__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

a t l t b s t m A

Sternberger Seenlandschaft

Jahrgang 13

Sonnabend, den 13. August 2016

Nr. 08/2016

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes erscheint am 10. September 2016


Sternberger Seenlandschaft

–2–

Inhaltsverzeichnis Seite Aktuelles aus den Städten und Gemeinden sææ $ERæ"ÔRGERMEISTERæINFORMIERTæ sææ &EIERLICHEæäBERGABEæDESæNEUENæ æ (ILFELEISTUNGSLšSCHGRUPPENFAHRZEUGæ sææ .EUERæ3TANDORTæFÔRæDENæ"RIEFKASTENæINæ0ASTINæ sææ 3ENSATIONELLERæ&UNDæINæDERæ7ARNOWæ sææ &šRDERMITTELBESCHEIDæÔBERGEBENæ sææ .EUERšFFNUNGæINæ3TERNBERGæ sææ +ONZEPTæFÔRæNEUESæ7OHNENæINæ"RÔELæ sææ )NFORMATIONæZUMæ4HEMAæ&ÔHRERSCHEINæ5MTAUSCHæ sææ !/+ "ERATUNGæINæ3TERNBERGæANæNEUEMæ3TANDORTæ sææ 7ETTBEWERBæu'RO”EæROTEæ2ÔBEhæ sææ ,EHRGANGæZUMæ%RWERBæEINESæ&ISCHEREISCHEINSæ Öffentliche Bekanntmachungen sææ 7AHLBEKANNTMACHUNGæZURæ,ANDTAGSWAHLæINæ æ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNæAMææ sææ 3ATZUNGæÔBERæ3TUNDUNG æ.IEDERSCHLAGUNGæUNDæ%RLASS æ VONæ!NSPRÔCHENæDERæ'EMEINDEæ+LOSTERæ4EMPZINæ sææ 3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ+LOSTERæ4EMPZINæÔBER æ DIEæ%RHEBUNGæVONæ!USBAUBEITRÜGENæ sææ 3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ,ANGENæ*ARCHOWæÔBERæDIE æ %RHEBUNGæVONæ3TRA”ENAUSBAUBEITRÜGENæFÔRæDEN æ !USBAUæDESæ'EHWEGESæ+LEINæ*ARCHOWERæ3TRA”E æ INæ,ANGENæ*ARCHOWæ Vereine und Verbände sææ 3OMMERFESTææDERæ2HEUMALIGAæ!'æ"RÔELæ sææ +ITA æ3ONNENSCHEINæ3TERNBERGæ æu$ERæ.ATURæGANZæNAHhæ sææ !USæDERæ+ITAæu+INDERPARADIEShæINæ"RÔELæ æ"ESUCHæBEIæDERæ æ &EUERWEHRæ sææ 3CHWIMMLAGERæDERæ'RUNDSCHULEæ"RÔELææ sææ æ"EACHPARTYæDESæ$ABELERæ+ARNEVALCLUBæAUFæDERææ æ &ESTWIESEæAMæ(OLZENDORFERæ3EE sææ +ITAæu+INDERPARADIEShæ"RÔELæSAGTæ$ANKESCHšNæ sææ 3PANNENDESæ(šHLENPROJEKTæINæDERæ+ITAæ3Tæ-ARTINæ$ABELæ sææ %INæSPORTLICHERæ3CHULJAHRESAUSKLANGæANæDERæ'RUNDSCHULEæ Dabel sææ 3ENIORENæBESICHTIGENæ+LOSTERæ$OBBERTIN æ UNDæ,ÔBZERæ"RAUEREIæ sææ æ.ATUR %RLEBNIS &ESTIVALæIMæ.ATURPARKæ3TERNBERGERæ æ 3EENLANDæ sææ $ERæ4IERSCHUTZVEREINæ3TERNBERGERæ3EENLANDæEæ6 æ INFORMIERTæ sææ 2UHEOASEæMITæ4EICHæIMæBETREUTENæ7OHNENæINæ"RÔELæ sææ $ERæ&šRDERVEREINæu!NTONITER (OSPITAL 4EMPZINhæEæ6æ æ INFORMIERTæ sææ $ANKESCHšNæANæALLENæEHRENAMTLICHENæ,ISTENSAMMLERæ sææ &REIEN æUNDæ&REIZEITCAMPæDERæ3TERNBERGERæ4AFELæEæ6æ sææ 6ERABSCHIEDUNGæAUSæDERæ+ITAæu3ONNENSCHEINhæ sææ "RÔELERæ36æFEIERTæ3UPERæ3AISONæ sææ 'EMEINDEFESTæINæ7EITENDORFæ sææ +REISJUGENDLAGERæDESæ+REISCHÔTZENBUNDESæ,UDWIGSLUSTæ sææ $ERæ"RÔELERæ36æINFORMIERTæ sææ $ERæ&#æ!UFBAUæ3TERNBERGæINFORMIERTæ sææ $ERæ(EIMATVEREINæ3TERNBERGæINFORMIERTæ

     

Nr. 08/2016

Kirchliche Nachrichten sææ $ERæ&šRDERVEREINæu!NTONITER (OSPITAL 4EMPZINh æ Eæ6æLÜDTæEINæ sææ %VANGELISCH LUTHERISCHEæ+IRCHENGEMEINDEæ"RÔELæ sææ !USæDERæ+IRCHGEMEINDEæ$ABELæ sææ %V LUTHæ+IRCHGEMEINDEæ7ITZIN 2UCHOWæUND æ 'RO”æ2ADENæ sææ !USæDERæ+IRCHGEMEINDEæ3TERNBERGæ sææ +ATHOLISCHEæ+IRCHENGEMEINDEæ3Tæ0IUSæ3TERNBERGæ sææ !DVENTGEMEINDEæ"RÔELæ Sonstiges sææ 3TADTREPORTERæUNTERWEGSæ

    

Panoramaseiten sææ 2EGIONALESæ%RNTEFESTæINæ"RÔEL

     18

Amt Sternberger SeenlandschaftSprechzeiten der BürgermeisterGemeinde Bürgermeisterin/ Bürgermeister Sprechzeiten __________________________________________________ Blankenberg (ERRæ5WEæ3CHULZæ 3PRECHZEITENæNACHæTELEFONISCHER æ 6EREINBARUNGæUNTERææ Borkow &RAUæ2EGINAæ2OSENFELDæ -ONTAGæ æ&REITAGæNACHæ!BSPRACHE æ UNTERæææODER æ æ Stadt Brüel (ERRæ(ANS *ÔRGENæ'OLDBERGæ -ONTAG ææ ææ5HR æ "ÔRGERHAUSæ"RÔEL æ æ Dabel (ERRæ(ERBERTæ2OHDEæ $IENSTAG ææ ææ5HR æ 'EMEINDEHAUSæ$ABEL æ "ÔROææ æ -OBILæ Hohen Pritz (ERRæ*ANæ+ESSELæ 3PRECHZEITEN æ *EDENææUNDææ&REITAG æ VONææBISææ5HR æ IMæ'EMEINDEHAUS æ -OBILææ æ % -AILæKESSEL HOHEN PRITZDE

      

Kultur, Tourismus und Freizeitangebote sææ 7ASæISTæLOSæIMæ3TERNBERGERæ3EENLANDæ sææ 7ANDERUNGENææ2ADTOURENæ sææ 7OLGAæ+OSAKENæZUæ'ASTæINæ'RO”æ2ADENæ sææ $ASæ%RNTEFESTææ

  

Geburtstage des Monats sææ 'EBURTSTAGEæDESæ-ONATSæ!UGUSTæ sææ $IEæ2HEUMALIGAæ!'æ"RÔELæGRATULIERTæ sææ $ERæ"EHINDERTENVERBANDæGRATULIERTæ

 


Nr. 08/2016 Kloster Tempzin (ERRæ!LFREDæ.UKLISæ æ Kobrow (ERRæ/LAFæ3CHRšDERæ

Kuhlen-Wendorf (ERRæ2ALFæ4OPARKUSæ æ Mustin (ERRæ"ERTHOLDæ,šBELæ æ æ Sternberg (ERRæ!RMINæ4AUBENHEIMæ æ

–3– 2. NACHæ!BSPRACHE 4ELææ 3PRECHZEITENæ$IEæ3PRECHSTUNDEælN DETæJEDENææ-ONTAGæDESæ-ONATSæIMæ 'ERÃœTEHAUSæDERæ&&æ+OBROWæ,INDEN ALLEEææINæDERæ:EITæVONææ ææ 5HRæSTATTæ4ELææ NACHæ!BSPRACHE 4ELææ NACHæ!BSPRACHEæ 4ELæææODERæ æ NACHæ!BSPRACHE 4ELææ

*EDENæ-ITTWOCH SOFERNæNICHTæDIENSTLICHæVERHINDERT æ ææ5HRæ IMæ'EMEINDEZENTRUMæ !LTERNATIVæERREICHBARæÔBER -OBILææ

NACHæTELEFONISCHERæ!BSPRACHE æ

Vorwahl 03847 ... Armin Taubenheim æ11 (EIKEæ,OHSEæ æ12 &AXææ13

Zentrale Dienste

1.1 Personal )NGE ,OREæ$AMASCHKEæ

/LAFæ3TEINBERGæ æ

&AXææ13 æ30 æ28

1.2 Amtsangelegenheiten, Sitzungsdienst, Satzungen, Recht, Versicherungen 2EBEKKAæ+INETZæ æ 29 %VELINæ'ARTZKEæ æ æ15 +ATJAæ&REGIENææ æ æ86 1.3 Schulen, Kita, Jugend, Sport -ARGRETæ7EIHSæ æ "RITæ+ÜKERæ æ

æ24 æ48

1.4 Standesamt "RIGITTEæ"ERKAUæ

æ

æ18

1.5 Touristinfo -ARTINæ"OUVIERæ

æ

&AXææ70 æ35

1.6. Amtsblatt, Internet, EDV -ICHAELæ3CHWERTNERæ æ

æ

æ27 æ45 æ46 æ43 æ74

2.3 Steuern und Abgaben 'UDRUNæ0ANKOWæ *UDITHæ3CHULZæ

æ41 æ47

æ

æ36

æ32 42 æ33

Bürgeramt ,EITERææ

Telefonliste der Stadtverwaltung Sternberg

,EITERææ

&AXææ13 æ40

2.2 Stadtkasse; Vollstreckung #ORNELIAæ+šPCKEæ æ "ÜRBELæ"EYERæ æ "RIGITTEæ-ERSEBURGERæ æ "EATE 3CHWARZæ æ

3.

Witzin (ERRæ(ANSæ(ÔLLERæ æ æ æ æ æ

1.

2.1 Haushaltsplanung (ANNELOREæ4OPARKUSæ

æ

2.4 Geschäftsbuchhaltung *ESSICAæ/HMSæ æ +ATRINæ0ATZELTæ æ !NNEæ+ASTENæ æ

-Oæ æ&RæNACHæ!BSPRACHE æ

Bürgermeister: 6ORZIMMERææ

Finanzverwaltung ,EITERæ2EINHARDæ$ALLYæ

Weitendorf &RAUæ!NDREAæ3IELAFFæ æ

Sprechzeiten der Gleichstellungsbeauftragten &RAUæ!NTJEæ+ÔHLæ æ

Sternberger Seenlandschaft

%CKARDTæ-EYERæ

&AXææ69 æ73

3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr, Gewerbeamt, BuÃ&#x;geld %RICæ&RANKæ æ 64 -ARTINAæ-EYERæ æ æ68 !NGELIKAæ$RE”LERæ æ æ85 3.2 Kooperatives Bürgerbüro 2ENATEæ3CHÃœFERæ æ !NICAæ,AUBEæ æ 3ABINEæ+ROPPæ æ !NJAæ,OSCHERæ

æ61 æ62 æ63 æ79

3.3 Wohngeld ,IANEæ"LASCHKOWSKIæ

æ

æ60

3.4 Friedhofsverwaltung -ANUELAæ2EIMERæ

æ

æ71

3.5 Bürgerbüro Brüel NURæ-ONTAG æ %INWOHNERMELDEAMTæ 7OHNGELDSTELLEæ

Vorwahl 038483 ... æ &AXæ 33 2ENATEæ3CHÃœFERæ æ17 ,IANEæ"LASCHKOWSKIæ æ13

4.

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung ,EITERææ

*OCHENæ'ÔLKERæ

&AXææ82 æ80

4.1 Tiefbau %DWINæ*UNGHANSæ

æ

æ77

4.2 Bauleitplanung 2OLFæ"RÔMMERæ

æ

æ83

5.

Grundstücks- und Gebäudemanagement ,EITERææ

*šRGæ2U”BÔLTæ

&AXææ82 æ78

5.1 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement 3ABINEæ"RINCKMANNæ æ æ81 (ORSTæ+šBERNICKæ æ æ88 5.2 Liegenschaften $OROTHEAæ"EHRENSæ 3USANNEæ"ALZERæ 6.

æ æ

Stadtwerke +AUFMÃœNNISCHERæ"EREICHæ )LONAæ7INDOLPHæ ,IANEæ$UPKEæ 4ECHNISCHERæ"EREICHæ +ERSTINæ0OHLæ

7. æ æ

æ75 æ84

Bauhof Dietmar Merseburger æ .ORBERTæ+RIENKEææ

Sternberg æ "RÔELæ

&AXææ54 æ50 æ52 æ51 2182 oder æ æ


Sternberger Seenlandschaft

–4–

Öffnungszeiten der Bibliotheken im Amtsbereich Stadtbibliothek Sternberg &INKENKAMPæ 5RLAUBæINæDERæ3TADTBIBLIOTHEKæ3TERNBERGæ6ONæ$IENSTAG æDæææ BISæ$ONNERSTAG æDææBLEIBTæDIEæ3TADTBIBLIOTHEKæ3TERNBERGæ WEGENæ5RLAUBæGESCHLOSSENæ!Bæ$IENSTAG æDææISTæWIEDERæ WIEæGEWOHNTæGEšFFNET

Stadtbibliothek Brüel

Nr. 08/2016

Das Mehrgenerationenhaus informiert: Mehrgenerationenhaus Brüel mit Kinder- und Jugendclub %RNST 4HÃœLMANN 3TRæ 4ELææ Öffnungszeiten vom 1.08. bis 2.9.16 montags, dienstags, donnerstags geschlossen MITTWOCHSæ æBISææ5HRæ 3PIELNACHMITTAG FREITAGSæ æBISææ5HRæ +OCHTAG

!UGUST "EBEL 3TRA”Eæ

$ERæ+INDERCLUBæISTæAMæ2OTENæ3EE MONTAGSæBISæFREITAGSæ VONææBISææ5HR

$IEæ3TADTBIBLIOTHEKæ"RÔELæISTæINæDERæ:EITæVOMææ ææ WEGENæ5RLAUBæGESCHLOSSEN

!BæDEMææISTæDASæ-'(æWIEDERæFÔRæALLEæ'ÃœSTEæTÃœGLICHæVONæ æBISææ5HRæGEšFFNET

Gemeindebibliothek Dabel 7ILHELM 0IECK 3TRA”Eæ Montag Dienstagææ Donnerstag

Sprechzeiten des Jugendamtes

VONææBISææ5HR VONææBISææ5HR VONææBISææ5HR

Gemeindebibliothek Witzin 'EMEINDEZENTRUM Mittwoch

æ æ

VONææBISææ5HR

Heimatmuseum Sternberg -ÔHLENSTRA”Eææsææ3TERNBERG 4ELææ WWWHEIMATMUSEUMSTADT STERNBERGDE % -AILæHEIMATMUSEUM STADT STERNBERGDE Öffnungszeiten: Mai $IENSTAG æ-ITTWOCH æ$ONNERSTAGæ æ ææ5HR *ULIæ æ!UGUST $IENSTAGæ æ$ONNERSTAGæ æ ææ5HR 3ONNTAGæ AUFæ!NFRAGE &ÔHRUNGENæFÔRæ'RUPPENæSINDæJEDERZEITæNACHæ!NMELDUNGæUNTERæ 4ELEFONæææODERæææMšGLICH

Heimatstube Brüel !UGUST "EBEL 3TRæ æ"RÔEL IMæ"ÔRGERHAUS $IENSTAGæ $ONNERSTAGæ

æ ææ5HR æ ææ5HR

Heimatstube Dabel 7 0IECK 3TRæ æ$ABEL 4ELææ -ITTWOCHæ

*UGENDAMTæ"EREICHæ3TERNBERG"RÔEL &RAUæ.AUJOCKS -ECKLENBURGRINGæ æ3TERNBERG

æ ææ5HR

5MæVORHERIGEæ4ERMINABSPRACHEæWIRDæGEBETEN

Schiedsstelle in Sternberg !NTJEæ+ÔHLæ 4ELææ ææ % -AILææ SCHIEDSSTELLE STADT STERNBERGDE 3PRECHZEITENææ NACHæTELEFONISCHERæ6EREINBARUNG

Telefonliste der öffentlichen Einrichtungen im Amt Sternberger Seenlandschaft Bauhof Sternberg Bauhof Brüel Bibliothek Sternberg Bibliothek Brüel Heimatmuseum Kindergarten Kläranlage Hort Sternberg Grundschule Sternberg Grundschule Brüel Grundschule Dabel Regionale Schule Brüel Sporthalle Sternberg Sporthalle Brüel Sportlerheim Sternberg Stadtwerke Sternberg Stadtwerke Sternberg (Bereitschaft) Wasserwerk

03847 2182 038483 33331/017 03847 2712 038483 33340 03847 2162 03847 2465 03847 312071 03847 311945 03847 2622 038483 293010 038485 20242 038483 293030 03847 2713 038483 20040 03847 2806 03847 444550 0171 7119336, 0171 7119337 03847 2393


Nr. 08/2016

–5–

Öffnungszeiten

Schuldnerberatung in Sternberg

Öffnungszeiten der Verwaltung des Amtes Sternberger Seenlandschaft und des Bürgerbüros in Brüel Stadtverwaltung Sternberg, Zentrale Dienste, Finanzverwaltung -ONTAGæ KEINæ3PRECHTAG $IENSTAGæ æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR -ITTWOCHæ æBISææ5HR $ONNERSTAGææ æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR &REITAGæ æBISæ5HR Bürgeramt !LLGEMEINESæ/RDNUNGSRECHT æ'EWERBEAMT æ7OHNGELDBEHšRDE æ 6ERKEHRSÔBERWACHUNG æ"U”GELDSTELLE æ"RAND æUNDæ+AT3CHUTZ -ONTAGæ $IENSTAGæ -ITTWOCHæ $ONNERSTAGæ &REITAGæ

KEINæ3PRECHTAG æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR æBISææ5HR æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR æBISææ5HR

&RIEDHOFSVERWALTUNG Dienstag bis &REITAGæ æBISææ5HR 4ERMINEæNACHæ!BSPRACHE 4ELææ

WEMAG-BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH Information für unsere Kunden in der Stadt Brüel

Information der Stadtwerke Sternberg

æBISææ5HRæUNDæ æBISææ5HR æBISææ5HRæ

zur Abfuhr der Inhaltsstoffe aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Touristinformation Sternberg

Stadtarchiv der Stadt Sternberg &RAUæ0ETRAæ2AUCHFU” &INKENKAMPæ æ3TERNBERG 4ELEFONææ % -AILæARCHIV STADT STERNBERGDE Sprechzeiten: $IENSTAGææ $ONNERSTAGææ

Ansprechpartner: -ARCUSæ-ÔLLER Sprechzeiten: $IENSTAGææ æ ææ5HRæUNDæ æ æ ææ5HR Adresse: 3CHULDNER3UCHTBERATUNGSSTELLEæ0ARCHIM !U”ENSTELLEæ3TERNBERG ,UCKOWERæ3TRææAæ æ3TERNBERG 4ELEFONææ % -AILæSCHULDNERBERATUNGSTERNBERG KLOSTER DOBBERTINDE

æBISææ5HR

æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR

Mai - August -ONTAGæ æ&REITAGæ æ Juli - August 3AMSTAGææ September - April -ONTAGæ æ$ONNERSTAGæ æ &REITAGæ

Suchtberatung

æBISææ5HRæUNDæ æBISææ5HR

KEINæ3PRECHTAG æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR æBISææ5HR æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR æBISæ5HRæ

Bürgerbüro Brüel 0ASS æUNDæ0ERSONALAUSWEISE æ-ELDERECHT7OHNGELDBEHšRDE -ONTAGæ

Ansprechpartner: !NETTEæ:IMMERMANN Sprechzeiten: -ITTWOCHææ æ ææ5HRæ $ONNERSTAGææ æ ææ5HRæUNDæ æ æ ææ5HRæ &REITAGææ æ ææ5HRæ und nach vorheriger Absprache

æ 5NSEREæ$IENSTSTELLEæINæ"RÔELæERREICHENæ3IEæANæ7ERKTAGENæTAGS ÔBERæUNTER æ æ FÔRæDENæ"EREICHæ4RINKWASSERæUNDæ&ERNWÃœRME ææ æ æ FÔRæDENæ"EREICHæ!BWASSERENTSORGUNG ææ æ FÔRæDIEæ!NNAHMEæVONæ3TšRUNGSMELDUNGENæINæDERæ6ERSORGUNGæ MITæ3TROM æ7ASSER æ&ERNWÃœRMEæUNDæINæDERæ!BWASSERENTSORGUNGæ AU”ERHALBæDERæ!RBEITSZEITæERREICHENæ3IEæUNSæUNTERææ æ :UæALLENæ&RAGENæZURæ6ERBRAUCHSABRECHNUNGæ3TROM æ7ASSER æ !BWASSERæHABENæWIRæFOLGENDEæ3ERVICE .RæEINGERICHTETææ  æ $IEæ%NTLEERUNGæ)HRERæ+LEINKLÃœRANLAGEæUNDæABmUSSLOSENæ'RUBENæ FORDERNæ3IEæBITTEæDIREKTæBEIæDERæ&IRMAæ(ECK (UMUSæ+OMPOSTIE RUNGSGESELLSCHAFTæMB( æ,UDWIGSLUSTERæ#HAUSSEEæ ææ 3CHWERINæANæ3IEæERREICHENæDIEæ&IRMAæUNTERæ4ELææ æ 4ELEFAXææ æ :Uæ&RAGENæDERæ!BWASSERENTSORGUNGæBERATENæWIRæ3IEæGERNæIMæ PERSšNLICHENæ'ESPRÃœCHæZUæUNSERENæ3PRECHZEITEN æDIEæWIRæJEDENæ $IENSTAGæFÔRæ3IEæINæDERæ:EITæVONææ5HRæBISææ5HRæINæDERæ .ETZDIENSTSTELLEæ"RÔEL æ3TERNBERGERæ3TRæ æDURCHFÔHRENæ4ERMINEæ AU”ERHALBæDIESERæ3PRECHZEITæKšNNENæ3IEæTELEFONISCHæVEREINBARENæ UNTERææ WEMAG AG BAE GmbH

kooperatives Bürgerbüro Sternberg 0ASS æUNDæ0ERSONALAUSWEISE æ-ELDERECHT+FZ :ULASSUNG æ&ÔH RERSCHEINANGELEGENHEITEN æ3CHÔLER æUNDæ-EISTER "A&š' æ+ITA &šRDERUNG æ+ATASTERAUSZÔGE -ONTAGæ $IENSTAGæ -ITTWOCHæ $ONNERSTAGæ &REITAGæ

Sternberger Seenlandschaft

æ ææ5HR æ ææ5HR

$IEæ%NTLEERUNGæ)HRERæ+LEINKLÃœRANLAGENæUNDæABmUSSLOSENæ'RUBENæ FORDERNæ3IEæBITTEæDIREKTæBEIæDERæNACHFOLGENDENæ&IRMAæAN NWL Norddeutsche Wasser Logistik GmbH Vielbecker Weg 23936 Grevesmühlen 3IEæERREICHENæDIESEæ&IRMAæUNTERæ 4ELææ &AXææ ODERæÔBERæ% -AIL !DRESSEæINFO NWL GVMDE Ihre Stadtwerke


Sternberger Seenlandschaft

–6–

Redaktion Amtsblatt Michael Schwertner Telefon: 03847 444536 Fax: 03847 444570 E-Mail: schwertner@stadt-sternberg.de

Nr. 08/2016

Neuer Standort für den Briefkasten in Pastin $ERæ3TANDORTæDESæ"RIEFKASTENSæDERæ$EUTSCHENæ0OSTæ!'æINæ0ASTINæ WURDEæVERÜNDERT 3EITæDEMææBElNDETæSICHæDERæGEGENÔBERæDERæ7ERTSTOFF container.

Der Bürgermeister informiert: !Mæ&REITAG æDENæ æBESUCHTEæICHæDIEæ 'EMEINDEæ$ABELæUNDæINFORMIERTEæMICHæÔBERæDIEæ šRTLICHENæUNDæKOMMUNALENæ'EGEBENHEITENæVORæ/RTæ $ABEIæWURDEæICHæVOMæ"ÔRGERMEISTERæDERæ'EMEINDEæ $ABEL æ(ERRNæ(ERBERTæ2OHDE æINæDIEæWICHTIGSTENæ %INRICHTUNGEN æWIEæ&EUERWEHR æ3CHULE æ'EMEIN DEHAUS æ"IBLIOTHEKæUAæPERSšNLICHæGEFÔHRTæUNDæESæGABæ'ELEGEN HEITENæDASæPERSšNLICHEæ'ESPRÜCHæZUæFÔHRENæ$IEæ&ÔHRUNGæDURCHæ DIEæ'EMEINDEæšFFNETEæFÔRæMANCHæBEKANNTEæ4HEMATIKæEINEæANDERE æ PERSšNLICHEæUNDæREALEæ3ICHTWEISEæ"ESUCHEæINæDENæ'EMEINDENæDESæ !MTSBEREICHESæ3TERNBERGERæ3EENLANDSCHAFTæUNDæINæDERæ3TADTæ"RÔELæ WERDENæFOLGEN æUMæSOæDENæ!MTSBEREICHæBESSERæKENNENZULERNEN Ihr Armin Taubenheim Bürgermeister der Stadt Sternberg

Feierliche Übergabe des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF10) an die FFw Brüel

Sensationeller Fund in der Warnow

)Mæ"EISEINæVONæ,ANDES æUNDæ+OMMUNALPOLITIKERN æ"RÔELERæ"ÔR GERN æ0ARTNERWEHRENæAUSæDERæ2EGIONæSOWIEæDENæ+AMERADENæDERæ 0ARTNERSTADTæ3CHšNKIRCHENæUNDæVIELENæWEITERENæ'ÜSTENæWURDEæDASæ NEUEæ&AHRZEUGæOFlZIELLæINæDENæ$IENSTæGESTELLT Dietmar Zgaga, Vertreter der Fa. Rosenbauer übergibt den Fahrzeugschlüssel an Bürgermeister Jürgen Goldberg.

Kanuten stieÃ&#x;en auf ein Einbaum

v.l.n.r. (hintere Reihe) Eckardt Meyer, stellv. Landesbrandmeister, Torsten Reiher, Wehrführer FFw Brüel, Olaf Steinberg, Kreistagspräsident, Uwe Pulss, Kreiswehrführer, Lorenz Caffier, Innenminister MV

!MææWARæDIEæ&AMILIEæ&RENZæZUæ'ASTæIMæ+ANUCAMPæ3TERN BERGERæ"URG æUMæMITæ&REUNDENæ+ANUæ ZUæFAHREN $IEæ+ANUTOURæBEGANNæINæ7EITENDORF æ DASæ:IELæWARæ%ICKHOF "EIæEINERæ"ADEPAUSE æZWISCHENæ3AGS DORFæUNDæ'RO”æ'šRNOW æBEMERKTENæ SIEæ EINENæ GRO”ENæ 'EGENSTANDæ IMæ 7ASSER -ITæGEMEINSAMERæ+RAFTæSCHAFFTENæESæ DIEæ+ANUTEN æDENæ'EGENSTANDæAUSæ DEMæ7ASSERæZUæZIEHEN $ASæ%RSTAUNENæWARæGRO” æSIEæWUSSTENæ GLEICHæWASæESæWARæ%INæ%INBAUM -ITæ DIESERæ AUFREGENDENæ .EUIGKEITæ HOLTENæDIEæ"ETREIBERæDESæ+ANUCAMPS æ &AMILIEæ(ENNIG æSIEæAUSæ%ICKHOFæABæ !Mæ4AGæDARAUFæWOLLTEæ-ARLENEæ-šH LER æAUCHæEINEæ+ANUTINæDESæ+ANU#AMPæ (ENNIG æMITæIHREMæ6ATERæGENAUæDIEæ GLEICHEæ3TRECKEæPADDELNæUNDæSIEæBEKAMENæVONæUNSæDENæ!UFTRAGæ NACHæDEMæ%INBAUMæZUæSCHAUENæUNDæ"ILDERæZUæMACHEN 'ESAGTææGETANæ


Nr. 08/2016

–7–

6OLLERæ"EGEISTERUNGæKEHRTENæSIEæZURÔCKæUNDæPRÃœSENTIERTENæUNSæDIEæ ERSTENæ"ILDERæDESæ%INBAUMS %SæBRACHæ'OLDGRÃœBERSTIMMUNGæAUS æWIRæÔBERLEGTENæALLE æWASæNUNæ ZUæTUNæSEI 7IRæVERSUCHTENæAMæNÃœCHSTENæ-ORGEN æDIEæDAFÔRæZUSTÃœNDIGENæ!R CHÃœOLOGENæZUæERREICHEN 7IRæHABENæVERSCHIEDENEæ4ELEFONNUMMERNæAUSlNDIGæGEMACHTæ&RAUæ .IEMANNæVOMæ3CHLOSSæ7ILLIGRAD æHATæUNSæDABEIæSEHRæUNTERSTÔTZT )HREæ"EGEISTERUNGæHATæUNSæNOCHæMEHRæANGESPORNTæALLESæRICHTIGæ ZUæMACHEN .UNæLAGæDERæ%INBAUMæSOæVIELEæ*AHREæIMæ7ASSER æDANNæDERæ3CHOCK æ 3ONNEææ4ROCKENHEIT $IEæ-ITARBEITERINNENæVONæDERæ3LAWENBURGæAUSæ'ROӾ2ADENæHA BENæUNSæDANNæDENæENTSCHEIDENDENæ4IPPæGEGEBENæ3CHšNæFEUCHTæ HALTENæ .UNæGUT æWIRæSCHICKTENæUNSERENæ3OHNæ$AVEæLOS æMITæEINEMæ+ANUæ UNDæDERæ'IE”KANNEæIMæ'EPÃœCK Der Arme stand nun ca. vier Stunden in der Sonne und hat in REGELMܔIGENæ!BSTÃœNDENæDASæ%INBAUMKANUæBEWÃœSSERT $IEæ!RCHÃœOLOGENæLIE”ENæAUFæSICHæWARTENæ%RSTæGEGENæ-ITTAG æDANNæ DIEæ%RLšSUNG 6OLLERæ3PANNUNGæERWARTETENæWIRæSEINæ5RTEIL æUNDæMACHTENæUNSæMITæ IHMæAUFæDEMæ7EGæ-ITæDEMæGUTEN æALTENæ$EFENDERæEINæANDERERæ HÃœTTEæDASæGARæNICHTæGESCHAFFT æFUHRENæWIRæÔBERæ7IESENæUNDæ&ELDER æ BISæHINæZUMæ7ARNOWUFER %SæWURDEæVERMESSENæUNDæFOTOGRAlERTæ7IRæERWARTETENæVOLLERæ3PAN NUNGæNUNæAUFæEINæu3UPER æTOLLERæ&UNDhæ!BERæESæTRAFæLEIDERæNICHTæEIN %RæTEILTEæUNSæMIT æDASSæSIEæSELBERæMOMENTANæNICHTæINæDERæ,AGEæWÃœREN æ EINENæGEEIGNETENæ!BTRANSPORTæZUæORGANISIERENæ-ITæDERæ+ANUTRANS PORTERFAHRUNGæDESæ+ANUCAMPæ(ENNIGæGELANGæES æDENæ4RANSPORTæ DESæ%INBAUMSæNACHæ'ROӾ2ADENæZUæORGANISIEREN $IEæ!RCHÃœOLOGENæWERDENæDEMæ%INBAUMæDANNæ0ROBENæENTNEHMEN æ UMæDASæGENAUEæ!LTERæZUæBESTIMMEN $ERæ4RANSPORTæVOMæ7ARNOWUFERæBISæNACHæ'ROӾ2ADENæVERLIEFæER FOLGREICH .UNæWURDEæESæWIEDERæVERSENKTæ

Sternberger Seenlandschaft

Neueröffnung in Sternberg $IEæ&LEISCHEREIæ+RAUSEæHATæIHREæNEUENæ'ESCHÃœFTSRÃœUMEæINæDERæ ,UCKOWERæ3TRææNACHæUMFANGREICHENæ5MBAUARBEITENæBEZOGENæ 3OæENTSTANDæEINæ!NGEBOTæRUNDæUMæDASæ3ORTIMENTæEINESæ7URST æ &LEISCHWARENFACHGESCHÃœFTESæVOMæ&RÔHSTÔCKæABææ5HR æÔBERæ DENæ-ITTAGSTISCHæABææ5HRæMITæEINEMæ'ASTRAUMæBISæZUææ 3ITZPLÃœTZENæUNDæNATÔRLICHæSELBSTæHERGESTELLTENæ7URSTSPEZIALITÃœTEN æ TÃœGLICHæFRISCHæZERLEGTEMæ&LEISCH æEINEMæGRO”ENæ3ORTIMENTæANæ'RILL SPEZIALITÃœTENæUNDæSAISONBEDINGTEMæFRISCHENæ7ILDmEISCHæ:UKÔNFTIGæ ISTæEINæ,IEFERSERVICEæFÔRæDENæ-ITTAGSTISCHæGEPLANTæ æBEIæ)NTERESSEæ GERNæUNTERæDERæ4ELæ.Ræææ3OMITæHABENæDIEææ-ITARBEI TERæINæDERæ3TERNBERGERæ&ILIALEæALLEæ(ÃœNDEæVOLLæZUæTUN æDENNæNEBENæ DEMæTÃœGLICHENæ,ADENGESCHÃœFTæBIETETæDIEæ&LEISCHEREIæ+RAUSEæAUCHæ "UFFET æUNDæ0ARTYSERVICEæFÔRæBISæZUææ0ERSONENæANæ0ARKPLÃœTZEæ BElNDENæSICHæHINTERMæ(AUSæBZWæRUNDæUMSæ'ESCHÃœFT

Text und Fotos: Familie Hennig – Kanucamp Sternberger Burg 03æ$ASæ.ORDMAGAZINæUNDæDIEæ36:æINTERESSIERTENæSICHæAUCHæFÔRæ DENæ&UNDæ)NæDERæ-EDIATHEKæDESæ.$2æKANNæMANæSICHæDENæ"EITRAGæ ANSCHAUENæ$IEæ6ERLINKUNGælNDETæMANæAUFæDERæ)NTERNETSEITEæDERæ 3TERNBERGERæ4OURISTINFOæUNTERæu!KTUELLESh

Fördermittelbescheid übergeben !Mææ!UGUSTææÔBERREICHTEæ6ERKEHRSMINISTERæ#HRISTIANæ0EGELæ DENæ&šRDERMITTELBESCHEIDæZUMæ!USBAUæDESæ"REITBANDNETZESæINæ UNSERERæ2EGIONæÔBERæEINENæ"ETRAGæVONæKNAPPææ-ILLIONENæ%UROæIMæ 3AALæDESæ3TERNBERGERæ2ATHAUSESæ-ITæANWESENDæWAREN æWIEæAUFæ DEMæ"ILDæZUæSEHENæVLNRæSTELLVæ,ANDRATæ7OLFGANGæ3CHMÔLLING æ +REISTAGSPRÃœSIDENTæ/LAFæ3TEINBERG æ6ERKEHRSMINISTERæ#HRISTIANæ 0EGEL æ"ÔRGERMEISTERæ!RMINæ4AUBENHEIMæSOWIEæ,ANDTAGSABGE ORDNETERæ4HOMASæ3CHWARZ

Konzept für neues Wohnen in Brüel %NDLICHæISTæESæSOæWEITæ)Mæ*UNIæDIESENæ*AHRESæBERICHTETENæWIRæÔBERæ DIEæ!BSICHTæZURæ%RRICHTUNGæEINERæMODERNENæ7OHNANLAGEæMITæ"ETREU UNGSANGEBOTæFÔRæÜLTEREæ"ÔRGERæINæZENTRALERæ,AGEæDERæ3TADTæ"RÔELæ .ACHDEMæVIELEæ"ÔRGERæIHRæ)NTERESSEæAMæ"EZUGæEINERæ7OHNUNGæ INæDIESEMæ/BJEKTæBEKUNDETEN æGINGæDERæ)NVESTOR æDIEæ")'æ"RÔELERæ )MMOBILIENææ'RUNDBESITZæ'B2 æMITæDERæ0LANUNGæINSæ$ETAIL 4AGESPmEGE æ0mEGEDIENSTæUNDæDIEæVORERSTææ7OHNUNGENæFANDENæ IHRENæ0LATZæIMæDREIGESCHOSSIGENæ'EBÜUDE $IEæOBERENæ%TAGENæSINDæBEQUEMæÔBERæEINENæ!UFZUGæZUæERREICHEN .ACHDEMæDIEæ)DEEæNUNæAUFæDEMæ0APIERæSEINEæ&ORMæANGENOMMENæ HAT æKšNNENæDIEæ"ÔRGER æDIEæAMæ"EZUGæBZWæ%RWERBæSOæEINERæ7OH NUNGæINæDERæ&ELDSTRA”Eæ)NTERESSEæHABEN æAMæ23.08.2016 Näheres ÔBERæDIEæ!USFÔHRUNGæDESæ0ROJEKTESæERFAHREN Die Informationsveranstaltung findet im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Brüel statt und beginnt um 18 Uhr.


Sternberger Seenlandschaft

–8–

(IERæBESTEHTæDIEæ-šGLICHKEITæ!USKUNFTæÔBERæ'Rš”EæDERæ7OHNUNGEN æ DERENæ!USSTATTUNG æDASæ"ETREUUNGSANGEBOT æDIEæ(šHEæDERæKÔNFTIGENæ -IETEæBZWæDIEæ&INANZIERUNGæDESæ%RWERBSæEINERæ7OHNUNGæUNDæDENæ VORAUSSICHTLICHENæ"AUBEGINNæZUæERFAHREN ,ETZTENDLICHæISTæDIEæ2EALISIERUNGæDESæ6ORHABENSæVOMæNACHHAL TIGENæ)NTERESSEæDERæ%INWOHNERæDERæ3TADTæ"RÔELæUNDæDESæNÜHERENæ %INZUGSGEBIETESæABHÜNGIG

Nr. 08/2016

SEæ!DRESSÃœNDERUNGENæODERæ!NTRÃœGEæENTGEGENæUNDæBEANTWORTENæALLEæ .ACHFRAGENæ'LEICHZEITIGæVERÃœNDERNæSICHæAUCHæDIEæ™FFNUNGSZEITENæ !Bææ*ULIæSTEHENæDIEæ!/+ %XPERTENæDENæ2ATSUCHENDENæIMMERæ DONNERSTAGSæZURæ3EITEæ5NDæSOLLTEæDERæ3CHUHæMALæGANZæPLšTZLICHæ DRÔCKEN æWERDENæ+UNDENFRAGENæRUNDæUMæDIEæ5HRæZUDEMæAMæKO STENFREIENæ3ERVICE 4ELEFONæ4ELæ æVONæQUALIlZIERTENæ -ITARBEITERNæBEANTWORTET $IEæ!/+æ.ORDOSTælNDENæ6ERSICHERTEæABææ*ULI æIMæ%RDGESCHOSSæIMæ(AUSæDERæ3PARKASSEæ0ARCHIMæ æ,ÔBZ æ,UCKOWERæ3TRæ ææ3TERNBERG ™FFNUNGSZEITENæ DONNERSTAGS ææBISææ5HRæUNDæVONææBISææ5HR 4ELææ

5. Wettbewerb „GroÃ&#x;e rote Rübe“ Regionales Erntefest in Brüel

Information zum Thema Führerschein Umtausch 'ENERELLæWERDENæSEITææ%5 &ÔHRERSCHEINEæ NURæNOCHæFÔRææ*AHREæBEFRISTETæAUSGESTELLTæUNDæ ABæ!NFANGææSOLLTENæDANNæALLEæBEFRISTETæAUS GESTELLTæSEINæBZWæZUMæ3TICHTAGæBEANTRAGT 5MæEBENæINææKEINENæUNNšTIGENæ!NSTURMæ HERBEIZUFÔHREN æDENKTæDIEæZUSTÜNDIGEæ"UNDES BEHšRDEæÔBERæEINEæZEITLICHEæ3TAFFELUNGæDERæ5M stellung nach.

!MææUNDææ3EPTEMBERæælNDETæDASæDIESJÜHRIGEæREGIONALEæ %RNTEFESTæAUFæDEMæ'ELÜNDEæDERæ$('æINæDERæ"AHNHOFSTRA”EæSTATT $ASæ%RNTEFESTKOMITEEæRUFTæDESHALBæAUCHæINæDIESEMæ*AHRæWIEDERæ ZUæEINEMæ7ETTBEWERBæAUFæ*EDERæDERæETWASæLUSTIGES æKOMISCHæ GEWACHSENES æULKIGæAUSSEHENDESæODERæÔBERGRO”ESæ/BSTæUNDæ 'EMÔSEæHAT æKANNæDASæZURæ0RÜMIERUNGæEINREICHENæ%SæWINKENæ WIEDERæZAHLREICHEæ0REISEæ$IEæ&RÔCHTEæKšNNENæINæDERæ7OCHEæVORæ DEMæ%RNTEFESTæIMæ'ARTENMARKTæDERæ$('æABGEGEBENæWERDENæ (IERæKšNNENæSIEæDANNæBESTAUNTæUNDæBEWUNDERTæWERDENæ$IEæ 0RÜMIERUNGæWIRDæDURCHæEINEæUNABHÜNGIGEæ*URYæVORGENOMMENæ UNDæAMæ3ONNTAG æDENæ3EPTEMBERæWERDENæDIEæ'EWINNERæIMæ &ESTZELTæBEKANNTæGEGEBENæ7IRæFREUENæUNSæAUFæEINEæREGEæ"E teiligung.

(IERZUæISTæABERæNOCHæNICHTæBEKANNTæWIEæSICHæDIEæ 3TAFFELUNGæGESTALTENæWIRD .OCHæISTæOFFENæWELCHEæ&ÔHRERSCHEINEæBISæWANNæUMGESTELLTæWERDENæ MÔSSEN 3OLLTENæ"ÔRGERæIHREæ&AHRERLAUBNISæAUFGRUNDæDERæVORLIEGENDENæ)N FORMATIONENæUMTAUSCHENæWOLLEN æKšNNENæSIEæDASæGERNæTUN 2EINæRECHTLICHæSINDæSIEæJEDOCHæNOCHæNICHTæDAZUæVERPmICHTET ,ANDKREISæ,UDWIGSLUST 0ARCHIM &ACHDIENSTæ"ÔRGERSERVICE 'ARNISONSSTRA”Eæ æ,UDWIGSLUST 4ELæ æææ

AOK-Beratung in Sternberg an neuem Standort Neu seit 21. Juli: „Wir ziehen um, aber die AOK Nordost bleibt vor Ort - an einem neuen Standort, zentrumsnah und jetzt auch barrierefrei“, so beschreibt Niederlassungsleiter Bernd Franke die neue Adresse der AOK Beratungsstandortes in Sternberg. „Ab 21. Juli sind wir im Hause der Sparkasse Parchim - Lübz für unsere Versicherten da“, so Franke weiter. u-ITæ"EGINNæDERæ3OMMERFERIENæWERDENæWIRæDIEæ&RAGENæUNDæ!NLIE GENæUNSERERæ+UNDENæINæUNSEREMæNEUENæ"ÔROæBEANTWORTENæ$AMITæ SINDæWIRæINæ3TERNBERGæWEITERHINæANæEINEMæFESTENæ3TANDORTæPRÜSENTh æ SAGTæ"ERNDæ&RANKEæu!LSæZUSÜTZLICHERæ0LUSPUNKTæSINDæDIEæNEUENæ 2ÜUMLICHKEITENæAMæ-ARKTPLATZæOHNEæ4REPPENSTUFENæZUæERREICHENhæ 3ELBSTVERSTÜNDLICHæSTEHENæDIEæBEKANNTENæ+UNDENBERATERæAUSæDERæ 2EGIONæDENæ6ERSICHERTENæWIEæBISHERæFÔRæALLEæ&RAGENæRUNDæUMæDIEæ +RANKENVERSICHERUNGæZURæ6ERFÔGUNGæ3OæNEHMENæSIEæBEISPIELSWEI

Die Siegerfrüchte aus dem letzten Jahr

Lehrgang zum Erwerb eines Fischereischeins 4ERMINæ æ SOWIEæ AMæ INæ+EEZæJEWEILSæVONææ ææ5HR 0RÔFUNGææ ææ5HRæINæ+EEZ 0REISEææ +INDERæ BISæ ZUMæ VOLLENDETENæ æ,EBENSJAHRæ æÒ æ ABæDEMææ,EBENSJAHRæ æÒ -ITZUBRINGENæISTæDERæ0ERSONAL æBZWæ+INDERAUSWEIS æSOWIEæDIEæ ,EHRGANGSGEBÔHRENæINæ"ARæBEIæ,EHRGANGSBEGINN !NMELDUNGENæSINDæINæDERæ3TERNBERGERæ4OURISTINFOæMšGLICHæ4ELEFONæ æ


Nr. 08/2016

–9–

Sternberger Seenlandschaft

æ æ ææ

7AHLBEZIRKæææ -USTIN 7AHLRAUMææ 'EMEINDEHAUS æ+ASTANIENALLEEææA æ-USTIN ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTæBARRIEREFREIæZUGÃœNGLICH

æ æ ææ

7AHLBEZIRKæææ 3TERNBERG 7AHLRAUMææ 2ATHAUSæ3AALæLINKS æ!Mæ-ARKTæ æ3TERNBERG ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTænichtæBARRIEREFREIæZU gänglich.

æ æ ææ

7AHLBEZIRKæææ 3TERNBERG 7AHLRAUMææ 2ATHAUSæ3AALæRECHTS æ!Mæ-ARKTæ æ3TERNBERG ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTænichtæBARRIEREFREIæZU gänglich.

Wahlbekanntmachung für die Gemeinden des Amtes Sternberger Seenlandschaft über die Wahl des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern

æ æ

7AHLBEZIRKæææ 3TERNBERG 7AHLRAUMææ +INDERTAGESSTÃœTTE æ&INKENKAMPæ æ3TERN berg ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTænichtæBARRIEREFREIæZU gänglich.

Am Sonntag, dem 04. September 2016 lNDENæINæ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNæDIEæ7AHLENæZUMæ,ANDTAGæSTATT $IEæ7AHLENæDAUERNæEINHEITLICHævon 8:00 bis 18:00 Uhr.

æ æ ææ

7AHLBEZIRKæææ 3TERNBERG 7AHLRAUMææ 'YMNASIUM æ3EESTRA”EææA æ3TERNBERG ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTæBARRIEREFREIæZUGÃœNGLICH

æ æ

7AHLBEZIRKæææ 7EITENDORF 7AHLRAUMææ 'EMEINDEHAUS æ 3TERNBERGERæ 3TRA”Eæ æ 7EITENDORF ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTænichtæBARRIEREFREIæZU gänglich.

Hinweis: Satzungen und öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Sternberg und der Stadt Brüel werden auf den jeweiligen Internetseiten unter www.stadt-sternberg.de und www.stadt-brueel.de veröffentlicht.

1. Folgende Wahlbezirke mit den dazugehörigen Wahllokalen werden in den Gemeinden des Amtes Sternberger Seenlandschaft eingerichtet: 7AHLBEZIRKææ "LANKENBERG æ 7AHLRAUMææ 'EMEINDEHAUS æ$ORFSTRA”Eæ æ"LANKENBERG ææ ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTænichtæBARRIEREFREIæZU gänglich. æ æ ææ

7AHLBEZIRKæææ "ORKOW 7AHLRAUMææ 'EMEINDEHAUS æ!Mæ"AHNHOFæ æ"ORKOW ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTænichtæBARRIEREFREIæZU gänglich.

æ æ

7AHLBEZIRKæææ "RÔEL 7AHLRAUMææ 2ATHAUSæ "RÔEL æ !UGUST "EBEL 3TRA”Eæ æ "RÔEL ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTænichtæBARRIEREFREIæZU gänglich.

ææ æ æ ææ

7AHLBEZIRKæææ "RÔEL 7AHLRAUMææ 2EGIONALEæ3CHULE æ6OGELSTANGENBERG æ"RÔEL ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTænichtæBARRIEREFREIæZU gänglich.

æ æ

7AHLBEZIRKæææ $ABEL 7AHLRAUMææ "EGEGNUNGSTREFF æ7ILHELM 0IECK 3TRA”Eæ 20, Dabel ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTænichtæBARRIEREFREIæZU gänglich.

ææ æ æ ææ æ æ ææ æ æ ææ æ æ ææ

7AHLBEZIRKæææ (OHENæ0RITZ 7AHLRAUMææ $ORFGEMEINSCHAFTSHAUS æ&RITZ 2EUTER 3TRA ”Eæ æ(OHENæ0RITZ ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTæBARRIEREFREIæZUGÃœNGLICH 7AHLBEZIRKæææ +LOSTERæ4EMPZIN 7AHLRAUMææ 'EMEINDEHAUS æ"RÔELERæ3TRA”E æ,ANGENæ *ARCHOW ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTænichtæBARRIEREFREIæZU gänglich. 7AHLBEZIRKæææ +OBROW 7AHLRAUMææ &EUERWEHRGERÃœTEHAUS æ,INDENALLEEææA æ +OBROWæ) ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTæBARRIEREFREIæZUGÃœNGLICH 7AHLBEZIRKæææ +UHLEN 7ENDORF 7AHLRAUMææ 'EMEINDEHAUSæ+UHLEN æ$ORFSTRA”Eæ æ+UH len ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTæBARRIEREFREIæZUGÃœNGLICH

ææ

ææ æ æ ææ

7AHLBEZIRKæææ 7ITZIN 7AHLRAUMææ 'EMEINDEZENTRUM æ'ARTENSTIEG æ7ITZIN ææ $IESERæ7AHLRAUMæISTæBARRIEREFREIæZUGÃœNGLICH

æ

)NæDENæ7AHLBENACHRICHTIGUNGEN æDIEæDENæ7AHLBERECHTIGTENæ BISæSPÜTESTENSææ!UGUSTææÔBERSANDTæWERDEN æSINDæDIEæ 7AHLBEZIRKEæUNDæDERæ7AHLRAUMæANGEGEBEN æINæDEMæDERæ7AHL BERECHTIGTEæZUæWÜHLENæHAT

æ $ERæ"RIEFWAHLVORSTANDæTRITTæZURæ%RMITTLUNGæDESæ"RIEFWAHLERGEB NISSESæAMææUMææ5HRæIMæ2ATHAUS æ-AGISTRAT ZIMMER æ!Mæ-ARKTææINææ3TERNBERGæZUSAMMEN ææ *EDEæ7ÃœHLERINæUNDæJEDERæ7ÃœHLERæHATæZURæ,ANDTAGSWAHLæZWEIæ 3TIMMENæEINEæErststimmeæFÔRæDIEæ7AHLæDERæODERæDESæ7AHL KREISABGEORDNETENæUNDæEINEæZweitstimmeæFÔRæDIEæ7AHLæEINERæ ,ANDESLISTE æ $ERæLINKEæ4EILæDESæ3TIMMZETTELSæENTHÃœLTæFÔRæDIEæ7AHLæIMæ7AHL KREISæDIEæ.AMENæDERæ"EWERBERINNENæUNDæ"EWERBERæDERæZUGE LASSENENæ+REISWAHLVORSCHLÃœGEæUNDæRECHTSæDAVONæEINENæ+REISæ FÔRæDIEæ+ENNZEICHNUNG æ $ERæRECHTEæ4EILæDESæ3TIMMZETTELSæENTHÃœLTæFÔRæDIEæ7AHLæNACHæ ,ANDESLISTENæDIEæ"EZEICHNUNGæDERæ0ARTEIENæUNDæIHREæ+URZBE ZEICHNUNGENæSOWIEæJEWEILSæDIEæ.AMENæDERæERSTENæFÔNFæ"EWER BERINNENæODERæ"EWERBERæDERæZUGELASSENENæ,ANDESLISTENæUNDæ LINKSæDAVONæEINENæ+REISæFÔRæDIEæ+ENNZEICHNUNG æ $IEæ7AHLBERECHTIGTENæGEBENæIHREæZWEIæ3TIMMENæINæDERæ7EISEæ AB æDASSæSIEæAUFæDEMæLINKENæUNDæAUFæDEMæRECHTENæ4EILæDESæ 3TIMMZETTELSæJEWEILSæDURCHæEINæINæEINENæ+REISæGESETZTESæ+REUZæ ODERæAUFæANDEREæ7EISEæEINDEUTIGæKENNTLICHæMACHEN æWELCHEMæ 7AHLVORSCHLAGæDIEæ3TIMMEæGELTENæSOLL ææ 7AHLBERECHTIGTEæKšNNENæINæDEMæ7AHLRAUMæDESæ7AHLBEZIRKSæ WÃœHLEN æINæDESSENæ7ÃœHLERVERZEICHNISæSIEæEINGETRAGENæSIND æ $IEæ7AHLBERECHTIGTENæSOLLENæZURæ7AHLæIHREæ7AHLBENACHRICHTI GUNGæMITBRINGENæ3IEæHABENæAUFæ6ERLANGENæDESæ7AHLVORSTANDESæ EINENæAMTLICHENæ,ICHTBILDAUSWEISæZæ"æ0ERSONALAUSWEIS æ&ÔH RERSCHEIN æ2EISEPASS æVORZULEGEN æ 'EWÃœHLTæWIRDæMITæAMTLICHENæ3TIMMZETTELN æDIEæIMæ7AHLRAUMæ AUSGEHÃœNDIGTæWERDEN æ :URæ+ENNZEICHNUNGæDESæ3TIMMZETTELSæMUSSæEINEæ7AHLZELLEæDESæ 7AHLRAUMESæODERæEINæDAFÔRæBESTIMMTERæ.EBENRAUMæEINZELNæ AUFGESUCHTæWERDENæ$ERæ3TIMMZETTELæISTæINæGEFALTETEMæ:USTANDæ SOæINæDIEæ7AHLURNEæZUæLEGEN æDASSæDIEæ+ENNZEICHNUNGæVONæ 5MSTEHENDENæNICHTæERKANNTæWERDENæKANN


Sternberger Seenlandschaft

– 10 –

ææ 7AHLBERECHTIGTE æDIEæEINENæ7AHLSCHEINæHABEN æKšNNENæANæDERæ 7AHLæDURCHæ"RIEFWAHLæTEILNEHMENæODERæFÔRæDIEæ3TIMMABGABEæ EINENæBELIEBIGENæ7AHLRAUMæINæDEMæ7AHLKREIS æINæDEMæDERæ 7AHLSCHEINæAUSGESTELLTæIST æAUFSUCHEN æ 7ERæDURCHæ"RIEFWAHLæWÃœHLENæWILL æMUSSæDENæ7AHLBRIEFæMITæDEMæ 3TIMMZETTELæIMæVERSCHLOSSENENæ3TIMMZETTELUMSCHLAG æUNDæ DEMæUNTERSCHRIEBENENæ7AHLSCHEINæSOæRECHTZEITIGæDERæAUFæDEMæ 7AHLBRIEFUMSCHLAGæANGEGEBENENæ3TELLEæZULEITEN æDASSæERæDORTæ SPÃœTESTENSæAMæ7AHLTAGæBISææ5HRæEINGEHTæ$ERæ7AHLBRIEFæ KANNæAUCHæBEIæDERæANGEGEBENENæ3TELLEæABGEGEBENæWERDEN æ 7ERæMITæDEMæ7AHLSCHEINæINæEINEMæ7AHLRAUMæDESæ7AHLKREISESæ WÃœHLENæWILL æMUSSæNEBENæEINEMæAMTLICHENæ,ICHTBILDAUSWEISæZæ "æ0ERSONALAUSWEIS æ&ÔHRERSCHEIN æ2EISEPASS æDENæ7AHLSCHEINæ UNDæDENæ3TIMMZETTELæAUSæDENæ"RIEFWAHLUNTERLAGENæMITBRINGENæ UNDæERHÃœLTæIMæ7AHLRAUMæGEGENæ!BGABEæDESæMITGEBRACHTENæ 3TIMMZETTELSæEINENæNEUENæ3TIMMZETTEL ææ $IEæ7AHLHANDLUNGæSOWIEæDIEæIMæ!NSCHLUSSæANæDIEæ7AHLHANDLUNGæ ERFOLGENDEæ%RMITTLUNGæUNDæ&ESTSTELLUNGæDESæ7AHLERGEBNISSESæ IMæ7AHLBEZIRKæSINDæšFFENTLICHæ$ERæ:UTRITTæZUMæ7AHLRAUMæISTæ WÃœHRENDæDERæ7AHLZEITæUNDæWÃœHRENDæDERæ!USZÃœHLUNGæJEDERZEITæ MšGLICH æSOWEITæDIEæORDNUNGSGEMܔEæ$URCHFÔHRUNGæDERæ7AHLæ NICHTæBEEINTRÃœCHTIGTæWIRDæ7ÃœHRENDæDERæ7AHLZEITæSINDæINæUNDæ ANæDEMæ'EBÃœUDE æINæDEMæSICHæDERæ7AHLRAUMæBElNDET æSOWIEæ UNMITTELBARæVORæDEMæ:UGANGæZUæDEMæ'EBÃœUDEæJEDEæ"EEIN mUSSUNGæDERæ7AHLBERECHTIGTENæDURCHæ7ORT æ4ON æ3CHRIFTæODERæ "ILDæSOWIEæJEDEæ5NTERSCHRIFTENSAMMLUNGæVERBOTENæeææDESæ ,ANDES æUNDæ+OMMUNALWAHLGESETZES æ $ASæ7AHLRECHTæKANNæVONæJEDERæ7ÃœHLERINæUNDæVONæJEDEMæ7ÃœHLERæ NURæEINMALæAUSGEÔBTæWERDENæ7ERæUNBEFUGTæWÃœHLTæODERæSONSTæ EINæUNRICHTIGESæ%RGEBNISæEINERæ7AHLæHERBEIFÔHRTæODERæDASæ%R GEBNISæVERFÃœLSCHT æWIRDæMITæ&REIHEITSSTRAFEæBISæZUææ*AHRENæODERæ MITæ'ELDSTRAFEæBESTRAFTæ$ERæ6ERSUCHæISTæSTRAFBARæeæAæ!BSæ æUNDææDESæ3TRAFGESETZBUCHES Sternberg, den 01. August 2016 gez. Rebekka Kinetz Gemeindewahlleiterin

Satzung über Stundung, Niederschlagungund Erlass von Ansprüchen der Gemeinde Kloster Tempzin !UFGRUNDæDESæeææDERæ+OMMUNALVERFASSUNGæFÔRæDASæ,ANDæ-ECKLEN BURG 6ORPOMMERNæINæDERæ&ASSUNGæDERæ"EKANNTMACHUNGæVOMææ *ULIææ'6/"Læ- 6æ3æ æDERæeeæ æ ææUNDææDESæ+OMMU NALABGABENGESETZESæ æ+!'æ- 6æINæDERæ&ASSUNGæDERæ"EKANNTMA CHUNGæVOMææ!PRILææ'6/"Læ- 6æ3æ æSEITæDEMææ-ÃœRZæ æGELTENDENæ&ASSUNGæ'3æ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ'Læ.Ræ  æUNDæDESæeææ'EMEINDEHAUSHALTSVERORDNUNGæ$OPPIKæ- 6æ VOMææ&EBRUARææ'6/"Læ- 6æ æ3æ æZULETZTæGEÃœNDERTæ DURCHæ6ERORDNUNGæVOMææ$EZEMBERææ'6/"Læ- 6æ æ3æ æWIRDæNACHæ"ESCHLUSSFASSUNGæDURCHæDIEæ'EMEINDEVERTRETUNGæ VOMææUNDæNACHæ$URCHFÔHRUNGæDESæ!NZEIGEVERFAHRENSæ BEIMæ,ANDRATæDESæ,ANDKREISESæ,UDWIGSLUST 0ARCHIMæALSæUNTEREæ 2ECHTSAUFSICHTSBEHšRDEæFOLGENDEæ3ATZUNGæERLASSEN §1 Stundung von Ansprüchen æ!NSPRÔCHEæDERæ'EMEINDEæ+LOSTERæ4EMPZINæDÔRFENAUFæ!NTRAGæ GANZæODERæTEILWEISEUNTERæDEMæ6ORBEHALTæDESæJEDERZEITIGENæ7IDER RUFSæGESTUNDETæWERDEN æWENNæBESONDEREæ'RÔNDEæVORLIEGEN æDIEæEINEæ 3TUNDUNGæ(INAUSSCHIEBENæDESæ&ÃœLLIGKEITSTERMINS æRECHTFERTIGEN æ INSBESONDEREæWENNæDIEæ%INZIEHUNGæBEIæ&ÃœLLIGKEITæEINEæERHEBLICHEæ (ÃœRTEæFÔRæDENæ:AHLUNGSPmICHTIGENæBEDEUTENæWÔRDEæ%INEæERHEBLICHEæ (ÃœRTEæISTæDANNæANZUNEHMEN æWENNæDERæ:AHLUNGSPmICHTIGEæSICHæ AUFGRUNDæUNGÔNSTIGERæWIRTSCHAFTLICHERæ6ERHÃœLTNISSEæVORÔBERGEHENDæ INæERNSTHAFTENæ:AHLUNGSSCHWIERIGKEITENæBElNDETæODERæIMæ&ALLEæDER SOFORTIGENæ%INZIEHUNGæINæDIESEæGERATENæWÔRDE

Nr. 08/2016

$IEæ%RFÔLLUNGæDERæ6ERBINDLICHKEITæDARFæDURCHæDIEæ3TUNDUNGæNICHTæ GEFÃœHRDETæWERDEN 7IRDæDIEæ3TUNDUNGæDURCHæ%INRÃœUMUNGæVONæ4EILZAHLUNGENæ2ATEN æ GEWÃœHRT æSOæISTæVORZUSEHEN æDASSæDIEæJEWEILIGEæ2ESTFORDERUNGæSOFORTæ ZURæ:AHLUNGæFÃœLLIGæWIRD æWENNæDIEæ&RISTæFÔRæDIEæ:AHLUNGSFRISTæFÔRæEINERæ 2ATEæNICHTæEINGEHALTENæWIRD æ$ERæ&ÃœLLIGKEITSTERMINæSOLLæMšGLICHSTæNICHTæÔBERæEINæ(AUSHALTSJAHRæ HINAUSGESCHOBENæWERDEN æ&ÔRæGESTUNDETEæ"ETRÃœGEæSIND æSOWEITæGESETZLICHæNICHTSæANDERESæ BESTIMMTæIST æ3TUNDUNGSZINSENæINæ(šHEæVONææVONæ(UNDERTæÔBERæ DENæJEWEILIGENæ$ISKONTSATZæDERæ%:"æZUæERHEBENæ$ERæ:INSSATZæKANNæ JEæNACHæ,AGEæDESæ%INZELFALLSæHERABGESETZTæWERDEN æINSBESONDE RE æWENNæSONSTæDIEæ:AHLUNGSSCHWIERIGKEITENæVERSCHÃœRFTæWÔRDENæ 6ONæDERæ%RHEBUNGæDERæ:INSENæKANNæABGESEHENæWERDEN æWENNæDERæ 3CHULDNERæINæSEINERæWIRTSCHAFTLICHENæ,AGEæSCHWERæGESCHÃœDIGTæODERæ SICHæDERæ:INSANSPRUCHæAUFæNICHTæMEHRæALSææÒæBELAUFENæWÔRDE æ!NSPRÔCHEæKšNNEæGESTUNDETæWERDEN æVOMæ,EITERæDERæ3TADTKASSEæBISæZURæ(šHEæVONææ æ æÒ æVOMæ,EITERæDERæ&INANZABTEILUNGæBISæZURæ(šHEæVONææ æ æÒ æVOMæ"ÔRGERMEISTERæBISæZURæ(šHEæVONææ æ æÒ æVONæDERæ'EMEINDEVERTRETUNGæBEIæ"ETRÃœGENæÔBERææ æ æÒ §2 Niederschlagung von Ansprüchen æ!NSPRÔCHEæDERæ'EMEINDEæ+LOSTERæ4EMPZINæKšNNENæNIEDER GESCHLAGENæWERDEN æWENNæFESTSTEHT æDASSæDIEæ%INZIEHUNGæKEINENæ %RFOLGæHABENæWIRDæODERæDIEæ+OSTENæDERæ%INZIEHUNGæAU”ERæ6ERHÃœLTNISæ ZURæ(šHEæDESæ!NSPRUCHESæSTEHENæ$IEæ.IEDERSCHLAGUNGæBEDARFæ KEINESæ!NTRAGESæDESæ3CHULDNERSæ%INEæ-ITTEILUNGæANæDENæ3CHULDNERæ ERFOLGTæNICHTæ7IRDæDENNOCHæEINEæENTSPRECHENDEæ.ACHRICHTæGEGEBEN æ SOæISTæDARINæDASæ2ECHTæVORZUBEHALTEN æDENæ!NSPRUCHæSPÃœTERæERNEUTæ GELTENDæZUæMACHENæ$IEæ%INZIEHUNGæISTæERNEUTæZUæVERSUCHEN æWENNæ SICHæ!NHALTSPUNKTEæDAFÔRæERGEBEN æDASSæSIEæ%RFOLGæHABENæWIRD æ$URCHæDIEæ.IEDERSCHLAGUNGæERLISCHTæDERæ!NSPRUCHæNICHTæDIEæ WEITEREæ2ECHTSVERFOLGUNGæWIRDæDAHERæNICHTæAUSGESCHLOSSEN æ!NSPRÔCHEæKšNNENæIMæ%INZELFALLæNIEDERGESCHLAGENæWERDEN ææ VOMæ,EITERæDERæ&INANZABTEILUNGæBISæZURæ(šHEæVONæ æÒ ææ VOMæ"ÔRGERMEISTERæBISæZURæ(šHEæVONææ æ æÒ ææ VONæDERæ'EMEINDEVERTRETUNGæBEIæ"ETRÃœGENæÔBERæ æÒ æ.IEDERGESCHLAGENEæ!NSPRÔCHEæSINDæINæ!BGANGæZUæSTELLEN æAN HANDæEINERæVONæDERæ3TADTKASSEæZUæFÔHRENDENæ,ISTEæLAUFENDæZUæ ÔBERWACHENæUNDæBEIæ6ERBESSERUNGæDERæWIRTSCHAFTLICHENæ,AGEæDESæ 3CHULDNERSæINæ:UGANGæZUæBRINGENæ$IEæ6ERANTWORTUNGæHIERFÔRæLIEGTæ BEIæDERæ3TADTKASSEæ$IESEæHATæSPÃœTESTENSæZUMææJEDENæ*AHRESæ ERNEUTEæäBERPRÔFUNGENæANZUSTELLEN $IEæ,ISTEæHATæFOLGENDEæ!NGABENæZUæENTHALTEN ææ .AMEæUNDæ7OHNUNGæDESæ3CHULDNERS

ææ (šHEæDESæ!NSPRUCHS

ææ 'EGENSTANDæ2ECHTSGRUND

ææ :EITPUNKTæDERæ&ÜLLIGKEIT

ææ :EITPUNKTæDERæ.IEDERSCHLAGUNGæUNDæ:EITPUNKTæDERæ6ERJÃœHRUNG §3 Erlass von Ansprüchen æ!NSPRÔCHEæDERæ'EMEINDEæ+LOSTERæ4EMPZINæKšNNENæGANZæODERæ TEILWEISEæERLASSENæWERDEN æWENNæIHREæ%INZIEHUNGæNACHæ,AGEæDESæ EINZELNENæ&ALLESæFÔRæDENæ3CHULDNERæEINEæBESONDEREæ(ÃœRTEæBEDEUTENæ WÔRDEæ$ASæGLEICHEæGILTæAUCHæFÔRæDIEæ2ÔCKZAHLUNGæODERæ!NRECHNUNGæ VONæGELEISTETENæ"ETRÃœGENæ%INEæBESONDEREæ(ÃœRTEæISTæINSBESONDEREæ ANZUNEHMEN æWENNæSICHæDERæ3CHULDNERæINæEINERæUNVERSCHULDETENæ WIRTSCHAFTLICHENæ.OTLAGEæBElNDETæODERæZUæBEFÔRCHTENæIST æDASSæDIEæ 7EITERVERFOLGUNGæDESæ!NSPRUCHSæZUæEINERæ%XISTENZGEFÃœHRDUNGæ FÔHRENæWÔRDE æ$URCHæ%RLASSæERLISCHTæDERæ!NSPRUCH æ!NSPRÔCHEæKšNNENæERLASSENæWERDEN ææ VOMæ,EITERæDERæ&INANZABTEILUNGæBISæZURæ(šHEæVONææ æ æÒ ææ VOMæ"ÔRGERMEISTERæBISæZURæ(šHEæVONææ æ æÒ ææ VONæDERæ'EMEINDEVERTRETUNGæBEIæ"ETRÃœGENæÔBERææ æ æÒ æ%RLASSENEæ"ETRÃœGEæSINDæINæ!BGANGæZUæSTELLENæ3IEæSINDæVONæDERæ &INANZABTEILUNGæINæEINERæ,ISTEæZUæERFASSEN æDIEæFOLGENDEæ!NGABENæ ERHALTENæMUSS


Nr. 08/2016

– 11 –

ææ 0RODUKTSACHKONTO ææ "ETRAG ææ !KTENZEICHEN ææ .AMEæDESæ3CHULDNERS ææ :EITPUNKTæDERæ%NTSCHEIDUNGæÔBERæDENæ%RLASS $ERæ,ISTEæISTæEINEæ+OPIEæDERæMITæDENæ'RÔNDENæVERSEHENENæ%NTSCHEI DUNGæBZWæDERæ3ITZUNGSVORLAGEæBEIZUFÔGENæ$IEæ,ISTEæISTæJÜHRLICHæ ABZUSCHLIE”EN §4 Gültigkeit anderer Vorschriften æ6ORSCHRIFTENæDESæ"UNDESæODERæDESæ,ANDESæÔBERæ3TUNDUNG æ .IEDERSCHLAGUNGæODERæ%RLASSæVONæ!NSPRÔCHENæBLEIBENæUNBERÔHRT æ$IEæ"ESTIMMUNGENæDIESERæ3ATZUNGæGELTENæAUCHæFÔRæšFFENTLICH RECHTLICHEæ&ORDERUNGENæDERæ'EMEINDEæ+LOSTERæ4EMPZIN æSOWEITæ FÔRæSIEæKEINEæBESONDERENæ6ORSCHRIFTENæBESTEHEN §5 Inkrafttreten $IESEæ3ATZUNGæTRITTæAMæ4AGEæNACHæDERæ"EKANNTMACHUNGæINæ+RAFT +LOSTERæ4EMPZIN æDENææ Nuklies "ÔRGERMEISTER Verfahrensvermerk: $IEæVORSTEHENDEæ3ATZUNGæWURDEæDEMæ,ANDRATæDESæ,ANDKREISESæ,UD WIGSLUST 0ARCHIMæALSæUNTEREæ2ECHTSAUFSICHTSBEHšRDEæANGEZEIGT $IEæ3ATZUNGæÔBERæ3TUNDUNG æ.IEDERSCHLAGUNGæUNDæ%RLASSæVONæ !NSPRÔCHENæWIRDæIMæ"EKANNTMACHUNGSBLATTæDESæ!MTESæ3TERNBERGERæ 3EENLANDSCHAFTæDEMæu!MTSBLATTæ3TERNBERGERæ3EENLANDSCHAFThæ.Ræ æVOMææšFFENTLICHæBEKANNTæGEMACHT 3OWEITæBEIMæ%RLASSæDIESERæ3ATZUNGæGEGENæ6ERFAHRENS æUNDæ&ORM VORSCHRIFTENæVERSTO”ENæWURDE æKšNNENæDIESEæNURæINNERHALBæEINESæ *AHRESæGELTENDæGEMACHTæWERDEN $IESæGILTæNICHTæFÔRæDIEæ6ERLETZUNGæVONæ!NZEIGE æ'ENEHMIGUNGS æ ODERæ"EKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN

Satzung der Gemeinde Kloster Tempzin über die Erhebung von Ausbaubeiträgen (Ausbaubeitragssatzung) !UFGRUNDæDESæeææDERæ+OMMUNALVERFASSUNGæFÔRæDASæ,ANDæ-ECKLEN BURG 6ORPOMMERNæ+OMMUNALVERFASSUNGæ æ+6æ- 6 æINæDERæ&ASSUNGæ DERæ"EKANNTMACHUNGæVOMææ*ULIææ'6/"Læ- 6æ3æ æUNDæ DERæeeæ ææUNDææDESæ+OMMUNALABGABENGESETZESæ+!' æVOMææ !PRILææ'6/"Læ- 6æ3æ æHATæDIEæ'EMEINDEVERTRETUNGæINæ IHRERæ3ITZUNGæAMææFOLGENDEæ3ATZUNGæÔBERæDIEæ%RHEBUNGæ VONæ!USBAUBEITRÃœGENæ!USBAUBEITRAGSSATZUNG æBESCHLOSSEN §1 Beitragstatbestand æ:URæ$ECKUNGæDESæ!UFWANDESæFÔRæDIEæ!NSCHAFFUNG æ(ERSTEL LUNG æ6ERBESSERUNG æ%RWEITERUNG æ%RNEUERUNGæUNDæDENæ5MBAUæ VONæšFFENTLICHENæ!NLAGENæERHEBTæDIEæ'EMEINDEæ+LOSTERæ4EMPZINæ !USBAUBEITRÃœGEæNACHæ-A”GABEæDIESERæ3ATZUNG æ™FFENTLICHEæ!NLAGENæSINDæDIEæšFFENTLICHENæ3TRA”EN æ7EGEæUNDæ 0LÃœTZE §2 Beitragspflichtiger æ"EITRAGSPmICHTIGæISTæDERJENIGE æDERæIMæ:EITPUNKTæDERæ"EKANNTGABEæ DESæ"EITRAGSBESCHEIDESæ%IGENTÔMERæDESæ'RUNDSTÔCKESæISTæ"EIæ EINEMæERBBAUBELASTETENæ'RUNDSTÔCKæISTæDERæ%RBBAUBERECHTIGTEæANæ 3TELLEæDESæ%IGENTÔMERSæBEITRAGSPmICHTIGæ)STæDASæ'RUNDSTÔCKæMITæ EINEMæDINGLICHENæ.UTZUNGSRECHTæNACHæ!RTIKELææeææDESæ%INFÔH RUNGSGESETZESæZUMæ"ÔRGERLICHENæ'ESETZBUCHæBELASTET æSOæISTæDERæ

Sternberger Seenlandschaft

)NHABERæDIESESæ2ECHTSæANæ3TELLEæDESæ%IGENTÔMERSæBEITRAGSPmICHTIGæ -EHREREæ"EITRAGSPmICHTIGEæHAFTENæALSæ'ESAMTSCHULDNER "EIæ7OHNUNGS æUNDæ4EILEIGENTUMæSINDæDIEæEINZELNENæ7OHNUNGS æ UNDæ4EILEIGENTÔMERæNURæENTSPRECHENDæIHREMæ-ITEIGENTUMSANTEILæ BEITRAGSPmICHTIG æ"EIæ%RHEBUNGæVONæ6ORAUSLEISTUNGENæeæ æGILTæ!BSATZææENT sprechend. §3 Beitragsfähiger Aufwand æ$ERæBEITRAGSFÃœHIGEæ!UFWANDæWIRDæNACHæDENæTATSÃœCHLICHæENT STANDENENæ+OSTENæFÔR ææ DENæ%RWERBæERFORDERLICHENæ'RUNDSTÔCKSmÃœCHENæEINSCHLIE” LICHæDERæ.EBENKOSTENæSOWIEæDERæ-A”NAHMEæZUZUORDNENDENæ !USGLEICHS æUNDæ%RSATZmÃœCHENæ(IERZUæGEHšRTæAUCHæDERæ7ERTæ DERæVONæDERæ'EMEINDEæAUSæIHREMæ6ERMšGENæBEREITGESTELLTENæ &LÃœCHENæZUMæ:EITPUNKTæDERæ"EREITSTELLUNGæZUZÔGLICHæ"EREIT STELLUNGSKOSTEN ææ DIEæ&REILEGUNGæVONæ&LÃœCHEN ææ DENæ!US æUNDæ5MBAU æDIEæ6ERBESSERUNG æ%RWEITERUNGæUNDæ %RNEUERUNGæDERæ&AHRBAHNENæDERæ3TRA”EN æEINSCHLIE”LICHæDESæ 5NTERBAUS æDERæ/BERmÃœCHEN æSOWIEæNOTWENDIGEæ%RHšHUNGENæ ODERæ6ERTIEFUNGENæWIEæDIEæ!NSCHLÔSSEæANæANDEREæ3TRA”ENæ UNDæ7EGE ææ DIEæ2INNEN æ2AND æUNDæ"ORDSTEINE ææ DIEæ"šSCHUNGEN æ3CHUTZ æUNDæ3TÔTZMAUERNæUNDæ3ICHERHEITS STREIFEN ææ DIEæ3TRA”ENENTWÃœSSERUNG ææ DIEæ0ARK æUNDæ!BSTELLPLÃœTZE ææ DIEæ'EHWEGE ææ DIEæ2ADWEGE æ DIEæKOMBINIERTENæ'EH æUNDæ2ADWEGE æ DIEæBEFESTIGTENæUNDæUNBEFESTIGTENæ2AND æUNDæ'RÔNSTREIFENæ SOWIEæUNSELBSTÃœNDIGEæ'RÔNANLAGEN æ3TRA”ENBEGLEITGRÔNæEIN SCHLæ3TRA”ENBAUMPmANZUNGEN æ DIEæ"ELEUCHTUNGSEINRICHTUNGENæUNDæIHREæ)NSTALLATION æ DIEæ-šBLIERUNGENæZæ"æ3ITZGELEGENHEITEN æ0mANZBEHÃœLTER æ 0OLLER æ0APIERKšRBE æ DIEæ-ISCHmÃœCHEN æ&U”GÃœNGERZONEN æVERKEHRSBERUHIGTEæ"E REICHE æšFFENTLICHæAUSæRECHTLICHENæODERæTATSÃœCHLICHENæ'RÔNDENæ MITæ+RAFTFAHRZEUGENæNICHTæBEFAHRBARENæ6ERKEHRSANLAGENæ&U” WEGE æ7OHNWEGE æ2ADWEGE æSOWIEæ!U”ENBEREICHSSTRA”EN æ EINSCHLæ5NTERBAU æ/BERmÃœCHEæSOWIEæZURæBESTIMMUNGSGE MܔENæ&UNKTIONæDERæ!NLAGEæNOTWENDIGENæ%RHšHUNGENæODERæ 6ERTIEFUNGENæ.IVEAUAUSGLEICH æUNDæDIEæ!NSCHLÔSSEæANæAN dere Anlage. æ:UMæBEITRAGSFÃœHIGENæ!USBAUæGEHšRENæAUCHæDIEæ+OSTEN æDIEæ DURCHæ,EISTUNGENæ$RITTERæENTSTANDENæSINDæZæ"æ"AULEITUNGS æUNDæ 0LANUNGSKOSTENæEINESæBEAUFTRAGTENæ)NGENIEURBÔROS æSOWIEæDIEæ +OSTENæDERæ6ERMESSUNGæDERæ!NLAGE :USCHÔSSEæSIND æSOWEITæDERæ:USCHUSSGEBERæNICHTæANDERESæBESTIMMTæ HAT æVORRANGIGæZURæ$ECKUNGæDESæ!NTEILSæDERæ'EMEINDEæUNDæNUR æ SOWEITæSIEæDIESENæÔBERSTEIGEN æZURæ$ECKUNGæDESæÔBRIGENæ!UFWANDESæ ZUæVERWENDEN æ$ERæGEMܔæ!BSææUNDææERMITTELTEæBEITRAGSFÃœHIGEæ!UFWANDæ WIRDæDENæIMæeææ!BSææ ææBEZEICHNETENæ4EILEINRICHTUNGENæENT SPRECHENDæZUGEORDNET æ$IEæ'EMEINDEæKANNæDURCHæ3ATZUNGæVORæ%NTSTEHENæDERæSACHLICHENæ "EITRAGSPmICHTæEINERæBESTIMMTENæ-A”NAHMEæFESTLEGEN æDASSæAUCHæ +OSTEN æWELCHEæNICHTæIMæeææ!BSææUNDææBENANNTæSIND æZUMæBEI TRAGSFÃœHIGENæ!UFWANDæDIESERæENTSPRECHENDENæ-A”NAHMEæGEHšREN §4 Vorteilsregelung æ"EIæ!NLAGEN æDIEæIMæ7ESENTLICHENæDEMæÔBERšRTLICHENæ$URCH GANGSVERKEHRæDIENENæ(AUPTVERKEHRSSTRA”EN æWIRDæDERæBEITRAGS FÃœHIGEæ!UFWANDæGEMܔæeææFÔRæDIEæ!NSCHAFFUNG æ(ERSTELLUNG æ6ER BESSERUNG æ%RWEITERUNG æ%RNEUERUNGæUNDæDENæ5MBAU ææ DERæ&AHRBAHNææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ'EHWEGEææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ2ADWEGEææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæKOMBINIERTENæ'EH æUNDæ2ADWEGEææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ0ARK æUNDæ!BSTELLPLÃœTZEææ æZUææVOMæ(UNDERT


Sternberger Seenlandschaft

– 12 –

ææ DERæ"ELEUCHTUNGSEINRICHTUNGENææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ3TRA”ENENTWÜSSERUNGææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæBEFESTIGTENæUNDæUNBEFESTIGTENæ æ 2AND æUNDæ'RÔNSTREIFENæSOWIEæ æ UNSELBSTÜNDIGENæ'RÔNANLAGEN æ æ 3TRA”ENBEGLEITGRÔNææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ-ISCHmÜCHEN æVERKEHRSBERUHIGTEæ æ "EREICHEææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ-šBLIERUNGENææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ"šSCHUNGEN æ3CHUTZ æUNDæ æ 3TÔTZMAUERNææ æZUææVOMæ(UNDERT æ DERæ"USHALTEBUCHTENææ æZUææVOMæ(UNDERT AUFæDIEæ"EITRAGSPmICHTIGENæUMGELEGT æ"EIæ!NLAGEN æDIEæIMæ7ESENTLICHENæDEMæINNERšRTLICHENæ$URCH GANGSVERKEHRæDIENENæ(AUPTERSCHLIE”UNGSSTRA”EN æWIRDæDERæBEI TRAGSFÜHIGEæ!UFWANDæGEMܔæeææFÔRæDIEæ!NSCHAFFUNG æ(ERSTELLUNG æ 6ERBESSERUNG æ%RWEITERUNG æ%RNEUERUNGæUNDæDENæ5MBAU ææ DERæ&AHRBAHNææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ'EHWEGEææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ2ADWEGEææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæKOMBINIERTENæ'EH æUNDæ2ADWEGEææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ0ARK æUNDæ!BSTELLPLÜTZEææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ"ELEUCHTUNGSEINRICHTUNGENææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ3TRA”ENENTWÜSSERUNGææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæBEFESTIGTENæUNDæUNBEFESTIGTENæ æ 2AND æUNDæ'RÔNSTREIFEN æ SOWIEæUNSELBSTÜNDIGENæ'RÔNANLAGEN æ æ 3TRA”ENBEGLEITGRÔNææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ-ISCHmÜCHEN æVERKEHRSBERUHIGTEæ æ "EREICHEææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ-šBLIERUNGENææ æZUææVOMæ(UNDERT ææ DERæ"šSCHUNGEN æ3CHUTZ æUæ æ 3TÔTZMAUERNææ æZUææVOMæ(UNDERT æ DERæ"USHALTEBUCHTENææ æZUææVOMæ(UNDERT AUFæDIEæ"EITRAGSPmICHTIGENæUMGELEGT æ"EIæ!NLAGEN æDIEæIMæ7ESENTLICHENæDEMæ!NLIEGERVERKEHRæDIE NENæ!NLIEGERSTRA”EN æWIRDæDERæBEITRAGSFÜHIGEæ!UFWANDæGEMܔæ eææFÔRæALLEæ4EILEINRICHTUNGENæJEWEILSæZUææVOMæ(UNDERTæAUFæDIEæ "EITRAGSPmICHTIGENæUMGELEGT æ3TRA”ENæUNDæ7EGE æDIEæNICHTæZUMæ!NBAUæBESTIMMTæSINDæ!U ”ENBEREICHSSTRA”EN

Aææ DIEæÔBERWIEGENDæDERæ"EWIRTSCHAFTUNGæVONæ&ELD æUNDæ7ALD GRUNDSTÔCKENæDIENENæUNDæKEINEæ'EMEINDEVERBINDUNGSFUNKTIONæ HABENæ7IRTSCHAFTSWEGE æWERDENæDENæ!NLIEGERSTRA”ENæGLEICH gestellt, Bææ DIEæÔBERWIEGENDæDERæ6ERBINDUNGæVONæ/RTSTEILENæUNDæANDERENæ 6ERKEHRSWEGENæINNERHALBæDESæ'EMEINDEGEBIETESæDIENENæeææ .RæBæZWEITEæUNDæDRITTEæ!LTERNATIVEæ3TR7'æ- 6 æWERDENæDENæ (AUPTERSCHLIE”UNGSSTRA”ENæGLEICHGESTELLT Cææ DIEæÔBERWIEGENDæDEMæNACHBARLICHENæ6ERKEHRæDERæ'EMEINDENæ DIENENæeææ.RæBæERSTEæ!LTERNATIVEæ3TR7'æ- 6 æWERDENæDENæ (AUPTVERKEHRSSTRA”ENæGLEICHGESTELLT æ$IEæ!NTEILEæAMæBEITRAGSFÃœHIGENæ!UFWAND æDIEæNICHTæNACHæeæ !BSææUMGELEGTæWERDEN æWERDENæALSæ!BGELTUNGæDESæšFFENTLICHENæ )NTERESSESæVONæDERæ'EMEINDEæGETRAGEN §5 Abgrenzung von StraÃ&#x;entypen )Mæ3INNEæDESæeææGELTENæALS 1. AnliegerstraÃ&#x;enæ3TRA”EN æ7EGEæUNDæ0LÃœTZE æDIEæAUSSCHLIE” LICHæODERæÔBERWIEGENDæDERæ%RSCHLIE”UNGæDERæANGRENZENDENæODERæ DERæDURCHæEINEæ:UWEGUNGæMITæIHNENæVERBUNDENENæ'RUNDSTÔCKEæ dienen, 2. HaupterschlieÃ&#x;ungsstraÃ&#x;enæ3TRA”EN æ7EGEæUNDæ0LÃœTZE æ DIEæWEDERæÔBERWIEGENDæDERæ%RSCHLIE”UNGæVONæ'RUNDSTÔCKEN æ NOCHæÔBERWIEGENDæDEMæINNERšRTLICHENæ6ERKEHRæINNERHALBæVONæ "AUGEBIETENæODERæINNERHALBæVONæINæ:USAMMENHANGæBEBAUTENæ /RTSTEILEN æUNDæÔBERšRTLICHENæ$URCHGANGSVERKEHRæDIENEN 3. HauptverkehrsstraÃ&#x;enæ3TRA”EN æ7EGEæUNDæ0LÃœTZEæHAUPT SÃœCHLICHæ"UNDES æ,ANDES æ+REISSTRA”EN æDIEæNEBENæDERæ%R SCHLIE”UNGæVONæ'RUNDSTÔCKENæUNDæNEBENæDERæ!UFNAHMEæVONæ INNERšRTLICHENæ6ERKEHRæÔBERWIEGENDæDEMæÔBERšRTLICHENæ$URCH GANGSVERKEHRæDIENEN

Nr. 08/2016

ææ Verkehrsberuhigte Bereicheæ3TRA”EN æ7EGEæUNDæ0LÃœTZE æDIEæ ALSæ!NLIEGERSTRA”EæODERæINæ!USNAHMEFÃœLLEN æALSæ(AUPTERSCHLIE ”UNGSSTRA”ENæNACHæDERæ3TRA”ENVERKEHRSORDNUNGæENTSPRECHENDæ GEKENNZEICHNETæSINDæeææ!BSæAæ346/æ:EICHENæ æ 3IEæSINDæALSæ-ISCHmÃœCHEæAUSGESTALTETæUNDæDÔRFENæINæIHRERæGANZENæ "REITEæVONæALLENæ6ERKEHRSTEILNEHMERNæBENUTZTæWERDEN §6 Abrechnungsgebiet æ$ASæ!BRECHNUNGSGEBIETæBILDENæDIEæ'RUNDSTÔCKE æDIEæVONæDERæ ABZURECHNENDENæ!NLAGEæERSCHLOSSENæWERDEN æDHæDIEæ'RUND STÔCKEæVONæDENENæAUSæWEGENæIHRERæRÃœUMLICHENæENGENæ"EZIEHUNGæ ZURæAUSGEBAUTENæ%INRICHTUNGæEINEæQUALIlZIERTEæ)NANSPRUCHNAHME MšGLICHKEITæDIESERæ%INRICHTUNGæERšFFNETæWIRD æ7IRDæEINæ!BSCHNITTæEINERæ!NLAGEæODERæWERDENæZUæEINERæ!B RECHNUNGSEINHEITæZUSAMMENGEFASSTEæ!NLAGENæABGERECHNETæeæ æSOæBILDENæDIEæ'RUNDSTÔCKE æDIEæVONæDEMæ!BSCHNITTæBZWæDIEæ !BRECHNUNGSEINHEITæERSCHLOSSENæWERDEN æDASæ!BRECHNUNGSGEBIET §7 Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands æ$ERæUMLAGEFÃœHIGEæ!UFWANDæWIRDæAUFæDIEæ&LÃœCHENæDERæ'RUND STÔCKE æVONæDENENæAUSæDIEæ-šGLICHKEITæDERæ)NANSPRUCHNAHMEæDERæ AUSGEBAUTENæšFFENTLICHENæ!NLAGEæODERæEINESæBESTIMMTENæ!BSCHNITTSæ VONæIHRæBESTEHTæBERÔCKSICHTIGUNGSFÃœHIGEæ'RUNDSTÔCKE æNACHæ-A” GABEæDERæ!BSÃœTZEææBISææVERTEILT æ!LSæ'RUNDSTÔCKæIMæ3INNEæDIESERæ3ATZUNGæGILTæGRUNDSÃœTZLICHæDASæ 'RUNDSTÔCKæIMæBÔRGERLICH RECHTLICHENæ3INN æ$IEæ6ERTEILUNGæDESæ!UFWANDESæAUFæDIEæBERÔCKSICHTIGUNGSFÃœ HIGENæ'RUNDSTÔCKEæERFOLGTæIMæ6ERHÃœLTNISæDERæ.UTZmÃœCHEN æDIEæSICHæ FÔRæDIESEæ'RUNDSTÔCKEæAUSæDERæ6ERVIELFACHUNGæDERæMA”GEBLICHENæ 'RUNDSTÔCKSmÃœCHENæMITæDENæNACHæeææMA”GEBLICHENæ.UTZUNGS FAKTORENæERGEBEN æ3OWEITæDIEæ&LÃœCHENæBERÔCKSICHTIGUNGSFÃœHIGERæ'RUNDSTÔCKEæNACHæ !BSATZææALSæBAULICHæODERæGEWERBLICHæNUTZBARæGELTEN æRICHTETæSICHæ DIEæ%RMITTLUNGæDESæ.UTZUNGSFAKTORSæNACHæeææ!BSææBISææ&ÔR æ $IEæ'ESAMTmÃœCHEæBERÔCKSICHTIGUNGSFÃœHIGERæ'RUNDSTÔCKE

æ A ææDIEæIMæ!U”ENBEREICHæeææ"AU'" æLIEGEN

æ B ææDIEæNURæINæEINERæDERæBAULICHENæODERæGEWERBLICHENæ.UTZUNGæ VERGLEICHBARENæ7EISEæNUTZBARæSINDæZæ"æ&RIEDHšFE æ3PORT æ UNDæ&ESTPLÜTZE æ&REIBÜDER æ$AUERKLEINGÜRTEN æ"OOTSHÜUSER "OOTSHAUSmÜCHEN æODERæINNERHALBæDESæIMæ:USAMMENHANGæ BEBAUTENæ/RTSTEILSæSOæGENUTZTæWERDENæODER æ C ææDIEæNURæINæANDERERæ7EISEæZæ"æLANDWIRTSCHAFTLICHEæ.UTZUNG æ NUTZBARæSINDæUND ææ DIEæVONæ!BSATZææNICHTæERFASSTEN æWEDERæALSæBAULICHæNOCHæGE WERBLICHæNUTZBARæGELTENDENæ&LÜCHENæBERÔCKSICHTIGUNGSFÜHIGERæ 'RUNDSTÔCKEæEINSCHLIE”LICHæDERæIMæ!U”ENBEREICHæLIEGENDENæ 4EILmÜCHENæJENSEITSæEINERæ"EBAUUNGSPLANGRENZE æEINERæ4IEFEN BEGRENZUNGSLINIEæODERæDERæ'RENZEæEINERæ3ATZUNGæNACHæeææ !BSææ"AU'"ææRICHTETæSICHæDIEæ%RMITTLUNGæDESæ.UTZUNGSFAKTORSæ NACHæeææ!BSæ æ!LSæBAULICHæODERæGEWERBLICHæNUTZBARæGILTæBEIæ'RUNDSTÔCKEN

ææ DIEæINSGESAMTæODERæTEILWEISEæIMæ'ELTUNGSBEREICHæEINESæ"EBAU UNGSPLANESæODERæINæEINEMæ'EBIETæLIEGEN æFÔRæDASæDIEæ'EMEINDEæ BESCHLOSSENæHAT æEINENæ"EBAUUNGSPLANæAUFZUSTELLENæUNDæMITæ DERæ2ESTmÜCHEæINNERHALBæEINESæIMæ:USAMMENHANGæBEBAUTENæ /RTSTEILESæLIEGEN æDIEæ&LÜCHE æFÔRæDIEæIMæ"EBAUUNGSPLANæBAULICHEæ ODERæGEWERBLICHEæ.UTZUNGæFESTGESETZTæISTæODERæINæEINEMæ'EBIETæ LIEGEN æFÔRæDASæDIEæ'EMEINDEæBESCHLOSSENæHAT æEINENæ"EBAU UNGSPLANæAUFZUSTELLENæUNDæDIEæIMæ:USAMMENHANGæBEBAUTENæ /RTSTEILæLIEGENDEæ2ESTmÜCHE ææ DIEæÔBERæDIEæ'RENZENæEINESæ"EBAUUNGSPLANESæINæDENæ!U”EN BEREICHæHINAUSREICHEN æDIEæ&LÜCHEæIMæ"EREICHæDESæ"EBAUUNGS PLANES æFÔRæDIEæIMæ"EBAUUNGSPLANæBAULICHEæODERæGEWERBLICHEæ .UTZUNGæFESTGESETZTæIST ææ DIEæIMæ"EREICHæEINERæ3ATZUNGæNACHæeææ!BSææ"AU'"æLIEGENæ UNDæBEIæ'RUNDSTÔCKEN æDIEæÔBERæDIEæ'RENZENæEINERæSOLCHENæ 3ATZUNGæHINAUSREICHEN æDIEæ&LÜCHEæIMæ3ATZUNGSBEREICH


Nr. 08/2016

– 13 –

æ FÔRæDIEæKEINæ"EBAUUNGSPLANæUNDæKEINEæ3ATZUNGæNACHæeææ!BSæ æ"AU'"æBESTEHT

æ A ææWENNæSIEæINSGESAMTæINNERHALBæDESæIMæ:USAMMENHANGæ BEBAUTENæ/RTSTEILESæLIEGEN æDIEæ'ESAMTmÜCHEæDESæ'RUND STÔCKS

æ B ææWENNæSIEæMITæIHRERæ&LÃœCHEæTEILWEISEæIMæ)NNENBEREICHæeææ "AU'" æUNDæTEILWEISEæIMæ!U”ENBEREICHæeææ"AU'" æ LIEGEN æDIEæ&LÃœCHEæZWISCHENæDERæšFFENTLICHENæ!NLAGEæUNDæ EINERæ,INIE æDIEæINæEINEMæGLEICHMܔIGENæ!BSTANDæVONææMæ ZUæIHRæVERLÃœUFT æBEIæ'RUNDSTÔCKEN æDIEæNICHTæANæDIEæšFFENT LICHEæ!NLAGEæANGRENZENæODERæLEDIGLICHæDURCHæEINENæZUMæ 'RUNDSTÔCKæGEHšRENDENæ7EGæMITæIHRæVERBUNDENæSIND æDIEæ &LÃœCHEæZWISCHENæDERæDERæšFFENTLICHENæ!NLAGEæZUGEWANDTENæ 'RUNDSTÔCKSSEITEæUNDæEINERæ,INIE æDIEæINæEINEMæGLEICHMÃœ ”IGENæ!BSTANDæVONææMæZUæIHRæVERLÃœUFTæEINSCHLIE”LICHæ:U WEGUNGSmÃœCHE æ!BSATZææ3ATZææ.Rææ"UCHSTæB æBLEIBTæ UNBERÔHRT æ DIEæÔBERæDIEæSICHæNACHæ.UMMERææODERæ.UMMERææ"UCHSTæB æ ERGEBENDENæ'RENZENæHINAUSæBAULICHæODERæGEWERBLICHæGENUTZTæ SIND æDIEæ&LÃœCHEæZWISCHENæDERæšFFENTLICHENæ!NLAGE æIMæ&ALLæVONæ .UMMERææ"UCHSTæB æDIEæ&LÃœCHEæZWISCHENæDERæDERæšFFENTLICHENæ !NLAGEæZUGEWANDTENæ'RUNDSTÔCKSSEITEæUNDæEINERæ,INIEæHIERZU æ DIEæINæDEMæGLEICHMܔIGENæ!BSTANDæVERLÃœUFT æDERæDERæÔBERGREI FENDENæ"EBAUUNGæODERæGEWERBLICHENæ.UTZUNGæENTSPRICHT §8 VerteilungsmaÃ&#x;stäbe æ$ERæMA”GEBLICHEæ.UTZUNGSFAKTORæBEIæBERÔCKSICHTIGUNGSFÃœ HIGENæ'RUNDSTÔCKEN æDIEæBAULICHæODERæGEWERBLICHæNUTZBARæSIND æ WIRDæDURCHæDIEæ:AHLæDERæ6OLLGESCHOSSEæBESTIMMTæ$ABEIæGELTENæALSæ 6OLLGESCHOSSæALLEæ'ESCHOSSE æDIEæNACHæBAURECHTLICHENæ6ORSCHRIF TENæ6OLLGESCHOSSEæSINDæ"EIæ'EBÃœUDEN æDIEæVORæDEMææ ENTSPRECHENDæDENæ!NFORDERUNGENæDESæBISæDAHINæGELTENDENæ2ECHTSæ ERRICHTETæWURDEN æMÔSSENæDIEæ-INDESTHšHENæGEMܔæGELTENDEMæ "AURECHTæNICHTæERREICHTæWERDENæ+IRCHENGEBÃœUDEæWERDENæSTETSæALSæ EINGESCHOSSIGEæ'EBÃœUDEæBEHANDELTæ"ESTEHTæIMæ%INZELFALLæWEGENæ DERæ"ESONDERHEITæDESæ"AUWERKSæINæIHMæKEINæ6OLLGESCHOSSæIMæ3INNEæ DERæBAURECHTLICHENæ6ORSCHRIFTEN æSOæWERDENæBEIæGEWERBLICHæODERæ INDUSTRIELLæGENUTZTENæ'RUNDSTÔCKENæJEæANGEFANGENEæ æMæ(šHEæ UNDæBEIæALLENæINæANDERERæ7EISEæBAULICHæGENUTZTENæ'RUNDSTÔCKENæ JEæANGEFANGENEæ æMæ(šHEæDESæ"AUWERKSæ4RAUFHšHE æALSæEINæ 6OLLGESCHOSSæGERECHNET æ$ERæ.UTZUNGSFAKTORæBETRÃœGTæBEIæEINEMæ6OLLGESCHOSSæ æUNDæ ERHšHTæSICHæJEæWEITERESæ6OLLGESCHOSSæUMæ  æ!LSæ:AHLæDERæ6OLLGESCHOSSEæGILT æJEWEILSæBEZOGENæAUFæDIEæINæeæ æ!BSææBESTIMMTENæ&LÃœCHEN æBEIæ'RUNDSTÔCKEN

æ DIEæGANZæODERæTEILWEISEæIMæ'ELTUNGSBEREICHæEINESæ"EBAUUNGS PLANESæLIEGENæeææ!BSææ.RææUNDæ.Ræ

æ Aæ DIEæIMæ"EBAUUNGSPLANæFESTGESETZTEæHšCHSTZULÜSSIGEæ:AHLæ DERæ6OLLGESCHOSSE

æ Bæ FÔRæDIEæIMæ"EBAUUNGSPLANæSTATTæDERæ:AHLæDERæ6OLLGESCHOSSEæ DIEæ(šHEæDERæBAULICHENæ!NLAGENæFESTGESETZTæIST æINæ'EWERBE æ )NDUSTRIE æUNDæ3ONDERGEBIETENæIMæ3INNEæVONæeææ!BSææ "AU.6/æDIEæDURCHæ æUNDæINæALLENæANDERENæ"AUGEBIE TENæDIEæDURCHæ æGETEILTEæHšCHSTZULÜSSIGEæ'EBÜUDEHšHEæ 4RAUFHšHE æAUFæGANZEæ:AHLENæKAUFMÜNNISCHæGERUNDET

æ Cæ FÔRæDIEæIMæ"EBAUUNGSPLANæWEDERæDIEæ:AHLæDERæ6OLLGESCHOSSEæ NOCHæDIEæ(šHEæDERæBAULICHENæ!NLAGEN æSONDERNæNURæEI NEæ"AUMASSENZAHLæFESTGESETZTæIST æDIEæDURCHæ æGETEILTEæ HšCHSTZULÜSSIGEæ"AUMASSENZAHL æAUFæGANZEæ:AHLENæKAUF männisch gerundet, æ Dæ AUFæDENENæIMæ"EBAUUNGSPLANæNURæ'ARAGENæODERæ3TELLPLÜTZEæ ERRICHTETæWERDENæDÔRFEN æDIEæ:AHLæVONæEINEMæ6OLLGESCHOSSæ JEæZULÜSSIGERæ.UTZUNGSEBENE

æ Eæ FÔRæDIEæIMæ"EBAUUNGSPLANæGEWERBLICHEæ.UTZUNGæOHNEæ"E BAUUNGæFESTGESETZTæIST æDIEæ:AHLæVONæEINEMæ6OLLGESCHOSS

æ Fæ FÔRæDIEæIMæ"EBAUUNGSPLANæINDUSTRIELLEæ.UTZUNGæOHNEæ"E BAUUNGæFESTGESETZTæIST æDIEæ:AHLæVONæZWEIæ6OLLGESCHOSSEN

æ Gæ FÔRæDIEæINæEINEMæ"EBAUUNGSPLANæWEDERæDIEæ:AHLæDERæ6OLL GESCHOSSEæNOCHæDIEæ(šHEæDERæBAULICHENæ!NLAGENæNOCHæDIEæ "AUMASSENZAHLæBESTIMMTæIST æWENNæSIE

æ

Sternberger Seenlandschaft

AA æ BEBAUTæSIND æDIEæHšCHSTEæ:AHLæDERæTATSÜCHLICHæVORHAN DENENæ6OLLGESCHOSSE

æ BB æ UNBEBAUTæSIND æDIEæ:AHLæDERæINæDERæNÜHERENæ5MGEBUNGæ ÔBERWIEGENDæVORHANDENENæ6OLLGESCHOSSE

æ AUFæDENEN æ A ææDIEæ:AHLæDERæ6OLLGESCHOSSEæNACHæ.UMMERææ"UCHSTæA æ ODERæ"UCHSTæD æBISæF æÔBERSCHRITTENæWIRD æDIEæTATSÜCHLICHæ VORHANDENEæ:AHLæDERæ6OLLGESCHOSSE

æ B ææDIEæ(šHEæDERæBAULICHENæ!NLAGENæNACHæ.UMMERææ"UCHSTæ B æÔBERSCHRITTENæWIRD æDERæSICHæAUSæDIESERæ"ESTIMMUNGæER GEBENDEæ"ERECHNUNGSWERT

æ C ææDIEæ"AUMASSENZAHLæNACHæ.UMMERææ"UCHSTæC æÔBERSCHRIT TENæWIRD æDERæSICHæAUSæDIESERæ"ESTIMMUNGæERGEBENDEæ"E RECHNUNGSWERT

æ FÔRæDIEæKEINæ"EBAUUNGSPLANæBESTEHT æDIEæABERæGANZæODERæTEIL WEISEæINNERHALBæDESæIMæ:USAMMENHANGæBEBAUTENæ/RTSTEILESæ LIEGENæeææ!BSææ.RææUNDæ.Ræ æWENNæSIE æ A ææBEBAUTæSIND æDIEæHšCHSTEæ:AHLæDERæINæDERæNÜHERENæ5MGEBUNGæ ÔBERWIEGENDæVORHANDENENæ6OLLGESCHOSSE

æ B ææUNBEBAUTæSIND æDIEæ:AHLæDERæINæDERæNÜHERENæ5MGEBUNGæ ÔBERWIEGENDæVORHANDENENæ6OLLGESCHOSSE æ$ERæSICHæAUSæ!BSATZææINæ6ERBINDUNGæMITæ!BSATZææERGEBENDEæ .UTZUNGSFAKTORæWIRDæVERVIELFACHTæMIT æ  æWENNæDASæ'RUNDSTÔCKæINNERHALBæEINESæTATSÜCHLICHæBESTE HENDENæeææ"AU'" æODERæDURCHæ"EBAUUNGSPLANæAUSGEWIE SENENæ7OHNGEBIETESæeeæ ææUNDæAæ"AU.6/ æ$ORFGEBIETESæ eææ"AU.6/ æODERæ-ISCHGEBIETESæeææ"AU.6/ æODERæOHNEæ AUSDRÔCKLICHEæ'EBIETSFESTSETZUNGæINNERHALBæEINESæ"EBAUUNGS PLANGEBIETESæÔBERWIEGENDæGEWERBLICHæODERæÔBERWIEGENDæINæEINERæ DERæGEWERBLICHENæ.UTZUNGæÜHNLICHENæ7EISEæZæ"æ6ERWALTUNGS æ 3CHUL æ0OSTæUNDæ"AHNHOFSGEBÜUDE æ0RAXENæFÔRæFREIEæ"ERUFE æGE NUTZTæWIRD æ  æWENNæDASæ'RUNDSTÔCKæINNERHALBæEINESæTATSÜCHLICHæBESTEHEN DENæeææ"AU'" æODERæDURCHæ"EBAUUNGSPLANæAUSGEWIESENENæ +ERNGEBIETESæeææ"AU.6/ æ'EWERBEGEBIETESæeææ"AU.6/ æ )NDUSTRIEGEBIETESæeæ"AU.6/ æODERæ3ONDERGEBIETESæeææ"AU. 6/ æLIEGT æ&ÔRæDIEæ&LÜCHENæNACHæeææ!BSææ3ATZææGELTENæALSæ.UTZUNGSFAK TORENæBEIæ'RUNDSTÔCKEN

æ A æ DIEæAUFGRUNDæENTSPRECHENDERæ&ESTSETZUNGENæINæEINEMæ"E BAUUNGSPLANæNICHTæBAULICHæODERæGEWERBLICH æSONDERNæNURæINæ VERGLEICHBARERæ7EISEæNUTZBARæSINDæZæ"æ3PORT æUNDæ&ESTPLÜTZE æ &REIBÜDER æ$AUERKLEINGÜRTEN æ"OOTSHÜUSER"OOTSHAUSmÜCHEN æ ODERæINNERHALBæDESæIMæ:USAMMENHANGæBEBAUTENæ/RTSTEILSæSOæ GENUTZTæWERDEN

æ æ æ 

æ æ SOWEITæSICHæAUSæ"UCHSTABEæNICHTSæANDERESæERGIBT

æ B æ DIEæAUFGRUNDæENTSPRECHENDERæ&ESTSETZUNGENæINæEINEMæ"EBAU UNGSPLANæNURæALSæ&RIEDHOFæNUTZBARæSINDæODERæINNERHALBæDESæIMæ :USAMMENHANGæBEBAUTENæ/RTSTEILSæSOæGENUTZTæWERDEN ææ æ DIEæIMæ!U”ENBEREICHæeææ"AU'" æLIEGENæODERæWEGENæENTSPRE CHENDERæ&ESTSETZUNGENæINæEINEMæ"EBAUUNGSPLANæNURæINæANDERERæ 7EISEæNUTZBARæSINDæZæ"æLANDWIRTSCHAFTLICHEæ.UTZUNG æWENN æ A æ SIEæOHNEæ"EBAUUNGæSIND æBEI æ AA æ ÔBERWIEGENDENæ7ALDBESTANDæODERæWIRTSCHAFTLICHæNUTZ BARENæ7ASSERmÜCHENææ æ 

æ BB ææ ÔBERWIEGENDERæ.UTZUNGæALSæ'RÔNLAND æ!CKERLANDæODERæ 'ARTENLANDææ æ 

æ CC æ GEWERBLICHERæ.UTZUNGæZæ"æ"ODENABBAU æ,AGERPLÜT ZE ææ æ 

æ B æ SIEæINæEINERæDERæBAULICHENæODERæGEWERBLICHENæ.UTZUNGæVER GLEICHBARENæ7EISEæGENUTZTæWERDENæZæ"æ3PORT æUNDæ&EST PLÜTZE æ&REIBÜDER æ$AUERKLEINGÜRTEN æ#AMPINGPLÜTZEæOHNEæ "EBAUUNG æ"OOTSHÜUSER"OOTSHAUSmÜCHEN ææ æ æ æ SOWEITæSICHæAUSæ"UCHSTABEæC æNICHTSæANDERESæERGIBT

æ C ææ SIEæALSæ&RIEDHOFæGENUTZTæWERDEN ææ æ æ D æ AUFæIHNENæ7OHNBEBAUUNG æLANDWIRTSCHAFTLICHEæ(OFSTELLENæODERæ LANDWIRTSCHAFTLICHEæ.EBENGEBÜUDEæZæ"æ&ELDSCHEUNEN æVOR HANDENæSIND æFÔRæEINEæ4EILmÜCHE æDIEæSICHæRECHNERISCHæAUSæDERæ 'RUNDmÜCHEæDERæ"AULICHKEITENæGETEILTæDURCHæDIEæ'RUNDmÜCHEN ZAHLæ æERGIBTæ5MGRIFFSmÜCHE ææ æ 

æ æ FÔRæDIEæ2ESTmÜCHEæGILTæ"UCHSTABEæA


Sternberger Seenlandschaft

– 14 –

æ

E æ SIEæALSæ#AMPINGPLATZæGENUTZTæWERDENæUNDæEINEæ"EBAUUNGæ BESTEHT æFÔRæEINEæ4EILmÜCHE æDIEæSICHæRECHNERISCHæAUSæDERæ 'RUNDmÜCHEæDERæ"AULICHKEITENæGETEILTæDURCHæDIEæ'RUNDmÜ CHENZAHLæ æERGIBTæ5MGRIFFSmÜCHE ææ æ 

æ æ FÔRæDIEæ2ESTmÜCHEæGILTæ"UCHSTABEæB

æ F æ SIEæGEWERBLICHæGENUTZTæUNDæBEBAUTæSIND æFÔRæEINEæ4EILmÜCHE æ DIEæSICHæRECHNERISCHæAUSæDERæ'RUNDmÜCHEæDERæ"AULICHKEITENæ GETEILTæDURCHæDIEæ'RUNDmÜCHENZAHLæ æERGIBTæ5MGRIFFSmÜ CHE ææ ææ 

æ æ FÔRæDIEæ2ESTmÜCHEæGILTæ"UCHSTABEæA æ"UCHSTæAA æUNDæBB

æ G æ SIEæGANZæODERæTEILWEISEæIMæ'ELTUNGSBEREICHæEINERæ3ATZUNGæ NACHæeææ!BSææ"AU'"æLIEGEN æFÔRæDIEæVONæDERæ3ATZUNGæ ERFASSTENæ4EILmÜCHEN æ AA æ MITæ"AULICHKEITEN æDIEæKLEINERENæ(ANDWERKS æODERæ 'EWERBEBETRIEBENæDIENENææ æ æ BB æ MITæSONSTIGENæ"AULICHKEITENæODERæOHNEæ"EBAUUNGæ 1,0, æ FÔRæDIEæ2ESTmÜCHEæGILTæ"UCHSTABEæA æ"UCHSTæAA æUNDæBB æ $ERæ.UTZUNGSFAKTORæFÔRæDIEæ4EILmÜCHENæIMæ3INNEæVONæ3ATZææ.Ræ æ"UCHSTæD æBISæG æWIRDæBEIæMEHRGESCHOSSIGERæ"EBAUUNGæMITæ EINEMæ%RHšHUNGSFAKTORæVERVIELFACHT æDERæDURCHæDIEæ:AHLæDERæ TATSÜCHLICHæVORHANDENENæ6OLLGESCHOSSEæBESTIMMTæWIRDæ&ÔRæ DIEæ"ESTIMMUNGæDERæ:AHLæDERæ6OLLGESCHOSSEæGILTæ!BSæ æFÔRæ DIEæ"ESTIMMUNGæDESæ%RHšHUNGSFAKTORSæ!BSææENTSPRECHEND æ$IEæ5MGRIFFSmÜCHEæIMæ3INNEæVONæ!BSATZææ3ATZææ.Rææ"UCHSTæ D æBISæF æWIRDæDENæ"AULICHKEITENæDERGESTALTæZUGEORDNET æDASSæIH REæ'RENZENæJEWEILSæIMæGLEICHENæ!BSTANDæVONæDENæ!U”ENWÜNDENæ DERæ"AULICHKEITENæVERLAUFENæ7ÔRDEæDURCHæDIESEæ:UORDNUNGæDIEæ 'RUNDSTÔCKSGRENZEæÔBERSCHRITTEN æWERDENæDIEæAUFæDEMæ'RUNDSTÔCKæ BElNDLICHEN æNACHæ3ATZææERMITTELTENæ'RENZENæDERæ5MGRIFFSmÜCHEæ UNTERæ(INZURECHNUNGæDERæDIEæ'RUNDSTÔCKSGRENZEæÔBERSCHREITENDENæ 4EILmÜCHENæGLEICHMܔIGæERWEITERTæ)STæDIEæ5MGRIFFSmÜCHEæGRš”ERæALSæ DIEæ&LÜCHEæDESæ'RUNDSTÔCKS æISTæFÔRæDIEæ6ERTEILUNGæDESæ!UFWANDESæ DIEæ&LÜCHEæDESæ'RUNDSTÔCKESæMA”GEBLICH §9 Kostenspaltung $ERæ!USBAUBEITRAGæKANNæFÔRæDIEæIMæeææ!BSææ ææGENANNTENæ4EILEæDERæ šFFENTLICHENæ!NLAGEæSELBSTÜNDIGæERHOBENæWERDENæ+OSTENSPALTUNG § 10 Abschnittsbildung æ$ERæ!UFWANDæKANNæAUCHæFÔRæ!BSCHNITTEæEINERæ!NLAGEæERMITTELTæ UNDæABGERECHNETæWERDEN æWENNæDIESEæSELBSTÜNDIGæINæ!NSPRUCHæ GENOMMENæWERDENæKšNNENæ!BSCHNITTSBILDUNG  æ)Mæ&ALLæDERæ!BSCHNITTSBILDUNGæGILTæeææENTSPRECHEND § 11 Entstehung der Beitragspflicht $IEæ"EITRAGSPmICHTæENTSTEHTæMITæDERæENDGÔLTIGENæ!NSCHAFFUNG æ(ER STELLUNG æ6ERBESSERUNG æ%RWEITERUNG æ%RNEUERUNGæUNDæDENæ5MBAUæ DERæ!NLAGE æINæDENæ&ÜLLENæDESæeææMITæDERæ"EENDIGUNGæDERæ4EIL MA”NAHMEæUNDæINæDENæ&ÜLLENæDESæeææ!BSææMITæDERæENDGÔLTIGENæ !NSCHAFFUNG æ(ERSTELLUNG æ6ERBESSERUNG æ%RWEITERUNG æ%RNEUERUNGæ UNDæDENæ5MBAUæDESæ!BSCHNITTESæ$IEæENDGÔLTIGEæ!NSCHAFFUNG æ (ERSTELLUNG æ6ERBESSERUNG æ%RWEITERUNG æ%RNEUERUNGæUNDæDENæ 5MBAUæ!NLAGEæODERæDESæ!BSCHNITTESæUNDæDIEæ"EENDIGUNGæDERæ 4EILMA”NAHMEæINæDENæ&ÜLLENæDESæeææSETZTæSTETSæVORAUS æDASSæDERæ FÔRæDIEæ$URCHFÔHRUNGæDERæ-A”NAHMEæERFORDERLICHEæ'RUNDERWERBæ GRUNDBUCHRECHTLICHæDURCHGEFÔHRTæIST § 12 Vorausleistungen auf den Ausbaubeitrag !UFæDIEæKÔNFTIGEæ"EITRAGSSCHULDæKšNNENæ6ORAUSLEISTUNGENæBISæZUæ (šHEæDERæVORAUSSICHTLICHENæ"EITRAGSSCHULDæVERLANGTæWERDEN æSOBALDæ MITæDERæ$URCHFÔHRUNGæDERæ-A”NAHMEæBEGONNENæWORDENæISTæ$IEæ 6ORAUSLEISTUNGæWIRDæMITæDERæENDGÔLTIGENæ"EITRAGSSCHULDæVERRECHNET æ AUCHæWENNæDERæ6ORAUSLEISTENDEæNICHTæENDGÔLTIGæBEITRAGSPmICHTIGæIST § 13 Fälligkeit $ERæ!USBAUBEITRAGæWIRDæDURCHæ"ESCHEIDæFESTGESETZTæUNDæISTæEINENæ -ONATæNACHæ"EKANNTGABEæDESæ"ESCHEIDESæFÜLLIGæ$ASæ'LEICHEæGILTæ FÔRæDIEæ%RHEBUNGæEINERæ6ORAUSLEISTUNG

Nr. 08/2016

§ 14 Ablösung des Ausbaubeitrages $ERæ!USBAUBEITRAGæKANNæABGELšSTæWERDENæ$ERæ!BLšSUNGSBETRAGæ BEMISSTæSICHæNACHæDERæVORAUSSICHTLICHENæ(šHEæDESæNACHæ-A”GABEæ DIESERæ3ATZUNGæZUæERMITTELNDENæ!USBAUBEITRAGES § 13 Inkrafttreten $IESEæ3ATZUNGæTRITTæRÔCKWIRKENDæAMææINæ+RAFT +LOSTERæ4EMPZIN æDENææ Nuklies Bürgermeister Verfahrensvermerk $IEæ3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ+LOSTERæ4EMPZINæÔBERæDIEæ%RHEBUNGæ VONæ!USBAUBEITRÜGENæWURDEæGEMܔæeææDERæ+OMMUNALVERFASSUNGæ DESæ,ANDESæ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNæDEMæ,ANDRATæDESæ,AND KREISESæ,UDWIGSLUST 0ARCHIMæALSæUNTEREæ2ECHTSAUFSICHTSBEHšRDEæ ANGEZEIGT $IEæ3ATZUNGæWIRDæIMæ"EKANNTMACHUNGSBLATTæDESæ!MTESæ3TERNBERGERæ 3EENLANDSCHAFTæDEMæu!MTSBLATTæ3TERNBERGERæ3EENLANDSCHAFThæ.Ræ æVOMææšFFENTLICHæBEKANNTæGEMACHT 3OWEITæBEIMæ%RLASSæDIESERæ3ATZUNGæGEGENæ6ERFAHRENS æUNDæ&ORM VORSCHRIFTENæVERSTO”ENæWURDE æKšNNENæDIESEæNACHæeææ!BSATZææDERæ +OMMUNALVERFASSUNGæDESæ,ANDESæ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNæNURæ INNERHALBæEINESæ*AHRESæGELTENDæGEMACHTæWERDEN $IEæ&RISTæGILTæNICHTæBEIæ6ERSTš”ENæGEGENæ!NZEIGE æ'ENEHMIGUNGS æ UNDæ"EKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN

Satzung der Gemeinde Langen Jarchow über die Erhebung von StraÃ&#x;enausbaubeiträgen für den Ausbau des Gehweges Klein Jarchower StraÃ&#x;e in Langen Jarchow $IEæIMæu!MTSBLATTæ3TERNBERGERæ3EENLANDSCHAFThæ.RææAMæ æVERšFFENTLICHTEæ3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ,ANGENæ*ARCHOWæ ÔBERæDIEæ%RHEBUNGæVONæ3TRA”ENAUSBAUBEITRÃœGENæFÔRæDENæ!USBAUæ DESæ'EHWEGESæ+LEINæ*ARCHOWERæ3TRA”EæINæ,ANGENæ*ARCHOWæVOMæ æWIRDæAUFæ'RUNDæEINESæREDAKTIONELLENæ&EHLERSæINæeææ $ATUMæDERæ"EKANNTMACHUNG æHIERMITæNOCHMALæBEKANNTæGEMACHT §2 BeitragsmaÃ&#x;stab für Grundstücke im AuÃ&#x;enbereich &ÔRæALLEæANDEREN æALSæDIEæIMæeææ!BSææ.RæA æDERæ3ATZUNGæDERæ 'EMEINDEæ,ANGENæ*ARCHOWæÔBERæDIEæ%RHEBUNGæVONæ"EITRÃœGENæFÔRæ DENæ!USBAUæVONæ3TRA”EN æ7EGENæUNDæ0LÃœTZENæINæDERæ&ASSUNGæDERæ "EKANNTMACHUNGæVOMæ11.10.2005æ3TRA”ENBAUBEITRAGSSATZUNG æ GENANNTENæ'RUNDSTÔCKEæIMæ!U”ENBEREICH æWIRD æINSBESONDEREæFÔRæ LAND æODERæFORSTWIRTSCHAFTLICHæGENUTZTEæUNBEBAUTEæ'RUNDSTÔCKEæIMæ !U”ENBEREICH æABWEICHENDæVONæeææ!BSææ.RæAAæUNDæBBæDERæ 3TRA”ENBAUBEITRAGSSATZUNG æALSæ"EITRAGSMA”STABæDIEæAUFæGANZEæ :AHLEN æABGERUNDETEæ1UADRATWURZELæAUSæDERæ'RUNDSTÔCKSmÃœCHEæ ZUæ'RUNDEæGELEGT æDIEæMITæDEMæ&AKTORææMULTIPLIZIERTæWIRD

Satzung der Gemeinde Langen Jarchow über die Erhebung von StraÃ&#x;enausbaubeiträgen für den Ausbau des Gehweges Klein Jarchower StraÃ&#x;e in Langen Jarchow (StraÃ&#x;enbaubeitragssatzung „Ausbau Gehweg in der Klein Jarchower StraÃ&#x;e“) !UFGRUNDæDESæeææDERæ+OMMUNALVERFASSUNGæFÔRæDASæ,ANDæ-ECK LENBURG 6ORPOMMERNæ+6æ- 6 æVOMææ*ULIææ'6/"Læ- 6æ 3æ æUNDæDERæeeæ æ ææUNDææDESæ+OMMUNALABGABENGESETZESæ DESæ,ANDESæ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ+!'æ- 60 æINæDERæ&AS SUNGæDERæ"EKANNTMACHUNGæVOMææ'6/"Læ- 6æ3æ æ ZULETZTæGEÃœNDERTæDURCHæ!RTIKELææDESæ'ESETZESæVOMææ*ULIææ '6/"Læ- 6æ3æ æHATæDIEæ'EMEINDEVERTRETUNGæDERæ'EMEINDEæ ,ANGENæ*ARCHOWæINæDERæ3ITZUNGæAMææFOLGENDEæ3ATZUNGæ BESCHLOSSEN


Nr. 08/2016

– 15 –

§1 Erhebung des Ausbaubeitrages/örtlicher Geltungsbereich æ:URæ$ECKUNGæIHRESæ!UFWANDESæFÔRæDIEæ3TRA”ENBAUMA”NAHMEæ %RNEUERUNGæDESæ'EHWEGESæINæDERæ+LEINæ*ARCHOWERæ3TRA”EæINæ,AN GENæ*ARCHOWæERHEBTæDIEæ'EMEINDEæ,ANGENæ*ARCHOWæ3TRA”ENAUS BAUBEITRÃœGEæNACHæ-A”GABEæDIESERæ3ATZUNG æ$IEæ3ATZUNGæGILTæFÔRæDENæ"EREICHæDERæ!NLAGEæ'EHWEGæ+LEINæ *ARCHOWERæ3TRA”Eæ3IEæBEGINNTæAMæ!BZWEIGæ(ÃœVENæUNDæENDETæAMæ /RTSAUSGANGæNACHæ+LEINæ*ARCHOW æAMæ%NDEæDESæ'RUNDSTÔCKESæ&LURæ æ&LSTææ$IEæGENAUEæ!BGRENZUNGæDERæ!NLAGEæ'EHWEGæINæDERæ +LEINæ*ARCHOWERæ3TRA”EæERGIBTæSICHæAUSæDEMæ,AGEPLANæINæDERæ!NLAGEæ æZUæDIESERæ3ATZUNGæ$IEæ!NLAGEææISTæ"ESTANDTEILæDERæ3ATZUNG §2 BeitragsmaÃ&#x;stab für Grundstücke im AuÃ&#x;enbereich &ÔRæALLEæANDEREN æALSæDIEæIMæeææ!BSææ.RæA æDERæ3ATZUNGæDERæ 'EMEINDEæ,ANGENæ*ARCHOWæÔBERæDIEæ%RHEBUNGæVONæ"EITRÃœGENæFÔRæ DENæ!USBAUæVONæ3TRA”EN æ7EGENæUNDæ0LÃœTZENæINæDERæ&ASSUNGæDERæ "EKANNTMACHUNGæVOMææ3TRA”ENBAUBEITRAGSSATZUNG æ GENANNTENæ'RUNDSTÔCKEæIMæ!U”ENBEREICH æWIRD æINSBESONDEREæFÔRæ LAND æODERæFORSTWIRTSCHAFTLICHæGENUTZTEæUNBEBAUTEæ'RUNDSTÔCKEæIMæ !U”ENBEREICH æABWEICHENDæVONæeææ!BSææ.RæAAæUNDæBBæDERæ 3TRA”ENBAUBEITRAGSSATZUNG æALSæ"EITRAGSMA”STABæDIEæAUFæGANZEæ :AHLEN æABGERUNDETEæ1UADRATWURZELæAUSæDERæ'RUNDSTÔCKSmÃœCHEæ ZUæ'RUNDEæGELEGT æDIEæMITæDEMæ&AKTORææMULTIPLIZIERTæWIRD §3 Sonstiges )MæäBRIGENælNDENæDIEæ"ESTIMMUNGENæDERæ3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ ,ANGENæ*ARCHOWæÔBERæDIEæ%RHEBUNGæVONæ"EITRÃœGENæFÔRæDENæ!USBAUæ VONæ3TRA”EN æ7EGENæUNDæ0LÃœTZENæINæDERæ&ASSUNGæDERæ"EKANNTMA CHUNGæVOMææ3TRA”ENBAUBEITRAGSSATZUNG æ!NWENDUNG

Sternberger Seenlandschaft

$Ræ$ORITæ3TšVEHASE æUNSEREæ4HERAPEUTIN æ ÔBERNAHMæDASæ+OMMANDOæ%SæWARæ"EWE gung angesagt. Alle hatten sichtlich ihren 3PA”æDABEI

)NæDERæ:WISCHENZEITæHATæ)NGOæ,IESKEæFÔRæDASæLEIBLICHEæ7OHLæGESORGTæ "RATWURSTæUNDæ&LEISCHæLAGENæAUFæDEMæ'RILL æDAZUæLECKEREæ"EILAGENæ UNDæDASæ%SSENæWARæKOMPLETTæ%INFACHæSUPERæ$!.+%æ)NGO

§4 Inkrafttreten $IESEæ3ATZUNGæTRITTæRÔCKWIRKENDæZUMææINæ+RAFT ,ANGENæ*ARCHOW ææ Richelieu Bürgermeisterin

!LSæ'ÜSTEæKONNTENæWIRæANæDIESEMæ4AGæDENæ"UNDESTAGSABGEORD NETENæDERæ30$ æ&RANKæ*UNGE æDENæ,ANDTAGSABGEORDNETENæDERæ 30$ æ4HOMASæ3CHWARZ æUNDæDENæ+REISTAGS !BGEORDNETENæDERæ 30$ æ0ASCALæ7INKLER æBEGRԔENæ3IEæSCHÜTZENæDIEæEHRENAMTLICHEæ !RBEITæDERæ!'æSEHRæUNDæUNTERSTÔTZENæUNSæMITæEINERæ3PENDE 6IELENæ$ANKæDAFÔR

Sommerfest 2016 der Rheumaliga AG Brüel #Aææ-ITGLIEDERæDERæRheumaliga/AG BrüelæUNDæ'ÜSTEæHABENæSICHæ AMæ"LANKENBERGERæ3EEæZUæIHREMæJÜHRLICHENæ3OMMERFESTæGETROFFENæ $ASæ7ETTERæZEIGTEæSICHæNICHTæVONæSEINERæBESTENæ3EITE æABERæDASæ STšRTEæUNSæNICHT 0ÔNKTLICHæUMææ5HRæGABæUNSEREæ6ORSITZENDE æ-ARLIESæ3CHULZ æ den Startschuss.

'ERNæGESEHENERæ'ASTæINæUNSERERæ-ITTEæISTæ 5WEæ3CHULZæAUSæ"LANKENBERG %RæKAMæGLEICHæINæuDREIFACHERæ&UNKTIONh :UERSTæALSæ"ÔRGERMEISTERæDERæ'EMEINDEæ "LANKENBERGæ$IEæ'EMEINDEæUNTERSTÔTZTEæ UNSæ DURCHæ DIEæ KOSTENLOSEæ .UTZUNGæ DESæ :ELTES æSOWIEæDESSENæ!UF æUNDæ!BBAU !LSæZWEITESæKAMæERæALSæ'ESCHÃœFTSFÔHRERæDERæ :'2æ"AUæMITæEINERæ3PENDE $ASæFREUTEæUNSæALLEæSEHR 5NDæALSæLETZTESæWARæ5WEæ3CHULZæEINFACHæ NURæ3OHNæUNSERERæ,EITERIN !UCHæIHNæHABENæWIRæGERNæINæUNSERERæ-ITTE 6IELENæ$ANKæANæ$ICHæ5WEæUNDæDIEæ'EMEINDEæ"LANKENBERG "EIæGUTEMæ%SSEN æINTERESSANTENæ'ESPRÃœCHENæUNDæVIELæ,ACHENæGINGæ es bis in den späteren Abend. &AZITæ%SæWARæEINæSEHRæSCHšNERæ4AGæUNSERERæ!' Vorstand der Rheumaliga/AG Brüel


Sternberger Seenlandschaft

– 16 –

Kita-Sonnenschein Sternberg - “Der Natur ganz nah” u6ONæDERæ2AUPEæZUMæ3CHMETTERLINGvæ æSOæLAUTETæDASæ0ROJEKTæDERæ 3PATZENGRUPPEæAUSæDERæ+ITA æ3ONNENSCHEINæ3TERNBERGææ-ÜD CHENæUNDæ*UNGENæIMæ!LTERæVONæ æ ææ*AHRENæBESCHÜFTIGENæSICHæ SEITæ!NFANGæ*ULIæMITæDIESEMæ4HEMAæ'EMEINSAMæMITæIHRENæ%RZIE HERINNENæ-ONIKAæ0APKEæUNDæ(EIKEæ-šLLERæENTDECKENæDIEæ+INDERæ DIEæ4IERWELTæ)HRæ)NTERESSEæFÔRæDIEæ.ATURæWIRDæGEWECKT "ESONDERESæ!UGENMERKæWIRDæDABEIæAUFæDIEæ3PRACHENTWICKLUNGæ GELEGTæ$IEæ'ESCHICHTEæu$IEæKLEINEæ2AUPEæ.IMMERSATTvæREGTæDIEæ +INDERæZUMæ-ITMACHEN æ.ACHAHMEN æ-ITSPRECHENæUNDæ-ITSINGENæ ANæ!UCHæ3PRECHVERSEæUNDæ&INGERSPIELEæDIENENæDERæ3PRACHFšRDE RUNGæ$ERæ,IEBLINGSVERSæUNSERERæ+LEINSTENæMOMENTANæISTæhEs kommt eine Raupe, die kriecht und schleicht. Es kommt eine Raupe und kitzelt dich gleich. Sie kitzelt dich hinten, sie kitzelt dich vorn, sie kitzelt die Nase und deine Ohren.” &ÔRæDIEæ%NTWICKLUNGæVONæ3O ZIALKOMPETENZENæSINDæDIESEæ&INGERSPIELEæVONæBESONDEREMæ7ERTæ $IEæ+INDERæBERÔHRENæSICHæGEGENSEITIGæUNDæMÔSSENæESæZULASSEN æ BERÔHRTæZUæWERDENæ!UCHæDASæ3INGENæWIRDæNATÔRLICHæNICHTæVERGESSENæ h3CHMETTERLINGæNUNæmIEG{æGESCHWINDvæERTšNTæESæIMæ'RUPPENRAUMæ DERæKLEINENæ3PATZEN 6IELEæGEBASTELTEæBUNTEæ3CHMETTERLINGEæUNDæ2AUPENæAUSæVERSCHIE DENSTENæ-ATERIALIENæVERZIERENæBEREITSæUNSEREæ2ÜUMLICHKEITENæ&ÔRæ DIEæ%NTWICKLUNGæDERæ&EINMOTORIKæSINDæ&INGERTUPF æ-AL æUNDæ+LE BEÔBUNGENæUNABKšMMLICHæ.EBENBEIæERLERNENæDIEæ-ÜDCHENæUNDæ *UNGENæAUFæSPIELERISCHEæ!RTæDIEæ&ARBEN 3ELBSTæ9/'! äBUNGENælNDENæ!NKLANGæ3OBALDæDIEæ-USIKæDERæ 2AUPEæ.IMMERSATTæERKLINGT æUNDæDIESEæSICHæINæEINENæWUNDERSCHš NENæ3CHMETTERLINGæVERWANDELT æSETZENæDIEæ+INDERæSICHæAUFæDENæ "ODEN æLEGENæDIEæ5NTERSEITENæDERæ&ԔEæANEINANDER æUMSCHLIE”ENæ DIEæ&ԔEæMITæDENæ(ÜNDENæUNDæSCHWINGENæDIEæ/BERSCHENKELæZUMæ &LÔGELSCHLAG æWIEæEINæ3CHMETTERLING $IEæ+INDERæNEHMENæIHRENæEIGENENæ+šRPERæWAHRæUNDæDEHNENæDIEæ INNERENæ/BERSCHENKEL "ESONDERSæSCHšNæEMPlNDENæWIRæ%RZIEHERINNENæES æWENNæDIEæ+INDERæ ANHANDæDERæ"ILDERæERZÜHLENæ“Mama, da ist die Raupe Nimmersatt.” Aus ihren kleinen Kinderaugen spricht die Freude und sie wollen das erlangte Wissen mit ihren Eltern teilen. Heike Möller, Sternberg

v.l. Luisa, Anna Lea, Mila, Anna Isabella, Pia, Mia, Viktor, Tim und Ella sitzend auf der Kuschelraupe

Die Raupe Nimmersatt“ gestaltet aus Papier und Fingertupfen

Nr. 08/2016

Aus der Kita „Kinderparadies“ in Brüel Besuch bei der Feuerwehr !Mæ-ITTWOCH æDENææ*ULIæ æBESUCHTENæDIEæ+INDERæDERæMITTLERENæ 'RUPPENæDIEæ"RÔELERæ&EUERWEHRæ!LLEæWARENæMÜCHTIGæAUFGEREGTæ &EUERWEHRMANNæISTæEINERæDERæBELIEBTESTENæ"ERUFSWÔNSCHEæUNSERERæ +LEINENæ(ERRæ/HMS æSTELLVERTRETENDERæ7EHRFÔHRER æWARTETEæSCHONæ AUFæUNSæ7IRæHATTENæVIELEæ&RAGENæUNDæ(ERRæ/HMSæHATTEæNATÔRLICHæ VIELEæ!NTWORTENæ%SæWARæSEHRæSPANNENDæ7ARUMæMUSSæEINæ&EU ERWEHRMANNæSOæSCHNELLæSEINæ7ERæKENNTæDENNæDIEæ4ELEFONNUM MERæDERæ&EUERWEHRæ5NDæWIEæVERHALTENæWIRæUNS æWENNæESæBRENNTæ 5NSEREæ+INDERæWISSENæESæGENAUæRAUSLAUFEN æ&EUERWEHRæANRUFENæ UNDæGANZæWICHTIGænæDRAU”ENæBLEIBENæ3EHRæAUFMERKSAMæSCHAUTENæ WIRæDANACHæEINENæKLEINENæ&ILMæAN æDERæDASæERWORBENEæ7ISSENæ VERTIEFTEæ)Mæ!NSCHLUSSæZEIGTEæUNSæ(ERRæ/HMSæEINæ%XPERIMENTæMITæ EINEMæ4EELICHT æWELCHESæ%MILYAæSCHMUNZELNDæMITæEINERæ7ASSER SPRITZEæLšSCHENæDURFTEæ$ANNæSCHAUTENæWIRæUNSæDIEæ&AHRZEUGEæGANZæ GENAUæANæUNDæHšRTENæVIELæÔBERæDERENæ.UTZUNGæUNDæ&UNKTIONæBEIæ 2ETTUNGS æUNDæ"RANDEINSÜTZENæ%BENSOæERFUHRENæWIR æWOæINæDENæ &AHRZEUGENæDIEæ3CHLÜUCHEæUNDæDASæ7ASSERæSINDæ7IRæSTAUNTENæ NICHTæSCHLECHT æDASSæJEDERæ&EUERWEHRMANNæEINENæEIGENENæ0LATZæ FÔRæSEINEæ'ARDEROBEæHATæ)Mæ.OTFALLæISTæESæSEHRæWICHTIG æDASSæJEDERæ GANZæSCHNELLæANGEZOGENæISTæ$IEæ(OSE æDIEæNACHæDEMæ!USZIEHENæ INæDENæ3TIEFELNæBLEIBT æUNDæDERæ2EI”VERSCHLUSSæDERæ*ACKE æDENæ MANæAUFREI”ENæKONNTE æBRACHTENæUNSæ%RZIEHERINNENæZUMæ,ÜCHELN )NZWISCHENæWARæ(ERRæ(EYE æEBENFALLSæ+AMERADæDERæ"RÔELERæ&EU ERWEHR æALSæ6ERSTÜRKUNGæGEKOMMENæ.UNæWURDENæUNSEREæ+INDERæ ,šSCHMEISTERææ(ÜUSERWÜNDE æ7ASSERSCHLÜUCHEæUNDæ0UMPENæ FORDERTENæ+RAFTæUNDæ'ESCHICKLICHKEITæVONæUNSERENæ+LEINENæ%Sæ MACHTEæALLENæRIESIGENæ3PA” $ASæGRš”TEæ(IGHLIGHTæWARæDANNæDIEæABSCHLIE”ENDEæ&AHRTæMITæZWEIæ &EUERWEHRAUTOSæ5NDæESæKRIBBELTEæEINæWENIGæINæDERæ-AGENGEGEND æ ALSæWIRæNOCHæEINENæKLEINENæ5MWEGæFUHREN æBEVORæWIRæDENæ+INDER garten erreichten. !NæDIESEMæ4AGæHATTENæDANNæALLEæUNSEREæ+INDERæDENæ7UNSCH æ&EU ERWEHRMANNæODERæ&EUERWEHRFRAUæZUæWERDEN %SæWARæEINæSCHšNERæUNDæINTERESSANTERæ4AGæBEIæUNSERERæ&EUERWEHRæ INæ"RÔELæUNDæWIRæMšCHTENæUNSæDAFÔRæGANZæGANZæHERZLICHæBEDANKEN Jana Benthin und Gabi Brockmüller


Nr. 08/2016

– 17 –

Schwimmlager der Grundschule Brüel 2016 *ETZTæSCHONæZUMææ-ALæFANDæ DASæ3CHWIMMLAGERæDERæ"RÔ ELERæ'RUNDSCHULEæAMæ2OTENæ 3EEæSTATTæ$IEææ+LASSEæMITæ DERæ+LASSENLEITERINæ&RAUæ,šWEæ HATTENæVOMææ*ULIæBISæZUMææ *ULIæ3CHWIMMUNTERRICHT "EIæWECHSELHAFTEMæ7ETTER æ ABERæMEISTæGUTEæ3CHWIMM BEDINGUNGENæ KONNTENæ DIEæ æ3CHÔLERæDIESERæ+LASSENSTUFEæDASæ3CHWIMMENæERLERNENæUNDæ ENTSPRECHENDæIHRESæ,EISTUNGSNIVEAUSæ3CHWIMMSTUFENæABLEGEN $IEæ3CHWIMMAUSBILDUNGæHABENæDIEæ3CHWIMMLEHRERæ&RAUæ0ETRAæ 7ENDLANDTæUNDæ&RAUæ2EGINAæ+ARLæDURCHGEFÔHRTæ5NTERSTÔTZTæWURDENæ BEIDEæDURCHæ2ETTUNGSSCHWIMMERINæ&RAUæ(EIKEæ7IECHMANN æDIEæ an dieser Schule arbeitet.

Sternberger Seenlandschaft

(šHEPUNKTEæANæDIESEMæ!BENDæVERSPRICHTæDERæ!UFTRITTæDERæ'ARDENæ DESæ+#$æUNDæEINEæ&EUERSHOWæZUæWERDEN %SæMUSSæNICHTæERWÜHNTæWERDEN æDASSæAUCHæAMæ!BENDæREICHLICHæ 3PEISENæUNDæ'ETRÜNKEæVORHANDENæSEINæWERDEN $ERæ+#$æFREUTæSICHæAUFæDASææ"EACH 6OLLEYBALL 4URNIERæUNDæAUFæ SEINEæ'ÜSTE u$ABELæ(INEINh Michael Kleimenhagen

Es wurden folgende 27 Schwimmstufen abgelegt: 3EEPFERDCHENææ æ "RONZEææ Silber 6 "EIæDIESENæ3CHWIMMSTUFENæSINDæAUCHæDIEææ3CHÔLERæAUSæANDERENæ +LASSENæDABEI æDIEæBEIMæ3CHULWANDERTAGæDIEæ-šGLICHKEITæHATTEN æ DIEæ3CHWIMMSTUFENæABZULEGEN Regina Karl

23. Beachparty des Dabeler Karnevalclub auf der Festwiese am Holzendorfer See 3PIEL æ3PAӾUNDæSPORTLICHEæ&AIRNESSæSOLLENæAUCHæBEIMææ"EACH æ 6OLLEYBALLTURNIERæDESæ+#$æAMæ(OLZENDORFERæ3EEæIMæ6ORDERGRUNDæ stehen. !Mææ!UGUSTæSTARTETæDASæ4URNIERæWIEæGEWOHNTæGEGENææ5HRæ FÔRæALLEæANGEMELDETEæ&REIZEIT 6OLLEYBALL 4EAMSæ$IEæ!USSCHREI BUNGæSIEHTæWIEæIMMERæVOR æDASSæSTARTBERECHTIGTæNURæ4EAMSæSIND æ WELCHEæMINDESTENSæEINEæ6OLLEYBALLFRAUæINæIHRENæ2EIHENæHABEN æ ALSOæ-IXTEAMSæ%SæGEHTæTRADITIONELLæUMæDENæ7ANDERPOKALæDESæ0RÃœ SIDENTENæDESæ+#$æ!NMELDUNGENæDERæ-ANNSCHAFTENæSINDæUNTERæ DENæ4ELEFONNUMMERNææUNDææFÔRæDASæ 4URNIERæMšGLICH 7EMæDASæ4ELEFONIERENæZUæUMSTÃœNDLICHæIST æKANNæDIEæ!NMELDUNGæ AUCHæÔBERæDIEæ)NTERNETSEITEæDESæ+#$æuWWWDABEL HINEINDEhæVOR nehmen. -ELDESCHLUSSæISTæDERææUNDæDIEæ3TARTGEBÔHRæPROæ-ANN SCHAFTæBETRÃœGTææ%URO u)MæLETZTENæ*AHRæGELANGæESæUNSææ-ANNSCHAFTENæFÔRæDENæSPORTLICHENæ 7ETTKAMPFæZUæMOBILISIEREN æESæWÃœREæSUPER æWENNæDASæAUCHæINæDIE SEMæ*AHRæGELINGENæWÔRDEhæSAGTæ-ICHAELæ+LEIMENHAGEN 5NDæDIESæGELANGæTROTZæANFÃœNGLICHæSEHRæREGNERISCHENæ7ETTERS %INæ(šHEPUNKTæDESæ4URNIERSæBILDETEæDASæ&INALEæUMæDENæ0OKALæDESæ 0RÃœSIDENTEN (IERæBOTENæDIEæu*AHRHUNDERTTALENTEhæAUSæ$ABELæGEGENæu4EAMæ"I BOWhæAUSæ'ÔSTROWæNOCHæMALæALLEæ+RÃœFTEæAUF æUMæALSæ3IEGERæDENæ 0LATZæZUæVERLASSENæ$IESæGELANGæNACHæDRAMATISCHEMæ+AMPFæDENæ u*AHRHUNDERTTALENTENhæu$IESEæSINDæALSOæDERæ4ITELVERTEIDIGERæUNDæ WERDENæHOFFENTLICHæZURæ4ITELVERTEIDIGUNGæANTRETENhæHOFFTæ$IETMARæ 2šSE æWELCHERæALSæ3TAATSSEKRETÃœRæFÔRæ3PORTæIMæ6EREINæAUCHæDIESESæ 4URNIERæFEDERFÔHRENDæMITæVORBEREITET u.ATÔRLICHæWIRDæWÃœHRENDæDESæ4URNIERSæFÔRæDASæLEIBLICHEæ7OHLæDERæ 3PIELERæUNDæ:USCHAUERæGESORGThæVERSICHERTæDERæ0RÃœSIDENTæ-ANFREDæ Schliehe. !Bææ5HRæSTEIGTæDANNæAUFæDEMæ&ESTPLATZæAMæ(OLZENDORFERæ 3EEæDIEæu3UPER 3OMMER "EACHPARTYhæ.ATÔRLICHæSINDæZURæ!BEND VERANSTALTUNGæNICHTæNURæDIEæ7ETTKÃœMPFERæDESæ6ORMITTAGESæEINGE LADEN æSONDERNæAUCHæALLEæ$ABELERæUNDæIHREæ'ÃœSTEæ$ERæEINMALIGEæ %INTRITTSPREISæFÔRæDIESENæ!BENDæBETRÃœGT æWIEæAUCHæIMæLETZTENæ*AHR æ NURææ%URO

Kita „Kinderparadies“ Brüel sagt Dankeschön !Mææ*ULIææFEIERTEæDIEæ$('æ"RÔELæMITæIHRENæ"ESCHÜFTIGTEN æMITæ EHEMALIGENæ-ITARBEITERN æMITæ6ERTRETERNæDERæ!GRARBETRIEBEæDERæ2E GION æDIEæ'ESELLSCHAFTERæDESæ"ETRIEBESæSIND æUNDæVERSCHIEDENSTENæ 'ESCHÜFTSPARTNERNæIHRæ JÜHRIGESæ"ESTEHENæ!UCHæDIEæ,EITERINæDERæ +INDERTAGESSTÜTTEæu+INDERPARADIEShæGRATULIERTEæMITæEINEMæGRO”ENæ "LUMENSTRAU”æUNDæEINEMæSELBSTGEBASTELTENæ'LÔCKWUNSCHPLAKATæ DERæ+INDER (EUTEæMšCHTENæWIRæAUFæDIESEMæ7EGEæ$ANKEæSAGENæ(ERRæ7ULFERTæ UNDæ&RAUæ:EITZæHATTENæDIEæ'ÜSTEæNICHTæUMæ'ESCHENKEæGEBETEN æ SONDERNæZUæ3PENDENæAUFGERUFEN æUNTERæANDEREMæFÔRæEINæWEITERESæ NEUESæ3PIELGERÜTæFÔRæUNSEREæ+ITAæ)Mæ-OMENTæSCHAUKELNæUNSEREæ +LEINSTENæAUSæDEMæ+RIPPENBEREICHæNOCHæEINZELNæAUFæDENæKLEINENæ &EDERTIERCHENæ!BERæBALDæSCHONæWIRDæESæEINEæ$OPPELWIPPEæFÔRæDIEæ +LEINENæGEBENæKšNNEN æDARAUFæFREUENæSIEæSICHæSCHONæSEHR 3OMITæSCHICKENæWIRæEINæRIESIGESæUNDæHERZIGESæ$ANKESCHšNæANæ$('æ "RÔEL æ,7'æ:AHRENSDORF æ7ARINERæ0mANZENBAUæE' æ!GRARPRODUKTEæ E'æ+LEEKAMP æ,ANGENæ"RÔTZERæ!GRARæ'MB( æ!UTO 3ERVICEæ'RONOW æ 0ROWISæ!UTOMATISIERUNGSæ'MB( æ4ACOSSæ3OFTWAREæ'MB( æ6OLKS æ UNDæ2AIFFEISENBANKæE' æ"RODOWSKIæ3"+æ'MB( æ(ERRNæ/LAFæ3CHRš DER æ!MTSVORSTEHERæDESæ!MTESæ3TERNBERGERæ3EENLAND æ!GRARHOFæ "RÔELæE' æ'ETREIDEæ!'æSOWIEæ.IEMANNæ!GRAR æUNDæ5MWELTTECHNIKæ FÔRæDIEæGRO”Eæ5NTERSTÔTZUNG Christine Zwicker


Sternberger Seenlandschaft

– 18 –

Spannendes Höhlenprojekt in der Kita St. Martin (Dabel)

Nr. 08/2016

+LEINENæEINMALæAUSPROBIEREN æWIEæ(šHLENMALEREIENæENTSTANDENæ SEINæKšNNTENæ!BERæAUCHæDIEæ&INGERæWURDENæZURæ'ESTALTUNGæDERæ (šHLENBILDERæBENUTZT :UMæ%NDEæDESæ0ROJEKTESæGABæESæEINæKLEINESæ(šHLENFESTæ$AFÔRæ ENTWARFENæUNDæBEMALTENæDIEæ+INDERæEIGENEæ+LEIDUNGSSTÔCKEæUNDæ VERKLEIDETENæSICHæDANNæALSæ(šHLENMENSCHENæ$IEæ&EIERæWARæEINæ SPA”IGERæUNDæGELUNGENERæ!BSCHLUSS æANæDEMæALLEæ+INDERæAMæ%NDEæ EINEæ5RKUNDEæFÔRæTAPFEREæ(šHLENFORSCHER æERHALTENæHABEN Hanni und Bianka

Ein sportlicher Schuljahresausklang an der Grundschule Dabel

)NæDENæLETZTENæ7OCHENæHABENæSICHæDIEæ+INDERæDERæ"LAUMEISEN GRUPPEæMITæEINEMæSPANNENDENæ4HEMAæBESCHÜFTIGTæ!LLESæDREHTEæ SICHæUMæDASæ4HEMAæ(šHLENæUNDæWURDEæAUSGIEBIGæERFORSCHTæUNDæ BESPROCHENæ'ESCHICHTENæWURDENæGELESEN æ"ILDERæAUSGEWERTETæ und Spiele gespielt.

!Mææ*ULIææSTANDæUNSERæTRADITIONELLESæ,EICHTATHLETIK 3PORTFESTæ AUFæDEMæ0LAN æBEIæIDEALEMæ7ETTERæ0ÔNKTLICHæUMææ5HRæVER SAMMELTENæSICHæALLEæ3CHÔLER æ,EHRERæUNDæ(ELFERæAUFæDEMæ3PORT GELÃœNDEæDERæ3CHULEæ.ACHæEINERæMUSIKALISCHENæ%RWÃœRMUNGæUNTERæ ,EITUNGæVONæ%LISAæUNDæ-ICHELLEæWURDENæALLEæ+šRPERTEILEæINæ3CHWUNGæ GEBRACHTæUNDæAUCHæDERæLETZTEæMÔDEæ3PORTLERæWACHæGERÔTTELT .ACHæ"EKANNTGABEæDESæ!BLAUFSæGINGæESæDANNæAUCHæSOFORTæLOSæ!Næ DENæ3TATIONENæ7EITSPRUNG ææM ,AUF æ-EDIZINBALLSTO”ENæSOWIEæ 3CHLÃœNGELLAUFæWETTEIFERTENæDIEæ3PORTLERINNENæUNDæ3PORTLERæUMæBEST MšGLICHEæ%RGEBNISSEæUNDæVIELEæ0UNKTE !NæDENæ7ETTKAMPFSTELLENæSTANDENæ(ELFERæUNDæ,EHRER æDIEæALLESæ GENAUæBEOBACHTETEN æ7EITENæMA”ENæUNDæ:EITENæSTOPPTEN .ACHDEMæALLEæ!THLETENæDIEæVIERæ$ISZIPLINENæBEWÃœLTIGTæHATTEN æKÃœMPF TENæ+LASSEææBEIMæ:WEIFELDERBALLæUMæJEDENæ4REFFERæUNDæ+LASSEæ æUMæDENæ3IEGæBEIMæ"RENNBALLSPIEL )NæDERæ:WISCHENZEITæWURDENæGANZæEIFRIGæDIEæ0UNKTEæEINESæJEDENæ 4EILNEHMERSæZUSAMMENGEZÃœHLT .ACHæDERæVIELENæ2ECHNEREIæKAMæNATÔRLICHæDERæSPANNENDEæUNDæLAN gersehnte Moment der Siegerehrung. $ERæ0OKALæFÔRæDASæSPORTLICHSTEæ4EAMæGINGæANæDIEæ+LASSEæ )RGENDWIEæKONNTENæSICHæABERæALLEæ+INDERæWIEæ3IEGERæFÔHLEN æAUCHæ WERæANæDIESEMæ4AGæOHNEæ!USZEICHNUNGæNACHæ(AUSEæGINGæ$ENNæ ESæWARæEINæSEHRæFAIRER æKÃœMPFERISCHERæUNDæVERLETZUNGSFREIERæ7ETT BEWERBSTAGæ&ÔRæDIEæERFOLGREICHSTENæ3PORTLERæGABæESæ'OLD æ3ILBER æ SOWIEæ"RONZEMEDAILLENæUNDæ3CHOKOKÔSSEæFÔRæALLE Simone Froese Sportlehrerin

$IEæ+INDERæHATTENæVIELEæINTERESSANTEæ&RAGEN æAUFæDIEæWIRæGEMEINSAMæ NACHæ!NTWORTENæSUCHTENæ7OæLEBTENæDIEæ-ENSCHENæFRÔHERæ7ARUMæ LEBTENæSIEæINæ(šHLENæ7ARUMæMALTENæDIEæ-ENSCHENæ(šHLENBILDERæ UNDæWIEæENTSTANDENæSIEæ7ASæWURDEæDAMALSæGEMALTæUNDæWOMITæ 7ASæTRUGENæDIEæ(šHLENMENSCHENæUNDæWIEæHABENæSIEæSICHæMITEI NANDERæVERSTÜNDIGTæ+ONNTENæSIEæAUCHæTANZENæUNDæWIEæHABENæSIEæ VIELLEICHTæGETANZTæ3INDæSIEæGELAUFEN æWIEæDIEæ-ENSCHENæHEUTE !BERæESæWURDEæAUCHæERKANNT æDASSæNICHTæNURæ-ENSCHENæINæ(šH LENæLEBTEN æSONDERNæAUCHæVIELEæ4IEREæ$IEæ+INDERæERKANNTEN æDASSæ (šHLENæFÔRæVIELEæ4IEREæEINæWICHTIGERæ,EBENS æUNDæ:UmUCHTSRAUMæ SINDæ7ELCHEæ4IEREæLEBENæINæ(šHLEN æWOZUæBRAUCHENæSIEæDIESEæUNDæ WIEæSEHENæDIEæVERSCHIEDENENæ(šHLENæAUSæ7OæKANNæMANæSIEæINæ UNSERENæ7ÜLDERNælNDENæUNDæWIEæSINDæSIEæAUFGEBAUTæ$IEæKLEINENæ &ORSCHERæENTDECKTENæMITæAUFMERKSAMENæ"LICKENæEINIGEæ(šHLENæAUFæ DEMæ7ALDBODENæODERæAUCHæINæDENæ"ÜUMEN -ITæBESONDERSæGRO”ERæ"EGEISTERUNGæWARENæALLEæ+INDERæTÜGLICHæDA BEI æIHREæEIGENENæ(šHLENæZUæKONSTRUIERENæ-ITæVIELæ%NGAGEMENTæ UNDæ+INDERLACHEN æWURDENæ+ARTONSæBEMALT æ$ECKENæGESPANNTæUNDæ 4ISCHEæZUæ(šHLENæUMGEBAUTæ!UCHæIMæ7ALDæWURDENæ(šHLENæAUSæ 3TšCKENæGEFUNDENæUNDæEROBERT "EIMæ7ALDSPAZIERGANGæSAMMELTENæDIEæ+INDERæ-ATERIALIEN æUMæEI GENEæ(šHLENæAUFæ0APIER æZUæGESTALTENæ-ITæ(ILFEæVONæ3TIFTEN æ+LEBERæ UNDæDENæGEFUNDENENæ3CHÜTZEN æENTSTANDENæZ"æ(šHLENæFÔRæ"ÜREN æ 7šLFE æ&ÔCHSE æ-ÜUSEæODERæAUCHæ-ENSCHEN !NæEINEMæANDERENæ4AGæMACHTENæWIRæUNSæERNEUTæIMæ7ALDæAUFæDIEæ 3UCHE æUMæPASSENDEæ3TšCKCHENæZUæSUCHENæ$AMITæWOLLTENæDIEæ

Unser Sommerfest

!Mææ*ULIæFANDæDASæ3OMMERFESTæDERæ'RUNDSCHULEæ$ABELæAUFæ UNSEREMæ3CHULGELÃœNDEæSTATTæ&RAUæ$AMME æUNSEREæ3CHULLEITERIN æ ERšFFNETEæDASæ&ESTæUNDæBEGRԔTEæDIEæ'ÃœSTEæ$IEæ+LASSEææSANGæ ZUæ"EGINNæDESæ0ROGRAMMSæDASæEINSTUDIERTEæ3OMMERLIEDæu7ANNæ WIRDSæMALæWIEDERæRICHTIGæ3OMMERhæ6IELLEICHTæHALFæDASæ,IEDæAUCHæ EINæWENIG æDENNæWIRæWURDENæVOMæ2EGENæVERSCHONTæ!NSCHLIE”ENDæ


Nr. 08/2016

– 19 –

FÔHRTEæDIEæ4HEATER !'æVONæ&RAUæ7ITTæDASæ3TÔCKæu2ÃœUBERæ(OTZEN PLOTZhæAUFæ$ANACHæKONNTENæDIEæ+INDERæSICHæANæDENæVERSCHIEDENENæ 3TATIONENæWIEæ"OGENSCHIE”EN æ"ALANCIERENæAUFæDERæ3LACKLINE æ (OCKEY æ4ORWANDSCHIE”EN æSICHæSCHMINKENæLASSENæODERæSICHæBEIMæ :IELANGELNæAUSPROBIERENæ7ERæ(UNGERæBEKAM æKONNTEæSICHæNATÔR LICHæANæDENæ%SSENSSTANDæBEGEBENæ%SæWURDEæVIELæGELACHTæUNDæLAUTæ -USIKæGEMACHTæ'EGENææ5HRæWURDEæESæLANGSAMæLEERERæUNDæVIELEæ HALFENæMITæBEIMæ!BBAUENæ$IEæ&EIERæWARæEINæVOLLERæ%RFOLGæUNDæHATæ ALLENæVIELæ3PAӾGEMACHT 6IELENæ$ANKæFÔRæDIEæGANZJÃœHRIGEæ5NTERSTÔTZUNGæDERæ'EMEINDEæ$ABELæ UNDæANæDENæ"ÔRGERMEISTERæ(ERRNæ2OHDEæ!UCHæHERZLICHENæ$ANKæANæ DIEæVIELENæ(ELFERæDIEæUNSæINæDIESEMæ3CHULJAHRæUNTERSTÔTZTæHABEN Von Lilly Schapert, Chiara Bindemann, Thorben Steinberg aus Klasse 3

Senioren besichtigen Kloster Dobbertin und Lübzer Brauerei

Sternberger Seenlandschaft

-USIKCAMPSæu(AUSæDERæ:UKUNFThæ7ARINæ+ÔNSTLERISCHæUNDæ(AND WERKLICHæAKTIVæWERDENæKANNæJEDERæANæDENæ3TATIONENæ,AND !RTæUNDæ BEIæDENæ0FADlNDERNæ!UCHæ"AUMKLETTERN æ"OGENSCHIE”EN æ&LO”BAUæ ALSæ%LTERN +IND !KTION æUNDæ%RKUNDUNGENæBEIæDENæ4ÔMPELTOURENæ STEHENæAUFæDEMæVIELFALTIGENæ0ROGRAMMæ/DERæSIEæLASSENæSICHæMIT REI”ENæVOMæ-USIKTHEATERæu'RETZOæANDæFRIENDSænæ,ESUNGENæUNDæ 3INGUNGENhæ$IEæ"ADESTELLEæLÃœDTæGEMEINSAMæMITæDEMæ2ESTAURANTæ "LOCKHÔTTEæMITæ3EETERRASSEæZUMæ%RHOLENæEIN 7IRæFREUENæUNSæAUFæEINæ+UNTERBUNTESæ-ITEINANDERæMITæ)HNEN æ)HRENæ +INDERæUNDæALLENæ)NTERESSIERTEN +ONTAKT &RAUæ4HIES 4ELæ æ/RGAæ4EAMææ.%&næ&šRDERVEREIN &RAUæ+LAMMER 4ELææ æ:ERTIlZIERTEæ.ATUR æUNDæ,ANDSCHAFTSFÔHRERIN !NMELDUNGæFÔRæ'RUPPENæBISææ!UGUST æ$IEæ4EILNAHMEæISTæKO STENFREI

'EFÔHLTææ"IERSORTENæHABENæDIEæ!USmÔGLERæBEIæIHREMæ!USmUGæAMæ æ*ULIæZURæ,ÔBZERæ"RAUEREIæGEKOSTETæ:UVORæWURDEæGENAUæGESCHAUT æ WIEæDASæ"IERæHERGESTELLTæUNDæABGEFÔLLTæWIRDæ.ACHæDEMæ0ROBETRIN KENæGINGæESæuERHEITERThæMITæDEMæBEQUEMENæ2EISEBUSæZURÔCKæNACHæ (AUSEæ!UFæDEMæ7EGæZURæ"RAUEREIæSTANDENæNOCHæEINEæ&ÔHRUNGæ INæDERæ+LOSTERANLAGEæ$OBBERTINæUNDæEINæLECKERESæ-ITTAGESSENæIMæ 3EEHOTELæ'OLDBERGæAUFæDEMæ0ROGRAMMæ%INGELADENæWARENæDIEæ 3ENIORENæDESæ3PRENGELSæDURCHæDIEæ+IRCHENGEMEINDEæ$ABELæALSæ !BSCHLUSSæDERæ3ENIORENNACHMITTAGEæVORæDERæ3OMMERPAUSEæ/R GANISIERTæHATTEæDENæGELUNGENENæ!USmUGæ0ASTORæ$Ræ-ITCHELLæ'RELL æ DERæIHNENæDAMITæSEINENæ!BSCHIEDæuVERSԔTEh Manuela Kuhlmann

Der Tierschutzverein Sternberger Seenland e.V. informiert Foto: Annegret Beyer

3. Natur-Erlebnis-Festival im Naturpark Sternberger Seenland Am Freitag, den 19. August 2016, 10 - 16 Uhr Weg zum Roten See 65 - Kostenfreier Kinder- und Familienaktionstag u7ILLKOMMENæIMæ+UNTERBUNTENæ-ITEINANDERhæ æUNTERæDIESEMæ-OTTOæ BEGLEITENæDERæ&šRDERVEREINæDESæ.ATURPARKS æDERæ.ATURPARKæ3TERNBER GERæ3EENLAND æDIEæ,ANDESFORSTæ- 6æSOWIEæ6EREINEæUNDæ-ITWIRKENDEæ EINENæBUNTENæ!KTIONSREIGENæIMæ2AHMENæDESææ.ATUR %RLEBNIS &ESTIVALSæAUFæDEMæ.ATURSPIELPLATZæDERæ"ADE æUNDæ%RHOLUNGSSTÃœTTEæ AMæ2OTENæ3EE æ"RÔELæ3PAӾUNDæ)NFOSæUMæUNDæMITæDERæHEIMISCHENæ .ATURæSTEHENæIMæ&OKUSæDESæ&AMILIENAKTIONSTAGS $IEæDIESJÃœHRIGENæ!NGEBOTEæSTEHENæIMæ:EICHENæDESæ+ENNENLERNENS æ DESæ"EGEGNENS æDESæ-ITEINANDERSæUNDæDERæ.ACHHALTIGKEITæVONæ %INDRÔCKENæxæ3OæKANNæMANæSICHæAUSPROBIERENæBEIæ+OOPERATIONS SPIELENæIMæ.IEDRIGSEIL 'ARTEN æBEIMæ-USIZIERENæUNDæ4ANZENæDESæ

!USæALLENæ2ICHTUNGENæBEKOMMENæWIRæMOMENTANæKLEINEæ+ÃœTZCHENæ -ANCHEæSINDæBEIæUNSæGEBORENæWOR DEN æWEILæWIRæIHREæ-UTTERæRECHTZEITIGæ AUFNEHMENæKONNTENæ!NDEREæHAT TENæWENIGERæ'LÔCK æSIEæHABENæDIEæ -UTTERæ VERLORENæ UNDæ MÔSSENæ SICHæ ALLEINæIMæ,EBENæZURECHTlNDENæ$IEæ 'ESELLSCHAFTæMITæDENæANDERN æDENæ 'LÔCKLICHEN æHILFTæIHNENæDABEI æDASæ .šTIGEæZUæERLERNENæ%INESæHABENæSIEæ ALLEæGEMEINSAMæSIEæSUCHENæNACHæETWAæDREIæ-ONATENæEINæVERANT WORTUNGSVOLLESæ:UHAUSEæFÔRæIHRæGANZESæ,EBEN !MæLIEBSTENæGEBENæWIRæDIEæKLEINENæ&ELLKNÃœUELæZUæZWEITæAB æDAMITæ SIEæAUCHæBEIæLÃœNGERERæ!BWESENHEITæIHRERæZUKÔNFTIGENæ$OSENšFFNERæ NICHTæALLEINEæSINDæ!BERæNATÔRLICHæISTæDIESæNICHTæZWINGEND )MMERæWIEDERæERLEBENæWIR æDASSæ-ENSCHENæNICHTæGENÔGENDæÔBERæ DIEæ"EDÔRFNISSEæEINESæ(AUSTIERESæINFORMIERTæSINDæ3OæDENKENæMAN CHE æMANæMÔSSEæ+ATERæNICHTæKASTRIERENæLASSENænæEINæUNSINNIGERæ )RRGLAUBE æDENNæUNKASTRIERTEæ+ATERæSORGENæJAæINæWEITEMæ5MKREISæ


Sternberger Seenlandschaft

– 20 –

FÔRæREICHHALTIGEæ.ACHKOMMENSCHAFT æAUCHæSINDæSIEæGEZWUNGEN æ 2EVIERKÃœMPFEæAUSZUTRAGENæUNDælNDENæKEINEæ2UHEæ!NDEREæ-EN SCHENæVERGESSENæDOCHæWIRKLICH æDASSæIHREæ4IEREæTÃœGLICHæ&UTTERæUNDæ 7ASSERæBRAUCHEN æDENNæNURæ0LÔSCHTIEREæKOMMENæOHNEæ.AHRUNGæ AUSæ,EIDERæSEHRæVERBREITETæISTæES æ+ATZENæIMMERæDRAU”ENæZUæLAS SENæOHNEæIHNENæEINæTROCKENESæUNDæGESCHÔTZTESæ,AGERæANZUBIETENæ $ASæHATæZURæ&OLGE æDASSæDIESEæARMENæ4IEREæANæ%RKÃœLTUNGæLEIDEN æ SIEæBEKOMMENæCHRONISCHENæ3CHNUPFEN æDERæSIEæDASæ!UGENLICHTæ KOSTENæKANNæODERæ.IERENPROBLEME æANæDENENæSIEæLANGSAMæABERæ SICHERæZUæ'RUNDEæGEHEN "EVORæWIRæALSOæEINæ+ÃœTZCHENæABGEBEN æMÔSSENæWIRæSICHERæSEIN æDASSæ DIESESæWIRKLICHæEINæARTGERECHTESæUNDæBEHÔTETESæ,EBENæHABENæWIRD +ANNæDIESæGARANTIERTæWERDEN æSTEHTæEINERæ!DOPTIONæNICHTSæIMæ7EGE %INæBUNTEæ-ISCHUNGæKLEINERæ+ÃœTZCHENæWARTETæBEIæUNSæAUFæIHREæ -ENSCHENæSCHWARZE æSCHWARZ WEISSE æGRAUBRAUNæGETIGERTEæUNDæ GRAUEæMITæDUNKLENæ3TREIFENæ)NTERESSENTENæKšNNENæSICHæAUFæFACEBOOKæ 3/3æ0FOTEæODERæBEIæEINERæDERæFOLGENDENæ4ELEFONNUMMERNæMELDENæ ææSOWIEææ !UCHæ0AULEæUNDæ%LLIæWARTENæNOCHæAUFæEINæLIEBEVOLLESæ:UHAUSEæ3IEæ SINDæSEHRæSCHšNæUNDæTOTALæLIEBæUNDæWURDENæGERADEæKASTRIERT %INEæGANZæANDEREæ'ESCHICHTEæISTæDIEæVONæ"ÃœRCHENænæWIRæBERICHTETENæ DARÔBERæ(EUTEæAUSæ0LATZGRÔNDENæNURæSOæVIELæ$ANKæ)HRERæGRO”ZÔ GIGENæ3PENDENæGEHTæESæIHMæJETZTæENDLICHæWIEDERæGUTæ"ÃœRCHENæSAGTæ HEUTEæNURæKURZæu$ANKEhæANæALLE æDIEæIHMæGEHOLFENæHABENæ%INENæ AUSFÔHRLICHENæ"ERICHTæWERDENæWIRæSPÃœTERæGEBEN Tierschutzverein Sternberger Seenland e.V. 6ORSITZæ2EINERæ(OFMANN æ4ELææ !NTJEæ#IESLAK

Ruheoase mit Teich im betreuten Wohnen in Brüel

Nr. 08/2016

$ERæ4EICHæISTæNUNæNEUERæ4REFFPUNKTæFÔRæDIEæ"EWOHNER æHIERæWIRDæDIEæ -ORGENZEITUNGæGELESENæUNDæNETTEæ'ESPRÃœCHEæGEFÔHRTæ%INæGRO”ESæ $ANKESCHšNæAUCHæANæALLE æDIEæUNSælNANZIELLæODERæMITæ3ACHSPENDENæ UNTERSTÔTZTæHABENæ$ERæ$ANKæGEHTæANæ!UTOWERKSTATTæ$IRKæ.ERINGæINæ "RÔEL æ&LORISTIKæAMæ3PIEGELBERGæINæ"RÔELæ!NGELIKAæ(šTER æ3OZIALSTATI ONæDERæ63æ"RÔEL æ-ARCOæ#ZIESSO æ&RAUæ(ELLMANN æ!NNEæ"ABENERD æ )NAæ3CHNITTKE æ3ILVANAæ:UTZ æ&AMILIEæ(UFNAGELæAUSæ*ÔLCHENDORFæSOWIEæ AUSæ"RÔELæUNDæ&AMILIEæ:UTZæAUSæ0ENZIN æOHNEæDERENæ5NTERSTÔTZUNGæ ESæNICHTæMšGLICHæGEWESENæWÃœREæESæSOæSCHšNæHINæZUæBEKOMMEN Judith Hufnagel Hausdame Betreutes Wohnen

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Fördervereins „Antoniter-Hospital-Tempzin e.V.“ , WIRæMšCHTENæINæDIESEMæ"RIEFæÔBERæDENæ&ORTGANGæUNSERESæGRO”ENæ :IELES æDASæSICHæDIEæ-ITGLIEDERæVORæLANGERæ:EITæGESTELLTæHABEN æBE richten. )NæDERæ3ATZUNGæDESæ6EREINSæISTæDIEæ&šRDERUNGæUNDæ5NTERSTÔTZUNGæ DERæ2EKONSTRUKTIONæUNDæ2ESTAURIERUNGæDERæEHEMALIGENæ0RÜZEPTOREI æ INSBESONDEREæDERæ+IRCHEæUNDæIHRERæ+UNSTWERKE æFESTGESCHRIEBENæ )NæDENæFASTææ*AHRENæDESæ"ESTEHENSæUNSERESæ6EREINSæSINDæVIELEæ 3ANIERUNGSARBEITENæINæDERæ+LOSTERKIRCHEæSOWIEæDERæ+LOSTERRUINEæ MITæUNSERERæ5NTERSTÔTZUNGæERFOLGT .UNæSOLLæDIEæ3ANIERUNGæDERæ'LOCKENæUNDæDESæ'LOCKENSTUHLSæERFOL GENæ&RÔHERæLÜUTETENæINæDERæ+IRCHEæBEREITSæZWEIæ'LOCKENæ'EGENæ %NDEæDESæLETZTENæ+RIEGESæWURDEæEINEæ'LOCKEæENTFERNT +IRCHENæ3ACHVERSTÜNDIGEæHABENæGERATEN æSTATTæEINERæWEITERENæ'LO CKEæLIEBERæZWEIæKLEINEREæ'LOCKENæZUæINSTALLIERENæ$IESEææ'LOCKENæ SINDæBEREITSæINæ!UFTRAGæGEGEBENæUNDæSOLLENæDEMNÜCHSTæGEGOSSENæ WERDEN 3CHONæVIELEæ*AHREæHABENæDIEæ-ITGLIEDERæFÔRæDIESESæ6ORHABENæGE SPARTæ6IELEæ6ERANSTALTUNGENæWARENæNšTIG æUMæDIESEMæ6ORHABENæ NÜHERæZUæKOMMEN !UCHæVONæDERæ/STDEUTSCHENæ3PARKASSENSTIFTUNGæUNDæDERæ3PARKASSEæ 0ARCHIM ,ÔBZæERHIELTæDERæ6EREINæ&šRDERMITTEL "EREITSæVORæETWAææ*AHRENæWURDEæEINEæ+OSTENRECHNUNGæVONææ %UROæERSTELLTæ$AæBEREITSæEINEæLANGEæ:EITæVERGANGENæISTæUNDæAUCHæDERæ 'LOCKENSTUHLæSANIERTæWERDENæMUSSæBEVORæDIEæ'LOCKENæAUFGEHÜNGTæ WERDENæKšNNEN æWERDENæDIESEæ-ITTELæNICHTæREICHEN 7IRæWÔRDENæUNSæÔBERæWEITEREæ3PENDENæSEHRæFREUEN æDENNæJEDEæ 3UMMEæHILFTæUNSæBEIæDIESERæGRO”ENæ!UFGABE -ITæFREUNDLICHENæ'RԔEN

%NDLICHæHABENæWIRæESæGESCHAFFTæ)NæLIEBEVOLLERæ:USAMMENARBEITæ MITæ3ILVANAæ:UTZ æ0ETRAæ(UFNAGELæUNDæ*UDITHæ(UFNAGELæHABENæWIRæ FÔRæUNSEREæ"EWOHNENæIMæ"ETREUTENæ7OHNENæDERæ6OLKSSOLIDARITÜTæ INæ"RÔELæEINEæKLEINEæ2UHEOASEæGESCHAFFENæ-ITææ&RAUENæALLEINEæ WARæESæZWARæGANZæSCHšNæANSTRENGENDæABERæAUCHæDASæHABENæWIRæ HINæBEKOMMENæ6IELENæ$ANKæAUCHæANæ-ARTINæ7ELCHER æDERæUNSæ DIEæ4EICHSCHALEæREPARIERTæHATæ$IEæ3OLARLAMPENæMACHENæAUCHæAMæ !BENDæEINæGEMÔTLICHESæ!MBIENTE

IMæ!UFTRAGæDESæ6ORSTANDES R. Hegemann Schriftführerin

Dankeschön an allen ehrenamtlichen Listensammler der Volkssolidarität Mitte e.V. 7IEæINæJEDEMæ*AHRæFANDæWIEDERæEINMALæDIEæ3TERNENFAHRTæFÔRæDIEæ EHRENAMTLICHENæ,ISTENSAMMLERæDERæ6OLKSSOLIDARITÜTæSTATTæ$IESMALæ GINGæESæMITæDENæ"USSENæNACHæ2OSTOCKæZUMæ3TADTHAFEN æWOæEINEæ $AMPFERFAHRTæZURæ(OHENæ$ÔNEæSTATTFANDæ7ÜHRENDæDERæ$AMPFERFAHRTæ SA”ENæALLEæGEMÔTLICHæZUSAMMEN æUNTERHIELTENæSICHæMITEINANDERæUNDæ HšRTENæDEMæ3CHIFFSFÔHRERæAUFMERKSAMæZUæ!LSæ$ANKESCHšNæGABENæ EINIGEæEINENæKLEINENæ/BOLUSæINæSEINEæ3EEKISTE !NæDERæ(OHENæ$ÔNEæANGEKOMMEN æWARTETENæALLEæAUFæIHRENæJEWEI LIGENæ"USæ%SæGINGæDANNæNACHæ2šVERSHAGENæZUæ+ARLSæ%RDBEERHOFæ $ORTæHATTENæALLEæHæ:EITæSICHæDIEæ6IELZAHLæDESæ7ARENANGEBOTESæ ANZUSEHEN æEINEæ4ASSEæ+AFFEEæZUæTRINKENæUNDæETWASæZUæESSENæ %INIGEæFANDENæAUCHæETWASæZUMæ+AUFEN æUMæEINæKLEINESæ!NDENKENæ MITZUBRINGENæODERæ7ÔNSCHEæVONæ!NGEHšRIGENæZUæERFÔLLENæ&ÔRæDIEæ


Nr. 08/2016

– 21 –

GESUNDHEITLICHEæ3ICHERHEITæWARæAUCHæGESORGT æDIEæSozialstation BrüelæSCHICKTEæEINENæ%RSTHELFERæMITæAUFæDIEæ&AHRT æDAMITæIMæ%RNSTFALLæ GLEICHæDIEæ%RSTVERSORGUNGæVORæ/RTæERFOLGENæKšNNTE :UMæ3CHLUSSæGINGæESæZUMæKLEINENæ)MBISSæINæ/BJEKTENæDERæ63æUNDæ ALLEæ/RTSGRUPPENæERHIELTENæIHREæNEUENæ3AMMELLISTEN Die Listensammlung findet dieses Jahr im Zeitraum vom 13.8. - 17.9.2016 statt 6ONæDENæEINGENOMMENENæ3PENDENæGEHENææINæDIEæ/RTSGRUP PEæFÔRæ!KTIVITÜTENæUNDæ6ERANSTALTUNGENææGEHENæZUæ'UNSTENæ SOZIALERæ0ROJEKTEæDERæ6OLKSSOLIDARITÜTæ"ITTEæWIEæINæDENæLETZTENæ *AHREN æmEI”IGæSPENDENæ!UFæ7UNSCHæERHÜLTæMANæEINEæ1UITTUNG 3PENDENQUITTUNGæFÔRæDENæGESPENDETENæ"ETRAGæ(IERFÔRæSCHONæMALæ EINæGRO”ESæ$ANKESCHšN Ina Schnittke

Sternberger Seenlandschaft

DEMæ%RFRISCHENæIMæ3EEæWURDEæMITæ)RISæGETšPFERTæ!LLEæERHIELTENæZURæ %RINNERUNGæIHRæGANZæPERSšNLICHæHERGESTELLTESæ+ERAMIKGEFܔæ-ITæ DERæGEWÔNSCHTENæ&ARBEæUNDæDEMæEIGENENæ3IGNUM %INEæ3TADTFÔHRUNGæDURCHæUNSEREæ,ANDESHAUPTSTADTæ3CHWERINæER WIESæSICHæSEHRæINTERESSANTæUNDæINFORMATIVæ3IEæERFUHRENæVIELæ.EUESæ ÔBERæDIEæ"EGRÔNDERæUNDæDIEæ!RCHITEKTURæUNDæNOTIERTENæDIESæALLEæSEHRæ mEI”IGæINæIHREMæ&RAGEBLATTæ$IESERæ4AGæWURDEæDANNæMITæDEMæ"ESUCHæ DESæGELIEBTENæ3CHLO”PARKCENTERæUNDæDEMæ+INOBESUCHæABGERUNDET 7IEæJEDESæ*AHRæWIRDæDERæ-UTæUNDæDIEæ'ESCHICKLICHKEIT æABERæAUCHæ DASæ$URCHHALTEVERMšGENæDERæ+INDERæGEFORDERTæ%INENæ4AGæMITæDENæ +ANUSæAUFæDERæ7ARNOWæSTELLTæSOæMANCHESæ4EAMæVORæGRO”Eæ(E RAUSFORDERUNGENæ"ESONDERSæIMæ7ARNOWDURCHBRUCHSTALæWARæDASæ GEMEINSAMEæ!GIERENæWICHTIG æUMæNICHTæÔBERæ"ORDæZUæGEHENæ%INIGEæ HATTENæDASæ'LÔCKæODERæ5NGLÔCK æDIEæ4EMPERATURæDESæ7ASSERSæ ZUæSPÔRENæ!LLEæSINDæHEILæUNDæMITæVIELENæLUSTIGENæ'ESCHICHTENæINæ %ICKHOFæANGEKOMMEN !Mæ!BENDæGENOSSENæSIEæAMæ,AGERFEUERæ+NÔPPELKUCHENæUNDæSOæ MANCHEæGRUSLIGEæ'ESCHICHTEæMACHTEæSEINEæ2UNDEæ:UMæ3CHLAFENæ KAMENæDIEæ+INDERæLANGEæNICHTæ!MæLETZTENæ4AGæHIEӾESæ+OFFERPACKENæ UNDæDIEæ(EIMREISEæANTRETENæ6ORHERæZEIGTENæSIEæIHRENæ%LTERNæIHRENæ EINSTUDIERTENæ4ANZæUNDæDIEæSELBSTGEBASTELTENæ0UPPENæ%SæWARæ WIEDERæEINæGELUNGENESæ&REIZEIT æUNDæ%RHOLUNGSCAMPæ$IESæISTæOHNEæ DIEæ5NTERSTÔTZUNGæVONæVIELENæ(ELFERNæUNDæ3PONSORENæNICHTæMšGLICH $IESEæSINDæDIEæ-ITARBEITERæDERæ$IAKONIEæ+LOSTERæ$OBBERTIN æUNDæ &RAUæ2EIHMERæDEMæ$2+ æDENæ-ITARBEITERNæDERæ4AFELæE6 æDEMæ $2+æ/RTSVEREIN æDERæ3TERN !POTHEKEæ-ATHIASæ2ADKE æ+ANUVERLEIHæ &AMILIEæ(ENNIG æ&REIWILLIGEæ&EUERWEHRæ3TERNBERGæUNDæDENæ(ELFERNæ UNDæ"ETREUERNæVORæ/RT æDIEæDAæWARENæ3VEN æ&RAUæ"LUM æ(ANNES æ -ARIE æ3ARAHæUNDæ3OPHIEæUNDæ$ENNISæ5NDæBESONDERSæDEMæ-ANNæ IMæ(INTERGRUNDæ æ"RUNOæ0ISCHEL %INæDICKESæu$ANKESCHšNhæVONæ%LKEæ+ASTEN

Ferien- und Freizeitcamp der Sternberger Tafel e.V. 7IEDERMALæKONNTENæSICHææ-ÜDCHENæUNDæ*UNGENæINæDERææ&ERI ENWOCHEæERHOLEN æSOWIEæUNSEREæUNVERGLEICHLICHEæ.ATURæERLEBENæ $IEæ&AHRTæFÔHRTEæSIEæNACHæ"OLZæ%SæISTæKEINEæLANGEæ!NFAHRT æJEDOCHæ GIBTæESæHIERæALLES æWASæDIEæ+IDSæZURæ%RHOLUNGæBENšTIGEN 5NTERGEBRACHTæINæ"LOCKHÔTTEN æDIEæMITæ$OPPPELSTOCKBETTENæAUSGE STATTETæSIND æANGESCHLOSSENæSINDæDIEæ+ÔCHEæUNDæDERæ3ANITÜRTRAKTæ %INIGEæWÔRDENæSAGEN æESæISTæNICHTæBERAUSCHEND æABERæWASæDIESEæ ,AGEæAUSMACHTæ æHIERæISTæVIELæ0LATZæZUMæ4OBENæUNDæDASæ7ICH TGSTEæISTæDIEæ'EMEINSCHAFTæ-ITEINANDERæERLEBENæUNDæ%RLEBNISSEæ AUSTAUSCHENæ(IERæDIEæ'ELEGENHEITæZUæBEKOMMEN æSICHæBESSERæ KENNENZULERNENæ$ASæMACHTæESæAUSæ$IEæ4AGEæWARENæEBENFALLSæ MITæDENæUNTERSCHIEDLICHENæ0ROGRAMMPUNKTENæAUSGELASTETæ.EBENæ


Sternberger Seenlandschaft

– 22 –

Verabschiedung aus der Kita „Sonnenschein“ 7IEæ JEDESæ *AHRæ WERDENæ DIEæ ANGEHENDENæ !"# 3CHÔTZENæDERæ+ITAæu3ON NENSCHEINhæ MITæ EINEMæ !BSCHLUSSFESTæ AUSæ DERæ +INDERGARTEN :EITæVERAB schiedet. 5NDæWIEæJEDESæ*AHRæHABENæ ALLEæ'RUPPENæDERæ+ITAæEINæ 0ROGRAMMæEINSTUDIERTæUNDæ KLEINEæ'ESCHENKEæFÔRæALLEæ ZUKÔNFTIGENæ3CHÔLERæLIEBE voll gebastelt. Der Wettergott stimmte freudig mit ein und so konnte das Programm auf der geschmückten „Festwiese“ stattfinden. Ein Lebensabschnitt geht zu Ende $ERæ!BSCHIEDæVONæDERæ+INDERGARTENZEITæ&ÔRæ+INDER æ%LTERNæUNDæ %RZIEHERæISTæERæGLEICHERMA”ENæEINæBEWEGENDERæ-OMENTæ%INæPRÃœ GENDERæ,EBENSABSCHNITTæGEHTæZUæ%NDE æDAæMISCHTæSICHæ3TOLZæAUFæ DASæ%RREICHTEæMITæSENTIMENTALENæ'EFÔHLEN 6IELEæ%RZIEHER æ%LTERNæUNDæ+INDERæPACKENæINæDENæLETZTENæ4AGENæSTETSæ DIEæ%MOTIONEN æ%RINNERUNGENæANæGEMEINSAMæ%RLEBTESæKOMMTæAUFæ ANæUNZÃœHLIGEæ-ORGENKREISE æ'EBURTSTAGEæUNDæ&ESTEæIMæ*AHRESLAUF æ ANSæ3INGENæUNDæ4ANZEN æANSæ-ALENæUNDæ"ASTELN æANSæ,ERNENæUNDæ &ORSCHEN æANæSTARKEæ'EFÔHLE æDIEæGETEILTæWURDENæ%NTTÃœUSCHUNG æ 4RAURIGKEITæUNDæ7UTæGENAUSOæWIEæ&REUDE æ'LÔCKæUNDæ3TOLZ $OCHæMANæSPÔRTæAUCH æDASSæDIEæ+INDERæJETZTæSOæWEITæSIND æINæDIEæ 3CHULEæZUæWECHSELN Den sanften Ãœbergang vorbereiten 7IRæ%RZIEHERæHABENæBEREITSæLANGEæVORæDENæ3OMMERFERIENæVERSUCHT æ EINENæSANFTENæäBERGANGæVORZUBEREITENæ$IEæ3ELBSTSTÃœNDIGKEITæDERæ +INDERæIMæ!LLTAGæWURDEæGEFšRDERTæUNDæDERæ"EWEGUNGSRADIUSæSTÃœNDIGæ ERWEITERTæ'EMEINSAMæWURDENæ&ESTEæGEFEIERT æUNDæDIEæ+INDERæHABENæ u3CHNUPPERSTUNDENhæINæDERæ3CHULEæUNDæIMæ(ORTæERLEBENæDÔRFENæ !U”ERDEMæSEIæESæWICHTIG æIMæ6ORFELDæDERæ3CHULEæEINEæPOSITIVEæ3PAN NUNGæAUFZUBAUENæUNDæDASæ3ELBSTBEWUSSTSEINæDERæ+INDERæDURCHæ ,OBæUNDæDASæ(ERVORHEBENæVONæ3TÃœRKENæZUæFESTIGEN Rollen werden neu verteilt $URCHæDENæ!BSCHIEDæDERæ3CHULANFÃœNGERæTUNæSICHæFÔRæDIEæZURÔCK BLEIBENDENæ+INDERæNEUEæ-šGLICHKEITENæAUFæ%SæENTSTEHENæNEUEæ &REUNDSCHAFTEN æODERæFREIæGEWORDENEæ2OLLENæWERDENæNUNæNEUæBE SETZTæWENNæETWAæEINæ3CHULKINDæBISLANGæDENæ0LATZæDERæ&ÔRSORGLICHENæ ODERæDESæ7ITZEERZÃœHLERSæINæDERæ'RUPPEæGEHABTæHABE æBIETEæSICHæNUNæ EINEMæJÔNGERENæ+INDæDIEæ#HANCE æDIESEæ3TELLUNGæEINZUNEHMENæ)Næ 6ERGESSENHEITæGERATENæDIEæ%HEMALIGENæDENNOCHæNICHT ,IEDERæODERæ3PIELIDEEN æDIEæEINæ+INDæEINGEBRACHTæHAT æWERDENæOFTæ NOCHæÔBERæ*AHREæWEITERGETRAGENæ:UDEMæSEIENæDIEæ3CHULKINDERæ GERNæGESEHENEæ"ESUCHER 7IRæWÔNSCHENæDENæZUKÔNFTIGENæ!"# æ3CHÔTZENæALLESæERDENKLICHæ 'UTEæFÔRæ)HREæ:UKUNFT Astrid Krüger

Nr. 08/2016

Brüeler SV feiert Super Saison

!MææSTANDæBEIMæ"RÔELERæ36æDIEæGRO”Eæ3AISONABSCHLUSS FEIERæAUFæDEMæ0ROGRAMMæ:WARæVERLORENæDIEæ"36 +ICKERæIHRæLETZTESæ 0mICHTSPIELæINæDIESERæ3AISONæGEGENæDENæ+REISOBERLIGAZWEITENæ3'æ :ETORæ"ENZæDEUTLICHæMITææVORæHEIMISCHENæ0UBLIKUM æDOCHæDIEæ 4ATSACHEæALSæ4RIPLESIEGERæFESTZUSTEHENæÔBERWOGæBEIæDENæ3PIELERN æ SOWIEæDENæ"36 !NHÃœNGERN æWOMITæDENæ&EIERLICHKEITENæNICHTSæIMæ 7EGEæSTANDæ5NDæSCHONæVORæDEMæ!NPlFFæGLICHæDERæ"36 0ALACEæ EINæ4OLLHAUSæäBERææ:USCHAUERæDRÃœNGTENæSICHæBEVORæDERæ5N PARTEIISCHEæ!NDREASæ+NOTHEæDIEæ0ARTIEæANPlFFæAUFæDENæHÔBSCHæMITæ BLAU GELBENæ,UFTBALLONSæANGERICHTETENæ3ITZPLÃœTZENæ"EIMæ!UmAUFENæ DERæ!KTEUREæSPIELTEæ$*æ$ANILOæ-ARX "RÔNDELæ#ONQUESTæOFæ0ARADISEæ VONæ6ANGELIS æZUGLEICHæRUNDææ"36 &ANSæBLAUEæUNDæGELBEæ&OLIENæ INæDIEæ,UFTæHIELTENæUNDæZUMæERSTENæ2EFRAINæDESæ,IEDESæDREIæGELBEæ UNDæDREIæBLAUEæ2AUCHTšPFEæENTZÔNDETæWURDEN æWASæFÔRæDENæERSTENæ -AGICæ-OMENTæANæDIESEMæ4AGæSORGTEæ$IEæ&ANSæBEEINDRUCKT æDIEæ "36 3PIELERæMITæ'ÃœNSEHAUT æABERæDIEæ3'æ:ETORæ"ENZæBLIEBæUNBE EINDRUCKT æDAFÔRæABERæINæ4ORLAUNE 7ÃœHRENDæSICHæDIEæLETZTENæ"36 !KTEUREæNOCHæDENæ2AUCHæAUSæDEMæ (ALSæHUSTETENæUNDæ$ANILOæ-ARX "RÔNDELæNOCHæBEIMæ6ERLESENæDERæ -ANNSCHAFTSAUFSTELLUNGENæWAR æLAGæDERæ"36æSCHONæMITææZURÔCKæ $IEæ"RÔELERæWIRKTENæNICHTæBISSIGæGENUGæINæDENæ:WEIKÃœMPFENæ-ITæ DENæNÃœCHSTENæZWEIæ4ORABSCHLÔSSENæFÔHRTENæDIEæ'ÃœSTEæSOGARæMITæ æ$IEæ3':"æMITæEINERæBISæDAHINæZUææ4ORQUOTEæ-ITæDEMæ (ALBZEITPlFFæGABæESæDANNæEINENæVERTRETBARENæ%LFMETERæFÔRæDIEæ"RÔ ELERæ(ANNESæ0šHLEæTRATæANæUNDæVERSENKTEæSICHERæINSæ%CKæZUMææ .ACHæDEMæ3EITENWECHSELæKEIMTE æBEIæDENENæJETZTæDICHTæANæDICHTæ STEHENDENæ"36 &ANS æ(OFFNUNGæAUFæ(ANNESæ0šHLEæNAGELTEæDASæ ,EDERæAUSæGUTææ-ETERæÔBERæDENæ+EEPERæINSæ.ETZæZUMææ$IEæ "UDEæAUFæDEMæ*AHNSPORTPLATZæWACKELTEæJETZTæ$OCHæIMæ'EGENZUGæ PENNTæDIEæ"36 6ERTEIDIGUNGæUNDæ$ENNYæ3CHREIBERæKšPFTEæZUMæ 6ORENTSCHEIDENDENææEINæ)NæDENæ3CHLUSSMINUTENæKASSIERTENæ DIEæ"RÔELERæNOCHæZWEIæWEITEREæ4REFFER æWASæFÔRæEINEæDEUTLICHEææ 0LEITEæSORGTE .ACHæEINERæ(ERZERWÃœRMENDENæ2EDEæVOMæ4RAINERGESPANN æSOWIEæ -ARCELæ'RUBEæWARæDIEæ4RAUERæUMæDASæVERLORENEæ3PIELæFASTæVER GESSENæ%SæWARæ0ARTYæANGESAGTæUNDæVONæDENæVIELENæ:USCHAUERæ BLIEBENæDIEæMEISTENæNOCHæLANGEæNACHæ3CHLUSSPlFFæUNDæBEGLEITETENæ DIEæ3PIELERæDURCHæDIEæ.ACHTæ"EIæAKTUELLERæ-USIK æABERæAUCHæMITæ DEMæ(ANGæZUæDENæ+LASSIKERNæTANZTENæDIEæ,EUTEæDENæ2ASENæPLATTæ UNDæVERBRACHTENæEINENæTOLLENæ!BENDæ.ACHDEMæDIEæ"36 !KTEUREæ DENæ0OKALæFÔRæDIEæ+REISOBERLIGAMEISTERSCHAFTæVONæ!NDREASæ+NOTHEæ ÔBERREICHTæBEKOMMENæHATTEN æÔBERRASCHTENæDIEæ"RÔELER !NHÃœNGERæ IHREæ3PIELERæNOCHæMITæEINEMæKLEINENæ0RÃœSENTæ"36 æ(ANDTUCHæ æ.A MENSSCHRIFTZUGæUNDæPERSšNLICHERæ0OSTKARTE æWOFÔRæSICHæDIEæ3PIELERæ HERZLICHSTæBEDANKENæMšCHTENæ)Mæ!NSCHLUSSæANæDIEæäBERGABEæKAMæ FÔRæDIEæ-ANNSCHAFTæNOCHæEINæ+REMSERWAGENæVORGEFAHREN æDENæ"AUERæ 3CHLÔTERæDEMæ6EREINæFÔRæDIEæTOLLEæ3AISONæZURæ6ERFÔGUNGæSTELLTEæ%Sæ GINGæEINEæ3TUNDEæDURCHæGANZæ"RÔEL æWOæDIEæ"36 !KTEUREæ,IEDERæ SANGENæUNDæSICHæSELBSTæFEIERTENæ7IEDERæANGEKOMMENæAUFæDEMæ "36 3PORTPLATZæGINGæESæABæZUæDENæ&ANS æWOæ3CHWEIN æ"RATWURSTæ UNDæ3ALATEæWARTETENæZUæ3POTTPREISENæ-ITæ"EGINNæDERæ!BENDSONNEæ


Nr. 08/2016

– 23 –

GINGæESæFÔRæVIELEæAUFæDIEæ4ANZmÜCHE æDIEæBISæ!BBAUæDERæ-USIKANLAGEæ IMMERæGUTæGEFÔLLTæWAR !Mæ%NDEæMšCHTEæSICHæDERæ"RÔELERæ36æIMæ.AMENæDERæ-ANNSCHAFTæ BEIæ(EIDIæ'RUBE "REDEFELDæUNDæ-ANJAæ'EIERæBEDANKEN æDIEæDENæ GANZENæ4AGæDENæ"IERWAGENæBETRIEBENæHABENæ æSOWIEæ5WEæ$UHRæ FÔRæDENæ6ERKAUFæDESæLEIBLICHENæ7OHLES æ3TEFANæ7ESTPHALæFÔRæDENæ !UFBAUæDERæ-USIKANLAGE æ(ERRæ3CHLÔTERæFÔRæDENæ+REMSERWAGENæ INSBESONDEREæ*OACHIMæ7ESTPHAL æ0ETERæ+RÔGERæFÔRæDENæ"IERWAGEN æ 3VENæ+šSTERæFÔRæDASæBACKENæDESæ3CHWEINES æDENæ3PIELERFRAUENæFÔRæ DIEæ3ALATE æ2EINERæ.EBEæFÔRæDIEæ3PENDEæEINESæNEUENæ&U”BALLES æ (ELMUTæ$ÜUBLERæZUSAMMENæMITæ7ILLIæ"OLDTæFÔRæDIEæ!UFBESSERUNGæ DERæ-ANNSCHAFTSKASSEæUNDæ3ILVIAæ(ELMECKEæINæ6ERTRETUNGæVONæ 3PORTSFREUNDæ*ENSæ'RUNWALDæFÔRææ%UROæZUMæ!UFSTIEGæINæDIEæ ,ANDESKLASSE 3OMITæGEWANNæDERæ"RÔELERæ36æALLEæ4ITELæINæDERæ3AISONææ +REISOBERLIGAMEISTERSCHAFT æ0OKALSIEGER æ(ALLENKREISMEISTER æ UNDæFREUTæSICHæAUFæDIEæNEUE æABERæSCHWEREæ(ERAUSFORDERUNGæINæ DERæ,ANDESKLASSEæ)6 æWOæESæAUCHæZUMæ$ERBYæGEGENæ3TERNBERGæ KOMMENæWIRD Nico Schütz

Sternberger Seenlandschaft

Kreisjugendlager des Kreisschützenbundes Ludwigslust-Parchim in Brüel VOMææ ææFANDæZUMææ-ALæDASæ+REISJUGENDLAGERæDESæ +3"æ,50æINæ"RÔELæAMæ2OTENæ3EEæAUFæDEMæ:ELTPLATZæSTATT )Næ:USAMMENARBEITæMITæDEMæ*UGENDSPORTLEITERæDESæ+3"æ,50æ2EN£æ *UNG æ2OBERTæ+LAMMERæUNDæDERæ*UGENDLEITERINæDERæ"RÔELERæ3CHÔT ZENGILDEææE6æ!NNETTæ6OLLMANNæWURDEæDASæ+REISJUGENDLAGERæ ORGANISIERTæ"EIæ.ACHFRAGEæBEIæ2OBERTæ+LAMMER æOBæERæUNSæBEIæ DEMæ+REISJUGENDLAGERæMITæUNTERSTÔTZENæKšNNTE æHATæERæGLEICHæ*!æ GESAGTæ3OæHABENæWIRæZUSAMMENæEINæ0ROGRAMMæFÔRæDIEæ+INDERæZU SAMMENGESTELLTæ$ASæ-OTTOæLAUTETæu%RLEBNISORIENTIERTESæ4RAININGhæ &REITAGABENDæHABENæWIRæUNSæDANNæALLEæAUFæDENæ3CHIE”PLATZæGETROFFENæ UNDæINæDERæ:WISCHENZEITæHATæ2OBERTæ+LAMMERæDENæ.IEDRIGSEILæ0AR COURSæAUFGEBAUTæ$IEæ+INDERæWURDENæFÔRæDASæ,AGERæINææ'RUPPENæ AUFGETEILTæ*EDEæ'RUPPEæHATæANæDIESEMæ0ARCOURSæTEILGENOMMENæ !Mæ3AMSTAGæFRÔHæGINGæESæDANNæZUSAMMENæINæDENæ7ALD æWOæDIEæ +INDERæMITæ2OBERTæ+LAMMERæZUSAMMENæDIEæ3EILBRÔCKEæAUFGEBAUTæ HABENæ!Mæ.ACHMITTAGæFANDæDANNæFÔRæDIEæ+INDERæEINæ.EPTUNFESTæ STATTæ%SæWURDENæAUCHæEINIGEæGETAUFTæ!MæSPÃœTENæ.ACHMITTAGæHABENæ WIRæUNSæDANNæALLEæFÔRæDENæ'RILLABENDæFERTIGæGEMACHTæ$IESERæFANDæ AUFæDEMæ3CHIE”PLATZæSTATTæ$ORTæANGEKOMMEN æHATTEæDERæ3CHÔT ZENVEREINæEINEæGRO”EæäBERRASCHUNGæFÔRæDIEæ+INDERæVORBEREITETæ$ERæ 6EREINæHATæSICHæBEIæEINEMæ3CHÔTZENKAMERADENæDASæ3CHIE”KINOæ AUSGELIEHENæUNDæEINENæ7ETTBEWERBæVORBEREITETæ$IEæERSTEææHABENæ EINæ0OKALæBEKOMMEN

æ0LATZæ æ0LATZæ æ0LATZæ

&ELIXæ,ENSCHOWæ æ0UNKTEæ"OIZENBURGERæ3CHÔT ZENZUNFTæE6 .ICLASæ6OLLMANNæ æ0UNKTEæ"RÔELERæ3CHÔTZEN VEREINææE6 4OMæ2OOSTææ ææ0UNKTEæ3CHÔTZENVEREINæ%L DENAææE6


Sternberger Seenlandschaft

– 24 –

Nr. 08/2016

$IEæ+INDERæHABENæSEHRæSCHNELLæ'EFALLENæDARANæGEFUNDENæUNDæHA BENæDENæGANZENæ!BENDæGESCHOSSENæUNDæWOLLTENæGARæNICHTæWIEDERæ AUFHšRENæ!Mæ3ONNTAGæBEIMæ&RÔHSTÔCKæGABæESæEINEæ!USWERTUNGæ !LLEæFANDENæDASæ,AGERæSUPER æAMæBESTENæHATæDENæ+INDERNæDASæ 3CHIE”KINOæGEFALLEN 7IRæBEDANKENæUNSæBEIMæ"RÔELERæ3CHÔTZENVEREINææE6æFÔRæ DIEæäBERRASCHUNG æBEIæ0ETERæ-AHLMEISTERæFÔRæDASæ3CHIE”KINOæUNDæ BEI(ERRNæ/EHLKEæFÔRæDIEæ"RšTCHEN

Der Heimatverein Sternberg informiert

&OLGENDEæ6EREINEæHABENæTEILGENOMMEN "OIZENBURGERæ3CHÔTZENZUNFTææE6 æ3CHWERINERæ3CHÔTZENZUNFTæ æE6 æ'RABOWERæ3CHÔTZENZUNFTææE6 æ'Ræ.IENDORFæ"36æ æE6 æ,ÔBZERæ3CHÔTZENGILDEææE6 æ3CHÔTZENVEREINæ%LDENAæ æE6æUNDæDIEæ"RÔELERæ3CHÔTZENGILDEææE6 æ0ETERæ-AHL MEISTERæVORNæLINKS æDERæUNSæDASæ3CHIESSKINOæZURæ6ERFÔGUNGæSTELLTE

$IEæ3TADTæ3TERNBERGæFEIERTæVOMææBISææ!UGUSTæIHRææ(EIMATFEST 3EITææ*AHRENæGESTALTETæDERæ3TERNBERGERæ(EIMATVEREINæDIESESæ&ESTæ MITæ)NæJEDEMæ*AHRæISTæESæFÔRæUNSERENæ6EREINæEINæABSOLUTERæ(šHE PUNKTæ!UCHæINæDIESEMæ*AHRæLADENæWIRæZUMæu-ECKLENBURGABENDhæ AUFæDEMæ-USEUMSHOFæMITæEINEMæANSPRECHENDENæ0ROGRAMMæEIN

Der Brüeler SV informiert .ACHæDEMæ'EWINNæ-EISTERSCHAFTæUNDæDENæ!UF STIEGæINæDIEæ,ANDESKLASSEæBEGINNTæIMæ!UGUSTæDIEæ (INRUNDEæDERæ-ÃœNNERMANNSCHAFTæDESæ"RÔELERæ36æ $IEæ(EIMSPIELEælNDENæAUFæDEMæ*AHNSPORTPLATZæAUFæ DEMæ7EGæZUMæ2OTENæ3EEæSTATTæ7IRæWÔNSCHENæDERæ-ANNSCHAFTæ UNDæDEMæ4RAINERGESPANNæ"REDEFELD3CHÔTZæALLESæ'UTEæUNDæVIELæ %RFOLGæ(IERæDIEæERSTENæ!NSETZUNGEN ææ3Aææ ææ3Aææ ææ3Aææ ææ3Aææ

æ5HRææ"RÔELERæ36æ æ-ECKLENBURGERæ36 æ5HRææ036æ7ISMARæ æ"RÔELERæ36 æ5HRææ"RÔELERæ36æ æ"LAU 7EISSæ.EUKLOSTER æ5HRææ-ALLENTINERæ36æ æ"RÔELERæ36

Frank Schreiber

Einladung zum „Mecklenburgabend“ am 13. August auf dem Museumshof in Sternberg

In diesem Jahr erfreuen uns: sæ DIEæ4ANZKINDERæUNSERESæ6EREINS sæ DIEæ"LÜSERGRUPPEæ7ITZIN-USTINæUND sæ DERæ3TERNBERGERæ3ENIORENCHOR (ERRæ-ICHAELæ3CHWERTNERæSORGTæMITæSEINERæu"ANDRISSæ$ISKOTHEKhæFÔRæ GUTEæ4ANZMUSIKæBISæ-ITTERNACHT &ÔRæDIEæ6ERSORGUNGæMITæ'ETRÜNKENæUNDæEINEMæKLEINENæ)MBISSæSORGTæ &RANKæ+LÜHNæMITæSEINEMæ4EAM $IEæ&AMILIEæ2ETTIGæVERSORGTæUNSEREæ'ÜSTEæMITæ2ÜUCHERlSCHæUNDæ SCHMACKHAFTENæ&ISCHBRšTCHEN $ERæ3TERNBERGERæ(EIMATVEREINæBIETETæ3CHMALZBROTEæAN :UæDIESEMæ&ESTæLÜDTæDERæ3TERNBERGERæ(EIMATVEREINæUNTERæDEMæ-OTTOæ u+IEKTæEINSæBIæUNSæINhæALLEæ%INWOHNERæUNDæ'ÜSTEæUNSERERæ3TADTæUNDæ DERæ5MGEBUNGæHERZLICHæEIN

Der FC Aufbau Sternberg informiert

$ERæ%INTRITTæBETRÜGTæFÔRæ6EREINSMITGLIEDERæ æÒæUNDæFÔRæ.ICHTMIT GLIEDERæ æÒ

Vorschau des FC Aufbau Sternberg .UNæGEHTæESæWIEDERæLOS æMITæDEMæ&U”BALLæBEIMæ&#æ !UFBAUæ3TERNBERG $IEæ3AISONææWIRDæRICHTUNGSWEISENDæSEIN æINæWELCHERæ,IGAæ DIEæERSTEæ-ANNSCHAFTæABæDERæ3AISONææSPIELENæWIRDæ$URCHæ DIEæ.EUREGELUNGæDERæ,IGAEINTEILUNGENæDESæ,ANDESFU”BALLVERBANDESæ - 6æMUSSæDIEæERSTEæ-ANNSCHAFTæMINDESTENSæDENæ0LATZææERREICHEN æ UMæDANNæWEITERæINæDERæ,ANDEKLASSEæZUæSPIELENæ$IESESæ:IELæHATæ SICHæAUCHæDIEæ-ANNSCHAFTæGEGEBEN

"EGINNææ

æ5HR

Im Namen des Vorstands Anke Bittermann

Hier die ersten Spiele der Herren 1. Männer ææ æ5HRææ &#æ-ECKLENBURGæ3CHWERINæ))æ æ&#æ!UF bau Sternberg ææ æ5HRææ &#æ!UFBAUæ3TERNBERGæ æ-ULSOWERæ36 ææ æ5HRææ -36æ,ÔBSTORFæ æ&#æ!UFBAUæ3TERNBERG ææ æ5HRææ 3'æ%INHEITæ#RIVITZæ æ&#æ!UFBAUæ3TERN BERGæ0OKALSPIEL ææ æ5HRææ &#æ!UFBAUæ3TERNBERGæ æ3CHWERINERæ 3# ææ æ5HRææ &#æ!UFBAUæ3TERNBERGæ æ0OELERæ36 2. Männer ææ æ5HRææ ææ æ5HRææ ææ æ5HRææ ææ æ5HRææ Alte Herren ææ æ5HRææ ææ æ5HRææ

&#æ!UFBAUæ3TERNBERGæ))æ æ336æ"LAUæ 7EI”æ$OBBERTIN 36æ'RÔNæ7EI”æ-ESTLINæ æ&#æ!UFBAUæ 3TERNBERGæ))æ0OKALSPIEL 43'æ 0ASSOW7ERDERæ æ &#æ !UFBAUæ 3TERNBERGæ)) &#æ!UFBAUæ3TERNBERGæ))æ æ,ÔBZERæ36æ ))) 3'æ3IGGELKOW-ARNITZ3UCKOWæ æ&#æ !UFBAUæ3TERNBERG &#æ!UFBAUæ3TERNBERGæ æ36æ3UCKOW

7IRæWÔNSCHENæALLENæ-ANNSCHAFTENæEINENæGUTENæ3TARTæINæDIEæ3AISON

Veranstaltungen des Sternberger Heimatvereins im August æ!UGUSTæææ æ5HRææ -ECKLENBURGABENDæAUFæDEMæ-U SEUMSHOF æ!UGUSTæææ æ5HRææ "OWLENæIMæu!UGUSTINERh æ!UGUSTæææ æ5HRææ u+LšNSNACKhæAUFæDEMæ&ISCHEREIHOFæ BEIæ&AMILIEæ2ETTIGæ:Uæ'ASTæSINDæ DIEæ'OLDBERGERæ0LATTSCHNACKER :UæALLENæ6ERANSTALTUNGENæSINDæ-ITGLIEDERæUNDæ'ÃœSTEæHERZLICHæEIN geladen.


Nr. 08/2016

– 25 –

Sternberger Seenlandschaft


Sternberger Seenlandschaft

– 26 –

Nr. 08/2016

Es ist was los im Sternberger Seenland August & September 2016 Freitag, 12.08.2016 11:00 Uhr Sternberg, Stadtkirche St. Maria und St. Nikolaus +IRCHENFÔHRUNGæMITæANSCHLæ4URMBESTEIGUNG 18:00 Uhr GroÃ&#x; Raden, Archäologisches Museum "URGWALLæINæ&LAMMEN ab 14:00 Uhr Sternberg, Strandbad æ(EIMATFESTæDERæ3TADTæ3TERNBERG ABææ5HR $*æ$UOæu2AMBAæ:AMBAhæ+ERSTINæ/TT æu$IEæIMMERæLACHTh Sonnabend, 13.08.2016 ab 10:00 Uhr Sternberg, Strandbad æ(EIMATFESTæDERæ3TADTæ3TERNBERG 5NTERHALTUNGæ./.æ34/0æsæ.EPTUNFESTæsæ2UMMELSPA” ABææ5HR 0ARTY .ACHTæMITæ,IVE -USIKæUNDæ(šHENFEUERWERK 10:00 - 16:00 Uhr Sternberg, Bohrkernlager in der Brüeler Chaussee 4AGæDERæOFFENENæ4ÔR 'EOLOGISCHEæ,ANDESSAMMLUNGæ- 6 INTERESSANTEæ%INBLICKEæINæDASæuGEOLOGISCHEæ'EDÃœCHTNIShæVONæ- 6 17:00 Uhr Sternberg, Campingplatz :AUBERSHOWæu0ETERæDERæ)NSELZAUBERERh 19:00 Uhr Sternberg Heimatmuseum Heimatabend des Heimatvereins Sternberg Sonntag, 14.08.2016 ab 10:00 Uhr Sternberg, Strandbad æ(EIMATFESTæDERæ3TADTæ3TERNBERG ™KUMENISCHERæ'OTTESDIENSTæsæ&RÔHSCHOPPENæsæ"AUERæ+ORL !NDREAæ"ERGæ$OUBLE ab 18:00 Uhr Sternberg, Campingplatz 'RILLABENDæMITæ,AGERFEUER Montag, 15.08.2016 10:00 Uhr Sternberg, Markt - Treffpunkt: Springbrunnen GEFÔHRTERæ3TADTRUNDGANGæDURCHæDIEæHISTORISCHEæ!LTSTADT 17:00 Uhr Sternberg, Campingplatz !BENDmOHMARKTæMITæ6ERKAUFæVONæ!NGELZUBEHšR Dienstag, 16.08.2016 10:00 Uhr Sternberg, Seenfischerei Seestr.13 u*ETZTæFAHRNæWIRæÔBERNæ3EEh æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN Freitag, 19.08.2016 10:00 - 16:00 Uhr Brüel, Roter See æ%RLEBNIS .ATUR &ESTIVAL


Nr. 08/2016 11:00 Uhr Sternberg, Stadtkirche St. Maria und St. Nikolaus +IRCHENFÔHRUNGæMITæANSCHLæ4URMBESTEIGUNG Freitag, 19.08.2016 - Sonntag, 21.08.2016 ab 14:00 Uhr GroÃ&#x; Raden, Archäologisches Museum "OGENæBAUENæUNTERæPROFESSIONELLERæ!NLEITUNG !NMELDUNGæUNDæ)NFOSææ Sonnabend, 20.08.2016 17:00 Uhr Ruchow, Dorfkirche +ONZERTæINæDERæ+IRCHE *ANæVæ"USCHæ æ2OSTOCKæ æ/RGEL +ARSTENæ(ENSCHELæ æ7IENæ æ#OUNTERTENOR MITæ7ERKENæAUSæDEMæ&RÔHBAROCK ab 18:00 Uhr Sternberg, Campingplatz 'RILLABENDæMITæ,AGERFEUER 18:00 Uhr Klein Pritz, Schwarzbieroase +LEINæ0RITZæROCKT u4HEæ/LDIESh 3PANFERKEL æ'ETRÃœNKEæUNDæ!æ2OCKMUSIK 7IRæSPIELENæAUFæ(UTGAGE 19:00 Uhr GroÃ&#x; Raden, Dorfkirche $IEæ/2)').!,æ7/,'!æ+/3!+%. +ARTEVORVERKAUFæ4OURISTINFOæ3TERNBERGæ æ4ELææ Sonntag, 21.08.2016 ab 12:00 Uhr Dabel, Feriendorf Storchennest (ERZLICHæWILLKOMMENæIMæ$$2 -USEUM Montag, 22.08.2016 10:00 Uhr Sternberg, Markt - Treffpunkt: Springbrunnen GEFÔHRTERæ3TADTRUNDGANGæDURCHæDIEæHISTORISCHEæ!LTSTADT 17:00 Uhr Sternberg, Campingplatz !BENDmOHMARKTæMITæ6ERKAUFæVONæ!NGELZUBEHšR Dienstag, 23.08.2016 10:00 Uhr Sternberg, Seenfischerei Seestr. 13 u*ETZTæFAHRNæWIRæÔBERNæ3EEh æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN Freitag, 26.08.2016 11:00 Uhr Sternberg, Stadtkirche St. Maria und St. Nikolaus +IRCHENFÔHRUNGæMITæANSCHLæ4URMBESTEIGUNG

– 27 –

Sternberger Seenlandschaft

Sonntag, 28.08.2016 10:00 Uhr Sternberg, Strandbad am Sternberger See *EDERMANNæ4RIATHLON æ3CHWIMMENæIMæ3TERNBERGERæ3EEæsææKMæ2ADFAHRENæ3TERNBERG æ +LEINæ'šRNOWæUNDæZURÔCKæsææKMæ,AUFENæANæDERæ3EEPROMENADE ab 12:00 Uhr Dabel, Feriendorf Storchennest (ERZLICHæWILLKOMMENæIMæ$$2 -USEUM Montag, 29.08.2016 10:00 Uhr Sternberg, Markt - Treffpunkt: Springbrunnen GEFÔHRTERæ3TADTRUNDGANGæDURCHæDIEæHISTORISCHEæ!LTSTADT 17:00 Uhr Sternberg, Campingplatz !BENDmOHMARKTæMITæ6ERKAUFæVONæ!NGELZUBEHšR Dienstag, 30.08.2016 10:00 Uhr Sternberg, Seenfischerei Seestr.13 u*ETZTæFAHRNæWIRæÔBERNæ3EEh æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN Dienstag, 31.08.2016 10:30 Uhr Sternberg, Campingplatz :AUBERSHOWæu0ETERæDERæ)NSELZAUBERERh Freitag, 02.09.2016 11:00 Uhr Sternberg, Stadtkirche St. Maria und St. Nikolaus +IRCHENFÔHRUNGæMITæANSCHLæ4URMBESTEIGUNG Sonnabend, 03.09.2016 ab 10:00 Uhr Brüel, Festplatz an der DHG (Bahnhofstr.) 'RO”ESæ%RNTEFESTæDERæ2EGION &ESTUMZUGæsæ3CHAmOTTOæsæ4RAKTORæFAHRENæsæ3PEISææ4RANK 5.4%2(!,45.'æ./.æ34/0 17:00 Uhr Ruchow, Dorfkirche $Ræ+LAUSæ(OLZWEI”IG æ#OLLEGIUMæ#ANTICUMæ$RESDEN u)CHæSEHæDENæ(IMMELSGLANZhæ:ITATæVONæ+ARLæ-AY MITæ7ERKENæVONæ+ARLæ-AY Sonntag, 04.09.2016 ab 10:00 Uhr Brüel, Festplatz an der DHG (Bahnhofstr.) 'RO”ESæ%RNTEFESTæDERæ2EGION &RÔHSCHOPPENæsæ5.4%2(!,45.'æFÔRæ'2/33ææ+,%).

19:00 Uhr Brüel, SchieÃ&#x;platz 3CHÔTZENFESTæDERæ"RÔELERæ3CHÔTZENGILDEææEæ6

10:00 - 18:00 Uhr Dabel, Feriendorf Storchennest &AMILIENFEST 4RšDELMARKTæsæ(OFMARKTæsæBUNTESæ4REIBENæsæ$$2æ-USEUM %SSENæUNDæ4RINKENæsæ5NTERHALTUNG

Sonnabend, 27.08.2016 ab 09:00 Uhr Brüel, SchieÃ&#x;platz 3CHÔTZENFESTæDERæ"RÔELERæ3CHÔTZENGILDEææEæ6 &ESTUMZUGæsæ0OKALSCHIE”ENæsæ!RMBRUSTSCHIE”EN

16:00 Uhr Golchen, Bauer Korls Golchener Hof u"AUERæ+ORLæ3OLOh "AUERæ+ORLæMITæSEINEMæNEUENæ3OLOPROGRAMM 4ICKETHOTLINEææ

ab 10:00 Uhr Dabel, Festplatz am Holzendorfer See "EACHPARTYæDESæ+#$ 6OLLEYBALLTURNIERæsæ"EACHPARTYæAMæ3EE 19:00 Uhr Tempzin, Klosterkirche +ONZERTæMITæ'æ/@.EILL -USIKæAUSæ)RLAND

Montag, 05.09.2016 10:00 Uhr Sternberg Markt - Treffpunkt: Springbrunnen GEFÔHRTERæ3TADTRUNDGANGæDURCHæDIEæHISTORISCHEæ!LTSTADT 17:00 Uhr Sternberg, Campingplatz !BENDmOHMARKTæMITæ6ERKAUFæVONæ!NGELZUBEHšR


Sternberger Seenlandschaft

– 28 –

Dienstag, 06.09.2016 10:00 Uhr Sternberg, Seenfischerei Seestr.13 u*ETZTæFAHRNæWIRæÔBERNæ3EEh æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN Freitag, 09.09.2016 11:00 Uhr Sternberg, Stadtkirche St. Maria und St. Nikolaus +IRCHENFÔHRUNGæMITæANSCHLæ4URMBESTEIGUNG

Nr. 08/2016

Sternberg, Rathaussaal Am Markt 1, 19406 Sternberg „25 Jahre kommunale Selbstverwaltung“ „25 Jahre Stadtsanierung in Sternberg“ Öffnungszeiten: -ONTAGæBISæ&REITAGæ INNERHALBæDERæ™FFNUNGSZEITEN

Sonntag, 11.09.2016 ab 10:00 Uhr Tempzin, Klosterkirche 4AGæDESæOFFENENæ$ENKMALS æÇNDERUNGENæVORBEHALTENæ

Stadtführungen und Kirchenführungen in Sternberg &ÔHRUNGENæFÔRæ'RUPPENæKšNNENæINæDERæ3TERNBERGERæ4OURISTINFOæ VEREINBARTæWERDENæ æ4ELææ Öffentliche StadtführungenælNDEN æAU”ERæANæ&EIERTAGENæJEWEILSæ AMæ-ONTAGæUMææ5HRæSTATT æ4REFFPUNKTæISTæAUFæDEMæ-ARKTæAMæ Springbrunnen. KirchenführungenælNDENæJEWEILSæAMæ&REITAGæUMææ5HRæSTATT æ IMæ!NSCHLUSSæBESTEHTæDIEæ-šGLICHKEITæZURæ+IRCHTURMBESTEIGUNG

Das Sternberger Heimatmuseum hat wie folgt geöffnet: August $IENSTAGæUNDæ$ONNERSTAGææ 3ONNTAGæAUFæ!NFRAGEæ æ

æ ææ5HR 4ELæææODERæ æ

Ausstellungen: Galerie Erbguth Lindenstr. 7 19406 Dabel Telefon: 038485 20138 (bitte vorher anmelden)

Kaarz, Schlosspark Kaarz Das Grüne Zitat „Tag und Nacht“

Mecklenburger Kunstgalerie Dabel

Kunstausstellung Am Mattenstieg, 19406 Dabel Öffnungszeiten: -ONTAGæ æ&REITAGææ æ ææUNDææ ææ5HR 3ONNABENDæ æ ææ5HR Sonderausstellung: „Kunst ist ein Stück Lebensqualität“

Rothen Werkstattgalerie Rothener Mühle 21. Sommerausstellung Freitag - Sonntag 12:00 - 18:00 Uhr www.rothener-muehle.de


Nr. 08/2016

– 29 –

Sternberger Seenlandschaft

Sternberger Burg Kamelhof TGLææ JEWEILSæ-ITTWOCHææ JEWEILSæ&REITAGæ JEWEILSæ3ONNABENDæ ææ æ æ JEWEILSæ3ONNTAGæ æ

æ5HRææ +AMELHOFSAFARI æ5HRææ ,AMAWANDERUNG æ5HRææ 7OLFSWANDERUNG æ5HRææ ,AMAWANDERUNG æ ZURæ3LAWENBURG æ +AMELHOFSAFARI æ5HRæ ææææ+AMELHOFSAFARI æ5HRæ

Warin Naturparkzentrum „Sternberger Seenland“ Am Markt, 19417 Warin Montag - Sonnabend 10:00 - 17:00 Uhr Ausstellung „Faszination Schmetterling“ Fotoausstellung von Udo Steinhäuser 25. Juli 2016 bis 31. August 2016 æÇNDERUNGENæVORBEHALTENæ

Sommerferienprogramm im Sternberger Seenland vom 25. Juli bis 02. September GroÃ&#x; Raden Slawenburg tgl. von 11:00 - 16:00 Uhr -ITMACHANGEBOTEæFÔRæDIEæGANZEæ&AMILIEæZUMæSLAWISCHæAKTIVæSEIN GRš”EREæ'RUPPENæBITTEæANMELDEN )NæDENæ&ERIENælNDETæIMæ!RCHÃœOLOGISCHENæ&REILICHTMUSEUMæ'ROӾ 2ADENæTÃœGLICHæEINæMITTELALTERLICHESæ&ERIENPROGRAMMæSTATT *EDENæ4AGæINæDERæ:EITæVONææBISææ5HRæBIETENæDIEæ-USE UMSPÃœDAGOGENæALTESæ(ANDWERKæZUMæ-ITMACHENæAN *EæNACHæ7INDæUNDæ7ETTERæKANNæMANæSICHæBEIMæ%INBAUMFAHREN æ 4šPFERN æ&LADENBROTæODERæ3TOCKKUCHENæBACKEN æ3PINNEN æ7EBEN æ &ILZENæODERæ+ORBmECHTENæAUSPROBIEREN

Geführte Wanderungen & Radtouren im Naturpark Sternberger Seenland Sonnabend, 13.08.2016 11:00 - 15:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Lamawanderung zur Slawenburg inkl. Eintritt, Barbecue, Getränke tel. Anmeldung: 03847 311071 14:00/15:00/16:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Kamelhofsafari Sonntag, 14.08.2016 14:00/15:00/16:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Kamelhofsafari Montag, 15.08.2016 10:00 - 13:00 Uhr Brüel; Treffpunkt: Parkplatz Roter See Auf den Spuren der Eiszeit - Wanderung in die Salzwiesen bei Sülten Dienstag, 16.08.2016 10:00 - 13:00 Uhr Kritzow b. Langen Brütz; Treffpunkt: Bushaltestelle Dem Biber auf der Spur - Biber und Glashütten Wanderung zum Glasermoor 10:00 - 13:30 Uhr 19406 Lenzen; Treffpunkt: Töpferhof Mit dem Naturparkranger unterwegs auf dem Klosterhauptmannsweg Mittwoch, 17.08.2016 10:00 - 13:00 Uhr GroÃ&#x; Görnow b. Sternberg; Treffpunkt: Parkplatz Warnowtal Auf den Spuren der Eiszeit Wanderung in das Warnowdurchstal


Sternberger Seenlandschaft

– 30 –

Donnerstag, 18.08.2016 10:00 - 13:00 Uhr Kritzow b. Langen Brütz; Treffpunkt: Bushaltestelle Dem Biber auf der Spur- Biber und Glashütten Wanderung zum Glasermoor 10:00 - 13:30 Uhr Sternberg; Treffpunkt: Rezeption Campingplatz Schlösser und Gutshäuser vom Mittelalter bis zur Neuzeit geführte Radwanderung

Nr. 08/2016

10:00 - 13:00 Uhr Blankenberg b. Brüel, Parkplatz am Bahnhof Wald-Biber oder Biber-Wald Mit dem Naturparkranger unterwegs im Radebachtal Freitag, 26.08.2016 17:00 - 18:30 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Wolfswanderung - Wanderung im Warnowtal tel. Anmeldung: 03847 311071

Freitag, 19.08.2016 17:00 - 18:30 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Wolfswanderung - Wanderung im Warnowtal tel. Anmeldung: 03847 311071

Sonnabend, 27.08.2016 10:00 - 15:00 Uhr Brüel; Treffpunkt: Marktplatz Standhafte Riesen - Kultur und Natur im Sternberger Seenland geführte Radtour bitte anmelden - Telefon: 0173 6485270

Sonnabend, 20.08.2016 11:00 - 15:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Lamawanderung zur Slawenburg inkl. Eintritt, Barbecue, Getränke tel. Anmeldung: 03847 311071

11:00 - 15:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Lamawanderung zur Slawenburg inkl. Eintritt, Barbecue, Getränke tel. Anmeldung: 03847 311071

14:00/15:00/16:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Kamelhofsafari Sonntag, 21.08.2016 14:00/15:00/16:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Kamelhofsafari

14:00/15:00/16:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Kamelhofsafari Sonntag, 28.08.2016 14:00/15:00/16:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Kamelhofsafari

Montag, 22.08.2016 10:00 - 13:00 Uhr Neukloster; Treffpunkt: Jugendscheune Auf den Spuren der Eiszeit - Wanderung in das Klaasbachtal

Montag, 29.08.2016 10:00 - 13:00 Uhr Brüel; Treffpunkt: Parkplatz Roter See Auf den Spuren der Eiszeit - Wanderung in die Salzwiesen bei Sülten

Dienstag, 23.08.2016 10:00 - 13:00 Uhr Kritzow b. Langen Brütz; Treffpunkt: Bushaltestelle Dem Biber auf der Spur- Biber und Glashütten Wanderung zum Glasermoor

Dienstag, 30.08.2016 10:00 - 13:00 Uhr Kritzow b. Langen Brütz; Treffpunkt: Bushaltestelle Dem Biber auf der Spur - Biber und Glashütten Wanderung zum Glasermoor

10:00 - 13:30 Uhr Sülten b. Brüel; Treffpunkt: Parkplatz am Forsthaus Mit dem Naturparkranger unterwegs auf dem Waldlehrpfad zum versunkenen See geführte Wanderung

10:00 - 13:30 Uhr 19412 Kaarz; Treffpunkt: Parkplatz am Schloss Entdeckungen im mittleren Warnowtal Wanderung mit dem Naturparkranger

Mittwoch, 24.08.2016 10:00 - 13:00 Uhr Sternberg; Treffpunkt: Rezeption Campingplatz Auf den Spuren der Eiszeit Wanderung in die Oberen Seen bei Sternberg 10:00 - 13:00 Uhr Groß Raden; Treffpunkt: Slawenburg (Hauptgebäude) Waldwanderung mit dem Naturparkranger Donnerstag, 25.08.2016 10:00 - 13:00 Uhr Kritzow b. Langen Brütz; Treffpunkt: Bushaltestelle Dem Biber auf der Spur - Biber und Glashütten Wanderung zum Glasermoor Zülow, Wasserkraftwerk Uhrzeit - individuell - Natur & Geschichte an der Mildenitz geführte Kanutour von Zülow nach Sternberger Burg telefonische Anmeldung: 0170 5543553

Mittwoch, 31.08.2016 10:00 - 13:00 Uhr Groß Görnow b. Sternberg; Treffpunkt: Parkplatz Warnowtal Auf den Spuren der Eiszeit Wanderung in das Warnowdurchbruchstal Donnerstag, 01.09.2016 10:00 - 13:00 Uhr Kritzow b. Langen Brütz; Treffpunkt: Bushaltestelle Dem Biber auf der Spur - Biber und Glashütten Wanderung zum Glasermoor 10:00 - 13:00 Uhr Sternberg; Treffpunkt: Rezeption Campingplatz Unterwegs in der Sternberger Glaziallandschaft geführte Radwanderung Freitag, 02.09.2016 17:00 - 18:30 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Wolfswanderung Wanderung im Warnowtal tel. Anmeldung: 03847 311071


Nr. 08/2016

– 31 –

Sonnabend, 03.09.2016 11:00 - 15:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Lamawanderung zur Slawenburg inkl. Eintritt, Barbecue, Getränke tel. Anmeldung: 03847 311071 14:00/15:00/16:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Kamelhofsafari

Sternberger Seenlandschaft

Stadtführungen und Kirchenführungen in Sternberg &ÔHRUNGENæFÔRæ'RUPPENæKšNNENæINæDERæ3TERNBERGERæ4OURISTINFOæ VEREINBARTæWERDENæ æ4ELææ %INEæšFFENTLICHEæ3TADTFÔHRUNGælNDETæJEWEILSæAMæ-ONTAGæUMææ 5HRæSTATT æ4REFFPUNKTæISTæAMæ3PRINGBRUNNENæAUFæDEMæ-ARKT +IRCHENFÔHRUNGENælNDENæJEWEILSæ&REITAGæUMææ5HRæSTATT æIMæ !NSCHLUSSæBESTEHTæDIEæ-šGLICHKEITæDERæ4URMBESTEIGUNG

Wanderungen mit Hund

Sonntag, 04.09.2016 10:00 - 16:00 Uhr Friedrichswalde bei Blankenberg; Treffpunkt: Bushaltestelle Stille Wege und wildes Tal Wanderung an Warnow und Labenzer See Tel. Anmeldung bis 02.09.2016: Tel.: 0172 8912512

Montag, 15.08., 22.08., 29.08., 05.09., 12.09.2016 18:00 Uhr kleine Hundewanderung mit Helga Kastirke &ERIENHOFæ3TORCHENNESTæ æ5RLAUBæMITæDEMæ(UNDæ 4REFFPUNKTæ$ABELæ&ERIENHOFæ3TORCHENNEST !NMELDUNGæ4ELEFONæææ

14:00/15:00/16:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Kamelhofsafari

15.08., 22.08., 29.08., 05.09., 12.09.2016 18:00 Uhr Hundewanderung mit Frau Westhoff Rund um den Luckower See 4REFFPUNKTæ3TERNBERG æ:UGANGæ(ALBINSELæ,UCKOWERæ3EE

Montag, 05.09.2016 10:00 - 13:00 Uhr Neukloster; Treffpunkt: Jugendscheune Auf den Spuren der Eiszeit Wanderung in das Klaasbachtal Dienstag, 06.09.2016 10:00 - 13:00 Uhr Kritzow b. Langen Brütz; Treffpunkt: Bushaltestelle Dem Biber auf der Spur - Biber und Glashütten Wanderung zum Glasermoor Donnerstag, 08.09.2016 10:00 - 13:00 Uhr Kritzow b. Langen Brütz; Treffpunkt: Bushaltestelle Dem Biber auf der Spur - Biber und Glashütten Wanderung zum Glasermoor 10:00 - 13:00 Uhr Sternberg; Treffpunkt: Parkplatz TOTAL Tankstelle Auf den Spuren der Eiszeit Wanderung in die Oberen Seen

Mittwoch, 17.08., 24.08.,31.08.,07.09.,14.09.2016 10:00 Uhr groÃ&#x;e Hundewanderung &ERIENHOFæ3TORCHENNESTæ æ5RLAUBæMITæDEMæ(UNDæ 4REFFPUNKTæ$ABELæ&ERIENHOFæ3TORCHENNEST !NMELDUNGæ4ELEFONææ 18:00 Uhr kleine Hundewanderung mit Helga Kastirke 3TERNBERG æ#AMPINGPLATZ 4REFFPUNKTæ3TERNBERGæ#AMPINGPLATZ æ2EZEPTION Donnerstag, 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09.2016 18:00 Uhr kleine Hundewanderung mit Helga Kastirke &ERIENHOFæ3TORCHENNESTæ æ5RLAUBæMITæDEMæ(UNDæ 4REFFPUNKTæ$ABELæ&ERIENHOFæ3TORCHENNESTæ !NMELDUNGæ4ELEFONæææ

10:00 - 13:00 Uhr Sternberg; Treffpunkt: Rezeption Campingplatz Wälder, Seen und sanfte Hügel geführte Radtour durch das Sternberger Seenland

Sonntag, 23.08.2016 14:00 Uhr - 17:00 Uhr groÃ&#x;e HundewanderungæMITæ(ELGAæ+ASTIRKE UNDæANSCHLæGEMÔTLICHEMæ"EISAMMENSEIN IMæ&ERIENDORFæ3TORCHENNEST &ERIENHOFæ3TORCHENNESTæ æ5RLAUBæMITæDEMæ(UNDæ 4REFFPUNKTæ$ABELæ&ERIENHOFæ3TORCHENNEST !NMELDUNGæ4ELEFONææ

Freitag, 09.09.2016 17:00 - 18:30 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Wolfswanderung Wanderung im Warnowtal tel. Anmeldung: 03847 311071

Die Original Wolga Kosaken zu Gast in GroÃ&#x; Raden

Sonnabend, 10.09.2016 11:00 - 15:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Lamawanderung zur Slawenburg inkl. Eintritt, Barbecue, Getränke tel. Anmeldung: 03847 311071 14:00/15:00/16:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Kamelhofsafari Sonntag, 11.09.2016 14:00/15:00/16:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof Kamelhofsafari


Sternberger Seenlandschaft

– 32 –

!NæDENæ5FERNæDERæ7OLGA æUNTERæDIESEMæ-OTTOæSTEHTæEINæFESTLICHESæ +ONZERTæMITæDEMæ%NSEMBLEæDERæ7OLGAæ+OSAKENæAMæ3ONNABEND æ DENææ!UGUSTææUMææ5HRæINæDERæ+IRCHEæINæ'ROӾ2ADEN -ITæGRANDIOSERæ3TIMMGEWALT æTIEFSCHWARZENæ"ÃœSSENæUNDæKLARENæ 4ENšRENæSOWIEæVIRTUOSENæ)NSTRUMENTALSOLISTENæPRÃœSENTIERENæDIEæ 7OLGA æ+OSAKENæEINæAUSGEWÃœHLTESæ0ROGRAMMæAUSæDEMæREICHENæ 3CHATZæRUSSISCHERæ,IEDER &LÔCHTLINGE æDIEæDEMæ3CHRECKENæDERæ2EVOLUTIONæUNDæSEINENæ&OLGENæ INæDERæ3OWJETUNIONæENTKOMMENæWAREN æGRÔNDETENæIMæ%XILæ#HšRE æDIEæ 'ESÃœNGEæDERæORTHODOXENæ+IRCHEæUNDæVORæALLEMæDIEæALTENæ,EGENDENæ UNDæ6OLKSLIEDERæIHRERæ(EIMATæVORæDEMæ6ERGESSENæBEWAHRTENæUNDæ SICHæDAMITæEINæWICHTIGESæ3TÔCKæ(EIMATæINæDERæFREMDEæSCHUFEN %INERæDIESERæGRO”ENæ#HšREæWARæDERæ7/,'!æ+/3!+%.æ#(/2 æDERæ æIMæ%XILæGEGRÔNDET æSEITDEMæUNUNTERBROCHENæAUFæDENæ"ÔHNENæ UNDæINæDENæ+IRCHENæ%UROPASæ'ASTSPIELEæGAB %INEæ"ESONDERHEITæBISæHEUTEæIST æDASSæDIEæ7OLGAæ+OSAKENæDIEæ %INZIGENæSIND æDIEæSEITHERæIHRæ0UBLIKUMæNICHTæNURæDURCHæDIEæEIN DRUCKSVOLLEæ+RAFTæIHRERæ3TIMMEN æSONDERNæAUCHæDURCHæDIEæVIRTUOSEæ "EHERRSCHUNGæDERæTYPISCHæRUSSISCHENæ)NSTRUMENTE æWIEæ0RIMæ"A LALAIKA æ!LTæ"ALALAIKA æ$OMBRAæUNDæ"ASSæ"ALALAIKAæZUæBEGEISTERN )NæDENæERæ*AHRENæWURDEæDERæ#HORæZUæEINEMæ%NSEMBLEæUMGEBILDETæ $IEæ,EITUNGæLIEGTæSEITHERæINæDENæ(ÃœNDENæVONæ!LEXANDERæ0ETROW æDERæ AUCHæINæDEUTSCHERæ3PRACHEæDURCHæDASæ0ROGRAMMæFÔHRT -ÃœCHTIGEæ3TIMMENæWERDENæ3IEæINæDASæALTEæ2USSLANDæENTFÔHREN æ RUSSISCHE æ'ESÃœNGEæDERæORTHODOXENæ+IRCHEæUNDæ6OLKSLIEDER æ#HORæ UNDæ3OLOGESANGæSOWIEæ"ALALAIKAKLÃœNGEæOFFENBARENæDIEæRUSSISCHEæ Seele. +ARTENæGIBTæESæABæSOFORTæIMæ6ORVERKAUFæINæDERæ3TERNBERGERæ4OURIST INFO æ4ELææ

Das regionale Erntefest in Brüel $ASæ%RNTEFESTæAMææUNDæ æAUSGERICHTETæVONæDENæ,AND WIRTENæDERæ2EGIONæ"RÔELæUNDæ7ARIN æSTEHTæUNTERæDEMæ-OTTOæu$IEæ -ILCHMACHERhæ!UFæDEMæ&ESTGELÃœNDEæDERæ$('æINæDERæ"AHNHOFS STRA”E æERWARTETæDIEæ"ESUCHERæWIEDERæEINæVIELFÃœLTIGESæ0ROGRAMMæ UNDæ)NTERESSANTESæUNDæ)NFORMATIVESæRUNDæUMæDIEæ,ANDWIRTSCHAFT æ ERSTMALSæAUCHæÔBERæDIEæ!USBILDUNGæINæDENæ"ETRIEBENæ)Mæ)NFORMA TIONSZELTæKšNNENæ!USZUBILDENDEæBEFRAGTæWERDENæ.EBENæTRADITI ONELLEMæ(ANDWERKæKANNæMODERNSTEæ4ECHNIKæBESICHTIGTæWERDEN !UCHæDIEæ"ESUCHERæDÔRFENæSICHæAKTIVæBETEILIGENæ%SæGIBTæWIEDERæEINæ ,ANDWIRTSCHAFTSQUIZ æSIEæDÔRFENæDASæ'EWICHTæEINERæ'RUPPEæVONæ 4IERENæSCHÃœTZENæODERæDIEæSCHšNSTEæ%RNTEKRONEæBESTIMMENæ$AFÔRæ WINKENæNATÔRLICHæJEDEæ-ENGEæTOLLEæ0REISEæ!UCHæDIEæ+LEINENæKOM MENæNICHTæZUæKURZæ4RAKTORPARCOURS æ(ÔPFBURG æ4OBENæIMæ(EUæUNDæ VIELESæMEHRæ$ERæ4AGæBEGINNTæMITæDEMæGRO”ENæ5MZUGæAMæ3AMSTAGæ UMææ5HRæABæDEMæ!GRARHOFæ"RÔELæ*EDER æDERæMšCHTE æKANNæ SICHæDEMæ5MZUGæANSCHLIE”ENæUNDæDIEæ%RNTEKRONEæZUMæ&ESTPLATZæ GELEITENæ-ITæABWECHSLUNGSREICHENæKULTURELLENæ$ARBIETUNGENæUNDæ KULINARISCHENæ+šSTLICHKEITENæWOLLENæWIRæ)HNENæEINæTOLLESæ&ESTæGE STALTENæ7IRæFREUENæUNSæAUFæZAHLREICHEæ"ESUCHERæ7EITEREæ$ETAILSæ ÔBERæDASæ0ROGRAMMæENTNEHMENæSIEæBITTEæAUSæDEMæ0LAKATæAUFæEINERæ DERæ0ANORAMASEITENæINæDIESERæ!USGABEæ

Nr. 08/2016

Allen Bürgerinnen und Bürgern, die im Monat August 2016 ihren Geburtstag feiern, übermittelt das Amt Sternberger Seenlandschaft die allerherzlichsten Glückwünsche. zum 90. Geburtstag (ERRNæ'AJDA æ7ERNERææ &RAUæ+AMMRATH æ!NNIææ

AUSæ4HUROW AUSæ3TERNBERG

zum 85. Geburtstag &RAUæ4HOMS æ2OSEMARIEææ &RAUæ-ARIN æ'ISELAææ (ERRNæ-AA” æ!RNOææ Herrn Staege, Artur (ERRNæ+RAA” æ&RITZææ &RAUæ(EMPEL æ%LISABETHææ &RAUæ,E”MANN æ'ERDAææ (ERRNæ:EITZ æ2ICHARDææ &RAUæ'RINDEL æ)LSEææ &RAUæ:OBEL æ%RIKAææ &RAUæ,ANGE æ(ANNELOREææ (ERRNæ,OOS æ2UDOLFææ &RAUæ3AUER æ5RSULAææ

AUSæ3TERNBERG AUSæ7ENDORF AUSæ3TERNBERG aus Sternberg AUSæ7ENDORF AUSæ$ABEL AUSæ$ABEL AUSæ"RÔEL AUSæ"RÔEL AUSæ"RÔEL AUSæ3TERNBERG AUSæ"RÔEL AUSæ3TERNBERG

zum 80. Geburtstag &RAUæ+LEVE æ2ENATEææ &RAUæ'šRRES æ(ELGAææ (ERRNæ$IECKMANN æ+ARLææ &RAUæ+ASTRAU æ)NGEææ (ERRNæ:ORN æ'ÔNTERææ &RAUæ6ORBAU æ4RAUDEææ &RAUæ3ONNENBERG æ3IEGLINDEææ &RAUæ(EYER æ7ILMAææ

AUSæ"RÔEL AUSæ"RÔEL AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ7EITENDORF AUSæ3TERNBERG AUSæ"RÔEL

zum 75. Geburtstag (ERRNæ"šBS æ-ATTHIASææ (ERRNæ$AUTER æ'ERHARDææ Herrn Schreier, Joachim &RAUæ/STROWSKI æ)NGRIDææ &RAUæ3CHEFmER æ-ARIANNEææ (ERRNæ2ATKE æ7ALTERææ (ERRNæ%GGERT æ(ANSJÔRGENææ &RAUæ(EGER æ%RIKAææ (ERRNæ$ERNER æ+ARL (EINZææ (ERRNæ:IEGLER æ%WALDææ &RAUæ3CHULZ æ*UTTAææ &RAUæ/TTO æ'ERDAææ (ERRNæ+ARSTEN æ'ERHARDææ &RAUæ-ARKMANN æ!DELHEIDææ (ERRNæ0RUSS æ(ANSææ (ERRNæ+RETZSCHMAR æ(ELMUTææ (ERRNæ3CHWAGER æ5DOææ &RAUæ3CHLÔNZ æ%RIKAææ

AUSæ3TERNBERG AUSæ+UHLEN aus Dinnies AUSæ$ABEL AUSæ+UKUK AUSæ+OBROWæ) AUSæ"ORKOW AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ+OBROWæ) AUSæ(OHENæ0RITZ AUSæ3TERNBERG AUSæ$ABEL AUSæ-ÔSSELMOW AUSæ-USTIN AUSæ"RÔEL

zum 70. Geburtstag (ERRNæ2IETSCHEL æ*ÔRGENææ (ERRNæ7ITTE æ$IETERææ (ERRNæ(EUER æ+LAUS 0ETERææ &RAUæ2OSENKRANZ æ(ANNELOREææ &RAUæ7IRKUS æ+ARINææ (ERRNæ/STER æ7INFRIEDææ

AUSæ7ENDORF AUSæ(OHENæ0RITZ AUSæ4HUROW AUSæ"LANKENBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ(OLZENDORF


Nr. 08/2016

– 33 –

%SæGIBTæEINEæÇNDERUNGæBEIæDERæ6ERšFFENTLICHUNGæDERæ!LTERSJUBILAREæ .ACHæeææ!BSææ3ATZææ"-'æDÔRFENæNURæNOCHæ!LTERSJUBILAREæABæ DEMææ'EBURTSTAG æJEDERæFÔNFTEæWEITEREæ'EBURTSTAGæUNDæABæDEMæ æ'EBURTSTAGæJEDERæFOLGENDEæ'EBURTSTAGæVERšFFENTLICHTæWERDEN 3OLLTENæ3IEæKEINEæ6ERšFFENTLICHUNGæBZWæ7EITERGABEæ)HRERæ$ATENæ ANLÜSSLICHæ)HRERæ!LTERSJUBILÜENæWÔNSCHEN æHABENæ3IEæDASæ2ECHTæAUFæ %INRICHTUNGæEINERæGEBÔHRENFREIENæäBERMITTLUNGSSPERRE (IERZUæBEDARFæESæEINERæ%RKLÜRUNGæBEIMæ"ÔRGERAMT æDASSæDIEæPERSO NENGEBUNDENENæ$ATENæNICHTæVERšFFENTLICHTæWERDENæDÔRFEN

Herzlichen Glückwunsch Die Rheumaliga AG Brüel gratuliert Geburtstagskinder Monat August 2016 (ANNELOREæ%BERT $Ræ)NGEæ&RIEL %DITHæ'RONERT 2ENATEæ+ÜCHER 2AMOAæ,AU !NNELIESEæ,ÔBBE -ARLIESæ3CHULZ 2OSWITHAæ3EIDEL !NKEæ7ARTAT $ERæ6ORSTANDæDERæ2HEUMALIGAæ!'æ"RÔELæGRATULIERTæRECHTæHERZLICHæ UNDæWÔNSCHTæALLESæ'UTE

Behindertenverband Sternberger Seenlandschaft e.V. Der Behindertenverband gratuliert im Monat August folgenden Mitgliedern recht herzlich zum Geburtstag: &RAUæ'ISELAæ-ARINææ AUSæ7ENDORF &RAUæ)LONAæ-AUææ AUSæ+UHLEN (ERRNæ'ÔNTHERæ,UCKSææ AUSæ"RÔELæUND (ERRNæ!XELæ(ELWINGææ AUSæ7ARIN Der Vorstand

Sternberger Seenlandschaft

%SæGIBTæNURæWENIGEæ,IEDERæAUSæ)RLAND æDIEæDENæ%INDRUCKæDERæ$EUT SCHENæVONæDERæ+ULTURæDERæGRÔNENæ)NSELæPRÃœGENæ$ERæ3ÃœNGERæAUSæ 4HÔRINGENæ'UNNARæ.ILSONæBESCHREIBTæINæEHERæUNBEKANNTENæ3ONGSæ DIEæ3CHšNHEIT æ&RšHLICHKEIT æAUCHæDIEæ3CHRULLIGKEITæUNDæMANCHMALæ 4RAURIGKEITæDESæ,ANDESæUNDæSEINERæ"EWOHNERæ%RæBEWEISTæDAMIT æ DASSæESæVIELEæ&ACETTENæDIESERæ+ULTURæGIBT æDENENæEBENSOLCHEæ!CH TUNGæGEBÔHRTæWIEæDENæu'ASSENHAUERNhæ$ERæ'ESANGæWIRDæVONæSEINERæ 'ITARREæBEGLEITET æESæKOMMENæABERæAUCHæANDEREæ)NSTRUMENTEæZUMæ %INSATZ æWENNæESæZUMæ"EISPIELæGILT æEINENæDERæSCHNELLENæ2EELSæZUæ spielen. %SæGIBTæ,IEDERæZUMæ4RÃœUMEN æZUMæ-ITSINGEN-ITKLATSCHENæODERæ AUCHæNURæEINFACHæZUMæ:UHšRENæUNDæDENæEIGENENæ'EDANKENæNACHZU hängen. %SæGIBTæAUCHæ%RKLÃœRUNGENæAUFæ$EUTSCH æGESPICKTæMITæSOæ MANCHENæ!NEKDOTEN "EGINNææ5HR !LSæ%INTRITTæWIRDæUMæEINEæ3PENDEæGEBETEN

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Brüel Gottesdienste und Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinde Brüel 14. 8., Sonntag æ5HRææ 'OTTESDIENSTæ æ3TADTKIRCHEæ"RÔEL 21. 8., Sonntag æ5HRææ 'OTTESDIENSTæMITæ!BENDMAHLæ æ+LOSTERKIRCHEæ4EMPZIN 27. 8., Sonnabend æ5HRææ 'OTTESDIENSTæZURæ%HESCHLIE”UNGæ æ3TADTKIRCHEæ"RÔEL 28. 8., Sonntag æ5HRææ 'OTTESDIENSTæ æ3TADTKIRCHEæ"RÔEL 3. 9., Sonnabend æ5HRææ 'OTTESDIENSTæZURæ%HESCHLIE”UNGæ æ3TADTKIRCHEæ"RÔEL 4.9., Sonntag æ5HRææ %INSCHULUNGSGOTTESDIENSTæ æ3TADTKIRCHEæ"RÔEL 11. 9., Sonntag æ5HRææ DIAMANTENEæUNDæGOLDENEæ+ONlRMATION ææ MITæ!BENDMAHLæ æ3TADTKIRCHEæ"RÔEL

Bekanntmachungen und Terminkalender 11. 9., Sonntag ABææ5HRæ /FFENESæ$ENKMALæ æ+LOSTERKIRCHEæ4EMPZIN

Wöchentliche Veranstaltungen -Oæ æ$Oææ &REITAGææ -ONTAGææ -ITTWOCHææ &REITAGææ ææ ææ ææ

æ ææ5HRææ æ ææ5HRææ ABææ5HRææ ABææ5HRææ ABææ5HRææ æ5HRææ æ5HRææ æ

&AIRESæ,ÜDCHENæIMæ-'( GEšFFNET 3TRICKRUNDEæIMæ-'( 3PIELNACHMITTAGæIMæ-'( 'EMEINSAMESæ+OCHENæIMæ-'( 'EMEINSAMESæ%SSENæIMæ-'( 7OCHENSCHLUSSANDACHTæIN DERæ+IRCHE

Aus der Kirchgemeinde Dabel

Der Förderverein „Antoniter-HospitalTempzin e.V.“ lädt ein !Mæ æ !UGUSTæ æ FIN DETæINæDERæ+LOSTERKIRCHEæINæ 4EMPZINæ EINæ +ONZERTæ MITæ 'æ/.EILLæVONæDERæ'RUPPEæ &LAXMILLæ'UNNARæ.ILSONæMITæ BÔRGERLICHEMæ.AMEN æSTATTæ (IERZUæLÜDTæDERæ&šRDERVEREINæ u!NTONITER (OSPITAL 4EMP ZINæE6hæHERZLICHæEINæ

Gottesdienste: 21. August æ5HRææ šKUMENISCHERæ'OTTESDIENSTæZUMæ3TERNBERGERæ(EI MATFEST 21. August æ5HRææ 'OTTESDIENSTæINæ$ABEL 28. August æ5HRææ 'OTTESDIENSTæINæ$ABEL ææ 7IRæVERABSCHIEDENæ0ASTORæ$Ræ'RELL 4. September æ5HRææ 'OTTESDIENSTæMITæ!BENDMAHLæINæ$ABEL 8. September æ5HRææ 3ENIORENNACHMITTAGæIMæ0FARRHAUS ææ 4HEMAæ%SæISTæ%INMACHZEIT ææ %INæ4HEMA æNICHTæNURæFÔRæ&RAUEN


Sternberger Seenlandschaft

– 34 –

11. September æ5HRææ %INFÔHRUNGSGOTTESDIENSTæVONæ0ASTORæ'RELLæINæ'ÔSTROW 25. September æ5HRææ 'OTTESDIENSTæINæ"ORKOWæMITæ0RÃœDIKANTæ$IESTEL 2. Oktober æ5HRææ %RNTEDANK 'OTTESDIENSTæINæ$ABELæMITæ0RÃœDIKANTæ$IE stel 0ASTORæ3IEGFRIEDæ2AU æ4ELEFONææ æMOBILæ /RGANISTINæ)NGRIDæ+UHLMANN æ4ELEFONæææ &RIEDHšFEæ æ$IETERæ+RÔGER æ4ELEFONææ

Ev.-luth. Kirchgemeinde Witzin-Ruchow und GroÃ&#x; Raden Das Bibelwort für das Jahr 2016 Monatsspruch: Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander! -ARKUSæ Gemeindekalender: 14. August æ5HRææ INæ7ITZINæ æ'OTTESDIENST 20. August, Samstag UMææ5HRææ INæ2UCHOWæ UMææ5HRææ /RGELKONZERTæMITæ*ANæVæ"USCH UMææ5HRææ INæ'ROӾ2ADENæ æ+ONZERTæDERæ7OLGAæ+OSAKEN 21. August æ5HRææ INæ7ITZINæ æ'OTTESDIENST 28. August æ5HRææ INæ7ITZIN æ'OTTESDIENST 3. September, Samstag UMææ5HRææ INæ2UCHOWæ+ONZERT æ MITæ$Ræ+LAUSæ(OLZWEI”EL æ$RESDEN æ MITæ7ERKENæVONæ+ARLæ-AY 4. September UMææ5HRææ INæ7ITZINæ æ'OTTESDIENST 11. September æ5HRææ

INæ7ITZINæ æ&AMILIENGOTTESDIENST ZUMæNEUENæ3CHULJAHR

Nr. 08/2016

Kinder- und Jugendkeller ISTæERSTæWIEDERæNACHæDEMæ7AHLSONNTAGæGEšFFNET

-ONTAGææ $IENSTAGææ -ITTWOCHææ $ONNERSTAGææ &REITAGææ

æ ææ5HR æ ææ5HR GESCHLOSSEN æ ææ5HR æ ææ5HR

Die Kinderkirche BEGINNTæNACHæDEMæ3CHULANFANGSGOTTESDIENST 0ASTORæ3IEGFRIEDæ2AU ææ7ITZIN æ+IETZæ æ 4ELEFON ææ æ-OBILæ æWITZIN ELKMDE +INDER æUNDæ*UGENDKELLER æ(ELGAæ"IRKHOLZ ææ &RIEDHšFEæ(EIDRUNæ3CHMIDT ææ #HRISTLICHESæ 'ÃœSTEHAUS æ æ 3EPTEMBER æ æ 5HRæ INæ 7ITZINæ 3ENIORENKREISæPLUS ææ

Ev.-luth. Kirchengemeinde Sternberg Gottesdienste 14.08.16 ææ ™KUMENISCHERæ'OTTESDIENSTæZUMæ(EIMATFESTæAMæ Sternberger See 21.08.16 ææ 3TADTKIRCHE 27.08.16 ææ !BENDGOTTESDIENSTæ3TADTKIRCHE 28.08.16 +EINæ'OTTESDIENST 03.09.16 ææ 'OTTESDIENSTæZURæGOLDENENæUNDæDIAMANTENENæ+ON lRMATION Seniorengottesdienste in Sternberg Wo? im Foyer des Seniorenzentrums Am Berge 1 a Wann? im August machen wir Sommerpause

11. September æ5HRææ 15. September æ5HRææ 16. September æ5HRææ 25. September æ5HRææ 2. Oktober æ5HRææ 2. Oktober æ5HRææ

Abendgottesdienste in Sternberg In den letzten 2 Jahren waren die Abendgottesdienste in der Ferienzeit sehr beliebt. So feiern wir auch in dieser Saison abends Gottesdienst in etwas anderer Form. INæ,OIZæ æšKUMENISCHERæ'OTTES dienst INæ7ITZINæ æ3ENIORENKREISæPLUS

$%2æ"%3/.$%2%æ&ILMABEND INæ7ITZINæ æ'OTTESDIENST INæ'RO”æ2ADENæ æ%RNTEDANKGOTTESDIENST INæ 7ITZINæ æ %RNTEDANKGOTTES dienst

*EDENæ$ONNERSTAGæUMææ5HRæ(AUSBIBELKREISæ INæ,OIZæIMæ"ETHæ%MMAUS

samstags

jeweils um 19:00 in der Stadtkirche 27. August

Offene Kirche: -ONTAGæBISæ3AMSTAGæ æ ææUNDææ ææ5HR 4URMBESTEIGUNGæMšGLICH +IRCHENFÔHRUNGæ FREITAGSææ æ5HRæSOWIEæNACHæ6EREINBARUNG KG Sternberg Das Gemeindebüro DIENSTAGSææ æ æ FREITAGSææ æ æ 4ELææ æ E-Mail: sternberg@elkm.de www.evkg-sternberg.org


Nr. 08/2016

– 35 –

Katholische Kirchengemeinde St. Pius Sternberg samstags æ5HRæ 6ORSONNTAGSMESSEææ am 2. Dienstag im Monat æ5HRææ 7ERKTAGSMESSEææ jeden Dienstag æ5HRæ 4REFFENæDERæ'EMEINDEææ dienstags æ5HRææ 7ERKTAGSMESSEææ

3Tæ0IUSæ3TERNBERG

Sternberger Seenlandschaft

Impressum Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Sternberger Seenlandschaft Verlag + Satz:

Verlag + Druck LINUS WITTICH KG Röbeler StraÃ&#x;e 9, 17209 Sietow Druckhaus WITTICH An den Steinenden 10, 04916 Herzberg/Elster Tel. 03535/489-0

Druck:

3Tæ0IUS æ3TERNBERG 0FARRHAUSæ3TERNBERG

Telefon und Fax: Anzeigenannahme:

Tel.: 039931/57 90 Fax: 039931/5 79-30 Tel.: 039931/57 9-16 Fax: 039931/57 9-45 www.wittich.de, E-Mail: info@wittich-sietow.de

Redaktion: Internet und E-Mail:

3Tæ"ONIFATIUS æ"RÔEL

7EITEREæBESONDEREæ'OTTESDIENSTE æ6ERANSTALTUNGENæFÔRæ+INDERæUNDæ 3ENIOREN æSONSTIGEæ4ERMINEæSOWIEæDIEæ%RREICHBARKEITæDESæ0FARRERSæ UNDæWEITEREæ)NFORMATIONENæZUMæKIRCHLICHENæ,EBENælNDENæ3IEæHIER HTTPWWWKATH KIRCHE BUETZOWDE

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist. Für Text-, Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Das Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte der Kommunalverwaltung verteilt. Darüber hinaus ist es in der Stadt bzw. Amtsverwaltung erhältlich und auf Antrag abonnierbar. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4c-Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers. Verantwortlich:

Adventgemeinde Brüel

Amtlicher Teil:

Der Bürgermeister, der Amtsvorsteher

AuÃ&#x;eramtlicher Teil:

Mike GroÃ&#x; (V. i. S. d. P.)

Anzeigenteil:

Jan Gohlke

Erscheinungsweise:

monatlich, wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte im Amtsbereich verteilt

Auflage:

7.083 Exemplare

VERLAG + DRUCK

LINUS WITTICH KG

Heimat- und Bürgerzeitungen

*EDENæ-ONTAGæEINENæ"IBELæUNDæ'EBETSKREISæUMææ5HRæINæDERæ !DVENTGEMEINDEæ"RÔELæ!DRESSEæ3CHWERINERæ3TRA”Eæ *EDENæ3AMSTAGææ VONææ5HRæ ææ5HRææ 'OTTESDIENST Adventgemeinde Brüel #HRISTIANæ3CHLEIF Schweriner Str. 7 19412 Brüel

Stadtreporter unterwegs

Dieser Schnappschuss entstand auf dem Golfplatz in Vorbeck. Auch für Laien ein Ausflugsziel um einfach mal „Golf-Luft“ zu schnuppern. Foto: maxeb

Zeit sparen - Anzeigen online buchen: WITTICH.DE/FAMILIENANZEIGEN

Ihr Helfer in schweren Stunden RK

Bestattungshaus in Sternberg GmbH 6bBVg`i*™&.)%+HiZgcWZg\ %IV\CVX]i%(-),$

'*'&

L^g[“]gZc:gY"!;ZjZg"!HZZ"jcYVcdcnbZ7ZhiViijc\ZcYjgX]# Unser Service: :gaZY^\jc\h~bia^X]Zg;dgbVa^i~iZc!7ZgVijc\jcY7Z\aZ^ijc\#


Sternberger Seenlandschaft

§

– 36 –

Nr. 08/2016

GESUNDHEITStipps

Steuertipps

wetreu Steuerberatung Steuerberatung fĂźr: Ăƒ(FXFSCFUSFJCFOEFĂƒ-BOEXJSUF Ăƒ'SFJCFSVGMFSĂƒ1SJWBUQFSTPOFO

 ! %   %%' )  * ! '&+%%" %&$%

Unsere Leistungen: Ăƒ#BVMPIO Ăƒ'JOBO[VOE-PIOCVDIIBMUVOH Ăƒ+BISFTBCTDIMÂźTTFVOE4UFVFSFSLM¤SVOHFO Ăƒ4UFVFSMJDIF(FTUBMUVOHEFS 6OUFSOFINFOTOBDIGPMHF

%'' % & & & + # & + ! !( & + # & +

  ""  $! $$   ! ! #  "" %"   "   " $ $$  !  

 

 ! "  " ! $ "   $ 

"   

$$

wetreu Mecklenburg-Vorpommern KG | Steuerberatungsgesellschaft

Am Markt 6 - 19386 LĂźbz StB Dr. Niklas Blanck Hardy Meyer, kfm. Ltg. Tel.: 038731 - 20756

Am Markt 10 - 18246 BĂźtzow StB in Annette Kellner StB in Martina Bremer Tel.: 038461 - 2631

www.wetreu.de

Bestens beraten.

YÂ?‹ÒÂ?‹E8Â?†|8n}Šy†‹Œy„ŒÂ?†Œ ˆˆ‹ l {ƒ}ŒŽ}Š„‡‹Â?†8I8Â?8J8l {ƒ}Œ‹8~Š8_Š}‡Š8e}‘„}R

Foto: AESKIMO

Schreiben Sie eine E-Mail an: m.koepp@wittich-sietow.de, mit dem Namen der Zeitung und Stichwort: „Gregor Meyle“. Einsendeschluss ist der 10. August 2016. Bitte geben Sie Ihre E-Mailadresse und den Namen an. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

REISEBĂœRO KĂźtiner StraĂ&#x;e 09™&.)%+HiZgcWZg\™IZaZ[dc%(-),(&(%, E-Mail: info@reisebuero-karin-blohm.de ¡ www.reisebuero-karin-blohm.de

Tagesfahrten ab Crivitz und Sternberg, (weitere Orte auf Anfrage)

06.09./ 04.10.2016 17.08.2016 03.09.2016 11.09.2016 17.09.2016 24.09.2016 19.11.2016 (SA) 03.12.2016 10.12.2016 21./25./28.01.2017

Einkaufsfahrt nach Polen KĂźstentĂśrn von Rostock nach TravemĂźnde mit TT-Line inkl. Buffet StĂśrtebeker-Festspiele PK 2 Insel Hiddensee mit Kutschfahrt und Mittagessen Spreewald, Kahnfahrt, Mittagessen Magdeburg - WasserstraĂ&#x;enkreuz & Innenstadt inkl. Mittag Einkaufsfahrt nach Polen Weihnachtsmarkt LĂźneburg Weihnachtsmarkt Hamburg rund um den Rathausplatz GrĂźne Woche Berlin mit Eintritt

25,- â‚Ź 49,- â‚Ź 55,- â‚Ź 60,- â‚Ź 57,- â‚Ź 50,- â‚Ź 25,- â‚Ź 25,- â‚Ź 25,- â‚Ź 36,- â‚Ź

Begleitete Gruppenreisen 2016 ab Crivitz und Sternberg 17.10. - 01.11.2016 25.11. - 27.11.2016 Vorschau 2017 08.10. - 15.10.2017

Rundreise Peru und Ecuador mit Ăœbernachtung auf dem Machu Picchu Adventsreise Meyerwerft in Papenburg, Ostfriedlandrundfahrt, StadtfĂźhrung Oldenburg, HP

p. P. ab 4.265,- â‚Ź p. P. ab 270,- â‚Ź

Flussreise - Rheinerlebnis KĂśln - Basel mit der A-rosa Brava, Einzelkabinen ohne Zuschlag

ab 1.391,-â‚Ź

WITTICH.DE/ANZEIGEN +DQGJHPDFKW 0DHUNWH

DXI GHQ

6FKZHULQ

Sonntag, 21.08.2016, 19:00 Uhr, FreilichtbĂźhne Schwerin

.RPPW QDFK

Gregor Meyle „Sommerkonzert - Open Air 2016“

0DUNWSODW]


Nr. 08/2016

– 37 –

Sternberger Seenlandschaft

BAUEN | WOHNEN | GARTEN Wir beziehen fachmännisch und preiswert seit 1960.

Polsterm e

Gerhard Sistotellr

Mecklenbu rgring 16 Telefon: 03 ¡ 19406 Sternberg 847/ 312604

sĂŚ'ARDINEN sĂŚ"ODENBELĂœGE sĂŚ3ONNEN ĂŚUĂŚ Insektenschutz

seit 1997

Ich bin telefonisch fĂźr Sie da.

MANUELA KĂ–PP Telefon: 039931/57947 Ihr persĂśnlicher und telefonischer Ansprechpartner

MARIO WINTER Telefon: 0171/9 7157 38 VERLAG + DRUCK

LINUS WITTICH KG

RĂśbeler StraĂ&#x;e 9 ¡ 17209 Sietow Tel. 03 99 31/5 79-0 ¡ Fax 03 99 31/5 79-30 ¡ www.wittich.de e-mail: d.mahncke@wittich-sietow.de ¡ j.teidge@wittich-sietow.de

Gärtnerei & Blumenhaus

Moth

19399 Dobbertin Tel. (038736) 4 23 70 ¡ Fax 4 29 54

Kaufen wo es wächst! Â&#x161; IY^d_jjXbkc[d Â&#x161;Jef\Xbkc[d Â&#x161;IjWkZ[d Â&#x161;<beh_ij_a\Â&#x201D;h X[iedZ[h[7dbii[ Â&#x161;9^hoiWdj^[c[d _c+#B_j[h#Jef\ Â&#x161;IjWkZ[d _c+#B_j[h#Jef\ Unsere Ă&#x2013;ffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 - 18.00 Uhr ¡ Sa. 8.30 - 11.30 Uhr

Buchenweg 20/22 · 18292 Krakow am See 4ELææææææqæ&UNKæææææsæOBRYX AOLCOM

SĂ&#x153;MTLICHEĂŚ$ACHARBEITENĂŚsĂŚEIGENERĂŚ'ERĂ&#x201D;STBAUĂŚsĂŚ:IMMERERARBEITEN ab sofort neu: Reetdachdeckung, professionelle Dachreinigung en von Moos, Flechten und Algen ach m n Idee r! a b t sich

Wir

Olaf Bryx Denny Bryx

Dachdeckermeister Dachdeckermeister, Bausachverständiger fßr das Dachdeckerhandwerk

Wohnen, wo andere Urlaub machen! 19406 Sternberg Finkenkamp 5 Tel. 03847-43070 E-Mail: haa@stewo-sternberg.de

ZU VERMIETEN: Sternberg: SeestraĂ&#x;e 15 3-R.-Whg., ca. 55,93 m2, DG Wanne, Bezug zum 01.08.2016, Kaltmiete 200,00 â&#x201A;Ź Sternberg: Karl-Marx-StraĂ&#x;e 10 2-R.-Whg., ca. 49,72 m2, 3. OG, Wanne, Balkon, Keller, Kaltmiete 232,00 â&#x201A;Ź Witzin: GĂźstrower Chaussee 8 2-R.-Whg., ca. 45,64 m2, 1. OG, Wanne, Keller, Nettokaltmiete 212,00 â&#x201A;Ź BrĂźel: Am MĂźhlenberg 18b 2-R.-Whg., ca. 65,63 m2, EG, Dusche, Balkon, Nettokaltmiete 329,00 â&#x201A;Ź Nähere Infoâ&#x20AC;&#x2DC;s unter: (03847) 4307-107 Frau Haase


Sternberger Seenlandschaft

– 38 –

Nr. 08/2016

Broschüren

Y888z‹88 8r ^y{€…y††

günstig drucken Kräftig sparen bei Magazinen, Broschüren, Hochzeits-, Jubiläumsund Vereinszeitungen u.v.m. Ab 1 Exemplar lieferbar Stückgenau online bestellbar Unkomplizierte Datenanlieferung

Uns reicht schon ein PDF den Rest erledigen wir!

Klebegebunden

Drahtgeheftet

-flyerdruck.de 09191 72 32 88 info@LW-flyerdruck.de www.LW-flyerdruck.de

DIE ENERGIE DES NORDENS

www.wemag.com

Wir sind vor Ort und für Sie da!

In Flächenregionen wie Mecklenburg und der Prignitz ist es gar nicht immer so einfach, überall hinzukommen. Aus diesem Grund kommen wir mit unserem Infomobil einfach zu Ihnen. Ein anderer Ort würde Ihnen besser passen?

Gleich Termine fü Unseren gesamten Tourenplan finden Sie r unter www.wemag.com/infomobil Sternberg merke n: 3 17.08.16 3 21.09.16 3 19.10.16 3 16.11.16 Gern können Sie diesen auch unter der

immer 09:30 12:00 Uhr Mecklenburgring - Sternberg immer 14:00 16:00 Uhr Platz v. d. Rath aus - Brüel

Telefonnummer 0385 . 755-2755 bei uns anfordern.


Nr. 08/2016

â&#x20AC;&#x201C; 39 â&#x20AC;&#x201C;

Sternberger Seenlandschaft

NEUERÃ&#x2013;FFNUNG Genuss

KOMBINAT

19406 Dabel | Am Mattenstieg 2 | Tel. 038485-20236

%INKAUFEN¬ZU¬$ISCOUNTPREISEN K t Klein aber fein O t Ortskern von Dabel M t Mattenstieg 2 A B t Breites Sortiment I t Individuell N t Niedrieges Preisniveau A t Alles anders T t Täglich frisch Ã&#x2013;ffnungszeiten:

täglich Sa.

s¬¬ "ACKWAREN s¬¬ &LEISCH ¬U ND¬ ¬ 7URSTWARE N s¬¬ $ROGERIEA RTIKEL s¬¬ "LUMEN¬UN D¬0mANZEN s¬¬ (AUSHALTS ARTIKEL s¬¬ 'ETRÃ&#x2039;NKE s¬¬ &RISCHES¬/ BST¬UND¬ ¬ 'EMà SE s¬¬ ,EBENSMIT TEL s¬ 0OSTSERVIC E s¬¬ "EDARFSART IKEL s¬¬ :EITSCHRIFT EN ¬ U¬V¬M¬x

8.00 - 18.00 Uhr 8.00 - 12.00 Uhr

R H ¬5  ¬ B ¬A

!M¬ G A T S G N U N F F Ã&#x161; R ¬% M ¬A ¬AUF¬ALLES

¬


Sternberger Seenlandschaft

– 40 –

Nr. 08/2016 Anzeige

Anzeige

Thomas Schwarz Thomas Schwarz Bodenständig und zuverlässig Thomas Schwarz Bodenständig und zuverlässig Bodenständig und zuverlässig

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als IhrMitbürgerinnen Landtagsabgeordneter kandidiere ich erneut Liebe und Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, für Ihr denLandtagsabgeordneter Schweriner Landtag. Ich möchte mich als kandidiere ich erneut als Ihr kandidiere ich erneut weiterhin dafür einsetzen, dass unsere sowie für denLandtagsabgeordneter Schweriner Landtag. Ich möchteRegion mich für den Schweriner Landtag. Ich möchte mich das Land wirtschaftlich vorankommen und es dabei weiterhin dafür einsetzen, dass unsere Region sowie weiterhin dafür einsetzen, dass unsere und Region sowie sozial undwirtschaftlich gerecht zugeht. das Land vorankommen es dabei das Land wirtschaftlich vorankommen und es dabei sozial und gerecht zugeht. sozial gerecht zugeht. Mir istund wichtig, dass

Anzeige Unsere Starke Stimme für das Anzeige Unsere Starke Stimme für das AmtStarke Sternberger Unsere Stimme für das

Amt Sternberger Seenlandschaft Amt Sternberger Seenlandschaft Seenlandschaft

- der Zusammenhalt gestärkt wird Mir ist gesellschaftliche wichtig, dass istgesellschaftliche wichtig, dass -Mirder Arbeitsplätze mit fairen Löhnen erhalten und wird Zusammenhalt gestärkt der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt -- Arbeitsplätze geschaffen werden mit fairen Löhnen erhalten undwird -- geschaffen Arbeitsplätze mit Löhnen erhaltenentlastet und junge Familien beifairen der Kinderbetreuung werden geschaffen werden - junge werden Familien bei der Kinderbetreuung entlastet -- werden junge Familienstärker bei derunterstützt Kinderbetreuung das Ehrenamt wird entlastet werden - das Ehrenamt stärker unterstützt wird - das stärker unterstützt wird Am 04.Ehrenamt September bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre04. Stimme. Am September bitte ich um Ihr Vertrauen und Am 04. September bitte ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Ihre Stimme. Ihr Thomas Schwarz Ihr Thomas Schwarz Ihr Thomas Schwarz

Aktiv Vor Ort Aktiv Vor Ort Ort Aktiv Vor

Weitere Aktivitäten auf: spd-thomas-schwarz.de Weitere Aktivitäten auf: Weitere und Aktivitäten auf facebook auf: spd-thomas-schwarz.de spd-thomas-schwarz.de und auf facebook und auf facebook

Erststimme: Thomas Schwarz Am 04.09.Erststimme: Thomas Thomas Schwarz Zweitstimme: SPD Erststimme: Schwarz Am 04.09.Am 04.09.- Zweitstimme: Zweitstimme: SPD SPD

Profile for Amt Sternberger Seenlandschaft

Amtsblatt August 2016  

Amtsblatt August 2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded