__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BUKKEOPSATS DAN SKE R N E S JAGT TROFÆ E R KOMMUNE FOR KOMMUNE RIGION FOR REGION LAND FOR LAND


DANSKE JÆGERS bedste jagttrofæer Råbuk kronhjort, dåhjort, sikahjort, muflon, vildsvin +ræv


TOP 10 DANSKERNES JAGTTROFÆER

KOMMUNE FOR KOMMUNE RIGION FOR REGION LAND FOR LAND


BUKKEOPSATS En illustreret Top 10 oversigt over danske jægeres bukkeopsatser og andre jagttrofæer Copyright © Netnatur.dk Copyright fotos © Bukkeopsats.dk Copyright naturfotos © Michael Sand

Danmarks Bukke er udgivet i samarbejde med Netnatur.dk


OP

T A D

E R E

E B Ø L S

E D N

BUKKEOPSATS Kommunale-, regionale- og nationale Top 10 bukke samt andre trofæer nedlagt af danske jægere

TOP 10 TROFÆER


VELKOMMEN TIL Ideen har længe været undervejs. Men nu slippes den endelig løs. En helt ny digital Top 10. En Top 10 baseret på lokale, regionale og internationale registreringer. Med den digitale bog i hånden kan man nu kommune for kommune, region for region og land for land se de 10 største råbukke, opmålt og registreret på Bukkeopsats.dk Men hvorfor denne kommunale, regionale og internationale opdeling af opmålingerne? Årsagen er enkel. Ikke alle steder i landet er forholdene til “produktion” af medaljebukke lige gode. Derfor kan en god buk et sted være en mere jævn buk et andet sted, hvor forholdene for råvildtets opsatsudvikling er mere gunstige. Alt er som bekendt relativt. Fremover vil alle landets kommuner, alle landets regioner samt alle lande i råvildtets udbredelse-

6

sområder således få mulighed for at få deres helt egen Top 10 liste i den aktuelle trofæårbog. Missionen er at samle trådene og skabe overblik over de mange opmålinger, der er gennemført og registreret på Bukkeopsats.dk Bogen vil indeholde en oversigt over alle landets kommuner, hvor vi er i stand til at præsentere en liste. Region for region vil bogen ligeledes præsentere en Top 10. Her vil inddelingen hedde Top 10 Nordjylland, Top 10 Midtjylland, Top 10 Sydjylland, Top 10 Fyn og Top 10 Sjælland og Bornholm. Internationalt indeholder bogen en liste over de største bukke nedlagt af danske jægere i hhv. Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Skotland etc. Nationalt bliver vores liste ikke en pendant til Danmarks Jægerforbunds Top 10, der bringes i medlemsbladet Jæger hvert år. Af


samme årsag indeholder bogen ikke en national Top 10. Formålet er ikke at gå i andres fodspor, men at skabe noget nyt og anderledes.

ånd, som den er tænkt, nemlig som et nyt og anderledes koncept for opmåling af danske jægeres jagttrofæer.

Udgivelsen af den første udgave af Bukkeopsats er dog ikke uden udfordringer. Langt fra alle kommuner og lande er lige godt repræsenteret på de lister, der har født indholdet til bogen. Nogle kommuner og lande optræder som decideret sorte huller på kortet og er helt uden opmålinger af råbukketrofæer. Vi håber på læsernes forståelse for denne mangel og føler os overbeviste om, at dette med tiden vil rette sig.

Et koncept, der kan vise sig som et vigtigt bidrag til den altid aktuelle debat om benyttelse og beskyttelse af vildtressourcerne.

Bukkeopsats er tiltænkt danske jægeres opmålinger af råbukke.

kontakte Niels Søndergaard på:

Men også andre trofæer indgår i titlen, hvilket fremgår af undertitlen på bogen.

2088 6208

Et spadestik er taget. BEMÆRK: Ønskes et trofæ optaget i denne TOP 10 oversigt bedes jægeren, der har fået trofæet målt op, ns@netnatur.dk

Vi håber, at denne digitale udgave af Bukkeopsats vil blive godt modtaget. Og modtaget i den 7


Kontakt Niels Søndergaard - og bliv set i BUKKEOPSATS Driver man virsomhed og ønsker man at blive set, hvor jægerne optræder, kan den digitale udgave af Danmarks Bukke være en oplagt mulighed. Udover “almindelige” annoncer som helsider og dobbeltopslag er der mulighed for at få optaget en sponsor-annonce. Disse kan f.eks. vises de steder i bogen, hvor man mener man får den mest aktuelle placering. Alle annoncer kan optages med LINKS, der fører brugerne direkte til egen hjemmeside. Ønskes mere information om mulighederne for at optræde som sponsor og annnoncør i Bukkeopsats, kan man kontake Niels Søndergaard på: 2088 6208 ns@netnatur.dk


KONTAKT: 9696-6200


INDHOLD Trofæer, der kan optages

BAGSPROSSE

Gør det selv

FORSPROSSE

Flere metoder OMKRANS AF HOVEDSTANG ROSENKRANS

10


Top 10 RÃ…BUK Udland

Top 10 Sverige

Top 10 England

11


Top 10 Skotland

Top 10 Polen

Top 10 Tyskland

Top 10 Ungarn

12


RÃ¥buk Top 10 Danmark

Top 10 Nordjylland

Top 10 Midtjylland

Top 10 Sydjylland

13


Top 10 Fyn

Top 10 SjĂŚlland

Top 10 Buebukke

Andre arter Top 10 lister

14


Top 10 kronhjort

Top 10 dĂĽhjort

Top 10 sikahjort

Top 10 vildsvin

15


Top 10 mouflon

Top 10 rĂŚv

Global galleri

16


18


TROFÆER, DER KAN OPTAGES Det er nemt at svare på, hvem der kan få trofæer registreret på Bukkeopsats. Svaret er nemlig alle danske jægere. Dog er der et men. Kun trofæer opmålt af uddannede opmålere kandiderer til optagelse. På Bukkeopsats.dk kan man finde en opdateret liste over hvem, der i Danmark er uddannet og godkendt i de forskellige opmålingssystemer, som anvendes. Har man en opmåling, man ønsker optaget, fremsendes kopi af det certifikat, der blev udleveret sammen med resultatet af den opmåling, man fik gennemført. Bukkeopsats.dk indtaster herefter oplysningerne og optager trofæet på listerne, der vises på Bukkeopsats.dk og på Netnatur.dk, som bringer nyt om aktiviteterne.

Opmålinger, der udføres af Bukkeopsats’ tilknyttede trofæopmåler, optages automatisk på onlinelisterne. Og er bukken kvalificeret til Top 10 lokalt, regionalt eller internationalt, sendes den videre til redaktionen af trofæårbogen Danmarks Bukke. Kun hvis jægeren har udtrykt ønske om anonymitet i forbindelse med opmålingen, sker Top 10 nominering ikke automatisk. Jægere, der ønsker deres trofæ optaget på Bukkeopsats.dk og evt. i nærværende bog, bedes sende informationer, herunder kopi og evt. foto af trofæ til nedenstående mailadresse. ns@netnatur.dk

19


BAGSPROSSE

FORSPROSSE

OMKRANS AF HOVEDSTANG ROSENKRANS

20


NY JAGTBOG FRA MICHAEL SAND

”Fremragende formidling af jagt- og naturoplevelser - i både billeder og ord. Det er en bog, der kan nydes bredt også af ikke-jægere, for alle jagt- og naturinteresserede samt naturfotografer vil finde fornøjelse og inspiration i bogens historier og fotos.” Per Drustrup, Bibliotekar og boganmelder

21


22


FLERE METODER Globalt set findes der flere forskellige opmålingssystemer, men blandt danske jægere er det især reglerne udviklet af CIC og SCI, som interessen samler sig om. Ikke overraskende anvender autoriserede opmålere i Danmark ofte den europæiske opmålingsmetode udviklet af The International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC), når europæiske arter opmåles. CIC har også et veludviklet regelsæt for opmåling af f.eks. afrikanske arter. Men her har danske opmålere især taget SCI-reglerne til sig, hvilket er helt naturligt, eftersom SCI er det mest udbredte opmålingssystem verden over. Selv om SCI i Danmark traditionelt anvendes på ”øvrige” arter, har den nordamerikansk baserede

organisation Safari Club International (SCI) også udviklet opmålingsregler, som gør det muligt at vurdere danske vildtarter bl.a. med henblik på tildeling af point og medalje. Når det gælder opmåling af bukkeopsatser i Europa, er SCI-metoden dog ikke nær så kendt og anvendt som CIC-metoden. Registrering på SCI’s officielle lister kræver medlemskab af Safari Club International. For den uøvede hjemmeopmåler er SCI-metoden den mest enkle at gå til. Kun udstyret med et målebånd kan man komme ganske tæt på den samlede pointsum, som opsatsen kan tildeles ud fra de retningslinjer, som SCI har defineret for opmåling af bukkeopsatser. 23


© Michael Sand

24


RÅBUK TOP 10 LISTER UDLAND Mange af de medaljebukke, man finder i danske jægerhjem, er nedlagt i udlandet, og derfor er det kun naturligt, at Danmarks Bukke også forsøger at skabe overblik over bukketrofæer fra andre lande. Naturligvis findes rigtig mange bukketrofæer, som aldrig kommer frem til en trofæopmåler, ligesom denne liste naturligvis ikke er i stand til at skabe et fuldstændigt overblik over danske jægeres største opmålte udenlandske bukkeopsatser. Men med denne første udgivelse af Danmarks Bukke er soklen støbt til en illustreret liste over danske jægeres internationale Top 10. Aldrig tidligere har der været præsenteret en Top 10 Polen, Top 10 Sverige og Top 10 Skotland etc. Kun vores egne nationale Top 10 liste er holdt ude af denne oversigt, da der er tradition for, at Danmarks Jægerforbund offentliggør oversigten over jægernes største dansk-nedlagte bukke opmålt efter CIC-metoden i medlemsbladet Jægers majudgave.

25


© Michael Sand

26


TOP 10

SVERIGE

Navnlig det sydlige Sverige har en af Europas stærkeste råvildtbestande. Flere af verdens allerstærkeste råbukketrofæer stammer således fra hinsidan. Det gælder f.eks. verdensrekorden, Widtsköflebukken, som blev nedlagt i Skåne i august 1982. Selv om den sydsvenske råvildtbestand er gået tilbage det sidste årti eller to, bringer danske jægere stadig et stort antal medaljebukke hjem fra Sverige hver eneste år. For mange jægere er den svenske sensommerjagt sæsonens højdepunkt.

27


SVERIGE

Peter Kristensen Klaus Hjelm Jensen

Christian Aagaard Sørensen Per Iversen

Flemming Pedersen Flemming Ă˜rts Nielsen 28


T E Q

I

S

A N

O

K

H F

C

J L

G

P

B

M

D

R

UDLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nicolaj Pedersen Flemming Ørts Nielsen Flemming Ørts Nielsen Per Korneliussen Flemming Pedersen Kjeld Snor Ole Lauridsen Peter Lunddahl Christian Paradis Klaus Hjelm Jensen

Alle tiders Top 10 SCI 230,23 167,55 159,43 156,10 147,03 145,73 142,13 138,95 138,28 138,25

J A A B K

E L M C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nicolaj Pedersen Bobby Jacobsen Per Korneliussen Karsten Nørkjær Flemming Ørts Nielsen Christian Aagaard Sørensen Christian Bærentsen Christian Bærentsen Kjeld Snor Peter Lunddahl

72 1/8 59 4/8 58 3/8 57 5/8 57 1/8 56 6/8 56 3/8 56 2/8 56 1/8 55 6/8

J R B S A N T T

L

29


SVERIGE GALLERI

Anders Juul Anders O Rasmussen

Axel Borg Christian Bærentsen

Ebbe Sørensen Finn Holst Andersen

Hans Chr. Frederiksen Hans Peter Boldt 30


Jorgan Dalsgaard Jorgen Ullits

Jorgen Ullits Jorgen Ullits

Jorgen Ullits Kaj Rye Petersen

Karsten Gardenfelt Kim Ohm Svendsen 31


SVERIGE GALLERI

Martin Beyer Mogensen Martin Poulsen

Michael Stoklund Michael Stoklund

Ole Lauridsen Ole Lauridsen

Peder Christensen Poul Lehmann Jakobsen 32


Reinholt Petersen Steven Lebbeaus

Stig Holmager Tom Andersen

Torben Brandt Nielsen Villy Andersen

Vita Juul

33


NOMAD Airpod Rugged Case Horween Leather Horween Leather since 1905 since 1905 From one America’s oldoldest Horween Fromofone of America’s tanneries, Horween leather is known for its premium quality and unique Leather character in developing a rich patina through time.

34


FRA MARK TIL PILESKOV

NY VRAA PILESTIKLINGER

fra mark til skov

på to sæsoner KONTAKT: 9696-6200

35


© Michael Sand

36


TOP 10

ENGLAND England er først og fremmest hjemsted for haglbøssejagt, og blandt almindelige britiske jægere har råvildtet ikke den helt store opmærksomhed. Bukkene får på grund af lavt jagttryk høj alder, og når dette kombineres med et mildt klima og en næringsrig undergrund, har man opskriften på stærke råbukketrofæer. Hvert år sendes et ikke uvæsentligt antal danske jagtturister retur med deres livs buk i bagagen.

37


ENGLAND

Henrik Jacobsen Per H Petersen

Per H Petersen

38


I F B

D A

K

J E

M C G

H

L

UDLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Svend Jensen Per Vestergård Anders Jensen Michael Bang Sven B. Poulsen Claus Smed Glenn Hegaard Hans Jørgen Jensen Asger Mølgaard Sørensen Henrik Jacobsen

Alle tiders Top 10 SCI 146,40 141,90 140,98 138,80 126,70 126,13 123,30 122,88 122,30 120,80

I A B C D J K E F G

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Glenn Hegaard Anders Jensen Henrik Jacobsen Michael Bang Svend Jensen Jeppe Normann Madsen Carsten Skakkebæk Jan Aarslev Anders Jensen Asger Mølgaard Sørensen

58 4/8 58 0/8 57 7/8 57 0/8 55 6/8 55 5/8 54 7/8 54 6/8 54 6/8 54 5/8

K B G C I L L H B F

39


40


41


© Michael Sand

42


TOP 10

SKOTLAND Skotland byder på mange forskellige former for bukkejagt; fra bukkejagt i højlandet, hvor de storslåede omgivelser er bjergtagende og omvendt proportionelt med opsatsens størrelse, til jagt på råbukke i skov- og landbrugsområder, der kan tage pippet fra selv den mest trofæfikserede jæger. Nogle af de allerstørste bukke, som man finder i danske hjem, stammer fra Skotland, og gennem tiden er der set mere end en dansk nedlagt buk fra Skotland på 200 CIC-point.

43


SKOTLAND

Jens Laage Nielsen

Henning Kørvel

Carl Anders Høgh Helle Blaafalk

Henning Kørvel Erik B Andersen

44


J D

B

I E

C A G F

UDLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Henning Kørvel Morten Søndergaard Helle Blaafalk Thomas Lundsgaard Jørgen Blach Erik Larsen Simon Pedersen Henning Kørvel Jens Laage Nielsen Henning Kørvel

Alle tiders Top 10 SCI 141,85 139,08 133,13 131,00 117,25 116,33 114,98 114,88 113,45 112,62

D

E A B C C F

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Helle Blaafalk Thomas Lundsgaard Morten Søndergaard Jens Laage Nielsen Philip Bork Christensen Bent Ole Andersen Nikolaj Husted Simon Pedersen Jørgen Blach Allan Blak Nielsen

54 7/8 54 4/8 53 7/8 51 6/8 51 2/8 50 7/8 50 1/8 50 0/8 49 7/8 49 4/8

D

B G F I A

J

45


46


47


© Michael Sand

48


TOP 10

POLEN

En stor procentdel af de medaljebukke, man finder i danske jægerhjem, stammer fra Polen, som har verdens måske tætteste bestand af råvildt. Polen regnes da også for Europas bedste jagtland, og i de sidste mange årtier har vores nabo i sydøst været det helt store rejsemål for danske bukkejægere. Landet er leveringsdygtig i selv de vådeste jagtdrømme, og ikke overraskende går Polen igen i mange af de opmålinger, der kan ses på Bukkeopsats.dk

49


POLEN

Lene Alexandersen Poulsen Jakob Vestergård

Jørgen Larsen Søren Rødgaard

John Jensen Rasmus Jessen 50


E M

H K

B

N

D GJ

C L

F

A

I

UDLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10.

Jakob Vestergård 180,40 Lene Alexandersen Poulsen 175,70 Mark Møller 165, 05 Jakob Vestergård 152,82 Ejgil Andreasen 150,08 Karsten Nørkær 149,31 Steen Holst 147,55 Mark Møller 141,35 Henrik Guldfeldt 140,83 Frede Ørom 139,30

Alle tiders Top 10 SCI 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Karsten Nørkær Anders Jakobsen Peter Dirksen John Jensen Bent Mogensen Finn Carlsen Lene Alexandersen Poulsen Rasmus Jessen Ejgil Andreasen D S Møller

65 1/8 60 0/8 59 5/8 58 1/8 57 5/8 57 5/8 57 3/8 57 3/8 57 2/8 56 6/8

K L G M A

B J C

51


POLEN GALLERI

Steen Holst Morten Gadegaard

René Knudsen Anne Marie Jensen

Allan Nørgard René Knudsen

Allan Sandbæk Allan Sandbæk 52


Mark Møller

Jakob Vestergård

Axel Østergaard Carl Henriksen

Claus Appel Jensen Claus Tjornelund

Dannie Tangsgaard D S Møller

Erik Bjørnlund Jakob Kjærgaard 53


POLEN GALLERI

Flemming Sørensen Fritz Fischer

Gunnar Frandsen Hans Jørgen Hessner

Henrik Knudsen Henrik Memann Larsen

Ib Thomsen Kristina Rasmussen 54


Niels Søndergaard

Jakob Kjærgaard

Jan L Pedersen

Jens Martin Christensen

Jesper Hastrup Kristensen

Jesper Nyborg

John Møller

6.

Henrik Guldfeldt

Johnny Pedersen 55


POLEN GALLERI

Kaj Jensen Per GrysbĂŚk

Karsten Pilgaard Andersen Kasper Jens Hansen

Kenneth Nicolajsen Kim Bjerre

Kurt A Nielsen Lars Mainmann 56


Erik Andreassen

Lasse Petersen Lauge Andersen

Leif Majdechi Mads Villadsen

Martin Bundgaard Martin WĂźrtz Vinther

Nils Rubin Paul Møller 57


58


59


© Michael Sand

60


TOP 10

TYSKLAND Tyskland har bidt sig fast i danske jægere. Den korte transporttid i kombination med landets stolte jagttraditioner betyder, at danske jægere i stigende grad vælger Tyskland som rejsemål, når årets bukkejagt skal planlægges. Trofækvaliteten er svingende som i de fleste andre lande, og de fleste bukke, som danske jægere bringer hjem, ligger i reglen på det jævne. Nordtyskland har imidlertid noget, som man ikke oplever andre steder i Europa, nemlig råvildtbestande, hvor der optræder sort råvildt. I næste udgave af Danmarks Bukke håber vi at præsentere en selvstændig Top 10 liste for sorte råbukke.

61


TYSKLAND

Lars Knudsen Jørgen Haumann

Niels Søndergaard Jesper Hastrup Kristensen

Jens Friis Anders Højlund Andersen 62


A H

I

B F E

G C

D

UDLAND

Niels Søndergaard

Niels Søndergaard

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jens Friis Niels Søndergaard Niels Søndergaard Lars Knudsen Niels Erik Jeppesen Henrik Petersen Jørgen L. Bryholt Jørgen Haumann Niels Søndergaard Frank Hansen

Alle tiders Top 10 SCI 126,48 126,00 117,25 115,00 114,60 111,98 111,28 110,93 109,03 90,88

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Niels Erik Jeppesen Lars Knudsen Jens Friis Jesper Hastrup Kristensen Henrik Petersen Jørgen Haumann Jørgen L. Bryholt Niels Søndergaard Peter Larsen Per Kaufmann

56 0/8 54 5/8 54 3/8 52 2/8 51 2/8 50 1/8 50 1/8 48 6/8 48 5/8 47 7/8

A

H G C B D E I

63


64


65


© Michael Sand

66


TOP 10

UNGARN Om noget land er Ungarn leveringsdygtig i store bukke, og en ganske stor procentdel af de bukke, der kan opleves på verdensranglisterne stammer fra Ungarn, der deler grænser med bl.a. Østrig, Slovakiet, Ukraine og Rumænien. Også danske jægere har gennem tiden hentet store bukketrofæer på Ungarns sletter, som hører til et af de mest sikre steder for den jæger, der specifikt går efter at nedlægge en guldmedalje.

67


UNGARN

Claus Ingvardsen Claus Ingvardsen

Helge Petersen Tine Strauss

68


B

C

A

UDLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Glenn Hansen Tine Strauss Claus Ingvardsen Tine Strauss Mads Eckermann Claus Ingvardsen Helge Petersen Jens Morild Preben Strauss Jens Morild

Alle tiders Top 10 SCI 143,23 111,98 108,73 108,20 100,88 98,68 91,23 83,95 81,40 79,55

A B A C B

A A A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bobby Jacobsen Bobby Jacobsen Bobby Jacobsen Glenn Hansen Bobby Jacobsen Bobby Jacobsen Bobby Jacobsen Bobby Jacobsen Tine Strauss Claus Ingvardsen

60 3/8 58 0/8 57 5/8 57 4/8 57 2/8 54 2/8 54 0/8 52 6/8 49 1/8 47 4/8

A B

69


70


TOP 10

DANMARK På de følgende sider går tæppet op for ikke mindre end et lille stykke dansk jagthistorie. Aldrig tidligere er der set Top 10 lister, der region for region, kommune for kommune og land for land forsøger at skabe oversigt over danske jægeres største bukkeopsatser. Bukkene er placeret kommunalt, regionalt og internationalt på baggrund af de oplysninger, som vi har. Kommunalt kan det imidlertid være vanskeligt at placere bukken på Danmarkskortet alene ud fra det oplyste postnummer, der er angivet som stedet, hvor bukken blev nedlagt. Det betyder i praksis, at en buk kan optræde i mere end en kommune. Og dermed også, at listen ikke er perfekt. Vi har en forventning om, at dette vil rette sig i kommende udgaver, men perfekt bliver oversigten aldrig. Alligevel føler vi, at nærværende titel er en god begyndelse på det store arbejde, det er at skabe geografisk overblik over danskernes største bukkeopsatser. Råbuk

CIC

SCI

Bronze

105

36

Sølv

115

45 5/8

Guld

130

51 71


72


TOP 10

NORDJYLLAND Der er langt mellem naboerne i den nordlige region, men nok også lidt længere mellem de store råbukke, end der generelt er på f.eks. Sjælland og Bornholm. Medaljebukke er dog ikke et særsyn, selv om det ikke er Nordjylland, der tegner billedet, når landets allerstørste råbukke præsenteres. Alligevel er regionen begyndt at gøre sig gældende, og stort set hvert år falder der guldbukke samt et ukendt antal øvrige medaljebukke i landets nordligste region. Faktisk var en buk fra Fredenslund Gods i mange år registreret som landets største CIC opmålte råbuk, indtil den i 1994 blev overgået af en Valdemar Slot buk, nedlagt af Peter Zobel.

73


NORDJYLLAND

Peder Mørch Pedersen Ole Stoklund

Erik Strøm Sørensen Bernt Man

Daniel Knudsen Henrik Trudslev 74


NORDJYLLAND J M D

Q

K

P N

F E

I

B C L

G A

O

H

NY VRAA

PILESTIKLINGER fra mark til pileskov på to sæsoner KONTAKT: 9696-6200

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Peder Mørch Pedersen Valdemar Mouritsen Bernt Man Erik Strøm Sørensen Ole Stoklund Rasmus Frandsen Hans Ole Jensen Poul Jeppesen Hans Meldgaard Flemming Engelbreth

Alle tiders Top 10 SCI 142,75 133,80 132,15 131,78 129,40 128,58 127,45 120,95 118,83 118,55

A B C K D E F G L H

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ole Stoklund Erik Strøm Sørensen Valdemar Mouritsen Daniel Knudsen Rasmus Frandsen Carl Johan Junge Henrik Trudslev Carsten Olsen Bernt Man Hardy Jacobsen

57 1/8 56 2/8 55 3/8 55 0/8 54 4/8 53 6/8 53 3/8 53 2/8 53 2/8 53 1/8

D K B I E P M N C Q

75


FREDERIKSHAVN

John Jensen Per Olesen

Carl Johan Junge Heine K Jensen

Jan Bøjer

76


NORDJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Christian Carlsen Pajhede Skov Heine K Jensen Pajhede Skov John Madsen Jan Bøjer John Jensen Søren Calundan Jensen Christian Præstegaard Havard Christensen

Alle tiders Top 10 SCI 115,25 114,85 113,70 104,88 103,93 103,28 99,68 86,05 83,83 77,03

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Christian Carlsen John Jensen John Madsen Heine K Jensen Pajhede Skov Søren Calundan Jensen Pajhede Skov Jan Bøjer Christian Præstegaard Per Olesen

50 2/8 49 5/8 47 4/8 47 2/8 45 7/8 45 5/8 45 0/8 43 6/8 43 2/8 38 6/8 77


HJØRRING

Søren Calundan Jensen

René Gravgaard

78


NORDJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Christian Carlsen Pajhede Skov Heine K Jensen Ejner Pedersen Pajhede Skov René Abildgaard Anders Pedersen Jes Hvims Jes Hvims Søren Calundan Jensen

Alle tiders Top 10 SCI 115,25 114,85 113,70 113,60 104,88 100,23 96,80 88,88 87,68 86,05

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Christian Carlsen Heine K Jensen Pajhede Skov Søren Calundan Jensen Anders Pedersen René Abildgaard Pajhede Skov Ejner Pedersen Christian Præstegaard Jes Hvims

50 2/8 47 2/8 45 7/8 45 5/8 45 4/8 45 4/8 45 43 4/8 43 2/8 42 6/8 79


BRØNDERSLEV

Henrik Trudslev

Jan Bøjer Mogens Thomsen

Jesper Bøgelund

80


NORDJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pajhede Skov Mogens Thomsen Henrik Trudslev Pajhede Skov John Madsen Jan Bøjer René Abildgaard John Jensen Mads Westergaard Philip Wendelboe

Alle tiders Top 10 SCI 114,85 112,13 109,03 104,88 103,93 103,28 100,23 99,68 96,98 89,90

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Henrik Trudslev John Jensen Mogens Thomsen Michael Bundgaard John Madsen Pajhede Skov Søren Calundan Jensen René Abildgaard Pajhede Skov Peter Nielsen

53 3/8 49 5/8 48 7/8 48 4/8 47 4/8 45 7/8 45 5/8 45 4/8 45 0/8 44 7/8 81


JAMMERBRUGT

Mogens Thomsen

Henrik Trudslev Per Ib Ulrich

Kasper Winther Larsen Martin Bejlegaard 82


NORDJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bernt Man Mogens Thomsen Henrik Trudslev Per Ib Ulrich Bernt Man Andreas Sørensen Kasper Winther Larsen Martin Bejlegaard

Alle tiders Top 10 SCI 132,15 112,13 109,03 104,18 100,53 95,75 93,15 86,93

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Henrik Trudslev Bernt Man Mogens Thomsen Per Ib Ulrich Andreas Sørensen Kasper Winther Larsen Bernt Man Søren Hasager

53 3/8 53 2/8 48 7/8 48 4/8 47 0/8 42 2/8 40 3/8 39 0/8

83


AALBORG

Hans Ole Jensen Daniel Knudsen

Hans Møller Frederik Thane

Michael Bundgaard Kasper Winther Larsen 84


NORDJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Rasmus Frandsen Hans Ole Jensen Daniel Knudsen Hardy Jacobsen Rasmus Frandsen Hans Møller Erling H. Sørensen Frederik Thane Mads Westergaard Kasper Winther Larsen

Alle tiders Top 10 SCI 128,58 127,45 115,40 105,25 104,65 101,80 101,73 97,85 96,98 93,15

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Daniel Knudsen Rasmus Frandsen Hardy Jacobsen Hans Ole Jensen Rasmus Frandsen Michael Bundgaard Peter Christensen René Gravgaard Erling H. Sørensen Frederik Thane

55 54 4/8 53 1/8 52 2/8 50 2/8 48 4/8 48 1/8 47 4/8 46 2/8 46 1/8 85


VESTHIMMERLAND

Peder Mørch Pedersen Bernt Man

Hans Meldgaard Martin Kronborg

Johannes Jensen Gitte Linde Egedal 86


NORDJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Peder Mørch Pedersen Bernt Man Hans Meldgaard Martin Kronborg Johannes Jensen Bernt Man Peder Mørch Pedersen Gitte Linde Engedal

Alle tiders Top 10 SCI 142,75 132,15 118,83 108,50 101,73 100,53 92,10 85,33

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bernt Man Hans Meldgaard Peder Mørch Pedersen Peter Christensen Martin Kronborg Christian Præstegaard Johannes Jensen Peder Mørch Pedersen

53 2/8 51 3/8 51 2/8 48 1/8 47 2/8 47 1/8 45 7/8 45 3/8

87


REBILD

Kaj L. Møller Peter Olesen

Tommy K Bull Henrik Blendstrup

Henning Jensen Morten Rask 88


NORDJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Peder Mørch Pedersen Poul Jeppesen Flemming Engelbreth Peter Olesen Morten Rask Erling H. Sørensen Peter Olesen Henrik Blendstrup Jens Naudrup Henning Jensen

Alle tiders Top 10 SCI 142,75 120,95 118,55 107,78 103,03 101,73 101,63 100,98 97,40 93,78

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Henrik Blendstrup Peder Mørch Pedersen Flemming Engelbreth Peter Christensen Tommy K Bull Christian Præstegaard Peter Olesen Poul Jeppesen Erling H. Sørensen Peter Olesen

51 5/8 51 2/8 51 1/8 48 1/8 47 6/8 47 1/8 47 0/8 46 7/8 46 2/8 45 6/8 89


MARIAGERFJORD

Flemming Engelbreth

Peter Olesen Henrik Blendstrup

Jim Laursen

Niels Søndergaard Peder Mørch Pedersen 90


NORDJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. Peder Mørch Pedersen 2. Poul Jeppesen 3. Flemming Engelbreth 4. Peter Mortensen 5. Niels Søndergaard 6. Morten Rask 7. Peter Olesen 8. Henrik Blendstrup 9. Jim Laursen 10 . Jens Naudrup

Alle tiders Top 10 SCI 142,75 120,95 118,55 110,55 109,00 103,03 101,63 100,98 98,93 97,40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Henrik Blendstrup Peder Mørch Pedersen Flemming Engelbreth Tommy K Bull Peter Mortensen Peter Olesen Poul Jeppesen Peder Mørch Pedersen Jim Laursen Kenni Klit

51 5/8 51 2/8 51 1/8 47 6/8 47 1/8 47 0/8 46 7/8 45 3/8 44 6/8 44 6/8 91


LÆSØ

Ole Stoklund Carsten Olsen

Erik Strøm Sørensen Carl Johan Junge

Grethe Sonne Hansen

92


NORDJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Erik Strøm Sørensen Ole Stoklund Kurt Svendsen Kurt Svendsen Ole Stoklund Ole Stoklund Carl Johan Junge Carsten Olsen Carsten Olsen Carsten Olsen

Alle tiders Top 10 SCI 131,78 129,40 110,63 110,15 109,15 107,48 107,30 94,63 94,03 89,03

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ole Stoklund Erik Strøm Sørensen Carl Johan Junge Carsten Olsen Kurt Svendsen Ole Stoklund Carsten Olsen Kurt Svendsen Carsten Olsen Grethe Sonne Hansen

57 1/8 56 2/8 53 6/8 53 2/8 51 7/8 51 7/8 50 5/8 50 49 1/8 48 3/8 93


94


TOP 10

MIDTJYLLAND Den midtjyske region strækker sig fra Djursland over sølandet ved Silkeborg og til de midtjyske hedearealer. Regionen byder som de øvrige regioner på vidt forskellige opvækstvilkår for råvildtet. Fra områder kendetegnet ved et stort tryk fra de talrige bestande af kronvildt og dåvildt til optimale biotoper med frodige løvskove og næringsrige moseområder. Den midtjyske region præges dog også af marginale hedearealer og områder med næringsfattig jord. I Midtjylland kan man finde områder, som hvert år producerer medaljebukke samt områder, hvor der stort set aldrig er nedlagt en råbuk, der kan behæftes med metal.

95


MIDTJYLLAND

Tommy Jensen John Haderslev

Lars Vilsbøll Kaj L. Møller

Per Thomsen Tage Jacobsen 96


H

C A

MIDTJYLLAND

F Q O

K E

N B M J P

S

G

L

D I R

H

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lars Vilsbøll Tommy Jensen John Haderslev Claus M Jakobsen Torben Roesen Peter Kristensen Kaj L. Møller Hans Iver Sørensen Johan Palsgaard Bent Cramon

P

Alle tiders Top 10 SCI 131,58 129,23 120,05 116,13 116,03 116,00 115,73 113,55 113,40 113,30

A B C K D E F G H I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Peter Kristensen Bobby Jacobsen Per Thomsen Lars Vilsbøll Christian Flintholm Kim Jørgensen Tommy Jensen Tage Jacobsen Peder Fonager Joachim Moltke

57 5/8 56 2/8 55 5/8 55 4/8 54 3/8 53 7/8 52 7/8 52 6/8 51 5/8 51 4/8

E R L A M S B N O P

97


SKIVE

Peter Kristensen Jørn Valentin Ernst

98


MIDTJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Peter Kristensen Johan Palsgaard Jørgen R Svenningsen Jørgen R Svenningsen Michael Lauersen Allan Andersen Henrik Kristensen Jakob Baden Casper Sørensen Jørn Valentin Ernst

Alle tiders Top 10 SCI 116,00 113,40 111,05 107,80 105,70 101,88 97,28 88,25 80,50 80,43

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Peter Kristensen Henrik Kristensen Allan Andersen Jørgen R Svenningsen Allan Jakobsen Michael Lauersen Jørgen R Svenningsen Jakob Baden Johan Palsgaard Theis Jakobsen

57 5/8 50 7/8 48 0/8 47 4/8 46 3/8 46 0/8 45 6/8 45 3/8 45 2/8 45 1/8 99


HOLSTEBRO

100


MIDTJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jørgen R Svenningsen Jørgen R Svenningsen Michael Lauersen Erik Eriksen Erik Eriksen Bjarne Pedersen Henrik Kristensen Casper Sørensen Jakob Baden Casper Sørensen

Alle tiders Top 10 SCI 111,05 107,80 105,70 104,18 103,15 98,38 97,28 94,13 88,25 80,50

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Henrik Kristensen Erik Eriksen Jørgen R Svenningsen Erik Eriksen Allan Jakobsen Michael Lauersen Jørgen R Svenningsen Jakob Baden Theis Jakobsen Bjarne Pedersen

50 7/8 48 1/8 47 4/8 46 5/8 46 3/8 46 0/8 45 6/8 45 3/8 45 1/8 44 6/8 101


VIBORG

Mogens KjĂŚr Henrik Blendstrup

Tommy K Bull Kim Madsen

Erik Andersen

102


MIDTJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jørgen R Svenningsen Jørgen R Svenningsen Henrik Dalsgaard Michael Lauersen Mogens Kjær Knud R Knudsen Morten Rask Henrik Blendstrup Svend Bundgaard Martin Andersen

Alle tiders Top 10 SCI 111,05 107,80 107,80 105,70 104,28 103,23 103,03 100,98 100,90 100,08

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Henrik Blendstrup Martin Andersen Erik Andersen Henrik Kristensen Simon Larsen Knud R Knudsen Svend Bundgaard Tommy K Bull Mogens Kjær Jørgen R Svenningsen

51 5/8 51 2/8 51 1/8 50 7/8 50 7/8 49 7/8 48 2/8 47 6/8 47 5/8 47 4/8 103


RANDERS

John Haderslev Kaj L. Møller

Henning Frandsen Peder Fonager

Keld Kristensen Ib L Niel 104


MIDTJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

John Haderslev Kaj L. Møller Peter Mortensen Henning Frandsen Peder Fonager Keld Kristensen Peer Mortensen Ib L Niel

Alle tiders Top 10 SCI 120,05 115,73 110,55 107,38 106,13 100,23 96,95 93,15

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Peder Fonager Peer Mortensen Peter Mortensen Keld Kristensen Ib L Niel John Haderslev Kaj L. Møller Henning Frandsen

51 5/8 48 7/8 47 1/8 46 7/8 44 5/8 43 6/8 42 5/8 38 7/8

105


NORDDJURS

Villy Sørensen Niels Melin Nielsen

Dan Nielsen Johan Frølich

106


MIDTJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Claus M Jakobsen Erik Nielsen Allan H. jacobsen Bent I Hansen Villy Sørensen Robert Ric Hansen Niels Melin Nielsen Claus M Jakobsen Hans Jørgen Nielsen Henrik Rudfeld

Alle tiders Top 10 SCI 116,13 110,28 108,88 104,08 103,65 103,35 103,28 94,63 92,80 91,83

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Claus M Jakobsen Erik Nielsen Niels Melin Nielsen Allan H. jacobsen Hans Jørgen Nielsen Robert Ric Hansen Bent I Hansen Villy Sørensen Dan Nielsen Henrik Rudfeld

51 1/8 50 6/8 50 6/8 48 7/8 48 4/8 48 3/8 46 2/8 46 0/8 45 6/8 43 5/8 107


SYDDJURS

Per Thomsen Villy Sørensen

Henrik Halgaard Dan Nielsen

108


MIDTJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hans Iver Sørensen Jørgen Brøndgaard Madsen Peter Michael Tetzlaff Erik Nielsen Bent I Hansen Villy Sørensen Per Thomsen Kasper Bording Claus Lindvald Dan Nielsen

Alle tiders Top 10 SCI 113,55 111,10 110,45 110,28 104,08 103,65 98,48 98,20 92,73 89,45

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Per Thomsen Hans Iver Sørensen Erik Nielsen Claus Lindvald Kasper Bording Hans Jørgen Nielsen Jørgen Brøndgaard Madsen Glenn Hegaard Bent I Hansen Villy Sørensen

55 5/8 51 3/8 50 6/8 49 4/8 48 4/8 48 4/8 47 6/8 46 4/8 46 2/8 46 0/8 109


Ã…RHUS

Peter Larsen Tage Jacobsen

Claus Thyrsted Thomas Behr

110


MIDTJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Peter Larsen Joachim Moltke Tage Jacobsen Joachim Moltke Poul Kaarsberg Christensen Claus Thyrsted Kasper Bording Henrik Anesen Thomas Kjær Callesen Steffen Holm Jensen

Alle tiders Top 10 SCI 111,98 111,45 111,15 109,30 100,45 99,33 98,20 93,93 92,73 82,10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tage Jacobsen Joachim Moltke Claus Thyrsted Poul Kaarsberg Christensen Kasper Bording Joachim Moltke Karsten Reifenstein Allan Blak Nielsen Thomas Kjær Callesen Peter Larsen

52 6/8 51 4/8 49 4/8 49 1/8 48 4/8 47 2/8 46 5/8 45 7/8 45 6/8 44 7/8 111


FAVRSKOV

Tommy Jensen Peder Fonager

Casper Svendsen Keld Kristensen

Ib L Niel

112


MIDTJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tommy Jensen Peter Larsen Christian Flintholm Peder Fonager Casper Svendsen Poul Kaarsberg Christensen Keld Kristensen Peer Mortensen Ib L Niel Ole Enevoldsen

Alle tiders Top 10 SCI 129,23 111,98 110,20 106,13 100,60 100,45 100,23 96,95 93,15 93,08

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Christian Flintholm Tommy Jensen Peder Fonager Poul Kaarsberg Christensen Peer Mortensen Casper Svendsen Keld Kristensen Allan Blak Nielsen Peter Larsen Ole Enevoldsen

54 3/8 52 7/8 51 5/8 49 1/8 48 7/8 48 6/8 46 7/8 45 7/8 44 7/8 44 7/8 113


SILKEBORG

Torben Garder Martin Jessen Jensen

Nichlas C Rasmussen Erik Andersen

Preben Birkmann 114


MIDTJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ole Nielsen Henrik Dalsgaard Martin Jessen Jensen Martin Andersen Gunnar Bull Sørensen Morten Stampe Torben Garder Erik Andersen Michael Dalsgaard Steffen Jakobsen

Alle tiders Top 10 SCI 109,13 107,80 101,45 100,08 99,88 98,43 93,28 92,65 85,75 83,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kim Jørgensen Martin Andersen Erik Andersen Simon Larsen Michael Dalsgaard Martin Jessen Jensen Ole Nielsen Kim Jørgensen Henrik Dalsgaard Torben Garder

53 7/8 51 2/8 51 1/8 50 7/8 49 4/8 48 2/8 48 2/8 46 3/8 46 0/8 46 0/8 115


IKASTBRANDE

Martin Jessen Jensen Steen Degn Andersen

Torben Garder Karsten Pilgaard Andersen

Tommy Eriksen

116


MIDTJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ole Nielsen 109,13 Martin Jessen Jensen 101,45 Steen Degn Andersen 99,80 Torben Garder 93,28 Michael Dalsgaard 85,75 Pau Fisker 84,63 Ken Simonsen 82,13 Niels Peter Hyldgård 80,48 Karsten Pilgaard Andersen 74,10 John Lindberg 72,28

Alle tiders Top 10 SCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kim Jørgensen Steen Degn Andersen Michael Dalsgaard Martin Jessen Jensen Ole Nielsen Kim Jørgensen John Lindberg Torben Garder Pau Fisker Ken Simonsen

53 7/8 50 0/8 49 4/8 48 2/8 48 2/8 46 3/8 46 0/8 46 0/8 46 0/8 45 1/8 117


HERNING

Ken Simonsen Steen Degn Andersen

118


MIDTJYLLAND

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Erik Eriksen Erik Eriksen Steen Degn Andersen Bjarne Pedersen Casper Sørensen Jakob Baden Ole Kildahl Ken Simonsen Casper Sørensen Niels Peter Hyldgård

Alle tiders Top 10 SCI 104,18 103,15 99,80 98,38 94,13 88,25 87,43 82,13 80,50 80,48

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Steen Degn Andersen Erik Eriksen Erik Eriksen Allan Jakobsen Jakob Baden Ken Simonsen Theis Jakobsen Bjarne Pedersen Ole Kildahl Casper Sørensen

50 0/8 48 1/8 46 5/8 46 3/8 45 3/8 45 1/8 45 1/8 44 6/8 43 1/8 42 4/8 119


120


TOP 10

SYDJYLLAND Regionen længst mod syd er efterhånden godt repræsenteret på vildtudbyttestatistikken, når det gælder nedlagt råvildt. Store spring af vinterklædte dyr er ikke længere et særsyn på åbne syddanske marker, der strækker sig fra det fynske øhav til det forblæste vadehav. Men en råbuk, der vokser op i et åbent og næringsfattigt terræn, har ikke samme mulighed for at producere store horn som en råbuk, der ser dagens lys i en bøgeskov med rig adgang til frodige enge og dyrkede marker. Dette kendetegner regionen, der ikke har tradition for at fremvise medaljebukke i mere ædelt metal.

121


SYDJYLLAND

Jesper Hastrup Kristensen Steen Degn Andersen

Carsten Bøttcher Jeppe Nielsen

Knud Jessen Jeppe Nielsen 122


F J C K H M D

G

B

SYDJYLLAND

A

E I

L

J

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Peter Michael Tetzlaff Jesper Hastrup Kristensen Christian Flintholm Mogens K Madsen Gustav Vindelev Erling Nissen Jensen Steen Degn Andersen Johnny Frandsen Knud Jessen Michael Hansen

G

Alle tiders Top 10 SCI 117,58 110,93 109,30 108,25 103,88 103,05 99,80 96,98 92,53 91,93

K A B C D E F L M G

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Peter Michael Tetzlaff Christian Flintholm Johnny Frandsen Steen Degn Andersen Jeppe Nielsen Mogens K Madsen Jesper Hastrup Kristensen Jesper Hastrup Kristensen Erling Nissen Jensen Gustav Vindelev

53 6/8 51 4/8 50 6/8 50 0/8 49 0/8 48 6/8 47 7/8 47 6/8 47 4/8 46 7/8

K B L F I C A A E D

123


FRA MARK TIL PILESKOV

NY VRAA PILESTIKLINGER

fra mark til skov

på to sæsoner KONTAKT: 9696-6200


126


TOP 10

FYN

Det fynske landskab, som mange steder kendetegnes ved en mosaik af skov og mark og levende hegn, er nok en af landets mest ideelle råvildtbiotoper. Desværre er der næppe tvivl om, at Fyns lave repræsentation i denne første udgave af Danmarks Bukke, skal ses i lyset af den fynske råvildtsyge, der har ramt øen og reduceret den før så talrige råvildtbestand til en skygge af sig selv. Historisk set hører Fyn og øerne i det fynske øhav til blandt storleverandørerne af stærke råbukke, og især bukkene fra Tåsinge gjorde sig i en årrække bemærket blandt listen over de allerstørste.

127


FYN

Jesper Hansen Karsten Bak

John Pedersen Karsten Soelberg

Jørgen Jelstrøm Allan Pedersen 128


A

N

H I C K M

J

G

FYN

B

F D L E

Alle tiders Top 10 CIC 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jørgen Brænder Jesper Hansen Poul Juul Larsen Karsten Bak Therkel Rasmussen Jørgen Wiuff John Pedersen Therkel Rasmussen Allan Pedersen Jonas Klausen

Alle tiders Top 10 SCI 135,50,. 111,90 109,73 109,68 109,15 108,05 106,13 106,08 96,58 95,90

A B C H D E I J K L

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jesper Hansen Claus Nielsen Karsten Bak Poul Juul Larsen Jørgen Wiuff Allan Pedersen John Pedersen Therkel Rasmussen Jonas Klausen Karsten Soelberg

52 7/8 52 4/8 52 0/8 52 0/8 51 2/8 50 6/8 50 1/8 47 6/8 45 1/8 44 6/8

A M C B D J E I K N

129


Rejsepung tidsløs og til alt du behøver

“Verden er som en bog, men dem som ikke rejser, læser kun en enkelt side”


132


TOP 10

SJÆLLAND Nogle af Danmarks stærkeste råbukke stammer fra Sjælland og Bornholm. De to øer er de altdominerende hovedleverandører til listerne over landets stærkeste opsatser. Flere af landets allerstørste råbukke er således nedlagt på Sjælland, der dog ligesom alle andre regioner byder på vidt forskellige biotoper og opvækstvilkår for råvildtet. Fra marginale og forblæste marker til optimale remiser med frodige ådale og dyrkede marker. Mange ting påvirker dog det generelle billede, og selv om råvildtet har optimale opvækstbetingelser, skal bukke have tid til at udvikle sig. Også på Sjælland og Bornholm er alder altafgørende.

133


SJÆLLAND

Lars Dyndegaard Ole Peder Bredtoft

Kim Moore-Kofod John Vejsegaard

Claus Andersen Jonas Leen Jensen 134


B N

A R

F J

Q L O S

E

K H

D VP

C

U

I

M

SJÆLLAND

G T

J

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Thomas Jensen Emil Christensen Gorm Dessing Niels Valentin Lars Dyndegaard Mikkel Storgaard Morten Nøhr Paw Skovgaard Torben Nielsen Mads Eckermann

T

Alle tiders Top 10 SCI 128,90 125,65 122,73 117,95 116,10 116,08 115,45 115,00 114,38 112,93

A B K L C D M N E F

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ole Peder Bredtoft Thomas Jensen Jonas Leen Jensen Morten Høj Rasmussen Peter Andersen Gorm Dessing Per Holm Rasmussen Claus andersen Henning Jørgensen Kenth Hansen

57 2/8 54 4/8 54 4/8 54 2/8 54 0/8 53 7/8 53 7/8 53 7/8 53 7/8 53 5/8

H A U G O K P Q R V

135


SJÆLLAND GALLERI

Anders Hay Hjerresen Bent Rasmussen

Claus Jul Andersen Conny Nielsen

Erling Sandal Hasse Boss

Ingolf Petersen Jan Stefaniuk 136


Jesper Hansen Jesper Stav Andersen

John Pedersen John Vejsegaard

Johnny Palle Kenth Hansen

Klaus Harrishøj Larsen Kurt Ballegaard 137


SJÆLLAND GALLERI

Kurt Larsen Nicky Nielsen

Lars Pedersen Lennart Larsen

Peer kim Hansen Peter Lunddahl

Peter Sjelle Steen Hay Simonsen 138


Jagt i

New Zealand Fra gemse og tahr til sikahjort og kronhjort. Fra ørredfiskeri i verdensklasse til seriøst big game fiskeri efter tun og marlin. Alt fra pakkerejser til skræddersyede rejser for enkeltpersoner, familier og grupper. Danskejet jagtguidefirma med fast base på Sydøen i New Zealand.

Vi glæder os til at give Jer en eventyrlig oplevelse for livet!

Vikingguides

Per Agerlund Jacobsen +64 211 54 83 85 info@vikingguides.com

www.jagtinewzealand.dk 139


140


TOP 10

BUEBUKKE Buejagt er mange gange vanskeligere end jagt med riffel, og bag hver nedlagt råbuk ligger der ofte rigtig mange jagttimer præget af ligeved og næsten. Derfor har redaktionen af Danmarks Bukke ladet sig inspirere af SCI, som har særlige lister for vildtarter nedlagt med bue og andre alternative våben. Vi begrænser dog de alternative lister til bue og tager hermed initiativ til Danmarks første Top 10 liste for råbukke nedlagt med bue. Listen er delt i en CIC-liste og en SCI-liste og er dermed i tråd med de øvrige lister i bogen. Råbuk bue

CIC

SCI

Bronze

105

33 0/8

Sølv

115

-

Guld

130

41 2/8

141


BUEBUKKE DANMARK

Michael Bundgaard Robert Bedsted

Søren Nielsen Robert, Søren og Michael

Allan Pedersen Therkel Rasmussen 142


E

F

DANMARK B D A

C

Top 10 CIC 2012

Top 10 SCI 2012

Alle tiders Top 10 CIC

Alle tiders Top 10 SCI

1. 2. 3. 4.

Allan Pedersen Michael Hauge Steen Krogsbøll Kenneth Rossen

96,58 90,90 86,53 73,15

B C D A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Allan Pedersen Michael Bundgaard Kristian W Paulsen Niels Baldur Steen Krogsbøll Michael Hauge Robert Bedsted Søren Nielsen Kenneth Rossen

50 6/8 48 4/8 46 3/8 43 4/8 43 4/8 42 7/8 42 6/8 42 6/8 40 4/8

B E F

D C E E A

143


SMOKEPINS - koldrøgning af kød og fisk

KONTAKT: 2829 2967


146


ANDRE ARTER TOP 10 LISTER I løbet af de mange opmålingsarrangementer, som Bukkeopsats.dk gennemførte i efteråret 2012 og foråret 2013, blev der naturligvis opmålt en del trofæer fra andre lande. Især fyldte trofæer fra Afrika i det samlede billede af andre arter. Endnu er materialet ikke tilstrækkeligt til deciderede Top 10 lister, og derfor bringer vi blot et tilfældigt billedgalleri af vildtarter nedlagt af danske jægere på kontinenterne Asien, Afrika, Australien samt Syd- og Nordamerika.

147


148


TOP 10

KRONHJORT Udover råvildt har kronvildt, dåvildt og vildsvin en særlig plads i danske jægerhjerter. Og det har de også i den aktuelle bogtitel. Hvor førstnævnte to arter er inde i en eksplosiv udvikling, går det lidt langsommere med sidstnævnte, der endnu kun har marginal jagtbetydning nord for den dansk/tyske landegrænse. Når materialet for opmålte højlandshjorte er tilstrækkeligt til en repræsentativ liste, vil oversigten blive udvidet med en specifik Top 10 liste for højlandshjorte. Kronhjort Vesteuropa

CIC

SCI

Bronze

165

220 0/8

Sølv

180

291 5/8

Guld

195

333 1/8

Kronhjort Østeuropa

CIC

SCI

Bronze

170

220 0/8

Sølv

190

291 5/8

Guld

210

333 1/8 149


KRONHJORT DANMARK

Mikkel Kjøgx Jacob Kudahl

Pau Fisker Bo Hundahl

Niels Arne Pedersen Leon Mikkelsen 150


KRONHJORT

F A I C E

K

D B M L H

J

G

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pajhede Skov Pajhede Skov Michael Nielsen Peter Christoffersen Peter Christoffersen Ejvind Blaabjerg Poul Skriver Jesper Dam Jørgen Jørgensen Benny Skaanning

Alle tiders Top 10 SCI 234,41 210,03 208,89 207,85 205,85 204,74 201,14 200,12 197,73 197,38

A A B

C D E F G

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pajhede Skov Mads Juhl Leon Mikkelsen Pajhede Skov Jesper Dam Mikkel Kjøgx Jacob Kudahl Lars Dahl Torben Larsen Pau Fisker

413 6/8 334 5/8 333 7/8 323 0/8 319 0/8 314 7/8 301 4/8 295 4/8 293 1/8 291 1/8

A H I A E J J K L M

151


KRONHJORT VESTEUROPA

John Enevoldsen Nikolaj Husted

Helle Blaafalk Nikolaj Husted

Karsten Soelberg Tino Bakke 152


A

KRONHJORT

B

F

D E C

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Per Borring Jan Eric Jannsson Peter Iversen Michael Hyldahl Lauridsen Kim Petersen Thomas Nebo Tino Bakke Steen Blaafalk Kristian Mogensen Helle Blaafalk

Alle tiders Top 10 SCI 228,89 228,89 193,70 188,63 173,28 170,20 157,58 153,21 151,33 146,86

A B C D

1. 2. 3. 4. 5. 7.

Thomas Nebo Kim Pedersen Tino Bakke Nikolaj Husted Nikolaj Husted RenĂŠ Knudsen

279 5/8 277 5/8 264 5/8 220 5/8 217 0/8 165 3/8

E F F F

E

153


KRONHJORT ØSTEUROPA

Poul Graugaard

154


KRONHJORT A D

B C

E

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ole Holst Michael Mathiassen Michael Dalsgaard Jens Kurup Henrik Jensen Michael Dalsgaard Jørgen Rasmussen Martin Nielsen Søren Hesselbjerg Lars M Christensen

Alle tiders Top 10 SCI 211,74 198,28 194,66 192,22 190,86 188,66 187,99 187,01 186,42 182,93

A

B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Martin Nielsen Per Knudsen Per Knudsen Steen Røndbjerg Morten Bromerholm Claus Appel Jensen Michael Hauge

293 2/8 283 7/8 279 7/8 255 2/8 253 0/8 229 2/8 195 3/8

C E E

C D

155


Gør rejsen og hverdagen endnu bedre

Mont Blanc Explorer EDP 100 ml Explorer er en duft fremhævet af en bouquet af duftende grønne, moskus og træ agtige toner, der vil bringe en naturlig, behagelig og sensuel parfumeret fornemmelse

Fieldnotes Black XL Notesbog 2-Pak Original Pitch Black 2-pak i sort fra Fieldnotes.En bestseller i deres sortiment, med den sorte farve sikre du dig en stilet notesbog der går til alt.

Minipresso GR er dit bedste valg til at nyde alle sorter af malet kaffe og nyde en autentisk espresso, uanset hvor du er. Kompakt, let og robust.

Håndklæde til lommen Matador Up Nanofiber Håndklæde Super lækkert, transportabelt og stilrent håndklæde fra Matador Up Et ultralet, super absorberende og hurtigt tørrende håndklæde.


Fantastiske historie, skrevet af medlemmerne af Eventyrerenes Klub og redigeret af Cavlingprismodtager og TV-producent Alex Frank Larsen.

Scapegrace Gold Gin er en prisvindende Gin fra New Zealand. Fremstillet af 12 ingredienser: appelsinskal, lemonskal, koriander, kardemomme, muskatnød, valnød, enebær, nellike, angelikarod, lakridsrod, orrisrod, kanel og cassia-bark

Saddler dobbelt armbånd Æægte læder Total længde: 20,5 cm

Et yderst stilfuldt kvalitets-ur til globetrotteren – fra Casio’s serie af ProTrek adventure-ure Uret er forsynet med en hel stribe nyttige funktioner


158


TOP 10

DÅHJORT Danmark har noget af verdens stærkeste dåvildt, og gennem tiden har den danske bestand af dåvildt lagt gener til mange bestande verden over. Stærke trofæer er dog langt fra alene et spørgsmål om gener. De fleste danske jægere vil før eller siden forsøge at supplere trofæsamlingen med en dåhjort, og med den voksende danske bestand synes muligheden mere nærliggende end nogensinde. Men også i Polen, Ungarn, England og Tyskland kan man opleve trofæstærke udgaver af dama dama, som er artens latinske benævnelse. Dåhjort

CIC

SCI

Bronze

160

170 0/8

Sølv

170

213 4/8

Guld

180

236 4/8

159


DÅHJORT DANMARK

Peter Lundahl Finn Grauslund

Kasper Hansen Johannes Jensen

Peter Lundahl Niels Jørgen Pedersen 160


DÅHJORT

F D

I

G

H

J

A

B

C

E

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bent Rasmussen Christian Danneskiold Lassen Knud Anker Alexandersen Torben G. Andersen Niels Jørgen Pedersen Jens Erik Jensen George Grumbach Stefan Granild Jimmi Bech Anders Chr. Sørensen

Alle tiders Top 10 SCI 201,87 201,21 201,14 193,11 186,13 180,47 177,11 174,70 172,74 169,70

A

1. Finn Grauslund

206 4/8

J

B B C D E F G H I

161


DÃ…HJORT EUROPA

Hans Andersen

162


DĂ…HJORT

C

B A D

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jonas Klattrup Michael Schultz Hans Andersen Peter Albrecht Henrik Sangill Torben Larsen Peter Kristensen Ole Bøgeskov Jens Christian Wortmann

Alle tiders Top 10 SCI 186,87 181,68 180,72 175,53 170,34 168,31 163,80 162,44 161,78

A

1. Hans Andersen 2. Jonas Klattrup 3. Torben Larsen

237 3/8 235 1/8 215 7/8

A

B C

D

163


164


TOP 10

SIKAHJORT Frisenborg ved Hammel rummer Danmarks største bestand af sikavildt, der er opgjort til ca. 350 dyr. I den samlede udbytteoversigt over nedlagt hjortevildt i Danmark, drukner udbyttet af sikavildt. Ikke desto mindre står sikahjorten højt på de fleste jægeres ønskeliste, og især England, Irland og New Zealand er hjemsted for jægere, der drømmer om en kulsort sikahjort, der i øvrigt findes i flere underarter afhængig af, om de oprindelig stammer fra det japanske fastland eller de japanske øer. Læs mere om sikavildt på hjemmesiden Sikavildt.dk Sikahjort

CIC

SCI

Bronze

220

64 0/8

Sølv

240

90 1/8

Guld

255

103 5/8

165


SIKAHJORT DANMARK

Nikolai Cordes Bo Hundahl

166


SIKAHJORT

C B

A

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Mads Meyer Glenn Hegaard Michael Mortensen Kaj Frølich Lars Pedersen Lars Storegaard Lars Storegaard Kaj Frølich Kaj Frølich Nikolai Cordes

Alle tiders Top 10 SCI 268,50 226,30 225,50 223,30 221,80 219,30 214,60 213,80 209,20 207,90

A B C C A A C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Glenn Hegaard Lars Storegaard Lars Pedersen Lars Storegaard Nikolai Cordes Bent Hansen Bo Hundahl Thomas Nebo

104 2/8 101 2/8 101 0/8 99 4/8 97 0/8 94 2/8 93 5/8 86 7/8

A A C A

C

167


170


TOP 10

VILDSVIN Bortset fra råvildt og måske kronvildt er vildsvin den vildtart, der står riffeljægere nærmest. Langt de fleste danske jægere følger derfor med spænding den udvikling, der opleves i grænseområdet, hvor tyske vildsvin på den danske side af landegrænsen bliver mere og mere almindeligt. Endnu er udbyttet dog meget beskedent, og det er nedlagte vildsvin fra Polen, Tyskland, Ungarn samt andre øst- og centraleuropæiske lande, der præger listerne over opmålte vildsvinetrofæer. Vildsvin

CIC

SCI

Bronze

110

15 0/16

Sølv

115

19 3/16

Guld

120

21 14/16

171


VILDSVIN EUROPA

Kim Kirkegaard Sørensen Karsten Bjerre

Kent Erik Graugaard Tom Nielsen

172


VILDSVIN

A D G F C

B E

Top 10 CIC 2012

Top 10 SCI 2012

Alle tiders Top 10 CIC

Alle tiders Top 10 SCI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Henrik Carstensen Ejnar V. Jensen Karsten Bjerre René Vestergaard Jensen Tom Nielsen Jens Sørensen Jørgen Hansen Jørn Biehl René Kummerfeldt Kent Erik Graugaard

115,05 112,90 112,90 112,50 111,45 110,85 110,15 108,55 107,60 104,65

A

1. 2. 3. 4.

Henrik Carstensen 21 1/16 René Kummerfeldt 19 5/16 Kim Kirkegaard Sørensen 18 12/16 Thomas Brøndtved 18 10/16

D F G

B

C

D E

173


174


TOP 10

MOUFLON De første individer af det oprindeligt korsikanske eller sardinske bjergfår blev indført til Danmark i 1950’erne. Bortset fra fritlevende bestande på isolerede øer som Vejrø ved Samsø, Æbelø og Brandsø forekommer mufloner i Danmark kun i hegnede områder. På den frie vildtbane har arten aldrig formået at etablere sig som tilfældet er i f.eks. Tyskland, Østrig og Tjekkiet. Det er dog især nævnte lande, som danske jægere søger mod, når trofæsamlingen skal suppleres med europæiske vildfår. Mouflon

CIC

SCI

Bronze

185

105 0/8

Sølv

195

123 6/8

Guld

205

132 7/8

175


MOUFLON EUROPA

Søren S. Kirkegaard

Henning Kørvel,

176


MOUFLON

B

C

D A E

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Per Wilain Henning Kørvel Mark Møller Sten Mink Karsten Riisbjerg Mads Juul Søren S. Kirkegaard Bo Hagensen Henrik Bruun Pedersen Peter Thomsen

Alle tiders Top 10 SCI 227,75 215,15 205,45 205,05 203,90 203,20 199,20 192,60 186,35 184,00

A B

1. Søren S. Kirkegaard 2. Peter Thomsen 3. Finn Pedersen

130 7/8 119 0/8 110 5/8

C

C D E

177


178


TOP 10

RÆV

Det hævdes ofte, at intet kan måle sig med det at nedlægge en ræv, men af en eller anden årsag er det forholdsvis sjældent, at et rævekranie bliver opmålt af en trofæopmåler. Et afkogt og afbleget rævekranie er ellers et spændende trofæ, og derfor har CIC også indført et opmålingssystem, der gør det nemt at beregne en pointsum for Danmarks største jagtbare rovdyr. Ræv

CIC

SCI

Bronze

24

-

Sølv

25

-

Guld

26

-

179


RÆV DANMARK

Henry Petersen Allan Pedersen

Gert L. Madsen

Vita Juul 180


RÆV E F D A

C G B

Alle tiders Top 10 CIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Vita Juul Poul Skriver Thomas Krogh Anders Pedersen Tom Søborg Morten Knudsen Allan Petersen Gert L. Madsen Henry Petersen Gert L. Madsen

Alle tiders Top 10 SCI 26,40 26,00 25,40 25,20 25,20 25,10 24,90 24,50 24,00 24,00

A B C

D E F G F

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Vita Juul Poul Skriver Thomas Krogh Anders Pedersen Tom Søborg Morten Knudsen Allan Petersen Gert L. Madsen Henry Petersen Gert L. Madsen

10 6/16 10 4/16 10 0/16 9 15/16 9 15/16 9 14/16 9 13/16 9 10/16 9 7/16 9 7/16

A B C

D E F G F

181


GLOBAL GALLERI

Chr. B. Jørgensen

Harry Larsen

Preben Sørensen

Torben Jensen

182


Eigild Jensen

Helle BlĂĽfalk

Jens Haldrup

Martin Westergaard 183


Profile for Michael Sand

Bukkeopsats og andre trofæer  

Oversigt over store råbukke og andre vildtarter nedlagt af danske jægere i indland og udland. Opdelt lokalt - kommunen for kommune og land f...

Bukkeopsats og andre trofæer  

Oversigt over store råbukke og andre vildtarter nedlagt af danske jægere i indland og udland. Opdelt lokalt - kommunen for kommune og land f...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded