Page 1

Poznań, dn. 2013-07-28 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 2013-07-28

Zadanie 12 Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Michał Nikołajczyk Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Tłumaczenie pisemne NL->PL 169889 słów 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4247,23 EUR 2. Kwota uzysku: 1383,30 EUR

20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 2123,62 EUR

różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 382,25 EUR

18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3864,98 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery euro 98/100)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you