Page 1

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek… A kto to taki? Filozofia, Religia, Nauka, Sztuka”, 15.03.2018 HARMONOGRAM KONFERENCJI


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek… A kto to taki? Filozofia, Religia, Nauka, Sztuka”, 15.03.2018 HARMONOGRAM KONFERENCJI

09:30 – 18:50 – Rejestracja uczestników konferencji 10:00 - 10:20 – Oficjalne otworzenie konferencji 10:20 - 11:30 – Panel Politologiczno – Prawniczo - Filozoficzny (7 x 10 minut) 1. Mgr Urszula Opyrchał, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Istota człowieczeństwa w filozofii sufizmu 2. Mgr Joanna Kata, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uwarunkowania poczucia jakości życia młodzieży 3. Liliia Hrytsai, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Human Security Approach and Sustainable Development Goals 4. Mgr Adriana Maria Sajur, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Czy istnieje jeszcze człowiek? 5. Barbara Pietrzyk, Anna Podlasek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Człowiek jako podmiot prawa – dawniej i dziś 6. Mikołaj Wojcieszek, Bartosz Wosiek, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Prawne aspekty narodzin człowieka 7. Wiktor Hunek, Uniwersytet Jagielloński, Tożsamość człowieka w świecie wirtualnym

11:30 - 11:50 – Pierwsza przerwa międzysesyjna 11:50 – 12:05 Wykład gościnny Dr Dorota Litwin – Lewandowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Od homo habilis do homo informaticus

12:05 – 12:55 – Panel Psychologiczny (5 x 10 minut) 1. Mgr Łucja Cyranek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dziecko w wirtualnej rzeczywistości według psychologów 2. Paulina Kustra, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorych na schizofrenię 3. Klaudia Bryk i Damian Rudnicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Znaczenie domów pomocy społecznej w odniesieniu do jednostek z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób ubezwłasnowolnionych 4. Katarzyna Dobrowolska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Człowiek w perspektywie wyboru, 5. Dr Jan Kutnik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Człowiek jako poszukiwacz sensu

12:55 - 13:20 – Druga przerwa międzysesyjna


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek… A kto to taki? Filozofia, Religia, Nauka, Sztuka”, 15.03.2018 HARMONOGRAM KONFERENCJI

13:20 - 14:40 – Panel Religijny (8 x 10 minut) 1. Mgr Adam Woźniak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kim nie jest człowiek? Św. Idiota C.Wodzińskiego a antropologia 2. Mgr Mariusz Szypa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Nadzieja zbawienia w liturgii pogrzebu dzieci 3. Mgr Renata Laszko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? - wielkość osoby ludzkiej w perspektywie słów psalmu 8 4. Monika Garbacz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? 5. Mgr Olga Cieniuch, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Homo religiosus. Człowiek jako istota religijna 6. Mgr Katarzyna Waliczek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Człowiek cierpiący, Bóg cierpiący. Myśl Victora Frankla i Hansa Jonasa. 7. Mgr Elżbieta Chojnowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Twórca – a kto to taki? Aspekty prawne i społeczne 8. Karolina Cybula, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Człowieczeństwo- powinność, zadanie, powołanie

14:40 - 15:00 – Trzecia przerwa międzysesyjna 15:00 - 17:00 – Panel Społeczno – prawniczy (6 x 10 minut) 1. Dorota Pudełko, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wielki, mały Człowiek - o podmiotowości w świecie Internetu 2. Dagna Kozub, Michał Wróblewski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Co powoduje, że człowiek staje się seryjnym mordercą 3. Mgr Małgorzata Kliczka- Bielenda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Status osoby chorej psychicznie w systemie prawa cywilnego i prawa kanonicznego. Wybrane zagadnienia 4. mgr Marlena Stradomska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pacjent w Klinice Psychiatrycznej – a kto to taki? Kontrola emocji a wypalenie zawodowe u wolontariuszy - badania z wykorzystaniem technik projekcyjnych. 5. Mgr Sylwia Zubrzycka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Asystent rodziny a nowe postaci życia rodzinnego 6. Kamila Zelga, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Teoria kapitału ludzkiego w odniesieniu do dorobku myśli ekonomicznej

17:00 - 17:20 – Czwarta przerwa międzysesyjna 17:20 - 18:40 – Panel Filozoficzno – Psychologiczno - Kulturowy (8 x 10 minut) 1. Mgr Edyta Dzwonkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Koncepcja człowieka według zwolenników New Age 2. Jagoda Konarska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Człowiek w obliczu oniomanii 3. Krzysztof Czekaj, Uniwersytet Jagielloński, (Anty)antropologie antypsychiatrii. Szasz, Laing, Hillman, Foucault 4. Mgr Emil Chról, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Poszukiwania człowieka w człowieku w dramaturgii Jewgienija Griszkowca


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek… A kto to taki? Filozofia, Religia, Nauka, Sztuka”, 15.03.2018 HARMONOGRAM KONFERENCJI 5. Aleksandra Gwiazdowska, Natalia Grudniewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Tyle o sobie wiemy ile nas sprawdzono"- przedstawienie człowieka w czasie wojny 6. Mgr Mateusz Adamik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Logoteoria Viktora Emila Frankla w wyjaśnieniu medytacji uważności 7. Mateusz Tomczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Człowieczeństwo i kondycja ludzka w grach komputerowych na przykładzie serii The Elder Scrolls 8. Jakub Zych, Karol Sułkowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pozycja prawna nasciturusa od czasów rzymskich do współczesności

18:40 - 18:50 – Piąta przerwa międzysesyjna 18:50 – 20:00 – Panel Biologiczno – Społeczno – Filozoficzny (7 x 10 min) 1. Nikola Góral, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Czy neurobiologia roślin jest ostatecznym ciosem zadanym antropocentryzmowi europejskiemu? 2. Kleopatra Kharof, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Indywidualność jako wzorzec człowieczeństwa w myśli J. S. Mila 3. Michał Kucharski, Amadeusz Sulowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kim jest człowiek? Dziedziczność i zachowanie w kontekście zmienności w genotypie. 4. Aleksandra Buchaj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Doktor śmierć – niemiecki anatom z polskiej ziemi 5. Dorota Siciak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wolność w rozwoju drogą do sukcesu 6. Mgr Sylwester Śmiech, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Homo sovieticus - Wzór człowieka Radzieckiego 7. Jakub Kozak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Człowiek w dyskusji, spojrzenie z perspektywy erystyki opisanej przez Schopenhauera

20:00 - 20:30 – Obrady Komitetu Naukowego, ogłoszenie wyników, wręczenie głównej nagrody oraz wyróżnień, zamknięcie obrad Prosimy o wypełnienie ankiet ☺ ☺ ☺ Dziękujemy za udział w Konferencji i zapraszamy za rok ☺

I człowiek harmonogram  

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek… a kto to taki? Filozofia, religia, nauka, sztuka" 15.03.2018n UMCS

I człowiek harmonogram  

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek… a kto to taki? Filozofia, religia, nauka, sztuka" 15.03.2018n UMCS

Advertisement