__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

a t l t b s t m A

Sternberger Seenlandschaft

Jahrgang 13

Sonnabend, den 11. Juni 2016

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes erscheint am 09. Juli 2016

Nr. 06/2016


Sternberger Seenlandschaft

–2–

Inhaltsverzeichnis Seite Aktuelles aus den Städten und Gemeinden sææ .EUERšFFNUNGæINæ3TERNBERGæ sææ .EUERšFFNUNGæINæ"RÔELæ sææ -USIKALISCHERæ!BENDæMITæDERæ$ACHKAMMERBANDæIMæ æ 'EWšLBEKELLERæINæ"RÔELæ sææ 3CHWIMMKURSEææ sææ 'EMEINDEFESTæDERæ'EMEINDEæ(OHENæ0RITZæ sææ #ONTAINERBEREITSTELLUNGæFÔRæDIEæ3CHROTTSAMMELAKTIONææ sææ ,EHRGANGæZUMæ%RWERBæEINESæ&ISCHEREISCHEINSææ sæ 'EWINNERæDESæ"RÔELERæ%NTENRENNENæ Öffentliche Bekanntmachungen sææ 3TELLENAUSSCHREIBUNGæ4OURISTINFORMATIONæ sææ 6ERšFFENTLICHUNGæ(AUSHALTSSATZUNGæDERæ'EMEINDEææ æ "LANKENBERG sææ ™FFENTLICHEæ"EKANNTMACHUNGæÔBERææ UnterhaltungsmaÃ&#x;nahmen an Gewässern sææ ™FFENTLICHEæ"EKANNTMACHUNGæFÔRæDIEæ'EMEINDENææ æ "LANKENBERG æ"RÔELæUNDæ7EITENDORF sææ "EKANNTMACHUNGæ'EWÃœSSERUNTERHALTUNGææ sææ (AUPTSATZUNGæ7EITENDORF ææÇNDERUNGæ sææ &RIEDHOFSSATZUNGæ7ENDORF ææÇNDERUNGæ sææ &ÔCHSEæIMæ3TADTGEBIETæ sææ -ITTEILUNGæZURæ4EILEINZIEHUNGæDERæ3TRA”Eæu!Mæ-ÔHLENBERGhæ sææ ™FFENTLICHæRECHTLICHERæ6ERTRAGæ+OBROWæ æ3TADTæ3TERNBERGæ sææ 'ÔLTIGEæ2EISEDOKUMENTEæ æ(INWEISæZURæ5RLAUBSZEITæ sææ 3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ,ANGENæ*ARCHOWæ sææ %INLADUNGæZURææORDæ3ITZUNGæDERæ'EMEINDEVERTRETUNGæ æ 7EITENDORF Vereine und Verbände sææ $2+ 3ENIORENBÔROæ3TERNBERGæ sææ *AHRESHAUPTVERSAMMLUNGæIMæ4URN æUNDæ!THLETENVEREINææ æ "RÔELæEæ6 sææ *UGENDWEIHEæ-ECKLENBURGæ6ORPOMMERNæEæ6æINFORMIERTæ sææ $ERæ"EHINDERTENVERBANDæLÃœDTæEINæ sææ *OHANNIFEUERæINæ4EMPZINæ sææ 4AGæDERæOFFENENæ4ÔRæBEIæDERæ&&Wæ$ABELæ sææ æ"EACHVOLLEYBALLæDESæ+#$æ sææ 2UTSCHENBAUæIMæu+INDERPARADIEShæINæ"RÔELæ sææ 3PORTPROJEKTæINæ"RÔELERæ+ITAæ sææ $RACHENBOOTFESTæAMæ3TERNBERGERæ3EEæ sææ %INLADUNGæZUMææ2OSENFESTæ sææ 2HEUMALIGAæ!'æ"RÔELæINæ,ÔBECKæ sææ 7ALDOLYMPIADEæDERæ+LASSEæBæ sææ æ*AHREæ7ITZINERæ$šRPSCHAFTæ sææ 2HODODENDRONBLÔTEæZUMæ JÃœHRIGENæ*UBILÃœUMæ sææ 7ALDOLYMPIADEæDERæ'RUNDSCHULEæ$ABELæ sææ 'RUNDSCHULEæ$ABELæSAGTæ(ERZLICHENæ$ANKæ sææ 3PONSORENLAUFæDERæ'RUNDSCHULEæ3TERNBERGæ sææ 7ERæISTæDIEæSTÃœRKSTEæ&RAU æWERæISTæDERæSTÃœRKSTEæ-ANNæ sææ $ERæ"RÔELERæ36æINFORMIERTæ sææ $ERæ(EIMATVEREINæ3TERNBERGæINFORMIERTææ

Kirchliche Nachrichten sææ !USæDERæ+IRCHGEMEINDEæ"RÔELæ sææ %V LUTHæ+IRCHENGEMEINDEæ3TERNBERGæ sææ +IRCHGEMEINDEæ$ABELæ sææ 6ERANSTALTUNGENæIMæ0ILGER +LOSTERæ4EMPZINæ sææ %V LUTHæ+IRCHGEMEINDEæ7ITZIN 2UCHOWæUNDæ'RO”æ2ADENæ sææ +ATHOLISCHEæ+IRCHENGEMEINDEæ3Tæ0IUSæ3TERNBERGæ sææ !DVENTGEMEINDEæ"RÔELæ Mein verrücktes Hobby sæ -EINæVERRÔCKTESæ(OBBYæ æDIEæ3CHNAUFERLRALLYEæNachgefragt sæ 0ILZEæAMæ"AUMæPanoramaseiten sæ $ASæWARæDASæ3TADTFESTæINæ"RÔELæ          

Kultur, Tourismus und Freizeitangebote sææ %SæISTæWASæLOSæIMæ3TERNBERGERæ3EENLANDæ sææ 'EFÔHRTEæ2AD æUNDæ7ANDERTOURENæUNDæ(UNDEWANDERUNGENæ sææ -ITTSOMMERREMISEæIMæ3TERNBERGERæ3EENLANDæ sææ 6ERGNÔGLICHERæ!BENDæBEIæGUTEMæ7EINæUNDæ%SSENæ sææ -ITæ&ISCHERæ2ETTIGæAUFæ3EENFAHRTæ sææ u/FFENEæ'ÜRTENæ- 6hæINæ3TERNBERG :ÔLOWæ sææ 7ASæISTæLOSæINæ7ITZINæ Geburtstage des Monats sææ 'EBURTSTAGEæDESæ-ONATSæ*UNIæ sææ $ERæ"EHINDERTENVERBANDæGRATULIERTæ sææ 2HEUMALIGAæ!'æGRATULIERTæ

Nr. 06/2016

 

Amt Sternberger Seenlandschaft

Sprechzeiten der Bürgermeister Gemeinde Bürgermeisterin/ Bürgermeister Sprechzeiten __________________________________________________ Blankenberg (ERRæ5WEæ3CHULZæ 3PRECHZEITENæNACHæTELEFONISCHER æ 6EREINBARUNGæUNTERææ Borkow &RAUæ2EGINAæ2OSENFELDæ -ONTAGæ æ&REITAGæNACHæ!BSPRACHE æ UNTERæææODER æ æ Stadt Brüel (ERRæ(ANS *ÔRGENæ'OLDBERGæ -ONTAG ææ ææ5HR æ "ÔRGERHAUSæ"RÔEL æ æ Dabel (ERRæ(ERBERTæ2OHDEæ $IENSTAG ææ ææ5HR Gemeindehaus Dabel æ "ÔROææ æ -OBILæ Hohen Pritz (ERRæ*ANæ+ESSELæ 3PRECHZEITEN æ *EDENææUNDææ&REITAG æ VONææBISææ5HR im Gemeindehaus æ -OBILææ æ % -AILæKESSEL HOHEN PRITZDE


Nr. 06/2016 Kloster Tempzin (ERRæ!LFREDæ.UKLIESæ æ Kobrow (ERRæ/LAFæ3CHRšDERæ

Kuhlen-Wendorf (ERRæ2ALFæ4OPARKUSæ æ Mustin (ERRæ"ERTHOLDæ,šBELæ æ æ Sternberg (ERRæ!RMINæ4AUBENHEIMæ æ

–3– 2. NACHæ!BSPRACHE 4ELææ 3PRECHZEITENæ $IEæ 3PRECHSTUNDEæ lNDETæ JEDENæ æ -ONTAGæ DESæ -O NATSæ IMæ 'ERÃœTEHAUSæ DERæ &&æ +O BROWæ,INDENALLEEææINæDERæ:EITæVONæ æ ææ5HRæSTATTæ4ELææ 

NACHæ!BSPRACHE 4ELææ

*EDENæ-ITTWOCH SOFERNæNICHTæDIENSTLICHæVERHINDERT æ ææ5HRæ IMæ'EMEINDEZENTRUMæ !LTERNATIVæERREICHBARæÔBER -OBILææ

NACHæTELEFONISCHERæ!BSPRACHE æ

Telefonliste der Stadtverwaltung Sternberg

Zentrale Dienste ,EITERææ

1.1 Personal )NGE ,OREæ$AMASCHKEæ

Vorwahl 03847 ... Armin Taubenheim æ11 +ATJAæ&REGIENæ æ12 &AXææ13 /LAFæ3TEINBERGæ

&AXææ13 æ30

æ24 æ48

1.4 Standesamt "RIGITTEæ"ERKAUæ

æ

æ18

1.5 Touristinfo -ARTINæ"OUVIERæ

æ

&AXææ70 æ35

1.6. Amtsblatt, Internet, EDV -ICHAELæ3CHWERTNERæ æ

æ

æ27 æ45 æ46 æ43 æ74

2.3 Steuern und Abgaben 'UDRUNæ0ANKOWæ *UDITHæ3CHULZæ

æ

æ41 æ47

æ æ æ æ

æ32 42 æ33 26

Bürgeramt ,EITERææ

%CKARDTæ-EYERæ

&AXææ69 æ73

3.2 Kooperatives Bürgerbüro 2ENATEæ3CHÜFERæ æ !NICAæ,AUBEæ æ 3ABINEæ+ROPPæ æ !NJAæ,OSCHERæ

æ61 æ62 æ63 æ79

3.3 Wohngeld ,IANEæ"LASCHKOWSKIæ

æ

æ60

3.4 Friedhofsverwaltung -ANUELAæ2EIMERæ

æ

æ71

3.5 Bürgerbüro Brüel NURæ-ONTAG æ %INWOHNERMELDEAMTæ 7OHNGELDSTELLEæ

Vorwahl 038483 ... æ &AXæ 33 2ENATEæ3CHÃœFERæ æ17 ,IANEæ"LASCHKOWSKIæ æ13

4.

æ36

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung ,EITERææ

*OCHENæ'ÔLKERæ

&AXææ82 æ80

4.1 Tiefbau %DWINæ*UNGHANSæ

æ

æ77

4.2 Bauleitplanung 2OLFæ"RÔMMERæ

æ

æ83

æ28

1.2 Amtsangelegenheiten, Sitzungsdienst, Satzungen, Recht, Versicherungen 2EBEKKAæ+INETZæ æ 29 %VELINæ'ARTZKEæ æ æ15 1.3 Schulen, Kita, Jugend, Sport -ARGRETæ7EIHSæ æ "RITæ+ÜKERæ æ

&AXææ13 æ40

2.2 Stadtkasse; Vollstreckung #ORNELIAæ+šPCKEæ æ "ÜRBELæ"EYERæ æ "RIGITTEæ-ERSEBURGERæ æ "EATE 3CHWARZæ æ

5. æ

æ

3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr, Gewerbeamt, BuÃ&#x;geld %RICæ&RANKæ æ 64 -ARTINAæ-EYERæ æ æ68 !NGELIKAæ$RE”LERæ æ æ85

Witzin (ERRæ(ANSæ(ÔLLERæ æ æ æ æ æ

1.

2.1 Haushaltsplanung (ANNELOREæ4OPARKUSæ

3.

NACHæ!BSPRACHE 4ELææ

-Oæ æ&RæNACHæ!BSPRACHE æ

Bürgermeister: 6ORZIMMERææ

Finanzverwaltung ,EITERæ2EINHARDæ$ALLYæ

2.4 Geschäftsbuchhaltung *ESSICAæ/HMSæ +ATRINæ0ATZELTæ !NNEæ+ASTENæ !NTJEæ"UCHNERæ

NACHæ!BSPRACHEæ 4ELæææODERæ æ

Weitendorf &RAUæ!NDREAæ3IELAFFæ æ

Sprechzeiten der Gleichstellungsbeauftragten &RAUæ!NTJEæ+ÔHLæ æ

Sternberger Seenlandschaft

Grundstücks- und Gebäudemanagement ,EITERææ

*šRGæ2U”BÔLTæ

&AXææ82 æ78

5.1 Allgemeines Grundstücks- und Gebäudemanagement 3ABINEæ"RINCKMANNæ æ æ81 (ORSTæ+šBERNICKæ æ æ88 5.2 Liegenschaften $OROTHEAæ"EHRENSæ 3USANNEæ"ALZERæ

æ æ

6.

Stadtwerke +AUFMÃœNNISCHERæ"EREICHæ )LONAæ7INDOLPHæ ,IANEæ$UPKEæ 4ECHNISCHERæ"EREICHæ +ERSTINæ0OHLæ

7.

Bauhof $IETMARæ-ERSEBURGERæ æ .ORBERTæ+RIENKEææ

æ æ

3TERNBERGææ æ "RÔELæ

æ75 æ84 &AXææ54 æ50 æ52 æ51 æODER æ æ


Sternberger Seenlandschaft

–4–

Öffnungszeiten der Bibliotheken im Amtsbereich Stadtbibliothek Sternberg

Nr. 06/2016

Heimatstube Dabel 7 0IECK 3TRæ æ$ABEL 4ELææ

&INKENKAMPæ -ITTWOCHæ Dienstagææ æ Donnerstag æ

VONææBISææ5HRæ VONææBISææ5HR VONææBISææ5HRæ VONææBISææ5HR

Urlaub in der Stadtbibliothek Sternberg 6ONæ $IENSTAG æ DENæ æ *ULIæ æ BISæ $ONNERSTAG æ DENæ æ *ULIæ æBLEIBTæDIEæ"IBLIOTHEKæWEGENæ5RLAUBæGESCHLOSSENæ!Bæ$IENS TAG æ DENæ æ *ULIæ æ GELTENæ WIEDERæ DIEæ GEWOHNETNæ ™FFNUNGS ZEITEN

æ ææ5HR

Das Mehrgenerationenhaus informiert: Mehrgenerationenhaus Brüel mit Kinder- und Jugendclub %RNST 4HÜLMANN 3TRæ 4ELææ -ONTAGæ æ$ONNERSTAGææ &REITAGææ

æ ææ5HR æ ææ5HR

Es gibt auch weiterhin gelbe Säcke.

H. Reichel

Stadtbibliothek Brüel !UGUST "EBEL 3TRA”Eæ

Sprechzeiten des Jugendamtes

Montag Dienstag æ Mittwoch Donnerstag Freitag æ

*UGENDAMTæ"EREICHæ3TERNBERG"RÔEL &RAUæ.AUJOCKS -ECKLENBURGRINGæ æ3TERNBERG

geschlossen VONææBISææ5HRæUNDæ VONææBISææ5HR VONææBISææ5HR VONææBISææ5HR VON æBISææ5HRæUNDæ VONææBISææ5HR

æ æ 5MæVORHERIGEæ4ERMINABSPRACHEæWIRDæGEBETEN

Gemeindebibliothek Dabel 7ILHELM 0IECK 3TRA”Eæ Montag Dienstagææ Donnerstag

VONææBISææ5HR VONææBISææ5HR VONææBISææ5HR

Gemeindebibliothek Witzin 'EMEINDEZENTRUM Mittwoch

!NTJEæ+ÔHLæ 4ELææ ææ % -AILææ SCHIEDSSTELLE STADT STERNBERGDE 3PRECHZEITENææ NACHæTELEFONISCHERæ6EREINBARUNG

VONææBISææ5HR

Heimatmuseum Sternberg -ÔHLENSTRA”Eææsææ3TERNBERG 4ELææ WWWHEIMATMUSEUMSTADT STERNBERGDE % -AILæHEIMATMUSEUM STADT STERNBERGDE Öffnungszeiten: $IENSTAG æ$ONNERSTAGæ *ULIæ æ!UGUST $IENSTAGæ æ&REITAGæ 3ONNTAGæ

æ ææ5HR æ ææ5HR æ ææ5HR

&ÔHRUNGENæ FÔRæ 'RUPPENæ SINDæ JEDERZEITæ NACHæ !NMELDUNGæ UNTERæ 4ELEFONæææODERæææMšGLICH

Heimatstube Brüel !UGUST "EBEL 3TRæ æ"RÔEL IMæ"ÔRGERHAUS $IENSTAGæ $ONNERSTAGæ

Schiedsstelle in Sternberg

æ ææ5HR æ ææ5HR

Telefonliste der öffentlichen Einrichtungen im Amt Sternberger Seenlandschaft Bauhof Sternberg Bauhof Brüel Bibliothek Sternberg Bibliothek Brüel Heimatmuseum Kindergarten Kläranlage Hort Sternberg Grundschule Sternberg Grundschule Brüel Grundschule Dabel Regionale Schule Brüel Sporthalle Sternberg Sporthalle Brüel Sportlerheim Sternberg Stadtwerke Sternberg Stadtwerke Sternberg (Bereitschaft) Wasserwerk

03847 2182 038483 33331/017 03847 2712 038483 33340 03847 2162 03847 2465 03847 312071 03847 311945 03847 2622 038483 293010 038485 20242 038483 293030 03847 2713 038483 20040 03847 2806 03847 444550 0171 7119336, 0171 7119337 03847 2393


Nr. 06/2016

–5–

Öffnungszeiten Öffnungszeiten der Verwaltung des Amtes Sternberger Seenlandschaft und des Bürgerbüros in Brüel Stadtverwaltung Sternberg, Zentrale Dienste, Finanzverwaltung -ONTAGæ KEINæ3PRECHTAG $IENSTAGæ æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR -ITTWOCHæ æBISææ5HR $ONNERSTAGææ æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR &REITAGæ æBISæ5HR Bürgeramt !LLGEMEINESæ /RDNUNGSRECHT æ 'EWERBEAMT æ 7OHNGELDBEHšRDE æ 6ERKEHRSÔBERWACHUNG æ"U”GELDSTELLE æ"RAND æUNDæ+AT3CHUTZ -ONTAGæ $IENSTAGæ -ITTWOCHæ $ONNERSTAGæ &REITAGæ

KEINæ3PRECHTAG æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR æBISææ5HR æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR æBISææ5HR

&RIEDHOFSVERWALTUNG Dienstag bis &REITAGæ æBISææ5HR 4ERMINEæNACHæ!BSPRACHE 4ELææ kooperatives Bürgerbüro Sternberg 0ASS æ UNDæ 0ERSONALAUSWEISE æ -ELDERECHT+FZ :ULASSUNG æ &ÔH RERSCHEINANGELEGENHEITEN æ 3CHÔLER æ UNDæ -EISTER "A&š' æ +ITA &šRDERUNG æ+ATASTERAUSZÔGE -ONTAGæ $IENSTAGæ -ITTWOCHæ $ONNERSTAGæ &REITAGæ

KEINæ3PRECHTAG æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR æBISææ5HR æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR æBISæ5HRæ

Bürgerbüro Brüel 0ASS æUNDæ0ERSONALAUSWEISE æ-ELDERECHT7OHNGELDBEHšRDE -ONTAGæ

æBISææ5HRæUNDææBISææ5HR

Touristinformation Sternberg Mai - August -ONTAGæ æ&REITAGæ æ Juli - August 3AMSTAGææ September - April -ONTAGæ æ$ONNERSTAGæ æ &REITAGæ

æBISææ5HRæUNDæ æBISææ5HR

$ONNERSTAGææ æ ææ5HRæUNDæ æ æ ææ5HRæ &REITAGææ æ ææ5HRæ UNDæNACHæVORHERIGERæ!BSPRACHE

Suchtberatung Ansprechpartner: -ARCUSæ-ÔLLER Sprechzeiten: $IENSTAGææ æ ææ5HRæUNDæ æ æ ææ5HR Adresse: 3CHULDNER3UCHTBERATUNGSSTELLEæ0ARCHIM AuÃ&#x;enstelle Sternberg ,UCKOWERæ3TRææAæ æ3TERNBERG 4ELEFONææ % -AILæSCHULDNERBERATUNGSTERNBERG KLOSTER DOBBERTINDE

WEMAG-BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH Information für unsere Kunden in der Stadt Brüel æ 5NSEREæ $IENSTSTELLEæ INæ "RÔELæ ERREICHENæ 3IEæ ANæ 7ERKTAGENæ TAGSÔBERæUNTER æ æ FÔRæ DENæ "EREICHæ 4RINKWASSERæ UNDæ &ERNWÃœRME æ æ 3130 æ æ FÔRæDENæ"EREICHæ!BWASSERENTSORGUNG ææ æ FÔRæDIEæ!NNAHMEæVONæ3TšRUNGSMELDUNGENæINæDERæ6ERSORGUNGæ MITæ 3TROM æ 7ASSER æ &ERNWÃœRMEæ UNDæ INæ DERæ !BWASSERENT SORGUNGæ AU”ERHALBæ DERæ !RBEITSZEITæ ERREICHENæ 3IEæ UNSæ UNTERæ æ æ :UæALLENæ&RAGENæZURæ6ERBRAUCHSABRECHNUNGæ3TROM æ7ASSER æ !BWASSERæHABENæWIRæFOLGENDEæ3ERVICE .RæEINGERICHTETææ  æ $IEæ %NTLEERUNGæ )HRERæ +LEINKLÃœRANLAGEæ UNDæ ABmUSSLOSENæ 'RU BENæFORDERNæ3IEæBITTEæDIREKTæBEIæDERæ&IRMAæ(ECK (UMUSæ+OM POSTIERUNGSGESELLSCHAFTæ MB( æ ,UDWIGSLUSTERæ #HAUSSEEæ æ æ3CHWERINæANæ3IEæERREICHENæDIEæ&IRMAæUNTERæ4ELææ æ4ELEFAXææ æ :Uæ&RAGENæDERæ!BWASSERENTSORGUNGæBERATENæWIRæ3IEæGERNæIMæ PERSšNLICHENæ'ESPRÃœCHæZUæUNSERENæ3PRECHZEITEN æDIEæWIRæJE DENæ$IENSTAGæFÔRæ3IEæINæDERæ:EITæVONææ5HRæBISææ5HRæ INæDERæ.ETZDIENSTSTELLEæ"RÔEL æ3TERNBERGERæ3TRæ æDURCHFÔH RENæ4ERMINEæAU”ERHALBæDIESERæ3PRECHZEITæKšNNENæ3IEæTELEFO NISCHæVEREINBARENæUNTERææ 

æBISææ5HR

WEMAG AG BAE GmbH

æBISææ5HRæUNDæ æBISææ5HR æBISææ5HRæ

Information der Stadtwerke Sternberg

Stadtarchiv der Stadt Sternberg &RAUæ0ETRAæ2AUCHFU” &INKENKAMPæ æ3TERNBERG 4ELEFONææ % -AILæARCHIV STADT STERNBERGDE Sprechzeiten: $IENSTAGææ $ONNERSTAGææ

Sternberger Seenlandschaft

æ ææ5HR æ ææ5HR

Schuldnerberatung in Sternberg Ansprechpartner: !NETTEæ:IMMERMANN Sprechzeiten: -ITTWOCHææ æ ææ5HRæ

zur Abfuhr der Inhaltsstoffe aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben $IEæ%NTLEERUNGæ)HRERæ+LEINKLÃœRANLAGENæUNDæABmUSSLOSENæ'RUBENæ FORDERNæ3IEæBITTEæDIREKTæBEIæDERæNACHFOLGENDENæ&IRMAæAN NWL Norddeutsche Wasser Logistik GmbH Vielbecker Weg 23936 Grevesmühlen 3IEæERREICHENæDIESEæ&IRMAæUNTERæ 4ELææ &AXææ ODERæÔBERæ% -AIL !DRESSEæINFO Ihre Stadtwerke

NWL GVMDE


Sternberger Seenlandschaft

–6–

Redaktion Amtsblatt Michael Schwertner Telefon: 03847 444536 Fax: 03847 444570 E-Mail: schwertner@stadt-sternberg.de

Neueröffnung in Sternberg am 25. Juni 2016

Nr. 06/2016

Neueröffnung in Brüel %SæISTæWIEDERæ"EWEGUNGæIMæEHEMALIGENæ,ANDHAUSæu#ORAXhæ)CHæ TREFFEæ&RAUæ#AROLAæ+RAMER æDIEæSICHæHIERæEINENæ4RAUMæERFÔLLTæu)CHæ KOMMEæ AUSæ 3ACHSENæ !NHALTæ UNDæ WOLLTEæ GERNæ INæ 2ICHTUNGæ +Ô STEæ UNDæ EINEæ 0ENSIONæ WARæ SCHONæ IMMERæ MEINæ 4RAUMh æ SOæ &RAUæ +RAMERæ-ITTLERWEILEæISTæDERæGRš”TEæ4EILæDERæ0ENSIONæDURCHRENO VIERTæ UNDæ SOMITæ STEHENæ ABæ SOFORTæ æ $OPPEL æ UNDæ EINæ %INZELZIM MERæ ZURæ 6ERFÔGUNGæ u!UCHæ DIEæ 'ASTSTÜTTEæ KANNæ GERNæ GEMIETETæ WERDENæ(IERælNDENæBISæZUææ0ERSONENæFÔRæEINEæ&AMILIEN æODERæ &IRMENFEIERæAUSREICHENDæ0LATZæ3OæISTæINæ+ÔRZEæZURæ.EUERšFFNUNGæ AUCHæ EINæ (OFFESTæ MITæ EINEMæ 4AGæ DERæ OFFENENæ 4ÔRæ GEPLANTæ 7IRæ SAGENæGERNæ(ERZLICHæ7ILLKOMMENæIMæ3TERNBERGERæ3EENLANDæUNDæ WÔNSCHENæVIELæ%RFOLGæFÔRæDIEæ0ENSIONæ&ÔRæ&RAGENæERREICHENæSIEæ &RAUæ+RAMERæUNTERæDERæ4ELæ.Rææ Michael Schwertner im Mai 2016

Am Samstag, d. 25. Juni 2016æ ERšFFNETæ &RAUæ "RITæ +ÃœKERæ INæ 3TERNBERGæ INæ DERæ +ÔTINERæ 3TRA”Eæ æ IHREæ 0RAXISæ FÔRæ 6ITAMETIKæ )CHæ HABEæ &RAUæ +ÃœKERæ IMæ 6ORFELDæ GETROFFENæ UNDæ HAKEæ BEIMæ "E GRIFFæ u6ITAMETIKhæ NATÔRLICHæ NACHæ u6ITAMETIKæ SETZTæ DIREKTæ DAæ AN æ WOæSICHæDASæ:IVILISATIONSLEIDENæ3TRESSæBEIæVIELENæ-ENSCHENæNIE DERSCHLÃœGTæ !Næ EINERæ VERSPANNTENæ -USKULATURæ IMæ .ACKEN æ UNDæ 2ÔCKENBEREICHh æ ERFAHREæ ICHæ &RAUæ +ÃœKERæ HATæ DIEæ !USBILDUNGæ ZURæ 6ITAMETIKERINæ ABSOLVIERTæ UNDæ PRAKTIZIERTæ ABæ æ *UNIæ æ INæ 3TERNBERGæ $IEæ 6ITAMETIK 0RAXISæ VONæ &RAUæ +ÃœKERæ WIRDæ DIEæ ZWEI TEæ DERARTIGEæ 0RAXISæ IMæ ,ANDKREISæ ,UDWIGSLUST 0ARCHIMæ SEINæ 7EITEREæ 0RAXENæ INæ DERæ .ÃœHEæ lNDENæ 3IEæ INæ 3CHWERINæ ODERæ 2O STOCKæu6ITAMETIKæFšRDERTæDIEæ2EGENERATIONSFÃœHIGKEITæAKTIVIERTæDIEæ 3ELBSTHEILUNGSKRÃœFTEæ 3IEæ DIENTæ INæ ERSTERæ ,INIEæ DERæ %NTSPANNUNGæ VONæ -USKULATUR æ 7IRBELSÃœULEæ UNDæ .ERVENSYSTEMh æ SOæ &RAUæ +Ãœ KER %SæLOHNTæSICHæAUFæJEDENæ&ALL æAMææ*UNIææBEIæ&RAUæ+ÃœKERæINæ DERæ0RAXISæVORBEIZUSCHAUEN $IEæ SYMPATHISCHEæ 6ITAMETIKERINæ ERKLÃœRTæ AUCHæ GERNæ DIEæ -ETHODEæ INæEINEMæKOSTENLOSENæ"ERATUNGSGESPRÃœCHæUNDæSTEHTæFÔRæALLEæ&RA gen bereit. +ONTAKT 4ELEFONææ WWWVITAMETIKDE

Musikalischer Abend mit der Dachkammerband im Gewölbekeller in Brüel $Ræ5LIæ-EYERæUNDæSEINEæ$ACHKAMMERBANDæHATTENæZUæEINEMæ)RI SCHENæ!BENDæINæDENæ'EWšLBEKELLERæINæDERæ3CHULSTRASSEæEINGELA den.

-ICHAELæ3CHWERTNERæIMæ*UNIæ

u/H æ DASæ ISTæ HIERæ ABERæ GEMÔTLICH æ ICHæ WUSSTEæ GARæ NICHT æ DASSæ ESæ SOæ ETWASæ HIERæ GIBTh æ WARæ IMMERæ WIEDERæ VONæ DENæ 'ÜSTENæ ZUæ Hš


Nr. 06/2016

–7–

RENæ 5NDæ WIRKLICH æ DIESESæ !MBIENTEæ IMæ +ELLERGEWšLBEæ DESæ EHE MALIGENæ 'YMNASIUMS æ JETZTæ %INRICHTUNGæ FÔRæ BETREUTESæ 7OHNEN æ HATæWASæ$AZUæDIEæINDIREKTEæ"ELEUCHTUNGæUNDæDERæ+ERZENSCHEINæ VONæ DENæ 4ISCHENæ TATENæ IHRæ äBRIGESæ 0ETERæ +RÔGERæ VOMæ 2OTENæ 3EEæSORGTEæMITæ3PEISENæUNDæ'ETRÜNKENæFÔRæDIEæGASTRONOMISCHEæ 6ERSORGUNGæ 3Oæ GABæ ESæ NEBENæ 3CHOTTISCHEMæ ,AMMSTEAKæ AUCHæ SCHOTTISCHESæ "IERæ UNDæ 7HISKEYæ $ENæ !BENDæ MUSIKALISCHæ GE STALTETENæ NEBENæ 5LIæ -EYER æ 4ILOæ :ADDACH æ 0ETERæ +AHLæ UNDæ %DDYæ -EI”NERæSOWIEæ+ERSTINæ+OBERSTEINæ!UCHæ(ERBERTæ-UNDT æ"RIGITTEæ -EYERæ UNDæ 3ABINEæ *ENCIOæ WARENæ MITæ DABEIæ $IETRICHæ (ALMæ ER GÜNZTEæMITæSEINERæ'EIGEæDASæ%NSEMBLEæ

Sternberger Seenlandschaft

Containerbereitstellung für die Schrottsammelaktion 1. Halbjahr 2016 23.06.2016 - 26.06.2016 /RTææ 3TELLPLATZ "RÔELææ 3CHULSTRA”E æ0ARKPLATZæGEGENÔBERæ!POTHE KE 3TERNBERGææ "AHNHOFSTRA”E æ0ARKPLATZæVORæDEMæ"AUHOFæ rechts ,ANGENæ*ARCHOWææ 0ARKPLATZæVORæDEMæ3PORTPLATZ 0ENZINææ AMæALTENæ&&W (AUS 27.06.2016 - 29.06.2016 7ENDORFææ (AUPTSTRA”Eæ VORæ DERæ "RÔCKEæ ÔBERæ DIEæ 'š WEæAUFæDERæLINKENæ3EITEæBEIæDERæ3ITZGRUPPE :ASCHENDORFæ RECHTSæNEBæ4ORHAUS -ÔSSELMOWææ )GLUSTELLPLATZæLINKSæHINTERæDERæ"RÔCKE 'USTÃœVELææ 'ARAGENæ!GRARæE'

Lehrgang zum Erwerb eines Fischereischeins! 3ONGSæ WIEæ u$IRTYæ OLDæ 4OWNhæ ODERæ u-ULLæ OFæ +INTYREhæ SORGTENæ FÔRæ +URZWEILæ .EBENæ DIESENæ ,IEDERNæ ERKLANGENæ AUCHæ /LDIESæ UNDæ %VERGREENSæWIEæu7HISKEYæINæTHEæ*ARhæODERæu!MAZINGæ'RACEh 2UNDUMæEINæGELUNGENERæ!BEND æDERæBEIæDENæ:USCHAUERNæGRO” ENæ!NKLANGæFANDæUNDæMITæVIELæ!PPLAUSæHONORIERTæWURDE Michael Schwertner

Folgende Schwimmkurse finden 2016 statt: ASB Wasserrettungsdienst Schwerin-Parchim Sternberg æ æææ æ æææ im Strandbad Sternberg

æ ææ5HR æ ææ5HR

Brüel æ æææ æ æææ AMæ2OTENæ3EE

æ ææ5HR æ ææ5HR

0REISææ

)Næ DIESEMæ *AHRæ lNDETæ EINæ ,EHRGANGæ ZUMæ %RWERBæ EINESæ &ISCHE REISCHEINSæ STATTæ $URCHGEFÔHRTæ WIRDæ DIESERæ ,EHRGANGæ INæ æ +EEZ æ$ORFSTRA”Eæ $ERæ+URSælNDETæANæFOLGENDENæ4ERMINENæSTATT 3A3O æææ 6ONææ ææ5HR 3A3O æææ 6ONææ ææ5HR 3A æææ æ5HRæ0RÔFUNG +INDERæBISææ*AHREææ%URO ABææ*AHREææ%URO æMITæ0RÔFUNGSGEBÔHR "ITTEæ MITæ 6ORANMELDUNGæ BISæ ZUMæ æ UNTERæ DERæ NACHFOL GENDENæ -AILADRESSEæ $OMBROWA GMAILCOMæ ODERæ TELæ BEIæ DERæ4OURISTINFOææ

Gewinner des Brüeler Entenrennen Hier die schnellsten Enten

 æÒæZZGLæ æÒæ0RÔFUNGSGEBÔHR

7ASæISTæMITZUBRINGEN "ADESACHENæ ZUMæ 7ECHSEL æ (ANDTUCH æ ETWASæ WARMEæ 7ECHSEL KLEIDUNG !NMELDUNGENæ NIMMTæ ABæ SOFORTæ DIEæ 4OURISTINFORMATIONæ INæ 3TERN BERG æ4ELææ æENTGEGEN

2. Gemeindefest der Gemeinde Hohen Pritz !Mææ*ULIæælNDETæDASææ'EMEINDEFESTæDERæ'EMEINDEæ(O HENæ0RITZæAUFæDERæ$ORFWIESEæINæ+UKUKæSTATTæ!Bææ5HRæGIBTæES sææ +AFFEEæUNDæ+UCHEN sææ &LEISCHæUNDæ7URSTæVOMæ'RILL sææ "LASMUSIKæUNDæ3HOWEINLAGEN sææ 3PIELæUNDæ3PA” sææ /LDTIMERSHOWæUNDæ&LOHMARKT !Mæ !BENDæ KANNæ ABæ æ 5HRæ IMæ 3ALOONæ INæ +UKUKæ KRÃœFTIGæ DASæ 4ANZBEINæGESCHWUNGENæWERDEN

Nr. æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

Name ,ARAæ%NGELHARDTæ æ æ æ æ æ -ARAæ3TRAAKæ æ æ æ æ æ (EIDIææ 'RUBE "REDEFELDæ æ æ æ æ "URKHARDæ,IESEæ æ æ æ æ æ

Enten Nr. æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

Preis 'UTSCHEINæFÔRæEINæ%SSENæINæ DERæ/RANGERIEæIMæ 3CHWERINERæ3CHLOӾ æ VONæ"ARBARAæ"ORCHARDTæ -D,æ- 6 )NKLææÒæ4ASCHENGELD 'ESCHENKGUTSCHEINæVOM &RISEURSALONæ#APELLO )NHæ*šRGæ+IRCHMANN 3CHWERINERæ3TRA”Eææ æ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD 'ESCHENKGUTSCHEINæVON %0æ7ESTPHAL )NHæ3TEFANæ7ESTPHAL 3CHWERINERæ3TRA”Eææ æ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD 'ESCHENKGUTSCHEINæVON -OSELWEINæ æDIREKTæVOMæ 7INZERæ-ICHAELæ6OIGT 'OLCHENERæ7EGææ æ"RÔELæ )NKLææÒæ4ASCHENGELD


Sternberger Seenlandschaft æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

-ARIEæ!EBERLINæ æ æ æ æ æ 3ENTæ+LINGOHRæ æ æ æ æ æ ,EONæ3CHšNEWEI”æ æ æ æ æ ,æ3CHREIBERæ æ æ æ æ æ æ *ONASæ"USCHæ æ æ æ æ æ %LKEæ3CHMIDTæ æ æ æ æ æ æ #ARLOTTAæ(ENNINGæ æ æ æ æ $IANAæ0OSCHMANNæ æ æ æ æ æ æ

æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

–8– %LEKTRISCHEæ:AHNBÔRSTEæ VONæDERæ:AHNARZTPRAXISæ -ELANIEæ*ANSEN 7EGæZUMæ2OTENæ3EEææA æ æ"RÔELæ )NKLææÒæ4ASCHENGELD %LEKTRISCHEæ:AHNBÔRSTEæ VONæDERæ:AHNARZTPRAXISæ -ELANIEæ*ANSEN 7EGæZUMæ2OTENæ3EEææA æ æ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD 'UTSCHEINæFÔRæEINENæ 3CHNUPPERKURSæIMæ 3CHÔTZENVEREINæDERæ3TADTæ "RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD 'ESCHENKGUTSCHEINæVOM &RISEURSALONæ(AARMONIE )NHæ"æ0RZIBILSKIæUNDæ 2æ3CHWERTNER !UGUST "EBEL 3TRA”Eæ æ æ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD 3CHNUPPERKURSæ 3CHÔTZENVEREINæ'UTSCHEINæ FÔRæEINENæ3CHNUPPERKURSæ IMæ3CHÔTZENVEREINæDERæ 3TADTæ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD 'ESCHENKGUTSCHEINæVON -EDIZINISCHEæ&U”PmEGEæ æ %NJOY )NHæ9VONNEæ-ATHLOUTHI 3CHWERINERæ3TRA”Eææ" æ æ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD 'ESCHENKGUTSCHEINæVON 4ANKSTELLEæ4OTAL !Mæ+REUZSEEææ æ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD 'ESCHENKGUTSCHEINæVOM &RISEURSALONæ(AARMONIE )NHæ"æ0RZIBILSKIæUNDæ 2æ3CHWERTNER !UGUST "EBEL 3TRA”Eæ æ æ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD

Hier die lahmsten Enten Nr. æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

Name 5RSELæ3PALKHAVERæ æ æ æ æ æ -ARTINæ7ITTæ æ æ æ æ æ &RANKæ3CHREIBERæ æ æ æ æ æ

Enten Nr. æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

Preis 'ESCHENKGUTSCHEIN "LUMENæUNDæ&LORISTIKæAMæ 3PIEGELBERG !Mæ3PIEGELBERGææ æ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD %INæ+OCHBUCHæ VONæ7EIGHTæ7ATCHERS 6ERENAæ4AUBHORN 3CHWERINERæ3TRA”Eæ æ æ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD %INæ+OCHBUCHæ VONæ7EIGHTæ7ATCHERS 6ERENAæ4AUBHORN 3CHWERINERæ3TRA”Eæ æ æ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD

Nr. 06/2016

æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

"ERNHARDæ+RAUSEæ æ æ æ æ æ !NNAæ7ARTATæ æ æ æ æ æ

æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

'ESCHENKGUTSCHEINæVON -EDIZINISCHEæ&U”PmEGEæ )NHæ#ORNELIAæ+LAMMER 7EGæZUMæ2OTENæ3EEææC æ æ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD 4ORTENGUTSCHEINæVON /EHLISæ4ORTENSCHMIEDE -ARTINæ/ELKE 3PIEGELBERGæ æ æ"RÔEL )NKLææÒæ4ASCHENGELD

Hinweis: Satzungen und öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Sternberg und der Stadt Brüel werden auf den jeweiligen Internetseiten unter www.stadt-sternberg.de und www.stadt-brueel.de veröffentlicht. Stadt Sternberg Der Bürgermeister

Stellenausschreibung $IEæ3TADTæ3TERNBERGæSCHREIBTæZUMææ!UGUSTææEINEæ3TELLEæALS

Mitarbeiter/in der Touristinformation IMæ"EREICHæ:ENTRALEæ$IENSTEæZURæ"ESETZUNGæAUSæ$IEæ WšCHENT LICHEæ!RBEITSZEITæBETRÃœGTææ3TUNDEN :UæDENæWESENTLICHENæ!UFGABENæDIESERæ3TELLENæZÃœHLEN sæ TOURISTISCHEæ "ETREUUNGæ UNDæ "ERATUNGæ VONæ 'ÃœSTENæ IMæ !MTæ 3TERNBERGERæ3EENLANDSCHAFT sæ +UNDENSERVICEæMITæAKTIVERæ"EARBEITUNGæVONæ!NFRAGEN sæ "ERATUNGæ ÔBERæ TOURISTISCHEæ !NGEBOTE æ 'ASTRONOMIE æ KULTURELLEæ %INRICHTUNGEN æ!USmUGSTIPPSæINæ-ECKLENBURG æ6ORPOMMERN sæ 5NTERSTÔTZUNGæBEIæDERæ$URCHFÔHRUNGæVONæ6ERANSTALTUNGEN %RWARTETæWIRDæVONæ)HNEN sæ %RFAHRUNGENæ BEIæ DERæ %RSTELLUNGæ UNDæ 0mEGEæ VONæ )NTERNET PRÃœSENZENæUNDæ3PRACHKENNTNISSE sæ SELBSTÃœNDIGESæ!RBEITEN æ+UNDEN æUNDæ3ERVICEORIENTIERUNGæ SOWIEæ&LEXIBILITÃœT sæ 5MSETZUNGæ VONæ 3TRATEGIENæ INæ DERæ )NNENæ UNDæ !U”ENWER BUNGæIMæ0RINT æUnd Internetbereich sæ :USAMMENARBEITæMITæDENæ4OURISMUSANBIETERNæIMæ!MTSBE REICHæUNDæIMæ.ATURPARKæ3TERNBERGERæ3EENLAND sæ 3ICHEREæ!NWENDUNGæDERæ-3 /FlCE 0ROGRAMME sæ ENGAGIERTES æ SELBSTÃœNDIGESæ UNDæ VERANTWORTUNGSBE wusstes Arbeiten sæ GUTEæ+OMMUNIKATIONS æUNDæ4EAMFÃœHIGKEIT sæ "ESITZæEINESæ&ÔHRERSCHEINS 6ORAUSSETZUNGEN sæ KAUFMÃœNNISCHEæ!USBILDUNGæIMæ4OURISMUSBEREICH sæ MEHRJÃœHRIGEæ"ERUFSERFAHRUNGæWÔNSCHENSWERT sæ +ENNTNISSEæ INæ DERæ 2EGIONæ DESæ .ATURPARKSæ u3TERNBERGERæ 3EENLANDh sæ )NTERESSEæANæTOURISTISCHENæUNDæGESCHICHTLICHENæ"ESONDER heiten $IEæ 6ERGÔTUNGæ ERFOLGTæ NACHæ 46š$æ )HREæ AUSSAGEKRÃœFTIGENæ "EWERBUNGSUNTERLAGENæ RICHTENæ 3IEæ BITTEæ SCHRIFTLICHæ BISæ ZUMæ æ ANæ DIEæ 3TADTæ 3TERNBERG æ :ENTRALEæ $IENSTE æ (ERRNæ 3TEINBERGæPERSšNLICH æ!Mæ-ARKTæ ææ3TERNBERG Steinberg Leiter Zentrale Dienste


Nr. 06/2016

–9–

Veröffentlichung Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenberg für das Haushaltsjahr 2016 !UFGRUNDæDERæeeææFFæ+OMMUNALVERFASSUNGæDESæ,ANDESæ-ECK LENBURG 6ORPOMMERNæWIRDæNACHæ"ESCHLUSSæDERæ'EMEINDEVERTRE TUNGæ "LANKENBERGæ VOMæ æ FOLGENDEæ (AUSHALTSSATZUNGæ ERLASSEN §1 Ergebnis- und Finanzhaushalt $ERæ(AUSHALTSPLANæFÔRæDASæ(AUSHALTSJAHRææWIRD ææ IMæ%RGEBNISHAUSHALT æ A ææ DERæ'ESAMTBETRAGæDERæORDENTLICHENæ æ æ %RTRÃœGEæAUFææ ææ%52 der Gesamtbetrag der ordentlichen æ æ !UFWENDUNGENæAUFææ ææ%52 ææ ææ DERæ3ALDOæDERæORDENTLICHENæ%RTRÃœGEæ æ æ UNDæ!UFWENDUNGENæAUFææ æ æ%52 æ B ææ DERæ'ESAMTBETRAGæDERæAU”ER æ æ ORDENTLICHENæ%RTRÃœGEæAUFææ ææ%52 der Gesamtbetrag der æ æ AU”ERORDENTLICHENæ!UFWENDUNGENæAUFææ ææ%52 der Saldo der auÃ&#x;erordentlichen æ æ %RTRÃœGEæUNDæ!UFWENDUNGENæAUFææ ææ%52 æ C ææ DASæ*AHRESERGEBNISæVORæ6ERÃœNDERUNGæ æ æ DERæ2ÔCKLAGENæAUFææ æ æ%52 æ æ DIEæ%INSTELLUNGæINæ2ÔCKLAGENæAUFææ ææ%52 æ æ DIEæ%NTNAHMENæAUSæ2ÔCKLAGENæAUFææ ææ%52 æ æ DASæ*AHRESERGEBNISæNACHæ6ERÃœNDERUNGæ æ æ DERæ2ÔCKLAGENæAUFææ æ æ%52 ææ IMæ&INANZHAUSHALT æ A ææ æDIEæORDENTLICHENæ%INZAHLUNGENæAUFææ ææ%52 ææ ææ DIEæORDENTLICHENæ!USZAHLUNGENæAUFææ ææ%52 ææ ææ DERæ3ALDOæDERæORDENTLICHENæ%IN æUNDæ æ æ !USZAHLUNGENæAUFææ ææ%52 æ B ææ æDIEæAU”ERORDENTLICHENæ%INZAHLUNGENæAUFææ ææ%52 ææ ææ DIEæAU”ERORDENTLICHENæ!USZAHLUNGENæAUFææ ææ%52 der Saldo der auÃ&#x;erordentlichen æ æ %IN æUNDæ!USZAHLUNGENæAUFææ ææ%52 æ C ææ æDIEæ%INZAHLUNGENæAUSæ)NVESTITIONS æ æ TÃœTIGKEITæAUFææ ææ%52 ææ ææ DIEæ!USZAHLUNGENæAUSæ)NVESTITIONS æ æ TÃœTIGKEITæAUFææ ææ%52 ææ ææ DERæ3ALDOæDERæ%IN æUNDæ æ æ !USZAHLUNGENæAUSæ)NVESTITIONS æ æ TÃœTIGKEITæAUFææ æ æ%52 æ D ææ æDIEæ%INZAHLUNGENæAUSæ&INANZIERUNGS æ æ TÃœTIGKEITæAUFææ ææ%52 ææ ææ DIEæ!USZAHLUNGENæAUSæ&INANZIERUNGS æ æ TÃœTIGKEITæAUFææ ææ%52 ææ ææ DERæ3ALDOæDERæ%IN æUNDæ æ æ !USZAHLUNGENæAUSæ&INANZIERUNGS æ æ TÃœTIGKEITæAUFææ ææ%52 FESTGESETZT §2 Kredite für Investitionen und InvestitionsförderungsmaÃ&#x;nahmen $ERæ'ESAMTBETRAGæDERæVORGESEHENENæ +REDITAUFNAHMENæOHNEæ5MSCHULDUNGEN +REDITERMÃœCHTIGUNG æWIRDæFESTGESETZTæAUFææ æ æ%52 §3 Verpflichtungsermächtigungen 6ERPmICHTUNGSERMÃœCHTIGUNGENæWERDENæNICHTæVERANSCHLAGT §4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit $ERæ(šCHSTBETRAGæDERæ+REDITEæZURæ 3ICHERUNGæDERæ:AHLUNGSFÃœHIGKEITæWIRDæFESTGESETZT AUFææ æ%52

Sternberger Seenlandschaft

§5 Hebesätze $IEæ(EBESÃœTZEæFÔRæDIEæ2EALSTEUERNæWERDENæWIEæFOLGTæFESTGESETZT 1. Grundsteuer ææ A ææ FÔRæDIEæLAND æUNDæFORSTWIRTSCHAFTLICHENæ æ æ &LÃœCHENæ'RUNDSTEUERæ! æAUFææ ææVæ( ææ æB ææFÔRæDIEæ'RUNDSTÔCKE ææ æ 'RUNDSTEUERæ" æAUFææ ææVæ( ææ 'EWERBESTEUERæAUFææ ææVæ( §6 Stellen gemäÃ&#x; Stellenplan $IEæ'ESAMTZAHLæDERæIMæ3TELLENPLANæAUSGEWIESENENæ3TELLENæBE TRÃœGTæ æ6OLLZEITÃœQUIVALENTEæ6ZÇ §7 Eigenkapital .ACHæVORLÃœUlGEN æUNGEPRÔFTENæ!NGABENæ BETRUGæDERæ3TANDæDESæ%IGENKAPITALESæ ZUMææDESæ(AUSHALTSVORVORJAHRESæ æ BETRUGææ ææ%52 $ERæVORAUSSICHTLICHEæ3TANDæDESæ%IGENKAPITALESæ ZUMææDES (AUSHALTSVORJAHRES æBETRÃœGTææ ææ%52 UNDæZUMææDESæ(AUSHALTSJAHRES ææ ææ%52 § 8 weitere Vorschriften ææ %RLASSæEINERæ.ACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG æ $IEæ'EMEINDEVERTRETUNGæHATæGEMܔæeææ!BSææ:IFFERæ æ+6æ- 6æEINEæ.ACHTRAGSSATZUNGæZUæERLASSEN æWENN æ Aææ SICHæ ZEIGT æ DASSæ TROTZæ !USNUTZUNGæ JEDERæ 3PARMšG LICHKEITæ IMæ %RGEBNISHAUSHALTæ EINæ ERHEBLICHERæ &EHL betrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener &EHLBETRAGæSICHæWESENTLICHæERHšHENæWIRD

æ Bææ SICHæ ZEIGT æ DASSæ IMæ &INANZHAUSHALTæ DERæ 3ALDOæ DERæ ORDENTLICHENæ UNDæ AU”ERORDENTLICHENæ %IN æ UNDæ !US ZAHLUNGENæ INæ ERHEBLICHEMæ 5MFANGæ NICHTæ AUSREICHT æ UMæDIEæ!USZAHLUNGENæZURæPLANMܔIGENæ4ILGUNGæVONæ +REDITENæ FÔRæ )NVESTITIONENæ UNDæ )NVESTITIONSFšRDE RUNGSMA”NAHMENæZUæDECKENæODERæEINEæBEREITSæBE STEHENDEæ $ECKUNGSLÔCKEæ SICHæ WESENTLICHæ ERHšHENæ wird, æ Cææ IMæ %RGEBNISHAUSHALTæ BISHERæ NICHTæ VERANSCHLAGTEæ ODERæZUSÜTZLICHEæ!UFWENDUNGENæBEIæEINZELNENæ!UF WANDSPOSITIONENæINæEINEMæIMæ6ERHÜLTNISæZUæDENæ'E SAMTAUFWENDUNGENæ ERHEBLICHENæ 5MFANGæ GETÜTIGTæ WERDENæSOLLENæODERæMÔSSENæENTSPRECHENDESæGILTæIMæ &INANZHAUSHALTæFÔRæ!USZAHLUNGEN

æ Dææ BISHERæ NICHTæ VERANSCHLAGTEæ !USZAHLUNGENæ FÔRæ )NVE STITIONENæ ODERæ )NVESTITIONSFšRDERUNGSMA”NAHMENæ geleistet werden sollen, æ Eææ "EAMTEæ ODERæ !RBEITNEHMERæ EINGESTELLT æ BEFšRDERTæ ODERæ INæ EINEæ HšHEREæ %NTGELTGRUPPEæ EINGESTUFTæ WER DENæSOLLENæUNDæDERæ3TELLENPLANæDIEæENTSPRECHENDENæ Stellen nicht enthält. æ ææ !LSæ WESENTLICHæ IMæ 3INNEæ DESæ eæ æ !BSæ æ :IFFERæ æ UNDææ+6æ- 6æSINDæ&EHLBETRÜGEæBZWæ$ECKUNGSLÔ CKENæANZUSEHEN æWENNæSIEææVæ(æDERæORDENTLICHENæ !UFWENDUNGENæ BZWæ ORDENTLICHENæ !USZAHLUNGENæ ÔBERSTEIGEN æ ææ !LSæ ERHEBLICHæ IMæ 3INNEæ DESæ eæ æ !BSæ æ :IFFERæ æ +6æ - 6æ SINDæ BISHERæ NICHTæ VERANSCHLAGTEæ ODERæ ZU SÜTZLICHEæ !UFWENDUNGENæ BEIæ EINZELNENæ !UFWANDS POSITIONEN æ WENNæ SIEæ æ Væ (æ DERæ DERæ ORDENTLICHENæ !UFWENDUNGENæ ÔBERSTEIGENæ %NTSPRECHENDæ GILTæ DIEæ %RHEBLICHKEITSGRENZEæ FÔRæ DIEæ !USZAHLUNGENæ IMæ &I NANZHAUSHALT æ ææ !LSæGERINGFÔGIGæIMæ3INNEæDESæeææ!BSæ:IFFERææ+6æ - 6æ GELTENæ !USZAHLUNGENæ FÔRæ )NVESTITIONENæ UNDæ )N VESTITIONSFšRDERMA”NAHMENæ SOWIEæ UNABWEISBAREæ !UFWENDUNGENæ UNDæ !USZAHLUNGENæ FÔRæ )NSTANDSET ZUNGENæANæ"AUTENæUNDæ!NLAGEN æWENNæSIEæ æ4Òæ NICHTæÔBERSTEIGEN


Sternberger Seenlandschaft

– 10 –

ææ

%NTSCHEIDUNGENæ ZUæ ÔBERæ UNDæ AU”ERPLANMܔIGENæ !US gaben æ $IEæ %NTSCHEIDUNGæ ZUæ ÔBER æ UNDæ AU”ERPLANMܔIGENæ !USGABENæ WIRDæ DURCHæ DIEæ 'EMEINDEVERTRETUNGæ GETROF FEN æ WENNæ SIEæ DIEæ INæ DERæ (AUPTSATZUNGæ DERæ 'EMEINDEæ FESTGELEGTENæ 7ERTGRENZENæ FÔRæ DIEæ %NTSCHEIDUNGæ DESæ "ÔRGERMEISTERSæÔBERSTEIGT ææ (AUSHALTSVERMERKEæZURæ$ECKUNGSFÃœHIGKEIT ææ 6ONæ DERæ GRUNDSÃœTZLICHENæ GEGENSEITIGENæ $ECKUNGSFÃœ HIGKEITæDERæ!NSÃœTZEæFÔRæ!UFWENDUNGENæINNERHALBæEINESæ 4EILHAUSHALTSæ næ ENTSPRECHENDæ AUCHæ DERæ !NSÃœTZEæ !US ZAHLUNGENæ IMæ 4EILlNANZHAUSHALTæ æ GEMܔæ eæ æ !BSæ æ 'EM(6/ $OPPIKæSINDæAUSGENOMMEN æ sææ $+ææ0ERSONALAUFWENDUNGEN æ sæ $+æ æ 5NTERHALTUNGæ DESæ 6ERMšGENSAU”ERæ 3TRA”EN æ sææ $+ææ"EWIRTSCHAFTUNGæDESæ6ERMšGENS æ sææ $+ææ6ERSICHERUNGEN æ sææ $+ææ!BSCHREIBUNGEN æ sææ $+ææ"AUHOFæ æ )NNERHALBæDIESERæ$ECKUNGSKREISEææ ææSINDæALLEæ !UFWENDUNGENæGEGENSEITIGæDECKUNGSFÃœHIG ææ 'EMܔæeææ!BSææ'EM(6/ $OPPIKæWERDENæDIEæ!N SÃœTZEæ FÔRæ !USZAHLUNGENæ AUSæ )NVESTITIONSTÃœTIGKEITæ INNER HALBæ EINESæ 4EILHAUSHALTESæ JEWEILSæ FÔRæ GEGENSEITIGæ DE CKUNGSFÃœHIGæERKLÃœRT ææ 'EMܔæeææ!BSææ'EM(6/ $OPPIKæWERDENæDIEæ!N SÃœTZEæ FÔRæ !USZAHLUNGENæ AUSæ )NVESTITIONSTÃœTIGKEITæ INNER HALBæ EINESæ 4EILHAUSHALTESæ JEWEILSæ FÔRæ GEGENSEITIGæ DE CKUNGSFÃœHIGæERKLÃœRT ææ 'EMܔæeææ!BSææ'EM(6/ $OPPIKæWERDENæDIEæ!N SÃœTZEæ FÔRæ ORDENTLICHEæ !USZAHLUNGENæ ZUGUNSTENæ VONæ !USZAHLUNGENæ AUSæ )NVESTITIONSTÃœTIGKEITæ DESSELBENæ 4EIL HAUSHALTESæ JEWEILSæ FÔRæ EINSEITIGæ DECKUNGSFÃœHIGæ ERKLÃœRTæ 3OFERNæ DIEæ $ECKUNGSFÃœHIGKEITæ INæ !NSPRUCHæ GENOMMENæ WIRD æ VERMINDERTæ SICHæ DERæ !NSATZæ FÔRæ DIEæ KORRESPONDIE RENDENæ!UFWENDUNGEN ææ 'EMܔæeææ!BSææKšNNENæ-EHRERTRÃœGEæINæFOLGENDENæ 0RODUKTSACHKONTENæ FOLGENDEæ !UFWENDUNGSANSÃœTZEæ ER HšHEN æ sææ $+æ æ æ UNDæ æ sææ $+æææUNDæ ææ 'EMܔæ eæ æ !BSæ 'EM(6/ $OPPIKæ WERDENæ %RTRÃœGE %INZAHLUNGENæ AUSæ 3PENDENæ FÔRæ BESTIMMTEæ !UFWEN DUNGEN!USZAHLUNGENæ :WECKBINDUNGæ ENTSPRECHENDæ 3PENDENVERMERK æ INNERHALBæ EINESæ 4EILHAUSHALTESæ FÔRæ DECKUNGSFÃœHIGUNECHT æERKLÃœRT ææ &ESTLEGUNGæ DERæ 7ERTGRENZEæ FÔRæ DIEæ %INZELDARSTELLUNGæ DERæ%IN æUNDæ!USZAHLUNGENæFÔRæ)NVESTITIONSVORHABEN ææ 'EMܔæ eæ æ !BSæ æ 'EM(6/ $OPPIKæ WIRDæ BESTIMMT æ DASSæ %IN æ UNDæ !USZAHLUNGENæ FÔRæ )NVESTITIONENæ UNDæ )N VESTITIONSFšRDERUNGSMA”NAHMENæ OBERHALBæ DERæ 7ERT GRENZEæVONææ%52æFÔRæJEDEæ)NVESTITIONæODERæ)NVE STITIONSFšRDERUNGSMA”NAHMEæ IMæ 4EILHAUSHALTæ EINZELNæ DARZUSTELLENæ SINDæ 5NTERHALBæ DIESERæ 7ERTGRENZEæ ERFOLGTæ DIEæ$ARSTELLUNGæDERæ%IN æUNDæ!USZAHLUNGENæFÔRæ)NVESTI TIONENæUNDæ)NVESTITIONSFšRDERUNGSMA”NAHMENæINæJEDEMæ 4EILHAUSHALTæINSGESAMT ææ äBERTRAGBARKEIT æ !NSÃœTZEæFÔRæORDENTLICHEæ!UFWENDUNGENæUNDæFÔRæORDENT LICHEæ !USZAHLUNGENæ EINESæ 4EILHAUSHALTESæ WERDENæ BEIæ EINEMæAUSGEGLICHENENæ(AUSHALTæBZWæWENNæDERæ(AUS HALTSAUSGLEICHæ IMæ (AUSHALTSFOLGEJAHRæ ERREICHTæ WERDENæ KANNæALSæÔBERTRAGBARæERKLÃœRT

Nr. 06/2016

$IEæ (AUSHALTSSATZUNGæ MITæ !NLAGENæ LIEGENæ INæ DERæ :EITæ VOMæ æ BISæ ZUMæ æ JEWEILSæ -ONTAGæ BISæ &REITAG æ æ æ æ 5HRæ IMæ 2ATHAUSæ DERæ 3TADTæ 3TERNBERG æ :IMMERæ æ šFFENTLICHæAUS Wasser- und Bodenverband „Nebel“ 4ETEROWERæ#HAUSSEEæ æ'ÔSTROW 4ELææ

Öffentliche Bekanntmachung über UnterhaltungsmaÃ&#x;nahmen an Gewässern II. Ordnung )Mæ *AHRæ æ lNDENæ GANZJÃœHRIGæ DIEæ ERFORDERLICHENæ 5NTERHAL TUNGSARBEITENæANæ'EWÃœSSERNæ))æ/RDNUNGæSTATTæ6OMææ BISæ æ WERDENæ -ÃœH æ UNDæ +RAUTUNGSARBEITENæ DURCH GEFÔHRTæ 'RUNDRÃœUMUNGENæ UNDæ (OLZARBEITENæ 2ÔCKSCHNITTæ UNDæ 0mEGE æ FALLENæ INæ DERæ :EITæ VOMæ æ æ BISæ ZUMæ æ ANæ3PEZIELLEæ2EPARATURENæANæ'EWÃœSSERNæ))æ/RDNUNGæUNDæ"AU WERKENæERFOLGENæNACHæ"EDARFæ$IEæ!RBEITENæWERDENæINæFOLGENDENæ 'EMEINDENæBZWæ3TÃœDTENæDURCHGEFÔHRT

"LANKENBERG æDENææ

Amt Sternberger Seenlandschaft: -USTIN æ7ITZIN 'EMܔæ eæ æ u"ESONDEREæ 0mICHTENæ BEIæ DERæ 'EWÃœSSERUNTERHAL TUNGhæDESæ'ESETZESæZURæ/RDNUNGæDESæ7ASSERHAUSHALTESæ7(' æ INæ DERæ &ASSUNGæ DERæ "EKANNTMACHUNGæ VOMæ æ "'")æ )æ 3æ æ FF æ MITæ eæ æ DESæ 7ASSERGESETZESæ DESæ ,ANDESæ - 6æ ,7A' æ VOMæ æ '6/")æ - 6æ 3æ æ '3æ - 6æ 'Læ .Ræ  æ ZULETZTæ GEÃœNDERTæ DURCHæ !RTIKELæ æ DESæ 'ESETZESæ VOMæ æ '6/ ")æ - 6æ æ 3æ æ UNDæ DERæ 3ATZUNGæ UN SERESæ6ERBANDES æ3OWEITæESæZURæORDNUNGSGEMܔENæ5NTERHALTUNGæEINESæOBERIR DISCHENæ'EWÃœSSERSæERFORDERLICHæIST æHABEN ææ æ DIEæ 'EWÃœSSEREIGENTÔMERæ 5NTERHALTUNGSMA”NAHMENæ AMæ 'EWÃœSSERæZUæDULDEN ææ DIEæ !NLIEGERæ UNDæ (INTERLIEGERæ ZUæ DULDEN æ DASSæ DIEæ ZURæ 5N TERHALTUNGæ VERPmICHTETEæ 0ERSONæ ODERæ IHREæ "EAUFTRAGTENæ DIEæ 'RUNDSTÔCKEæBETRETEN æVORÔBERGEHENDæBENUTZENæUNDæAUSæIH NENæ"ESTANDTEILEæFÔRæDIEæ5NTERHALTUNGæENTNEHMEN æWENNæDIE SEæANDERWEITIGæNURæMITæUNVERHÃœLTNISMܔIGæHOHENæ+OSTENæBE SCHAFFTæWERDENæKšNNENæ(INTERLIEGERæSINDæDIEæ%IGENTÔMERæDERæ ANæ!NLIEGERGRUNDSTÔCKEæANGRENZENDENæ'RUNDSTÔCKEæUNDæDIEæ ZURæ.UTZUNGæDIESERæ'RUNDSTÔCKEæ"ERECHTIGTEN ææ DIEæ!NLIEGERæZUæDULDEN æDASSæDIEæZURæ5NTERHALTUNGæVERPmICH TETEæ0ERSONæDIEæ5FERæBEPmANZT ææ DIEæ)NHABERæVONæ2ECHTENæUNDæ"EFUGNISSENæANæ'EWÃœSSERNæZUæ DULDEN æ DASSæ DIEæ "ENUTZUNGæ VORÔBERGEHENDæ BEHINDERTæ ODERæ unterbrochen wird. $IEæ ZURæ 5NTERHALTUNGæ VERPmICHTETEæ 0ERSONæ HATæ DERæ DULDUNGS PmICHTIGENæ 0ERSONæ DIEæ BEABSICHTIGTENæ -A”NAHMENæ RECHTZEITIGæ VORHERæ ANZUKÔNDIGENæ 7EITERGEHENDEæ 2ECHTSVORSCHRIFTENæ DERæ ,ÃœNDERæBLEIBENæUNBERÔHRT æ$IEæNACHæ!BSATZææ6ERPmICHTETENæHABENæ(ANDLUNGENæZUæUN TERLASSEN æDIEæDIEæ5NTERHALTUNGæUNMšGLICHæMACHENæODERæWESENT LICHæERSCHWERENæWÔRDEN æ $IEæ !NLIEGERæ KšNNENæ VERPmICHTETæ WERDEN æ DIEæ 5FERGRUND STÔCKEæ INæ ERFORDERLICHERæ "REITEæ SOæ ZUæ BEWIRTSCHAFTEN æ DASSæ DIEæ Unterhaltung nicht beeinträchtigt wird. æ%NTSTEHENæDURCHæ(ANDLUNGENæNACHæ!BSATZææ3ATZææ.UMMERæ æBISææ3CHÃœDEN æSOæHATæDERæ'ESCHÃœDIGTEæGEGENæDIEæZURæ5NTER HALTUNGæVERPmICHTETEæ0ERSONæ!NSPRUCHæAUFæ3CHADENERSATZ !LLENæ %IGENTÔMERNæ UNDæ .UTZERNæ VONæ BETROFFENENæ 'RUNDSTÔCKENæ !N æ UNDæ (INTERLIEGER æ )NHABERNæ VONæ &ISCHEREIRECHTEN æ -ITGLIE DERN æ6ERBÃœNDENæUNDæ'EWÃœSSERBENUTZERNæWIRDæHIERMITæBISæZUMæ æ DIEæ -šGLICHKEITæ AUFæ !NHšRUNG æ ZURæ SCHRIFTLICHENæ ÇU”ERUNGæ BZWæ ZURæ .IEDERSCHRIFTæ INæ UNSERENæ $IENSTRÃœUMENæ INæ æ'ÔSTROW+LUE” æ4ETEROWERæ#HAUSSEEæ æ4ELEFONææ 213062 gewährt.

Schulz Bürgermeister

gez. Neumann Verbandsvorsteher

$IEæRECHTSAUFSICHTLICHEæ'ENEHMIGUNGæWURDEæAMææERTEILT


Nr. 06/2016

– 11 –

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg æ&LURNEUORDNUNGSBEHšRDEæ æ "LEICHERUFERæ æ3CHWERIN

Gemeinde: "LANKENBERG 'EMARKUNGæ &RIEDRICHSWALDE &LURææ ææ &LURSTÔCKEæ æ æ

Flurneuordnungsverfahren „Blankenberg“ Landkreis Ludwigslust-Parchim Gemeinde Blankenberg, Stadt Brüel Aktenzeichen: 5433.3-76-34249 BITTEæBEIæ3CHRIFTVERKEHRæANGEBEN æ

3CHWERIN æ

!USFERTIGUNG

Öffentliche Bekanntmachung Für die Gemeinden Blankenberg, Brüel und Weitendorf

Änderungsbeschluss .ACHæ eeæ æ UNDæ æ DESæ &LURBEREINIGUNGSGESETZESæ &LURB' æ VOMæ æ-ÃœRZææ"'"Læ)æ3æ æMITæSPÃœTERENæÇNDERUNGENæERGEHTæ FOLGENDERæ"ESCHLUSS I. Das Flurneuordnungsgebiet wird durch Zuziehung der folgenden Flächen geändert: Gemeinde: "LANKENBERG 'EMARKUNGæ 0ENZIN &LURææ ææ

&LURSTÔCKEæ æ

Gemeinde: 'EMARKUNGæ &LURææ æ æ æ æ æ æ

"LANKENBERG &RIEDRICHSWALDE ææ æ æ æ æ æ æ

&LURSTÔCKEæ æ æ æ æ æ æ

Gemeinde: 'EMARKUNGæ &LURææ æ

"LANKENBERG 7EI”Eæ+RUG ææ æ

&LURSTÔCKEæ æ æ æ æ æ

Gemeinde: 'EMARKUNGæ &LURææ æ

"LANKENBERG 7EI”Eæ+RUG ææ æ

&LURSTÔCKEæ æ æ æ æ æ 

 æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

 æ æ æ æ

Stadt: "RÔEL 'EMARKUNGæ "RÔEL &LURææ ææ

&LURSTÔCKEæ æ æ

Stadt: "RÔEL 'EMARKUNGæ "RÔEL &LURææ ææ

&LURSTÔCKEæ æ

Gemeinde: 7EITENDORF 'EMARKUNGæ 3ÔLTEN &LURææ ææ

&LURSTÔCKEæ æ

Gleichzeitig wird das Flurneuordnungsgebiet durch Ausschluss der folgenden Flächen geändert: Gemeinde: 'EMARKUNGæ 0ENZIN &LURææ ææ æ æ

Sternberger Seenlandschaft

"LANKENBERG &LURSTÔCKEæ æ æ æ æ æ æ æ æ

Gemeinde: "LANKENBERG 'EMARKUNGæ 7EI”Eæ+RUG &LURææ ææ

&LURSTÔCKææ 

$ASæ:UZIEHUNGSGEBIETæHATæEINEæ'Rš”EæVONæCAææHA æDASæ!US SCHLUSSGEBIETæHATæEINEæ'Rš”EæVONæCAææHAæ$ASæ6ERFAHRENSGE BIETæUMFASSTæSOMITæNUNMEHRææHAæ$ASæHINZUGEZOGENEæBZWæ AUSGESCHLOSSENEæ&LURNEUORDNUNGSGEBIETæISTæAUFæDERæMITæDIESEMæ "ESCHLUSSæ VERBUNDENENæ 'EBIETSKARTEæ DURCHæ UNTERSCHIEDLICHEæ FARBIGEæ5MRANDUNGæGEKENNZEICHNET 3EINEæGENAUEæ!BGRENZUNGæNACHæ&LURSTÔCKENæKANNæBEIæDERæ&LUR NEUORDNUNGSBEHšRDE æ DEMæ 3TAATLICHENæ !MTæ FÔRæ ,ANDWIRTSCHAFTæ UNDæ5MWELTæ7ESTMECKLENBURG æ"LEICHERUFERæ ææ3CHWE RINæINæEINEMæ:EITRAUMæVONæZWEIæ7OCHEN æGERECHNETæVOMæERSTENæ 4AGæ SEITæ DERæ šFFENTLICHENæ "EKANNTMACHUNG æ ZUæ DENæ ÔBLICHENæ Dienststunden eingesehen werden. II. $IEæ %IGENTÔMERæ UNDæ %RBBAUBERECHTIGTENæ DERæ NACHTRÜGLICHæ ZUMæ 6ERFAHRENæZUGEZOGENENæ&LURSTÔCKEæWERDENæ4EILNEHMERæDER u4EILNEHMERGEMEINSCHAFTæDESæ&LURNEUORDNUNGSVERFAHRENS "LANKENBERGh MITæ3ITZæINæ"LANKENBERG æ,ANDKREISæ,UDWIGSLUST 0ARCHIM .EBENBETEILIGTEæ SINDæ 'EMEINDEN æ ANDEREæ +šRPERSCHAFTENæ DESæ šFFENTLICHENæ 2ECHTS æ 7ASSER æ UNDæ "ODENVERBÜNDEæ UNDæ )NHABERæ VONæ 2ECHTENæ ANæ 'RUNDSTÔCKENæ IMæ 6ERFAHRENSGEBIETæ .EBENBE TEILIGTEæ SINDæ DESæ WEITERENæ %IGENTÔMERæ VONæ NICHTæ ZUMæ &LURNEU ORDNUNGSGEBIETæ GEHšRENDENæ 'RUNDSTÔCKEN æ DIEæ ZURæ %RRICHTUNGæ FESTERæ 'RENZZEICHENæ ANæ DERæ 'RENZEæ DESæ &LURNEUORDNUNGSGE BIETESæMITZUWIRKENæHABEN III. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte FÔRæDIEæHINZUGEZOGENENæ&LURSTÔCKE Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, die aber zur Beteiligung am Flurneuordnungsverfahren berechtigen, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 3 Monaten - gerechnet vom ersten Tage der Bekanntmachung dieses Beschlusses - bei der Flurneuordnungsbehörde anzumelden. Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurneuordnungsbehörde innerhalb einer von dieser zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Fristen angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurneuordnungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Der Inhaber eines vorstehend bezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. IV. 6ONæ DERæ "EKANNTGABEæ DIESESæ "ESCHLUSSESæ BISæ ZURæ 5NANFECHT BARKEITæDESæ&LURNEUORDNUNGSPLANSæDÔRFENæOHNEæ:USTIMMUNGæDERæ &LURNEUORDNUNGSBEHšRDE ææ DIEæ.UTZUNGSARTENæDERæ'RUNDSTÔCKEæNICHTæGEÜNDERTæWERDEN æ SOWEITæ ESæ NICHTæ ZUMæ ORDNUNGSGEMܔENæ 7IRTSCHAFTSBETRIEBæ GEHšRT

 ææ "AUWERKE æ "RUNNEN æ 'RÜBEN æ %INFRIEDUNGENæ UNDæ ÜHNLICHEæ Anlagen weder errichtet, WESENTLICHæVERÜNDERTæNOCHæBESEITIGTæWERDEN

 ææ "ÜUME æ 3TRÜUCHER æ 'EHšLZEæ UNDæ ÜHNLICHESæ NICHTæ BESEITIGTæ werden. "EIæ :UWIDERHANDLUNGENæ KšNNENæ -A”NAHMENæ ZUæ æ UNDæ æ IMæ &LURNEUORDNUNGSVERFAHRENæ UNBERÔCKSICHTIGTæ BLEIBENæ $IEæ &LUR NEUORDNUNGSBEHšRDEæ KANNæ DENæ FRÔHERENæ :USTANDæ WIEDERHER STELLENæLASSENæ)Mæ&ALLEæDERæ:IFFERæ æMÔSSENæ%RSATZPmANZUNGENæ ANGEORDNETæWERDENæeææ&LURB' 


Sternberger Seenlandschaft

– 12 –

V. &ERNERæ DÔRFENæ BISæ ZURæ !USFÔHRUNGSANORDNUNGæ (OLZEINSCHLÜGEæ ÔBERæDENæ2AHMENæEINERæORDNUNGSGEMܔENæ"EWIRTSCHAFTUNGæHI NAUSæNURæMITæDERæ:USTIMMUNGæDERæ&LURNEUORDNUNGSBEHšRDEæVOR GENOMMENæWERDEN æANDERENFALLSæSIEæDIEæ7IEDERAUFFORSTUNGæAN ORDNENæKANNæeææ.RNææUNDææ&LURB' æ"EIæDENæZUæTREFFENDENæ -A”NAHMENæ HANDELTæ DIEæ &LURNEUORDNUNGSBEHšRDEæ IMæ %INVER NEHMENæMITæDERæ&ORSTAUFSICHTSBEHšRDE 6ERSTš”EæGEGENæDIEæINæeææ æ.RNææUNDææUNDæeææ.Rææ&LUR B'æ GENANNTENæ 4ATBESTÜNDEæ KšNNENæ ALSæ /RDNUNGSWIDRIGKEITENæ MITæ'ELDBU”ENæGEAHNDETæWERDENæeææ&LURB' Gründe: $IEæ 6ERFAHRENSGEBIETSÜNDERUNGæ DIENTæ DERæ !BRUNDUNGæ DESæ 6ER FAHRENSGEBIETESæUNDæDERæ"ERICHTIGUNGæOFFENSICHTLICHERæ5NRICHTIG KEITEN3CHREIBFEHLERæ BEIæ DERæ %INLEITUNGæ DESæ 6ERFAHRENSæ BEZÔG LICHæDERæ!UFZÜHLUNGæDERæ6ERFAHRENSmURSTÔCKE $URCHæ DIEæ :UZIEHUNGæ VONæ 'RABENmURSTÔCKENæ ANæ DERæ SÔDLICHENæ 6ERFAHRENSGRENZEæBESTEHTæJETZTæDIEæ-šGLICHKEIT æGETEILTEæ'RÜBENæ ZUæREGELNæUNDæDAMITæ2ECHTSSICHERHEITæZUæSCHAFFEN )Mæ !NHšRUNGSTERMINæ AMæ æ SINDæ DIEæ VORAUSSICHTLICHENæ 4EILNEHMERæ ÔBERæ DENæ 6ERFAHRENSGANGæ UNDæ ÔBERæ DIEæ &INANZIE RUNGæDERæ+OSTENæUNTERRICHTETæWORDENæeææ æ&LURB' $AMITæ SINDæ DIEæ RECHTLICHENæ 6ORAUSSETZUNGENæ FÔRæ DIEæ ÇNDERUNGæ DESæ &LURNEUORDNUNGSVERFAHRENSæ u"LANKENBERGhæ ERFÔLLTæ eæ æ æ ,W!NP' $IEæ!NORDNUNGENæZUæDENæ:IFFERNæ))æBISæ6æBERUHENæAUFæDENæeeæ æ æ ææUNDææ.RNææUNDææDESæ&LURB' Rechtsbehelfsbelehrung: 'EGENæ DENæ ÇNDERUNGSBESCHLUSSæ KANNæ INNERHALBæ EINESæ -ONATSæ NACHæ "EKANNTGABEæ 7IDERSPRUCHæ ERHOBENæ WERDENæ $ERæ 7IDER SPRUCHæISTæBEIMæ3TAATLICHENæ!MTæFÔRæ,ANDWIRTSCHAFTæUNDæ5MWELTæ 7ESTMECKLENBURG æ "LEICHERUFERæ æ æ 3CHWERIN æ SCHRIFTLICHæ EINZULEGENæODERæZURæ.IEDERSCHRIFTæZUæERKLÜREN )Mæ!UFTRAG gez. A. Winkelmann Abteilungsleiterin

,3

Ausfertigungsvermerk: $IEæ !USFERTIGUNGæ WURDEæ ZUMæ :WECKEæ DERæ "EKANNTGABEæ ERSTELLTæ UNDæSTIMMTæMITæDERæ5RSCHRIFTæÔBEREIN AUSGEFERTIGTæ3CHWERIN æ )Mæ!UFTRAG H. Horn Sachbearbeiter

,3

Wasser- und Bodenverband „Warnow-Beke“ Körperschaft des öffentlichen Rechts "ANKVERBINDUNGæ6OLKS æUNDæ2AIFFEISENBANKæEæ' )"!.æ$%æææææ 6ERBANDSVORSTEHERæ-ICHAELæ#ONSTIENæ")#æ'%./$%&'5%

Öffentliche Bekanntmachung über UnterhaltungsmaÃ&#x;nahmen an Gewässern der 2. Ordnung 'EMܔæeææDERæ3ATZUNGæGEBEæICHæBEKANNT æDASSæDIEæ5NTERHAL TUNGæANæDENæIMæ%INZUGSGEBIETæDESæ7"6æu7ARNOW "EKEhæBElND LICHENæ'EWÃœSSERNæDERæ/RDNUNGæINæFOLGENDENæ:EITRÃœUMENæSTATT lNDET ææ 'EWÃœSSERKRAUTUNGæææBISææDESæLAUFENDENæ*AHRES æ $IEæ+RAUTUNGæUMFASSTæIMæ7ESENTLICHENæDASæEIN æODERæMEHR MALIGEæ +RAUTENæ DERæ 'EWÃœSSERSOHLENæ UNDæ DASæ -ÃœHENæ DERæ "šSCHUNGEN

Nr. 06/2016

ææ 'RUNDRÃœUMUNGææDESæLAUFENDENæBISææDESæ&OLGE JAHRES $IEæ 'RUNDRÃœUMUNGæ UMFASSTæ DIEæ (ERSTELLUNGæ DESæ !BmUSSPROlLSæ UNTERæ"ERÃœUMUNGæVONæANGELAGERTENæ3EDIMENTENæUNDæ3CHLAMM $IEæ )NSTANDHALTUNGæ VONæ 'EWÃœSSERABSCHNITTEN æ 2OHRLEITUNGEN æ 3TAUEN æ 3CHšPFWERKENæ USW æ SOWIEæ DIEæ (AVARIEBESEITIGUNGæ ER FOLGTæGANZJÃœHRIG $IEæ "AUBETRIEBEæ SINDæ INFORMIERT æ GENAUEæ !BSPRACHENæ MITæ DENæ !NLIEGERNæ ÔBERæ DENæ KONKRETENæ :EITPUNKTæ DERæ 5NTERHALTUNGSAR BEITENæDURCHZUFÔHREN $ASæ %INZUGSGEBIETæ DESæ 6ERBANDESæ BERÔHRTæ FOLGENDEæ 'EMEIN DENæ UNDæ 3TÃœDTEæ ENTSPRECHENDæ DESæ .IEDERSCHLAGSEINZUGSGE BIETESæGANZmÃœCHIGæODERæANTEILIG ,ANDKREISæ2OSTOCKææ "AUMGARTEN æ "ENITZ æ "ERNITT æ "RšBBE ROW æ "ÔTZOW æ $REETZ æ *ÔRGENSHAGEN æ +ASSOW æ+LEINæ"ELITZ æ+RITZMOW æ+RšPE LIN æ -ISTORF æ 0ENZIN æ 2ETSCHOW æ 2ÔHN æ 2UKIETEN æ 3ATOW æ 3CHWAAN æ 3TÃœBELOW æ 3TEINHAGEN æ 4ARNOW æ 6ORBECK æ 7AR NOW æ7IENDORF æ:EPELIN æ:IESENDORF ,ANDKREISæ .ORDWESTMECKLENBURGææ 'LASIN æ0ASSEE æ7ARIN ,ANDKREISæ ,UDWIGSLUST 0ARCHIMææ 3TERNBERG 'EMܔæ eæ æ DESæ 7ASSERHAUSHALTSGESETZESæ 7(' æ VOMæ æ *ULIæ æ "'"Læ )æ 3æ æ DASæ ZULETZTæ DURCHæ !RTIKELæ æ !BSATZæ æ DESæ 'ESETZESæ VOMæ æ &EBRUARæ æ "'"Læ )æ 3æ æ GE ÃœNDERTæ WORDENæ ISTæ UNDæ eæ æ 7ASSERGESETZæ DESæ ,ANDESæ -ECK LENBURG 6ORPOMMERNæ ,7A' æ VOMæ æ '6/"Læ - 6æ 3æ æ ZULETZTæ GEÃœNDERTæ DURCHæ !RTIKELæ æ DESæ 'ESETZESæ VOMæ æ *ULIæ æ '6/"Læ - 6æ 3æ æ æ SINDæ DIEæ %IGENTÔMERæ DESæ 'EWÃœSSERBETTES æ DIEæ !NLIEGERæ UNDæ (INTERLIEGERæ VERPmICHTET æ DIEæ $URCHFÔHRUNGæDERæ5NTERHALTUNGSARBEITENæUNDæDIEæ"ENUTZUNGæDERæ 'RUNDSTÔCKEæ ZUæ DULDENæ UNDæ DENæ ANFALLENDENæ !USHUBæ AUFæ DENæ 5FERGRUNDSTÔCKENæAUFZUNEHMEN :URæ $URCHFÔHRUNGæ DERæ !RBEITENæ SINDæ INæ !BSPRACHEæ MITæ DEMæ JE WEILIGENæ "AUBETRIEBæ % :ÃœUNEæ UNDæ ANDEREæ BEWEGLICHEæ (INDER NISSEæVONæDENæ.UTZERNæZURÔCKæZUæSETZEN !LLENæ %IGENTÔMERNæ UNDæ .UTZERNæ VONæ BETROFFENENæ 'RUNDSTÔCKENæ !NLIEGERæ UNDæ (INTERLIEGER æ )NHABERNæ VONæ &ISCHEREIRECHTEN æ -ITGLIEDERN æ6ERBÃœNDENæUNDæ'EWÃœSSERBENUTZERNæWIRDæDIEæ-šG LICHKEITæAUFæ!NHšRUNG æZURæSCHRIFTLICHENæÇU”ERUNGæBZWæZURæ.IE DERSCHRIFTæINæDENæ$IENSTRÃœUMENæINææ*ÔRGENSHAGEN æ.EUKIR CHENERæ7EGæ æ4ELæææGEWÃœHRT Michael Constien Verbandsvorsteher

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Weitendorf !UFæ DERæ 'RUNDLAGEæ DESæ eæ æ DERæ +OMMUNALVERFASSUNGæ FÔRæ DASæ ,ANDæ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ +6æ - 6 æ INæ DERæ &ASSUNGæ DERæ "EKANNTMACHUNGæ VOMæ æ *ULIæ æ '6/"Læ 3EITEæ æ WIRDæ NACHæ "ESCHLUSSæ DERæ 'EMEINDEVERTRETUNGæ VOMæ æ UNDæ NACHæ!NZEIGEæBEIæDERæUNTERENæ2ECHTSAUFSICHTSBEHšRDEæNACHFOL GENDEææ3ATZUNGæZURæÇNDERUNGæDERæ(AUPTSATZUNGæERLASSEN Artikel I Änderung der Hauptsatzung $IEæ (AUPTSATZUNGæ DERæ 'EMEINDEæ 7EITENDORFæ VOMæ æ WIRDæWIEæFOLGTæGEÃœNDERT 1. § 5 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: æ %Sæ WIRDæ EINæ (AUPT æ UNDæ &INANZAUSSCHUSSæ GEBILDETæ )HMæ GE HšRENæ NEBENæ DEMæ "ÔRGERMEISTERæ DREIæ WEITEREæ -ITGLIEDERæ DERæ 'EMEINDEVERTRETUNGæ ANæ $IEæ 'EMEINDEVERTRETUNGæ WÃœHLTæ NEBENæ DIESEN æ WEITEREæ DREIæ -ITGLIEDERæ DERæ 'EMEINDEVERTRETUNG æ ALSæ STELLVERTRETENDEæ !USSCHUSSMITGLIEDERæ 3EINEæ !UFGABENæ BEINHAL TENæ 0ERSONAL æ UNDæ /RGANISATIONSAUFGABEN æ &INANZ æ UNDæ (AUS HALTSWESEN æ 3TEUERN æ 'EBÔHREN æ "EITRÃœGEæ UNDæ SONSTIGEæ !B GABENæ $IEæ 3ITZUNGENæ lNDENæ INæ DERæ 2EGELæ INæ 6ORBEREITUNGæ DERæ 'EMEINDEVERTRETERSITZUNGENæSTATT


Nr. 06/2016

– 13 –

2. § 6 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: æ$IEæ3ITZUNGENæDERæ!USSCHÔSSEæSINDæNICHTæšFFENTLICHæUNDælN DENæINæDERæ2EGELæBEIæ%RFORDERNISæINæ6ORBEREITUNGæVONæ%NTSCHEI DUNGENæDERæ'EMEINDEVERTRETUNGæSTATTæ$IEæ2EGELUNGENæDESæeææ DIESERæ3ATZUNGæGELTENæENTSPRECHEND 3. § 8 Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst: æ$ERæ"ÔRGERMEISTERæERHÃœLTæEINEæFUNKTIONSBEZOGENEæ!UFWANDS ENTSCHÃœDIGUNGæINæ(šHEæVONææ%52/æMONATLICHæ$IEæ3TELLVER TRETERæDESæ"ÔRGERMEISTERSæERHALTENæFOLGENDEæFUNKTIONSBEZOGENEæ !UFWANDSENTSCHÃœDIGUNG ææ DERææ3TELLVERTRETERææ%52/æMONATLICH ææ DERææ3TELLVERTRETERææ%52/æMONATLICH .EBENæ DIESERæ FUNKTIONSBEZOGENENæ !UFWANDSENTSCHÃœDIGUNGæ ERHÃœLTæ DERæ 3TELLVERTRETERæ DESæ "ÔRGERMEISTERSæ EINEæ SITZUNGSBEZO GENEæ!UFWANDSENTSCHÃœDIGUNGæGEMܔæDESæ!BSATZESæ 4. Im § 8 wird nachstehender Abs. 6 eingefügt: æ 3PÃœTESTENSæ NACHæ ZWEIæ -ONATENæ 6ERTRETUNGæ ENTFÃœLLTæ DIEæ !UF WANDSENTSCHÃœDIGUNGæ FÔRæ DENæ "ÔRGERMEISTERæ )Næ DIESEMæ &ALLæ ER HÃœLTæ DIEæ STELLVERTRETENDEæ 0ERSONæ DIEæ VOLLEæ !UFWANDSENTSCHÃœDI gung. 5. § 9 Abs. 1, 4 und 5 werden wie folgt neu gefasst: æ3ATZUNGENæUNDæANDEREæGESETZLICHæVORGESCHRIEBENEæ"EKANNT MACHUNGEN æ MITæ !USNAHMEæ DERæ INæ !BSæ æ GENANNTENæ "EKANNT MACHUNGENæ SOWIE æ 7AHLBEKANNTMACHUNGENæ ERFOLGENæ DURCHæ !BDRUCKæ IMæ AMTLICHENæ "EKANNTMACHUNGSBLATTæ DESæ !MTES æ DEMæ u!MTSBLATTæ 3TERNBERGERæ 3EENLANDSCHAFThæ $IEæ "EKANNTMACHUNGæ UNDæ6ERKÔNDUNGæISTæBEWIRKTæMITæ!BLAUFæDESæ%RSCHEINUNGSTAGES æ %INLADUNGENæ ZUæ DENæ 3ITZUNGENæ DERæ 'EMEINDEVERTRETUNG æ IHRERæ !USSCHÔSSEæ SOWIEæ 6ERSAMMLUNGENæ DERæ %INWOHNERINNENæ UNDæ%INWOHNERæERFOLGENæDURCHæ"EKANNTMACHUNGæIMæ)NTERNETæAUFæ DERæ (OMEPAGEæ DESæ !MTESæ 3TERNBERGERæ 3EENLANDSCHAFTæ WWW AMT STERNBERGER SEENLANDSCHAFTDE æ)STæDIEæšFFENTLICHEæ"EKANNTMACHUNGæEINERæORTSRECHTLICHENæ"E STIMMUNGæINæÔBLICHERæ&ORMæINFOLGEæHšHERERæ'EWALTæODERæSONSTI GERæUNABWENDBARERæ%REIGNISSE æNICHTæMšGLICH æSOæISTæDIESEæDURCHæ !USHANGæ ANæ DENæ "EKANNTMACHUNGSTAFELNæ ZUæ VERšFFENTLICHENæ $IEæ !USHANGFRISTæ BETRÃœGTæ æ 4AGEæ )Næ DIESENæ &ÃœLLENæ ISTæ DIEæ "E KANNTMACHUNGæ NACHæ !BSATZæ æ UNVERZÔGLICHæ NACHZUHOLEN æ SO FERNæSIEæNICHTæDURCHæ:EITABLAUFæGEGENSTANDLOSæGEWORDENæIST $IEæ"EKANNTMACHUNGSTAFELNæBElNDENæSICHæIN ææ 7EITENDORFææ "USHALTESTELLEæ+AARZERæ$AMM ææ 3ÔLTENææ +REUZUNGæ$ORFMITTE ææ *ÔLCHENDORFææ $ORFMITTE ææ 3CHšNLAGEææ VORæDEMæ'UTSHAUS ææ +AARZææ $ORFMITTE Artikel II Inkrafttreten $IEæ æ 3ATZUNGæ ZURæ ÇNDERUNGæ DERæ (AUPTSATZUNGæ TRITTæ AMæ 4AGEæ NACHæIHRERæ"EKANNTMACHUNGæINæ+RAFT 7EITENDORF æDææ Baltrusch amt. Bürgermeister Verfahrensvermerk: 6ORSTEHENDEæ æ 3ATZUNGæ ZURæ ÇNDERUNGæ DERæ (AUPTSATZUNGæ DERæ 'EMEINDEæ 7EITENDORFæ WURDEæ DEMæ ,ANDRATæ DESæ ,ANDKREISESæ ,UDWIGSLUST 0ARCHIMæALSæUNTEREæ2ECHTSAUFSICHTSBEHšRDEæGEMܔæ eæ æ !BSATZæ æ +OMMUNALVERFASSUNGæ - 6æ ANGEZEIGTæ $ERæ ,AND RATæ HATæ MITæ 3CHREIBENæ VOMæ æ KEINEæ 6ERLETZUNGæ VONæ 2ECHTSVORSCHRIFTENæGELTENDæGEMACHT $IEææ3ATZUNGæZURæÇNDERUNGæDERæ(AUPTSATZUNGæDERæ'EMEINDEæ 7EITENDORFæVOMææWIRDæIMæ"EKANNTMACHUNGSBLATTæDESæ !MTESæ3TERNBERGERæ3EENLANDSCHAFTæDEMæu!MTSBLATTæ3TERNBERGERæ

Sternberger Seenlandschaft

3EENLANDSCHAFThæ.RææVOMææšFFENTLICHæBEKANNTæ gemacht. 3OWEITæ BEIMæ %RLASSæ DIESERæ 3ATZUNGæ GEGENæ 6ERFAHRENS æ UNDæ &ORMVORSCHRIFTENæVERSTO”ENæWURDE æKšNNENæDIESEæNACHæeææ!BSæ æDERæ+OMMUNALVERFASSUNGæ- 6æNURæINNERHALBæEINESæ*AHRESæGEL TENDæGEMACHTæWERDENæ$IEæ&RISTæGILTæNICHTæFÔRæDIEæ6ERLETZUNGæVONæ !NZEIGE æ'ENEHMIGUNGS æODERæ"EKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN

2. Satzung zur Änderung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofswesen) der Gemeinde Kuhlen-Wendorf !UFæ DERæ 'RUNDLAGEæ DESæ eæ æ DERæ +OMMUNALVERFASSUNGæ FÔRæ DASæ ,ANDæ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ +6æ - 6 æ INæ DERæ &ASSUNGæ DERæ "EKANNTMACHUNGæVOMææ*ULIææ'6/"Læ- 6 æ3æ æDERæ eeæ æ æ æ UNDæ æ DESæ +OMMUNALABGABENGESETZESæ +!' æ DESæ ,ANDESæ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ VOMæ æ !PRILæ æ '6/ "Læ- 6 æ3æ æZULETZTæGEÃœNDERTæDURCHæ!RTIKELææDESæ'ESETZESæ VOMææ*ULIææ'6/"Læ- 6 æ3æ æ æDEMæ'ESETZæÔBERæ DASæ"ESTATTUNGS æUNDæ&RIEDHOFSWESENæ"ESTATTUNGSGESETZ æDESæ ,ANDESæ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ VOMæ æ *ULIæ æ '6/"Læ - 6 æ 3æ æ ZULETZTæ GEÃœNDERTæ DURCHæ !RTIKELæ æ !BSæ æ DESæ 'E SETZESæ VOMæ æ $EZEMBERæ æ '6/"Læ - 6 æ 3æ æ WIRDæ NACHæ "ESCHLUSSæ DERæ 'EMEINDEVERTRETUNGæ +UHLEN 7ENDORFæ VOMæ æ UNDæ NACHæ $URCHFÔHRUNGæ DESæ !NZEIGEVERFAHRENSæ BEIMæ ,ANDRATæ DESæ ,ANDKREISESæ ,UDWIGSLUST 0ARCHIMæ ALSæ UNTEREæ 2ECHTSAUFSICHTSBEHšRDEæFOLGENDEææ3ATZUNGæZURæÇNDERUNGæDERæ 3ATZUNGæÔBERæDASæ&RIEDHOFS æUNDæ"ESTATTUNGSWESENæ&RIEDHOFS SATZUNG æDERæ'EMEINDEæ+UHLEN 7ENDORFæERLASSEN Artikel I $IEæ3ATZUNGæÔBERæDASæ&RIEDHOFS æUNDæ"ESTATTUNGSWESENæ&RIED HOFSSATZUNG æ DERæ 'EMEINDEæ +UHLEN 7ENDORFæ VOMæ æ WIRDæWIEæFOLGTæGEÃœNDERT 1. § 9 wird neu gefasst: § 9 Beschaffenheit von Särgen und Urnen æ"ESTATTUNGENæSINDæGRUNDSÃœTZLICHæINæ3ÃœRGENæUNDæ5RNENæVORZU nehmen. æ&ÔRæ%RDBESTATTUNGENæDARFæKEINæ3ARGæVERWENDETæWERDEN æDERæ GEEIGNETæ IST æ NACHHALTIGæ DIEæ PHYSIKALISCHE æ CHEMISCHEæ ODERæ BI OLOGISCHEæ "ESCHAFFENHEITæ DESæ "ODENSæ ODERæ DESæ 'RUNDWASSERSæ ZUæ VERÃœNDERNæ UNDæ DERæ DIEæ 6ERWESUNGæ DERæ ,EICHEæ NICHTæ INNER HALBæDERæFESTGESETZTENæ2UHEFRISTæERMšGLICHTæ3ÃœRGEæMÔSSENæFESTæ GEFÔGTæ UNDæ SOæ ABGEDICHTETæ SEIN æ DASæ JEDESæ $URCHSICKERNæ VONæ &EUCHTIGKEITæAUSGESCHLOSSENæIST æ 3ÃœRGEæ SOLLENæ HšCHSTENSæ æ Mæ LANG æ IMæ -ITTELMAӾ æ Mæ HOCHæ UNDæ æ Mæ BREITæ SEINæ 3INDæ INæ !USNAHMEFÃœLLENæ GRš”EREæ 3ÃœRGEæ ERFORDERLICH æ ISTæ DIESæ BEIæ DERæ !NMELDUNGæ DERæ "ESTATTUNGæ ANZUGEBEN æ &ÔRæ 3ARGAUSKLEIDUNGEN æ ,EICHENTÔCHER æ ,EICHENHÔLLENæ UNDæ ,EICHENBEKLEIDUNGæ GELTENæ DIEæ !NFORDERUNGENæ DESæ !BSATZESæ æ ENTSPRECHEND æ %Sæ DÔRFENæ KEINEæ 5RNEN æ äBERURNENæ ODERæ 3CHMUCKURNENæ VERWENDETæ WERDEN æ DIEæ AUSæ +UNSTSTOFFENæ ODERæ SONSTIGENæ NICHTæ VERROTTBARENæ 7ERKSTOFFENæ HERGESTELLTæ ODERæ DIEæ GEEIGNETæ SIND æ NACHHALTIGæ DIEæ PHYSIKALISCHE æ CHEMISCHEæ ODERæ BIOLOGISCHEæ "E SCHAFFENHEITæDESæ"ODENSæODERæDESæ'RUNDWASSERSæZUæVERÃœNDERN 2. Im § 11 wird Absatz 9 neu hinzugefügt: æ "EIæ "IO 5RNENæ ESæ GELTENæ DIEæ !NFORDERUNGæ VONæ eæ æ ENTSPRE CHEND æ ISTæ ABæ DEMæ æ *AHRæ NACHæ DERæ "EISETZUNGæ KEINEæ 5MBET TUNGæMEHRæMšGLICH Artikel II Inkrafttreten $IEææ3ATZUNGæZURæÇNDERUNGæDERæ3ATZUNGæÔBERæDASæ&RIEDHOFS æ UNDæ "ESTATTUNGSWESENæ &RIEDHOFSSATZUNG æ DERæ 'EMEINDEæ +UH LEN 7ENDORFæTRITTæAMæ4AGEæNACHæIHRERæ"EKANNTMACHUNGæINæ+RAFT +UHLEN 7ENDORF æææ Toparkus Bürgermeister


Sternberger Seenlandschaft

– 14 –

Verfahrensvermerk: $IEææ3ATZUNGæZURæÇNDERUNGæDERæ3ATZUNGæÔBERæDASæ&RIEDHOFS æ UNDæ "ESTATTUNGSWESENæ &RIEDHOFSSATZUNG æ DERæ 'EMEINDEæ +UH LEN 7ENDORFæ WURDEæ DEMæ ,ANDRATæ DESæ ,ANDKREISESæ ,UDWIGSLUST 0ARCHIMæ ALSæ UNTEREæ 2ECHTSAUFSICHTSBEHšRDEæ GEMܔæ eæ æ DERæ +OMMUNALVERFASSUNGæ- 6æANGEZEIGT 3OMITæ WIRDæ DIEæ 3ATZUNGæ IMæ AMTLICHENæ "EKANNTMACHUNGSBLATTæ DESæ !MTESæ 3TERNBERGERæ 3EENLANDSCHAFTæ DEMæ u!MTSBLATTæ 3TERN BERGERæ 3EENLANDSCHAFThæ .Ræ æ VOMæ æ šFFENTLICHæ BE KANNTæGEMACHT 3OWEITæ BEIMæ %RLASSæ DIESERæ 3ATZUNGæ GEGENæ 6ERFAHRENS æ UNDæ &ORMVORSCHRIFTENæVERSTO”ENæWURDE æKšNNENæDIESEæ6ERSTš”EæENT SPRECHENDæ eæ æ !BSæ æ DERæ +OMMUNALVERFASSUNGæ DESæ ,ANDESæ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ NURæ INNERHALBæ EINESæ *AHRESæ GELTENDæ GEMACHTæ WERDENæ $IEæ &RISTæ GILTæ NICHTæ FÔRæ 6ERLETZUNGæ VONæ !NZEI GE æ'ENEHMIGUNGS æODERæ"EKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN

Hinweise und Verhaltensregeln gegenüber Füchsen im Stadtgebiet &ÔCHSEæSINDæINæDERæ,AGE æSICHæALLENæ,EBENSRÃœUMENæANZUPASSENæ und finden im Stadtbereich ein reichhaltiges Nahrungsangebot. $ERæ FEHLENDEæ *AGDDRUCKæ SOWIEæ EINæ GEWISSESæ :UTRAUEN æ DASæ DIEæ 4IEREæZUMæ-ENSCHENæDANKæIHRERæSCHNELLENæ,ERNFÃœHIGKEITæFASSENæ KONNTEN æ FÔHRENæ DAZU æ DASSæ &ÔCHSEæ HÃœUlGERæ INæ 3TÃœDTENæ ANGE TROFFENæ WERDENæ $Aæ &ÔCHSEæ NACHæ JAHRZEHNTELANGENæ )MPFKAMPA GNENæ AUCHæ DURCHæ 4OLLWUTæ NICHTæ MEHRæ DEZIMIERTæ WURDEN æ HABENæ SICHæDIEæ&UCHSBESTÃœNDEæERHOLTæUNDæSTEIGENæWIEDERæAN 3IEæLEBENæINæ'ÃœRTENæUNDæ'RÔNANLAGEN æUNTERæ'ARAGENæUNDæ'AR TENHÃœUSERNæ UNDæ SIEæ HABENæ KEINEæ !NGSTæ MEHRæ VORæ -ENSCHENæ 3TADTFÔCHSEæ HABENæ SICHæ ANæ DASæ ,EBENæ INæ MENSCHLICHENæ 3IED LUNGENæ GEWOHNTæ )HREæ :UTRAULICHKEITæ HATæ ALSOæ NICHTSæ MITæ 4OLLWUTæ ZUæTUN æWIEæGELEGENTLICHæBEFÔRCHTETæWIRDæ)Næ$EUTSCHLANDæISTæSEITæ æ KEINEæ 4OLLWUTæ ,YSSA 6IRUS æ BEIæ &ÔCHSENæ MEHRæ AUFGETRE TEN æDAæINæDENæERæ*AHRENæDURCHæ&RESSKšDERæGEGENæDIEæ4OLL WUTæ ERFOLGREICHæ VORGEGANGENæ WURDEæ $IEæ 'EFAHRæ EINERæ !NSTE CKUNGæISTæDAHERæEHERæUNWAHRSCHEINLICH $ERæ&UCHSæNUTZTæEINæBREITESæ.AHRUNGSSPEKTRUM æBEVORZUGTæABERæ -ÃœUSEæ BZWæ INæ DERæ 3TADTæ 2ATTENæ )Næ 3IEDLUNGENæ BEDIENENæ SICHæ &ÔCHSEæ GERNEæ ANæ !BFÃœLLENæ /FFENEæ +OMPOSTHAUFEN æ "IOTONNENæ ODERæ DIEæ 'ELBENæ 3ÃœCKE æ DIEæ IMæ &REIENæ ABGESTELLTæ SIND æ STELLENæ EBENSOæ EINENæ ERSTKLASSIGENæ &UCHS 3CHNELLIMBISSæ DAR æ WIEæ DASæ 3CHÃœLCHENæ +ATZENFUTTER æ DASæ ÔBERæ .ACHTæ DRAU”ENæ STEHTæ UNDæ NICHTæ VONæ DERæ +ATZE æ SONDERNæ VOMæ &UCHSæ GELEERTæ WIRDæ %INæ ÔP PIGESæ .AHRUNGSANGEBOTæ ERHšHTæ DIEæ 7AHRSCHEINLICHKEIT æ DASSæ SICHæ DERæ &UCHSæ FORTPmANZTæ UNDæ DIESEæ 'EGENDæ FÔRæ DIEæ !UFZUCHTæ seiner Jungen auswählen wird. &ÔCHSEæSIND æWIEæALLEæHEIMISCHENæ7ILDTIERE æNICHTæAGGRESSIVæUNDæ GREIFENæ-ENSCHENæNICHTæANæ"EIæUNBEABSICHTIGTENæ"EGEGNUNGENæ MITæ EINEMæ &UCHSæ GILTæ 2UHEæ BEWAHRENæ UNDæ DEMæ 4IERæ EINENæ &LUCHTWEGæFREILASSENæ&ÔCHSEæSINDæ7ILDTIEREæUNDæSOLLENæESæAUCHæ BLEIBENæ%RSTæDURCHæ&ÔTTERUNGæKšNNENæSIEæuHALBZAHMhæUNDæDANNæ EVENTUELLæZURæEINEMæu0ROBLEMhæWERDENæ$ESHALBæISTæDASæ&ÔTTERNæ UNDæ (ALTENæ DERæ MEISTENæ 7ILDTIERE æ SOæ AUCHæ VONæ &ÔCHSENæ GENE RELLæVERBOTEN $IEæ 'EFAHRæ SICHæ MITæ DEMæ &UCHSBANDWURMæ %CHNINOCOCCUSæ MULTILOCULARIS æ ZUæ INlZIERENæ ISTæ EBENFALLSæ SEHRæ GERINGæ 4ROTZDEMæ SOLLTENæFOLGENDEæ6ORSICHTSMA”NAHMENæBEACHTETæWERDEN sææ TOTEæ&ÔCHSEæSICHERHEITSHALBERæNICHTæANFASSEN sææ 'EMÔSE æ3ALATæUNDæ&ALLOBSTæVORæDEMæ6ERZEHRæGRÔNDLICHæWA SCHEN æNACHæ'ARTENARBEITENæUNDæ3PAZIERGÃœNGENæIMæ7ALDæDIEæ (ÃœNDEæGRÔNDLICHæWASCHEN sææ (UNDEæUNDæ+ATZENæREGELMܔIGæENTWURMEN sææ &UCHSKOTæUMGEHENDæENTFERNEN

Nr. 06/2016

&UCHSKOTæ CAæ æ BISæ æ CMæ LANG æ MITæ WEI”ERæ 3PITZE æ IMæ 'ARTENæ SOLLTEæ INSBESONDEREæ IMæ 3PIELBEREICHæ VONæ +INDERNæ ENTFERNTæ WER DENæ$ERæ+OTæGEHšRTæNICHTæAUFæDENæ+OMPOSTæ5MæALLEæEVENTUELLENæ )NFEKTIONSWEGEæAUSZUSCHLIE”ENæSOLLTEæERæÜHNLICHæDEMæ(UNDEKOTæ MITæ EINERæ 0LASTIKTÔTEæ AUFGENOMMENæ UNDæ INæ DERæ -ÔLLTONNEæ ENT sorgt werden. $IEæ (AUPTÔBERTRÜGERæ DERæ 2ÜUDEæ SINDæ EBENFALLSæ &ÔCHSEæ !LLER DINGSæKšNNENæAUCHæ(UNDEæODERæ-ENSCHENæDURCHæDIREKTENæODERæ INDIREKTENæ+ONTAKTæZæ"æ(AAREæODERæ(AUTKRUSTEN æINlZIERTæWER DENæ $IEæ &UCHSRÜUDEæ STELLTæ KEINEæ ERNSTæ ZUæ NEHMENDEæ 'EFAHRæ FÔRæ-ENSCHæUNDæ4IERæDAR æDAæESæERFOLGREICHEæ4HERAPIEMETHODENæ gibt. $ENæ&UCHSæVONæ'RUNDSTÔCKENæFERNZUHALTENæISTæSCHWIERIG æDAæDIEæ 4IEREæ -AUERNæ UNDæ :ÜUNEæ ÔBERKLETTERNæ ODERæ SICHæ UNTERHALBæ DERæ :ÜUNEæ DURCHZWÜNGENæ KšNNENæ $IEæ BESTEæ UNDæ EFFEKTIVSTEæ -šG LICHKEITæIST æALLEæFREIæVERFÔGBARENæ.AHRUNGSQUELLENæWIEæZ"æOFFENæ LIEGENDESæ 4IERFUTTER æ %SSENSRESTE æ ZUæ ENTFERNENæ SOWIEæ -ÔLLTON NENæ GESCHLOSSENæ UNDæ SAUBERæ ZUæ HALTENæ !UCHæ LEICHTæ ZUæ TRANS PORTIERENDEæ'EGENSTÜNDE æDIEæDEMæ&UCHSæALSæ3PIELZEUGæDIENENæ KšNNTEN æSOLLTENæZUMINDESTæÔBERæ.ACHTæWEGGERÜUMTæWERDEN 7IRDæ EINæ 4IERæ BEIMæ 'RABENæ EINESæ "AUESæ BEOBACHTET æ KANNæ ESæ SOFORTæDURCHæ3TšRUNGæUNDæ3CHLIE”UNGæDERæ™FFNUNGENæVERTRIEBENæ WERDENæ!UCHæ,ÜRM æWIEæZUMæ"EISPIELæLAUTEæ3TIMMENæUNDæ2UFEæ KšNNENæGEWISSEæ%RFOLGEæERBRINGENæ3OLLTEæEINEæ&UCHSFAMILIEæBE REITSæIMæ"AUæWOHNEN æMÔSSENæWÜHRENDæDERæ*UNGENAUFZUCHTæVONæ -ÜRZæBISæ*UNIæ3TšRUNGENæUNTERLASSENæWERDEN %INEæ 6ERTREIBUNGæ VONæ &ÔCHSENæ DURCHæ &ANGAKTIONENæ ISTæ PROBLE MATISCHæ$IEæ4IEREæERLEIDENæDABEIæ!NGSTæUNDæ3TRESSæ7ERDENæSIEæ ANSCHLIE”ENDæINæEINERæFREMDENæ5MGEBUNGæAUSGESETZT æSINDæ2E VIERKÜMPFEæMITæDENæDORTIGENæ&ÔCHSENæDIEæ&OLGEæ!U”ERDEMæWIRDæ DASæ FREIGEWORDENEæ 'EBIETæ WIEDERæ SCHNELLæ DURCHæ NEUEæ &ÔCHSEæ BESETZT Das Ordnungsamt

Mitteilung des Bürgermeisters zur Teileinziehung der StraÃ&#x;e „Am Mühlenberg“ in der Stadt Brüel ENTSPRECHENDæ DEMæ !NTRAGæ DERæ 3TADTæ "RÔELæ VOMæ æ $EZEMBERæ æ WURDEæ DURCHæ DENæ ,ANDRATæ DESæ ,ANDKREISESæ ,UDWIGSLUST 0ARCHIMæFOLGENDEæ4EILEINZIEHUNGæVERFÔGT Beschränkung einer Teilfläche des öffentlichen StraÃ&#x;enabschnitts „Am Mühlenberg“ Gemarkung Brüel, Flur 2, Flurstück 30/5 und 3/14 auf Verbot für Fahrzeuge aller Art, Fahrrad und Entsorgungsfahrzeuge frei. $IEæ4EILEINZIEHUNGæDERæšFFENTLICHENæ3TRA”EæERFOLGTæAUFæ'RUNDLAGEæ VONæeææ æ3TR7'æ- 6æVOMææ*ANUARææ'6/"Læ- 6æ3æ æ UNDæ WIRDæ durch die zuständige StraÃ&#x;enaufsichtsbehörde, dem Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim verfügt und öffentlich bekannt gemacht. $IEæ4EILEINZIEHUNGæTRITTæAMæ4AGEæDERæ"EKANNTMACHUNGæINæ+RAFTæ 3IEæGILTæANæDEMæAUFæDIEæ"EKANNTMACHUNGæFOLGENDENæ4AGæALSæBE KANNTæGEGEBEN $IEæ 5NTERLAGENæ KšNNENæ IMæ !MTæ 3TERNBERGERæ 3EENLANDSCHAFT æ "ÔRGERAMT æ !Mæ -ARKTæ æ INæ æ 3TERNBERGæ EINGESEHENæ WER den. Sternberg, den 02.06.2016

Hans-Jürgen Goldberg


Nr. 06/2016

– 15 –

Öffentlich rechtlicher Vertrag Kobrow - Stadt Sternberg :WISCHENæDER Gemeinde Kobrow VERTRETENæDURCHæDENæ"ÔRGERMEISTERæ(ERRNæ/LAFæ3CHRšDER æNACHSTEHENDæuGemeindehæGENANNTæ und der Stadt Sternberg VERTRETENæDURCHæDENæ"ÔRGERMEISTERæ(ERRNæ*OCHENæ1UANDT æNACHSTEHENDæuStadthæGENANNTæ Vorbemerkungen )Mæ*ULIææHABENæDIEæ'EMEINDEæ+OBROWæUNDæDIEæ3TADTæ3TERN BERGæ EINENæ šFFENTLICH RECHTLICHENæ 6ERTRAGæ ÔBERæ DIEæ "ELIEFERUNGæ MITæ7ASSERæUNDæDIEæ%NTSORGUNGæVONæ!BWASSERæGESCHLOSSENæ-ITæ DIESEMæ 6ERTRAGæ WARENæ BEREITSæ ALLEæ 7ASSERVERSORGUNGSANLAGENæ UNDæ%NTSORGUNGSEINRICHTUNGENæAUFæDIEæ3TADTæ3TERNBERGæÔBERGE GANGENæ$ERæFOLGENDEæšFFENTLICH RECHTLICHEæ6ERTRAGæBAUTæAUFæDIE SENæ6ERTRAGæAUFæUNDæMODIlZIERTæDIESEN !UFæ DERæ 'RUNDLAGEæ DESæ eæ æ +OMMUNALVERFASSUNGæ FÔRæ DASæ ,ANDæ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ Iæ Dæ &æ Dæ "EKANNTMACHUNGæ VOMææ*ULIææ'6/"Læ- 6æ3æ æWIRDæFOLGENDER öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Belieferung mit Wasser und über die Entsorgung von Abwasser GESCHLOSSEN §1 Art und Umfang der Versorgung und über die Entsorgung von Abwasser ææ $IEæ 'EMEINDEæ ÔBERTRÃœGTæ DERæ 3TADTæ 3TERNBERGæ DIEæ !UFGABEæ DERæ 7ASSERVERSORGUNGæ UNDæ !BWASSERVERSORGUNGæ INæ IHREMæ 'EMEINDEGEBIETæ $IEæ 3TADTæ 3TERNBERGæ BEAUFTRAGTæ DIEæ 3TADT WERKEæ 3TERNBERGæ MITæ DERæ %RFÔLLUNGæ DIESERæ !UFGABEæ %INEæ 7EITERÔBERTRAGUNGæDERæ!UFGABEæDERæ7ASSERVERSORGUNGæUNDæ !BWASSERVERSORGUNGæ DURCHæ DIEæ 3TADTæ 3TERNBERGæ AUFæ $RITTE æ ISTæ FÔRæ DASæ 'EMEINDEGEBIETæ +OBROWæ NURæ MšGLICH æ WENNæ DIEæ 'EMEINDEæDIESERæ!UFGABENÔBERTRAGUNGæZUSTIMMT ææ $IEæ 3TADTæ VERPmICHTETæ SICHæ FÔRæ DIEæ $AUERæ DIESESæ 6ERTRAGES æ DIEæ'EMEINDEæUNDæIHREæ%INWOHNERæNATÔRLICHEæUNDæJURISTISCHEæ 0ERSONEN æ SOWIEæ GEWERBLICHEæ UNDæ LANDWIRTSCHAFTLICHEæ "E TRIEBEæ MITæ 7ASSERæ ZUæ VERSORGENæ UNDæ VONæ !BWASSERæ ZUæ ENT SORGENæ$ASæ6ERSORGUNGSGEBIETæISTæDASæJEWEILIGEæ'EMEINDE gebiet. ææ $IEæ'EMEINDEæVERPmICHTETæSICH æDENæ7ASSERBEDARFæINNERHALBæ DERæ 'EMEINDEæ AUSSCHLIE”LICHæ VONæ DERæ 3TADTæ ZUæ BEZIEHEN æ KÔNFTIGæ IRGENDWELCHEæ NEUENæ !NLAGENæ ZURæ 'EWINNUNGæ VONæ 7ASSERæNICHTæOHNEæ:USTIMMUNGæDERæ3TADTæZUæERRICHTENæODERæ ZUæBETREIBENæ&ERNERæVERPmICHTETæSICHæDIEæ'EMEINDE æKÔNFTIGæ KEINENæ$RITTENæDASæ2ECHTæZURæ'EWINNUNG æ6ERTEILUNGæUNDæFÔRæ DENæ6ERKAUFæVONæ7ASSERæEINZURÃœUMEN ææ $IEæ'EMEINDEæVERPmICHTETæSICHæDASæ!BWASSERæINNERHALBæDERæ 'EMEINDEæ AUSSCHLIE”LICHæ VONæ DERæ 3TADTæ ENTSORGENæ ZUæ LAS SEN æ KÔNFTIGæ IRGENDWELCHEæ NEUENæ !NLAGENæ ZURæ %NTSORGUNGæ VONæ!BWASSERæNICHTæOHNEæ:USTIMMUNGæDERæ3TADTæZUæERRICHTENæ ODERæ ZUæ BETREIBENæ &ERNERæ VERPmICHTETæ SICHæ DIEæ 'EMEINDE æ KÔNFTIGæ KEINEMæ $RITTENæ DASæ 2ECHTæ ZURæ !BWASSERVERSORGUNGæ EINZURÃœUMEN ææ $IEæ3TADTæLIEFERTæ7ASSERæUNDæENTSORGTæ!BWASSERæUNMITTELBARæ ANæ JEDENæ BZWæ VONæ JEDEMæ !BNEHMERæ INæ DERæ 'EMEINDEæ ZUæ DENæINæeæ ææUNDææGENANNTENæ"EDINGUNGEN §2 Eigentumsverhältnisse und Investition ææ $IEæ šFFENTLICHENæ 7ASSERVERSORGUNGS æ UNDæ !BWASSERBESEITI GUNGSANLAGENæ IMæ 'EMEINDEGEBIETæ BElNDENæ SICHæ IMæ %IGEN TUMæDERæ3TADTæ3TERNBERGæUNDæWERDENæVONæIHRæAUFæEIGENEæ+O sten betrieben, unterhalten und erneuert.

Sternberger Seenlandschaft

ææ $IEæ (AUSANSCHLUSSLEITUNGENæ FÔRæ DIEæ EINZELNENæ !NSCHLUSS nehmer werden ausschlieÃ&#x;lich durch die Stadt hergestellt, VERÃœNDERT æ UNTERHALTEN æ ERNEUERTæ UNDæ BESEITIGTæ $IEæ (ERSTEL LUNGæ DERæ (AUSANSCHLUSSLEITUNGæ WIRDæ ZUæ DENæ JEWEILSæ GÔLTIGENæ BESONDERENæ !NSCHLUSSBEDINGUNGENæ DERæ 3TADTæ VORGENOM men. ææ )NVESTITIONENæDURCHæDIEæ3TADTæERFOLGENæFÔRæDIEæ7ASSERVERSOR GUNGæ UNDæ !BWASSERBESEITIGUNGæ INæ DENæ /RTSTEILENæ +OBROWæ )æ UNDæ )) æ $ESSIN æ 3TIETENæ UNDæ 7AMCKOWæ INæ !BSTIMMUNGæ MITæ der Gemeinde. §3 Messung und Abrechnung ææ $ERæ %INBAUæ DERæ 7ASSERZÃœHLERæ FÔRæ DIEæ )NBETRIEBSETZUNGæ DERæ +UNDENANLAGEæERFOLGTæAUFæ!NTRAGæEINESæZUGELASSENENæ)NSTAL LATIONSUNTERNEHMENSæDURCHæDIEæ3TADTæ$IEæ:ÃœHLERæBLEIBENæ%I gentum der Stadt. ææ $IEæ!BLESUNGæUNDæ!BRECHNUNGæDESæ7ASSERVERBRAUCHSæBZWæ DERæ!BWASSEREINLEITUNGæERFOLGTæINæDERæGLEICHENæ!RTæUNDæ7EISEæ WIEæ IMæ 3TADTGEBIETæ 3TERNBERGæ ZZæ *AHRESVEBRAUCHSABRECH NUNG §4 Wasserpreis/Abwassergebühr ææ $IEæ 'EMEINDEæ +OBROWæ ÔBERTRÃœGTæ AUFæ DERæ 'RUNDLAGEæ DES eæ æ !BSæ æ +6æ - 6æ DASæ 3ATZUNGSGEBUNGSRECHTæ DERæ 'E MEINDEæFÔRæDIEæ7ASSERVERSORGUNGæUNDæ!BWASSERBESEITIGUNGæ AUFæDIEæ3TADTæ3TERNBERG ææ $IEæ3TADTæLIEFERTæ7ASSERæAUFæDERæ'RUNDLAGEæDERæFÔRæDIEæ3TADTæ 3TERNBERGæGELTENDENæ"EITRAGS æUNDæ'EBÔHRENSATZUNGæFÔRæDIEæ 7ASSERVERSORGUNG ææ $IEæ 3TADTæ ENTSORGTæ !BWASSERæ AUFæ DERæ 'RUNDLAGEæ DERæ FÔRæ DIEæ 3TADTæ 3TERNBERGæ GELTENDENæ "EITRAGS æ UNDæ 'EBÔHRENSATZUNGæ FÔRæDIEæ!BWASSERENTSORGUNG §5 Wasserlieferungsbedingungen &ÔRæ DIEæ ,IEFERUNGæ DESæ 7ASSERSæ GILTæ DIEæ 7ASSERVERSORGUNGSSAT ZUNGæ DERæ 3TADTæ 3TERNBERGæ SOWEITæ DURCHæ DIESENæ 6ERTRAGæ NICHTSæ ANDERESæ BESTIMMTæ ISTæ ÇNDERUNGENæ DERæ 7ASSERVERSORGUNGSSAT ZUNGæUNDæDERæ!NLAGENæDAZUæGELTENæGLEICHERMA”ENæIMæ'EMEIN degebiet. §6 Abwassereinleitbedingung &ÔRæ DIEæ %NTSORGUNGæ DESæ !BWASSERæ GILTæ DIEæ !BWASSERSATZUNGæ DERæ 3TADTæ 3TERNBERG æ SOWEITæ DURCHæ DIESENæ 6ERTRAGæ NICHTSæ AN DERESæBESTIMMTæISTæÇNDERUNGENæDERæ!BWASSERSATZUNGæDERæ3TADTæ 3TERNBERGæUNDæDERæ!NLAGENæDAZUæGELTENæGLEICHERMA”ENæIMæ'E meindegebiet. §7 Wegerecht ææ $IEæ 'EMEINDEæ RÃœUMTæ DERæ 3TADTæ DASæ AUSSCHLIE”LICHEæ 2ECHTæ EIN æ DIEæ JEWEILSæ IHRERæ 6ERFÔGUNGæ UNTERLIEGENDENæ šFFENTLICHENæ 6ERKEHRSRÃœUMEæ 3TRA”EN æ 7EGE æ 0LÃœTZEæ USW æ SOWIEæ SON STIGEæ GEMEINDEEIGENEæ 'RUNDSTÔCKEæ ZUMæ "AUæ UNDæ "ETRIEBæ VONæ 7ASSERVERSORGUNGSEINRICHTUNGENæ FÔRæ DIEæ 7ASSERVER SORGUNGæ UNDæ VONæ %NTSORGUNGSEINRICHTUNGENæ FÔRæ DIEæ !BWAS SERENTSORGUNGæDERæ'EMEINDEæSOWIEæFÔRæDIEæ6ER æUNDæ%NTSOR GUNGæANDERERæ'EMEINDENæODERæEINZELNERæ+UNDENæAU”ERHALBæ DERæ'EMEINDEæ+OBROWæUNENTGELTLICHæZUæBENUTZEN æ $IEæ 3TADTæ DARFæ AUFæ EIGENEæ +OSTENæ UNDæ 'EFAHRæ INæ DENæ 3TRA ”EN æ0LÃœTZENæUNDæ!NLAGENæDERæ'EMEINDEæDIEæFÔRæDASæ,EGENæ UNDæ DASæ 5NTERHALTENæ DERæ ,EITUNGENæ NOTWENDIGENæ !UFGRA BUNGENæ VORNEHMENæ 2ECHTZEITIGæ VORæ "EGINNæ DERæ !RBEITENæ LEGTæDIEæ3TADTæDERæ'EMEINDEæENTSPRECHENDEæ0LÃœNEæMITæEINERæ KURZENæ!USFÔHRUNGSBESCHREIBUNGæVORæ


Sternberger Seenlandschaft

– 16 –

æ

$IEæ &ÔHRUNGæ VONæ 2OHRLEITUNGENæ DURCHæ DASæ 'EMEINDEGEBIETæ WIRDæ INæ BEIDERSEITIGEMæ %INVERNEHMENæ FESTGELEGTæ -ITæ DEMæ "AUæ ODERæ DERæ 6ERLEGUNGæ DARFæ ERSTæ BEGONNENæ WERDEN æ WENNæ DIEæ'EMEINDEæIHREæ:USTIMMUNGæERTEILTæHATæ$IEæ3TADTæHATæDIEæ šRTLICHENæ BAUAUFSICHTLICHENæ 6ORSCHRIFTENæ ZUæ BEACHTENæ !LLEæ !RBEITENæ AUFæ šFFENTLICHENæ 7EGENæ MÔSSENæ SOæ DURCHGEFÔHRTæ WERDEN æDASSæDERæ6ERKEHRæNICHTæMEHRæALSæERFORDERLICHæDARUN TERæ LEIDETæ UNDæ 3CHÃœDENæ FÔRæ DIEæ !LLGEMEINHEITæ MšGLICHSTæ VER mieden werden. æ )STæ DIEæ &REILEGUNGæ VONæ 7ASSERROHRLEITUNGENæ BZWæ %NTSOR GUNGSLEITUNGENæ INFOLGEæ SPÃœTERERæ 3TRA”ENUMLEGUNGENæ ODERæ UMBAUTENæODERæDERæ6ERLEGUNGæVONæ+ANALROHRENæODERæANDE RENæ ,EITUNGENæ ERFORDERLICH æ SOæ ISTæ DIEæ 3TADTæ ZUæ BENACHRICHTI GEN æ DAMITæ DASæ NOTWENDIGEæ !UFSICHTSPERSONALæ GESTELLTæ WIRDæ 7IRDæAUSæZWINGENDEMæšFFENTLICHENæ)NTERESSEæEINEæÇNDERUNGæ DERæ 4RASSENFÔHRUNGæ VORHANDENERæ ,EITUNGENæ ERFORDERLICH æ SOæ WIRDæ DIEæ 3TADTæ DIESEæ INæ ANGEMESSENERæ &RISTæ AUFæ +OSTENæ DESæ 6ERURSACHERSæVORNEHMEN §8 Vertragsdauer und frühere Verträge und Abmachungen ææ $IEæ6ERTRAGSDAUERæISTæUNBEFRISTET ææ %INEæ BEIDERSEITIGEæ +ÔNDIGUNGæ DESæ 6ERTRAGESæ ISTæ ZULÃœSSIG æ FALLSæ SICHæ GEGENÔBERæ DENæ 6ERHÃœLTNISSENæ ZUMæ 6ERTRAGSAB SCHLUSSæ SOæ WESENTLICHEæ ÇNDERUNGENæ ERGEBEN æ DASSæ DASæ &ESTHALTENæAMæ6ERTRAGæFÔRæDENæEINENæODERæANDERENæODERæFÔRæ BEIDEæ6ERTRAGSPARTNERæEINEæUNBILLIGEæ(ÃœRTEæBEDEUTENæWÔRDE ææ &ÔRæDENæ&ALLæDERæ:IFFERææBETRÃœGTæDIEæ+ÔNDIGUNSFRISTæZWEIæ*AH REæZUMæ*AHRESENDE ææ +ÔNDIGTæDIEæ'EMEINDEæDENæ6ERTRAGæGEMܔæ:IFFERæ æVERPmICH tet sich die Gemeinde, die ausschlieÃ&#x;lich der Gemeinde DIENENDENæ UNDæ MITæ IHRERæ :USTIMMUNGæ NEUæ ERRICHTETENæ 7AS SERVERSORGUNGSANLAGENæ BZWæ %NTSORGUNGSEINRICHTUNGENæ KÃœUmICHæZUMæ2ESTBUCHWERTæZUæERWERBEN ææ &RÔHEREæ 6ERTRÃœGEæ ODERæ !BMACHUNGENæ VERLIERENæ MITæ !B SCHLUSSæDIESEæ6ERTRAGESæIHREæ'ÔLTIGKEIT §9 Änderungen und Ergänzungen ææ ÇNDERUNGENæDIESESæ6ERTRAGESæUNDæ%RGÃœNZUNGENæGELTENæNUR æ WENNæ SIEæ VONæ BEIDENæ 3EITENæ SCHRIFTLICHæ ANERKANNTæ WORDENæ sind. ææ $IEæ 5NWIRKSAMKEITæ EINZELNERæ 6ERTRAGSABSTIMMUNGENæ ISTæ AUFæ "ESTANDæ UNDæ &ORTDAUERæ DESæ 6ERTRAGESæ OHNEæ %INmUSSæ $IEæ 0ARTEIENæ VERPmICHTENæ SICH æ DIEæ UNWIRKSAMEæ "ESTIMMUNGæ DURCHæEINEæNEUE æIHRæIMæWIRTSCHAFTLICHENæ%RFOLGæMšGLICHSTæNA HEKOMMENDEæ 6EREINBARUNGæ INæ SCHRIFTLICHERæ &ORMæ ZUæ ERSET ZEN § 10 Gerichtsstand Gerichtsstand ist Schwerin. § 11 Inkrafttreten $IESERæ6ERTRAGæTRITTæRÔCKWIRKENDæZUMææINæ+RAFT § 12 Vertragsausfertigung $IESERæ 6ERTRAGæ ISTæ INæ ZWEIæ GLEICHLAUTENDENæ %XEMPLARENæ AUSGE FERTIGTæUNDæJEDERæ0ARTEIæAUSGEHÃœNDIGTæWORDEN 3TERNBERG æDENæææ

+OBROW æDENæ

3TADTæ3TERNBERGææ VERTRETENæDURCHææ

'EMEINDEæ+OBROW VERTRETENæDURCH

gez. Jochen Quandt Bürgermeister

gez. Olaf Schröder Bürgermeister

gez. Reinhard Dally 1. stellv. Bürgermeister

gez. Eddy Laube 1. stellv. Bürgermeister

Nr. 06/2016

Gültige Reisedokumente - Hinweis zur Urlaubszeit 7ERTEæ"ÔRGERINNEN

DIEæ 5RLAUBSZEITæ STEHTæ ANæ "ITTEæ DENKENæ 3IEæ RECHTZEITIGæ VORæ 5RLAUBSBEGINNæ DARAN æ DASSæ 3IEæ BEIæ 'RENZÔBERTRITTENæ GÔLTIGEæ 2EISEDOKUMENTEæ BENšTIGEN $IESEæ SOLLTENæ 3IEæ IMæ "ÔRGERBÔROæ RECHTZEITIGæ (am besten 4 Wochen vor Reiseantritt) beantragen. 3EITææSINDæ+INDEREINTRÜGEæIMæ2EISEPASSæDERæ%LTERNæUNGÔLTIGæ UNDæBERECHTIGENæDASæ+INDæNICHTæMEHRæZUMæ'RENZÔBERTRITT 3OMITæ MÔSSENæ SEITDEMæ ALLEæ +INDERæ BEIæ 2EISENæ INæ DASæ !USLANDæ ÔBERæEINæEIGENESæ2EISEDOKUMENTæVERFÔGEN Hinweise zur Beantragung von Pass oder Personalausweis "EIæ ALLENæ GENANNTENæ 0ÜSSENæ ISTæ EINæ AKTUELLESæ 0ASSBILDæ MITæ "IO METRIEMERKMALENæERFORDERLICH 0ASSæ ODERæ 0ERSONALAUSWEISæ KšNNENæ NURæ PERSšNLICHæ BEANTRAGTæ werden. !BHOLUNGæVONæ$OKUMENTENæKANNæMITæ6OLLMACHTæERFOLGENæAuch bei Abholung durch den Ehepartner ist eine Vollmacht erforderlich. "EIæ "EANTRAGUNGæ VONæ $OKUMENTENæ SINDæ %HE æ ODERæ 'EBURTSUR KUNDEæVORZULEGEN Hinweise zur Beantragung von Reisedokumente für Kinder Lichtbild: &ÔRæ DIEæ "EANTRAGUNGæ VONæ $OKUMENTENæ ISTæ zwingendæ EINæ AKTU elles ,ICHTBILDæ ERFORDERLICH æ UNABHÜNGIGæ VOMæ !LTERæ DESæ +INDESæ $ASæ ,ICHTBILDæ MUSSæ DENæ !NFORDERUNGENæ DESæ BIOMETRISCHENæ u'E SICHTSFELDEShæ-USTERTAFELæDESæ"-) æENTSPRECHEN Geburtsurkunde: Die original Geburtsurkunde des Kindes ist zur Beantragung VONæ$OKUMENTENæVORZULEGEN Kinder: )HREæ+INDERæMÔSSENæBEIæDERæ"EANTRAGUNGæVONæ$OKUMENTENæZUR )DENTITÜTSPRÔFUNGæzwingend anwesend sein. Zustimmung/Sorgerecht: Sind die sorgeberechtigten Personen verheiratet, ist die :USTIMMUNGæ BEIDERæ ERFORDERLICHæ $IEæ 5NTERSCHRIFTæ MUSSæ PRÔFBARæ sein. Zæ"æMITæEINERæ+OPIEæDESæ0! $IEæ !NTRAGSTELLUNGæ BEDARFæ beider Elternteile, wenn ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht. :USTIMMUNGSERKLÜRUNG æ WENNæ NURæ EINæ %LTERNTEILæ ZURæ "EANTRA GUNGæERSCHEINT Steht die elterliche Sorge einem Elternteil allein zu, ist nur DIESERæZURæ!NTRAGSSTELLUNGæBERECHTIGT Bei ledigen, allein stehenden Elternteilen muss bei Antrag STELLUNGæEINæ.ACHWEISæÔBERæDASæALLEINIGEæ3ORGERECHTæODERæDARÔ BERæ ERBRINGEN æ DASSæ SICHæ DASæ +INDæ BEIæ GEMEINSAMERæ 3ORGEæ MITæ DEMæ%INVERSTÜNDNISæDESæANDERENæ%LTERNTEILSæODERæAUFæ'RUNDæEI NERæGERICHTLICHENæ%NTSCHEIDUNGæGEWšHNLICHæBEIæIHNENæAUFHÜLT

Die nächste Ausgabe erscheint am

09. Juli 2016

Die Beiträge für die Imformationsteile

sind bis zum 01.07.2016 bei der Amtsverwaltung abzugeben. Anzeigenschluss ist am 04.07.2016


Nr. 06/2016

– 17 –

Sternberger Seenlandschaft

Satzung der Gemeinde Langen Jarchow über die Erhebung von StraÃ&#x;enausbaubeiträgen für den Ausbau des Gehweges Klein Jarchower StraÃ&#x;e in Langen Jarchow (StraÃ&#x;enbaubeitragssatzung „Ausbau Gehweg in der Klein Jarchower StraÃ&#x;e“) !UFGRUNDæ DESæ eæ æ DERæ +OMMUNALVERFASSUNGæ FÔRæ DASæ ,ANDæ -E CKLENBURG 6ORPOMMERNæ +6æ - 6 æ VOMæ æ *ULIæ æ '6/"Læ - 6æ3æ æUNDæDERæeeæ æ ææUNDææDESæ+OMMUNALABGABEN GESETZESæ DESæ ,ANDESæ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ +!'æ - 60 æ INæDERæ&ASSUNGæDERæ"EKANNTMACHUNGæVOMææ'6/"Læ - 6æ3æ æZULETZTæGEÃœNDERTæDURCHæ!RTIKELææDESæ'ESETZESæVOMæ æ*ULIææ'6/"Læ- 6æ3æ æHATæDIEæ'EMEINDEVERTRETUNGæ DERæ'EMEINDEæ,ANGENæJARCHOæINæDERæ3ITZUNGæAMææFOL GENDEæ3ATZUNGæBESCHLOSSEN

§4 Inkrafttreten $IESEæ3ATZUNGæTRITTæRÔCKWIRKENDæZUMææINæ+RAFT ,ANGENæ*ARCHOW ææ Richelieu Bürgermeisterin

§1 Erhebung des Ausbaubeitrages/örtlicher Geltungsbereich æ :URæ $ECKUNGæ IHRESæ !UFWANDESæ FÔRæ DIEæ 3TRA”ENBAUMA”NAH MEæ%RNEUERUNGæDESæ'EHWEGESæINæDERæ+LEINæ*ARCHOWERæ3TRA”Eæ INæ,ANGENæ*ARCHOWæERHEBTæDIEæ'EMEINDEæ,ANGENæ*ARCHOWæ3TRA ”ENAUSBAUBEITRÃœGEæNACHæ-A”GABEæDIESERæ3ATZUNG æ $IEæ 3ATZUNGæ GILTæ FÔRæ DENæ "EREICHæ DERæ !NLAGEæ 'EHWEGæ +LEINæ *ARCHOWERæ 3TRA”Eæ 3IEæ BEGINNTæ AMæ !BZWEIGæ (ÃœVENæ UNDæ ENDETæ AMæ /RTSAUSGANGæ NACHæ +LEINæ *ARCHOW æ AMæ %NDEæ DESæ 'RUND STÔCKESæ &LURæ æ &LSTæ æ $IEæ GENAUEæ !BGRENZUNGæ DERæ !NLAGEæ 'EHWEGæ INæ DERæ +LEINæ *ARCHOWERæ 3TRA”Eæ ERGIBTæ SICHæ AUSæ DEMæ ,ANGEPLANæINæDERæ!NLAGEææZUæDIESERæ3ATZUNGæ$IEæ!NLAGEææISTæ "ESTANDTEILæDERæ3ATZUNG §2 BeitragsmaÃ&#x;stab für Grundstücke im AuÃ&#x;enbereich &ÔRæALLEæANDEREN æALSæDIEæIMæeææ!BSææ.RæA æDERæ3ATZUNGæDERæ 'EMEINDEæ ,ANGENæ *ARCHOWæ ÔBERæ DIEæ %RHEBUNGæ VONæ "EITRÃœGENæ FÔRæ DENæ !USBAUæ VONæ 3TRA”EN æ 7EGENæ UNDæ 0LÃœTZENæ INæ DERæ &AS SUNGæ DERæ "EKANNTMACHUNGæ VOMæ æ 3TRA”ENBAUBEI TRAGSSATZUNG æ GENANNTENæ 'RUNDSTÔCKEæ IMæ !U”ENBEREICH æ WIRD æ INSBESONDEREæ FÔRæ LAND æ ODERæ FORSTWIRTSCHAFTLICHæ GENUTZTEæ UNBE BAUTEæ'RUNDSTÔCKæIMæ!U”ENBEREICH æABWEICHENDæVONæeææ!BSææ .Ræ AAæ UNDæ BBæ DERæ 3TRA”ENBAUBEITRAGSSATZUNG æ ALSæ "EITRAGS MA”STABæ DIEæ AUFæ GANZEæ :AHLEN æ ABGERUNDETEæ 1UADRATWURZELæ AUSæDERæ'RUNDSTÔCKSmÃœCHEæZUæ'RUNDEæGELEGT æDIEæMITæDEMæ&AK TORææMULTIPLIZIERTæWIRD §3 Sonstiges )MæäBRIGENælNDENæDIEæ"ESTIMMUNGENæDERæ3ATZUNGæDERæ'EMEIN DEæ ,ANGENæ *ARCHOWæ ÔBERæ DIEæ %RHEBUNGæ VONæ "EITRÃœGENæ FÔRæ DENæ !USBAUæ VONæ 3TRA”EN æ 7EGENæ UNDæ 0LÃœTZENæ INæ DERæ &ASSUNGæ DERæ "EKANNTMACHUNGæ VOMæ æ 3TRA”ENBAUBEITRAGSSAT ZUNG æ!NWENDUNG

Öffentliche Bekanntmachung (IERMITæLADEæICHæZUR 9. ord. Sitzung der Gemeindevertretung Weitendorf am Donnerstag, dem 16.06.2016, um 19:00 Uhr, im Gemeindehaus, Weitendorf, Sternberger StraÃ&#x;e, ein. Tagesordnung: ™FFENTLICHERæ4EIL æ %RšFFNUNGæUNDæ"EGRԔUNG æ &ESTSTELLENæDERæORDNUNGSGEMܔENæ,ADUNGæUNDæDERæ"ESCHLUSSFÃœHIGKEIT æ "ESTÃœTIGUNGæDERæ4AGESORDNUNG æ %RNENNUNGæDERæ"ÔRGERMEISTERIN æ "ILLIGUNGæDERæ3ITZUNGSNIEDERSCHRIFTæVOMæ æ "ERICHTæDERæ"ÔRGERMEISTERINæMITæANSCHLIE”ENDERæ'EMEINDEVERTRETER æUNDæ%INWOHNERFRAGESTUNDE æ "ERATUNGæZURæÇNDERUNGæDERæ(AUPTSATZUNG æ 7AHLæZURæ"ESETZUNGæDERæFREIæGEWORDENENæ3TELLENæINæDENæ!USSCHÔSSEN 9 Sonstiges gez. Baltrusch amt. Bürgermeister


Sternberger Seenlandschaft

– 18 –

DRK-Seniorenbüro Sternberg Juni 2016 4ÃœGLICHEæ3PRECHZEITENæMONTAGSæBISæDONNERSTAGSæVONææ ææ5HR Telefon: 03847 4313120 Gruppentätigkeit MONTAGSææ æ5HRææ ææ æ5HRææ ææ æ5HRææ DIENSTAGSææ æ5HRææ ææ æ5HRææ MITTWOCHSææ æ5HRææ ææ æ5HRææ ææ æ5HRææ ææ æ5HRææ DONNERSTAGSææ æ5HRææ ææ æ5HRææ ææ æ5HRææ FREITAGSææ æ5HRææ

4ANZENæ TÜGLICH #HORPROBEæ u&ITæDURCHæ9OGAhæ 3KAT 'YMNASTIKGRUPPEæ -USIKTHERAPIE 3CHWIMMENæINæ'ÔSTROWMONATLICH +EGELNææUææ7OCHE +NOBELNæVIERZEHNTÜGIG 3CHMšKERBšRSE 'YMNASTIKæ'RUPPEææ 'YMNASTIKæ'RUPPEææ 'YMNASTIKæ'RUPPEææ

Veranstaltungen ææ æ5HRææ 2EISEæ &ISCHLANDæ $ARӾ 6ORANMEL DUNG ææ æ5HRææ +EGELNæIMæ+EGLERHEIM ææ æ5HRææ +NOBELNæIMæ#AF£ ææ æ5HRææ !NDACHTæDERæEVANGæ+IRCHE ææ æ5HRææ )NFORMATIONSVERANSTALTUNGæ æ æ 0mEGESTÔTZPUNKTæ0ARCHIM -ITTWOCH æ ææ u!BLAUFæEINESæ æ æ "ETREUUNGSVERFAHRENSæ UNDæ !UFGA BENæEINESæ"ERUFSBETREUERSh æ æ &RAGENæ UNDæ !NTWORTENæ ZUMæ 4HEMAæ "ETREUUNG Vorschau: ææ

$2+æ æ3OMMERFEST

Jahreshauptversammlung im Turn- und Athletenverein Brüel e. V. Fazit: der TAV auf guten Kurs !Mæ æ FANDæ DIEæ *AHRESHAUPTVERSAMMLUNGæ INæ DENæ 2ÜUMLICHKEITENæDESæ4!6æZUMæ*AHRææSTATTæ$ERæ6ORSITZENDEæ 4ORSTENæ,ANGEæZOGæ"ILANZæ:UNÜCHSTæDANKTEæERæALLENæ-ITGLIEDERNæ UNDæ&REUNDENæDESæ6EREINSæFÔRæDIEæGUTEæ:USAMMENARBEITæINæDEMæ ZURÔCKLIEGENDENæ*AHRæ/HNEæDASæ%NGAGEMENTæ!LLERæWÜREæDIESERæ %RFOLGSKURSæNICHTæMšGLICHæ%RæDANKTEæAUCHæALLENæ3PONSORENæ"E SONDERESæERWÜHNTæWURDENæDIEæ3PARKASSEæ0ARCHIM ,ÔBZæUNDæDIEæ 7%-!'æ !' æ DIEæ SPEZIELLæ DIEæ !USBILDUNGæ VONæ (EIDIæ 5NRUH æ 3I BYLLEæ,ANGEæUNDæ(ARRYæ"ARTHæZUMæ2EHAæ3PORTÔBUNGSLEITERINæMITæ EINERæ " ,IZENZæ UNTERSTÔTZENæ u3CHLIE”LICHæ TRAGENæ WIRæ AUCHæ DENæ 4URNVEREINæ INæ UNSEREMæ .AMENhæ SOæ DERæ 6ORSITZENDEæ 3Oæ KONNTEæ DIESBEZÔGLICHæ DERæ +URSRAUMæ æ QM æ IMæ ZURÔCKLIEGENDENæ *AHRæ ANæ DIEæ 2HEUMALIGA æ DERæ !/+æ UNDæ DERæ 0HYSIOTHERAPEUTINæ &RAUæ 3TEPHANæ 2ÔCKENSCHULKURS æ VERMIETETæ WERDENæ !Bæ $EZEMBERæ æ WIRDæ ESæ DANNæ MšGLICHæ SEIN æ IMæ 2EHAæ 3PORTæ EINEæ 6IELZAHLæ VONæ ÜLTERENæ UNDæ JÔNGERENæ "ÔRGERNæ MITæ EINERæ ÜRZTLICHENæ 6ERORD NUNGæDURCHæUNSEREæ4RAINERæZUæBETREUEN

Nr. 06/2016

.EBENæ DEMæ 4URN æ UNDæ &ITNESSBEREICHæ HABENæ WIRæ DIEæ LANGBE WÃœHRTENæ 3EKTIONENæ +RAFTSPORTæ UNDæ 'EWICHTHEBENæ "EIDEæ 3EKTI ONENæ NEHMENæ ANæ NATIONALENæ UNDæ INTERNATIONALENæ 7ETTKÃœMPFENæ MITæ GRO”EMæ %RFOLGæ TEILæ 3Oæ KONNTENæ IMæ *AHRæ æ IMæ +RAFTSPORTæ UNTERæ &ÔHRUNGæ DESæ 3PORTFREUNDESæ !NDREASæ 0šHLSæ ZWEIæ DEUT SCHEæ-EISTERTITELæUNDæZWEIæ6IZEMEISTERTITELæERKÃœMPFTæWERDENæ$IEæ 3PARTEæ 'EWICHTHEBENæ KONNTEæ IMæ GLEICHENæ *AHRæ UNTERæ &ÔHRUNGæ VONæ (ARRYæ "ARTHæ ZWEIæ DEUTSCHEæ -EISTERTITELæ UNDæ EINENæ æ 0LATZæ ERRINGENæ !USæ lNANZIELLENæ 'RÔNDENæ STARTENæ UNSEREæ 3PORTLERæ LEI DERæ FÔRæ ANDEREæ lNANZKRÃœFTIGEæ 6EREINEæ 'REIFENPOWERæ Eæ 6æ UNDæ 436ææ3TRALSUND æ0ERSPEKTIVISCHæBESTEHTæABERæDASæ:IEL æUN SEREæ -ITGLIEDERæ lNANZIELLæ SOæ UNTERSTÔTZENæ ZUæ KšNNEN æ DASSæ SIEæ FÔRæ DENæ 4!6æ "RÔELæ STARTENæ $ABEIæ RÔCKTæ AUCHæ DIEæ 3UCHEæ NACHæ 3PONSORENæINæDENæ6ORDERGRUND )NSGESAMTæ HATæ SICHæ DERæ -ITGLIEDERBESTANDæ AUFæ æ -ITGLIEDERæ stabilisiert und wächst langsam weiter. Unter anderem auch, WEILæ EINæ 4RAININGæ UNTERæ %INHALTUNGæ DERæ SATZUNGSMܔIGENæ "E STIMMUNGENæUNDæDERæ(AUSORDNUNGæVONæMORGENSææ5HRæBISæ NACHTSææ5HRæMšGLICHæISTæ$ARAUSæRESULTIERTæAUCHæEINEæGESI CHERTEæ+ASSENLAGE æDIEæ)NVESTITIONENæZULIE”æ3OæKONNTENæNEBENæ DENæ ZAHLREICHENæ 2EPARATURENæ %NDEæ æ UNDæ æ ERSTEæ .EU ANSCHAFFUNGENæ GETÃœTIGTæ WERDENæ %Sæ WURDEæ EINæ MODERNESæ ,AUF BANDæ ANGESCHAFFTæ UNDæ INæ "ESTELLUNGæ BElNDETæ SICHæ EINEæ NEUEæ (ANTELBANK æDIEæMODERNSTEæ3ICHERHEITSASPEKTEæERFÔLLT $EUTLICHæWURDEæVONæALLENæ-ITGLIEDERNæAUSGESPROCHEN æDASSæWEI TEREæ)NVESTITIONENæINæ"EZUGæAUFæDIEæ!TTRAKTIVITÃœTæDURCHæMEHRæ3AU BERKEIT æDERæ3ANIERUNGæDERæ$USCHENæUNDæ4OILETTENæSOWIEæDERæ3A NIERUNGæDERæ&ASSADEæUNABDINGBARæSINDæ$ADURCHæSOLLENæSICHæDIEæ -ITGLIEDERæSOWIEæAUCHæDIEæ'ÃœSTEæDERæ+URSEæUNDæDERæ3AUNAæWOHLæ FÔHLENæ UNDæ WEITEREæ -ITGLIEDERæ GEWONNENæ WERDENæ !LLENæ ISTæ KLAR æ GEMEINSAMæ SCHAFFENæ WIRæ DASæ 5Mæ DASæ 'EMEINSAMKEITSGEFÔHLæ ZUæ STÃœRKEN æ WIRDæ ESæ IMæ 3OMMERæ AUCHæ WIEDERæ EINæ 3OMMERFESTæ GEBENæ"EIæJEDEMæUNSERERæ&ESTEæISTæEINæKONTINUIERLICHERæ!NSTIEGæ DERæ4EILNEHMERZAHLENæFESTZUSTELLENæ7IRæWERDENæUNSERENæERFOLG REICHENæ7EGæINææFORTSETZEN æDESSENæSINDæSICHæALLEæ-ITGLIEDERæ bewusst. Torsten Lange

Wir starten jetzt in die Vorbereitung der Jugendweihe 2017 *UGENDWEIHEæ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNæEæ6 2EGIONALBÔROæ0ARCHIM,UDWIGSLUST ,UDWIGSLUSTERæ3TRæ æ0ARCHIMæ 6IELEæ JUNGEæ -ÃœDCHENæ UNDæ *UNGENæ HABENæ )HRæ )NTERESSEæ BEKUN DET æ ANæ DERæ *UGENDWEIHEæ æ TEILZUNEHMENæ 5NSERæ 6EREINæ *UGENDWEIHEæ æ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ Eæ 6æ BIETETæ ALLENæ )N TERESSENTENæ DIEæ -šGLICHKEITæ ANæ EINERæ )NFORMATIONSVERANSTALTUNGæ TEILZUNEHMENæ $ORTæ KšNNENæ 3IEæ ERFAHRENæ UNDæ ERFRAGENæ WASæ ZUæ TUNæ ISTæ 7IRæ ÔBERREICHENæ )HNENæ DIEæ !NMELDEUNTERLAGENæ UNDæ GE BENæ)HNENæ)NFORMATIONENæZURæOFFENENæ*UGENDARBEITæUNDæDENæDA ZUGEHšRIGENæ4ERMINEN 5MæWEITEæ7EGEæFÔRæ3IEæZUæERSPAREN æHABENæWIRæSEHRæWOHNORTS NAHæDIESEæ)NFORMATIONSVERANSTALTUNGENæORGANISIERT .ATÔRLICHæKANNæABERæJEDERæ4ERMINæWAHRGENOMMENæWERDEN Terminangebote für den Bereich Sternberg: ææ æ5HRæ Brüel,æ2EGIONALSCHULEæ"RÔEL ææ æ 3CHULBEREICHæ DERæ 2EGIONALSCHULEæ "RÔ ELæ UNDODERæ AUCHæ +'3æ 3TERNBERGæ UNDæ .EUKLOSTERæIMæ2AUMæ ææ æ5HRæ Sternberg,æ 3TADTVERWALTUNGæ æ 2AT haussaal, æ æ 3CHULBEREICHæ +'3æ æ 2EGIONALSCHULEæ UNDæ'YMNASIUM æ&šRDERSCHULEN Gez. Birgit Hähnel


Nr. 06/2016

– 19 –

Sternberger Seenlandschaft

Der Karnevalclub Dabel informiert: Behindertenverband Sternberg Seenlandschaft e. V. Der Behindertenverband lädt ein Am Freitag, dem 24. Juni findet um 13:30 UhræIMæ$2+ 3ENI ORENZENTRUMæINæ3TERNBERGæDIEæNÜCHSTEæ:USAMMENKUNFTæDESæ"E HINDERTENVERBANDESæ3TERNBERGæ3EENLANDSCHAFTæEæ6æSTATT 7IRæ FÔHRENæ EINENæ GEMÔTLICHENæ BINGO-Nachmittag durch mit TOLLENæ0REISENæUNDæMITæ+AFFEEæUNDæ+UCHEN 7IRæBITTENæUMæDRINGENDEæ2ÔCKMELDUNGæBISæZUMææBEIæ&RAUæ 3CHšNBORNæUNTERæDERæ4ELææ

Termin schon mal vormerken $IEæ æ "EACHPARTYæ DESæ $ABELERæ +ARNEVALCLUBæ lNDETæ INæ DIESEMæ *AHRæAMææTRADITIONELLæAMæ(OLZENDORFERæ3EEæSTATT %Sæ BLEIBTæ ALSOæ GENÔGENDæ :EITæ FÔRæ ALLEæ &REIZEITVOLLEYBALLERæ SICHæ INTENSIVæ AUFæ DIESESæ %REIGNISæ VORZUBEREITENæ UNDæ SICHæ RECHTZEITIGæ ANZUMELDENæ3TARTBERECHTIGTæSINDæWIEæIMMERæNURæ4EAMS æWELCHEæ MINDESTENSæ EINEæ WEIBLICHEæ -ITSPIELERINæ INæ DERæ -ANNSCHAFTæ HA ben.

Der Vorstand

Einladung Johannifeuer in Tempzin am Freitag, 24. Juni 2016 !UCHæINæDIESEMæ*AHRæSPIELTæABææ5HRæDIEæ"RÔELERæ"LASMUSIK $ASæ&EUERælNDETæAUCHæINæDIESEMæ*AHRæWIEDERæINæDERæ+LOSTERRUINEæ DESæ&šRDERVEREINSæu!NTONITER (OSPITAL 4EMPZINhæSTATT 7IRæ HOFFEN æ DASSæ WIRæ ANæ DIESERæ 3TÃœTTEæ AUCHæ VIELEæ "ESUCHERæ BE GRԔENæKšNNEN 'EGENææ5HRæWIRDæDASæ*OHANNIFEUERæENTZÔNDET 7IRæBIETENæ'ETRÃœNKE æ&LEISCHæUNDæ7URSTæVOMæ'RILLæANæUNDæFREUENæ UNSæAUFæ)HRæ+OMMEN %INTRITTæFREI

!NMELDUNGENæSINDæBEREITSæJETZTæSCHONæBEIMæ0RÜSIDENTæDESæ+#$ æ -ANFREDæ 3CHLIEHE æ UNTERæ DERæ 4ELEFONNUMMERæ æ FÔRæ DASæ4URNIERæMšGLICH $ERæ +#$æ FREUTæ SICHæ AUFæ DASæ æ "EACH 6OLLEYBALL 4URNIERæ UNDæ AUFæSEINEæ'ÜSTE Michael Kleimenhagen

Und wieder gab es viele fleiÃ&#x;ige Helfer im „Kinderparadies“ in Brüel !Mæ3AMSTAG æDEMæ æTRAFENæSICHæVONææBISææ5HRæCAæ æmEI”IGEæ-ÔTTER æ6ÃœTERæUNDæ%RZIEHERINNENæAUFæDEMæ!U”ENGE LÃœNDEæDERæ+ITA ,ANGEæ WURDEæ SIEæ ERSEHNTæ æ DIEæ (ANGRUTSCHEæ FÔRæ UNSEREæ +INDERæ 5NDæ NUNæ WURDEæ SIEæ AUFGEBAUT æ DASæ HEI”Tæ ESæ WURDEæ GEBAGGERT æ GEBUDDELT æ GEBOHRT æ VERSCHRAUBT æ REPARIERT æ %RDEæ UNDæ +IESæ AUF GEFÔLLTæ SOWIEæ 0ROBEæ GERUTSCHTæ &ÔRæ DIESENæ "EREICHæ WARENæ DIEæ -ÃœNNERæMITæ-USKEL æUNDæAUCHæMASCHINELLERæ+RAFTæGEFRAGTæ5NTERæ DERæ !NLEITUNGæ VONæ 4ORSTENæ 3UHRæ 3TRA”ENBAUæ "RÔELæ 'MB( æ LIEFæ ALLESæREIBUNGSLOSæGUTæ+LEINEREæ0ROBLEMEæKONNTENæVORæ/RTæGLEICHæ BESPROCHENæUNDæBESEITIGTæWERDEN æDAæUNTERæDENæ6ÃœTERNæAUCHæER FAHRENEæ(ANDWERKERæVERSCHIEDENERæ'EWERKEæDABEIæWAREN


Sternberger Seenlandschaft

– 20 –

Nr. 06/2016

GUNGSABLÜUFEæ GEÔBTæ 7IRæ SETZENæ ZUæ "EGINNæ VIELFACHæ -USIKæ EINæ $ADURCHæWIRDæDIEæ"EWEGUNGSFREUDEæGEWECKTæUNDæDIEæ3TIMMUNGæ POSITIVæGESTEIGERT "EIæ DERæ $URCHFÔHRUNGæ DESæ JEWEILIGENæ 3PORTTHEMASæ WERDENæ GE MEINSAMæ 'ERÜTEæ AUFGEBAUTæ UNDæ DANNæ GIBTæ ESæ EINEæ SPIELORIEN TIERTEæ!UFGABENSTELLUNGæ$ERæ%INSATZæVONæ3PIEL æUNDæ4URNGERÜTENæ wird abwechslungsreich gestaltet. :UMæ !BSCHLUSSæ GIBTæ ESæ DANNæ IMMERæ EINæ THEMENBEZOGENESæ +REIS æ3ING æODERæ,AUFSPIEL $IEæ &REUDEæ DARAN æ SICHæ SPIELERISCHæ FREIæ UNDæ UNGEZWUNGENæ BE WEGENæZUæKšNNEN æWIRKENæSICHæPOSITIVæAUFæDASæEIGENEæ+šRPERGE FÔHLæ UNDæ AUCHæ AUFæ DASæ 'EMEINSCHAFTSGEFÔHLæ AUSæ 7ÜHRENDæ DERæ GESAMTENæ3PORTSTUNDEæLERNENæDIEæ+INDER æSICHæRÔCKSICHTSVOLLæZUæ VERHALTENæUNDæUMSICHTIGæMITEINANDERæUMZUGEHEN 7IRæ WÔNSCHENæ UNSæ WEITERHINæ VIELæ 3PA”æ UNDæ GEMEINSAMEæ &REU de. Conny Möller und Veronika Bukow

$IEæ&RAUEN æEBENFALLSæMITæ-USKELKRAFTæSOWIEæ(ACKE æ3PATENæUNDæ (ARKEæBESTÔCKT æHABENæSICHæUMæDIEæ"EETGESTALTUNGæGEKÔMMERTæ 3IEæ HABENæ KLEINEREæ 3TRÃœUCHERæ UNDæ "LUMENæ GEPmANZTæ BZWæ UM GESETZT æDASæ3PIELHÃœUSCHENæGESÃœUBERT æGEHARKTæUNDæGEFEGTæ5NDæ SOMITæSTRAHLTEæDERæ(OFæIMæ3ONNENLICHTæGLEICHæDOPPELTæHELL !LLEæmEI”IGENæ(ELFERæWURDENæNATÔRLICHæAUCHæGUTæVERSORGTæ%SæGABæ SELBSTGEBACKENENæ +UCHENæ VONæ %RZIEHERINNENæ DERæ +ITAæ SOWIEæ ZUMæ -ITTAGæ LECKERENæ 0APRIKAGULASCHæ AUSæ DERæ 'RO”KÔCHEæ "OS SOWæ6OLKSSOLIDARITÃœT $URCHæ DIESENæ TOLLENæ !RBEITSEINSATZæ WARæ ESæ MšGLICH æ PÔNKTLICHæ ZUMæ +INDERTAGæ ALLESæ GUTæ AUFGEBAUTæ UNDæ SCHšNæ GESTALTETæ ZUæ HA BENæ5NDæNATÔRLICHæSTRšMTENæDIEæ+INDERæAMæ-ONTAGæDANNæGLEICHæ ZURæ 2UTSCHEæ UNDæ PROBIERTENæ SIEæ AUSæ 3TRAHLENDEæ 'ESICHTERæ WA RENæDASæ%RGEBNIS )Mæ.AMENæALLERæ+INDERæUNDæ%RZIEHER)NNENæAUSæUNSERERæ%INRICH TUNGæMšCHTEæICHæMICHæALSæ,EITERINæNOCHæEINMALæGANZæHERZLICHæBE DANKENæFÔRæDIEæ5NTERSTÔTZUNGæALLERæ"ETEILIGTENæBEIMæ!UFBAUæDERæ 2UTSCHEæSOWIEæIMæ6ORFELDæBEIMæRASTLOSENæ3PENDENSAMMELN Sonnige GrüÃ&#x;e Christine Zwicker

Kita „Kinderparadies“ in Brüel - Sportprojekt +INDERæWOLLENæSICHæBEWEGEN æ+INDERNæMACHTæ"EWEGUNGæ3PA”

WEILæSIEæSOæDIEæ7ELTæERLEBEN æ-ENSCHEN æ4IERE æ"LUMEN æ'RAS +INDERæWOLLENæLAUFEN æSPRINGEN æKULLERN æKLETTERNæUNDæSICHæDREHN

WOLLENæTANZEN æLÜRMEN æSINGEN æMUTIGæMALæGANZæOBENæSTEHN

IHRENæ+šRPERæSOæENTDECKENæUNDæIHMæIMMERæMEHRæVERTRAUN

WOLLENæ TASTEN æ RIECHEN æ SCHMECKENæ UNDæ ENTDECKENDæ HšREN æ schaun, WOLLENæ FÔHLEN æ WACHæ MITæ ALLENæ 3INNENæ æ INNEREæ "EWEGUNGæ æ 'LÔCK ,ASSTæDIEæ+INDERæDIESæGEWINNENæUNDæERLEBENæ3TÔCKæFÔRæ3TÔCK 3EITæ(ERBSTææFÔHRENæWIRæINæUNSERERæ%INRICHTUNGæIMæ2AHMENæ DERæTEILOFFENENæ!RBEITæJAæEINMALæIMæ-ONATæVERSCHIEDENEæ0ROJEKTEæ DURCHæ (EUTEæ MšCHTENæ WIRæ ÔBERæ UNSERæ 3PORT æ UNDæ 3PIELPROJEKTæ u-ACHæMITæ æBLEIBælThæBERICHTENæUNDæMITæDIESEMæ'EDICHTæVONæ+A RINæ 3CHAFFNERæ KšNNENæ WIRæ UNSæ GUTæ IDENTIlZIERENæ )Næ DENæ !LTERS GRUPPENæVONææBISææ*AHRENæWIRDæDIESESæ!NGEBOTæSEHRæGUTæANGE nommen. 5Mæ DENæ +INDERNæ EINENæ FESTENæ 2AHMENæ ZUæ BIETEN æ ISTæ JEDEæ u3PORTSTUNDEhæ INæ 2ITUALEæ EINGETEILTæ 3Oæ BEGINNENæ WIRæ IMMERæ MITæ EINEMæ "EWEGUNGSLIEDæ %INEæ KURZEæ 6ORSTELLUNGæ DESæ 4HEMASæ STIMMTæDIEæ+INDERæAUFæDIEæSPORTLICHENæ!KTIVITÜTENæEINæ)NæDERæ!UF WÜRMPHASEæ GEHTæ ESæ UMæ ,OCKERUNGæ UNDæ %RWÜRMUNGæ DERæ -US KULATURæ )Næ KREATIVENæ 3PIELFORMENæ WERDENæ VERSCHIEDENæ "EWE

Drachenbootfest am Sternberger See 7IEæAUCHæSCHONæIMæLETZTENæ*AHRælNDETæAMæERSTENæ*ULIæ7OCHEN ENDE æ AMæ æ ABæ æ 5HRæ DASæ 3TERNBERGERæ $RACHEN BOOTFESTæ STATTæ .EBENæ DENæ 3TERNBERGERæ 0ASTINETTENæ STELLENæ INæ DIESEMæ *AHRæ DERæ *UDOVEREINæ "RÔEL æ DERæ ,EICHTATHLETIKæ 6EREINæ 3TERNBERG æECO-OTIONæUNDæDIEæ3CHULEæ+'3æ3TERNBERGæEBENFALLSæ 4EAMSæ %Sæ GIBTæ WIEDERæ SPANNENDEæ 2ENNENæ UMæ DIEæ 0OKALEæ INæ DERæ3PORTæUNDæ&UNæ+ATEGORIENæ.ATÔRLICHæISTæAUCHæWIEDERæFÔRæDASæ LEIBLICHEæ7OHLæGESORGT æSOæDASSæ3PORTLERæUNDæ:USCHAUERæAUFæIH REæ+OSTENæKOMMENæUNDæDENæ4AGæAMæ3TERNBERGERæ3EEæGENIE”ENæ KšNNENæ'ERNæSINDæSIEæALLEæEINGELADEN æUMæDIEæ3TERNBERGERæ0A STINETTENæANZUFEUERNæ


Nr. 06/2016

– 21 –

Sternberger Seenlandschaft

'EHORSAMSÔBUNGENæ DEMONSTRIEREN æ WASæ (UNDEæ ERLERNENæ SOLLTEN æ WASæ SIEæ ALLESæ KšNNENæ UNDæ DASæ (UNDEæ AUCHæ 3PA”æ VER stehen. %SæSOLLæHIERæSCHONæAUFMERKSAMæGEMACHTæWERDEN æDASSæVONæ"E SUCHERNæKEINEæ(UNDEæMITGEBRACHTæWERDENæDÔRFEN &EHLENæ DARFæ AUFæ KEINENæ &ALLæ Modistin Genoveva Rieger aus Schwerin æ DIEæ TRADITIONELLæ SEITæ *AHRENæ MITæ IHRENæ (UTKREATIONENæ AUFæDEMæ&ESTæDABEIæISTæ"EIæEINERæTombolaæGIBTæESæVIELEæSCHšNEæ 0REISEæZUæGEWINNEN 7EITERæ (šHEPUNKTEæ WERDENæ Uæ Aæ DIEæ Verabschiedung der amtierendenæ 2OSENKšNIGINæ æ UNDæ DIEæ Krönung der neuen Rosenkönigin 2016æSEINæ7IRæWERDEN æWENNæDASæ7ETTERæESæ ZULÜSST æ DIEæ NEUEæ +šNIGINæ AUSæ DEMæ /RIENTæ WIEDERæ MITæ DEMæ mIE GENDENæ4EPPICHæHERBEIBRINGEN æUMæSOæEINEæ4RADITIONæAUFZUBAU ENæ$ENNæDIEæ2OSEæHATæIHRENæ5RSPRUNGæIMæ/RIENT

Dialog + Action und Rosenkönigin Alicia sowie die Honigkönigin Lisa laden herzlich ein zum 10. Rosenfest Samstag, 25. Juni 2016 - 13:00 bis 18:00 Uhr 2. Tag der offenen Imkerei Lütt Acker 10:00 Uhr mit Vorstellung des Projektes „Lütt Acker summt - Bienenvielfalt in Sternberg“ )NæDIESEMæ*AHRæWOLLENæWIRæAMæ4AGæDESææ2OSENFESTESæGLEICH ZEITIGæ DENæ u4AGæ DERæ OFFENENæ )MKEREIæ ,ÔTTæ !CKERhæ BEGEHENæ MITæ EINEMæBESONDERENæ%REIGNIS 2. Tag der offenen Imkerei Lütt Acker zu diesem Anlass um 10:00 Uhr öffentliche Vorstellung des LEADER geförderten Projektes „Lütt Acker summt -Bienenvielfalt in Sternberg“ mit einer Führung durch das Projekt Treffpunkt: Neu gestalteter Eingang Seepromenade )NTERESSIERTEæ "ESUCHERæ KšNNENæ KLEINEæ .ISTHILFENæ FÔRæ 7ILDBIENENæ ANFERTIGENæUNDæSOæDIEæ5RKUNDEæALSæ"IENENFREUND)NæERWERBEN "EIæHonigkönigin LisaæLIEGENæ2EZEPTEæUNDæ)NFORMATIONENæZUMæ 4HEMAæ(ONIG æ"IENEN æ"ESTÃœUBUNGæZUMæ-ITNEHMENæBEREIT %INæ1UIZæBIETETæDIEæ-šGLICHKEIT æDASæEIGENEæ7ISSENæÔBERæ"IENENæ ZUæTESTEN 5NDæNATÔRLICHæKANNæBEIæDERæ(ONIGKšNIGINæAUCHæFRISCHæGEERNTETERæ (ONIGæERWORBENæWERDEN &ÔRæ DASæ LEIBLICHEæ 7OHLæ WIRDæ WIEæ IMMERæ GUTæ GESORGTæ MITæ +AFFEEæ UNDæ+UCHENæSOWIEæ"RATWURSTæ!UCHæDIEæ2OSEN 3EKT "ARæHATæGE šFFNET $ASæ BELIEBTEæ "AUERNHOFEISæ ISTæ WIEDERæ ZUæ GENIE”EN æ BESONDERSæ AUCHæ INæ DENæ 6ARIANTENæ Roseneis und Honigeis,æ EXTRAæ ZUæ UN SERERæ6ERANSTALTUNGæVONæ2ENEæ7EIӾAUSæ"UCHENHOFæKREIERT 13:00 - 18:00 Uhr: 10. Rosenfest Einlass ab 12:00 Uhr æ GRO”ESæ 4ORæ WIEæ IMMERæ AMæ %NDEæ VONæ ,ÔTTæ!CKERæAUSæDERæ!LTSTADTæKOMMEND %RšFFNETæ WIRDæ UNSERæ &ESTæ UMæ æ 5HRæ MITæ DEMæ !UFTRITTæ DERæ TanzkinderæDESæ3TERNBERGERæ(EIMATVEREINæGEMEINSAMæMITæDENæ Witziner Tanzlüd. %INæ ANSPRUCHSVOLLENæ 0ROGRAMMæ WIRDæ BIETETæ DERæ Seniorenchor Sternbergæ UNTERæ ,EITUNGæ VONæ !NTJEæ 0šHLSæ 6IELEæ SCHšNEæ )NTER PRETATIONENæERWARTENæDIEæ'ÃœSTE $ASæ INTERESSANTEæ IST æ DASSæ DERæ 3ENIORENCHORæ UNDæ DIEæ 7ITZINERæ $ANZLÔDæDASæDAMALSæNOCHæKLEINEæ0ROJEKTæ,ÔTTæ!CKERæZURæDESSENæ %INWEIHUNGæ KULTURELLæ BEGLEITETENæ UNDæ NUNæ ZUMæ æ 2OSENFESTæ wieder dabei sind. Der Anschnitt der Rosentorte um 14:00 Uhr GEHšRTæZUæDENæSCHšNENæ4RADITIONENæDESæ&ESTES &RAUæ +ASTIRKEæ VONæ DERæ Hundeschule Homocanidicus/Hundepension BolzæISTæGEMEINSAMæMITæ(ERRNæ+ASTENæUNDæIHRENæ6IER beinern in diesem Jahr wieder dabei. 3IEæ WERDENæ UNSæ GRO”Eæ UNDæ KLEINEæ (UNDERASSENæ VORSTELLEN æ ZURæ %RZIEHUNGæ VONæ (UNDENæ SPRECHEN æ ANHANDæ VONæ /RDNUNGS æ UNDæ

Rheumaliga/ AG Brüel Tagesfahrt Lübeck „Mit Fingerspitzengefühl auf den Spuren unserer Vorfahren“ 5NTERæDIESEMæ-OTTOæHABENæSICHæAMæ-ITTWOCH æDæ ææ -ITGLIEDERæ DERæ !'æ AUFæ DENæ 7EGæ NACHæ ,ÔBECKæ GEMACHTæ 0ÔNKT LICHæ æ 5HRæ STANDæ DERæ "USæ VOMæ "USUNTERNEHMENæ "ATHKEæ BE REIT æDASæGUTEæ7ETTERæANæ"ORD 2EISELEITERINæ "EATEæ 2EIMANN æ BEIæ ALLENæ GUTæ BEKANNT æ NAHMæ DASæ :EPTERæINæDIEæ(AND

5NSERæ ERSTERæ (ALTæ WARæ DASæ 3CHLOSSæ "OTHMERæ INæ +LÔTZæ "EIæ 7IS SENSWERTEMæ ÔBERæ DASæ 3CHLOSSæ GABæ ESæ EINæ æ &RÔHSTÔCKæ .ACHæ EINEMæ3PAZIERGANGæDURCHæDENæ0ARKæGINGæESæWEITERæNACHæ,ÔBECKæ "EATEæ HATæ UNSæ INTERESSANTEæ 'ESCHICHTENæ ÔBERæ UNSEREæ 5MGE BUNGæERZÜHLT %INEæ 3TADTRUNDFAHRTæ AUFæ DEMæ 7ASSER æ MITæ DEMæ 3CHIFFæ DERæ &AMæ 1UANDT æ STANDæ JETZTæ AUFæ DEMæ 0ROGRAMMæ 7ÜHRENDæ DERæ STÔN DIGENæ &AHRTæ AUFæ DERæ 4RAVEæ GABæ ESæ EINEæ KRÜFTIGEæ 'ULASCHSUPPEæ UNDæ7ISSENSWERTESæVOMæ+APITÜN 'UTæ GESTÜRKTæ GINGæ ESæ DANNæ INSæ 3TADTZENTRUMæ u!UFæ DENæ 3PURENæ DERæ (INTERHšFEhæ KONNTEæ "EATEæ DIEæ eine oder andere 'ESCHICHTEæ ERZÜH len. %INEæ &AHRTæ NACHæ ,ÔBECKæ OHNEæ "E SICHTIGUNGæDESæ-AR ZIPAN æ3PEICHERSæISTæ EINæ./æ'/ )Mæ -USEUMæ WARæ NUNæ UNSERæ &IN GERSPITZENGEFÔHLæ GEFRAGTæ 5NTERæ !N


Sternberger Seenlandschaft

– 22 –

LEITUNGæ SINDæ WUNDERSCHšNEæ 2OSEN æ +ATZENæ ODERæ 'LÔCKSSCHWEI NEæ AUSæ -ARZIPANæ ENTSTANDENæ $ASæ WARæ FÔRæ EINIGEæ VONæ UNSæ EINEæ ECHTEæ(ERAUSFORDERUNG æDAæDIEæ&INGERGELENKEæDURCHæDASæ2HEU MAæINæ-ITLEIDENSCHAFTæGEZOGENæSIND

"EVORæ ESæ DANNæ AUFæ DENæ (EIMWEGæ GING æ TRAFENæ WIRæ UNSæ IMæ #AFEæ DESæ -ARZIPAN 3PEICHERSæ "EIæ +AFFEEæ UNDæ -ARZIPANTORTEæ LIE”ENæ WIRæDIEæLETZTENæ3TUNDENæ2EVUEæPASSIERENæ!LLEæWARENæSICHæEINIGæ %SæWARæEINæSEHRæSCHšNERæ4AG $ANKEæ"EATEæ$UæHASTæUNSæWIEDERæBEWIESEN æDASSæDUæDEINEæ!R BEITæ LIEBSTæ UNDæ DASæ RICHTIGEæ &INGERSPITZENGEFÔHLæ HASTæ !LLEN æ DIEæ ZUMæ 'ELINGENæ DIESESæ 4AGESæ BEIGETRAGENæ HABEN æ MšCHTENæ WIRæ DANKENæ%SæSINDæ+RANKENKASSEN æUNSERæ"USFAHRERæ&RED æDERæUNSæ SICHERæDURCHæDENæ6ERKEHRæLENKTEæUNDæ-ONIQUEææ.ICOLEæVONæDERæ "ÜCKEREIæ &REITAGæ 7ARINæ %INæ BESONDERERæ $ANKæ GEHTæ ANæ UNSEREæ 6ORSITZENDEæ-ARLIESæ3CHULZ æDIEæDIEæ)DEEæHATTEæUNDæSIEæGEMEIN SAMæMITæ"EATEæ2EIMANNæUMGESETZTæHAT )Mæ3EPTEMBERæISTæEINæ4AGESAUSmUGæINæDIEæ&ELDBERGERæ3EENLAND SCHAFTæ GEPLANTæ $ORTæ STEHTæ IMæ -ITTELPUNKTæ EINæ "ESUCHæ DERæ 2EHAæ +LINIKæ7IRæFREUENæUNSæJETZTæDARAUF

Nr. 06/2016

+IEFERNZAPFENWURFæWARæZIEMLICHæSCHWER æDAæDIEæ:APFENæGESPRUN GENæSINDæ"EIæDERæDRITTENæ3TATIONæGINGæESæDANNæRICHTIGæZURæ3ACHE æ DERæ +OMBISCHNITTæ $IESEæ !UFGABEæ BESTEHTæ DARAUS æ DASSæ IMMERæ ZWEIæ *UNGSæ UNDæ ZWEIæ -ÃœDCHENæ GESÃœGTæ HABENæ $IEæ *UNGSæ HA BENæ SICHæ FÔRæ -ATHISæ -ANTHEIæ UNDæ ,UISæ "USSEæ ENTSCHIEDENæ "EIæ DENæ-ÃœDCHENæWARENæESæ'RETAæ#ZIESSOæUNDæ#ELINEæ!LSDORFæ$IEæ *UNGSæ HABENæ æ 0UNKTEæ ERREICHT æ DIEæ -ÃœDCHENæ HABENæ STOLZEæ æ 0UNKTEæ GEHOLTæ .UNæ KAMæ DIEæ æ 3TATION æ DASæ (INDERNISHANGELNæ :UæDIESERæ3ATIONæGIBTæESæEIGENTLICHæNICHTæVIELæZUæSAGENæ%SæWUR DENæ ZWEIæ 3EILEæ GESPANNTæ UNDæ WIRæ MUSSTENæ RÔBERæ HANGELNæ 7IRæ HABENæDIEæVOLLEæ0UNKTZAHLæERREICHT !LSæNÃœCHSTESæWARæDIEææ3TATIONæDRAN æ4IEREæDESæ7ALDESæ7IRæWA RENæ UNSæ NICHTæ SEHRæ EINIG æ ABERæ AMæ %NDEæ HATæ ESæ DANNæ DOCHæ GE KLAPPTæ ,ENNYæ (OFFMANNæ UNDæ +IMæ +ONRADæ HATTENæ DIEæ 0RÔFKARTEæ !BERæWIRæHABENæLEIDERæNURææ0UNKTEæBEKOMMEN )NæDERæLETZTENæ3TATIONæKONNTENæWIRæZEIGEN æWASæWIRæIMæ5NTERRICHTæ gelernt haben. %Sæ GINGæ UMæ "AUMKENNTNISSE æ ABERæ SELBSTæ HIERæ HABENæ WIRæ NICHTæ DIEæ VOLLEæ 0UNKTZAHLæ BEKOMMENæ .ACHæ DENæ GANZENæ 3TATIONENæ DURFTENæWIRæNOCHæAUFæDENæ3PIELPLATZ $IEæ !USWERTUNGæ ERGABæ DENæ æ 0LATZæ BELEGTEæ EINEæ +LASSEæ AUSæ 7ARIN æDENææ0LATZæBELEGTEæDIEæAæAUSæ3TERNBERGæ$ERææ0LATZæ WURDEæ DREIMALæ VERGEBEN æ EINMALæ ANæ DIEæ Bæ AUSæ "RÔEL æ ANæ EINEæ 7ARINERæ3CHULKLASSEæUNDæANæUNS æDIEæBæAUSæ3TERNBERG

Vorstand der Rheumaliga

Waldolympiade der Klasse 4b Ganz knapp Zweiter 7IR æDIEæ+LASSEæBæAUSæ3TERNBERG æHABENæAMææANæDERæ 7ALDOLYMPIADEæ AMæ 2OTENæ 3EEæ TEILGENOMMENæ 5NSEREæ 'EGNERæ WARENæDIEææ+LASSENæAUSæ"RÔEL æ3TERNBERGæUNDæ7ARINæ5Mææ 5HRæWARæDIEæ%RšFFNUNGæDURCHæDASæ&ORSTAMTæ3CHLEMMINæ%NDLICHæ GINGæESæUMææ5HRæLOSææ3TATIONENæLAGENæVORæUNS

$ENææ0LATZæBELEGTEæDIEæAæAUSæ"RÔEL æSIEæGEWANNæEINENæ(OLZ POKALæUNDæWIRDæVIELLEICHTæZUMæ!MTSAUSSCHEIDæEINGELADEN Mathis Manthei Klasse 4b Grundschule „Alexander Behm“ Sternberg

20 Jahre Witziner Dörpschaft

)NæDERæERSTENæ3TATIONæMUSSTENæWIRæUNSERERæ+ENNTNISSEæÔBERæDENæ 7ALDBODENæUNTERæ"EWEISæSTELLENæ$ANNæKAMæDIEææ3TATIONæ$ERæ

!LSæSICHæAMææ-AIææIMæ3AALæDERæDAMALIGENæ'ASTWIRTSCHAFTæ INæ7ITZINæEINIGEæ"ÔRGERæTRAFEN æGINGæESæDARUM æIMæ*AHRææDIEæ *AHRFEIERæDERæ'EMEINDEæVORZUBEREITENæ3CHNELLæWURDEæKLAR æ DASSæ MITæ EINEMæ EIGENSTÜNDIGENæ +ULTUR æ UNDæ (EIMATVEREINæ DIEæ BESTENæ 6ORAUSSETZUNGENæ BESTEHENæ WÔRDENæ DIESENæ *AHRESTAGæ VORZUBEREITENæ "EREITSæ VORæ DERæ 7ENDEæ HATTENæ DIEæ 7ITZINERæ MITæ DEMæ $ORFCLUBæ BEIæ DERæ /RGANISATIONæ VONæ &EIERLICHKEITENæ ZAHL


Nr. 06/2016

– 23 –

REICHEæ%RFAHRUNGENæGESAMMELT æDIEæJETZTæBEIæDERæ'RÔNDUNGæDESæ 6EREINSæ VONæ .UTZENæ WARENæ -ITæ DENæ DAMALSæ NOCHæ ZWEIæ 6OLKS TANZKREISEN æ DENæ u'ROTENæ UNDæ DENæ ,ÔTTENæ 0LATTSNACKERNhæ UNDæ EINEMæ 3INGKREISæ WURDEæ EINEæ BREITEæ KULTURELLEæ "ASISæ GESCHAFFEN æ DIEæ AUCHæ HEUTEæ NOCHæ DIEæ 'RUNDLAGEæ FÔRæ UNSEREæ !RBEITæ ISTæ 6ONæ !NFANGæANæHATæDIEæ$šRPSCHAFTæSEHRæGRO”ENæ7ERTæAUFæDIEæ:USAM MENARBEITæ MITæ DENæ ANDERENæ 6EREINENæ UNDæ 'RUPPENæ ABERæ AUCHæ DERæ &REIWILLIGENæ &EUERWEHR æ DERæ 'EMEINDEæ UNDæ DERæ +IRCHGE MEINDEæ GELEGT æ UMæ GEMEINSAMæ DIEæ 'EMEINDEæ INæ IHRERæ 6IELFALTæ ZUæ ENTWICKELNæ $IEæ ,ISTEæ DERæ %RFOLGEæ DERæ 7ITZINERæ $šRPSCHAFTæ ISTæ LANGæ !UFæ VIELENæ $ORF æ UNDæ (EIMATFESTEN æ DERæ "UNDESGAR TENSCHAUæ INæ 3CHWERIN æ DERæ ,ANDESGARTENSCHAUæ INæ 7ISMAR æ DENæ 2APSBLÔTENFESTEN æ DENæ )NTERNATIONALENæ 4ANZ æ UNDæ 4RACHTEN FESTENæ INæ $ARGUNæ ODERæ DERæ 7ARNEMÔNDERæ 7OCHEæ SOWIEæ ZAHL REICHENæPRIVATENæ*UBILÜEN æÔBERALLæWARENæDIEæ7ITZINERæVERTRETENæ $IESEæ GEMEINSAMEæ !RBEITæ IMæ 6EREINæ FANDæ AUCHæ )NTERESSEæ BEIæ VIELENæ JUNGENæ &AMILIENæ INæ DERæ 'EMEINDE æ DIEæ DANNæ MITæ NEUENæ )DEENæ UNDæ %NGAGEMENTæ UNSEREæ !RBEITæ BEREICHERTENæ $IEæ (EI MATQUIZABENDE æDIEæ/STERWANDERUNGæMITæDEMæ%NTENRENNEN æDIEæ &AHRRADRALLYEæ UNDæ BESONDERSæ DIEæ .ACHTWANDERUNGæ SINDæ HEUTEæ AUSæ DEMæ *AHRESPROGRAMMæ DERæ $šRPSCHAFTæ NICHTæ MEHRæ WEGZU DENKENæ !UCHæ DIEæ "ILDUNGæ DERæ 7ITZINERæ $ORFMUSIKANTENæ GEHTæ AUFæ EINEæ 'RUPPEæ VONæ 7ITZINERæ 3PIELLEUTENæ AUSæ DENæ IGERæ UNDæ IGERæ *AHRENæ ZURÔCKæ UNDæ WURDEæ NUNæ VONæ UNSERENæ JUNGENæ -IT GLIEDERNæWIEDERæINSæ,EBENæGERUFENæ-ITæDERæ!RBEITSGRUPPEæ#HRO NIKæWIDMENæWIRæUNSæDABEIæAUCHæDERæ'ESCHICHTEæVONæ7ITZINæUNDæ DERæ $OKUMENTATIONæ UNSERERæ GEGENWÜRTIGENæ !RBEITæ 3EHRæ 3TOLZæ SINDæ WIRæ AUCHæ DARAUF æ DASSæ SICHæ AUFæ )NITIATIVEæ DERæ $šRPSCHAFTæ INæ 7ITZINæ DERæ NEUEæ u(EIMATVERBANDæ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNhæ GEGRÔNDETæ UNDæ UNSERæ $ORFæ ERFOLGREICHæ AMæ "UNDESWETTBEWERBæ u5NSERæ$ORFæSOLLæSCHšNERæWERDENæ æUNSERæ$ORFæHATæ:UKUNFThæTEIL GENOMMENæ HATæ -ITæ DEMæ $ORFFESTæ AMæ æ *UNIæ AMæ -ÔHLENSEEæ AUSæ!NLASSæDESæ JÜHRIGENæ"ESTEHENSæDERæ7ITZINERæ$šRPSCHAFTæ WOLLENæWIRæGEMEINSAMæZÔNFTIGæFEIERN æABERæAUCHæ+RAFTæUNDæ)DEENæ FÔRæDIEæWEITEREæ!RBEITæINæUNSEREMæ6EREINæSAMMELN Willfried Thomä

Sternberger Seenlandschaft

Rhododendronblüte zum 35-jährigen Jubiläum :UMæ JÃœHRIGENæ *UBILÃœUMæ GšNNTEæ SICHæ DERæ 3ENIORENCHORæ DERæ +ANTOREIæ$ABELæEINENæ!USmUGæZUMæ2HODODENDRONPARKæINæ'RAAL -ÔRITZæ3ECHSæ-ITGLIEDERæDESæ#HORESæNEBSTæ,EITERINæ)NGRIDæ+UHL MANNæNUTZTENæDASæSCHšNEæ7ETTER æUMæSICHæDIEæ0RACHTBLÔTENæIMæ BERÔHMTENæ 0ARKæ ANZUSEHENæ .ATÔRLICHæ BLIEBæ BEIæ DIESERæ 4RUPPEæ AUCHæ EINEæ KLEINEæ 'ESANGSEINLAGEæ ZWISCHENæ DENæ BLÔHENDENæ 3CHšNHEITENæ NICHTæ AUSæ )Mæ 3ENIORENCHOR æ DERæ VIELEæ 6ERANSTAL TUNGENæDERæ'EMEINDEæMITæ!UFTRITTENæBEREICHERT æKOMMTæESæNICHTæ NURæAUFæ7OHLKLÃœNGEæANæ!UCHæDASæGESELLIGEæ-ITEINANDERæHATæEI NENæHOHENæ3TELLENWERTæ)NGRIDæ+UHLMANNæu$ERæ3ENIORENCHORæISTæ MEINEæÜLTESTEæ#HOR 'RUPPEæ)Mæ!LTERæVONææ*AHRENæGABæICHæHIERæ SCHONæ æBUCHSTÃœBLICHæ æDENæ4ONæMITæDERæ3TIMMGABELæANæ$IEæÜL TESTENæ-ITGLIEDERæSINDæÔBERææ*AHREæALTæ æDAæMERKTæMAN æSINGENæ HÃœLTæJUNGh

Bild: Annegret Beyer Text: Manuela Kuhlmann

Waldolympiade der Grundschule Dabel

Die Witziner Danzlüd mit den Sternberger Tanzkindern beim Tanz und Trachtenfest auf der Warnemünder Woche 2015. Auch in diesem Jahr sind wir dabei.

Unsere jungen Schauspieler auf der Waldbühne während der Nachtwanderung

!Mæ æ FANDæ ZUMæ NEUNTENæ -ALæ DIEæ 7ALDOLYMPIADEæ IMæ $A BELERæ &ORSTæ STATTæ $ASæ &ORSTAMTæ 'ÜDEBEHN æ MITæ 2EVIERFšRSTERæ (ERRæ 3CHIL LING æHATTEæDASæWIEDERæFÔRæ UNSæ +INDERæ ORGANISIERTæ 5NSEREæ 'EGENSPIELERæ waren die dritte und die VIERTEæ +LASSEæ AUSæ DERæ 3CHULEæ INæ -ESTLINæ UNDæ UNSEREæVIERTEæ+LASSEæAUSæ Dabel. Sechs Stationen mussten bewältigt wer DEN æ BEVORæ DERæ 3IEGERæ GEFEIERTæWERDENæKONNTE %INEæ 3TATIONæ WARæ DASæ u3ÜGENhæ (IERæ MUSSTENæ SICHæ FÔRæ UNSæ *OHANNA æ &RIEDA æ -ORITZæ UNDæ %LI ASæ GANZæ SCHšNæ ANSTREN gen. Auch die anderen Stationen waren nicht EINFACHæ /Bæ ESæ NUNæ DASæ u:APFENZIELWERFENhæ ODERæ DASæ u"ALANCIERENhæ ÔBERæ EINENæ 'RABENæ WAR æESæWARæNICHTæSOæLEICHTæ$ASæ"ESTIMMENæDERæ4IEREæNURæDURCHæ DASæ&ELLæODERæDASæ'EWEIHæHATæMIRæSEHRæGUTæGEFALLENæUNDæICHæFANDæ es interessant.


Sternberger Seenlandschaft

– 24 –

!Mæ%NDEæWURDENæDURCHæDASæ!USZÜHLENæDERæGESAMMELTENæ(OLZ DÔBELæ DERæ 3IEGERæ ERMITTELTæ 'EWONNENæ HATæ DIEæ æ +LASSEæ AUSæ -ESTLINæ VORæ DERæ DRITTENæ +LASSEæ 5NSEREæ æ +LASSEæ BELEGTEæ GANZæ KNAPPæMITæEINEMæ0UNKTæ2ÔCKSTANDæDENæDRITTENæ0LATZæ%SæHATæSEHRæ VIELæ3PA”æGEMACHTæ!BERæNÜCHSTESæ*AHRæGEWINNENæWIRææ -EIKEæ+LÜBE æ+LASSEæ æ'RUNDSCHULEæ$ABEL

Grundschule Dabel sagt herzlichen Dank! !NFANGæ DIESESæ *AHRESæ BEKAMENæ WIRæ DIEæ .ACHRICHT æ DASSæ UNSERæ DERZEITIGERæ%SSENANBIETERæu"IRGITSæ3PEISESERVICEhæAUSæ3TERNBERGæ UNSEREæ 3CHULEæ NURæ NOCHæ BISæ ZUMæ æ MITæ -ITTAGæ VERSOR GENæ KANNæ ,EIDERæ ISTæ DASæ 5NTERNEHMENæ ZURæ !UFGABEæ GEZWUN GENæ $ASæ ISTæ SEHRæ SCHADE æ WURDENæ WIRæ DOCHæ æ *AHREæ VONæ &RAUæ +ROMMæUNDæIHREMæ4EAMæBESTENSæVERSORGT !NæDIESERæ3TELLEæMšCHTENæWIRæUNSæIMæ.AMENæALLERæ%SSENTEILNEH MERæFÔRæDIEæ JAHRELANGEæ 6ERSORGUNGæ UNDæ FÔRæ DIEæ -ÔHEæ BEIæ)HNENæ UNDæ )HRENæ -ITARBEITERNæ RECHTæ HERZLICHæ BEDANKENæ UNDæ WÔNSCHENæ FÔRæDIEæ:UKUNFTæALLESæ'UTE A. Herrmann Stellv. Schulleiterin

Nr. 06/2016

Die Kleinen machen es wie die GroÃ&#x;en: Sie laufen gemeinsam für eine gute Sache! 3Oæ WIRDæ AMæ 3AMSTAG æ DEMæ æ IMæ 3TADION AMæ 3EE æ DERæ æ 3PONSORENLAUFæ DERæ 'RUNDSCHULEæ Sternberg stattfinden. !UCHæ ANæ DERæ 'RUNDSCHULEæ ISTæ ESæ ÔBLICH æ DASSæ SICHæ DERæ &šRDERVEREINæ BEIæ BEWÃœHRTENæ (šHEPUNKTENæ UNDæ BESONDERENæ6ORHABENæEINBRINGTæ-ITæDEMæ%RLšSæDESæ DIESJÃœHRIGENæ ,AUFESæ SOLLæ UNTERæ ANDEREMæ EINæ GRO”ESæ :IRKUSPROJEKTæUNTERSTÔTZTæWERDEN æDASæFÔRæDASæKOMMENDEæ3CHUL JAHRæZUMææ-ALæGEPLANTæISTæ7EITERæ'ELDERæmIE”ENæZUMæ"EISPIELæ IMæ*UNIæINæEINEæUMFANGREICHEæ7OCHEæZUMæu'LOBALENæ,ERNENh æINæ DIEæ!BSCHLUSSFAHRTENæDERææ+LASSENæUNDæINæDIEæ%INSCHULUNGSFEI ERæDERæNEUENæ3CHULANFÃœNGER !USæDIESEMæ'RUNDæHOFFENæWIRæNATÔRLICHæAUFæEINæTOLLESæSPORTLICHESæ %REIGNISæ UNDæ ZAHLREICHEæ 4EILNEHMERæ UNDæ 3PONSOREN æ OBWOHLæ ERSTæKÔRZLICHæDERæVORVERLEGTEæ3PONSORENLAUFæDERæ+'3æSTARTETE 7ERæ ALSOæ DIEæ 'RUNDSCHÔLERæ UNTERSTÔTZENæ UNDæ MITLAUFENæ ODERæ ALSæ 3PONSORæ DABEIæ SEINæ MšCHTE æ ISTæ HERZLICHæ EINGELADENæ !N MELDUNGENæSINDæSELBSTæAMæ4AGæDESæ,AUFESæNOCHæBISææ5HRæ MšGLICHæ !UCHæ FÔRæ DASæ 2UNDENZÃœHLENæ ODERæ DIEæ "ETREUUNGæ DERæ 6ERSORGUNGSSTÃœNDEæSINDæmEI”IGEæ(ELFERæSEHRæWILLKOMMEN 5Mæ DIEæ 0LANUNGæ ZUæ ERLEICHTERN æ KšNNENæ SICHæ )NTERESSIERTEæ GERNæ im SEKRETARIATæDERæ3CHULE æBEIæ&RAUæ-AIBAUMæ4ELæ æMELDEN

Wer ist die stärkste Frau, wer ist der stärkste Mann? !UFæ DEMæ 3TADTFESTæ AMæ æ INæ "RÔELæ WURDEæ DURCHæ DENæ 4URN æUNDæ!THLETENVEREINæ"RÔELæDIEæSTÜRKSTEæ&RAUæBZWæDERæSTÜR KSTEæ-ANNæGESUCHTæ"EIæDENæ&RAUENæKONNTEæDERæ2EKORDæVONææ 7IEDERHOLUNGENæ VOMæ LETZTENæ *AHRæ GEBROCHENæ WERDENæ 'ANZEæ æ-ALæWURDEæDASæ'EWICHTæVONææKGæDURCHæ)NESæ3CHWARZæAUSæ $EMENæZURæ(OCHSTRECKEæGEBRACHTæ-ITææ7IEDERHOLUNGENæWUR DEæ+ATJAæ7ARTATæAUSæ"RÔELæ:WEITEæUNDæAUFæDENæDRITTENæ0LATZæKAMæ 3TEFlæ"AUSTIAN æEBENFALLSæAUSæ"RÔEL æMITææ7IEDERHOLUNGENæ"EIæ DENæ-ÜNNERNæMUSSTENææKGæGEDRÔCKTæWERDENæ(IERæKONNTEæDERæ 2EKORDæVOMæLETZTENæ*AHRæMITææ7IEDERHOLUNGEN æGEHALTENæVONæ 5WEæ (ANSENæ AUSæ "RÔEL æ NICHTæ GEBROCHENæ WERDENæ %RSTERæ WUR DEæ ,ARSæ +šPKEæ AUSæ "RÔEL æ DERæ DIEæ æ KGæ IMMERHINæ æ -ALæ ZURæ (OCHSTRECKEæBRACHTEæ-ITææ7IEDERHOLUNGENæSETZTEæSICHæ!NDRE ASæ 0šHLSæ AUSæ +EEZæ AUFæ DENæ æ 0LATZæ UNDæ $RITTERæ WURDEæ 4ORSTENæ "EHNKEæ AUSæ "RÔEL æ DERæ DASæ 'EWICHTæ æ -ALæ STEMMENæ KONNTEæ "EACHTLICHæ WARæ AUCHæ DIEæ ,EISTUNGæ VONæ ,ENEæ +šPCKEæ AUSæ "RÔEL æ DIEæBEIæDENæ+INDERNæSTARTENDæDIEææKGæGANZEææ-ALæBEWÜLTIGTE Torsten Lange Vors. TAV

Am Stand des TAV: Thomas Schwarz beim Bankdruecken


Nr. 06/2016

– 25 –

Sternberger Seenlandschaft

Der Brüeler SV informiert

Der Sternberger Heimatverein informiert:

Mitgliederversammlung zieht positive Bilanz

Veranstaltungen des Sternberger Heimatvereins im Monat Juni

!Mæ -ITTWOCHABENDæ TRAFæ DERæ 'ASTGEBERæ "RÔELERæ 36æ INæ DERæ ZWEI TENæ 0OKALRUNDEæ DESæ $&"æ +REISPOKALæ DESæ +REISVERBANDESæ 3CHWERIN .ORDWESTMECKLENBURGæ DERæ ä -ANNSCHAFTENæ AUFæ DENæ+REISOBERLIGAVERTRETERæVOMæ36æ+LÔTZæ$IEæFÔRææ5HRæAN GESETZTEæ 0ARTIEæ KONNTEæ LETZTENDLICHæ WEGENæ DERæ DEUTLICHENæ 6ER SPÃœTUNGæ DERæ +LÔTZERæ ERSTæ GEGENæ æ 5HRæ ANGEPlFFENæ WERDENæ %INEæDURCHAUSæMšGLICHEæ%NTSCHEIDUNGæAMæGRÔNENæ4ISCHæGEGENæ DIEæ VERSPÃœTETENæ 'ÃœSTEæ STANDæ FÔRæ DIEæ "RÔELERæ !LTENæ (ERRENæ ABERæ NIEæ ZURæ $EBATTE æ WOLLTEæ MANæ DOCHæ DIEæ SPORTLICHEæ %NTSCHEIDUNGæ SUCHENæUNDæDIEæZAHLREICHæERSCHIENENENæ&ANSæNICHTæENTTÃœUSCHEN 5NDæ ESæ GINGæ SCHWUNGVOLLæ LOSæ $IEæ "RÔELERæ SORGTENæ VONæ "EGINNæ ANæFÔRæ$RUCKæAUFæDASæGEGNERISCHEæ4ORæUNDæWURDEæDANNæNACHæEI NIGENæ VERGEBENENæ #HANCENæ INæ DERæ æ -INUTEæ MITæ DERæ &ÔHRUNGæ BELOHNTæ .ACHæ SCHšNERæ 6ORARBEITæ ÔBERæ DIEæ LINKEæ 3EITEæ TRAFæ *šRGæ "REDEFELDæ ZUMæ æ %Sæ FOLGTENæ WEITEREæ HOCHKARÃœTIGEæ #HANCEN æ DIEæ BEIæ KONSEQUENTERæ !USNUTZUNGæ DASæ 3PIELæ SCHONæ SEHRæ FRÔHæ HÃœTTENæENTSCHEIDENæKšNNEN 7IEæ NICHTæ ANDERSæ ZUæ ERWARTENæ RÃœCHTEæ SICHæ DIEæ SCHONæ FASTæ FAHR LÃœSSIGEæ#HANCENVERWERTUNGæDESæ"36æ%INæUMSTRITTENERæ&REISTOӾ mOGæ VONæ LINKSæ INæ DENæ "RÔELERæ 3TRAFRAUMæ UNDæ DERæ 3CHIEDSRICHTERæ ÔBERSAHæ DENæ !NGRIFFæ AUFæ %NRICOæ *EDECKEæ IMæ "RÔELERæ 'EHÃœUSEæ :WARæ WURDEæ DERæ "ALLæ NOCHMALæ AUSæ DERæ 'EFAHRENZONEæ BEFšRDERTæ ABERæ AUSæ DEMæ (INTERHALTæ SORGTEæ EINæ EIGENTLICHæ UNGEFÃœHRLICHERæ "ALLæIMæALLGEMEINENæ4OHUWABOHUæFÔRæDENæ!USGLEICH æDAæDERæ4OR HÔTERæBEIMæ!BWEHRVERSUCHæAUCHæNOCHæUNGLÔCKLICHæWEGRUTSCHTE &ÔRæ DIEæ "RÔELERæ SPRACHæ ANæ DIESEMæ !BENDæ ABERæ INæ JEDEMæ &ALL æ DASSæ SIEæ NURæ KURZæ BRAUCHTEN æ UMæ DIESENæ 3CHOCKæ ZUæ VERDAUENæ %SæGINGæSCHNELLæWIEDERæNACHæVORNEæUNDæESæWURDENæWEITEREæGUTEæ 'ELEGENHEITENæ ERARBEITETæ &U”BALLERISCHæ WARæ DASæ "RÔELERæ 3PIELæ DURCHAUSæ ANSEHNLICHæ ABERæ EBENæ NOCHæ NICHTæ ERFOLGREICHæ +URZæ VORæ DEMæ (ALBZEITPlFFæ MUSSTEæ DERæ 4RAINERæ %CKHARDæ +ÃœKERæ DANNæ UMSTELLEN æ DAæ SICHæ -ARCOæ 0RÔTERæ OHNEæ GEGNERISCHENæ %INmUSSæ SCHWERæVERLETZTEæ)HMæWÔNSCHTæDASæ4EAMæAUFæDIESEMæ7EGEæGU TEæ"ESSERUNGæ3EINEæ0OSITIONæÔBERNAHMæ#HRISTIANæ+RAFT æDERæSICHæ SOFORTæGUTæZURECHTFANDæUNDæDIEæERFORDERLICHEæ3TABILITÃœTæINæDERæ!B wehrreihe bewahrte. $IEæ ZWEITEæ (ÃœLFTEæ BEGANNæ WESENTLICHæ AUSGEGLICHENERæ UNDæ DIEæ +LÔTZERæ HÃœTTENæ INæ DERæ æ -INUTEæ DIEæ &ÔHRUNGæ ERZIELENæ KšNNENæ :UMæ'LÔCKæFÔRæDENæ'ASTGEBERæVERZOGæDERæ!NGREIFERæKNAPPæ!UFæ DERæ'EGENSEITEæWARæESæDERæAUFGERÔCKTEæ$ANIELæ0REIBISCH æDERæEI NENæ SCHšNENæ %CKBALLæ VONæ -ICHAELæ 'EYERæ MITæ WUCHTIGEMæ +OPF BALLæ FASTæ VERWANDELTEæ $IEæ "RÔELERæ WARENæ JETZTæ WIEDERæ AMæ $RÔ CKERæ UNDæ NACHæ :USPIELæ VONæ -IRKOæ -ÔLLERæ KRšNTEæ -ARCELæ 'RUBEæ SEINENæ KLASSEæ 3OLOLAUFæ INæ DERæ æ -INUTEæ MITæ DEMæ VERDIENTENæ .OCHMALæ WOLLTEæ SICHæ DASæ 4EAMæ DIESEæ &ÔHRUNGæ NICHTæ NEHMENæ LASSENæ UNDæ MANæ SPIELTEæ AUFæ DIEæ %NTSCHEIDUNGæ $ERæ GERADEæ EIN GEWECHSELTEæ 2ENEæ "ARTELæ HATTEæ DIEæ NÃœCHSTEæ #HANCEæ WARæ ABERæ VONæ DERæ ABGEFÃœLSCHTENæ &LANKEæ ZUæ ÔBERRASCHT æ UMæ GENÔGENDæ $RUCKæ AUFæ SEINENæ +OPFBALLæ ZUæ BRINGENæ +URZæ DARAUFæ DIEæ 6ORENT SCHEIDUNGæ%INEæ&LANKEæVONæLINKSæNAHMæ*æ"REDEFELDæDIREKTæUNDæ JAGTEæDASæ,EDERæUNHALTBARæINæDIEæ-ASCHEN $ERæ GUTæ ORGANISIERTENæ !BWEHRæ UMæ 3VENæ !PELæ GELANGæ ES æ DIEæ LETZTENæ !NGRIFFSBEMÔHUNGENæ DERæ 'ÃœSTEæ BEREITSæ IMæ +EIMæ ZUæ ER STICKENæ2ONNYæ3TEINKEæLEITETæMITæEINEMæVONæIHMæSELBERæABGEFAN GENENæ"ALLæEINENæPRIMAæ+ONTERæEIN æDERæAMæ%NDEæSEINENæ"RUDER æ DENæ "RÔELERæ +APITÃœNæ 3VENæ 3TEINKEæ INæ AUSSICHTSREICHEæ 0OSITIONæ BRACHTEæ'ANZæÔBERLEGTæSCHOBæERæDENæ"ALLæZUMæ %NDSTANDæFÔRæ DENæ"RÔELERæ36æINæDIEæ-ASCHEN .UNæ STEHENæ DIEæ "RÔELERæ UNTERæ DENæ LETZTENæ !CHTæ UNDæ HABENæ ALSæ NICHTæAMæAKTIVENæ3PIELBETRIEBæTEILNEHMENDEæ-ANNSCHAFTæIMæ6IER TELlNALEæAMææERNEUTæEINæ(EIMSPIEL )Mæ 4EAMæ DESæ "RÔELERæ 36æ STANDENæ %æ *EDECKE æ 2æ 3TEINKE æ 3æ !PEL æ-æ0RÔTER æ$æ0REIBISCH æ#æ+RAFT æ3æ3TEINKE æ-æ'RUBE æ-æ 'EYER æ-æ-ÔLLER æ2æ"ARTEL æ*æ"REDEFELD æ5æ$UHR æ*æ'RUNWALD æ 2æ4OPARKUSæUNDæ!æ:ECHER Rene Bartel

$ERæ6ORSTANDæDESæ3TERNBERGER (EIMATVEREINSæINFORMIERT Ãœbungsstunden der Tanzkinder: 13. Juni, 20. Juni UNDææ*ULIææ JEWEILSæVONææBISææ5HR æ*ULIææ æBISæææ %ISæESSENæIMæ3TRANDPAVILLION æ æ5HR Auftritte der Tanzkinder: æ*UNIææ æ5HRææ æ*ULIææ

2OSENFESTæIMæ'ARTENæ Dialog und Action 4EILNAHMEæ AMæ 5MZUGæ SOWIEæ !UF TRITTæ INæ 7ARNEMÔNDEæ AUSæ !NLASSæ DESææ4ANZ æUNDæ4RACHTENFESTES æ(EIMATFEST -USEUMSHOF

æ

æ!UGUSTææ æ5HRææ

æ *UNIæ æ $ERæ 3TERNBERGERæ (EIMATVEREINæ UNTERSTÔTZTEæ DIEæ 'E STALTUNGæ DESæ +INDERTAGESæ !Næ EINEMæ 3TANDæ KONNTENæ DIEæ +INDERæ TRADITIONELLEæ HANDWERKLICHEæ 4ÜTIGKEITENæ AUSFÔHRENæ !U”ERDEMæ SUCHTENæSIEæDIEæu.ADELæIMæ(EUHAUFENhæUNDæDURFTENæIHREæ3CHNEL LIGKEITæBEIMæu3ACKHÔPFENhæMESSEN $IEæ !RBEITSGRUPPENæ u+LšNSNACKERh æ u+OCHENæ FÔRæ &RAUENhæ UNDæ u+OCHENæFÔRæ-ÜNNERhæGEHENæINæDENæ-ONATENæ*UNIæUNDæ*ULIæINæDIEæ 3OMMERPAUSE $ASæ "OWLENæ AMæ æ *UNIæ MUSSæ WEGENæ 4ERMINÔBERSCHNEIDUNGæ LEIDERæAUSFALLEN

Impressum Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Sternberger Seenlandschaft Verlag + Satz:

Verlag + Druck LINUS WITTICH KG Röbeler StraÃ&#x;e 9, 17209 Sietow Druckhaus WITTICH An den Steinenden 10, 04916 Herzberg/Elster Tel. 03535/489-0

Druck: Telefon und Fax: Anzeigenannahme:

Tel.: 039931/57 90 Fax: 039931/5 79-30 Tel.: 039931/57 9-16 Fax: 039931/57 9-45 www.wittich.de, E-Mail: info@wittich-sietow.de

Redaktion: Internet und E-Mail:

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist. Für Text-, Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Das Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte der Kommunalverwaltung verteilt. Darüber hinaus ist es in der Stadt bzw. Amtsverwaltung erhältlich und auf Antrag abonnierbar. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4c-Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers. Verantwortlich: Amtlicher Teil: AuÃ&#x;eramtlicher Teil: Anzeigenteil: Erscheinungsweise:

Der Bürgermeister, der Amtsvorsteher Mike GroÃ&#x; (V. i. S. d. P.) Jan Gohlke monatlich, wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte im Amtsbereich verteilt 7.950 Exemplare

Auflage:

VERLAG + DRUCK

LINUS WITTICH KG

Heimat- und Bürgerzeitungen


Sternberger Seenlandschaft

– 26 –

Nr. 06/2016

Es ist was los im Sternberger Seenland Juni & Juli 2016 Sonnabend, 11.06.2016 Brüel, 19:00 Uhr 7EINHANDELæ6OIGTæ æ'OLCHENERæ7EGæ 7EINABENDæMITæNEUENæ7EINEN TELæ!NMELDUNGææ Kobrow ab 15:00 Uhr an der Feuerwehr Dorffest ab 20:00 Uhr Tanz im Festzelt Veranstaltungen im Rahmen der Aktion „Offene Gärten“ - siehe Programmheft Sonntag, 12.06.2016 Veranstaltungen im Rahmen der Aktion „Offene Gärten“ - siehe Programmheft Wamckow, 17:00 Uhr Dorfkirche $EUTSCH 2USSISCHEæ*UGENDKONZERTE *UNGEæ6IRTUOSENæAUSæ3Tæ0ETERSBURGæUNDæ7EIMARæSPIELEN (ÃœNDEL æ"EETHOVEN æ"RAHMSæUæA Montag, 13.06.2016 Sternberg, 10:00 Uhr -ARKTæ æ4REFFPUNKTæ3PRINGBRUNNEN GEFÔHRTERæ3TADTRUNDGANGæDURCHæDIEæHISTORISCHEæ!LTSTADT Dienstag, 14.06.2016 Sternberg, 10:00 Uhr Seenfischerei Seestr. u*ETZTæFAHRNæWIRæÔBERNæ3EEh æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN Sonnabend, 18.06.2016 Schloss Kaarz, Gut Häven, Gutshaus Weitendorf Kutschenmuseum Kobrow II æ ææ5HR -ITTSOMMERREMISE æ0ROGRAMMæSIEHEæEXTRAæ!RTIKELæ Schwerin ab 21:00 Uhr +LETTERWALDæAMæ:OO .EULANDæIMæ'RÔNEN TANZBAREæ-ISCHUNGæAUSæ(OUSE æ-INIMALæUNDæ%LECTRONICA Sonntag, 19.06.2016 Sternberg, 18:00 Uhr 3TADTKIRCHE u/GELSAXh æ3AXOPHONæUNDæ/RGEL 2ALFæ"ENSCHUæUNDæ*ENSæ'OLDHARDTæIMæ+ONZERT %INTRITTæ æÒ Montag, 20.06.2016 Sternberg, 10:00 Uhr -ARKTæ æ4REFFPUNKTæ3PRINGBRUNNEN GEFÔHRTERæ3TADTRUNDGANGæDURCHæDIEæHISTORISCHEæ!LTSTADT Dienstag, 21.06.2016 Sternberg, 10:00 Uhr Seenfischerei Seestr. u*ETZTæFAHRNæWIRæÔBERNæ3EEh æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN


Nr. 06/2016

– 27 –

Freitag, 24.06.2016 Tempzin, 18:00 Uhr +LOSTERKIRCHE *OHANNIFEUERæUæAæMITæDERæ"RÔELERæ"LASMUSIK Rothen, 19:30 Uhr 0ODIUMæ2OTHENERæ(OF )Næ3ARMETIENæ æ&ILMPRÃœSENTATION Sonnabend, 25.06.2016 Sternberg, 10:00 - 14:00 Uhr ,ÔTTæ!CKERæANæDERæ3EEPROMENADE æ4AGæDERæOFFENENæ)MKEREIæ,ÔTTæ!CKER 6ORSTELLUNGæDESæ0ROJEKTESæu,ÔTTæ!CKERæSUMMTæ æ"IENENVIELFALTæINæ 3TERNBERGh 13:00 - 18:00 Uhr 3TERNBERG æ,ÔTTæ!CKERæANæDERæ3EEPROMENADE æ2OSENFEST UæAæMITæ+šNIGINNENWAHL æ(UTMODENSCHAU æ4OMBOLAæUæVæAæM 10:00 - 18:00 Uhr æ0ENZINæBæ"LANKENBERG æ2OTDORNSTRæ /FFENERæ.ATURGARTENæ æ'ARTENæu7ALDSCHRATSKRAUTh Rothen, 19:30 Uhr 2OTHENERæ(OF %UROPAæEINæ(OFFNUNGSRAUM 'ESPRÃœCHSRUNDE 20:00 Uhr (ÃœVENæBæ"RÔEL æ'UTæ(ÃœVEN 2OCKæAMæ3EE MITæ)NGææ(OSPITALæUNDæ&ISCHRADIOæ$Eæ,UXE Sonntag, 26.06.2016 19412 Penzin b. Blankenberg, 10:00 - 18:00 Uhr 2OTDORNSTRæ /FFENERæ.ATURGARTENæ æ'ARTENæu7ALDSCHRATSKRAUTh Montag, 27.06.2016 Sternberg, 10:00 Uhr -ARKTæ æ4REFFPUNKTæ3PRINGBRUNNEN GEFÔHRTERæ3TADTRUNDGANGæDURCHæDIEæHISTORISCHEæ!LTSTADT

Sternberger Seenlandschaft

Montag, 04.07.2016 Sternberg, 10:00 Uhr -ARKTæ æ4REFFPUNKTæ3PRINGBRUNNEN GEFÔHRTERæ3TADTRUNDGANGæDURCHæDIEæHISTORISCHEæ!LTSTADT Dienstag, 05.07.2016 Sternberg, 10:00 Uhr Seenfischerei Seestr. u*ETZTæFAHRNæWIRæÔBERNæ3EEh æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN - Änderungen vorbehalten -

Stadtführungen und Kirchenführungen in Sternberg &ÔHRUNGENæ FÔRæ 'RUPPENæ KšNNENæ INæ DERæ 3TERNBERGERæ 4OURISTINFOæ VEREINBARTæWERDEN æ4ELææ Öffentliche StadtführungenælNDENæABææ-AIææAU”ERæANæ &EIERTAGEN æ JEWEILSæ AMæ -ONTAGæ UMæ æ 5HRæ STATT æ 4REFFPUNKTæ ISTæAUFæDEMæ-ARKTæAMæ3PRINGBRUNNEN Kirchenführungenæ lNDENæ ABæ æ -AIæ æ JEWEILSæ AMæ &REITAGæ UMææ5HRæSTATT

IMæ!NSCHLUSSæBESTEHTæDIEæ-šGLICHKEITæZURæ+IRCHTURMBESTEIGUNG Das Sternberger Heimatmuseum hat wie folgt geöffnet: -AIææ*UNIææ $IENSTAGæUNDæ$ONNERSTAGææ æ ææ5HR

Ausstellungen: Galerie Erbguth Lindenstr. 7 19406 Dabel Telefon: 038485 20138 (bitte vorher anmelden) Mecklenburger Kunstgalerie Dabel Kunstausstellung Am Mattenstieg, 19406 Dabel Öffnungszeiten: -ONTAGæ æ&REITAGææ æ ææUNDææ ææ5HR 3ONNABENDææ æ ææ5HR Sonderausstellung: „Kunst ist ein Stück Lebensqualität“

Dienstag, 28.06.2016 Sternberg, 10:00 Uhr Seenfischerei Seestr. u*ETZTæFAHRNæWIRæÔBERNæ3EEh æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN æ5HRæ æABæ3TERNBERGææ5HRæ æABæ'ROӾ2ADEN Mittwoch, 29.06.2016 Sternberg, 19:30 Uhr 3TADTKIRCHE -USIKFESTSPIELEæ-ECKLENBURG 6ORPOMMERN #HORKONZERTæ$ERæ$RESDNERæ+REUZCHOR +66+ææ Sonnabend, 02.07.2016 Sternberg ab 09:00 Uhr Strandbad am Sternberger See $RACHENBOOTFESTæDERæ3TERNBERGERæ0ASTINETTEN Brüel, 19:00 Uhr 7EINHANDELæ6OIGTæ æ'OLCHENERæ7EGæ 7EINABENDæMITæNEUENæ7EINEN TELæ!NMELDUNGææ Sonntag, 03.07.2016 Dabel ab 10:00 Uhr Feriendorf Storchennest Familienfest mit: Hof- und Trödelmarkt, DDR-Museum, Unterhaltungsprogramm, Handwerk & Kunst

Sternberg, Stadtkirche Am Markt, 19406 Sternberg Sonderausstellung „Flüchtlingsgespräche“ 03. - 30. Juni 2016

Kaarz, Schlosspark Kaarz Das Grüne Zitat „Tag und Nacht“


Sternberger Seenlandschaft Sternberg, Rathaussaal Am Markt 1, 19406 Sternberg „25 Jahre kommunale Selbstverwaltung“ „25 Jahre Stadtsanierung in Sternberg“ Öffnungszeiten: -ONTAGæBISæ&REITAGææ ææINNERHALBæDERæ™FFNUNGSZEITEN

– 28 –

Nr. 06/2016

Sonnabend, 18.06.2016 Sternberg, 10:00 - 14:00 Uhr 4REFFPUNKTæ0ARKPLATZæ4/4!,æ4ANKSTELLE !UFæDENæ3PURENæDERæ%ISZEIT GEFÔHRTEæ7ANDERUNGæINæDIEæ/BERENæ3EEN 11:00 - 15:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof ,AMAWANDERUNGæZURæ3LAWENBURG INKLæ%INTRITT æ"ARBECUE æ'ETRÃœNKE TELæ!NMELDUNGææ Dienstag, 21.06.2016 Kritzow b. Langen Brütz, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ"USHALTESTELLE $EMæ"IBERæAUFæDERæ3PUR æ"IBERæUNDæ'LASHÔTTEN 7ANDERUNGæZUMæ'LASERMOOR Sülten bei Brüel, 10:00 - 13:30 Uhr 4REFFPUNKTæ&ORSTHAUSæAMæ/RTSAUSGANGæ2ICHTUNGæ3AGSDORF -ITæDEMæ.ATURPARKRANGERæUNTERWEGSæAUFæDEMæ7ALDLEHRPFAD ZUMæVERSUNKENENæ3EE

- Änderungen vorbehalten -

Geführte Wanderungen & Radtouren im Naturpark Sternberger Seenland Sonnabend, 11.06.2016 Sternberg, 11:00 - 18:00 Uhr 4REFFPUNKTæ0ARKPLATZæ/BEREæ3EEN &OTOWANDERUNGæDURCHæDIEæ/BERENæ3EEN TELæ!NMELDUNGæ&RAUæ,INDENBECK ææ 11:00 - 15:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof ,AMAWANDERUNGæZURæ3LAWENBURG INKLæ%INTRITT æ"ARBECUE æ'ETRÃœNKE TELæ!NMELDUNGææ Sonntag, 12.06.2016 Raben- Steinfeld b. Schwerin, 17:00 - 19:00 Uhr 4REFFPUNKTæ'EMEINDEHAUSæIMæ/BERDORF 3OMMERSITZæUNDæSTEILESæ5FERæ æ7ANDERUNGæAMæ3CHWERINERæ3EE TELæ!NMELDUNGæERFORDERLICHæBISæææ Dienstag, 14.06.2016 Kritzow b. Langen Brütz, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ"USHALTESTELLE $EMæ"IBERæAUFæDERæ3PURæ æ"IBERæUNDæ'LASHÔTTEN 7ANDERUNGæZUMæ'LASERMOOR Donnerstag, 16.06.2016 Kritzow b. Langen Brütz, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ"USHALTESTELLE $EMæ"IBERæAUFæDERæ3PUR æ"IBERæUNDæ'LASHÔTTEN 7ANDERUNGæZUMæ'LASERMOOR Sternberg, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ2EZEPTIONæ#AMPINGPLATZ 7ÃœLDER æ&LÔSSEæUNDæSANFTEæ(ÔGEL GEFÔHRTEæ2ADTOURæDURCHæDASæ3TERNBERGERæ3EENLAND Freitag, 17.06.2016 17:00 - 18:30 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof 7OLFSWANDERUNG 7ANDERUNGæIMæ7ARNOWTAL TELæ!NMELDUNGææ

Donnerstag, 23.06.2016 Kritzow b. Langen Brütz, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ"USHALTESTELLE $EMæ"IBERæAUFæDERæ3PURæ æ"IBERæUNDæ'LASHÔTTEN 7ANDERUNGæZUMæ'LASERMOOR Sternberg, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ2EZEPTIONæ#AMPINGPLATZ $IEæ'LAZIALLANDSCHAFTæRUNDæUMæ3TERNBERG GEFÔHRTEæ2ADTOURæDURCHæDASæ3TERNBERGERæ3EENLAND Blankenberg, 10:00 - 13:30 Uhr 4REFFPUNKTæ0ARKPLATZæIMæ7ARNOWTAL "IBER 7ALDæODERæ7ALD "IBER -ITæDEMæ.ATURPARKRANGERæUNTERWEGSæIMæ2ADEBACHTAL Freitag, 24.06.2016 17:00 - 18:30 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof 7OLFSWANDERUNG 7ANDERUNGæIMæ7ARNOWTAL TELæ!NMELDUNGææ Sonnabend, 25.06.2016 11:00 - 15:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof ,AMAWANDERUNGæZURæ3LAWENBURG INKLæ%INTRITT æ"ARBECUE æ'ETRÃœNKE TELæ!NMELDUNGææ Montag, 27.06.2016 Neukloster, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ*UGENDSCHEUNE !UFæDENæ3PURENæDERæ%ISZEITæ æ7ANDERUNGæINæDASæ+LAASBACHTAL Dienstag, 28.06.2016 Kritzow b. Langen Brütz, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ"USHALTESTELLE $EMæ"IBERæAUFæDERæ3PUR æ"IBERæUNDæ'LASHÔTTEN 7ANDERUNGæZUMæ'LASERMOOR Kaarz, 10:00 - 13:30 Uhr 4REFFPUNKTæ0ARKPLATZæAMæ3CHLOSS -ITæDEMæ.ATURPARKRANGERæUNTERWEGSæIMæ-ITTLERENæ7ARNOWTAL GEFÔHRTEæ7ANDERUNG Mittwoch, 29.06.2016 Sternberg, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ2EZEPTIONæ#AMPINGPLATZ !UFæDENæ3PURENæDERæ%ISZEIT 7ANDERUNGæINæDIEæ/BERENæ3EEN


Nr. 06/2016

– 29 –

Sternberg, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ2EZEPTIONæ#AMPINGPLATZ 7ÃœLDER æ&LÔSSEæUNDæSANFTEæ(ÔGEL GEFÔHRTEæ2ADTOURæDURCHæDASæ3TERNBERGERæ3EENLAND Donnerstag, 30.06.2016 Kritzow b. Langen Brütz, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ"USHALTESTELLE $EMæ"IBERæAUFæDERæ3PURæ æ"IBERæUNDæ'LASHÔTTEN 7ANDERUNGæZUMæ'LASERMOOR Freitag, 01.07.2016 17:00 - 18:30 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof 7OLFSWANDERUNG 7ANDERUNGæIMæ7ARNOWTAL TELæ!NMELDUNGææ Sonnabend, 02.07.2016 Brüel, 10:00 - 15:00 Uhr 4REFFPUNKTæ-ARKT u3TANDHAFTEæ 2IESENhæ æ .ATURæ UNDæ !RCHITEKTURæ IMæ 3TERNBERGERæ Seenland GEFÔHRTEæ2ADTOUR TELæ!NMELDUNGæERFORDERLICHææ 11:00 - 15:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof ,AMAWANDERUNGæZURæ3LAWENBURG INKLæ%INTRITT æ"ARBECUE æ'ETRÃœNKE TELæ!NMELDUNGææ Montag, 04.07.2016 Brüel, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ0ARKPLATZæAMæ2OTENæ3EE !UFæDENæ3PURENæDERæ%ISZEIT 7ANDERUNGæINæDIEæ3ALZWIESENæBEIæ3ÔLTEN Dienstag, 05.07.2016 Kritzow b. Langen Brütz, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ"USHALTESTELLE $EMæ"IBERæAUFæDERæ3PURæ æ"IBERæUNDæ'LASHÔTTEN 7ANDERUNGæZUMæ'LASERMOOR ,ENZENæ æBEIæ-USTINææ ææ5HR ,ENZENæ æ$RšGERæ+RAUGæ æ,ENZEN 7ANDERUNGæ MITæ DEMæ .ATURPARKRANGERæ AUFæ DEMæ +LOSTERHAUPT mannsweg Mittwoch, 06.07.2016 GroÃ&#x; Görnow bei Sternberg, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ0ARKPLATZæ7ARNOWTAL !UFæDENæ3PURENæDERæ%ISZEIT 7ANDERUNGæINæDASæ7ARNOW $URCHBRUCHTAL Donnerstag, 07.07.2016 Kritzow b. Langen Brütz, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ"USHALTESTELLE $EMæ"IBERæAUFæDERæ3PUR æ"IBERæUNDæ'LASHÔTTEN 7ANDERUNGæZUMæ'LASERMOOR Sternberg, 10:00 - 13:00 Uhr 4REFFPUNKTæ2EZEPTIONæ#AMPINGPLATZ $IEæ'LAZIALLANDSCHAFTæRUNDæUMæ3TERNBERG GEFÔHRTEæ2ADTOURæDURCHæDASæ3TERNBERGERæ3EENLAND Freitag, 08.07.2016 17:00 - 18:30 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof 7OLFSWANDERUNG 7ANDERUNGæIMæ7ARNOWTAL TELæ!NMELDUNGææ

Sternberger Seenlandschaft

Sonnabend, 09.07.2016 11:00 - 15:00 Uhr Sternberger Burg, Kamelhof ,AMAWANDERUNGæZURæ3LAWENBURG INKLæ%INTRITT æ"ARBECUE æ'ETRÃœNKE TELæ!NMELDUNGææ

Stadtführungen und Kirchenführungen in Sternberg &ÔHRUNGENæ FÔRæ 'RUPPENæ KšNNENæ INæ DERæ 3TERNBERGERæ 4OURISTINFOæ VEREINBARTæWERDENæ æ4ELææ %INEæ šFFENTLICHEæ 3TADTFÔHRUNGæ lNDETæ JEWEILSæ AMæ -ONTAGæ UMæ æ 5HRæ STATTæ æ 4REFFPUNKTæ ISTæ AMæ 3PRINGBRUNNENæ AUFæ DEMæ -ARKTæ +IRCHENFÔHRUNGENæ lNDENæ JEWEILSæ &REITAGæ UMæ æ 5HRæ STATT æIMæ!NSCHLUSSæBESTEHTæDIEæ-šGLICHKEITæDERæ4URMBESTEIGUNG

Wanderungen mit Hund Montag, 13.06., 20.06., 27.06., 04.07., 11.07. 2016 18:00 Uhr kleine Hundewanderung mit Helga Kastirke &ERIENHOFæ3TORCHENNESTæ æ5RLAUBæMITæDEMæ(UNDæ 4REFFPUNKTæ$ABELæ&ERIENHOFæ3TORCHENNEST !NMELDUNGæ4ELEFONæææ 13.06., 20.06., 27.06., 04.07., 11.07. 2016 18:00 Uhr Hundewanderung mit Frau Westhoff Rund um den Luckower See 4REFFPUNKTæ3TERNBERG æ2EZEPTIONæ#AMPINGPLATZ æ-AIKAMPæ Mittwoch, 15.06., 22.06., 29.06., 06.07., 13.07.2016 10:00 Uhr groÃ&#x;e Hundewanderung &ERIENHOFæ3TORCHENNESTæ æ5RLAUBæMITæDEMæ(UNDæ 4REFFPUNKTæ$ABELæ&ERIENHOFæ3TORCHENNEST !NMELDUNGæ4ELEFONææ 18:00 Uhr kleine Hundewanderung mit Helga Kastirke 3TERNBERG æ#AMPINGPLATZ 4REFFPUNKTæ3TERNBERGæ#AMPINGPLATZ æ2EZEPTION Donnerstag, 16.06., 23.06., 30.06., 07.07., 14.07.2016 18:00 Uhr kleine Hundewanderung mit Helga Kastirke &ERIENHOFæ3TORCHENNESTæ æ5RLAUBæMITæDEMæ(UNDæ 4REFFPUNKTæ$ABELæ&ERIENHOFæ3TORCHENNEST !NMELDUNGæ4ELEFONæææ


Sternberger Seenlandschaft

– 30 –

Das war das Stadtfest in Brüel

Nr. 06/2016


Nr. 06/2016

– 31 –

Vergnüglicher Abend bei gutem Wein und Essen )CHæFOLGTEæEINEMæ4IPPæUNDæMELDETEæMICHæKURZENTSCHLOSSENæZUMæ 7EINABENDæBEIæ-ICHAELæ6OIGTæIMæ'OLCHENERæ7EGææINæ"RÔELæANæ -ITæ GUTENæ &REUNDENæ HABENæ WIRæ ESæ UNSæ ANæ DENæ DEKORIERTENæ 4I SCHENæ GEMÔTLICHæ GEMACHTæ $ANNæ NAHMæ DERæ !BENDæ AUCHæ SCHONæ SEINENæ ,AUFæ -ITæ LUSTIGENæ 'ESCHICHTENæ ÔBERæ DENæ 7EIN æ SEINEæ (ERKUNFTæ UNDæ LUSTIGENæ !NEKDOTENæ WARENæ SCHNELLæ EINIGEæ 4ROP FENæ DERæ VIELENæ VERSCHIEDENENæ 3ORTENæ PROBIERTæ )NTERESSANT æ WIEæ DAæ DIEæ 'ESCHMÃœCKERæ AUSEINANDERæ GEHENæ ,ETZTENæ %NDESæ HATæ 7EINHÃœNDLERæ -ICHAELæ 6OIGTæ ABERæ FÔRæ JEDENæ 'AUMENæ ETWASæ DA BEIæGEHABTæ6ERANSTALTUNGENæDIESERæ!RTælNDENæREGELMܔIGæSTATT æ DIEæNÃœCHSTEæ7EINVERKOSTUNGæISTæAMææABææ5HRæINæ "RÔEL æ'OLCHENERæ7EGææ

Sternberger Seenlandschaft

„Offene Gärten MV“ in Sternberg-Zülow :ÔLOWæ ISTæ EINæ IDYLLISCHER æ ABSEITSæ GELEGENERæ /RTSTEILæ VONæ 3TERN BERGæ :URæ !KTIONæ u/FFENEæ 'ÜRTENæ INæ -6hæ šFFNENæ INæ DIESEMæ *AHRæ )LONAæ"ARTELSæUNDæ4HOMASæ(ANSENæZUMæERSTENæ-ALæIHRENæ'ARTENæ AMæ æ UNDæ æ *UNIæ 3IEæ WOHNENæ INæ DEMæ ÔBERæ æ *AHREæ ALTENæ "ACKSTEIN 7OHNGEBÜUDE æ DASæ MITæ DEMæ HISTORISCHENæ 7ASSER KRAFTWERKæEINæ%NSEMBLEæBILDETæ6ORæZWEIæ*AHRENæKAMENæSIEæAUSæ (AMBURGæ HIERHERæ UNDæ GESTALTENæ SEITDEMæ DENæ VORGEFUNDENENæ Garten naturnah um.

$UNKLEæ(ECKENæSINDæGEWICHEN æVIELæ,ICHTæFÃœLLTæAUFæ3TAUDENBEETE æ 3TRÃœUCHER æKLEINEæ'EMÔSEBEETEæUNDæDIEæNEUæGEPmANZTENæ/BST BÃœUMEæ$IEæ"EETEæSINDæMITæ.ATURMATERIALIENæGESTALTETæ'IERSCH æ 'UNDERMANN æ3CHšLLKRAUTæUNDæ#OæHABENæEBENSOæIHRæ0LÃœTZCHENæ WIEæÔPPIGEæ&ARNEæ)Mæ'ARTENæDARFæWACHSEN æWASæDORTæSCHONæLAN GEæ SEINENæ 0LATZæ HATæ :ARTEæ 'RÃœSERæ WIEGENæ SICHæ IMæ 7INDHAUCHæ .EUEæ0mANZENæFÔLLENæ,ÔCKENæZWISCHENæLANGEæ"ESTEHENDEMæUNDæ FÔGENæ SICHæ INæ DASæ SICHæ WANDELNDEæ 'ESAMTBILDæ EINæ +RÃœUTERæ UNDæ EINEæ KLEINEæ "LUMENWIESEæ lNDENæ DIEæ "ESUCHERæ EBENSOæ WIEæ SICHæ ZARTæ EMPORARBEITENDEæ +LETTERPmANZENæ äBERæ DENæ 'ARTENæ HINAUSæ WEITETæSICHæDERæ"LICKæZUMæANGRENZENDENæ%RLENGRUND $ERæ'ARTENæLÃœDTæEINæZUMæ3CHAUEN æ6ERWEILENæUNDæ%NTSPANNENæ +AFFEEæ UNDæ +UCHENæ WIRDæ ANGEBOTENæ "ESUCHERæ ERWARTENæ ABERæ VORæ ALLEMæ ÔBERRASCHENDEæ %IN æ UNDæ !USBLICKEæ DURCHæ DIEæ 6ERBIN DUNGæVONæ.ATURæUNDæ+UNSTæIMæ'ARTENæUNDæIMæALTENæ3TALL :UæSEHENæSINDæZWEIæINTERESSANTEæ'ASTAUSSTELLUNGEN *UDITHæ "ARTELS æ *AHRGANGæ æ AUSæ !LTæ *ABEL6IELANK æ -6æ !LTEæ &ENSTERæ UNDæ 4ÔRENæ BILDENæ DENæ 2AHMENæ FÔRæ :ITATEæ VONæ !UTISTENæ UNDæ GEWÃœHRENæ EINENæ "LICKæ INæ EINEæ ANDEREæ 7ELTæ „Ich höre Deine Worte, aber ich weiÃ&#x; nicht, was du meinst“æ !USDRUCKæ DERæ 3PRACHLOSIGKEITæ UNDæ SOZIALENæ 4AUBHEITæ VIELERæ -ENSCHENæ MITæ EI NERæ !UTISMUS 3PEKTRUM 3TšRUNGæ IMæ !LLTAGæ )Mæ KÔNSTLERISCHENæ !USDRUCKæSUCHTæ*UDITHæ"ARTELSæEINENæ7EGæDESæ6ERSTEHENS "ENJAMINæ 3AGASSER æ *AHRGANGæ æ 3TERNBERG æ -6 æ 'RO”FOR MATIGEæSW &OTOSæZEIGENæ!USSCHNITTEæDERæ%IGENHEITENæDERæ3TERN BERGERæ 3EENLANDSCHAFT æ ABERæ NICHTæ IMæ HERKšMMLICHENæ 3INNEæ "ENJAMINæ 3AGASSERæ VERWENDETæ ALSæ BESTIMMENDEæ "ILDMITTELæ äBERZEICHNUNGæ UNDæ äBERSPITZUNGæ DERæ +ONTRASTE æ UMæ &ORMENæ UNDæ 3TRUKTURENæ HERVORZUHEBENæ $IEæ SW &ASSUNGæ DERæ "ILDERæ ER LAUBTæ EINEæ -INIMALISIERUNGæ VONæ -USTERNæ UNDæ GIBTæ EINEæ SURREALEæ !BBILDUNGæVOR Ilona Bartels Am Kraftwerk 31 19406 Sternberg/Zülow 038481 510021


Sternberger Seenlandschaft

– 32 –

Was ist los in Witzin

zum 70. Geburtstag &RAUæ+RÔGER æ(ELGAææ &RAUæ"ÜCKLER æ,ISAææ (ERRNæ'RASEMANN æ(ORSTææ

Nr. 06/2016 AUSæ+OBROWæ) AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG

.ANU æ DAæ FEHLENæ DOCHæ WELCHEæ WERDENæ SIEæ SICHæ &RAGENæ %Sæ GIBTæ EINEæÇNDERUNGæBEIæDERæ6ERšFFENTLICHUNGæDERæ!LTERSJUBILAREæ.ACHæ eææ!BSææ3ATZææ"UNDESMELDEGESETZæDÔRFENæNURæNOCHæ!LTERS JUBILAREæABæDEMææ'EBURTSTAG æJEDERæFÔNFTEæWEITEREæ'EBURTSTAGæ UNDæ ABæ DEMæ æ 'EBURTSTAGæ JEDERæ FOLGENDEæ 'EBURTSTAGæ VERšF FENTLICHTæWERDEN 3OLLTENæ3IEæKEINEæ6ERšFFENTLICHUNGæBZWæ7EITERGABEæ)HRERæ$ATENæ ANLÜSSLICHæ )HRERæ !LTERSJUBILÜENæ WÔNSCHEN æ HABENæ 3IEæ DASæ 2ECHTæ AUFæ%INRICHTUNGæEINERæGEBÔHRENFREIENæäBERMITTLUNGSSPERRE (IERZUæBEDARFæESæEINERæ%RKLÜRUNGæBEIMæ"ÔRGERAMT æDASSæDIEæPER SONENGEBUNDENENæ$ATENæNICHTæVERšFFENTLICHTæWERDENæDÔRFEN

Behindertenverband Sternberger Seenlandschaft e. V.

Allen Bürgerinnen und Bürgern, die im Monat Juni 2016 ihren Geburtstag feiern, übermittelt das Amt Sternberger Seenlandschaft die allerherzlichsten Glückwünsche. zum 95. Geburtstag &RAUæ"UCHHOLZ æ-ARGARETEææ &RAUæ.EUMANN æ%LSBETHææ

AUSæ3TERNBERG AUSæ"RÔEL

zum 90. Geburtstag &RAUæ5TERMARK æ%LFRIEDEææ (ERRNæ6ONæ:NINIEWICZ æ'ÔNTHERææ

AUSæ:ASCHENDORF AUSæ3TERNBERG

zum 85. Geburtstag &RAUæ&RASE æ)NGRIDææ (ERRNæ7ACKS æ(ANS (ERMANNææ &RAUæ:EITZ æ(ERTAææ (ERRNæ4RÔB æ(ORSTææ

AUSæ(OLZENDORF AUSæ3TERNBERG AUSæ"RÔEL AUSæ3TERNBERG

zum 80. Geburtstag (ERRNæ+LAHR æ*OHANNESææ &RAUæ(OLZ æ-ARIAææ &RAUæ,EMKE æ#HRISTAææ (ERRNæ7ARNKE æ(ANSææ &RAUæ7ARNKE æ(ELGAææ &RAUæ&LOTOW æ(ILDEGARDææ (ERRNæ4IESLER æ-ANFREDææ &RAUæ7ABERSINKE æ*UTTAææ

AUSæ.EUæ7OSERIN AUSæ3TERNBERG AUSæ"RÔEL AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ$ABEL AUSæ"RÔEL AUSæ$ABEL

zum 75. Geburtstag &RAUæ+RšGER æ(ELGAææ (ERRNæ"ÜCKLER æ!DOLFææ (ERRNæ+NAUER æ(ANS *ÔRGENææ (ERRNæ2AU æ"ERNDææ &RAUæ-INZ æ)NGRIDææ &RAUæ&LEISCHHAUER æ5RSULAææ &RAUæ%NGEL æ2ENATEææ &RAUæ2OTTIG æ(ANNAææ &RAUæ:IELKE æ%LLIææ &RAUæ$ÜUMER æ)LSEææ &RAUæ3TÔNDEL æ*UTTAææ &RAUæ"REMER æ'OTFRIEDAææ (ERRNæ3EMLER æ0AULææ (ERRNæ.IE”LER æ(ELMUTææ

AUSæ"RÔEL AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ"ORKOW AUSæ(OLZENDORF AUSæ+OBROWæ) AUSæ"RÔEL AUSæ"RÔEL AUSæ"OLZ AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ"OLZ AUSæ3TERNBERG AUSæ"ORKOW

Der Behindertenverband gratuliert im Monat Juni folgenden Mitgliedern recht herzlich zum Geburtstag: &RAUæ-ARGOTæ3CHšNBORNææ AUSæ3TERNBERG

(ERRNæ-ATTHIASæ7IELANDææ AUSæ3TERNBERGæUND &RAUæ'ISELAæ4RINKIESææ AUSæ'USTÜVEL Der Vorstand

Rheumaliga AG gratuliert Geburtstagskinder Monat Juni 2016 (EINRICHæ!SELMEYER *ÔRGENæ"UCHIEN 'ERDAæ,ATZEL .ORTLINDæ/ELSNER -ARITTAæ0IPER $ERæ6ORSTANDæDERæ2HEUMALIGA!'æ "RÔELæ GRATULIERTæ RECHTæ HERZLICHæ UNDæ WÔNSCHTæALLESæ'UTE

Sommerfest !MæælNDETæUNSERæDIES JÃœHRIGESæ 3OMMERFESTæ STATTæ "ITTEæ BISæ æ ANMELDENæ UNDæ æ Òæ %IGENANTEILæ ZAHLEN æ DONNERSTAGSæ INæ DERæ :EITæ VONæ æ ææ5HRæIMæ"ÔRGERHAUS

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Brüel Gottesdienste im Juni 2016 12.6., 3. n. Trinitatis æ5HRæ 'OTTESDIENSTæ 19.6., 4. n. Trinitatis æ5HRæ 'OTTESDIENSTæ 26.6., 5. n. Trinitatis

3TADTKIRCHEæ"RÔEL 3TADTKIRCHEæ"RÔEL


Nr. 06/2016

– 33 –

æ5HRæ 'OTTESDIENSTMITæ!BENDMAHLæ 3.7., 6. n. Trinitatis æ5HRæ 'ARTENFESTæ 10.7., 7. n. Trinitatis æ5HRæ 'OTTESDIENSTæ

3TADTKIRCHEæ"RÔEL 0FARRGARTEN 3TADTKIRCHEæ"RÔEL

Bekanntmachungen und Terminkalender 11.06., Sonnabend æ5HRæ +ONZERTæMITæ(ERRNæ* 0æ$REWESææ"RÔEL æ UNDæ(ERRNæ0RÃœTORIUS 12.06., Sonntag æ5HRæ -ANDOLINENKONZERTæ 0ENZIN æ -ELODIENæZUMæ-ITSINGEN 24.06., Freitag æ5HRæ *OHANNIFEUERæMITæDERææ +LOSTERRUINEæ æ "RÔELERæ"LASMUSIKæ 4EMPZIN 29.06., Mittwoch æ5HRæ 'OTTESDIENSTæFÔRæ+RANKEæUNDææ 7ARMHAUSæDESæ æ 'ESUNDEææ 0ILGERKLOSTERS æ u3EGNENæUNDæ(EILWERDENhæ 4EMPZIN 03.07., Sonntag æ5HRæ 'ARTENFESTæu7UNDERhæ 0FARRGARTEN

Wöchentliche Veranstaltungen Montag - Donnerstag æ ææ &AIRESæ,ÃœDCHENæGEšFFNETæ-EHRGENERATIONENHAUS æ5HR Freitag æ ææ &AIRESæ,ÃœDCHENæGEšFFNETæ-EHRGENERATIONENHAUS æ5HR Montag ABææ5HRæ3TRICKRUNDEæ -EHRGENERATIONENHAUS Mittwoch ABææ5HRæ3PIELNACHMITTAGæ -EHRGENERATIONENHAUS Donnerstag æ5HRæ #HORPROBEæ 'EMEINDERAUM Freitag ABææ5HRæ'EMEINSAMESæ+OCHEN æ5HRæ 'EMEINSAMESæ%SSENæ -EHRGENERATIONENHAUS æ5HRæ 7OCHENSCHLUSSANDACHTæ 'EMEINDERAUM Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Brüel Ernst-Thälmann-Str. 1, 19412 Brüel 038483 20334 | E-Mail: bruel@elkm.de

Ev.-luth. Kirchengemeinde Sternberg Juni 2016 12.06.16 18.06.16 19.06.16 26.06.16

ææ ææ ææ

3TADTKIRCHE !BENDGOTTESDIENSTæ3TADTKIRCHE +EINæ'OTTESDIENST 3TADTKIRCHEæMITæ4AUFEN

Konzerte in der Stadtkirche Sternberg Sonntag, 19. Juni um 18:00 Uhr Saxophon und Orgel „Orgelsax“ %INTRITTæ æÒ Mittwoch, 29. Juni um 19:30 Uhr Festspiele Mecklenburg-Vorpommern Dresdner Kreuzchor in MV 4ICKETSæÔBERæ&ESTSPIELEæ-6 4ELææ

RegelmäÃ&#x;ige Veranstaltungen Kinderchor donnerstags

15:45 - 16:45 Uhr FÔRæALLEæ+INDERæDERæ+LASSENææ æ

Sternberger Seenlandschaft

Besuchsdienstkreis 06. Juli FÔRæ*ULIæUNDæ!UGUST 03. Sept. UMææ5HRæIMæ0FARRHAUS Ökumenisches Friedensgebet æ*ULIææ KATHæ+IRCHE æ!UGUSTææ EVæ+IRCHEææ UMææ5HR Yoga und Meditation DONNERSTAGSææ æ5HR æ0FARRHAUS Ökumenischer Chor Sternberg: jeden Dienstag, 19:00 - 20:30 Uhr, FÔRæ ALLE æ DIEæ GERNæ SINGENæ Sommerpause &RAUEN æ-ÃœNNER æ*UGENDLICHEæABææ* Offene Seniorennachmittage mittwochs, 22. Juni um 14:30 IMæ0FARRHAUS 27. Juli um 14:30 bei Fischer Rettig zur Bootsfahrt ÔBERæDENæ3TERNBERGERæ3EEæ 0AUSEæIMæ!UGUST Seniorengottesdienste in Sternberg Wo? Im Foyer des Seniorenzentrums Am Berge 1 a Wann? dienstags AMææ*UNIææ JEWEILS æ æ AMææ*ULIææ UMææ5HR

Kirchgemeinde Dabel

+IRCHENGEMEINDEæ$ABELæ7ILHELM 0IECK 3TRææ"æ)ææ$ABEL

Gottesdienste: 12. Juni æ5HRææ 19. Juni æ5HRææ 3. Juli æ 10. Juli æ5HRææ

'OTTESDIENSTæINæ$ABEL 'OTTESDIENSTæINæ$ABEL 3PRENGELGOTTESDIENSTæUMææ5HRæINæ'ÃœGELOW 'EMEINDEFESTæ DERæ +IRCHENGEMEINDENæ 3TERNBERG æ $ABELæUNDæ7ITZIN 'OTTESDIENSTæINæ"ORKOW

RegelmäÃ&#x;ige Veranstaltungen Montag: æ5HRææ Dienstag: æ5HRææ æ5HRææ æ5HRææ æ5HRææ Mittwoch: æ5HRææ æ5HRææ æ5HRææ Donnerstag: æ5HRææ æ5HRæ Freitag: æ5HRææ æ

3ENIORENCHORæ'EMEINDETREFF MUSIKæ&RÔHERZIEHUNGæ+ITAæ3Tæ-ARTIN 'ITARRENGRUPPENæ0FARRHAUS &LšTENKREISæ+INDERæ+ITAæ3Tæ-ARTIN (ANDGLOCKENCHORæ0FARRHAUS æ &LšTENKREISæ+INDERæ+ITAæ3Tæ-ARTIN

4ONSTÜBEæ0FARRHAUS +IRCHENCHORæ0FARRHAUS &LšTENKREISæ%RWACHSENEæ0FARRHAUS 0OSAUNENCHORæ0FARRHAUS #HORæ"ORKOW $ORFGEMEINSCHAFTSHAUSæ"ORKOW


Sternberger Seenlandschaft

– 34 –

Kontaktdaten der Kirchengemeinde Pastor Dr. Mitchell Grell Ingrid Kuhlmann ,INDENSTRææ Kirchenmusikerin æ+UKUKæ 7ILHELM 0IECK 3TRæ 4ELæææ æ$ABEL % -AILæMIGRELL FREENETDEææ 4ELææ Pastor Siegfried Rau +IETZææ æ7ITZINæ 4ELæææ -OBILæææ

Dieter Krüger Friedhofsangelegenheiten ,INDENSTRæ æ$ABEL 4ELææ

Dabel Pfarrhaus 7ILHELM 0IECK 3TRææ" æ$ABEL 4ELææ

10. Juli æ5HRææ

Nr. 06/2016 'OTTESDIENSTæUNTERæDERæ7ITZINERæ,INDE

*EDENæ$ONNERSTAGæUMææ5HRæ(AUSBIBELKREIS INæ,OIZæIMæ"ETHæ%MMAUS

Kinder- und Jugendkeller -ONTAGææ æ ææ5HR $IENSTAGææ æ ææ5HR -ITTWOCHææ GESCHLOSSEN $ONNERSTAGææ æ ææ5HR &REITAGææ æ ææ5HR

Veranstaltungen im Pilger-Kloster Tempzin Kinderkirche: $ONNERSTAGææ &REITAGææ

Mi., 29. Juni 2016 UMææ5HRæ 'OTTESDIENSTæu3EGNENææ(EILWERDENh æ EINæ 'OTTESDIENSTæ FÔRæ +RANKEæ UNDæ 'ESUNDEæ MITæ -šGLICHKEITæFÔRæEINEæPERSšNLICHEæ3EGNUNG

Ev.-luth. Kirchgemeinde Witzin-Ruchow und GroÃ&#x; Raden Das Bibelwort für das Jahr 2016

-ONATSSPRUCH Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Retter geworden. æ-OSEæ 

Gemeindekalender 12. Juni æ5HRææ 17. Juni UMææ5HRææ 18. Juni ABææ5HRææ æ 19. Juni æ5HRææ æ 24. Juni UMææ5HRææ æ 26. Juni æ5HRææ æ5HRææ 3. Juli ææ

'OTTESDIENSTæINæ7ITZIN

+LASSENææ æææ +LASSENææ æææ

æ ææ5HR æ ææ5HR

Pastor Siegfried Rau æ7ITZINæ+IETZæ æ4ELEFON ææ

MOBILæ æWITZIN ELKMDE

Katholische Kirchengemeinde St. Pius Sternberg: samstags æ5HRæ 6ORSONNTAGSMESSEææ am 2. Dienstag im Monat æ5HRæ 7ERKTAGSMESSEææ Jeden Dienstag æ5HRæ 4REFFENæDERæ'EMEINDEææ dienstags æ5HRæ 7ERKTAGSMESSEææ

3Tæ0IUSæ3TERNBERG 3Tæ0IUS æ3TERNBERG 0FARRHAUSæ3TERNBERG 3Tæ"ONIFATIUS æ"RÔEL

7EITEREæ BESONDEREæ 'OTTESDIENSTE æ 6ERANSTALTUNGENæ FÔRæ +INDERæ UNDæ 3ENIOREN æ SONSTIGEæ 4ERMINEæ SOWIEæ DIEæ %RREICHBARKEITæ DESæ 0FARRERSæ UNDæ WEITEREæ )NFORMATIONENæ ZUMæ KIRCHLICHENæ ,EBENæ lN DENæ3IEæHIERæHTTPWWWKATH KIRCHE BUETZOWDE

3ENIORENKREISæPLUS $ORFFESTæINæ7ITZIN MITæ7ASSERFESTæFÔRæ*UNGæUNDæ!LTæAMæ-ÔHLENSEE

Adventgemeinde Brüel

'OTTESDIENSTæZUM $ORFFESTæINæ7ITZIN AUFæDEMæ+IRCHHOFæINæ2UCHOW 7IRæWEIHENæDASæ$ENKMALæFÔRæDIEæ4YPHUS 4OTENæ ein. 'OTTESDIENSTæINæ7ITZIN 'OTTESDIENSTæINæ'ROӾ2ADEN 3PRENGELGOTTESDIENSTæUMææINæ'ÃœGELOW 'EMEINDEFESTæ DERæ +IRCHENGEMEINDENæ 3TERN BERG æ$ABELæUNDæ7ITZIN

*EDENæ -ONTAGæ EINENæ "IBEL æ UNDæ 'EBETSKREISæ UMæ æ 5HRæ INæ DERæ!DVENTGEMEINDEæ"RÔELæ!DRESSEæ3CHWERINERæ3TRA”Eæ *EDENæ3AMSTAGæVONææ5HRæ ææ5HRæ'OTTESDIENST Adventgemeinde Brüel #HRISTIANæ3CHLEIF Schweriner Str. 7, 19412 Brüel


Nr. 06/2016

– 35 –

Sternberger Seenlandschaft

Die Schnauferlrallye )CHæSCHLAGEæDIEæ:EITUNGæAUF æLESEæÔBERæDIEæu3CHNAUFERLRALLYEhæUNDæDENKEæSOæBEIæMIRæ æDAæFRAGSTæDUæMALæNACHæ)CHæRECHERCHIEREæIMæ )NTERNETæ NACHæ DEMæ "EGRIFFæ 3CHNAUFERLæ DIEæ "EZEICHNUNGæ 3CHNAUFERLæ BEZIEHTæ SICHæ GANZæ KONKRETæ AUFæ DASæ 'ERÃœUSCHæ DESæ 3CHNÔF FELVENTILS æ DASæ BEIæ FRÔHENæ 6IERTAKTMOTORENæ ALSæ %INLASSVENTILæ VERWENDETæ WURDEæ 'UTæ GERÔSTETæ TELEFONIEREæ ICHæ MITæ -ICHAELæ 0RZIBILSKI æ DEMæ /RGANISATORæ DERæ 3CHNAUFERLRALLYEæ UNDæ VEREINBAREæ EINENæ 4ERMIN æ UMæ DIESEMæ VERRÔCKTENæ (OBBYæ AUFæ DENæ 'RUNDæ ZUæ GEHENæ u3Oæ VERRÔCKTæ WIEæ DIEæ äBERSCHRIFTæISTæMEINæ(OBBYæGARæNICHTh æERFAHREæICHæVONæDEMæ/LDTIMER &ANæu7ENNæWIRæALTEæ&AHR ZEUGEæ RESTAURIEREN æ ERHALTENæ WIRæ TECHNISCHESæ +ULTUR GUTæ UNDæ ZEIGENæ ESæ AU”ERHALBæ VONæ -USEUMSMAUERNæ INæ !KTIONæ UNDæ DIEæ ZAHLREICHENæ 3TUNDENæ BEIMæ &AHRENæ ENTSCHÃœDIGENæ EINæ ,EBENæ LANGhæ $ASæ KLINGTæ AUCHæ FÔRæ MICHæZIEMLICHæEINLEUCHTENDæ )CHæ HINTERFRAGEæ NOCHæ EIN MALæ DIEæ ORGANISIERTEæ u-ECKLENBURGERæ 3CHNAUFERLRAL LYEhæ UNDæ ERFAHREæ u$AMITæ WIRæ /LDTIMERBESITZERæ UNSEREæ 3CHMUCKSTÔCKEæ ARTGERECHTæ AUSFÔHRENæ KšNNENæ GIBTæ ESæ INæ $EUTSCHLANDæ CAæ æ 6ERANSTALTUNGENæ /RGANI SIERTæ VONæ 6EREINENæ UNDæ %INZELPERSONENæ 'EMEINSAMæ MITæ 3EBASTIANæ -šBIUSæ ZÃœHLEæ ICHæ MICHæ ZUæ DENæ %INZEL PERSONENhæ .UNæ MšCHTEæ ICHæ ESæ ETWASæ GENAUERæ ERFAH RENæUNDæFRAGEæNACHæDERæ)DEEæFÔRæDIESEæ!RTæDERæ6ERAN STALTUNGæu%NDEæDERæER æ!NFANGæDERæERæ*AHREæ FANDæINæDERæ3ZENEæEINæ5MBRUCHæSTATTæ$IEæ6ERANSTALTERæ šFFNETENæ DIEæ "AUJAHRESGRENZEæ UNDæ HOBENæ DIESEæ ANæ -ITTLERWEILEæ DÔRFENæ &AHRZEUGEæ ABæ EINEMæ !LTERæ VONæ æ *AHRENæ ANæ DENæ 6ERANSTALTUNGENæ TEILNEHMENæ &ÔRæ DIEæ "ESITZERæ DERæ ALTENæ &AHRZEUGEæ WURDEæ DASæ 3TARTFELDæ ZUæ GROӾUNDæDIEæ-ASSEæDERæJUN GENæ &AHRZEUGEæ FÔRæ SIEæ ZUæ GEFÃœHRLICH æ MANæ DENKEæ NURæ an die unterschiedlichen "REMSWEGEhæ 3EITæ æ HATæ -ICHAELæ 0RZIBILSKIæ ÔBERæ æ 2ALLYEVERANSTALTUNGENæ OR GANISIERTæ 3OMITæ ZÃœHLTæ ERæ ZUæ den Dienstältesten und er FAHRENSTENæ 2ALLYEORGANISA TORENæ INæ -6æ /Bæ INæ KLEINEMæ ODERæ GRO”EMæ 2AHMEN æ EGALæ OBæEINMALæUMæDENæ+IRCHTURMæ ODERæ EINMALæ DURCHæ %UROPA æ ESæ WARæ ALLESæ VERTRETENæ $IEæ 3CHNAUFERLRALLYEæ ISTæ NOCHæ IMMERæ DIEæ EINZIGEæ 6ERAN STALTUNGæ DIESERæ !RTæ FÔRæ !UTO MOBILEæ UNDæ -OTORRÃœDERæ GLEI CHERMA”EN æ BESCHRÃœNKTæ AUFæ EINæ "AUJAHRæ VORæ æ -ITT LERWEILEæ ISTæ DIEæ 0ERSONEN ZAHLæ DERARTæ HOCH æ DASSæ DIEæ 4EILNEHMERæ VONæ 7ARINæ BISæ 3TERNBERGæSCHLAFENæMÔSSENæ *EDESæ *AHRæ SAGENæ ETWAæ æ 4EILNEHMERæ ABæ WEILæ SIEæ KEINæ (OTELZIMMERæ IMæ (AUPTHOTELæ lNDENæKšNNENæu!USæDIESEMæ 'RUNDEæ VERLEGENæ WIRæ DIEæ 2ALLYEæ ABæ æ NACHæ $E MENæINæDASæ%6)4! &ORUMæ&ÔRæDIEæ2ALLYEæINææHABENæWIRæVERSTÃœRKTæFÔRæDASæ4RAGENæHISTORISCHERæ+LEIDUNGæGEWORBENæ%TWAæDIEæ (ÃœLFTEæ ALLERæ 4EILNEHMERæ ERSCHIENENæ ZUæ UNSERERæ &REUDEæ ENTSPRECHENDæ GEKLEIDETh æ SOæ -ICHAELæ ERFREUTæ )CHæ FRAGEæ NACHæ DENæ ZUKÔNF TIGENæ)DEENæu$IEæ3CHNAUFERLRALLYEæGEHTæAUFæ2EISENææINæ$EMEN ææINæ"AYERN ææWIEDERæINæ$EMENæUNDææINæ$ANZIGæ INæ0OLENæ.EBENBEIæWIRDæESæGELEGENTLICHæBESTIMMTæAUCHæEINEæ6ERANSTALTUNGæNEBENæDERæ3CHNAUFERLRALLYEæGEBENæ6IELLEICHTæINææ EINEæ/RTSTEILRALLYEæ"RÔELæIMæ2AHMENæDESæ3TADTFESTESæFÔRæALLEæ"RÔELERæ&AHRZEUGEæBISæ"AUJAHRææ/DERæEINEæ2ALLYEæFÔRæ"-7SæDERæ ERæ2EIHEæBISæ"AUJAHRææ)CHæHOFFEæSEHR æDASSæICHæSEHRæALTæWERDE æUMæALLESæUMSETZENæZUæKšNNENæ7IRæSAGENæJAæIMMER æWIRæMÔS SENæMINDESTENSææ*AHREæALTæWERDENæUMæALLESæZUæSCHAFFENhæ$ASæWÔNSCHEæICHæNATÔRLICHæVONæGANZEMæ(ERZENæUNDæFÔRæDIEæ:UKUNFTæ !LLESæ'UTEæUNDæUNFALLFREIEæ&AHRT Michael Schwertner im Juni 2016


Sternberger Seenlandschaft

– 36 –

Nr. 06/2016

RK

Bestattungshaus in Sternberg GmbH 6bBVg`i*™&.)%+HiZgcWZg\ IV\CVX]i%(-),$

'*'&

L^g[“]gZc:gY"!;ZjZg"!HZZ"jcYVcdcnbZ7ZhiViijc\ZcYjgX]# Unser Service: :gaZY^\jc\h~bia^X]Zg;dgbVa^i~iZc!7ZgVijc\jcY7Z\aZ^ijc\#

Pilze am Baum u$AæISTæETWASæKOMISCHESæAMæ"AUMh æSOæEINEæAUFMERKSAMEæ,E SERINæBEIæUNSæINæDERæ2EDAKTIONæ5NDæTATSÜCHLICH æAUFæDENæERSTENæ "LICKæWARæNICHTæZUæERKENNEN æUMæWASæESæSICHæDAæHANDELT

"EVORæ WIRæ JEDOCHæ RECHERCHIERENæ KONNTEN æ GABæ ESæ PERæ 7HATSAPPæ UNDæ"ILDæ%NTWARNUNGæ$ASSæESæSICHæUMæEINENæ0ILZæHANDELTæISTæKLARæ 7IRæ HABENæ NACHGEFRAGTæ BEIæ !NDREASæ (ERCHENBACH æ VIELENæ BE KANNTæALSæ+EYBORDERæBEIæu"ACKæTOæ-USICh æEINERæ"AND æDIEæMANæOFTæ AUFæ&ESTENæINæUNSERERæ2EGIONælNDETæUNDæ%XPERTEæINæ3ACHENæ0ILZEæ

u%Sæ HANDELTæ SICHæ UMæ EINENæ 3CHWEFELPORLING æ DIESERæ WÜCHSTæ OFTæ ANæ/BSTBÜUMENæ$ERæISTæSEHRæSCHMACKHAFTæ$IEæJUNGENæWEICHENæ 4EILEæ WERDENæ INæ 3CHEIBENæ GESCHNITTEN æ GEWÔRZTæ UNDæ MITæ %Iæ UNDæ 0ANIERMEHLæ GEBRATENæ 3CHMECKTæ WIEæ (ÜHNCHEN 3CHNITZELh æ SOæ !NDREASæ (ERCHENBACHæ u7ENNæ ERæ SOæ RICHTIGæ GELBæ LEUCHTETæ AMæ "AUM æISTæERæZUæDIESERæ*AHRESZEITæ%NDEæ-AIæBISæ!NFANGæ*UNIæMITæ KEINEMæANDERENæ0ILZæZUæVERWECHSELNh æSOæDERæ%XPERTE

Ein kulinarisches Spitzenduo:

- Anzeige -

Spargel und Württemberger Wein

Der Frühling wäre für viele nur halb so schön ohne den Genuss frischen Spargels – natürlich mit dem passenden Wein dazu. Junge, trockene Weine mit moderater Säure begleiten den feinen Spargelgeschmack perfekt, ohne ihn zu überdecken. Sechs ausgewählte Weine finden Sie im Spargelpaket der Württemberger Weingärtnergenossenschaften. Ein Spargelwein par excellence Gerade zu Spargel pur oder mit Schinken passt ein junger, trockener Rivaner mit feiner Frucht. Kommt Sauce Hollan-

daise dazu, muss der Wein zusätzlich deren besondere Note unterstützen. Hier eignen sich trockene WeiÃ&#x;weine wie zum Beispiel ein Kerner. Zu Spargel mit würzigem Risotto mundet ein Wein mit mehr Mineralität, gerne ein Riesling. Zu Fleisch einen kräftigeren Begleiter Bei Spargel als Beilage zu Fleisch darf es gerne ein Rosé sein, eine gute Wahl ist hierbei eine etwas kräftigere Variante. Bratensaucen fordern in der Regel einen Wein mit Körper und Fülle, der ihren Aromen standhält, ohne ihnen die Individualität zu nehmen, wie einen kräftigen Grauburgunder. Fischfreunde sollten einmal einen trockenen WeiÃ&#x;burgunder mit zartem Schmelz und milder Säure versuchen, er bringt Spargel mit Lachs oder Scampi zum Glänzen. Das Spargelpaket der Weinheimat Württemberg mit sechs Weinen ist zum Vorzugspreis von 34 Euro mit Versand Ein Genuss für Zunge und Gaumen: Spargel unter www.weinheimat-wuerttemberg.de und Weine aus der Weinheimat Württemberg. oder telefonisch unter 07141/2446-0 Foto: www.weinheimat-wuerttemberg.de zu bestellen.


Nr. 06/2016

– 37 –

Sternberger Seenlandschaft


Sternberger Seenlandschaft

– 38 –

Nr. 06/2016

>]gZh^X]ZgZHZ^iZ

K:GH>8=:GJC< - Anzeige -

Auch in Zukunft gut beraten. Private Haftpflichten Hausrat und Wohngebäude Kfz-Schutz Lebensversicherungen Privater Unfall-Schutz Rechtsschutz Privater Kranken-Schutz Betriebliche Versicherungen

Lutz Ahrens Ahrens Versicherungsfachmann Versicherungsfachmann (IHK) (IHK) Ritterstr. 7, 19406 Sternberg 2375, Funk lahrens@itzehoer-vl.de Tel. 03847 2375, 0160 8213022, lahrens@itzehoer-vl.de

- Anzeige -

Die Itzehoer BestattungsVorsorge

Die klassische Sterbegeld-Versicherung bietet dabei als kostenfreie Zusatzleistung eine kompetente Anwalt-Hotline zum Thema Erbrecht. Mit der BestattungsVorsorge schaffen vorausschauende Menschen finanzielle Sicherheit und halten ihre Lieben von Beisetzungskosten frei. Die BestattungsVorsorge kann ohne jegliche Gesundheitsprüfung abgeschlossen werden, wobei die Wartezeit bis zur möglichen Inanspruchnahme der Leistungen nur ein Jahr beträgt. Zugleich haben die Kunden sofort ab Versicherungsbeginn drei Jahre lang die Möglichkeit, sich über die kostenlose Anwalt-Hotline vertraulich und verlässlich zu allen Erbrechts-, Testaments- und Nachlassangelegenheiten beraten zu lassen.

Richtig versichert? Prüfen lohnt sich Ein unbeschwertes langes Leben – eine schwere Krankheit: Was die Zukunft bringt kann keiner voraussagen. Aber vorsorgen kann jeder. Um trotz aller Veränderungen immer richtig abgesichert zu sein, ist eine konstante Überprüfung des Versicherungsschutzes notwendig. Doch nur jeder Dritte macht jährlich einen Versicherungscheck. Dabei kann sich Ausmisten richtig lohnen. „Welche Versicherungen brauche ich wirklich?“ – auf diese Frage gibt es keine pauschale Antwort. Was wirklich wichtig ist, hängt von der eigenen Lebenssituation und den individuellen Bedürfnissen ab. Und diese ändern sich im Laufe der Zeit. Überprüfen heißt nicht immer, mehr Versicherungen abzuschließen oder Verträge zu kündigen. Ausmisten und Anpassen lohnt sich.

Hand in Hand mit Ihrem Partner vor Ort! ###;zGH>:KDGDGI


Nr. 06/2016

â&#x20AC;&#x201C; 39 â&#x20AC;&#x201C;

Y888z Â&#x2039;88 8r ^y{Â&#x20AC;Â&#x2026;yÂ&#x2020;Â&#x2020;

e r h a 25 J Salon Britta Ein guter Grund

Danke

zu sagen.

Das feiern wir am

25.06. ab 11:00 Uhr

mit unseren Kunden und Geschäftspartnern.

WITTICH.DE/ANZEIGEN

   

 

  

   

Sternberger Seenlandschaft

3 % 2 6 ) # % 15 ! , ) 4 _ 4


Sternberger Seenlandschaft

â&#x20AC;&#x201C; 40 â&#x20AC;&#x201C;

Nr. 06/2016 Fotos: LW_Archiv

Ihr

Fachmann in der Region

õKOMPETENTõsõINDIVIDUELLõsõFACHGERECHTõ

REISEBÃ&#x153;RO

Gärtnerei & Blumenhaus

FWhY^_c[hIjh$+*Â&#x161;'/&./9h_l_jpÂ&#x161;J[b[\ed&).,)+++.&, AÂ&#x201D;j_d[hIjh$/Â&#x161;'/*&,Ij[hdX[h]Â&#x161;J[b[\ed&).*-)')&-

Moth

E-Mail: info@reisebuero-karin-blohm.de · www.reisebuero-karin-blohm.de JW][i\W^hj[dWX9h_l_jpkdZIj[hdX[h]m[_j[h[Ehj[Wk\7d\hW][ 09.07. (Sa.) / 02.08.2016 18.06.2016 16.07.2016 30.07.2016 13.08.2016 20.08./03.09. 2016 17.08.2016 28.08.2016 11.09.2016 17.09.2016 24.09.2016

Einkaufsfahrt nach Polen Insel Usedom, Inselrundfahrt und Freizeit in Ahlbeck Karl-May-Festspiele Bad Segeberg â&#x20AC;&#x17E;Der Schatz im Silberseeâ&#x20AC;&#x153; Störtebeker-Festspiele PK 2 ab Crivitz, Sternberg Abendausfahrt zur Hansesail Rostock mit Feuerwerk und Buffet Störtebeker-Festspiele PK 2 ab Leezen, Pinnow, Crivitz, Sternberg Küstentörn von Rostock nach Travemünde mit TT-Line inkl. Buffet Sylt mit Inselrundfahrt und Freizeit Insel Hiddensee mit Kutschfahrt und Mittagessen Spreewald mit Kahnfahrt und Mittagessen Magdeburg - WasserstraÃ&#x;enkreuz & Innenstadt inkl. Mittag

25,- â&#x201A;¬ 35,- â&#x201A;¬ 50,- â&#x201A;¬ 55,- â&#x201A;¬ 80,- â&#x201A;¬ 55,- â&#x201A;¬ 49,- â&#x201A;¬ 56,- â&#x201A;¬ 60,- â&#x201A;¬ 57,- â&#x201A;¬ 50,- â&#x201A;¬

19399 Dobbertin Tel. (038736) 4 23 70 · Fax 4 29 54

Ab Mitte Juni

8[]b[_j[j[=hkff[dh[_i[d(&',WX9h_l_jpkdZIj[hdX[h] 17.10. - 01.11.2016 25.11.- 27.11.2016

Rundreise Peru und Ecuador mit Ã&#x153;bernachtung auf dem Machu Picchu Adventsreise Ostfriesland und Meyerwerft in Papenburg

Â&#x161;XbÂ&#x201D;^[dZ[ Rosenpflanzen Â&#x161;>ehj[di_[d Â&#x161; Iecc[hijWkZ[d

ab 4.265,- â&#x201A;¬ ab 270,- â&#x201A;¬

 ! %   %%' )  * ! '&+%%" %&$% %'' % & & & + # & + ! !( & + # & +

  ""  $! $$   ! ! #  "" %"   "   " $ $$  !  

 

 ! "  " ! $ "   $ 

"   

$$

IkY^[C_jWhX[_j[h\Â&#x201D;h kdi[hJ[WcWk\ IjkdZ[dXWi_i Unsere Ã&#x2013;ffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 - 18.00 Uhr · Sa. 8.30 - 11.30 Uhr

WERBUNG

die ankommt

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Ich bin telefonisch für Sie da.

Mario Winter Tel. 0171/9 71 57 38

Manuela Köpp Tel. 039931/ 5 79 47

VERLAG + DRUCK

LINUS WITTICH KG

Röbeler StraÃ&#x;e 9 · 17209 Sietow · Telefon: 03 99 31/5 79-0 Telefax: 03 99 31/5 79-30 · Internet: www.wittich.de e-mail: m.winter@wittich-sietow.de / m.koepp@wittich-sietow.de


– 41 –

KW 23

Nr. 06/2016

Bundesliga-Fanbox

wird Ihnen präsentiert von

bundesligabarometer.de bundesligabarometer.de ist Deutschlands größtes repräsentatives Sport-Umfrageportal. Fussball-Fans bewerten den aktuellen Spieltag.

Machen auch Sie mit!

Sternberger Seenlandschaft

Das Meinungsbarometer und weitere Ergebnisse zu aktuellen Themen rund um Fußball und der Bundesliga.

Allgemeine Fragen Wie weit kommt die DFBElf bei der EURO?

Wer wird Europameister?

Wie es funktioniert: Europameister

Diese Seite wird wöchentlich von unserer Redaktion in Zusammenarbeit mit der SLC Management GmbH Nürnberg und www.bundesligabarometer.de mit aktuellen Ergebnissen und Meinungen erstellt.

Deutschland

54,9 %

Spanien

20,1 %

Frankreich

17,8 %

Alle machen mit und geben ihre Meinung zur Fußball Bundesliga und zum aktuellen Sportgeschehen ab, seien es Beamte, Angestellte, Arbeiter, Selbständige Unternehmer, Rentner, Schüler und Studenten, egal ob Mann oder Frau und durch alle Altersschichten.

Italien

4,1 %

Einfach registrieren, mitmachen, dabei sein!

Belgien

1,8 %

Portugal

0,7 %

England

0,7 %

Wie beurteilst du die Deutsche Nationalmannschaft und die Nationalmannschaft der Uraine hinsichtlich folgender Kriterien:

Abschneiden DFB-Elf Europameister

54,9 %

Vize-Europameister

20,0 %

Ausscheiden im Halbfinale

15,0 %

Ausscheiden im Viertelfinale

7,3 %

Ausscheiden i m Achtelfinale

1,6 %

Ausscheiden in der Vorrunde

1,2 %

EURO-Team-Check

Wie endet deiner Meinung nach das erste EM-Spiel der DFB-Elf gegen die Ukraine? Deutschland vs. Ukraine Sieg für Deutschland

88,7 %

Unentschieden

7,6 %

Sieg für die Ukraine

3,7 %

Deutschland

Ukraine

Kriterium

Note

Note

Torwart

1,29

2,30

Abwehr

2,90

2,73

Mittelfeld

2,32

2,56

Angriff

2,73

2,70

Noten Leistung

2,31

2,57

Akktraktivität der Spielweise

2,08

3,02

Kampfgeist

2,35

2,42

Teamgeist

2,01

2,35

Fairplay

2,03

2,61

Noten Betragen

2,12

2,60

Trainerteam

2,65

2,77

2,26

2,61

Gesamtnote

Diese Seite ist ein Service von

LINUS WITTICH

Welcher Spieler wird Torschützenkönig der EURO? EURO-Torschützenkönig (Top 5) Thomas Müller (Deutschland)

64,0 %

Robert Lewandowski (Polen)

16,1 %

Cristiano Ronaldo (Portugal)

7,6 %

Harry Kane (England)

4,4 %

Olivier Giroud (Frankreich)

3,5 %

.


Sternberger Seenlandschaft

â&#x20AC;&#x201C; 42 â&#x20AC;&#x201C;

Nr. 06/2016

#"6&/80)/&/-&#&/

#"6&/80)/&/-&#&/

Wohnen, wo andere Urlaub machen!

Langweilig wird's nie Inneneinrichtung: GestaltungsmÜglichkeiten bei Tapeten sind fast grenzenlos (djd). Welche Muster sind in diesem Jahr an der Wand angesagt und welche Farben werden die Wohnräume erobern? Die deutschen Tapetenhersteller zeigen auch in der neuen Saison, dass Tapeten nie langweilig werden und die GestaltungsmÜglichkeiten beinahe grenzenlos sind. Ob Knitterfalten, ausgeprägte Strukturen, Fotorealismus, Blßtenpracht oder modern interpretierte Retro-Elemente - die neuen Trends setzen kreative Akzente. Dabei geben weiterhin eher dezente Farben den Ton an: PastelltÜne, Grau- und BeigetÜne dominieren die Wände. Dazwischen versprßhen Glanz und Glimmer einen Hauch von Luxus, kräftige Farben sorgen fßr gute Laune.

Wir beziehen fachmännisch und preiswert seit 1960.

Polsterm e

Gerhard Sistotellr

Mecklenbu rgring 16 Telefon: 03 ¡ 19406 Sternberg 847/ 312604

sĂŚ'ARDINEN sĂŚ"ODENBELĂ&#x153;GE sĂŚ3ONNEN ĂŚUĂŚ Insektenschutz

19406 Sternberg Finkenkamp 5 Tel. 03847-43070 E-Mail: haa@stewo-sternberg.de

ZU VERMIETEN: Sternberg: Am Berge 13 3-R.-Whg., ca. 63,29 m2, EG saniert, Dusche, Bezug zum 01.08.2016, Kaltmiete 380,00 â&#x201A;Ź Sternberg: Karl-Marx-StraĂ&#x;e 30 2-R.-Whg., ca. 44,54 m2, 2. OG Wanne, Balkon, Stellplatz mĂśgl., Kaltmiete 200,00 â&#x201A;Ź Witzin: GĂźstrower Chaussee 9 3-R.-Whg., ca.57,75 m2, EG saniert, Balkon, Nettokaltmiete 285,00 â&#x201A;Ź BrĂźel: Am MĂźhlenberg 6 4-R.-Whg., ca.75,02 m2, 2. OG saniert, Balkon, Nettokaltmiete 350,00 â&#x201A;Ź

Nähere Infoâ&#x20AC;&#x2DC;s unter: (03847) 4307-107 Frau Hasse

DIE ENERGIE DES NORDENS

www.wemag.com

Wir sind vor Ort und fĂźr Sie da!

seit 1997

Buchenweg 20/22 · 18292 Krakow am See 4ELææææææqæ&UNKæææææsæOBRYX AOLCOM

SĂ&#x153;MTLICHEĂŚ$ACHARBEITENĂŚsĂŚEIGENERĂŚ'ERĂ&#x201D;STBAUĂŚsĂŚ:IMMERERARBEITEN ab sofort neu: Reetdachdeckung, professionelle Dachreinigung en von Moos, Flechten und Algen ach m n Idee r! ba t h sic

Wir

Olaf Bryx Denny Bryx

Dachdeckermeister Dachdeckermeister, Bausachverständiger fßr das Dachdeckerhandwerk

In Flächenregionen wie Mecklenburg und der Prignitz ist es gar nicht immer so einfach, ßberall hinzukommen. Aus diesem Grund kommen wir mit unserem Infomobil einfach zu Ihnen. Ein anderer Ort wßrde Ihnen besser passen? Unseren gesamten Tourenplan finden Sie Gleich Termine fß r unter www.wemag.com/infomobil Sternberg merke n: 20.07.16 17.08.16 21.09.16 19.10.16 Gern kÜnnen Sie diesen auch unter der

immer 09:30 12:00 Uhr Mecklenburgring - Sternberg immer 14:00 16:00 Uhr Platz v. d. Rath aus - BrĂźel

Telefonnummer 0385 . 755-2755 bei uns anfordern.


Nr. 06/2016

– 43 –

§

Sternberger Seenlandschaft

Steuertipps & Finanzen

Steuern? Wir machen das. Das Rundum-Service-Paket der VLH

-Anzeige-

Sie müssen Ihre Steuererklärung machen und wissen nicht, ob Sie bestimmte Kosten absetzen können? Sie haben geheiratet und sollen sich für eine Steuerklasse entscheiden? Sie sind unzufrieden mit Ihrem Steuerbescheid und wollen Einspruch einlegen? Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein, die VLH, nimmt Ihnen alles rund um die Einkommensteuer ab: -

Steuererklärung erstellen Steuerermäßigungen beantragen Rückerstattung berechnen Steuerbescheid prüfen Einspruch einlegen Das ganze Jahr über beraten

Das alles bekommen Sie zu einem Preis, der sich an Ihrem Einkommen orientiert: Wer wenig verdient, der zahlt auch einen geringen Beitrag – nämlich ab 36 Euro bis maximal 300 Euro im Jahr. Im Durchschnitt bekommt ein VLH-Mitglied dafür 1.120 Euro vom Finanzamt zurück. Sie haben noch Fragen? Frau Tina Gerotzke leitet eine von rund 3.000 VLH-Beratungsstellen in ganz Deutschland und steht Ihnen gerne von dienstags bis freitags zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr zur Verfügung – entweder vor Ort in dem Mecklenburgring 55 in 19406 Sternberg oder telefonisch unter 03847 / 54 99 840 bzw. via E-Mail: Tina.Gerotzke@vlh.de. Weitere Infos unter www.vlh.de. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) berät Mitglieder im Rahmen des § 4 Nr.11 StBerG.

Beratungsstellenleiterin Tina Gerotzke Mecklenburgring 55 19406 Sternberg Telefon: 03847/54 99 840 E-Mail: Tina.Gerotzke@vlh.de Homepage: www.vlh/bst/9251

Lohnender Aufwand Wer nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, muss auch keine abgeben. Als Arbeitnehmer zum Beispiel zieht Ihnen der Arbeitgeber Monat für Monat Lohnsteuer ab und bezahlt so Ihre Steuerschuld. Für Sie ist steuerlich damit alles erledigt und Sie müssen sich eigentlich nicht weiter mit dem Finanzamt auseinandersetzen. Haben Sie jedoch während des Jahres zum Beispiel hohe Werbungskosten (zum Beispiel durch einen berufsbedingten Umzug), Sonderausgaben (zum Beispiel aufgrund einer Ausbildung) oder außergewöhnliche Belastungen (zum Beispiel wegen Zerstörung von Hausrat durch ein Hochwasser), lohnt es sich, freiwillig eine Steuererklärung abzugeben. Denn dann können Sie mit einer Steuererstattung rechnen.

wetreu Steuerberatung Steuerberatung für:

Unsere Leistungen:

wetreu Mecklenburg-Vorpommern KG | Steuerberatungsgesellschaft

Am Markt 6 - 19386 Lübz StB Dr. Niklas Blanck Hardy Meyer, kfm. Ltg. Tel.: 038731 - 20756 www.wetreu.de

Am Markt 10 - 18246 Bützow StB in Annette Kellner StB in Martina Bremer Tel.: 038461 - 2631 Bestens beraten.


Sternberger Seenlandschaft

– 44 –

Nr. 06/2016

Danke für 5 Jahre

Johannes-Dörwald-Allee 5, 19406 Sternberg, Seepavillon@googlemail.com

DORNRÖSCHEN - der Blumenladen

g n u n f f ö er u e N t hs c ä n m l e De b a D in AT

IN B M O K s s u Gen

Das Dornröschen ist nicht einfach nur „irgendein“ Blumenladen. Hier gibt es weitaus mehr zu entdecken. Ausgefallene Dekorationsartikel und die stillvolle, kreative und liebevolle Handarbeit der Mitarbeiter bieten Ihnen eine besondere Auswahl. Ob zum Verschenken oder um sich selbst mal etwas zu gönnen, um dem Alltag zu entfliehen, hier finden Sie zu jedem Anlass etwas Besonderes. ÖFFNUNGSZEITEN: Montag - Freitag 08.00 - 18.00 Uhr Samstag 08.00 - 12.00 Uhr

Profile for Amt Sternberger Seenlandschaft

Amtsblatt Juni 2016  

Amtsblatt Juni 2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded