__MAIN_TEXT__

Page 1

a t l t b s t m A

Sternberger Seenlandschaft

7 Jahrgang 12

Sonnabend, Juni2015 2010 Sonnabend,den den12. 9. Mai

Nr. 06/2010 05/2015

Dirk Sche Stevie Yesterday

Jo & Josephine

Skyline

Jetski

Die n채chste Ausgabe des Amtsblattes erscheint am 10. Juli 2010 Die n채chste Ausgabe des Amtsblattes erscheint am 13. Juni 2015


Sternberger Seenlandschaft

–2–

Nr. 05/2015

Inhaltsverzeichnis Seite Aus dem Rathaus und den Gemeinden sææ &).æ æDASæ&AMILIEN )NFORMATIONS .ETZWERKæ sææ .EUEæ2ICHTLINIEæZURæ6ERGABEæVONæ+URZZEITKENNZEICHENæ sææ 'EMEINDEæ7ITZINæ3EMINARæu$IEæAKTIVEæ'EMEINDEhæ sææ "AUENæUNDæ,EBENæINæ7ITZINæ sææ #HANCENæDERæ%NERGIEWENDEæFÔRæDIEæ'EMEINDENæINæ æ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ sææ "EKANNTMACHUNGæDERæ*AGDGENOSSENSCHAFTæ3TERNBERGæ sææ 0mEGE æUNDæ3OZIALBERATUNGæNUNæAUCHæINæ3TERNBERGæ Öffentliche Bekanntmachungen sææ (AUSHALTSSATZUNGæDERæ'EMEINDEæ,ANGENæ*ARCHOWæ sææ (AUSHALTSSATZUNGæDERæ'EMEINDEæ(OHENæ0RITZæFÔRæDASæ æ (AUSHALTSJAHRææ sææ 3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ:AHRENSDORFæ æ ÔBERæDIEæ%RHEBUNGæEINERæ(UNDESTEUERæ sææ 3ATZUNGæDERæ'EMEINDEæ,ANGENæ*ARCHOWæ æ ÔBERæDIEæ%RHEBUNGæEINERæ(UNDESTEUERæ sææ "EKANNTMACHUNGæDERæ'EMEINDEæ"LANKENBERGæ sææ (AUSHALTSSATZUNGæDERæ'EMEINDEæ+UHLEN 7ENDORFæ æ FÔRæDASæ(AUSHALTSJAHRææ sææ &REIWILLIGERæ,ANDTAUSCHæ4HUROW +EEZæ Vereine und Verbände sææ +INDERTAGæINæ7ITZINæ sææ -ATHEMATIKWETTBEWERBæu7ERæKNACKTæDIEæ.USShæ sææ æ*AHREæ%07ESTPHALæ sææ !NKÔNDIGUNGæ3PEEDSKATINGææ sææ $ERæ3CHÔLERAUSTAUSCHæWARæEINæVOLLERæ%RFOLGæ sææ "RÔELERæ36æSOUVERÜNæINæNÜCHSTERæ0OKALRUNDEæ sææ $ERæ"RÔELERæ36æINFORMIERTæ sææ %INLADUNGææ*AHREæ"EHINDERTENVERBANDæ æ 3TERNBERGERæ3EENLANDSCHAFTæEæ6æ sææ %IGENINITIATIVEæUNDæ3PONSORENHILFEæ æ BRINGENæDENæ6EREINæVORANæ sææ æ"RÔELERæ%NTENRENNENæ sææ $ERæ(EIMATVEREINæINFORMIERTæ

   

   

1.1 Personal )NGE ,OREæ$AMASCHKEæ

/LAFæ3TEINBERGæ æ

&AXææ13 æ30 æ28

1.2 Amtsangelegenheiten, Sitzungsdienst, Satzungen, Recht, Versicherungen 2EBEKKAæ+INETZæ æ 29 %VELINæ'ARTZKEæ æ æ15

1.4 Standesamt "RIGITTEæ"ERKAUæ

æ

æ18

1.5 Touristinfo, Amtsblattææ æ -ARTINæ"OUVIERæ æ -ICHAELæ3CHWERTNERæ æ

&AXææ70 æ35 æ362.

æ

&AXææ13 æ40

 

2.1 Haushaltsplanung (ANNELOREæ4OPARKUSæ

æ

æ27

   

 

Panoramaseiten sææ 0ANORAMASEITEæ æ3TADTFESTæINæ"RÔEL sææ 0ANORAMASEITEæ2APSBLÔTENFEST

Zentrale Dienste ,EITERææ

æ24 æ48

Geburtstage des Monats sææ $ERæ6ORSTANDæDERæ2HEUMALIGA!'æ"RÔELæGRATULIERTæ sææ 'EBURTSTAGEæDESæ-ONATSæ-AIæ

Sonstiges sææ $IEæ"LUMENæ æEINæ'EDICHTæVONæ6OLKERæ+OCHæ

1.

Vorwahl 03847 ... Jochen Quandt æ11 +ATJAæ&REGIENæ æ12 &AXææ13

1.3 Schulen, Kita, Jugend, Sport -ARGRETæ7EIHSæ æ "RITæ+ÜKERæ æ

      

Nachgefragt sææ %INæ'ELDSCHRANKæFÔRæDIEæ%RSPARNISANSTALTæ

Bürgermeister: 6ORZIMMERææKultur, Tourismus und Freizeitangebote sææ 6ERANSTALTUNGENæ-AIæ æ*UNIæ sææ 7ANDERUNGENæUNDæ2ADTOURENæIMæ3TERNBERGERæ3EENLANDæ sææ 3TERNBERGæFEIERTææ(EIMATFESTæ sææ 5NTERWEGSæIMæ3TERNBERGERæ3EENLANDæ sææ 3CHWIMMKURSEæINæ"RÔELæUNDæ3TERNBERGæ sææ +UNST,AND-ECKLENBURGæ æ!USSTELLUNGæINæ2OTHENæ sææ .%5æ æ+AMELHOFæINæ3TERNBERGERæ"URGæ sææ æ)NTERNATIONALEæ-ECKLENBURGERæ3CHNAUFERLRALLYEæINæ+AARZæ sææ 6ERANSTALTUNGENæDERæ'EMEINDEæ$ABELæ sææ 6ERANSTALTUNGENæDERæ'EMEINDEæ7ITZINæ sææ 6ERANSTALTUNGENæDERæ'EMEINDEæ(OHENæ0RITZæ sææ 6ERANSTALTUNGSKALENDERæDERæ'EMEINDEæ"ORKOWæ

Kirchliche Nachrichten sææ +ATHOLISCHEæ+IRCHENGEMEINDEæ3Tæ0IUSæ3TERNBERGæ sææ !USæDERæ+IRCHGEMEINDEæ3TERNBERGæ sææ !USæDERæ+IRCHGEMEINDEæ"RÔELæ sææ !USæDERæ+IRCHGEMEINDEæ$ABELæ sæ %V LUTHæ+IRCHGEMEINDEæ7ITZIN 2UCHOWæUNDæ'RO”æ2ADENæ Mein verrücktes Hobby sææ -EINæVERRÔCKTESæ(OBBYæ æHEUTEæDIEæ-ODELLEISENBAHNæ

Telefonliste der Stadtverwaltung Sternberg

    

Finanzverwaltung ,EITERæ2EINHARDæ$ALLYæ

2.2 Stadtkasse; Vollstreckung #ORNELIAæ+šPCKEæ æ "ÜRBELæ"EYERæ æ "RIGITTEæ-ERSEBURGERæ æ "EATE 3CHWARZæ æ

æ45 æ46 æ43 æ74

2.3 Steuern und Abgaben 'UDRUNæ0ANKOWæ *UDITHæ3CHULZæ

æ

æ41 æ47

æ æ æ æ

æ12 12 æ33 32

2.4 Geschäftsbuchhaltung *ESSICAæ/HMSæ +ATRINæ0ATZELTæ !NNEæ+ASTENæ !NTJEæ"UCHNERæ 3.

Bürgeramt ,EITERææ

%CKARDTæ-EYERæ

&AXææ69 æ73

3.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr, Gewerbeamt, Bußgeld #HRISTINEæ"OUVIERæ æ æ64 -ARTINAæ-EYERæ æ æ68 !NGELIKAæ$RE”LERæ æ æ85 3.2 Kooperatives Bürgerbüro 2ENATEæ3CHÜFERæ æ !NICAæ,AUBEæ æ 3ABINEæ+ROPPæ æ

æ61 æ62 æ63

3.3 Wohngeld ,IANEæ"LASCHKOWSKIæ

æ60

æ


Nr. 05/2015

–3–

3.4 Friedhofsverwaltung -ANUELAĂŚ2EIMERĂŚ

ĂŚ

3.5 BĂźrgerbĂźro BrĂźel NURĂŚ-ONTAG ĂŚ %INWOHNERMELDEAMTĂŚ 7OHNGELDSTELLEĂŚ

Vorwahl 038483 ... ĂŚ &AXĂŚ 33 2ENATEĂŚ3CHĂœFERĂŚ ĂŚ17 ,IANEĂŚ"LASCHKOWSKIĂŚ ĂŚ13

4.

ĂŚ71

Amt fĂźr Stadt- und Gemeindeentwicklung ,EITERĂŚĂŚ

*OCHENÌ'ÔLKERÌ

&AXĂŚĂŚ82 ĂŚ80

4.1 Tiefbau %DWINĂŚ*UNGHANSĂŚ

ĂŚ

ĂŚ77

4.2 Bauleitplanung 2OLFÌ"RÔMMERÌ

ĂŚ

ĂŚ83

5.

Grundstücks- und Gebäudemanagement ,EITERææ

*šRGÌ2U”BÔLTÌ

&AXĂŚĂŚ82 ĂŚ78

5.1 Allgemeines Grundstßcks- und Gebäudemanagement 3ABINEÌ"RINCKMANNÌ Ì Ì81 (ORSTÌ+šBERNICKÌ Ì Ì88 5.2 Liegenschaften $OROTHEAÌ"EHRENSÌ 3USANNEÌ"ALZERÌ 6.

7.

ĂŚ ĂŚ

Stadtwerke +AUFMĂœNNISCHEĂŚ,EITERINĂŚ )LONAĂŚ7INDOLPHĂŚ 4ECHNISCHEĂŚ,EITERINĂŚ +ERSTINĂŚ0OHLĂŚ Bauhof $IETMARĂŚ-ERSEBURGERĂŚ ĂŚ .ORBERTĂŚ+RIENKEĂŚĂŚ

3TERNBERGÌÌ Ì "RÔELÌ

ĂŚ75 ĂŚ84 &AXĂŚĂŚ54 ĂŚ50 ĂŚ51 ĂŚODER ĂŚ ĂŚ

Sternberger Seenlandschaft

Heimatmuseum Sternberg -ÔHLENSTRÌ Ì3TERNBERG 4ELÌÌ Öffnungszeiten: -AI*UNIÌ $IÌBISÌ$OÌÌ

ĂŚ ĂŚĂŚ5HR

Heimatstube Brßel !UGUST "EBEL 3TRÌ Ì"RÔEL IMÌ"ÔRGERHAUS $IENSTAGÌ $ONNERSTAGÌ

ĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ ĂŚĂŚ5HR

Heimatstube Dabel 7 0IECK 3TRĂŚ ĂŚ$ABEL 4ELĂŚĂŚ -ITTWOCHĂŚ

ĂŚ ĂŚĂŚ5HR

Das Mehrgenerationenhaus informiert: -EHRGENERATIONENHAUSĂŚ"RĂ”EL %RNST 4HĂœLMANN 3TRĂŚ 4ELĂŚĂŚ Ă–ffnungszeiten -ONTAGĂŚBISĂŚ&REITAGĂŚĂŚ

ĂŚBISĂŚĂŚ5HR

Ă–ffnungszeiten der Bibliotheken im Amtsbereich

Angebote MONTAGSĂŚĂŚ DIENSTAGSĂŚĂŚ MITTWOCHSĂŚĂŚ FREITAGSĂŚĂŚ

3TRICKKURS %LTERN +IND 4REFF 3PIELNACHMITTAG +OCHENĂŚUNDĂŚ-ITTAG

Stadtbibliothek Sternberg

&Ă”RĂŚ+INDERĂŚUNDĂŚ*UGENDLICHEĂŚISTĂŚDERĂŚ#LUBĂŚAUCHĂŚTĂœGLICHĂŚGEšFFNET

&INKENKAMPĂŚ

ACHTUNG!!! )MĂŚ-'(ĂŚGIBTĂŚESĂŚAUCHĂŚWEITERHINĂŚ'ELBEĂŚ3ĂœCKE

ĂŚ ĂŚ

DienstagĂŚĂŚ ĂŚ Donnerstag ĂŚ

VONĂŚĂŚ5HRĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚ VONĂŚĂŚ5HRĂŚBISĂŚĂŚ5HR VONĂŚĂŚ5HRĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚ VONĂŚĂŚ5HRĂŚBISĂŚĂŚ5HR

Stadtbibliothek Brßel !UGUST "EBEL 3TRA”EÌ Montag Dienstag Ì Mittwoch Donnerstag Freitag Ì

geschlossen VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚ VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR VON ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚ VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR

Gemeindebibliothek Dabel 7ILHELM 0IECK 3TRA”EÌ Montag DienstagÌÌ Donnerstag

VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR

Gemeindebibliothek Witzin 'EMEINDEZENTRUM Dienstag

VONĂŚĂŚ5HRĂŚBISĂŚĂŚ5HR

Sprechzeiten des Jugendamtes *UGENDAMTÌ"EREICHÌ3TERNBERG"RÔEL &RAUÌ(OFFMANN -ECKLENBURGRINGÌ Ì3TERNBERG Ì ÌÌ

ABĂŚ3EPTEMBER

$OĂŚĂŚ ĂŚ ĂŚĂŚ5HR 5MĂŚVORHERIGEĂŚ4ERMINABSPRACHEĂŚWIRDĂŚGEBETEN

Schiedsstelle in Sternberg !NTJEÌ+ÔHLÌ 4ELÌÌ ÌÌ % -AILÌÌ SCHIEDSSTELLE STADT STERNBERGDE 3PRECHZEITENÌÌ NACHÌTELEFONISCHERÌ6EREINBARUNG

Redaktion Amtsblatt Michael Schwertner Telefon 03847 444536 Fax 03847 444570 E-Mail schwertner@stadt-sternberg.de


Sternberger Seenlandschaft

–4–

Telefonliste der Üffentlichen Einrichtungen im Amt Sternberger Seenlandschaft Bauhof Sternberg Bauhof Brßel Bibliothek Sternberg Bibliothek Brßel Heimatmuseum Kindergarten Kläranlage Hort Sternberg Grundschule Sternberg Grundschule Brßel Grundschule Dabel Regionale Schule Brßel Sporthalle Sternberg Sporthalle Brßel Sportlerheim Sternberg Stadtwerke Sternberg Stadtwerke Sternberg (Bereitschaft) Wasserwerk

03847 2182 038483 33331/017 03847 2712 038483 33340 03847 2162 03847 2465 03847 312071 03847 311945 03847 2622 038483 293010 038485 20242 038483 293030 03847 2713 038483 20040 03847 2806 03847 444550 0171 7119336, 0171 7119337 03847 2393

Ă–ffnungszeiten Ă–ffnungszeiten der Verwaltung des Amtes Sternberger Seenlandschaft und des BĂźrgerbĂźros in BrĂźel Stadtverwaltung Sternberg, Zentrale Dienste, Finanzverwaltung -ONTAGĂŚ KEINĂŚ3PRECHTAG $IENSTAGĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR -ITTWOCHĂŚAUCHĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HR $ONNERSTAGĂŚĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR &REITAGĂŚ ĂŚBISĂŚ5HR BĂźrgeramt !LLGEMEINESĂŚ /RDNUNGSRECHT ĂŚ 'EWERBEAMT ĂŚ 7OHNGELDBEHšRDE ĂŚ 6ERKEHRSĂ”BERWACHUNG ĂŚ "U”GELDSTELLE ĂŚ "RAND ĂŚ UNDĂŚ +AT3CHUTZ ĂŚ &RIEDHOFSVERWALTUNG -ONTAGĂŚ $IENSTAGĂŚ -ITTWOCHĂŚ $ONNERSTAGĂŚ &REITAGĂŚ

KEINĂŚ3PRECHTAG ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HR

kooperatives Bßrgerbßro Sternberg 0ASS Ì UNDÌ 0ERSONALAUSWEISE Ì -ELDERECHT+FZ :ULASSUNG Ì &ÔH RERSCHEINANGELEGENHEITEN Ì 3CHÔLER Ì UNDÌ -EISTER "A&š' Ì +ITA &šRDERUNG Ì+ATASTERAUSZÔGE -ONTAGÌ $IENSTAGÌ -ITTWOCHÌ $ONNERSTAGÌ &REITAGÌ

KEINĂŚ3PRECHTAG ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚ5HRĂŚ

Bßrgerbßro Brßel 0ASS ÌUNDÌ0ERSONALAUSWEISE Ì-ELDERECHT7OHNGELDBEHšRDE -ONTAGÌ

ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR

Touristinformation Sternberg Mai - August -ONTAGĂŚ ĂŚ&REITAGĂŚ ĂŚ Juli - August 3AMSTAGĂŚĂŚ September - April -ONTAGĂŚ ĂŚ$ONNERSTAGĂŚ ĂŚ &REITAGĂŚ

ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚUNDĂŚ ĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚBISĂŚĂŚ5HRĂŚ

Nr. 05/2015

Stadtarchiv der Stadt Sternberg &RAUĂŚ0ETRAĂŚ2AUCHFU” &INKENKAMPĂŚ ĂŚ3TERNBERG 4ELEFONĂŚĂŚ % -AILĂŚARCHIV STADT STERNBERGDE Sprechzeiten: $IENSTAGĂŚĂŚ $ONNERSTAGĂŚĂŚ

ĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ ĂŚĂŚ5HR

Amt Sternberger Seenlandschaft

Sprechzeiten der BĂźrgermeister Gemeinde BĂźrgermeisterin/ BĂźrgermeister Sprechzeiten __________________________________________________ Blankenberg (ERRĂŚ5WEĂŚ3CHULZĂŚ 3PRECHZEITENĂŚNACHĂŚTELEFONISCHER ĂŚ 6EREINBARUNGĂŚUNTERĂŚĂŚ Borkow &RAUĂŚ2EGINAĂŚ2OSENFELDĂŚ -ONTAGĂŚ ĂŚ&REITAGĂŚNACHĂŚ!BSPRACHE ĂŚ UNTERĂŚĂŚĂŚODER ĂŚ ĂŚ Stadt BrĂźel (ERRĂŚ(ANS *Ă”RGENĂŚ'OLDBERGĂŚ -ONTAG ĂŚĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ "Ă”RGERHAUSĂŚ"RĂ”EL ĂŚ ĂŚ Dabel (ERRĂŚ(ERBERTĂŚ2OHDEĂŚ $IENSTAG ĂŚĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ 'EMEINDEHAUSĂŚ$ABEL ĂŚ "Ă”ROĂŚĂŚ Hohen Pritz (ERRĂŚ*ANĂŚ+ESSELĂŚ 3PRECHZEITEN ĂŚ *EDENĂŚĂŚUNDĂŚĂŚ&REITAG ĂŚ VONĂŚĂŚBISĂŚĂŚ5HR ĂŚ IMĂŚ'EMEINDEHAUS ĂŚ -OBILĂŚĂŚ ĂŚ % -AILĂŚKESSEL HOHEN PRITZDE Kobrow (ERRĂŚ/LAFĂŚ3CHRšDERĂŚ JEDENĂŚĂŚ-ONTAGĂŚDESĂŚ-ONATS ĂŚ IMĂŚ'EMEINDERAUMĂŚDER -EHRZWECKHALLEĂŚ+OBROW

ĂŚ 4ELĂŚĂŚ Kuhlen-Wendorf (ERRĂŚ2ALFĂŚ4OPARKUSĂŚ NACHĂŚ!BSPRACHE ĂŚ 4ELĂŚĂŚ Langen Jarchow &RAUĂŚ#HRISTAĂŚ2ICHELIEUĂŚ NACHĂŚ!BSPRACHE ĂŚ ĂŚ Mustin (ERRĂŚ"ERTHOLDĂŚ,šBELĂŚ NACHĂŚ!BSPRACHEĂŚ ĂŚ 4ELĂŚĂŚĂŚODERĂŚ ĂŚ ĂŚ Sternberg (ERRĂŚ*OCHENĂŚ1UANDTĂŚ NACHĂŚ!BSPRACHE ĂŚ 4ELĂŚĂŚ Weitendorf (ERRĂŚ"ERNDĂŚ+NOLLĂŚ -OĂŚ ĂŚ&RĂŚNACHĂŚ!BSPRACHE ĂŚ ĂŚ Witzin (ERRĂŚ(ANSĂŚ(Ă”LLERĂŚ *EDENĂŚ-ITTWOCH ĂŚ SOFERNĂŚNICHTĂŚDIENSTLICHĂŚVERHINDERT ĂŚ ĂŚ ĂŚĂŚ5HRĂŚ ĂŚ IMĂŚ'EMEINDEZENTRUMĂŚ ĂŚ !LTERNATIVĂŚERREICHBARĂŚĂ”BER ĂŚ -OBILĂŚĂŚ Zahrensdorf (ERRĂŚ!LFREDĂŚ.UKLIESĂŚ NACHĂŚ!BSPRACHE ĂŚ ĂŚ Sprechzeiten der Gleichstellungsbeauftragten &RAUĂŚ!NKEĂŚ"ITTERMANNĂŚ NACHĂŚTELEFONISCHERĂŚ!BSPRACHE ĂŚ ĂŚ


Nr. 05/2015

–5–

Sternberger Seenlandschaft

Schuldnerberatung in Sternberg

Zahnärztlicher Notdienst

Ansprechpartner: !NETTEæ:IMMERMANN Sprechzeiten: -ITTWOCHææ æ ææ5HRæ $ONNERSTAGææ æ ææ5HRæUNDæ æ æ ææ5HRæ &REITAGææ æ ææ5HRæ UNDæNACHæVORHERIGERæ!BSPRACHE

$ERæDIENSTHABENDEæ:AHNARZTæWIRDæ)HNENæUNTERæDERæ4ELEFONNUM MERæææMITGETEILTæ.OTDIENSTSPRECHSTUNDEæISTæTÜGLICHæ ZWISCHENææUNDææ5HRæ Kreisstellenvorsitzender Dr. MSc. R. Möbius

FIN - das Familien-Informations-Netzwerk

Suchtberatung Ansprechpartner: -ARCUSæ-ÔLLER Sprechzeiten: $IENSTAGææ æ ææ5HRæUNDæ æ æ ææ5HR Adresse: 3CHULDNER3UCHTBERATUNGSSTELLEæ0ARCHIM !U”ENSTELLEæ3TERNBERG ,UCKOWERæ3TRæAæ æ3TERNBERG 4ELEFON% -AILæ 4ELEFONæ %MAILæSCHULDNERBERATUNGSTERNBERG KLOSTER DOBBERTINDE

WEMAG-BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH Information für unsere Kunden in der Stadt Brüel æ 5NSEREæ $IENSTSTELLEæ INæ "RÔELæ ERREICHENæ 3IEæ ANæ 7ERKTAGENæ TAGSÔBERæUNTER æ æ FÔRæDENæ"EREICHæ4RINKWASSERæUNDæ&ERNWÜRME ææ æ æ FÔRæDENæ"EREICHæ!BWASSERENTSORGUNG ææ æ FÔRæDIEæ!NNAHMEæVONæ3TšRUNGSMELDUNGENæINæDERæ6ERSORGUNGæ MITæ 3TROM æ 7ASSER æ &ERNWÜRMEæ UNDæ INæ DERæ !BWASSERENT SORGUNGæ AU”ERHALBæ DERæ !RBEITSZEITæ ERREICHENæ 3IEæ UNSæ UNTERæ æ æ :UæALLENæ&RAGENæZURæ6ERBRAUCHSABRECHNUNGæ3TROM æ7ASSER æ !BWASSERæHABENæWIRæFOLGENDEæ3ERVICE .RæEINGERICHTETææ  æ $IEæ %NTLEERUNGæ )HRERæ +LEINKLÜRANLAGEæ UNDæ ABmUSSLOSENæ 'RU BENæFORDERNæ3IEæBITTEæDIREKTæBEIæDERæ&IRMAæ(ECK (UMUSæ+OM POSTIERUNGSGESELLSCHAFTæ MB( æ ,UDWIGSLUSTERæ #HAUSSEEæ æ æ3CHWERINæANæ3IEæERREICHENæDIEæ&IRMAæUNTERæ4ELææ æ4ELEFAXææ æ :Uæ&RAGENæDERæ!BWASSERENTSORGUNGæBERATENæWIRæ3IEæGERNæIMæ PERSšNLICHENæ'ESPRÜCHæZUæUNSERENæ3PRECHZEITEN æDIEæWIRæJE DENæ$IENSTAGæFÔRæ3IEæINæDERæ:EITæVONææ5HRæBISææ5HRæ INæDERæ.ETZDIENSTSTELLEæ"RÔEL æ3TERNBERGERæ3TRæ æDURCHFÔH RENæ4ERMINEæAU”ERHALBæDIESERæ3PRECHZEITæKšNNENæ3IEæTELEFO NISCHæVEREINBARENæUNTERææ WEMAG AG BAE GmbH

Information der Stadtwerke Sternberg zur Abfuhr der Inhaltsstoffe aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben $IEæ%NTLEERUNGæ)HRERæ+LEINKLÜRANLAGENæUNDæABmUSSLOSENæ'RUBENæ FORDERNæ3IEæBITTEæDIREKTæBEIæDERæNACHFOLGENDENæ&IRMAæAN NWL Norddeutsche Wasser Logistik GmbH Vielbecker Weg, 23936 Grevesmühlen 3IEæERREICHENæDIESEæ&IRMAæUNTERæ 4ELææ æ&AXææ ODERæÔBERæ% -AIL !DRESSEæINFO Ihre Stadtwerke

NWL GVMDE

&).æ STEHTæ ALSæ !BKÔRZUNGæ FÔRæ u&AMILIEN )NFORMATIONS .ETZWERKhæ UNDæ ISTæ IMæ 2AHMENæ DERæ "UNDESINITIATIVEæ u&RÔHEæ (ILFENhæ æ GEFšR DERTæVOMæ"UNDESMINISTERIUMæFÔRæ&AMILIE æ3ENIOREN æ&RAUENæUNDæ *UGENDæ æENTSTANDEN :IELæ ISTæ ES æ ALLENæ .EUGEBORENENæ UNDæ +LEINKINDERNæ BISæ æ *AHRENæ INæ IHRENæ &AMILIENæ EINENæ GESUNDENæ 3TARTæ INSæ ,EBENæ ZUæ ERMšGLI CHENæUNDæIHNENæMITæVIELFÜLTIGENæ!NGEBOTENæAUFæDIEæKLEINENæ&ԔEæ ZUæHELFEN 7IEæKšNNENæ3IEæ&).æERREICHEN Ihre Ansprechpartnerin in der Region Marlies Freitag 3OZIALRAUMKOORDINATORIN $2+æ+REISVERBANDæ0ARCHIMæE6 4ELææ %MAILæMARLIESFREITAG DRK PARCHIMDE Ihre Ansprechpartnerin im Landkreis Uta Eichel .ETZWERKKOORDINATORINæ&RÔHEæ(ILFEN ,ANDKREISæ,UDWIGSLUSTænæ0ARCHIM 4ELæææ %MAILæUTAEICHEL KREIS LUPDE

Neue Richtlinie zur Vergabe von Kurzzeitkennzeichen !Bæ DEMæ æ !PRILæ æ WERDENæ +URZZEITKENNZEICHENæ NURæ NOCHæ ZUGETEILT æ wenn das Fahrzeug, das mit dem ÜbergangsNummernschild gefahren werden soll, einer gültigen Hauptuntersuchung („TÜV“) oder einer Sicherheitsprüfung unterzogen worden ist und alle erforderlichen Unterlage vorliegen.æ !USNAHMEæ 7ENNæ DIEæ &AHRTæ DIREKTæ ZURæ :ULASSUNGS BEHšRDEæODERæZURæ(5 0RÔFUNGæFÔHRT %INæ +URZZEITKENNZEICHENæ DARFæ NUNæ AUCHæ VONæ DERæ Zulassungsstelle am aktuellen Standort des AutosæODERæAMæ7OHNORTæDESæ &AHRZEUGHALTERSæAUSGEGEBENæWERDEN Erforderliche Unterlagen: ææ /RIGINALæ&AHRZEUGBRIEFæUNDæ&AHRZEUGSCHEIN ææ 'ÔLTIGEæ(AUPTUNTERSUCHUNGæu4ä6h æODERæ3ICHERHEITSPRÔFUNG ææ %LEKTRONISCHEæ6ERSICHERUNGSBESTÜTIGUNGæu%6" .UMMERh ææ .ACHWEISæ DERæ (ALTERDATENæ Zæ "æ 0ERSONALAUSWEIS æ 2EISE PASSæMITæ-ELDEBESCHEINIGUNG :USÜTZLICHæBEIæ"EANTRAGUNGæFÔRæJURISTISCHEæ0ERSONEN ææ $URCHæ 6ERTRETERæ AUSGESTELLTEæ 6OLLMACHTæ UNDæ 0ERSONALAUS WEIS æ2EISEPASSæMITæ-ELDEBESCHEINIGUNG ææ &ÔRæ&IRMENæ'MB( æ!' æ/(' æ(ANDELSREGISTERAUSZUG æ'E WERBEANMELDUNGæUNDæ6OLLMACHTæDESæ'ESCHÜFTSFÔHRERS


Sternberger Seenlandschaft Kosten รฆ :UTEILUNGรฆEINESรฆ+URZZEITKENNZEICHENSรฆรฆ รฆรฆ +"! 'EBร”HRENรฆรฆ รฆรฆ *EรฆVERWENDETESรฆ$OKUMENTENKLEBESIEGELรฆรฆ

โ€“6โ€“ รฆ รฆ%52/ รฆ รฆ%52/ รฆ รฆ%52/

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Behรถrdenhotline

Gemeinde Witzin: Seminar โ€žDie aktive Gemeindeโ€œ

Nr. 05/2015

Chancen der Energiewende fรผr die Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch, dem 27. Mai 2015, um 18:00 Uhr IMรฆ2ATHAUSรฆDERรฆ3TADTรฆ3TERNBERG รฆ!Mรฆ-ARKTรฆ รฆรฆ3TERNBERG 7ELCHEรฆ#HANCENรฆERGEBENรฆSICHรฆFร”RรฆDIEรฆ'EMEINDENรฆ7ELCHEรฆ"E TEILIGUNGSMยšGLICHKEITENรฆGIBTรฆESรฆFร”RรฆDIEรฆ"ร”RGERINNENรฆUNDรฆ"ร”RGER "IETETรฆ DERรฆ !USBAUรฆ DERรฆ %RNEUERBARENรฆ %NERGIENรฆ Fร”Rรฆ EINEรฆ 3TADTรฆ WIEรฆ3TERNBERGรฆร”BERHAUPTรฆ-ยšGLICHKEITENรฆZURรฆWIRTSCHAFTLICHENรฆ"E TรœTIGUNGรฆ5NDรฆWENNรฆJA รฆWELCHEรฆ&ORMENรฆHABENรฆDASรฆHยšCHSTEรฆ0O TENZIALรฆ 7ELCHERรฆ %NERGIETRรœGERรฆ ISTรฆ ZUรฆ BEVORZUGENรฆ nรฆ 7INDKRAFT รฆ Solarenergie odeRรฆ"IOMASSE

Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Sternberg Einladung zur Vollversammlung der Jagdgenossenschaft Sternberg %INGELADENรฆSINDรฆALLEรฆ%IGENTร”MERรฆBZWรฆDERENรฆDURCHรฆ%IGENTร”MERVOLL MACHTรฆAUSGEWIESENENรฆ6ERTRETERรฆBEJAGBARERรฆ&LรœCHENรฆGEMรœย”รฆ"UN DESJAGDGESETZรฆDERรฆ'EMARKUNGENรฆ3TERNBERGรฆUNDรฆ'ROย”รฆ2ADEN

Bauen und leben in Witzin $IEรฆ'EMEINDEรฆ7ITZINรฆSUCHTรฆ"AUHERREN รฆDIEรฆSICHรฆEINENรฆRUHIGEN รฆ NATURNAHENรฆ,EBENSORTรฆMITรฆEINEMรฆAKTIVENรฆUNDรฆVIELFรœLTIGENรฆ$ORmE BENรฆWร”NSCHEN

Tagesordnung: รฆ 2ECHENSCHAFTSBERICHTรฆDESรฆ6ORSTANDESรฆ รฆ &INANZBERICHTรฆรฆUNDรฆรฆ รฆ "ESCHLUSSFASSUNG รฆ 6ERWENDUNGรฆ DERรฆ NICHTรฆ ABGEmOSSENENรฆ 0ACHTVERTRรœGEรฆ DERรฆ *AHREรฆรฆBISรฆรฆNACHรฆ6ERJรœHRUNGรฆDERรฆ!USZAHLUNGSAN SPRร”CHE รฆ 3ONSTIGES $IEรฆ6ERSAMMLUNGรฆlNDETรฆAMรฆรฆUMรฆรฆ5HRรฆINรฆ3TERN BERG รฆ'ASTSTรœTTEรฆu:UMรฆ!UGUSTINERhรฆIMรฆ2ITTERECKรฆSTATT Der Vorstand

Pflege- und Sozialberatung nun auch jeden ersten Montag im Monat in Sternberg 3EITรฆ/KTOBERรฆKยšNNENรฆ2ATSUCHENDEรฆ"ERATUNGรฆUNDรฆ5NTERSTร”TZUNGรฆ RUNDรฆUMรฆDASรฆ4HEMAรฆ0mEGEรฆNUNรฆAUCHรฆINรฆ3TERNBERGรฆERHALTEN $AZUรฆ HATรฆ DERรฆ 0mEGESTร”TZPUNKTรฆ 0ARCHIMรฆ MITรฆ SEINENรฆ "ERATERNรฆ EINENรฆ !Uย”ENSPRECHTAGรฆ INรฆ 3TERNBERGรฆ EINGERICHTETรฆ :Uรฆ lNDENรฆ ISTรฆ DIESERรฆIMรฆ3TANDESAMTรฆINรฆรฆ3TERNBERG รฆ!Mรฆ-ARKTรฆรฆ$IEรฆ"E RATERรฆ HELFENรฆ BEIรฆ !NTRAGSTELLUNGENรฆ UNDรฆ 7EITERLEITUNGรฆ DIESERรฆ 3IEรฆ ERHALTENรฆ)NFORMATIONENรฆZUรฆ,EISTUNGENรฆDERรฆ0mEGE รฆUNDรฆ+RANKEN KASSE รฆ3OZIALLEISTUNGENรฆUNDรฆSONSTIGEรฆ(ILFSANGEBOTE $IEรฆ "ERATUNGENรฆ lNDENรฆ JEDENรฆ ERSTENรฆ -ITTWOCHรฆ IMรฆ -ONATรฆ INรฆ DERรฆ :EITรฆVONรฆรฆBISรฆรฆ5HRรฆSTATT )NTERESSENTENรฆKยšNNENรฆSICHรฆMITรฆALLENรฆ&RAGENรฆRUNDรฆUMรฆDASรฆ4HEMAรฆ 0mEGEรฆANรฆDIEรฆ"ERATERรฆDESรฆ0mEGESTร”TZPUNKTESรฆWENDEN

$ASรฆ "AUGEBIETรฆ lNDENรฆ 3IE รฆ WENNรฆ 3IEรฆ AUSรฆ 2ICHTUNGรฆ 3TERNBERGรฆ KOMMENDรฆ GLEICHรฆ RECHTSรฆ ABBIEGENรฆ INรฆ DIEรฆ ERSTEรฆ 3TRAย”Eรฆ u.EUEรฆ 7ELThรฆUNDรฆDANNรฆDIEรฆERSTEรฆ,INKSKURVEรฆINรฆDIEรฆ3TRAย”Eรฆu!Mรฆ'Rร”NENรฆ 7EGhรฆNEHMEN 7EITEREรฆ !NFRAGENรฆ RICHTENรฆ 3IEรฆ BITTEรฆ ANรฆ DENรฆ "ร”RGERMEISTERรฆ (ANSรฆ (ร”LLER 4ELรฆรฆรฆODERรฆ PERรฆ% -AILรฆANรฆBUERGERMEISTER )N 7ITZINDE 7EITEREรฆ )NFORMATIONENรฆ ZURรฆ 'EMEINDEรฆ lNDENรฆ 3IEรฆ AUCHรฆ UNTERรฆ WWW)N 7ITZINDE

Weitere AuรŸensprechtag-Termine im รœberblick: Mittwoch, den 06.05.2015 von 09:00 bis 12:00 Uhr Mittwoch, den 03.06.2015 von 09:00 bis 12:00 Uhr Mittwoch, den 01.07.2015 von 09:00 bis 12:00 Uhr Mittwoch, den 05.08.2015 von 09:00 bis 12:00 Uhr Mittwoch, den 02.09.2015 von 09:00 bis 12:00 Uhr $ARร”BERรฆ HINAUSรฆ TREFFENรฆ 3IEรฆ DIEรฆ 0mEGE รฆ UNDรฆ 3OZIALBERATERรฆ DESรฆ 0mEGESTร”TZPUNKTESรฆ WIEรฆ GEWOHNTรฆ ZUรฆ )HRENรฆ REGULรœRENรฆ 3PRECH ZEITENรฆINรฆ0ARCHIMรฆAN $IENSTAGรฆรฆ VONรฆรฆBISรฆรฆ5HRรฆUNDรฆรฆBISรฆรฆ5HR $ONNERSTAGรฆรฆ VONรฆรฆBISรฆรฆ5HRรฆUNDรฆรฆBISรฆรฆ5HR sowie nach Vereinbarung auch in Hausbesuchen 0UTLITZERรฆ3TRAย”Eรฆ รฆรฆ0ARCHIM รฆ2AUMรฆ 4ELรฆรฆ


Nr. 05/2015

โ€“7โ€“

Sternberger Seenlandschaft

ยง4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfรคhigkeit $ERรฆ(ยšCHSTBETRAGรฆDERรฆ+REDITEรฆZURรฆ3ICHERUNGรฆ DERรฆ:AHLUNGSFรœHIGKEITรฆWIRDรฆFESTGESETZTรฆAUFรฆรฆ

รฆรฆ%52

Haushaltssatzung der Gemeinde Langen Jarchow fรผr das Haushaltsjahr 2015

ยง5 Hebesรคtze $IEรฆ(EBESรœTZEรฆFร”RรฆDIEรฆ2EALSTEUERNรฆWERDENรฆWIEรฆFOLGTรฆFESTGESETZT รฆรฆ 'RUNDSTEUER รฆ A รฆรฆ Fร”RรฆDIEรฆLAND รฆUNDรฆFORSTWIRTSCHAFTLICHENรฆ&LรœCHEN รฆ รฆ 'RUNDSTEUERรฆ! รฆAUFรฆรฆ รฆรฆVรฆ( รฆ B รฆรฆ Fร”RรฆDIEรฆ'RUNDSTร”CKE รฆ รฆ 'RUNDSTEUERรฆ" รฆAUFรฆรฆ รฆVรฆ( รฆ 'EWERBESTEUERรฆAUFรฆรฆ รฆรฆVรฆ(

!UFGRUNDรฆDERรฆeeรฆรฆFFรฆ+OMMUNALVERFASSUNGรฆDESรฆ,ANDESรฆ-ECK LENBURG 6ORPOMMERNรฆWIRDรฆNACHรฆ"ESCHLUSSรฆDERรฆ'EMEINDEVERTRE TUNGรฆ ,ANGENรฆ *ARCHOWรฆ VOMรฆ รฆ FOLGENDEรฆ (AUSHALTSSAT ZUNGรฆERLASSEN

ยง6 Stellen gemรครŸ Stellenplan $IEรฆ'ESAMTZAHLรฆDERรฆIMรฆ3TELLENPLANรฆAUSGEWIESENENรฆ3TELLENรฆBE TRรœGTรฆ รฆ6OLLZEITรœQUIVALENTEรฆ6Zร‡ 

ยง1 Ergebnis- und Finanzhaushalt $ERรฆ(AUSHALTSPLANรฆFร”RรฆDASรฆ(AUSHALTSJAHRรฆรฆWIRD รฆรฆ IMรฆ%RGEBNISHAUSHALT รฆ A รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ รฆ รฆ %RTRรœGEรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ รฆ รฆ !UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ%RTRรœGEรฆUNDรฆ รฆ รฆ !UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆ รฆ%52 รฆ B รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ รฆ รฆ %RTRรœGEรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ รฆ รฆ !UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%RTRรœGEรฆ รฆ รฆ UNDรฆ!UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ C รฆรฆ DASรฆ*AHRESERGEBNISรฆVORรฆ6ERรœNDERUNGรฆDERรฆ รฆ รฆ 2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆ รฆ%52 รฆ รฆ DIEรฆ%INSTELLUNGรฆINรฆ2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆ DIEรฆ%NTNAHMENรฆAUSรฆ2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆ DASรฆ*AHRESERGEBNISรฆNACHรฆ6ERรœNDERUNGรฆ รฆ รฆ DERรฆ2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆ รฆ%52 รฆรฆ IMรฆ&INANZHAUSHALT รฆ A รฆรฆ DIEรฆORDENTLICHENรฆ%INZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆรฆ DIEรฆORDENTLICHENรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ%IN รฆUNDรฆ รฆ รฆ !USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆ รฆ%52 รฆ B รฆรฆ DIEรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%INZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆรฆ DIEรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%IN รฆ รฆ รฆ UNDรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ C รฆรฆ DIEรฆ%INZAHLUNGENรฆAUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆ รฆ รฆ AUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆรฆ DIEรฆ!USZAHLUNGENรฆAUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆ รฆ รฆ AUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆ%IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆ รฆ รฆ AUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ D รฆรฆ DIEรฆ%INZAHLUNGENรฆAUSรฆ&INANZIERUNGS รฆ รฆ TรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆรฆ DIEรฆ!USZAHLUNGENรฆAUSรฆ&INANZIERUNGS รฆ รฆ TรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆ%IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆ รฆ รฆ AUSรฆ&INANZIERUNGSTรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 FESTGESETZT

ยง7 Eigenkapital .ACHรฆVORLรœUlGEN รฆUNGEPRร”FTENรฆ!NGABENรฆBETRUGรฆ DERรฆ3TANDรฆDESรฆ%IGENKAPITALESรฆZUMรฆรฆ DESรฆ(AUSHALTSVORVORJAHRESรฆ รฆBETRUGรฆรฆ รฆ%52 $ERรฆVORAUSSICHTLICHEรฆ3TANDรฆDESรฆ%IGENKAPITALESรฆ ZUMรฆรฆDESรฆ(AUSHALTSVORJAHRESรฆ รฆ BETRรœGTรฆรฆ รฆ%52 UNDรฆZUMรฆรฆDESรฆ(AUSHALTSJAHRESรฆ รฆ รฆ%52

Hinweis: Satzungen der Stadt Sternberg und der Stadt Brรผel werden auf den jeweiligen Internetseiten unter www. stadt-sternberg.de und www.stadt-brueel.de verรถffentlicht.

ยง2 Kredite fรผr Investitionen und InvestitionsfรถrderungsmaรŸnahmen $ERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆVORGESEHENENรฆ +REDITAUFNAHMENรฆOHNEรฆ5MSCHULDUNGEN +REDITERMรœCHTIGUNG รฆWIRDรฆFESTGESETZTรฆAUFรฆรฆ

รฆ รฆ%52

ยง3 Verpflichtungsermรคchtigungen 6ERPmICHTUNGSERMรœCHTIGUNGENรฆWERDENรฆNICHTรฆVERANSCHLAGT

ยง8 weitere Vorschriften รฆ %RLASSรฆEINERรฆ.ACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG รฆ $IEรฆ'EMEINDEVERTRETUNGรฆHATรฆGEMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ:IFFERรฆรฆ +6รฆ- 6รฆEINEรฆ.ACHTRAGSSATZUNGรฆZUรฆERLASSEN รฆWENN รฆ Aรฆ SICHรฆZEIGT รฆDASSรฆTROTZรฆ!USNUTZUNGรฆJEDERรฆ3PARMยšGLICH KEITรฆ IMรฆ %RGEBNISHAUSHALTรฆ EINรฆ ERHEBLICHERรฆ &EHLBETRAGรฆ ENTSTEHENรฆ ODERรฆ EINรฆ BEREITSรฆ AUSGEWIESENERรฆ &EHLBE TRAGรฆSICHรฆWESENTLICHรฆERHยšHENรฆWIRD

รฆ Bรฆ SICHรฆZEIGT รฆDASSรฆIMรฆ&INANZHAUSHALTรฆDERรฆ3ALDOรฆDERรฆOR DENTLICHENรฆ UNDรฆ AUย”ERORDENTLICHENรฆ %IN รฆ UNDรฆ !USZAH LUNGENรฆ INรฆ ERHEBLICHEMรฆ 5MFANGรฆ NICHTรฆ AUSREICHT รฆ UMรฆ DIEรฆ!USZAHLUNGENรฆZURรฆPLANMรœย”IGENรฆ4ILGUNGรฆVONรฆ+RE DITENรฆ Fร”Rรฆ )NVESTITIONENรฆ UNDรฆ )NVESTITIONSFยšRDERUNGS MAย”NAHMENรฆZUรฆDECKENรฆODERรฆEINEรฆBEREITSรฆBESTEHEN DEรฆ$ECKUNGSLร”CKEรฆSICHรฆWESENTLICHรฆERHยšHENรฆWIRD

รฆ Cรฆรฆ IMรฆ%RGEBNISHAUSHALTรฆBISHERรฆNICHTรฆVERANSCHLAGTEรฆODERรฆ ZUSรœTZLICHEรฆ!UFWENDUNGENรฆBEIรฆEINZELNENรฆ!UFWANDS POSITIONENรฆ INรฆ EINEMรฆ IMรฆ 6ERHรœLTNISรฆ ZUรฆ DENรฆ 'ESAMT AUFWENDUNGENรฆ ERHEBLICHENรฆ 5MFANGรฆ GETรœTIGTรฆ WERDENรฆ SOLLENรฆODERรฆMร”SSENรฆENTSPRECHENDESรฆGILTรฆIMรฆ&INANZ HAUSHALTรฆFร”Rรฆ!USZAHLUNGEN

รฆ Dรฆรฆ BISHERรฆNICHTรฆVERANSCHLAGTEรฆ!USZAHLUNGENรฆFร”Rรฆ)NVESTI TIONENรฆ ODERรฆ )NVESTITIONSFยšRDERUNGSMAย”NAHMENรฆ GE LEISTETรฆWERDENรฆSOLLEN

รฆ Eรฆรฆ "EAMTEรฆ ODERรฆ !RBEITNEHMERรฆ EINGESTELLT รฆ BEFยšRDERTรฆ ODERรฆINรฆEINEรฆHยšHEREรฆ%NTGELTGRUPPEรฆEINGESTUFTรฆWERDENรฆ SOLLENรฆUNDรฆDERรฆ3TELLENPLANรฆDIEรฆENTSPRECHENDENรฆ3TEL len nicht enthรคlt. รฆ รฆรฆ !LSรฆWESENTLICHรฆIMรฆ3INNEรฆDESรฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ:IFFERรฆรฆUNDรฆ รฆ+6รฆ- 6รฆSINDรฆ&EHLBETRรœGEรฆBZWรฆ$ECKUNGSLร”CKENรฆAN ZUSEHEN รฆ WENNรฆ SIEรฆ รฆ Vรฆ (รฆ DERรฆ ORDENTLICHENรฆ !UFWEN DUNGENรฆBZWรฆORDENTLICHENรฆ!USZAHLUNGENรฆร”BERSTEIGEN รฆ รฆรฆ !LSรฆ ERHEBLICHรฆ IMรฆ 3INNEรฆ DESรฆ eรฆ รฆ !BSรฆ รฆ :IFFERรฆ รฆ +6รฆ - 6รฆSINDรฆBISHERรฆNICHTรฆVERANSCHLAGTEรฆODERรฆZUSรœTZLICHEรฆ !UFWENDUNGENรฆ BEIรฆ EINZELNENรฆ !UFWANDSPOSITIONEN รฆ WENNรฆSIEรฆรฆVรฆ(รฆDERรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ!UFWENDUNGENรฆ ร”BERSTEIGENรฆ %NTSPRECHENDรฆ GILTรฆ DIEรฆ %RHEBLICHKEITS GRENZEรฆFร”RรฆDIEรฆ!USZAHLUNGENรฆIMรฆ&INANZHAUSHALT รฆ รฆรฆ !LSรฆ GERINGFร”GIGรฆ IMรฆ 3INNEรฆ DESรฆ eรฆ รฆ !BSรฆ รฆ :IFFERรฆ รฆ +6รฆ - 6รฆ GELTENรฆ !USZAHLUNGENรฆ Fร”Rรฆ )NVESTITIONENรฆ UNDรฆ )NVESTITIONSFยšRDERMAย”NAHMENรฆ SOWIEรฆ UNABWEISBAREรฆ !UFWENDUNGENรฆ UNDรฆ !USZAHLUNGENรฆ Fร”Rรฆ )NSTANDSET ZUNGENรฆ ANรฆ "AUTENรฆ UNDรฆ !NLAGEN รฆ WENNรฆ SIEรฆ รฆ 4ร’รฆ NICHTรฆร”BERSTEIGEN


Sternberger Seenlandschaft รฆ รฆ

รฆรฆ รฆ

รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ รฆ

รฆรฆ

รฆ รฆ รฆรฆ

รฆรฆ รฆ

โ€“8โ€“

%NTSCHEIDUNGENรฆZUรฆร”BERรฆUNDรฆAUย”ERPLANMรœย”IGENรฆ!USGABEN $IEรฆ%NTSCHEIDUNGรฆZUรฆร”BER รฆUNDรฆAUย”ERPLANMรœย”IGENรฆ!US GABENรฆ WIRDรฆ DURCHรฆ DIEรฆ 'EMEINDEVERTRETUNGรฆ GETROFFEN รฆ WENNรฆSIEรฆDIEรฆINรฆDERรฆ(AUPTSATZUNGรฆDERรฆ'EMEINDEรฆFESTGE LEGTENรฆ7ERTGRENZENรฆFร”RรฆDIEรฆ%NTSCHEIDUNGรฆDESรฆ"ร”RGERMEI STERSรฆร”BERSTEIGT (AUSHALTSVERMERKEรฆZURรฆ$ECKUNGSFรœHIGKEIT Von der grundsรคtzlichen gegenseitigen Deckungsfรคhigkeit DERรฆ !NSรœTZEรฆ Fร”Rรฆ !UFWENDUNGENรฆ INNERHALBรฆ EINESรฆ 4EILHAUSHALTSรฆ รฆENTSPRECHENDรฆAUCHรฆDERรฆ!NSรœTZEรฆ!USZAH LUNGENรฆIMรฆ4EILlNANZHAUSHALTรฆ รฆGEMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ'EM (6/ $OPPIKรฆSINDรฆausgenommen: sรฆ $+รฆรฆรฆ 0ERSONALAUFWENDUNGEN sรฆ $+รฆรฆรฆ 5NTERHALTUNGรฆDESรฆ6ERMยšGENS sรฆ $+รฆรฆรฆ "EWIRTSCHAFTUNGรฆDESรฆ6ERMยšGENS sรฆ $+รฆรฆรฆ 6ERSICHERUNGEN sรฆ $+รฆรฆรฆ !BSCHREIBUNGEN sรฆ $+รฆรฆรฆ :ENTRALEรฆ$IENSTE sรฆ $+รฆรฆรฆ 3CHULE รฆ3OZIALES รฆ+ULTURรฆ sรฆ $+รฆรฆรฆ !UFWENDUNGENรฆDERรฆ&EUERWEHR )NNERHALBรฆ DIESERรฆ $ECKUNGSKREISEรฆ รฆ รฆ รฆ SINDรฆ ALLEรฆ !UFWENDUNGENรฆGEGENSEITIGรฆDECKUNGSFรœHIG 'EMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ'EM(6/ $OPPIKรฆWERDENรฆDIEรฆ!NSรœT ZEรฆ Fร”Rรฆ !USZAHLUNGENรฆ AUSรฆ )NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆ INNERHALBรฆ EINESรฆ4EILHAUSHALTESรฆJEWEILSรฆFร”RรฆGEGENSEITIGรฆDECKUNGSFรœ HIGรฆERKLรœRT 'EMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ'EM(6/ $OPPIKรฆWERDENรฆDIEรฆ!NSรœT ZEรฆFร”RรฆORDENTLICHEรฆ!USZAHLUNGENรฆZUGUNSTENรฆVONรฆ!USZAH LUNGENรฆAUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆDESSELBENรฆ4EILHAUSHALTESรฆ JEWEILSรฆ Fร”Rรฆ EINSEITIGรฆ DECKUNGSFรœHIGรฆ ERKLรœRTรฆ 3OFERNรฆ DIEรฆ $ECKUNGSFรœHIGKEITรฆINรฆ!NSPRUCHรฆGENOMMENรฆWIRD รฆVERMIN DERTรฆSICHรฆDERรฆ!NSATZรฆFร”RรฆDIEรฆKORRESPONDIERENDENรฆ!UFWEN dungen. 'EMรœย”รฆ eรฆ รฆ !BSรฆ รฆ 'EM(6/ $OPPIKรฆ KยšNNENรฆ -EHRER TRรœGEรฆINรฆFOLGENDENรฆ0RODUKTSACHKONTENรฆFOLGENDEรฆ!UFWEN DUNGSANSรœTZEรฆERHยšHEN sรฆ $+รฆรฆรฆ รฆ UNDรฆ 'EMรœย”รฆ eรฆ รฆ !BSรฆ รฆ 'EM(6/ $OPPIKรฆ WERDENรฆ %RTRรœGE %INZAHLUNGENรฆ AUSรฆ 3PENDENรฆ Fร”Rรฆ BESTIMMTEรฆ !UFWEN DUNGEN!USZAHLUNGENรฆ :WECKBINDUNGรฆ ENTSPRECHENDรฆ 3PENDENVERMERK รฆINNERHALBรฆEINESรฆ4EILHAUSHALTESรฆFร”RรฆDE CKUNGSFรœHIGรฆUNECHT รฆERKLรœRT &ESTLEGUNGรฆDERรฆ7ERTGRENZEรฆFร”RรฆDIEรฆ%INZELDARSTELLUNGรฆDERรฆ %IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆFร”Rรฆ)NVESTITIONSVORHABEN 'EMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ'EM(6/ $OPPIKรฆWIRDรฆBESTIMMT รฆDASSรฆ %IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆFร”Rรฆ)NVESTITIONENรฆUNDรฆ)NVESTITIONSFยšR DERUNGSMAย”NAHMENรฆOBERHALBรฆDERรฆ7ERTGRENZEรฆVONรฆรฆ %52รฆ Fร”Rรฆ JEDEรฆ )NVESTITIONรฆ ODERรฆ )NVESTITIONSFยšRDERUNGSMAย” NAHMEรฆIMรฆ4EILHAUSHALTรฆEINZELNรฆDARZUSTELLENรฆSINDรฆ5NTERHALBรฆ DIESERรฆ7ERTGRENZEรฆERFOLGTรฆDIEรฆ$ARSTELLUNGรฆDERรฆ%IN รฆUNDรฆ!US ZAHLUNGENรฆFร”Rรฆ)NVESTITIONENรฆUNDรฆ)NVESTITIONSFยšRDERUNGSMAย” NAHMENรฆINรฆJEDEMรฆ4EILHAUSHALTรฆINSGESAMT

$IEรฆRECHTSAUFSICHTLICHEรฆ'ENEHMIGUNGรฆWURDEรฆAMรฆรฆERTEILT ,ANGENรฆ*ARCHOW รฆDENรฆรฆ Richelieu Bรผrgermeisterin $IEรฆ (AUSHALTSSATZUNGรฆ MITรฆ !NLAGENรฆ LIEGENรฆ INรฆ DERรฆ :EITรฆ VOMรฆ รฆBISรฆZUMรฆ รฆJEWEILSรฆ-ONTAGรฆBISรฆ&REITAG รฆรฆ รฆ รฆ5HRรฆIMรฆ2ATHAUSรฆDERรฆ3TADTรฆ3TERNBERG รฆ:IMMERรฆรฆยšFFENTLICHรฆAUS

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohen Pritz fรผr das Haushaltsjahr 2015 !UFGRUNDรฆDERรฆeeรฆรฆFFรฆ+OMMUNALVERFASSUNGรฆDESรฆ,ANDESรฆ-ECKLEN BURG 6ORPOMMERNรฆ WIRDรฆ NACHรฆ "ESCHLUSSรฆ DERรฆ 'EMEINDEVERTRETUNGรฆ (OHENรฆ0RITZรฆVOMรฆรฆFOLGENDEรฆ(AUSHALTSSATZUNGรฆERLASSEN ยง1 Ergebnis- und Finanzhaushalt $ERรฆ(AUSHALTSPLANรฆFร”RรฆDASรฆ(AUSHALTSJAHRรฆรฆWIRD รฆรฆ IMรฆ%RGEBNISHAUSHALT รฆ A รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ รฆ รฆ %RTRรœGEรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52

Nr. 05/2015

รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ รฆ รฆ !UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ%RTRรœGEรฆUNDรฆ รฆ รฆ !UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆ รฆ%52 รฆ B รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ รฆ รฆ %RTRรœGEรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ รฆ รฆ !UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%RTRรœGEรฆ รฆ รฆ UNDรฆ!UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ C รฆรฆ DASรฆ*AHRESERGEBNISรฆVORรฆ6ERรœNDERUNGรฆDERรฆ รฆ รฆ 2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆ รฆ%52 รฆ รฆ DIEรฆ%INSTELLUNGรฆINรฆ2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆ DIEรฆ%NTNAHMENรฆAUSรฆ2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆ DASรฆ*AHRESERGEBNISรฆNACHรฆ6ERรœNDERUNGรฆ รฆ รฆ DERรฆ2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ IMรฆ&INANZHAUSHALT รฆ A รฆรฆ DIEรฆORDENTLICHENรฆ%INZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DIEรฆORDENTLICHENรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ%IN รฆUNDรฆ รฆ รฆ !USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ B รฆรฆ DIEรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%INZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DIEรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%IN รฆ รฆ รฆ UNDรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ C รฆรฆ DIEรฆ%INZAHLUNGENรฆAUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆ รฆ รฆ AUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DIEรฆ!USZAHLUNGENรฆAUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆ รฆ รฆ AUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆ%IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆ รฆ รฆ AUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆ รฆ%52 รฆ D รฆรฆ DIEรฆ%INZAHLUNGENรฆAUSรฆ&INANZIERUNGS รฆ รฆ TรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DIEรฆ!USZAHLUNGENรฆAUSรฆ&INANZIERUNGS รฆ รฆ TรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆ%IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆ รฆ รฆ AUSรฆ&INANZIERUNGSTรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 FESTGESETZT ยง2 Kredite fรผr Investitionen und InvestitionsfรถrderungsmaรŸnahmen $ERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆVORGESEHENENรฆ +REDITAUFNAHMENรฆOHNEรฆ5MSCHULDUNGEN +REDITERMรœCHTIGUNG รฆWIRDรฆFESTGESETZTรฆAUFรฆรฆ

รฆ รฆ%52

ยง3 Verpflichtungsermรคchtigungen 6ERPmICHTUNGSERMรœCHTIGUNGENรฆWERDENรฆNICHTรฆVERANSCHLAGT ยง4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfรคhigkeit $ERรฆ(ยšCHSTBETRAGรฆDERรฆ+REDITEรฆZURรฆ3ICHERUNGรฆ DERรฆ:AHLUNGSFรœHIGKEITรฆWIRDรฆFESTGESETZTรฆAUFรฆรฆ

รฆรฆ%52

ยง5 Hebesรคtze $IEรฆ(EBESรœTZEรฆFร”RรฆDIEรฆ2EALSTEUERNรฆWERDENรฆWIEรฆFOLGTรฆFESTGESETZT รฆรฆ 'RUNDSTEUER รฆรฆ A รฆรฆ รฆFร”RรฆDIEรฆLAND รฆUNDรฆFORSTWIRTSCHAFTLICHENรฆ&LรœCHEN รฆรฆ รฆ รฆ'RUNDSTEUERรฆ! รฆAUFรฆรฆ รฆรฆVรฆ( รฆรฆ B รฆรฆ รฆFร”RรฆDIEรฆ'RUNDSTร”CKE รฆรฆ รฆ รฆ'RUNDSTEUERรฆ" รฆAUFรฆรฆ รฆรฆVรฆ( รฆรฆ 'EWERBESTEUERรฆAUFรฆรฆ รฆรฆVรฆ( ยง6 Stellen gemรครŸ Stellenplan $IEรฆ'ESAMTZAHLรฆDERรฆIMรฆ3TELLENPLANรฆAUSGEWIESENENรฆ3TELLENรฆBE TRรœGTรฆ รฆ6OLLZEITรœQUIVALENTEรฆ6Zร‡ ยง7 Eigenkapital .ACHรฆVORLรœUlGEN รฆUNGEPRร”FTENรฆ!NGABENรฆBETRUGรฆ DERรฆ3TANDรฆDESรฆ%IGENKAPITALESรฆZUMรฆรฆ DESรฆ(AUSHALTSVORVORJAHRESรฆ รฆBETRUGรฆรฆ รฆรฆ%52 $ERรฆVORAUSSICHTLICHEรฆ3TANDรฆDESรฆ%IGENKAPITALESรฆ ZUMรฆรฆDESรฆ(AUSHALTSVORJAHRESรฆ รฆ BETRรœGTรฆรฆ รฆรฆ%52 UNDรฆZUMรฆรฆDESรฆ(AUSHALTSJAHRESรฆ รฆรฆ รฆรฆรฆ%52


Nr. 05/2015

–9–

§8 weitere Vorschriften ææ %RLASSæEINERæ.ACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG æ $IEæ'EMEINDEVERTRETUNGæHATæGEMܔæeææ!BSææ:IFFERææ +6æ- 6æEINEæ.ACHTRAGSSATZUNGæZUæERLASSEN æWENN æ Aææ SICHæZEIGT æDASSæTROTZæ!USNUTZUNGæJEDERæ3PARMšGLICH KEITæ IMæ %RGEBNISHAUSHALTæ EINæ ERHEBLICHERæ &EHLBETRAGæ ENTSTEHENæ ODERæ EINæ BEREITSæ AUSGEWIESENERæ &EHLBE TRAGæSICHæWESENTLICHæERHšHENæWIRD

æ Bææ SICHæZEIGT æDASSæIMæ&INANZHAUSHALTæDERæ3ALDOæDERæOR DENTLICHENæ UNDæ AU”ERORDENTLICHENæ %IN æ UNDæ !USZAH LUNGENæ INæ ERHEBLICHEMæ 5MFANGæ NICHTæ AUSREICHT æ UMæ DIEæ!USZAHLUNGENæZURæPLANMܔIGENæ4ILGUNGæVONæ+RE DITENæ FÔRæ )NVESTITIONENæ UNDæ )NVESTITIONSFšRDERUNGS MA”NAHMENæZUæDECKENæODERæEINEæBEREITSæBESTEHEN DEæ$ECKUNGSLÔCKEæSICHæWESENTLICHæERHšHENæWIRD

æ Cææ IMæ%RGEBNISHAUSHALTæBISHERæNICHTæVERANSCHLAGTEæODERæ ZUSÜTZLICHEæ!UFWENDUNGENæBEIæEINZELNENæ!UFWANDS POSITIONENæ INæ EINEMæ IMæ 6ERHÜLTNISæ ZUæ DENæ 'ESAMT AUFWENDUNGENæ ERHEBLICHENæ 5MFANGæ GETÜTIGTæ WERDENæ SOLLENæODERæMÔSSENæENTSPRECHENDESæGILTæIMæ&INANZ HAUSHALTæFÔRæ!USZAHLUNGEN

æ Dææ BISHERæNICHTæVERANSCHLAGTEæ!USZAHLUNGENæFÔRæ)NVESTI TIONENæ ODERæ )NVESTITIONSFšRDERUNGSMA”NAHMENæ GE LEISTETæWERDENæSOLLEN

æ Eææ "EAMTEæ ODERæ !RBEITNEHMERæ EINGESTELLT æ BEFšRDERTæ ODERæINæEINEæHšHEREæ%NTGELTGRUPPEæEINGESTUFTæWERDENæ SOLLENæUNDæDERæ3TELLENPLANæDIEæENTSPRECHENDENæ3TEL len nicht enthält. æ ææ !LSæWESENTLICHæIMæ3INNEæDESæeææ!BSææ:IFFERææUNDæ æ +6æ - 6æ SINDæ &EHLBETRÜGEæ BZWæ $ECKUNGSLÔCKENæ ANZUSEHEN æ WENNæ SIEæ 5 v. Hæ DERæ ORDENTLICHENæ !UF WENDUNGENæ BZWæ ORDENTLICHENæ !USZAHLUNGENæ ÔBER steigen. æ ææ !LSæ ERHEBLICHæ IMæ 3INNEæ DESæ eæ æ !BSæ æ :IFFERæ æ +6æ - 6æSINDæBISHERæNICHTæVERANSCHLAGTEæODERæZUSÜTZLICHEæ !UFWENDUNGENæ BEIæ EINZELNENæ !UFWANDSPOSITIONEN æ WENNæSIEæ5 v. HæDERæDERæORDENTLICHENæ!UFWENDUNGENæ ÔBERSTEIGENæ %NTSPRECHENDæ GILTæ DIEæ %RHEBLICHKEITS GRENZEæFÔRæDIEæ!USZAHLUNGENæIMæ&INANZHAUSHALT æ ææ !LSæ GERINGFÔGIGæ IMæ 3INNEæ DESæ eæ æ !BSæ æ :IFFERæ æ +6æ - 6æ GELTENæ !USZAHLUNGENæ FÔRæ )NVESTITIONENæ UNDæ )NVESTITIONSFšRDERMA”NAHMENæ SOWIEæ UNABWEISBAREæ !UFWENDUNGENæ UNDæ !USZAHLUNGENæ FÔRæ )NSTANDSET ZUNGENæ ANæ "AUTENæ UNDæ !NLAGEN æ WENNæ SIEæ 10,0 T€ NICHTæÔBERSTEIGEN ææ %NTSCHEIDUNGENæZUæÔBERæUNDæAU”ERPLANMܔIGENæ!USGABEN æ $IEæ%NTSCHEIDUNGæZUæÔBER æUNDæAU”ERPLANMܔIGENæ!US GABENæ WIRDæ DURCHæ DIEæ 'EMEINDEVERTRETUNGæ GETROFFEN æ WENNæSIEæDIEæINæDERæ(AUPTSATZUNGæDERæ'EMEINDEæFESTGE LEGTENæ7ERTGRENZENæFÔRæDIEæ%NTSCHEIDUNGæDESæ"ÔRGERMEI STERSæÔBERSTEIGT ææ (AUSHALTSVERMERKEæZURæ$ECKUNGSFÜHIGKEIT æ Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit DERæ !NSÜTZEæ FÔRæ !UFWENDUNGENæ INNERHALBæ EINESæ 4EILHAUSHALTSæ æENTSPRECHENDæAUCHæDERæ!NSÜTZEæ!USZAH LUNGENæIMæ4EILlNANZHAUSHALTæ æGEMܔæeææ!BSææ'EM (6/ $OPPIKæSINDæausgenommen sææ $+æææ DIEæ 0ERSONALAUFWENDUNGENæ DERæ +ONTEN GRUPPEæ æ sæ $+æææ DIEæ !UFWENDUNGENæ FÔRæ DIEæ 5NTERHALTUNGæ DESæ6ERMšGENSAU”ERæ3TRA”EN æ sæ $+æææ DIEæ !UFWENDUNGENæ FÔRæ DIEæ "EWIRTSCHAF TUNGæDESæ6ERMšGENS æ sæ $+æææ 6ERSICHERUNGSBEITRÜGE æ sæ $+æææ !BSCHREIBUNGEN æ sæ $+æææ ALLEæ !UFWENDUNGENæ BISæ AUFæ $+æ æ DERæ &EUERWEHR æ )NNERHALBæ DIESERæ $ECKUNGSKREISEæ æ æ æ SINDæ ALLEæ !UFWENDUNGENæGEGENSEITIGæDECKUNGSFÜHIG

Sternberger Seenlandschaft

æ 'EMܔæeææ!BSææ'EM(6/ $OPPIKæWERDENæDIEæ!NSÜT ZEæ FÔRæ !USZAHLUNGENæ AUSæ )NVESTITIONSTÜTIGKEITæ INNERHALBæ EINESæ4EILHAUSHALTESæJEWEILSæFÔRæGEGENSEITIGæDECKUNGSFÜ HIGæERKLÜRT æ 'EMܔæeææ!BSææ'EM(6/ $OPPIKæWERDENæDIEæ!NSÜT ZEæFÔRæORDENTLICHEæ!USZAHLUNGENæZUGUNSTENæVONæ!USZAH LUNGENæAUSæ)NVESTITIONSTÜTIGKEITæDESSELBENæ4EILHAUSHALTESæ JEWEILSæ FÔRæ EINSEITIGæ DECKUNGSFÜHIGæ ERKLÜRTæ 3OFERNæ DIEæ $ECKUNGSFÜHIGKEITæINæ!NSPRUCHæGENOMMENæWIRD æVERMIN DERTæSICHæDERæ!NSATZæFÔRæDIEæKORRESPONDIERENDENæ!UFWEN dungen. æ 'EMܔæeææ!BSææKšNNENæ-EHRERTRÜGEæINæFOLGENDENæ0RO DUKTSACHKONTENæFOLGENDEæ!UFWENDUNGSANSÜTZEæERHšHEN æ eæ $+ææ æ UNDæ æ eæ $+æææ æUNDæ æ 'EMܔæ eæ æ !BSæ 'EM(6/ $OPPIKæ WERDENæ %RTRÜGE %INZAHLUNGENæ AUSæ 3PENDENæ FÔRæ BESTIMMTEæ !UFWEN DUNGEN!USZAHLUNGENæ :WECKBINDUNGæ ENTSPRECHENDæ 3PENDENVERMERK æINNERHALBæEINESæ4EILHAUSHALTESæFÔRæDE CKUNGSFÜHIGæUNECHT æERKLÜRT ææ &ESTLEGUNGæDERæ7ERTGRENZEæFÔRæDIEæ%INZELDARSTELLUNGæDERæ %IN æUNDæ!USZAHLUNGENæFÔRæ)NVESTITIONSVORHABEN æ 'EMܔæeææ!BSææ'EM(6/ $OPPIKæWIRDæBESTIMMT æDASSæ %IN æUNDæ!USZAHLUNGENæFÔRæ)NVESTITIONENæUNDæ)NVESTITIONSFšR DERUNGSMA”NAHMENæOBERHALBæDERæ7ERTGRENZEæVONææ %52æ FÔRæ JEDEæ )NVESTITIONæ ODERæ )NVESTITIONSFšRDERUNGSMA” NAHMEæIMæ4EILHAUSHALTæEINZELNæDARZUSTELLENæSINDæ5NTERHALBæ DIESERæ7ERTGRENZEæERFOLGTæDIEæ$ARSTELLUNGæDERæ%IN æUNDæ!US ZAHLUNGENæFÔRæ)NVESTITIONENæUNDæ)NVESTITIONSFšRDERUNGSMA” NAHMENæINæJEDEMæ4EILHAUSHALTæINSGESAMT ææ äBERTRAGBARKEIT æ !NSÜTZEæ FÔRæ ORDENTLICHEæ !UFWENDUNGENæ UNDæ FÔRæ ORDENT LICHEæ !USZAHLUNGENæ EINESæ 4EILHAUSHALTESæ WERDENæ BEIæ EINEMæ AUSGEGLICHENENæ (AUSHALTæ BZWæ WENNæ DERæ (AUS HALTSAUSGLEICHæ IMæ (AUSHALTSFOLGEJAHRæ ERREICHTæ WERDENæ KANNæALSæÔBERTRAGBARæERKLÜRT $IEæRECHTSAUFSICHTLICHEæ'ENEHMIGUNGæWURDEæAMææERTEILT (OHENæ0RITZ æDENææ Kessel Bürgermeister $IEæ (AUSHALTSSATZUNGæ MITæ !NLAGENæ LIEGENæ INæ DERæ :EITæ VOMæ æ BISæ ZUMæ æ JEWEILSæ -ONTAGæ BISæ &REITAG æ æ æ æ 5HRæ IMæ 2ATHAUSæ DERæ 3TADTæ 3TERNBERG æ :IMMERæ æ šFFENTLICHæAUS

Satzung der Gemeinde Zahrensdorf über die Erhebung einer Hundesteuer !UFGRUNDæDESæeææDERæ+OMMUNALVERFASSUNGæFÔRæDASæ,ANDæ-ECK LENBURGæ+6æ- 6 æINæDERæ&ASSUNGæDERæ"EKANNTMACHUNGæVOMææ *ULIææ'6/"Læ- 6æ3æ æUNDæDERæeeæ æ ææUNDææDESæ +OMMUNALABGABENGESETZESæ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNæ +!' æ VOMææ!PRILææ'6/")æ- 6æ3æ æWIRDæNACHæ"ESCHLUSS FASSUNGæDERæ'EMEINDEVERTRETUNGæVOMææFOLGENDEæ3AT ZUNGæBESCHLOSSEN §1 Steuergegenstand æ3TEUERGEGENSTANDæISTæDASæ(ALTENæEINESæÔBERæVIERæ-ONATEæAL TENæ(UNDESæINæDERæ'EMEINDEæ:AHRENSDORF §2 Steuerschuldner æ3TEUERSCHULDNERæISTæDERæ(ALTERæDESæ(UNDES æ(ALTERæEINESæ(UNDESæIST æWERæEINENæ(UNDæINæSEINEMæ(AUSHALTæ AUFGENOMMENæ HATæ $ASæ GILTæ GLEICHERMA”ENæ FÔRæ 7IRTSCHAFTSBE TRIEBE æ'ESELLSCHAFTEN æ6EREINEæODERæ'ENOSSENSCHAFTEN


Sternberger Seenlandschaft

โ€“ 10 โ€“

 รฆ!LSรฆ(UNDEHALTERรฆGILTรฆAUCH รฆWERรฆEINENรฆ(UNDรฆINรฆ0mEGEรฆODERรฆ!UF BEWAHRUNGรฆGENOMMENรฆHATรฆODERรฆAUFรฆ0ROBEรฆZUMรฆ!NLERNENรฆHรœLT รฆ !LLEรฆ INรฆ EINEMรฆ (AUSHALTรฆ ODERรฆ INรฆ EINEMรฆ "ETRIEBรฆ AUFGENOM MENENรฆ(UNDEรฆGELTENรฆALSรฆVONรฆIHRENรฆ(ALTERรฆGEMEINSAMรฆGEHALTEN รฆ (ALTENรฆ MEHREREรฆ 0ERSONENรฆ EINENรฆ ODERรฆ MEHREREรฆ (UNDE รฆ SOรฆ SINDรฆSIEรฆ'ESAMTSCHULDNER ยง3 Haftung )STรฆDERรฆ(ALTERรฆEINESรฆ(UNDESรฆNICHTรฆZUGLEICHรฆ%IGENTร”MER รฆSOรฆHAFTETรฆ DERรฆ%IGENTร”MERรฆNEBENรฆDEMรฆ3TEUERSCHULDNERรฆALSรฆ'ESAMTSCHULD ner. ยง4 Beginn und Ende der Steuerpflicht, Entstehung der Steuerschuld รฆ $IEรฆ 3TEUERรฆ ISTรฆ EINEรฆ *AHRESAUFWANDSTEUERรฆ 3IEรฆ ENTSTEHTรฆ AMรฆ รฆ DESรฆ +ALENDERJAHRESรฆ ODERรฆ IMรฆ ,AUFEรฆ DESรฆ *AHRESรฆ ANรฆ DEMรฆ 4AG รฆ ANรฆ DEMรฆ DERรฆ 3TEUERTATBESTANDรฆ VERWIRKLICHTรฆ WIRDรฆ $IEรฆ 3TEU ERSCHULDรฆENTSTEHTรฆFRร”HESTENSรฆMITรฆ!BLAUFรฆDESรฆ+ALENDERMONATS รฆINรฆ DEMรฆDERรฆ(UNDรฆDASรฆ!LTERรฆVONรฆVIERรฆ-ONATENรฆERREICHTรฆHAT รฆ $IEรฆ 3TEUERPmICHTรฆ ENDETรฆ MITรฆ !BLAUFรฆ DESรฆ +ALENDERMONATS รฆ INรฆ DEMรฆDIEรฆ(UNDEHALTUNGรฆENDET รฆ$IEรฆ3TEUERPmICHTรฆENTFรœLLT รฆWENNรฆIHREรฆ6ORAUSSETZUNGENรฆNURรฆINรฆ WENIGERรฆ ALSรฆ DREIรฆ AUFEINANDERFOLGENDENรฆ +ALENDERMONATENรฆERFร”LLTรฆ WERDEN รฆ &ร”Rรฆ DASรฆ LAUFENDEรฆ 3TEUERJAHRรฆ ENTSTEHTรฆ DIEรฆ 3TEUERPmICHTรฆ NURรฆ EINMAL รฆ WENNรฆ ANรฆ DIEรฆ 3TELLEรฆ EINESรฆ VERENDETENรฆ ODERรฆ GETยšTETENรฆ (UNDES รฆ Fร”Rรฆ DENรฆ DIEรฆ 3TEUERPmICHTรฆ BEREITSรฆ BESTEHT รฆ BEIรฆ DEM SELBENรฆ(ALTERรฆEINรฆANDERERรฆSTEUERPmICHTIGERรฆ(UNDรฆTRITT รฆ7URDEรฆDASรฆ(ALTENรฆEINESรฆ(UNDESรฆFร”RรฆDASรฆ3TEUERJAHRรฆODERรฆFร”Rรฆ EINENรฆ 4EILรฆ DESรฆ 3TEUERJAHRESรฆ BEREITSรฆ INรฆ EINERรฆ ANDERENรฆ 'EMEIN DEรฆ DERรฆ "UNDESREPUBLIKรฆ $EUTSCHLANDรฆ BESTEUERT รฆ SOรฆ ISTรฆ DIEรฆ ERHO BENEรฆANTEILIGEรฆ3TEUERรฆANZURECHNEN รฆDIEรฆFร”RรฆDASรฆ3TEUERJAHRรฆNACHรฆ DIESERรฆ 3ATZUNGรฆ ZUรฆ ZAHLENรฆ ISTรฆ $ABEIรฆ BLEIBENรฆ -EHRBETRรœGE รฆ DIEรฆ DURCHรฆ ANDEREรฆ 3TEUERSรœTZEรฆ ENTSTEHEN รฆ AUย”ERรฆ "ETRACHTรฆ 3IEรฆ WER den nicht erstattet. ยง5 SteuermaรŸstab und Steuersatz รฆ$IEรฆ3TEUERรฆBETRรœGTรฆIMรฆ+ALENDERJAHR รฆรฆ Fร”RรฆDENรฆรฆ(UNDรฆรฆ รฆ40,- โ‚ฌ รฆรฆ Fร”RรฆDENรฆรฆ(UNDรฆรฆ รฆ50,- โ‚ฌ รฆรฆ Fร”RรฆDENรฆรฆUNDรฆJEDENรฆWEITERENรฆ(UNDรฆรฆ รฆ60,- โ‚ฌ &ร”RรฆGEFรœHRLICHEรฆ(UNDEรฆGEMรœย”รฆeรฆรฆDERรฆ6/รฆร”BERรฆDASรฆ&ร”HRENรฆUNDรฆ (ALTENรฆVONรฆ(UNDENรฆ(UNDEHรฆ6/รฆ- 6 รฆรฆ Fร”RรฆDENรฆรฆ'EFรœHRLICHENรฆ(UNDรฆรฆ รฆ200,00 โ‚ฌ รฆรฆ Fร”RรฆJEDENรฆWEITERENรฆGEFรœHRLICHENรฆ(UNDรฆรฆ รฆ250,00 โ‚ฌ รฆ (UNDE รฆ Fร”Rรฆ DIEรฆ EINEรฆ 3TEUERBEFREIUNGรฆ NACHรฆ eรฆ รฆ GEWรœHRTรฆ WIRD รฆ SINDรฆBEIรฆDERรฆ"ERECHNUNGรฆDERรฆ!NZAHLรฆDERรฆ(UNDEรฆNICHTรฆANZUSETZEN รฆ(UNDE รฆFร”RรฆDIEรฆDIEรฆ3TEUERรฆNACHรฆeรฆรฆERMรœย”IGTรฆWIRD รฆGELTENรฆALSรฆ รฆ(UNDE รฆ "ESTEHTรฆ DIEรฆ 3TEUERPmICHTรฆ NICHTรฆ WรœHRENDรฆ DESรฆ GANZENรฆ +ALEN DERJAHRES รฆ SOรฆ ERMรœย”IGTรฆ SICHรฆ DIEรฆ 3TEUERรฆ AUFรฆ DENรฆ DERรฆ $AUERรฆ DERรฆ 3TEUERPmICHTรฆENTSPRECHENDENรฆ4EILBEITRAG ยง6 Steuerbefreiung $IEรฆ3TEUERBEFREIUNGรฆWIRDรฆAUFรฆ!NTRAGรฆGEWรœHRTรฆFร”R รฆ "LINDENBEGLEITHUNDE รฆ (UNDE รฆ DIEรฆ ZUMรฆ 3CHUTZรฆ UNDรฆ ZURรฆ (ILFEรฆ BLINDER รฆ GEHยšRLOSER รฆ SCHWERHยšRIGERรฆ ODERรฆ SONSTIGERรฆ HILmOSERรฆ 0ERSONENรฆ BENยšTIGTรฆ WERDEN รฆรฆ $IENSTHUNDE รฆ DIEรฆ AUSSCHLIEย”LICHรฆ ZURรฆ %RFร”LLUNGรฆ ยšFFENTLICHERรฆ !UFGABENรฆBENยšTIGTรฆWERDEN รฆรฆ 3ANITรœTS รฆ ODERรฆ 2ETTUNGSHUNDE รฆ DIEรฆ VONรฆ ANERKANNTENรฆ 3ANI TรœTS รฆODERรฆ:IVILSCHUTZEINRICHTUNGENรฆGEHALTENรฆWERDEN รฆรฆ (UNDE รฆDIEรฆAUSรฆ'Rร”NDENรฆDESรฆ4IERSCHUTZESรฆVORร”BERGEHENDรฆINรฆ 4IERHEIMENรฆOรฆรœรฆ%INRICHTUNGENรฆUNTERGEBRACHTรฆWORDENรฆSIND รฆรฆ (UNDE รฆ DIEรฆ ZURรฆ "EWACHUNGรฆ VONรฆ (ERDENรฆ GEHALTENรฆ WERDENรฆ ODERรฆ DIEรฆ VONรฆ "ERUFSJรœGERNรฆ ZURรฆ !USร”BUNGรฆ DERรฆ *AGDรฆ BENยšTIGTรฆ WERDEN

Nr. 05/2015

ยง7 SteuerermรครŸigungen $IEรฆ3TEUERรฆWIRDรฆUMรฆDIEรฆ(รœLFTEรฆERMรœย”IGTรฆFร”R รฆ (UNDEรฆZURรฆ"EWACHUNGรฆVONรฆ'EBรœUDEN รฆWELCHEรฆVONรฆDEMรฆNรœCH STENรฆBEWOHNTENรฆ'EBรœUDEรฆMEHRรฆALSรฆรฆMรฆENTFERNTรฆLIEGEN รฆ (UNDE รฆ DIEรฆ VONรฆ &ORSTBEDIENSTETENรฆ ODERรฆ )NHABERNรฆ EINESรฆ *AGDSCHEINESรฆ AUSSCHLIEย”LICHรฆ ODERรฆ ร”BERWIEGENDรฆ ZURรฆ !US ร”BUNGรฆ DERรฆ *AGDรฆ ODERรฆ DESรฆ *AGD รฆ ODERรฆ &ORSTSCHUTZESรฆ GEHAL TENรฆWERDEN รฆSOWEITรฆDIEรฆ(UNDEHALTUNGรฆNICHTรฆSTEUERFREIรฆIST รฆ &ร”Rรฆ(UNDE รฆDIEรฆZURรฆ!USร”BUNGรฆDERรฆ*AGDรฆGEHALTENรฆWERDEN รฆTRITTรฆ DIEรฆ3TEUERERMรœย”IGUNGรฆNURรฆEIN รฆWENNรฆSIEรฆDIEรฆ"RAUCHBARKEITS PRร”FUNGรฆNACHรฆDERรฆ,ANDESVERORDNUNGรฆZURรฆ0Rร”FUNGรฆDERรฆ"RAUCH BARKEITรฆ VONรฆ *AGDHUNDENรฆ INรฆ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNรฆ VOMรฆ รฆ'6/"Lรฆ- 6รฆ3รฆ รฆMITรฆ%RFOLGรฆABGELEGTรฆHABEN รฆ (UNDE รฆ DIEรฆ STรœNDIGรฆ ANรฆ "ORDรฆ VONรฆ "INNENSCHIFFENรฆ GEHALTENรฆ WERDEN รฆ (UNDE รฆ DIEรฆ VONรฆ ZUGELASSENENรฆ 5NTERNEHMENรฆ DESรฆ "EWA CHUNGSGEWERBESรฆ ODERรฆ VONรฆ %INZELWรœCHTERNรฆ ZURรฆ !USร”BUNGรฆ DESรฆ7ACHDIENSTESรฆBENยšTIGTรฆWERDEN รฆ (UNDE รฆ DIEรฆ ZURรฆ "EWACHUNGรฆ VONรฆ LANDWIRTSCHAFTLICHENรฆ 'E HยšFTENรฆDIENEN รฆ (UNDE รฆ DIEรฆ VONรฆ !RTISTENรฆ ODERรฆ 3CHAUSTELLERNรฆ ZURรฆ "ERUFSAUS ร”BUNGรฆBENยšTIGTรฆWERDEN รฆ (UNDE รฆ DIEรฆ ALSรฆ 3CHUTZHUNDEรฆ GEHALTENรฆ ODERรฆ VERWENDETรฆ WER DENรฆ $ASรฆ MITรฆ DEMรฆ !NTRAGรฆ VORZULEGENDEรฆ 0Rร”FUNGSZEUGNISรฆ DARFรฆNICHTรฆรœLTERรฆALSรฆZWEIรฆ*AHREรฆSEINรฆ!LLEรฆZWEIรฆ*AHREรฆISTรฆDIESEรฆ 3TEUERERMรœย”IGUNGรฆ UNTERรฆ 6ORLAGEรฆ EINESรฆ Gร”LTIGENรฆ 0Rร”FUNGS ZEUGNISSESรฆERNEUTรฆZUรฆBEANTRAGEN ยง8 Zรผchtersteuer รฆ6ONรฆ(UNDEZร”CHTERN รฆDIEรฆMINDESTENSรฆZWEIรฆREINRASSIGEรฆ(UNDEรฆ DERรฆGLEICHENรฆ2ASSEรฆIMรฆZUCHTFรœHIGENรฆ!LTER รฆDARUNTERรฆEINEรฆ(ร”NDIN รฆ ZUรฆ:UCHTZWECKENรฆHALTEN รฆWIRDรฆDIEรฆ3TEUERรฆFร”Rรฆ(UNDEรฆDIESERรฆ2AS SEรฆINรฆDERรฆ&ORMรฆDERรฆ:ร”CHTERSTEUERรฆERHOBENรฆeรฆรฆBLEIBTรฆUNBERร”HRT รฆ$IEรฆ:ร”CHTERSTEUERรฆBETRรœGTรฆFร”RรฆJEDENรฆ(UND รฆDERรฆZUรฆ:UCHTZWE CKENรฆGEHALTENรฆWIRD รฆDIEรฆ(รœLFTEรฆDESรฆ3TEUERSATZESรฆNACHรฆeรฆ รฆ$IEรฆ6ERGร”NSTIGUNGรฆWIRDรฆNICHTรฆGEWรœHRT รฆWENNรฆINรฆZWEIรฆAUFEINAN DERFOLGENDENรฆ+ALENDERJAHRENรฆ(UNDEรฆNICHTรฆGEZร”CHTETรฆWORDENรฆSIND รฆ 6ORรฆ DERรฆ 'EWรœHRUNGรฆ DERรฆ %RMรœย”IGUNGรฆ ISTรฆ VOMรฆ :ร”CHTERรฆ FOL GENDERรฆ.ACHWEISรฆVORZULEGEN รฆรฆ $IEรฆ (UNDEรฆ WERDENรฆ INรฆ GEEIGNETEN รฆ DENรฆ %RFORDERNISSENรฆ DESรฆ 4IERSCHUTZESรฆENTSPRECHENDENรฆ5NTERKร”NFTENรฆUNTERGEBRACHT รฆรฆ %SรฆWERDENรฆORDNUNGSGEMรœย”รฆ"ร”CHERรฆร”BERรฆDENรฆ"ESTAND รฆDENรฆ %RWERBรฆUNDรฆDIEรฆ6ERรœUย”ERUNGรฆDERรฆ(UNDEรฆGEFร”HRT รฆรฆ ร‡NDERUNGENรฆ IMรฆ (UNDEBESTANDรฆ WERDENรฆ INNERHALBรฆ รฆ +ALEN DERTAGENรฆDERรฆ3TADTรฆSCHRIFTLICHรฆANGEZEIGT รฆรฆ )Mรฆ&ALLEรฆEINERรฆ6ERรœUย”ERUNGรฆWIRDรฆDERรฆ.AMEรฆUNDรฆDIEรฆ!NSCHRIFTรฆ DESรฆ%RWERBERSรฆDERรฆ3TADTรฆUNVERZร”GLICHรฆMITGETEILT รฆรฆ -ITGLIEDSNACHWEISรฆIMรฆ6EREINรฆ$EUTSCHESรฆ(UNDEWESENรฆ6D(  รฆ7IRDรฆEINรฆ0UNKTรฆDERรฆ6ERPmICHTUNGรฆNICHTรฆERFร”LLT รฆENTFรœLLTรฆDIEรฆ%R Mรœย”IGUNG ยง9 SteuerermรครŸigung fรผr den Handel mit Hunden 0ERSONEN รฆ DIEรฆ GEWERBSMรœย”IGรฆ MITรฆ (UNDENรฆ HANDELNรฆ UNDรฆ DIESESรฆ 'EWERBEรฆBEIรฆDERรฆZUSTรœNDIGENรฆ"EHยšRDEรฆANGEMELDETรฆHABEN รฆHA BENรฆAUFรฆ!NTRAGรฆNURรฆDIEรฆ3TEUERรฆFร”RรฆZWEIรฆ(UNDEรฆZUรฆENTRICHTEN ยง 10 Allgemeine Bestimmungen fรผr Steuerbefreiung und SteuerermรครŸigung (Steuervergรผnstigung) รฆ &ร”Rรฆ DIEรฆ 'EWรœHRUNGรฆ EINERรฆ 3TEUERVERGร”NSTIGUNGรฆ 3TEUERBE FREIUNGรฆ ODERรฆ 3TEUERERMรœย”IGUNG รฆ SINDรฆ DIEรฆ 6ERHรœLTNISSEรฆ ZUรฆ "E GINNรฆDESรฆ+ALENDERJAHRES รฆINรฆDENรฆ&รœLLENรฆDESรฆeรฆรฆ!BSรฆรฆDIEรฆ6ER HรœLTNISSEรฆZUรฆ"EGINNรฆDERรฆ3TEUERPmICHTรฆMAย”GEBEND รฆ )Nรฆ DENรฆ &รœLLENรฆ EINERรฆ 3TEUERERMรœย”IGUNGรฆ KANNรฆ JEDERรฆ %RMรœย”I GUNGSGRUNDรฆ NURรฆ Fร”Rรฆ JEWEILSรฆ EINENรฆ (UNDรฆ DESรฆ 3TEUERPmICHTIGENรฆ BEANSPRUCHTรฆWERDEN รฆ$IEรฆ3TEUERVERGร”NSTIGUNGรฆWIRDรฆNICHTรฆGEWรœHRT รฆWENN รฆ (UNDE รฆFร”RรฆDIEรฆEINEรฆ3TEUERVERGร”NSTIGUNGรฆBEANTRAGTรฆWORDENรฆIST รฆ Fร”RรฆDENรฆANGEGEBENENรฆ6ERWENDUNGSZWECKรฆNICHTรฆGEEIGNETรฆSIND รฆ DERรฆ(ALTERรฆDERรฆ(UNDEรฆINรฆDENรฆLETZTENรฆFร”NFรฆ*AHRENรฆWEGENรฆ4IER QUรœLEREIรฆRECHTSKRรœFTIGรฆBESTRAFTรฆWORDENรฆIST


Nr. 05/2015

โ€“ 11 โ€“

ยง 11 Fรคlligkeit der Steuer รฆ3TEUERJAHRรฆISTรฆDASรฆ+ALENDERJAHRรฆ$IEรฆ3TEUERรฆWIRDรฆALSรฆ*AHRES STEUERรฆFESTGESETZTรฆUNDรฆISTรฆZUMรฆรฆFรœLLIG รฆ "EGINNTรฆ DIEรฆ 3TEUERPmICHTรฆ IMรฆ ,AUFEรฆ DESรฆ +ALENDERJAHRES รฆ SOรฆ WIRDรฆDIEรฆANTEILIGEรฆ3TEUERรฆFร”RรฆDASรฆ+ALENDERJAHRรฆEINENรฆ-ONATรฆNACHรฆ "EKANNTGABEรฆDESรฆ3TEUERBESCHEIDESรฆFรœLLIG รฆ $IEรฆ Fร”Rรฆ EINENรฆ :EITRAUMรฆ NACHรฆ "EENDIGUNGรฆ DERรฆ 3TEUERPmICHTรฆ GEZAHLTEรฆ3TEUERรฆWIRDรฆERSTATTET ยง 12 Anzeigepflicht รฆ 7ERรฆ IMรฆ 'EBIETรฆ DERรฆ 'EMEINDEรฆ :AHRENSDORFรฆ EINENรฆ ร”BERรฆ VIERรฆ -ONATEรฆALTENรฆ(UNDรฆHรœLT รฆHATรฆDIESESรฆINNERHALBรฆVONรฆรฆ+ALENDER TAGENรฆ NACHรฆ DEMรฆ "EGINNรฆ DESรฆ (ALTENSรฆ ODERรฆ NACHDEMรฆ DERรฆ (UNDรฆ DASรฆSTEUERPmICHTIGEรฆ!LTERรฆERREICHTรฆHAT รฆANZUZEIGEN รฆ%NDETรฆDIEรฆ(UNDEHALTUNGรฆBZWรฆรœNDERNรฆODERรฆENTFALLENรฆDIEรฆ6O RAUSSETZUNGENรฆ Fร”Rรฆ EINEรฆ GEWรœHRTEรฆ 3TEUERVERGร”NSTIGUNG รฆ SOรฆ ISTรฆ DIESESรฆINNERHALBรฆVONรฆรฆ+ALENDERTAGENรฆMITZUTEILEN รฆ %INEรฆ 6ERPmICHTUNGรฆ NACHรฆ !BSรฆ รฆ UNDรฆ รฆ BESTEHTรฆ NICHT รฆ WENNรฆ FESTSTEHT รฆ DASSรฆ DIEรฆ (UNDEHALTUNGรฆ VORรฆ DEMรฆ :EITPUNKT รฆ ANรฆ DEMรฆ DIEรฆ3TEUERPmICHTรฆBEGINNT รฆAUFGEGEBENรฆWIRD 7IRDรฆEINรฆ(UNDรฆVERรœUย”ERTรฆODERรฆVERSCHENKT รฆSOรฆSINDรฆINรฆDERรฆ!NZEI GEรฆNACHรฆ!BSรฆรฆDERรฆ.AMEรฆUNDรฆDIEรฆ!NSCHRIFTรฆDESรฆNEUENรฆ(ALTERSรฆ ANZUGEBEN ยง 13 Steuermarken รฆ *EDERรฆ (UNDEHALTERรฆ ERHรœLTรฆ NACHรฆ DERรฆ !NMELDUNGรฆ EINESรฆ (UNDESรฆEINENรฆ3TEUERBESCHEIDรฆUNDรฆEINEรฆ3TEUERMARKEรฆ"EIรฆ&EST SETZUNGรฆDERรฆ(UNDESTEUERรฆUNDรฆIMรฆ&ALLEรฆDESรฆeรฆรฆERHรœLTรฆDERรฆ(UN DEHALTERรฆZWEIรฆ3TEUERMARKEN รฆ$IEรฆ(UNDEรฆMร”SSENรฆAUย”ERHALBรฆDESรฆ(AUSESรฆODERรฆDESรฆUMFRIE DETENรฆ'RUNDBESITZESรฆMITรฆEINERรฆGร”LTIGENรฆUNDรฆSICHTBARรฆBEFESTIGTENรฆ 3TEUERMARKEรฆ VERSEHENรฆ SEINรฆ "EIรฆ 6ERLUSTรฆ DERรฆ 3TEUERMARKEรฆ WIRDรฆ DEMรฆ(UNDEHALTERรฆAUFรฆ!NTRAGรฆEINEรฆ%RSATZMARKEรฆGEGENรฆEINEรฆ6ER WALTUNGSGEBร”HRรฆAUSGEHรœNDIGT รฆ 3TEUERMARKENรฆ SINDรฆ Fร”Rรฆ MEHREREรฆ +ALENDERJAHREรฆ Gร”LTIGรฆ "EIรฆ 5NBRAUCHBARKEITรฆODERรฆ&ESTSETZUNGรฆPERรฆ!MTSWEGENรฆWERDENรฆDENรฆ (UNDEHALTERNรฆAUFรฆ!NTRAGรฆNEUEรฆ3TEUERMARKENรฆร”BERSANDT รฆ "EIรฆ !BMELDUNGรฆ EINESรฆ (UNDESรฆ ISTรฆ DIEรฆ 3TEUERMARKEรฆ ANรฆ DASรฆ !MTรฆZURร”CKZUGEBEN ยง 14 Ordnungswidrigkeiten :UWIDERHANDLUNGENรฆGEGENรฆDIEรฆeeรฆรฆUNDรฆรฆSINDรฆ/RDNUNGSWID RIGKEITENรฆ NACHรฆ eรฆ รฆ DESรฆ +OMMUNALABGABENGESETZESรฆ DESรฆ ,AN DESรฆ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNรฆVOMรฆรฆ!PRILรฆรฆUNDรฆKยšNNENรฆ MITรฆEINERรฆ'ELDBUย”EรฆGEAHNDETรฆWERDEN ยง 15 Inkrafttreten รฆ $IESEรฆ (UNDESTEUERSATZUNGรฆ TRITTรฆ AMรฆ 4AGEรฆ NACHรฆ IHRERรฆ "E KANNTMACHUNGรฆINรฆ+RAFT :AHRENSDORF รฆDENรฆรฆ Nuklies Bรผrgermeister Verfahrensvermerk $IEรฆ (UNDESTEUERSATZUNGรฆ VOMรฆ รฆ WURDEรฆ DEMรฆ ,ANDRATรฆ DESรฆ ,ANDKREISESรฆ ,UDWIGSLUST 0ARCHIMรฆ ALSรฆ UNTEREรฆ 2ECHTSAUF SICHTSBEHยšRDEรฆANGEZEIGT $IEรฆ VORSTEHENDEรฆ (UNDESTEUERSATZUNGรฆ DERรฆ 'EMEINDEรฆ :AHRENS DORFรฆ WIRDรฆ IMรฆ "EKANNTMACHUNGSBLATTรฆ DESรฆ !MTESรฆ 3TERNBERGERรฆ 3EENLANDSCHAFTรฆDEMรฆ!MTSBLATTรฆ3TERNBERGERรฆ3EENLANDSCHAFTรฆ.Rรฆ รฆVOMรฆรฆยšFFENTLICHรฆBEKANNTรฆGEMACHT 3OWEITรฆ BEIMรฆ %RLASSรฆ DIESERรฆ 3ATZUNGรฆ GEGENรฆ 6ERFAHRENS รฆ UNDรฆ &ORMVORSCHRIFTENรฆVERSTOย”ENรฆWURDE รฆKยšNNENรฆDIESEรฆ6ERSTยšย”EรฆENT SPRECHENDรฆ eรฆ รฆ !BSรฆ รฆ DERรฆ +OMMUNALVERFASSUNGรฆ DESรฆ ,ANDESรฆ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNรฆ NURรฆ INNERHALBรฆ EINESรฆ *AHRESรฆ GELTENDรฆ GEMACHTรฆWERDENรฆ$IEรฆ&RISTรฆGILTรฆNICHTรฆFร”RรฆDIEรฆ6ERLETZUNGรฆVONรฆ!N ZEIGE รฆ'ENEHMIGUNGS รฆODERรฆ"EKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN

Sternberger Seenlandschaft

Satzung der Gemeinde Langen Jarchow รผber die Erhebung einer Hundesteuer !UFGRUNDรฆ DESรฆ eรฆ รฆ DERรฆ +OMMUNALVERFASSUNGรฆ Fร”Rรฆ DASรฆ ,ANDรฆ -E CKLENBURGรฆ+6รฆ- 6รฆ รฆINรฆDERรฆ&ASSUNGรฆDERรฆ"EKANNTMACHUNGรฆVOMรฆ รฆ *ULIรฆ รฆ '6/"Lรฆ - 6รฆ 3รฆ รฆ UNDรฆ DERรฆ eeรฆ รฆ รฆ รฆ UNDรฆ รฆ DESรฆ +OMMUNALABGABENGESETZESรฆ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNรฆ +!' รฆVOMรฆรฆ!PRILรฆรฆ'6/")รฆ- 6รฆ3รฆ รฆWIRDรฆNACHรฆ"E SCHLUSSFASSUNGรฆ DERรฆ 'EMEINDEVERTRETUNGรฆ VOMรฆ รฆ FOL GENDEรฆ3ATZUNGรฆBESCHLOSSEN ยง1 Steuergegenstand รฆ3TEUERGEGENSTANDรฆISTรฆDASรฆ(ALTENรฆEINESรฆร”BERรฆVIERรฆ-ONATEรฆAL TENรฆ(UNDESรฆINรฆDERรฆ'EMEINDEรฆ,ANGENรฆ*ARCHOW ยง2 Steuerschuldner รฆ3TEUERSCHULDNERรฆISTรฆDERรฆ(ALTERรฆDESรฆ(UNDES รฆ(ALTERรฆEINESรฆ(UNDESรฆIST รฆWERรฆEINENรฆ(UNDรฆINรฆSEINEMรฆ(AUSHALTรฆ AUFGENOMMENรฆ HATรฆ $ASรฆ GILTรฆ GLEICHERMAย”ENรฆ Fร”Rรฆ 7IRTSCHAFTSBE TRIEBE รฆ'ESELLSCHAFTEN รฆ6EREINEรฆODERรฆ'ENOSSENSCHAFTEN !LSรฆ (UNDEHALTERรฆ GILTรฆ AUCH รฆ WERรฆ EINENรฆ (UNDรฆ INรฆ 0mEGEรฆ ODERรฆ !UF BEWAHRUNGรฆGENOMMENรฆHATรฆODERรฆAUFรฆ0ROBEรฆZUMรฆ!NLERNENรฆHรœLT รฆ !LLEรฆ INรฆ EINEMรฆ (AUSHALTรฆ ODERรฆ INรฆ EINEMรฆ "ETRIEBรฆ AUFGENOM MENENรฆ(UNDEรฆGELTENรฆALSรฆVONรฆIHRENรฆ(ALTERรฆGEMEINSAMรฆGEHALTEN รฆ (ALTENรฆ MEHREREรฆ 0ERSONENรฆ EINENรฆ ODERรฆ MEHREREรฆ (UNDE รฆ SOรฆ SINDรฆSIEรฆ'ESAMTSCHULDNER ยง3 Haftung )STรฆDERรฆ(ALTERรฆEINESรฆ(UNDESรฆNICHTรฆZUGLEICHรฆ%IGENTร”MER รฆSOรฆHAFTETรฆ DERรฆ%IGENTร”MERรฆNEBENรฆDEMรฆ3TEUERSCHULDNERรฆALSรฆ'ESAMTSCHULD ner. ยง4 Beginn und Ende der Steuerpflicht, Entstehung der Steuerschuld รฆ $IEรฆ 3TEUERรฆ ISTรฆ EINEรฆ *AHRESAUFWANDSTEUERรฆ 3IEรฆ ENTSTEHTรฆ AMรฆ รฆ DESรฆ +ALENDERJAHRESรฆ ODERรฆ IMรฆ ,AUFEรฆ DESรฆ *AHRESรฆ ANรฆ DEMรฆ 4AG รฆ ANรฆ DEMรฆ DERรฆ 3TEUERTATBESTANDรฆ VERWIRKLICHTรฆ WIRDรฆ $IEรฆ 3TEU ERSCHULDรฆENTSTEHTรฆFRร”HESTENSรฆMITรฆ!BLAUFรฆDESรฆ+ALENDERMONATS รฆINรฆ DEMรฆDERรฆ(UNDรฆDASรฆ!LTERรฆVONรฆVIERรฆ-ONATENรฆERREICHTรฆHAT รฆ $IEรฆ 3TEUERPmICHTรฆ ENDETรฆ MITรฆ !BLAUFรฆ DESรฆ +ALENDERMONATS รฆ INรฆ DEMรฆDIEรฆ(UNDEHALTUNGรฆENDET รฆ$IEรฆ3TEUERPmICHTรฆENTFรœLLT รฆWENNรฆIHREรฆ6ORAUSSETZUNGENรฆNURรฆINรฆ WENIGERรฆALSรฆDREIรฆAUFEINANDERFOLGENDENรฆ+ALENDERMONATENรฆERFร”LLTรฆ WERDEN รฆ &ร”Rรฆ DASรฆ LAUFENDEรฆ 3TEUERJAHRรฆ ENTSTEHTรฆ DIEรฆ 3TEUERPmICHTรฆ NURรฆ EINMAL รฆ WENNรฆ ANรฆ DIEรฆ 3TELLEรฆ EINESรฆ VERENDETENรฆ ODERรฆ GETยšTETENรฆ (UNDES รฆ Fร”Rรฆ DENรฆ DIEรฆ 3TEUERPmICHTรฆ BEREITSรฆ BESTEHT รฆ BEIรฆ DEM SELBENรฆ(ALTERรฆEINรฆANDERERรฆSTEUERPmICHTIGERรฆ(UNDรฆTRITT รฆ7URDEรฆDASรฆ(ALTENรฆEINESรฆ(UNDESรฆFร”RรฆDASรฆ3TEUERJAHRรฆODERรฆFร”Rรฆ EINENรฆ 4EILรฆ DESรฆ 3TEUERJAHRESรฆ BEREITSรฆ INรฆ EINERรฆ ANDERENรฆ 'EMEIN DEรฆ DERรฆ "UNDESREPUBLIKรฆ $EUTSCHLANDรฆ BESTEUERT รฆ SOรฆ ISTรฆ DIEรฆ ERHO BENEรฆANTEILIGEรฆ3TEUERรฆANZURECHNEN รฆDIEรฆFร”RรฆDASรฆ3TEUERJAHRรฆNACHรฆ DIESERรฆ 3ATZUNGรฆ ZUรฆ ZAHLENรฆ ISTรฆ $ABEIรฆ BLEIBENรฆ -EHRBETRรœGE รฆ DIEรฆ DURCHรฆ ANDEREรฆ 3TEUERSรœTZEรฆ ENTSTEHEN รฆ AUย”ERรฆ "ETRACHTรฆ 3IEรฆ WER den nicht erstattet. ยง5 SteuermaรŸstab und Steuersatz รฆ$IEรฆ3TEUERรฆBETRรœGTรฆIMรฆ+ALENDERJAHR รฆ Fร”RรฆDENรฆรฆ(UNDรฆรฆ รฆ40,- โ‚ฌ รฆรฆ Fร”RรฆDENรฆรฆ(UNDรฆรฆ รฆ50,- โ‚ฌ รฆรฆ Fร”RรฆDENรฆรฆUNDรฆJEDENรฆWEITERENรฆ(UNDรฆรฆ รฆ60,- โ‚ฌ &ร”RรฆGEFรœHRLICHEรฆ(UNDEรฆGEMรœย”รฆeรฆDERรฆ6/รฆร”BERรฆDASรฆ&ร”HRENรฆUNDรฆ (ALTENรฆVONรฆ(UNDEN(UNDEHรฆ6/รฆ- 6 รฆรฆ Fร”RรฆDENรฆรฆ'EFรœHRLICHENรฆ(UNDรฆรฆ รฆ200,00 โ‚ฌ รฆรฆ Fร”RรฆJEDENรฆWEITERENรฆGEFรœHRLICHENรฆ(UNDรฆรฆ รฆ250,00 โ‚ฌ รฆ (UNDE รฆ Fร”Rรฆ DIEรฆ EINEรฆ 3TEUERBEFREIUNGรฆ NACHรฆ eรฆ รฆ GEWรœHRTรฆ WIRD รฆ SINDรฆBEIรฆDERรฆ"ERECHNUNGรฆDERรฆ!NZAHLรฆDERรฆ(UNDEรฆNICHTรฆANZUSETZEN


Sternberger Seenlandschaft

โ€“ 12 โ€“

 รฆ(UNDE รฆFร”RรฆDIEรฆDIEรฆ3TEUERรฆNACHรฆeรฆรฆERMรœย”IGTรฆWIRD รฆGELTENรฆALSรฆ รฆ(UNDE รฆ "ESTEHTรฆ DIEรฆ 3TEUERPmICHTรฆ NICHTรฆ WรœHRENDรฆ DESรฆ GANZENรฆ +ALEN DERJAHRES รฆ SOรฆ ERMรœย”IGTรฆ SICHรฆ DIEรฆ 3TEUERรฆ AUFรฆ DENรฆ DERรฆ $AUERรฆ DERรฆ 3TEUERPmICHTรฆENTSPRECHENDENรฆ4EILBEITRAG ยง6 Steuerbefreiung $IEรฆ3TEUERBEFREIUNGรฆWIRDรฆAUFรฆ!NTRAGรฆGEWรœHRTรฆFร”R รฆรฆ "LINDENBEGLEITHUNDE รฆรฆ (UNDE รฆ DIEรฆ ZUMรฆ 3CHUTZรฆ UNDรฆ ZURรฆ (ILFEรฆ BLINDER รฆ GEHยšRLOSER รฆ SCHWERHยšRIGERรฆ ODERรฆ SONSTIGERรฆ HILmOSERรฆ 0ERSONENรฆ BENยšTIGTรฆ WERDEN รฆรฆ $IENSTHUNDE รฆ DIEรฆ AUSSCHLIEย”LICHรฆ ZURรฆ %RFร”LLUNGรฆ ยšFFENTLICHERรฆ !UFGABENรฆBENยšTIGTรฆWERDEN รฆรฆ 3ANITรœTS รฆ ODERรฆ 2ETTUNGSHUNDE รฆ DIEรฆ VONรฆ ANERKANNTENรฆ 3ANI TรœTS รฆODERรฆ:IVILSCHUTZEINRICHTUNGENรฆGEHALTENรฆWERDEN รฆรฆ (UNDE รฆDIEรฆAUSรฆ'Rร”NDENรฆDESรฆ4IERSCHUTZESรฆVORร”BERGEHENDรฆINรฆ 4IERHEIMENรฆOรฆรœรฆ%INRICHTUNGENรฆUNTERGEBRACHTรฆWORDENรฆSIND รฆรฆ (UNDE รฆ DIEรฆ ZURรฆ "EWACHUNGรฆ VONรฆ (ERDENรฆ GEHALTENรฆ WERDENรฆ ODERรฆ DIEรฆ VONรฆ "ERUFSJรœGERNรฆ ZURรฆ !USร”BUNGรฆ DERรฆ *AGDรฆ BENยšTIGTรฆ WERDEN ยง7 SteuerermรครŸigungen $IEรฆ3TEUERรฆWIRDรฆUMรฆDIEรฆ(รœLFTEรฆERMรœย”IGTรฆFร”R รฆรฆ (UNDEรฆ ZURรฆ "EWACHUNGรฆ VONรฆ 'EBรœUDEN รฆ WELCHEรฆ VONรฆ DEMรฆ NรœCHSTENรฆBEWOHNTENรฆ'EBรœUDEรฆMEHRรฆALSรฆรฆMรฆENTFERNTรฆLIE gen. รฆรฆ (UNDE รฆ DIEรฆ VONรฆ &ORSTBEDIENSTETENรฆ ODERรฆ )NHABERNรฆ EINESรฆ *AGDSCHEINESรฆ AUSSCHLIEย”LICHรฆ ODERรฆ ร”BERWIEGENDรฆ ZURรฆ !US ร”BUNGรฆ DERรฆ *AGDรฆ ODERรฆ DESรฆ *AGD รฆ ODERรฆ &ORSTSCHUTZESรฆ GEHAL TENรฆWERDEN รฆSOWEITรฆDIEรฆ(UNDEHALTUNGรฆNICHTรฆSTEUERFREIรฆIST รฆรฆ &ร”Rรฆ (UNDE รฆ DIEรฆ ZURรฆ !USร”BUNGรฆ DERรฆ *AGDรฆ GEHALTENรฆ WERDEN รฆ TRITTรฆDIEรฆ3TEUERERMรœย”IGUNGรฆNURรฆEIN รฆWENNรฆSIEรฆDIEรฆ"RAUCHBAR KEITSPRร”FUNGรฆ NACHรฆ DERรฆ ,ANDESVERORDNUNGรฆ ZURรฆ 0Rร”FUNGรฆ DERรฆ "RAUCHBARKEITรฆ VONรฆ *AGDHUNDENรฆ INรฆ -ECKLENBURG 6ORPOM MERNรฆVOMรฆรฆ'6/"Lรฆ- 6รฆ3รฆ รฆMITรฆ%RFOLGรฆABGE legt haben. รฆรฆ (UNDE รฆ DIEรฆ STรœNDIGรฆ ANรฆ "ORDรฆ VONรฆ "INNENSCHIFFENรฆ GEHALTENรฆ WERDEN รฆรฆ (UNDE รฆ DIEรฆ VONรฆ ZUGELASSENENรฆ 5NTERNEHMENรฆ DESรฆ "EWA CHUNGSGEWERBESรฆ ODERรฆ VONรฆ %INZELWรœCHTERNรฆ ZURรฆ !USร”BUNGรฆ DESรฆ7ACHDIENSTESรฆBENยšTIGTรฆWERDEN รฆรฆ (UNDE รฆ DIEรฆ ZURรฆ "EWACHUNGรฆ VONรฆ LANDWIRTSCHAFTLICHENรฆ 'E HยšFTENรฆDIENEN รฆรฆ (UNDE รฆ DIEรฆ VONรฆ !RTISTENรฆ ODERรฆ 3CHAUSTELLERNรฆ ZURรฆ "ERUFSAUS ร”BUNGรฆBENยšTIGTรฆWERDEN รฆรฆ (UNDE รฆ DIEรฆ ALSรฆ 3CHUTZHUNDEรฆ GEHALTENรฆ ODERรฆ VERWENDETรฆ WER DENรฆ $ASรฆ MITรฆ DEMรฆ !NTRAGรฆ VORZULEGENDEรฆ 0Rร”FUNGSZEUGNISรฆ DARFรฆNICHTรฆรœLTERรฆALSรฆZWEIรฆ*AHREรฆSEINรฆ!LLEรฆZWEIรฆ*AHREรฆISTรฆDIESEรฆ 3TEUERERMรœย”IGUNGรฆ UNTERรฆ 6ORLAGEรฆ EINESรฆ Gร”LTIGENรฆ 0Rร”FUNGS ZEUGNISSESรฆERNEUTรฆZUรฆBEANTRAGEN ยง8 Zรผchtersteuer รฆ6ONรฆ(UNDEZร”CHTERN รฆDIEรฆMINDESTENSรฆZWEIรฆREINRASSIGEรฆ(UNDEรฆ DERรฆGLEICHENรฆ2ASSEรฆIMรฆZUCHTFรœHIGENรฆ!LTER รฆDARUNTERรฆEINEรฆ(ร”NDIN รฆ ZUรฆ:UCHTZWECKENรฆHALTEN รฆWIRDรฆDIEรฆ3TEUERรฆFร”Rรฆ(UNDEรฆDIESERรฆ2AS SEรฆINรฆDERรฆ&ORMรฆDERรฆ:ร”CHTERSTEUERรฆERHOBENรฆeรฆรฆBLEIBTรฆUNBERร”HRT รฆ$IEรฆ:ร”CHTERSTEUERรฆBETRรœGTรฆFร”RรฆJEDENรฆ(UND รฆDERรฆZUรฆ:UCHTZWE CKENรฆGEHALTENรฆWIRD รฆDIEรฆ(รœLFTEรฆDESรฆ3TEUERSATZESรฆNACHรฆeรฆ รฆ$IEรฆ6ERGร”NSTIGUNGรฆWIRDรฆNICHTรฆGEWรœHRT รฆWENNรฆINรฆZWEIรฆAUFEIN ANDERFOLGENDENรฆ +ALENDERJAHRENรฆ (UNDEรฆ NICHTรฆ GEZร”CHTETรฆ WORDENรฆ sind. รฆ 6ORรฆ DERรฆ 'EWรœHRUNGรฆ DERรฆ %RMรœย”IGUNGรฆ ISTรฆ VOMรฆ :ร”CHTERรฆ FOL GENDERรฆ.ACHWEISรฆVORZULEGEN รฆรฆ $IEรฆ (UNDEรฆ WERDENรฆ INรฆ GEEIGNETEN รฆ DENรฆ %RFORDERNISSENรฆ DESรฆ 4IERSCHUTZESรฆENTSPRECHENDENรฆ5NTERKร”NFTENรฆUNTERGEBRACHT รฆรฆ %SรฆWERDENรฆORDNUNGSGEMรœย”รฆ"ร”CHERรฆร”BERรฆDENรฆ"ESTAND รฆDENรฆ %RWERBรฆUNDรฆDIEรฆ6ERรœUย”ERUNGรฆDERรฆ(UNDEรฆGEFร”HRT

Nr. 05/2015

รฆรฆ ร‡NDERUNGENรฆ IMรฆ (UNDEBESTANDรฆ WERDENรฆ INNERHALBรฆ รฆ +ALEN DERTAGENรฆDERรฆ3TADTรฆSCHRIFTLICHรฆANGEZEIGT รฆรฆ )Mรฆ&ALLEรฆEINERรฆ6ERรœUย”ERUNGรฆWIRDรฆDERรฆ.AMEรฆUNDรฆDIEรฆ!NSCHRIFTรฆ DESรฆ%RWERBERSรฆDERรฆ3TADTรฆUNVERZร”GLICHรฆMITGETEILT รฆรฆ -ITGLIEDSNACHWEISรฆIMรฆ6EREINรฆ$EUTSCHESรฆ(UNDEWESENรฆ6D(  รฆ7IRDรฆEINรฆ0UNKTรฆDERรฆ6ERPmICHTUNGรฆNICHTรฆERFร”LLT รฆENTFรœLLTรฆDIEรฆ%R Mรœย”IGUNG ยง9 SteuerermรครŸigung fรผr den Handel mit Hunden 0ERSONEN รฆ DIEรฆ GEWERBSMรœย”IGรฆ MITรฆ (UNDENรฆ HANDELNรฆ UNDรฆ DIESESรฆ 'EWERBEรฆBEIรฆDERรฆZUSTรœNDIGENรฆ"EHยšRDEรฆANGEMELDETรฆHABEN รฆHA BENรฆAUFรฆ!NTRAGรฆNURรฆDIEรฆ3TEUERรฆFร”RรฆZWEIรฆ(UNDEรฆZUรฆENTRICHTEN ยง 10 Allgemeine Bestimmungen fรผr Steuerbefreiung und SteuerermรครŸigung (Steuervergรผnstigung) รฆ &ร”Rรฆ DIEรฆ 'EWรœHRUNGรฆ EINERรฆ 3TEUERVERGร”NSTIGUNGรฆ 3TEUERBE FREIUNGรฆ ODERรฆ 3TEUERERMรœย”IGUNG รฆ SINDรฆ DIEรฆ 6ERHรœLTNISSEรฆ ZUรฆ "E GINNรฆDESรฆ+ALENDERJAHRES รฆINรฆDENรฆ&รœLLENรฆDESรฆeรฆรฆ!BSรฆรฆDIEรฆ6ER HรœLTNISSEรฆZUรฆ"EGINNรฆDERรฆ3TEUERPmICHTรฆMAย”GEBEND รฆ )Nรฆ DENรฆ &รœLLENรฆ EINERรฆ 3TEUERERMรœย”IGUNGรฆ KANNรฆ JEDERรฆ %RMรœย”I GUNGSGRUNDรฆ NURรฆ Fร”Rรฆ JEWEILSรฆ EINENรฆ (UNDรฆ DESรฆ 3TEUERPmICHTIGENรฆ BEANSPRUCHTรฆWERDEN รฆ$IEรฆ3TEUERVERGร”NSTIGUNGรฆWIRDรฆNICHTรฆGEWรœHRT รฆWENN รฆ (UNDE รฆFร”RรฆDIEรฆEINEรฆ3TEUERVERGร”NSTIGUNGรฆBEANTRAGTรฆWORDENรฆIST รฆ Fร”RรฆDENรฆANGEGEBENENรฆ6ERWENDUNGSZWECKรฆNICHTรฆGEEIGNETรฆSIND รฆ DERรฆ(ALTERรฆDERรฆ(UNDEรฆINรฆDENรฆLETZTENรฆFร”NFรฆ*AHRENรฆWEGENรฆ4IER QUรœLEREIรฆRECHTSKRรœFTIGรฆBESTRAFTรฆWORDENรฆIST ยง 11 Fรคlligkeit der Steuer รฆ3TEUERJAHRรฆISTรฆDASรฆ+ALENDERJAHRรฆ$IEรฆ3TEUERรฆWIRDรฆALSรฆ*AHRES STEUERรฆFESTGESETZTรฆUNDรฆISTรฆZUMรฆรฆFรœLLIG รฆ "EGINNTรฆ DIEรฆ 3TEUERPmICHTรฆ IMรฆ ,AUFEรฆ DESรฆ +ALENDERJAHRES รฆ SOรฆ WIRDรฆDIEรฆANTEILIGEรฆ3TEUERรฆFร”RรฆDASรฆ+ALENDERJAHRรฆEINENรฆ-ONATรฆNACHรฆ "EKANNTGABEรฆDESรฆ3TEUERBESCHEIDESรฆFรœLLIG รฆ $IEรฆ Fร”Rรฆ EINENรฆ :EITRAUMรฆ NACHรฆ "EENDIGUNGรฆ DERรฆ 3TEUERPmICHTรฆ GEZAHLTEรฆ3TEUERรฆWIRDรฆERSTATTET ยง 12 Anzeigepflicht รฆ 7ERรฆ IMรฆ 'EBIETรฆ DERรฆ 'EMEINDEรฆ ,ANGENรฆ *ARCHOWรฆ EINENรฆ ร”BERรฆ VIERรฆ -ONATEรฆ ALTENรฆ (UNDรฆ HรœLT รฆ HATรฆ DIESESรฆ INNERHALBรฆ VONรฆ รฆ +A LENDERTAGENรฆ NACHรฆ DEMรฆ "EGINNรฆ DESรฆ (ALTENSรฆ ODERรฆ NACHDEMรฆ DERรฆ (UNDรฆDASรฆSTEUERPmICHTIGEรฆ!LTERรฆERREICHTรฆHAT รฆANZUZEIGEN รฆ%NDETรฆDIEรฆ(UNDEHALTUNGรฆBZWรฆรœNDERNรฆODERรฆENTFALLENรฆDIEรฆ6O RAUSSETZUNGENรฆ Fร”Rรฆ EINEรฆ GEWรœHRTEรฆ 3TEUERVERGร”NSTIGUNG รฆ SOรฆ ISTรฆ DIESESรฆINNERHALBรฆVONรฆรฆ+ALENDERTAGENรฆMITZUTEILEN รฆ %INEรฆ 6ERPmICHTUNGรฆ NACHรฆ !BSรฆ รฆ UNDรฆ รฆ BESTEHTรฆ NICHT รฆ WENNรฆ FESTSTEHT รฆ DASSรฆ DIEรฆ (UNDEHALTUNGรฆ VORรฆ DEMรฆ :EITPUNKT รฆ ANรฆ DEMรฆ DIEรฆ3TEUERPmICHTรฆBEGINNT รฆAUFGEGEBENรฆWIRD 7IRDรฆEINรฆ(UNDรฆVERรœUย”ERTรฆODERรฆVERSCHENKT รฆSOรฆSINDรฆINรฆDERรฆ!NZEI GEรฆ NACHรฆ !BSรฆ DERรฆ .AMEรฆ UNDรฆ DIEรฆ !NSCHRIFTรฆ DESรฆ NEUENรฆ (ALTERSรฆ ANZUGEBEN ยง 13 Steuermarken รฆ *EDERรฆ (UNDEHALTERรฆ ERHรœLTรฆ NACHรฆ DERรฆ !NMELDUNGรฆ EINESรฆ (UNDESรฆEINENรฆ3TEUERBESCHEIDรฆUNDรฆEINEรฆ3TEUERMARKEรฆ"EIรฆ&EST SETZUNGรฆDERรฆ(UNDESTEUERรฆUNDรฆIMรฆ&ALLEรฆDESรฆeรฆรฆERHรœLTรฆDERรฆ(UN DEHALTERรฆZWEIรฆ3TEUERMARKEN รฆ$IEรฆ(UNDEรฆMร”SSENรฆAUย”ERHALBรฆDESรฆ(AUSESรฆODERรฆDESรฆUMFRIE DETENรฆ'RUNDBESITZESรฆMITรฆEINERรฆGร”LTIGENรฆUNDรฆSICHTBARรฆBEFESTIGTENรฆ 3TEUERMARKEรฆ VERSEHENรฆ SEINรฆ "EIรฆ 6ERLUSTรฆ DERรฆ 3TEUERMARKEรฆ WIRDรฆ DEMรฆ(UNDEHALTERรฆAUFรฆ!NTRAGรฆEINEรฆ%RSATZMARKEรฆGEGENรฆEINEรฆ6ER WALTUNGSGEBร”HRรฆAUSGEHรœNDIGT รฆ 3TEUERMARKENรฆ SINDรฆ Fร”Rรฆ MEHREREรฆ +ALENDERJAHREรฆ Gร”LTIGรฆ "EIรฆ 5NBRAUCHBARKEITรฆODERรฆ&ESTSETZUNGรฆPERรฆ!MTSWEGENรฆWERDENรฆDENรฆ (UNDEHALTERNรฆAUFรฆ!NTRAGรฆNEUEรฆ3TEUERMARKENรฆร”BERSANDT รฆ "EIรฆ !BMELDUNGรฆ EINESรฆ (UNDESรฆ ISTรฆ DIEรฆ 3TEUERMARKEรฆ ANรฆ DASรฆ !MTรฆZURร”CKZUGEBEN


โ€“ 13 โ€“

ยง 15 Inkrafttreten รฆ$IESEรฆ(UNDESTEUERSATZUNGรฆTRITTรฆMITรฆIHRERรฆ"EKANNTMACHUNGรฆINรฆ +RAFTรฆ'LEICHZEITIGรฆTRITTรฆDIEรฆ(UNDESTEUERSATZUNGรฆVOMรฆรฆ AUย”ERรฆ+RAFTรฆ ,ANGENรฆ*ARCHOW รฆDENรฆรฆ Richelieu Bรผrgermeister

"LANKENBERG รฆDENรฆรฆ gez. Schulz Bรผrgermeister

(Siegel)

Te m pz in

Verfahrensvermerk (IERMITรฆ WIRDรฆ DIEรฆ (UNDESTEUERSATZUNGรฆ DERรฆ 'EMEINDEรฆ ,ANGENรฆ *ARCHOWรฆยšFFENTLICHรฆBEKANNTรฆGEMACHTรฆ3OWEITรฆBEIMรฆ%RLASSรฆDIESERรฆ 3ATZUNGรฆ GEGENรฆ 6ERFAHRENS รฆ UNDรฆ &ORMVORSCHRIFTENรฆ VERSTOย”ENรฆ WURDE รฆ KยšNNENรฆ DIESEรฆ 6ERSTยšย”Eรฆ ENTSPRECHENDรฆ eรฆ รฆ !BSรฆ รฆ DERรฆ +OMMUNALVERFASSUNGรฆ DESรฆ ,ANDESรฆ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNรฆ NURรฆ INNERHALBรฆ EINESรฆ *AHRESรฆ GELTENDรฆ GEMACHTรฆ WERDENรฆ $IEรฆ &RISTรฆ GILTรฆNICHTรฆFร”RรฆDIEรฆ6ERLETZUNGรฆVONรฆ!NZEIGE รฆ'ENEHMIGUNGS รฆODERรฆ "EKANNTMACHUNGSVORSCHRIFTEN !MTSBLATTรฆ 3TERNBERGERรฆ 3EENLANDSCHAFTรฆ .Rรฆ รฆ VOMรฆ 09.05.2015

ร”BERรฆ DIEรฆ FRISTGEMรœย”Eรฆ 'ELTENDMACHUNGรฆ ETWAIGERรฆ %NTSCHรœDI GUNGSANSPRร”CHEรฆ Fร”Rรฆ %INGRIFFEรฆ INรฆ EINEรฆ BISHERรฆ ZULรœSSIGEรฆ .UTZUNGรฆ DURCHรฆDIESENรฆ"EBAUUNGSPLANรฆUNDรฆร”BERรฆDASรฆ%RLยšSCHENรฆVONรฆ%NT SCHรœDIGUNGSANSPRร”CHENรฆWIRDรฆHINGEWIESEN %INรฆ6ERSTOย”รฆGEGENรฆ6ERFAHRENS รฆUNDรฆ&ORMVORSCHRIFTEN รฆDIEรฆINรฆDERรฆ +OMMUNALVERFASSUNGรฆ Fร”Rรฆ DASรฆ ,ANDรฆ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNรฆ ENTHALTENรฆ ODERรฆ AUFGRUNDรฆ DIESERรฆ +OMMUNALVERFASSUNGรฆ ERLASSENรฆ WORDENรฆSIND รฆISTรฆNACHรฆ!BLAUFรฆEINESรฆ*AHRESรฆSEITรฆDIESERรฆ"EKANNTMA CHUNGรฆ UNBEACHTLICH รฆ WENNรฆ DERรฆ 6ERSTOย”รฆ NICHTรฆ INNERHALBรฆ DERรฆ *AH RESFRISTรฆSCHRIFTLICHรฆUNTERรฆ"EZEICHNUNGรฆDERรฆVERLETZTENรฆ6ORSCHRIFTรฆUNDรฆ DERรฆ 4ATSACHE รฆ AUSรฆ DERรฆ SICHรฆ DERรฆ 6ERSTOย”รฆ ERGIBT รฆ GEGENร”BERรฆ DERรฆ 'EMEINDEรฆ "LANKENBERGรฆ GELTENDรฆ GEMACHTรฆ WIRDรฆ %INEรฆ 6ERLETZUNGรฆ VONรฆ !NZEIGE รฆ 'ENEHMIGUNGS รฆ ODERรฆ "EKANNTMACHUNGSVORSCHRIF TENรฆKANNรฆSTETSรฆGELTENDรฆGEMACHTรฆWERDENรฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ+OMMUNAL VERFASSUNGรฆFร”RรฆDASรฆ,ANDรฆ-ECKLENBURG 6ORPOMMERN 

WARIN

ยง 14 Ordnungswidrigkeiten :UWIDERHANDLUNGENรฆGEGENรฆDIEรฆeeรฆรฆUNDรฆรฆSINDรฆ/RDNUNGSWID RIGKEITENรฆ NACHรฆ eรฆ รฆ DESรฆ +OMMUNALABGABENGESETZESรฆ DESรฆ ,AN DESรฆ-ECKLENBURG 6ORPOMMERNรฆVOMรฆรฆ!PRILรฆรฆUNDรฆKยšNNENรฆ MITรฆEINERรฆ'ELDBUย”EรฆGEAHNDETรฆWERDEN

Sternberger Seenlandschaft

B 192

Nr. 05/2015

er

Gemeinde Blankenberg รฆDERรฆ"ร”RGERMEISTERรฆ

PLANGEBIET 1. ร„NDERUNG B-PLAN NR. 1 BLANKENBERG "AM SEE" IM ORT BLANKENBERG

Bekanntmachung der Gemeinde Blankenberg

$IEรฆ รฆ ร‡NDERUNGรฆ DESรฆ " 0LANSรฆ .Rรฆ รฆ u!Mรฆ 3EEhรฆ DERรฆ 'EMEINDEรฆ "LANKENBERG รฆ BESTEHENDรฆ AUSรฆ 0LANZEICHNUNGรฆ 4EILรฆ ! รฆ UNDรฆ 4EXTรฆ 4EILรฆ" รฆUNDรฆDIEรฆZUSAMMENรฆMITรฆDEMรฆ" 0LANรฆAUFGESTELLTENรฆ&ESTSET ZUNGENรฆ AUFรฆ 'RUNDLAGEรฆ DERรฆ ,ANDESBAUORDNUNG รฆ WURDENรฆ VONรฆ DERรฆ 'EMEINDEVERTRETUNGรฆDERรฆ'EMEINDEรฆ"LANKENBERGรฆAMรฆรฆ ALSรฆ3ATZUNGรฆBESCHLOSSENรฆ$IEรฆ"EGRร”NDUNGรฆWURDEรฆGEBILLIGT Der Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 17.03.2015 zur 1. ร„nderung des B-Plans Nr. 1 โ€žAm Seeโ€œ der Gemeinde Blankenberg wird hiermit bekannt gemacht. -ITรฆ DERรฆ "EKANNTMACHUNGรฆ DESรฆ "ESCHLUSSESรฆ DERรฆ 'EMEINDEVER TRETUNGรฆ TRITTรฆ DIEรฆ รฆ ร‡NDERUNGรฆ DESรฆ " 0LANSรฆ .Rรฆ รฆ u!Mรฆ 3EEhรฆ DERรฆ 'EMEINDEรฆ "LANKENBERGรฆ SOWIEรฆ DIEรฆ MITรฆ DEMรฆ " 0LANรฆ AUFGESTELL TENรฆ &ESTSETZUNGENรฆ AUFรฆ 'RUNDLAGEรฆ DERรฆ ,ANDESBAUORDNUNGรฆ INรฆ +RAFTรฆ *EDERMANNรฆ KANNรฆ DENรฆ " 0LANรฆ UNDรฆ DIEรฆ "EGRร”NDUNGรฆ DAZUรฆ ABรฆDIESEMรฆ4AGรฆIMรฆ!MTSGEBรœUDEรฆDESรฆ!MTESรฆ3TERNBERGERรฆ3EEN LANDSCHAFT รฆ!MTรฆFร”Rรฆ3TADT รฆUNDรฆ'EMEINDEENTWICKLUNG รฆ!Mรฆ-ARKTรฆ รฆ รฆ 3TERNBERG รฆ WรœHRENDรฆ DERรฆ $IENSTSTUNDENรฆ EINSEHENรฆ UNDรฆ !USKUNFTรฆร”BERรฆDENรฆ)NHALTรฆVERLANGEN %INEรฆ6ERLETZUNGรฆDERรฆIMรฆeรฆรฆ"AU'"รฆBEZEICHNETENรฆ6ERFAHRENS รฆ UNDรฆ&ORMVORSCHRIFTENรฆISTรฆUNBEACHTLICH รฆWENNรฆSIEรฆNICHTรฆINNERHALBรฆ VONรฆEINEMรฆ*AHRรฆSEITรฆDERรฆ"EKANNTMACHUNGรฆSCHRIFTLICHรฆGEGENร”BERรฆ DERรฆ 'EMEINDEรฆ "LANKENBERGรฆ GELTENDรฆ GEMACHTรฆ WORDENรฆ ISTรฆ -รœN GELรฆ DERรฆ !BWรœGUNGรฆ SINDรฆ UNBEACHTLICH รฆ WENNรฆ SIEรฆ NICHTรฆ INNERHALBรฆ VONรฆEINEMรฆ*AHRรฆSEITรฆDERรฆ"EKANNTMACHUNGรฆSCHRIFTLICHรฆGEGENร”BERรฆ DERรฆ'EMEINDEรฆ"LANKENBERGรฆGELTENDรฆGEMACHTรฆWORDENรฆSINDรฆ$A BEIรฆISTรฆDERรฆ3ACHVERHALT รฆDERรฆDIEรฆ6ERLETZUNGรฆODERรฆDENรฆ-ANGELรฆBE GRร”NDENรฆSOLL รฆDARZULEGENรฆeรฆรฆ!BSรฆรฆUNDรฆรฆ"AU'" รฆ!UFรฆDIEรฆ 6ORSCHRIFTENรฆDESรฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ3ATZรฆรฆUNDรฆ รฆSOWIEรฆ!BSรฆรฆ"AU'"รฆ

W

IP

ER

DS

DO

L

RF

BRรœE

zur 1. ร„nderung des B-Plans Nr. 1 โ€žAm Seeโ€œ der Gemeinde Blankenberg, gemรครŸ ยง 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414, einschlieรŸlich aller am Tage der Bekanntmachung geltenden rechtsgรผltigen ร„nderungen).

Haushaltssatzung der Gemeinde Kuhlen-Wendorf fรผr das Haushaltsjahr 2015 !UFGRUNDรฆDERรฆeeรฆรฆFFรฆ+OMMUNALVERFASSUNGรฆDESรฆ,ANDESรฆ-ECK LENBURG 6ORPOMMERNรฆWIRDรฆNACHรฆ"ESCHLUSSรฆDERรฆ'EMEINDEVERTRE TUNGรฆ +UHLEN 7ENDORFรฆ VOMรฆ รฆ FOLGENDEรฆ (AUSHALTSSAT ZUNGรฆERLASSEN ยง1 Ergebnis- und Finanzhaushalt $ERรฆ(AUSHALTSPLANรฆFร”RรฆDASรฆ(AUSHALTSJAHRรฆรฆWIRD รฆรฆ IMรฆ%RGEBNISHAUSHALT รฆ A รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ รฆ รฆ %RTRรœGEรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ รฆ รฆ !UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ%RTRรœGEรฆUNDรฆ รฆ รฆ !UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆ รฆ%52 รฆ B รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ รฆ รฆ %RTRรœGEรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ รฆ รฆ !UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%RTRรœGEรฆ รฆ รฆ UNDรฆ!UFWENDUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52


Sternberger Seenlandschaft

โ€“ 14 โ€“

รฆ C รฆรฆ DASรฆ*AHRESERGEBNISรฆVORรฆ6ERรœNDERUNGรฆDERรฆ รฆ รฆ 2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆ รฆ%52 รฆ รฆ DIEรฆ%INSTELLUNGรฆINรฆ2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆ DIEรฆ%NTNAHMENรฆAUSรฆ2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ รฆ DASรฆ*AHRESERGEBNISรฆNACHรฆ6ERรœNDERUNGรฆ รฆ รฆ DERรฆ2ร”CKLAGENรฆAUFรฆรฆ รฆ รฆ%52 รฆรฆ IMรฆ&INANZHAUSHALT รฆ A รฆรฆ DIEรฆORDENTLICHENรฆ%INZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DIEรฆORDENTLICHENรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ%IN รฆUNDรฆ รฆ รฆ !USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆ รฆ%52 รฆ B รฆรฆ DIEรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%INZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DIEรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆAUย”ERORDENTLICHENรฆ%IN รฆ รฆ รฆ UNDรฆ!USZAHLUNGENรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ C รฆรฆ DIEรฆ%INZAHLUNGENรฆAUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆ รฆ รฆ AUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DIEรฆ!USZAHLUNGENรฆAUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆ รฆ รฆ AUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆ%IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆ รฆ รฆ AUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆ D รฆรฆ DIEรฆ%INZAHLUNGENรฆAUSรฆ&INANZIERUNGS รฆ รฆ TรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DIEรฆ!USZAHLUNGENรฆAUSรฆ&INANZIERUNGS รฆ รฆ TรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 รฆรฆ รฆรฆ DERรฆ3ALDOรฆDERรฆ%IN รฆUNDรฆ!USZAHLUNGENรฆ รฆ รฆ AUSรฆ&INANZIERUNGSTรœTIGKEITรฆAUFรฆรฆ รฆรฆ%52 FESTGESETZT ยง2 Kredite fรผr Investitionen und InvestitionsfรถrderungsmaรŸnahmen $ERรฆ'ESAMTBETRAGรฆDERรฆVORGESEHENENรฆ +REDITAUFNAHMENรฆOHNEรฆ5MSCHULDUNGEN +REDITERMรœCHTIGUNG รฆWIRDรฆFESTGESETZTรฆAUFรฆรฆ

รฆรฆ%52

ยง3 Verpflichtungsermรคchtigungen 6ERPmICHTUNGSERMรœCHTIGUNGENรฆWERDENรฆINรฆ(ยšHEรฆVONรฆรฆ%52รฆVER anschlagt. ยง4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfรคhigkeit $ERรฆ(ยšCHSTBETRAGรฆDERรฆ+REDITEรฆZURรฆ3ICHERUNGรฆ DERรฆ:AHLUNGSFรœHIGKEITรฆWIRDรฆFESTGESETZTรฆAUFรฆรฆ

รฆรฆ%52

ยง5 Hebesรคtze $IEรฆ(EBESรœTZEรฆFร”RรฆDIEรฆ2EALSTEUERNรฆWERDENรฆWIEรฆFOLGTรฆFESTGESETZT รฆรฆ 'RUNDSTEUER รฆรฆ A รฆรฆ Fร”RรฆDIEรฆLAND รฆUNDรฆFORSTWIRTSCHAFTLICHENรฆ&LรœCHEN รฆรฆ รฆ 'RUNDSTEUERรฆ! รฆAUFรฆรฆ รฆรฆVรฆ( รฆรฆ B รฆรฆ Fร”RรฆDIEรฆ'RUNDSTร”CKE รฆรฆ รฆ 'RUNDSTEUERรฆ" รฆAUFรฆรฆ รฆรฆVรฆ( รฆรฆ 'EWERBESTEUERรฆAUFรฆรฆ รฆรฆVรฆ( ยง6 Stellen gemรครŸ Stellenplan $IEรฆ'ESAMTZAHLรฆDERรฆIMรฆ3TELLENPLANรฆAUSGEWIESENENรฆ3TELLENรฆBE TRAGENรฆ รฆ6OLLZEITรœQUIVALENTEรฆ6Zร‡ ยง7 Eigenkapital .ACHรฆVORLรœUlGEN รฆUNGEPRร”FTENรฆ!NGABENรฆBETRUGรฆ DERรฆ3TANDรฆDESรฆ%IGENKAPITALESรฆZUMรฆ DESรฆ(AUSHALTSVORVORJAHRESรฆ รฆBETRUGรฆรฆ รฆรฆ%52 $ERรฆVORAUSSICHTLICHEรฆ3TANDรฆDESรฆ%IGENKAPITALESรฆ ZUMรฆรฆDES (AUSHALTSVORJAHRESรฆ รฆBETRรœGTรฆรฆ รฆรฆ%52 UNDรฆZUMรฆรฆDESรฆ(AUSHALTSJAHRESรฆ รฆรฆ รฆรฆรฆ%52 ยง8 weitere Vorschriften รฆรฆ %RLASSรฆEINERรฆ.ACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG รฆ $IEรฆ'EMEINDEVERTRETUNGรฆHATรฆGEMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ:IFFERรฆรฆ +6รฆ- 6รฆEINEรฆ.ACHTRAGSSATZUNGรฆZUรฆERLASSEN รฆWENN

รฆ

Nr. 05/2015

Aรฆรฆ SICHรฆZEIGT รฆDASSรฆTROTZรฆ!USNUTZUNGรฆJEDERรฆ3PARMยšGLICH KEITรฆ IMรฆ %RGEBNISHAUSHALTรฆ EINรฆ ERHEBLICHERรฆ &EHLBETRAGรฆ ENTSTEHENรฆ ODERรฆ EINรฆ BEREITSรฆ AUSGEWIESENERรฆ &EHLBE TRAGรฆSICHรฆWESENTLICHรฆERHยšHENรฆWIRD

รฆ Bรฆรฆ SICHรฆZEIGT รฆDASSรฆIMรฆ&INANZHAUSHALTรฆDERรฆ3ALDOรฆDERรฆOR DENTLICHENรฆ UNDรฆ AUย”ERORDENTLICHENรฆ %IN รฆ UNDรฆ !USZAH LUNGENรฆ INรฆ ERHEBLICHEMรฆ 5MFANGรฆ NICHTรฆ AUSREICHT รฆ UMรฆ DIEรฆ!USZAHLUNGENรฆZURรฆPLANMรœย”IGENรฆ4ILGUNGรฆVONรฆ+RE DITENรฆ Fร”Rรฆ )NVESTITIONENรฆ UNDรฆ )NVESTITIONSFยšRDERUNGS MAย”NAHMENรฆZUรฆDECKENรฆODERรฆEINEรฆBEREITSรฆBESTEHEN DEรฆ$ECKUNGSLร”CKEรฆSICHรฆWESENTLICHรฆERHยšHENรฆWIRD

รฆ Cรฆรฆ IMรฆ%RGEBNISHAUSHALTรฆBISHERรฆNICHTรฆVERANSCHLAGTEรฆODERรฆ ZUSรœTZLICHEรฆ!UFWENDUNGENรฆBEIรฆEINZELNENรฆ!UFWANDS POSITIONENรฆ INรฆ EINEMรฆ IMรฆ 6ERHรœLTNISรฆ ZUรฆ DENรฆ 'ESAMT AUFWENDUNGENรฆ ERHEBLICHENรฆ 5MFANGรฆ GETรœTIGTรฆ WERDENรฆ SOLLENรฆODERรฆMร”SSENรฆENTSPRECHENDESรฆGILTรฆIMรฆ&INANZ HAUSHALTรฆFร”Rรฆ!USZAHLUNGEN

รฆ Dรฆรฆ BISHERรฆNICHTรฆVERANSCHLAGTEรฆ!USZAHLUNGENรฆFร”Rรฆ)NVESTI TIONENรฆ ODERรฆ )NVESTITIONSFยšRDERUNGSMAย”NAHMENรฆ GE LEISTETรฆWERDENรฆSOLLEN

รฆ Eรฆรฆ "EAMTEรฆ ODERรฆ !RBEITNEHMERรฆ EINGESTELLT รฆ BEFยšRDERTรฆ ODERรฆINรฆEINEรฆHยšHEREรฆ%NTGELTGRUPPEรฆEINGESTUFTรฆWERDENรฆ SOLLENรฆUNDรฆDERรฆ3TELLENPLANรฆDIEรฆENTSPRECHENDENรฆ3TEL len nicht enthรคlt. รฆ รฆรฆ !LSรฆWESENTLICHรฆIMรฆ3INNEรฆDESรฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ:IFFERรฆรฆUNDรฆ รฆ +6รฆ - 6รฆ SINDรฆ &EHLBETRรœGEรฆ BZWรฆ $ECKUNGSLร”CKENรฆ ANZUSEHEN รฆ WENNรฆ SIEรฆ 5 v. H.รฆ DERรฆ ORDENTLICHENรฆ !UF WENDUNGENรฆ BZWรฆ ORDENTLICHENรฆ !USZAHLUNGENรฆ ร”BER steigen. รฆ รฆรฆ !LSรฆ ERHEBLICHรฆ IMรฆ 3INNEรฆ DESรฆ eรฆ รฆ !BSรฆ รฆ :IFFERรฆ รฆ +6รฆ - 6รฆSINDรฆBISHERรฆNICHTรฆVERANSCHLAGTEรฆODERรฆZUSรœTZLICHEรฆ !UFWENDUNGENรฆ BEIรฆ EINZELNENรฆ !UFWANDSPOSITIONEN รฆ WENNรฆSIEรฆ5 v. H.รฆDERรฆDERรฆORDENTLICHENรฆ!UFWENDUNGENรฆ ร”BERSTEIGENรฆ %NTSPRECHENDรฆ GILTรฆ DIEรฆ %RHEBLICHKEITS GRENZEรฆFร”RรฆDIEรฆ!USZAHLUNGENรฆIMรฆ&INANZHAUSHALT รฆ รฆรฆ !LSรฆGERINGFร”GIGรฆIMรฆ3INNEรฆDESรฆeรฆรฆ!BSรฆ:IFFERรฆรฆ+6รฆ - 6รฆ GELTENรฆ !USZAHLUNGENรฆ Fร”Rรฆ )NVESTITIONENรฆ UNDรฆ )N VESTITIONSFยšRDERMAย”NAHMENรฆ SOWIEรฆ UNABWEISBAREรฆ !UFWENDUNGENรฆ UNDรฆ !USZAHLUNGENรฆ Fร”Rรฆ )NSTANDSET ZUNGENรฆ ANรฆ "AUTENรฆ UNDรฆ !NLAGEN รฆ WENNรฆ SIEรฆ 10,0 Tโ‚ฌ NICHTรฆร”BERSTEIGEN รฆ %NTSCHEIDUNGENรฆZUรฆร”BERรฆUNDรฆAUย”ERPLANMรœย”IGENรฆ!USGA ben รฆ $IEรฆ%NTSCHEIDUNGรฆZUรฆร”BER รฆUNDรฆAUย”ERPLANMรœย”IGENรฆ!US GABENรฆ WIRDรฆ DURCHรฆ DIEรฆ 'EMEINDEVERTRETUNGรฆ GETROFFEN รฆ WENNรฆSIEรฆDIEรฆINรฆDERรฆ(AUPTSATZUNGรฆDERรฆ'EMEINDEรฆFESTGE LEGTENรฆ7ERTGRENZENรฆFร”RรฆDIEรฆ%NTSCHEIDUNGรฆDESรฆ"ร”RGERMEI STERSรฆร”BERSTEIGT รฆ (AUSHALTSVERMERKEรฆZURรฆ$ECKUNGSFรœHIGKEIT รฆ 6ONรฆ DERรฆ GRUNDSรœTZLICHENรฆ GEGENSEITIGENรฆ $ECKUNGSFรœ HIGKEITรฆ DERรฆ !NSรœTZEรฆ Fร”Rรฆ !UFWENDUNGENรฆ INNERHALBรฆ EINESรฆ 4EILHAUSHALTSรฆ รฆENTSPRECHENDรฆAUCHรฆDERรฆ!NSรœTZEรฆ!USZAH LUNGENรฆIMรฆ4EILlNANZHAUSHALTรฆ รฆGEMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ'EM (6/ $OPPIKรฆSINDรฆAUSGENOMMEN รฆ sรฆรฆ $+รฆรฆรฆ 0ERSONALAUFWENDUNGEN รฆ sรฆ $+รฆรฆรฆ 5NTERHALTUNGรฆ DESรฆ 6ERMยšGENSAUย”ERรฆ 3TRAย”EN รฆ sรฆ $+รฆรฆรฆ "EWIRTSCHAFTUNGรฆDESรฆ6ERMยšGENS รฆ sรฆ $+รฆรฆรฆ 6ERSICHERUNGEN รฆ sรฆ $+รฆรฆรฆ !BSCHREIBUNGEN รฆ sรฆ $+รฆรฆรฆ !UFWENDUNGENรฆDERรฆ&EUERWEHR รฆ sรฆ $+รฆรฆรฆ "AUHOFรฆ รฆ )NNERHALBรฆDIESERรฆ$ECKUNGSKREISEรฆSINDรฆDIEรฆ!UFWENDUNGENรฆ GEGENSEITIGรฆDECKUNGSFรœHIG รฆ 'EMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ'EM(6/ $OPPIKรฆWERDENรฆDIEรฆ!NSรœT ZEรฆ Fร”Rรฆ !USZAHLUNGENรฆ AUSรฆ )NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆ INNERHALBรฆ EINESรฆ4EILHAUSHALTESรฆJEWEILSรฆFร”RรฆGEGENSEITIGรฆDECKUNGSFรœ HIGรฆERKLรœRT รฆ 'EMรœย”รฆeรฆรฆ!BSรฆรฆ'EM(6/ $OPPIKรฆWERDENรฆDIEรฆ!NSรœT ZEรฆFร”RรฆORDENTLICHEรฆ!USZAHLUNGENรฆZUGUNSTENรฆVONรฆ!USZAH LUNGENรฆAUSรฆ)NVESTITIONSTรœTIGKEITรฆDESSELBENรฆ4EILHAUSHALTESรฆ JEWEILSรฆ Fร”Rรฆ EINSEITIGรฆ DECKUNGSFรœHIGรฆ ERKLรœRTรฆ 3OFERNรฆ DIEรฆ


Nr. 05/2015

– 15 –

$ECKUNGSFÜHIGKEITæINæ!NSPRUCHæGENOMMENæWIRD æVERMIN DERTæSICHæDERæ!NSATZæFÔRæDIEæKORRESPONDIERENDENæ!UFWEN dungen. æ 'EMܔæ eæ æ !BSæ æ KšNNENæ -EHRERTRÜGEæ INæ FOLGENDENæ 0RODUKTSACHKONTENæFOLGENDEæ!UFWENDUNGSANSÜTZEæERHš HEN æ sæ $+æææ æ UNDæ æ sæ $+æææ æUNDæ æ 'EMܔæ eæ æ !BSæ 'EM(6/ $OPPIKæ WERDENæ %RTRÜGE %INZAHLUNGENæ AUSæ 3PENDENæ FÔRæ BESTIMMTEæ !UFWEN DUNGEN!USZAHLUNGENæ :WECKBINDUNGæ ENTSPRECHENDæ 3PENDENVERMERK æ INNERHALBæ EINESæ 4EILHAUSHALTESæ FÔRæ DECKUNGSFÜHIGUNECHT æERKLÜRT æ &ESTLEGUNGæDERæ7ERTGRENZEæFÔRæDIEæ%INZELDARSTELLUNGæDERæ %IN æUNDæ!USZAHLUNGENæFÔRæ)NVESTITIONSVORHABEN æ 'EMܔæeææ!BSææ'EM(6/ $OPPIKæWIRDæBESTIMMT æDASSæ %IN æUNDæ!USZAHLUNGENæFÔRæ)NVESTITIONENæUNDæ)NVESTITIONSFšR DERUNGSMA”NAHMENæOBERHALBæDERæ7ERTGRENZEæVONææ %52æ FÔRæ JEDEæ )NVESTITIONæ ODERæ )NVESTITIONSFšRDERUNGSMA” NAHMEæIMæ4EILHAUSHALTæEINZELNæDARZUSTELLENæSINDæ5NTERHALBæ

æ æ

Sternberger Seenlandschaft DIESERæ7ERTGRENZEæERFOLGTæDIEæ$ARSTELLUNGæDERæ%IN æUNDæ!US ZAHLUNGENæFÔRæ)NVESTITIONENæUNDæ)NVESTITIONSFšRDERUNGSMA” NAHMENæINæJEDEMæ4EILHAUSHALTæINSGESAMT äBERTRAGBARKEIT !NSÜTZEæ FÔRæ ORDENTLICHEæ !UFWENDUNGENæ UNDæ FÔRæ ORDENT LICHEæ !USZAHLUNGENæ EINESæ 4EILHAUSHALTESæ WERDENæ BEIæ EINEMæ AUSGEGLICHENENæ (AUSHALTæ BZWæ WENNæ DERæ (AUS HALTSAUSGLEICHæ IMæ (AUSHALTSFOLGEJAHRæ ERREICHTæ WERDENæ KANNæALSæÔBERTRAGBARæERKLÜRT

$IEæRECHTSAUFSICHTLICHEæ'ENEHMIGUNGæWURDEæAMææERTEILT +UHLEN 7ENDORF æDENææ Toparkus Bürgermeister $IEæ (AUSHALTSSATZUNGæ MITæ !NLAGENæ LIEGENæ INæ DERæ :EITæ VOMæ æ BISæ ZUMæ æ JEWEILSæ -ONTAGæ BISæ &REITAG æ æ æ æ 5HRæ IMæ 2ATHAUSæ DERæ 3TADTæ 3TERNBERG æ :IMMERæ æ šFFENTLICHæAUS

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg æ&LURNEUORDNUNGSBEHšRDEæ æ "LEICHERUFERæ æ3CHWERINæ

&REIWILLIGEæ ,ANDTAUSCHæ u4HUROW +EEZh æ ,ANDKREISæ ,UDWIGSLUST 0ARCHIMæ NACHæ eeæ æ UNDæ æ ,ANDWIRTSCHAFTSANPASSUNGSGESETZæ ,W!NP' æVOMææ*ULIææ"'"Læ)æ3æ æMITæSPÜTERENæÇN DERUNGENæ Iæ 6æ Mæ DENæ eeæ Aæ BISæ Iæ DESæ &LURBEREINIGUNGS GESETZESæ&LURB' æVOMææ-ÜRZææ"'"Læ)æ3æ æMITæSPÜ TERENæÇNDERUNGENæDURCHGEFÔHRTæWERDEN

Freiwilliger Landtausch „Thurow-Keez“

$EMæ&REIWILLIGENæ,ANDTAUSCHæWERDENæFOLGENDEæ&LURSTÔCKEæUNTER LIEGEN Gemeinde/Stadt: Brüel Brüel 'EMARKUNGææ +EEZææ 4HUROW &LURææ ææ &LURSTÔCKææ æææ æ æ

Landkreis Ludwigslust-Parchim Stadt Brüel Aktenzeichen: 5433.2-76-6202 BITTEæBEIæ3CHRIFTVERKEHRæANGEBEN æ

3CHWERIN æ

Ausfertigung

Öffentliche Bekanntmachung für die Stadt Brüel !UFæ "ESCHLUSSæ DESæ 3TAATLICHENæ !MTESæ FÔRæ ,ANDWIRTSCHAFTæ UNDæ 5MWELTæ7ESTMECKLENBURGæALSæ&LURNEUORDNUNGSBEHšRDEæSOLLæDERæ

Anmeldung unbekannter Rechte )NHABERæ VONæ 2ECHTEN æ DIEæ NICHTæ AUSæ DEMæ 'RUNDBUCHæ ERSICHTLICHæ SIND æ DIEæ ABERæ ZURæ "ETEILIGUNGæ AMæ &REIWILLIGENæ ,ANDTAUSCHæ BE RECHTIGEN æWERDENæAUFGEFORDERT æDIESEæ2ECHTEæINNERHALBæVONæDREIæ -ONATENæ æGERECHNETæVOMæERSTENæ4AGEæDIESERæ"EKANNTMACHUNGæ æ BEIæ DERæ &LURNEUORDNUNGSBEHšRDEæ ANZUMELDENæ $IESEæ 2ECHTEæ SINDæAUFæ6ERLANGENæDERæ&LURNEUORDNUNGSBEHšRDEæNACHZUWEISENæ 7ERDENæ 2ECHTEæ NICHTæ FRISTGEMܔæ ANGEMELDETæ ODERæ NACHGEWIE SEN æ SOæ KANNæ DIEæ &LURNEUORDNUNGSBEHšRDEæ DIEæ BISHERIGENæ 6ER HANDLUNGENæ UNDæ &ESTSETZUNGENæ GELTENæ LASSENæ $ERæ )NHABERæ EINESæ VORSTEHENDæ BEZEICHNETENæ 2ECHTSæMUSSæDIEæ7IRKUNGæEINESæ VORæ DERæ !NMELDUNGæ EINGETRE TENENæ &RISTABLAUFSæ EBENSOæ GE GENæ SICHæ GELTENæ LASSENæ WIEæ DERæ "ETEILIGTE æ DEMGEGENÔBERæ DIEæ &RISTæ DURCHæ "EKANNTGABEæ DESæ 6ERWALTUNGSAKTESæZUERSTæINæ,AUFæ GESETZTæWORDENæIST )Mæ!UFTRAG gez. Knoblich Dezernent

,3

Ausfertigungsvermerk $IEæ !USFERTIGUNGæ STIMMTæ MITæ DERæ 5RSCHRIFTæÔBEREINæUNDæWURDEæZUMæ :WECKEæDERæ"EKANNTGABEæERSTELLT 3CHWERIN ææ M. Kulessa Sachbearbeiterin

,3


Sternberger Seenlandschaft

– 16 –

„Schön war die Zeit“

Nr. 05/2015

WARENæ GANZæ STOLZ æ DASSæ SIEæ SCHONæ ZUMæ æ -ALæ IHREæ +LASSEæ BEIæ DIESEMæ -ATHEWETTBEWERBæ VERTRETENæ DURFTENæ $ENæ VIERTENæ 0LATZæ ERREICHTENæ-ARIANNAæ.IGROæUNDæ&INNæ#IESLAK $IEææTEILNEHMENDENæ+INDERæKšNNENæSTOLZæAUFæIHREæ%RGEBNISSEæ SEINæ!LLEæERHIELTENæEINEæ5RKUNDEæUNDæEINEæKLEINEæäBERRASCHUNGæ $IEæ 3IEGERTEAMSæ NAHMENæ NOCHæ FREUDESTRAHLENDæ EINENæ "ALLæ FÔRæ IHREæ+LASSEæFÔRæDIEæ3PIELPAUSEæENTGEGEN

„Komm, wir spielen Cowboy, Cowgirl und Indianer(in) …!“ Kindertag: 06.06.2014 ab: 14.30 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus ,IEBEæ%LTERN æ'RO”ELTERN æ6ERWANDTE æ&REUNDEæ UNDæ"EKANNTE +šNNENæ3IEæSICHæNOCHæERINNERNæ7IEæWARæESæ DAMALSæALSæ+INDæAUFæDEMæ$ORF "UNTEæ+INDERFESTE æALTEæ3PIELE æ3PA” æ'EMEIN SCHAFT æ+INDERLACHEN æ&RšHLICHKEIT

EINFACHæMALæINæANDEREæ2OLLENæSCHLÔPFENæUNDæ #OWBOYæUNDæ)NDIANERæSEINæ $IESæALLESæWOLLENæWIRæAMæ+INDERTAGæWIEDERæ AUmEBENæLASSENæ+OMMENæ3IEæMITæ)HRENæ+IN DERNæVORBEIæ5NTERæDEMæ-OTTOæu3CHšNæWARæDIEæ :EITæ æ+OMM æWIRæSPIELENæ#OWBOY æ#OWGIRLæUNDæ )NDIANERIN hæERWARTENæ3IEæVIELEæLUSTIGEæ3PIELE æ TOLLEæ!KTIONENæUNDæZUMæ%NDEæDESæ&ESTESæEINEæ SPANNENDEæ3UCHEæNACHæDEMæu3CHATZæIMæ-ÔH LENSEEh

Sieger der 1. Klasse: Emma Agarius, Max Rädel

æ%SæLÜDTæEINæDIEæ,AND +ITAæ u7ITZINERæ7ELTENTDECKERhæINæ :USAMMENARBEITæMITæDENæ 6EREINENæDESæ$ORFESæ

Mathematikwettbewerb „Wer knackt die Nuss“? Emma, Max, Antonia und Anton waren die besten Rechner! -ITTEæ !PRILæ FANDæ TRADITIONELLæ DERæ -ATHEMATIKWETTBEWERBæ u7ERæ KNACKTæDIEæ.USShæANæDERæ'RUNDSCHULEæ3TERNBERGæSTATTæ4EILNEH MERæWARENæDIEæJEWEILSææBESTENæ2ECHNERæDERææUNDææ+LASSENæ *EWEILSæ ZWEIæ +INDERæ BILDETENæ IMMERæ EINEæ -ANNSCHAFTæ 3PIE LERISCHæ LšSTENæ SIEæ VERSCHIEDENEæ !UFGABENæ $ABEIæ GINGæ ESæ UMæ SCHNELLESæ2ECHNEN æ%RKENNENæVONæ:AHLEN æ"AUENæMITæ3TECKWÔR FELN æ 5NTERSCHIEDEæ HERAUSlNDEN æ 7EGEæ SUCHEN æ :AHLENlGURENæ LšSEN æ0UZZLE $IEæ*UNGENæUNDæ-ÜDCHENæDERææ+LASSENæWARENæGANZæAUFGEREGT æ WARENæSIEæDOCHæDASæERSTEæ-ALæBEIæSOæEINEMæ7ETTBEWERBæDABEIæ $EUTLICHæALSæ3IEGERæSETZTENæSICHæ%MMAæ!GARIUSæUNDæ-AXæ2ÜDELæ AUSæ DERæ Aæ DURCHæ "EIDEæ WARENæ GANZæ lXEæ +OPFRECHNERæ UNDæ AR BEITETENæ SEHRæ GUTæ ZUSAMMENæ IMæ 4EAMæ :WEITERæ WURDENæ &IONAæ 3OMMERæ UNDæ !RNEæ &RONEKæ $ENæ DRITTENæ 0LATZæ ERREICHTENæ *ULIANæ !PELæ UNDæ 4AMMOæ "RÜUERæ 6IERTERæ WURDENæ 3ARAHæ 4EUCHERTæ UNDæ ,ENNYæ6ORBAU "EIæDENæZWEITENæ+LASSENæERWIESENæSICHæ!NTONIAæ$OHLEæUNDæ!N TONæ $EATCUæ AUSæ DERæ +LASSEæ Aæ ALSæ WAHREæ 0UZZLE æ UNDæ "AUMEI STERæ UNDæ ERKÜMPFTENæ DENæ 3IEGæ .URæ KNAPPæ DAHINTERæ WURDENæ *O ANNAæ 2UXæ UNDæ "ENæ 3CHLÔNZæ :WEITERæ !UFæ DENæ æ 2ANGæ KAMENæ 2ABEAæ 6ENNEMANNæ UNDæ 3OPHIAæ 'OTTSCHALKæ "EIDEæ -ÜDCHENæ

2. Platz der 2. Klasse: Ben Schlünz, Joanna Rux Heike Sablofski Fachschaft Mathematik

7IR BEGL~CKW~NSCHEN DIE &IRMA %0 7ESTPHAL IN "R~EL ZUM

 JiRHIGEN 'ESCHiFTS JUBILiUM


Nr. 05/2015

– 17 –

Sternberger Seenlandschaft

AnkĂźndigung Speedskating 2015 $ERĂŚ 7ITZINERĂŚ )NLINESKATINGĂŚ 6EREINĂŚ EĂŚ 6ĂŚ RUFTĂŚ WIEDERĂŚ ALLEĂŚ &REUNDEĂŚ DESĂŚ )NLINE 3KATENSĂŚ AUFĂŚ ZUMĂŚTRADITIONELLEN

Speedskating 2015 *EDERĂŚ 4EILNEHMERĂŚ ISTĂŚ HERZLICHĂŚ WILLKOMMENĂŚ 7IRĂŚWOLLENĂŚJEDEMĂŚSPORTLICHĂŚ)NTERESSIERTENĂŚDIEĂŚ -šGLICHKEITĂŚGEBENĂŚSICHĂŚINĂŚFAMILIĂœRERĂŚ'EMEIN SCHAFTĂŚ AKTIVĂŚ ZUĂŚ BETĂœTIGENĂŚ NACHĂŚ DEMĂŚ -OTTOĂŚ u$ABEISEINĂŚ ISTĂŚ ALLEShĂŚ 3PA”Ì UNDĂŚ &REUDEĂŚ SOL LENĂŚDABEIĂŚIMĂŚ6ORDERGRUNDĂŚSTEHEN Datum: Ort: Start:

Samstag, den 16. Mai 2015 Borkow, Am Bahnhof, StraĂ&#x;e nach Schlowe Beginn fĂźr alle Strecken ist um 10 Uhr

%SĂŚ WERDENĂŚ 3TRECKENĂŚ Ă”BERĂŚ ĂŚ KM ĂŚ ĂŚ KMĂŚ UNDĂŚ ĂŚ KMĂŚ ANGEBOTENĂŚ 3TARTĂŚ FĂ”RĂŚ ALLEĂŚ 4EILNEHMERĂŚ ISTĂŚ INĂŚ "ORKOW ĂŚ 3TRA”EĂŚ NACHĂŚ 3CHLOWEĂŚ !LLEĂŚ 3TRECKENĂŚSTARTENĂŚZURĂŚGLEICHENĂŚ:EIT Laufstrecken: 6ONĂŚ "ORKOWĂŚ GEHTĂŚ ESĂŚ 2ICHTUNGĂŚ +LEINĂŚ 0RITZĂŚ DURCHĂŚ DENĂŚ 7ALDĂŚ UNDĂŚ WEITERĂŚ 2ICHTUNGĂŚ +U KUKĂŚ $ERĂŚ 7ENDEPUNKTĂŚ FĂ”RĂŚ DIEĂŚ ĂŚ KMĂŚ ISTĂŚ AMĂŚ /RTSEINGANGĂŚ +LEINĂŚ 0RITZĂŚ $ERĂŚ 7ENDEPUNKTĂŚ FĂ”RĂŚĂŚKMĂŚKURZĂŚVORĂŚ+UKUKĂŚ$IEĂŚĂŚKMĂŚ3KATERĂŚ LAUFENĂŚ MALĂŚDIEĂŚĂŚKMĂŚ3TRECKEĂŚ%INEĂŚ$ARSTELLUNGĂŚUNSERERĂŚ,AUF STRECKENĂŚ lNDENĂŚ 3IEĂŚ UNTERĂŚ HTTPMEINSPORTPLATZDEEBWACHE TRACKS 3PEEDSKATING "ORKOW KM 3TRECKE Meldungen: 3IEĂŚKšNNENĂŚSICHĂŚABĂŚSOFORTĂŚBISĂŚZUMĂŚĂŚ-AIĂŚPERĂŚ% -AILĂŚANMELDENĂŚ ANĂŚ info@skater-witzin.deĂŚ .ACHMELDUNGENĂŚ SINDĂŚ NOCHĂŚ VORĂŚ /RTĂŚ AMĂŚĂŚ-AIĂŚBISĂŚSPĂœTESTENSĂŚĂŚ-INUTENĂŚVORĂŚDEMĂŚ3TARTĂŚGEGENĂŚZU SĂœTZLICHĂŚĂŚ%UROĂŚ.ACHMELDEGEBĂ”HRĂŚMšGLICH Wertungen: !LTERSKLASSENWERTUNGĂŚ +INDERĂŚ UNDĂŚ *UGENDLICHE%RWACHSENEĂŚ STARTENĂŚ INĂŚ IHRENĂŚ JEWEILIGENĂŚ !LTERSKLASSENĂŚ GEMĂœÂ”ĂŚ DENĂŚ "ESTIM MUNGENĂŚDERĂŚ+INDER ĂŚUNDĂŚ*UGENDSPORTSPIELEĂŚUNDĂŚDENĂŚ2ICHTLINIENĂŚ DESĂŚ ,ANDESSPORTBUNDESĂŚ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNĂŚ $IEĂŚ 7ER TUNGĂŚERFOLGTĂŚFĂ”RĂŚ&RAUENĂŚUNDĂŚ-ĂœNNERĂŚGETRENNTĂŚ!LLEĂŚ4EILNEHMERĂŚER HALTENĂŚ 5RKUNDENĂŚ $IEĂŚ 'ESAMTSIEGERĂŚ MĂœNNLICHWEIBLICHĂŚ Ă”BERĂŚ ĂŚ KMĂŚ SOWIEĂŚ DIEĂŚ 3IEGERĂŚ DERĂŚ +INDERWERTUNGĂŚ BISĂŚ !+ĂŚ ĂŚ MĂœNNLICH WEIBLICHĂŚĂ”BERĂŚĂŚKMĂŚERHALTENĂŚ0OKALE

Es besteht Helmpflicht, 'ELENKSCHĂ”TZERĂŚWERDENĂŚEMPFOHLEN Startgeld/Verpflegung: %INĂŚ3TARTGELDĂŚVONĂŚ ĂŚ%UROĂŚFĂ”RĂŚ0ERSONENĂŚABĂŚĂŚ*AHRENĂŚWIRDĂŚZURĂŚ $ECKUNGĂŚ DERĂŚ 5NKOSTENĂŚ ERHOBENĂŚ %INEĂŚ GEEIGNETEĂŚ 6ERSORGUNGĂŚ 'ETRĂœNKE ĂŚ /BST ĂŚ WIRDĂŚ VORĂŚ /RTĂŚ ANGEBOTENĂŚ )MĂŚ !NSCHLUSSĂŚ lNDETĂŚ die Siegerehrung statt. 7IRĂŚWĂ”NSCHENĂŚSCHONĂŚJETZTĂŚVIELĂŚ%RFOLGĂŚUNDĂŚ3PA”ÌBEIMĂŚ3PEEDSKA TINGĂŚĂŚINĂŚ"ORKOW Edge-Bert Wache - Inlineskater Verein Witzin

Sicherheit: $ERĂŚ)NLINESKATINGĂŚ6EREINĂŚEĂŚ6ĂŚĂ”BERNIMMTĂŚKEINEĂŚ(AFTUNGĂŚFĂ”RĂŚPER SONELLEĂŚ UNDĂŚ SĂœCHLICHEĂŚ 3CHĂœDENĂŚ %SĂŚ WIRDĂŚ DARAUFĂŚ HINGEWIESEN ĂŚ DASSĂŚ JEDERĂŚ 4EILNEHMERĂŚ FĂ”RĂŚ EINENĂŚ AUSREICHENDENĂŚ 'ESUNDHEITS ĂŚ UNDĂŚ 4RAININGSZUSTANDĂŚ SELBSTĂŚ VERANTWORTLICHĂŚ ISTĂŚ UNDĂŚ DIEĂŚ 4EILNAH MEĂŚAUFĂŚEIGENEĂŚ'EFAHRĂŚERFOLGT

Impressum Amtliches Bekanntmachungsblatt des Amtes Sternberger Seenlandschaft Verlag + Satz: Druck: Telefon und Fax: Anzeigenannahme: Redaktion: Internet und E-Mail:

Verlag + Druck LINUS WITTICH KG RĂśbeler StraĂ&#x;e 9, 17209 Sietow Druckhaus WITTICH An den Steinenden 10, 04916 Herzberg/Elster Tel. 03535/489-0 Tel.: 039931/57 90 Fax: 039931/5 79-30 Tel.: 039931/57 9-16 Fax: 039931/57 9-45 www.wittich.de, E-Mail: info@wittich-sietow.de

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der auch verantwortlich ist. Fßr Text-, AnzeigenverÜffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gßltige Anzeigenpreisliste. Fßr nicht gelieferte Zeitungen infolge hÜherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages fßr ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprßche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrßcklich ausgeschlossen. Das Amtsblatt Sternberger Seenlandschaft wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte der Kommunalverwaltung verteilt. Darßber hinaus ist es in der Stadt bzw. Amtsverwaltung erhältlich und auf Antrag abonnierbar.

Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4c-Farben gemischt. Dabei kĂśnnen Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb kĂśnnen wir fĂźr eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie Ăźbernehmen. DiesbezĂźgliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte der hier verĂśffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte und auch Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers. Verantwortlich: Amtlicher Teil: AuĂ&#x;eramtlicher Teil: Anzeigenteil: Erscheinungsweise:

Der BĂźrgermeister, der Amtsvorsteher Mike GroĂ&#x; (V. i. S. d. P.) Jan Gohlke monatlich, wird kostenlos an alle erreichbaren Haushalte im Amtsbereich verteilt 7.950 Exemplare

Auflage:

VERLAG + DRUCK

LINUS WITTICH KG

Heimat- und BĂźrgerzeitungen


Sternberger Seenlandschaft

– 18 –

Nr. 05/2015

Zwei ganz besondere Wochen

Der Schüleraustausch war ein voller Erfolg !Mæ $AVID &RANCK 'YMNASIUMSæ STANDæ DIEæ 7OCHEæ VOMæ æ !PRILæ BISæZUMææ!PRILæGANZæIMæ:EICHENæDESæ3CHÔLERAUSTAUSCHESæMITæ DEMæu)SENDOORNæ#OLLAGEhæAUSæDEMæNIEDERLÜNDISCHENæ7ARNSVELD 7ÜHRENDæDIESERæ:EITæHATTENæSICHæDIEæBEIDENæ+LASSENææUNDææ FÔRæ IHREæ 'ÜSTEæ EINæ UNVERGESSLICHESæ 0ROGRAMMæ AUSGEDACHTæ 3Oæ ZEIGTENæDIEæ3CHÔLERæIHRENæNIEDERLÜNDISCHENæ&REUNDENæAMæERSTENæ 4AGæ IHREæ 3CHULEæ UNDæ AUFæ EINERæ 3TADTRALLYEæ DIEæ 3TADTæ 3TERNBERGæ UNDæ IHREæ 3EHENSWÔRDIGKEITENæ !U”ERDEMæ WURDEæ EINEæ (IP(OP 4ANZCHOREOGRAPHIEæ FÔRæ DASæ !BSCHLUSSFESTæ AMæ $ONNERSTAGæ GE LERNTæ !Mæ -ITTWOCHæ WURDEæ DANNæ AUFæ EINERæ WEITERENæ 3TADTRALLYEæ DIEæ ALTEæ (ANSESTADTæ 7ISMARæ ERKUNDETæ :UMæ 4AGESABSCHLUSSæ WURDENæDANNæNOCHæIMæ#HORææWEITEREæ,IEDERæFÔRæDENæ$ONNERSTAGæ EINSTUDIERTæ &ÔRæ DENæ LETZTENæ 4AGæ MITæ DENæ NIEDERLÜNDISCHENæ 'Ü STENæFUHRENæDIEæINSGESAMTææ+LASSENæDANNæINæDIEæNAHEæ,ANDES HAUPTSTADTæ 3CHWERINæ UNDæ BESUCHTENæ NACHæ EINERæ &OTOTOURæ DURCHæ DENæ 3CHLOSSPARK æ MITæ SEINENæ VIELENæ 3TATUEN æ DASæ 3CHLOSSæ &ÔRæ DASæ !BSCHLUSSFESTæ AMæ !BENDæ HABENæ DIEæ 3CHÔLERæ DANNæ %SSENæ MITGEBRACHT æWODURCHæEINæRIESIGESæ"UFFETæENTSTAND 'ESCHLAFENæUNDæGEGESSENæWURDEæDIEæANDERENæ4AGEæÔBERæINæDENæ 'ASTFAMILIEN $OCHæNICHTæNURæINæ$EUTSCHLANDæGABæESæEINEæ-ENGEæ3PA”æFÔRæDIEæ 3CHÔLERæ"EREITSæINæDERæ7OCHEæVOMææ*ANUARæBISæZUMææ*A NUARæFUHRENæDIEææDEUTSCHENæ+LASSENæNACHæ7ARNSVELDæUNDæWUR DENæAUCHæHIERæHERZLICHSTæEMPFANGEN

BRACHTæ !Mæ DARAUFFOLGENDENæ $IENSTAGæ GINGæ ESæ DANNæ NACHæ EINERæ &AHRTæ VONæ CAæ æ 3TUNDENæ NACHæ !MSTERDAMæ (IERæ KONNTENæ DIEæ 3CHÔLERæ 3CHLITTSCHUHLAUFENæ UNDæ BESUCHTENæ ANSCHLIE”ENDæ AUCHæ NOCHæ DASæ u2IJKSMUSEUMh æ EINæ -USEUM æ INæ DEMæ 7ERKEæ DERæ BE RÔHMTESTENæ +ÔNSTLERæ AUSGESTELLTæ SINDæ "ESONDERSæ INæ %RINNERUNGæ BLIEBæ FÔRæ DIEæ 3CHÔLERæ HIERæ DASæ RIESIGEæ 'EMÜLDEæ u$IEæ .ACHTWA CHEhæ VONæ DEMæ +ÔNSTLERæ 2EMBRANDTæ !Mæ .ACHMITTAGæ DESæ 4AGESæ GINGæESæDANNæNOCHæINæDIEæu$."hæ$Eæ.EDERLANDSCHEæ"ANK æDIEæ NIEDERLÜNDISCHEæ :ENTRALBANKæ !Mæ LETZTENæ 4AGæ DESæ 3CHÔLERAUS TAUSCHESæ ZEIGTENæ DIEæ 'ASTGEBERæ IHRENæ 'ÜSTENæ DANNæ AUFæ EINERæ 3TADTRALLYEæ IHREæ (EIMATSTADTæ !Mæ !BENDæ GABæ ZUMæ !BSCHLUSSæ NOCHæEINEæ!BSCHLUSSFEIERæ(IERæSORGTENæDIEæ'ASTGEBERæMITæIHRENæ SELBSTæ AUSGEDACHTENæ 0ROGRAMMPUNKTENæ FÔRæ EINENæ UNVERGESS LICHENæ!USTAUSCHæ!LLESæINæALLEMæHATTENæDIEæ3CHÔLERæEINEæ-ENGEæ 3PA”æ UNDæ &REUDEæ ANæ DENæ ZWEIæ 7OCHENæ 3CHÔLERAUSTAUSCHæ UNDæ VERABSCHIEDETENæ IHREæ NEU GEWONNENENæ &REUNDEæ SEHRæ HERZLICHæ AMæ&REITAGæFÔRæIHREæ2ÔCKREISEæINæDIEæ.IEDERLANDE Lennart Sonnabend, Schüler aus der Klasse 9.2

(IERæ GINGæ ESæ AMæ ERSTENæ 4AGæ INæ DENæ .IEDERLANDENæ INæ DIEæ 3CHU LEæ(IERæWURDENæDIEæ3CHÔLERæINæVERSCHIEDENEæ'RUPPENæEINGETEILTæ 7ÜHRENDæ DIEæ EINEæ 'RUPPEæ &ILMEæ ÔBERæ DASæ TYPISCHEæ ,EBENæ AUSæ DENæ ZWEIæ VERSCHIEDENENæ ,ÜNDERNæ DREHTE æ ERARBEITETEæ SICHæ DIEæ ANDEREæ 'RUPPEæ EINEæ 0RÜSENTATION æ ÔBERæ DIEæ 5NTERSCHIEDEæ UNDæ 'EMEINSAMKEITENæ VONæ DENæ .IEDERLANDENæ UNDæ $EUTSCHLANDæ !LLERDINGSæ WURDEæ NURæ DIESERæ EINEæ 4AGæ DIREKTæ INæ DERæ 3CHULEæ VER

Brüeler SV souverän in nächster Pokalrunde $IEæ !LTENæ (ERRENæ DESæ "RÔELERæ 36æ KONNTENæ SICHæ MITæ EINEMæ UNER WARTETæKLARENæ3IEGæINæDERæ!USSCHEIDUNGSRUNDEæDESæ+REISPOKALSæIMæ +REISVERBANDæ 3CHWERIN .ORDWESTMECKLENBURGæ DURCHSETZENæ UNDæ ZIEHENæSOUVERÜNæINæDIEæNÜCHSTEæ2UNDEæEIN :UæFRÔHERæ3TUNDEæAMæ'RÔNDONNERSTAGABENDæKAMæESæAUFæDEMæ"RÔE LERæ3PORTPLATZæZURæ"EGEGNUNGæMITæDEMæ36æ'RO”æ3TIETENæ.ACHæDEMæ ZEITIGENæ !USSCHEIDENæ VORæ *AHRESFRISTæ HATTENæ SICHæ DIEæ -ÜNNERæ VONæ 4RAINERæ%æ+ÜKERæDIESMALæEINIGESæVORGENOMMENæUNDæWOLLTENæINæDIEæ NÜCHSTEæ2UNDEæEINZIEHENæ4ROTZæEINIGERæ!USFÜLLEæKONNTEæDERæ#OACHæ AUSæDEMæ6OLLENæSCHšPFENæUNDæHATTEæDIEæ1UALæDERæ7AHLæBEIæDERæ!UF STELLUNGæ$ERæ3PIELMODUSæÔBERææXææ-INUTENæSIEHTæIMæ!LTHERRENBE REICHææ3PIELERæVOR æDIEæBELIEBIGæOFTæEIN æUNDæAUSGEWECHSELTæWERDENæ DÔRFEN æSOæDASSæESæZUMINDESTæIMæKONDITIONELLENæ"EREICHæKEINEæ0RO BLEMEæGEBENæKANN

$IEæ 3TARTFORMATIONæ ZEIGTEæ DANNæ VONæ "EGINNæ ANæ ABERæ AUCH æ DASSæ MANæ DENæ 'EGNERæ AUSæ DERæ +REISOBERLIGAæ MITæ SPIELERISCHENæ -ITTELNæ BEZWINGENæ WOLLTEæ $IEæ 3TIETENERæ WURDEæ DURCHæ DRUCKVOLLEæ !KTIONENæ INæ DIEæ EIGENEæ (ÜLFTEæ GEDRÜNGTæ UNDæ ESæ ERGABENæ SICHæ EINIGEæ #HAN CENæ ,EIDERæ WURDENæ WIEDERæ WIEæ SOæ OFTæ ZUæ WENIGEæ DAVONæ GENUTZTæ %NTWEDERæWARæESæEINæ(AKENæZUæVIELæODERæDERæ4ORWARTæPARIERTE æWIEæ BEIæ EINEMæ SATTENæ 3CHUSSæ VONæ 3Tæ +URTZæ NACHæ TOLLERæ +OMBINATIONæ ÔBERæ DIEæ LINKEæ 3EITEæ 3Oæ MUSSTEæ EINEæ 3TANDARDSITUATIONæ HERHALTEN æ UMæDIEæLANGEæVERDIENTEæ&ÔHRUNGæFÔRæDENæ"36æZUæBRINGENæ$ERæMITæ 'ASTSPIELGENEHMIGUNGæ AUFGELAUFENEæ -AIKæ 'RATTKEæ ZEIGTEæ INæ DERæ æ -INUTEæ SEINEæ +LASSEæ UNDæ ZIMMERTEæ DENæ "ALLæ ZUMæ UMJUBELTENæ æ INæ DIEæ -ASCHENæ $ERæ 4ORWARTæ HATTEæ ZWARæ NOCHæ EINEæ (ANDæ AMæ "ALL æ KONNTEæ DENæ SCHARFENæ 3CHUSSæ ABERæ NICHTæ ABWEHRENæ $IEæ "RÔ ELERæ MACHTENæ NICHTæ DENæ &EHLER æ DENæ EINGESPIELTENæ UNDæ IMMERæ GE FÜHRLICHENæ36æ'RO”æ3TIETENæINSæ3PIELæKOMMENæZUæLASSEN æSONDERNæ ARBEITETENæKONSEQUENTæWEITERæNACHæVORNE )NæDERææ-INUTEæWARæESæ3VENæ!PELæDERæSICHæANæEINEæALTEæ&U”BALLER WEISHEITæERINNERTEæu7ENNæ$UæNICHTæWEI”T æWOHINæMITæDEMæ"ALL æDANNæ


Nr. 05/2015

– 19 –

HAUæ IHNæ AUFSæ 4ORhæ 3EINæ 3CHUSSæ MITæ DERæ 0IKEæ VONæ DERæ 3TRAFRAUM KANTEæ SETZTEæ TÔCKISCHæ AUFæ UNDæ LANDETEæ UNHALTBARæ IMæ GEGNERISCHENæ +ASTENæ 3Oæ KONNTEæ DERæ !U”ENSEITERæ MITæ EINERæ æ &ÔHRUNGæ INæ DIEæ +ABINEæ GEHENæ $ORTæ WARæ MANæ SICHæ EINIG æ DASSæ DERæ 'EGNERæ NOCHæ NICHTæBESIEGTæISTæUNDæMANæNURæDURCHæKONZENTRIERTEæ!RBEITæDENæ%RFOLGæ AMæ%NDEæSICHERNæKANN 5NDæTATSÜCHLICHæVERSUCHTEæDERæ'ASTæZUæ"EGINNæDERæZWEITENæ(ALBZEITæ NOCHMALæEINIGESæUMæDASæ3PIELæZUæDREHENæ$IEæSEHRæHARTEæ3PIELWEI SEæBRACHTEæABERæIMMERæWIEDERæAUSSICHTSREICHEæ&REISTO”CHANCENæFÔRæ DENæ"36æ3OæKONNTEæDERæ3PEZIALISTæ-æ'RATTKEæWIEDERæZUSCHLAGENæ UNDæ ZIRKELTEæ DENæ "ALLæ AUSæ æ -ETERNæ ÔBERæ DIEæ -AUERæ $ERæ 'ÜSTE KEEPERæ KONNTEæ DIESMALæ NURæ BEWUNDERNDæ HINTERHERæ SCHAUEN æ WIEæ DERæ"ALLæZUMææEINSCHLUGæ$AMITæWARæDIEæ'EGENWEHRæGEBROCHENæ UNDæ DIEæ "RÔELERæ FANDENæ 3PA”æ AMæ 4OREæ SCHIE”ENæ $ASæ SCHšNSTEæ DESæ4AGESæERZIELTEæINæDERææ-INUTEæDANNæ(æ-ATHLOUTHIæ6ORæDEMæ GEGNERISCHENæ3TRAFRAUMæVOMæEIGENTLICHENæ"RÔELERæ4ORJÜGERæ*æ"RE DEFELDæANGESPIELT æZOGæERæMITæLINKSæABæUNDæSEINæ3CHUSSæLANDETEæUN HALTBARæIMæ7INKELæZUMæ 7ENIGSTENSæUMæEINENæ%HRENTREFFERæWARENæDIEæ'ÜSTEæJETZTæBEMÔHT æ ENTBLš”TENæ DABEIæ ABERæ IHREæ !BWEHRæ "EIæ EINEMæ SCHNELLENæ +ONTERæ WARæDERæ"36æINæäBERZAHLæ$ERæ4ORWARTæKONNTEæABERæDENæ3CHUSSVER SUCHæVONæ*æ"REDEFELDæABWEHRENæ:UæSEINEMæ0ECHæNICHTæWEITæGENUGæ UNDæ2æ"ARTELæHATTEæAUSæ.AHDISTANZæKEINEæ-ÔHEæZUMææ%NDSTANDæ EINZUSCHIEBEN !Mæ%NDEæEINæVERDIENTERæ%RFOLGæDERæGESAMTENæ-ANNSCHAFT æZUæDERæ AUCHæALLEæANæDIESEMæ4AGæNICHTæBERÔCKSICHTIGTENæODERæVERHINDERTENæ 3PIELERæZÜHLENæ.UNæWARTETæMANæGESPANNTæDARAUF æWELCHESæ,OSæDENæ "36æ INæ DERæ NÜCHSTENæ 2UNDEæ ERWARTET æ WÔRDEæ DASæ 4EAMæ DOCHæ ZUæ GERNEæAUCHæERSTMALIGæDIEæZWEITEæ2UNDEæÔBERSTEHENæ-ITæDERæDIES MALæ GEZEIGTENæ ,EISTUNGæ BRAUCHTæ MANæ SICHæ JEDENFALLSæ NICHTæ ZUæ VER STECKEN $ERæ"RÔELERæ36æSPIELTEæMITæ*æ'RUNWALD æ%æ*EDECKE æ5æ$UHR æ-æ 'EYER æ *æ "AUSTIAN æ !æ %DEM æ 3æ !PEL æ 2æ 3TREGE æ -æ 'RATTKE æ 3æ +URTZ æ (æ -ATHLOUTHI æ 2æ "ARTEL æ *æ "REDEFELD æ -æ -ÔLLERæ UNDæ -æ 3PALKHAVER

Der Brüeler SV informiert Knapper Sieg im Altkreisderby !Mæ&REITAG æDENææTRAFENæDIEæ!LTHERRENTEAMSæVOMæ"RÔELERæ 36æUNDæDERæ43'æ7ARINæZUæEINEMæFREUNDSCHAFTLICHENæ6ERGLEICHæAUF EINANDERæ$IESESæEWIGæJUNGEæ!LTKREISDERBYæLOCKTEæIMMERHINæÔBERææ :USCHAUERæAUFæDENæ"RÔELERæ*AHN 3PORTPLATZ :Uæ 3PIELBEGINNæ ERARBEITETæ SICHæ DASæ STARKæ VERJÔNGTEæ 'ÜSTETEAMæ EI NEæLEICHTEæ&ELDÔBERLEGENHEITæ$ERæ'ASTGEBERæBRAUCHTEæEINIGEæ:EIT æ UMæ3ICHERHEITæINæSEINEæ!KTIONENæZUæBEKOMMENæ.ACHæUNDæNACHæER GABENæ SICHæ DANNæ ABERæ AUCHæ DIEæ ERSTENæ #HANCENæ $IEæ ERSTEæ KLAREæ HATTEæ!æ6OGELæAUFæDEMæ&U”æ.ACHæSCHšNERæ"ALLANNAHMEæIMæ3TRAF RAUMæSCHOSSæERæDASæ,EDERæABERæDOCHæDEUTLICHæÔBERæDASæ4ORæ"ES SERæMACHTEæESæDANNæ-æ-ÔLLER æDERæNACHæEINEMæÔBERLEGTENæ3EITEN WECHSELæALLEINEæINæDENæ3TRAFRAUMæZOGæUNDæABSCHLOSSæ!UCHæWENNæ DERæ"ALLæNICHTæ GANZæ UNHALTBARæ SCHIENæ WARæ DIEæ æ &ÔHRUNGæZUæDIE SEMæ:EITPUNKTæVERDIENTæ$IEæNÜCHSTEæ'RO”CHANCEæERGABæSICHæDANNæ FÔRæ#Hæ+RAFTæ3EINENæÔBERLEGTENæ(EBERæKRATZTEæEINæ6ERTEIDIGERæNOCHæ VONæDERæ,INIEæ $IEæ GANZEæ !KTIONæ WARæ SOæ KNAPP æ DASSæ ESæ WOHLæDERæ 4ORLINIENTECHNIKæBEDURFTæHÜTTE æUMæSICHERæÔBERæ4REFFERæODERæNICHTæZUæ entscheiden. $IEæ7ARINERæBLIEBENæABERæAUCHæNICHTæOHNEæ#HANCENæ.ACHæEINEMæ &EHLERæAUFæDERæRECHTENæ"RÔELERæ!BWEHRSEITEæWARæ*æ+RšGERæVšLLIGæFREIæ UNDæ LIE”æ SICHæ DIESEæ 'ELEGENHEITæ NICHTæ ENTGEHENæ %ISKALTæ VERWAN DELTEæERæZUMææ!USGLEICHæ!NSCHLIE”ENDæWARæDERæ"36æWIEDERæAMæ :UGæ.ACHæERNEUTEMæ&LANKENWECHSELæLIEFæ2æ"ARTELæAUFæDERæRECHTENæ 3EITEæFREIæAUFæDENæ4ORWARTæZUæ%RæPEILTEæDASæKURZEæ%CKæANæABERæDERæ 7ARINERæ4ORHÔTERæHATTEæDENæ"RATENæGEROCHENæUNDæRETTETEæZURæ%CKEæ $IESE æGETRETENæVONæ3Tæ+URTZ æLANDETEæGUTæGETIMTæAUFæDEMæ+OPFæVONæ 2æ "ARTEL æ DERæ ESæ DIESMALæ BESSERæ MACHTEæ UNDæ ZUMæ æ EINNICKTEæ -ITæDIESEMæ%RGEBNISæGINGæESæAUCHæINæDIEæ0AUSE $ERæ"RÔELERæ4RAINERæ%æ+ÜKERæWECHSELTEæKRÜFTIGæDURCHæUNDæSOæGINGæ ESæMITæNEUEMæ3CHWUNGæINæ(ÜLFTEæZWEIæ!LSæDANNæ-æ'EYERæAUFæSEI

Sternberger Seenlandschaft

NERæ LINKENæ 3EITEæ DENæ 4URBOæ EINSCHALTETEæ UNDæ NACHæ EINEMæ 3PRINTæ ÔBERæ DASæ HALBEæ &ELDæ DEMæ 3CHLUSSMANNæ BEIMæ æ KEINEæ #HANCEæ LIE” æ DACHTENæ VIELEæ BEREITSæ ANæ EINEæ 6ORENTSCHEIDUNGæ $IEæ 'ÜSTEæ WOLLTENæ SICHæ ABERæ NICHTæ GESCHLAGENæ GEBENæ UNDæ DRÜNGTENæ AUFæ DENæ !NSCHLUSSæ5NDæWIEDERæWARæESæ*æ+RšGERæDERæSEINæ4EAMæMITæSEINEMæ 4REFFERæ ZUMæ æ INSæ 3PIELæ ZURÔCKæ BRACHTEæ !UFæ DERæ ANDERENæ 3EI TEæHÜTTEæ-æ-ÔLLERæSEINENæZWEITENæ4REFFERæMARKIERENæKšNNEN æABERæ DIESMALæWARæ-æ3CHULZæIMæ4ORæAUFæDEMæ0OSTENæUNDæWEHRTEæDENæ"ALLæ ABæ$ASæ3PIELæWOGTEæNUNæHINæUNDæHERæUNDæESæERGABENæSICHæ#HAN CENæAUFæBEIDENæ3EITENæ$ERæ%HRGEIZæBEIDERæ-ANNSCHAFTENæWARæSPÔR BARæUNDæSOæKAMæESæNUNæAUCHæZUæEINIGENæHITZIGENæ$UELLENæ7IEæMANæ DIEæ%NERGIEæAUSæSOLCHENæ:WEIKÜMPFENæRICHTIGæNUTZT æZEIGTEæDANNæ3Tæ +URTZ æ DERæ KURZæ VORHERæ NOCHæ HEFTIGæ DISKUTIEREND æ DANNæ HOCHæ MOTI VIERTæSEINEæGUTEæ,EISTUNGæMITæDEMææKRšNTEæ!BERæAUCHæDASæWARæ NOCHæ NICHTæ DIEæ %NTSCHEIDUNGæ .ACHæ EINEMæ SCHNELLæ AUSGEFÔHRTENæ &REISTO”æKOMBINIERTENæSICHæDIEæ7ARINERæBISæINæDENæ3TRAFRAUMæUNDæ%æ 7EHRæLIE”æ*æ'RUNWALDæIMæ"RÔELERæ4ORæKEINEæ#HANCE .UNæSOLLTEæESæFÔRæDIEæ'ÜSTEæNOCHæDERæ!USGLEICHæSEINæUNDæSIEæDRÜNG TENæAUFæDASæ"RÔELERæ4ORæ$IEæ!BWEHRæDERæ'ASTGEBERæHATTEæSICHæABERæ GEFUNDENæUNDæKONNTEæDURCHæAUFOPFERUNGSVOLLENæ%INSATZæDENæKNAP PENæ6ORSPRUNGæBISæZUMæ3CHLUSSPlFFæDESæGUTæLEITENDENæ3CHIEDSRICH TERSæ#Hæ2O”æVERTEIDIGEN !Mæ %NDEæ WARENæ SICHæ ALLEæ EINIG æ DIESEæ SCHšNEæ 4RADITIONæ FORTZU FÔHRENæ 3Oæ KOMMTæ ESæ IMæ (ERBSTæ ZURæ .EUAUmAGEæ DESæ +LASSIKERS æ DIESMALæ INæ 7ARINæ $OCHæ VORHERæ STEHTæ FÔRæ DIEæ "RÔELERæ !LTHERRENFU” BALLERæNOCHæDIEæNÜCHSTEæ0OKALRUNDEæANæ$IEæ!USLOSUNGæBESCHERTEæ DERæ -ANNSCHAFTæ WIEDERæ EINæ (EIMSPIELæ UNDæ MANæ TRIFFTæ AMæ -ITTWOCHæ VORæ (IMMELFAHRTæ æ UMæ æ 5HRæ AUFæ DEMæ "RÔELERæ *AHNSPORTPLATZæ AUFæ DENæ 3CHWERINERæ 3#æ $IEæ ,ANDESHAUPTSTÜDTERæ DÔRFTENæNOCHæAUFæ7IEDERGUTMACHUNGæAUSæSEIN æDENNæDASæKLAREææ FÔRæDENæ"36æVORææ*AHRENæIMæGLEICHENæ7ETTBEWERBæWARæBESTIMMTæ NICHTæNACHæIHREMæ'ESCHMACKæ$IEæ"RÔELERæWÔRDENæSICHæÔBERæVIELEæ :USCHAUERæFREUEN æFÔRæDIEæ6ERPmEGUNGæISTæNATÔRLICHæAUCHæGESORGT &ÔRæDENæ"RÔELERæ36æSPIELTENæ*æ'RUNWALD æ2æ3TEINKE æ5æ$UHR æ-æ 'EYER æ#Hæ+RAFT æ!æ%DEM æ2æ"OLLBUCK æ-æ+LATTE æ3æ!PEL æ2æ3TRE GE æ!æ6OGEL æ-æ'RATTKE æ3æ+URTZ æ2æ"ARTEL æ/æ(OPPE æ-æ-ÔLLERæ UNDæ2æ4OPARKUS René Bartel


Sternberger Seenlandschaft

– 20 –

Eigeninitiative und Sponsorenhilfe bringen den Verein voran $ASSæ DIEæ !NKÔNDIGUNGENæ DERæ 6EREINSMITGLIEDERæ AUFæ DERæ -IT GLIEDERVERSAMMLUNGæ DESæ "RÔELERæ 36æ KEINEæ LEERENæ 6ERSPRE CHUNGENæ WAREN æ LÜSSTæ SICHæ INZWISCHENæ FÔRæ !U”ENSTEHENDEæ AUFæ DEMæ*AHNSPORTPLATZæERKENNENæ3OæERSTRAHLTæDIEæ6EREINSGASTSTÜTTEæ INæ NEUEMæ 'LANZ æ NACHDEMæ DORTæ IMæ :UGEæ DERæ -ALERARBEITENæ DIEæ SCHONæ INæ DIEæ 4AGEæ GEKOMMENEæ (OLZVERTÜFELUNGæ VONæ DENæ 3PORT FREUNDENæ3æ"UTTLERæUNDæ+æ'RAMBOWæAUSæDERæ!BTEILUNGæ+RAFTSPORTæ HELLæGESTRICHENæWURDEæ!UCHæDIEæETWASæMUFlGæWIRKENDENæ+ORBLAM PENæ WURDENæ DURCHæ NEUEæ 3TRAHLERæ ERSETZTæ 3IEæ SORGENæ NUNæ DAFÔR æ DASSæDIEæDURCHæDIEæLANGJÜHRIGEæ3PONSORINæUNDæ0ARTNERINæDESæ"RÔ ELERæ3PORTVEREINSæ&ANJAæ0ONæZURæ6ERFÔGUNGæGESTELLTENæ4ISCHEæUNDæ 3TÔHLEæAUSæDEMæ3CHLO”æ+AARZæSOæRICHTIGæZURæ'ELTUNGæKOMMEN !LSæNÜCHSTESæLAUFENæNUNæDIEæ2ENOVIERUNGSARBEITENæINæDENæ5MKLEI DEN æFÔRæDIEæSICHæDIEæAKTIVENæ&U”BALLERæ#Hæ2O”æUNDæ*æ(OFFMANNæ FEDERFÔHRENDæENGAGIERENæWERDENæ3IEæKšNNENæDABEIæAUCHæAUFæ-A TERIALæZURÔCKGREIFEN æDASSæDERæ-ALERMEISTERæ3æ"UTTLERæKOSTENGÔN STIGæZURæ6ERFÔGUNGæSTELLT äBERHAUPTæWÔRDEæESæOHNEæDIEæ,EUTEæMITæ(ERZæFÔRæDENæ6EREINæNICHTæ LAUFENæ 3Oæ MšCHTEæ SICHæ DERæ 6ORSTANDæ BEIæ DERæ !GRARGENOSSEN SCHAFTæ 'USTÜVEL æ DEMæ "RÔELERæ !GRARHOFæ UNDæ DERæ $IENSTLEISTUNGS æ UNDæ (ANDELSGENOSSENSCHAFTæ "RÔELæ FÔRæ IHREæ (ILFEæ BEDANKENæ :UMæ WIEDERHOLTENæ-ALEæKONNTENæSOæDIEæ™LTANKSæGEFÔLLTæWERDENæUNDæALLEæ !KTIVENæ HABENæ NACHæ DEMæ 3PORTæ WARMESæ 7ASSERæ ZUMæ $USCHENæ !UCHæ DIEæ -ECKLENBURGERæ &REIZEITMšBELæ 'MB(æ ZEIGTEæ SICHæ GRO” ZÔGIGæ -ITæ (ILFEæ )HRERæ 3PENDEæ SOLLæ INæ NÜCHSTERæ :UKUNFTæ EINæ HOCH WERTIGERæ GEBRAUCHTERæ 2ASENMÜHERæ MITæ GRO”ERæ 3CHNITTBREITEæ FÔRæ DENæ0LATZæANGESCHAFFTæWERDEN .ATÔRLICHæWERDENæAUCHæDIEæBEGRENZTENælNANZIELLENæ-ITTELæDESæ6ER EINSæ SELBERæ GENUTZT æ UMæ DIEæ GRUNDSÜTZLICHæ GUTENæ "EDINGUNGENæ FÔRæ DIEæ VIELENæ 6EREINSMITGLIEDERæ ZUæ ERHALTENæ UNDæ VERBESSERNæ !Bæ KOMMENDERæ7OCHEæSTARTETæMITælNANZIELLERæ5NTERSTÔTZUNGæDERæ&Aæ +UHPONæAUSæ+AARZæDIEæDRINGENDæNOTWENDIGEæ3ANIERUNGæDESæ%LEK troanschlusses. %INæ$ANKæSOLLæANæDIESERæ3TELLEæAUCHæALLENæ6EREINSMITGLIEDERNæGE SAGTæWERDEN æDIEæSICHæSOæAKTIVæEINBRINGEN æWIEæ-æ'EYERæMITæSEI NEMæ/RGANISATIONSTALENTæODERæ$æ3CHÔTZ æDERæDIEæNEUENæ3TRAHLERæ NOCHæPÔNKTLICHæVORæDEMæNÜCHSTENæ(EIMSPIELæMONTIERTEæ$URCHæDIEæ VIELENæLAUFENDENæ-A”NAHMENæISTæAUCHæDERæGUTEæ'EISTæDESæ*AHN 3PORTPLATZESæ 3PORTFREUNDæ "æ (ILLIGæ STARKæ GEFORDERTæ !UCHæ IHMæ GILTæ EINæGRO”ESæ,OBæFÔRæSEINæ%NGAGEMENT $IEæ DERZEITIGEæ %NTWICKLUNGæ DESæ GESAMTENæ 6EREINSæ MACHTæ GRO”Eæ &REUDEæ$ERæ6ORSTANDæISTæSICHæABERæAUCHæDARÔBERæIMæ+LAREN æDASSæ NOCHæVIELEæ!UFGABENæWARTENæUNDæFREUTæSICHæAUFæDIEæ)DEENæUNDæDENæ %INSATZæALLERæ-ITGLIEDERæ

Nr. 05/2015

2. Brüeler Entenrennen -ITæ DEMæ DIESJÜHRIGENæ 3TADTFESTæ GEHTæ AUCHæ DASæ "RÔELERæ %NTEN RENNENæ INæ SEINEæ æ 2UNDEæ $IEæ GRO”Eæ .ACHFRAGEæ NACHæ UNSERENæ QUIETSCHlDELENæGELBENæ3CHNELLSCHWIMMERNæHATæUNSæZUæDEMæ%NT SCHLUSSæ GEBRACHT æ INæ DIESEMæ *AHRæ EINENæ %NTENVORVERKAUFæ ANZU bieten. So können Sie in der Zeit vom 11. - 25. Mai an folgenden Stellen in Brüel einen Entenpatenvertrag abschließen: æ -EHRGENERATIONSHAUSæ%RNST 4HÜLMANN 3TRA”Eæ æ -Oæ æ&R ææBISææ5HR æ %0æ7ESTPHALæ3CHWERINERæ3TRA”Eææ æ -Oæ æ&R ææ ææ5HRæ3A ææ ææ5HR æ &RISEURSALONæ(AARMONIEæ!UGUST "EBEL 3TRA”Eææ æ -O ææ ææ5HR æ$Iæ æ&RæVONææ ææ5HRæSO WIEæ3A ææ ææ5HR )HRæGLAUBTæGARæNICHT æWIEæGRO”æDIEæ!UFREGUNGæBEIæUNSERENæSCHNAT TERNDENæ &REUNDENæ SCHONæ WIEDERæ ISTæ æ GUTæ GELAUNTEæ UNDæ BE STENSæTRAINIERTEæ2ENNENTENæFREUENæSICHæAUFæIHRENæ%INSATZæUNDæAUFæ %UCHæ æAMææ-AIææUMææ5HR æANæDERæALTENæ&EUERWEHRæ geht es los. &ÔRæEINEæKLEINEæ6ERPmEGUNGæWIRDæINæDIESEMæ*AHRæGESORGTæSEIN

René Bartel

Der Heimatverein informiert Veranstaltungen des Sternberger Heimatvereins im Mai 2015 8. Mai 2015æ æ $ERæ (EIMATVEREINæ FÜHRTæ MITæ ALLENæ ANGEMELDETENæ 4EILNEHMERNæINSæ4HEATERæNACHæ3CHWERIN )Mæ % 7ERKæ ZEIGTæ DIEæ &RITZ 2EUTER "ÔHNEæ DASæ 3TÔCKæ u4AUIERSTæ KÔMMTæDEIæ&AMILIEh !BFAHRTæISTæUMææ5HRæVOMæ6EREINSHAUSæAMæ"AHNHOF 15. Mai 2015æ æ"OWLINGæIMæ!UGUSTINER "EGINNææ5HRæFÔRæ-ITGLIEDERæUNDæ&REUNDEæDESæ6EREINS 20. Mai 2015 æ 'EMEINSAMESæ 'RILLENæ ALLERæ !RBEITSGRUPPENæ DESæ 6EREINSæ AUFæ DEMæ 'RUNDSTÔCKæ DESæ !NGLERHEIMSæ AMæ 3TERNBERGERæ See "EGINNææ5HR !NMELDUNGENæ BISæ ZUMæ æ -AIæ BEIæ !æ "ITTERMANNæ UNTERæ æ æODERæBEIæ$æ(OFFMANNæUNTERææ


Nr. 05/2015

– 21 –

Sternberger Seenlandschaft

Wamckow, 17:00 Uhr $ORFKIRCHE 3OIREEæ!BOUTæ&RANZšSISCHEæ#HANSONS *EANæ0IERREæ3TERCK $EGUELDREæ,AURENTæ3UIREæ'OTTFRIEDæ3IEGERS

Es ist was los im Sternberger Seenland Mai & Juni 2015 Sonnabend, 09.05.2015 Dabel, 14:00 Uhr &ERIENDORFæ3TORCHENNEST 4HÔRINGEN 4REFFENæMITæ4HÔRINGERæ3PEZIALITÜTEN Sternberg, 19:30 Uhr Seehotel Musical Dinner +ARTENVERKAUFæ3EEHOTELæ3TERNBERG æ4ELææ Basthorst, 18:00 Uhr æ.IGHTæOFæ"ASTHORST 'ROSSESæ/PEN !IRæIMæ0ARKæVONæ3CHLOSSæ"ASTHORST 4ICKETHOTLINEææ Sonntag, 10.05.2015 Golchen, 14:00 und 17:30 Uhr "AUERæ+ORL@Sæ'OLCHENERæ(OF +ONZERTæZUMæ-UTTERTAGæMITæ-AXIæ!RLAND 4ICKETHOTLINEæ æ Brüel 14:30 Uhr 2OTERæ3EE +ONZERTæMITæDENæ3CHULHOF æ3PATZEN Donnerstag, 14.05.2015 Golchen ab 10:00 Uhr "AUERæ+ORL@Sæ'OLCHENERæ(OF (IMMELFAHRTæBEIæ"AUERæ+ORL Groß Raden ab 10:00 Uhr Archäologisches Museum 3LAWENLANDæINæ7IKINGERHAND -ITTELALTERLAGERæ æ (ÜNDLERæ UNDæ (ANDWERKERæ ZUæ "ESUCHæ IMæ 4EM PELORT Brüel ab 10:00 Uhr 2OTERæ3EE (IMMELFAHRTæAMæ2OTENæ3EE Dabel, 10:00 - 17:00 Uhr &ESTPLATZæAMæ(OLZENDORFERæ3EE ABææ5HRæ(ERRENTAGSPARTY æ5HRæ'OTTESDIENST Kukuk, 11:00 Uhr #AMPING æUNDæ&RIESENHOF (IMMELFAHRTSPARTYæMITæ3CHWEINæAMæ3PIE” Kukuk, 11:00 Uhr 3ALOONæ7ILDæ7EST (IMMELFAHRTSPARTYæMITæ-USIKæUNDæ,INE æ$ANCE Klein Pritz #ARAVANPLATZ (IMMELFAHRTSPARTYæMITæ-USIK Freitag, 15.05.2015 Groß Raden ab 10:00 Uhr Archäologisches Museum -ITTELALTERLAGERæ æ (ÜNDLERæ UNDæ (ANDWERKERæ ZUæ "ESUCHæ IMæ 4EM PELORT

Schwerin, 20:00 Uhr +LETTERGARTENæAMæ:OO ,ICHTæAUS æ!BENTEUERæAN .ACHTKLETTERNæIMæ+LETTERGARTEN Sonnabend, 16.05.2015 Groß Raden ab 10:00 Uhr Archäologisches Museum -ITTELALTERLAGERæ æ (ÜNDLERæ UNDæ (ANDWERKERæ ZUæ "ESUCHæ IMæ 4EM PELORT Brüel ab 05:30 Uhr 2OTERæ3EE !NANGELNæAMæ2OTENæ3EE Sonnabend, 23.05.2015 (Pfingstsonnabend) Thurow ab 11:00 Uhr 'UTSHAUSæ4HUROW )NTERDISZIPLINÜRESæ+UNSTPROJEKTæIMæ'UTSHAUSæ4HUROWæ æ$%2æ-/ -%.4 Groß Raden ab 10:00 Uhr Archäologisches Museum -ITæ3CHILDæUNDæ3CHWERTæ KÜMPFERISCHESæ -ITTELALTERLAGERæ MITæ DENæ 'RUPPENæ 3CHILDWALLæ UNDæ 6ALHALLA Häven ab 10:00 Uhr 'UTæ(ÜVEN +UNSTæOFFENæIMæ0FERDESTALL Brüel ab 20:00 Uhr 2OTERæ3EE 0lNGST /PEN !IRæAMæ2OTENæ3EE MITæDERæ'RUPPEæ2AGNARšK Sonntag, 24.05.2015 (Pfingssonntag) Thurow ab 11:00 Uhr 'UTSHAUSæ4HUROW )NTERDISZIPLINÜRESæ+UNSTPROJEKTæIMæ'UTSHAUSæ4HUROWæ æ$%2æ-/ -%.4 Kaarz ab 11:00 Uhr 3CHLOSSæ+AARZ 4AGæDERæOFFENENæ4ÔRæUNDæ3CHLOSSFESTæIMæ0ARKæ+AARZ Groß Raden ab 10:00 Uhr Archäologisches Museum -ITæ3CHILDæUNDæ3CHWERTæ KÜMPFERISCHESæ -ITTELALTERLAGERæ MITæ DENæ 'RUPPENæ 3CHILDWALLæ UNDæ 6ALHALLA Häven ab 10:00 Uhr 'UTæ(ÜVEN +UNSTæOFFENæIMæ0FERDESTALL Montag, 25.05.2015 (Pfingstmontag) Brüel ab 11:00 Uhr 2OTERæ3EE 0lNGSTENæAMæ2OTENæ3EE MITæ#OUNTRY -USIKæUNDæ3PARERIBS Golchen, 14:00 Uhr "AUERæ+ORL@Sæ'OLCHENERæ(OF (OFTHEATERæ æu"AUERæ+ORL æ3OLOh 4ICKETHOTLINEææ


Sternberger Seenlandschaft

– 22 –

Nr. 05/2015

Freitag, 29.05.2015 Brßel ab 18:30 Uhr 3TADTFEST Ì"RÔELERÌ%NTENRENNENÌAMÌ"ACH

GefĂźhrte Wanderungen & Radtouren im Naturpark Sternberger Seenland

Sonnabend, 30.05.2015 BrĂźel ab 11:00 Uhr 3TADTFESTĂŚAUFĂŚDEMĂŚ&ESTPLATZĂŚANĂŚDERĂŚ3CHULSTR

Dienstag, 11.05.2015 11:00 - 14:00 Uhr geführte Radtour Flüsse, Seen und stille Wälder im Sternberger Seenland 4REFFPUNKTæ3TERNBERG æ2EZEPTIONæ#AMPINGPLATZ

Sternberg, 10:00 - 14:00 Uhr (OLZBLOCKHAUSÌAMÌ,UCKOWERÌ3EE 4AGÌDERÌOFFENENÌ4ÔR Sonntag, 31.05.2015 Witzin, 10:30 Uhr 3PORTPLATZÌANÌDERÌ+IRCHE Ì7ITZINERÌ&AHRRADRALLEY Sonnabend, 06.06.2015 Kukuk ab 09:00 Uhr $ORFWIESE &EUERWEHRSPORT ÌUNDÌ+INDERFEST Zahrensdorf ab 10:00 Uhr &ESTPLATZ Ì*AHREÌ:AHRENSDORF Mittwoch, 10.06.2015 Sternberg, 13:30 - ca. 16:00 Uhr 'EFÔHRTEÌ!UTOWANDERUNGÌINÌDASÌ3TERNBERGERÌ3EENLAND %RLEBENÌ3IEÌDASÌ3TERNBERGERÌ3EENLANDÌ Ì)MÌ+LEINBUSÌUNTERWEGSÌ ZUÌTOLLENÌ/RTEN 0ROÌ0ERSONÌ ÌÒ !NMELDUNGÌBISÌÌ*UNIÌ4ELEFONÌÌ Freitag, 12.06.2015 Sternberg, 19:00 Uhr 3TADTKIRCHEÌ3TÌ-ARIAÌÌ3TÌ.IKOLAUS u&ACETTENÌDERÌ,IEBEÌ ÌGESELLIGEÌ-USIKÌAUSÌALTERÌ:EITh +ONZERTÌMITÌDEMÌ%NSEMBLEÌuGESELLIGEÌ:EITh

Ausstellungen: Mecklenburger Kunstgalerie Dabel +UNSTAUSSTELLUNG !MĂŚ-ATTENSTIEG ĂŚĂŚ$ABEL ™FFNUNGSZEITEN -ONTAGĂŚ ĂŚ&REITAGĂŚĂŚ 3ONNABENDĂŚ

ĂŚ ĂŚĂŚUNDĂŚĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ ĂŚĂŚ5HR

'ALERIEĂŚ%RBGUTH ,INDENSTRĂŚ ĂŚ$ABEL 4ELEFONĂŚĂŚĂŚBITTEĂŚVORHERĂŚANMELDEN Naturparkzentrum Warin .ATURĂŚDESĂŚ*AHRESĂŚĂŚ ĂŚ4IEREĂŚUNDĂŚ0mANZENĂŚSTELLENĂŚSICHĂŚVORĂŚ .ATURPARKZENTRUMĂŚ7ARIN !MĂŚ-ARKT ĂŚĂŚ7ARIN ™FFNUNGSZEITEN -ONTAGĂŚ ĂŚ3ONNTAGĂŚĂŚ ĂŚ ĂŚĂŚ5HR Schloss Kaarz das GRĂœNE ZITAT ĂŚ-AIĂŚBISĂŚĂŚ/KTOBERĂŚ %RšFFNUNGĂŚĂŚ-AIĂŚĂŚĂŚ5HR - Ă„nderungen vorbehalten -

Dienstag, 12.05.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur - Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE 10:00 - 13:30 Uhr gefĂźhrte Wanderung Das grĂśĂ&#x;te Durchbruchstal der Wanderung Wanderung mit der Naturparkrangerin 4REFFPUNKTĂŚ'RO”Ì'šRNOW ĂŚ0ARKPLATZĂŚ7ARNOWTAL Donnerstag, 14.05.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur - Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE 17:00 - 19:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Sommersitz und steiles Ufer - Wanderung am Schweriner See 4REFFPUNKTĂŚ2ABEN 3TEINFELD ĂŚ/BERDORF ĂŚ'EMEINDEHAUS !NMELDUNGĂŚBISĂŚĂŚUNTERĂŚĂŚ Freitag, 15.05.2015 17:00 - 19:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Warnow mit Knick - Wanderung entlang der Warnow 4REFFPUNKTĂŚ+LADOWĂŚBEIĂŚ#RIVITZ ĂŚ0ARKPLATZĂŚANĂŚDERĂŚ+IRCHE !NMELDUNGĂŚBISĂŚĂŚUNTERĂŚĂŚ Montag, 18.05.2015 11:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Auf den Spuren der Eiszeit - Unterwegs in den Oberen Seen 4REFFPUNKTĂŚ3TERNBERG ĂŚ2EZEPTIONĂŚ#AMPINGPLATZ Dienstag, 19.05.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur - Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Donnerstag, 21.05.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur - Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Sonnabend, 23.05.2015 (Pfingstsonnabend) 10:00 - 12:30 Uhr gefĂźhrte Wanderung Auf den Spuren der Eiszeit - Wanderung in den Oberen Seen 4REFFPUNKTĂŚ3TERNBERG ĂŚ0ARKPLATZĂŚ4/4!,ĂŚ4ANKSTELLE


Nr. 05/2015

– 23 –

Montag, 25.05.2015 (Pfingstmontag) 14:00 - 18:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Entdeckungen abseits der HauptstraĂ&#x;en - Wanderung mit Ăœberraschung 4REFFPUNKTĂŚ+LEEFELD ĂŚ0ARKPLATZĂŚ'ASTSTĂœTTEĂŚ:UMĂŚ'UTSHOF !NMELDUNGĂŚBISĂŚĂŚUNTERĂŚĂŚ Dienstag, 26.05.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur - Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Donnerstag, 28.05.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur - Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Sonnabend, 30.05.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Auf den Spuren der Eiszeit - Wanderung vom Roten See in BrĂźel zu den Salzwiesen bei SĂźlten 4REFFPUNKTĂŚ"LOCKHĂ”TTEĂŚAMĂŚ2OTENĂŚ3EEĂŚINĂŚ"RĂ”EL Sonntag, 31.05.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Kanutour Natur- und Geschichte an der Mildenitz Kanutour vom Wasserkraftwerk ZĂźlow nach Sternberger Burg Pro Person: 25,00 â‚Ź !NMELDUNGĂŚBISĂŚĂŚ4ELEFONĂŚĂŚ Montag, 01.06.2015 11:00 - 14:00 Uhr gefĂźhrte Radtour Wälder, FlĂźsse und ein versunkener See 4REFFPUNKTĂŚ3TERNBERG ĂŚ2EZEPTIONĂŚ#AMPINGPLATZ Dienstag, 02.06.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur - Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE

Sternberger Seenlandschaft

Dienstag, 09.06.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Wanderung in die Oberen Seen mit Fischimbiss bei Fischer Frischke 4REFFPUNKTĂŚ3TERNBERG ĂŚ0ARKPLATZĂŚ4/4!, 4ANKSTELLE !NMELDUNGĂŚBISĂŚĂŚ4ELĂŚĂŚ Donnerstag, 11.06.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur - Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE 10:00 - 13:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur - Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTĂŚ+RITZOW ĂŚBEIĂŚ,ANGENĂŚ"RĂ”TZ ĂŚ"USHALTESTELLE Sonnabend, 13.06.2015 10:00 - 14:00 Uhr gefĂźhrte Wanderung Gewalt der Gletscher - Wanderung im Warnow - Durchbruchstal 4REFFPUNKTĂŚ'RO”Ì'šRNOWĂŚBEIĂŚ3TERNBERG ĂŚ"USHALTESTELLE Anmeldung bis ĂŚUNTERĂŚĂŚ Montag, 15.06.2015 11:00 - 14:00 Uhr GefĂźhrte Radtour Unterwegs im Sternberger Seenland 4REFFPUNKTĂŚ3TERNBERG ĂŚ2EZEPTIONĂŚ#AMPINGPLATZ

StadtfĂźhrungen in Sternberg Ab 07. Mai 2015ĂŚlNDENĂŚINĂŚ3TERNBERGĂŚWIEDERĂŚ3TADTFĂ”HRUNGENĂŚZUĂŚ FESTENĂŚ 4ERMINENĂŚ STATT ĂŚ 4REFFPUNKTĂŚ ISTĂŚ jeweils Donnerstag um 11:00ĂŚ5HRĂŚAMĂŚ3PRINGBRUNNENĂŚAUFĂŚDEMĂŚ-ARKT +IRCHENFĂ”HRUNGENĂŚ MITĂŚ 4URMBESTEIGUNGĂŚ lNDENĂŚ ABĂŚ ĂŚ -AIĂŚ ĂŚ JEWEILSĂŚUMĂŚĂŚ5HRĂŚINĂŚDERĂŚ3TERNBERGERĂŚ+IRCHEĂŚSTATT &Ă”HRUNGENĂŚ FĂ”RĂŚ 'RUPPENĂŚ KšNNENĂŚ INĂŚ DERĂŚ 3TERNBERGERĂŚ 4OURISTINFOĂŚ VEREINBARTĂŚWERDENĂŚ ĂŚ4ELĂŚĂŚ

Wanderungen mit Hund Montag, 11.05., 18.05., 25.04., 01.06., 08.06., 15.06.2015 18:00 Uhr kleine Hundewanderung mit Helga Kastirke &ERIENHOFĂŚ3TORCHENNESTĂŚ ĂŚ5RLAUBĂŚMITĂŚDEMĂŚ(UNDĂŚ 4REFFPUNKTĂŚ$ABELĂŚ&ERIENHOFĂŚ3TORCHENNEST !NMELDUNGĂŚ4ELEFONĂŚĂŚĂŚ

10:00 - 13:30 Uhr gefĂźhrte Wanderung Das grĂśĂ&#x;te Durchbruchstal der Wanderung - Wanderung mit der Naturparkrangerin 4REFFPUNKTĂŚ'RO”Ì'šRNOW ĂŚ0ARKPLATZĂŚ7ARNOWTAL

Mittwoch, 13.05., 20.05., 27.05., 03.06., 10.06.2015 10:00 Uhr groĂ&#x;e Hundewanderung &ERIENHOFĂŚ3TORCHENNESTĂŚ ĂŚ5RLAUBĂŚMITĂŚDEMĂŚ(UNDĂŚ 4REFFPUNKTĂŚ$ABELĂŚ&ERIENHOFĂŚ3TORCHENNEST !NMELDUNGĂŚ4ELEFONĂŚĂŚ

Donnerstag, 04.06.2015 10:00 - 13:00 Uhr gefßhrte Wanderung Dem Biber auf der Spur - Wanderung im Glaser Moor 4REFFPUNKTÌ+RITZOW ÌBEIÌ,ANGENÌ"RÔTZ Ì"USHALTESTELLE

Mittwoch, 13.05., 20.05., 27.05., 03.06., 10.06.2015 18:00 Uhr kleine Hundewanderung #AMPINGPLATZĂŚ3TERNBERG 4REFFPUNKTĂŚ3TERNBERG ĂŚ2EZEPTIONĂŚ#AMPINGPLATZ !NMELDUNGĂŚ4ELEFONĂŚĂŚ

Sonntag, 07.06.2015 10:00 - 15:00 Uhr gefßhrte Wanderung Seele baumeln lassen - Wanderung auf dem Kirchsteig 4REFFPUNKTÌ+RITZOW ÌBEIÌ,ANGENÌ"RÔTZ Ì"USHALTESTELLE !NMELDUNGÌBISÌÌUNTERÌÌ Montag, 08.06.2015 11:00 - 13:00 Uhr gefßhrte Wanderung Auf den Spuren der Eiszeit - Unterwegs in den Oberen Seen 4REFFPUNKTÌ3TERNBERG Ì2EZEPTIONÌ#AMPINGPLATZ

Donnerstag, 14.05., 21.05., 28.05., 04.06., 11.06.2015 18:00 Uhr kleine Hundewanderung mit Helga Kastirke &ERIENHOFĂŚ3TORCHENNESTĂŚ ĂŚ5RLAUBĂŚMITĂŚDEMĂŚ(UND 4REFFPUNKTĂŚ$ABELĂŚ&ERIENHOFĂŚ3TORCHENNEST !NMELDUNGĂŚ4ELEFONĂŚĂŚ Montag, 11.05., 18.05., 25.05., 01.06., 08.06., 15.06.2015 18:00 Uhr Hundewanderung mit Frau Westhoff 4REFFPUNKTĂŚ3TERNBERG ĂŚ0ARKPLATZĂŚ(ALBINSELĂŚ,UCKOWERĂŚ3EE


     

.ACHæDEMæ&ESTæISTæVORæDEMæ&EST æNACHæDEMæ

 ,ANDESRAPSBLÔTENFESTæBEGINNTæJETZTæDIEæHEI”Eæ 0HASEæFÔRæDIEæ6ORBEREITUNGæDESæDIESJÜHRIGENæ (EIMATFESTESæ 6OMæ æ BISæ æ !UGUSTæ WIRDæ AMæ3TERNBERGERæ3EEæGEFEIERTæUNDæDIEæ/RGANISATORENæHABENæSICHæ AUCHæINæDIESEMæ*AHRæEINEæ-ENGEæEINFALLENæLASSEN $ASæDETAILLIERTEæ0ROGRAMMæWIRDæIMæNÜCHSTENæ!MTSBLATTæVERšFFENT licht. !LSæ %INTRITTSKARTEæ FÔRæ DIEæ !BENDVERANSTALTUNGENæ AMæ &REITAGæ UNDæ 3ONNABENDæ WIRDæ ESæ INæ DIESEMæ *AHRæ EINEæ 0LAKETTEæ GEBEN æ DIEæ IMæ6ORVERKAUFæINæDERæ3TERNBERGERæ4OURISTINFOæERHÜLTLICHæISTæ3TATTæ EINESæ 'ESAMTPREISESæ VONæ æ Òæ FÔRæ BEIDEæ !BENDVERANSTAL TUNGENæKOSTETæDIEæ0LAKETTEæ æÒ æDIEæ!UmAGENHšHEæISTæLIMITIERT æ DERæ6ORVERKAUFæBEGINNTæABæSOFORT 

Nr. 05/2015

Schwimmkurse in Brüel und Sternberg

   Sternberg feiert vom 07. - 09. August 52. Heimatfest

– 24 –

Sternberger SeenlandschaftAm Roten See in Brüel werden durch den ASB mit der Schwimmlehrerin Regina Karl und Rettungsschwimmer Steffen Möller folgende Schwimmkurse angeboten: ABææBISæææ INæDERæ ERSTENæ&ERIENWOCHEæUNDæ ABææBISæææ INæDERæZWEITENæ&ERIENWOCHEæ æ TÜGLICHæVONææBISææ5HR +OSTENæPROæ7OCHEææ%UROæUNDææ%UROæ0RÔFUNGSGEBÔHR Was ist mitzubringen? "ADESACHENæUNDæ7ECHSELKLEIDUNGæZUMæ!UFWÜRMEN 4EILNAHMEæNURæNACHæ!NMELDUNGæÔBERæDIEæ4OURISMUSINFORMATIONæ 3TERNBERGæUNTERæ4EL .Rææ

Unterwegs im Sternberger Seenland

3CHWIMMLEHRGÜNGEæ INæ 3TERNBERGæ WERDENæ INæ DIESEMæ *AHRæ WIEæ FOLGTæDURCHGEFÔHRT æ ææ*ULIææ ææ æ+URSæ

æ ææ!UGUSTææ ææ æ+URS 6ORAUSSETZUNGæFÔRæDIEæ4EILNAHMEæISTæEINæ-INDESTALTERæVONææ*AH REN æMšGLICHSTæNACHæ!BSOLVIERENæDERææ+LASSE 'ESAMTPREISæ æ%UROæPROæ+INDæINKLæ0RÔFUNG !NMELDUNGENæ MITæ .AME æ !NSCHRIFT æ !LTERæ UNDæ 4ELEFONNUMMERæ BEIæ(ERRNæ4ARASSOW æ4ELææ

KunstLandMecklenburg Ausstellung in Rothen Schüler der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Mecklenburg-Vorpommern

Neues Gastgeberverzeichnis in der Sternberger Touristinfo erhältlich $ASæ NEUEæ 'ASTGEBERVERZEICHNISæ u3TERNBERGERæ 3EENLANDhæ LIEGTæ SEITææ7OCHENæFÔRæALLEæ)NTERESSENTENæINæDERæ3TERNBERGERæ4OURIST INFOæBEREIT )Næ DENæ 2UBRIKENæ (OTELSæ æ 0ENSIONEN æ &ERIENWOHNUNGENæ æ &E RIENHÜUSER æ #AMPING æ UNDæ 7ASSERWANDERRASTPLÜTZE æ 'ASTRONO MIE æ &REIZEIT æ -USEENæ UNDæ 'ALERIENæ PRÜSENTIERENæ SICHæ æ !N BIETERæVONæTOURISTISCHENæ,EISTUNGENæAUFæINSGESAMTææ3EITEN %INæ VIELFÜLTIGESæ !NGEBOTæ ANæ &REIZEITANGEBOTENæ VONæ DERæ $RAISI NENTOURæ ÔBERæ DENæ :OOBESUCHæ BISæ HINæ ZUæ EINERæ GEFÔHRTENæ 7AN DERUNGæ ODERæ EINERæ +ANUTOURæ KOMPLETTIERTæ DASæ NEUEæ (EFT æ DASSæ EBENSOæWIEæDASæVORHERIGEæ'ASTGEBERVERZEICHNISæMITæEINERæ!UmA GEæVONææ%XEMPLARENæGEDRUCKTæWORDENæIST 6ORæALLEMæDIEæVIELFÜLTIGENæ&REIZEITANGEBOTEæUNDæ%INTRÜGEæDERæ2E STAURANTSæ UNDæ #AF£Sæ IMæ 3TERNBERGERæ 3EENLANDæ RICHTENæ SICHæ ANæ DIEæ%INHEIMISCHEN &ÔRæALLEæ)NTERESSENTENæLIEGTæDASæNEUEæ'ASTGEBERVERZEICHNISæKO STENLOSæINæDERæ3TERNBERGERæ4OURISTINFORMATIONæBEREIT

+UNSTæ ISTæ ,EBENSMITTEL æ OHNEæ +UNSTæ VERDORRTæ DASæ ,AND æ WOæ +UNSTæ IST æ ISTæ %NTWICKLUNGæ 7IRæ WOLLENæ ZEIGEN æ DASSæ -ECKLENBURGæ schon immer und noch HEUTEæ EINæ WICHTIGERæ /RTæ FÔRæ KÔNSTLERISCHEæ 0RODUKTIONæ ISTæ %Sæ ISTæ EINæ SPEZIlSCHEæ 3TÜRKEæ UNSERESæ ,ANDES æ KREATIVEæ -ENSCHENæ ANZU ZIEHENæ UNDæ ZUæ INSPIRIERENæ (IERæFANDENæUNDælNDENæSIEæ 2AUMæ UNDæ &REIHEITæ "E Anna Napp, Bildhauerin reits im 19. Jahrhundert BILDETENæ SICHæ +ÔNSTLERKO LONIENæ INæ 3CHWANæ ODERæ !HRENSHOOP æ INæ DERæ 7EIMARERæ 2EPUBLIKæ WARæ DERæ MECKLENBURGISCHEæ /STSEERAUMæ EINæ MAGISCHERæ !NZIE HUNGSPUNKTæ FÔRæ +ÔNSTLER æ WÜHRENDæ DERæ .AZIHERRSCHAFTæ UNDæ DERæ $$2æWARENæDIEæ$šRFERæUNDæ)NSELNæUNSERESæ,ANDESæ&LUCHTænæUNDæ 2UHEPUNKTEæFÔRæNICHTæ!NGEPASSTE )NDUSTRIE æ2OHSTOFFE æGRO”Eæ-ETROPOLEN æALLæDASæHABENæWIRæNICHTæ -ECKLENBURGæISTæABERæEINæGUTERæ3TANDORTæFÔRæDIEæ+UNST æUNDæDIESEæ ISTæEINæWICHTIGERæ&AKTORæZURæ%NTWICKLUNGæUNSERESæ,ANDESæ-ECK LENBURGæBRAUCHTæDIEæ+UNSTæINSBESONDEREæAUFæDEMæmACHENæ,AND æ UMæDORTæEINERæ%NTWICKLUNGæENTGEGENæZUæWIRKEN æDIEæVOMæDEMO GRAPHISCHENæ7ANDEL æVONæ6ERšDUNGæINæVIELENæ"EREICHENæDESæ,E BENSæ GEPRÜGTæ ISTæ +UNSTæ AUFæ DEMæ ,ANDæ UNDæ IMæ $ORFæ BELEBTæ UNDæ ENTWICKELTæDIEæ'ESELLSCHAFT æISTæ!NZIEHUNGSPUNKTæUNDæWIRKSAMESæ -ITTELæGEGENæDIEæ2ESIGNATION $AMITæ DIESæ MEHRæ -ENSCHENæ ERKENNEN æ WOLLENæ WIRæ DIESEæ !US STELLUNGæ MACHENæ 3IEæ WENDETæ SICHæ ANæ DIEæ HIERæ IMæ ,ANDEæ -ECK


Nr. 05/2015

โ€“ 25 โ€“

LENBURGรฆ 6ORPOMMERNรฆ lebenden Menschen, EBENSOรฆWIEรฆANรฆDIEรฆNACHรฆ -ECKLENBURGรฆ KOMMEN DENรฆ "ESUCHERรฆ $AFร”Rรฆ ISTรฆ 2OTHENรฆ EINรฆ GUTERรฆ /RT รฆ WEILรฆ ERรฆ INรฆ DERรฆ -ITTEรฆ ZWISCHENรฆ DENรฆ -ETRO POLENรฆ (AMBURGรฆ UNDรฆ "ERLINรฆ LIEGTรฆ UNDรฆ INรฆ ETWAรฆ GLEICHรฆWEITรฆVONรฆ7ISMAR รฆ Schrei, Skulptur, Wachs Hรถhe 17 cm 3CHWERINรฆ UNDรฆ 2OSTOCKรฆ ENTFERNTรฆ ISTรฆ 2OTHENรฆ UNDรฆ DERรฆ 6EREINรฆ 2OTHENERรฆ (OFรฆ E6รฆ HABENรฆ SICHรฆ WEITรฆ ร”BERรฆ DIEรฆ 2EGIONรฆ EINENรฆ .AMENรฆ ALSรฆ /RTรฆ Fร”Rรฆ +UNSTรฆ UNDรฆ +ULTURรฆGEMACHT !LSรฆ "EISPIELรฆ Fร”Rรฆ DIEรฆ +UNSTรฆ DESรฆ "LEIBENSรฆ INรฆ -ECKLENBURGรฆ WOLLENรฆ WIRรฆDIEรฆINรฆUNSEREMรฆ,ANDรฆLEBENDENรฆUNDรฆARBEITENDENรฆ,EHRERรฆUNDรฆ 3CHร”LERรฆDERรฆ"URGรฆ'IEBICHENSTEINรฆ+UNSTHOCHSCHULEรฆ(ALLEรฆMITรฆIH RENรฆ 7ERKENรฆ IMรฆ 'EBรœUDEรฆ DESรฆ 6EREINSรฆ 2OTHENERรฆ (OFรฆ E6รฆ AUS STELLENรฆ $IEรฆ "URGรฆ 'IEBICHENSTEINรฆ +UNSTHOCHSCHULEรฆ (ALLEรฆ WARรฆ UNDรฆISTรฆEINEรฆDERรฆWICHTIGSTENรฆ3CHULUNGSSTรœTTENรฆFร”Rรฆ+UNSTรฆUNDรฆ$E SIGNรฆINรฆ$EUTSCHLANDรฆ!LSรฆ0ARALLELGRร”NDUNGรฆZUMรฆ"AUHAUSรฆHATรฆSIEรฆ IMMERรฆ IHRรฆ SPEZIlSCHESรฆ 0ROlLรฆ GEWAHRTรฆ UNDรฆ ENTWICKELT รฆ BISรฆ INรฆ DIEรฆ HEUTIGEรฆ :EITรฆ 3IEรฆ WIRDรฆ IMรฆ NรœCHSTENรฆ *AHRรฆ รฆ *AHREรฆ ALT รฆ ISTรฆ ABERรฆ LEBENDIGรฆ WIEรฆ EHรฆ UNDรฆ JEรฆ 7IRรฆ WOLLENรฆ DIEรฆ !RBEITENรฆ DERรฆ ZEITGENยšS SISCHENรฆ +ร”NSTLERรฆ DERรฆ "URG รฆ DIEรฆ INรฆ -ECKLENBURG 6ORPOMMERNรฆ LEBENรฆ UNDรฆ ARBEITEN รฆ INรฆ "EZIEHUNGรฆ SETZENรฆ ZUรฆ 7ERKENรฆ AUSรฆ DEMรฆ .ACHLASSรฆ VONรฆ *OHANNAรฆ 3CHร”TZ 7OLFF รฆ DIEรฆ DIEรฆ ERSTEรฆ ,EITERINรฆ DERรฆ 4EXTILKLASSEรฆ DERรฆ "URGรฆ 'IEBICHENSTEINรฆ +UNSTHOCHSCHULEรฆ (ALLEรฆ WARรฆ)HRรฆ.ACHLASSรฆWIRDรฆINรฆ2OTHENรฆVERWAHRT %INEรฆDERรฆรฆAUSSTELLENDENรฆ+ร”NSTLERรฆUNDรฆ+ร”NSTLERINNENรฆISTรฆ!NNAรฆ .APPรฆAUSรฆ-Aย”LOW Die Ausstellung wird am 21.5.2015 um 19 Uhr im Vereinsgebรคude des Vereins Rothener Hof erรถffnet und kann bis zum 31.7.2015 angeschaut werden. Die Ausstellung ist tรคglich von 11 Uhr bis 17 Uhr geรถffnet und der Eintritt kostet 3,00 โ‚ฌ. Es gibt auch einen Katalog zur Ausstellung

NEU - Kamelhof in Sternberger Burg -ITTEรฆ *ULIรฆ ERยšFFNETรฆ DERรฆ ERSTEรฆ +AMELHOFรฆ DESรฆ .ORDENSรฆ INรฆ DEMรฆ /RTรฆ 3TERNBERGERรฆ "URGรฆ *ENSรฆ UNDรฆ 3ANDRAรฆ +OHLHAUSรฆ BETREIBENรฆ SEITรฆ EINIGENรฆ *AHRENรฆ EINEรฆ ALTERNATIVEรฆ ,ANDWIRTSCHAFTรฆ INรฆ 'ROย”รฆ 7ELZINรฆ UNDรฆZร”CHTENรฆ'ROย” รฆUNDรฆ+LEINKAMELEรฆ$AZUรฆGEHยšRENรฆNEBENรฆDENรฆ RIESIGENรฆ 4RAMPELTIERENรฆ NATร”RLICHรฆ AUCHรฆ DIEรฆ !LPAKASรฆ SOWIEรฆ DIEรฆ #LASSIC รฆ 7OOLY รฆ UNDรฆ DIEรฆ SEHRรฆ SELTENENรฆ 3URIรฆ ,AMASรฆ !UFรฆ DEMรฆ EHEMALIGENรฆ,ANDGASTHOFรฆWERDENรฆDANNรฆNEBENรฆ+AMELEN รฆ,AMASรฆ UNDรฆ !LPAKASรฆ AUCHรฆ 3TRAUย”E รฆ 7ASSERBร”FFEL รฆ 9AKS รฆ 2ENTIERE รฆ :E BUS รฆ 0ONYS รฆ %SEL รฆ 3CHAFEรฆ UNDรฆ 7ยšLFEรฆ ZUรฆ BESICHTIGENรฆ SEINรฆ %INEรฆ 3PIELHALLEรฆ MITรฆ (ร”PFBURGENรฆ UNDรฆ 2IESENRUTSCHENรฆ ALSรฆ 3CHLECHT WETTERALTERNATIVEรฆ WIRDรฆ DASรฆ !NGEBOTรฆ ABRUNDENรฆ -ITรฆ "EGINNรฆ DERรฆ 3OMMERFERIENรฆWERDENรฆSCHONรฆJETZTรฆSPEZIELLEรฆ#AMPSรฆFร”Rรฆ+LASSEN FAHRTENรฆ UNDรฆ &ERIENLAGERรฆ ANGEBOTENรฆ -EHRรฆ )NFORMATIONENรฆ UNTERรฆ DERรฆ(OMEPAGEรฆHTTPWWWKAMELHOF STERNBERGERBURGDE

Sternberger Seenlandschaft

7. Internationale Mecklenburger Schnauferlrallye in Kaarz 6OMรฆ รฆ -AIรฆ รฆ BISรฆ รฆ Mai 2015 organisieren 3EBASTIANรฆ -ยšBIUSรฆ UNDรฆ -I CHAELรฆ0RZIBILSKIรฆDIEรฆรฆ)NTER NATIONALEรฆ -ECKLENBURGERรฆ 3CHNAUFERLRALLYEรฆ INรฆ +AARZรฆ %TWAรฆ รฆ &AHRZEUGEรฆ BISรฆ "Jรฆ รฆ MITรฆ 4EILNEHMERNรฆ AUSรฆ 0OLEN รฆ 3CHWEDENรฆ UNDรฆ Deutschland. Die Stre CKEรฆ Fร”HRTรฆ ร”BERรฆ 7ARINรฆ NACHรฆ "ร”TZOWรฆ UNDรฆ ZURร”CKรฆ ร”BERรฆ 4ARNOW รฆ7ARNOWรฆUNDรฆ+LEINรฆ,ABENZรฆร”BERรฆETWAรฆรฆKM Text und Foto: Michael Przibilski

Veranstaltungen der Gemeinde Dabel Mai/Juni 2015 Mai 14.05.2015 18.05.2015 30.05.2015

(ERRENTAGรฆAMรฆ(OLZENDORFERรฆ3EEรฆABรฆรฆ5HR ,ESUNGรฆMITรฆ5LFรฆ"ORGMANNรฆ รฆ'RUNDSCHULE 4AGรฆ DERรฆ OFFENENรฆ 4ร”Rรฆ ANLรœSSLICHรฆ DESรฆ JรœHRIGENรฆ "ESTEHENSรฆDERรฆ'RUNDSCHULEรฆรฆ5HR

Veranstaltungen der Gemeinde Witzin Mai/Juni Mai 2015 รฆ รฆ รฆ รฆ

รฆ5HRรฆ รฆ รฆ5HRรฆ รฆ

3PEEDSKATINGรฆINรฆ"ORKOWรฆ 3KATER รฆ VEREIN รฆ7ITZINERรฆ&AHRRAD 2ALLYE ABรฆ3PORTPLATZ รฆรฆ $ยšRPSCHAFT

Juni 2015 รฆ

รฆ5HRรฆ +INDERTAGรฆรฆ

7ITZIN

Veranstaltungen der Gemeinde Hohen Pritz

14.05.2015 14.05.2015 14.05.2015 24.05.2015

Himmelfahrtsparty mit Schwein am SpieรŸ #AMPING รฆUNDรฆ&RIESENHOFรฆ+UKUK Himmelfahrtsparty mit Musik und Line Dance IMรฆ3ALOONรฆ7ILDรฆ7ESTรฆ+UKUK Himmelfahrtsparty mit Musik #ARAVANPLATZรฆ%HLERSรฆ+LEINรฆ0RITZ Pfingstfest mit Schwein am SpieรŸ #AMPING รฆUNDรฆ&RIESENHOFรฆ+UKUK


Sternberger Seenlandschaft 06.06.2015 æ5HRææ æ

– 26 –

Feuerwehrsport- und Kinderfest $ORFWIESEæ+UKUK sæ3TATIONSBETRIEBæsæ"OGENSCHIE”ENæsæ+LETTERTURMæsæ (INDERNISLAUFæ sæ +INDERSPIELEæ sæ +AFFEEæ æ +UCHENæ æ 'ETRÜNKEVERSORGUNG

Veranstaltungskalender der Gemeinde Borkow Mai/Juni 2015 Datum æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ

Veranstaltung +REATIVGRUPPEæ 3PORTGRUPPEæ 3PIELENACHMITTAGæ +REATIVGRUPPEæ 3PORTGRUPPEæ 3PIELENACHMITTAGæ 3PIELENACHMITTAGæ #HORPROBEæ 3PIELENACHMITTAGæ 3PIELENACHMITTAGæ #HORPROBEæ +REATIVGRUPPEæ 3PORTGRUPPEæ 3PIELENACHMITTAGæ 3PIELENACHMITTAGæ #HORPROBEæ +REATIVGRUPPEæ 3PORTGRUPPEæ 3PIELENACHMITTAGæ 3PIELENACHMITTAGæ #HORPROBEæ

Zeit æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ æ5HRæ

Ort $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'( $'(

æ æ

&AHRTæZUMæ(ANSAPARKæ &AHRTæZUæu3TšRTEBEKERhæ

!NMELDUNGæ !NMELDUNGæ

$'( $'(

$'(ææ$ORFGEMEINSCHAFTSHAUS

Rheuma-Liga Arbeitsgruppe Brüel Die AG Brüel gratuliert den Geburtstagskindern des Monats Mai recht herzlich: &RAUæ2UTHæ-šBIUS

&RAUæ#HRISTAæ-EIER

&RAUæ#HRISTAæ0RESTIN

&RAUæ(ELGAæ$ZIUBALLE

&RAUæ*OHANNAæ-EYERæUND &RAUæ%VELYNæ3CHÔTZE Die Leitung der AG Brüel

Geburtstage des Monats Mai !LLENæ "ÔRGERINNENæ UNDæ "ÔRGERN æ DIEæ IMæ -ONATæ -AIæ æ IHRENæ 'EBURTSTAGæ FEIERN æ ÔBERMITTELTæ DASæ !MTæ 3TERNBERGERæ 3EENLAND SCHAFTæDIEæALLERHERZLICHSTENæ'LÔCKWÔNSCHE zum 93. Geburtstag &RAUæ3CHULT æ%LISABETHææ &RAUæ+LIEWER æ%LFRIEDEææ

AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG

zum 92. Geburtstag (ERRæ,EESCH æ7ALTERææ

AUSæ"RÔEL

zum 91. Geburtstag &RAUæ'LšCKNER æ'RETELææ

AUSæ3TERNBERG

zum 90. Geburtstag &RAUæ2ODE æ'ISELAææ zum 85. Geburtstag (ERRæ"ROCKMANN æ'ÔNTHERææ (ERRæ6OLKELT æ*OSEFæAUSæ$ABEL &RAUæ3CHWARZ æ%STHERææ &RAUæ3IMON æ,IESELOTTEææ &RAUæ&INK æ-AGDALENAææ &RAUæ2ATZMANN æ%LISABETHææ &RAUæ+ÜKER æ'ERHILDææ (ERRæ&LOTOW æ2OBERTææ &RAUæ*ACOBS æ+ÜTHEææ &RAUæ3CHRšDER æ)LSEææ (ERRæ3EYFFERT æ'ERHARDææ

Nr. 05/2015 AUSæ$ABEL AUSæ$ABEL AUSæ3TERNBERG AUSæ,ANGENæ*ARCHOW AUSæ3TERNBERG AUSæ+UKUK AUSæ"RÔEL AUSæ$ABEL AUSæ-USTIN AUSæ3TERNBERG AUSæ3CHLOWE

zum 80. Geburtstag &RAUæ&RšHLICH æ%LKEææ (ERRæ'RIESHABER æ*AKOBææ &RAUæ'IESHOIDT 6O” æ,UCIEææ &RAUæ-ÔLLER æ)NGEææ &RAUæ(ECK æ)NGRIDææ (ERRæ.EUMANN æ'ÔNTERææ &RAUæ$IEDRING æ,YDIa

AUSæ"RÔEL AUSæ'RO”æ'šRNOW AUSæ3TERNBERG AUSæ.EUæ7OSERIN AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG aus Sternberg

zum 75. Geburtstag (ERRæ.ERING æ+LAUSææ (ERRæ-EIER æ$IETERææ (ERRæ'ÔNTHER æ(ANS *ÔRGENææ &RAUæ'OLDBERG æ-ECHTHILDææ (ERRæ3CHšNFELD æ(ORSTææ &RAUæ2OTHE æ-ARGARETEæ &RAUæ2ÜDEL æ,OTTEææ &RAUæ+LAHR æ(ELGAææ &RAUæ'RÔNKE æ+ARINææ &RAUæ0FEIFFER æ(ANNELOREææ &RAUæ3CHULTZ æ(EIDEææ (ERRæ(IRSCH æ%CKHARDææ &RAUæ-ÔLLER æ-ARIANNEææ (ERRæ3CHULZ æ3IEGFRIEDææ (ERRæ.ÔSCH æ"ERND 5LRICHææ &RAUæ.EUMANN æ(ILDEææ &RAUæ-ACHWIRTH æ2ENATEææ &RAUæ2ISCHEWSKI æ)RMGARDææ &RAUæ"ARTELT æ"RIGITTEææ (ERRæ"URGSMÔLLER æ(ORSTææ

AUSæ'OLCHEN AUSæ'USTÜVEL AUSæ7EBERIN AUSæ"RÔEL AUSæ"RÔEL æAUSæ:AHRENSDORF AUSæ3TERNBERG AUSæ.EUæ7OSERIN AUSæ$ABEL AUSæ$ABEL AUSæ'OLCHEN AUSæ3TERNBERG AUSæ$ABEL AUSæ3TERNBERG AUSæ$ABEL AUSæ"RÔEL AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ"RÔEL

zum 70. Geburtstag &RAUæ+LINGBERG æ+ARINææ &RAUæ"OYE æ+ARINææ &RAUæ-ÔHLBAUER æ!NNELIææ (ERRæ7ERNER æ+LAUS $IETERææ &RAUæ+RONKE æ5RSULAææ (ERRæ"ADE æ2ODERICHææ (ERRæ3CHRšDER æ2OLFææ &RAUæ*UNGHANS æ(ANNELOREææ &RAUæ'EISLER æ-ONIKAææ

AUSæ-USTIN AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ"RÔEL AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ"RÔEL AUSæ-USTIN AUSæ3TERNBERG

zum 65. Geburtstag (ERRæ,UTH æ%CKHARDææ (ERRæ'RUND æ5WEææ &RAUæ7ITKOWSKI æ5RSULAææ &RAUæ'LAEFCKE æ#HRISTIANEææ &RAUæ7ESTPHAL æ5RSULAææ &RAUæ-ÔLLER æ*UTTAææ &RAUæ.EUMANN æ"RIGITTEææ &RAUæ3TERNBERG æ'ERTRUDææ (ERRæ0UFAHL æ(ANS *OACHIMææ &RAUæ+RšPLIN æ-ARIANNEææ (ERRæ-IETH æ7OLFRAMææ &RAUæ'RUBE æ(ANNELOREææ (ERRæ+ÔHL æ'ÔNTHERææ (ERRæ2ACKOW æ"ERNDææ &RAUæ5BBEN æ#HRISTAææ (ERRæ"OSSMANN æ0AULææ &RAUæ3CHULZ æ-ARITTAææ

AUSæ$ABEL AUSæ(OLZENDORF AUSæ7EITENDORF AUSæ3TERNBERG AUSæ$ABEL AUSæ3TERNBERG AUSæ'RO”æ'šRNOW AUSæ(OHENæ0RITZ AUSæ(OLZENDORF AUSæ7ITZIN AUSæ"RÔEL AUSæ7ENDORF AUSæ"RÔEL AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG AUSæ3TERNBERG


Nr. 05/2015

– 27 –

zum 60. Geburtstag (ERRÌ,ENZ Ì2EINHARDTÌÌ &RAUÌ3ULKOWSKI Ì'UDRUNÌÌ (ERRÌ+AISER Ì2EINERÌÌ (ERRÌ!LM Ì"ODOÌÌ &RAUÌ6IEHMEYER Ì)NGRIDÌÌ (ERRÌ2YRIE Ì*OHNÌ'EORGEÌÌ (ERRÌ&ERL Ì(ORSTÌÌ &RAUÌ4OMCZAK Ì!DELHEIDÌÌ &RAUÌ.ILSON Ì-ARIONÌÌ (ERRÌ'RUBE Ì(ORSTÌÌ (ERRÌ'LAND Ì(ANS *OACHIMÌÌ &RAUÌ'ÔRTLER Ì5TEÌÌ &RAUÌ+RIEGEL Ì+ARINÌÌ &RAUÌ.EUMANN Ì2EGINEÌÌ &RAUÌ0ETSCHULAT Ì)NGEÌÌ (ERRÌ'RIESHABER Ì-ANFREDÌÌ (ERRÌ"RÔKER Ì3IEGFRIEDÌÌ &RAUÌ(AMANN Ì2ENATEÌÌ (ERRÌ%LSZNER Ì$ETLEFÌÌ (ERRÌ+ANTER Ì.ORBERTÌÌ

AUSÌ0ENZIN AUSÌ"RÔEL AUSÌ"RÔEL AUSÌ"RÔEL AUSÌ7EI”EÌ+RUG AUSÌ3TERNBERGERÌ"URG AUSÌ"RÔEL AUSÌ"LANKENBERG AUSÌ3TERNBERG AUSÌ-ÔSSELMOW AUSÌ3TERNBERG AUSÌ3TERNBERG AUSÌ3TERNBERG AUSÌ3TERNBERG AUSÌ7ENDORF AUSÌ3TERNBERG AUSÌ7AMCKOW AUSÌ3TERNBERG AUSÌ3TERNBERG AUSÌ3TERNBERG

Informationen des BĂźrgeramtes zur VerĂśffentlichung von Jubiläen %INIGEĂŚ "Ă”RGERĂŚ WĂ”NSCHENĂŚ KEINEĂŚ 6ERšFFENTLICHUNGĂŚ )HRESĂŚ 'EBURTS TAGESĂŚIMĂŚ!MTSBLATTĂŚ(IERZUĂŚBEDARFĂŚESĂŚEINERĂŚ%RKLĂœRUNGĂŚBEIMĂŚ"Ă”R GERAMT ĂŚ DASSĂŚ DIEĂŚ PERSONENGEBUNDENENĂŚ $ATENĂŚ NICHTĂŚ VERšFFENTLI CHTĂŚWERDENĂŚDĂ”RFEN

Katholische Kirchengemeinde St. Pius Sternberg samstags Jeden 2. Donnerstag dienstags ĂŚ

Ì5HRÌ 6ORABENDMESSEÌ3TÌ0IUSÌ Sternberg Ì5HRÌ 7ERKTAGSMESSEÌ3TÌ0IUS Ì Sternberg Ì5HRÌ 7ERKTAGSMESSEÌ3TÌ Ì "ONIFATIUS Ì"RÔEL

"ESONDEREÌ'OTTESDIENSTE Ì6ERANSTALTUNGENÌFÔRÌ+INDERÌUNDÌ3ENI ORENÌSOWIEÌDIEÌ%RREICHBARKEITÌDESÌ0FARRERSÌUNDÌWEITEREÌ)NFORMA TIONENÌZUMÌKIRCHLICHENÌ,EBENÌlNDENÌ3IEÌHIER http://www.kath-kirche-buetzow.de/

Aus der Kirchgemeinde Sternberg Gottesdienste und Termine Mai 2015 10.05., Rogate ĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚ 12.05., Dienstag ĂŚ 3ENIORENGOTTESDIENSTĂŚ TRUM&OYER 14.05., Christi Himmelfahrt ĂŚ 2EGIONALGOTTESDIENSTĂŚ 17.05., Exaudi ĂŚ 'OTTESDIENST6ORSTELLUNGĂŚ ĂŚ +ONlRMANDENĂŚ 24.05., Pfingstsonntag ĂŚ 'OTTESDIENST+ONlRMATIONĂŚ 31.05., Trinitatis ĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚ

+IRCHE 3ENIORENZEN

ĂŚ

.EUGIERIGEĂŚSINDĂŚHERZLICHĂŚWILLKOMMEN Besuchsdienstkreis: *EDENĂŚ ERSTENĂŚ -ITTWOCHĂŚ IMĂŚ -ONATĂŚ UMĂŚ ĂŚ ĂŚ ĂŚ 5HRĂŚ IMĂŚ 0FARRHAUS 7IRĂŚ FREUENĂŚ UNSĂŚ Ă”BERĂŚ 6ERSTĂœRKUNGĂŚ -ENSCHEN ĂŚ DIEĂŚ ,USTĂŚ HA BEN ĂŚ ABĂŚ UNDĂŚ ZUĂŚ EINENĂŚ 'EBURTSTAGSBESUCHĂŚ BEIĂŚ 3ENIORENĂŚ ZUĂŚ MACHENĂŚODERĂŚ'EBURTSTAGSKARTENĂŚZUĂŚSCHREIBEN

3IEĂŚlNDENĂŚUNSĂŚIMĂŚ0FARRHAUSĂŚ -Ă”HLENSTRA”EĂŚ ĂŚ3TERNBERG $ASĂŚ'EMEINDEBĂ”RO 3PRECHZEITENĂŚĂŚ DIENSTAGSĂŚ ĂŚ ĂŚĂŚ5HR ĂŚ FREITAGSĂŚĂŚ ĂŚ ĂŚĂŚ5HR 4ELĂŚĂŚ E-mail: sternberg@elkm.de

Aus der Kirchgemeinde BrĂźel Gottesdienste der evangelischen Kirchgemeinde BrĂźel 10.05., Sonntag, Rogate ĂŚ5HRĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚ 14.05., Christi, Himmelfahrt ĂŚ5HRĂŚ 2EGIONALERĂŚ'OTTESDIENST ĂŚ UNTERĂŚFREIEMĂŚ(IMMELĂŚ 17.05., Sonntag, Exaudi ĂŚ5HRĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚ 24.05., Pfingstsonntag ĂŚ5HRĂŚ +ONlRMATIONS GOTTESDIENSTĂŚ 25.05., Pfingstmontag ĂŚ5HRĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚ ĂŚ ĂŚ 07.06. ĂŚ5HRĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚ 14.06. ĂŚ5HRĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚZURĂŚ+IRCHWEIHEĂŚ

3TADTKIRCHEÌ"RÔEL

2OTERÌ3EE Ì"RÔEL 3TADTKIRCHEÌ"RÔEL 3TADTKIRCHEÌ Sternberg +LOSTERKIRCHEÌ 4EMPZIN 3TADTKIRCHEÌ"RÔEL 4EMPZIN

WĂśchentliche Veranstaltungen Montag - Freitag ĂŚ ĂŚĂŚ5HRĂŚ ĂŚ Montag ABĂŚĂŚ5HRĂŚ Dienstag ĂŚ5HRĂŚ Mittwoch ABĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ ĂŚ5HRĂŚ ĂŚ Donnerstag ĂŚ5HRĂŚ Freitag ABĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ ĂŚ5HRĂŚ ĂŚ5HRĂŚ

&AIRESĂŚ,ĂœDCHENĂŚIMĂŚ-'(ĂŚ GEšFFNET 3TRICKRUNDEĂŚIMĂŚ-'( %LTERN +IND 4REFFĂŚIMĂŚ-'( 3PIELENACHMITTAGĂŚIMĂŚ-'( !BĂŚ$EZEMBERĂŚ+INDERKIRCHE IMĂŚ'EMEINDEHAUSĂŚ"RĂ”EL #HORPROBEĂŚIMĂŚ'EMEINDEHAUSĂŚ"RĂ”EL 'EMEINSAMESĂŚ+OCHENĂŚIMĂŚ-'( 'EMEINSAMESĂŚ%SSENĂŚIMĂŚ-'( &RIEDENSGEBET

AMĂŚ2OTENĂŚ3EE

Aus der Kirchgemeinde Dabel

+IRCHE

Gottesdienste und Termine

+IRCHE

14.05.2015, Donnerstag Christi Himmelfahrt ĂŚ5HRĂŚĂŚ (IMMELFAHRTSGOTESDIENSTĂŚ AUFĂŚ DEMĂŚ &ESTPLATZĂŚ AMĂŚ (OLZENDORFERĂŚ3EEĂŚINĂŚ$ABEL 17.05.2015, Sonntag ĂŚ5HRĂŚĂŚ +ONlRMANDENVORSTELLUNGSGOTTESDIENSTĂŚ INĂŚ 3TERN BERGĂŚ DAZUĂŚ ĂŚ 5HRĂŚ !BFAHRTĂŚ DESĂŚ 'EMEINDE BUSSESĂŚANĂŚDERĂŚ+IRCHEĂŚ$ABEL

+IRCHE

RegelmäĂ&#x;ige Veranstaltungen -

ĂŚ -

Sternberger Seenlandschaft

Frauenfrßhstßck: DONNERSTAGS ÌÌ5HR Seniorennachmittage ÌFÔRÌALLEÌOFFENÌ ÌJEWEILSÌÌ ÌÌ5HR


Sternberger Seenlandschaft

– 28 –

24.05.2015, Pfingstsonntag ĂŚ5HRĂŚĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚ MITĂŚ +ONlRMATIONĂŚ INĂŚ 3TERNBERGĂŚ DAZUĂŚ !BFAHRTĂŚDESĂŚ'EMEINDEBUSSES ĂŚ5HRĂŚĂŚ ANĂŚDERĂŚ+IRCHEĂŚ$ABEL 25.05.2015, Pfingstmontag ĂŚ5HRĂŚĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚMITĂŚDEMĂŚ+IRCHENCHORĂŚINĂŚ$ABEL 31.05.2015, Sonntag ĂŚ5HRĂŚĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚMITĂŚ4AUFEĂŚINĂŚ"ORKOW 07.06.2015, Sonntag ĂŚ5HRĂŚĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚINĂŚ$ABEL 09.06.2015, Dienstag ĂŚ5HRĂŚĂŚ +ONZERTĂŚ DESĂŚ $ABELERĂŚ (ANDGLOCKENCHORESĂŚ INĂŚ DERĂŚ +IRCHEĂŚ:APEL

WĂśchentliche Veranstaltungen montags ĂŚ5HRĂŚĂŚ 3ENIORENCHOR ĂŚ5HRĂŚĂŚ 'ITARRENGRUPPE dienstags ĂŚ5HRĂŚĂŚ -USIZIERENĂŚINĂŚDERĂŚ+I4A ĂŚ5HRĂŚĂŚ &LšTENKREIS ĂŚ5HRĂŚĂŚ (ANDGLOCKENCHOR mittwochs ĂŚ5HRĂŚĂŚ 4ONSTABCHOR ĂŚ5HRĂŚĂŚ +IRCHENCHOR donnerstags ĂŚ5HRĂŚĂŚ +ONlRMANDENUNTERRICHTĂŚINĂŚ3TERNBERGĂŚ TĂœGLICH ĂŚ5HRĂŚĂŚ #HORĂŚ"ORKOW

Nr. 05/2015

29. Mai, Freitag UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ ĂŚĂŚ

+ONZERTÌINÌDERÌ+IRCHE ZURÌ%RšFFNUNGÌDESÌ$ORFFESTESÌÌINÌ4AR NOWÌMITÌDENÌ$ORFMUSIKANTENÌAUSÌ-USTIN

31. Mai, Sonntag UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ ĂŚĂŚ ĂŚĂŚ 7. Juni, Sonntag UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ 14. Juni, Sonntag UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ 21. Juni, Sonntag UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ

+ONZERTÌINÌDERÌ+IRCHEÌ2UCHOW MITÌDEMÌ+ÔNSTLERGRUPPEÌu2USSISCHÌ,IEDh EINÌ#HORÌDERÌ+šNIGSBERGERÌ0HILHARMONIE 'OTTESDIENSTÌINÌ7ITZIN 'OTTESDIENSTÌINÌ7ITZIN 'ARTENGOTTESDIENSTÌINÌ7ITZIN

sĂŚĂŚ Beten bringt Segen !MĂŚ-ITTWOCHĂŚUMĂŚĂŚ5HRĂŚBETENĂŚWIRĂŚINĂŚDERĂŚ2EGELĂŚINĂŚDERĂŚ+IR CHEĂŚ7ITZIN ĂŚ 7ERĂŚ EINĂŚ BESONDERSĂŚ 'EBETSANLIEGENĂŚ HAT ĂŚ +RANKHEIT ĂŚ .šTE ĂŚ ÇNGSTEĂŚx ĂŚDARFĂŚINĂŚDIEĂŚ+IRCHEĂŚKOMMEN ĂŚODERĂŚSEINĂŚ!NLIEGENĂŚINĂŚ DENĂŚ'EBETSBRIEFKASTENĂŚANĂŚDERĂŚ+IRCHENTĂ”RĂŚLEGENĂŚ7OĂŚGEBETETĂŚ WIR ̚FFNETĂŚSICHĂŚDERĂŚ(IMMEL sĂŚĂŚ :UMĂŚ HausbibelkreisĂŚ LĂœDTĂŚ DASĂŚ CHRISTLICHEĂŚ 'ĂœSTEHAUSĂŚ "ETHĂŚ %MMAUSĂŚJEDENĂŚ-ITTWOCHĂŚUMĂŚĂŚ5HRĂŚEIN sĂŚĂŚ Partnerschaftswochenende Wilsum & Witzin Vom 29. bis 31. Mai besuchen wir unsere Partnergemeinde in Wilsum. Wer mitfahren mĂśchte, melde sich bitte bei Frau DĂśrte Petzold 038481 20026 an. Kindergottesdienst: *EDENĂŚ 3ONNTAGĂŚ UMĂŚ ĂŚ 5HRĂŚ WĂœHRENDĂŚ DESĂŚ 'OT tesdienstes

Ev.-luth. Kirchgemeinde Witzin-Ruchow und GroĂ&#x; Raden

Kinderkirche ĂŚ ĂŚĂŚ+LASSEĂŚĂŚ ĂŚ ĂŚĂŚ+LASSEĂŚĂŚ

Das Bibelwort fĂźr das Jahr 2015

&REITAGĂŚĂŚ $ONNERSTAGĂŚĂŚ

VONĂŚĂŚ5HRĂŚBISĂŚĂŚ5HR VONĂŚĂŚ5HRĂŚBISĂŚĂŚ5HR

Öffnungszeiten im Kinder- und Jugendkeller -ONTAGÌÌ Ì ÌÌ5HR $IENSTAGÌÌ Ì ÌÌ5HR -ITTWOCHÌÌ GESCHLOSSEN $ONNERSTAGÌÌ Ì ÌÌ5HRÌ 2EDE ÌUNDÌ3PIELABENDÌFÔR Ì ABÌÌ5HRÌ *UGENDLICHEÌUNDÌALLE

ĂŚ ĂŚ DIEĂŚSICHĂŚJUNGĂŚFĂ”HLEN &REITAGĂŚĂŚ ĂŚ ĂŚĂŚ5HR -ONATSSPRUCHĂŚ-AIĂŚ Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Philipper 4,13 10. Mai Sonntag - Muttertag UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚINĂŚ7ITZIN 14. Mai Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ INĂŚ$ABELĂŚAMĂŚ(OLZENDORFERĂŚ3EE UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ INĂŚ"RĂ”ELĂŚAMĂŚ2OTENĂŚ3EE 17. Mai, Sonntag UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚINĂŚ7ITZIN UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚINĂŚ2UCHOW UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚINĂŚ'RO”Ì2ADEN 21. Mai, Donnerstag UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ 3ENIORENKREISĂŚPLUSĂŚINĂŚ7ITZIN

24. Mai, Pfingst-Sonntag UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ 'OTTESDIENSTĂŚINĂŚ7ITZIN 'EMEINDEABEND ZUĂŚ4HEMENĂŚDERĂŚ:EITĂŚINĂŚ7ITZIN „25 Jahre - Mecklenburg ‌ blĂźhende Landschaften, SĂźmpfe, rote Socken und â€Śâ€œ

Pastor Siegfried Rau ĂŚ 7ITZIN ĂŚ +IETZĂŚ ĂŚ 4ELEFON ĂŚ ĂŚ ĂŚ MOBILĂŚ ĂŚWITZIN ELKMDE

Mein verrßcktes Hobby – heute die Modelleisenbahn

Vom 29. bis 31. Mai besucht die Kirchgemeinde Witzin ihre Partner-Gemeinde in Wilsum.

27. Mai, Mittwoch UMĂŚĂŚ5HRĂŚĂŚ ĂŚĂŚ

äBERÌ BESONDEREÌ 6ERANSTALTUNGENÌ INFORMIERENÌ WIRÌ IMÌ 3CHAUKA STENÌUNDÌUNTERÌWWWIN WITZINDE

braune

$IEĂŚ3ONNEĂŚKITZELTĂŚMICHĂŚDURCHĂŚDASĂŚHALBOFFENEĂŚ"Ă”ROFENSTERĂŚ%ND LICHĂŚWIRDĂŚESĂŚ&RĂ”HLINGĂŚUNDĂŚICHĂŚSITZEĂŚIMMERĂŚNOCHĂŚAMĂŚ3CHREIBTISCHĂŚ ANĂŚDIESEMĂŚ&REITAGNACHMITTAGĂŚ7IEĂŚ3IEĂŚVIELLEICHTĂŚBEMERKTĂŚHABEN ĂŚ LIEBEĂŚ ,ESERINNENĂŚ UNDĂŚ ,ESER ĂŚ HABEĂŚ ICHĂŚ BEIĂŚ DENĂŚ LETZTENĂŚ BEIDENĂŚ "EITRĂœGENĂŚ UMĂŚ DASĂŚ VERRĂ”CKTEĂŚ (OBBYĂŚ 5NTERSTĂ”TZUNGĂŚ VONĂŚ "EATEĂŚ 3CHWARZĂŚAUSĂŚ$ABELĂŚERHALTEN ĂŚVONĂŚIHRĂŚSTAMMTĂŚAUCHĂŚDERĂŚ4IPPĂŚFĂ”RĂŚ MEINEĂŚHEUTIGEĂŚ'ESCHICHTEĂŚ!LSOĂŚMACHEĂŚICHĂŚMICHĂŚAUFĂŚDENĂŚ(EIM WEGĂŚnĂŚDENNĂŚDORTĂŚlNDEĂŚICHĂŚMEINENĂŚ'ESPRĂœCHSPARTNERĂŚMITĂŚSEINEMĂŚ VERRĂ”CKTENĂŚ (OBBYĂŚ )CHĂŚ RAUSCHEĂŚ ALSOĂŚ ANĂŚ MEINEMĂŚ :UHAUSEĂŚ VOR BEIĂŚ UNDĂŚ WEITERĂŚ INĂŚ 2ICHTUNGĂŚ "AHNHOFSTRA”EĂŚ INĂŚ "RĂ”ELĂŚ u-OIN ĂŚ ICHĂŚ KOMMEĂŚ UMĂŚ MICHĂŚ MALĂŚ MITĂŚ )HNENĂŚ Ă”BERĂŚ )HREĂŚ %ISENBAHNENĂŚ ZUĂŚ UN TERHALTENhĂŚ RUFEĂŚ ICHĂŚ Ă”BERĂŚ DASĂŚ %INGANGSTORĂŚ )CHĂŚ TREFFEĂŚ MICHĂŚ HEUTEĂŚ


Nr. 05/2015

– 29 –

MITæ -ICHAELæ $AUME æ DERæ MICHæ BEREITSæ ERWARTETæ 5NDæ 3CHWUPS æ BINæICHæAUCHæSCHONæAUFæDEMæ(OFæDERæ6ILLA æDIEæFRÔHERæEINMALæDASæ ,ANDAMBULATORIUMæBEHERBERGTEæ

Sternberger Seenlandschaft

/RTæBESICHTIGENæODERæAUCHæTELEFONISCHæNACHFRAGENæ$IEæ)NTERNET SEITEæ ISTæ NOCHæ NICHTæ GANZæ FERTIGæ æ ALSOæ EINFACHæ MALæ INæ DERæ "AHN HOFSTRA”Eæ æ VORBEIæ SCHAUEN æ ABERæ BITTEæ VORHERæ ANRUFENæ UNTERæ æ æ .EBENæ DENæ VERSCHIEDENENæ %ISENBAHNUTENSI LIENæ lNDETæ MANæ INæ DERæ "AHNHOFSTRA”Eæ AUCHæ NOCHæ EINENæ GRO”ENæ 2AUM æVOLLæMITæALTENæ4ONBANDGERÜTENæUNDæ&ILMPROJEKTORENæ(ERRæ $AUMEæ ISTæ MITæ SEINERæ &RAUæ VORæ æ *AHRENæ VONæ (AMBURGæ NACHæ "RÔELæ GEZOGENæ UNDæ DAHERæ UMFASSTæ DIEæ 3AMMLUNGæ VORWIEGENDæ -ODELLEæDERæuWESTLICHENhæ7ELTæ"ESTIMMTæGENUGæFÔRæEINEæWEITEREæ 'ESCHICHTEæDESæVERRÔCKTENæ(OBBYS Michael Schwertner im April 2015

Ein Geldschrank für die Ersparnisanstalt !USæ EINEMæ 0ROTOKOLLæ GEHALTENæ INæ #URIAæ ZUæ 3TERNBERGæ AUSæ *AHREæ æ INæ 'EGENWARTæ DESæ "ÔRGERMEISTERSæ $Ræ ,ÔBCKEæ UNDæ DESæ 3ENATORSæ .EUMEISTERæ &OLGENDERæ "ESCHLUSSæ WURDEæ GEFASSTæ :URæ 5NTERBRINGUNGæ DERæ +ÜMMEREIKASSEæ DERæ -AGISTRATSGELDERæ UNDæ DERæ 'ELDERæ AUSæ DENæ %RSPARNISANSTALTæ MACHTæ SICHæ DIEæ !NSCHAF FUNGæ EINESæ FEUERFESTENæ UNDæ DIEBESSICHERENæ 3CHRANKESæ ERFORDERLICHæ .ACHæ 6ORLEGUNGæ DERæ VONæ 3CHLOSSERæ 0LšTZæ EINGEFORDERTENæ +OSTENAUFSCHLÜGEæ UNDæ :EICHNUNGENæ WUR DEæ DIEæ !NSCHAFFUNGæ EINESæ 3CHRANKESæ MITæ DREIæ 3ICHERUNGENæ ZUMæ ANSCHLAGSMܔIGENæ 0REISæ VONæ æ -ARKæ GENEHMIGTæ 6ONæ DIESEMæ 3CHRANKæLIEGTæEINEæ:EICHNUNGæVOR æAUSæDERæDASæ3ICHERUNGSSYSTEMæ HERVORGEHTæ $ERæ 3CHRANKæ UMFASSTEæ æ &ÜCHERæ !USæ DERæ !UFZEICH NUNGæ SINDæ 3TÜRKEæ DERæ 7ÜNDEæ UNDæ DERæ 4ÔRENæ ABLESBARæ 2ECHTSæ UNDæLINKSæOBENæAUFæDEMæ3CHRANKæWARENæZURæ:IERDEæKLEINEæ-ETALL SÜULCHENæ ANGEBRACHTæ )Næ DERæ -ITTEæ OBENæ AUFæ DEMæ 3CHRANKæ WARæ EINæKLEINERæ+RANZæAUSæ%ICHENLAUBæZUæSEHENæ$IESERæ'ELDSCHRANKæ STANDæ BISæ INæ DIEæ æ ERæ *AHREæ INæ DERæ 3PARKASSEæ UNDæ WARæ FÔRæ ALLEæ +UNDENæSICHTBARæäBRIGENS æEINSTæGEHšRTEæDIEæ%RSPARNISANSTALTæZURæ Stadt Sternberg. Jochen Engmann im April 2015 -ITæ&OTOTASCHEæUNDæ.OTIZBLOCKæEILEæICHæDEMæ(AUSHERRENæHINTER HERæ(ERRæ$AUMEæSAMMELTæALLES æWASæMITæ-ODELLEISENBAHNENæZUæ TUNæHATæ(IERæABERæGANZæSPEZIELLæAMERIKANISCHEæ-ODELLEæ5NDæSOæ STEHENæ WIRæ VORæ EINEMæ KLEINENæ 'LEISæ UNDæ ERæ PRÜSENTIERTæ STOLZæ EI NEæu5NIONæ0ACIlChæ,OKOMOTIVEæDIEæNICHTæNURæFÜHRT æSONDERNæAUCHæ 'ERÜUSCHEæ VONæ SICHæ GIBTæ 3CHONæ WERDENæ BEIæ MIRæ +INDHEITSER INNERUNGENæ WACHæ UNDæ ICHæ ERINNEREæ MICHæ ANæ MEINEæ %ISENBAHN æ DIEæ ICHæ ALSæ +INDæ EINMALæ HATTEæ $IEæ ALLERDINGSæ WARæ KLEINER æ NICHTæ SOæGRO”æUNDæIMPOSANTæWIEæDIESEæHIERæu$IEæISTæABERæRIESIGh æKOM MENTIEREæ ICHæ DASæ GERADEæ 'ESEHENEæ u$ASæ ISTæ DIEæ 3PURæ .ULL æ EI NEæINæ!MERIKAæSEHRæVERBREITETEæ'Rš”E æ-A”STABææUNDæEINERæ 3PURBREITEæ VONæ æ MMh æ KRIEGEæ ICHæ SOFORTæ ERKLÜRTæ )CHæ BINæ NA TÔRLICHæ BEGEISTERTæ VONæ DEMæ &ACHWISSENæ UNDæ FRAGEæ NACHæ u7IEæ KOMMTæMANæDAZU æGERADEæDIESEæ3ORTEæZUæSAMMELNhæ(ERRæ$AU MEæSPIELTæNOCHæINæ'EDANKENæAMæ4RAFOæUNDæLÜSSTæDENæ:UGæNOCHæ EINMALæ VORæ UNDæ ZURÔCKæ FAHRENæ u$Aæ MUSSæ ICHæ MALæ EINæ BISSCHENæ AUSHOLENhæBEGINNTæERæu)CHæHABEæ!MERIKANISCHEæ'ESCHICHTEæSTU DIERT æ MEHRFACHæ !MERIKAæ BEREISTæ UNDæ DORTæ MEHRæ ALSæ æ KMæ ZURÔCKGELEGT æDABEIæVIELEæMEINERæ"RIEFKONTAKTEæBESUCHTæ$IESENæ (UTæ HIERæ Z"æ HABEæ ICHæ æ INæ 3ANæ !NTONIOæ INæ 4EXASæ GEKAUFTæ 5NDæ SOæ ZIERENæ CAæ æ æ æ VERSCHIEDENEæ ,OKOMOTIVEN æ 7AG GONSæ UNDæ (ÜUSERæ INæ VERSCHIEDENENæ 2ÜUMENæ DESæ (AUSESæ DIEæ UMFANGREICHEæ3AMMLUNGæ-ITTLERWEILEæHATæDIEæNUNæABERæ$IMEN SIONENæ ERREICHT æ DIEæ DENæ 3AMMLERæ SCHWERENæ (ERZENSæ ZWINGEN æ EINIGEæ -ODELLEæ ZUMæ 6ERKAUFæ ANZUBIETENæ %Sæ SINDæ AUCHæ EINEæ GRO”Eæ!NZAHLæVONæ(æUNDæ3PURæ.æ%ISENBAHNENæNACHæAMERIKA NISCHEMæ 6ORBILDæ DABEIæ 3Oæ KANNæ MANæ GERNæ EINIGEæ -ODELLEæ VORæ

Die Blumen $IEæ"LUMEN æSIEæBLÔHEN

SOæSCHšNæINæJEDEMæ*AHR )NæPRÜCHTIGENæ&ARBENæZEIGEND

STELLENæSIEæSICHæINæ6IELFALTæDAR 7ENNæSIEæAUSGEBLÔHTæHABEN SINDæSIEæTRAURIGæANZUSEHEN -ITæWELKENæ"LÜTTERNæTROSTLOS SIEæIMæRAUENæ7INDEæSTEHEN $OCHæBEIæVIELENæ"LUMEN DAæISTæESæWUNDERBAR

SIEæSPRIE”ENæERNEUTæAUS und das im nächsten Jahr. 3IEæBLÔHENæDANNæWIEDER SOæHÔBSCH æWIEæIMæ*AHRæZUVOR UNDæSTRECKENæIHREæ"LÔTEN FARBENPRÜCHTIGæZURæ3ONNEæEMPOR Volker Koch, Sternberg IMæ!PR.OVæ


Sternberger Seenlandschaft

– 30 –

Nr. 05/2015


Nr. 05/2015

– 31 –

Sternberger Seenlandschaft


Sternberger Seenlandschaft

Alles Liebe zum

– 32 –

Muttertag

%JF(FTDIJDIUFEFT.VUUFSUBHT *O NFISFSFO 3F HJPOFO EFS 8FMU XFSEFO BN [XFJ UFO .BJ4POOUBH BMMF .´UUFS HF FISU %FS %BOL G´S EJF -FJTUVOHFO JN )BVTIBMU VOE JO EFS &S[JFIVOH EFS ,JOEFS TUFIU BO KFOFN 5BH JN 7PSEFSHSVOE %FS v.PUIFSJOH %BZ mOEFU [VN FSTUFO .BMBOOP&SXÊIOVOHJO&OHMBOE XJSE EFS v.PUIFS}T 8PSLT %BZT $MVC JO EFO7FSFJOJHUFO4UBBUFOWPO"NFSJLBFJOHF G´ISU EFSBVGWJFMGÊMUJHF.JTTTUÊOEFIJOXFJTFO TPMMUF VOE CFSFJUT FJOF ÊIOMJDIF #FEFVUVOH IBCFOXJSE XJFEFSIFVUJHF.VUUFSUBH"O KFOFN5BHXJSEEJF"SCFJUEFS.´UUFS HFSB EFJOEFS&S[JFIVOHEFS,JOEFS HFFISU%JF BLUVFMMF#FEFVUTBNLFJUJTUFSTUWPSDJSDB +BISFOFSMBOHUXPSEFO4PTUBSUFUFEJF'FNJ OJTUJO"OOB+BSWJTFJOF#SJFGLBNQBHOF [VS PGm[JFMMFO &JOG´ISVOH EFT .VUUFSUBHFT BMTPGm[JFMMFO'FJFSUBH"OOBHFEBDIUFJISFS FJOJHFXFOJHF+BISF[VWPSWFSTUPSCFOFO.VU UFS"OO.BSJB3FFWFT+BSWJT JOEFNTJFBN .BJG´OGIVOEFSUXFJ•F/FMLFOBO

BOEFSF .´UUFS CFJN X¹DIFOUMJDIFO #FTVDI EFS ,JSDIF WFSUFJMUF %FS 64#VOEFTTUBBU 1IJMBEFMQIJB TUBSUFUF BMT 7PSSFJUFS NJU EFN v.PUIFS}TEBZ&TGPMHUFOJN+BISF XFJUFSF4UBBUFO"N.BJEFLMBSJFSU 8PPESPX8JMTPOEFO[XFJUFO.BJ4POOUBH [VNPGm[JFMMFO&ISFOUBHG´SBMMF.´UUFSEFS 7FSFJOJHUFO4UBBUFOWPO"NFSJLB&TFUBC MJFSUFTJDIEFS#SBVDI EFO.´UUFSO#MVNFO [V TDIFOLFO #FTPOEFST /FMLFO FSGSFVFO TJDI HSP•FS #FMJFCUIFJU &JOF GBSCJHF /FMLF TUFDLU NBO BO VN EJF FJHFOF .VUUFS [V FISFO FJOFXFJ•F/FMLFHFEFOLUEFSFS EJF OJDIU NFIS BN -FCFO TJOE ;VEFN XVSEF EBTÑCFSSFJDIFOWPO.VUUFSUBHT,BSUFO[VN BMMTFJUTCFMJFCUFO#SBVDIUVN%JFTFS'FTUUBH JOTQJSJFSU EJF (FTDIFOLJOEVTUSJF KFEFT +BIS [V OFVFO "LUJPOFO *N #MVNFOHFTDIÊGU IBU EFS5BHUSPU[TFJOFS4UFMMVOHBMTOJDIUHFTFU[ MJDIFS 'FJFSUBH FJOF CFTPOEFSF #FEFVUVOH 4P JTU FT EFO #MVNFOIÊOEMFSO PGm[JFMM BO EJFTFN 4POOUBH HFTUBUUFU PGGFO [V CMFJCFO %FS.VUUFSUBHJTU HFGPMHUWPN7BMFOUJOTUBH BN 'FCSVBS EFS 5BH NJU EFN HS¹•UFO 6NTBU[G´SEFO#MVNFOIBOEFM0CTDIPOFJO 4USBV• #MVNFO JNNFS OPDI EBT CFMJFCUFTUF (FTDIFOL[VN.VUUFSUBHJTU XFSEFO[VOFI NFOE4BDIHFTDIFOLFBMMFS"SUQSÊGFSJFSU 1IJMJPOMJOFBSUJLFMEF

Nr. 05/2015

Gärtnerei & Blumenhaus

Moth

19399 Dobbertin Tel. (038736) 4 23 70 · Fax 4 29 54

Kaufen, wo es wächst!

Muttertag am 10. Mai

Wir haben für Sie geöffnet von 8.30 bis 11.00 Uhr.

Große Auswahl an Beet- und Balkonpflanzen Unsere Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr · Sa. 8.00 - 11.30 Uhr


Nr. 05/2015

– 33 –

Sternberger Seenlandschaft

Fachmann von A bis Z

sĂľKOMPETENTĂľ

Ihr

Werbung

sĂľINDIVIDUELL sĂľFACHGERECHTĂľ Fotos: bilderbox

- Anzeige -

Top-Bewertung von Stiftung Warentest

WERBUNG die ankommt Ihr persĂśnlicher Ansprechpartner

Mario Winter Tel. 0171/9 71 57 38

Ich bin telefonisch fĂźr Sie da.

Manuela Wolfinger Tel. 039931/ 5 79 47 VERLAG + DRUCK

LINUS WITTICH KG

RĂśbeler StraĂ&#x;e 9 ¡ 17209 Sietow ¡ Telefon: 03 99 31/5 79-0 Telefax: 03 99 31/5 79-30 ¡ Internet: www.wittich.de e-mail: m.winter@wittich-sietow.de / m.wolfinger@wittich-sietow.de

Pedigree ist „sehr gut“

Auch Tierliebe geht durch den Magen. Hundebesitzer haben jetzt schwarz auf weiĂ&#x;, dass sie ihren Lieblingen mit Produkten von Pedigree uneingeschränkt Gutes tun. Das bestätigt aktuell test, das unabhängige Verbraucher-Magazin der Stiftung Warentest, das ein Produkt der Marke Pedigree mit „sehr gut“ ausgezeichnet hat. 30 Hundefeuchtfutter wurden in der März-Ausgabe 2015 von der Stiftung Warentest getestet und bewertet. Auch ein Produkt von Pedigree stellte sich dem Test und ging als einer der unangefochtenen Testsieger hervor: Pedigree Pastete mit 5 Sorten Fleisch Ăźberzeugt vor allem durch seine „hohe ernährungsphysiologische Qualität“ und aufgrund seiner „ausgezeichneten FĂźtterungshinweise“. Beide Bewertungen tragen maĂ&#x;geblich dazu bei, dass Pedigree einer von drei Testsiegern ist. Damit liegen Herrchen und Frauchen bei ihren Vierbeinern also auf jeden Fall goldrichtig. „Das ‚Sehr gut‘ fĂźr das Produkt von Pedigree ist auch eine Bestätigung dafĂźr, dass Mars Petcare seine Produkte konsequent an den ErnährungsbedĂźrfnissen von Hunden ausrichtet“, betont Dr. Cornelia Ewering, Tierärztin und Ernährungsexpertin bei Mars Petcare. „Weil

wir es inzwischen weiterentwickelt haben, ist das getestete Produkt selbst zwar nicht mehr im Sortiment. Da aber all unsere Produkte und unsere FĂźtterungsempfehlungen auf denselben ernährungsphysiologischen Grundsätzen basieren, kĂśnnte man sagen: Das ‚Sehr gut‘ ist jetzt sogar noch besser geworden! Oder anders ausgedrĂźckt: Auf Pedigree kann man sich immer verlassen“, so Dr. Ewering.

Traditionsunternehmen Volks- und Raiffeisenbank eG: Meine Bank in Mecklenburg ... (EUTE       

     

   

(ANS *Ă?RG %BERT p 4RANSPORTUNTERNEHMER URBAN 7IE GUT ES IST EINEN ZUVERLÂťSSIGEN &INANZDIENSTLEIS TER AN SEINER 3EITE ZU HABEN

DAS WEIÂś AUCH (ANS *Ă?RG %BERT AUS 4ECHENTIN B 'OLDBERG ` ABER ICH SCHÂťTZE AN DER 6OLKS UND 2AIFFEISENBANK E' NICHT NUR IHRE :UVERLÂťSSIGKEIT

SONDERN VOR ALLEM AUCH IHRE .ÂťHE $AS IST FĂ“R MICH GANZ WICHTIGm SO DER 5NTERNEH MER DER SICH IN SEINER KNAP PEN &REIZEIT AM LIEBSTEN BEI DER 'ARTENARBEIT ERHOLT !LS 'ESCHÂťFTSFĂ“HRER SEINES 4RANS PORTUNTERNEHMENS IST ER IMMER FROH WENN ER Z " BEI UNVOR HERGESEHENEN !USGABEN MIT DER 6OLKS UND 2AIFFEISENBANK E' EINEN PATENTEN !NSPRECH PARTNER IM 2Ă“CKEN HAT MIT DEM ER STETS EINE UNTERNEHMERISCH AUSGEPRÂťGTE UND AKZEPTABLE ,Ă?SUNG ĂźNDET (ANS *Ă?RG %BERT GRĂ“NDETE IM /KTOBER SEIN 4RANSPORT UNTERNEHMEN UND VON !NFANG

AN WAR DIE 6OLKS UND 2AIFFEI SENBANK E' DER KOMPETENTE `,OTSEm AUF DEM `5NTERNEH MERMEERm (EUTE IST ER !R BEITGEBER FĂ“R WEITERE -IT ARBEITER 3EINE &AHRZEUGE SIND Ă“BERREGIONAL IN -ECKLENBURG 6ORPOMMERN UND "RANDEN BURG MIT DEN VERSCHIEDENSTEN 4RANSPORTGĂ“TERN UNTERWEGS &RAGT MAN (ANS *Ă?RG %BERT

WAS IHN ANTREIBT DANN DENKT ER ZUERST AN SEINE &AMILIE UND IHRER ALLER :UKUNFT


Sternberger Seenlandschaft

Ihr

– 34 –

Fachmann von A bis Z

Reisen

- Anzeige -

Jetzt Urlaubsschnäppchen im neuen eBay-Reiseportal finden!

REISEBÜRO Kütiner Str. 9

Tagesfahrten ab Crivitz und Sternberg (weitere Orte auf Anfrage) 02.06./07.07.2015 16.05.2015 27.06.2015 11.07.2015 25.07./ 15.08.2015 08.08.2015 23.08.2015 30.08.2015 05.09.2015 12.09.2015

Einkaufsfahrt nach Polen (Linken) Helgoland mit dem Halund-Jet, ab/ bis Hamburg Kopenhagen (Abendbuffet an Bord inkl. Getränke + 20,00 €) Flensburg, Stadtführung, Mittagessen, Freizeit Störtebeker PK 2 Hansesail Rostock mit Feuerwerksausfahrt Insel im Watt - Neuwerk - Stadtteil von Hamburg Kutschfahrt durchs Wattenmeer, Freizeit auf der Insel Insel Sylt mit Inselrundfahrt, Freizeit Störtebeker - Abschiedsvorstellung mit großem Feuerwerk, PK2 Spreewald mit Kahnfahrt, Mittagessen

25,- € 85,- € 60,- € 50,- € 55,- € 80,- € 60,- € 56,- € 55,- € 55,- €

Begleitete Gruppenreisen 2015 20. - 30.09.2015 22. - 28.09.2015

Nr. 05/2015

Flugreise Kanada - Metropolenzauber und Naturschauspiel Flugreise Irland - Liebenswerte Insel

ab 2.405,00 € ab 1.195,00 €

www.hotel-breitenbacher-hof.de

Gesundheit & Pflege

Wussten Sie, dass die Buchung über das Internet nach dem persönlichen Gespräch der zweitbeliebteste Buchungsweg der Deutschen für Reisen ist? Allein 2014 entschieden sich 37 Prozent der Deutschen online für ihre Reise. Der Vorteil für den Online-Kanal liegt für Martin Barthel, Senior Director Verticals eBay Deutschland, klar auf der Hand: „Hier hat der Nutzer verschiedene Angebote auf einen Blick und er kann seine Reise rund um die Uhr bequem von zuhause planen.“ Die zunehmende Beliebtheit des Internets bei der Urlaubsbuchung spürt auch der weltweite Online-Marktplatz eBay, denn bereits jetzt wird alle eineinhalb Minuten eine Kurzreise über eBay in Deutschland verkauft. Wo soll es denn in Ihrem nächsten Urlaub hingehen? In eine romantische Hütte in den Bergen oder vielleicht in ein Luxushotel in einer europäischen Metropole? Egal, wohin es Sie zieht: Die neue Suchfunktion im eBay-Reiseportal ermöglicht Ihnen eine einfache und

komfortable Suche nach Kurzreisen und Hotelschnäppchen für jeden Geldbeutel – auch in Form von Gutscheinen. Bei entsprechender Verfügbarkeit können Sie Ihre Traumreise nun auch sofort buchen. Jetzt fehlt Ihnen nur noch ein Koffer in Handgepäckgröße? Kein Problem! In den Unterkategorien „Reisekoffer & -taschen“ und „Reiseaccessoires“ finden Sie passendes Reisezubehör – so sind Sie optimal für Ihren Urlaub ausgestattet. Urlaubsschnäppchen und Reiseaccessoires finden Sie hier: www.ebay.de/reisen.

Energie DIE ENERGIE DES NORDENS

www.wemag.com

Wir sind vor Ort und für Sie da!

In Flächenregionen wie Mecklenburg und der Prignitz ist es gar nicht immer so einfach, überall hinzukommen. Aus diesem Grund kommen wir mit unserem Infomobil einfach zu Ihnen.

Gleich Termine fü

r Sternberg merke n: 20.05.15 17.06.15

immer 09:30 12:00 Uhr auf dem Meckle nburgring

Ein anderer Ort würde Ihnen besser passen? Unseren gesamten Tourenplan finden Sie unter www.wemag.com/infomobil Gern können Sie diesen auch unter der Telefonnummer 0385 . 755-2755 bei uns anfordern.


Nr. 05/2015

– 35 –

Sternberger Seenlandschaft

Gesundheit

sõKOMPETENTõ sõINDIVIDUELL sõFACHGERECHTõ

Fotos: bilderbox

Trauer RK

Bestattungshaus in Sternberg GmbH 6bBVg`i*™&.)%+HiZgcWZg\ IV\CVX]i%(-),$

'*'&

L^g[“]gZc:gY"!;ZjZg"!HZZ"jcYVcdcnbZ7ZhiViijc\ZcYjgX]# Unser Service: :gaZY^\jc\h~bia^X]Zg;dgbVa^i~iZc!7ZgVijc\jcY7Z\aZ^ijc\#

Immobilien

 ! %   %%' )  * ! '&+%%" %&$% %'' % & & & + # & + ! !( & + # & +

  ""  $! $$   ! ! #  "" %"   "   " $ $$  !  

 

 ! "  " ! $ "   $ 

"   

$$

&OTOæ"ILDER"OX

Versicherung Z}8m†~ „„}†8yz}‹{€}ŠŒ8‹}†

E8Y†’}}8E

\}Š8aŒ’}€‡}Š8m†~y„„Ek{€Œ’R8Y~8k{€ŠŒŒ8†|8lŠŒŒ8}†8‹{€}Š}Š8Z}„}Œ}Š9 j†|8†}†8e„„‡†}†8e}†‹{€}†8ƒ‡……}†8†8\}Œ‹{€„y†|8‚}|}‹8by€Š8z}8m†~ „„}†8 ’8k{€y|}†F8Y~8|}…8o}8’Š8YŠz}Œ8‡|}Š8’Š8k{€„}8‹Œ8‚}|}Š8|Š{€8|}8}‹}Œ’E „{€}8m†~y„„Ž}Š‹{€}Š†8yz}‹{€}ŠŒF8Yz}ŠR8~y‹Œ8OH8=8|}Š8m†~ „„}8ˆy‹‹}Š}†8†8 |}Š8^Š}’}ŒF ]ˆ}ŠŒ}†8ŠyŒ}†8|y€}Š8’8}†}Š8ˆŠŽyŒ}†8m†~y„„Ž}Š‹{€}Š†D8|}8†|Ž|}„„8y†}E ˆy‹‹Œ8}Š|}†8ƒy††F8\}Š8m†~y„„‹{€Œ’8|}Š8aŒ’}€‡}Š8n}Š‹{€}Š†}†8z}‹ˆ}„‹}E ‹}8‹Œ8†8Ž}Š8Zy‹Œ}†}8†Œ}ŠŒ}„ŒD8|}Š}†8d}‹Œ†}†8y~}†y†|}Š8y~zy}†F8Z}E Š}Œ‹8|}Š8Zy‹‹zy‹Œ}†8‹{€}ŠŒ8|}8†‡Œ}†|}8цy†’}„„}8m†Œ}Š‹ŒŒ’†8|Š{€8 cŠy†ƒ}†€y‹Œy}}„|8‡|}Š8z}8Z}Š†‹E8†|8j}ŒŒ†‹ƒ‡‹Œ}†8yzF b}8†y{€8n}Š}†zyŠ†8‹Œ8y{€8~Š8|}8`„~}8…8Y„„Œy8}‹‡ŠŒR8]†ƒy~D8^y€Š|}†‹Œ8 ‡|}Š8|}8j}††8|}Š8o‡€††8Š|8‹{€†}„„8Ž‡Š8gŠŒ8‡Šy†‹}ŠŒF8kˆ}’}„„8~Š8 c†|}Š8z}Œ}Œ8|}8n}Š‹{€}Š†8|yŠz}Š8€†y‹8}ŠŒŽ‡„„}8r‹yŒ’„}‹Œ†}†F

_Š†|}8~Š8}†}8ˆŠŽyŒ}8m†~y„„Ž}Š‹{€}Š†

\}8d{ƒ}†8|}Š8}‹}Œ’„{€}†8m†~y„„Ž}Š‹{€}Š†8‹†|8Ž}„~ „Œ8†|8†Œ}Š‹{€}|}†8 ‹{€8‚}8†y{€8a€Š}…8Z}‹{€ ~Œ†‹Ž}Š€ „Œ†‹F

o}8‹}€Œ8a€Š8}‹}Œ’„{€}Š8k{€Œ’8y‹W YŠz}Œ†}€…}ŠGE††}†

Z}Š~‹}†‡‹‹}†‹{€y~Œ„{€}8m†~y„„Ž}Š‹{€}Š†}†8„}‹Œ}†8†Š8z}8YŠz}Œ‹†~ „„}†8 ‹‡}8z}8m†~ „„}†8y~8|}…8YŠz}Œ‹}F8a†8|}Š8^Š}’}Œ8z}‹Œ}€Œ8y‹8|}Š8}‹}Œ’E „{€}†8m†~y„„Ž}Š‹{€}Š†8ƒ}†8n}Š‹{€}Š†‹‹{€Œ’F8\‡ŠŒ8}‹{€}€}†8yz}Š8’}8 \ŠŒŒ}„8|}Š8m†~ „„}F

`y‹~Šy}†GE… ††}Š

]‹8 z}‹Œ}€Œ8 yz‹‡„Œ8 ƒ}†8 n}Š‹{€}Š†‹‹{€Œ’8 |Š{€8 |}8 }‹}Œ’„{€}8 m†~y„„Ž}ŠE ‹{€}Š†F8 Z}8 m†~ „„}†D8 ‹}8 }‹8 …8 `y‹€y„ŒD8 z}…8 ]†ƒy~}†8 ‡|}Š8 ‹‡†‹Œ8 ‡D8 ƒ‡……}†8d}‹Œ†}†8y‹8|}Š8}‹}Œ’„{€}†8m†~y„„Ž}Š‹{€}Š†8†{€Œ8†8^Šy}F8\}Š8 }‹}Œ’„{€}8k{€Œ’8„}Œ8‹‡…Œ8z}8H8=F

k}„z‹Œ‹Œ †|}D8m†Œ}Š†}€…}ŠD8dy†|ŠŒ}

\}8 Z}Š~‹}†‡‹‹}†‹{€y~Œ8 ‹ˆŠ†Œ8 z}8 m†~ „„}†8 †Š8 }†D8 }††8 |}Š8 n}Š‹{€}ŠŒ}8 eŒ„}|8}†}Š8Z}Š~‹}†‡‹‹}†‹{€y~Œ8‹ŒF8Yz}Š8‹}„z‹Œ8|y††8„Œ8|}‹8†Š8~Š8YŠE z}Œ‹†~ „„}F8\}8^Š}’}Œ8z„}zŒ8y{€8€}Š8y }†8Ž‡ŠF

Auf Für Schritt alle, und Tritt ein die sicherer nicht nurBegleiter ihr Auto lieben Der DerItzehoer ItzehoerUnfall-Schutz Kfz-Schutz Lutz Ahrens Lutz Ahrens Versicherungsfachmann (IHK) Versicherungsfachmann (IHK) Ritterstr. 7 19406 Sternberg Ritterstr. 7 Tel. 03847 2375 19406 Sternberg Funk03847 0160 -2375 8213022 Tel. lahrens@itzehoer-vl.de lahrens@itzehoer-vl.de


Sternberger Seenlandschaft

– 36 –

Nr. 05/2015

Profile for Amt Sternberger Seenlandschaft

Amtsblatt Mai 2015  

Amtsblatt Mai 2015  

Advertisement