__MAIN_TEXT__

Page 1

a t l t b s t m A

Sternberger Seenlandschaft

7 Jahrgang 12

Sonnabend, Juni 2010 Sonnabend, denden 12. 12. September 2015

Nr. 06/2010 09/2015

Dirk Sche Stevie Yesterday

Jo & Josephine

Skyline

Jetski

Die n채chste Ausgabe des Amtsblattes erscheint am 10. Juli 2010 Die n채chste Ausgabe des Amtsblattes erscheint am 10. Oktober 2015


Sternberger Seenlandschaft

–2–

Nr. 09/2015

Inhaltsverzeichnis Seite Aus dem Rathaus und den Gemeinden sææ !LTPAPIERPARTYæINæ"RÔELæ sææ 2ITTERFESTæAMæ,UCKOWERæ3EEæ sææ !NGELTAGæFÔRæ-ENSCHENæMITæ"EHINDERUNGæAMæ3TERNBERGERæ3EEæ sææ %RGEBNISSEæDERæ3CHWIMMKURSEæAUSæ"RÔELæ sææ +INDERmOHMARKTæINæDERæ+ITAæ!Mæ"ERGEæ sææ 0mEGELOTSEæGESUCHTæ sææ .EUEæ"EKRšNUNGæDERæ$ABELERæ+IRCHEæ sææ (ERZLICHæ7ILLKOMMENæINæDERæ'RUNDSCHULEæ$ABELæ sææ %INSCHULUNGæANæDERæ'RUNDSCHULEæ"RÔELæ sææ !NMELDUNGæDERæ3CHULANFÜNGERæFÔRæDASæ3CHULJAHRæææ æ ANæDERæ'RUNDSCHULEæ"RÔELæ sææ !NMELDUNGæDERæ3CHULANFÜNGERæINæ3TERNBERGæ sææ 4RšDELMARKTPARTYæIMæ3EEHOTELæ sææ 3ATZUNGæZURæ!UFHEBUNGæDERæ3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ"LANKENBERGæ æ ÔBERæDIEæ%RHEBUNGæVONæ'EBÔHRENæZURæäBERLASSUNGæ æ VONæ2ÜUMLICHKEITENæIMæ'EMEINDEHAUSæINæ"LANKENBERGæ sææ !3"æ+ITAæ+UNTERBUNTæ$!"%,æINFORMIERTæ sææ $ERæu,EBENDIGEæ!DVENTSKALENDERhæ Öffentliche Bekanntmachungen sææ æ.ACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNGæDERæ'EMEINDEæ$ABEL æ æFÔRæDASæ(AUSHALTSJAHRææ sææ "EKANNTMACHUNGæDESæ*AHRESABSCHLUSSESæ æ DERæ3TADTWERKEæ3TERNBERGæ sææ 3TELLENAUSSCHREIBUNGæ"ÔROKRAFTæ sææ !UFHEBUNGæ"ADESTELLENVERORDNUNGææ sææ æ3ATZUNGæZURæÇNDERUNGæDERæ(AUPTSATZUNGæ$ABELæVææ sææ .UTZUNGS æUNDæ'EBÔHRENORDNUNGæDERæ'EMEINDEæ"LANKENBERG æ FÔRæDASæ'EMEINDEHAUSæ"LANKENBERGæ sææ 3ATZUNGæZURæ!UFHEBUNGæDERæ3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ"LANKENBERG æ ÔBERæDIEæ"ENUTZUNGæDESæ'EMEINDEHAUSESæ"LANKENBERGæ Vereine und Verbände sææ "EACHPARTYæDESæ+#$æWARæEINæVOLLERæ%RFOLGæ sææ $IEæ4IERSCHUTZGRUPPEæ3TERNBERGæINFORMIERTæ sææ $ERæ&#æ!UFBAUæ3TERNBERGæINFORMIERTæ sææ $IEæ'EMEINDEæ+OBROWæLÜDTæRECHTæHERZLICHæEINæ sææ $ERæ(EIMATVEREINæINFORMIERTæ sææ $ERæ"RÔELERæ36æINFORMIERTæ sææ .ACHLESEæZUMææ$2+ 3OMMERFESTæ sææ "5.$æ/RTSGRUPPEæ"RÔELæINFORMIERTæ sææ 6IELFÜLTIGEæ-ETHODENTAGEæ sææ 3OMMERFESTæDERæ2HEUMALIGAæ!'æ"RÔELæ sææ (ERBSTFEUERæINæ"RÔELæ sææ )Næ,ÔTTæ!CKERæ"IENENBARæMITæ3TERNBERGERæ4RINKWASSERæ sææ %).,!$5.'æZUMææ3PONSORENLAUFæINæ3TERNBERGæ

  

Telefonliste der Stadtverwaltung SternbergBürgermeister: 6ORZIMMERææ

       

Kultur, Tourismus und Freizeitangebote sææ *AZZæAUSæ+UBAæ sææ 7ASæISTæLOSæINæ7ITZINæ sææ 6ERANSTALTUNGENæ3EPTEMBER æ/KTOBERæ sææ 7ANDERUNGENæ3EPTEMBER æ/KTOBERæ sææ 3TERNBERGæFEIERTEææ4AGEæDASææ(EIMATFESTæ sææ "ENElZKONZERTæDESæ6OLKSBUNDESæ$EUTSCHEæ+RIEGSGRÜBERFÔRSORGEæ sææ "ENElZKONZERTæMITæDEMæ,ANDESPOLIZEIORCHESTERæ sææ 'ELUNGENERæ!BENDæMITæDENæ$ONæ+OSAKENæ sææ 'ELUNGENERæ(EIMATABENDæ sææ !NGEBOTæDERæ4OURISTINFOæ Geburtstage des Monats sææ $ERæ"EHINDERTENVERBANDæGRATULIERTæ sææ 'EBURTSTAGEæDESæ-ONATSæ3EPTEMBERæ sææ $IEæ2HEUMALIGA!'æ"RÔELæGRATULIERTæ

 

Kirchliche Nachrichten sææ %V ,UTHæ+IRCHENGEMEINDEæ3TERNBERGæ sææ "AUARBEITENæANæDERæ+IRCHEæINæ(OHENæ0RITZæ sææ !USæDERæ+IRCHGEMEINDEæ"RÔELæ sææ !USæDERæ+IRCHGEMEINDEæ$ABELæ sææ +ATHOLISCHEæ+IRCHENGEMEINDEæ3Tæ0IUSæ3TERNBERGæ sææ %V LUTHæ+IRCHGEMEINDEæ7ITZINæ æ2UCHOWæUNDæ'RO”æ2ADENæ

   

Mein verrücktes Hobby sææ -EINæVERRÔCKTESæ(OBBYæ æDERææ3,æNachgefragt sææ 'ESCHICHTLICHESæUMæDIEæ&AHRPLÜNEæSonstiges sææ .EUBAUBLOCKæINæ"ORKOWæKURZæVORæDEMæ!BRISSæ sææ $ERæ!NGLERæ æEINæ'EDICHTæVONæ6OLKERæ+OCHæ

 

Panoramaseiten sææ 0ANORAMASEITEæ(EIMATFESTæ sææ 0ANORAMASEITEæ%RNTEFESTæ

 

1.

Zentrale Dienste ,EITERææ

1.1 Personal )NGE ,OREæ$AMASCHKEæ

Vorwahl 03847 ... Jochen Quandt æ11 +ATJAæ&REGIENæ æ12 &AXææ13 /LAFæ3TEINBERGæ æ

&AXææ13 æ30 æ28

1.2 Amtsangelegenheiten, Sitzungsdienst, Satzungen, Recht, Versicherungen 2EBEKKAæ+INETZæ æ 29 %VELINæ'ARTZKEæ æ æ15 1.3 Schulen, Kita, Jugend, Sport -ARGRETæ7EIHSæ æ "RITæ+ÜKERæ æ

æ24 æ48

1.4 Standesamt "RIGITTEæ"ERKAUæ

æ

æ18

1.5 Touristinfo, Amtsblattææ æ -ARTINæ"OUVIERæ æ -ICHAELæ3CHWERTNERæ æ

&AXææ70 æ35 æ36

2.

æ

&AXææ13 æ40

æ

æ27

Finanzverwaltung ,EITERæ2EINHARDæ$ALLYæ

2.1 Haushaltsplanung (ANNELOREæ4OPARKUSæ

2.2 Stadtkasse; Vollstreckung #ORNELIAæ+šPCKEæ æ "ÜRBELæ"EYERæ æ "RIGITTEæ-ERSEBURGERæ æ "EATE 3CHWARZæ æ

æ45 æ46 æ43 æ74

2.3 Steuern und Abgaben 'UDRUNæ0ANKOWæ *UDITHæ3CHULZæ

æ

æ41 æ47

æ æ æ æ

æ12 12 æ33 32

2.4 Geschäftsbuchhaltung *ESSICAæ/HMSæ +ATRINæ0ATZELTæ !NNEæ+ASTENæ !NTJEæ"UCHNERæ 3.

Bürgeramt ,EITERææ

%CKARDTæ-EYERæ

&AXææ69 æ73


Nr. 09/2015

–3–

3.1 Ă–ffentliche Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr, Gewerbeamt, BuĂ&#x;geld #HRISTINEĂŚ"OUVIERĂŚ ĂŚ ĂŚ64 -ARTINAĂŚ-EYERĂŚ ĂŚ ĂŚ68 !NGELIKAĂŚ$RE”LERĂŚ ĂŚ ĂŚ85

Donnerstag Freitag ĂŚ

Sternberger Seenlandschaft VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR VON ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚ VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR

Gemeindebibliothek Dabel

3.2 Kooperatives BĂźrgerbĂźro 2ENATEĂŚ3CHĂœFERĂŚ ĂŚ !NICAĂŚ,AUBEĂŚ ĂŚ 3ABINEĂŚ+ROPPĂŚ ĂŚ !NJAĂŚ,OSCHERĂŚ %RICĂŚ&RANKĂŚ

ĂŚ61 ĂŚ62 ĂŚ63 ĂŚ79 ĂŚ62

7ILHELM 0IECK 3TRA”EÌ

3.3 Wohngeld ,IANEĂŚ"LASCHKOWSKIĂŚ

ĂŚ

ĂŚ60

'EMEINDEZENTRUM

3.4 Friedhofsverwaltung -ANUELAĂŚ2EIMERĂŚ

ĂŚ

ĂŚ71

3.5 BĂźrgerbĂźro BrĂźel NURĂŚ-ONTAG ĂŚ %INWOHNERMELDEAMTĂŚ 7OHNGELDSTELLEĂŚ

Vorwahl 038483 ... ĂŚ &AXĂŚ 33 2ENATEĂŚ3CHĂœFERĂŚ ĂŚ17 ,IANEĂŚ"LASCHKOWSKIĂŚ ĂŚ13

4.

Amt fĂźr Stadt- und Gemeindeentwicklung ,EITERĂŚĂŚ

*OCHENÌ'ÔLKERÌ

&AXĂŚĂŚ82 ĂŚ80

4.1 Tiefbau %DWINĂŚ*UNGHANSĂŚ

ĂŚ

ĂŚ77

4.2 Bauleitplanung 2OLFÌ"RÔMMERÌ

ĂŚ

ĂŚ83

5.

Grundstücks- und Gebäudemanagement ,EITERææ

*šRGÌ2U”BÔLTÌ

&AXĂŚĂŚ82 ĂŚ78

5.1 Allgemeines Grundstßcks- und Gebäudemanagement 3ABINEÌ"RINCKMANNÌ Ì Ì81 (ORSTÌ+šBERNICKÌ Ì Ì88 5.2 Liegenschaften $OROTHEAÌ"EHRENSÌ 3USANNEÌ"ALZERÌ

ĂŚ ĂŚ

6.

Stadtwerke +AUFMĂœNNISCHEĂŚ,EITERINĂŚ )LONAĂŚ7INDOLPHĂŚ 4ECHNISCHEĂŚ,EITERINĂŚ +ERSTINĂŚ0OHLĂŚ

7.

Bauhof $IETMARĂŚ-ERSEBURGERĂŚ ĂŚ .ORBERTĂŚ+RIENKEĂŚĂŚ

ĂŚ ĂŚ

3TERNBERGÌÌ Ì "RÔELÌ

ĂŚ75 ĂŚ84 &AXĂŚĂŚ54 ĂŚ50 ĂŚ51 ĂŚODER ĂŚ ĂŚ

Montag DienstagĂŚĂŚ Donnerstag

VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR

Gemeindebibliothek Witzin Mittwoch

VONĂŚĂŚ5HRĂŚBISĂŚĂŚ5HR

Heimatmuseum Sternberg -ÔHLENSTRASSEÌÌsÌÌ3TERNBERG 4ELÌÌ WWWHEIMATMUSEUMSTADT STERNBERGDE % -AILÌHEIMATMUSEUM STADT STERNBERGDE Öffnungszeiten: -AIÌBISÌ*UNIÌUNDÌ3EPTEMBERÌBISÌ/KTOBER $IENSTAGÌ Ì$ONNERSTAGÌÌ Ì ÌÌ5HR *ULIÌ Ì!UGUST $IENSTAGÌ Ì&REITAGÌÌ 3ONNTAGÌÌ

ĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ ĂŚĂŚ5HR

Heimatstube Brßel !UGUST "EBEL 3TRÌ Ì"RÔEL IMÌ"ÔRGERHAUS $IENSTAGÌ $ONNERSTAGÌ

ĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ ĂŚĂŚ5HR

Heimatstube Dabel 7 0IECK 3TRĂŚ ĂŚ$ABEL 4ELĂŚĂŚ -ITTWOCHĂŚ

ĂŚ ĂŚĂŚ5HR

Ă–ffnungszeiten der Bibliotheken im Amtsbereich

Das Mehrgenerationenhaus informiert:

Stadtbibliothek Sternberg

Mehrgenerationenhaus BrĂźel mit Kinder- und Jugendclub %RNST 4HĂœLMANN 3TRĂŚ 4ELĂŚĂŚ

&INKENKAMPĂŚ DienstagĂŚĂŚ ĂŚ Donnerstag ĂŚ

VONĂŚĂŚ5HRĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚ VONĂŚĂŚ5HRĂŚBISĂŚĂŚ5HR VONĂŚĂŚ5HRĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚ VONĂŚĂŚ5HRĂŚBISĂŚĂŚ5HR

Die Stadtbibliothek SternbergÌBLEIBTÌVONÌ$IENSTAG ÌDENÌÌ*ULIÌ ÌBISÌEINSCHLÌ$ONNERSTAG ÌDENÌÌ!UGUSTÌÌWEGENÌ5RLAUBÌ geschlossen. Stadtbibliothek Brßel !UGUST "EBEL 3TRA”EÌ Montag Dienstag Ì Mittwoch

geschlossen VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚ VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR

-ONTAGĂŚ ĂŚ$ONNERSTAGĂŚĂŚ &REITAGĂŚĂŚ

ĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ ĂŚĂŚ5HR

Es gibt auch weiterhin gelbe Säcke.

Sprechzeiten des Jugendamtes *UGENDAMTÌ"EREICHÌ3TERNBERG"RÔEL &RAUÌ(OFFMANN -ECKLENBURGRINGÌ Ì3TERNBERG Ì ÌÌ

ABĂŚ3EPTEMBER

$OĂŚĂŚ ĂŚ ĂŚĂŚ5HR 5MĂŚVORHERIGEĂŚ4ERMINABSPRACHEĂŚWIRDĂŚGEBETEN


Sternberger Seenlandschaft

–4–

Nr. 09/2015

Schiedsstelle in Sternberg

Touristinformation Sternberg

!NTJEÌ+ÔHLÌ 4ELÌÌ ÌÌ % -AILÌÌ SCHIEDSSTELLE STADT STERNBERGDE 3PRECHZEITENÌÌ NACHÌTELEFONISCHERÌ6EREINBARUNG

Mai - August -ONTAGĂŚ ĂŚ&REITAGĂŚ ĂŚ Juli - August 3AMSTAGĂŚĂŚ September - April -ONTAGĂŚ ĂŚ$ONNERSTAGĂŚ ĂŚ &REITAGĂŚ

Redaktion Amtsblatt Michael Schwertner Telefon 03847 444536 Fax 03847 444570 E-Mail schwertner@stadt-sternberg.de

Telefonliste der Üffentlichen Einrichtungen im Amt Sternberger Seenlandschaft Bauhof Sternberg Bauhof Brßel Bibliothek Sternberg Bibliothek Brßel Heimatmuseum Kindergarten Kläranlage Hort Sternberg Grundschule Sternberg Grundschule Brßel Grundschule Dabel Regionale Schule Brßel Sporthalle Sternberg Sporthalle Brßel Sportlerheim Sternberg Stadtwerke Sternberg Stadtwerke Sternberg (Bereitschaft) Wasserwerk

03847 2182 038483 33331/017 03847 2712 038483 33340 03847 2162 03847 2465 03847 312071 03847 311945 03847 2622 038483 293010 038485 20242 038483 293030 03847 2713 038483 20040 03847 2806 03847 444550 0171 7119336, 0171 7119337 03847 2393

Ă–ffnungszeiten Ă–ffnungszeiten der Verwaltung des Amtes Sternberger Seenlandschaft und des BĂźrgerbĂźros in BrĂźel Stadtverwaltung Sternberg, Zentrale Dienste, Finanzverwaltung -ONTAGĂŚ KEINĂŚ3PRECHTAG $IENSTAGĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR -ITTWOCHĂŚAUCHĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HR $ONNERSTAGĂŚĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR &REITAGĂŚ ĂŚBISĂŚ5HR BĂźrgeramt !LLGEMEINESĂŚ/RDNUNGSRECHT ĂŚ'EWERBEAMT ĂŚ7OHNGELDBEHšRDE ĂŚ 6ERKEHRSĂ”BERWACHUNG ĂŚ"U”GELDSTELLE ĂŚ"RAND ĂŚUNDĂŚ+AT3CHUTZ ĂŚ &RIEDHOFSVERWALTUNG -ONTAGĂŚ KEINĂŚ3PRECHTAG $IENSTAGĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR -ITTWOCHĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HR $ONNERSTAGĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR &REITAGĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HR kooperatives BĂźrgerbĂźro Sternberg 0ASS ĂŚUNDĂŚ0ERSONALAUSWEISE ĂŚ-ELDERECHT+FZ :ULASSUNG ĂŚ&Ă”H RERSCHEINANGELEGENHEITEN ĂŚ3CHĂ”LER ĂŚUNDĂŚ-EISTER "A&š' ĂŚ+ITA &šRDERUNG ĂŚ+ATASTERAUSZĂ”GE -ONTAGĂŚ $IENSTAGĂŚ -ITTWOCHĂŚ $ONNERSTAGĂŚ &REITAGĂŚ

KEINĂŚ3PRECHTAG ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚ5HRĂŚ

Bßrgerbßro Brßel 0ASS ÌUNDÌ0ERSONALAUSWEISE Ì-ELDERECHT7OHNGELDBEHšRDE -ONTAGÌ

ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR

ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚ

Stadtarchiv der Stadt Sternberg &RAUĂŚ0ETRAĂŚ2AUCHFU” &INKENKAMPĂŚ ĂŚ3TERNBERG 4ELEFONĂŚĂŚ % -AILĂŚARCHIV STADT STERNBERGDE Sprechzeiten: $IENSTAGĂŚĂŚ $ONNERSTAGĂŚĂŚ

ĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ ĂŚĂŚ5HR

Amt Sternberger Seenlandschaft

Sprechzeiten der BĂźrgermeister Gemeinde BĂźrgermeisterin/ BĂźrgermeister Sprechzeiten __________________________________________________ Blankenberg (ERRĂŚ5WEĂŚ3CHULZĂŚ 3PRECHZEITENĂŚNACHĂŚTELEFONISCHER ĂŚ 6EREINBARUNGĂŚUNTERĂŚĂŚ Borkow &RAUĂŚ2EGINAĂŚ2OSENFELDĂŚ -ONTAGĂŚ ĂŚ&REITAGĂŚNACHĂŚ!BSPRACHE ĂŚ UNTERĂŚĂŚĂŚODER ĂŚ ĂŚ Stadt BrĂźel (ERRĂŚ(ANS *Ă”RGENĂŚ'OLDBERGĂŚ -ONTAG ĂŚĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ "Ă”RGERHAUSĂŚ"RĂ”EL ĂŚ ĂŚ Dabel (ERRĂŚ(ERBERTĂŚ2OHDEĂŚ $IENSTAG ĂŚĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ 'EMEINDEHAUSĂŚ$ABEL ĂŚ "Ă”ROĂŚĂŚ Hohen Pritz (ERRĂŚ*ANĂŚ+ESSELĂŚ 3PRECHZEITEN ĂŚ *EDENĂŚĂŚUNDĂŚĂŚ&REITAG ĂŚ VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚ IMĂŚ'EMEINDEHAUS ĂŚ -OBILĂŚĂŚ ĂŚ % -AILĂŚKESSEL HOHEN PRITZDE Kobrow (ERRĂŚ/LAFĂŚ3CHRšDERĂŚ JEDENĂŚĂŚ-ONTAGĂŚDESĂŚ-ONATS ĂŚ IMĂŚ'EMEINDERAUMĂŚDER -EHRZWECKHALLEĂŚ+OBROW

æ 4ELææ Kuhlen-Wendorf (ERRæ2ALFæ4OPARKUSæ NACHæ!BSPRACHE æ 4ELææ Langen Jarchow &RAUæ#HRISTAæ2ICHELIEUæ NACHæ!BSPRACHE æ æ Mustin (ERRæ"ERTHOLDæ,¹BELæ NACHæ!BSPRACHEæ æ 4ELæææODERæ æ æ Sternberg (ERRæ*OCHENæ1UANDTæ NACHæ!BSPRACHE æ 4ELææ


Nr. 09/2015 Weitendorf (ERRæ"ERNDæ+NOLLæ æ Witzin (ERRæ(ANSæ(ÔLLERæ æ æ æ æ æ Zahrensdorf (ERRæ!LFREDæ.UKLIESæ æ Sprechzeiten der Gleichstellungsbeauftragten &RAUæ!NKEæ"ITTERMANNæ æ

–5– -Oæ æ&RæNACHæ!BSPRACHE æ *EDENæ-ITTWOCH SOFERNæNICHTæDIENSTLICHæVERHINDERT æ ææ5HRæ IMæ'EMEINDEZENTRUMæ !LTERNATIVæERREICHBARæÔBER -OBILææ NACHæ!BSPRACHE æ NACHæTELEFONISCHERæ!BSPRACHE æ

Sternberger Seenlandschaft

Information der Stadtwerke Sternberg zur Abfuhr der Inhaltsstoffe aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben $IEæ%NTLEERUNGæ)HRERæ+LEINKLÜRANLAGENæUNDæABmUSSLOSENæ'RUBENæ FORDERNæ3IEæBITTEæDIREKTæBEIæDERæNACHFOLGENDENæ&IRMAæAN NWL Norddeutsche Wasser Logistik GmbH Vielbecker Weg 23936 Grevesmühlen 3IEæERREICHENæDIESEæ&IRMAæUNTERæ 4ELææ &AXææ ODERæÔBERæ% -AIL !DRESSEæINFO

Schuldnerberatung in Sternberg Ansprechpartner: !NETTEæ:IMMERMANN Sprechzeiten: -ITTWOCHææ æ ææ5HRæ $ONNERSTAGææ æ ææ5HRæUNDæ æ æ ææ5HRæ &REITAGææ æ ææ5HRæ UNDæNACHæVORHERIGERæ!BSPRACHE

Suchtberatung Ansprechpartner: -ARCUSæ-ÔLLER Sprechzeiten: $IENSTAGææ æ ææ5HRæUNDæ æ æ ææ5HR Adresse: 3CHULDNER3UCHTBERATUNGSSTELLEæ0ARCHIM !U”ENSTELLEæ3TERNBERG ,UCKOWERæ3TRæAæ æ3TERNBERG 4ELEFON% -AILæ 4ELEFONæ %MAILæSCHULDNERBERATUNGSTERNBERG KLOSTER DOBBERTINDE

WEMAG-BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH Information für unsere Kunden in der Stadt Brüel æ 5NSEREæ$IENSTSTELLEæINæ"RÔELæERREICHENæ3IEæANæ7ERKTAGENæTAGS ÔBERæUNTER æ æ FÔRæDENæ"EREICHæ4RINKWASSERæUNDæ&ERNWÜRME ææ æ æ FÔRæDENæ"EREICHæ!BWASSERENTSORGUNG ææ 2. FÔRæDIEæ!NNAHMEæVONæ3TšRUNGSMELDUNGENæINæDERæ6ERSORGUNGæ MITæ3TROM æ7ASSER æ&ERNWÜRMEæUNDæINæDERæ!BWASSERENTSORGUNGæ AU”ERHALBæDERæ!RBEITSZEITæERREICHENæ3IEæUNSæUNTERææ æ :UæALLENæ&RAGENæZURæ6ERBRAUCHSABRECHNUNGæ3TROM æ7ASSER æ!BWAS SERæHABENæWIRæFOLGENDEæ3ERVICE .RæEINGERICHTETææ æ $IEæ%NTLEERUNGæ)HRERæ+LEINKLÜRANLAGEæUNDæABmUSSLOSENæ'RUBENæ FORDERNæ3IEæBITTEæDIREKTæBEIæDERæ&IRMAæ(ECK (UMUSæ+OMPOSTIE RUNGSGESELLSCHAFTæMB( æ,UDWIGSLUSTERæ#HAUSSEEæ ææ 3CHWERINæANæ3IEæERREICHENæDIEæ&IRMAæUNTERæ4ELææ æ 4ELEFAXææ æ :Uæ&RAGENæDERæ!BWASSERENTSORGUNGæBERATENæWIRæ3IEæGERNæIMæ PERSšNLICHENæ'ESPRÜCHæZUæUNSERENæ3PRECHZEITEN æDIEæWIRæJEDENæ $IENSTAGæFÔRæ3IEæINæDERæ:EITæVONææ5HRæBISææ5HRæINæ DERæ.ETZDIENSTSTELLEæ"RÔEL æ3TERNBERGERæ3TRæ æDURCHFÔHRENæ 4ERMINEæAU”ERHALBæDIESERæ3PRECHZEITæKšNNENæ3IEæTELEFONISCHæ VEREINBARENæUNTERææ WEMAG AG BAE GmbH

NWL GVMDE

Ihre Stadtwerke

Zahnärztlicher Notdienst $ERæDIENSTHABENDEæ:AHNARZTæWIRDæ)HNENæUNTERæDERæ4ELEFONNUM MERæææMITGETEILTæ.OTDIENSTSPRECHSTUNDEæISTæTÜGLICHæ ZWISCHENææUNDææ5HRæ Kreisstellenvorsitzender Dr. MSc. R. Möbius

Altpapierparty in Brüel $ERæ&šRDERVEREINæDERæ3CHULENæAMæ6O GELSTANGENBERGæE6æLÜDTæEINæZUæEINERæ GRO”EN Altpapierparty am Samstag, dem 10. Oktober 2015, VONææ ææ5HR INæDERæ"RÔELERæ3CHULE MITæ3PA”æUNDæKLEINENæ7ETTKÜMPFENæRUNDæUMæDASæ4HEMAæ Altpapier. Altpapierannahme von 9:00 - 10:00 Uhr Ein Gewinn für alle Schüleræ$ERæ%RLšSæDESæ!LTPAPIERSæGEHTæ ANæDENæ3CHULFšRDERVEREINæFÔRæeureæ0ROJEKTEæIMæ3CHULJAHRæ æ(ELFTæALLEæMIT !LSOæRAN æFRAGTæEUREæ%LTERN æ6ERWANDTEN æ&REUNDE æ.ACHBARNæ UNDæ"EKANNTENæUNDæSAMMELT æSOVIELæIHRæKšNNTæ"RINGTæAMæ 3AMSTAG æDEMææ/KTOBERæ æEUERæ!LTPAPIER æ:EITUNGEN æ :EITSCHRIFTENæUNDæ+ATALOGE æGEBÔNDELTæUNDæOHNEæ&OLIENRESTEæ MITæZURæ3CHULEæUNDæGEBTæESæANæEUREMæ+LASSENSTANDæAB Die Klasse mit dem meisten gesammelten Altpapier erhält 50,00 € für die Klassenkasse! 5NDæWIEæAUFæEINERæRICHTIGENæ0ARTY æWIRDæESæAUCHæ%SSENæUNDæ 4RINKENæGEBENæ$AFÔRæSORGTæDERæ3CHULFšRDERVEREINæ$ERæ%RLšSæ DIENTæEBENFALLSæDERæ5NTERSTÔTZUNGæEURERæ0ROJEKTE !U”ERDEMælNDETæEINEæGRO”EæAltpapier-Modenschau statt. 7ERæZEIGTæUNSæDIEæCOOLSTENæ+LAMOTTENæAUSæ!LTPAPIERæAUFæDEMæ 2ECYCLING ,AUFSTEGæUNDæWIRDæUNSEREæ3CHOCKING 1UEENæODERæ UNSERæ3CHOCKING +ING %INEæ!LTPAPIERæ æ-ODEæ æ*URYæWIRDæEUCHæBEURTEILEN "ASTELTæALLEINE æIMæ4EAM æIMæ+LASSENVERBANDænæZUæ(AUSE æINæ DERæ3CHULEæODERæAMææ/KTOBERæAUFæDERæ0ARTYæ7IRæFREUENæ UNSæAUFæEUREæ+OSTÔME


Sternberger Seenlandschaft

–6–

Ritterfest am Luckower See „Beim Essen rülpse man nicht und schnäuze nicht in das Tischtuch…“ Sternbergænæu7ILLEæKUMhænæ3EIDæWILLKOMMENæANæDIESERæ4AFELæ&ÔRSTINæ *ANAæVOMæ3TERNIGENæ"ERGEæHATTEæAMæ3AMSTAGABENDæALLEæ2ITTERæUNDæ IHREæ+INDERæAUSæDERæNAHENæUNDæWEITENæ5MGEBUNGæSOWIEæDERENæ -ÜGDEæUNDæ+NAPPENæZURæGRO”ENæ4AFELæANæDENæ,UCKOWERæ3EEæGE LADENæ"EVORæESæHOCHæHERæGING æWURDEæDIEæ7ASCHUNGæALLERæ(ÜNDEæ VOLLZOGENæu6ORæDEMæ-AHLEæSOLLæEINæJEDERæANæDERæ4AFELæSEINEæ(ÜNDEæ REINWASCHENæVONæ2U”æUNDæ5NRAThæ$AMITæESæBEIMæ%SSENæDANNæ ABERæNICHTæZUæWILDæWURDE æVERLASæDIEæ&ÔRSTINæVORABæEINæ2EGULUMæ uxæ&ASSETæMITæEINERæ(ANDæINæDIEæ3CHÔSSELæ$IEæANDEREæDIENTæZUMæ 3CHNEIDEN æ3CHNÜUZENæUNDæSONSTIGEMæxæ7ERæGERADEæ%SSENæIMæ -UNDæHAT æSAUFEæNICHTæWIEæEINæ6IEHæxæ4UETæ3ALZæAUFæ%UERæ"ROTæUNDæ TUNKETæNICHTæDASæ&LEISCHæINæDASæ3ALZFASSæxæ7ERFTæKEINEæ+NOCHENæ ÔBERæDIEæ3CHULTER æSAMMELTæSIEæFÔRæDIEæ4IEREæxæ"EIMæ%SSENæRÔLPSEæ MANæNICHTæUNDæSCHNÜUZEæNICHTæINæDASæ4ISCHTUCHxh $ARAUFHINæWURDEæAUFGETAFELT æANGEFANGENæMITæ"ROTæUNDæ3CHMALZæ ÔBERæ'EMÔSEæAUFæDEMæ3ILBERTABLETT æ#HICKENæ7INGSæUNDæ%IER æ"RAT WURSTæMITæ3ENFæUNDæ"RšTCHENæBISæHINæZUæ/BSTæAUFæDEMæ3ILBERTABLETTæ UNDæ+AFFEE æ+AKAOæUNDæ+EKS

Fürstin Jana vom Sternigen Berge verliest das Regulum zum Rittermahl. Rechts neben ihr die Hauptmagd Maibritt.

Tafeln wie zu Ritters Zeiten :WISCHENæDENæ-AHLZEITENæWURDENæDIEæ'ÜSTEæALLERDINGSæZURæ&šRDE RUNGæDESæ!PPETITSæZUæ:EREMONIENæUNDæ3PIELENæAUFGEFORDERTæ3Oæ TRANKENæALLEæ$RACHENBLUTæZURæ3TÜRKUNGæFÔRæDIEæ$RACHENVERTREIBUNGæ $IEæ4REFFSICHERHEITæÔBTEæMANæMITTELSæ:IELBALLWERFENæAUFæu"LECHDO SENhææ$ASæu3TšCKCHENh 3PIELæWARæGANZæBESONDERSæHEIMTÔCKISCHæ &ÔRSTINæ*ANAæVOMæ3TERNIGENæ"ERGEæSCHICKTEæIHRENæ+NAPPENæ2O BERTæZUMæu3TšCKCHENhæHOLENæ$IESERæBRACHTEæEINEæDICKE æSCHWEREæ "AUMSCHEIBE æDIEæVONæDENæ2ITTERNæMITæ+RAFTæWEITæGEWORFENæWERDENæ SOLLTEæUNDæDESSENæ+NAPPEæHATTEæDIESEæ3CHEIBEæZURÔCKZUBRINGENæ 3CHNELLIGKEITæWARæBEIMæ2ITTER 3ACKHÔPFENæGEFRAGTæ$IEæ:EITæERMIT TELTEæDIEæ&ÔRSTINæNACHæSOæEINEMæKOMISCHEN æNEUZEITLICHENæ$ING æ WELCHESæDIEæ&ÔRSTINæu3TOPPUHRhæNANNTEx !UFæDIESEæ7EISEæWECHSELTENæSICHæDASæ4AFELNæUNDæDIEæ2ITTERSPIELEæ ABæ$AMITæGINGæDASæ&ESTæFRšHLICHæBISæWEITæINæDIEæ.ACHTæHINEIN æWOæ ESæLETZTLICHæNOCHæZUæEINERæ&EUERSPUCKERVORSTELLUNGæUNDæEINEMæ2IT terschlag kam.

Nr. 09/2015

'UTææ'ÜSTEæDESæ#AMPINGPLATZESæAMæ,UCKOWERæ3EEæHATTENæAMæ 3AMSTAGABENDæEINENæRIESIGENæ3PA”æAUFæDIESEMæ2ITTERFESTæ/RGANI SIERTæUNDæAUSGEFÔHRTæWURDEæESæWIEDERæVONæDERæ!NIMATIONSFACHFRAUæ -AIBRITTæ7ENDIG æIHRERæ4OCHTERæ*ANAæ&ÔRSTINæ*ANAæVOMæ3TERNIGENæ "ERGE æ%HEMANNæ0ETERæ7ENDIGæUNDæZAHLREICHENæ&REUNDENæu6ORæ ZWEIæ7OCHENæBEKAMENæWIRæ&šRDERMITTELæVONæDERæ!KTIONæ-ENSCHæ FÔRæDASæ0ROJEKTæu+REATIVEæ+IDSænæ3PA”æANæ5MWELTæUNDæ.ATURhæ4RÜ GERæDESæ0ROJEKTSæISTæDERæ6EREINæu3TERNBERGæUNDæ-EHRhæEæ6æ$IESEæ 'ELDERæWERDENæUæAæAUFæDEMæ#AMPINGPLATZæFÔRæDIEæ!NIMATIONæDERæ +INDERæEINGESETZTh æSOæ-AIBRITTæ7ENDIGæ)Næ6ORBEREITUNGæAUFæDASæ ABENDLICHEæ2ITTERFESTæHATTENæDIEæ+INDERæDENæ.ACHMITTAGæZUMæ"ASTELNæ VONæ2ITTER æUNDæ&ÔRSTINNENPUPPENæGENUTZT 3UMMASUMMARUMæNAHMENæALLEæ&ERIENGÜSTEæDESæ#AMPINGPLATZES æ DIEæAMæ2ITTERFESTæTEILGENOMMENæHATTEN æEINæTOLLESæ%RLEBNISæUNDæEINEæ SCHšNEæ5RLAUBSERINNERUNGæMEHRæMITæNACHæ(AUSEæ Kerstin Erz

21. Angeltag für Menschen mit Behinderung am Sternberger See Sternbergænæu(EUTEæISTæEINæSCHšNERæ4AGh æSTRAHLTæ-AIKæUNDæLÜSSTæ SEINEæ!NGELæNICHTæAUSæDENæ!UGENæu7ARUMhæu.A æWARUMæWOHLæ 7EILæDASæ3PA”æMACHTæUNDæWIRæNICHTæARBEITENæBRAUCHENh æSETZTæERæ BESTIMMTæHINZUæ-AIKæISTææ*AHREæALTæUNDæALSæ,ANDSCHAFTSPmEGERæ INæDERæ7ERKSTATTæFÔRæ-ENSCHENæMITæ"EHINDERUNGæINæ3TERNBERGæTÜTIGæ %RæGEHšRTæZUæDENæETWAææ-ENSCHENæMITæ"EHINDERUNGæUNDæIHRENæ "ETREUERN æDIEæAMæ-ITTWOCHæZUMææ-ALæIHRENæ!NGELTAGæAUFæDEMæ 'ELÜNDEæDESæ!NGELSPORTVEREINSæu3TERNBERGERæ3EEhæEæ6æVERLEBTEN u$ASæ!NGELNæMACHTæ3PA” æ-AIKIhæ$ERæJUNGEæ-ANNæNICKT æDIEæ!NGELæ WEITERæIMæ"LICKæu5NDæHASTæ$UæDENNæSCHONæEINENæ&ISCHæGEFANGENhæ u.EINhænæFÔRæEINENæ-OMENTæDRÔCKTæSEINæ'ESICHTæ4RAURIGKEITæAUSæ 0LšTZLICHæSCHREITæJEMANDæGANZæAUFGEREGTæ%INæFREUDIGESæ3CHREIEN æ IMMERæWIEDERæ-ARIO æ6ERPACKUNGSARBEITERæINæDERæ7ERKSTATT æZIEHTæ EINENæ&ISCHæAUSæDEMæ7ASSERæUNDæISTæÔBERSCHWÜNGLICHæINæSEINERæ &REUDEæ-ARIOæISTæTAUBSTUMMæ!BERæHIER æMITæDEMæ!NGELGLÔCKæVORæ SEINERæ.ASE æHATæERæSICHæKLARæUNDæDEUTLICHæAUSGEDRÔCKTæUNDæJEDERæ VERSTEHTæIHNæ5NDæNICHTæNURæDAS æESæFREUENæSICHæAUCHæALLEæMITæIHM u6ORææ*AHREN æALSOæ æHABENæWIRæZUMæERSTENæ-ALæDIEæ-ENSCHENæ MITæ"EHINDERUNGæAUSæDERæ3TERNBERGERæ7ERKSTATTæZUMæ!NGELNæEIN GELADENæ$ASæERSTEæ-ALæUNDæNOCHæWEITEREæVIERæODERæFÔNFæ-ALæFANDæ DIESERæ!NGELTAGæAMæ7EHRæDERæ-ILDENITZæSTATTh æERINNERTEæSICHæ5DOæ -ILLER æDERæDAMALIGEæ6ORSITZENDEæDESæ!NGELVEREINSæu!BERæDORTæ WARENæDIEæ!NGLERæSEHRæSTARKæDERæ7ITTERUNGæAUSGESETZTæ-ANCHMALæ MUSSTENæDIEæ4EILNEHMERæIMæ7ASSERæRUMWATENæ!UCHæDIEæ3ICHERHEITæ WARæNICHTæSOæGEWÜHRLEISTETæ!UFæUNSEREMæ6EREINSGELÜNDEæHIERæAMæ 3TERNBERGERæ3EEæISTæNUNæALLESæBESSERh 5DOæ-ILLERæHATæINZWISCHENæSEINENæ6EREINSVORSITZæANæ!RMINæ"UTZæ ABGEGEBEN æISTæABERæWEITERæ-ITGLIEDæIMæ6EREINæUNDæ6ORSITZENDERæ DESæ2EGIONALVERBANDES æDERæSICHæAUCHæUMæDIEæ/RGANISATIONæDESæ !NGELTAGESæKÔMMERTæ!LLERDINGSæWÔNSCHTEæSICHæDERæ2EGIONALVER BANDSVORSITZENDE æDASSæSICHæMEHRæ!NGELVEREINEæDERæ2EGIONæUN TERSTÔTZENDæANæDIESEMæ4AGæBETEILIGEN u.UN æUNSERæ6EREINæSTELLTæDIEæ(ELFER æDENNæUNSEREæ!NGELGÜSTEæDÔRFENæ NURæZUSAMMENæMITæEINEMæ!NGELFREUNDæANGELN æDERæIMæ"ESITZæEINESæ &ISCHEREISCHEINSæISTh æERKLÜRTæ!RMINæ"UTZæu$ESHALBæSTEHENæNEBENæ DENæANGELNDENæ-ENSCHENæMITæ"EHINDERUNGæIMMERæ-ITGLIEDERæUN SERESæ6EREINS æAUCHæSCHONæAUSæ3ICHERHEITSGRÔNDENæ5NDæDARAUSæ SINDæÔBERæDIEæ*AHREæSCHONæ&REUNDSCHAFTENæENTSTANDENh +ERSTINæ3CHNEPPMÔLLERæVOMæ3OZIALENæ$IENSTæINæDERæ3TERNBERGERæ 7ERKSTATT æDIEæZUMæ$IAKONIEWERKæ$OBBERTINæGEHšRT æISTæGLÔCKLICHæ ÔBERæDIESEæLANGEæ4RADITIONæDIESESæ!NGELTAGESæu5NSEREæ-ENSCHENæ MITæ"EHINDERUNGæFREUENæSICHæIMMERæSEHRæAUFæDIESENæ!USmUGh æWEI”æ SIEæUNDæERGÜNZTæu7ERæNICHTæANGELNæWILL æKANNæAUFæUNSERERæ+EGELBAHN æ DIEæWIRæJEDESæ*AHRæMITBRINGEN æKEGELN æODERæERæKANNæTROCKENANGELNæ EINEæ-šGLICHKEITæVOMæ!NGELVEREINæGESTELLT æODERæSIEæKšNNENæGEMÔT LICHæSITZENæUNDæZUSCHAUENæODERæMALEN æ+ARTENæSPIELEN æEBENæ$INGEæ TUN æDIEæAU”ERHALBæIHRERæ!RBEITæLIEGENæUNDæIHNENæ3PA”æMACHENh $AZUæKOMMTæJEDESæ*AHRæ3TERNBERGSæ&ISCHERæ*šRGæ2ETTIGæUNDæBIE TETæKOSTENLOSEæ"OOTSRUNDFAHRTENæAN æDIEæAUCHæGERNæANGENOMMENæ WERDENæ%RæSTELLTEæSOGARæEINENæ0ONTON æDAMITæDIEæBEIDENæ3TEGEæ


Nr. 09/2015

โ€“7โ€“

Sternberger Seenlandschaft

MITEINANDERรฆVERBUNDENรฆWERDENรฆKยšNNEN รฆUMรฆNOCHรฆ!NGELSTEHmรœCHEรฆ ZUรฆHABENรฆ'EGENรฆ-ITTAGรฆWIRDรฆDANNรฆNOCHรฆGEMร”TLICHรฆGEGRILLTรฆUNDรฆBEIMรฆ %SSENรฆDIEรฆ&ANGERGEBNISSEรฆAUSGEWERTET 5NDรฆUNSERรฆ-AIKI รฆHATรฆERรฆDENNรฆNUNรฆAUCHรฆEINENรฆ&ISCHรฆGEANGELTรฆ u2OTAUGENh รฆSTRAHLTรฆERรฆu7ASรฆMACHSTรฆDUรฆDAMIThรฆu"RATENhรฆ5NDรฆ JEMANDรฆERGรœNZTรฆu3EINรฆ/PAรฆWIRDรฆIHMรฆDIEรฆ&ISCHEรฆBRATENhรฆu5NDรฆICHรฆ ESSรฆDIEรฆGANZรฆALLEINhรฆ Kerstin Erz

Der Angeltag fรผr Menschen mit Behinderung findet zum 21. Mal zusammen mit dem Angelsportverein โ€žSternberger Seeโ€œ e. V. statt.

Maiki, wie seine Betreuer und Freunde ihn liebevoll nennen, hat endlich ein Rotauge gefangen.

Sommereinsatz 2015 Grundschule Brรผel/Frau Karl und Frau Wendtland 31 SchรผlerรฆDERรฆBEIDENรฆDRITTENรฆ+LASSEN %RGEBNISSEรฆรฆ รฆรฆรฆรฆ 3CHร”LERรฆERREICHTENรฆรฆ รฆรฆ รฆรฆ 3CHร”LERรฆERKรœMPFTENรฆรฆ รฆรฆ รฆรฆ 3CHร”LERรฆERWARBENรฆรฆ รฆBLIEBENรฆOHNEรฆ3CHWIMMSTUFE

3ILBER "RONZE 3EEPFERDCHEN

2. Erste Ferienwoche/Frau Karl und Steffen Mรถller รฆ3CHWIMMSCHร”LER %RGEBNISSEรฆรฆ รฆ รฆรฆ รฆ3EEPFERDCHENรฆรฆ รฆ"ESTรœTIGUNG รฆรฆ รฆ รฆรฆ รฆ"RONZE 3. Zweite Ferienwoche/Frau Karl und Steffen Mรถller รฆ3CHWIMMSCHร”LER %RGEBNISSEรฆรฆ รฆ3EEPFERDCHEN รฆรฆ รฆ"RONZE )NSGESAMTรฆINรฆDENรฆ&ERIENERSTEรฆUNDรฆZWEITEรฆ7OCHE รฆAUCHรฆAMรฆ.ACH MITTAGLAUTรฆ,ISTE รฆรฆ 3EEPFERDCHEN รฆรฆ "RONZE รฆรฆ 3ILBER รฆรฆ 'OLD 3TERNBERG รฆDENรฆรฆ Regina Karl

Kinderflohmarkt in der Kita โ€žAm Bergeโ€œ am 10. Oktober 2015 $IEรฆINTEGRATIVEรฆ+ITAรฆu!Mรฆ"ERGEhรฆLรœDTรฆAMรฆรฆ/K TOBERรฆรฆINรฆDERรฆ:EITรฆVONรฆรฆBISรฆรฆ5HRรฆAUFรฆDEMรฆ 'ELรœNDEรฆDESรฆ+INDERGARTENSรฆALLEรฆ)NTERESSIERTENรฆZUรฆ EINEMรฆ+INDERmOHMARKTรฆEINรฆ6ERKAUFTรฆUNDรฆGEKAUFTรฆWERDENรฆKยšNNENรฆ ANรฆDIESEMรฆ4AGรฆ+INDERBEKLEIDUNG รฆ3PIELZEUG รฆ+INDERWAGEN รฆ"A BYSCHALEN รฆ:UBEHยšRรฆUNDรฆVIELESรฆMEHRรฆRUNDรฆUMรฆDASรฆ4HEMAรฆ+INDERรฆ UNDรฆ"ABYS )NTERESSIERTEรฆ6ERKรœUFERรฆKยšNNENรฆSICHรฆBISรฆZUMรฆรฆ3EPTEMBERรฆรฆ BEIรฆ!NNEรฆ3CHUMACHERรฆUNTERรฆDERรฆ4ELEFONNUMMERรฆรฆรฆ ANMELDENรฆ*EDERรฆ4EILNEHMERรฆERHรœLTรฆEINEรฆ4EILNEHMERNUMMERรฆ!L LEรฆ+LEIDUNGSSTร”CKEรฆUNDรฆ'EGENSTรœNDEรฆMร”SSENรฆMITรฆEINEMรฆ3CHILDรฆ VERSEHENรฆSEIN รฆAUFรฆDEMรฆDIEรฆ4EILNEHMERNUMMER รฆDIEรฆ'Rยšย”EรฆBEIรฆ +LEIDUNG รฆUNDรฆDERรฆ0REISรฆERSICHTLICHรฆSIND !Mรฆ&REITAG รฆDENรฆรฆ/KTOBERรฆ รฆINรฆDERรฆ:EITรฆVONรฆรฆBISรฆรฆ5HRรฆ KยšNNENรฆDIEรฆ+ISTENรฆDIREKTรฆINรฆDERรฆ+ITAรฆABGEGEBENรฆWERDENรฆ*EDERรฆ 4EILNEHMERรฆKANNรฆEINEรฆ+ISTEรฆABGEBENรฆ$IEรฆ3TANDGEBร”HRรฆBETRรœGTรฆรฆ ร’รฆPROรฆ4EILNEHMERรฆ:USรœTZLICHรฆWIRDรฆUMรฆDIEรฆ!BGABEรฆEINESรฆ+UCHENSรฆ Fร”RรฆDENรฆ+UCHENBASARรฆDERรฆ+ITAรฆGEBETEN )Mรฆ+INDERGARTENรฆWERDENรฆDIEรฆZUรฆVERKAUFENDENรฆ'EGENSTรœNDEรฆNACHรฆ !RTรฆUNDรฆ'Rยšย”EรฆSORTIERTรฆUNDรฆAUFรฆENTSPRECHENDENรฆ4ISCHENรฆANGEBOTEN *EDERรฆ4EILNEHMERรฆKANNรฆSEINENรฆ%RLยšSรฆUNDรฆSEINEรฆ+ISTEรฆMITรฆDENรฆEVEN TUELLรฆNICHTรฆVERKAUFTENรฆ3ACHENรฆAMรฆ3AMSTAGรฆINรฆDERรฆ:EITรฆVONรฆรฆBISรฆ รฆ5HRรฆABHOLEN %SรฆSINDรฆALLEรฆ%LTERN รฆ/MAS รฆ/PAS รฆ4ANTEN รฆ/NKELSรฆUSWรฆAUSรฆ3TERN BERGรฆUNDรฆ5MGEBUNGรฆHERZLICHรฆEINGELADEN รฆAMรฆ&LOHMARKTรฆTEILZUNEH MENรฆODERรฆDENรฆ&LOHMARKTรฆEINFACHรฆNURรฆZUรฆBESUCHEN รฆZUรฆSTยšBERNรฆUNDรฆ VIELLEICHTรฆDASรฆEINEรฆODERรฆANDEREรฆ4EILรฆZUรฆERWERBEN -ITรฆDEMรฆ+UCHENBASARรฆWIRDรฆFร”RรฆDASรฆLEIBLICHEรฆ7OHLรฆGESORGT $IEรฆ+ITAรฆu!Mรฆ"ERGEhรฆFREUTรฆSICHรฆร”BERรฆVIELEรฆ6ERKรœUFERรฆUNDรฆ+รœUFER


Sternberger Seenlandschaft

โ€“8โ€“

Nr. 09/2015

Pflegelotse gesucht Wir suchen ehrenamtliche Pflegelotsen als erste Ansprechpartner fรผr Betroffene und ihre Angehรถrigen in den Gemeinden 3EITรฆ-AIรฆDIESENรฆ*AHRESรฆSINDรฆDIEรฆERSTENรฆรฆEHRENAMTLICHENรฆ0mEGE LOTSENรฆALSรฆ!NSPRECHPARTNERรฆFร”Rรฆ0mEGEBEDร”RFTIGEรฆUNDรฆDERENรฆ&AMILIENรฆ INรฆDENรฆ'EMEINDENรฆUNSERESรฆ,ANDKREISESรฆERREICHBARรฆ3IEรฆBIETENรฆEINEรฆ WOHNORTNAHE รฆINDIVIDUELLEรฆ5NTERSTร”TZUNG รฆINDEMรฆSIEรฆZUรฆ&RAGENรฆ RUNDรฆUMรฆDASรฆ4HEMAรฆu0mEGEhรฆINFORMIERENรฆUNDรฆBEIรฆ"EDARFรฆ+ONTAKTรฆ ZUรฆ.ETZWERKPARTNERNรฆHERSTELLEN 3OรฆKONNTENรฆSIEรฆERSTEรฆ)NFORMATIONENรฆZ"รฆZUรฆDEMรฆSEITรฆ*ANUARรฆEIN GEFร”HRTENรฆ:USATZLEISTUNGENรฆDERรฆ0mEGEKASSENรฆGEBENรฆODERรฆ2ATSU CHENDEรฆANรฆDIEรฆPASSENDENรฆ3TELLEN รฆWIEรฆBEISPIELSWEISEรฆDIEรฆ0mEGE STร”TZPUNKTE รฆWEITERVERMITTELNรฆ$IEรฆ2ร”CKMELDUNGENรฆDERรฆ0mEGELOTSENรฆ SINDรฆDURCHWEGรฆPOSITIVรฆ.EBENรฆDERรฆ-ยšGLICHKEITรฆANDERENรฆ-ENSCHENรฆ ZUรฆHELFEN รฆBERICHTENรฆDIEรฆ%HRENAMTLERINNENรฆAUCHรฆVONรฆINTERESSANTENรฆ 'ESPRรœCHENรฆUNDรฆNEUENรฆ+ONTAKTENรฆINรฆIHRENรฆ'EMEINDENรฆ7ERรฆWIS SENรฆMยšCHTE รฆOBรฆINรฆSEINERรฆ'EMEINDEรฆAUCHรฆEINรฆ0mEGELOTSEรฆAKTIVรฆIST รฆ KANNรฆSICHรฆAUFรฆDEMรฆ0mEGEPORTALรฆDERรฆ)NTERNETSEITEรฆDESรฆ,ANDKREISESรฆ ,50รฆINFORMIERENรฆ$AรฆESรฆBISHERรฆNOCHรฆNICHTรฆINรฆALLENรฆ'EMEINDENรฆ 0mEGELOTSENรฆGIBT รฆDERรฆ"EDARFรฆABERรฆSCHONรฆNACHรฆDIESERรฆKURZENรฆ:EITรฆ DEUTLICHรฆWURDE รฆISTรฆEINEรฆWEITEREรฆ3CHULUNGรฆGEPLANTรฆ)NTERESSIERTEรฆ melden sich bitte bei !NGELIKAรฆ,ร”BCKE -'(รฆ,ร”BZ 3CHULSTRAย”Eรฆ รฆ,ร”BZ 4ELEFONรฆรฆ -AILรฆLUEBCKE JFV PCHDE

Hans-Jรผrgen (72) Gรผldenpenning montiert die Bekrรถnung. Foto: Wilhelm Schrรถdter

Herzlich Willkommen in der Grundschule Dabel !UCHรฆINรฆDERรฆ'RUNDSCHULEรฆ$ABELรฆWURDEรฆAMรฆรฆ!UGUSTรฆรฆ%INSCHU LUNGรฆGEFEIERTรฆ:UMรฆERSTENรฆ-ALรฆSEITรฆ"ESTEHENรฆDERรฆ3CHULEรฆAMรฆ-AT TENSTIEGรฆWURDENรฆDIEรฆNEUENรฆ%RSTKLรœSSLERรฆDRAUย”ENรฆBEIรฆSTRAHLENDEMรฆ 3ONNENSCHEINรฆVONรฆDERรฆ3CHULLEITERINรฆ&RAUรฆ$AMMEรฆBEGRร”ย”TรฆUNDรฆINรฆ DIEรฆรฆ+LASSEรฆAUFGENOMMENรฆ$IEรฆ3CHร”LERรฆDERรฆ+LASSEรฆรฆBRACHTENรฆ Fร”RรฆDIEรฆรฆ-รœDCHENรฆUNDรฆรฆ*UNGENรฆEINรฆKLEINESรฆ0ROGRAMMรฆ$ANACHรฆ GINGENรฆDIEรฆ%RSTKLรœSSLERรฆMITรฆIHRERรฆ,EHRERINรฆ&RAUรฆ(ERRMANNรฆINรฆIHRENรฆ +LASSENRAUMรฆUNDรฆSCHNUPPERTENรฆDIEรฆERSTEรฆRICHTIGEรฆ3CHULLUFTรฆALSรฆ 3CHULKINDERรฆ$IEรฆ%LTERNรฆUNDรฆ'รœSTEรฆENTSPANNTENรฆSICHรฆINรฆDERรฆ:EITรฆ BEIรฆ+AFFEEรฆUNDรฆ+UCHEN .ACHDEMรฆDIEรฆNEUENรฆ2ANZENรฆGEPACKTรฆWAREN รฆBEGLร”CKWร”NSCHTENรฆ DIEรฆ%LTERNรฆIHREรฆ+INDERรฆUNDรฆร”BERGABENรฆDIEรฆLANGERSEHNTEรฆ3CHULTร”TE 7IRรฆGRATULIERENรฆANรฆDIESERรฆ3TELLEรฆNOCHMALSรฆALLENรฆ%RSTKLรœSSLERNรฆUNDรฆ Wร”NSCHENรฆFร”RรฆDIEรฆ3CHULZEITรฆALLESรฆ'UTE A. Herrmann Stellv. Schulleiterin/GS Dabel

Neue Bekrรถnung der Dabeler Kirche $REIรฆ&AKTENรฆGIBTรฆZURรฆNEUENรฆ"EKRยšNUNGรฆDESรฆ+IRCHTURMES รฆ $IEรฆ3ANIERUNGรฆUNDรฆ-ONTAGEรฆVONรฆ+UGEL รฆ(AHNรฆUNDรฆ3PITZEรฆWURDEรฆ VOMรฆ JรœHRIGENรฆ(ANS *ร”RGENรฆ'ร”LDENPENNINGรฆVORGENOMMENรฆ %RรฆHATTEรฆINรฆDERรฆERNรฆAUCHรฆDIEรฆ/RGINAL "EKRยšNUNGรฆANGEFERTIGT รฆ )Mรฆ(AHNรฆBElNDENรฆSICHรฆZWEIรฆ%INSCHUSS "EULEN รฆ )NรฆDERรฆ+UGELรฆGIBTรฆESรฆZWEIรฆ:EITKAPSELNรฆ%INEรฆAUSรฆDENรฆERNรฆUNDรฆ EINEรฆVOMรฆรฆ3IEรฆENTHรœLTรฆEINEรฆ,ISTEรฆMITรฆALLENรฆ.AMENรฆ DERรฆ!KTIVENรฆDERรฆ+IRCHENGEMEINDE รฆ-ร”NZEN รฆ!RTIKELรฆร”BERรฆDIEรฆ 'LOCKENERWEITERUNGรฆUNDรฆEINEรฆAKTUELLEรฆ+IRCHENZEITUNGรฆSOWIEรฆ EINEรฆ!USGABEรฆDERรฆ36:รฆVOMรฆ4AGรฆDERรฆ-ONTAGE Manuela Kuhlmann

Einschulung an der Grundschule Brรผel !MรฆรฆWURDENรฆANรฆDERรฆ'RUNDSCHULEรฆ"Rร”ELรฆรฆ%RSTKLรœSSLERรฆ EINGESCHULTรฆ-ITรฆEINEMรฆSCHยšNENรฆ0ROGRAMMรฆDERรฆ3CHULHOFSPATZENรฆ WURDENรฆDIEรฆ3CHULANFรœNGERรฆHERZLICHรฆBEGRร”ย”Tรฆ!NSCHLIEย”ENDรฆHATTENรฆ DIEรฆSTOLZENรฆ3CHULKINDERรฆMITรฆIHRENรฆ+LASSENLEITERNรฆDIEรฆERSTEรฆ3TUNDEรฆ 5NTERRICHTรฆ"EVORรฆDIEรฆGROย”Eรฆ&EIERรฆMITรฆDENรฆ%LTERNรฆUNDรฆ6ERWANDTENรฆ BEGINNENรฆKONNTE รฆWURDEรฆNOCHรฆDASรฆ%INSCHULUNGSFOTOรฆGEMACHT

Hans-Jรผrgen Gรผldenpenning (2.v.r) poliert noch einmal den Hahn. Zusammen mit Hartmut Link hat er die Bekrรถnung montiert. (v.r.n.l.) Astrid Lange, Martina Krebs und Annegret Beyer (beide vom Kirchengemeinderat) bangen mit. Foto: Manuela Kuhlmann

Die Klasse 1a mit ihrer Klassenleiterin Frau Wiechmann


Nr. 09/2015

–9–

Sternberger Seenlandschaft

Die Klasse 1b mit ihrer Klassenleiterin Frau Rädler

Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2016/2017 an der Grundschule Brüel Liebe Eltern, 3IEæSINDæ%RZIEHUNGSBERECHTIGTEæEINESæ+INDES æDASæIMæ:EITRAUMæVOMæ æBISææGEBORENæWURDEæUNDæWOHNENæIMæ%INZUGS BEREICH æDERæ'RUNDSCHULEæ"RÔEL æDANNæBITTENæWIRæ3IE æ)HRæ+INDæVOMæ æBISææIMæ3EKRETARIATæDERæ'RUNDSCHULEæANZUMELDEN ,AUTæ3CHULGESETZæGILTæDIESEæ!NMELDEPmICHTæAUCHæFÔRæ+INDER æDIEæAUFæ 7UNSCHæDERæ%LTERNæVOMæ3CHULEINTRITTæZURÔCKGESTELLTæWERDENæSOLLENæ ODERæBEREITSæZUMæ3CHULJAHRææZURÔCKGESTELLTæWURDEN $IEæ3CHULANMELDUNGæISTæIMæOæGæ:EITRAUMæAMæ$IENSTAGæUNDæ$ON NERSTAGæINæDERæ:EITæVONææBISææ5HRæMšGLICHæSOWIEæAMæ-ITT WOCHæINæDERæ:EITæVONææBISææ5HRæ"ITTEæLEGENæ3IEæHIERZUæDIEæ 'EBURTSURKUNDEæ)HRESæ+INDESæVOR 3OLLTEæESæ)HNENæNICHTæMšGLICHæSEIN æPERSšNLICHæ)HRæ+INDæINæDIESEMæ :EITRAUMæANZUMELDEN æKANNæDIEæ!NMELDUNGæAUCHæDURCHæEINENæ 6ERTRETERæMITæEINERæVONæ)HNENæAUSGESTELLTENæUNDæUNTERZEICHNETENæ 6OLLMACHTæVORGENOMMENæWERDENæ!UCHæHIERæISTæDIEæ'EBURTSURKUNDEæ DESæ+INDESæVORZULEGEN 4ELEFONISCHEæ!NMELDUNGENæKšNNENæLEIDERæNICHTæENTGEGENGENOM MENæWERDEN

æ%INZUGSBEREICHæDERæ'3æ"RÔEL sæ "RÔEL æ'OLCHEN æ+EEZ æ.ECHELN æ4HUROW sæ "LANKENBERG æ&RIEDRICHSWALDE æ0ENZIN æ7EI”Eæ+RUG æ7IPERSDORF sæ +UHLEN æ'USTÜVEL æ(OLDORF æ.UTTELN æ4ESSIN æ:ASCHENDORF sæ ,ANGENæ*ARCHOW æ(ÜVEN æ+LEINæ*ARCHOW sæ 3ÔLTEN sæ 7ENDORF æ(OLZENDORF æ-ÔSSELMOW æ7EBERIN sæ :AHRENSDORF æ4EMPZIN

Anmeldung der Schulanfänger für das Schuljahr 2016/2017 in der Grundschule Sternberg Liebe Eltern, FÔRæALLEæ+INDER æDIEæBISæZUMææ*UNIææDASææ,EBENSJAHRæVOLL ENDENæUNDæSOMITæSCHULPmICHTIGæWERDEN ælNDETæDIE Schulanmeldung in der Zeit vom 12. Oktober bis zum 23. Oktober 2015 von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr STATTæ3IEæWERDENæGEBETEN æ)HRæ+INDæIMæ3EKRETARIATæDERæ'RUNDSCHULEæ u!LEXANDERæ"EHMhæ3TERNBERG æ&INKENKAMPæ æANZUMELDENæ!UCHæ FÔRæ+INDER æDIEæVOMæ3CHULEINTRITTæZURÔCKGESTELLTæWERDENæSOLLENæODERæ IMæVERGANGENENæ3CHULJAHRæBEREITSæZURÔCKGESTELLTæWURDEN æGILTæDIEæ !NMELDEPmICHT Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch vorzulegen. Zum Einzugsbereich gehören: 3TERNBERG æ3TERNBERGERæ"URG æ'RO”æ2ADEN æ0ASTIN æ.EUæ0ASTIN æ +OBROWæ)æUNDæ)) æ'ÜGELOW æ:ÔLOW æ3TIETEN æ7AMCKOW æ$ESSIN æ *ÔLCHENDORF æ*ÔLCHENDORFERæ-EIEREI æ+AARZ æ3CHšNLAGE æ7EITENDORF æ 'RO”æ'šRNOW æ+LEINæ'šRNOW æ3AGSDORF æ7ITZIN æ,OIZ æ-USTIN æ"OLZ æ ,ENZEN æ2UCHOWæUNDæ2OTHEN -ÔHLE

Satzung zur Aufhebung der Satzung der Gemeinde Blankenberg über die Erhebung von Gebühren zur Überlassung von Räumlichkeiten im Gemeindehaus in Blankenberg !UFæDERæ'RUNDLAGEæDESæeææDERæ+OMMUNALVERFASSUNGæFÔRæDASæ ,ANDæ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ+6æ- 6 æINæDERæ&ASSUNGæDERæ "EKANNTMACHUNGæVOMææ*ULIææ'6/"Læ3EITEæ æWIRDæNACHæ "ESCHLUSSæDERæ'EMEINDEVERTRETUNGæ"LANKENBERGæVOMææ UNDæNACHæ$URCHFÔHRUNGæDESæ!NZEIGEVERFAHRENSæBEIMæ,ANDRATæDESæ ,ANDKREISESæ,UDWIGSLUST 0ARCHIMæALSæUNTEREæ2ECHTSAUFSICHTSBE HšRDEæFOLGENDEæ3ATZUNGæERLASSEN Artikel I $IEæ3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ"LANKENBERGæÔBERæDIEæ%RHEBUNGæVONæ 'EBÔHRENæZURæäBERLASSUNGæVONæ2ÜUMLICHKEITENæIMæ'EMEINDEHAUSæ INæ"LANKENBERGæVOMæ æDIEææ3ATZUNGæZURæÇNDERUNGæDERæ 3ATZUNGæÔBERæDIEæ%RHEBUNGæVONæ'EBÔHRENæZURæäBERLASSUNGæVONæ 2ÜUMLICHKEITENæIMæ'EMEINDEHAUSæINæ"LANKENBERGæVOMææ UNDæDIEææ3ATZUNGæZURæÇNDERUNGæDERæ3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ"LAN KENBERGæÔBERæDIEæ%RHEBUNGæVONæ'EBÔHRENæZURæäBERLASSUNGæVONæ 2ÜUMLICHKEITENæIMæ'EMEINDEHAUSæINæ"LANKENBERGæVOMææ WERDENæAUFGEHOBEN Artikel II Inkrafttreten $IESEæ3ATZUNGæTRITTæAMæ4AGEæNACHæIHRERæ"EKANNTMACHUNGæINæ+RAFT "LANKENBERG æDENææ Schulz Bürgermeister Verfahrensvermerk: $IEæOæGæ3ATZUNGæWURDEæDEMæ,ANDRATæDESæ,ANDKREISESæ,UDWIGSLUST 0ARCHIMæALSæUNTEREæ2ECHTSAUFSICHTSBEHšRDEæGEMܔæeææ!BSææDERæ +OMMUNALVERFASSUNGæ- 6æANGEZEIGT $IEæ3ATZUNGæZURæ!UFHEBUNGæDERæ3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ"LAN KENBERGæÔBERæDIEæ%RHEBUNGæVONæ'EBÔHRENæZURæäBERLASSUNGæVONæ 2ÜUMLICHKEITENæIMæ'EMEINDEHAUSæINæ"LANKENBERGæVOMææ WIRDæIMæAMTLICHENæ"EKANNTMACHUNGSBLATTæDESæ!MTESæ3TERNBERGERæ 3EENLANDSCHAFTæDEMæu!MTSBLATTæ3TERNBERGERæ3EENLANDSCHAFThæ.Ræ æVOMææšFFENTLICHæBEKANNTæGEMACHT 3OWEITæBEIMæ%RLASSæDIESERæ3ATZUNGæGEGENæ6ERFAHRENS æUNDæ&ORM VORSCHRIFTENæVERSTO”ENæWURDE æKšNNENæDIESEæNACHæeææ!BSææDERæ +OMMUNALVERFASSUNGæ- 6æNURæINNERHALBæEINESæ*AHRESæGELTENDæ GEMACHTæWERDENæ$IEæ&RISTæGILTæNICHTæFÔRæDIEæ6ERLETZUNGæVONæ!NZEIGE æ 'ENEHMIGUNGS æUNDæ"EKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN


Sternberger Seenlandschaft

โ€“ 10 โ€“

Nr. 09/2015

ASB Kita Kunterbunt DABEL informiert Das neue KITA Jahr hat begonnen! .ACHรฆรฆTรœGIGERรฆ+LAUSURTAGUNGรฆ%NDEรฆ!UGUSTรฆKANNรฆDASรฆNEUEรฆ+ITAรฆ *AHRรฆBEGINNENรฆ7IRรฆ%RZIEHERINNENรฆHABENรฆVIELEรฆ'EDANKENรฆUNDรฆ)DEENรฆ ZUSAMMENGETRAGEN รฆDAMITรฆDIEรฆ:EITรฆINรฆDERรฆ+ITAรฆFร”RรฆALLEรฆ+INDERรฆSPAN NENDรฆUNDรฆANGENEHMรฆGESTALTETรฆWERDENรฆKANNรฆ$ERรฆ*AHRESPLANรฆSTEHTรฆ UNDรฆWIRDรฆDENรฆ%LTERNรฆAUFรฆDERรฆ%LTERNVERSAMMLUNGรฆAMรฆรฆ3EPTEMBERรฆ UNTERBREITETรฆ&ESTEรฆUNDรฆ&EIERN รฆ%LTERNNACHMITTAGรฆWIEรฆZรฆ"รฆ,ATERNE NUMZUGรฆMITรฆ(ERBSTFEUER รฆ!DVENTSBASTELNรฆUNDรฆ%LTERN +IND 3PORTFESTรฆ IMรฆKOMMENDENรฆ3OMMERรฆSINDรฆNURรฆEINIGEรฆ4HEMEN รฆDIEรฆVONรฆDENรฆ%R ZIEHERINNENรฆGEPLANTรฆWURDENรฆ%INรฆWEITERERรฆWICHTIGERรฆ0UNKTรฆWARรฆDIEรฆ 0LANUNGรฆDERรฆPรœDAGOGISCHENรฆ!RBEITรฆ3OรฆWERDENรฆWIRรฆKร”NFTIGรฆ0ROJEKTEรฆ INรฆDENรฆ-ITTELPUNKTรฆUNSERERรฆ!RBEITรฆMITรฆDENรฆ+LEINENรฆSTELLENรฆ5NSEREรฆ (ERAUSFORDERUNGรฆWIRDรฆSEIN รฆALLEรฆ"ILDUNGSBEREICHEรฆINรฆDIESEรฆ0ROJEKTEรฆ EINmIEย”ENรฆZUรฆLASSENรฆ3OรฆWIRDรฆZรฆ"รฆDERรฆ/KTOBER.OVEMBERรฆUNTERรฆDEMรฆ 4HEMAรฆuKLEINEรฆUNDรฆGROย”Eรฆ7UNDERรฆDERรฆ.ATURhรฆSTEHENรฆ$IEรฆ+INDERรฆ KยšNNENรฆDANNรฆBEISPIELSWEISEรฆFORSCHENDรฆIHREรฆ5MWELTรฆERKUNDEN รฆDASรฆ 7ETTERรฆBEOBACHTEN รฆMITรฆ.ATURMATERIALIENรฆBASTELNรฆUNDรฆVIELESรฆMEHRรฆ )Mรฆ*ANUAR&EBRUARรฆWIRDรฆDASรฆ4HEMAรฆuLEISEรฆUNDรฆSANFTEรฆ4ยšNEhรฆDIEรฆ +INDERรฆBESCHรœFTIGENรฆ%XPERIMENTE รฆMUSIKALISCHEรฆ!NGEBOTEรฆUNDรฆ VERSCHIEDENEรฆ3PIELEรฆWERDENรฆDIESESรฆ0ROJEKTรฆBEEINmUSSEN .EUรฆINรฆDIESEMรฆ+ITAรฆ*AHRรฆISTรฆDASรฆ!NGEBOTรฆFร”RรฆEINEรฆ+2!""%,'250 0%รฆ*EDENรฆ&REITAGรฆVONรฆรฆ รฆรฆ5HRรฆWOLLENรฆWIRรฆJUNGEรฆ-ร”TTERรฆMITรฆIHREMรฆ Jร”NGSTENรฆ.ACHWUCHSรฆBEGRร”ย”ENรฆUNDรฆSOMITรฆEINENรฆERSTENรฆ+ONTAKTรฆ ZURรฆ+INDEREINRICHTUNG รฆANDERENรฆ+INDERNรฆUNDรฆ%LTERNรฆERMยšGLICHEN 7IRรฆFREUENรฆUNSรฆร”BERรฆEINEรฆGUTEรฆ:USAMMENARBEITรฆMITรฆUNSERENรฆ%L TERNVERTRETERNรฆ)Mรฆ&Rร”HJAHRรฆHATTENรฆWIRรฆGROย”Eรฆ5NTERSTร”TZUNGรฆBEIรฆDERรฆ $URCHFร”HRUNGรฆUNSERERรฆ(ยšHEPUNKTEรฆZURรฆรฆ*AHREรฆ!3"รฆ&ESTWOCHEรฆ %BENFALLSรฆWURDENรฆDURCHรฆUNSEREรฆ%LTERNรฆEINรฆ&LOHMARKTรฆUNDรฆEINEรฆ4OM BOLAรฆAUFรฆDEMรฆ$ABELERรฆ$ORFFESTรฆZUรฆ'UNSTENรฆDERรฆ+ITAรฆORGANISIERTรฆ$AFร”Rรฆ BEDANKENรฆWIRรฆUNSรฆHIERMITรฆNOCHรฆRECHTรฆHERZLICHรฆFร”RรฆDASรฆ%NGAGEMENTรฆ !UCHรฆFร”RรฆDIESESรฆ+ITAรฆ*AHRรฆSINDรฆEINIGEรฆ6ORHABENรฆDESรฆ%LTERNRATESรฆ ANGEKร”NDIGTรฆ7IRรฆFREUENรฆUNSรฆAUFรฆDIEรฆ:USAMMENARBEITรฆMITรฆUNSERENรฆ %LTERNรฆ7IRรฆFREUENรฆUNSรฆAUFรฆEINรฆSCHยšNESรฆ+ITAรฆ*AHR Das Team der Kita Kunterbunt in Dabel

Der โ€žLebendige Adventskalenderโ€œ Advent 2015 in Brรผel .ACHDEMรฆJEDESรฆ*AHRรฆDIEรฆ6ERANSTALTUNGENรฆIMMERรฆSCHยšNERรฆWURDENรฆUNDรฆKAUMรฆNOCHรฆZUรฆTOPPENรฆSIND รฆHOFFENรฆ WIRรฆWIEDERรฆAUFรฆREGEรฆ"ETEILIGUNGรฆ!NMELDUNGENรฆFร”RรฆDENรฆDIESJรœHRIGENรฆโ€žLebendigen Adventskalenderโ€œ MITรฆ4ERMINWร”NSCHENรฆSINDรฆIMรฆ0FARRBร”ROรฆBEREITSรฆEINGEGANGENรฆ'ERNรฆNEHMENรฆWIRรฆNOCHรฆWEITEREรฆ4ERMIN Wร”NSCHEรฆFร”RรฆDIEรฆ:EITรฆBISรฆ(EILIGรฆ!BENDรฆIMรฆ'EMEINDEBร”ROรฆUNTERรฆDERรฆ4EL.Rรฆ038483 20334 entgegen.

Hinweis: Satzungen der Stadt Sternberg und der Stadt Brรผel werden auf den jeweiligen Internetseiten unter www.stadtsternberg.de und www.stadt-brueel.de verรถffentlicht.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Dabel fรผr das Haushaltsjahr 2015 !UFGRUNDรฆDERรฆeeรฆรฆFFรฆ+OMMUNALVERFASSUNGรฆDESรฆ,ANDESรฆ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNรฆWIRDรฆNACHรฆ"ESCHLUSSรฆDERรฆ'EMEINDEVERTRETUNGรฆ $ABELรฆVOMรฆรฆFOLGENDEรฆ.ACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNGรฆERLASSEN ยง1 Ergebnis- und Finanzhaushalt $ERรฆ.ACHTRAGSHAUSHALTSPLANรฆFร”RรฆDASรฆ(AUSHALTSJAHRรฆรฆWIRD รฆรฆ GEGENร”BERรฆ ERHยšHTรฆ VERMINDERTรฆ NUNMEHR รฆ BISHERรฆ UMรฆ UMรฆ AUF รฆ %52รฆ %52รฆ %52รฆ %52 _____________________________________________________________________________________________________________________ รฆรฆIMรฆ%RGEBNISHAUSHALT รฆ A รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ%RTRรœGEรฆAUFรฆ รฆรฆ รฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ!UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ รฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ%RTRรœGEรฆUNDรฆ!UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ

รฆรฆ รฆ รฆ

รฆ รฆ รฆ

รฆ รฆ รฆ

 


Nr. 09/2015

โ€“ 11 โ€“

รฆ B รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%RTRรœGEรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ รฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ!UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ รฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%RTRรœGEรฆUNDรฆ!UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆ C รฆรฆ DASรฆ*AHRESERGEBNISรฆVORรฆ6ERรœNDERUNGรฆDERรฆ2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ รฆ DIEรฆ%INSTELLUNGENรฆDERรฆ2ร”CKLAGENรฆAUF รฆรฆ รฆ DIEรฆ%NTNAHMENรฆAUSรฆ2ร”CKLAGENรฆAUFรฆ รฆรฆ รฆ DASรฆ*AHRESERGEBNISรฆNACHรฆ6ERรœNDERUNGรฆDERรฆ2ร”CKLAGENรฆ รฆรฆIMรฆ&INANZHAUSHALTรฆ รฆ A รฆรฆ DIEรฆORDENTLICHENรฆ%INZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ รฆ DIEรฆORDENTLICHENรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ รฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ%IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆ รฆ B รฆรฆ DIEรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%INZAHLUNGENรฆAUFรฆ รฆรฆ รฆ DIEรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ รฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆ C รฆรฆ DIEรฆ%INZAHLUNGENรฆAUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ รฆ DIEรฆ!USZAHLUNGENรฆAUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ รฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆ%IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆAUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆ D รฆรฆ DIEรฆ%INZAHLUNGENรฆAUSรฆ&INANZIERUNGSTรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ รฆ DIEรฆ!USZAHLUNGENรฆAUSรฆ&INANZIERUNGSTรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ รฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆ%IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆAUSรฆ&INANZIERUNGSTรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ

Sternberger Seenlandschaft รฆ รฆ รฆ รฆ

รฆรฆ รฆ รฆ รฆ

รฆ รฆ รฆ รฆ

  

รฆ รฆ รฆรฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ

รฆรฆ รฆ รฆรฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ

รฆ รฆ รฆรฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ

       

FESTGESETZT 2 Kredite fรผr Investitionen und InvestitionsfรถrderungsmaรŸnahmen $ERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆ VORGESEHENENรฆ +REDITAUFNAHMENรฆOHNE 5MSCHULDUNGEN +REDITERMรœCHTIGUNG รฆWIRDรฆ FESTGESETZTรฆAUFรฆUNVERรœNDERT รฆ VONรฆBISHERรฆรฆ%52รฆ AUFรฆรฆ%52 ยง3 Verpflichtungsermรคchtigungen 6ERPmICHTUNGSERMรœCHTIGUNGENรฆWERDENรฆNICHTรฆVERANSCHLAGT ยง4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfรคhigkeit $ERรฆ(ยšCHSTBETRAGรฆDERรฆ+REDITEรฆ ZURรฆ3ICHERUNGรฆDER :AHLUNGSFรœHIGKEITรฆWIRD FESTGESETZTรฆUNVERรœNDERT รฆรฆ VONรฆBISHERรฆ รฆ รฆ%52รฆ AUFรฆรฆ%52 ยง5 Hebesรคtze $IEรฆ(EBESรœTZEรฆFร”RรฆDIEรฆ2EALSTEUERNรฆWERDENรฆWIEรฆFOLGTรฆFESTGESETZTรฆ UNVERรœNDERT รฆรฆ รฆรฆ รฆรฆ รฆรฆ รฆรฆ รฆรฆ

'RUNDSTEUER A รฆรฆ รฆFร”RรฆDIEรฆLAND รฆUNDรฆFORSTWIRTSCHAFTLICHENรฆ&LรœCHEN รฆ รฆ'RUNDSTEUERรฆ! รฆAUFรฆรฆ รฆVรฆ( B รฆรฆ รฆFร”RรฆDIEรฆ'RUNDSTร”CKE รฆ รฆ'RUNDSTEUERรฆ" รฆAUFรฆรฆ รฆVรฆ( 'EWERBESTEUERรฆAUFรฆรฆ รฆVรฆ(

ยง6 Stellen gemรครŸ Stellenplan $IEรฆ'ESAMTZAHLรฆDERรฆIMรฆ3TELLENPLANรฆAUSGEWIESENENรฆ3TELLENรฆBETRA GENรฆ รฆ6OLLZEITรœQUIVALENTEรฆ6Zร‡ รฆGEรœNDERT ยง7 Eigenkapital $ERรฆ3TANDรฆDESรฆ%IGEN KAPITALSรฆZUMรฆรฆDESรฆ (AUSHALTSVORVORJAHRESรฆBETRUGรฆรฆ $ERรฆVORAUSSICHTLICHEรฆ3TANDรฆDESรฆ %IGENKAPITALSรฆZUMรฆรฆDES (AUSHALTSVORJAHRESรฆBETRรœGTรฆรฆ UNDรฆZUMรฆรฆDESรฆ(AUSHALTSJAHRESรฆรฆ

รฆ%52 รฆ%52 รฆ%52

ยง8 weitere Vorschriften รฆ%RLASSรฆEINERรฆ.ACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG $IEรฆ'EMEINDEVERTRETUNGรฆHATรฆGEMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ:IFFERรฆรฆ+6รฆ- 6รฆ EINEรฆ.ACHTRAGSSATZUNGรฆZUรฆERLASSEN รฆWENN a. SICHรฆZEIGT รฆDASSรฆTROTZรฆ!USNUTZUNGรฆJEDERรฆ3PARMยšGLICHKEITรฆIMรฆ%R GEBNISHAUSHALTรฆEINรฆERHEBLICHERรฆ&EHLBETRAGรฆENTSTEHENรฆODERรฆEINรฆ bereitsรฆAUSGEWIESENERรฆ&EHLBETRAGรฆSICHรฆWESENTLICHรฆERHยšHENรฆWIRD

Bรฆรฆ SICHรฆZEIGT รฆDASSรฆIMรฆ&INANZHAUSHALTรฆDERรฆ3ALDOรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ UNDรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆINรฆERHEBLICHEMรฆ 5MFANGรฆNICHTรฆAUSREICHT รฆUMรฆDIEรฆ!USZAHLUNGENรฆZURรฆPLANMรœย”IGENรฆ 4ILGUNGรฆVONรฆ+REDITENรฆFร”Rรฆ)NVESTITIONENรฆUNDรฆ)NVESTITIONSFยšRDE RUNGSMAย”NAHMENรฆZUรฆDECKENรฆODERรฆEINEรฆBEREITSรฆBESTEHENDEรฆ $ECKUNGSLร”CKEรฆSICHรฆWESENTLICHรฆERHยšHENรฆWIRD

Cรฆรฆ IMรฆ%RGEBNISHAUSHALTรฆBISHERรฆNICHTรฆVERANSCHLAGTEรฆODERรฆZUSรœTZLICHEรฆ !UFWENDUNGENรฆBEIรฆEINZELNENรฆ!UFWANDSPOSITIONENรฆINรฆEINEMรฆ 6ERHรœLTNISรฆZUรฆDENรฆ'ESAMTAUFWENDUNGENรฆINรฆERHEBLICHENรฆ5MFANGรฆ GETรœTIGTรฆWERDENรฆSOLLENรฆODERรฆMร”SSENรฆENTSPRECHENDESรฆGILTรฆIMรฆ &INANZHAUSHALTรฆFร”Rรฆ!USZAHLUNGEN

Dรฆรฆ BISHERรฆNICHTรฆVERANSCHLAGTEรฆ!USZAHLUNGENรฆFร”Rรฆ)NVESTITIONENรฆODERรฆ )NVESTITIONSFยšRDERUNGSMAย”NAHMENรฆGELEISTETรฆWERDENรฆSOLLEN

Eรฆรฆ "EAMTEรฆODERรฆ!RBEITNEHMERรฆEINGESTELLT รฆBEFยšRDERTรฆODERรฆINรฆEINEรฆ HยšHEREรฆ%NTGELTGRUPPEรฆEINGESTUFTรฆWERDENรฆSOLLENรฆUNDรฆDERรฆ3TEL lenplan die entsprechenden Stellen nicht enthรคlt. รฆรฆ !LSรฆWESENTLICHรฆIMรฆ3INNEรฆDESรฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ:IFFERรฆรฆUNDรฆรฆ+6รฆ- 6รฆ SINDรฆ&EHLBETRรœGEรฆBZWรฆ$ECKUNGSLร”CKENรฆANZUSEHEN รฆWENNรฆSIEรฆ 2 v.HรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ!UFWENDUNGENรฆBZWรฆORDENTLICHENรฆ!US ZAHLUNGENรฆร”BERSTEIGEN รฆรฆ !LSรฆERHEBLICHรฆIMรฆ3INNEรฆDESรฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ:IFFERรฆรฆ+6รฆ- 6รฆSINDรฆ BISHERรฆNICHTรฆVERANSCHLAGTEรฆODERรฆZUSรœTZLICHEรฆ!UFWENDUNGENรฆBEIรฆ EINZELNENรฆ!UFWANDSPOSITIONEN รฆWENNรฆSIEรฆ2 v.H. der ordentlichen !UFWENDUNGENรฆร”BERSTEIGENรฆ%NTSPRECHENDรฆGILTรฆDIEรฆ%RHEBLICH KEITSGRENZEรฆFร”RรฆDIEรฆ!USZAHLUNGENรฆIMรฆ&INANZHAUSHALT รฆรฆ !LSรฆGERINGFร”GIGรฆIMรฆ3INNEรฆDESรฆeรฆรฆ!BSรฆ:IFFERรฆรฆ+6รฆ- 6รฆGELTENรฆ !USZAHLUNGENรฆFร”Rรฆ)NVESTITIONENรฆUNDรฆ)NVESTITIONSFยšRDERMAย”NAH MENรฆSOWIEรฆUNABWEISBAREรฆ!UFWENDUNGENรฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆ Fร”Rรฆ )NSTANDSETZUNGENรฆ ANรฆ "AUTENรฆ UNDรฆ !NLAGEN รฆ WENNรฆ SIEรฆ 10,0 Tโ‚ฌรฆNICHTรฆร”BERSTEIGEN รฆ%NTSCHEIDUNGENรฆZUรฆร”BERรฆUNDรฆAUย”ERPLANMรœย”IGENรฆ!USGABEN $IEรฆ%NTSCHEIDUNGรฆZUรฆร”BER รฆUNDรฆAUย”ERPLANMรœย”IGENรฆ!USGABENรฆ WIRDรฆDURCHรฆDIEรฆ'EMEINDEVERTRETUNGรฆGETROFFEN รฆWENNรฆSIEรฆDIEรฆINรฆDERรฆ (AUPTSATZUNGรฆDERรฆ'EMEINDEรฆFESTGELEGTENรฆ7ERTGRENZENรฆFร”RรฆDIEรฆ %NTSCHEIDUNGรฆDESรฆ"ร”RGERMEISTERSรฆร”BERSTEIGT รฆ(AUSHALTSVERMERKEรฆZURรฆ$ECKUNGSFรœHIGKEIT รฆ6ONรฆDERรฆGRUNDSรœTZLICHENรฆGEGENSEITIGENรฆ$ECKUNGSFรœHIGKEITรฆ DERรฆ!NSรœTZEรฆFร”Rรฆ!UFWENDUNGENรฆINNERHALBรฆEINESรฆ4EILHAUSHALTSรฆnรฆENT SPRECHENDรฆAUCHรฆDERรฆ!NSรœTZEรฆ!USZAHLUNGENรฆIMรฆ4EILlNANZHAUSHALTรฆ รฆGEMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ'EM(6/ $OPPIKรฆSINDรฆAUSGENOMMEN sรฆรฆ $+รฆรฆรฆ DIEรฆ0ERSONALAUFWENDUNGENรฆDERรฆ+ONTENGRUPPEรฆ sรฆรฆ $+รฆรฆรฆ DIEรฆ !UFWENDUNGENรฆ Fร”Rรฆ DIEรฆ 5NTERHALTUNGรฆ DESรฆ 6ERMยšGENSAUย”ERรฆ3TRAย”EN รฆDERรฆ+ONTENGRUPPEรฆ sรฆรฆ $+รฆรฆรฆ DIEรฆ!UFWENDUNGENรฆFร”RรฆDIEรฆ"EWIRTSCHAFTUNGรฆDESรฆ6ER MยšGENS sรฆรฆ $+รฆรฆรฆ 6ERSICHERUNGEN sรฆรฆ $+รฆรฆรฆ 7OHNUNGSWIRTSCHAFT sรฆรฆ $+รฆรฆรฆ !BSCHREIBUNGEN sรฆรฆ $+รฆรฆรฆ !LLEรฆ!UFWENDUNGENรฆIMรฆ0RODUKTรฆรฆ&EUERWEHR


Sternberger Seenlandschaft

– 12 –

)NNERHALBæDIESERæ$ECKUNGSKREISEæSINDæDIEæ!UFWENDUNGENæGEGEN SEITIGæDECKUNGSFÜHIG æ'EMܔæeææ!BSææ'EM(6/ $OPPIKæWERDENæDIEæ!NSÜTZEæFÔRæ !USZAHLUNGENæAUSæ)NVESTITIONSTÜTIGKEITæINNERHALBæEINESæ4EILHAUS HALTESæJEWEILSæFÔRæGEGENSEITIGæDECKUNGSFÜHIGæERKLÜRT æ'EMܔæeææ!BSææ'EM(6/ $OPPIKæWERDENæDIEæ!NSÜTZEæ FÔRæORDENTLICHEæ!USZAHLUNGENæZUGUNSTENæVONæ!USZAHLUNGENæAUSæ )NVESTITIONSTÜTIGKEITæDESSELBENæ4EILHAUSHALTESæJEWEILSæFÔRæEINSEITIGæ DECKUNGSFÜHIGæERKLÜRTæ3OFERNæDIEæ$ECKUNGSFÜHIGKEITæINæ!NSPRUCHæ GENOMMENæWIRD æVERMINDERTæSICHæDERæ!NSATZæFÔRæDIEæKORRESPONDIE RENDENæ!UFWENDUNGEN æ'EMܔæeææ!BSææKšNNENæ-EHRERTRÜGEæINæFOLGENDENæ0RO duktsachkonten FOLGENDEæ!UFWENDUNGSANSÜTZEæERHšHEN

æ

sæ $+æææUNDæ sææ $+æææUNDæ æ'EMܔæeææ!BSæ'EM(6/ $OPPIKæWERDENæ%RTRÜGE%INZAH LUNGENæAUSæ3PENDENæFÔRæBESTIMMTEæ!UFWENDUNGEN!USZAHLUNGENæ :WECKBINDUNGæENTSPRECHENDæ3PENDENVERMERK æINNERHALBæEINESæ 4EILHAUSHALTESæFÔRæDECKUNGSFÜHIGUNECHT æERKLÜRT æ&ESTLEGUNGæDERæ7ERTGRENZEæFÔRæDIEæ%INZELDARSTELLUNGæDERæ%IN æ UNDæ!USZAHLUNGENæFÔRæ)NVESTITIONSVORHABEN æ'EMܔæeææ!BSææ'EM(6/ $OPPIKæWIRDæBESTIMMT æDASSæ %IN æUNDæ!USZAHLUNGENæFÔRæ)NVESTITIONENæUNDæ)NVESTITIONSFšRDE RUNGSMA”NAHMENæOBERHALBæDERæ7ERTGRENZEæVONæ10.000 EURæFÔRæ JEDEæ)NVESTITIONæODERæ)NVESTITIONSFšRDERUNGSMA”NAHMEæIMæ4EIL HAUSHALTæEINZELNæDARZUSTELLENæSINDæ5NTERHALBæDIESERæ7ERTGRENZEæ ERFOLGTæDIEæ$ARSTELLUNGæDERæ%IN æUNDæ!USZAHLUNGENæFÔRæ)NVESTITIONENæ UNDæ)NVESTITIONSFšRDERUNGSMA”NAHMENæINæJEDEMæ4EILHAUSHALTæINS gesamt. æäBERTRAGBARKEIT !NSÜTZEæFÔRæORDENTLICHEæ!UFWENDUNGENæUNDæFÔRæORDENTLICHEæ!US ZAHLUNGENæEINESæ4EILHAUSHALTESæWERDENæBEIæEINEMæAUSGEGLICHENENæ (AUSHALTæBZWæWENNæDERæ(AUSHALTSAUSGLEICHæIMæ(AUSHALTSFOLGEJAHRæ ERREICHTæWERDENæKANNæALSæÔBERTRAGBARæERKLÜRT $IEæ(AUSHALTSSATZUNGæENTHÜLTæKEINEæRECHTSAUFSICHTLICHENæ'ENEH migungen. $ABEL æDENææ Rohde Bürgermeister $IEæ(AUSHALTSSATZUNGæMITæ!NLAGENæLIEGENæINæDERæ:EITæVOMææ BISæZUMæ æJEWEILSæ-ONTAGæBISæ&REITAG ææ ææ5HRæ IMæ2ATHAUSæDERæ3TADTæ3TERNBERG æ:IMMERææšFFENTLICHæAUS

Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 der Stadtwerke Sternberg Eigenbetrieb der Stadt Sternberg Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 der Stadtwerke Sternberg. ææ $ERæ*AHRESABSCHLUSSæDERæ3TADTWERKEæ3TERNBERGæWURDEæDURCHæ DIEæ7)"%2!æ7IRTSCHAFTSPRÔFUNGSGESELLSCHAFTæMITæDEMæ$ATUMæ æ!PRILææMITæFOLGENDENæ"ESTÜTIGUNGSVERMERKæVERSEHEN „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 7IRæHABENæDENæ*AHRESABSCHLUSSænæBESTEHENDæAUSæ"ILANZ æ'E WINN æUNDæ6ERLUSTRECHNUNG æ&INANZRECHNUNG æ"EREICHSRECH NUNGæSOWIEæ!NHANGænæUNTERæ%INBEZIEHUNGæDERæ"UCHFÔHRUNGæ UNDæDENæ,AGEBERICHTæDESæ%IGENBETRIEBæ3TADTWERKEæ3TERNBERG æ 3TERNBERG æFÔRæDASæ7IRTSCHAFTSJAHRæVOMææ*ANUARææBISæZUMæ æ$EZEMBERææGEPRÔFTæ$URCHæeææ!BSææ+0'æWURDEæ DERæ0RÔFUNGSGEGENSTANDæERWEITERTæ$IEæ0RÔFUNGæERSTRECKTæSICHæ

æ

æ æ ææ ææ ææ

Nr. 09/2015 DAHERæAUCHæAUFæDIEæWIRTSCHAFTLICHENæ6ERHÜLTNISSEæDESæ%IGEN BETRIEBESæI3Væeææ!BSææ.Rææ('R'æ$IEæ"UCHFÔHRUNGæUNDæ DIEæ!UFSTELLUNGæDESæ*AHRESABSCHLUSSESæUNDæ,AGEBERICHTæNACHæ DENæDEUTSCHENæHANDELSRECHTLICHENæ6ORSCHRIFTENæUNDæDENæERGÜN ZENDENæLANDESRECHTLICHENæ6ORSCHRIFTENæUNDæDIEæWIRTSCHAFTLICHENæ 6ERHÜLTNISSEæDESæ%IGENBETRIEBESæLIEGENæINæDERæ6ERANTWORTUNGæ DERæ"ETRIEBSLEITUNGæDESæ%IGENBETRIEBESæ5NSEREæ!UFGABEæISTæES æ AUFæDERæ'RUNDLAGEæDERæVONæUNSæDURCHGEFÔHRTENæ0RÔFUNGæEINEæ "EURTEILUNGæÔBERæDENæ*AHRESABSCHLUSSæUNTERæ%INBEZIEHUNGæ DERæ"UCHFÔHRUNGæUNDæÔBERæDENæ,AGEBERICHTæSOWIEæÔBERæDIEæ WIRTSCHAFTLICHENæ6ERHÜLTNISSEæDESæ%IGENBETRIEBESæABZUGEBEN 7IRæHABENæUNSEREæ*AHRESABSCHLUSSPRÔFUNGæNACHæeææ('"æ UNDæeææ!BSææ+0'æUNTERæ"EACHTUNGæDERæVOMæ)NSTITUTæDERæ 7IRTSCHAFTSPRÔFERæ)$7 æFESTGESTELLTENæDEUTSCHENæ'RUNDGE SETZEæORDNUNGSGEMܔERæ!BSCHLUSSPRÔFUNGæVORGENOMMENæ $ANACHæISTæDIEæ0RÔFUNGæSOæZUæPLANENæUNDæDURCHZUFÔHREN æDASSæ 5NRICHTIGKEITENæUNDæ6ERSTš”E æDIEæSICHæAUFæDIEæ$ARSTELLUNGæDESæ DURCHæDENæ*AHRESABSCHLUSSæUNTERæ"EACHTUNGæDERæ'RUNDSÜTZEæ ORDNUNGSGEMܔERæ"UCHFÔHRUNGæUNDæDURCHæDENæ,AGEBERICHTæ VERMITTELTENæ"ILDESæDERæ6ERMšGENS æ&INANZ æUNDæ%RTRAGSLAGEæ WESENTLICHæAUSWIRKEN æMITæHINREICHENDERæ3ICHERHEITæERKANNTæ WERDENæUNDæDASæMITæHINREICHENDERæ3ICHERHEITæBEURTEILTæWERDENæ KANN æOBæDIEæWIRTSCHAFTLICHENæ6ERHÜLTNISSEæDESæ%IGENBETRIEBESæ !NLASSæZUæ"EANSTANDUNGENæGEBENæ"EIæDERæ&ESTLEGUNGæDERæ0RÔ FUNGSHANDLUNGENæWERDENæDIEæ+ENNTNISSEæÔBERæDIEæ'ESCHÜFTSTÜ TIGKEITæUNDæÔBERæDASæWIRTSCHAFTLICHEæUNDæRECHTLICHEæ5MFELDæDESæ %IGENBETRIEBESæSOWIEæDIEæ%RWARTUNGENæÔBERæMšGLICHEæ&EHLERæ BERÔCKSICHTIGTæ)Mæ2AHMENæDERæ0RÔFUNGæWERDENæDIEæ7IRKSAMKEITæ DESæRECHNUNGSLEGUNGSBEZOGENENæINTERNENæ+ONTROLLSYSTEMSæ SOWIEæ.ACHWEISEæFÔRæDIEæ!NGABENæINæ"UCHFÔHRUNG æ*AHRES ABSCHLUSSæUNDæ,AGEBERICHTæÔBERWIEGENDæAUFæDERæ"ASISæVONæ 3TICHPROBENæBEURTEILTæ$IEæ0RÔFUNGæUMFASSTæDIEæ"EURTEILUNGæDERæ ANGEWANDTENæ"ILANZIERUNGSGRUNDSÜTZEæUNDæDERæWESENTLICHENæ %INSCHÜTZUNGENæDERæ"ETRIEBSLEITUNGæDESæ%IGENBETRIEBESæSOWIEæ DIEæ7ÔRDIGUNGæDERæ'ESAMTDARSTELLUNGæDESæ*AHRESABSCHLUSSESæ UNDæDESæ,AGEBERICHTESæ$IEæ0RÔFUNGæDERæWIRTSCHAFTLICHENæ6ER HÜLTNISSEæHABENæWIRæDARÔBERæHINAUSæENTSPRECHENDæDENæVOMæ)$7æ FESTGESTELLTENæ'RUNDSÜTZENæZURæ0RÔFUNGæDERæ/RDNUNGSMܔIGKEITæ DERæ'ESCHÜFTSFÔHRUNGæUNDæDERæWIRTSCHAFTLICHENæ6ERHÜLTNISSEæ GEMܔæeææ('R'æVORGENOMMENæ7IRæSINDæDERæ!UFFASSUNG æ DASSæUNSEREæ0RÔFUNGæEINEæHINREICHENDæSICHEREæ'RUNDLAGEæFÔRæ UNSEREæ"EURTEILUNGæBILDET Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. .ACHæUNSERERæ"EURTEILUNGæAUFGRUNDæDERæBEIæDERæ0RÔFUNGæGE WONNENENæ%RKENNTNISSEæENTSPRICHTæDERæ*AHRESABSCHLUSSæDENæ DEUTSCHENæHANDELSRECHTLICHENæUNDæDENæERGÜNZENDENæLANDES RECHTLICHENæ6ORSCHRIFTENæUNDæVERMITTELTæUNTERæ"EACHTUNGæDERæ 'RUNDSÜTZEæORDNUNGSMܔIGERæ"UCHFÔHRUNGæEINæDENæTATSÜCH LICHENæ6ERHÜLTNISSENæENTSPRECHENDESæ"ILDæDERæ6ERMšGENS æ &INANZ æUNDæ%RTRAGSLAGEæDESæ%IGENBETRIEBESæ$ERæ,AGEBERICHTæ STEHTæINæ%INKLANGæMITæDEMæ*AHRESABSCHLUSS æVERMITTELTæINSGE SAMTæEINæZUTREFFENDESæ"ILDæVONæDERæ,AGEæDESæ%IGENBETRIEBESæ UNDæSTELLTæDIEæ#HANCEæUNDæ2ISIKENæDERæZUKÔNFTIGENæ%NTWICKLUNGæ ZUTREFFENDæDAR $IEæWIRTSCHAFTLICHENæ6ERHÜLTNISSEæDESæ%IGENBETRIEBESæGEBENæ NACHæUNSERERæ"EURTEILUNGæKEINENæ!NLASSæZUæWESENTLICHENæ"E ANSTANDUNGENh

3CHWERIN ææ!PRILæ 7)"%2!æ7IRTSCHAFTSBERATUNG !KTIENGESELLSCHAFT 7IRTSCHAFTSPRÔFUNGSGESELLSCHAFT $IRKæ"URSCHELææ æ!NDREASæ+REMSER Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer ææ -ITæ $ATUMæ VOMæ æ GIBTæ DERæ ,ANDESRECHNUNGSHOFæ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNæDENæ0RÔFBERICHTæDERæ7)"%2!æ7IRT SCHAFTSPRÔFGESELLSCHAFTæNACHæEINGESCHRÜNKTERæ0RÔFUNGæFREIæeæ æ!BSææ+0' 


Nr. 09/2015

โ€“ 13 โ€“

รฆรฆ $IEรฆ3TADTVERTRETUNGรฆDERรฆ3TADTรฆ3TERNBERGรฆSTELLTรฆDURCHรฆ"ESCHLUSSรฆ VOMรฆรฆDENรฆ*AHRESABSCHLUSSรฆZUMรฆรฆWIEรฆ FOLGTรฆFEST รฆ "ILANZSUMMEรฆรฆ รฆ รฆร’ รฆ 5MSATZERLยšSEรฆรฆ รฆ รฆร’ รฆ *AHRESร”BERSCHUSSรฆรฆ รฆ รฆร’ รฆรฆ $ERรฆ*AHRESร”BERSCHUSSรฆรฆINรฆ(ยšHEรฆVONรฆ รฆร’รฆISTรฆAUFรฆ NEUEรฆ2ECHNUNGรฆVORZUTRAGEN $ERรฆ*AHRESABSCHLUSSรฆ รฆDERรฆ,AGEBERICHT รฆDERรฆ"ETรœTIGUNGSVER MERKรฆDESรฆ!BSCHLUSSPRร”FERSรฆUNDรฆDERรฆ&ESTSTELLUNGSVERMERKรฆDESรฆ ,ANDESRECHNUNGSHOFESรฆWERDENรฆINรฆDERรฆ:EITรฆVOMรฆรฆBISรฆ รฆBEIรฆDERรฆ3TADTรฆ3TERNBERGรฆnรฆ3TADTWERKEรฆIMรฆ2ATHAUSรฆ:IM MERรฆรฆWรœHRENDรฆDERรฆ3PRECHZEITENรฆยšFFENTLICHรฆAUSGELEGTรฆUNDรฆKยšNNENรฆ VONรฆJEDERMANNรฆEINGESEHENรฆWERDEN 3TERNBERG รฆDENรฆ Quandt Stadt Sternberg - Stadtwerke Bรผrgermeister

Stellenausschreibung Bรผrokraft Der Eigenbetrieb Stadtwerke der Stadt Sternberg sucht zum 01. November 2015 eine/n:

Mitarbeiter/- in der Verwaltung Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen: sรฆรฆ +OMPLETTEรฆ6ERBRAUCHSABRECHNUNGรฆFร”Rรฆ7ASSER รฆUNDรฆ!BWASSERรฆ MITรฆ6ERANLAGUNGรฆUNDรฆ"ESCHEIDERSTELLUNG sรฆรฆ $URCHFร”HRUNGรฆUNDรฆ!BRECHNUNGรฆDERรฆJรœHRLICHENรฆ7ASSERZรœHLERA BLESUNG รฆ7ASSERZรœHLERVERWALTUNG sรฆรฆ UNTERSTร”TZENDEรฆ!RBEITENรฆINรฆDERรฆ&INANZBUCHHALTUNG !NFORDERUNGENรฆANรฆDENรฆ"EWERBER sรฆ !BGESCHLOSSENEรฆ!USBILDUNGENรฆALS รฆ รฆรฆ 6ERWALTUNGSFACHANGESTELLTE ERรฆODER รฆ รฆรฆ "UCHHALTER INรฆODER รฆ รฆรฆ "ร”ROKAUFMANN FRAU sรฆ FUNDIERTEรฆ0# รฆ+ENNTNISSE รฆSICHERERรฆ5MGANGรฆMITรฆ-3 /FlCE รฆ !NWENDUNGEN sรฆ +ENNTNISSEรฆ#)0 3OFTWAREรฆWร”NSCHENSWERT sรฆ EIGENVERANTWORTLICHESรฆUNDรฆSELBSTSTรœNDIGESรฆ!RBEITEN +ONDITIONENรฆDESรฆ3TELLENANGEBOTES sรฆ 4EILZEIT รฆรฆ7OCHENSTUNDEN sรฆ 6ERGร”TUNGรฆNACHรฆ4ARIFVERTRAGรฆFร”RรฆDENรฆยšFFENTLICHENรฆ$IENSTรฆ46ยš$ sรฆ "EFRISTUNGรฆDERรฆ!RBEITSSTELLEรฆZUNรœCHSTรฆAUFรฆรฆ*AHR รฆEINEรฆSPรœTEREรฆ รคBERNAHMEรฆINรฆEINรฆUNBEFRISTETESรฆ!RBEITSVERHรœLTNISรฆISTรฆMยšGLICH )HREรฆ"EWERBUNGSUNTERLAGENรฆMITรฆTABELLARISCHEMรฆ,EBENSLAUF รฆ :EUGNISSENรฆZURรฆ"ERUFSAUSBILDUNG รฆ1UALIlKATIONENรฆUNDรฆ%IG NUNGENรฆRICHTENรฆ3IEรฆBITTEรฆBISรฆZUMรฆรฆANรฆDIE 3TADTVERWALTUNGรฆ3TERNBERG &RAUรฆ$AMASCHKE !Mรฆ-ARKTรฆ รฆ3TERNBERG

Aufhebung Badestellenverordnung $IEรฆ"ADESTELLENVERORDNUNGรฆDESรฆ!MTESรฆ3TERNBERGERรฆ3EEN LANDSCHAFTรฆAUSรฆDEMรฆ*AHREรฆ รฆVERยšFFENTLICHTรฆAMรฆรฆ!UGUSTรฆ รฆIMรฆ!MTSBLATTรฆรฆ*AHRGANGรฆ รฆWIRDรฆMITรฆSOFORTIGERรฆ 7IRKUNGรฆAUFGEHOBEN 3TERNBERG รฆรฆรฆ

$ERรฆ!MTSVORSTEHER

Sternberger Seenlandschaft

2. Satzung zur ร„nderung der Hauptsatzung der Gemeinde Dabel !UFรฆDERรฆ'RUNDLAGEรฆDESรฆeรฆรฆDERรฆ+OMMUNALVERFASSUNGรฆFร”RรฆDASรฆ ,ANDรฆ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNรฆ+6รฆ- 6 รฆINรฆDERรฆ&ASSUNGรฆDERรฆ "EKANNTMACHUNGรฆVOMรฆรฆ*ULIรฆรฆ'6/"Lรฆ3EITEรฆ รฆWIRDรฆNACHรฆ "ESCHLUSSรฆDERรฆ'EMEINDEVERTRETUNGรฆVOMรฆรฆUNDรฆNACHรฆ !NZEIGEรฆBEIรฆDERรฆUNTERENรฆ2ECHTSAUFSICHTSBEHยšRDEรฆNACHFOLGENDEรฆ รฆ3ATZUNGรฆZURรฆร‡NDERUNGรฆDERรฆ(AUPTSATZUNGรฆERLASSEN Artikel 1 ร„nderung der Hauptsatzung $IEรฆ(AUPTSATZUNGรฆDERรฆ'EMEINDEรฆ$ABELรฆVOMรฆรฆWIRDรฆWIEรฆ FOLGTรฆGEรœNDERT 1.) ยง 1 Abs. 4 (Wappen/Flagge/Dienstsiegel) - wird wie folgt neu gefasst: รฆ$ASรฆ$IENSTSIEGELรฆZEIGTรฆDASรฆ'EMEINDEWAPPENรฆMITรฆDERรฆ5MSCHRIFTรฆ u'%-%).$%รฆ$!"%,รฆ รฆ,!.$+2%)3รฆ,5$7)'3,534 0!2#()-h 2.) ยง 8 Abs. 5 (Entschรคdigungen) - wird wie folgt neu gefasst: รฆ$IEรฆ"ร”RGERMEISTERINรฆODERรฆDERรฆ"ร”RGERMEISTERรฆERHรœLTรฆEINEรฆFUNK TIONSBEZOGENEรฆ!UFWANDSENTSCHรœDIGUNGรฆINรฆ(ยšHEรฆVONรฆรฆ%52/รฆ MONATLICHรฆ$IEรฆ3TELLVERTRETERรฆDESรฆ"ร”RGERMEISTERSรฆERHALTENรฆFOLGENDEรฆ FUNKTIONSBEZOGENEรฆ!UFWANDSENTSCHรœDIGUNG รฆรฆ DERรฆรฆ3TELLVERTRETERรฆรฆ%52/รฆMONATLICH รฆรฆ DERรฆรฆ3TELLVERTRETERรฆรฆ%52/รฆMONATLICH .EBENรฆDIESERรฆFUNKTIONSBEZOGENENรฆ!UFWANDSENTSCHรœDIGUNGรฆERHAL TENรฆDIEรฆ3TELLVERTRETERรฆDESรฆ"ร”RGERMEISTERSรฆEINEรฆSITZUNGSBEZOGENEรฆ !UFWANDSENTSCHรœDIGUNGรฆGEMรœย”รฆDESรฆ!BSATZESรฆรฆUNDรฆ 3.) ยง 9 Abs. 3 und 4 (ร–ffentliche Bekanntmachung) - werden wie folgt neu gefasst: รฆ%INLADUNGENรฆZUรฆDENรฆ3ITZUNGENรฆDERรฆ'EMEINDEVERTRETUNG รฆIHRERรฆ !USSCHร”SSEรฆUNDรฆZUรฆDENรฆ6ERSAMMLUNGENรฆDERรฆ%INWOHNERINNENรฆ UNDรฆ%INWOHNERรฆERFOLGENรฆDURCHรฆ"EKANNTMACHUNGรฆIMรฆ)NTERNETรฆAUFรฆ DERรฆ(OMEPAGEรฆDESรฆ!MTESรฆ3TERNBERGERรฆ3EENLANDSCHAFTรฆWWWAMT STERNBERGER SEENLANDSCHAFTDE รฆ)STรฆDIEรฆยšFFENTLICHEรฆ"EKANNTMACHUNGรฆEINERรฆORTSRECHTLICHENรฆ"E STIMMUNGรฆINรฆร”BLICHERรฆ&ORMรฆINFOLGEรฆHยšHERERรฆ'EWALTรฆODERรฆSONSTIGERรฆ UNABWENDBARERรฆ%REIGNISSEรฆNICHTรฆMยšGLICH รฆSOรฆISTรฆDIESรฆDURCHรฆ!USHANGรฆ ANรฆDENรฆ"EKANNTMACHUNGSTAFELNรฆZUรฆVERยšFFENTLICHENรฆ$IEรฆ!USHANG FRISTรฆBETRรœGTรฆรฆ4AGEรฆ)STรฆDERรฆ(INDERUNGSGRUNDรฆENTFALLEN รฆWIRDรฆDIEรฆ ยšFFENTLICHEรฆ"EKANNTMACHUNGรฆNACHรฆ!BSรฆรฆUNVERZร”GLICHรฆNACHGEHOLT $IEรฆ"EKANNTMACHUNGSTAFELNรฆDERรฆ'EMEINDEรฆBElNDENรฆSICHรฆIN รฆรฆ $ABEL รฆ7ILHELM 0IECK 3TRAย”Eรฆ รฆVORรฆDEMรฆ'EMEINDEBร”RO รฆรฆ (OLZENDORF รฆANรฆDERรฆ6ERBINDUNGSSTRAย”EรฆZWISCHENรฆ"รฆรฆUNDรฆ ALTEMรฆ'UTSHAUSรฆ.Rรฆ Artikel II Inkrafttreten $IEรฆรฆ3ATZUNGรฆZURรฆร‡NDERUNGรฆDERรฆ(AUPTSATZUNGรฆTRITTรฆAMรฆรฆ INรฆ+RAFT $ABEL รฆDรฆรฆ Rohde Bรผrgermeister Verfahrensvermerk 6ORSTEHENDEรฆรฆ3ATZUNGรฆZURรฆร‡NDERUNGรฆDERรฆ(AUPTSATZUNGรฆWURDEรฆ DEMรฆ,ANDRATรฆDESรฆ,ANDKREISESรฆ,UDWIGSLUST 0ARCHIMรฆALSรฆUNTEREรฆ 2ECHTSAUFSICHTSBEHยšRDEรฆGEMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆDERรฆ+OMMUNALVER FASSUNGรฆDESรฆ,ANDESรฆ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNรฆANGEZEIGTรฆ$ERรฆ ,ANDRATรฆHATรฆMITรฆ3CHREIBENรฆVOMรฆรฆKEINEรฆ6ERLETZUNGรฆVONรฆ 2ECHTSVORSCHRIFTENรฆGELTENDรฆGEMACHT $IEรฆรฆ3ATZUNGรฆZURรฆร‡NDERUNGรฆDERรฆ(AUPTSATZUNGรฆVOMรฆรฆ WIRDรฆIMรฆ!MTSBLATTรฆDESรฆ!MTESรฆ3TERNBERGERรฆ3EENLANDSCHAFTรฆ.Rรฆ รฆVOMรฆรฆยšFFENTLICHรฆBEKANNTรฆGEMACHT 3OWEITรฆBEIMรฆ%RLASSรฆDIESERรฆ3ATZUNGรฆGEGENรฆ6ERFAHRENS รฆUNDรฆ&ORM VORSCHRIFTENรฆVERSTOย”ENรฆWURDE รฆKยšNNENรฆDIESEรฆNACHรฆeรฆรฆ!BSATZรฆรฆ DERรฆ+OMMUNALVERFASSUNGรฆ- 6รฆNURรฆINNERHALBรฆEINESรฆ*AHRESรฆGELTENDรฆ GEMACHTรฆWERDENรฆ$IEรฆ&RISTรฆGILTรฆNICHTรฆFร”RรฆDIEรฆ6ERLETZUNGรฆVONรฆ!NZEIGE รฆ 'ENEHMIGUNGS รฆUNDรฆ"EKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN


Sternberger Seenlandschaft

– 14 –

Nutzungs- und Gebührenordnung der Gemeinde Blankenberg für das Gemeindehaus Blankenberg §1 Geltungsbereich, Nutzungszweck, Benutzerbuch æ$IEæ.UTZUNGS æUNDæ'EBÔHRENORDNUNGæREGELT $IEæ"ENUTZUNGæDESæ'EMEINDEHAUSES æEINSCHLIE”LICHæ4EEKÔCHEæUNDæ Sanitäranlagen. æ$ASæ'EMEINDEHAUSæEINSCHLIE”LICHæ4EEKÔCHEæUNDæ3ANITÜRANLAGENæ DARFæGENUTZTæWERDEN A ææ ALSæ3ITZUNGSRAUM æFÔRæ3PRECHSTUNDENæUNDæšFFENTLICHEæ6ERANSTAL tungen, B ææ FÔRæKULTURELLE æGEWERBLICHE æGEMEINNÔTZIGEæ6ERANSTALTUNGENæUNDæ &AMILIENFEIERN æÇNDERUNGENæAMæBESTEHENDENæ:USTANDæDERæ2ÜUMEæDÔRFENæNURæ MITæ:USTIMMUNGæDERæ'EMEINDEæ"LANKENBERGæBZWæVONæEINEMæMITæ DERæ!USÔBUNGæDESæ(AUSRECHTESæ"EAUFTRAGTENæVORGENOMMENæWERDENæ UNDæSINDæNACHæ"EENDIGUNGæDERæ6ERANSTALTUNGæDURCHæDENæ.UTZERæZUæ beseitigen. æ%IGENEæ%INRICHTUNGSGEGENSTÜNDEæDARFæDERæ.UTZERæNURæMITæVORHE RIGERæ'ENEHMIGUNGæDERæ'EMEINDEæVERWENDENæBZWæINæDENæ2ÜUMENæ DESæ'EMEINDEHAUSESæLAGERNæ6ORHANDENEæ%INRICHTUNGSGEGENSTÜN DEæDARFæDERæ.UTZERæOHNEæVORHERIGEæ'ENEHMIGUNGæDERæ'EMEINDEæ NICHTæAUSæDENæ2ÜUMENæENTFERNENæ$URCHæDENæ"ÔRGERMEISTERæBZWæ EINEMæMITæDERæ!USÔBUNGæDESæ(AUSRECHTESæ"EAUFTRAGTENæISTæAUFæDIEæ ORDNUNGSGEMܔEæ&ÔHRUNGæDESæAUSLIEGENDENæ"ENUTZERBUCHESæZUæ ACHTENæ)NæDEMæ"ENUTZERBUCHæSINDæALLEæ6ERANSTALTUNGENæMITæ4AG æ 5HRZEIT æ2ÜUMEN æ.UTZER æBESONDERENæ6ORKOMMNISSENæUNDæDIEæ 5NTERSCHRIFTæDESæ.UTZERSæEINZUTRAGEN §2 Vergabe und Nutzung æ$IEæ2ÜUMLICHKEITENæDESæ'EMEINDEHAUSESæWERDENæVORRANGIGæANæ ORTSANSÜSSIGE æDEMOKRATISCHEæ0ARTEIEN æ6EREINE æ6ERBÜNDE æ'ESELL SCHAFTEN æ%INRICHTUNGENæUNDæ0RIVATPERSONENæFÔRæ6ERANSTALTUNGENæ UNDæ&AMILIENFEIERNæVERGEBEN æ$IEæ6ERGABEæERFOLGTæAUFæSCHRIFTLICHENæ!NTRAGæDESæ.UTZERSæ$IEæ !NTRAGSTELLUNGæHATæBEIMæ"ÔRGERMEISTERæZUæERFOLGENæ$ERæ"ÔRGER MEISTERæBZWæEINEæVONæIHMæBEAUFTRAGTEæ0ERSONæENTSCHEIDETæÔBERæ DIEæ6ERMIETUNGæ$ERæ"ÔRGERMEISTERæBZWæDERDIEæ"EVOLLMÜCHTIGTEæISTæ ERMÜCHTIGT æEINENæENTSPRECHENDENæ.UTZUNGSVERTRAGæABZUSCHLIE”EN æ$IEæ.UTZUNGæDERæ2ÜUMEæISTæNURæBEIæ!NWESENHEITæEINESæ6ERANT WORTLICHENæGESTATTETæ$IESERæISTæNAMENTLICHæZUæBENENNENæUNDæMUSSæ DASææ,EBENSJAHRæVOLLENDETæHABEN $ERæ.UTZUNGSVERTRAGæKANNæDURCHæDIEæ'EMEINDEæINSBESONDEREæAUSæ FOLGENDENæWICHTIGENæ'RÔNDENæJEDERZEITæOHNEæEINEæ%INHALTUNGæEINERæ +ÔNDIGUNGSFRISTæAUFGEHOBENæWERDENæWENN A ææ GEMEINDEEIGENEæ.UTZUNGæZURæ!BSICHERUNGæGEMEINDLICHERæ!UF gaben, B ææ DIEæ2ÜUMEæFÔRæEINEæWICHTIGEæFšRDERUNGSWÔRDIGEæBZWæFÔRæEINEæVOMæ "ÔRGERMEISTERæBESTÜTIGTEæ.UTZUNGæDRINGENDæBENšTIGTæWERDEN

C ææ EINEæANDEREæALSæIMæ!NTRAGæUNDæIMæ6ERTRAGæANGEGEBENEæ.UTZUNGæ ERFOLGT

D ææ 6ERSTš”EæGEGENæDIEæ/RDNUNGæUNDæDENæ)NHALTæDESæ.UTZUNGSVER TRAGESæVORLIEGEN

E ææ 'EBÔHRENæNICHTæBEGLICHENæSIND æ$ERæ.UTZERæHATæSICHæÔBERæDENæ)NHALTæDERæ3ATZUNGæSELBSTæZUæINFOR MIERENæ$IESESæISTæDURCHæ5NTERSCHRIFTæDESæ.UTZERSæVORæDERæ.UTZUNGæ ZUæBESTÜTIGEN §3 Gebühren, Gebührenschuldner und Fälligkeit æ&ÔRæDIEæ"ENUTZUNGæDESæ'EMEINDEHAUSESæWERDENæDURCHæDIEæ 'EMEINDEæNACHFOLGENDæAUFGEFÔHRTEæ.UTZUNGSGEBÔHRENæERHOBEN æ'EBÔHRENSCHULDNERæISTæDERæ.UTZERæ5NTERZEICHNERæ.UTZUNGSVER TRAG æDERæ2ÜUMLICHKEITENæDESæ'EMEINDEHAUSES æ-EHREREæ3CHULDNERæHAFTENæALSæ'ESAMTSCHULDNER æ6EREINEæMITæ3ITZæINæDERæ'EMEINDEæ"LANKENBERG æSOWIEæORTSAN SÜSSIGEæ2ENTNERGRUPPEN æ+INDER æUNDæ*UGENDGRUPPENæWERDENæDIEæ 2ÜUMLICHKEITENæUNENTGELTLICHæZURæ6ERFÔGUNGæGESTELLT

Nr. 09/2015

 æ"ETRIEBE æ6ERBÜNDE æPRIVATEæ0ERSONEN æSOWIEæANDEREæ.UTZERæUNDæ AUSWÜRTIGEæ6EREINEæWERDENæFÔRæDIEæ"ENUTZUNGæDERæ2ÜUMLICHKEITENæ DESæ'EMEINDEHAUSESæ"ENUTZUNGSGEBÔHRENæAUFERLEGT Gebühr: Tagespauschale (Nutzungsdauer größer als 3 h) in Höhe von 80,00 € Gebühr: Halbtagspauschale (Nutzungsdauer bis 3 h) in Höhe von 40,00 €. æFür Veranstaltungen mit gewerblichen Charakter oder Veranstaltungen, die auf Zugewinn ausgerichtet sind, wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 50,00 € erhoben. æ$IEæ'EBÔHRæISTæIMæ2EGELFALLæSPÜTESTENSææ4AGEæVORæ.UTZUNGSBEGINNæ BEIæDERæ3TADTKASSEæDERæ3TADTæ3TERNBERGæZUæENTRICHTEN æBZWæAUFæDASæ +ONTOæDESæ!MTESæ3TERNBERGERæ3EENLANDSCHAFTæ+ .Ræ æ 30+æ0ARCHIM ,ÔBZ æ",:æ æUNTERæ!NGABEæDESæFOLGENDENæ 6ERWENDUNGSZWECKESæ.UTZUNGæ'EMEINDEHAUSæ"LANKENBERG æ4AGæ DERæ.UTZUNG æ.AMEæDESæ.UTZERS æZUæÔBERWEISEN In Ausnahmefällen kann die Bezahlung auch bei einem/einer Bevollmächtigtem/en vor Ort erfolgen. Dabei ist die Entgegennahme der Gebühr auf dem Nutzungsvertrag zu quittieren æ-ITæDERæ'EBÔHRæSINDæDIEæÔBLICHENæ+OSTENæFÔRæDIEæ!BNUTZUNG æ (EIZUNGæUNDæ"ELEUCHTUNGæDERæBENUTZENæ2ÜUMEæSOWIEæDERæDAZUGE HšRIGENæSANITÜRENæ%INRICHTUNGENæUNDæ4EEKÔCHEæABGEGOLTEN §4 Betrieb/Sicherheitsvorschriften æ$IEæ'EBÜUDEAU”ENTÔRENæSINDæNACHæDEMæ"ETRETENæUNDæNACHæDEMæ 6ERLASSENæDESæ'EBÜUDESæZUæSCHLIE”EN æ$ERæ.UTZERæHATæSICHæÔBERæ:UGANGSWEGEæUNDæ.OTAUSGÜNGEæKUNDIGæ ZUæMACHEN æ$ASæ(ANTIERENæMITæOFFENEMæ&EUERæUNDæDASæ2AUCHENæ2AUCHVERBOTæ INæšFFENTLICHENæ'EBÜUDEN æSINDæIMæ'EMEINDEHAUSæUNTERSAGT æ$ERæ!USSCHANKæUNDæDERæ'ENUSSæVONæALKOHOLISCHENæ'ETRÜNKENæ sind nicht gestattet. !UFæ!NTRAGæDESæ.UTZERSæSINDæ!USNAHMENæZULÜSSIGæ$IESEæSINDæIMæ .UTZUNGSVERTRAGæDURCHæDIEæ'EMEINDEæZUæBESTÜTIGEN æ$ASæ-ITBRINGENæVONæ(UNDENæUNDæANDERENæ4IERENæISTæNICHTæGE stattet. æ%INEæäBERBELEGUNGæDERæ2ÜUMEæÔBERæDIEæVORHANDENENæ3ITZMšG LICHKEITENæISTæNICHTæZULÜSSIG æ$ERæJEWEILIGEæ6ERANTWORTLICHEæVERLÜSSTæALSæ,ETZTERæDIEæ2ÜUME æ NACHDEMæERæSICHæDAVONæÔBERZEUGTæHAT æDASSæSICHæALLEæ2ÜUMEæWIEDERæ INæEINEMæORDNUNGSGEMܔENæUNDæSAUBERENæ:USTANDæBElNDENæ$IEæ "ELEUCHTUNGæISTæAUSZUSCHALTEN $IEæ(EIZUNGæISTæAUFæ3TUFEæ))æZURÔCKZUSTELLENæ&ESTGESTELLTEæ-ÜNGELæ SINDæUNVERZÔGLICHæDEMæ"ÔRGERMEISTERæBZWæEINEMæMITæDERæ!USÔBUNGæ DESæ(AUSRECHTESæ"EAUFTRAGTENæANZUZEIGEN æ$IEæ2EINIGUNGæDERæBENUTZTENæ2ÜUME æDESæ)NVENTARSæUNDæGEGE BENENFALLSæAUCHæDERæ!U”ENANLAGENæOBLIEGTæDEMæ.UTZER æ7ERDENæDIEæÔBERLASSENENæ2ÜUMLICHKEITENæÔBERæDASæÔBLICHEæ-A”æ HINAUSæVERSCHMUTZT æTRÜGTæDERæ.UTZERæDIEæFÔRæDIEæ2EINIGUNGæDERæVER SCHMUTZTENæ&LÜCHENæENTSTEHENDENæ+OSTEN §5 Aufsicht und Hausrecht æ$ERæ"ÔRGERMEISTERæBZWæDERDIEæVONæDERæ'EMEINDEæ"EAUFTRAGTEæ ÔBENæGRUNDSÜTZLICHæDASæ(AUSRECHTæAUS æ)Næ!BWESENHEITæDERæIMæ!BSææAUFGEFÔHRTENæ0ERSONENæHATæDERæ IMæ6ERTRAGæBENANNTEæ6ERANTWORTLICHEæ-IETER.UTZUNGSBERECHTIGTEæ WÜHRENDæDERæ-IET BZWæ.UTZUNGSDAUER æFÔRæDIEæ%INHALTUNGæDERæ.UT ZUNGSORDNUNGæZUæSORGEN æ$ERæINæDENæ!BSæUNDææGENANNTEæ0ERSONENKREISæISTæVERPmICHTET æ ALLEæ(ANDLUNGEN æDIEæDIEæ"ENUTZUNGæDESæ'EMEINDEHAUSESæSTšREN æ ABZUSTELLENæ)HRENæ!NORDNUNGEN æDIEæSICHæAUFæ%INHALTUNGæDIESERæ /RDNUNGæBEZIEHEN æSINDæ&OLGEæZUæLEISTENæ3IEæKšNNENæ0ERSONEN æ DIEæSICHæDENæ!NORDNUNGENæNICHTæFÔGEN æDENæWEITERENæ!UFENTHALTæINæ DENæ2ÜUMENæMITæSOFORTIGERæ7IRKUNGæUNTERSAGEN æ"EIæWIEDERHOLTENæUNDODERæGROBENæ6ERSTš”ENæBEHÜLTæSICHæDIEæ 'EMEINDEæ"LANKENBERGæDENæ!USSCHLUSSæVONæDERæ"ENUTZUNGæBZWæ DIEæSTRAFRECHTLICHEæ6ERFOLGUNGæWEGENæ(AUSFRIEDENSBRUCHæGEMܔæeæ æFFæ3TRAFGESETZBUCHæVOR


Nr. 09/2015

โ€“ 15 โ€“

ยง6 Haftung und Schadenersatz รฆ$IEรฆ'EMEINDEรฆ"LANKENBERGรฆร”BERLรœSSTรฆDEMรฆ.UTZERรฆDIEรฆ2รœUMEรฆ EINSCHLIEย”LICHรฆ4EEKร”CHEรฆUNDรฆ3ANITรœRANLAGENรฆINรฆEINEMรฆORDNUNGSGE Mรœย”ENรฆ:USTANDรฆ$IEรฆ"ENUTZUNGรฆGESCHIEHTรฆAUFรฆEIGENEรฆ'EFAHRรฆDESรฆ .UTZERSรฆ$ERรฆ.UTZERรฆISTรฆVERPmICHTET รฆDIEรฆ2รœUMEรฆUNDรฆ%INRICHTUNGENรฆ VORรฆDERรฆ"ENUTZUNGรฆAUFรฆIHREรฆORDNUNGSGEMรœย”Eรฆ"ESCHAFFENHEITรฆFร”Rรฆ DENรฆGEWOLLTENรฆ:WECKรฆZUรฆPRร”FENรฆ%RรฆMUSSรฆSICHERSTELLEN รฆDASSรฆSCHAD HAFTEรฆ%INRICHTUNGENรฆUNDรฆ2รœUMEรฆNICHTรฆBENUTZTรฆWERDEN รฆ$ERรฆ.UTZERรฆHAFTETรฆDERรฆ'EMEINDEรฆFร”RรฆALLEรฆ3CHรœDEN รฆDIEรฆIMรฆ:U SAMMENHANGรฆMITรฆDERรฆ"ENUTZUNGรฆDERรฆร”BERLASSENENรฆ2รœUMEรฆUNDรฆDERรฆ :UGรœNGEรฆZUรฆDENรฆ2รœUMENรฆDURCHรฆDENรฆ.UTZER รฆSEINEรฆ"ESCHรœFTIGTEN รฆ -ITGLIEDER รฆ"ESUCHERรฆODERรฆ$RITTEรฆENTSTEHEN รฆ$ERรฆ.UTZERรฆSTELLTรฆDIEรฆ'EMEINDEรฆ"LANKENBERGรฆVONรฆALLENรฆ3CHADEN ERSATZANSPRร”CHENรฆFREI รฆDIEรฆIHM รฆSEINENรฆ"ESUCHERN รฆ"ESCHรœFTIGTEN รฆ -ITGLIEDERNรฆODERรฆ$RITTENรฆIMรฆ:USAMMENHANGรฆMITรฆDERรฆ"ENUTZUNGรฆDERรฆ ร”BERLASSENENรฆ2รœUME รฆDERรฆ%INRICHTUNGENรฆUNDรฆDERรฆ:UGรœNGEรฆZUรฆDENรฆ 2รœUMENรฆENTSTEHEN รฆ6ONรฆDIESERรฆ6EREINBARUNGรฆBLEIBTรฆDIEรฆ(AFTUNGรฆDERรฆ'EMEINDEรฆ "LANKENBERGรฆALSรฆ'RUNDSTร”CKSEIGENTร”MERINรฆFร”RรฆDENรฆSICHERENรฆ"AU ZUSTANDรฆVONรฆ'EBรœUDENรฆNACHรฆeรฆรฆ"'"รฆUNBERร”HRT รฆ&ร”RรฆEINGEBRACHTEรฆ'EGENSTรœNDEรฆDESรฆ.UTZERS รฆSEINERรฆ-ITARBEITERรฆ UNDรฆ"EAUFTRAGTENรฆSOWIEรฆDERรฆ"ESUCHERรฆDERรฆ6ERANSTALTUNGรฆร”BERNIMMTรฆ DIEรฆ'EMEINDEรฆ"LANKENBERGรฆKEINEรฆ(AFTUNG รฆ6ONรฆDERรฆ'EMEINDEรฆ"LANKENBERGรฆKANNรฆVORรฆDERรฆ%RTEILUNGรฆDERรฆ "ENUTZUNGSGENEHMIGUNGรฆEINรฆ.ACHWEISรฆDAFร”RรฆGEFORDERTรฆWERDEN รฆ DASSรฆEINEรฆAUSREICHENDEรฆ(AFTPmICHTVERSICHERUNGรฆBESTEHT รฆDURCHรฆ WELCHEรฆETWAIGE รฆIMรฆ:USAMMENHANGรฆMITรฆDERรฆ"ENUTZUNGรฆDERรฆร”BER LASSENENรฆ2รœUMLICHKEITENรฆSTEHENDEรฆ3CHADENSERSATZANSPRร”CHE รฆ ABGEDECKTรฆWERDENรฆKยšNNEN ยง7 Ordnungswidrigkeiten รฆ/RDNUNGSWIDRIGรฆHANDELT รฆWERรฆVORSรœTZLICHรฆODERรฆFAHRLรœSSIGรฆGEGENรฆ EINEรฆ"ESTIMMUNGรฆDIESERรฆ.UTZUNGS รฆUNDรฆ'EBร”HRENORDNUNGรฆHANDELT รฆ$IEรฆ/RDNUNGSWIDRIGKEITรฆKANNรฆMITรฆEINERรฆ'ELDBUย”EรฆBISรฆZUรฆ รฆ %52/รฆGEAHNDETรฆWERDEN รฆ"EIรฆWIEDERHOLTENรฆUNDรฆGROBENรฆ6ERSTยšย”ENรฆBEHรœLTรฆSICHรฆDIEรฆ'E MEINDEรฆ"LANKENBERGรฆDENรฆ!USSCHLUSSรฆVONรฆDERรฆ"ENUTZUNGรฆBZWรฆDIEรฆ STRAFRECHTLICHEรฆ6ERFOLGUNGรฆVOR ยง8 Inkrafttreten $IEรฆ.UTZUNGS รฆUNDรฆ'EBร”HRENORDNUNGรฆTRITTรฆZUMรฆรฆINรฆ+RAFT "LANKENBERG รฆDรฆรฆ Schulz Bรผrgermeister

Satzung zur Aufhebung der Satzung der Gemeinde Blankenberg รผber die Benutzung des Gemeindehauses Blankenberg !UFรฆDERรฆ'RUNDLAGEรฆDESรฆeรฆรฆDERรฆ+OMMUNALVERFASSUNGรฆFร”RรฆDASรฆ ,ANDรฆ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNรฆ+6รฆ- 6 รฆINรฆDERรฆ&ASSUNGรฆDERรฆ "EKANNTMACHUNGรฆVOMรฆรฆ*ULIรฆรฆ'6/"Lรฆ3EITEรฆ รฆWIRDรฆNACHรฆ "ESCHLUSSรฆDERรฆ'EMEINDEVERTRETUNGรฆ"LANKENBERGรฆVOMรฆรฆ UNDรฆNACHรฆ$URCHFร”HRUNGรฆDESรฆ!NZEIGEVERFAHRENSรฆBEIMรฆ,ANDRATรฆDESรฆ ,ANDKREISESรฆ,UDWIGSLUST 0ARCHIMรฆALSรฆUNTEREรฆ2ECHTSAUFSICHTSBE HยšRDEรฆFOLGENDEรฆ3ATZUNGรฆERLASSEN Artikel I $IEรฆ3ATZUNGรฆDERรฆ'EMEINDEรฆ"LANKENBERGรฆร”BERรฆDIEรฆ"ENUTZUNGรฆDESรฆ 'EMEINDEHAUSESรฆ"LANKENBERGรฆVOMรฆรฆWIRDรฆAUFGEHOBEN Artikel II Inkrafttreten $IESEรฆ3ATZUNGรฆTRITTรฆAMรฆ4AGEรฆNACHรฆIHRERรฆ"EKANNTMACHUNGรฆINรฆ+RAFT "LANKENBERG รฆDENรฆรฆ Schulz Bรผrgermeister

Sternberger Seenlandschaft

Verfahrensvermerk: $IEรฆOรฆGรฆ3ATZUNGรฆWURDEรฆDEMรฆ,ANDRATรฆDESรฆ,ANDKREISESรฆ,UDWIGSLUST 0ARCHIMรฆALSรฆUNTEREรฆ2ECHTSAUFSICHTSBEHยšRDEรฆGEMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆDERรฆ +OMMUNALVERFASSUNGรฆ- 6รฆANGEZEIGT $IEรฆ3ATZUNGรฆZURรฆ!UFHEBUNGรฆDERรฆ3ATZUNGรฆDERรฆ'EMEINDEรฆ"LANKEN BERGรฆร”BERรฆDIEรฆ"ENUTZUNGรฆDESรฆ'EMEINDEHAUSESรฆ"LANKENBERGรฆVOMรฆ รฆWIRDรฆIMรฆAMTLICHENรฆ"EKANNTMACHUNGSBLATTรฆDESรฆ!MTESรฆ 3TERNBERGERรฆ3EENLANDSCHAFTรฆDEMรฆu!MTSBLATTรฆ3TERNBERGERรฆ3EEN LANDSCHAFThรฆ.RรฆรฆVOMรฆรฆยšFFENTLICHรฆBEKANNTรฆGEMACHT 3OWEITรฆBEIMรฆ%RLASSรฆDIESERรฆ3ATZUNGรฆGEGENรฆ6ERFAHRENS รฆUNDรฆ&ORM VORSCHRIFTENรฆVERSTOย”ENรฆWURDE รฆKยšNNENรฆDIESEรฆNACHรฆeรฆรฆ!BSรฆรฆDERรฆ +OMMUNALVERFASSUNGรฆ- 6รฆNURรฆINNERHALBรฆEINESรฆ*AHRESรฆGELTENDรฆ GEMACHTรฆWERDENรฆ$IEรฆ&RISTรฆGILTรฆNICHTรฆFร”RรฆDIEรฆ6ERLETZUNGรฆVONรฆ!NZEIGE รฆ 'ENEHMIGUNGS รฆUNDรฆ"EKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN

Die 22. Beachparty des Dabler Karnevalvereins am Holzendorfer See war ein voller Erfolg !Mรฆรฆ!UGUSTรฆWARรฆESรฆWIEDERรฆSOรฆWEIT รฆDERรฆ+#$รฆHATรฆZURรฆรฆ"E ACHPARTYรฆGELADENรฆUNDรฆESรฆKAMENรฆรฆ&REIZEITVOLLEYBALLTEAMSรฆZUMรฆ SPORTLICHรฆFAIRENรฆ7ETTKAMPFรฆANรฆDENรฆ(OLZENDORFERรฆ3EE !UCHรฆ WENNรฆ ESรฆ AMรฆ !NFANGรฆ REGNETEรฆ UNDรฆ SPรœTERรฆ SCHWร”LEรฆ (ITZEรฆ HERRSCHTE รฆLIEย”ENรฆSICHรฆDIEรฆ4EAMSรฆDAVONรฆNICHTรฆBEEINDRUCKENรฆUNDรฆ KรœMPFTENรฆUMรฆDENรฆ0OKALรฆDESรฆ0RรœSIDENTENรฆDESรฆ+#$ 3TARTBERECHTIGTรฆWARENรฆWIEรฆIMMERรฆ-ANNSCHAFTEN รฆDIEรฆINNERHALBรฆIHRESรฆ 3ECHSER 4EAMSรฆMINDESTENSรฆEINEรฆ6OLLEYBALLFRAUรฆAUFWEISENรฆKONN TENรฆ,EIDERรฆWARรฆDERรฆ4ITELVERTEIDIGERรฆAUSรฆDEMรฆLETZTENรฆ*AHRรฆu3CHIBBEL 3CHWABBELhรฆZURรฆ4ITELVERTEIDIGUNGรฆNICHTรฆANGEREIST )NรฆDIEรฆ3TARTERLISTEรฆTRUGENรฆSICHรฆDIESMALรฆALTEรฆ"EKANNTEรฆEINรฆWIEรฆDIEรฆ u*AHRHUNDERTTALENTEhรฆAUSรฆ$ABELรฆODERรฆDIEรฆu'IPFELSTร”RMERh รฆWELCHEรฆ EHEMALSรฆAUSรฆ$ABELรฆUNDรฆ5MGEBUNGรฆSTAMMEN รฆABERรฆBERUmICHรฆZUMรฆ "EISPIELรฆINรฆ(AMBURGรฆUNTERWEGSรฆSINDรฆ$IEรฆ"ANZKOWERรฆ+ARNEVALISTEN รฆ TRADITIONELLรฆBEIMรฆ4URNIERรฆDABEI รฆWARENรฆALSรฆu!LTรฆUNDรฆ+NACKIGhรฆANรฆDENรฆ 3TARTรฆGEGANGENรฆ%XOTISCHรฆAUCHรฆDIEรฆ.AMENรฆDERรฆANDERENรฆ4EAMSรฆWIEรฆ u(ERRENWEGรฆhรฆAUSรฆ$ABEL รฆu$IEรฆELEGANTEรฆ&AMILIEhรฆODERรฆu(EILLOSESรฆ $URCHEINANDERhรฆAUSรฆ3TERNBERG .ICHTรฆFEHLENรฆDURFTENรฆNATร”RLICHรฆDIEรฆu&UNNYรฆ"ANNYhรฆDESรฆ+#$ รฆWELCHEรฆ ALSรฆรฆ3IEGERรฆDESรฆ4URNIERSรฆGEWERTETรฆWURDEN 'ESPIELTรฆWURDEรฆAUFรฆZWEIรฆ0LรœTZENรฆUNDรฆDIEรฆJEWEILIGENรฆ3TAFFELSIEGERรฆ SPIELTENรฆUMรฆDENรฆ0OKALรฆDESรฆ0RรœSIDENTENรฆ3OรฆKAMรฆESรฆDANNรฆZUรฆDERรฆ 0AARUNGรฆu*AHRHUNDERTTALENTEhรฆAUSรฆ$ABELรฆGEGENรฆu4EAMรฆ"IBOWhรฆ AUSรฆ'ร”STROWรฆ(IERรฆSETZTENรฆSICHรฆDANNรฆDIEรฆ*AHRHUNDERTTALENTEรฆDURCHรฆ UNDรฆKONNTENรฆBEIรฆDERรฆ3IEGEREHRUNGรฆDENรฆ0OKALรฆAUSรฆDENรฆ(รœNDENรฆDESรฆ 0RรœSIDENTENรฆ-ANFREDรฆ3CHLIEHEรฆINรฆ%MPFANGรฆNEHMEN 4ENORรฆALLERรฆBETEILIGTENรฆWAR รฆESรฆHATรฆVIELรฆ3PAย”รฆGEMACHT !Mรฆ!BENDรฆLUDรฆDANNรฆDERรฆ+#$รฆALLEรฆ4EILNEHMERรฆDESรฆ4URNIERS รฆSIEรฆ ERHIELTENรฆFREIENรฆ%INTRITT รฆSOWIEรฆDIEรฆ$ABELERรฆUNDรฆIHREรฆ'รœSTEรฆZURรฆ"E ACHPARTYรฆEINรฆ$IEรฆ&ESTWIESEรฆWARรฆGUTรฆGEFร”LLTรฆUNDรฆDERรฆ0RรœSIDENTรฆGUTรฆ GELAUNTรฆDARร”BER รฆDASSรฆSOรฆVIELEรฆ"ESUCHERรฆZUรฆVERZEICHNENรฆWAREN !UFรฆDERรฆ"ร”HNEรฆGABENรฆDIEรฆ"ANDรฆu0ASSIONhรฆUNDรฆu(ARRYSรฆ-USIKLADENhรฆ IHRรฆ"ESTES รฆUMรฆFร”RรฆEINEรฆVOLLEรฆ4ANZmรœCHEรฆZUรฆSORGEN %INรฆBESONDERERรฆ(ยšHEPUNKTรฆDESรฆ!BENDSรฆWARรฆDERรฆ!UFTRITTรฆDERรฆ$A BLERรฆ'ARDENรฆALSรฆGEMEINSAMEรฆ&ORMATIONรฆMITรฆIHREMรฆ3OMMERTANZรฆ $IESEรฆDURFTENรฆDIEรฆ4ANZmรœCHEรฆNURรฆNACHรฆEINERรฆLAUTSTARKรฆGEFORDERTENรฆ :UGABEรฆVERLASSEN &ร”RรฆREICHLICHรฆ3PEISENรฆUNDรฆ'ETRรœNKEรฆHATTEรฆDERรฆ+#$รฆNATร”RLICHรฆGE sorgt. "ESONDERERรฆ!NZIEHUNGSPUNKTรฆANรฆDIESEMรฆ!BENDรฆWARรฆDIEรฆ#OCKTAILBARรฆ DERรฆ0RINZENGARDE !UCHรฆWENNรฆESรฆGELEGENTLICHรฆETWASรฆLรœNGERรฆDAUERTE รฆALLEรฆ#OCKTAILSรฆWUR DENรฆNACHรฆDERรฆ"ESTELLUNGรฆFRISCHรฆANGERICHTET รฆUMรฆDENรฆAUSGESUCHTENรฆ #OCKTAILรฆZUรฆERHALTEN รฆGINGENรฆDOCHรฆREICHLICHรฆ$RINKSรฆร”BERรฆDENรฆ4RESEN !BERรฆAUCHรฆDERรฆ"IERWAGENรฆUNDรฆDIEรฆ)MBISSSTรœNDEรฆWARENรฆSTETSรฆUM lagert.


Sternberger Seenlandschaft

– 16 –

$ERæ0RÜSIDENTæDESæ+#$æMšCHTEæAUFæDIESEMæ7EGEæALLENæ-ITGLIEDERNæ DESæ+#$æDANKEN æWELCHEæALSæGRO”ESæ4EAMæDAFÔRæ3ORGEæGETRAGENæ HABEN æDASSæDIEææ"EACHPARTYæDESæ+#$æALSæVOLLERæ%RFOLGæGEWERTETæ WERDENæKANN 5NDæERæVERSPRICHT æDASSæIMæNÜCHSTENæ*AHRæDIEææ"EACHPARTYæÔBERæ DIEæ"ÔHNEæGEHENæWIRD u$ABELæ(INEINh Michael Kleimenhagen

Nr. 09/2015

MACHENæAUCHæJEDESæ*AHRæEINEæGEMÔTLICHEæ7EIHNACHTSFEIERæUNDæ WÔRDIGENæUNSEREæ'EBURTSTAGSKINDER 7IRælNANZIERENæUNSEREæ!RBEITæDURCHæ3PENDENæUNDæ&LOHMARKTAK TIONEN æHABENæ3PENDENDOSENæINæMEHRERENæ'ESCHÜFTENæUNDæAUCHæ BEIæDENæ4IERÜRZTENæSTEHENæUNDæ&UTTERSPENDENBOXENæBEIæ%$%+!æ UNDæ.%44/æINæ3TERNBERG 6IELEæ-ENSCHENæLIEBENæ4IEREæUNDæVIELEæKšNNTENæUNSæNOCHæUNTERSTÔT ZENæ-ANCHEæTRAUENæSICHæNICHTæRECHT æABERæWIRæALLEæSINDæ,AIENKÔNSTLERæ UNDæKEINERæBRAUCHTæSICHæVORæEINEMæANDERNæIRGENDWIEæZUæSCHÜMENæ %SæGEHTæDOCHæUMæDIEæ4IERE æDAæWIRDæJEDEæ(ANDæGEBRAUCHTæ!UCHæ DIEæ%URE !Mææ3EPTEMBERæABææ5HRæHABENæWIRæWIEDERæEINEæ6ERSAMM LUNGæIMæ"AHNHOFSGEBÜUDEæINæ3TERNBERG +OMMTæEINFACHæBEIæUNSæVORBEI æHšRTæZUæUNDæMACHTæAMæBESTENæMIT Tierschutzgruppe Sternberg 2EINERæ(OFMANN æ4ELæææUNDæ !NTJEæ#IESLAK æ4ELææ

Alfredo Jodzek, genannt „Hechtkönig“, der uns oft unterstützt, sowie die Mitglieder Annette Grabert und Hannelore Salfermoser beim Hüttenbau

Die Tierschutzgruppe Sternberg informiert Wer hat ein Herz für Tiere? 3EITææ*AHRENæGIBTæESæUNSæJETZTæ7IRæSINDæEINEæKLEINEæEINGESCHWORENEæ 'RUPPE æDERENæ-ITGLIEDERæAUCHæPRIVATæZUSAMMENHALTENæUNDæSICHæ UNTERSTÔTZENæ:UæDENæÇMTERNæDERæ3TADTæUNDæAUCHæZUMæ6ETERINÜRAMTæ HABENæWIRæEBENFALLSæEINæSEHRæGUTESæ6ERHÜLTNIS /RGANISATORISCHæGEHšRENæWIRæZUMæ4IERSCHUTZVEREINæ'ÔSTROWæ%SæGIBTæ JEDOCHæ"ESTREBUNGEN æDASSæWIRæEINENæSELBSTSTÜNDIGENæ6EREINæBILDENæ SOLLTENæUNDæEIGENTLICHæAUCHæGERNEæWÔRDENæ$ENNæWIRæARBEITENæAUCHæ SOæSCHONæINæ%IGENREGIEæ.URæFEHLENæUNSæNOCHæEINæPAARæTATKRÜFTIGEæ 4IERFREUNDE æDIEæVIELLEICHTæEINEæ&UNKTIONæÔBERNEHMENæWÔRDENæUNDæ DIEæAUCHæETWASæ:EITæMITBRÜCHTEN æDENNæVIELEæVONæUNSæSINDæNICHTæMEHRæ GANZæJUNGæODERæHABENæAUCHæPRIVATæVIELæUMæDIEæ/HREN 7IRæKÔMMERNæUNSæUMæDIEæ&ÔTTERUNGæFREIæLEBENDERæ+ATZEN æWOBEIæWIRæ VONæMEHRERENæ.ICHTMITGLIEDERNæHERVORRAGENDæUNTERSTÔTZTæWERDENæ 7IRæFANGENæ+ATZENæZWECKSæ+ASTRATIONæEINæUNDæVERSUCHENæAUCHæ WELCHEæINæGUTEæ(ÜNDEæZUæVERMITTELNæ(UNDENæUNDæANDERENæ4IERENæ INæNICHTæARTGERECHTERæ(ALTUNGæHELFENæWIRæINæ:USAMMENARBEITæMITæDEMæ 6ETERINÜRAMTæ"EIæTIERISCHENæ.OTFÜLLENæUNTERSCHIEDLICHSTERæ!RTæSINDæ WIRæ!NSPRECHPARTNERæUNDæ(ELFER %SæGEHTæBEIæUNSæTOTALæUNBÔROKRATISCHæZU *EDERæVONæUNSæMACHTæDAS æWASæERæAMæBESTENæKANNæUNDæAUCHæGERNEæ TUT æDENNæESæISTæALLESæFREIWILLIGæUNDæINæUNSERERæ&REIZEIT æUNDæEINEæ "EZAHLUNGæGIBTæESæNICHTæ5NDæNICHTæNURæGEARBEITETæWIRDæBEIæUNS æWIRæ

Der FC Aufbau Sternberg informiert $IEæNÜCHSTENæ3PIELEæDERæ(ERRENMANNSCHAFTENæ DESæ&#æ!UFBAUæ3TERNBERG !LLEæ-ANNSCHAFTENæSINDæINæDIEæ3AISONæGESTARTETæUNDæMÔSSENæNUNæ IHREæ&ORMælNDENæUMæ%RFOLGREICHæZUæSEIN 1. Männer ææ 3AMSTAGææ5HRæ&#æ!UFBAUæ3TERNBERGæ æ036æ 7ISMAR ææ 3AMSTAGææ5HRæ-ECKLENBURGERæ36æ æ&#æ!UFBUæ Sternberg ææ 3AMSTAGææ5HRæ&#æ!UFBAUæ3TERNBERGæ æ43'æ 'ADEBUSCHæ)) 2. Männer 20.09.2015 3ONNTAGææ5HRæ36æ+AROWæ æ&#æ!UFBAUæ3TERNBERGæ)) ææ 3ONNTAGææ5HRæ&#æ!UFBAUæ3TERNBERGæ))æ æ3'æ 0ARCHIMæ&#3IGGELKOW ææ 3ONNTAGææ5HRæ&#æ!UFBAUæ3TERNBERGæ))æ æ436æ 6IETLÔBBEæ)) Alte Herren ææ &REITAGææ5HRæ&#æ!UFBAUæ3TERNBERGæ æ36æ3UCKOW ææ &REITAGææ5HRæ3'æ-ARNITZ3UCKOW3IGGELKOWæ æ &#æ!UFBAUæ3TERNBERG


Nr. 09/2015

– 17 –

Die Gemeinde Kobrow lädt recht herzlich ein Herbstfeuer am Freitag, dem 02. Oktober 2015 um 19:00 Uhr nach Kobrow I 7IEæINæJEDEMæ*AHRæBEGINNTæDERæ,ATERNENUMZUGæ AMæ&EUERWEHRHAUSæ$ANACHæKšNNENæAMæ,AGERFEUERæ7ÔRSTCHENæ GEGRILLTæWERDENæ&ÔRæDASæLEIBLICHEæ7OHLæISTæGESORGTæ"EIMæGEMÔT LICHENæ"EISAMMENSEINæWIRDæDERæ!BENDæDANNæAUSKLINGEN Erntefest am Sonnabend, dem 03. Oktober 2015 um 11:00 Uhr nach Wamckow %SæBEGINNTæUMææ5HRæMITæEINEMæ%RNTEDANKGOTTESDIENSTæINæDERæ +IRCHEæ$ANACHæGIBTæESæAUFæDEMæ&ESTPLATZæEINEæDEFTIGEæ%RBSEN SUPPEæ!U”ERDEMæWIRDæEINæKLEINERæ6ERKAUFSSTANDæVONæ+RÔGERSæ (OmADENæAUSæ+OBROWæ)æSEINEæ0RODUKTEæANBIETENæ,ASSENæ3IEæSICHæ ÔBERRASCHENæ$IEæ$IAKONIEæ$ESSINæWIRDæEBENFALLSæWIEDERæVORæ/RTæ IHRENæFRISCHENæ&ISCHæRÜUCHERN !UFæDEMæ$ORFPLATZæSTEHENæFÔRæDIEæ+LEINENæEINEæ%ISENBAHNæUNDæ ZWEIæ(ÔPFBURGENæBEREITæ$ERæ"OGENSCHÔTZENVEREINæAUSæ'RO”æ .IENDORFæWIRDæDENæBESTENæu,AIEN "OGENSCHÔTZENhæERMITTELNæ%Sæ WERDENæ3PIELEæFÔRæ'RO”æUNDæ+LEINæUNDæVIELESæMEHRæANGEBOTEN .ATÔRLICHæGIBTæESæAMæ.ACHMITTAGæAUCHæEINEæ+AFFEETAFELæMITæLECKE REMæ+UCHENæ$ENæ!BSCHLUSSæBILDETæWIEæIMMERæDIEæVONæUNSERENæ +LEINENæSCHONæSEHRæGELIEBTEæ'ESCHICHTEæAUSæDEMæ:AUBERWALDæ INæDERæ+IRCHE 7IRæFREUENæUNSæAUFæEINENæSCHšNENæ4AGæUNDæAUFæVIELEæ"ESUCHER Gemeinde Kobrow Der Bürgermeister

Der Heimatverein informiert ææ "OWLINGæIMæu!UGUSTINERh æ æ "EGINNææ5HR ææ !RBEITSGRUPPEæ +OCHENæ FÔRæ &RAUEN æ"EGINNææ5HR ææ !RBEITSGRUPPEæ+OCHENæFÔRæ-ÜNNERæ"EGINN æ æ æ5HR ææ +LšNSNACK æ"EGINNææ5HRæIMæ6EREINSHAUSæAMæ "AHNHOF &ÔRæDIEæ!RBEITSGRUPPENæ+OCHENæUNDæ+LšNSNACKæWIRDæUMæ!NMEL dung gebeten. !NMELDUNGENæFÔRSæ+OCHENæBEIæ&AMæ-ÔHLBAUERæUNTERææ !NMELDUNGENæFÔRæDENæ+LšNSNACKæBEIæ%LKEæ2šDIGERæUNTERææ æODERæ$ORISæ(OFFMANNæUNTERææ Vorschau auf den Monat Oktober !UCHæINæDIESEMæ(ERBSTæVERANSTALTETæDERæ3TERNBERGERæ(EIMATVEREINæ SEINENæTRADITIONELLENæ(ERBSTBALLæ!Mæ3AMSTAG æDææLADENæWIRæ -ITGLIEDERæUNDæ&REUNDEæDESæ6EREINSæSOWIEæBEFREUNDETEæ6EREINEæ DERæ3TADT æDERæ5MGEBUNGæUNDæUNSERERæ0ARTNERSTADTæ,ÔTJENBURGæZUæ DIESEMæ&ESTæEINæ.ACHæEINEMæKLEINENæ0ROGRAMMæSPIELTæFÔRæUNSæDIEæ u$ACHKAMMERBANDhæZUMæ4ANZæBISæ-ITTERNACHT "EGINNææ5HRæIMæ3EEHOTEL $ERæ3TERNBERGERæ(EIMATVEREINæGIBTæBEKANNT $IEæERSTEæINFORMATIVEæ:USAMMENKUNFTæDERæANGEMELDETENæ4EILNEH MERæZUMæ%RLERNENæDERæPLATTDEUTSCHENæ3PRACHEælNDETæAMæ$ONNERS TAG æDEMææUMææ5HRæIMæ6EREINSHAUSæAMæ"AHNHOFæSTATTæ &RAUæ+IRCHMANN æDIEæDIESENæ+URSæÔBERNIMMT æUNDæICHæFREUENæUNSæ SEHR æDASSæSOæEINæGRO”ESæ)NTERESSEæBESTEHT æDENNæESæHABENæSICHæ BEREITSæMEHRæALSææINTERESSIERTEæ4EILNEHMERæANGEMELDET 6IELæ&REUDEæBEIMæ%RLERNENæUNSERERæGELIEBTENæPLATTDEUTSCHENæ3PRA CHEæWÔNSCHTæ)HNENæ!NKEæ"ITTERMANN

Sternberger Seenlandschaft

Der Brüeler SV informiert Finaltraum im Elfer-Krimi zerplatzt %SæHÜTTEæDERæGRš”TEæ%RFOLGæDERæ"RÔELERæ!LTENæ(ERRENæ WERDENæSOLLEN æDOCHæLEIDERæPLATZTEæDERæ4RAUMæVOMæ%R REICHENæDESæ&INALESæIMæ+REISPOKALSæDESæ+REISVERBANDESæ3CHWERIN .ORDWESTMECKLENBURGæIMæ%LFER +RIMIæVONæ"ADæ+LEINEN $ABEIæSTARTETEæDIESERæNERVENAUFREIBENDEæUNDæÔBERAUSæSPANNENDEæ 0OKALKAMPFæVIELVERSPRECHENDæFÔRæDENæ"36æ'LEICHæMITæDEMæERSTENæ !NGRIFFæERHIELTENæDIEæ'ÜSTEæEINENæ&REISTO”æINæAUSSICHTSREICHERæ0OSI TIONæZUGESPROCHENæ$ERæGUTæGESCHOSSENEæ"ALLæHÜTTEæWOHLæAUCHæSEINæ :IELæERREICHT æABERæMITæLETZTEMæ%INSATZæKONNTEæDERæ4ORWARTæDESæ36æ "ADæ+LEINENæDASæ,EDERæNOCHæAUSæDERæ%CKEæKRATZENæ$ABEIæSTIE”æERæ MITæDEMæ+OPFæGEGENæDENæ0FOSTENæUNDæVERLETZTEæERæSICHæSCHWERæ$IEæ "RÔELERæWÔNSCHENæANæDIESERæ3TELLEæGUTEæ"ESSERUNGæ$IEæDADURCHæ NOTWENDIGæGEWORDENEæ5MSTELLUNGæINæDENæ2EIHENæDERæ'ASTGEBERæ VERUNSICHERTEæDIESEæINæDERæ!NFANGSPHASEæDOCHæSEHRæ%SæDAUERTEæ EINIGEæ:EIT æBISæSICHæDERæ&AVORITæMITæDERæNEUENæ3ITUATIONæZURECHTGE FUNDENæHATTEæ$OCHæDANNæBEGANNENæSIEæIHRæGUTESæ+OMBINATIONSSPIELæ AUFZUZIEHENæ$IEæ"RÔELERæ!BWEHRSPIELERæHATTENæZUNÜCHSTæALLESæUNTERæ +ONTROLLEæUNDæKONNTENæDIEæ!NGRIFFEæNOCHæGUTæABWEHREN )NæDERææ3PIELMINUTEæDANNæABERæDOCHæEINEæ5NAUFMERKSAMKEITæUNDæ DERæ2ECHTSAU”ENæKONNTEæEINENæSCHARFENæ"ALLæINæDIEæ-ITTEæSCHLAGENæ "EIMæ2ETTUNGSVERSUCHæRUTSCHTEæEINæ"RÔELERæ6ERTEIDIGERæINæDENæ"ALLæ UNDæKLÜRTEæVORæDEMæEINSCHU”BEREITENæ-ITTELSTÔRMERæ,EIDERæLANDETEæ DASæ3PIELGERÜTæDABEIæIMæEIGENENæ4ORæUNDæESæSTANDææAUSæ"RÔELERæ 3ICHTæ-ITæGRO”ERæ-ORALæSCHÔTTELTEæSICHæDASæ4EAMæUNDæKÜMPFTEæ WEITERæ%SæERGABENæSICHæAUCHæDURCHAUSæ#HANCEN æDIEæLEIDERæNICHTæ KALTSCHNÜUZIGæGENUGæGENUTZTæWERDENæKONNTEN )NæDERææ-INUTEæWARæESæDANNæENDLICHæSOWEITæ%INEæEIGENTLICHæBEREITSæ GEKLÜRTEæ3ITUATIONæVORæDEMæ4ORæDESæ36æ"ADæ+LEINENæFÔHRTEæZUMæVER DIENTENæ!USGLEICHæ-æ'EYERæSCHALTETEæAMæSCHNELLSTENæUNDæSPITZELTEæ EINEMæ6ERTEIDIGERæDENæ1UERPASSæVOMæ&U” æLIE”æSICHæNICHTæMEHRæ BEDRÜNGENæUNDæSCHOBæÔBERLEGTæZUMææEINæ$ERæ*UBELæDERæÔBERAUSæ ZAHLREICHENæ"RÔELERæ3CHLACHTENBUMMLERæWARæOHRENBETÜUBEND $ASSæSICHæDIEæ-ÜNNERæVOMæFAVORISIERTENæ4ABELLENZWEITENæAUSæDERæ +REISOBERLIGAæSICHæDASæ7EITERKOMMENæLEICHTERæVORGESTELLTæHATTEN æ MERKTEæMANæANæDERæNUNæAUFKOMMENDENæ5NRUHEæ$ERæ3CHIEDSRICHTERæ TATæSEINæäBRIGESæDAZUæUNDæVERFOLGTEæEINEæSEHRæRIGOROSEæ3PIELFÔHRUNGæ %SæHAGELTEæGELBEæ+ARTENæAUFæBEIDENæ3EITENæUNDæNACHæWIEDERHOLTEMæ -ECKERNSæMUSSTEæEINæ3PIELERæDESæ'ASTGEBERSæBEREITSæINæDERæ-I NUTEæVOMæ&ELDæ"ISæZURæ(ALBZEITæSAHENæDIEæ:USCHAUERæDANNæEINEæ ZERFAHRENEæ0ARTIE æINæDERæBEIDEæ-ANNSCHAFTENæVERSUCHTEN æIHRæ3PIELæ ZUæBERUHIGEN $IEæZWEITEæ(ALBZEITæSAHæDANNæTROTZæ5NTERZAHLæEINENæSPIELERISCHæBES SERENæ'ASTGEBERæUNDæEINæSTARKæDAGEGENHALTENDEæ'ÜSTEMANNSCHAFTæ #HANCENæGABæESæAUFæBEIDENæ3EITENæ3OæTRAFæ*æ"REDEFELDæMITæTOLLEMæ 3CHUSSæLEIDERæNURæDIEæ,ATTEæ"EIæEINERæFASTæIDENTISCHEæ3ITUATIONæAUFæ DERæANDERENæ3EITEæRETTETEæEBENFALLSæDIEæ,ATTEæFÔRæDENæ"36æ$AæMANæ SPIELERISCHæKEINEæ-ITTELæMEHRæFAND æVERLEGTEæSICHæDERæ'ASTGEBERæ ZUSEHENDSæAUFæ3TANDARTSITUATIONENæ$IESEæWURDENæMITæ#LEVERNESSæ UNDæTEILWEISEæAUCHæAMæ2ANDEæDERæSPORTLICHENæ&AIRNESSæuERMOGELThæ UNDæFÔHRTENæIMMERæWIEDERæZUæGEFÜHRLICHENæ3ITUATIONENæVORæDEMæ "RÔELERæ4ORæ$OCHæDERæSTARKEæ%æ*EDECKEæIMæ'EHÜUSEæSTRAHLTEæ DIEæNšTIGEæ2UHEæAUSæUNDæHIELTæSEINENæ+ASTENæBISæZUMæ!BLAUFæDERæ REGULÜRENæ3PIELZEITæSAUBER %RWÜHNENSWERTæISTæNOCHæDIEæWEITERæANHALTENDEæ+ARTENmUTæ$ERæ5N PARTEIISCHEæHATTEæFRÔHæMITæDENæ6ERWARNUNGENæBEGONNENæUNDæBLIEBæ SEINERæ,INIEæTREUæ3OæTRAFæESæDANNæAUCHæEINENæ"RÔELERæ3PIELERæNOCHæ MITæDERæ!MPELKARTEæFÔRæEINæu!LLERWELTSFOULhæUNDæEINEæROTEæ+ARTEæ WEGENæ4ÜTLICHKEITæFÔRæDIEæ'ASTGEBER -ITæNEUNæGEGENæZEHNæGINGæESæINæDIEæ6ERLÜNGERUNGæUNDæDIEæ+RÜFTEæ LIE”ENæSPÔRBARæNACHæ4ORCHANCENæGABæESæNURæNOCHæSELTENæUNDæALLEæ HATTENæSICHæBEREITSæAUFæEINæ%LFMETERSCHIE”ENæEINGESTELLTæ)NæDERæ LETZTENæ3PIELMINUTEæDANNæNOCHæEINEæGRO”Eæ#HANCEæFÔRæDENæ"36æ *æ"REDEFELDæSETZTEæSICHæSCHšNæDURCH æSCHLUGæIMæ -ETERæ2AUMæ NOCHæEINENæ(AKEN æKONNTEæABERæBEIMæ!BSCHLUSSæNOCHæENTSCHEIDENDæ GESTšRTæWERDEN 3OæMUSSTEæDASæ%LFMETERSCHIE”ENæDIEæ%NTSCHEIDUNGæBRINGENæ"EIDEæ 4EAMSæWARENæPHYSISCHæWIRKLICHæAMæ%NDEæDERæ+RÜFTEæUNDæAUCHæDIEæ


Sternberger Seenlandschaft

– 18 –

.ERVENæSPIELTENæNICHTæBEIæALLENæMITæ6ONæINSGESAMTææGESCHOS SENENæ%LFERNæKONNTENæAMæ%NDEæNURææVERWANDELTæWERDENæ!UFæ"RÔ ELERæ3EITEæWARæESæ#Hæ+RAFT æDERæNACHæBEREITSæZWEIæVERSCHOSSENENæ 3TRAFSTš”ENæSEINEæ-ANNSCHAFTæNOCHMALæZURÔCKæBRACHTEæ,EIDERæ REICHTENæAUCHæDIEæBEIDENæTOLLENæ0ARADENæDESæ"RÔELERæ4ORWARTæNICHTSæ UNDæDERæ4RAUMæVOMæ&INALEæWARæFÔRæDIEæ"RÔELERæGEPLATZT %INEæSTARKEæ,EISTUNGæDESæ'ASTES æDERæEINæECHTERæ'RADMESSERæFÔRæ DENæ36æ"ADæ+LEINENæWAR æWURDEæDEMæ"36æDANNæAUCHæSOWOHLæ VOMæ'EGNER æALSæAUCHæVONæDENæTREUENæ&ANSæBESCHEINIGTæ3OæVER ABSCHIEDETæMANæSICHæERHOBENENæ(AUPTESæAUSæDEMæDIESJÜHRIGENæ 7ETTBEWERBæUNDæWAGTæIMæKOMMENDENæ*AHRæEINENæNEUENæ6ERSUCH )Mæ+ADERæDESæ"36æSTANDENæ%æ*EDECKE æ4æ2EINSCH æ-æ3CHš NEWEI” æ2æ3TEINKEæ3æ!PEL æ-æ'EYER æ#Hæ+RAFT æ-æ'RUBE æ3æ 3TEINKE æ-æ'RATTKE æ*æ"REDEFELD æ3æ+URTZ æ$æ0REIBISCH æ-æ+LATTE æ *æ'RUNWALDæUNDæ2æ"ARTEL

Nachlese zum 15. DRK-Sommerfest $IEæ:AHLææVORæDEMæ%REIGNISæBEWEISTæESæDASæ$2+ 3OMMERFEST æ EINæGEMEINSAMESæ!NGEBOTæDERæ-ITARBEITERINNENæUNDæ-ITARBEITERNæ DESæ$2+ 3ENIORENZENTRUMSæ3TERNBERGæUNDæDESæ$2+ /RTSVEREINSæ 3TERNBERGERæ3EENLANDSCHAFTæFÔRæDIEæ-ENSCHENæINæ3TERNBERGæUNDæ DERæGESAMTENæ2EGION æHATæSICHæIMæ3TERNBERGERæ%REIGNIS +ALENDERæ SCHONæLANGEæEINENæFESTENæ0LATZæERWORBENæ$AHINTERæSTEHTæDERæ'E DANKE æALLENæ"ESUCHERINNENæUNDæ"ESUCHERNæDESæ&ESTESæDIEæ)DEENæ DESæ2OTENæ+REUZESæNAHEZUBRINGENæUNDæSIEæEINZULADEN æGEMEIN SAMæMITæIHNENæUNDæALLæDENEN æDIEæIMæ(AUSæODERæDURCHæDASæ$2+æ INæ3TERNBERGæ,EBENSHILFEæUNDæ:UWENDUNGæERFAHREN æEINFACHæAUCHæ EINMALæAUSZUSPANNENæUNDæEINæSCHšNESæ&ESTæZUæFEIERN 3OæSELBSTVERSTÜNDLICHæWIEæSICHæDIESESæ&ESTæINæDENæ*AHRESKREISæEIN ORDNET æSOæSELBSTVERSTÜNDLICHæISTæESæAUCH æDASSæSEINEæ6ORBEREITUNGæ NICHTæDIEæ3ACHEæEINESæ%INZELNENæSEINæKANN æSONDERNæDIEæ-ITARBEITE RINNENæUNDæ-ITARBEITERæALLERæ"EREICHEæBEIæDERæ)DEENlNDUNGæUNDæIHRERæ 2EALISIERUNGæEINBEZOGENæWERDENæUNDæDANNæAUCHæMITæZUPACKEN 3INNæDIESERæ.ACHLESEæISTæNICHT æDENæ!BLAUFæDESæ&ESTESæNOCHæEINMALæ INæALLENæ$ETAILSæNACHZUVOLLZIEHEN æSONDERNæÔBERæDIEæ-ENSCHENæZUæ BERICHTEN æDIEæBEIMæ&ESTæHINTERæDENæ4ISCHENæSTANDENæUNDæ+UCHEN æ %ISæODERæ"AGUETTESæANBOTEN æDIEæDIEæ,OSEæVERKAUFTENæUNDæDIEæVORHERæ INæDERæ3TADTæUNDæDEMæ5MLANDæUNTERWEGSæWAREN æ3PONSORENæUMæ MATERIELLEæODERælNANZIELLEæ5NTERSTÔTZUNGæZUæBITTENæ7ICHTIGæISTæES æ AUCHæEINMALæDASæGUTEæUNDæKOLLEGIALEæ-ITEINANDERæDERæ"ESCHÜFTIGTENæ ZUæWÔRDIGEN æDENNæDIEæGESAMTEæ6ORBEREITUNGæUNDæ$URCHFÔHRUNGæ WURDEæDURCHæSIEæEHRENAMTLICHæBEWÜLTIGT !LLEæ"EREICHEæDESæ(AUSESæUNDæWEITERERæ"EREICHEæIMæ$2+ +REIS VERBANDæ0ARCHIMæE6æHABENæSICHæBEIMæ3OMMERFESTæEINGEBRACHT æ ZUæERLEBENæWARENæ+INDERæIMæ*UGEND 2OTKREUZ æDIEæGEMEINSAMæ MITæIHRENæ!LTERSGENOSSENæINæDERæ*UGENDFEUERWEHRæEINEMæGRO”ENæ 0UBLIKUMæZEIGTEN æDASSæ(ELFENæSCHONæVONæ+INDESBEINENæANæZUMæ NORMALENæ,EBENæGEHšRT $IEæ:USAMMENARBEITæZWISCHENæDERæ&REIWILLIGENæ&EUERWEHRæUNDæ DEMæ2OTENæ+REUZæHATæINæ3TERNBERGæSEITæ*AHRENæEINEæGUTEæ4RADITIONæ UNDæZÜHLTæEBENSOæZURæ.ORMALITÜTæWIEæDERæ%INTOPFæAUSæDERæ'ULASCH KANONEæDERæ&EUERWEHR æDERæIMMERæEINEæTREUEæ+UNDSCHAFTælNDET 3EITæ*AHRENæGIBTæESæEINEæGUTEæ6ERBINDUNGæZUMæDIAKONISCHENæ(EIMæ INæ$ESSIN æDERæGERÜUCHERTEæ&ISCHæFANDæAUCHæINæDIESEMæ*AHRæWIEDERæ GUTENæ!BSATZæERæSCHMECKTEæJAæAUCHæVORZÔGLICH 0RIVATEæ!NBIETERæWIEæ&RANKæ+LÜHNæKOMPLETTIERENæDASæ!NGEBOTæMITæ 3CHWEINæVOMæ'RILLæUNDæ'ETRÜNKENæMITæUNDæOHNEæ0ROZENTEæ.ATÔRLICHæ WÜREæDIEæ"ERICHTERSTATTUNGæVšLLIGæUNVOLLKOMMEN æWENNæNICHTæDIEæmEI ”IGENæ&RAUENæDERæ+ÔCHEæERWÜHNTæWÔRDENæIHRæ+UCHENæFANDæEBENSOæ EINEæGUTEæ.ACHFRAGEæWIEæDASæ%IS æDASæVONæDERæNEUENæ+OLLEGINæDESæ 3ENIOREN #AFESæIMæ(AUSæANGEBOTENæWURDE $IEæ$2+ 3OZIALSTATIONæ3TERNBERGæWARæMITæIHRENæ3CHWESTERNæEBENSOæ VERTRETENæWIEæDIEæ-ITARBEITERINNENæDERæ%RZIEHUNGSBERATUNGæUNDæDERæ 3CHWANGERSCHAFTSBERATUNG æDIEæSPEZIELLEæ!NGEBOTEæFÔRæDIEæ+INDERæ UNTERæDENæ'ÜSTENæHATTENæ7IEæALLJÜHRLICHæWARæAUCHæDIEæ(ÔPFBURGæEINæ VONæDENæ+INDERNæGERNæBESUCHTESæ!NGEBOT %INæVIELFÜLTIGESæ0ROGRAMMæBEWEGTEæDIEæ'ÜSTEæZUMæ'UCKENæUNDæ :UHšREN æDIEæ*AGDHORNBLÜSERæAUSæ7AMCKOWæERšFFNETENæDASæ&ESTæINæ GEWOHNTERæ7EISE æDIEæ"RÔELERæ"LASMUSIKæGEHšRTæDAZU æEBENSOæDERæ $2+ 3ENIORENCHORæUNDæALLEæ!KTIVITÜTENæDESæ$2+ 3ENIORENBÔROSæ

Nr. 09/2015

5NDæAUCHæDIEæ0OLIZEIæALSæ&REUNDæUNDæ(ELFERæ æDASæ7ORTæISTæVIELENæ ÇLTERENæNOCHæINæ%RINNERUNGænæHATTEæDENæ'ÜSTENæKURZEILIGæ7ISSENS WERTESæMITZUTEILENæ3OæWARæBEINAHEæFÔRæJEDENæETWASæDABEI $ERæÜU”EREæ2AHMENæDESæ&ESTESæHATæSICHæIMæ,AUFEæDERæ*AHREæEBEN FALLSæSEHRæVERÜNDERT æDERæ.EUBAUæDESæ0mEGEHEIMESæMITææ0mE GEPLÜTZENæRUNDETæDASæGESAMTEæ'EBÜUDEENSEMBLEæZWISCHENæDERæ $2+ +ITAæAMæ"ERGEæUNDæDENæKOMMUNALENæ+INDEREINRICHTUNGENæAMæ &INKENKAMPæAB æOHNEæDASSæDERæ%INDRUCKæEINERæuGESCHLOSSENENæ%IN RICHTUNGhæENTSTANDENæISTæ$IEæ7EGEæSINDæOFFENæUNDæWERDENæAUCHæDASæ GANZEæ*AHRæÔBERæGERNæGENUTZTæ3OæISTæDASæ$2+ 3ENIORENZENTRUMæINæ 3TERNBERGæZUæDEMæGRO”ENæ$ACHæGEWORDEN æDASæ-ENSCHENæSOWOHLæ !RBEITSPLÜTZEæUNDæAUCHæALTERSGERECHTENæ0LATZæZUMæ7OHNENæUNDæ ZURæ0mEGEæBIETET )NæDIESEMæ(AUSæUNDæBEIæDIESEMæ&ESTæWERDENæDIEæ7ORTEæAUSæDENæ 'RUNDSÜTZENæDESæWELTWEITæTÜTIGENæ2OTENæ+REUZESæ7IRKLICHKEITæu)Mæ :EICHENæDERæ-ENSCHLICHKEITæSETZTENæWIRæUNSæEINæFÔRæDASæ,EBEN æDIEæ 'ESUNDHEIT æDASæ7OHLERGEHEN æDENæ3CHUTZ æDASæFRIEDLICHEæ:USAM MENLEBENæUNDæDIEæ7ÔRDEæALLERæ-ENSCHENh H.-H. Wacks, B. Pischel

BUND Ortsgruppe Brüel informiert $IEæ-ITGLIEDERæDERæVORæGUTæEINEMæ*AHRæGEGRÔNDETENæ"5.$æ/RTSGRUP PEæ"RÔELæSOWIEæDERæ"ÔRGERINITIATIVEæFÔRæNACHHALTIGEæ,ANDWIRTSCHAFTæ INæ"RÔELæTREFFENæSICHæJEWEILSæEINMALæMONATLICHæIMæ-EHRGENERATI ONENHAUSæu(ALTESTELLEhæE6 æINæDERæ%RNST 4HÜLMANN 3TRA”EææINæ "RÔELæZUMæGEMEINSAMENæ'EDANKEN æUNDæ)NFORMATIONSAUSTAUSCH (IERZUæSINDæAUCHæINTERESSIERTEæ"ÔRGERINNENæUNDæ"ÔRGERæHERZLICHæ EINGELADENæ$IEæJEWEILIGENæ4ERMINE æINæDERæ2EGELæDERæDRITTEæ$ON NERSTAGæIMæ-ONAT æWERDENæAUFæDERæ)NTERNETSEITEæWWWBI THUROW DEæVERšFFENTLICHTæ$ORTæKANNæMANæSICHæAUCHæWEITERæÔBERæDIEæ!RBEITæ UNSERERæ"5.$æ'RUPPEæINFORMIEREN $IEæ-ITGLIEDERæDERæ"5.$æ/RTSGRUPPEæ"RÔELæSETZENæSICHæEINæFÔRæDENæ %RHALTæVONæ5MWELTæUNDæ.ATURæINæDERæ2EGION æDASæHEI”T æFÔRæDENæ 3CHUTZæUNSERERæEINZIGARTIGENæ%NDMORÜNENLANDSCHAFTæMITæIHRENæ !LLEEN æ3šLLEN æ'EWÜSSERNæUNDæIHRERæ&AUNAæUNDæ&LORA $ASæNÜCHSTEæ4REFFENælNDETæAMææUMææ5HRæSTATT


Nr. 09/2015

– 19 –

Vielfältige Methodentage Vielfältige, spannende und wissen vermittelnde Methodentage an der Verbundene Regionale Schule und Gymnasium „David Franck“ Sternberg 7IEæBEREITSæAUSæDERæäBERSCHRIFTæZUæENTNEHMENæIST æFANDENæDIEæERSTENæ 5NTERRICHTTAGEæANæDERæ3CHULEæINæ3TERNBERGæINæEINERæANDERENæ&ORMæSTATTæ %SæWURDENæ2EFERENTENæEINGELADEN æDIEæÔBERæDIEæUNTERSCHIEDLICHENæ 4HEMENæUNDæ"EREICHEæINFORMIERTEN æERZÜHLTEN æZUMæ-ITMACHENæAUF FORDERTENæUNDæSOMITæDIEæ3CHÔLERæAUCHæZUMæ.ACHDENKENæANREGTENæ&ÔRæ EINIGEæ+LASSENæFANDENæ0ROJEKTEæAU”ERHALBæDERæ3CHULEæSTATTæ$IEææ +LASSEæDESæREGIONALENæ3CHULTEILæFUHRENæNACHæ3CHWERINæUNDæVERFOLGTENæ DENæ!BLAUFæEINERæ'ERICHTSVERHANDLUNG æDIEææ+LASSENæBESUCHTENæ DENæu,ÔTTæ!CKERhæUNDæDIEææ+LASSENæNAHMENæINæ+IELæANæEINEMæ$E mokratiespiel teil. $ENæ,ERNTYPENTESTæUNDæEINENæ,ESEFÔHRERSCHEINæABSOLVIERTENæDIEæ JÔNGERENæ+LASSENSTUFEN æWOBEIæDIEæNEUENææ+LASSENæNOCHæEINENæ 3CHULRALLYE $IEæ3CHÔLERæERHIELTENæSEHRæWICHTIGEæ%INBLICKEæINæDENæ3TUDIEN æUNDæ "ERUFSCHANCENæDURCHæ6ERTRETERæDERæ"UNDESBAHN æDESæ'ESUNDHEITS WESEN æDERæ0OLIZEI æDERæ"UNDESWEHR æDERæ7EMAGæ!U”ERDEMæWARENæ DIEæ3TUDIEN æUNDæ"ERUFSBERATERæDERæ!GENTURæFÔRæ!RBEITæVORæ/RT æUMæDENæ 3CHULABGÜNGERæIHREæ!NGEBOTEæZUæUNTERBREITEN 7ICHTIGEæ4IPPSæUNDæ(INWEISEæGABENæDIEæ2EFERENTENæDESæ$ATENSCHUTZæ ÔBERæDENæRICHTIGENæ5MGANGæIMæ.ETZ æVONæDERæ,!+/34æWIESæGANZæ BEWUSSTæÔBERæDIEæ&OLGENæVONæ#YBERMOBBINGæHIN æEINæEHEMALIGERæ3TRAF GEFANGENERæVERMITTELTEæDENæ3CHÔLERNæDERææ+LASSENæAUFSCHLUSSREICHEæ ,EBENSSTRATEGIENæ(ERRæ-ÔLLERæVONæDERæ!/+æTHEMATISIERTEæINæDENææ +LASSENæDIEæ0ROBLEMATIKæ!LKOHOLæUNDæ&RAUæ'UTHæVONæDERæ3CHWANGERENæ "ERATUNGSSTELLEæDESæ$2+æSPRACHæÔBERæ3EXUALITÜTæUNDæ6ERHÔTUNGæ$IEæ 3CHULSOZIALARBEITERINæFORDERTEæINæIHRENæ3OZIALENæ3TUNDENæDIEæ+LASSENæ AUF æINæDENæEINZELNENæGRUPPENDYNAMISCHENæäBUNGENæALSæ4EAMæZUæ AGIERENæ$IESæGELANGæNICHTæINæJEDENæ&ALLæUNDæSOæGABæSIEæINæDERæ!US WERTUNGæDENæ3CHÔLERNæNOCHæWICHTIGEæ%MPFEHLUNGENæFÔRæEINæWEITERESæ ERFOLGREICHESæ-ITEINANDERæMITæAUFæDEMæ7EG %SæWARENææ4AGEæDIEæNICHTæUNMITTELBARæMITæ3CHULEæETWASæGEMEINSAMæ HATTEN æJEDOCHæFÔRæDIEæUMFANGREICHEæ7ISSENSVERMITTLUNGæUNDæDERæ ALLGEMEINENæ0ERSšNLICHKEITSENTWICKLUNGæDERæ-ÜDCHENæUNDæ*UNGENæ VONæ"EDEUTUNGæSINDæ$IESEæ4AGEæDIENTENæEBENFALLSæDERæLANGSAMENæ %INGEWšHNUNGæANæDENæuSTRESSIGENhæ3CHULALLTAGæUNDæDIESENæHABENæDIEæ ,EHRERæUNDæ3CHÔLERæBEREITSæEINGEHOLT

Sternberger Seenlandschaft

Sommerfest 21.08.2015 der Rheumaliga/ AG Brüel bei Fischer Rettig am Sternberger See 4RADITIONELLæTRIFFTæSICHæUNSEREæ!'æIMMERæIMæ-ONATæ!UGUSTæZUæEINEMæ 3OMMERFESTæ)NæDIESEMæ*AHRæGINGæESæZUæ&ISCHERæ2ETTIGæANæDENæ3TERN BERGERæ3EEæ3EITæVIELENæ*AHRENæMITæDABEIæ4HOMASæ3CHWARZ æ,AND TAGSABGEORDNETERæDERæ30$ æ0ASCALæ7INKLER æ+REISTAGSABGEORDNETERæ DERæ30$æUNDæ&RANKæ*UNGE æ"UNDESTAGSABGEORDNETERæDERæ30$æ!UFæ DERæ&ACEBOOKæ3EITEæVONæ&æ*UNGEæISTæFOLGENDERæ"ERICHTæZUæLESEN u-ITæDERæ2HEUMALIGAæ"RÔELæAUSæMEINEMæ7AHLKREISæVERBINDETæMICHæ SCHONæSEITæLÜNGERERæ:EITæEINEæSEHRæGUTæ:USAMMENARBEITæ$IESESæ-ALæ WARæDERæ!NLASSæUNSERESæ4REFFENSæEINæBESONDERSæSCHšNERæ'EMEIN SAMæMITæ4HOMASæ3CHWARZ æ-ITGLIEDæDESæ,ANDTAGESæ-ECKLENBURG 6ORPOMMERN æDURFTEæICHæ'ASTæSEINæBEIMæDIESJÜHRIGENæ3OMMERFESTæ DESæ6EREINSæ:UNÜCHSTæNAHMENæWIRæDIEæ'ELEGENHEITæWAHR æUMæVONæ &ISCHERæ2ETTIGæZUMæWIEDERHOLTENæ-ALEæDIEæ3CHšNHEITæDERæ3TERNBER GERæ3EENLANDSCHAFTæVORæ!UGENæGEFÔHRTæZUæBEKOMMENæ)Mæ!NSCHLUSSæ KONNTENæWIRæUNSæFANGFRISCHæDEMæANNEHMEN æWASæDERæ&ISCHERæUNDæ SEINEæ-ITARBEITERæTÜGLICHæAUSæDEMæ3EEæAUFæUNSEREæ4ISCHEæBEFšRDERNh

Elke Kasten Schulsozialarbeiterin

"ESSERæKšNNENæWIRæDENæ4AGæNICHTæZUSAMMENFASSEN !NæDEMæ.ACHMITTAGæTRAFENæSICHæCAææ-ITGLIEDERæDERæ!'æUNDæ'ÜSTEæ $ASæ7ETTERæWARæSUPER æDEMENTSPRECHENDæAUCHæDIEæ3TIMMUNG "ESONDERERæ$ANKæGILTæ&ISCHERæ2ETTIGæUNDæSEINEMæ4EAM Vorstand der Rheumaliga AG Brüel


Sternberger Seenlandschaft

– 20 –

Nr. 09/2015

Einladung zum 15. Sponsorenlauf in Sternberg 6ERBUNDENEæ 2EGIONALEæ 3CHULEæ UNDæ 'YMNASIUMæ u$AVIDæ &RANCKhæ3TERNBERG 26. September 2015 10:00 - 12:00 Uhr Stadion am See Sternberg MeldungenæSchüler:æBISæSPÜTESTENSæ-ITTWOCH, 23.09.2015 BEIæDENæJEWEILIGENæ+LASSENLEHRERINNENæABGEBEN andere Teilnehmer:æAMæ6ERANSTALTUNGSTAGæbis 9:30 Uhr

In Lütt Acker Bienenbar mit Sternberger Trinkwasser %SæISTæALLGEMEINBEKANNT æDASSæDASæ3TERNBERGERæ4RINKWASSERæEINEæSEHRæ HOHEæ1UALITÜTæUNDæMITæSEINEMæ#ALCIUM æUNDæ-AGNESIUMGEHALTæAUCHæ EINæSEHRæGESUNDESæ7ASSERæISTæ%SæAUCHæAUSGEZEICHNET $AæISTæESæKEINæ7UNDER æDASæMANCHERæ3TERNBERGERæSTATTæ#OLAæODERæ"RAUSEæ LIEBERæEINENæKRÜFTIGENæ3CHLUCKæAUSæDERæ,EITUNGæNIMMTæ"ESONDERSæINæ DENæLETZTENæHEI”ENæ4AGENæKAMæDASæKÔHLEæ.ASSæGERADEæRECHT %TWASæANDERESæISTæESæSCHON æWENNæDIEæ"IENENæDASæ3TERNBERGERæ4RINK WASSERæFÔRæSICHæENTDECKENæUNDæESæSICHæDIREKTæAUSæDERæ,EITUNGæHOLEN $AæBAUTæMANæ"IENENTRÜNKEN æLEGTæ(OLZBRETTCHENæINæ7ASSERWANNENæANæ DENæ:APFSTELLENæDICHTæAMæ"IENENSTOCK æABERæNEIN æSIEæmIEGENæLIEBERæEINæ PAARæ-ETERæWEITER æUMæDIEæFRISCHEæu1UELLEhæANZUZAPFEN "EIæDENæHOHENæ4EMPERATURENæDERæVERGANGENENæ4AGEæKONNTENæWIRæ BEOBACHTEN æDASSæDIEæ"IENENæDASæ7ASSERæDIREKTæAMæ7ASSERHAHNæ AUFNAHMENæ$AZUæMUSSTEæESæNICHTæEINæ3TRAHLæSEIN æAUCHæDASæ7ASSER æ DASæALSæKLEINEæ"LASEæAMæGESCHLOSSENENæ(AHNæHING æREICHTæIHNENæ$IEæ "IENENæTRUGENæDASæ7ASSERæINæDENæ3TOCKæEINæ$ORTæVERTEILENæSIEæESæUNDæ NUTZENæSOæDIEæ6ERDUNSTUNGSWÜRMEæZURæ+ÔHLUNGæDESæ3TOCKS !UCHæUNSEREæ"IENENæWISSENæDASæ3TERNBERGERæ4RINKWASSERæZUæSCHÜTZEN Irene Werner

Sponsorenverträge liegen in der Touristinfo bereit.

Jazz aus Kuba $IEæ+ARIBIKINSELæ+UBAæBESITZTæEINEæEINZIGARTIGEæMUSIKALISCHEæ+ULTURæUNDæ 'ESCHICHTEæ!UFæRELATIVæKLEINEMæ2AUMæBEGEGNETENæSICHæDIEæ-USIKTRA DITIONENæZAHLREICHER æALSæ3KLAVENæAUFæDIEæ)NSELæVERSCHLEPPTER æWESTAF RIKANISCHERæ6šLKERæMITæDENENæ%UROPASæUNDæLIE”ENæEINEæGRO”Eæ6IELFALTæ ANæ-USIKSTILENæUNDæ%IGENARTENæENTSTEHENæ:Uæ-AMBOæUNDæ#HAæ#HAæ #HAæTANZTEæINæDENæERæ*AHRENæDIEæGANZEæ7ELT æKUBANISCHEæ2HYTHMENæ HATTENæGRO”ENæ%INmUSSæAUFæDENæ*AZZæUNDæZAHLREICHEæ+OMPOSITIONENæ SINDæZUæ+LASSIKERNæDESææ*AHRHUNDERTSæGEWORDEN $ASæ4RIOæNuevo TiempoæWIDMETæSICHæDIESERæGANZENæ"ANDBREITEæDERæ KUBANISCHENæ-USIKæ6ONæAUTHENTISCHEMæ3ONæ-ONTUNOæUNDæTREIBENDERæ 2UMBAæÔBERæ#HAæ#HAæ#HAæUNDæDEMæKUBANISCHENæ.ATIONALTANZæ$AN Z˜NæBISæZUæDYNAMISCHEMæ,ATINæ*AZZæ'ESPIELTæWERDENæSOWOHLæ+LASSIKERæ DERæERæUNDæERæ*AHREæALSæAUCHæ%IGENKOMPOSITIONENæ$ASæ'ANZEæIMæ KOMPAKT ENERGETISCHENæ4RIOFORMATæMITæ+LAVIER æ#ONGAS æ+ONTRABASSæ UNDæDEMæWUNDERBARENæ'ESANGæVONæ!RTUROæ-ARTINEZæ#ABRERA Am Samstag, den 10. Oktober um 19:30 Uhr werden die drei Musiker im Gutshaus Rothen ein Konzert geben. Der Eintritt kostet 15 €. Da der Saal nicht sehr groß ist, ist es ratsam, sich telefonisch Karten zu reservieren unter der Telefonnummer 038485 50250 oder info@gutshausrothen.de .

Was ist los in Witzin

Fotos: Klaus Werner


Nr. 09/2015

– 21 –

Sternberger Seenlandschaft

Freitag 25.09.2015 Sternberg 11:00 Uhr 3TADTKIRCHEæ3Tæ-ARIAæUNDæ3Tæ.IKOLAUS +IRCHENFÔHRUNGæMITæ4URMBESTEIGUNG

Es ist was los im Sternberger Seenland September & Oktober 2015 Sonnabend 12.09.2015 Sternberg 19:00 Uhr 3TADTKIRCHEæ3Tæ-ARIAæUNDæ3Tæ.IKOLAUS &ESTLICHEæ-USIKæFÔRæ/RGELæUNDæ"LÜSER 7ERKEæVONæ-æ!LTENBURG æ,æVANæ"EETHOVEN æ#æ,æ:ELTER æ$æ3PEER æ *æ%æ'ALLIARD Dienstag 15.09.2015 Sternberg 10:00 Uhr 3EENlSCHEREIæ3EESTR u*ETZTæFAHRNæWIRæÔBERNæ3EEhæABææ0ERSONEN æ5HR ææ æABæ3TERNBERGææ5HR ææ ABæ'RO”æ2ADEN æ5HR ææ æABæ3TERNBERGææ5HR ææ ABæ'RO”æ2ADEN Mittwoch 16.09.2015 Sternberg 18:00 Uhr 3TADTKIRCHEæ3Tæ-ARIAæUNDæ3Tæ.IKOLAUS $ASæ,ANDESPOLIZEIORCHESTER "ENElZKONZERTæ6OLKSBUNDæ$EUTSCHEæ+RIEGSGRÜBERFÔRSORGEæE6 +ARTENVORVERKAUFæ4OURISTINFOæ3TERNBERGææ Donnerstag 17.09.2015 Sternberg 11:00 Uhr -ARKT æ3PRINGBRUNNEN ™FFENTLICHEæ3TADTFÔHRUNGæDURCHæDIEæHISTORISCHEæ)NNENSTADT Freitag 18.09.2015 Sternberg 11:00 Uhr 3TADTKIRCHEæ3Tæ-ARIAæUNDæ3Tæ.IKOLAUS +IRCHENFÔHRUNGæMITæ4URMBESTEIGUNG Dienstag 22.09.2015 Sternberg 10:00 Uhr 3EENlSCHEREIæ3EESTR u*ETZTæFAHRNæWIRæÔBERNæ3EEhæABææ0ERSONEN æ5HR ææ æABæ3TERNBERGææ5HR ææABæ'RO”æ2ADEN æ5HR ææ æABæ3TERNBERGææ5HR ææABæ'RO”æ2ADEN Mittwoch 23.09.2015 Sternberg 13:30 Uhr #AMPINGPLATZ !UTOTOUR æIMæ+LEINBUSæUNTERWEGSæIMæ3TERNBERGERæ3ENLAND !NMELDUNGæBISææ4ELææ Route: #AMPINGPLATZæ3TERNBERGæ æ3TERNBERGERæ"URGænæ3CHÜFEREIæ 'RO”æ'šRNOWæ(ÔGELGRABænæ0ARKPLATZæ7ARNOWTAL (ÔNENGRABænæ 7ARNOWBRÔCKEæn2EFORMATIONSGEDENKSTEINæ æ3AGSDORFænæ3ÔLTENæ 3ALZWIESEN æ æ7EITENDORFæ æ+AARZæ3CHLOSSæUNDæ0ARK æ æ3CHšNLAGEæ næ!LTæ.ECHELNæ'UTSHAUS æ(AUSæ"IBERææ#O æ'OLCHENænæ4HUROW æ 4EMPZINæ0ILGERKLOSTER æ æ"RÔELæ æ3TERNBERG Donnerstag 24.09.2015 Sternberg 11:00 Uhr -ARKT æ3PRINGBRUNNEN ™FFENTLICHEæ3TADTFÔHRUNGæDURCHæDIEæHISTORISCHEæ)NNENSTADT Warin 19:00 Uhr .ATURPARKZENTRUM u%UGENæ'EINITZ æ3EINEæ"EDEUTUNGæFÔRæDIEæGEOLOGISCHEæ,ANDES AUFNAHME -ECKLENBURG æ6ORPOMMERNSh 6ORTRAGæMITæ+ARSTENæ3CHÔTZE æ,5.'æ-6

Sonnabend 26.09.2015 Sternberg 10:00 - 12:00 Uhr Stadion am Sternberger See 3PONSORENLAUFæDERæ6ERBUNDENENæREGIONALENæ3CHULEæUNDæDESæ'YM nasiums Brüel ab 16:00 Uhr 2OTERæ3EEæINæ&LAMMEN )Nææ4AGENæUMæDIEæ7ELT Mittwoch 30.09.2015 Groß Raden 18:30 Uhr !RCHÜOLOGISCHESæ-USEUM &ÔHRUNGæDURCHæDIEæ3ONDERAUSSTELLUNG æ0IPELINEæ!RCHÜOLOGIE 'RO”æ2ADENææ5HR !RCHÜOLOGISCHESæ-USEUM 'EOLOGISCHEæ!UFSCHLÔSSEæIMæ,EITUNGSGRABEN 6ORTRAGæMITæ$Ræ,ORENZ æ'EOLOGE Freitag 02.10.2015 Dabel 17:00 Uhr &REIWILLIGEæ&EUERWEHR (ERBSTFEUER Brüel 18:30 Uhr &REIWILLIGEæ&EUERWEHR (ERBSTFEUERæUNDæ&ESTUMZUGæVOMæ6OGELSTANGENBERGæZUMæ'ERÜTEHAUS Hohen Pritz 19:00 Uhr !Mæ'EMEINDEHAUS (ERBSTFEUERææ,ATERNENUMZUG Sonnabend 03.10.2015 Golchen ab 10:00 Uhr "AUERæ+ORL{Sæ'OLCHENERæ(OF æ"OCKBIERFESTæBEIæ"AUERæ+ORL 5.4%2(!,45.'æ./.æ34/0æ,ANDESPOLIZEIORCHESTERæUNDæ"AUERæ +ORL Rothen 10:00 - 17:00 Uhr 2OTHENERæ(OF -ARKTTAGæIMæ2OTHENERæ(OF Brüel ab 10:30 Uhr -USIKALISCHERæ&EIERTAGæAMæ2OTENæ3EE &RÔHSCHOPPENæMITæDERæ"RÔELERæ"LASMUSIK æ4ANZTEEæMITæDERæ$ACH KAMMERBANDæUVAM Sternberg 14:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Tag der deutschen Einheit !NSCHLæ2ATHAUSSAAL %RšFFNUNGæDERæ!USSTELLUNGæuæ*AHREæKOMMUNALEæ3ELBSTVERWALTUNGh Freitag 09.10.2015/ Sonnabend 10.10.2015 Brüel ab 17:00 Uhr "RÔEL æ'OLCHENERæ7EGæ 7EINVERKOSTUNGæFÔRæALLEæ7EINLIEBHABER Sonntag 10.10.2015 Rothen 19:30 'UTSHAUSæ2OTHEN *AZZæIMæ'UTSHAUS æ*AZZæAUSæ+UBAæMITæDEMæ4RIOæ.UEVOæ4IEMPO +ARTENRESERVIERUNGæææODERæINFO GUTSHAUSROTHENDE Sonntag 11.10.2015 Kaarz ab 11:00 Uhr 3CHLOSSæUNDæ0ARKæ+AARZ æ!PFELFEST


Sternberger Seenlandschaft

Ausstellungen: Mecklenburger Kunstgalerie Dabel +UNSTAUSSTELLUNG !MĂŚ-ATTENSTIEG ĂŚĂŚ$ABEL ™FFNUNGSZEITEN -ONTAGĂŚ ĂŚ&REITAGĂŚĂŚ ĂŚĂŚUNDĂŚĂŚ ĂŚĂŚ5HR 3ONNABENDĂŚĂŚ ĂŚĂŚ5HR Galerie Erbguth ,INDENSTRĂŚ ĂŚ$ABEL 4ELEFONĂŚĂŚĂŚBITTEĂŚVORHERĂŚANMELDEN Galerie Rothener Hof +ASTANIENWEGĂŚ ĂŚĂŚ2OTHEN Schloss Kaarz /BEREĂŚ$ORFSTR ĂŚĂŚ+AARZ $ASĂŚ'RĂ”NEĂŚ:ITAT ĂŚBISĂŚ !USSTELLUNGĂŚIMĂŚ0ARK Warin, Naturparkzentrum „Sternberger Seenland“ !MĂŚ-ARKT ĂŚĂŚ7ARIN u'EZEITENh ĂŚ!RBEITENĂŚIN̙L ĂŚ!QUARELL ĂŚ!CRYLĂŚUNDĂŚ2OHLEDER "RUNHILDEĂŚ(ANDORF ĂŚ'RO”Ì,ABENZ ĂŚ!UGUSTĂŚ ĂŚĂŚ3EPTEMBERĂŚ 7ARIN ĂŚ.ATURPARKZENTRUMĂŚu3TERNBERGERĂŚ3EENLANDh u"ILDERĂŚZURĂŚ'EOLOGIEĂŚ-ECKLENBURG ĂŚ6ORPOMMERNSh &UNDEĂŚAUSĂŚDEMĂŚ'EINITZ ĂŚ!RCHIV ĂŚ3EPTEMBERĂŚ ĂŚĂŚ/KTOBERĂŚ GroĂ&#x; Raden, Archäologisches Museum +ASTANNIENALLEE ĂŚĂŚ'RO”Ì2ADEN u0IPELINEĂŚ!RCHĂœOLOGIEh !USGRABUNGENĂŚAUFĂŚDENĂŚGRO”ENĂŚ&ERNGASTRASSENĂŚINĂŚ-6 ĂŚ-AIĂŚ ĂŚĂŚ$EZEMBERĂŚ - Ă„nderungen vorbehalten -

GefĂźhrte Wanderungen & Radtouren im Naturpark Sternberger Seenland Montag 14.09.2015 11:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Auf den Spuren der EiszeitIn die Oberen Seen 4REFFPUNKTĂŚ3TERNBERG ĂŚ2EZEPTIONĂŚ#AMPINGPLATZ Dienstag 15.09.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur-Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Donnerstag 17.09.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur- Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Sonnabend 19.09.2015 10:00 - ca. 15:00 Uhr gefĂźhrte Radwanderung „Standhafte Riesen“ 4REFFPUNKTĂŚ"RĂ”EL ĂŚ-ARKT !NMELDUNGĂŚBISĂŚĂŚ4ELĂŚĂŚ -INDESTEILNEHMERZAHLĂŚĂŚ4EILNEHMER

– 22 –

Nr. 09/2015

Sonntag 20.09.2015 17:00 - 19:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Sommersitz und steiles UferWanderung am Schweriner See 4REFFPUNKTĂŚ2ABEN ĂŚ3TEINFELD ĂŚ/BERDORF ĂŚ'EMEINDEHAUS !NMELDUNGĂŚBISĂŚ ĂŚ4ELĂŚĂŚ Montag 21.09.2015 11:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Radwanderung Durch die Sternberger Glaziallandschaft 4REFFPUNKTĂŚ3TERNBERG ĂŚ2EZEPTIONĂŚ#AMPINGPLATZ Dienstag 22.09.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur- Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Donnerstag 24.09.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur- Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Dienstag 29.09.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur- Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Donnerstag 01.10.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur- Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Sonnabend 03.10.2015 14:00 - 18:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Entdeckungen abseits der HauptstrassenWanderung mit Ăœberraschung Treffpunkt: Kleefeld b. Schwerin, Parkplatz am Gutshof !NMELDUNGĂŚBISĂŚ ĂŚ4ELĂŚĂŚ Dienstag 06.10.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur- Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Donnerstag 08.10.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur- Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Sonnabend 10.10.2015 17:00 - 19:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Warnow mit Knick - Wanderung entlang der Warnow 4REFFPUNKTĂŚ+LADOWĂŚBEIĂŚ#RIVITZ ĂŚ0ARKPLATZĂŚANĂŚDERĂŚ+IRCHE !NMELDUNGĂŚBISĂŚ ĂŚ4ELĂŚĂŚ

StadtfĂźhrungen in Sternberg Bis Ende SeptemberĂŚlNDENĂŚINĂŚ3TERNBERGĂŚ3TADTFĂ”HRUNGENĂŚZUĂŚ FESTENĂŚ4ERMINENĂŚSTATT ĂŚ4REFFPUNKTĂŚISTĂŚjeweils Donnerstag um 11:00ĂŚ5HRĂŚAMĂŚ3PRINGBRUNNENĂŚAUFĂŚDEMĂŚ-ARKT +IRCHENFĂ”HRUNGENĂŚMITĂŚ4URMBESTEIGUNGĂŚlNDENĂŚJEWEILSĂŚ&REITAGĂŚ UMĂŚĂŚ5HRĂŚINĂŚDERĂŚ3TERNBERGERĂŚ+IRCHEĂŚSTATT &Ă”HRUNGENĂŚFĂ”RĂŚ'RUPPENĂŚKšNNENĂŚINĂŚDERĂŚ3TERNBERGERĂŚ4OURISTINFOĂŚ VEREINBARTĂŚWERDEN ĂŚ4ELĂŚĂŚ


Nr. 09/2015

– 23 –

Wanderungen mit Hund Montag, 14.09., 21.09., 28.09., 05.10., 12.10.2015 18:00 Uhr kleine Hundewanderung mit Helga Kastirke &ERIENHOFæ3TORCHENNESTæ æ5RLAUBæMITæDEMæ(UNDæ 4REFFPUNKTæ$ABELæ&ERIENHOFæ3TORCHENNEST !NMELDUNGæ4ELEFONæææ Montag, 14.09., 21.09., 28.09., 05.10., 12.10.2015 18:00 Uhr Hundewanderung mit Frau Westhoff 4REFFPUNKTæ3TERNBERG æ2EZEPTIONæ#AMPINGPLATZ Mittwoch, 16.09., 23.09., 30.09., 07.10., 14.10.2015 10:00 Uhr große Hundewanderung &ERIENHOFæ3TORCHENNESTæ æ5RLAUBæMITæDEMæ(UNDæ 4REFFPUNKTæ$ABELæ&ERIENHOFæ3TORCHENNEST !NMELDUNGæ4ELEFONææ Mittwoch, 16.09., 23.09., 30.09., 07.10., 14.10.2015 18:00 Uhr Kleine Hundewanderung #AMPINGPLATZæ3TERNBERGæ 4REFFPUNKTæ3TERNBERG æ2EZEPTIONæ#AMPINGPLATZ !NMELDUNGæ4ELEFONææ Donnerstag, 17.09., 24.09., 31.09., 08.10., 15.10.2015 18:00 Uhr KLEINEæ(UNDEWANDERUNGæMITæ(ELGAæ+ASTIRKE &ERIENHOFæ3TORCHENNESTæ æ5RLAUBæMITæDEMæ(UNDæ 4REFFPUNKTæ$ABELæ&ERIENHOFæ3TORCHENNESTæ !NMELDUNGæ4ELEFONæææ

Sternberg feierte 3 Tage das 52. Heimatfest Sternberger Heimatfest lockte viele Besucher ins Strandbad und auf den Museumshof "EIæTOLLEMæ3OMMERWETTERæFANDæVOMææ ææ!UGUSTæDASææ (EIMATFESTæINæ3TERNBERGæSTATTæ5NDæPASSENDæFUHRENæBEIæSTRAH LENDEMæ3ONNENSCHEINæDIEæ3TERNBERGERæ-AJESTÜTENæMITæEINERæOF FENENæ+UTSCHEæZURæ%RšFFNUNGæDESæ(EIMATFESTESæZUMæ&ESTPLATZæ am Strandbad. $IEæ,ANDESRAPSBLÔTENKšNIGIN æ-ANUELAæDIEæ) æDIEæ2OSENKšNIGINæ !LICIAæ)æDERæ3CHÔTZENKšNIGæ3TEVEæ+NOPæSOWIEæDERæ*UGENDSCHÔT ZENKšNIGæ.ILSæ'šDECKEæERšFFNETENæGEMEINSAMæMITæDEMæ3TERN BERGERæ"ÔRGERMEISTERæ*OCHENæ1UANDTæUNDæDEMæ"ÔRGERVORSTEHERæ %CKHARDTæ&ICHELMANNæDASæDIESJÜHRIGEæ(EIMATFEST "EREITSæAMæ!BENDæZUVORæHATTENæSICHæVIELEæ"ESUCHERæAUFæDEMæ &ESTPLATZæEINGEFUNDEN æUMæDENæ"OOTSCORSOæAUFæDEMæ3TERNBERGERæ 3EEæZUæVERFOLGEN æ(šHEPUNKTæDERæ4ANZPARTYæWARæDASæ(šHEN æUNDæ 7ASSERFEUERWERKæÔBERæDEMæ3TERNBERGERæ3EE :AHLREICHEæ"ESUCHERæERFREUTENæSICHæANæDENæ.ACHMITTAGSVERANSTAL TUNGEN æVIELEæ3TERNBERGERæTRAFENæSICHæZUæANGEREGTENæ'ESPRÜCHEN æ MANæTRAFæALTEæ"EKANNTEæUNDæ&REUNDE -ITæJEWEILSæCAææ"ESUCHERNæZÜHLTENæDIEæ!BENDVERANSTALTUNGENæ EBENSOæWIEæDERæ(EIMATABENDæAUFæDEMæ-USEUMSHOFæZUæDENæ0U blikumsmagneten. $ERæšKUMENISCHEæ'OTTESDIENSTæAMæ3EEæWARæDERæ!UFTAKTæZUæDENæ 6ERANSTALTUNGENæAMæ3ONNTAGæ5NTERHALTUNGSMUSIKæMITæDEMæ$UOæ u2OSENHERZhæUNDæDIEæ!UFTRITTEæVONæu&ISCHI æDERæ4ENORhæUNDæDEMæ (ELENE æ&ISCHER æ$OUBLEæu6ICTORIAhæBILDETENæDENæ!BSCHLUSSæDESæ (EIMATFESTES !NæDIESERæ3TELLEæEINæ$ANKESCHšNæANæALLE æDIEæDURCHæIHREæEHRENAMT LICHEæ!RBEITæZUMæ'ELINGENæDESæ(EIMATFESTESæBEIGETRAGENæHABEN æ DEMæ"AUHOFæDERæ3TADTæ3TERNBERGæFÔRæDIEæ!UFBAUARBEITENæAMæ 3EEæUNDæAUFæDEMæ-USEUMSHOFæUNDæDIEæ2EINIGUNGæDERæ6ERAN STALTUNGSmÜCHEN

Sternberger Seenlandschaft

æ DEMæ6EREINæu3TERNBERGæUNDæMEHRhæFÔRæDENæ"ESUCHæDERæ,ANDES RAPSBLÔTENKšNIGIN æDIEæ"EREITSTELLUNGæVONæ:ELTEN æDERæ4ANZmÜ CHEæUNDæBESONDERSæ7OLFGANGæ"LASKO æFÔRæDIEæVIELENæKLEINENæ Arbeiten, die keiner sieht æ DEMæ"EHINDERTENVERBANDæ3TERNBERGERæ3EENPLATTEæE6æFÔRæDENæ )NFO æUNDæ"ASTELSTAND æ DERæ&REIWILLIGENæ&EUERWEHRæ3TERNBERGæFÔRæDIEæ!BSICHERUNGæ DESæ&EUERWERKS æDIEæ"EFÔLLUNGæDESæ+LETTERTURMSæUNDæFÔRæDENæ %RBSENEINTOPF æ DEMæ+ARNEVALSVEREINæ3TERNBERGæFÔRæDIEæ"EAUFSICHTIGUNGæDERæ (ÔPFBURG æ DEMæ6EREINæuDIALOGææACTIONhæFÔRæDENæ"ESUCHæDERæ2OSENKšNIGIN æ DEMæ3EGELVEREINæ3TERNBERGæFÔRæDIEæ/RGANISATIONæDESæ"OOT SCORSOSæUNDæDERæ/PTI æ/LDIE æ2EGATTA

æ DERæ3TERNBERGERæ4AFELæFÔRæDENæ"UCHVERKAUFæUNDæDEMæ4RANSPORTæ DERæ(ÔPFBURG æ DEMæ-ECKLENBURGERæ+UTSCHENMUSEUMæINæ+OBROWæ))æFÔRæDIEæ "EREITSTELLUNGæDERæ+UTSCHE æ DEMæ3TERNBERGERæ(EIMATVEREINæFÔRæDIEæ6ORBEREITUNG æ/RGANI SATIONæUNDæ$URCHFÔHRUNGæDESæ(EIMATABENDSæAUFæDEMæ-USE UMSHOF æ DENæ+IRCHGEMEINDENæFÔRæDIEæ/RGANISATIONæDESæšKUMENISCHENæ 'OTTESDIENSTES æ DERæ3CHÔTZENGILDEæ3TERNBERGææE6æFÔRæDENæ"ESUCHæDESæ 3CHÔTZENKšNIGSæUNDæDESæ*UGENDSCHÔTZENKšNIGS

Benefizkonzert des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge am 16. September um 18:00 Uhr in Sternberg, Stadtkirche $ASæ,ANDESPOLIZEIORCHESTERæFOLGTæDERæ%INLADUNGæDESæ6OLKSBUNDESæ $EUTSCHEæ+RIEGSGRÜBERFÔRSORGEæ,ANDESVERBANDæ-6æUNDæWIRDæ MITæ-ÜRSCHEN æ0OLKASæSOWIEæ-ELODIENæAUSæ-USICALS æ/PERNæUNDæ /PERETTENæUNDæ&ILMMUSIKENæINæIHRERæmOTTENæ!RTæUNDæ7EISEæDENæ (šRERæERFREUEN .ACHDEMæSCHONæIMæVERGANGENENæ*AHRæDASæ,ANDESPOLIZEIORCHE STERæFÔRæDASæ"ENElZKONZERTæINæ3TERNBERGæAUFSPIELTEæUNDæESæEINEæ GRO”Eæ:UHšRERRESONANZæGAB æWARæDERæ7UNSCHæGRO” æDASæBEKANNTEæ UNDæBELIEBTEæ/RCHESTERæAUCHæFÔRæDASæ"ENElZKONZERTæDESæ*AHRESæ æWIEDERUMæZUæGEWINNENæ%SæISTæGELUNGENæ $IEæ-USIKBEGEISTERTENæAUSæDEMæ!MTSBEREICHæ3TERNBERGERæ3EEN LANDSCHAFT æDENæUMLIEGENDENæ!MTSBEREICHENæUNDæALLEæWEITERENæ -USIKLIEBHABERæSINDæRECHTæHERZLICHæEINGELADEN æMITæDEMæ2EPERTOIREæ DESæ,ANDESPOLIZEIORCHESTERæUNTERæ,EITUNGæDESæ$IRIGENTENæ#HRISTOFæ +OERTæANæDIESEMæ-ITTWOCHABENDæDIEæmOTTENæ-ELODIENæZUæGENIE”ENæ UNDæSOMITæAUFæIHREæ+OSTENæZUæKOMMEN $IEæ3CHIRMHERRSCHAFTæÔBERæDASæ(ERBSTKONZERTæDESæ6OLKSBUNDESæ WIRDæANæDIESEMæ!BENDæDERæ+REISTAGSPRÜSIDENTæDESæ,ANDKREISESæ ,UDWIGSLUST 0ARCHIMæ(ERRæ/LAFæ3TEINBERGæÔBERNEHMENæ%INENæ $ANKæSCHONæJETZTæANæ(ERRNæ/LAFæ3TEINBERG æDERææ%INTRITTSKARTENæ EINEMæ3ENIORENHEIMBETREUTESæ7OHNENæDERæ3TADTæ3TERNBERGæ sponserte. -ITæDEMæ'ASTSPIELæUNTERSTÔTZTæDASæ,ANDESPOLIZEIORCHESTERæ-ECK LENBURG 6ORPOMMERN æDASææGEGRÔNDETæWURDE æDIEæ&RIEDENæ STIFTENDEæ!RBEITæDESæ6OLKSBUNDESæ$EUTSCHEæ+RIEGSGRÜBERFÔRSOR GEæE6æ$ERæ6OLKSBUNDæLEISTETæMITæSEINERæ!RBEITæEINENæWICHTIGENæ "EITRAGæZURæ6ERSšHNUNGæUNDæ6šLKERVERSTÜNDIGUNGæUNDæMAHNTæ ZUMæ&RIEDEN $IEæ%INTRITTSKARTENæZUMæ0REISæVONæ7,00 EUROæKšNNENæERWORBENæ WERDEN æ 4OURISMUSINFORMATIONæ3TERNBERG æ!Mæ-ARKTæ æ æ 4ELææ

æ !UDIO 6IDEOæ3CHNEIDERæ#RIVITZ æ'RO”Eæ3TRA”Eæ æ æ 4ELæææUND æ ANæDERæ!BENDKASSEæABææ5HR $IEæ%INNAHMENæDESæ"ENElZKONZERTESæKOMMENæDERæ!RBEITæDESæ 6OLKSBUNDESæZUGUTE


Sternberger Seenlandschaft

– 24 –

Nr. 09/2015

Gelungener Heimatabend 6OMææBISææ!UGUSTæFANDæINæUNSERERæ3TADTæDASææ(EIMATFESTæSTATTæ &ÔRæDENæ3TERNBERGERæ(EIMATVEREINæWARæDERæ-ECKLENBURGABENDæ AUFæDEMæ-USEUMSHOFæWIEDERæEINæ(šHEPUNKTæIMæ6EREINSLEBENæ"EIæ BESTEMæ7ETTERæWARæDERæ-USEUMSHOFæVONæ6EREINSMITGLIEDERNæUNDæ ZAHLREICHENæ'ÜSTENæBISæAUFæDENæLETZTENæ0LATZæGEFÔLLT &ÔRæEINæKURZWEILIGESæ0ROGRAMMæSORGTENæDIEæu4ANZKINDERhæDESæ3TERN BERGERæ(EIMATVEREINSæVONæDERæ'RUNDSCHULEæu!LEXANDERæ"EHMhæ UNTERæDERæ,EITUNGæVONæ(EIDIæUNDæ2UDIæ"ARZ æDIEæu$ANZLÔDhæUNDæDIEæ u0LATTSNACKERhæVONæDERæu7ITZINERæ$šRPSCHAFThæUNTERæDERæ,EITUNGæVONæ (ERRNæ7ILFRIEDæ4HOMÜæUNDæDERæ3TERNBERGERæ3ENIORENCHORæUNTERæDERæ ,EITUNGæVONæ&RAUæ!NTJEæ0šHLSæ(ERZLICHENæ$ANKæANæDIESEæ'RUPPENæ FÔRæIHREæ$ARBIETUNGEN &ÔRæDIEæ6ERSORGUNGæWARENæ&AMILIEæ+LÜHNæUNDæ&AMILIEæ2ETTIGæVERANT WORTLICHæUNDæFÔRæGUTEæ3TIMMUNGæWÜHLTEæ(ERRæ-ICHAELæ3CHWERTNERæ DIEæRICHTIGEæ-USIKæAUS &LEI”IGEæ(ELFERæDESæ(EIMATVEREINSæVERKAUFTENæ"ROTEæMITæ3CHMALZæ UNDæ+RÜUTERBUTTERæ$ASæ"ROTæDAZUæSPONSERTEæ(ERRæ4ERNEæVOMæ.ET TOMARKTæUNDæDASæ3CHMALZæ(ERRæ"OHNHORSTæVOMæ3TERNBERGERæ%DE kamarkt.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 16. September 2015, 18.00 Uhr in der Sternberger Kirche Eintritt: 7,- € +ARTENVORVERKAUFæ Sternbergæ æ 4OURISMUSINFORMATION æ!Mæ-ARKTæ æ æ æ 4ELææ Crivitzææ æ ææ!UDIO 6IDEOæ3CHNEIDER æ'RO”Eæ3TRA”Eæ æ æ æ 4ELææ æ æ UNDæANæDERæ!BENDKASSEæABææ5HR

Gelungener Abend mit den Don Kosaken !MææGASTIERTENæDIEæ-!8)-æ+/7!,%7æ$ONæ+OSAKENæINæ DERæ3TADTKIRCHEæ"RÔELæ3IEæPRÜSENTIERTENæ3TIMMGEWALTIGæRUSSISCHEæ 6OLKSLIEDERæ$EMæZAHLREICHæERSCHIENENæ0UBLIKUMæGElELENæDIEæ$AR bietungen und dankten es mit reichlich Applaus.

$ANKEæALLEN æDIEæDAZUæBEITRUGEN æDASSæDIESESæ&ESTæZUæEINEMæ(š HEPUNKTæDESæ6EREINSæUNDæDERæ3TADTæWURDE $ANKEæAUCHæDEMæ(AUSMEISTERæDERæ3TADT æ(ERRNæ7ULFFRAM æDERæUNSæ BEIæDENæ6ORBEREITUNGENæTATKRÜFTIGæUNTERSTÔTZTE Im Namen des Vorstands des Sternberger Heimatvereins Anke Bittermann.


Nr. 09/2015

– 25 –

Sternberger Seenlandschaft

Behindertenverband Sternberger Seenlandschaft e.V.

Der Behindertenverband gratuliert im Monat September folgenden Mitgliedern recht herzlich zum Geburtstag: &RAUĂŚ)LSEĂŚ-ARXĂŚĂŚ &RAUĂŚ"ĂœRBELĂŚ7ILLSCHĂŚĂŚ &RAUĂŚ-ARIKAĂŚ"RONOWSKIĂŚĂŚ

AUSĂŚ$ABEL

AUSÌ3TERNBERGÌUND AUSÌ"RÔEL

Der Vorstand

Geburtstage des Monats September

!LLENÌ"ÔRGERINNENÌUNDÌ"ÔRGERN ÌDIEÌIMÌ-ONATÌ3EPTEMBERÌÌIHRENÌ 'EBURTSTAGÌFEIERN ÌÔBERMITTELTÌDASÌ!MTÌ3TERNBERGERÌ3EENLANDSCHAFTÌ DIEÌALLERHERZLICHSTENÌ'LÔCKWÔNSCHE zum 96. Geburtstag (ERRÌ"REMER Ì(ANS (EINRICHÌÌ AUSÌ3TERNBERG zum 94. Geburtstag &RAUÌ3CHULZ Ì%LSEÌÌ

AUSĂŚ(OHENFELDE

zum 93. Geburtstag &RAUĂŚ+RAUSE ĂŚ%RNAĂŚĂŚ

AUSĂŚ.EUĂŚ.ECHELN

zum 92. Geburtstag &RAUĂŚ3TEINFELD ĂŚ(ILDEĂŚĂŚ

AUSĂŚ3TERNBERG

zum 91. Geburtstag &RAUĂŚ2INKA ĂŚ(ERTAĂŚĂŚ &RAUĂŚ0ĂœTZOLD ĂŚ(ILDEGARDĂŚĂŚ

AUSĂŚ3TERNBERG AUSĂŚ3TERNBERG

zum 90. Geburtstag &RAUĂŚ3IEWERT ĂŚ!NNALIESEĂŚĂŚ (ERRĂŚ3CHULZ ĂŚ7ILLIĂŚĂŚ

AUSÌ-USTIN AUSÌ3ÔLTEN

zum 85. Geburtstag &RAUÌ0RINGAL Ì$ORAÌÌ &RAUÌ-ARX Ì)LSEÌÌ &RAUÌ-ILBROD Ì&RIEDAÌÌ &RAUÌ-šLLER Ì(ERTAÌÌ &RAUÌ-AIBAUM Ì-ARGOTÌÌ

AUSÌ7OSERIN AUSÌ$ABEL AUSÌ"RÔEL AUSÌ$ABEL AUSÌ$ABEL

zum 80. Geburtstag &RAUÌ+RAUSE Ì%DITHÌÌ &RAUÌ,UDWIG Ì%MMAÌÌ (ERRÌ%ICHENDORF Ì-ANFREDÌÌ &RAUÌ+REY Ì%DITHÌÌ &RAUÌ"RÔMMER Ì!DELGUNDEÌÌ &RAUÌ*ANELLA Ì-INNAÌÌ (ERRÌ$RÌ-šBIUS Ì(EINZÌÌ (ERRÌ"ASTIAN Ì,OTHARÌÌ &RAUÌ7ERNER Ì%VAÌÌ &RAUÌ3CHREIBER Ì,IESAÌÌ

AUSÌ+OBROWÌ) AUSÌ"RÔEL AUSÌ"LANKENBERG AUSÌ"OLZ AUSÌ3TERNBERG AUSÌ0ENZIN AUSÌ"RÔEL AUSÌ"RÔEL AUSÌ$ABEL AUSÌ"RÔEL

zum 75. Geburtstag &RAUĂŚ3TIPP ĂŚ7ALTRAUDĂŚĂŚ (ERRĂŚ0RĂ”TER ĂŚ+LAUSĂŚĂŚ &RAUĂŚ+Ă”HN ĂŚ%LLIĂŚĂŚ (ERRĂŚ6OGEL ĂŚ(ORSTĂŚĂŚ &RAUĂŚ3CHNEIDER ĂŚ+IRAĂŚĂŚ &RAUĂŚ7ILLSCH ĂŚ"ĂœRBELĂŚĂŚ (ERRĂŚ-ANTHEY ĂŚ(ORSTĂŚĂŚ

AUSÌ"ORKOW AUSÌ"RÔEL AUSÌ$ABEL AUSÌ-USTIN AUSÌ3TERNBERG AUSÌ3TERNBERG AUSÌ3TERNBERG


Sternberger Seenlandschaft

– 26 –

(ERRæ+WADER æ'ERHARDææ &RAUæ2EIMANN æ7ALTRAUDææ (ERRæ2ESCHKE æ!DOLFææ &RAUæ$ETTMANN æ!NITAææ &RAUæ+APPES æ2OSWITHAææ &RAUæ(EESCH æ-ARGRETææ &RAUæ$ETTMANN æ$ORAææ (ERRæ'ORZNY æ.ORBERTææ &RAUæ'RÔNEBERG æ"RIGITTEææ (ERRæ:YDEK æ0ETERææ (ERRæ"RÔDIGAM æ0ETERææ

AUSæ2OTHEN AUSæ"RÔEL AUSæ3TERNBERG AUSæ+OBROWæ) AUSæ3TERNBERG AUSæ"RÔEL AUSæ"RÔEL AUSæ"RÔEL AUSæ"RÔEL AUSæ:ASCHENDORF AUSæ3TERNBERG

zum 70. Geburtstag (ERRæ0ETERS æ*OACHIMææ (ERRæ,ENTIN æ$IETERææ (ERRæ(ASSEL æ(ANS *OACHIMææ (ERRæ"ARK æ+URTææ (ERRæ&AUCK æ+ARL (EINZææ

AUSæ"RÔEL AUSæ:ÔLOW AUSæ3TERNBERG AUSæ3CHšNLAGE AUSæ"RÔEL

zum 65. Geburtstag &RAUæ"LUM æ(ANNELOREææ (ERRæ3OMMER æ!RNO 'ERDææ &RAUæ7ESTPHAL æ%LKEææ (ERRæ6OGELGESANG æ'ERNOTææ &RAUæ3CHULZ æ%RIKAææ (ERRæ'IERER æ(ANS 5LRICHææ (ERRæ3PEHR æ2OLANDææ &RAUæ"URMEISTER æ#HRISTAææ (ERRæ0RALOW æ+LAUS 7ILHELMææ &RAUæ$AMMANN æ'ABRIELEææ &RAUæ+OCSIS æ'ISELAææ (ERRæ'šPPINGER æ%RNSTææ &RAUæ-ERZ æ3IEGLINDEææ &RAUæ7OLF æ2EGINAææ

AUSæ"RÔEL AUSæ+UKUK AUSæ3ÔLTEN AUSæ2OTHEN AUSæ3TERNBERG AUSæ$ABEL AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ$ABEL AUSæ,ANGENæ*ARCHOW AUSæ3TERNBERG AUSæ"RÔEL AUSæ"RÔEL AUSæ3TERNBERG

zum 60. Geburtstag (ERRæ'šBEL æ(ORSTææ (ERRæ'RUSTAT æ*ÔRGENææ &RAUæ-ANN æ3ABINEææ &RAUæ0ORM æ#HRISTIANEææ &RAUæ(ENNINGS æ%DITHææ &RAUæ:ISSLER æ0ETRAææ (ERRæ'ÔLKER æ*OCHENææ &RAUæ-ARKGRAF æ5RSULAææ (ERRæ"AB æ7OLFGANGææ &RAUæ%HRLICHMANN æ3ABINEææ (ERRæ.UKLIES æ!LFREDææ (ERRæ3ÔLTMANN æ5LRICHææ (ERRæ3OBIERALSKI æ0ETERææ &RAUæ"ORNMANN æ!NGELIKAææ (ERRæ-ARX æ'ÔNTERææ (ERRæ+ONRAD æ*UREK +LAUSææ (ERRæ"EHRENS æ(ELMUTææ &RAUæ4IEDE "UTZKE æ(ANNELOREææ (ERRæ7ITKOWSKI æ!NDREASææ (ERRæ3CHRšTER æ7OLFGANGææ &RAUæ3OMMER æ'ERLINDEææ &RAUæ+RAAK æ!DELHEIDææ (ERRæ"ORNMANN æ(ANS *ÔRGENææ &RAUæ&ICHELMANN æ$ORISææ

AUSæ$ABEL AUSæ"RÔEL AUSæ4ESSIN AUSæ-USTIN AUSæ+UKUK AUSæ3TERNBERG AUSæ.EUæ0ASTIN AUSæ3TERNBERG AUSæ7ITZIN AUSæ$ABEL AUSæ:AHRENSDORF AUSæ+AARZ AUSæ3TERNBERG AUSæ+OBROWæ)) AUSæ$ABEL AUSæ3TERNBERG AUSæ7EITENDORF AUSæ"RÔEL AUSæ7EITENDORF AUSæ-USTIN AUSæ3TERNBERG AUSæ-USTIN AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG

Nr. 09/2015

Die Rheumaliga/AG Brüel gratuliert Geburtstagskinder September 2015 5RSELæ"RANDT (ANNELOREæ$ÜUBLER 2OSE -ARIEæ+IRSCHNIK 3IEGLINDEæ-ERZ $Ræ(EINZæ-šBIUS 7ALTRAUDæ2ITZ ,ISAæ3CHREIBER %WALDæ3CHULZ (ANS æ%RICHæ7ALTER &RITZæ:IEHE Der Vorstand der Rheumaliga/AG Brüel gratuliert herzlich und wünscht alles Gute.

Ev.-luth. Kirchengemeinde Sternberg Gottesdienste 06.09.15 - 14. So nach Trinitatis æ5HRæ 'OTTESDIENSTæMITæ!BENDMAHLæINæDERæ+IRCHE 13.09.15 - 15. So nach Trinitatis æ5HRæ 'OTTESDIENSTæINæDERæ+IRCHE 15.09.15 æ5HRæ 'OTTESDIENSTæIMæ&OYERæDESæ3ENIORENZENTRUM 20.09.15 - 16. So nach Trinitatis æ5HRæ 'OTTESDIENSTæINæDERæ+IRCHE 27.09.15, Erntedankfest æ5HRæ 'OTTESDIENSTæINæDERæ+IRCHEæ3TERNBERG 03.10.15 - Sonnabend æ5HRæ ™KUMENISCHERæ'OTTESDIENSTæZUMææ4AGæDERæ%INHEIT Mini-Gottesdienst SINDæWIEDERæ+INDERæVONææ ææ*AHREN MITæIHRENæ%LTERN æ'RO”ELTERNæUNDæANDERENæ"EGLEITERINNENæZUMæ -INIGOTTES DIENSTæINSæ0FARRHAUSæEINGELADENæ.ACHæDEMæGEMEIN SAMENæ3INGENæUNDæ-USIZIERENæGIBTæESæEINEæ'ESCHICHTE æDANACHæ WIRDæGEBASTELTæODERæWIRæSPIELENæ:UMæ!BSCHLUSSæGIBTæESæUMææ 5HRæEINæGEMEINSAMESæ!BENDBROT !NKEæ$OLEJCSæUNDæ+ATRINæ4EUBER 4ERMINEæ!Mæ$IENSTAG æUMææ5HRæ15.09., 13.10 und 24.11. 2015 Kinderkirche: *EDENææ-ITTWOCHæIMæ-ONAT VONææ ææ5HRæAU”ERæINæDENæ&ERIEN !LLEæ+INDERæDERææ ææ+LASSEæSINDæEINGELADEN æZæ"æZUMæ%RKUNDENæ DERæ3TADTKIRCHE æZUMæ3INGENæUNDæ"ASTELN æZUæEINERæ'ESCHICHTE æ ZUMæ3PIELENæIMæ0FARRGARTEN Nächste Termineæ)Mæ3EPTEMBERæERSTæAMæ2. -ITTWOCHææ3EP tember, æ/KTOBERæUNDææ.OVEMBERæ Kinderchor +INDERCHORæ*EDENæ$ONNERSTAGæVONææ ææ5HR AU”ERæINæDENæ&ERIEN

Informationen des Bürgeramtes zur Veröffentlichung von Jubiläen %INIGEæ"ÔRGERæWÔNSCHENæKEINEæ6ERšFFENTLICHUNGæ)HRESæ'EBURTSTAGESæ IMæ!MTSBLATTæ(IERZUæBEDARFæESæEINERæ%RKLÜRUNGæBEIMæ"ÔRGERAMT æ DASSæDIEæPERSONENGEBUNDENENæ$ATENæNICHTæVERšFFENTLICHTæWERDENæ DÔRFEN

KONFIRMANDEN $ONNERSTAGSæ TÜGLICHæVONææ ææ5HRæIMæ0FARRHAUS %INMALæIMæ-ONATæTREFFENæWIRæUNSæANæEINEMæ3AMSTAGVORMITTAG INæDERæ+IRCHENREGIONæANæWECHSELNDENæ/RTEN 3AMSTAG ææ3EPTæINæ7ARIN Samstag, 10. Okt. in Sternberg æ/KTOBERæINæDERæ3TADTKIRCHE æ.OVEMBERæINæDERæ+ATHæ+IRCHE


Nr. 09/2015

โ€“ 27 โ€“

Sternberger Seenlandschaft

Bauarbeiten an der Kirche in Hohen Pritz

Aus der Kirchgemeinde Brรผel

Jetzt gehtโ€™s los!

Gottesdienste und Veranstaltungen der evangelischen Kirchgemeinde Brรผel

!NรฆUNSERERรฆ+IRCHEรฆINรฆ(OHENรฆ0RITZรฆHABENรฆDIEรฆ"AUARBEITENรฆBEKOM MENรฆ3EITรฆร”BERรฆZEHNรฆ*AHRENรฆHABENรฆDERรฆ&ยšRDERVEREINรฆ$ORFKIRCHEรฆ (OHENรฆE6รฆUNDรฆWIRรฆALSรฆ+IRCHENGEMEINDEรฆUNSรฆDARUMรฆBEMร”HTรฆ*ETZTรฆ BEGINNENรฆDIEรฆ3ANIERUNGSARBEITENรฆMITรฆEINEMรฆERSTENรฆ"AUABSCHNITTรฆ )NSGESAMTรฆรฆ%UROรฆSTEHENรฆZURรฆ6ERFร”GUNGรฆDANKรฆVIELERรฆ3PEN DER รฆ3TIFTUNGENรฆUNDรฆUNSERESรฆ+IRCHENKREISESรฆ$IEรฆ(รœLFTEรฆDESรฆ$ACHESรฆ UNDรฆDESรฆ$ACHSTUHLESรฆWIRDรฆNUNรฆSANIERT รฆMARODEรฆ"ALKENรฆAUSGE TAUSCHTรฆBZWรฆAUSGEBESSERT รฆDASรฆ$ACHรฆAUFรฆDIESEMรฆ4EILรฆNEUรฆEINGE DECKT รฆDIEรฆ4RAGFรœHIGKEITรฆWIEDERรฆSICHERGESTELLTรฆ"ISรฆZUMรฆ$EZEMBERรฆ SOLLENรฆDIEรฆ!RBEITENรฆANรฆDIESEMรฆ4EILรฆABGESCHLOSSENรฆSEINรฆ&ร”RรฆDASรฆ *AHRรฆรฆISTรฆEINรฆZWEITERรฆ"AUABSCHNITTรฆGEPLANTรฆMITรฆDERรฆ3ANIERUNGรฆ DESรฆRESTLICHENรฆ$ACHESรฆUNDรฆDESรฆ/STGIEBELSรฆ7IRรฆHOFFEN รฆDASSรฆAUCHรฆ DIESรฆGELINGENรฆWIRDรฆUNDรฆSINDรฆFร”RรฆJEDEรฆ5NTERSTร”TZUNGรฆDABEIรฆDANKBAR !UFGRUNDรฆDERรฆ"AUARBEITENรฆKยšNNENรฆWIRรฆDIEรฆ+IRCHEรฆLEIDERรฆZURรฆ:EITรฆNICHTรฆ NUTZENรฆ'ROย”รฆ.IENDORFรฆUNDรฆ-ESTLINรฆSINDรฆABERรฆNICHTรฆWEITรฆENTFERNTรฆ $ORTรฆlNDENรฆWEITERรฆREGELMรœย”IGEรฆ'OTTESDIENSTรฆSTATTรฆ)NFOSรฆDAZUรฆUNTERรฆ WWWMESTLINDEGOTTESDIENSTEHTMรฆ(ERZLICHรฆWILLKOMMENรฆAUCHรฆDORT !KTUELLEรฆ)NFOSรฆAUSรฆUNSERENรฆ+IRCHENGEMEINDENรฆUNDรฆZUMรฆ&ORTSCHRITTรฆ DERรฆ"AUARBEITENรฆINรฆ(OHENรฆ0RITZรฆAUCHรฆAUFรฆFACEBOOK รฆu+IRCHENGE MEINDENรฆ-ESTLIN 4ECHENTIN +LADRUMh $IEรฆ&INANZIERUNGรฆDIESERรฆ"AUARBEITENรฆWIRDรฆMยšGLICHรฆDURCH DENรฆ+IRCHENKREISรฆ-ECKLENBURG รฆDIEรฆ$EUTSCHENรฆ3TIFTUNGรฆ$ENKMAL SCHUTZ รฆDIEรฆ2ETHMANN 3TIFTUNG รฆDIEรฆ-ARLIEย”รฆ+RESSNERรฆ3TIFTUNG รฆDIEรฆ $OORNKAAT 3TIFTUNG รฆDIEรฆ,EIBINGER 3TIFTUNG รฆDIEรฆ$ANKWARDT 3TIFTUNGรฆ UNDรฆDIEรฆ$ORNIER 3TIFTUNGรฆ$AZUรฆKOMMENรฆ%IGENANTEILEรฆDERรฆ+IRCHEN GEMEINDEรฆUNDรฆDESรฆ&ยšRDERVEREINS รฆSOWIEรฆVIELEรฆ%INZELSPENDENรฆUNDรฆ +OLLEKTENรฆAUSรฆDENรฆVERGANGENENรฆ*AHRENรฆ6IELENรฆ$ANKรฆFร”RรฆALLEรฆ5N TERSTร”TZUNG (ERZLICHEรฆ'Rร”ย”EรฆIMรฆ.AMENรฆDESรฆ&ยšRDERVEREINESรฆ$ORFKIRCHEรฆ(OHENรฆ 0RITZรฆE6รฆUNDรฆDERรฆ+IRCHENGEMEINDEรฆ-ESTLIN

13.9., Sonntag รฆ5HRรฆ 'OTTESDIENSTMITรฆ!BENDMAHLรฆ รฆ3TADTKIRCHEรฆ"Rร”EL 20.9., Sonntag รฆ5HRรฆ 'OTTESDIENSTรฆ รฆ3TADTKIRCHEรฆ"Rร”EL 27.9., Sonntag รฆ5HRรฆ 'OTTESDIENSTรฆ รฆ3TADTKIRCHEรฆ"Rร”EL 4.10., Sonntag รฆ5HRรฆ %RNTEDANK 'OTTESDIENSTรฆ รฆ+LOSTERKIRCHEรฆ4EMPZIN 10.10., Samstag รฆ5HRรฆ !BENDGOTTESDIENSTรฆ รฆ(ERBSTFEUERรฆIMรฆ0FARRGARTEN

Bekanntmachungen und Terminkalender 13.09., Sonntag ABรฆรฆ5HRรฆ 4AGรฆDESรฆOFFENENรฆ$ENKMALSรฆ +LOSTERKIRCHEรฆ4EMPZINรฆ ISTรฆGEยšFFNET 16.9., Mittwoch รฆ5HRรฆ "ESUCHSDIENSTKREISรฆ รฆ'EMEINDERAUM 10.10., Sonnabend รฆ5HRรฆ !BENDGOTTESDIENSTรฆMITรฆ(ERBSTFEUERรฆUNDรฆ"EKยšSTIGUNGรฆ รฆ'EMEINDERAUM 11.10., Sonntag รฆ5HRรฆ !PFELFESTรฆ รฆ3CHLOSSรฆ+AARZ

Wรถchentliche Veranstaltungen -Oรฆ รฆ$Oรฆรฆ &REITAGรฆรฆ Montag Dienstag Mittwoch Freitag

Kornelius Taetow, Pastor

11 - 18 Uhr 10 - 14 Uhr ab 13 Uhr 15:30 Uhr ab 13 Uhr ab 10 Uhr 12:30 Uhr 18 Uhr

Faires Lรคdchen im MGH geรถffnet Strickrunde im MGH Eltern-Kind-Treff im MGH Spielnachmittag im MGH Gemeinsames Kochen im MGH Gemeinsames Essen im MGH Wochenschlussandacht in der Kirche

Aus der Kirchgemeinde Dabel Gottesdienste und Termine 12.9., Sonnabend รฆ รฆรฆ +ONlRMANDENTAGรฆDERรฆ+IRCHENREGIONรฆINรฆ7ARIN รฆ5HRรฆ 17.9. Donnerstag รฆ5HRรฆรฆ +ONlRMANDENUNTERRICHTรฆINรฆ3TERNBERG 20.9., Sonntag รฆ5HRรฆรฆ 'OTTESDIENSTรฆINรฆ$ABEL 24.9., Donnerstag รฆ5HRรฆรฆ 3ENIORENNACHMITTAGรฆIMรฆ0FARRHAUSรฆ$ABEL 27.9., Sonntag รฆ5HRรฆรฆ 'OTTESDIENSTรฆINรฆ"ORKOW 1.10., Donnerstag รฆ5HRรฆรฆ +ONlRMANDENUNTERRICHTรฆINรฆ3TERNBERG 4.10., Sonntag รฆ5HRรฆรฆ 'OTTESDIENSTรฆINรฆ$ABEL 10.10. Sonnabend รฆ รฆรฆ +ONlRMANDENTAGรฆDERรฆ+IRCHENREGIONรฆINรฆ3TERNBERG รฆ5HRรฆ 11.10., Sonntag รฆ5HRรฆรฆ %RNTEDANKGOTTESDIENSTรฆINรฆ"ORKOW

Wรถchentliche Veranstaltungen Montags รฆ5HRรฆรฆ รฆ5HRรฆรฆ Dienstags รฆ5HRรฆรฆ รฆ5HRรฆรฆ รฆ5HRรฆรฆ

3ENIORENCHOR 'ITARRENGRUPPE -USIZIERENรฆINรฆDERรฆ+I4A &LยšTENKREIS (ANDGLOCKENCHOR


Sternberger Seenlandschaft

– 28 –

Mittwochs ĂŚ5HRĂŚĂŚ 4ONSTABCHOR ĂŚ5HRĂŚĂŚ +IRCHENCHOR Donnerstags ĂŚ5HRĂŚĂŚ #HORĂŚ"ORKOW Freitags ĂŚ5HRĂŚĂŚ 0FADlNDER

Katholische Kirchengemeinde St. Pius Sternberg 3AMSTAGS ÌÌ5HRÌ6ORSONNTAGSMESSEÌ3TÌ0IUSÌ3TERNBERG !MÌÌ$IENSTAGÌIMÌ-ONAT ÌÌ5HRÌ7ERKTAGSMESSEÌ3TÌ0IUS Ì Sternberg $IENSTAGS ÌÌ5HRÌ7ERKTAGSMESSEÌ3TÌ"ONIFATIUS Ì"RÔEL "ESONDEREÌ'OTTESDIENSTE Ì6ERANSTALTUNGENÌFÔRÌ+INDERÌUNDÌ3ENI ORENÌSOWIEÌDIEÌ%RREICHBARKEITÌDESÌ0FARRERSÌUNDÌWEITEREÌ)NFORMATI ONENÌZUMÌKIRCHLICHENÌ,EBENÌlNDENÌ3IEÌHIER HTTPWWWKATH KIRCHE BUETZOWDE Ulrich Dohle Vors. Pastoralausschuss

Ev.-luth. Kirchgemeinde Witzin - Ruchow und GroĂ&#x; Raden Das Bibelwort fĂźr das Jahr 2015

Nr. 09/2015

3. Oktober, Samstag ĂŚ5HRĂŚĂŚ IMĂŚ'UTSHAUSĂŚ"UCHENHOF ĂŚ 7IRĂŚFEIERNĂŚĂŚ*AHREĂŚDEUTSCHEĂŚ%INHEIT 4. Oktober, Sonntag ĂŚ5HRĂŚĂŚ %RNTEDANKGOTTESDIENSTĂŚINĂŚ7ITZIN 4. Oktober, Sonntag 14:00 Uhr Glockenweihefest in Dabel Die Gemeinde Witzin ist dazu herzlich eingeladen! 10. Oktober, Samstag 9:00 bis Konfirmandentag in Sternberg 13:00 Uhr 11. Oktober, Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst in Witzin 15. Oktober, Donnerstag 17:00 Konfirmanden treffen in Sternberg Infos und Ă–ffnungszeiten des Jugendkellers in Witzin fĂźr die Ferien Montag:ĂŚVONĂŚĂŚ Dienstag:ĂŚVONĂŚĂŚ Mittwoch: Donnerstag:ĂŚVONĂŚĂŚ Freitag:ĂŚVONĂŚĂŚ

ĂŚ5HRĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ5HRĂŚ ĂŚĂŚ5HR geschlossen ĂŚ5HRĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ5HRĂŚ ĂŚĂŚ5HR

äBERÌBESONDEREÌ6ERANSTALTUNGENÌINFORMIERENÌWIR im Schaukasten und unter www.in-witzin.de Pastor Siegfried Rau Ì7ITZINÌ+IETZÌ Ì4ELEFON ÌÌ ÌMOBILÌÌÌ WITZIN ELKMDE

Mein verrĂźcktes Hobby - der 190 SL Monatsspruch: September 2015 Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. -ATTHĂœUSĂŚ 

Gemeindekalender 12. September, Samstag ĂŚBISĂŚĂŚ +ONlRMANDENTAGĂŚINĂŚ7ARIN ĂŚ5HRĂŚ 13. September, Sonntag ĂŚ5HRĂŚĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚINĂŚ7ITZIN 17. September, Donnerstag ĂŚĂŚ +ONlRMANDENTREFFENĂŚINĂŚ3TERNBERG 20. September, Sonntag ĂŚ5HRĂŚĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚINĂŚ7ITZIN 25. September, Donnerstag ĂŚ5HRĂŚĂŚ 3ENIORENKREISĂŚPLUS 27. September, Sonntag ĂŚ5HRĂŚĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚINĂŚ7ITZIN ĂŚ5HRĂŚĂŚ %RNTEDANKGOTTESDIENSTĂŚINĂŚ'RO”Ì2ADEN Monatsspruch: Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das BĂśse nicht auch annehmen? (IOBĂŚ 1. Oktober Donnerstag ĂŚĂŚ +ONlRMANDENTREFFENĂŚINĂŚ3TERNBERG 3. Oktober Samstag ĂŚ5HRĂŚĂŚ %RNTEDANKGOTTESDIENSTĂŚINĂŚ4ARNOWĂŚZUMĂŚ4AGĂŚDERĂŚDEUT SCHENĂŚ%INHEIT

!UFĂŚDERĂŚ3UCHEĂŚNACHĂŚDENĂŚĂœLTESTENĂŚ&AHRZEUGENĂŚIMĂŚ!MTĂŚVERBINDEĂŚ ICHĂŚMEINENĂŚHEUTIGENĂŚ4IPPĂŚGLEICHĂŚMITĂŚUNSERERĂŚ2UBRIK ĂŚMEINĂŚVER RĂ”CKTESĂŚ(OBBYĂŚ)CHĂŚBINĂŚUNTERWEGSĂŚZUĂŚEINEMĂŚ&AHRZEUG ĂŚWELCHESĂŚ SCHONĂŚEINEĂŚBEWEGTEĂŚ'ESCHICHTEĂŚHINTERĂŚSICHĂŚHATĂŚ)CHĂŚTREFFEĂŚMICHĂŚ HEUTEĂŚMITĂŚ%RNSTĂŚ+LINGOHRĂŚAUSĂŚ3CHšNLAGE ĂŚUMĂŚSEINENĂŚ-ERCEDESĂŚ ĂŚ3,ĂŚZUĂŚBEGUTACHTENĂŚ%INĂŚ&AHRZEUGTYP ĂŚWELCHERĂŚBESONDERENĂŚ 2UHMĂŚDURCHĂŚDENĂŚ-ORDĂŚANĂŚ2OSEMARIEĂŚ.ITRIBITTĂŚERLANGTE ĂŚDIEĂŚAUFĂŚ MYSTERIšSEĂŚ7EISEĂŚIMĂŚ*AHREĂŚĂŚERMORDETĂŚWURDE ĂŚSOĂŚERFAHRENĂŚ VONĂŚ%RNSTĂŚ+LINGOHRĂŚ$AVONĂŚERZĂœHLTĂŚAUCHĂŚDERĂŚ&ILMĂŚu$ASĂŚ-ĂœDCHENĂŚ 2OSEMARIEhĂŚAUSĂŚDEMĂŚ*AHREĂŚĂŚ%INĂŚSCHMUCKER ĂŚSILBERNERĂŚ7A GENĂŚOHNEĂŚ$ACHĂŚ)NĂŚDERĂŚ3ONNEĂŚGLĂœNZENDĂŚNEHMEĂŚICHĂŚDENĂŚ7AGENĂŚ INĂŚ!UGENSCHEINĂŚUNDĂŚBINĂŚNATĂ”RLICHĂŚBEGEISTERTĂŚ7IRĂŚKOMMENĂŚINSĂŚ 3CHWĂœRMENĂŚUNDĂŚICHĂŚERFAHREĂŚĂ”BERĂŚDIEĂŚ(ERKUNFTĂŚDESĂŚ#ABRIOĂŚ


Nr. 09/2015

– 29 –

u7IRæHABENæIHNææAUSæDERæ.ÜHEæVONæ(AMBURGæGEHOLTæ%Ræ WARæINæKEINEMæBESONDERSæGUTENæ:USTANDæ)CHæHABEæALLESæVONæ 'RUNDæAUFæERNEUERTæUNDæINSTANDæGESETZTæ-ANæBEKOMMTæNOCHæ ALLEæ%RSATZTEILEæFÔRæDENæ/LDTIMERh æSOæERFAHREæICHæ%RNSTæ+LINGOHRæ ISTæGELERNTERæ+F:æ-ECHANIKERæUNDæHATæEINæ(ÜNDCHENæFÔRæALTEæ &AHRZEUGEæ3OæWURDENæNEBENæDEMæ&AHRWERK æDERæ-OTORæUNDæDERæ +AROSSERIEæSOGARæDIEæ3ATTLERARBEITENæDERæ)NNENAUSSTATTUNGæINæDERæ HEIMISCHENæ7ERKSTATTæÔBERHOLTæ7IRæKOMMENæZUæDENæ$ETAILSæ$ERæ -ERCEDESæISTæ"AUJAHRææUNDæWURDEæIMæ:EITRAUMæZWISCHENæ æUNDææRESTAURIERTææCBMæBRINGENææKWæMITæEINERæ 3PITZENGESCHWINDIGKEITæVONææ+MHæAUFæDIEæ3TRA”Eæ5NDæDAæ HAKEæICHæNACHæUNDæFRAGE æWIEæOFTæDENNæDASæ&AHRZEUGæBEWEGTæWIRDæ %RNSTæ+LINGOHRæLACHTæu3EHRæSELTEN æUNDæWENN æNURæDANNæWENNæESæ NICHTæREGNETæ$ERæISTæNOCHæNIEæNASSæGEWORDENhæ5NDæDANNæTRAUEæ ICHæMICHæANæEINEæ&RAGE æDIEæICHæEINEMæRICHTIGENæ/LDTIMERæ&ANæ SCHONæIMMERæSTELLENæWOLLTEæu6ERLEIHTæMANæSOæEINENæWERTVOLLENæ 7AGENhæ%RNSTæ+LINGOHRæLACHT æVERSTUMMTæABERæSOFORTæu3OæEINæ !UTOæVERLEIHTæMANæNICHTæ.URæEINMALæHATæMEINæ3OHNæ*šRGæVIELENæ AUCHæALSæ"AUERæ+ORLæBEKANNT æIHNæZURæ&AHRTæANæSEINEMæ(OCHZEITS TAGæNUTZENæDÔRFENhæ)MMERHINæGIBTæESæVONæDIESEMæ7AGENTYPæNURæ NOCHæCAææ&AHRZEUGEæBUNDESWEITæ$ERæ7AGENæISTæGANZJÜHRIGæ ZUGELASSENæUNDæNIMMTæSOMITæANæUNSEREMæ7ETTBEWERBæUMæDIEæ ÜLTESTENæ&AHRZEUGEæIMæ3TERNBERGERæ3EENLANDæTEILæ!BER æLIEBEæ ,ESERINNENæUNDæ,ESER æDAæGEHTæBESTIMMTæNOCHæETWASæ7ERæALSOæ WEITERHINæEINæ&AHRZEUGæMITæEINERæBESONDERENæ'ESCHICHTEæODERæ hohem Alter sein eigen nennt, immer her damit. Michael Schwertner im September 2015

Sternberger Seenlandschaft

Geschichtliches um die Fahrpläne 5MææVERKEHRTENæNOCHæ 0OSTæ #OURSEæ &AHRPLAN æ ZWISCHENæ"LANKENBERGæUNDæ 3TERNBERGæSOWIEæ7ARINæ-ANæ KONNTEæ IMMERHINæ VIERæ -ALæ TÜGLICHæ VONæ "LANKENBERGæ ÔBERæ"RÔELæNACHæ3TERNBERGæ FAHRENæ*EæNACHæ4AGESZEITæ NANNTEæMANæESæ%RSTEæ0OSTæ BISæ6IERTEæ0OSTæ 3ELBSTVERSTÜNDLICHæFUHRæMANæÔBERæ"RÔELæUNDæ7EITENDORFæ %SæEXISTIERTEæSOGARæEINæ&AHRPLAN æZUæWELCHENæ4AGESZEITENæ GEFAHRENæWURDEæ!UCHæANæ3ONN æUNDæ&EIERTAGENæ3ELBST VERSTÜNDLICHæWARENæDIEæ&AHRSTRECKENæINæKMæAUSGEZEICHNETæ %SæGABæAUCHæ6ERBINDUNGENæVONæ"LANKENBERGæNACHæ7ARINæ !BERæAUCHæVONæ"RÔELæNACHæ#RIVITZæUSWæKONNTEæGEFAHRENæ WERDENæ/DERæAUCHæ"RÔEL æ3ÔLTEN æ3AGSDORF æ3TERNBERGæ "ÔTZOWæUSWæ!UCHæFÔRæDIEæ%ISENBAHNENæGABæESæ#OURSEæ %SæLIEGENæAUCHæFÔRæDIEæ&RIEDRICH &RANZ %ISENBAHN æVONæ "ÔTZOWæÔBERæ7ARNOW "LANKENBERG 6ENTSCHOWænæ"ADæ +LEINEN æAUSæJENERæ:EITæ&AHRPLÜNEæVORæ)NTERESSANTæ-ANæ FORMULIERTæBEREITSæ0ERSONENZUG æ'EMEINERæ:UG æ3CHNELL ZUG "ERUFSBEZEICHNUNGENæUMææINæ3TERNBERG æFESTGEHAL TENæZUælNDENæIMæ3TERNBERGERæ3TADTARCHIV sææ /BERROSSTIERARZTæ3TEINHOFF sææ 0RIVILEGIERTERæ3CHORNSTEINFEGERæ7ILHELMæ/HSE sææ "ÔRSTENMACHERæ+UCHLER sææ "ÔCHSENMACHERæ3PARER sææ $ESTILLATEUREæ'ÔNTHER æ3CHULZ sææ ,ANDESRENTEREIæ-EISTERæ!LBERTæVONæ0RESSENTIN sææ )NæDERæ,EWITZERæ7IESENVERWALTUNGæSTEHTæ7IESENIN SPEKTORæ3CHLUSENVOGT )Mæ3TERNBERG æ"RÔEL æ7ARINæ!NZEIGERæISTæFESTGEHALTEN æ DASSæDIEæ6IERTELSMÜNNERæDERæ3TADTæNEUæGEWÜHLTæWERDENæ SOLLENæ%SæGABæINæDERæ3TADTæ3TERNBERGæVIERæ3TADTVIERTEL æ WIEæMANæESæNANNTE ææ $ASæ2ITTERVIERTEL ææ 0ASTINERæ6IERTEL ææ +ÔTINERæ6IERTEL ææ ,UCKOWERæ6IERTEL &ÔRæJEDESæ3TADTVIERTELæGABæESæ6ERANTWORTLICHE æDIEæ6ERANT WORTUNGæTRAGENæ æDASSæALLEæ&ESTLEGUNGENæVONæDERæ3TADTæ IMæ6IERTELæDURCHGEFÔHRTæWURDENæ$ASæWARæEINEæGRO”Eæ(ILFEæ FÔRæDENæ"ÔRGERMEISTERæ$IESEæ6IERTELSMÜNNERæERHIELTENæ AUCHæEINEæ6ERGÔTUNGæ.UNæSOLLTENæ3IEæFÔRæEINEæWEITEREæ !MTSZEITæNEUæGEWÜHLTæWERDENæ)Mæ2ITTERVIERTELæTRUGæ3CHUH MACHERMEISTERæ2UHRDANTZæ6ERANTWORTUNGæ)Mæ0ASTINERæ 6IERTELæ(UTMACHERMEISTERæ2EICHWAGEN æIMæ+ÔTINERæ6IERTELæ "ÜCKERMEISTERæ3EEMANNæUNDæIMæ,UCKOWERæ6IERTELæ7E BERMEISTERæ+RÔGERæ:UMæ:WECKEæDERæ7AHLæWURDENæDIEæ 4ERMINEæDERæ7AHLæBEKANNTæGEMACHT 3TERNBERG æDENææ/KTOBERæ æ"ÔRGERMEISTERæUNDæ2AT Text von Jochen Engmann


Sternberger Seenlandschaft

– 30 –

Nr. 09/2015


Nr. 09/2015

– 31 –

Sternberger Seenlandschaft


Sternberger Seenlandschaft

– 32 –

Nr. 09/2015

!UFæEINERæ0FANNE æWELCHEæSEHRæHEI”

ERæDAMITæSEINEæ-AHLZEITæZUBEREITENæWEI” %INæ3TÔCKæ"ROT æEINæ3CHLUCKæ"IER

GEHšRENæZUæDIESEMæSCHMACKHAFTENæ%SSENæHIER

Neubaublock in Borkow kurz vor dem Abriss

!NæSOLCHæEINEMæ4AGæBRAUCHTæMANæ'ESCHICK

DERæ2ESTæHIERZUæISTæREINESæ!NGLERGLÔCK *A æWENNæMANæTROTZDEMæFÜNGTæKEINENæ&ISCHæSOæEIN

HILFTæHIERæNURæNOCHæDASæBEKANNTEæ!NGLERLATEIN u0ETRIæ(EILh Volker Koch Sternberg

Nach Redaktionsschluss eingegangen 25 km zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit

Foto: maxeb $ERæ.EUBAUBLOCKæINæ"ORKOWæANæDERæ(AUPTSTRA”EæSTEHTæKURZæVORæ DEMæ!BRISSæ.ACHDEMæERæVOLLKOMMENæENTKERNTæWURDEæSOLLæNACHæ "ERÜUMUNGæDESæ'RUNDSTÔCKESæEINEæ2ASENmÜCHEæENTSTEHENæ

Der Angler %SæSTEHTæEINæ!NGLERæANæEINEMæ7EIHER %RæZÔCHTETæ&LEISCHMADENæAUSæ&LIEGENEIER !NæSEINERæ!NGELæZIEHTæERæDIEæ-ADEN AUFæDENæ(ARKENæMITæ0OSEæUNDæLANGEMæ&ADEN "EIMæ!NGELNæLÜSSTæERæALSæ+šDERæDIEæ-ADEN

VORæDENæ!UGENæDERæ&ISCHE æIMæ7ASSERæBADEN Die Schnur der Angel muss seien lose, SONSTæSIEHTæMANæNICHTæDASæ3PIELæDERæ0OSE 7ENNæEINæ&ISCHæINæDIEæ-ADEæBEI”T

DIEæ0OSEæUNTERTAUCHTæODERæRUCKT

DERæ!NGLERæANæDERæ2UTEæREI”T

DERæ&ISCHæVORæ3CHRECKæDENæ(ARKENæSCHLUCKT )NæALLERæ2UHEæZIEHTæDERæ!NGLERæDANN DENæ&ANGæZUMæSICHERENæ5FERæRAN )STæALLESæIHMæSOæGUTæGEGLÔCKT

ERæSTOLZæAUFæSEINENæ&ANGæBLICKT 6ORæDEMæ%NDSCHUPPENæUNDæ!USNEHMEN macht er ihn noch schnell tot. $ENæ&ISCHæSELBSTæZUæVERSPEISEN ISTæDESæ!NGLERSæOBERSTEæ'EBOT

Sternberger SPD-Fraktion lädt zur Fahrradtour durch Sternberg und die Ortsteile ein $ENææ*AHRESTAGæDERæ$EUTSCHENæ%INHEITæNIMMTæDIEæ30$ &RAKTIONæ ZUMæ!NLASS æMITæDENæ3TERNBERGERINNENæUNDæ3TERNBERGERNæÔBERæ DIEæBISHERIGEæUNDæZUKÔNFTIGEæ%NTWICKLUNGæIHRERæ3TADTæBZWæIHRESæ /RTSTEILSæINSæ'ESPRÜCHæZUæKOMMENæ$AZUæSINDæALLEæ)NTERESSIER TENæZUæEINERæ&AHRRADTOURæAMææUNTERæDEMæ-OTTOæuæKMæ ZUMææ*AHRESTAGæDERæ$EUTSCHENæ%INHEIThæHERZLICHæEINGELADENæ 7ERæDEMæ2ADSPORTæNICHTæZUGENEIGTæIST æKANNæMITæUNSæAUCHæANæDENæ (ALTEPUNKTEN æANæDENENæWIRæJEWEILSææ-INUTENæRASTENæWERDEN æINSæ 'ESPRÜCHæKOMMENæ&ÔRæDASæLEIBLICHEæ7OHLæISTæGESORGT Tourenplan: æ5HRæ !BFAHRTæNACHæ0ASTIN æ4REFFPUNKTæ-ARKTPLATZæINæ3TERN berg æ5HRæ (ALTæINæ0ASTIN æ"USHALTESTELLE æ5HRæ !BFAHRTæNACHæ'RO”æ2ADENæÔBERæ,OIZ æ5HRæ (ALTæINæ'RO”æ2ADEN æ/LDTIMERMUSEUM æ5HRæ !BFAHRTæNACHæ'RO”æ'šRNOW æ5HRæ (ALTæINæ'RO”æ'šRNOW æ"USHALTESTELLE æ5HRæ !BFAHRTæNACHæ3TERNBERG æ5HRæ !NKUNFTæINæ3TERNBERG æ-ARKTPLATZ æ5HRæ ™KUMENISCHERæ'OTTESDIENSTæUNDæ%RšFFNUNGæDERæ!US STELLUNGæuæ*AHREæKOMMUNALEæ3ELBSTVERWALTUNGhæ durch die Stadt Sternberg /BæNUNæUNTERWEGSæODERæANæDENæ(ALTEPUNKTENæ æWIRæFREUENæUNSæAUFæ INTERESSANTEæ'ESPRÜCHE

Ihr Helfer in schweren Stunden Niemand ist fort, den man liebt. Liebe ist ewige Gegenwart. Stefan Zweig

RK

Bestattungshaus in Sternberg GmbH 6bBVg`i*™&.)%+HiZgcWZg\ %IV\CVX]i%(-),$

'*'&

L^g[“]gZc:gY"!;ZjZg"!HZZ"jcYVcdcnbZ7ZhiViijc\ZcYjgX]# Unser Service: :gaZY^\jc\h~bia^X]Zg;dgbVa^i~iZc!7ZgVijc\jcY7Z\aZ^ijc\#


Nr. 09/2015

– 33 –

Sternberger Seenlandschaft

#"6&/80)/&/-&#&/ GroĂ&#x;es Haus in der Sietower Bucht (MĂźritz) mit Bootshaus

zu verkaufen!

ExposĂŠ anfordern unter: aga-gross@t-online.de

   

 %& $& ( & "$&(! %&% $ )$ $!/)2% '/ 0 & $$%% $$& $' %&2 $1&  $&% ! '% & $& '$' %&2 -*** # %&30 +- '/ '& )'%&!$%$)(!$ %&&+* )'$ 0%& &&+&' $ '$& ' 

  !($' %%&' ,**.++ '%% $ !($& ' $ %&$! !&$ !!$&)'%' 2$$& $!/$& 1 &  & ' &'$"!$& ' $)&) &$' ' $%& $ &$ $ %"0! '&'$%&0&&'%3'%)

 

Wärmebrßcken dicht machen (djd/pt). Eine energetische Modernisierung älterer Wohnhäuser ist sinnvoll, denn sie senkt den Energieverbrauch deutlich und schont damit Haushaltskasse und Klima. Während eine rundum geschlossene Dämmung im Neubau vergleichsweise einfach herzustellen ist, gibt es beim Altbau einiges mehr zu beachten. Durch sogenannte konstruktive Lßcken in der Dämmung etwa kÜnnen Wärmebrßcken entstehen. "Das fßhrt auf der einen Seite zu Energieverlusten und damit dazu, dass gesteckte Energiesparziele womÜglich nicht wie erwartet erreicht werden. Zum anderen kÜnnen Wärmebrßcken aber auch zu Schäden am Haus fßhren", warnt Bauen-Wohnen-Experte Oliver SchÜnfeld vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.


Sternberger Seenlandschaft

– 34 –

Nr. 09/2015

- Anzeige -

Rätseln im Stil groĂ&#x;er PC-Klassiker Ein neues Rätselspiel im Stil verschwindet Fentons Tochter. Als alter Klassiker wie „Indiana Jones“ wäre das nicht schlimm genug, weist die Spur nach Moskau: ist fĂźr PC erschienen: In Fenton muss sich jetzt als Lost Horizon 2 erzählt Abenteurer und als Vater das kleine Studio Animation Arts aus Halle beweisen. Dabei hilft ihm die geheimnisvolle die Geschichte von Anna, die ebenfalls spielFenton Paddock, einem bar ist. Auch Gelegenbritischen Draufgänger, heitsspieler finden sich in der Zeit des Kalten dank der eingebauten Krieges. Während Osteuropa abgeriegelt ist, LĂśsungshilfe gut zurecht.

FAMILIENANZEIGEN Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und Bßrgerzeitung mit – einfach bequem ONLINE BUCHEN: www.wittich.de

Reise durch (k)ein Land

Schicksale in der DDR - Uwe Bernd

Kein Stasi-Grusel, Grenzregime-Horror und keine Dissidenten-Drangsalierungen - und doch gewährt dieses Buch seit dem Mauerfall den wohl detailiertesten Einblick in den täglichen Wahnsinn DDR mit all seinen Facetten. Drei 19-jährige Männer sind auf Tramp-Tour quer durch die kleine Republik. Auf ihrer Reise ohne Ziel, ohne Zelt und ohne Zeitlimit, mit dem Motto „Bei Langeweile vorsichtshalber Stellungswechsel“ begegnen ihnen jene Menschen, die sich im Sozialismus auf ihre Art eingerichtet haben. Sie treffen zum Beispiel auf Parteibonzen, Betriebsleiter, Polizisten, Arbeiter, Soldaten ebenso Punks, BRD-Touristen, Blueser, Prostituierte, zzgl. Versand Anarchisten.

6,50â‚Ź

ISBN-978-3-00-28678-0

'LĂ“CKWĂ“NSCHE ZUR 'EBURT

nur bei Direktbezug vom Verlag

Bestellung unter: www.wittich.de oder Verlag + Druck LINUS WITTICH KG RĂśbeler StraĂ&#x;e 9 17209 Sietow oder 039931/579-0

FLYER

G I T S N Ăœ G

!:web

setzen, drucken und verteilen!

Alles aus einer Hand!

"EQUEM

Familienanzeigen ONLINE a GESTALTEN UND SCHALTEN

)HRE 6ORTEILE

BEI DER /NLINE "UCHUNG 4 VERLÂťNGERTE !NNAHMESCHLĂ“SSE 4 3CHALTEN 3IE JETZT )HRE &AMILIENANZEIGE

WWWFAMILIENANZEIGENWITTICHDE

VERLAG + DRUCK

LINUS WITTICH KG

)HRE 0RIVATANZEIGE MIT AZweb

RĂśbeler StraĂ&#x;e 9 ¡ 17209 Sietow Tel. 03 99 31/5 79-31 ¡ e-mail: ag@wittich-sietow.de

Impressum Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Sternberger Seenlandschaft Verlag + Satz: Druck: Telefon und Fax: Anzeigenannahme: Redaktion: Internet und E-Mail:

Verlag + Druck LINUS WITTICH KG RĂśbeler StraĂ&#x;e 9, 17209 Sietow Druckhaus WITTICH An den Steinenden 10, 04916 Herzberg/Elster Tel. 03535/489-0 Tel.: 039931/57 90 Fax: 039931/5 79-30 Tel.: 039931/57 9-16 Fax: 039931/57 9-45 www.wittich.de, E-Mail: info@wittich-sietow.de

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist. Fßr Text-, AnzeigenverÜffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gßltige Anzeigenpreisliste. Fßr nicht gelieferte Zeitungen infolge hÜherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages fßr ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprßche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrßcklich ausgeschlossen. Das Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte der Kommunalverwaltung verteilt. Darßber hinaus ist es in der Stadt bzw. Amtsverwaltung erhältlich und auf Antrag abonnierbar.

Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4c-Farben gemischt. Dabei kĂśnnen Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb kĂśnnen wir fĂźr eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie Ăźbernehmen. DiesbezĂźgliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier verĂśffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers. Verantwortlich: Amtlicher Teil: AuĂ&#x;eramtlicher Teil: Anzeigenteil: Erscheinungsweise:

Der BĂźrgermeister, der Amtsvorsteher Mike GroĂ&#x; (V. i. S. d. P.) Jan Gohlke monatlich, wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte im Amtsbereich verteilt 7.950 Exemplare

Auflage:

VERLAG + DRUCK

LINUS WITTICH KG

Heimat- und BĂźrgerzeitungen


Nr. 09/2015

– 35 –

Sternberger Seenlandschaft

- Anzeige -

Der Weg ins Geschäft fßhrt ßber das Internet

Noch vor wenigen Jahren griffen Verbraucher zu den Gelben Seiten, wenn sie einen Handwerker oder Fachhändler in ihrer Stadt suchten. Doch diese Zeiten sind vorbei: Egal ob Einzelhändler, Gastronom oder Dienstleister – wer heute nicht im Internet gefunden wird, verliert die Kunden schon, bevor sie den ersten Schritt ins Geschäft gemacht haben. Drei von vier Deutschen suchen regelmäĂ&#x;ig im Internet nach Metzgern, Schreinern, Friseuren, Restaurants und Co., so das Ergebnis einer repräsentativen europäischen Studie im Auftrag von 1&1. Wer hier nicht sichtbar ist, existiert fĂźr viele Kunden nicht. Die Online-Präsenz – mit

§

oder ohne eigene Homepage – ist im lokalen Umfeld längst zur Visitenkarte eines Unternehmens geworden. Wer Informationen zu seinem Geschäft in Online-Verzeichnissen hinterlegt, wird von potenziellen Kunden gefunden und steigert so unmittelbar seinen Geschäftserfolg. Mit 1&1 List Local verÜffentlichen und aktualisieren Geschäftsinhaber Informationen zu ihrem Betrieb, wie die Anschrift, Öffnungszeiten oder die Telefonnummer, mit wenigen Klicks gleichzeitig in vielen wichtigen Online-Verzeichnissen, Suchmaschinen, Apps und sogar Navigationssystemen. Testen Sie, ob Ihr Geschäft bereits im Internet gefunden wird, auf der Seite www.1und1.de/lokal.

Versicherung & Finanzen   

  

    

!"#$%$$! ! &'''( ))* ((


Sternberger Seenlandschaft

– 36 –

Nr. 09/2015

Fit und gesund durch den Herbst! Woche des HĂśrens 2015

- Anzeige -

Liebe ist... wenn sich zwei wieder gut hĂśren kĂśnnen

 ! %   %%' )  * ! '&+%%" %&$% %'' % & & & + # & + ! !( & + # & +

  ""  $! $$   ! ! #  "" %"   "   " $ $$  !  

 

 ! "  " ! $ "   $ 

"   

$$

Raus aus der

Diät-Falle Besiegen Sie Ihren Hunger! NatĂźrliche Sättigungskapseln zur effektiven Behandlung von Ăœbergewicht. Jetzt in Ihrer Apotheke! PZN-7772987Lopa MED p h a r m a

f o o d

Wir erwarten von unseren Ohren, dass sie immer einwandfrei funktionieren. Wenn das hin und wieder nicht der Fall ist, meinen viele, die anderen sind schuld. Sie reden zu leise, sie nuscheln oder die Nebengeräusche sind zu laut. Aber häufig ist es das eigene HĂśrvermĂśgen, das fĂźr HĂśrstress sorgt. Wer auf Nummer sicher gehen will, macht einfach einen HĂśrtest bei einem Partnerakustiker der FĂśrdergemeinschaft Gutes HĂśren. Die „Woche des HĂśrens“ ist dafĂźr eine gute Gelegenheit: Vom 14. – 19. Sept. bieten die rund 1.500 FGH Partnerakustiker kostenlose HĂśrtests und Informationen rund um das GehĂśr an. Unter dem Motto „Liebe ist...“ steht dabei die Verantwortung der Mitmenschen im Mittelpunkt. Denn häufig sind es die anderen, denen es auffällt, wenn jemand nicht mehr gut hĂśrt. Ein offenes Wort, Verständnis, Initiative und ein HĂśrtest helfen dann, viele Probleme zu lĂśsen, die nur durch schlechtes HĂśren entstehen. Schirmherr Bundesgesundheitsminister Hermann GrĂśhe verweist in seinem GruĂ&#x;wort fĂźr die bundesweite Aktionswoche der FGH auf die groĂ&#x;e Bedeutung der HĂśrgesundheit und auf die Wichtigkeit, diese den Menschen bewusst zu machen. HĂśrminderungen sind nämlich keine Seltenheit. Allein in Deutschland leben rund 15 Mio. Menschen, die nicht mehr einwandfrei hĂśren. Einige davon

Ihr Freundschaftsdienst zur Woche des HĂśrens: Ein HĂśrtest mit Partnerin oder Partner beim FGH HĂśrakustiker. wissen noch nicht einmal von ihren HĂśrproblemen oder sie verdrängen sie einfach. Die Folgen sind Verständigungsprobleme, zunehmender Stress und abnehmende Lebensqualität. Gesundheitsexperten raten daher einhellig zu vorsorglichen HĂśrtests in regelmäĂ&#x;igen Abständen. Denn die Menschen, die ihre HĂśrdefizite rechtzeitig erkennen und fachmännisch ausgleichen lassen, leben deutlich zufriedener und selbstbewusster. Die moderne HĂśrakustik bietet ihnen unauffällige und individuelle HĂśrlĂśsungen. Gesprächen zuhĂśren, ohne nachzufragen, Musik genieĂ&#x;en und Naturgeräuschen lauschen, das sind nur einige Vorteile, die zufriedene Nutzer von HĂśrgeräten hervorheben. www.fgh-info.de

Weitere Informationen: www.fgh-info.de

Gutschein: Der HĂśrtest zum Mitnehmen

Aufklappen, Tasten drßcken, TÜne hÜren – das hearPhone ist der TaschenhÜrtester im Handyformat fßr HÜrtests im Freundes- und Familienkreis. Holen Sie sich Ihr persÜnliches hearPhone jetzt kostenlos bei Ihrem FGH HÜrakustiker gegen Vorlage des Gutscheins, solange der Vorrat reicht. FGH Partner in Ihrer Nähe www.fgh-info.de oder unter 0800 360 9 360* *

gebĂźhrenfrei aus dem deutschen Festnetz


Leben

Nr. 09/2015

– 37 –

Sternberger Seenlandschaft

wichtiger denn je

Basische Mineralstoffe bringen Schwung

Nach der Einschätzung von Apothekerin Dr. Kerstin Salomon aus München müssen ein stabiles Säure-Basen-Gleichgewicht und ein funktionierender Energiestoffwechsel generell als wichtige Voraussetzungen für Vitalität und Leistungsfähigkeit angesehen werden. „Zum Abbau der täglich anfallenden Säure braucht der Körper reichlich basische Mineralstoffe und Spurenelemente wie Zink, die ihm beispielsweise mit Hilfe der Basica Energie-Kur zugeführt werden können. So wird überschüssige Säure neutralisiert und man hat wieder mehr Energie und Schwung“, erläutert Salomon.

Fotos: Bilderbox

ate haltbar uch 3 Mon - nach Anbr 15 Monate haltbar sen - geschlos


Sternberger Seenlandschaft

– 38 –

Nr. 09/2015

Y888z ‹88 8r ^y{€…y††

3 % 2 6 ) # % 15 ! , ) 4 _ 4

von Donnerstag

17.09. bis Freitag

18.09.

Anzeigen Hot-Line

03 99 31/5 79-0  DIE ENERGIE DES NORDENS

www.wemag.com

Wir sind vor Ort und fĂźr Sie da!

 In Flächenregionen wie Mecklenburg und der Prignitz ist es gar nicht immer so einfach, ßberall hinzukommen. Aus diesem Grund kommen wir mit unserem Infomobil einfach zu Ihnen. Ein anderer Ort wßrde Ihnen besser passen? Unseren gesamten Tourenplan finden Sie unter www.wemag.com/infomobil

Gleich Termine fĂź

r Sternberg merke

3 16.09.15

3 18.11.15

n:

3 21.10.15

3 16.12 .15

immer 09:30 12:00 Uhr auf dem Meckle nburgring

Gern kĂśnnen Sie diesen auch unter der Telefonnummer 0385 . 755-2755 bei uns anfordern.


Nr. 09/2015

– 39 –

Sternberger Seenlandschaft

GARTEN im Herbst Gärtnerei & Blumenhaus

Moth

19399 Dobbertin Tel. (038736) 4 23 70 · Fax 4 29 54

Kaufen wo es wächst! š IY^d_jjXbkc[d šJef\Xbkc[d šIjWkZ[d š<beh_ij_a\”h X[iedZ[h[7dbii[ šFh[c_kc 9^hoiWdj^[c[d

Unsere Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 - 18.00 Uhr · Sa. 8.30 - 11.30 Uhr

&OTOæBILDERBOX

ReiseLUST REISEBÜRO

Kütiner Str. 9 • 19406 Sternberg • Telefon (0 38 47) 3 13 07 E-Mail: info@reisebuero-karin-blohm.de • www.reisebuero-karin-blohm.de

Tagesfahrten ab Crivitz und Sternberg (weitere Orte auf Anfrage) 06.10./ 03.11.2015 21.11.2015 (Sa.) 10.10.2015 17.10.2015 07.11.2015 05.12.2015 12.12.2015 16./ 20. /23.01.2016

Einkaufsfahrt Polenmarkt Einkaufsfahrt Polenmarkt Ginsengfarm und Vogelpark Walsrode, Mittag und Eintritt Feldberger Seenlandschaft, Mittag, Kutschfahrt, Dampferfahrt Hamburg und Miniaturwunderland im Hafenviertel Weihnachtsmarkt Rostock und Holiday on Ice (PK1) Weihnachtsmarkt Lüneburg Grüne Woche Berlin inkl. Eintritt

25,- € 25,- € 59,- € 56,- € 40,- € 69,- € 25,- € 35,- €

Begleitete Gruppenreisen 2015/ 2016 27.11. - 29.11.2015 26.06. - 03.07.2016 18.09. - 02.10.2016 07.10. - 14.10.2016

Busreise Christkindelmarkt Nürnberg Flugreise England „Gärten & Küsten“ USA-Südstaaten - Auf Elvis Spuren Flusskreuzfahrt auf der Donau

ab 295,- € ab 1.724,- € ab 2.855,- € ab 1.388,- €


Sternberger Seenlandschaft

– 40 –

Nr. 09/2015

Profile for Amt Sternberger Seenlandschaft

Amtsblatt September 2015  

Amtsblatt September 2015  

Advertisement