Page 1


D e mo la Ca mp a i g n Au tu m n , 2 01 6

PARTICIPATION AS A TOWN SERVICE


CONTENT

Meet the Team

01

Introduction

02

Project Analysis

03

Defined Themes

07

Workshop

09

Initiatives

11

Business Events Placemaking

13 21 45

Tools & Resources

59

Summary (Yhteenveto)

61


MEET THE TEAM Lara Gonzales Porras Hometown: Avilés, Spain Studies: University of Tampere Professional Interests: leadership, human aspect of companies Hobbies: movies, music

Karolína Kopecká Hometown: Prague, Czech Republic Studies: Tampere University of Technology Professional Interests: Architecture & Urban Planning Hobbies: climbing, hiking

Gabi Lee Hometown: Daegu, South Korea Studies: Tampere University of Applied Sciences Professional Interests: Urban Planning & Design Hobbies: badminton, cycling

Anna Suslova Hometown: St. Petersburg, Russia Studies: Tampere University of Technology Professional Interests: Civil Engineering Hobbies: traveling

Mikko Salmela Hometown: Tampere, Finland Studies: University of Tampere Professional Interests: Public Administration & Management Hobbies: reading

Michael Szczerepa Hometown: Cumberland, RI, USA Studies: Tampere University of Technology Professional Interests: Architecture & Design Hobbies: hiking, running

01


INTRODUCTION

English

Suomi

The project partner of this procurement is municipality of Hämeenkyrö, represented by Helena Ylinen and Tiina Laakkonen. Our client’s wish was that our team develop a solution which increases participation among the inhabitants of the Kyröskoski area. The main concern of the municipality is that this part of Hämeenkyrö (Kyröskoski) is regressing economically and therefore is currently suffering a serious lack of vigor. The main reason of this is that inhabitants of Kyröskoski purchase products and seek services elsewhere. As a consequence, the representatives of the municipality of Hämeenkyrö are looking for participatory strategies, involving inhabitants and organizations, to overcome the declining period that this area is experiencing. The key aspect of the project and its future solutions, therefore, is focused around the idea of participation.

Tämä hanke on toteutettu yhteistyössä Hämeenkyrön kunnan kanssa. Yhteistyökumppaneinamme hankkeessa ovat toimineet Kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen ja Toimitusjohtaja Tiina Laakkonen. Asiakkaamme toiveena oli, että työryhmämme kehittäisi ratkaisun jonka avulla olisi mahdollista lisätä kunnan asukkaiden osallisuutta Kyröskosken alueen kehittämisessä. Kunnan suurena huolenaiheena on ollut, että Kyröskoski on taantunut taloudellisesti ja sen elinvoima on laskenut. Suurimpana syynä tähän on ollut se, että alueen asukkaiden kulutus suuntautuu Kyröskosken ulkopuolelle. Tästä johtuen kunta on päättänyt etsiä uusia ratkaisuja, joiden avulla alueen asukkaat, yritykset ja organisaatiot voisivat itse auttaa kääntämään alueensa epäsuotuisan kehityksen. Avaintekijä tässä hankkeessa on osallistuminen.

Our solution is to offer several participatory strategies that will help potential innovators to start projects that will help the area to develop and improve. Our aim is to provide guidance and inspiration, and all strategies are related to themes that people of Kyröskoski have found meaningful for them. These themes are: business activities, social events, and placemaking initiatives. For each theme, we present several strategies that are based to citizen’s ideas and proposals. We hope that the readers of this book will find these proposals to be useful, and that they can help to make Kyröskoski a better place to live. Sincerely, The Demola Team

Ratkaisuna esitettyyn ongelmaan esitämme useita erilaisia osallistamiseen perustuvia strategioita, joiden avulla paikalliset innovaattorit voivat helpommin aloittaa projekteja jotka auttavat aluetta kehittymään ja kukoistamaan. Tavoitteenamme on tarjota opastusta ja inspiraatiota, ei holhota. Kaikki strategiat perustuvat niihin teemoihin, joita alueen asukkaat itse pitävät merkityksellisinä. Nämä teemat ovat liike-elämän kehittäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen ja yhteisöllinen kaupunkisuunnittelu. Esitämme jokaiseen teemaan liittyen useita erilaisia strategioita jotka perustuvat kuntalaisten omiin ehdotuksiin. Toivomme, että tämän kirjan lukijat pitävät näitä ehdotuksia hyödyllisinä, ja että ne auttavat tekemään Kyröskoskesta paremman paikan. Onnea ja menestystä toivottaen, Koko Demola-tiimi

02


P R OJ E C T A N A LY S I S Questionnaires After the problem was identified and the goal settled, the team organized a community survey for the Kyröskoski area. The survey was intended to locate and evaluate the strengths, weaknesses, and opportunities of the area. The nature of the survey was intended to receive feedback related to topics including: business, services, environment, and community. The survey was executed in the form of an internet questionnaire and paper questionnaire, both of which were available in Finnish. The paper version was made available in three locations in the Kyröskoski area: two grocery stores (Valintatalo and S-market) and the library. These spots were chosen because the intention was to receive feedback from local inhabitants of various social classes. The internet questionnaire was available on Hämeenkyrö’s own internet page, and it was also advertised on Facebook. Both the online questionnaire and the paper version included three open questions that helped the team best assess the existing condition and potential of the area. These question included:

1. I like Kyörskoski because… 2. I do not like kyröskoski because… 3. Kyröskoski would be a better place if…

The internet questionnaire received 59 answers and the paper version 41, totaling 100 responses. Though the results contained many unique and original opinions, there generally was a shared understanding of the key problems and potential solutions. Based on the 367 opinions received in the questionnaires, the team ultimately formed 6 categories which represent the most common concerns people had. Table 1 presents the overall results of the open question section, showing only the most frequently mentioned comments or concerns.

03

According to results of the questionnaires, the people of Kyröskoski are more eager to give their opinion concerning the positive aspects of their village, rather than negative ones. The categories that generated the most concern were: services, leisure time activities, and general atmosphere.

Online Questionnaire The internet questionnaire included ten multiple-choice questions, in which it was possible to evaluate different locations and aspects of the Kyröskoski area. The scale of evaluation provided were “good”, “needs improvement” and “not good”. The measured aspects were: market place, public transport, shopping, environment, atmosphere, economic opportunities, leisure activities, community pride, art & culture and restaurants & cafés. The meaning of this section was to further reinforce the concepts and further measure the strengths and weaknesses of the area that came up during the written questionnaire. As can be seen in table 2, almost every category was evaluated as needing improvement. The point that came out as being the most interesting and valuable was the sense of community pride. This clearly indicates that people in Kyröskoski have a very strong sense of community, which is an essential factor in establishing local initiative projects. The categories that scored the worst in this section were: shopping, economic opportunities, and restaurants & cafes. The results reinforce the findings of the other parts of the questionnaire- that the local economy must be stimulated in the center of Kyröskoski. The market place and leisure activities seem to need most improvement, but scored relatively high in the “good” category. This indicates that these aspects are valued, but also that there is a need of additional activities. This makes them potential targets for improvement and development.


Category

I like Kyrรถskoski because...

I dislike Kyrรถskoski because...

Kyrรถskoski would be a better place if...

Nature

- Beautiful Landscape - Close to water/lake - Close to ridge

-

- Improvement of the ridge/river banks/falls

21

1

4

- Small, peaceful, cozy - Good place to live - Close to Tampere

- Empty shops/facilities - Desolate, deserted center - Depressing streetscape

30

26

Atmosphere

Built Environment

- The market place 18

Sport and Leisure

- Good sports facilities - Many teams/clubs available 24

Services

- Grocery stoes - Services are nearby 33

Community

Total Responses

- Birthplace - Home - Family & friends

6 - Nothing to do 3 - Lack of both private and public services - No cafe 19 - Behavior of youth - Drug & alcohol usage - Boredom

- More life in center - Better transport connections 24 - Market place improved - Renovation of church - New parish 13 - Swimming hall - More sports facilities - More youth activities 34 -More services needed (cafe, clothing shops, Lidl) - New uses for empty space 56 - More community sense, teamwork, and positive attitude

24

10

21

150

65

152

Table 1

Table 2

04


05


P R OJ E C T A N A LY S I S Feeling Map The third part of the survey was a feeling map, which was aimed at helping people express their opinions in a more visual way. Citizens were encouraged to point to specific locations and places on the map according to their opinions, and specify whether they liked it or not. The color of the selected pin represented if the place is good (green), bad (red) or if it needs improvement (yellow). Citizens were also encouraged to add comments along with their pins. The map was placed to the town library. The results showed that people’s opinions varied quite a significant amount. Though it was not possible to locate and define a specific need using this method, there was a significantly larger amount of green pins than red or yellow pins, which indicates that people are generally quite happy positive when it comes to their town. The main objective of the feeling map was to allow citizens to express their feelings in a more visual way, in a location that is frequented by many residents- old and young, alike.

The Feeling Map was meant to act an anonymous visual platform for people to see what exactly other residents are saying about the town. Though this was not the most successful method tried by the team, it did do a great job in getting people to think about, if not talk about, their town in a critical, yet optimistic way. According to feedback that the team had received in the questionnaires, Kyröskoski is in need of improvement. Thus, the lack of business and services and deserted looking town center are the center of focus for the team. Another significant observation is that the people of Kyröskoski have a strong sense of community, though at the same time they feel that more should be done. Kyröskoski has its own identity compared to the rest of the town, and has serious potential for development.

06


A N A LY S I S R E S U LT S

ANA

QUES

1

is a demand, especially a café and swimming hall

2 3 4 5

To w n c e n t e r n e e d s m u c h

improvement, now seems

FE ES & E S NAIR A H TION P S

LY S I

ELIN P G MA

07

Services are valued and there

empty and desolate

Small town with beautiful nature and landscape, has “homey” feel

Citizens value their village, are willing to develop it

High demand for leisure activities

6

and events

Businesses & entrepreneurs are needed


DEFINED THEMES Project Strategy

INITIATIVE STRATEGY • Attract new entrepreneurs • Provide more services

• Increase cutomer traffic • Instill identity through branding

BUSINESS

• Use ageing entrepreneurs as an asset

EVENTS • Family events • Sports events • Music & cultural events • Skill exchange • Main street events • Seasonal events • Pet events

PLACEMAKING • Main street beautification initiative • Storefront transformation • Wayfinding/signage initiative • Marketplace improvements • Nature trail as educational trail

08


09


WORKSHOP Initiative Development

The team, with the help of the municipality, held a community workshop on the 15th of November, 2016. The main theme of the workshop was focused around the idea of vitality and urban potential of Kyrรถskoski. The first objective was to present to the community the findings and the outcomes of the survey and questionnaires that the team conducted. Next, the team prepared and presented several international examples based off the three established themes of the project- business, events, and placemaking. These examples meant to serve as cases for the next portion of the workshop. Three activities were prepared for the workshop, based on the three themes. The community members that were present were divided into three groups to work together and brainstorm and discuss ideas and initiatives for bettering the existing condition of Kyrรถskoski. At 15 minute intervals, the groups were rotated around to allow for every community member to voice their opinion in each activity. The workshop was an overwhelming success, and the team received incredible feedback and ideas to serve as starting points for the team to develop into initiative strategies.

10


11


INITIATIVES A GUIDE OF COMMUNITY PROJECTS FOR THE V I TA L I T Y A N D U R BA N P OT E N T I A L I N K Y R Ö SKO SK I

12


BUSINESS

13


CUSTOMERS Improve Customer Traffic The Problem

Organization

One of the main problems in Kyrรถskoski is the lack of customers visiting the existing shops and businesses in the town center. Even though people have access to several nearby services, in many occasions the inhabitants of the town prefer to purchase items and use services in other cities, for instance, Tampere. As a consequence, the center of Kyrรถskoski seems abandoned and empty, lacking in a steady flow of customers.

Realization:

The Solution This problem can be tackled by arranging joint sales among the existing businessmen of Kyrรถskoski, as this may encourage people to visit the shops and purchase all the necessary items in the area. Customers need to feel that they can find whatever they need in local shops at affordable prices.

The businessmen and entrepreneurs of the city should join forces in order to get and attract more customers. The development of thematic weeks might an interesting way to address this project. For instance, weeks dedicated to promoting Finnish products can be organized, or weeks with sales of specific sectors or items (discounts on flowers or restaurants). Also, shopping routes should be developed, in order to attract customers and encourage them to visit the existing shops in the city. In addition, it is important to highlight that citizens of Kyrรถskoski need to feel that by shopping in the center of town and buying local products, they are helping the community, the local economy, and pushing the development in the area.

People Who will benefit from the project? Customers, citizens, local businesses Who is involved in the project? Shop owners & entrepreneurs

14


INSTILL IDENTITY Advertise & Brand the Falls The Problem

How to Organize

Kyröskoski is a place that has a lot to offer – nice landscapes, walking paths in the forests, and a unique and relaxed atmoshpere. However, sometimes it is difficult to convey all of the advantages of Kyröskoski and properly advertise the area. Therefore, it is necessary to find a way for more people to be attracted to Kyröskoski. In addition, it is vital to create a strong sense of unity, community, and pride in the area.

Realization:

The Solution The falls are very well known by the local community, as they both serve a modern function and retain a historical value. Creating a brand of Kyröskoski through better advertisement of the waterfalls would be very exciting and unique. A similar project has worked positively before in Finland, for example, in the city of Imatra.

People Who will benefit from the project? Citizens, businessmen, tourists Who is involved in the project? Municipality, tourism board, media

15

Firstly, the area surrounding the falls should be improved to look more attractive, and clear and comfortable walking paths should be installed to show the area as suitable for sports. Maintenance will be very important here. In addition, it might be interesting to organize events involving the falls, for instance, a “show” with water and lights in the area of the falls during summer time. It might be advisable to improve the advertisement in local and Finnish media both by showing the waterfalls as a tourist attraction and also by promoting the events happening in the area. Other projects involving the waterfalls and creation of a brand from this area might be, for instance, designing a logo for the city inspired by the waterfalls. Additionally, a brand that sells local and craft products, inspired by the waterfalls might be created. This can also be participatory, as a competition can be organized where citizens can propose various ideas for the logo of the falls. The chosen images show branding ideas for Sao Paulo, Porto, and Moldova.


16


PROVIDE MORE SERVICES Coffee Shop & Local Craft Store The Problem

How to Organize

According to the questionnaires prepared by the team and answered by the inhabitants of Kyröskoski, citizens believe that their needs in terms of available services are being fulfilled. For instance, people feel extremely satisfied with the supermarkets, the pharmacy, and the flower shop located in the town center. However, there is lack of leisure services, designated places to meet and increase community interaction, and activities involving all citizens of Kyröskoski.

Realization:

The Solution Establishing a café in the area was the single most requested service. Also, a craft and local products shop was highly requested both in the questionnaires and in the workshop. The inhabitants of Kyröskoski would very much enjoy a place to meet and be together and the economic situation of the city would thus improve, by helping local producers and entrepreneurs establish these businesses.

People Who will benefit from the project? Inhabitants, craftsmen, businessmen, local economy Who is involved in the project? Entrepreneurs, building owners, municipality, community

17

The first step in starting this project is locating potential entrepreneurs willing to start a business in Kyröskoski. This can be solved through a “call for businesses”. The citizens of Kyröskoski and potential customers are in demand of a coffee place and would like to purchase more local products. This means that the new businesses have a high potential of succeeding, if there is such a demand for local products and supporting of local small businesses. In order to attract entrepreneurs, offering incentives, benefits, and other advantages involving rental agreements can be a very powerful tool. Expediting and facilitating in the process of setting up a business, providing resources and support, and aiding in the process of completing paperwork might have a positive effect on attracting new entrepreneurs. Additionally, the new coffee place and craft shop can collaborate with other businesses and arrange agreements with local producers as a way to include as many local actors as possible and have a positive effect in the economy. A local bakery may provide the baked goods being sold in the cafe, local art can be displayed in the café, and small local products can also be sold and displayed. Events can be organized and held at the location, and by making it a common meeting place, it can also work to attract new customers.


18


INCREASE BUSINESS Attract Entrepreneurs The Problem One of the most important factors related to improving the condition of Kyrรถskoski is the existing storefronts and empty spaces waiting to be rented out. As a consequence, the town center looks abandoned and isolated, and in need of serious revitalization in the form of attracting new entrepreneurs and businesses. Additionally, there are aging businessmen in charge of the current available shops, and new young entrepreneurs are needed to take over.

The Solution Many projects can be developed in order to attract new entrepreneurs to the area and enhance both the economic development and growth of Kyrรถskoski. These projects can be in the form of courses for aspiring entrepreneurs that are geared towards locals, pop-up shops, or alternate rental agreements.

People Who will benefit from the project? Citizens, municipality, community Who is involved in the project? Municipality, building owners, entrepreneurs

This strategy can truly have an exceptional impact on local businesses and the entrepreneurial spirit of the town. It consists of using an existing empty space as a temporary and short-term sales space. The inhabitants of the city might be able to start a new project or business for a limited and short period of time by offering a new service to the customers. For instance, a bike-repair shop or a craft shop. This project is also valuable in order to test possible business ideas as well as the market: if the idea succeeds, a new possible business might emerge in the future in Kyrรถskoski. This strategy is beneficial for the potential entrepreneur, as it is inexpensive, and there is not too much risk, as a one year agreement is not being signed. These agreements usually last from a couple of weeks to several months. As the empty spaces in town have been vacant for years, this strategy would be very interesting for the building owners, as the vacant spaces are being finally filled and some income is being made. Rental Agreements:

possible

How to Organize Entrepreneurship Courses: If new businessmen are not actively interested in the market of Kyrรถskoski, the alternate option consists of training and educating local people to become future entrepreneurs and to motivate them to stay in the local area rather than moving to a larger city with their businesses. These courses can be offered by the municipality and addressed to the citizens of Kyrรถskoski or other possible entrepreneurs, and the main objective is to increase the entrepreneurial spirit of the area.

19

Pop-up Shops:

In many occasions, the main reasons why entrepreneurs do not start a new business is the risk associated with paying high rent during the duration of typical long-term contracts, and the profit uncertainty in the local market. Thus, one of the actions that might attract new entrepreneurs is the creation of improved and more flexible terms in rental agreements. For instance, through short-term contracts, the uncertainty and risk of opening a shop can be diminished and more people may find themselves interested in the idea. Additionally, grants and benefits to cover and reduce rent expenses during the first months of the business might help new entrepreneurs.


20


EVENTS

21


C U LT U R E & M U S I C Amateur Choir, Orchestra, Theater, etc. The Problem

Association:

There currently exists a lack of community sense and activities to bring people together. Additionally, smaller local events are often being overshadowed by larger cultural events in bigger cities.

Establish guidelines for the association. Is it an official association or an unofficial one? Formal organizations often have more access to grants and donations. Having a formal set of rules also may avoid problems relating to decision-making within the organization, finances, responsibility, etc. The association, whether official or unofficial, will require a logo and basic guidelines relating to membership, decision-making, and how and where you meet.

The Solution Revive the Kyröskoski - Hämeenkyrö amateur choir and orchestra. Establish an amateur theater or another cultural association.

People Who will benefit from the project? People interested in performing arts, community, tourism Who is involved in the project? Art-oriented citizens, municipality, financial donors (sponsorship), media, artists

Location: A regular meeting place must be established. This can be a property owned by the municipality, a school, restaurant, or properties owned by the association members’ network. Donations can be sought to fund the organization’s costs by asking local businesses for donations in exchange for advertising at events. Donations can be also made in the form of curtains, costumes, or instruments by the community, and the organization’s network can be a great place to start.

How to Organize

Organizing Events:

Research:

Advertise the event. Let people know who you are and what you are doing. This can be done either online, on facebook, flyers, newspapers, local radio, etc. Find a proper location for the event and volunteers to help organize it. Invite all who contributed to the association, and contact businesses about advertisement possibilities. Document the event by taking photographs or videos or having articles written about it. This will help gauge more interest in future events and let people know what they missed if they were not able to attend the event.

Has there been a similar association in the past? Locate useful contacts, former members, enthusiasts, and properties that hosted similar events. Reach out to related organizations or people from the neighborhood to guage interest (school organizations, teachers, senior center, church associations, etc.) Members: Contact interested citizens using various channels of communication such as facebook, newspaper, brochures, posters, etc. Define the abilities, interests, goals, and resources of interested members. How can everyone contribute to the association?

Additional Information and Resources: International Amateur Theatre Association Amateur Stage Scripts: stagescripts.com Amateur Orchestras: amateurorchestras.org.uk Performing Arts Resources: bbc.co.uk/sing

22


KALEVALA Thematic Festival/ Event The Problem The KyrĂśskoski rapids are mentioned in the famous Kalevala legend. It is time to be proud of this and celebrate it.

The Solution A festival relating to the topic.

People Who will benefit from the project? Municipality, business, tourism, community Who is involved in the project? History & folklore groups, businesses, craftsmen, performing artists, journalists, volunteers

How to Organize Research: List activities that may be beneficial for the event. This may include, but is not limited to: traditional craft, theater plays, music, dance, clothing, mythology events, food, art pieces from the Kalevala Society. Find and contact the organizations and people linked with the activities or similar events and festivals.

An official budget must be established and necessary contracts and insurances must be signed. Promote the event and let the community know what, when, and where your event is occurring. Services and equipment must be organized, prepared, and permits must be issued for the event. Sanitary areas, parking, first aid, security, and tickets must be provided and issued. Event: Invite people involved in the organization of the event, as well as journalists, and provide them with free admission. Invite members of similar associations and events, and gain their interest in future cooperation and potential collaboration. Document the event with photographs, videos, and articles written in newspapers for more interest in future projects and events. After Event: Check budget, contracts, and agreement, and make changes if needed, fix any potential misunderstandings as soon as possible. Gather all information about the event and make a report of it, publish article about the event and the outcome/ successes of it.

Preparation:

Similar Successful Events:

Clarify the needs and expectations of everyone involved. This may be related to brand promotion, product sale, volunteering, etc. What will each party need? Space, equipment, allocated time for performance, etc. Make formal agreements with the involved parties that includes responsibilities and benefits for both sides of the agreement.

Sastamala Gregoriana - Early Music Festival Sastamala, Finland

Donors can be sought for funding in return for advertisement or promotional material. Local companies and firms can benefit from exposure at such events. Also, research Finnish and EU grants relating to culture and history and apply if the event qualifies.

23

Chodsko Folk Festival - St. Lawrence Festival DomaĹžlice, Czech Republic Summer Shakespeare Festival Prague, Brno, Ostrava, Czech Republic Bratislava, Slovakia Abbey Medieval Festival (pictured right) Caboolture, Queensland, Australia


24


SKILL EXCHANGE L a n g u a g e , C r a f t , Ta l e n t , e t c . The Problem Many people have unique skills, and there are also many others who would be interested in learning a particular skill, though they may lack the resources to do so.

The Solution Connect people. Everyone has something to share and something to learn. Bakers may offer a cooking lesson in exchange for accounting services. A Fin may want to improve their English language skills, while a foreigner may want to improve their Finnish language skills. Exchanging skills is a great way to gain life experience and skills, while allowing for others to do the same.

People Who will benefit from the project? Interested citizens Who is involved in the project? Interested citizens, platform manager, businesses

How to Organize Research: Define what the most wanted skills/courses are in the area. Where do people commute to, to take certain courses? Who has this knowledge locally? Match a “teacher” with a “student” of a common need and create a pilot project. Pilot Project As people are naturally hesitant of new ideas and methods, a successful pilot project is needed to show people the benefits of the project. The most common skills exchange match may be, for example, a foreigner looking to learn the Finnish language, and there may be an available person who is willing to learn this foreigner’s native language, and thus, both parties involved will benefit from the exchange.

25

An elderly businessman may have several decades worth of experience, but may struggle in today’s technologically driven market. A young business student may want to learn tips and knowledge from the more seasoned businessperson, and in exchange, can offer various IT services, for example: setting up a website, creating a facebook page, or even offering manual labor services. A local flower shop owner may want to share their knowledge with a freshly graduated florist. The florist gets the satisfaction of helping a future professional florist, and also get free help, while the fresh graduate, who has a fresh and unique outlook, may help the older florist reach younger generations and set up an instagram or facebook page. Promote the idea to gear interest in the platform, match interested parties, and request feedback from the participants. Additionally, reviews may be left so others may know what to expect. Platform: Create platform, either digital, or manual, where people can offer their skills and ask for some skill in exchange. Extending Activities: It may be beneficial to create a community around the project, if proven successful. Mutual meetings of people involved in similar skill exchange programs, or sharing common skills can create a very close community of members and residents of the town. Successful Examples conversationexchange.com mylanguageexchange.com community-exchange.org timevillage.org


26


PET ACTIVITIES Competitions, Training, Meeting, Agility The Problem There is a large amount of pets, though not many activities for them.

The Solution Establish an organization of pet owners and organize various events and activities for them and their pets.

People Who will benefit from the project? Pet owners, municipality (having untrained dogs can lead to incidents)

For agility training, a meeting place must be secured, meeting times must be agreed upon, a qualified trainer must be found, and fees or dues must be paid. For pet shows, to organize an event, equipment must be acquired, a location must be secured, parking must be provided, as well as sanitation facilities, safety, and referees. An entrance fee must be agreed upon, the event must be promoted, and information about the organizing body must be made available to the public. Pet meet-ups can be organized informally through any platform that is current and available to citizens.

Who is involved in the project? Pet owners, municipality (for issuing permits), landowners, trainers

To involve more people and the help the events grow, simple photographs of the events can serve as a great promotional tool. For larger events such as pet shows, donations can be sought out from pet shops as well as various brands that cater to the needs of pets.

How to Organize

Additional Resources:

Research:

Oakland Dog Training Club oaklanddogtraining.org

Find out how interested the community is in organizing events for pets. How many pets are there? What kinds of services are being requested most? Is the community interested in pet sitting/ walking, puppy socializing, obedience training, tracking, defence, agility, shows, breeding, etc. Preparation: Match people of similar needs. Create a platform for them to get in touch with each other (facebook, blog, scheduled meetings, etc.) If groups already exist, staying current and giving updates to potential new members would be very beneficial.

27

Certification Council for Professional Dog Trainers ccpdt.org

OUPET oupet.co Koiramessut koiramessut.fi The Finnish Kennel Club kennelliitto.fi


28


CITIZEN-LED WORKSHOP Community Project The Problem

Funding:

There is a good sense of community in Kyröskoski, though there is room to improve this sense of community and community pride.

National and EU grants are available for such projects. Advertising can be used strategically with local businesses. It would be great to have local businesses donate money, and apply their logo or information on the designed element, but this may also sometimes make the designed piece feel less like a community project, and more like an advertising project. Advertising from local businesses can be used during the construction workshops, and donations can also be accepted.

The Solution A project that is organized entirely by the community and brings people to work together towards a common goal that can benefit the entire community.

People Who will benefit from the project? The community members of Kyröskoski Who is involved in the project? Community members, designers, volunteers

How to Organize Research: What is needed to bring this project to life? This may include materials, location, volunteers, permits, designers, carpenters, funding, etc. Preparation: Create open call for volunteers. Also flyers, posters, articles, school announcements, city council meetings, and local organizations can all help to reach the entire community. Design: Reach out to local craftsmen, designers, students of vocational schools, and school children for design ideas. Good ideas can be great ways of promoting and advertising the workshop and the project. Including younger children would be beneficial, as this would be a great activity for them and their parents to do together, and meet other children and parents. Apply for permits if necessary.

29

Material: The best material for such a project would be recycled local materials, as they can be readily sourced from local companies and manufacturers and often can be donated if for a good cause. Tools and other supplies can be borrowed from community members involved in the project. Location: The location of the workshop can be found through the community’s networks, and the location of the project must be agreed upon with the municipality or the body in charge of this. People: Invite locals of all ages to participate in the workshop. Schools can also use this as a learning opportunity. Local restaurants or community members can donate food, tables and chairs, and even make monetary donations. Inviting local artists can also help the workshop feel more like a social gathering than a strict event. A special kid’s corner can be set up to allow even the youngest of volunteers the opportunity to get involved in the project. Additional Resources: publicworkshop.us cdesignc.org abqmainstreet.org/placemaking nezevli.cz (pictured right)


30


RIVER ECOSYSTEM EVENT Research, Promotion, Education The Problem A unique ecosystem and species are present in the Pappilanjoki River and along KyrÜsjärvi and Kirkkojärvi, and they should be celebrated and valued.

The Solution Promote the value and the unique characteristics of the ecosystem and use it as an informative and educational tool.

People Who will benefit from the project? Community members, families, children, students, etc. Who is involved in the project? Schools, municipality, children, researchers

biologists,

How to Organize Research:

This can be a great way to promote this and document it and potentially have an article written about it. Promotional materials can come in the form of a website, an educational board along the river, or various events that can happen along the river (treasure hunt, painting competition, etc.) Making the riverbank more attractive can also help preserve this ecosystem. Events: Events relating to this topic can first start with a platform to collect and connect all of the information and activities that relate to the area, the river, and the ecosystem. This information can be shared and promoted further with a logo, a unique webpage, a blog, or other digital formats. Guided tours for schools and universities can be organized, and ultimately, this can become a tourist attraction and a place that draws people to the town. A unique souvenir can also be designed and made available to interested visitors. Additional Resources: Environmental

Education

in

Protected

Research the various qualities and characteristics that make this area and this ecosystem unique. Find information concerning environmental protection laws.

Areas along the Danube (Report available at

Realization:

(Brochure available through parksandbenefits.net)

Universities may be interested in the topic, and research can be conducted by university students or researchers to find further information about the area. This could also be a great idea for a student to be involved by doing research for a thesis. High schools may also be interested in the area, specifically ones enrolled in courses related to biology or ecology.

31

danubeparks.org) Guide to Sustainable Tourism in Protected Areas

millcreeknashville.org watchingbackyardbirds.com


32


MAIN STREET ACTIVITIES Markets, Parklets, Local Product Shop The Problem There exists a lack of street life and business, empty spaces, no attraction points, and no designated spaces for community activities.

The Solution Creating places and events which will attract people’s attention to the street will bring a more lively atmosphere, and as a result will appeal to more entrepreneurs and businesses. For example, organizing parklets to be used as temporary places for short-term markets, cafes or just meeting spaces instead of parking spaces along the main street.

The winning design is chosen by a panel of judges, and a contract must be signed by the investors, designers, and the municipality. A final design must be agreed upon and permits must be issued if necessary. All objects that are not a part of the design must be removed (cars, bicycles, rubbish, etc.) and road markings may be installed. After installation, a final inspection must be made before the project can be opened to the public. How to Utilize:

How to Organize Parklet

The design may be used as a temporary exhibition, market, cafe, stage for street performances, or a simple meeting place. The main idea is to create something that is temporary, easy to install and remove, and can be accessible to everyone. The space can be used for any period of time, though due to weather restrictions, warmer months may be more suitable (although a winter parklet may be just as interesting!) It can be installed anywhere from a couple days to several months, though most parklets have been most successful acting as summer cafes or temporary markets. No rent and low maintenance costs lead to the project implementation being very inexpensive and a very popular strategy.

Research:

Useful Resources:

People Who will benefit from the project? Shop owners on the main street and nearby areas, entrepreneurs without their own shops or cafes, local craftsmen, community Who is involved in the project? Entrepreneurs, shop owners, media, tourists from surrounding towns, people living near the main street

Locate the most suitable parking spaces along the street that fit the designated function of the parklet. The surrounding environment and businesses may be analyzed to define the most beneficial use of the space. Avoid spaces that may be deemed unsafe due to passing traffic. Preparation: The municipality may suggest a competition to attract a large amount of participants to find the most unique and suitable design. Promotion of the competition may be done in local newspapers, on the town’s webpage, or by directly contacting the Chamber of Commerce.

33

2016 Parklet Program - City of Minneapolis pavementtoparks.org/parklets parkingday.org/resources Successful Examples: ReBar Group rebargroup.org/parking-day INTERSTICE Architects- Sunset Parklet (pictured) SHIFTSPACE Pop Up Parket (pictured) shiftspacedesign.com/portfolio/parklet


34


MARKETPLACE EVENTS Markets & Festivals The Problem The marketplace area is underutilized during most of the year, and as a result, it looks empty and abandoned.

The Solution More life and activity can be brought to the marketplace by organizing more variety of types of markets and festivals, as this is a very good location, right in the center of KyrĂśskoski.

People Who will benefit from the project? Entrepreneurs, local businessmen, tourists, craftsmen, farmers, local residents Who is involved in the project? Municipality, businessman, traditional craftsmen, journalists, volunteers

How to Organize Themed Market Preparation: Choose a theme for the market or event that locals can relate to or be interested in (music, food, craft, holiday, literature, movies, etc.) and set a date and target audience (seniors, students, families, children, etc.) According to the target audience, the design and style of market, along with advertising material should be catered and geared towards this audience. Invite volunteers or organizers from the town to assist in deciding and securing a location and necessary equipment for the event. Create a map of participating event vendors and their designated locations in the event location, creating a seamless and strategic placement of vendors. According to the amount and type of vendors, it may be beneficial to either set a standard fee or sign a contract designating the percentage of profits that will be collected by the organizing body. The latter option may be more attractive for smaller companies and craftsmen.

35

Promotion: Contact the Chamber of Commerce, grower’s associations, entrepreneurs, craftsmen, farmers, performers, and other vendors prior to the event and give them several months notice to prepare for it. Create advertisements in local newspapers, online, on the radio and in popular public spaces. Three to four weeks prior to the event is the optimal time to inform the public of such events. It may also be beneficial to mention various events, visiting vendors, and products that will be on sale at the event. Event Day: Before the event is set to commence, vendors should set up and test any equipment. They should seek volunteer help if necessary for preparation. All necessary equipment should work properly, and a mechanic should be available during the event if any equipment fails or needs immediate repair. A map of the event or market can be made available to visitors, and an entrance fee (if applicable) can be collected. After the Event: Costs and income should be calculated and a report can be made of the event. Images from the event should be made available to the public. Successful Examples: Mauerpark Flea Market (pictured) Berlin, Germany Southbank Centre Markets London, UK Portland Saturday Market Portland, OR, USA Contemporary Craft Festival (pictured) Bovey Tracey, Devon, UK


36


ABANDONED AIRPORT EVENTS Car Show, Air Show, and Events The Problem A huge area of an old airport is out of use and this makes it a wonderful alternative location to host events such as car shows, or other shows that may be disruptive if held in the town center.

The Solution A themed exhibition or event which is interesting enough to attract people from the the town and from the surround areas.

People Who will benefit from the project? People interested in theme of the exhibition, investors, owner of an airport, sponsors Who is involved in the project? Investors, citizens, tourists, owner of an airport, organizers, owners of exhibition material

How to Organize Preparation: Reach out to the current owner of the airport and discuss rental terms and details relating to payments. This can be either a fixed fee agreement or one based off of ticket sales. Find owners of old cars and invite them to the show. There may be existing fan clubs, organizations, or communities in the area and it may be possible to even reach out to organizations from other parts of Finland. Collectors may also be interested in displaying their motor vehicles at such events. Promotion: In additional to the traditional methods of advertising and promoting events (flyers, posters, newspaper advertisements, radio), other methods can be found, as car enthusiasts are a close community and may be interested in reading about it in specialized magazines, tv shows, or hearing about it via various YouTube channels.

37

Event Organization: The event itself can be treated either as a tradition show, or a more entertaining and thrilling event such as a drag races. This would, of course, require additional insurance and permits, though it would attract more people from outside the area. Enough space must be available to all participating motor vehicles for both servicing and presenting. Food and drink may also be provided, and vendors may be very excited about this opportunity. Street food and food trucks would be ideal for this type of event. The ticket prices should be low enough to attract as many people as possible, and in the beginning stages, it may be possible to try different price points to find one that is most profitable and attracts the most amount of people. This type of event would also be great to photograph and share on social media, magazines, and newspapers after the event. It is possible to make this type of event either weekly, monthly, or annually. Successful Examples: Vintage Motor Classic St. Petersburg, FL, USA RÊtromobile Paris, France Pebble Beach Concours d’Elegance Pebble Beach, CA, USA Goodwood Revival (pictured) Bovey Tracey, Devon, UK St. Petersburg Classic Car Race (pictured) St. Petersburg, Russia


38


FA M I LY A C T I V I T I E S W a l k i n g To u r s , F a m i l y D a y s , e t c . The Problem Kyrรถskoski has many young families, but not too many activities dedicated to them. There should be events for families to spend more time together.

The Solution Walking tours around the town for families with children would allow for parents to spend more time with their children, and it would be great education opportunity. This can work to help create a closer knit community.

People Who will benefit from the project? Parents, children Who is involved in the project? Families, guides, event/activity organizers

How to Organize Preparation:

Tours: The tours can be offered either for families, or as excursions for school children with their class and chaperones. As such, the information given during the event should be exciting and stimulating enough to make it interesting for young children, but educational enough for parents and other adults. The length of the tours should be short enough to keep children engaged throughout the entire tour (90 minutes maximum). The cost of the tour would be very small, as the only expenses are advertising and the cost of the guide. Photographs of the event would also serve as great promotional information. In addition to walking tours, other secondary activities can be arranged, such as photography competitions, skiing, or biking tours. Successful Examples: Runner Bean Tours (pictured) Barcelona, Spain

Locate a guide that is knowledgeable about the area and is willing to lead and teach small groups about the history and current events of Kyrรถskoski. This guide needs to make the walking tours educational, but also engaging for both the children and the adults. The tours can be focused around many themes, such as the ecosystem and environment of Kyrรถskoski, the history of Kyrรถskoski, and future plans for Kyrรถskoski.

Tallinn Family Walking Tour & Marzipan Workshop (pictured) Tallinn, Estonia

Information about these tours can be made available in schools, at recreation centers, the library, and digital platforms where information about upcoming events can be found.

Salem Kids Tour Salem, MA, USA

39

Saint Augustine Scavenger Hunt Saint Augustine, FL, USA Boston By Little Feet Boston, MA, USA


40


SPORTS EVENTS R u n n i n g , F o o t b a l l , To u r n a m e n t s , e t c . The Problem There is a need to add diversity of sporting events to attend and be a part of, Kyröskoski should explore alternate sporting possibilities.

The starting/finishing line can have vendors and musicians to provide food and entertainment for both the athletes and spectators.

The Solution

Promotion:

Organizing new sport events such as football competitions, marathons etc. could attract more people to the town, and it could help people become more active.

People Who will benefit from the project? Athletes (of all abilities, experience, and talent), community, tourism Who is involved in the project? Citizens, tourists, municipality, investors, sport clubs, and organizations

How to Organize Running Event Preparation: A route must be established that is both challenging and feasible for athletes to complete. Beginning and ending at a landmark or stadium can help with organizing the event. Contacting local running clubs and sports organizations can be beneficial in establishing the route, gauge the interest of the sporting community, and seek sponsorships for the event. Donors, investors, and race day volunteers must be found to help create a successful event. An entrance fee for runners must be low enough to attract the most amount of people, but be enough to cover the overhead costs of the event (20-30 euro per person). A small prize for the top finishers can be made available, as well as water and snack stations along the route. A t-shirt (with sponsors), snacks, and a finishers medal should be included in the price of the entrance fee, and each participant should receive them.

41

Promote the event to let athletes, spectators, and community members know about the event and prepare and make arrangements accordingly. Facebook, flyers, posters, newspaper and radio announcements can be made to inform the community and interested parties about the event several months in advance. A webpage dedicated to the event should be created to allow participants to sign up, vendors to find contact information, and others to find the date, time, route, location, and other practical matters about the event. Sporting magazines and various webpages may be interested in adding the event to their “upcoming events” sections or annual list of events. Journalists would also be very interested in covering the event and photographing it. Race Day: It is important during race day to have proper equipment to measure runner’s times, offer starter packs to athletes, set up nutrition points along the route, set pace groups, and photograph the event to promote it. Successful Examples: Lattelecom Riga Marathon Riga, Latvia Helsinki Half Marathon (pictured) Helsinki, Finland Narragansett Lions Club Blessing of The Fleet Narragansett, RI, USA


42


WATERFALL EVENT Event & Performance The Problem There is a great opportunity to create a popular event based around the waterfall and river, and it is an opportunity that is currently not being capitalized on.

The Solution A performance, event, or social gathering that is located near the falls, with a theme that is directly related to the waterfall.

Photographing the event and using these images as promotion for future events would be very important. Business opportunities for local business, restaurants, and vendors would be created by this type of event, as many people may be attracted to it. It would be possible to receive sponsorships from various products, hotels, and businesses. Event:

Who is involved in the project? Municipality, tourists, factory owners, sponsors, donors

It is important to make this event a unique experience and attractive to people of all ages and interests. If the event is promoted successfully, a large amount of parking spaces and sanitation facilities must be provided. Informing hotels and restaurants of the event may also be a good idea. Temporary public transportation specifically for the event can also be arranged. In addition to the falls, the nearby tower can also be used as a unique setting for the event.

How to Organize

Successful Examples:

Research:

Windy City Rubber Ducky Derby (pictured) Chicago, IL, USA

People Who will benefit from the project? Municipality, tourists, local hotels and cafes, local businesses

Choose a theme or idea to base the event off of. This can be connected to Kalevala, Frans Eemil Sillanpää, the factory or town’s history, unique ecosystem of the bodies of water in Hämeenkyrö, etc. It would be nice to present this event or activity in a way that tells the visitors a story. The event can also be completed through partnership with a larger organization. Preparation: This type of event would be focused on attracting tourists from outside the area, but also be engaging and interesting for locals. It would be important to promote this event on various web pages, tourist agencies, as well as promotion in larger cities like Tampere. For an event such as this, it may be possible to even promote it on television.

43

WaterFire Providence (pictured) Providence, RI, USA Ohio River Paddlefest Cincinnati, OH, USA Lanterns On The Lagoon Tumut, Australia Ice Magic Festival Banff, AB, Canada Auburn Winter Festival Auburn, ME, USA Norris Dam 80th Anniversary Knoxville, TN, USA


44


PLACEMAKING

45


MAIN STREET IMPROVEMENTS Lighting The Problem

Pedestrian Lighting

There is no crucial problem with street lighting currently, as there are very few nighttime activities available to residents on the main street of Kyröskoski. However, if there is to be a large positive shift in activities in Kyröskoski, good street lighting will be crucial to allow people to feel much more comfortable when it gets dark out, and provide a unique atmosphere.

There are many ways in which lighting can be used on the main street. Adding lights can improve safety, atmosphere, and increases gravitation towards an area. Lighting can be used in a number of ways: to provide a clear view of sidewalk, to designate areas for specific uses (such as seating, gathering place, etc.), or as a tool for advertising “life”. In other words, light often symbolizes activity, and using light in this way tends to attract people to a certain area, and can be a very strong and powerful tool.

The Solution If lighting is improved for pedestrians on the main road, it can bring more nighttime activities and more action because as the overall atmosphere improves, and the street no longer feels desolate, but rather alive, more people will gravitate towards this part of town.

People

Bollard lights, such as the Knight Bollards pictured below, are a great idea to add a level of safety for both pedestrians and motorists. It is not distracting for drivers or nearby homes, and it can act as a level of security between the street and the sidewalk. It is also a good lighting type, as it is perfect for the climate of Finland, relatively inexpensive to install and maintain, and does not impact the night sky in terms of light pollution.

Who will benefit from the project? Visitors, shop owners, pedestrians, community Who is involved in the project? Municipality, planners, entrepreneurs

46


MAIN STREET IMPROVEMENTS Storefront Initiative The Problem The main street of Kyröskoski has very few shops and an uninspiring atmosphere. This leads to many potential entrepreneurs turning to different locations to start their businesses. In addition to businesses leaving, many people seek to make purchases elsewhere, partly due to the atmosphere in the area. This needs heavy improvement, and many different ideas should be tried, no matter how small, to bring more business and activity to this part of Kyröskoski.

The Brighter Bushmills Project seeks to tackle this. With limited funding, and a dying local economy, the organization sought out a creative solution. Artists Hélène Byrne and Louie Winward, of DunseverickART were hired to place images or panels of montages in vacant storefront windows to firstly, fill the empty windows that can have a depressing effect on visitors, and also to show the community and potential businesspeople the possibilities of the storefronts.

The Solution

Although filling the empty shops with real businesses and shops that people can visit is the primary goal, this initiative could be an excellent first step. People this way get excited about the potential in the space and this can lead to a great deal of excitement and many creative solutions.

A lack of imagination may be the cause of entrepreneurs not being able to see the potential of the area. One great idea to fix this is to visually show what a shop location could be like in the future. Ideas can be temporarily “realized” in the form of shop window painting. This idea has proven successful in the past, where shop windows were given a “makeover” and painted as a specific shop or business. This can allow for visitors, investors, and entrepreneurs to see what a shop would look like in the location. This can also bring a level of excitement to the area, as people can feel a positive and optimistic atmosphere as they walk by a potential future café or shop.

People Who will benefit from the project? Visitors, shop owners, entrepreneurs, investors, local economy, Who is involved in the project? Shop owners, community, artists, municipality

Brighter Bushmills Project Bushmills, Northern Ireland has faced the same problem that Kyröskoski faces now. Businesses have moved away, shops have closed down, and there is no one to take over old store locations.

47


48


MAIN STREET IMPROVEMENTS Street Beautification Initiative The Problem The main street of Kyröskoski has a great foundation for becoming a great, attractive, walkable street. The wide sidewalks and spaces in front of shops are a lost opportunity. The streetscape looks almost deserted, and in need of maintenance. An improvement to the streetscape would, without a doubt, attract more people to this location and attract potential entrepreneurs as well.

The Solution The solution to this problem can be accomplished in a number of ways. This could come either in the form of simple flowering plants and visual improvements, or in a more active way- by adding benches and dedicated areas that add a variety of opportunities for people to come to the area, and to remain for a while. Certain spaces in front of shops can be designated for use by the shop owners and could potentially create a series of unique environments along the street. Simply seeing that a space is well maintained and has appealing characteristics, such as those that encourage interaction, can have a positive effect not only on visitors and residents, but also on the local market and small businesses.

People Who will benefit from the project? Visitors, shop owners, local economy, community Who is involved in the project? Municipality, shop owners, community, planners

Space Activation Activation of space is key to solving the existing problems of the main street. The street currently does not present itself in a manner that can be deemed attractive. By adding spaces where people can meet in a comfortable setting, in spaces that are designated for interaction, people will naturally gravitate towards this area. Simply

49

by adding benches, bike racks, and other urban furnishings, a space can seem more active and thus, will become more active and more people wil visit the area. These spaces would ideally be designed in a way that they can be used throughout the year. Space activation can also come in the form of flowers, trees, and green space. Though Kyröskoski already has a large amount of green space, adding additional greenery along the main road can help to enliven the road. Humans are naturally attracted to green space, and thus, this can serve as a tool to bring more people to spend time in Kyröskoski. Seating and meeting spaces along the sidewalk should come with a variety of options for visitors. If more shops were to open up along this road, the shop owners could be allotted a specific amount of space in front of their store to maintain and transform in a way that they feel suitable in attracting more people to their shop. If a café was to open, for example, exterior seating would be a very attractive resource in bringing more people to spend time in the area, specifically during the summer. A florist, for example, could use this exterior space to plant a variety of colorful plants to attract people inside as well as create a special and unique experience for passersby. Using this technique would also cut down on the need for maintenance by the municipality itself. The project on the right, Lonsdale Street in Dandenong, Australia, completed by BKK Architects, effectively brings life to a narrow plot of land. This project is successful because it encourages interaction among pedestrians, allows for safe spaces, creates an intimate and refreshing atmosphere with plantings, and can be used for similar purposes both during the day and at night.


50


MAIN STREET IMPROVEMENTS Parking Scheme The Problem The main street of Kyröskoski has existing street parking, though it is not entirely successful. As the condition along the street improves, there will also be a need for improved street parking. The amount of available parking must be increased, to accommodate increased activity and traffic.

The Solution Without further analysis of the exiting condition, it is difficult to define one solution that would work best in this location. The presented schemes aim to serve as a base for further development and analysis. These schemes are varied to show the potential of the available space.

SCHEME #1 Priotitizing Parking • Designate entire street to parking • Great for maximing amount of avilable street parking • Low maintenance • Not attractive • Gray and desolate

People Who will benefit from the project? Passing traffic, shop owners, municipality, pedestrians, motorists Who is involved in the project? Municipality, planners

Six Parking Schemes The six schemes available here outline six different approaches for the redesign of the parking along the main road. These schemes take into account parking, sidewalks, green space, and the distribution of these elements. Different schemes aim to tackle different issues and are designed in ways that are suitable for this part of town. Depending on the condition of the area during time of implementation, certain schemes may be preferable, as they allow for more parking places, whereas other schemes may be favorable for their distribution of, or abundance of, green space. Depending on the needs of the town in the future, dedicated bike lanes may also be considered as an attractive element for cyclists.

51

SCHEME #2 Alternating Street Parking Side • Allows for green space • Potential for including bike lane • Can be arranged to optimize location of parking space • Some maintenance required • Brings more life to street


SCHEME #3

SCHEME #4

Priotitizing Active Green Space

Delineating Green & Parking Zones

• Allows for active green space

• Allows for some green space

• Can be arranged to optimize location of parking space

• Can be arranged to optimize location of parking space

• Frequent maintenance required

• Some maintenance required

• Increases community interaction

• Designating zones can be good option for safety

• Pleasant to walk along, drive past • Can contain community garden, community planters, etc.

• Brings life to certain areas of street

SCHEME #5

SCHEME #6

Priotitizing Passive Green Space

Prioritizing Gathering Space

• Allows for abundance of green space

• Allows for some green space

• Can be arranged to optimize location of parking space

• Potential for including bike lane

street

• Little maintenance required

• Can be arranged to • Maintenance required optimize location of parking space • Brings more life to • Not many street parking spots available • Pleasant to walk along, drive past

• Brings action to street • More potential for attracting people • Increases community interaction

52


53


MARKETPLACE Vitalization Initiatives The Problem

Multi-functional Seating

In the past, various events have occurred in the market area, though today, the majority of activity occurs during the weekend market. This leaves the area unoccupied and used as a parking area for the remaining time. Nothing in the market area draws people to visit it, leaving the area to be rather desolate.

Multi-functional urban furnishings are ideal for the marketplace, since the location has a high potential of housing many different activities. Just as it can be used as seating, the example below, located in Bonn square in Oxford City, UK also can be used as a stage to host events. The purpose of such a design is also to encourage communication. Since there are no defined spaces on the bench/stage, it provides visitors and users with a much more relaxing and comfortable gathering space. This type of urban furnishing can be used in a variety of waysfrom formal to informal gatherings, expected or spontaneous activities.

The Solution By making the area more visually appealing and by adding various areas for both passive and active activities, the area could become frequented more often, even if there is no organized event occurring. This can be accomplished by upgrading the pavement surface, lighting, and designing spaces for visitors to gather and meet. This can also work as a tool to increase community interaction and provide a point of attraction.

People Who will benefit from the project? Residents, event planners, visitors, community Who is involved in the project? Municipality, planners, designers, architects

Pavement Upgrade Paving can have a large effect on pedestrians, cars, and the general atmosphere of a place. Using porous pavers, as seen to the left, in a the courtyard for Poznan City Hall, (urban furnishing project by Atelier Starzak Strebicki) is perfect for market areas, as it provides a visual boundary for visitors that the space is unique, or special in a way. This type of paving also is traditionally sustainable, as any precipitation that falls on it, can be absorbed directly by the ground below it, rather than running off into a drain.

54


THE FALLS Nature Trail Wayfinding The Problem The area surrounding the falls has a high potential of becoming a popular tourist destination, but the existing condition is not capitalizing on this opportunity. The trail, more specifically, could act as more than just a walking path.

The information that can be included on these boards is, but limited to: information containing the waterfall, animals that can be observed along the trail and are unique to the area, as well as trees and other plants that may be unique or need to be preserved.

The Solution

The boards containing information on the plants of the area may be placed directly next to or in front of them, allowing for visitors to both observe and learn about the plant. This can have a very positive environmental effect on the area, as it can suggest to citizens to consider the environment, and to take good care of it, since it is such a special asset to the citizens of the town.

Information boards providing information about the history of the area, the factory, waterfall, and any unique species of plants or animals. This would be very educational and create a greater sense of attachment if there is a visual representation of the unique aspects of the specific location. Additionally, if the ground cover of the trail was improved and made more accessible, it would increase the amount of people who visit the falls and nature trails.

H AYS PA D D O C K

People Who will benefit from the project? Active citizens, children, and adults who are interested in learning about the unique natural aspects of the town Who is involved in the project? Municipality, environmental engineer, forestry professional, historic consultants, planners, graphic designers

Information Boards Information boards containing information on plants, animals, and history of the area are an excellent way of improving on the existing nature trails that are so highly valued by the residents of town. These types of information boards are extremely educational for people of all ages and can even act as a tourist attraction.

B oroondara, Australia

55


56

CE NT RA L G OLDF IE LDS SHI RE CO UNCIL WAYF IN DIN G AN D IN TERPRET I V E T RA I L , Au s t rali a


PLACEMAKING THROUGH SIGNAGE Kyröskoski Sign The Problem There is no physical representation of community that exists in Kyröskoski. A community project is the perfect way to accomplish this. A sign that is made up of elements that were completed by the community could serve as an object that represents the community-oriented mindset of the town. The location (at the roundabout of Highway 3) is perfect because it can also work to draw people to the center of town, rather than driving past it.

The Solution A large, colorful piece that simply reads “Kyröskoski” could work, as it is both vibrant and visually stimulating, and because it can include various parts that were completed by the community. A workshop to design, construct, and complete it would bring the community together, and the entire community could have their say in what is constructed and how the final product could look.

People Who will benefit from the project? The community, Kyröskoski as a whole Who is involved in the project? Community, designers, carpenters, artists, planners, children, families, students, adults, elderly

Kyröskoski Sign Workshop A series of workshops can be arranged to complete this project. As this would be entirely a community-led initiative, it is important to first locate several individuals that would be willing and able to lead this project. Once these people are located, they can work to locate funding for the project, as this can be a major hurdle in figuring out the feasibility of the project.

57

Next, a workshop must be arranged for the community to voice their opinions and to get excited and involved in the project. This is where different methods and ideas can be discussed and voices can be heard. The design phase would come next, where the leaders of the project will work on and agree on a design to pursue. The design would be taken to a person or persons who are knowledgeable in the field of constructing such a project. To involve the community even further, just like in the example provided, the citizens and community members interested in being involved can organize and take part in a workshop to make the project more personal. This can come in a variety of formats and colors, depending on the design.

International Example The project included on the right is “Holyoke Visible”, completed by the Center for Design Engagement in Holyoke, Massachusetts, USA. This is an excellent example of a community coming together to create a visible and identityreinforcing project. Several workshops were arranged to allow citizens to paint small strips of wood in any way they wanted, and then, these were organized and fastened onto a structure. The final product works as a visual piece that allows people to feel a connection to the piece, and to the community as a whole. As people see this box being pulled down the street, they immediately remember that they were involved in the project and they remember the people they were working with to bring this project to life, and thus, people can immediately feel a sense of place attachment.


58


TOOLS & RESOURCES Funding During the past few years, many small municipalities have suffered decreasing resources and funding, which has lead to a decrease in urban development and growth. Increased legislation, regulation, and demands from the government has narrowed their autonomy, and has generally reduced faith in local democracy. Now, the climate has changed, and Finnish government has started to reduce regulation and obligatory tasks of municipalities. A massive social and healthcare reform will transfer all social and healthcare services from the municipalities to the regional level. What this means is that instead of providing just basic and tightly regulated services, municipalities have to take responsibility for their own vigor and competitiveness. On the other side, social and healthcare reform will cut off about half of the municipalities budgets, so they have to seek alternative forms of funding and budget more effectively. This will require new methods of thinking and acting.

Crowdfunding Finnish government has launched a program that aims to increase local innovation by making local experiments more easy to start. The main idea behind the experimental culture is that light, small-scale, and citizen-led experiments would create new ideas and modes of operation, which might benefit the whole of society. By helping low-level experiments to grow, it might be possible to implement some of those to regional or even national level.

Studies have shown that both weak and strong experiments are needed to develop a society. The experimental culture program is a threestep process: The first level consist of local, small-scale projects and experiments (weak experiments). The second level consists of larger, regional experiments (strong experiments) and third level programs are nationwide, strategic experiments like the ongoing basic income experiment (perustulokokeilu). The Idea behind experimental culture is that most potential experiments will be implemented and scaled to next level. Only few projects will be implemented on next level, but without a large number of local small-scale projects, there would not be any new ideas to implement. Therefore local initiatives are a vital factor to success. To help these local experiment get started, the prime minister’s office has launched a project that aims to build a digital, crowdfundingbased platform where local experiments can find basic funding, information, and partners to co-operate with. The platform brings together local initiatives, investors who are willing to provide funding, and knowledge about other experiments, projects, businesses, and ideas. Every project must clarify the targets and goals for the investors. Most potential investors have local enterprises, but also private citizens may choose to support projects which resonate with them in some fashion. In “Your Own Tesome” project (Oma Tesoma projekti) in Tampere, people were asked how willing they would be to crowdfund local projects. About 40 percent said yes, so there is indeed a great amount of potential.

Logic Behind Crowdfunding • Helps start citizen-led projects • Encourages risk taking • Knowledge and advice collected in one place

59

• Easy to duplicate and scale • Promotes co-learning and co-creation • Is open and ethical


Project Requirements Target Project must seek to create something new

Support for Rural Areas: To help start or expand business in rural areas

Support for Business Cooperation:

Learning Project report. What was learned? Was the project a success? What was the outcome?

Two or more enterprises can be offered financial support for agricultural development, research, or R&D projects that are completed together

Network Every project must have at least two participants

More info: The Agency of Rural Affairs www.mavi.fi

Additional Sources of Funding

Development Support for Businesses:

The Finnish government offers many benefits for private parties to start new businesses or develop innovations. The Regional Centers of Economic Development, Transport and Environment (ELY-keskukset) are the main distributors of these benefits. Their webpage lists the benefits that are made available to small industries, business, agriculture, and environment. To receive benefits, applicants must go through an application process. Many other public and private organizations offer information and support to applicants. Additional information can be found at The Agency of Rural Affairs (maaseutuvirasto) and Enterprise Finland (YritysSuomi). Among the ELY-centres, local LEADER-groups are other big distributors of benefits. Leader groups are registered associations who offer funding, information and activities to citizens. Leader groups are community-orientated collectives which consist of entrepreneurs, third sector organizations, and local municipalities. LEADERsystem was launched by the European Union, and its target is to enforce social and economic activity in rural areas. There is 54 leader-groups in Finland, and over 2000 around Europe. There is a leader-group in Hämeenkyrö area, called “Joutsenen reitti” (Swan road). It consist of actors is Hämeenkyrö, Sastamala, Huittinen and Punkalaidun.

For small and medium enterprises to help expand or develop More info: Center of Economic Development, Transport and Environment www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksenkehittamisavustus

Startup Grant Help for starting business or enterprise. More info: Enterprise Finland www.yrityssuomi.fi/palvelu/-/palvelu/starttiraha1

Leader-Activity • Support projects that develop vitality of area • Encourages local actors to pursue ideas • Provide support for procurements • Board: public organizations, local associations, local inhabitants • 7 year period for each development program

Leader-Funding • Project types: non-profit, investment, business • To whom: associations, municipalities, enterprises, foundations • Possible to get 20-90% of costs covered

60


PROJECT SUMMARY

The main goal of this project was to explore new possibilities of participation. The project was targeted to Kyröskoski, a subarea of Hämeenkyrö municipality, because economic and social development has been in decline for the last several decades. In the first phase of the project, our team organized a survey among the inhabitants of Kyröskoski. The survey helped us to understand how citizens viewed their environment, and gave us a starting point to develop our solution. In addition to voicing their opinions, people were also allowed to present their own solutions, and therefore the survey made it possible for people to participate in the project from the very beginning. This was one of the key aspects of the project. By using the collected data, our team found three main themes that people seemed especially concerned and passionate about improving. These themes were: decreasing business, lack of social events, and desolate atmosphere of the town. Our next task was to find solutions for how to solve problems related to these themes. In the next phase of the project, our team organized a workshop where all themes

61

were placed under further investigation. After we gave our own analysis, all participants were able to give their opinion for each theme, and most of those ideas are being presented in this report. Based on the survey and the workshop, and by using the knowledge and expertise of the team, the team has built several participatory strategies, concepts and project instructions that may help people of Kyröskoski make their village a better place to live. As a next step in the project, the team will be meeting with Ilkka Jyväsjärvi, principal of the School of Kyröskoski to discuss the possibility of realizing one of the initiatives as a school project. During the whole project, over one hundred citizens gave their contribution, and over three hundred opinions were given. One of the main targets of the project was to encourage local people to contribute towards a common good, it can be said that the project was a success. The results indicate that people of Kyröskoski do value their village, and they are very keen to express their opinions, visions, and ideas. In this sense, Kyröskoski does have potential.


YHTEENVETO

Tämän projektin ensisijainen tavoite oli tutkia uusia mahdollisuuksia lisätä kansalaisten osallistamista. Projekti kohdistui Kyröskosken alueeseen, koska alueen taloudellinen ja sosiaalinen kehitys on jäänyt jälkeen muusta kunnasta. Projektin ensimmäisessä vaiheessa ryhmämme teetti kyselytutkimuksen Kyröskosken asukkaiden keskuudessa. Tämä auttoi meitä ymmärtämään, millaisena alueen asukkaan kokevat oman asuinympäristönsä, ja antoi meille siten lähtökohdat ratkaisun löytämiseen. Tutkimuksessa oli mahdollista esittää myös konkreettisia ratkaisuehdotuksia ongelmiin. Täten tutkimus mahdollisti myös sen, että alueen asukkaat saattoivat konkreettisesti osallistua kehityshankkeeseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikä oli yksi hankeen keskeisistä elementeistä. Kerättyä dataa hyödyntämällä ryhmämme identifioi kolme keskeistä teemaa, joista alueen asukkaat olivat erityisen huolissaan. Nämä teemat olivat taantuva liike-elämä, epäviihtyisä asuinympäristö sekä sosiaalisten tilojen ja tapahtumien puuttuminen. Seuraava tehtävämme oli etsiä ratkaisuja niihin ongelmiin, joita teemoihin liittyi.

Projektin seuraavassa vaiheessa ryhmämme järjesti kaikille avoimen työpajan, jossa etsittiin yhdessä ratkaisuja mainittuihin teemoihin. Kaikkia halukkaita kuunneltiin, ja suuri osa työpajassa esitetyistä ehdotuksista on sisällytetty tähän kirjaan. Työpajassa ja kyselyssä esitettyihin ideoihin, sekä omaan tietämykseemme nojaten, olemme kehitelleet ja koostaneet useita kansaisten osallisuuteen perustuvia strategioita, konsepteja ja suunnitelmia, jotka voivat auttaa kyröskoskelaisia tekemään kylästään entistä paremman paikan elää. Olemme myös olleet yhteydessä Kyröskosken koulun rehtoriin. On mahdollista, että jokin esittämistämme suunnitelmista voitaisiin toteuttaa oppilastyönä. Saimme koko projektin aikana apua yli sadalta kunnan asukkaalta, ja vastaanotimme yli kolmesataa kehitysehdotusta. Koska kanslaisten osallisuuden kasvattaminen oli eräs päätavoitteistamme, voidaan sanoa projektin olleen menestys. Tulokset kertovat että Kyröskosken asukkaat arvostavat suuresti kyläänsä, ja että he ovat innokkaita tuomaan esiin mielipiteensä ja ideansa. Tässä suhteessa Kyröskoskessa on erittäin paljon potentiaalia.

62


Local Initiative Strategy for Kyroskoski  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you