Page 1

Składowe elementy komputera


OZNACZENIA SKRÓTÓW :  CPU - ( central processing unit) procesor, który pobiera dane z pami ęci, interpretuje je i

wykonuje jako rozkazy.  HDD - (hard disk drive) dysk twardy, rodzaj pamięci masowej, wykorzystuj ący nośnik

magnetyczny do przechowywania danych.Pojemność dyskow wynosi od 5 MB do 4 TB.

 RAM - (random access memory) pamięć o dostępie swobodnej, podstawowy rodzaj pami ęci

cyfrowej.Nazwa sugeruje, że oznacza to każda pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci.W pamięci RAM przechowywane są aktualne wychowywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy.

 MB - (megabajt) jednostka używana w informatyce oznaczaj ąca około million (dokładnie :

1048576) bajtów. Jednostka wykorzystywana do


 5.TB- Jednostka informacji używana w informatyce jako jednostka masy pliku

 6.WLAN- (Wireless Local Area Network) Bezprzewodowa sieć lokalna która pozwala

na połączenie urządzeń sieciowych bez użycia przewodów. Najczęściej się jej:

 transporcie- wymiana informacji przy transporcie towarów  Handlu-szybkie zmiany w organizacji wnętrz,  Opiece zdrowotnej- możliwość uzyskiwania przez lekarzy i personel szybkiego dostępu

do danych pacjenta oraz korzystania z konsultacji

 edukacji-dostępność uniwersyteckich komputerów z różnych punktów uczelni  7.PCI- (Peripheral Component Interconnect)zespół linii oraz układów przełączających

służących do przesyłania sygnałów między połączonymi urządzeniami w systemach mikroprocesorowych służąca do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC.

 8.USB –(Universal Serial Bus) rodzaj sprzętowego port


Liczba rdzeni w procesorach rozpoznajemy po jego nazwie. Procesory jednordzeniowe w Intelu:  Pentium  Pentium II  Pentium III  Pentium 4  stare Intel Pentium D  Stare Intel Celeron

Procesory dwurdzeniowe w Intelu:  Intel Pentium Dual core  Pentium D od socket 775  Intel Dual core  Core I3  Intel Celeron od s 775

Procesory dwurdzeniowe mają w nazwie : w Intelu- „dual core” lub „Core 2 duo”, a w AMD jest dopisek x2”. Przykałd :  Intel Pentium Dual core E5200 - jest dopisek "dual core" czyli ma 2 rdzenie.

 


Typy procesorów montowane współcześnie do komputerów PC  Procesory AMD:  Seria K10.5 (2009-)  Procesory Intel:  Architektura Bulldozer (2011-)


Płyta główna  Płyta główna (Ang. motherboard, mainboard) –Obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na

którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom. W komputerze na płycie głównej znajdują się: procesor/y, pamięć operacyjna lub gniazda do zainstalowania tych urządzeń oraz gniazda do zainstalowania dodatkowych płyt zwanych kartami rozszerzającymi (np. PCI), oraz gniazda do urządzeń składujących (Dyski twarde, napędy optyczne itp.), i zasilacza. W niektórych konstrukcjach także gniazda do innych urz ądze ń zewn ętrznych do których sprzęt znajduje się na płycie głównej (port szeregowy, port równoległy, usb).

 Służy do umieszczania na niej układów elektronicznych, niezbędnych do działania komputera  Chipset jest to drugi najważniejszy układ - po procesorze.  To grupa specjalistycznych układów scalonych, które s ą przeznaczone do wspólnej pracy.


Socket  AMD produkuje wciąż te same gniazda od 2006 roku dlatego najpopularniejsze wciąż są  Socket AM2, Socket AM2  Intel produkuje z kolei coraz nowsze gniazda w związku z czym najpopularniejsze są  LGA 775  LGA 1156  LGA 1155  LGA 1150  SOCKET jest to rodzaj złącza znajdującego się na płycie głównej, pełni ono rolę interfejsu pomi ędzy procesorem a

pozostałymi elementami systemu komputerowego umożliwiając jego współpracę z systemem za pośrednictwem odpowiednich magistrali i układów znajdujących się na płycie głównej. Płytę z odpowiednim gniazdem dobiera się do procesora(lub procesor do płyty). Każdy procesor pasuje tylko do odpowiedniego socketa.

 Producenci wyposażają swoje płyty w różne wersje gniazd umożliwiających zastosowanie jednego z dostępnych

procesorów, przy czym rodzaj procesora często zależy również od zainstalowanego na płycie chipsetu.


BIOS  Skrót BIOS pochodzi od Basic Input/Output Sytem. Czym jest BIOS ? Jest to nic

więcej jak program komputerowy – zbiór instrukcji,

 które mówią procesorowi w naszym komputerze co ma robić. Tym co go

wyróżnia spośród innych programów jest miejesce, w którym

 jest przechowywany oraz funkcje, za które odpowiada.  W przeciwieństwie do innych programów BIOS jest nieodłączn ą cz ęści ą

komputera. Nie jest on ładowany z dysku ale jest  przechowywany w specjalnych kościach pamięci tylko do odczytu.  Kod źródłowy programu zapisanego w BIOS’ie różni się od normalnego

oprogramowania, jest on integralną częścią komputera,

 definiując przy tym co nasz komputer może robić. Jest to specyfikacja sprz ętowa

przyporządkowana dokładnie do jednego komputera.


Cache  cache-mechanizm pamięci podręcznej w komputerach

 Pamięć podręczna dysku twardego przyspiesza dostęp do bardzo wolnej

pamięci masowej (w porównaniu do pamięci RAM, do której dane są pobierane). Pamięć podręczna o wielkości od 128 KB do 64 MB jest zazwyczaj podzielony na dwie części: obszar podsystemu odpowiedzialnego za odczyt z wyprzedzeniem i buforowanie odczytu oraz mniejszy obszar opóźnionego zapisu. Dysk z kontrolerem komunikuje się magistralą szybszą niż najszybsze budowane dyski twarde – daje to możliwość przechowania danych w buforze i wysłania do kontrolera bez wykonywania cyklu dostępu do nośnika oraz wpływa pozytywnie na szybkość całego systemu.


Urządzenie perferyjne 

Urządzenie peryferyjne (ang. peripheral device) - dowolna cz ęść komputera inna ni ż procesor (CPU)

i pamięć operacyjna.

Do głównych urządzeń peryferyjnych wewnętrznych komputera nale żą:

- dysk twardy

- pamięć RAM

- procesor

- płyta główna

- stacja CD- ROM

Głównymi urządzeniami zewnętrznymi przeznaczonymi do komunikacji z komputerem s ą:

- monitor

- myszka

- klawiatura

- drukarka

Większość z nich znajduje się poza obudową, jednak niektóre takie jak karta graficzna, dysk twardy znajduj ą si ę wewn ątrz obudowy.


Karta graficzna  Większość kart graficznych do poprawnego działania

potrzebuje układu chłodzenia. Najwięcej ciepła wytwarza GPU, dlatego montuje się na nie same radiatory  (chłodzenie pasywne) bądź z wentylatorem lub turbiną

(chłodzenie aktywne) która używana jest w chłodzeniach referencyjnych. Jej plusem jest to, że ogrzane  powietrze jest wypuszczane poza obudowę komputera

ponieważ radiator jest zabudowany plastikową obudową. Jest wydajna przy wyższych obrotach co wiąże się z dużym hałasem.


Karta dźwiękowa  Karta dźwiękowa to urządzenie zainstalowane w

komputerze przetwarzające informacje z programu komputerowego, takiego jak odtwarzacz multimedialny, a następnie wysyłające słyszalny sygnał do głośników. Niektóre płyty główne mają wbudowane karty dźwiękowe, ale komputery często mają dedykowane karty, co zazwyczaj poprawia jakość emitowanego dźwięku.

 Karta dźwiękowa umożliwia rejestrację, przetwarzanie i

odtwarzanie dźwięku.


Karta sieciowa  Karta sieciowa  to urządzenie odpowiedzialne za wysyłanie i odbieranie danych w sieciach LAN. Każdy komputer, który

ma korzystać z dobrodziejstw sieci, powinien być wyposażony w taką kartę. Każda karta jest przystosowana tylko do jednego typu sieci (np. Ethernet) i posiada niepowtarzalny numer, który identyfikuje zawierający ją komputer. Przydziela go międzynarodowa instytucja pod nazwą IEEE. Każdemu producentowi przypisuje ona odpowiedni kod i zakres liczbowy. Wytwórca interfejsu Ethernet tworzy niepowtarzalny adres o długości 48-bitów, zwany często adresem sprzętowym lub adresem fizycznym. 

Jednak karta sieciowa jest tylko jednym z całej grupy elementów, które muszą współdziałać, aby umożliwić pracę usługom sieciowym. Na to, jak wiele ramek dany komputer może wysłać i odebrać w określonym czasie, mają wpływ różne elementy. Jest to między innymi szybkość, z jaką może odpowiedzieć na sygnał z układu interfejsu sieciowego twój system komputerowy oraz liczba dostępnych buforów do przechowywania ramek. Bardzo istotna jest również wydajność oprogramowania sterownika karty sieciowej.


Składowe elementy komputera  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you