Page 1

W ostatnią środę przedstawiciele grup społeczności akademickiej Uczelni wybrali prof. UEK dr hab. Andrzeja Chochoła na rektora na kadencję 2012-2016. Chcielibyśmy przybliżyć Wam sylwetkę szesnastego rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Andrzej Chochół jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, inżynierem, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2008 roku sprawuje funkcje prorektora ds. studenckich. Wcześniej, w latach 2002-2008 był dziekanem Wydziału Towaroznawstwa. Pełnił także funkcje prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w latach 2002-2007, był także prezesem oddziału krakowskiego w latach 19982001. W latach 2004-2008 sprawował funkcje wiceprezydenta Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie w Wiedniu. Od 2011 roku jest wiceprezesem Sekcji Towaroznawczej Nauk o Jakości PAN. Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Profesor Chochół jest biegłym Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Ukończył w 1979 r. kierunek towaroznawstwo na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i rozpoczął pracę w Instytucie Odlewnictwa na etacie asystenta naukowo-badawczego. Na naszej Uczelni pracuje od 1982 r. Pracę doktorską obronił w 1987 roku, a stopień dra habilitowanego uzyskał w 1999 r. na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych.

Sylwetka Rektora UEK 2012-2016  
Sylwetka Rektora UEK 2012-2016  

Krótka notka o nowym rektorze elekcie UEK

Advertisement