Page 1

/ Fotografie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2010 --


04/05

06.2010

Klas van 2010.

/ Deze publicatie is in eigen beheer uitgegeven in het kader van ons afstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, BDES/Photography 2009/2010 --

/ Irene van den Brandt Marije Brouwer Mara van Corstanje Maria Dabrowski Femke Dam Anna Dasovic Tom Janssen Nadja Kieft Daphne Kuilman Ingeborg Kopp MichaĂŤl van Maanen Jesse Nortier Diederick Overbeke Satijn Panyigay Maeve Stam Sarka Vancurova Jepke Versnel Merel Versteeg Jeanine van Vonno Marten van Wijk --


Colofon.

/ Jaar van uitgave 2010 Ontwerp  Atelier 152, Nijmegen Voorwoord Raimond Wouda Drukwerk  Lecturis, Eindhoven Drukwerk begeleiding Trudy Dorrepaal Oplage  1000 st. Bindwerk Hexspoor, Boxtel Papier IJsselprint 140g/m 300g/m --

/ Met dank aan Alle docenten die ons begeleid hebben gedurende onze studie. In het bijzonder willen wij de docenten bedanken die ons hebben geholpen tijdens het eindexamenjaar; Marjon Bakker, Henze Boekhout, Bert Koenderink, Rob Philip, Pepijn van de Port, Rik Suermondt, Raimond Wouda en Mirjam de Zeeuw. Yorick de Vries van Atelier 152 voor het ontwerp. De Catalogus Commissie; Anna Dasovic, Tom Janssen, Jesse Nortier, Diederick Overbeke, Jepke Versnel en Marten van Wijk. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Nikon Nederland, Foto Konijnenberg en Profotonet voor het mede mogelijk maken van deze publicatie. En natuurlijk alle familie, vrienden en kennissen die deze publicatie in de voorverkoop hebben gekocht. -Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname, of enige andere manier, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de fotografen.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means (graphic, electronic or mechanical, including photocopying or information storage and retrieval systems) without permission from the copyright holders.

--


06/07

VOORWOORD --


door: Raimond Wouda

Voorwoord

/ Na een aantal jaren bivakkeren in het voorportaal van het fotografische Walhalla is het dan eindelijk zover. Het vierde jaar, het jaar van het afstuderen, het moment van de waarheid, de proeve van bekwaamheid. Het begin is schoorvoetend en aftastend maar dan klinkt toch ergens ver weg een startschot en schieten de kluwen studenten als een komeet uit elkaar, ieder op zoek naar zijn eigen baan om de aarde. Wat volgt is een tijd van grote twijfel, een periode van faalangst, doodlopende wegen, spannende inzichten, slapeloze nachten, bijzondere ontdekkingen, verkeerde en goede keuzes, momenten van euforie en teleurstelling. Het is een vreemde reis die de student maakt naar wat men over het algemeen beschouwt als de eindstreep. Een reis waarin men zich ‘s ochtends dansend in een fotografisch vergezicht waant maar ‘s middags weer kopje onder kan gaan in het eigen hermetisch fotografisch universum. Traag, stilstaand, grote passen makend, kruipend en dan weer in de zesde versnelling komt men uiteindelijk aan op de dag dat het werk zich werkelijk aan de maker en de rest van de wereld openbaart: de dag van het eindexamen. En deze dag die het einde van de opleiding markeert, blijkt uiteindelijk het begin van iets veel groters te zijn. --


Inhoudsopgave

Pag 12/15

Irene van den Brandt.

Pag 20/23

maria dabrowski.

Project:

Contact:

Project:

Contact:

“Men of the Bush”

www.irenevandenbrandt.nl info@irenevandenbrandt.nl +27826815817 (Zuid-Afrika)

“Konik”

www.mariadabrowski.nl info@mariadabrowski.nl +31(0)6 48780065

Pag 16/19

Pag 24/27

08/09

Marije Brouwer.

SARKA Vancurova.

Project:

Contact:

/

www.marijebrouwer.nl info@marijebrouwer.nl +31(0)6 28505562

Project:

/

Contact: www.sarkaphotography.com krvinka_s@yahoo.co.uk +31(0)6 16178 404


Pag 28/31

Pag 44/47

Tom janssen.

Ingeborg Kopp.

Project:

Contact:

Project:

Contact:

/

www.tomjanssen.eu info@tomjanssen.eu +31(0)6 27335617

“the shed”

www.ingeborgkopp.nl info@ingeborgkopp.nl +31(0)6 38307407

Pag 32/35

Pag 48/51

Jesse Nortier.

Mara van Corstanje.

Project:

Contact:

Project:

Contact:

“Solitary Objects”

www.jessenortier.com jessenortier@gmail.com +31 (0)6 53535524

/

www.maravancorstanje.com info@maravancorstanje.com +31(0)6 23383154

Pag 36/39

Pag 52/55

Daphne Kuilman.

Marten van Wijk.

Project:

Contact:

Project:

Contact:

“Rebue”

www.daphnekuilman.nl info@daphnekuilman.nl, +31 (0)6 14271318

“16°C”

www.martenvanwijk.nl info@martenvanwijk.nl +31(0)6 12138450

Pag 56/59

Pag 40/43

Diederick Overbeke.

Nadja Kieft. Project:

Contact:

Project:

“Erst das Fressen, dann die Moral”

www.nadjakieft.nl nadja@nadjakieft.nl +31(0)6 13380043

“Be Good”

Contact: www.overbeke-photo.com diederick@overbeke-photo.com +31(0)6 29587863


Pag 60/63

Pag 76/79

Satijn Panyigay.

Michaël van Maanen.

Project:

Contact:

Project:

Contact:

“The Color of Coal”

www.satijnpanyigay.nl info@satijnpanyigay.nl +31(0)6 27092469

“Ruben Melchior van Maanen”

www.michaelvanmaanen.nl mvanmaanen@live.nl +31(0)6 43034836

Pag 64/67

Pag 80/83

Jepke Versnel.

Femke Dam.

Project:

Contact:

Project:

Contact:

“Dat geeft wel eens geknetter” “Poppel” Documentairefilms.

www.jepkeversnel.nl info@jepkeversnel.nl +31(0)6 48446901

“Boundless blue on every side”

www.femkedam.nl info@femkedam.nl +31(0)6 14313212

Pag 68/71

Pag 84/87

Merel Versteeg.

ANNA DASOVIC.

Project:

Contact:

Project:

Contact:

“Anti- Geranium”

www.merelversteeg.nl versteeg.merel@gmail.com +31(0)6 21228241

“Vredenhof 1939-1945”

www.annadasovic.nl info@annadasovic.nl +31(0)6 44129289

Pag 72/75

10/11

Jeanine van Vonno.

Pag 88/91

Maeve Stam.

Project:

Contact:

Project:

Contact:

“Little Adventures”

www.jeaninevanvonno.com contact@jeaninevanvonno.com +31(0)6 23176215

“Slapers”

www.maevestam.com maevestam@gmail.com +31(0)6 41423597


>


12 /13

Irene van den Brandt/Men of the Bush --


14 /15

Irene van den Brandt/Men of the Bush --


/ The end of apartheid in South Africa brought tourism opportunities to rural areas. However, the tourism industry is very competitive, and it is difficult for disadvantaged groups and communities to get involved. Other than agriculture, there is often no other chance to make a living. Those craftsmen decided to be their own boss and they made a wide range of tourism products to sell. Sometimes they don’t sell anything for a month. In other times, during the holidays, they have to work day and night because then there are a lot of tourists who buy crafts. The craftsmen still live in poverty but tourism has the potential to contribute to poverty reduction. That doesn’t solve the problem yet, because there is still a big problem with alcohol and criminality. --


16 /17

Marije Brouwer/ --


18 /19

Marije Brouwer/ --


Maria Dabrowski/konik -- 20 /21

/ Naam: Lijn: Sociale groep: Haaruitslag: Registratie: m/v: Moeder: Vader: Geb Datum: Kleur en kenmerken: --

Nema van de Millingerwaard XXXa Harem E VJ AG 02 44 528210000605092 merrie Nadia Olim van het Duin 20-05-2002 Kruin boven ooglijn iets links van neuslijn. Pierrotstreepjes boven ogen. Muis met bruine gloed. Heel vaag zebra, donkere voorbenen. Smalle aal, donker hoofd. Overwegend donkere manen. Manen links, boven ook naar rechts. Rechts halverwege in de manenkam een kruintje. --


/ Naam: Lijn: Sociale groep: Haaruitslag: Registratie: m/v: Moeder: Vader: Geb Datum: Kleur en kenmerken: --

Gorilis van de Stadswaard 2b Harem E VJ AG 08 18 528210002253966 hengst Gegawa van het Duin Gonar van Ark 27-03-2008 Muis met donker hoofd en benen. Kruin boven ooglijn, iets rechts van neuslijn. Normale/brede aal. Voor zebra, achter iets. Geen kruin in manenkam. --


MARIADABROWSKI/KONIK -- 22/23

/ Naam: Lijn: Sociale groep: Haaruitslag: Registratie: m/v: Moeder: Vader: Geb Datum: Kleur en kenmerken: --

Tiza van de Stadswaard XXX Harem E XN AG 09 46 528210002447455 merrie Tilia van het Duin Gonar van Ark 14-04-2009 (licht)muis. Kruin boven ooglijn, links van neuslijn. Smalle aal. Vrijwel geen zebra. L+R wangstip. Geen kruin in manenkam. --


/ Naam: Lijn: Sociale groep: Haaruitslag: Registratie: m/v: Moeder: Vader: Geb Datum: Kleur en kenmerken: --

Gonar van Ark 2b Harem E VJ AG 97 5 528210000605904 hengst Gonda vd Ennemaborg Trespas vh Duin 16-03-1997 muis, kruin boven ooglijn. Donkere onderbenen met zebrastrepen, manen links hangend, duidelijke pierrotstreepjes. Normale/dunne aalstreep vaag op kruis, met lichte kern. --


24/25

SARKA Vancurova/ --


26/27

SARKA Vancurova/ --


TOM JANSSEN/ --

/ Fascinatie voor de mens en hoe zij de wereld bevolkt, in elk landschap haar weg weet te vinden, de aarde boetseert in de gedaante die zij wil. --

28/29


/ Verwondering over hoe de natuur er uit ziet, gebouwen ontworpen worden, steden vormgegeven, het landschap aangepast. Over hoe nietig we tussen dit alles zijn, maar hoe ongekend bepalend. --


TOM JANSSEN/ --

/ Verbazing dat we alleen kijken, maar niet zien. De menselijke habitat is ons te gewoon geworden. Alleen plekken en gebouwen die radicaal anders zijn weten nog onze aandacht te trekken. --

30/31


/ Ik neem afstand, observeer het alledaagse. Laat juist die omgevingen en situaties zien waar we aan voorbijgaan. Confronteer de mens met zichzelf en haar leefomgeving. Maar laat haar boven alles op een andere manier kijken naar de geconstrueerde ruimte waarin wij leven. --


32/33

Jesse Nortier/Solitary Objects --


120x80cm, backlit


Jesse Nortier/Solitary Objects --

80x120cm, backlit

34/35


120x80cm, backlit


36/37

Daphne Kuilman/REBEU --

/ Rebue Rebue betekent woensdag in het Amhaars. Dat is de voornaamst gesproken taal van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Daar woonde ik vijf maanden tussen de locals in een compound (een stuk grond met meerdere huizen erop, omringd door een hek). Elke woensdagmiddag bereikte het geluid van zingende stemmen mij via de openstaande deuren. Mijn huisbazen, Ourania (foto rechts) en Yohanes, bleken fanatieke leden van de Pinkstergemeente te zijn. Het is de snelst groeiende religie in Afrika en ontstond ruim een eeuw geleden als vertakking van de Protestantse Kerk. Wat je daar uit terugziet is de directe band met God die aanhangers ervaren. Maar er zijn ook invloeden van de Katholieke Kerk zichtbaar, zoals het geloven in wonderen. Leden van de Pinkstergemeente raken vervuld van de Heilige Geest, ze geloven in genezing door handoplegging en ze spreken in tongen. Hun diensten gaan altijd gepaard met zang, dans en veel emotie. Voordat ik het wist zat ik elke woensdag, bij mijn huisbazen op de bank, te wachten tot er buurtbewoners binnen druppelden. Wanneer ze begonnen te bidden leken ze in één klap van deze wereld te zijn. Ik vond het overweldigend om te zien met hoeveel passie ze zich overgaven.

--


38/39

Daphne Kuilman/REBEU --


40/41

Nadja Kieft/Erst das Fressen, dann die Moral --


42/43

Nadja Kieft/Erst das Fressen, dann die Moral --


/ Erst das Fressen, dann die Moral Een goed gevulde koelkast is in onze Westerse cultuur een vanzelfsprekendheid. Dat maakt van ieder mens, advocaat of stratenmaker, vleeseter of vegetariĂŤr, idealist of scepticus, een consument. En consumenten hebben te kiezen, dus die zijn te verleiden. Sterker nog: als consument word je verleid bij de vleet. Die verleiding neemt vaak charmante, lachwekkende of absurdistische vormen aan. Verkopers zijn namelijk bereid om de meest vreemde dingen te verzinnen om jouw smaakpapillen aan te wakkeren. Je rijdt bijvoorbeeld nietsvermoedend door het Limburgse landschap wanneer je ineens geconfronteerd wordt met 2 manshoge bossen asperges van polyester. Je verbaast je niet over de buitenproportionele representatie van deze groente, maar slaat linksaf het erf van een aspergeboer op, terwijl je de botersaus al proeft. Zo worden we verleid en laten we ons verleiden. Een geraffineerd spel waarbij een gevulde maag uiteindelijk altijd op de eerste plaats komt.

--


44/45

INGEBORG KOPP/ the shed --

/ The Shed Mijn opa heeft al sinds ik mij kan herinneren een aparte ruimte bij zijn huis voor zichzelf. Hij verdwijnt voor uren zijn garage in om te sleutelen aan dingen als auto´s, grasmaaiers, motoren en fietsen. M´n oma staat te koken in de keuken, zuigt de vloeren, verzorgt de oppashonden en andere huishoudelijke taken en m´n opa ontsnapt hieraan. Zijn kleren worden vies van de olie en hij krijgt diepe zwarte sneeën in zijn vingers van het gesleutel met zijn gereedschap. Hij is een echte verzamelaar, kan weinig weggooien en wil alles repareren. Zijn garage is dan ook gevuld met gereedschap,

snoeren, metalen onderdelen en heel wat andere snuisterijen. Alles heeft echter zijn eigen plek en is zo functioneel door hem geordend dat hij het terug kan vinden. Maar mijn opa is geen uitzondering. Iedereen heeft wel een buurman, vader, opa of een vriend die een paar uurtjes verdwijnt in zijn vertrek om even te ontsnappen aan zijn vrouw, de spelende kinderen, de buren die op bezoek zijn, de geluiden van de televisie, de dagelijkse dingen. Zij scheppen orde in een wereld die alleen van hun is. --


46/47

INGEBORG KOPP/the shed --


48/49

Mara van Corstanje/ ”The body is shaped, disciplined, honored and in time trusted.” Martha Graham --


50/51

Mara van Corstanje/ ”The body is shaped, disciplined, honored and in time trusted.” Martha Graham --


Marten van Wijk/ 16°C --

sluis Steigereiland, Dwarslaan | brugkelder Oosterdokbrug, De Ruyterkade entreehal brugkelder Kortjewantsbrug, Prins Hendrikkade | gangenstelsel brugkelder Kortjewantsbrug, Prins Hendrikkade

52/53

/ Onder de grond is alles anders. Het is er koel, de temperatuur meer constant dan boven: gemiddeld zo’n 16°C in de bebouwde kom. De vormgeving is die van de functionaliteit. Dit is wat er zich onder Amsterdam bevindt. --


Marten van Wijk/ 16째C --

vluchttunnel Piet Heintunnel, C. van Eesterenlaan | nieuwbouw Rijksmuseum, Stadhouderskade / Hobbemakade brugkelder Steigereiland, Dwarslaan | kelder Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat

54/55


56/57

Diederick Overbeke/ Be Good --


58/59

Diederick Overbeke/ Be Good --


/ De hoeveelheid beelden die wij tegenwoordig per dag zien zag men vijftig jaar geleden in een heel leven nog niet. We zien zo veel maar kijken niet meer. Waar vroeger godsdienst of ideologie ons een raamwerk gaf om onszelf te kunnen bepalen, heeft Google deze taak nu overgenomen en organiseert het de informatie voor ons. Sergey Brin en Larry Page hebben hun zoekmachine al eerder vergeleken met het brein van God, en Google’s slogan is dan ook “Don’t be evil”. Drie jaar geleden zond Google een leger auto’s uit, elk uitgerust met een negenogige camera op kolom. Gewapend met een GPS en drie lasergeleide scanners begon deze vloot aan de eindeloze taak om elke snelweg, straat en steeg te fotograferen in de gehele (westerse) wereld. De algehele missie van Google: “alle informatie van de wereld te ordenen het universeel toegankelijk en nuttig te maken”. Streetview, zoals het is gaan heten, is nu een extra optie geworden binnen het kaartenprogramma Google Maps. Ondanks dat beelden binnen Streetview ontzettend kunnen verschillen, is de manier waarop ze gemaakt zijn altijd hetzelfde;

door een geautomatiseerde camera op 2,5 meter hoogte vanaf het midden van de straat, met watermerk van Google. Ondanks dit automatische en geprogrammeerde proces is het de kijker die de beelden interpreteert. De registratieve manier van fotograferen nodigt uit tot het zoeken van nieuwe betekenissen binnen Streetview. Als je de panorama’s van Google als neutraal en onpartijdig ziet, zou je zelf door middel van uitsnijdingen, zoom of onderwerpskeus betekenis kunnen geven aan deze nieuwe wereld. De driedeling in het werk en in bijbehorend boek richt zich op de drie belangrijke aspecten binnen deze wereld: privacy, censuur & copyright. Het komt voort uit mijn zorgen voor de onstilbare honger voor informatie, en de manier waarop er mee wordt omgegaan tegenwoordig. Data wordt meer en meer belangrijk in ons dagelijks bestaan, dus laten we hopen dat we later niet voor verrassingen komen te staan. --


60/61

Satijn Panyigay/ The Color of Coal --


62/63

Satijn Panyigay/ The Color of Coal --


/ The Color of Coal Als ik foto’s zie van mijn leven van vroeger zie ik een klein blij meisje met paarse lieveheersbeestjesslofjes en door mijn moeder gemaakte kleren aan. Ik voel de warmte van pap en mam en samen zijn we een perfect gezinnetje. Ik zie een onbezorgde blik in mijn ogen, heel nieuwsgierig kijkend naar de wereld om me heen, ervan uitgaand dat alles voor altijd zo mooi zou blijven. Ik wou dat ik die blik nog had. Het besef van het leven zonder mama maakt me verdrietig, boos en bang. Ik kan me heel erg verwonderen over de schoonheid van de natuur, de liefde en mooie momenten die ik meemaak, maar mama zit in allerlei kleine dingen om me heen, elke dag. Ik ga nergens zonder donker wolkje boven mijn hoofd die zelfs de zonnigste dagen voorziet van een schaduw. Ik mis haar al 2891 dagen. --


Jepke Versnel/DAT GEEFT WEL EENS GEKNETTER -- 64/65

/ Dat geeft wel eens geknetter (documentairefilm,2008) -Dat geeft wel eens geknetter is een korte documentaire over een huwelijk. Over Bep en Wim Polhuijs die al meer dan 60 jaar bij elkaar zijn. Beiden hun eigen ideeĂŤn over geloof, het leven en maatschappij. En dat kan botsen, maar toch is er iets wat ze bindt. Misschien juist wel die eindeloze mogelijkheid van discussie door hun verschillende opvattingen. --


66/67

Jepke Versnel/POPPEL --

/ Poppel (documentairefilm,2010) -Als je bij Tilburg de grens over gaat naar België is het eerste dorp dat je tegen komt Poppel. Op het eerste gezicht een typisch Belgisch lintdorp met grijzige bebouwing en rolluiken voor de ramen. Het is een van de vele grensdorpen van België die een grote aantrekkingskracht hebben op Nederlanders. Toch valt Poppel op tussen al deze dorpen, het zijn niet zomaar wat Nederlanders die daar wonen. De helft van de inwoners van Poppel is namelijk van Nederlandse afkomst. Vroeger naar België getrokken vanwege belasting voordelen, tegenwoordig op zoek naar rust, ruimte en een groot huis voor een redelijke prijs. Maar wat doet dat eigenlijk met een Belgisch dorp dat overspoeld wordt door Nederlanders? Wat vinden de Belgen ervan dat er steeds meer Nederlanders in hun dorp komen wonen? En botst het wel eens tussen de twee culturen? De stap over de grens is misschien klein, het feit blijft dat er cultuur- en mentaliteitsverschillen zijn. --


68/69

Merel Versteeg/Anti - Geranium --


70/71

Merel Versteeg/Anti - Geranium --


72/73

Jeanine van Vonno/ Little Adventures --


74/75

Jeanine van Vonno/ Little Adventures --


/ Ruben Melchior van Maanen

76/77

MichaĂŤl van Maanen/Ruben Melchior van Maanen --

Ruben is mijn jongere broer. We schelen twee jaar. Samen zijn we opgegroeid in Apeldoorn. Hoewel we elkaar vanaf de geboorte kennen, zijn we tijdens de puberteit onze eigen richting opgegaan. Toen ik achttien werd ben ik naar Utrecht verhuisd om te studeren. Ruben bleef in Apeldoorn en ging op zichzelf wonen. Daar heeft hij verschillende scholen geprobeerd, maar dat bleek uiteindelijk niets voor hem. Na diverse baantjes, werkt hij nu in een bedrijf waar industriĂŤle banden gemaakt worden. Ruben heeft een hechte groep vrienden. Vrijwel elke dag zijn ze bij elkaar thuis te vinden, of gaan ze in het weekend met zijn allen naar een feest. Feestelijke vrije tijd is een groot onderdeel geworden van zijn leven. Apart van elkaar hebben we ons eigen cultuurtje opgebouwd. Om te begrijpen hoe zijn leefwereld in elkaar steekt en om mijn broer niet uit het oog te verliezen, ben ik hem gaan fotograferen. --


78/79

MichaĂŤl van Maanen/Ruben Melchior van Maanen --


80/81

Femke Dam/Boundless blue on every side --


82/83

Femke Dam/Boundless blue on every side --


ANNA DASOVIC/ Vredenhof 1939-1945 -- 84/85

/ Het eiland is van nature geïsoleerd, aan alle kanten omringd door water. Er gelden andere wetmatigheden voor de flora en fauna op het eiland. Hetzelfde geldt voor de mensen; zij leven met elkaar samen in ‘schitterende isolatie’. In de duinen van Schiermonnikoog ligt een drenkelingenkerkhof. 90 Soldaten die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen en op het eiland zijn aangespoeld hebben hier nu een laatste rustplek gekregen. Zij zijn daar door de Duitse bezetter en eilanders met militaire eer begraven. De soldaten delen hetzelfde stukje grond, ongeacht nationaliteit, religie of rang. De kracht van het kerkhof is het uniforme karakter, zij functioneert als oorlogsmonument. De nadruk ligt bij het monumentale karakter van het kerkhof en niet bij de soldaten die er begraven liggen. Het idee van schoonheid en het esthetieke is na de oorlog actief gebruikt om een directe harde confrontatie met de dood te verhullen. De materiële cultuuruitingen van het oorlogskerkhof vormen de kern van dit project, waarbij het uniforme tegenover het persoonlijke is geplaatst. Hiervoor gebruik ik bestaand materiaal, gepresenteerd in een nieuwe samenhang. Ik daag de kijker hiermee uit om na te denken over de functie van het oorlogskerkhof voor het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De symbolische betekenis van het oorlogsgraf en de wijze waarop zij een plek krijgen in het collectieve geheugen staat hierbij centraal. --


ANNA DASOVIC/ Vredenhof 1939-1945 --

03

06

07

08

09

10

39

40

42

43

44

45

46

54

55

56

57

58

59

60

68

69

70

71

72

73

74

82

83

84

85

86

87

88

100

101

102

86/87

--

96

97

98

99


12

13

14

15

16

17

36

47

48

49

50

51

52

53

61

62

63

64

65

66

67

75

76

77

78

79

80

81

89

90

91

92

93

94

95

103

104

105

106

107

110

111


88/89

Maeve Stam/SLAPERS -- Juul & Emiel


90/91

Maeve Stam/SLAPERS --

An & Heleen


Frank & Chaja


kenners kiezen konijnenberg

Printen voor uw portfolio of galerie Professionele printkwaliteit voor de kritische fotograaf: de Canon PIXMA Pro9000 Mark II

fotokonijnenberg kenners kiezen konijnenberg

“

“


I AM A PERFECTIONIST

I AM THE NIKON D300s. Ik ben professioneel en compact. Met geavanceerde beeldverwerking, 51-punts AF-systeem, HD-video, stereo geluid-optie, continu-opnamen van 7 bps, 2 kaartsleuven (CF en SD). www.iamnikon.nl


96/96

NAAM/PROJECT --

/ Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door: --

Graduation cataloge High school of arts Utrecht 2010  

2010 - To complete our graduation as a group, Photography class 2010 Utrecht made an selfpublished catalogue of all the graduation works. Th...

Advertisement