Page 1

MICHAL ZAREMBA výběr prací 2007 - 2012


OBSAH

01. urbanistická studie Modřany/Braník, Praha

02. lázně, Přerov

03. urbanistické řešení Masarykova nádraží, Praha

04. bytový dům s kavárnou, ulice Na Perštýně, Praha

05. sham spiritual oasis, Sýrie

06. “kostka“ - architektonicko-designérská soutěž “bez smogu“

07. rodinný dům, Jankovice u Holešova


ŽIVOTOPIS

datum narození: 5.6. 1987 adresa trvalého bydliště: Jankovice 152, Holešov, 769 01 adresa přechodného bydliště: Strahov kolej 10/437, Vaníčkova 7, Praha 6, 160 17 rodinný stav: svobodný vzdělání: spš Zlín obor stavební bakalářské studium na FA ČVUT magisterské studium na FA ČVUT pracovní zkušenosti: projekční kancelář Ing. Vladimír Lochman ateliér Greko Ing. arch. Gregorová práce pro Ing. arch. Jaromíra Haince práce pro Galerii Jaroslava Frágnera znalost software: Adobe Photoshop Adobe InDesign autoCAD 3ds max studio kontakt: m.zaremba87@gmail.com mobil: 739 000 627

2002 - 2006 2006 - 2010 2010 - 2013


01

URBANISTICKÁ STUDIE BRANÍK/MODŘANY

spolupráce: Lubomír Bača

ateliér: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer lokalita: Praha Braník/Modřany účel: urbanistická struktura

popis: Zadáním bylo vyřešit ve skupině v současné době značně zanedbanou lokalitu Braníku. Řešené území je ohraničeno Jižní spojkou a Branickým mostem. Urbanismus byl řešen dále až k vlakové zastávce Modřany a to po obou stranách silnice Modřanská a Generála Šišky. Během řešení se podařilo pojmout celý tento velký urbanistický celek třemi skupinami studentů. Výsledkem bylo komplexní řešení této části města. Naším návrhem byla velkorysá urbanistická struktura dořešená téměř do dispozic. V návrhu jsme se snažili pojmout území jako celek a nabídnout mu nové ideje pro jeho rozvoj s respektem k místním dominantám, jako jsou především staré ledárny, Branický pivovar a kompoziční osu území tvořící silnice Modřanská, která působila spíše jako překážka v této části Prahy.


INFRASTRUKTURA

silnice

asfaltová cyklostezka

železnice


DOPRAVNÍ ROZBOR

plánovaná výstavba metra D s návazností dotažení tramvaje na stanici Libuš

silnice trať na vyvýšené poloestakádě

metro

Barandov sídliště

trať po straně cesty

současné linie komunikací městské hromadné dopravy

silnice

Radlice, Kladno, Beroun trať na vyvýšené poloestakádě

straně cesty

trať po

komunikace

Vratné nad Vltavou trať v rámci

metro

železnice


FUNKČNÍ ROZBOR smíšená zástavba

větší bytové domy

menší bytová zástavba

občanská vybavenost

komerční plocha

zelené plochy veřejné

zelené plochy soukromé

zelené plochy poloveřejné

průmysl méně významný

průmysl významný

volné plochy


KONCEPT

kritická místa - bariéry

estakáda, komunikace - hluková bariéra

propojení protějších břehů

zástavba a zeleň

solitér - blok

komunikace - kompoziční osa

struktura - komunikace


KOMUNIKACE

hlavní dopravní tepny - silniční

zklidněné silniční komunikace

tramvajová trať

vlaková trať

cyklostezka

tramvajová zastávka

autobusová zastávka

vlaková stanice


FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

obchod, služby

škola

bydlení

kultura

sport, volnočasové aktivity

administrativa


ŘEZY ÚZEMÍM

•EZY ÚZEMÍM

0 m.

100 m.

0 m.

100 m.


SITUACE

ŘEZ - A

ŘEZ - B

ŘEZ - C

SCHEMA PŮDORYSU PŘÍZEMÍ

SCHEMA PŮDORYSU 2 - 3.NP

SCHEMA PŮDORYSU 1.NP

SCHEMA PŮDORYSU 4.NP


URBANISTICKÝ DETAIL

silniční asfaltová komunikace

asfaltová cyklostezka

pěší dlážděná komunikace

park, zatravněné plochy

obchod, služby

bydlení

sport, volnočasové aktivity

garážové stání


MODEL


LÁZNĚ PŘEROV

02

ateliér: prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková lokalita: Přerov, Tyršův most účel: lázně popis: Lázně jsou situovány poblíž nového Tyršova mostu na břehu řeky Bečvy a svým umístěním konkurují funkcionalistické sokolovně na protějším břehu. Stavba je určena pro relaxaci a odpočinek. V nejexponovanějším místě s výhledem na most a řeku je stavba v přízemí otevřena prosklenou fasádou směrem do ulice. V prvním nadzemním podlaží je pak stavba akcentována proskleným rohem, který poskytuje návštěvníkům výhled na okolí. Samotné prostory lázní jsou orientovány spíše dovnitř budovy pro vytvoření intimní atmosféry.


1.NP B´

0.2 0.4

0.3

0.8

0.5

0.1

0.7 0.6 0.9

A

A´ 0.21

0.18 0.17

0.10 0.19

0.20

0.22 0.23

0.16

0.11

0.15

0.12 0.14

0.13

B 0

20m.

0.1 - kavárna, 0.2 - bar, 0.3 - WC muži, 0.4 - sklad, 0.5 - WC ženy, 0.6 - WC invalida, 0.7 - venkovní bazén, 0.8 - ošetřovna, 0.9 - odpočinek, 0.10 - bylinná koupel, 0.11 - studená koupel, 0.12 - horká lázeň, 0.13 - římské lázně, 0.14 - sprchy, Wc ženy, 0.15 - šatna, 0.16 - recepce, 0.17 - recepce, 0.18 - schodiště, 0.19 - úklid, 0.20 - sprchy, WC muži, 0.21 - vířivka, 0.22 - vnitřní bazén, 0.23 - aromatická lázeň


2.NP B´

1.1

1.3

1.4 1.5

1.2

1.6

A

A´ 1.7

1.8 1.9

1.10

1.11

B 0

20m.

1.1 - kavárna, 1.2 - terasa, 1.3 - WC ženy, 1.4 - WC muži, 1.5 - sklad, 1.6 - bar, 1.7 - úklid, 1.8 - vstupní prostor, 1.9 - šatna muži, 1.10 - šatna ženy, 1.11 - telocvična


1.PP B´

A

B 0

20m.


ŘEZ A - A´

ŘEZ B - B´


POHLED SEVERO - ZÁPADNÍ

POHLED JIHO - VÝCHODNÍ


POHLED SEVERO - VÝCHODNÍ

POHLED JIHO - ZÁPADNÍ


MODEL


03

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ MASARYKOVA NÁDRAŽÍ V PRAZE

ateliér: doc.Ing.arch. Zdeněk Rothbauer lokalita: Praha, Masarykovo nádraží účel: urbanistické řešení nádraží

popis: Mojí snahou bylo přinést do centra města více parkových ploch a zároveň propojit prostory před Hlavním nádražím a Štvanickým ostrovem prostřednictvím zeleného pásu. Návrh bere v úvahu projekt zklidnění pražské magistrály. V dnešní době je magistrála vytížená. Průměrná frekvence za den dosahuje v některých úsecích až 100 000 vozidel. Nový koncept rekonstrukce magistrály počítá s frekvencí kolem 45 000 vozidel denně, na některých úsecích i méně. Toto je možné ve chvíli kdy budou dokončeny všechny obchvaty kolem města. Nová magistrála by měla plnit funkci městského bulváru - čtyři užší jízdní pruhy oddělené cyklostezkou vedoucí uprostřed. Vše je patrné z přiložených výkresů. V mém návrhu uvažuji se snížením výškové úrovně magistrály na úroveň terénu. Toto bude možné po plánovaném ukončení železniční dopravy na Masarykovo nádraží. Důležitým zásahem je přemístění autobusového nádraží z dnešní Florence nad kolejiště Hlavního nádraží. Tato změna je vhodná hlavně pro lepší přestupy mezi autobusovou, vlakovou a podzemní dopravou. Navržené budovy se snaží respektovat okolní komunikace a zároveň vytvářet nová veřejná prostranství.


ŠIRŠÍ VZTAHY

propojení veřejných parkových ploch

přesunutí autobusového nádraží nad kolejiště hlavního nádraží

propojení navržených veřejných prostor

parkové plochy - původní

parkové plochy - navržené

magistrála - změna polohy a snížení na úroveň terénu

navržená struktura

navržená veřejná prostranství - náměstí


KOMUNIKACE

automobilové komunikace s přilehlými chodníky pro pěší

cyklostezky, pěší komunikace

komunikace vyhrazené pro pěší

veřejné parkové prostory


1.NP 2.NP

propojení veřejných parkových ploch

propojení veřejných parkových ploch

přesunutí autobusového nádraží nad kolejiště hlavního nádraží

kultura

vzdělání

volně stojící objekt - solitér, funkce pro veřejnost

administrativa

služby


3-4.NP 5-6.NP

propojení veřejných parkových ploch

bydlení

kultura

vzdělání

volně stojící objekt - solitér, funkce pro veřejnost

administrativa

služby


7-8.NP 9-10.NP

propojení veřejných parkových ploch

propojení veřejných parkových ploch

bydlení


04

BYTOVÝ DŮM S KAVÁRNOU

ateliér: prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková lokalita: ulice Na Perštýně, Praha 1 účel: bytový dům s kavárnou popis: Objekt se nachází v místě styku dvou různých urbanistických struktur - původní barokní a poasanační. Jedná se o proluku nepravidelného tvaru v centru města. Jejím smyslem je propojit dvě historická období současnou architekturou respektující svoje starší sousedy. Tvarem budovy jsem se snažil “konkurovat” mladší zástavbě z 19-tého století a přitom neutlačovat barokní dům na jižní straně parcely. Cílem bylo také místo s tak velkým potenciálem opravdu využít. V přízemí a druhém nadzemním podlaží je umístěna velkorysá kavárna. V dalších podlažích jsou navrženy byty s orientací na jih.


2.NP

1.NP

0.3 0.2 0.1

0

0.4

0.5 0.6

1.3 1.2

1.4

1.1

20m

0.1 - WC ženy, 0.2 - WC muži, 0.3 - zázemí bar, 0.4 - úklidová komora, 0.5 - chodba, 0.6 - kavárna, 1.1 WC ženy, 1.2 - WC muži, 1.3 - zázemí bar, 1.4 - kavárna


3.NP

ŘEZ

2.3 2.2

2.5

2.4

2.1

0

20m

2.1 - koupelna, 2.2 - ložnice, 2.3 - WC, komora, 2.4 - obývací prostor, 2.5 - kuchyně


POHLED VÝCHODNÍ

0

POHLED JIŽNÍ

20m


BYTOVÝ DŮM S KAVÁRNOU - KONSTRUKČNÍ ATELIÉR SITUACE


1.NP


2.NP


3-6.NP


ŘEZ


POHLED VÝCHODNÍ


POHLED JIŽNÍ


05

SHAM SPIRITUAL OASIS

ateliér: Ing.arch. Aleš Lang

lokalita: Sýrie, poušť poblíž Damašku účel: komunitní centrum popis: Objekt je umístěn v otevřené krajině, konkrétně jde o poušť. Proto je také hlavním stavebním materiálem kámen kombinovaný s betonem, dřevem a v malé míře i plechem. Stavba je určena pro pořádání workshopů, přednášek a dalších menších společenských akcí. K tomu jsou přizpůsobeny i funkce jednotlivých objektů které spolu tvoří jeden celek-oázu. Jednotlivé části stavby mají každá svou funkci. Slouží jak pro práci v dílnách tak pro výstavy, ubytování...Stavba je pojata jako masivní konstrukce s množstvím menších oken. Kvůli klimatu jsou stěny masivní tloušťky a okna hodně zapuštěna. Celá stavba obepíná menší oázu kolem které vede zastřešená arkáda ze které lze vcházet do jednotlivých místností nebo celých budov. Objekt je přístupný pouze z jedné komunikace, u severní části budovy je parkoviště.


1.NP

2.NP

08

04

01

05 02 06

07

03

ŘEZ

0

20m.

01 - galerie, 02 - dílny, 03 - meditační místnost, 04 - ubytování, 05 - WC, 06 - kuchyně, 07 - jídelna/společenská místnost, 08 - ubytovna


06

“KOSTKA” - INTERAKTIVNÍ UMĚLECKÝ PŘEDMĚT

popis: Snažil jsem se vytvořit objekt na pomezí architektury a uměleckého díla. Nemá být statický ale má přimět člověka k osobní účasti na změně svého charakteru. Jako inspiraci mi sloužily některé objekty od sochaře Miloslava Fekara a architekta Rajniše (zenová kostka). Navrhl jsem tedy montovanou konstrukci v proporcích menší místnosti, která v principu umožňuje měnit svůj tvar. Jediné, co je k tomu zapotřebí, je obyčejná lidská síla, která uvede jednotlivé prvky do pohybu a je schopna tak měnit její tvar. Na začátku tedy máme “strohou” kostku, která je schopná za účasti člověka vytvořit organickou skulpturu. Bez lidské přítomnosti by se jednalo pouze o chladnou krychli bez života. Jak je známo kterýkoliv prostor, ve kterém se vyskytujeme, na nás působí. Zde je tomu naopak. Prostor v tomto případě nepůsobí na člověka ale člověk na prostor.


07

RODINNÝ DŮM JANKOVICE

ateliér: Ing.arch. Luboš Pata lokalita: Jankovice u Holešova účel: rodinný dům popis: Parcela je na kraji obce na konci ulice v těsné blízkosti lesa. Stavba je osazena do mírně svažitého západního svahu a je posunuta do zadní části parcely. Terasa je obrácena k příjezdové komunikaci. Zadáním bylo navrhnout rodinný dům pro pětičlennou rodinu s ohledem na omezené finanční prostředky. V přízemí se nachází obývací pokoj spojený s kuchyní, dále ložnice rodičů s šatnou a koupelna s WC. Podkroví je obytné s pokoji pro děti. Garážové stání není součástí objektu a je umístěno blíže k příjezdové cestě.


1.NP

2.NP

0

0

ŘEZ

5 m.

5m.

výběr prací  
výběr prací  

portfolio prací

Advertisement