Page 1

newsletter | 2 (5) 2009

Kto się boi, jest niewolnikiem Co z tym kryzysem? Śledzimy wskaźniki biznesowe i strach sprzed paru miesięcy stopniowo zmienia się w przyzwyczajenie. „Kto się boi, jest niewolnikiem” – napisał Seneka. Boją się ci, którzy biernie czekają aż minie gospodarcze spowolnienie. Ci odważni w tym czasie działają. Restrukturyzują, wdrażają zmiany, usprawniają procesy, myślą o tym, jak pozyskać nowych i jak pełniej realizować potrzeby dotychczasowych klientów. W ten sposób budują swoją przyszłą przewagę konkurencyjną i przygotowują firmy do lepszej pozycji startowej na czas, gdy trend gospodarczy się odwróci. „Nie możemy zmarnować tak dobrego kryzysu” – stwierdził niedawno prezes jednej z firm współpracujących z Kontekst HR. A co ta sytuacja oznacza dla działów HR? Szczególnie w trudnych czasach uwidacznia się podział na dwa modele funkcjonowania uzależnione od roli, jaką dla HR-u wyznaczają zarządy firm. W pierwszym – zdaje się, że wciąż w Polsce dominującym – dział HR jest traktowany wyłącznie jak wykonawca poleceń zarządu. Doraźnie „wyrywa chwasty”. Gdy trzeba zwolnić 200 osób, zwalnia. Gdy trzeba obniżać koszty, tnie wszystko, co wystaje ponad krawężnik budżetowy, w tym przede wszystkim szkolenia. W drugim modelu działy HR potrafiły wywalczyć sobie status strategicznego partnera zarządu wspierającego realizację celów biznesowych firmy. W tych firmach rolą HR jest „urządzanie i pielęgnowanie trawnika”. Każdy, kto ma ogród wie, że jest to praca nastawiona na długofalowy efekt, wymagająca dużej dozy wyobraźni i planowania, przewidywania przyszłych skutków dzisiejszych decyzji i działań. W tych organizacjach działy HR aktywnie proponują takie rozwiązania, jak dzielenie się pracą, reorganizacja czasu pracy, realokacja zasobów ludzkich wewnątrz firmy. Wygospodarowany w ten sposób czas przeznaczają na podniesienie poziomu kompetencji pracowników. Jak wyliczyli eksperci z PricewaterhouseCoopers są to firmy, które potrafią z każdego 1 złotego zainwestowanego w szkolenia uzyskać 1,37 złotych zysku. Zamiast oszczędzać na szkoleniach, te organizacje stawiają wyższe wymagania dostawcom szkoleń. We wdrażanie zmian

szkolenia doradztwo coaching

potrafią nawet zaangażować związki zawodowe. W ostateczności, gdy zwalniają, robią to „po ludzku” gwarantując na przykład odchodzącym pracownikom w przyszłości pierwszeństwo zatrudnienia w firmie… A może to jest właśnie dobry czas, byście Państwo o taką właśnie rolę działu HR upomnieli się w swojej organizacji? W najbliższej przyszłości nie będzie lepszego momentu, ponieważ obecnie stosunkowo łatwo można pokazać zarządom wartość dodaną oraz korzyści biznesowe z przemyślanego zarządzania HR-em w firmie. To teraz jesteście Państwo bardzo potrzebni zarządom. A skoro tak, to możecie też stawiać warunki i budować pozycję swoich działów. Z naszej praktyki wynika, że Kontekst HR może w tym skutecznie pomóc. Aby dzielić się takimi właśnie doświadczeniami wspólnie z redakcją miesięcznika „Personel i zarządzanie” organizujemy cykl HR lunch meetingów. Ich celem jest zainicjowanie w gronie dyrektorów personalnych dyskusji o tym, jak w trudnych czasach zarządzać potencjałem ludzkim organizacji. Mamy za sobą niezwykle ciekawą dyskusję w oparciu o przykłady prezentowane przez Toyota Motor Industries Poland oraz WABCO Polska podczas majowego HR lunch meetingu we Wrocławiu. W trakcie czerwcowego spotkania w Warszawie swoje podejście prezentował PricewaterhouseCoopers, a dyskusja była prowadzona w gronie trzydziestu dyrektorów personalnych. Przed nami jeszcze HR lunch meetingi: we wrześniu – w Gdańsku, w październiku – w Poznaniu i w listopadzie – w Łodzi. Oddając w Państwa ręce kolejny numer naszego newslettera zapraszam gorąco do zapoznania się z relacją z dotychczasowych spotkań. Znajdziecie tu sporo inspiracji i pomysłów na to, jak w czasach burzliwych „pielęgnować HR-owe trawniki”.

W kontekście HR

newsletter | 2 (5) 2009

Jacek Smura Prezes Zarządu Kontekst HR International Group

www.konteksthr.pl

1


newsletter | 2 (5) 2009

Innowacyjnie i kompleksowo

W kontekście HR

Wsparcie procesu wdrożenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

2

O

tym projekcie szkoleniowym można mówić w liczbach: w trzy miesiące przeszkoliliśmy 643 menedżerów i liderów (od dyrektorów wykonawczych do brygadzistów), w projekt zaangażowanych było 10 trenerów, nasze biuro, by skoordynować przyjazdy i wyjazdy uczestników, wysłało ponad 1.500 maili (a otrzymało ich ponad 1.300), odbyło się 61 szkoleń. Słowem – to był duży projekt i wyzwanie. Co robiliśmy? Celem projektu było wsparcie procesu wdrożenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz przygotowanie menedżerów do profesjonalnego zarządzania potencjałem ludzkim organizacji w oparciu o zintegrowany system oceny pracowników. W skrócie nasze zadanie polegało na tym, by przygotować menedżerów do oceniania pracowników zgodnie z nowym systemem. To był ciekawy projekt od strony trenerskiej. Musieliśmy zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami Zakładowego Układu Pracy. Pomocą służył nam w tym zakresie klient, który rozwiewał nasze wątpliwości dotyczące niektórych zapisów i jednoznacznie je interpretował. Przygotowując ostateczny projekt szkoleniowy (na który złożyły się szkolenia oraz narzędzia wsparcia poszkoleniowego) przeprowadziliśmy serię spotkań z przyszłymi uczestnikami szkolenia metodą grup fokusowych. Pomogły one nam poznać aktualny stan wiedzy i umiejętności z zakresu motywowania i oceny pracowników, wiedzy na temat nowoprzyjętych rozwiązań oraz oczekiwań wobec szkoleń. Spotkania te pozwoliły nam również poznać specyfikę pracy klienta i dały informacje niezbędne do stworzenia ćwiczeń typu role-play, opartych o przykłady zaczerpnięte z życia organizacji. Klient powierzył nam organizację projektu (np. rekrutację uczestników, rezerwację sal szkoleniowych i noclegów dla uczestników). Sukcesem jest taka koordynacja, dzięki której nie było ani jednej wpadki organizacyjnej. Jest to zasługa naszego działu organizacji szkoleń – świetnie funkcjonującego i zorganizowanego. Szkolenia osiągnęły średnią ocenę 4,70 w skali pięciopunktowej. Prowadzący szkolenie konsultanci Kontekst

szkolenia doradztwo coaching

HR International Group zostali ocenieni jeszcze wyżej: na 4,89. Biorąc pod uwagę skalę (liczbę uczestników) i gęstość projektu (krótki czas realizacji), ten wynik bardzo nas cieszy. Podczas oceny projektu klient wyraził szczególne zadowolenie z bardzo wysokiego i wyrównanego poziomu szkoleń. Nie było łatwo osiągnąć taki wynik. Bardzo rzadko zdarza się, że trzeba tyle razy przeprowadzić szkolenie według takiego samego scenariusza w tak krótkim czasie. Rekordziści mają na swoim koncie przeprowadzenie 10 tych samych szkoleń i zgodnie mówią, że nie było dwóch takich samych! Inni uczestnicy to inne spojrzenia, doświadczenia i problemy, co nie pozwalało na zgubną rutynę. W tak dużym projekcie bardzo ważna była komunikacja z klientem. Jako standard wprowadziliśmy, że klient otrzymywał od nas raporty na bieżąco. Każdy trener po swoim szkoleniu uzupełniał arkusz oceny szkolenia, który był podstawą do opracowania raportu dla klienta. Cieszy więc nas fakt, że klientowi podobała się otwarta i częsta komunikacja z nami. Ciekawe dla klienta okazały się też narzędzia wsparcia takie, jak „gorąca linia” oraz „kostka Smury”.

Myślę, że projekt udał się dzięki dobremu przygotowaniu i współpracy z klientem. Za nami kolejne doświadczenia, a przed nami – chęć zrobienia jeszcze czegoś większego. Ewa Prędka

Senior-konsultant Kontekst HR International Group

www.konteksthr.pl


newsletter | 2 (5) 2009

Doradztwo

Elastyczni dla Klientów

6

-lecie funkcjonowania firmy to dobry moment na wprowadzenie zmian – no cóż, zmiany trochę niepokoją, ale zawsze przynoszą ze sobą coś nowego. Zmian nie należy się obawiać, bo to dzięki otwartości na nie jesteśmy właśnie w tym miejscu. Stabilna i znacząca pozycja na rynku szkoleń oraz baza klientów, z którymi wiąże nas dobra współpraca zachęcają do szukania nowych rozwiązań, aby jeszcze adekwatnej i precyzyjniej reagować na potrzeby klientów. Obserwacja rynku – zwłaszcza w ostatnim czasie – pokazuje, że sporym zainteresowaniem cieszy się obszar związany z doradztwem personalnym, które firma Kontekst HR definiuje jako kompleksowe wsparcie dla klienta w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ładnie brzmi, a co dalej? Po prostu: praca i współpraca. Głównym i podstawowym założeniem jest to, iż właścicielem procesu jest klient, a firma doradcza wspiera i doradza co można usprawnić lub skierować na inne tory, aby dana organizacja wykorzystała w najbardziej efektywny sposób posiadane zasoby, narzędzia, umiejętności. Konsultant w naszym ujęciu jest osobą, która udziela wsparcia swoim doświadczeniem zawodowym, podpartym głęboką wiedzą teoretyczną z danego obszaru. Do tego dokładamy jakże ogromną skarbnicę wiedzy, mądrości, doświadczenia konkretnego klienta – i z tej właśnie mieszanki powstają doskonałe rozwiązania. Założenia obszaru doradczego firmy Kontekst HR skupiają się wokół koncepcji ciągłego doskonalenia (takiej, jak w Lean Manufacturing) na bazie procesowego podejścia do tematu. Takie ułożenie zadań HR bardzo dobrze odzwierciedla możliwości, które daje organizacji proces Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Powoduje, że sprawy „kadrowe” nie są już zamknięte w Dziale Kadr, ale stają się odpowiedzialnością każdej osoby z danej organizacji – a przecież o to powinno chodzić wszystkim w firmie, począwszy od prezesa po każdego indywidualnego pracownika. Stwierdzenie „właściwie ułożony proces” będzie zapewne oznaczać coś innego dla każdej organizacji, ponieważ organizacja to zbiór jednostek, grup, oczekiwań, możliwości. Zadaniem konsultantów firmy Kontekst HR jest poszukanie i dopasowanie, w ścisłej współpracy z osobami wskazanymi przez daną organizację, najlepszego w danym momencie rozwiązania, które będzie służyło bieżącym, a także przyszłym oczekiwaniom biznesu. Budujemy logiczne przepływy pomiędzy elementami procesu HR. Z naszej perspektywy nie ma dobrych i złych rozwiązań – są lepiej lub gorzej pasujące do danej organizacji, takie, które przyniosą większą wartość dodaną w szybszym okresie lub takie, na zwrot których trzeba zaczekać. Niemniej w dobie wszechobecnej walki rynkowej o najlepsze rozwiązania warto zatrzymać się chwilę, aby popatrzeć na własne zasoby, zastanowić się, czy organizacja dokłada wszelkich, możliwych w danym momencie starań, aby zasoby ludzkie pomnażały zyski dla danej organizacji. Marzena Grzonkowska

Konsultant Kontekst HR International Group

Wyczerpująco, dynamicznie i multimedialnie – czyli kilka słów o nowym serwisie internetowym

W

ciągu ostatnich miesięcy dokonaliśmy rozbudowy i graficznego odświeżenia naszego serwisu internetowego. W maju zmieniona strona www ujrzała światło dzienne. Poza całkowicie nową szatą graficzną – opartą na głównym motywie naszych kreacji, jakim jest wahadło Newtona – posiada nowe treści i liczne funkcjonalności, które warte są Państwa uwagi. Poniżej pokrótce opiszę najważniejsze nowości: Zakres usług – strona pozwala zapoznać się z pełną ofertą Kontekst HR International Group w obszarach doradztwa HRM, szkoleń, coachingu oraz outsourcingu organizacji szkoleń. Rozbudowaliśmy działy opisujące metodologię pracy coachingowej oraz doradczej. Multimedia – strona wzbogacona jest o filmy i prezentację multimedialną. Można zobaczyć film ze szkolenia, interaktywną prezentację systemu Positive Change Management (oba materiały umieszczone są w dolnej części strony powitalnej) oraz materiały filmowe z wypowiedziami naszych konsultantów (do obejrzenia w dziale „o nas” w zakładce „konsultanci”). Jak pracujemy? – zamieściliśmy opis oraz multimedialną prezentację systemu Positive Change Management, który opisuje sposób pracy z naszymi klientami. Pełna lista klientów – na stronie zamieściliśmy listę blisko 100 naszych klientów – w porządku alfabetycznym i w podziale na branże. Ciekawe projekty – w dziale „zasoby wiedzy” umieściliśmy opis kilku ciekawych projektów, które opisują zakres naszych doświadczeń i osiągnięte efekty. Publikacje książkowe – dodaliśmy informacje o wydanych przez nas książkach oraz możliwościach ich nabycia. Kontekst społecznej odpowiedzialności – zdecydowaliśmy promować w ramach naszego serwisu organizacje społeczne, którym chcemy w szczególny sposób pomagać. Opisaliśmy też wybrane projekty wspierające działania wolontariuszy dwóch organizacji. Mutlimedialne aktualności – nowa funkcjonalność strony pozwala dodawać do wiadomości indywidualne galerie zdjęć oraz materiały video. Zapraszamy do obejrzenia relacji z HR lunch meetingu we Wrocławiu w dostępnym materiale. Jesteśmy żywo zainteresowani, jak Państwo – użytkownicy naszego serwisu – oceniacie nowy wygląd naszej strony www? Jak sprawdza się jej funkcjonalność? Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze i sugestie. Zachęcamy też do oceny naszego serwisu za pośrednictwem sondy zamieszczonej w dolnej części strony powitalnej.

W kontekście HR

Kontekst HR International Group chętnie doradzi, czyli rzecz o doradztwie HRM

Grzegorz Gruza

Menedżer ds. marketingu Kontekst HR International Group

szkolenia doradztwo coaching

www.konteksthr.pl

3


newsletter | 2 (5) 2009

Wydarzenia

Mamy partnera społecznego

Miło jest nam poinformować o podjęciu stałej współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja, która stała się partnerem społecznym Kontekst HR. Nasza współpraca została zainaugurowana cyklem HR lunch meetingów, podczas których Fundacja prezentuje się i zachęca uczestników spotkań do włączenia się w działalność charytatywną. Planujemy możliwie szeroko promować dotychczasowe osiągnięcia oraz plany Fundacji. Liczymy, że nasza współpraca przyniesie realne wsparcie tym, którzy czekają na pomoc Fundacji świętego Mikołaja. Więcej informacji o Fundacji: www.mikolaj.org.pl

Wydarzenie

W kontekście HR

Warto rozmawiać

4

Pierwsze spotkanie odbyło się 27 maja we Wrocławiu. Wzięło w nim udział ponad 30 przedstawicieli największych firm regionu, m.in. Toyoty, KGHM Polska Miedź SA, VOLVO, WABCO, LG Display, Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. - Kryzys uderzył najbardziej w branżę motoryzacyjną – mówiła Beata Domagała, menedżer HR w Toyota Motor Industries Poland, rozpoczynając swoje wystąpienie. – Okazało się, że dla 300 osób nie mamy pracy. Jednak postanowiliśmy, że Toyota zwalniać nie będzie. Uczestnicy spotkania poznali całą gamę działań, jakie zostały wdrożone w Toyocie. Były to m.in. zapewnienie innej pracy (nie przy produkcji), weryfikacja programów szkoleniowych, transfer pracowników do innych fabryk, urlopy bezpłatne na wniosek pracownika, dzielenie się pracą czy wreszcie program dobrowolnych odejść. O swoich doświadczeniach opowiedziała również Agnieszka Iżuk, dyrektor personalny WABCO Polska, omawiając działania podjęte przez firmę WABCO. Na kanwie tych dwóch przykładów rozgorzała żywa dyskusja, którą rozpoczął Robert Bokacki, wiceprezes Zarządu Kontekst HR, dość przewrotnym pytaniem: Jest kryzys, czy go nie ma? Rozmowa dotyczyła oczekiwanego wsparcia legislacyjnego, stopnia dojrzałości polskich menedżerów do działania w kryzysie, wykorzystania spowolnienia gospodarczego na działania szkoleniowe i usprawnieniowe, niematerialnego motywowania pracowników. - Nadszedł czas na sprawdzenie kompetencji naszych menedżerów. Jest to „chrzest”, dzięki któremu – jeśli go przejdą – zdobędą cenne doświadczenia i w przyszłości będą potrafili wcześniej rozpoznawać oznaki nadchodzącego kryzysu. A co za tym idzie – wcześniej reagować – mówiła jedna z uczestniczek spotkania. Podsumowując debatę Jacek Smura, prezes Kontekst HR, wskazał na konieczność zmiany postrzegania wizerunku

Redakcja „Personelu i Zarządzania” oraz firma doradczo-szkoleniowa Kontekst HR International Group rozpoczęły cykl spotkań pod hasłem „Kontekst personelu i zarządzania – czas zmian”. Projekt skierowany jest do dyrektorów i menedżerów działów personalnych i dotyczy aktualnych zmian w obszarze HRM oraz sposobów biznesowego wykorzystania obecnej sytuacji rynkowej.

szkolenia doradztwo coaching

działów personalnych. – HR nie powinien być tylko wykonawcą niepopularnych decyzji Zarządu. Powinien być strategicznym partnerem, który kreuje trendy, buduje mechanizmy, aby w pełni wykorzystywać potencjał organizacji. I teraz jest dobry czas, żeby się o to upomnieć. Jak nie Wy, to kto? Jak nie teraz, to kiedy? – zapytał na koniec Jacek Smura. Wszystkie opinie uczestników spotkania były spójne: Warto rozmawiać. Zadbajmy, aby takie okazje pojawiały się częściej. Uczestnictwo w HR lunch meetingach jest bezpłatne. W zamian organizatorzy zachęcają do finansowego wsparcia Fundacji Świętego Mikołaja, która w trakcie każdego spotkania prowadzi zbiórkę pieniędzy na swoją bieżącą działalność charytatywną. Kolejne spotkanie odbędzie się 23 września w Gdańsku. Więcej informacji na stronie www.hrlunchmeeting.pl Katarzyna Konieczna

Redaktor Naczelna miesięcznika „Personel i Zarządzanie”

www.konteksthr.pl


newsletter | 2 (5) 2009

Konsultanci po godzinach Prezentujemy sylwetki konsultantów Kontekst HR.

Jeśli już zwalniać, to… po ludzku Spowolnienie gospodarcze i trudna sytuacja na rynku w Polsce inicjują wiele zmian w organizacjach. Coraz częściej odpowiedzią na kryzys są między innymi decyzje o redukcji struktur personalnych. Nie są one nigdy łatwe: ani do podjęcia, ani do wdrożenia, ani dla zarządów, ani – przede wszystkim – dla kadry menedżerskiej, która bezpośrednio przeprowadza zwolnienia w swoich zespołach. Proces redukcji zatrudnienia jest więc jednym z najbardziej stresujących przeżyć nie tylko dla zwalnianych, ale i dla zwalniających. Warto więc się do niego dobrze przygotować, aby w zgodzie z prawem i samym sobą podejmować dobre decyzje i odpowiednio – to jest w sposób „ludzki” – je komunikować (…). Katarzyna Sznajder Konsultant Kontekst HR International Group Fragment artykułu opublikowanego na portalu „Nowoczesnej Firmy” – www.nf.pl – 16 czerwca 2009 r. Pełna treść artykułu dostępna jest na stronie www.konteksthr.pl w dziale „Zasoby wiedzy”.

Wejdź na naszą stronę

Tym razem na pytania odpowiedział Robert St. Bokacki – Wiceprezes Zarządu Kontekst HR International Group. Najważniejszy dzień w moim życiu to… Takich dni było sporo i trudno mi wskazać ten jeden jedyny. Ale gdyby mogłoby być ich kilka, to na pewno wśród nich znalazłby się: ślub z moją żoną Kamą, narodziny naszego syna Stasia i dzień, w którym zostałem drużynowym 27. Konstancińskiej Drużyny Harcerskiej „Watra”… A wkrótce czeka mnie kolejny szczęśliwy dzień: przeprowadzka do wymarzonego domu – odtworzonego dworu moich dziadków z Międzyrzeca Koreckiego na Wołyniu. Jestem szczęśliwy, gdy… Mogę podróżować po Europie z moją rodziną i mogę czytać książki. A gdyby to były jeszcze podróże po winnicach… Moją pasją jest… Wino, książki i moja praca. A także podróżowanie… i mogę tak jeszcze długo wymieniać! Po ciężkim dniu pracy… Lubię poczytać. A lekturę lubię uczcić dobrym winem z własnej piwnicy. Teraz na wiosnę to mógłby być np. duet: „Czarodziejska góra” Manna i Riesling Grosses Gewächs od von Buhla z 2003 roku lub „Pokój na Itace” Sandora Maraia i 6-putonowy Tokaj Aszu od Patriciusa z 2000 roku. Autorytetem jest dla mnie… Mój nieżyjący już dziadek Stanisław. To był fantastyczny człowiek, który nauczył mnie ludzi i świata. Był bardzo skromnym człowiekiem i choć dla mnie zawsze był kimś ważnym, to o tym, że był prawdziwym bohaterem, dowiedziałem się na krótko przed jego śmiercią. W czasie wojny uratował – najpierw przed bolszewikami, a potem przed hitlerowcami i banderowcami – wielu ludzi i uważał to za zupełnie nieistotny fragment swojego życia. Mam wrażenie, że nam dzisiaj takich ludzi bardzo brakuje!

W kontekście HR

Artykuły konsultantów

Prawdziwą wartością jest w mojej ocenie… Dwie rzeczy łączące się ze sobą: miłość i ludzie. Aby być zadowolonym z życia… Trzeba mieć obok siebie ludzi, którzy cię kochają i których ty kochasz.

Zapoznaj się z naszym katalogiem

szkolenia doradztwo coaching

www.konteksthr.pl

5


newsletter | 2 (5) 2009

Odpowiedzialni społecznie

Grunt to rodzina. Pomóż rodzinnym domom dziecka!

P

od takim hasłem Fundacja Świętego Mikołaja od 5 lat pomaga rodzinnym domom dziecka. Prowadzi dla nich kampanię społeczną, finansuje dodatkową edukację dla dzieci osieroconych. Do tej pory fundacja pomogła ponad 1.000 dzieciom. Od kilku miesięcy Kontekst HR International Group wspiera fundację w jej działaniach.

Wszystko zaczęło się w 2004 roku. Do fundacji zaczęły docierać sygnały od osób prowadzących rodzinne domy dziecka o ich trudnej, czasem wręcz dramatycznej sytuacji. Fundacja postanowiła pomóc. Rozpoczęła się praca nad programem „Grunt to rodzina”. Zgodnie ze swoją misją „Rozumieć i pomagać” fundacja rozpoczęła od przygotowania pogłębionej analizy problemu. Razem z przyjaciółmi z firmy MillwardBrown SMG/ KRC przeprowadziła badania sytuacji i potrzeb rodzinnych domów dziecka. Wolontariusze fundacji opracowali też ogólnopolską bazę domów rodzinnych. Okazało się bowiem, że nikt taką nie dysponuje.

Reklamy kampanii można było zobaczyć w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Wszystkie media udostępniły swoje powierzchnie reklamowe bezpłatnie. W grudniu 2008 r. odbyła się już piąta edycja kampanii. Jak do tej pory udało się zebrać 2.689.692 zł na pomoc edukacyjną. Za te pieniądze sfinansowane zostały 414 przedsięwzięcia edukacyjne w całej Polsce. Były to m.in. zajęcia wyrównawcze, językowe, sportowe i artystyczne, wyjazdy edukacyjne, specjalistyczne zajęcia z logopedami i terapeutami. Fundacja pomaga też rodzicom prowadzącym rodzinne domy dziecka finansując dla nich grupy wsparcia i szkolenia. Z pomocy skorzystało już ponad 1.000 dzieci. Niektóre z nich biorą udział w zajęciach już piąty rok. Dzieci potrzebują pomocy codziennie, dlatego właśnie pomoc fundacji jest tak cenna. „Wsparcie Fundacji Świętego Mikołaja to najsensowniejsza pomoc, jaką do tej pory otrzymaliśmy.” – Krzysztof Wilk, tata z rodzinnego domu dziecka w Kraśniku.

W kontekście HR

Powtórzone na jesieni 2008 r. badania sytuacji rodzinnych domów dziecka potwierdzają skuteczność programu fundacji. Zmniejszyła się jedna z głównych barier w funkcjonowaniu rodzinnych domów dziecka. Na brak środków na dodatkowe zajęcia wskazało 20% opiekunów, a przecież jeszcze w 2004 roku na problem zwróciło uwagę blisko 70% respondentów. Zwiększyła się też społeczna świadomość istnienia rodzinnych domów dziecka – obecnie zna je już 43% Polaków. Fundacja Świętego Mikołaja rozpoczyna przygotowania do szóstej edycji kampanii. Szuka partnerów, którzy chcieliby wesprzeć akcję. Wyniki badań były porażające. Aż 63% dzieci trafiających do rodzinnych domów dziecka ma niższe szanse edukacyjne od swoich rówieśników. Główne przyczyny niższych szans to: opóźnienia rozwojowe 92,5%, opóźnienia edukacyjne 73,6%, brak środków na dodatkowe zajęcia 69,8% oraz zaniżona samoocena wychowanków 67,9%. Fundacja przyjrzała się też barierom rozwoju rodzinnych domów dziecka. Rodzice wskazywali na biurokrację (71%). Kłopotem była też bardzo niska społeczna znajomość domów rodzinnych – w 2004 r. słyszało o nich zaledwie 22% dorosłych Polaków. Brak wiedzy powodował nieufność środowiska lokalnego. W odpowiedzi na te problemy fundacja przeprowadziła kampanię społeczną. Celem akcji była popularyzacja rodzinnych domów dziecka oraz zbiórka pieniędzy na edukację. W przygotowaniu kampanii pomogły dziesiątki osób, firm i instytucji. Powstał animowany film reklamowy, w którym św. Mikołaj głosem Franciszka Pieczki namawiał do pomocy rodzinnym domom dziecka. Na ulicach największych miast pojawiły się kolorowe plakaty.

6

szkolenia doradztwo coaching

Od dłuższego czasu Kontekst HR obserwował działania Fundacji Świętego Mikołaja. A w marcu tego roku podjął decyzję o zaangażowaniu się w jej działania na rzecz rodzinnych domów dziecka. Fundacja została ponadto Partnerem Społecznym Kontekst HR. Program „Grunt to rodzina”: • 5 edycji ogólnopolskiej, multimedialnej kampanii społecznej. • Ponad 2.689.000 zł na pomoc rodzinnym domom dziecka. • Konkretna pomoc dla 1.000 dzieci. • Nagroda Pro Publico Bono za najlepszą inicjatywę obywatelską w 2005 roku. • Wsparcie dla reformy systemu opieki nad dziećmi osieroconymi. Kontakt: Michał Rżysko – koordynator Fundacja Świętego Mikołaja tel. 22 825 03 90; kom. 0661 116 199 michal.rzysko@mikolaj.org.pl www.mikolaj.org.pl

www.konteksthr.pl


newsletter | 2 (5) 2009

Fotogaleria

W kontekście HR

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z pierwszego spotkania z cyklu HR lunch meetingów, które odbyło się 27 maja 2009 r. we Wrocławiu.

szkolenia doradztwo coaching

www.konteksthr.pl

7


newsletter | 2 (5) 2009

Wszelkie pytania, komentarze i sugestie prosimy kierować na adres: konteksthr@konteksthr.pl

8

szkolenia doradztwo coaching

Kontekst HR International Group ul. Kubickiego 17/29, 02-954 Warszawa tel./fax (+48 22) 858 79 57/58 e-mail: biuro@konteksthr.pl

www.konteksthr.pl

newsletter5  

W kontekście HR Jacek Smura Prezes Zarządu Kontekst HR International Group newsletter | 2 (5) 2009 newsletter | 2 (5) 2009 szkolenia doradzt...

Advertisement