Page 1

KarriereCentret | Syddansk Universitet Vi har kontorer i Odense, Esbjerg, Kolding og Sønderborg. Du finder kontaktinformation på vores hjemmeside. Telefontid: mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 10-14 Telefon: 6550 1056 E-mail: karrierecentret@sdu.dk Web: www.sdu.dk/karriere KarriereCentret formidler kontakt mellem erhvervslivet og Syddansk Universitets cirka 20.000 studerende. Det sker både som en service til virksomhederne, der ønsker at samarbejde med studerende om job, studenterjob, projekt og praktik, samt i forbindelse med vores vejledning og karriererådgivning og vores mange arrangementer for studerende. Vi tilbyder derfor en høj service til virksomheder samt direkte kontakt til en attraktiv målgruppe: dygtige og højt kvalificerede potentielle medarbejdere. Uanset om der er behov for et stillingsopslag, en praktikant eller et studiejob, kan du henvende dig til KarriereCentret og få hjælp.

KarriereCentret ønsker, at universitetets studerende oparbejder kontakt til erhvervslivet i løbet af deres studietid. Derfor inviterer vi løbende virksomheder til karrierearrangementer, der giver mulighed for at møde de studerende på Syddansk Universitet. Det er en god mulighed for at se potentielle medarbejdere an i et uformelt forum, samtidig med at din virksomhed får sat fokus på jeres virksomhed som attraktiv arbejdsplads. Læs mere på www.sdu.dk/virksomhedsarrangementer.

$%.%52/0‰)3+%5.)/. $EN%UROPISKE3OCIALFOND $%.%52/0‰)3+%5.)/. $EN%UROPISKE&OND FOR2EGIONALUDVIKLING

Vi investerer i din fremtid

NY VIDEN TIL DIN VIRKSOMHED STARTER HER


HVAD KAN EN STUDERENDE? Studerende fra Syddansk Universitet kan give din virksomhed ekstra arbejdskraft i kortere eller længerevarende perioder.

Har du spørgsmål vedrørende ansættelse af en studerende, er du velkommen til at kontakte KarriereCentret og få en snak om mulighederne.

Ansætter du en studerende i studiejob, får du en engageret og højt kvalificeret medarbejder i din virksomhed.

De studerende kan udføre stort set alle former for arbejdsopgaver. Det kan eksempelvis være inden for følgende områder:

Læs mere på www.sdu.dk/erhvervslivet under Højtuddannet arbejdskraft.

JOBBANK KarriereCentret tilbyder at formidle kontakten til din kommende studentermedhjælper gennem Syddansk Universitets Jobbank. Du kan selv oprette dig som bruger og lægge opslag direkte ind i jobbanken.

!

Vi hjælper naturligvis gerne med udarbejdelse af jobopslag. Jobbanken gør det lettere at rekruttere den rette studentermedhjælper til netop din virksomhed. Læs mere på www.sdu.dk/jobbank.

Administration Salg og markedsføring Personale og organisationsudvikling Økonomi Jura Sprog og kommunikation IT Naturvidenskab Teknik og innovation Sundhed og miljø Planlægning og styring Syddansk Universitet har desuden studerende fra en lang række forskellige lande, der ud over den faglige viden også kan tilføre din virksomhed sprogkompetencer, kulturel indsigt samt specifik viden om udenlandske markeder.

Vi har samlet en række virksomheder, som vi har matchet med den rigtige kandidat. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du vil høre mere om deres helt personlige erfaringer med at samarbejde med studerende. Læs mere på www.sdu.dk/referencevirksomheder. Vi har gode erfaringer med at have studerende i vores virksomhed, og det er bestemt noget, vi gerne vil fortsætte med. De studerende egner sig perfekt til de stillinger, der ikke umiddelbart kan besættes af en fuldtidsansat, og de studerende hjælper desuden med at få brandet virksomhedens navn på uddannelsesstederne. Michael Mortensen Salg & Marketing, Alumeco

STUDIEJOB

BRUG FOR EN EKSTRA HÅND?

KOMPETENT ARBEJDSKRAFT Har du ekstra arbejdsopgaver i virksomheden? Hvorfor så ikke få et af Danmarks bedste unge hoveder til at varetage dem?


Din virksomhed har mulighed for at få løst konkrete opgaver. Derudover er et samarbejde med en studerende et rigtig godt rekrutteringsgrundlag, når I fremover skal ansætte nye medarbejdere. De studerende stiller deres faglige viden og kompetencer til rådighed for din virksomhed som led i en større eller mindre opgave eller i forbindelse med et praktikforløb. PROJEKTSAMARBEJDE I et projektsamarbejde arbejder den studerende typisk hjemmefra og samarbejdet med din virksomhed er baseret på møder undervejs i forløbet. Den studerende har fokus på en afgrænset problemstilling, og I aftaler i fællesskab, om projektsamarbejdet skal munde ud i en præsentation, skriftlig rapport eller andet.

!

Brug KarriereCentret som adgang til de studerende og: Skab kontakter hurtigt og nemt Præsenter din virksomhed Opret dine egne opslag Skab fokus på din virksomhed som arbejdsplads Læs mere på www.sdu.dk/erhvervslivet under Højtuddannet arbejdskraft. Her finder du også standardaftaler til praktik- og projektsamarbejde. Vi har samlet en række virksomheder, som vi har matchet med den rigtige kandidat. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du vil høre mere om deres helt personlige erfaringer med at samarbejde med studerende. Læs mere på www.sdu.dk/referencevirksomheder. PRAKTIKFORLØB I et praktikforløb indgår den studerende som en del af medarbejderstaben i en periode på 2-5 måneder.

!

Den studerende arbejder typisk med på forhånd fastlagte opgaver, men kan også indgå i driftsopgaver på arbejdspladsen.

PRAKTIK- & PROJEKTSAMARBEJDE

NY NÆRING TIL VIRKSOMHEDEN

FRISKE ØJNE Mangler din virksomhed en ny synsvinkel på gamle problemstillinger? Har I skufferne halvfulde af projekter, som bare venter på at blive løst? Kan din virksomhed bruge ny viden og friske teorier? Så er et samarbejde med studerende fra Syddansk Universitet et oplagt valg.


NEM ADGANG KarriereCentret giver dig nem adgang til de højtuddannede og kan hjælpe med at afklare, hvor og hvordan en højtuddannet kan være en fordel for din virksomhed. KONTAKT Vi er i tæt kontakt med de faglige miljøer og opdaterede med udviklingen på de enkelte studieretninger. Du kan derfor altid få hjælp til at finde den kandidat, der matcher netop din virksomhed. SYNLIGHED Udover at være erhvervslivets indgang til de højtuddannede, er KarriereCentret samtidig det sted, hvor studerende og nyuddannede orienterer sig om erhvervslivet og får vejledning om fremtidige karriereveje. Det er derfor også et oplagt sted for din virksomhed at profilere sig over for de studerende og kommende jobansøgere.

HVAD HJÆLPER VI MED? KarriereCentret tilbyder:

Afklaring af, hvilke arbejdsopgaver en højtuddannet helt konkret kan varetage i din virksomhed Hjælp til formulering af jobopslag Information om tilskudsordninger i forbindelse med ansættelse af højtuddannede Sparring i ansættelsesprocessen, f.eks. i forhold til ansøgningerne og samtalen Læs mere på www.sdu.dk/erhvervslivet under Højtuddannet arbejdskraft.

I KarriereCentrets jobbank kan din virksomhed nemt og hurtigt oprette en profil og lægge jobopslag ind. Læs mere på www.sdu.dk/jobbank/virksomheder. Vi har samlet en række virksomheder, som vi har matchet med den rigtige kandidat. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du vil høre mere om deres helt personlige erfaringer med at samarbejde med en studerende. Læs mere på www.sdu.dk/referencevirksomheder.

ANSÆT EN FÆRDIGUDDANNET

SÆT GANG I DIN VIRKSOMHEDS UDBYTTE

FREMTIDSIKRING Ansættelse af en højtuddannet kan være en god måde at fremtidssikre din virksomhed på – og er samtidig en oplagt mulighed for at få tilført ny viden.


Du får en medarbejder i virksomheden, som i tre år forsker i et område, der er højaktuelt for virksomhedens fremtidige udvikling. Ordningen har både et kommercielt og forskningsmæssigt fokus og belønner sig på en lang række områder, som for eksempel: Specialiseret og målrettet viden Vækst og forøgede markedsandele Branding og rekruttering

HVAD KAN VI HJÆLPE DIN VIRKSOMHED MED? KarriereCentret er din indgang til forskningsmiljøet i Region Syddanmark. Vi har kontakten til forskerne og hjælper dig gerne med sparring og vejledning omkring reglerne for ordningen.

98 procent af de virksomheder, der har brugt ErhvervsPhD-ordningen, er så tilfredse, at de vil bruge den igen. Forsknings- & Innovationsstyrelsen

Læs mere på www.sdu.dk/erhvervslivet under Højtuddannet arbejdskraft samt www.erhvervsphd.dk. Vi har samlet en række virksomheder, som vi har matchet med den rigtige kandidat. Du er velkommen til at kontakte dem, hvis du vil høre mere om deres helt personlige erfaringer med at ansætte en højtuddannet. Læs mere på www.sdu.dk/referencevirksomheder.

ErhvervsPhD’en har givet os mulighed for at kikke dybt ind i vores processer og interaktioner til gavn for forståelsen af organisationen og fremtidige udvikling. Adm. direktør Otto Clausen Würth Danmark A/S

ErhvervsPhD ErhvervsPhD-ordningen tilbydes alle private virksomheder i Danmark og kan søges fire gange om året. Virksomheden modtager et løntilskud på 14.500 kr. om måneden til stillingen i alle tre år samt tilskud til rejseomkostninger m.m. på 137.000 kr. Flere virksomheder kan gå sammen om stillingen og dele en ErhvervsPhD.

!

ERHVERVSPHD

VIDEN – VEJEN TIL VÆKST

ERHVERVSPHD – FORSKNING OG FORRETNING ErhvervsPhD-ordningen er en mulighed for at give din virksomhed et tilskud af den nyeste viden.


MANGE MULIGHEDER Overalt på Syddansk Universitet og i alle campusbyer foregår der forskning og udvikling og undervisning, som regionens virksomheder kan drage fordel af. Det kan være i form af projektsamarbejde, efteruddannelse, adgang til regionens største bibliotek eller andet. SAMARBEJDSFORMER Virksomheder og forskere ved Syddansk Universitet samarbejder ofte om konkrete problemstillinger. Det kan være i form af samfinansierede forskningsprojekter, rekvireret forskning, køb af patenter eller licenser etc. KONTAKT TIL ANDRE AKTØRER Syddansk Universitet arbejder sammen med en lang række af regionens udviklingsorganisationer og har godt kendskab til organisationernes aktiviteter.

NETVÆRK OG SAMARBEJDE Hvad kan vi hjælpe med? Forskerkontakten hjælper virksomheder med at finde en relevant samarbejdspartner på Syddansk Universitet eller hos regionens øvrige erhvervsaktører. Forskerkontakten hjælper med at finde den bedste samarbejdsform, så alle parter bliver tilfredse med forløbet. Forskerkontakten kan rådgive om mulighederne for adgang til universitetets opfindelser. Forskerkontakten kan bistå med at sammensætte netværk eller andre kontaktformer mellem forskningsinstitutioner og regionens erhvervsliv. Læs mere på Forskerkontaktens hjemmeside www.sdu.dk/forskerkontakten eller send en mail til forskerkontakten@sdu.dk.

FORSKERKONTAKTEN

VI FINDER DEN RIGTIGE DØR PÅ SDU

INDGANG Forskerkontakten er Syddansk Universitets kontaktpunkt for virksomheder, der gerne vil finde den rigtige vej ind til de mange muligheder, der er for at samarbejde med Syddansk Universitet.

Virksomhedsfolder  

Virksomhedsfolderen indeholder 5 faneblade, der let og overskueligt viser folderens indhold. Den bruges af KarriereCentrets erhvervskonsulen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you