__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MICHAEL SAND

STILLE SKOVFUGLEJAGT

JAGT I NORGE

EUROPA RUNDT


Artikel er fra jagtbogen

Europa rundt – med jagtriffel og kamara


4

Stille skovfuglejagt


Stille skovfuglejagt At jage tjur, urfugl og rype med cockerspaniels er intenst og tempofyldt. Størst er chancen, hvis fuglene overraskes.

5

Ingen almisser Det var den 10. september. Den første dag i den nye fuglesæson. Efter sigende skulle dette betyde, at tæt på 100.000 jægere var på fjeldet

efter ryper eller i skoven for at jage skovfugl, som er fællesbenævnelsen for tjur, urfugl og hjerpe. Annikken Aagaard og Bente Johansen Høye havde løst kort til et 10.000 ha stort område i Rendalen. Efter alt at dømme var de alene på det store terræn, som syntes at bugne af bær og andet spiseligt for skovfuglene, der ikke lader sig lokke til foderhuse og andre former for almisser. Når det bliver koldt, og vintersneen lægger sig over skovbundens spisebord, slår fuglene sig på trætoppene. Her ernærer de sig blandt andet af fyrrenåle.

Vagtskifte uden problemer Et langstrakt pift får den lille cockertæve til at stoppe øjeblikkeligt. Uden en lyd indfandt den unge spaniels sig bag hundeførerens støvler; tiden var udløbet. Det var nu cockerhannen Jeeps tur. De tre spaniels blev kun anvendt enkeltvis, mens Bentes springer spaniel af standard- eller udstillingstypen kun blev anvendt undtagelsesvis. Den søgte for stort i forhold til jagtformen, som forudsætter, at hundene så at sige kender deres begrænsning og holder sig i ultrakort kontakt med deres fører. De fugle, der letter, skal kunne nedlægges. Og da en tjur på flere kilo næppe bør

Stille skovfuglejagt

- Rype, råbte den norske jæger og hundefører Annikken Aagaard fra den modsatte side af klippeåsen, og i næste nu så jeg en hvidvinget fugl kante sig gennem birkestammerne. - Den kommer fint, tænkte jeg og havde allerede set de afskudte fjer drive af sted i morgendisen, mens fuglen gik i myren med et blødt svup. Men rypen fløj langt hurtigere, end jeg havde forestillet mig, og inden jeg nåede at finde fuglens fart og flugt, var den over mig. De hvide vinger gik som trommestikker, og jeg blev i bogstaveligste forstand taget med storm, da dagens første fugl susede forbi. - Kuldet trykkede hårdt og havde det ikke været for hunden, havde vi næppe fået dem på vingerne endsige set dem, forklarede Annikken, inden hun atter sendte sin cocker i søg. Pigejægeren var tovholder for et lille kobbel spaniels, som havde til opgave at støvsuge bærlyngen for fært af tjur og urfugl. Og rype naturligvis, selv om det kom som en mindre overraskelse, at vi fandt ryper i skovfugleterrænet.


beskydes på mere end 25 meters afstand, siger det sig selv, at hunden altid skal være tæt på skytten. Annikkens hunde indgik i et team, der arbejdede på skift. Hver hund fik et slip på 10-20 minutter, inden den blev koblet og overlod scenen til en af de øvrige. Vagtskiftet forløb tavst og problemfrit slip efter slip. Bortset fra endnu en resultatløs kontakt med rypekuldet, havde vi stadig dagens første regulære skudsituation til gode.

Skud til tjur

6 Stille skovfuglejagt

Rimfrosten var næsten brændt af, da en tjurhøne pludselig lettede fra skovbunden. Et kort øjeblik dansede de baskende vinger over bøsseløbet. Så forsvandt den bag en kraftig fyr og i et naivt håb om, at en haglbøsse kan skyde om hjørner, kastedes et skud efter den kraftigt accelererende fugl. - Ærgerligt, at jeg kaldte den unge hund ind. Hvis jeg bare havde ladet den arbejde sig frem i terrænet nogle få meter mere, havde vi opnået en betydelig bedre situation, udbrød Annikken og refererede til, at tjuren allerede var langt ude, da den lettede. Hundeføreren lod hunden arbejde i retning af den flygtende fugl, men vi fandt ikke tegn på, at hønen var ramt. Også storfugl kan træffes og flyve langt, inden de mister pusten og dratter mod jorden. Derfor er det en gylden regel, at man

altid søger i flugtretningen, hvis man tvivler på forbieren.

Skal overraskes - Det her ser lovende ud, hviskede Annikken og dirigerede os på plads. Gammel skov med fugtig bund og knæhøj bærlyng bød på masser af skjul for de store fugle. Skal man have chance for et livtag med skovfuglene, er det nærmest en forudsætning, at fuglene ikke har alt for god udsigt, når de opholder sig på jorden. De må kun kunne se nogle få meter frem i terrænet. Fladt terræn giver fuglene alt for god udsigt, og i sådanne områder fordufter de, inden hunden opnår kontakt. Dette gælder især, når der jages med spaniels. Jages der med stående hund, som følger op på foden af flygtende fugle, er situationen lidt anderledes. Her kan hunden trække på fodfærten over lange afstande i håbet om, at fuglene på et tidspunkt føler sig så presset, at de beslutter sig for at trykke. Derved kan de give hunden mulighed for at opnå stand.

Jungletæt gammelskov Jeg kunne tydeligt fornemme, at vi var i skovfuglens opholdsrum. Stammerne stod tæt, og underskoven var pakket med bær.


Effektivitet er ikke altid det afgørende og også norske jægere vælger de hundetyper og den jagtform, som de synes bedst om.

7 Stille skovfuglejagt

Possums er ikke kun populære jagtobjekter, de anses også som en pest, selv om de anvendes i den lokale pelsindustri.


8

Kudujagt i Sydafrika


9

Kudujagt i Sydafrika


10

Kudujagt i Sydafrika


11

Kudujagt i Sydafrika


12

Kudujagt i Sydafrika


13

Kudujagt i Sydafrika


14

Kudujagt i Sydafrika


15

Kudujagt i Sydafrika


Jeg trak lidt væk fra hundeholdet og satsede mere eller mindre bevidst på at støde en fugl eller skyde til en af de fugle, der måtte lette i kanten af hundens søgsområde. Men det skulle vise sig at være en fejldisponering. Dermed kom jeg nemlig for langt væk fra begivenhedernes centrum, nemlig den søgende hund. Der gik således ikke lang tid i den jungletætte skov, før tunge vingeslag indikerede, at hundene havde kontakt med skovens storfugl. Sekunder efter tog endnu en af de tunge fugle til vingerne, og med alle sanser spændt, afventede jeg situationen. To-tre sekunder sneglede sig af sted. Så gav skoven sig atter i kraftige vingeslag, og selv om jeg ikke kunne se fuglene, var det ikke vanskeligt at forestille sig, hvordan bærlyngen blev presset mod jorden under vingesuset af de op til fire-fem kilo tunge storfugle. 16 Stille skovfuglejagt

Som en fasanjagt Ingen af os kommenterede fuglekontakten. Parolen var klar. Ikke en lyd måtte forlade os eller hundene under fremmarchen. Det handlede om stille fremmarch og intensitet bag hvert et skridt. Så var der igen fugl på vingerne. Et spitsekund så jeg en stor tjurhøne mellem stammerne. Men jeg havde ikke overblik over situationen og vidste ikke, hvor jeg havde hunden. Skoven lukkede sig øjeblikkeligt bag fuglen, og snart kunne jeg atter høre hundens rytmiske pust og de svuppende støvler, der slap sit tag i den våde skovbund. Efterfølgende holdt jeg mig til hundene. - Jeg var ganske tæt på fuglene, da det første hold lettede. Men jeg kunne ikke komme til at skyde, da skoven rejste sig som en mur foran mig, forklarede Annikken, da vi slap fri af skoven og atter befandt os i mere åbent terræn. - Nogen stor skytte er jeg ikke, og måske skulle jeg have forsøgt mig mellem stammerne, undskyldte den norske pigejæger sig. Hun havde et klokkeklart mål for sæsonen: Nemlig at skyde en fuldfjeret gammel tjurhane. Velskydende eller ej. Annikken og hendes hunde formåede at finde fuglene. Syv-otte fuglekontakter på få timers jagt gjorde efterhånden jagten sammenlignelig med en god dansk fasanjagt.

En enkelt fjer i lyngen kan være alt, som fortæller, at en skudstærk tjur er truffet og derfor skal eftersøges.


Stødende hunde

17 Stille skovfuglejagt

Cocker- og springerspaniels har over de sidste årtier opnået stor popularitet som stødende og apporterende jagthunde. Den stødende hund skal arbejde tæt på sin fører, og den må ikke søge så stort, at den risikerer at jage vildt op, som ikke kan nedlægges med en haglbøsse. En spaniel skal derfor altid søge i umiddelbar nærhed af sin fører. Mange steder er spaniels blevet et populært alternativ til de stående jagthunde, der traditionelt afsøger store områder, da de via standen holder vildtet, indtil jægeren er fremme og kan afgive skud. I Norge har man også fået øjnene op for typernes anvendelighed som fuglehunde, når det gælder jagt på f.eks. ryper, tjur og urfugl. Dog er de stående hunde stadig altdominerende. Ikke mindst på fjeldet, hvor ryperne skal findes. Blandt norske og især svenske rypejægere findes der dog et stigende antal jægere, der foretrækker at jage med kortsøgende spaniels. Især da en spaniel er særdeles effektiv sammen med en erfaren rypejæger, der kan læse terrænet. Men også til jagt på skovfugle som tjur, hjerpe og urfugl har typerne vist sig anvendelige. Navnlig da tjur kan være vanskelig for en stående hund at holde via standen, indtil jægeren kommer frem. Ofte resulterer fuglekontakten i, at fuglene letter uden for skudhold. En velskolet og hårdtgående spaniel kan overraske de store hønsefugle på sengen, selv om der langt fra altid opnås en skudchance, når der er kontakt med fugl. Lidt held skal der til, hvis jagten på Norges sky skovfugle skal lykkes og det gælder, uanset om der jages med stående eller stødende hunde. Spaniels findes i en række varianter, men kun cocker- og springerspaniels har nævneværdig udbredelse blandt skandinaviske jægere.


18

Kudujagt i Sydafrika


19

Kudujagt i Sydafrika


20

Kudujagt i Sydafrika


21

Kudujagt i Sydafrika


22

Kudujagt i Sydafrika


23

Kudujagt i Sydafrika


24

Kudujagt i Sydafrika


25

Kudujagt i Sydafrika


Blindt terræn

26 Stille skovfuglejagt

Var det fuglebestanden, der var særlig tæt i år? Var det hundene, der formåede at få fuglene på vingerne, eller var det Annikken, som kunne læse terrænet og lede hundene på sporet af de store fugle? Givetvis skyldes det en kombination. Det er en kendt sag, at skovfugle og især tjur løber bort, når de forstyrres. Spaniels kan af indlysende årsager kun dække et lille område sammenholdt med det revirkrævende søg, som velgående stående hunde lægger for dagen. Derfor er det vigtigt, at man er tavs og forsøger at overliste fuglene for dermed at få dem til at trykke, når de pludselig overraskes. Stille fremmarch og ikke mindst stille føring af hundene uden råb og unødig brug af fløjten er især på vindstille dage en afgørende forudsætning for succes. Dernæst er det vigtigt, at man bruger energien i de områder, hvor man i det mindste selv tror på, at der er fugl. Hundene og tiden skal ikke anvendes i såkaldt blindt terræn, hvor der ikke er fugls føde og skjul.

Sidste vingebask Den mørkhårede pigejæger med skindbukser og flettet hår smøg sig af sted langs bækken. Hun-

dene var under fuld kontrol, og de fire jagede som en enhed. Tavst og koncentreret. Chancerne i bækdalen virkede optimale: Kuperet, masser af bær og et klukkende vandløb, der slørede lyden af vores fremmarch. Jeg tog mig i at tænke, at det var længe siden, jeg havde været så koncentreret. Vi slog et slag bort fra bækken, og da skete det! Et svagt pift bremsede hunden, og i næste nu jog en tjurhøne som en skygge over skovbunden. Næppe mere end et par meter over jorden. Skuddet faldt akkurat, som fuglen forsvandt bag et grantræ, vinden havde skubbet omkuld. Min første tanke var, at trærødderne, der endnu var klistret til i jord, havde fanget haglsværmen. Men vingebask bag roden fortalte noget andet, og kort tid efter entrerede Jeep med den endnu levende tjurhøne. Fuglen sad roligt i munden på den maskuline cocker, der gled ubesværet over skovbunden, mens den brune fugl pirrede med øjnene. Den store tjurhøne slog det sidste vingeslag i hånden på Annikken, og da den lille cocker havde genvundet pusten, og fuglen var hængt på tasken, var vi klar igen. Stillejagten kunne fortsætte.


27 Stille skovfuglejagt

Skovfugle som urfugl og tjur er en slags trofæfugle, omend trofæet er et billede og en Selfie taget med fjernudløst kamera.


Verden skal ikke opleves i sort og hvid NYHEDER DEBAT MARKED

NETNATUR Frit og uafhængt Over 2 millioner årlige besøg

NETNATUR.DK * FACEBOOK * TWITTER * INSTAGRAM * APP


Profile for Michael Sand

Stille skovfuglejagt  

Beretning om jagt på tjur og urfugl i Norge - med spaniels

Stille skovfuglejagt  

Beretning om jagt på tjur og urfugl i Norge - med spaniels

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded