiada.  W przeciwieństwie do innych programów BIOS jest nieodłączn ą cz ęści ą

komputera. Nie jest on ładowany z dysku ale jest  przechowywany w specjalnych kościach pamięci tylko do odczytu.  Kod źródłowy programu zapisanego w BIOS’ie różni się od normalnego

oprogramowania, jest on integralną częścią komputera,

 definiując przy tym co nasz komputer może robić. Jest to specyfikacja sprz ętowa

przyporządkowana dokładnie do jednego komputera.


Cache  cache-mechanizm pamięci podręcznej w komputerach

 Pamięć podręczna dysku twardego przyspiesza dostęp do bardzo wolnej

pamięci masowej (w porównaniu do pamięci RAM, do której dane są pobierane). Pamięć podręczna o wielkości od 128 KB do 64 MB jest zazwyczaj podzielony na dwie części: obszar podsystemu odpowiedzialnego za odczyt z wyprzedzeniem i buforowanie odczytu oraz mniejszy obszar opóźnionego zapisu. Dysk z kontrolerem komunikuje się magistralą szybszą niż najszybsze budowane dyski twarde – daje to możliwość przechowania danych w buforze i wysłania do kontrolera bez wykonywania cyklu dostępu do nośnika oraz wpływa pozytywnie na szybkość całego systemu.


Urządzenie perferyjne 

Urządzenie peryferyjne (ang. peripheral device) - dowolna cz ęść komputera inna ni ż procesor (CPU)

i pamięć operacyjna.

Do głównych urządzeń peryferyjnych wewnętrznych komputera nale żą:

- dysk twardy

- pamięć RAM

- procesor

- płyta główna

- stacja CD- ROM

Głównymi urządzeniami zewnętrznymi przeznaczonymi do komunikacji z komputerem s ą:

- monitor

- myszka

- klawiatura

- drukarka

Większość z nich znajduje się poza obudową, jednak niektóre takie jak karta graficzna, dysk twardy znajduj ą si ę wewn ątrz obudowy.


Karta graficzna  Większość kart graficznych do poprawnego działania

potrzebuje układu chłodzenia. Najwięcej ciepła wytwarza GPU, dlatego montuje się na nie same radiatory  (chłodzenie pasywne) bądź z wentylatorem lub turbiną

(chłodzenie aktywne) która używana jest w chłodzeniach referencyjnych. Jej plusem jest to, że ogrzane  powietrze jest wypuszczane poza obudowę komputera

ponieważ radiator jest zabudowany plastikową obudową. Jest wydajna przy wyższych obrotach co wiąże się z dużym hałasem.


Karta dźwiękowa  Karta dźwiękowa to urządzenie zainstalowane w

komputerze przetwarzające informacje z programu komputerowego, takiego jak odtwarzacz multimedialny, a następnie wysyłające słyszalny sygnał do głośników. Niektóre płyty główne mają wbudowane karty dźwiękowe, ale komputery często mają dedykowane karty, co zazwyczaj poprawia jakość emitowanego dźwięku.

 Karta dźwiękowa umożliwia rejestrację, przetwarzanie i

odtwarzanie dźwięku.


Karta sieciowa  Karta sieciowa  to urządzenie odpowiedzialne za wysyłanie i odbieranie danych w sieciach LAN. Każdy komputer, który

ma korzystać z dobrodziejstw sieci, powinien być wyposażony w taką kartę. Każda karta jest przystosowana tylko do jednego typu sieci (np. Ethernet) i posiada niepowtarzalny numer, który identyfikuje zawierający ją komputer. Przydziela go międzynarodowa instytucja pod nazwą IEEE. Każdemu producentowi przypisuje ona odpowiedni kod i zakres liczbowy. Wytwórca interfejsu Ethernet tworzy niepowtarzalny adres o długości 48-bitów, zwany często adresem sprzętowym lub adresem fizycznym. 

Jednak karta sieciowa jest tylko jednym z całej grupy elementów, które muszą współdziałać, aby umożliwić pracę usługom sieciowym. Na to, jak wiele ramek dany komputer może wysłać i odebrać w określonym czasie, mają wpływ różne elementy. Jest to między innymi szybkość, z jaką może odpowiedzieć na sygnał z układu interfejsu sieciowego twój system komputerowy oraz liczba dostępnych buforów do przechowywania ramek. Bardzo istotna jest również wydajność oprogramowania sterownika karty sieciowej.

Składowe elementy komputera  
Składowe elementy komputera  
Advertisement