Page 1

Raport z badania zaludnienia Burkiny Faso

Michał Mitera, Paulina Nowak Klasa 1D


Burkina Faso W tym rozdziale zostaną podane dane dotyczące zaludnienia Burkiny Faso , które zostały pobrane ze strony światowej organizacji żywienia i rolnictwa; WWW.fao.org


Całkowite zaludnienie Burkiny Faso Na podstawie danych z strony ww.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy.

Całkowite zaludnienie w Burkinie Faso w 1000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Całkowite zaludnienie w 1000

Wykres 1 całkowite zaludnienie Burkiny Faso w 1000. W badanym okresie zaludnienia Burkiny Faso początkowo utrzymuje się na stałym poziomie, ale później zaczyna gwałtownie rosnąć, nawet do 45 tys.


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Burkiny Faso. Na podstawie danych sporządzono w arkuszu Excel wykres zbudowany skumulowany kolumnowy.

Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Burkiny Faso 60%

50%

40% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Całkowite zaludnienie-mężczyźni w 1000

Całkowite zaludnienie-kobiety w 1000

Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Burkiny Faso. W badanym okresie procentowy udział mężczyzn wacha się pomiędzy 48%, a 51%.


Procentowy udział ludności wiejskiej i miejskiej w całkowitym zaludnieniu Burkiny Faso. Na podstawie danych sporządzono w arkuszu Excel wykres zbudowany skumulowany kolumnowy.

Procentowy udział ludności wsi i miast w całkowitym zaludnieniu Burkiny Faso 90%

70%

50%

30% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Mieszkańcy wsi w 1000

Mieszkańcy miast w 1000

Wykres 3 Procentowy udział ludności wsi i miast w całkowitym zaludnieniu Burkiny Faso. W badanym okresie procentowy udział mieszkańców wsi drastycznie maleje nawet do 40%.’


Spis treści Burkina Faso ....................................................................................... 2 Całkowite zaludnienie Burkiny Faso ................................................. 3 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Burkiny Faso. .................................................................................... 4 Procentowy udział ludności wiejskiej i miejskiej w całkowitym zaludnieniu Burkiny Faso. ................................................................. 5


Spis wykresów Wykres 1 całkowite zaludnienie Burkiny Faso w 1000 ................... 3 Wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Burkiny Faso. .............................................................. 4 Wykres 3 Procentowy udział ludności wsi i miast w całkowitym zaludnieniu Burkiny Faso. .............................................................. 5


Raport z badania zaludnienia Polski

Michał Mitera, Nowak Paulina Klasa 1D


POLSKA W tym rozdziale zostaną podane dane dotyczące zaludnienia Polski, które zostały pobrane ze strony światowej organizacji żywienia i rolnictwa; WWW.fao.org


Całkowite zaludnienie Polski Na podstawie danych z strony ww.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy.

Całkowite zaludnienie Polski w 1000

45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Wykres 1 całkowite zaludnienie Polski w 1000

W badanym okresie początkowo następuje wzrost liczby ludności Polski Po okresie równowagi następuje stopniowy spadek aż do roku 2050, w którym przewiduje się liczbę ludności Polski na poziomie ok.35 mln.


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski. Na podstawie danych sporządzono w arkuszu Excel wykres zbudowany skumulowany kolumnowy.

Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitm zaludnieniu w Polsce

50% 49% 48% 47% 46% 45% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Całkowite zaludnienie-mężczyźni w 1000

Całkowite zaludnienie kobiety w 1000

Wykres 2 procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski.

W badanym okresie procentowy udział mężczyzn nie przekracza 49%.


Procentowy udział mieszkańców wsi i miast. Na podstawie danych sporządzono w arkuszu Excel wykres zbudowany skumulowany kolumnowy. Procentowy udział mieszkańców wsi i miast w całkowitym zaludnieniu Polski

70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Mieszkańcy wsi w 1000

Mieszkańcy miast w 1000

Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców wsi i miast w całkowitym zaludnieniu Polski.

W badanym okresie następuje stopniowy spadek liczby mieszkańców wsi, aż do roku 2050, w którym przewiduje się, że mieszkańcy wsi będą stanowić ok.27%.


Spis wykresów Wykres 1 całkowite zaludnienie Polski w 1000 .................... 10 Wykres 2 procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski. .......................................................... 11 Wykres 3 Procentowy udział mieszkańców wsi i miast w całkowitym zaludnieniu Polski. ....................................... 12


Spis treści POLSKA ................................................................................... 9 Całkowite zaludnienie Polski .............................................. 10 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski.11 Procentowy udział mieszkańców wsi i miast. ..................... 12

Raport z badania zaludnienia Polski i Burkina Faso  

Raport z badania zaludnienia Polski i Burkina Faso

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you